Pleidooi. Everiek Bakker: Vertrouwen is belangrijk. Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pleidooi. Everiek Bakker: Vertrouwen is belangrijk. Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36)"

Transcriptie

1 Pleidooi Opinieblad christennetwerk GMV Jaargang 8 nr. 1 februari 2006 Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36) TopGMV-ers over de Landelijke Netwerkdag Thema: Vriendschap in arbeidsrelaties Kloof tussen werk en kerk Everiek Bakker: Vertrouwen is belangrijk

2 Inhoud Colofon Pleidooi is het opinieblad van christennetwerk GMV. Redactie Johan Bakker Martin van Eerde Wim Meissner Bert Moolhuizen (hoofdredacteur) Annelies van Rhee (eindredacteur) Aan dit nummer werkten mee Hillechien Boel-Monsuur Leo Born Ciska Brink Karin Buitenhuis-Stam Arjen Droog Heidi de Gier (fotografie) Roelof Hofsink (correctie) Jan Lanting Karin Sanders Jaqcuelien Siebenga-Moggré Kees Smilde Niek Stam (fotografie) Herman Timmermans Bédina Tjabringa Peter Welleman (illustraties) Jan Ekke Wigboldus Redactieadres Postbus AM Zwolle t f e Vormgeving Douglas Design, Ommen Druk Tijl Offset, Zwolle Advertentiewerving Marrie van den Beukel t e Braille U kunt Pleidooi in braille aanvragen bij CBB. t Verantwoording De redactie gaat zorgvuldig om met de kopij voor Pleidooi. De standpunten verwoord in artikelen en interviews door derden hoeven niet overeen te stemmen met de standpunten van christennetwerk GMV. jaargang8 nummer 1 februari 2006 ISSN-nummer: Info christennetwerk GMV VakGMV is een vakorganisatie die de belangen van de werknemers op het gebied van werk en inkomen behartigt. JongGMV is het christennetwerk voor betrokken, bijbelgetrouwe christenen, die (aankomend) starter op de arbeidsmarkt zijn. Christennetwerk GMV is een netwerk van betrokken bijbelgetrouwe christenen. Wij helpen elkaar bij het invullen van onze christelijke verantwoordelijkheid in werksituaties. Onze professionele organisatie stimuleert, activeert en ondersteunt het netwerk en zijn leden. TopGMV is een actief netwerk voor betrokken bijbelgetrouwe christenondernemers en (ondernemende) managers. GMV Agrariërs helpt agrariërs met christelijke visievorming op het gebied van omgang met de naaste, omgang met de overheid, omgang met de schepping. GMV Senioren geeft voorlichting over vragen rond (vrijwilligers)werk en inkomen en over de positie van ouderen in de maatschappij. Adresgegevens: Postbus AM Zwolle Bezoekadres Hanzelaan 342, Zwolle Christennetwerk GMV / GMV Agrariërs / GMV Senioren T F E I / / VakGMV T algemeen T helpdesk E i TopGMV T algemeen T helpdesk E i JongGMV T algemeen T helpdesk E i Vormen van dienstverlening en producten - Helpdesk - Juridische dienstverlening - Magazine Pleidooi - Cursussen / trainingen Christen-zijn op je werk In de WAO, en dan? Pensioen in Zicht Voor kosters Palliatieve zorg Seminars TopGMV Careerworkshop JongGMV Leden voor leden - Intervisiegroepen middenmanagement - Work-Mate (begeleidingssysteem voor werkzoekenden) - Hulp bij belastingaangifte - Intervisie VakGMV - Beroepsgebonden bijeenkomsten - Actualiteitsgebonden bijeenkomsten - Gratis schadedienst Kortingsregelingen - Loopbaanadvies - Advies op het gebied van pacht- en grondzaken, taxaties, quoa, Flora-en faunawet - Juridische dienstverlening (buiten werk en inkomen) - Trauma- en agressieondersteuning - Hypotheek - Ziektekostenverzekering Lidmaatschap Wij vragen veel gegevens van u, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Verder is voor VakGMV de contributie afhankelijke van uw inkomen. Wilt u wijzigingen in uw adres, werk of inkomen daarom altijd aan ons doorgeven? U wordt lid door het invullen van een aanmeldingsformulier (bijvoorbeeld via de website). Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier ontvangt u van ons een lidmaatschapsbewijs en overige relevante stukken. Het lidmaatschap vervalt door opzegging of overlijden. Opzegging kan per 1 januari van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij u vóór 1 november schriftelijk opzegt. 2 Pleidooi nr. 1 februari 2006

3 V o o r w o o r d In dit nummer Vriendschap in arbeidsrelaties 6 Leuke collega s wil iedereen, maar je collega als vriend? Hoe goed is het als collega s ook buiten werktijd veel met elkaar optrekken? Komt dat de productiviteit ten goede? En hoe reageer je als de vriendschap over gaat? Christenen horen thuis op internet 20 Internetbedrijf Solcon werd tien jaar geleden opgericht door directeur Peter van der Vlies. Hij vertelt over het succes van Solcon en de christelijke identiteit van zijn bedrijf. Mensen mogen ons aanspreken op hoe we als organisatie handelen. Interview: Everiek Bakker 26 Everiek Bakker is verpleegkundige in het Deventer Ziekenhuis. Zij vertelt over het leven in een ziekenhuis en het christen-zijn als verpleegkundige. Als ik iedere collega telkens weer zou proberen te overtuigen van mijn geloof, dan zou ik daarmee volgens mij juist meer kwaad dan goed aanrichten. Stellingname 4 Thema: Vriendschap in arbeidsrelaties 6 GMV-nieuws 15 Interview: Peter van der Vlies 20 Ledenvoordeel 24 Werken of wachten Column Jan Lanting Het beroep: Verpleegkundige Everiek Bakker 26 Vraag en antwoord 30 Impressie: Landelijke dag TopGMV 32 Net werken 33 Column Kees Smilde De stelling 35 Werf een lid! 36 TopGMV Nieuws 37 Medezeggenschap 38 Vrijwilligers 39 Column Ciska Brink Stilgezet 41 Kloof tussen werk en kerk 42 Vrouwencongres 2006: Arie de Rover 44 Dossier: Je bent niet ziek! 46 Priester zijn U bent het zich niet dagelijks bewust. Dat zou ook overdreven zijn. Maar u bent het wel. Tenminste, dat beschrijft de Heidelberger Catechismus. U bent als christen namelijk koning, profeet en priester. Om deze laatste taak als toegewijde dienaar, als priester, gaat het mij nu. Deze persoon wijdt zich geheel aan God en zijn naaste. Hij helpt mensen bij hun offeren, bij het nakomen van beloften. Hij verricht werken van barmhartigheid. Hij steekt zelf de handen uit de mouwen. Hij wacht niet passief tot iemand of bijvoorbeeld de overheid - iets doet. Hij hoort niet alleen wat de dominee zegt, maar toont in zijn gedrag aan, gehoorzaam te zijn aan Gods wil en voor de ander een naaste te zijn. Priesters in onze maatschappij zijn mensen die hun werk trouw doen; vrijwilliger zijn; werklozen helpen; zieken verzorgen; eenzamen bezoeken; hongerigen voedsel geven; naakten kleden. Ze lìjken vaak zo zwak en onbeduidend, maar het zijn de echte helden, de enige idols van de samenleving. Ze hebben geen tijd om mee te doen met de graaicultuur. Zij zijn juist het levende bewijs dat echte rijkdom weinig te maken heeft met geld. Zij zijn niet slechts bezig met het maken van plannen, maar ze zijn nu al actief bezig. Spontaan en gewoon zien wat er moet gebeuren en overeenkomstig optreden. Zoals de barmhartige Samaritaan. Die belde niet eerst naar een ziekenhuis en wachtte tot de ambulance kwam, nee, die vervoerde de gewonde zelf. Zijn priesters bijzondere mensen? Nee, het betreft u en ik, gewoon, alledaags. Omdat we al priester zijn en er zoveel mensen zijn die hulp behoeven. Tegelijk, heel frappant is dat wij daarbij een beeld mogen zijn van Christus zelf. Jazeker. In Hem komt priesterschap en offer samen. Bij Hem gaat het om dienen, beschikbaar stellen, liefde tonen en vooral om toewijding. Laat, in het nieuwe jaar, deze gezindheid van Christus (Filip. 2:1-11) met ons zijn. Drs. Herman Timmermans Voorzitter christennetwerk GMV nr. 1 februari 2006 Pleidooi 3

4 Stellingname Op 11 januari werd de arbeidsvoorwaardennota 2006 gepresenteerd. Deze jaarlijkse nota wordt door werkgevers en werknemers gebruikt als leidraad om de christelijke visie op werk en inkomen in het overleg nader vorm te geven. Ook voor u als lid geeft deze nota inzicht in de standpunten van GMV in actuele zaken. Elke priester bouwt In 2006 moet elke Nederlander een aantal belangrijke beslissingen nemen. Met welke ziektekostenverzekeraar ga ik in zee en op welke partij stem ik straks bij de lokale verkiezingen? Doe ik wel of niet mee met de levensloopspaarregeling? Al deze beslissingen hebben te maken met het huidige regeringsbeleid. Omdat de verzorgingsstaat, zoals deze na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, onbetaalbaar is geworden, wil kabinet Balkenende toe naar een nieuwe eigen verantwoordelijkheid. Christennetwerk GMV kan hier goed in meekomen. Tijdens onze algemene ledenvergadering in 2005 was dat dan ook onze boodschap: inschakelen van mensen die kunnen werken en hen beschermen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen. We stelden toen ook voor om mensen die langdurig in de bijstand leven in te schakelen voor banen bij de verschillende gemeenten, met behoud van hun uitkering. Het kabinet wil dat iedere burger participeert in de zorg voor anderen. Familie, buren, sociale verbanden zoals kerken en andere organisaties dienen te worden gemobiliseerd. Dat is een goede zaak; gedeelde verantwoordelijkheid staat prominent in het christelijk-sociale woordenboek, toch? Vooral de protestanten waren bij de start van de opbouw van de sociale verzorgingsstaat niet enthousiast. De maatschappelijke rol van de kerk zou veel te klein worden. Geleidelijk aan beschouwden ook zij de verworven rechten als vanzelfsprekend. Nu de overheid steeds meer taken teruglegt, is er voor christenen een mogelijkheid om op dit punt hernieuwd positief voor het voetlicht te komen. Overigens is de overheid wel dubbel in haar verlangen. De burgers worden eerst gestimuleerd om een veilige muur rondom hun bestaan op te trekken. Ze moeten zèlf alles regelen. Tegelijk verlangt de overheid dat de burgers over deze muur ook nog een hand reiken aan medeburgers. Wat wil de overheid nu eigenlijk? Work-Mate - uitbreiding Christennetwerk GMV wil een verhaal vertellen zonder dubbele boodschap. Hiervan is het Work-Mate project een goed voorbeeld. Leden helpen leden om werk te 4 Pleidooi nr. 1 februari 2006

5 Stellingname krijgen of te behouden. Een lid met een hulpvraag wordt gekoppeld aan een ander lid, dat de benodigde kennis en kunde bezit. Werkzoekenden ervaren de begeleiding als zeer positief. De één is gestimuleerd om zelfstandig verder te zoeken naar een baan en de ander voelt zich gesteund en gaat verder in een reïntegratietraject. Steeds meer werkzoekenden kiezen daarbij voor een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO). Op dit laatste punt gaat christennetwerk GMV in 2006 verder actief worden. Om de minder eenvoudig bemiddelbare werkzoekers verder te ondersteunen breiden we onze dienstverlening in het Workmate project daarom verder uit. Hiervoor gaan we samenwerken met professionele partners, zoals het bureau Thatcher en Aaldrink, die gespecialiseerd zijn in de begeleiding en reïntegratie van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen we nòg meer betekenen voor onze leden en dragen Inclusief denken Door meer deze priesterlijke houding in te nemen komt er ruimte voor een nieuw denken, dat er funaan een nieuwe solidariteit we eraan bij dat zij optimaal ondersteund worden in het tot stand brengen van nieuwe arbeidsrelaties. Priester Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren had tot gevolg dat mensen steeds meer bezig waren hun eigen positie veilig te stellen en steeds minder gingen toezien op elkaar. Christennetwerk ziet het als zijn taak om binnen het huidige arbeidsbestel de onderlinge zorg en betrokkenheid te bevorderen. Het gaat hier heel absoluut om de verantwoordelijkheid tegenover God en onze medemens. Als christenen zijn we koning, priester en profeet. De onderlinge dienstbaarheid, het priesterschap, moet worden uitgebouwd. Priesters zijn mensen die hun werk trouw doen; vrijwilliger zijn; werklozen helpen; zieken verzorgen; eenzamen bezoeken; hongerigen voedsel geven; naakten kleden. Ze lijken vaak zwak en onbeduidend, maar het zijn helden, de èchte idols van de samenleving. Ze doen niet mee aan de graaicultuur en zijn het levende bewijs dat echte rijkdom weinig te maken heeft met geld. Zij maken niet alleen plannen, maar handelen tegelijk. damenteel van uitgaat dat ieders heil (geluk, leven, welvaart) afhankelijk is van het heil van de naaste. Het is niet wijs alleen voor eigen heil te werken, want vroeg of laat zal dit tegen je keren. Je schept immers een spanningssituatie die in strijd of opstand zijn uitweg zal zoeken. De ellende van de ander zal op een gegeven moment ook effect hebben op jouw welzijn. Het getuigt van een gebrek aan inzicht als we een samenleving nastreven waarin armoede, ziekte en ouderdom als individueel berekenbare risico s worden gezien, waartegen je je als individu hebt in te dekken. De muur staat niet tússen ons, maar moet óm ons heen worden gebouwd. Het spreekt daarom vanzelf dat ik mee betaal aan de zwangerschap van mijn jonge buurvrouw, ook al is mijn gezin compleet. Zo betaalt zij vanzelfsprekend mee aan de verzorging van mijn demente moeder, ook al is de hare overleden. Het spreekt daarin ook vanzelf, dat ik me positief inzet voor de gemeenschap. Ik werk als ik dat kan: betaald of onbetaald. Ik ben de gemeenschap financieel niet onnodig tot last door onnodig in de Bijstand te blijven plakken. Als gepensioneerde zet ik me in als vrijwilliger in het ziekenhuis. Dit inclusieve denken, waarin de rol van elke christen als priester zichtbaar De muur staat niet tússen ons, maar moet óm ons heen gebouwd worden. wordt, vormt uitgangspunt bij het nadenken over de invulling van de Nieuwe Solidariteit. Nieuwe Solidariteit is daarom het jaarthema van Christennetwerk GMV wil met Gods hulp op een evenwichtige wijze vorm kunnen geven aan onze christelijke principes. Dit artikel is een bewerking van de nieuwjaarsrede van drs. Herman Timmermans, voorzitter van christennetwerk GMV. De arbeidsvoorwaardennota Meer Samen = Samen Meer is te downloaden via nr. 1 februari 2006 Pleidooi 5

6 thema: Vriendschap in arbeidsrelaties Met je collega naar de sauna Samen een hapje eten en daarna door naar de sauna? Veel mensen gaan ook buiten werktijd met collega s om, wat over het algemeen de sfeer bevordert, zorgt voor een toenemende motivatie en voor verbeterde prestaties. Twee op de drie werknemers geeft er dan ook de voorkeur aan collega s als vrienden te beschouwen. Ondanks dat de meeste mensen privé en zakelijk niet langer scheiden, is het wel sekseafhankelijk hoe iemand inhoud geeft aan een vriendschappelijke relatie met een collega. Door Hillechien Boel-Monsuur Een groot deel van de tijd dat u wakker bent, bevindt u zich onder collega s. U brengt veel tijd met ze door en het is daarom niet verwonderlijk dat twee op de drie werknemers collega s als vrienden beschouwt, zoals onderzoeksbureau DotWise laat weten. Werkende mensen komen door deze contacten in een prettige werksituatie terecht en voelen zich meer gemotiveerd om aan het werk te gaan. Doordat mensen langer werken, meer met elkaar op zakenreis gaan en elkaar vaker op georganiseerde bedrijfsfeestjes treffen, gaan collega s tegenwoordig veel informeler met elkaar om dan vroeger. Ook de jaarlijks terugkomende teambuilding cursussen dragen mee aan de ontwikkeling van vriendschappen op het werk. Veel mensen hebben vrienden op de werkvloer, maar wat we na werktijd met die vrienden van het werk willen doen, verschilt van persoon tot persoon. Een hapje eten met een collega of een weekend weg; de meeste werknemers vinden het geen probleem 6 Pleidooi nr. 1 februari 2006

7 thema: Vriendschap in arbeidsrelaties Meer vriendschap zorgt niet automatisch voor meer solidariteit dit samen met hun collega s te doen. Toch zal lang niet iedereen dezelfde activiteiten ondernemen met vrienden van het werk en vrienden van buiten de werkvloer. Zo blijken vrouwen vooral bij fysieke activiteiten de grens te trekken. Een borrel drinken met een collega, vinden ze prima, maar samen naar de sauna gaan, gaat ze te ver. Dat blijkt uit het onderzoek dat gehouden werd onder 304 mannen en vrouwen uit de beroepsbevolking, die achttien jaar of ouder zijn en niet langer dan een half jaar inactief. Hieruit komt ook naar voren dat vier op de vijf vrouwen niet graag met collega s op het strand gezien willen worden. Mannen gaan daar heel anders mee om. Veertig procent van de mannen vindt het geen probleem om met een collega naar de sauna te gaan en de helft van de mannen heeft er geen enkele moeite mee met een collega het strand te bezoeken. Waardering voor collega s De Groningse socioloog Ferry Koster is van mening dat het loont om te investeren in sociale relaties op de werkvloer. Volgens hem wordt de werking van solidariteit op de werkvloer onderschat. Uit zijn onderzoek, wat deel uit maakt van het meerjarige onderzoeksprogramma Solidarity at work, blijkt dat de sociale relaties op het werk meer bepalend zijn voor de inzet en hulpvaardigheid dan de aard van het contract. Of een werknemer een collega uit de brand helpt, komt niet doordat diegene al dan niet een vast contract zou hebben, maar in hoeverre iemand zijn collega s waardeert. Karin Sanders, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie in Twente, meent dat werkgevers voorwaarden moeten creëren om ervoor te zorgen dat collega s elkaar beter leren kennen. Ze merkt daarbij op dat vriendschap niet per definitie een sleutel tot succes is. Meer vriendschap zorgt niet automatisch voor meer solidariteit op de werkvloer, omdat heel hechte teams ook te veel met elkaar bezig kunnen zijn en elkaar gaan dekken bij de leidinggevende. De chef zal daarom moeten zorgdragen zelf ook een van het team te zijn. Een voor allen, allen voor een, lijkt hierbij de beste houding. Vriendschap met de baas Mannen en vrouwen geven anders inhoud aan relaties die zij onderhouden met collega s en kijken ook anders aan tegen vriendschappelijk contact met leidinggevenden. Van de door DotWise ondervraagde mannen denkt 46 procent dat vriendschappelijk contact met de manager de carrière gunstig bevordert. Slechts een op de vijf vrouwen is van mening dat dit tot promotie kan leiden. Wel denkt het grootste deel van zowel de ondervraagde mannen als vrouwen dat het vooral van het type baas afhangt. Veertien procent van de mannen en ruim twintig procent van de vrouwen geeft aan dat het geen enkele invloed heeft. Toch zal bijna de helft van de vrouwelijke werknemers wat extra s willen doen voor haar leidinggevende om daarmee de carrièrekansen te verbeteren. Een op de drie heren haalt ook graag een wit voetje. Volgens psychiater en bedrijfsconsulent Francois Lelord moeten mensen op de hoede zijn voor jaloezie als ze het goed kunnen vinden met de chef. Hij vindt ook dat het van belang is goed uit te zoeken welke personen als vrienden gekozen worden op de werkvloer. Vooral personen die een bedreiging kunnen vormen voor de eigen functie kunnen volgens hem het beste op een afstand gehouden worden. Hij is ook van mening dat de chef goed op de hoogte dient te zijn van de informele verhoudingen op het werk. Als er nieuwe werknemers aangetrokken worden, is het verstandig naar het team te kijken, omdat het op een hecht team verstorend kan werken om er bijvoorbeeld een talent bij te halen. Een relatie met een collega Waar werkgevers vaak vriendschappen op de werkvloer stimuleren, juichen ze relaties onder collega s niet toe. Ze vrezen voor een verlies aan productiviteit, voor irritaties bij collega s of zijn bang dat bedrijfsgeheimen niet meer veilig zijn. Zeker een op de klippen gelopen relatie is niet bevorderlijk voor de werkprestaties. Daarentegen kunnen er ook positieve gevolgen uit voort vloeien als werknemers een relatie op de werkvloer hebben. Zo kunnen ze, uit angst om minder productief gevonden te worden, uit voorzorg extra hun best gaan doen. Daarnaast kan het een positieve invloed hebben op hun arbeidsvreugde en motivatie. Ondanks dat veel liefdesrelaties op het werk vaak van korte duur zijn, vinden veel werkenden hun levenspartner op de werkvloer. Vriendschappen op het werk hebben over het algemeen een positieve invloed op de productiviteit, motivatie en collegialiteit van werknemers. Collega s helpen elkaar eerder, het ziekteverzuim vermindert en mensen blijven langer voor hetzelfde bedrijf werken. Teveel privé-informatie delen, kan echter juist een negatieve invloed hebben op de productiviteit, omdat het collega s onnodig kan belasten. Ook geeft lang niet iedereen dezelfde inhoud aan relaties met vrienden op de werkvloer en vrienden die ze ergens anders van kennen. nr. 1 februari 2006 Pleidooi 7

8 thema: Vriendschap in arbeidsrelaties interview Esther van Randwijk Na haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaat Esther van Randwijk bij Stichting Alert in Apeldoorn werken. Een stichting met ruim vijftig medewerkers. Esther gaat met verschillende collega s vriendschappelijk om. Een aantal van hen zijn christelijk en met hen bidt ze tijdens de pauze op vrijdag. Was ze vroeger een workaholic, nu ligt haar prioriteit bij haar dochter en man, die tegelijkertijd ook haar collega is. Een wijs besluit kent vele raadgevers Door Hillechien Boel-Monsuur Dankzij Esthers collega en vriend Romhild komt Martin voor de stichting werken, op dezelfde afdeling als Esther. Ik vond hem in eerste instantie een betweter en best arrogant. Totdat ik hem voor een bepaalde projectgroep moest inwerken en we meer contact met elkaar kregen. Een keer na een avondje drinken met collega s bleven we samen achter en hadden we een heel goed gesprek. Bij dat ene gesprek bleef het niet en hun vriendschap groeit uit tot een relatie. We hadden er beiden geen moeite mee dat we een relatie met een collega hadden. Nadat we tegen elkaar uitspraken elkaar erg leuk te vinden, zijn we gelijk naar onze leidinggevende gegaan. Ze reageerde heel enthousiast en zei: Kijk het maar aan en als jullie het kunnen scheiden, dan vind ik het best. Eigenlijk hebben we alleen maar leuke reacties gekregen en heeft niemand een probleem met onze relatie gehad! Martin woonde op dat moment in Ede, Esther in Deventer. De afstand en het feit dat ze elkaar privé niet veel zagen, brak beide christenen op. Het was heel frustrerend om elkaar wel veel op het werk te zien, maar privé niet. Daarom besloten we al na anderhalf jaar verkering te trouwen. Het voelde goed aan en we waren ervan overtuigd dat God dit wilde. Op hun bruiloft ging Esthers leidinggevende de hele dag mee: Op de werkvloer is dat bekend en het is totaal geen issue. Het contact dat ik met haar heb, is te omschrijven als een soort mentorschap met vriendschappelijke trekjes. Door mijn teamfunctie is ons contact gegroeid. Naast de werkbegeleiding die ze me geeft, praat ik met haar over de ontwikkeling van mijn dochter, of over de verschillende geloofsrichtingen op de vloer. Ondanks dat het tweerichtingsverkeer is, is het niet helemaal gelijkwaardig, omdat ze toch mijn leidinggevende is. Ik vind haar heel slim en ze heeft veel levenservaring. Als ik aan haar denk, denk ik aan het bijbelvers: een wijs besluit kent vele raadgevers. Als Esther de ontspanningscommissie voor het personeel nieuw leven in blaast, wordt ze goede vriendinnen met sociale raadsvrouw Bédina. Zij werd, dankzij haar organisatietalent, een van de ceremoniemeesters op onze trouwdag en ook nu ze niet meer voor de stichting werkt, hebben we heel goed contact. Esther is erg te spreken over vriendschappen op het werk: Je moet wel net het geluk hebben dat je mensen op het werk hebt met wie je het echt kunt vinden, maar als dat zo is, wat houdt je dan nog tegen? Het voordeel van zo n vriendschap is dat je elkaar veel ziet. Wel moet je weten waar de grens ligt en je moet dingen kunnen parkeren. Martin en Esther zijn ook na hun huwelijk collega s gebleven, maar gaan daar op een heel natuurlijke manier mee om: We kussen elkaar niet op de werkvloer, zitten niet aan elkaar en praten, buiten pauzetijden, weinig over privé-zaken. Als we thuis komen, praten we meestal nog een half uur over zakelijke dingen en gaan daarna over op het privé-programma. Het is een luxe om een relatie te hebben met je collega; je hoeft niet alles uit te leggen, ziet elkaar veel en als we beiden moeten werken, reizen we samen. Heel prettig! Nu we net een dochter hebben, werken we allebei minder. Vroeger was ik best een workaholic, maar sinds mijn zwangerschap is dat allemaal niet meer zo belangrijk en ligt mijn prioriteit bij Martin en Jisca. 8 Pleidooi nr. 1 februari 2006

9 thema: Vriendschap in arbeidsrelaties interview Paul Sneep In dit dorp komt men elkaar veel tegen; op straat, in de kerk of op het werk. Het is een echt vissersdorp, zoals Katwijk en Urk, aldus de 49-jarige heer Sneep. Bunschoten is een protestants-christelijk dorp uit de gereformeerde hoek. Ruim negentig procent van het, bijna uitsluitend vrouwelijk, personeel en de bewoners van het zorgcentrum is afkomstig uit een van de vijf kerkgenootschappen. Er zijn ontzettend veel familiecontacten binnen het bedrijf en veel onderlinge vriendschappen. Sommige vrouwen zijn dik bevriend en gaan zelfs samen op vakantie. Ook in de personeelskamer - die erg geliefd is - zie ik dat er bepaalde mensen zijn die veel naar elkaar toetrekken. Ik moedig deze contacten niet aan, maar voel ook geen behoefte om het af te remmen, vervolgt de vriendelijke directeur. Ik zelf hecht heel sterk aan goede persoonlijke verbanden op het werk. Vriendschap wordt vaak onderschat, maar is van wezenlijk belang voor het welbevinden op de werkvloer en voor het functioneren van het personeel. Binnen het zorgcentrum merk ik dat onder meer aan het lage ziekteverzuim. Goede collega s zadel je niet met extra werk op als je je een beetje ziekjes voelt, denken de werknemers. Daarnaast zijn er zelden invalkrachten nodig, omdat mensen gemakkelijk voor elkaar invallen en is het verloop zeer klein. Dat mensen graag voor ons willen werken, bleek maar weer toen we onlangs een dependance erbij kregen en dertig personeelsleden extra nodig hadden. De mondtot-mondreclame leverde genoeg reacties op! Ook gingen een stuk of twaalf vrouwen spontaan op een zaterdagmiddag bij de plaatselijke voetbal collecteren voor de inrichting van de nieuwbouw. Het personeel zet er samen de schouders onder en het voelt alsof het ook hún huis is. De betrokkenheid uit zich ook in het hoge percentage, De vrolijke, soms luidruchtige personeelsleden zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer, aldus directeur Paul Sneep van zorg- en wooncentrum De Haven in Bunschoten. Bijna alle 160 medewerkers zijn afkomstig uit het protestants-christelijke vissersdorp, waar het ons-kent-ons gevoel hoog in het vaandel staat. In gesprek met de directeur over de positieve kant én de keerzijde hiervan. Meer dan alleen ik kom hier voor mijn werk ruim tachtig procent, dat naar de personeelsfeesten komt, die ongeveer twee keer per jaar plaats vinden. De directeur is zelf ook betrokken bij zijn personeelsleden: Ik zit niet in een ivoren toren en heb ook persoonlijke contacten op het werk met wie de gesprekken veel verder gaan dan werkgesprekken. Echt goede vriendschappen heb ik niet op de werkvloer, omdat je scheve gezichten moet vermijden. Het is niet nodig over deze contacten gedragsregels op te stellen. Maar tijdens teamvergaderingen of communicatietrainingen is er wel degelijk aandacht voor hoe met elkaar om te gaan. Ondanks dat vriendschappelijke verhoudingen op het werk veel positieve gevolgen kent, ziet Paul Sneep ook de keerzijde ervan: De volksaard is hier zodanig dat het hard tegen hard kan gaan. Personeelsleden kunnen elkaar ongezouten hun mening geven, wat op bezoekers vreemd kan overkomen. Gelukkig heb ik nooit hoeven ingrijpen. Daarnaast wordt het onskent-ons gebeuren ook wel eens geprojecteerd op anderen die er niet van gediend zijn. Dan gaat men te amicaal met elkaar om en wordt een grapje niet begrepen. Nieuwtjes doen ook al snel de ronde. Als een bewoner overlijdt, bellen mensen al gauw op naar de zorgmanager met de vraag of hun ouder, die op de wachtlijst staat, nu dan niet eens aan de beurt zou zijn. Ze denken soms: we regelen het wel even. Terwijl ze ook gewoon op hun beurt moeten wachten. De personeelsfunctionaris is daarom erg blij van buiten het dorp te komen. Ze wil niet weten hoe iemand in relatie staat met een ander personeelslid, om objectief te kunnen blijven. Er zitten twee kanten aan de gemeenschapszin van de Bunschoters, maar wat ik zie, is dat het hier heel duidelijk meer is dan alleen ik kom hier voor mijn werk. Door Hillechien Boel-Monsuur nr. 1 februari 2006 Pleidooi 9

10 thema: Vriendschap in arbeidsrelaties We moesten uit de diepte omhoogklimmen De twee verschillende karakters, de alleenstaande 26-jarige Dorothé Rozema en de één interview jaar jongere getrouwde Jacoba Greven-Kamphuis, beleefden veel samen. Twee dagen naar de Efteling, een hapje eten, een filmpje kijken, winkelen voor de mooiste spullen en zwemmen. Ook fungeert Dorothé regelmatig als oppas van Jacoba s zoontje. Niets bijzonders aan, echte vriendinnenactiviteiten. Wat wel heel uniek is, is dat de vriendinnen ook al vier jaar de werkplek delen. Hoe beïnvloedt dat hun vriendschap? Jacoba en Dorothé zijn vriendinnen én collega s Dorothé Rozema Jacoba Greven Door Hillechien Boel-Monsuur Dankzij Esthers collega en vriend Romhild komt Martin voor de stichting werken, op dezelfde afdeling als Esther. Ik vond hem in eerste instantie een betweter en best arrogant. Totdat ik hem voor een bepaalde projectgroep moest inwerken en we meer contact met elkaar kregen. Een keer na een avondje drinken met collega s bleven we samen achter en hadden we een heel goed gesprek. Bij dat ene gesprek bleef het niet en hun vriendschap groeit uit tot een relatie. We hadden er beiden geen moeite mee dat we een relatie met een collega hadden. Nadat we tegen elkaar uitspraken elkaar erg leuk te vinden, zijn we gelijk naar onze leidinggevende gegaan. Ze reageerde heel enthousiast en zei: Kijk het maar aan en als jullie het kunnen scheiden, dan vind ik het best. Eigenlijk hebben we alleen maar leuke reacties gekregen en heeft niemand een probleem met onze relatie gehad! Martin woonde op dat moment in Ede, Esther in Deventer. De afstand en het feit dat ze elkaar privé niet veel zagen, brak beide christenen op. Het was heel frustrerend om elkaar wel veel op het werk te zien, maar privé niet. Daarom besloten we al na anderhalf jaar verkering te trouwen. Het voelde goed aan en we waren ervan overtuigd dat God dit wilde. Op hun bruiloft ging Esthers leidinggevende de hele dag mee: Op de werkvloer is dat bekend en het is totaal geen issue. Het contact dat ik met haar heb, is te omschrijven als een soort mentorschap met vriendschappelijke trekjes. Door mijn teamfunctie is ons contact gegroeid. Naast de werkbegeleiding die ze me geeft, praat ik met haar over de ontwikkeling van mijn dochter, of over de verschillende geloofsrichtingen op de vloer. Ondanks dat het tweerichtingsverkeer is, is het niet helemaal gelijkwaardig, omdat ze toch mijn leidinggevende is. Ik vind haar heel slim en ze heeft veel levenservaring. Als ik aan haar denk, denk ik aan het bijbelvers: een wijs besluit kent vele raadgevers. Als Esther de ontspanningscommissie voor het personeel nieuw leven in blaast, wordt ze goede vriendinnen met sociale raadsvrouw Bédina. Zij werd, dankzij haar organisatietalent, een van de ceremoniemeesters op onze trouwdag en ook nu ze niet meer voor de stichting werkt, hebben we heel goed contact. Esther is erg te spreken over vriendschappen op het werk: Je moet wel net het geluk hebben dat je mensen op het werk hebt met wie je het echt kunt vinden, maar als dat zo is, wat houdt je dan nog tegen? Het voordeel van zo n vriendschap is dat je elkaar veel ziet. Wel moet je weten waar de grens ligt en je moet dingen kunnen parkeren. Martin en Esther zijn ook na hun huwelijk collega s gebleven, maar gaan daar op een heel natuurlijke manier mee om: We kussen elkaar niet op de werkvloer, zitten niet aan elkaar en praten, buiten pauzetijden, weinig over privé-zaken. Als we thuis komen, praten we meestal nog een half uur over zakelijke dingen en gaan daarna over op het privé-programma. Het is een luxe om een relatie te hebben met je collega; je hoeft niet alles uit te leggen, ziet elkaar veel en als we beiden moeten werken, reizen we samen. Heel prettig! Nu we net een dochter hebben, werken we allebei minder. Vroeger was ik best een workaholic, maar sinds mijn zwangerschap is dat allemaal niet meer zo belangrijk en ligt mijn prioriteit bij Martin en Jisca. 10 Pleidooi nr. 1 februari 2006

11 thema: Vriendschap in arbeidsrelaties Het managen van informele structuren Werknemers die het erg goed met elkaar kunnen vinden, wat moet je ermee als werkgever? Karin Sanders, hoogleraar Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de Universiteit van Twente geeft in dit artikel haar visie weer. Elk bedrijf zou een omgangswijzer moeten hebben. Dat er binnen bedrijven, naast een formele structuur, sprake is van een informele structuur, is voor de meeste werkgevers en managers niet nieuw. Gaat het bij de formele structuur ondermeer om de verantwoordelijkheden en hiërarchische lijnen, bij de informele gaat het om de wijze waarop medewerkers binnen een bedrijf (informeel) met elkaar omgaan. Hoe gaan medewerkers binnen en buiten formele overleggen met elkaar om, of misschien wel hoe vermijden ze elkaar. Informeel contact kan zowel binnen het bedrijf plaats vinden (samen lunchen of even napraten na een formeel overleg), als daarbuiten (samen sporten of verjaardagsfeestjes bijwonen). Binnen deze informele structuur kunnen vriendschappen en intieme relaties ontstaan en ook weer verbroken worden. Ook is niet nieuw dat informele structuren een eigen dynamiek kennen. Soms versterken ze de formele structuur, maar soms gaan ze hier recht tegenin en kennen negatieve effecten. Medewerkers die veel van elkaar weten, weten ook waar iemand minder goed in is. Zo kunnen ze elkaar helpen, elkaar van advies voorzien en zorgen voor onderlinge steun en een goede sfeer, waardoor mensen elke ochtend fluitend naar hun werk gaan. Een negatief effect is dat vrienden elkaar naar de werkgever ten allen tijde dekken. Of dat vrienden elkaar niet meer op fouten durven aanspreken; de vriendschapsrelatie is dan belangrijker dan de werkrelatie. Managen Relatief nieuw is dat we de informele structuren kunnen managen, net zoals we dat bij allerlei andere processen doen. Dit kan globaal op de niveaus van de organisatie (de werkgever) en op die van de direct leidinggevende. Taken op dit terrein voor de werkgever zijn enerzijds het faciliteren van informele structuren, waardoor er positieve effecten zoals onderlinge steun, informatie uitwisseling en kennisdeling, kunnen ontstaan. Anderzijds het opstellen van reglementen met omgangsrichtlijnen en regels, waardoor negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Een belangrijk instrument voor het bevorderen van efficiënte informele structuren is bijvoorbeeld functieroulatie. Negatieve effecten van informele structuren; elkaar dekken, spijbelgedrag en het ontwikkelen van eigen normen onder vrienden die niet meer in overeenstemming zijn met die van het bedrijf, ontstaan vooral wanneer medewerkers jaar na jaar elkaars directe collega s en teamleden zijn. Juist door medewerkers eens in de drie of vier jaar van positie en/of van team te laten wisselen kunnen informele structuren door de hele organisatie heen ontstaan en wordt de kans op negatieve effecten van vriendschappen en informele relaties verkleind. Daarnaast zou elk bedrijf een omgangswijzer moeten hebben waarin niet enkel wordt omschreven wat de gewenste omgangsvormen zijn, maar waarin ook duidelijk wordt wat de richtlijnen van het bedrijf zijn wanneer informele relaties en vriendschappen intieme relaties worden. Hierbij kan worden gedacht aan het verplicht melden van zulke intieme vriendschappen, met name daar waar het gaat om afhankelijkheidsrelaties, zoals die tussen een leidinggevende en een medewerker of tussen een leerkracht en een student. Bedrijven zouden zich vervolgens in deze gevallen moeten verplichten om tot een oplossing te komen die voor alle partijen bespreekbaar is. Het verplaatsen van de ondergeschikte is in dit geval niet altijd het juiste instrument. Te hecht Maar ook voor de direct leidinggevende van een team of afdeling is een juiste houding van belang. Een Amerikaanse wetenschapper beweerde in de jaren tachtig al dat een goede leidinggevende alle onderlinge relaties van de medewerkers kan uittekenen. Hij weet wie wel en niet met elkaar door één deur kunnen en in welke gevallen relaties te hecht worden, waardoor de kans op negatieve effecten wordt bevorderd. In dit laatste geval zou de leidinggevende het initiatief moeten nemen tot een gesprek met de betreffende medewerkers en trachten vanuit de richtlijnen tot een oplossing te komen. Ten slotte: als leiding en management zelf het juiste voorbeeld geven in de omgang met vriendschap op het werk, dan heeft dit een niet te onderschatten effect, zowel wat betreft het versterken van de positieve effecten als het minimaliseren van de negatieve effecten; een niet geringe taak! nr. 1 februari 2006 Pleidooi 11

12 thema: Vriendschap in arbeidsrelaties En als het mis gaat? maanden doet Connie aangifte van aanranding en verkrachting. Door Jacquelien Siebenga-Moggré Zolang de grens niet overschreden wordt, zal de werksfeer geen onderwerp van gesprek zijn. Rechters krijgen juist te maken met situaties waarin het is misgegaan. Stephan is een spontane stoere bink, die nogal wat grof in de mond kan zijn. Als leidinggevende heeft hij er plezier in zijn medewerkers soms de stuipen op het lijf te jagen met opmerkingen als: Je kop gaat eraf, nog een keer zo n geintje en je ligt onder het bureau, je hoort hier niet thuis, kom maar meiske en m n schatje. Op je verjaardag kun je van hem een stevige knuffel verwachten. Stephan heeft niet in de gaten dat zijn collega s zich geïntimideerd voelen. Hij ontdekt dat pas als het te laat is en ontslag dreigt. Regels Uit deze voorbeelden blijkt dat niet eenvoudig is vast te stellen wat wel en wat niet kan op de werkvloer. Natuurlijk moet je je collega s kunnen vertellen over je zieke kleinkind, maar toch kostte het Klaas z n baan. Voor situaties waarin affectieve relaties tussen collega s ontstaan, kunnen bedrijven gedragscodes ontwikkelen. Openheid, melding doen aan leidinggevenden en de mogelijkheid van overplaatsing bespreken kan narigheid voorkomen. Mr. Jacquelien Siebenga-Moggré is seniorjurist bij christennetwerk GMV Een paar voorbeelden uit de praktijk maken duidelijk hoe de rechter omgaat met uit de hand gelopen zaken: Klaas vertelt op zijn werk over zijn autistisch kleinzoontje. Er volgt een geintje over het solistische gedrag van Klaas en erfelijke belasting. Enkele maanden later kondigt de werkgever het ontslag aan. Hij vindt dat Klaas niet goed functioneert omdat hij als gevolg van zijn autisme niet kan samenwerken met zijn collega s. Jaap en Connie zijn vertegenwoordigers en bezoeken vaak buitenlandse beurzen. Omdat Connie, zoals ze zelf zegt, een mensenmens is, stelt ze voor een tweepersoonskamer te nemen. Van het één komt het ander en enkele jaren delen ze tijdens het bezoek aan buitenlandse beurzen het bed. Als Jaap een ander gebied krijgt toebedeeld komt aan hun gezamenlijke reizen een einde. Na enkele Voor intimiderend gedrag en seksuele intimidatie zijn wettelijke regels gemaakt in o.a. de Wet Gelijke Behandeling en de Arbo-wetgeving. Een werkgever is verplicht een veilige werksfeer te creëren. Een gedragscode, een klachten- en onderzoeksprocedure zijn goede hulpmiddelen. Seksuele intimidatie Beschuldiging van seksuele intimidatie tussen collega s komt regelmatig voor en is altijd zeer ingrijpend. Een omschrijving van de term seksuele intimidatie is: Een vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast. De vraag is wanneer gedrag ongewenst is en wanneer sprake is van een situatie dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast. Over het algemeen gaat de jurisprudentie uit van de beleving van het slachtoffer. Wanneer bepaald gedrag als ongewenst en intimiderend wordt ervaren, dan wordt het lastig om aan te tonen dat het niet als zodanig bedoeld is geweest. 12 Pleidooi nr. 1 februari 2006

13 thema: Vriendschap in arbeidsrelaties Als je collega je vriend wordt Op zoek naar een goede balans Hoe zie jij je collega? Deel je zo weinig mogelijk met hem omdat je vermoedt dat hij er anders met jouw ideeën vandoor gaat, of zie je hem misschien als één van je beste vrienden? De trend is dat - vooral jongere werknemers privé meer met elkaar optrekken dan voorheen. Het is mooi als je het goed met elkaar kunt vinden, maar hoe ver kun je daar in gaan? Het is goed om hierover na te denken, want het kan vervelend uitpakken. Zo ongeveer het spannendste bij het binnenstappen in een nieuwe organisatie zijn collega s: hoe zullen ze zijn? Collega s bepalen een belangrijk onderdeel van het werkplezier, zeker wanneer je veel met hen moet samenwerken. Met de een klikt het snel, terwijl je vermoedt dat die andere collega altijd meer op afstand zal blijven. Vriend of collega Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vriendschappen goed zijn voor productiviteit, motivatie en collegialiteit. Bevriende collega s vertellen elkaar sneller de waarheid en in tijden van drukte steken ze elkaar de helpende hand toe. Bovendien kan het een positief effect hebben op het ziekteverzuim. Vriendschap is niet te sturen, maar een organisatie kan er wel voorwaarden voor creëren. In de koffie- en lunchpauzes, tijdens borrels en informele activiteiten buiten het werk kunnen werknemers elkaar goed leren kennen. Ook komt naar voren dat je voorzichtig moet zijn met het sluiten van vriendschap. Er bestaat namelijk een verschil tussen collegialiteit en vriendschap: een goede collega hoeft nooit een vriend te worden. Als je prettig samenwerkt, deel je met die ander waarschijnlijk dezelfde ambities en vul je op een identieke manier je werk in. Maar privé kun jij je met totaal andere zaken bezig houden. Een gezonde relatie met je collega is in zekere zin oppervlakkig. Kenmerkend van een vriendschap is juist dat je persoonlijke zaken met elkaar bespreekt en dus de diepte ingaat. En de vraag is of dat altijd verstandig is op de werkvloer. Persoonlijk worden Wanneer je een collega persoonlijke informatie vertelt, loop je kans dat het nieuwtje zich als een lopend vuurtje verspreidt. Bovendien kan een teveel aan privé-informatie delen ook een negatieve invloed hebben op de productiviteit; je belast je collega er gevoelsmatig mee en het is psychisch ongezond om op het werk teveel begrip en kameraadschap te zoeken. Sluit je vriendschap met een collega, dan vergroot je de roddelkans. En wat doet je vriend met jouw informatie wanneer het toch niet meer zo goed botert tussen jullie? Vraag jezelf dus goed af hoeveel je wilt delen, wie je werkelijk kunt vertrouwen en ook wanneer je iets vertelt. Aan de andere kant: door persoonlijke informatie te delen bouw je vertrouwen op. Je geeft hiermee aan dat je de ander vertrouwt en waardeert. Bovendien breng je op je werk per dag meer uren door dan thuis, dus het is logisch dat je ook privé-informatie deelt. Het is een kunst om een goede balans te vinden in het niet te vertrouwelijk worden en aan vertrouwen te winnen. Doe wat je denkt dat goed is, wees je bewust van de valkuilen, maar probeer hierin niet krampachtig te zijn. Een goede balans vinden is niet gemakkelijk, maar zeker de moeite waard om naar op zoek te gaan. Door Bédina Tjabringa Bédina Tjabringa is sociaal juridisch medewerker bij christennetwerk GMV nr. 1 februari 2006 Pleidooi 13

14 Donatus_AdvZorg 185x135.indd :22:31 14 Pleidooi nr. 1 februari 2006

15 ber november december januari februari maa rt april mei juni juli augustus september ok tober november december Agenda januari februari ma art april mei 23 februari juni 2006 juli august Meeting Groningen us september (TopGMV) maart 2006 Vrouwencongres (VakGMV) Waar: Conferentiecentrum De Bron in Dalfsen Onderwerp: Richt je leven! Over inspiratie en ambitie Sprekers: Arie de Rover, Noor van Haaften Inhoud: Interview met Arie de Rover op pag maart 2006 Intervisiebijeenkomst, vervolg groep 3 (VakGMV) Waar: TNO in Apeldoorn Sprekers : M.m.v. Gert Timmermans 21 maart 2006 Eindemiddagmeeting GMV Senioren Waar: Vaste Burchtkerk in Gouda Onderwerp: Waarde van vrijwilligerswerk Sprekers: Dr. Diny van Bruggen (Stichting De Brug) en Frits en Ella van der Ploeg (Open Doors) 23 maart 2006 Meeting Friesland (TopGMV) 11 mei 2006 Meeting Groningen (TopGMV) 13 mei 2006 Congresdag Christen zijn op je werk Sprekers: Ben Tiggelaar en Henk Hagoort Meer info volgt, zie ook VakGMV ers gekozen in de OR Gekozen zijn: Digitale ontmoeting Oproep De heer A.T. de Ridder uit Leerdam bij Kuhne + Nagel NV te Rotterdam. De heer T. Broekema uit Amersfoort bij de ROVA regio Eemland. De heer A. van Harten uit Emmeloord bij de Isala Klinieken in Zwolle. De heer J. Vonck uit Groningen bij Esha Holding BV te Groningen. De heer A. de Jong uit Amsterdam bij Alfa Laval Merco BV te Breda. Kort GMV-nieuws Hulp bij aangifte inkomstenbelasting. Vindt u het lastig om uw aangifte inkomstenbelasting 2005 te klaren? Dan kunt u, net als in 2005, rekenen op de deskundige hulp van leden van christennetwerk GMV. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op of bel Aan de website van TopGMV is veel veranderd. De zoekfuncties zijn sterk uitgebreid waardoor u zelf makkelijker te vinden bent en andere leden voor u makkelijker te vinden zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid gekregen uw eigen persoonlijke pagina in te richten voor zakelijke en/of privédoeleinden. Heeft ú al een persoonlijke pagina? Om de onderlinge verbondenheid binnen het netwerk beter vorm te kunnen geven willen we het aantal regio s waarin TopGMV actief is uitbreiden. In verband hiermee zijn wij op zoek naar nieuwe regiocoördinatoren en gastheren- /dames die in hun eigen regio op vrijwillige basis voor TopGMV werkzaam willen zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Moolhuizen of Chris Ouweneel nr. 1 februari 2006 Pleidooi 15

16 ADVISEURS VOOR: - HET MKB; - VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN; - CONSULTANTS; - COLLEGA DIENSTVERLENERS IN ANDERE BRANCHES U kunt binnen ons kantoor een beroep doen op uitstekend opgeleide en ervaren specialisten op het gebied van: ACCOUNTANCY FISCALE ADVISERING JURIDISCHE ADVISERING ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING PERSONEELS- EN LOONSERVICE OVERIGE KANTOREN: TIEL, ZALTBOMMEL CULEMBORG BRENKMANWEG 4 POSTBUS AJ CULEMBORG TEL.: FAX: Contact persoon: Joh. Dekens AA INTERNET: A MEMBER OF SC INTERNATIONAL LID VAN DE VERENIGING SRA 16 Pleidooi nr. 1 februari 2006

17 ber november december januari februari maa rt april mei juni juli augustus september ok tober november december Agenda januari februari ma art april mei 25 mei 2006 juni juli august Meeting Friesland us september (TopGMV) 6-7 april uurs cursus Christen zijn op je werk (VakGMV) Waar: Hotel Dennenhoeve in Nunspeet Onderwerp: Kloof tussen werk en kerk Spreker : Eddy de Pender Inhoud: Zie pag april 2006 Jaarcongres (Christennetwerk GMV) Waar: Conferentiecentrum De Pijler in Lelystad Onderwerp: Samen Meer = Meer Samen 19 mei 2006 Predikantsvrouwenmeeting (Vak- GMV Waar: Kerk De Kandelaar in Amersfoort Onderwerp: Geloven in de pastorie Krijg jij huisbezoek? Sprekers: Hans Groenenboer (Koinonia) U kunt zich opgeven via de websites / www. topgmv.nl / of bel: CSCR conferentie Uitsluiting uitsluiten. Het Christelijk Sociaal Congres Rotterdam is ervan overtuigd dat de huidige ik-cultuur (waarbij men denkt een ander niet meer nodig te hebben, tenzij men er zelf beter van wordt) een christelijk sociaal gedrag in de weg staat. Om de discussie aan te zwengelen en diepgang te geven waren er enkele christelijke opinie leiders uitgenodigd om op hun terrein te analyseren waar het mis gaat, en hoe we dat in de toekomst moeten voorkomen. Onder leiding van Herman Kaiser (hij is voorzitter van het landelijke Christelijk Sociaal Congres) als dagvoorzitter spraken achtereenvolgens André Rouvoet over de overheid en politiek, Henk Strietman over het onderwijs, Doeke Post over de zorg en René Paas over de arbeid. Zij presenteerden kort hun visie aan de 80 deelnemers, waarna er druk gebruik werd gemaakt van de gelegenheid om met sprekers en met elkaar in debat te gaan. Uit de discussies tijdens de conferentie werd duidelijk dat de werkloosheid onder jongeren en herintreders (vanuit de WAO) als een centraal probleem wordt ervaren. De zorg zit om gemotiveerde medewerkers te springen terwijl het onderwijs in het bedrijfsleven en de zorg moeilijk aan stage plaatsen kan komen. De vakbeweging ziet arbeid als de beste garantie om uitsluiting uit te sluiten, maar overheid en politiek moeten vooral de mogelijkheden scheppen om creatief om te gaan met alle regeltjes. Het is de taak van christennetwerk GMV om mee te helpen vorm te geven aan een Christelijk Sociaal beleid. Daarin kunnen we laten zien wat het betekent om christen te zijn in deze maatschappij van liberalisme en individualisme. Tijdens de pauze en na afloop was er gelegenheid om te netwerken en te proberen iets van de grond te tillen in de Rotterdamse regio. Of dat gelukt is zal de tijd leren. H. van der Meer Nieuwe diensten binnen Work-Mate project Kort GMV-nieuws Voor mensen die een half jaar of langer een WW-uitkering ontvangen, of (deels) Wao-er zijn, is het moeilijk een nieuwe baan te vinden. Christennetwerk GMV gaat deze groep leden helpen zo snel mogelijk weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt hulp ingeschakeld van externe deskundige partners. Uitgangspunt bij dit project is dat een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO-traject) de beste manier is om te reïntegreren en terug te keren op de arbeidsmarkt. Is een IRO-traject niet mogelijk vanwege lichamelijke of psychische klachten, dan is wordt gezocht naar een andere aanpak. Partner is o.a. Thatcher & Aalderink, intermediar in personeel. Komt u voor deze begeleiding in aanmerking? Neem dan contact op met onze Helpdesk: tel of Meer informatie kunt u vinden op In de volgende uitgave van Pleidooi gaan we uitgebreid in op deze nieuwe vorm van dienstverlening. nr. 1 februari 2006 Pleidooi 17

18 Fam. Lamberink Dalmsholterweg RB Giethmen Telefoon vissen in de Regge! W W W. B E R G Z I C H T. N L V R A A G N U D E B R O C H U R E A A N! Een vereniging waar u van hárte achter kunt staan! Al voor 1 euro per jaar bent u lid van de vereniging en steunt u daarmee dit noodzakelijke werk. Deze vereniging streeft een doel na, dat ook ú aan het hart gaat: Zij laat haar stem horen door woord en geschrift bij overheid, semi-overheid, organisaties en bedrijven die de zondagsrust verstoren en waar aan de heiliging van deze dag steeds meer afbreuk wordt gedaan. Zij ageert tevens tegen allerlei andere activiteiten die op de dag des Heeren plaatsvinden. Bent u ook verontrust over de steeds verdergaande ontwikkelingen waardoor de zondagsrust in ons land meer en meer in het geding is? Meld u zich dan vandaag nog aan als lid. Ned. Vereniging voor Zondagsrust en Zondagsheiliging Kantoor: Fred. v/d Paltshof 15, 3911 LA Rhenen. Tel Uw brief kan naar: Antwoordnummer 2218, 3900 ZB Rhenen (postzegel niet nodig). of via: verenigingzondagsrust.nl 18 Pleidooi nr. 1 februari 2006

19 Kort GMV-nieuws Varkensstaarten couperen? Leden van werkgroep Agrariërs Oost spraken op donderdagavond 8 december over Omgaan met dieren, praktijk en ethiek. Deze bijeenkomst was een vervolg op die van een jaar geleden, waar dierenarts Klaas Braam vanuit de Bijbel duidelijke lijnen uitzette voor het omgaan met dieren door ons, christen boeren. Wij waren te gast op het varkensbedrijf van familie van der Vegt in Dalfsen. We kregen een indruk van hoe dit bedrijf met 300 fokzeugen, 1000 biggen en 2000 vleesvarkens wordt geleid. Dick van der Vegt noemt zijn bedrijf gangbaar +. Dus niet biologisch of scharrel, maar intensief. Met de + bedoelt hij dat steeds wordt gekeken of er op het gebied van dierwelzijn en milieu verbeteringen mogelijk zijn: zeugen in stro, biggen in grote groepen, luchtwassers om ammoniak, geur en stofuitstoot te beperken. We spraken door over het onderwerp. Moeten onze dieren zich aanpassen aan het door ons bedachte stalsysteem of moeten wij het stalsysteem aanpassen aan het dier. Het laatste geniet de voorkeur, maar om dit praktisch uit te werken bleek knap lastig. De stelling: niet meer: varkensstaarten couperen, kippensnavels branden en koeien onthoornen kreeg dan ook niet bijval van iedereen. Het was goed om elkaar weer eens op te scherpen over ons christen zijn in de praktijk. Dick van der Horst, voorzitter GMV Agrariërs Walk and Talk Met de Walk and Talk willen we leden op een ontspannende manier met elkaar in contact brengen door te wandelen. Binnenkort kunt u via de website andere leden voor zo n wandeling uitnodigen en informatie vinden over wandelroutes in uw eigen omgeving. Maarten Verhoef en Chris Ouweneel beten het spits af. Zij hebben op 9 december jl. de Ginkelse hei rond Ede verkend. Van de werkgroep Voorjaarsbijeenkomst te Gouda Helaas ging de bijeenkomst van 11 oktober 2005 te Dordrecht wegens te weinig deelnemers niet door. Daarom organiseren we (als proef) een eindemiddagbijeenkomst op dinsdag 21 maart 2006 te Gouda. Aanvang uur einde omstreeks uur. Het programma biedt de presentatie Arbeid:goed dienen of goed verdienen van mevr. D.van Bruggen (kinderarts en o.a. werkzaam voor de Stichting De Brug) met als thema, een gezamenlijke broodmaaltijd en de presentatie Deuren gaan open, door Ella en Frits van der Ploeg (Open Doors). Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor de regio s midden, noorden, westen en zuiden van ons land. Onze leden in genoemde regio s hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Anderen zijn ook van harte welkom. Aanmelding kan via tel of mail naar Naastenliefde In aansluiting op ons jaarthema (vrijwilligerswerk) en de grote nadruk die de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op het omzien naar elkaar legt, is het goed elkaar als 60-plussers op te roepen in hoeverre een ieder in overleg met anderen resp. lokale organisaties, o.a. diaconieën, voor de plaatselijke samenleving een bijdrage kan leveren. Hoe kunnen we weer als christenen maatschappelijk relevant worden. Kansen liggen rond aanvulling op professionele hulpverlening, ondersteuning van mantelzorg, meedenken in cliëntenorganisaties. Een goed voorbeeld is de Stichting Present, die op basis van aanbod van beschikbare tijd van groepen en mensen naar klussen zoekt daar waar dat sterk nodig is. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lukas 10 wijst ons op de bijbelse opdracht dat Gods liefde zich vertaalt in liefde voor de naaste. Neem eens contact op met uw plaatselijke diaconie. Saamhorigheid tussen generaties In ons laatste seniorenkatern van december 2005 zijn we met dit thema van start gegaan. JongGMV heeft meegedeeld, dat zij graag een bijdrage willen geven, b.v. in een gesprek van ouderen met jongeren. Rivaliteit tussen oud en jong zie je regelmatig opduiken in de media. Vanuit onze christelijke identiteit kan belangenbehartiging niet ten koste gaan van andere generaties. In verband met ons thema 2006 wijs ik u de uitgave Over de schutting, op weg naar een nieuwe solidariteit. Het is o.a. mede een uitgave van het christennetwerk GMV. Op aanvraag krijgt u het als lid gratis toegezonden. In november 2006 was over dit thema een congres te Doorn. Hans Hendriks, voorzitter werkgroep senioren GMV nr. 1 februari 2006 Pleidooi 19

20 Interview Jezus zat bij hoeren en tollenaars, dus horen christenen op internet Door Arjen Droog Tien jaar geleden richtte Peter van der Vlies internet provider Solcon op. Het bedrijf levert internettoegang en allerlei bijpassende diensten aan consumenten en bedrijven. Opvallend is de christelijke identiteit van het bedrijf. Van der Vlies gaat in op christelijk ondernemerschap en welke digitale ontwikkelingen we in de komende tien jaar kunnen verwachten. 20 Pleidooi nr. 1 februari 2006

21 Interview Je moet bidden alsof het van God afhangt en je moet werken alsof het van jezelf afhangt. Zo typeert Van der Vlies zichzelf en het succes van Solcon. Het is een bedrijf met een christelijke identiteit. Critici zouden kunnen zeggen dat deze christelijke identiteit een slimme marketingtruc is om degelijk en betrouwbaar over te komen. Van der Vlies: Dat zou net zo zijn als zondags keurig naar de kerk, maar door de week je nergens iets van aantrekken. Dat wil ik niet. Hoe je je als organisatie neerzet, heeft heel veel te maken met hoe je zelf als persoon bent. Mensen mogen ons aanspreken op hoe we als organisatie handelen. Die christelijke identiteit is zeker één van de succesfactoren van zijn bedrijf, maar soms ook een behoorlijk beperkende factor. Ik hoor wel eens: dat christelijke profiel van jullie spreekt ons niet aan, wij zoeken een andere leverancier. Nou dat is dan inderdaad beter, denk ik dan. Toch is een groot deel van de zakelijke klanten in zee gegaan vanwege de kwaliteit. Identiteit speelt vaak helemaal geen grote rol. Gevraagd naar een voorbeeld waardoor de christelijke identiteit van het bedrijf duidelijk naar voren komt, herinnert Van der Vlies zich een dienst die ze een paar jaar geleden aanboden. Samen met en ander bedrijf hadden we een constructie waarbij consumenten een computer kregen en waar ze flinke rente voor moesten betalen. Op een gegeven moment dacht ik: Dat past eigenlijk helemaal niet bij ons, daar moeten we mee kappen. Daar zijn we dan ook mee gestopt. Hobby Van der Vlies heeft zeven jaar lang gewerkt bij Open Doors, bekend van het smokkelen van bijbels. Daar was hij verantwoordelijk voor de administratie en de automatisering. Een dag in de week werkte hij voor zichzelf als automatiseringsadviseur. Toen internet opkwam begon het te kriebelen. Die ene dag in de week is een beetje uit de hand gelopen lacht Van der Vlies. Het begon in de hobbysfeer; ik leverde internettoegang aan bedrijven en moest soms praten als Brugman om ze van het nut van internet te overtuigen. Op een gegeven moment had ik veertig, vijftig klanten. Mijn vrouw werd daar op een gegeven moment gek van. Ik moest een keuze maken. En terwijl hij lachend om zich heen wijst: En dit is de keuze geworden! Tien jaar Solcon 1996 Peter van der Vlies richt Solcon op; 1997 Het bedrijf betrekt een kantoorpand in Dronten; 1999 Samenwerking met de EO, deze samenwerking wordt later ontbonden; 2000 Samenwerking met de NCRV inzake NCRVNet; 2001 In een hernieuwde samenwerking met de EO wordt Filternet succesvol geïntroduceerd; 2002 ADSL en breedband internet wordt enorm populair, het aantal nieuwe abonnees groeit in de periode met gemiddeld 1500 nieuwe afnemers per maand. Start samenwerking Reformatorisch Dagblad (RDNet); 2003 Solcon bouwt een eigen datacenter (geavanceerde ruimte vol apparatuur dat het digitale hart vormt van alle diensten); 2004 Solcon introduceert digitale telefonie, de digitale telefonie groeit met 700 nieuwe afnemers per maand Introductie van nieuwe diensten en producten zakelijke markt: remote backup, telefooncentrales, remote beheer, IP-VPN en security producten. Van der Vlies levert tegenwoordig onder andere internettoegang voor bedrijven en voor consumenten. Zijn bedrijf is vooral bekend vanwege het filter dat ze leveren bij internettoegang. Websites met porno of websites die aanzetten tot geweld worden geblokkeerd. Deze internettoegang wordt geleverd onder de eigen naam, maar ook onder de naam Filternet, in samenwerking met de EO. Dit filteren gebeurt op verschillende manieren. Er is een lange lijst met websites die sowieso geblokkeerd worden, maar ook worden websites automatisch afgezocht naar bepaalde combinaties woorden. Wanneer deze website nog niet in de lijst staat, wordt deze toch geblokkeerd. Abonnees kunnen overigens het filter zelf uitzetten. Als er zoveel slechte dingen op internet te vinden zijn, roept dit wel de vraag op wat christenen daar eigenlijk hebben te zoeken. Daar kan Van der Vlies heel kort nr. 1 februari 2006 Pleidooi 21

22 advghpleidooi90x268fc :15 Pagina 1 Studeren in Zwolle? OPEN DAGEN za. 4 maart uur wo. 14 juni wo. 30 augustus uur uur PABO : (ook opleiden in de school ) HBO-V Social Work (SPH & MWD) Kerkelijk Werker / Godsdienstleraar [DEELTIJD] Grasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle, T (038) , E 22 Pleidooi nr. 1 februari 2006

23 Ik moest toen praten als Brugman om bedrijven te overtuigen van internet in zijn: Waar vond je Jezus? Hij zat bij hoeren en tollenaars. Christenen horen ook op internet, maar gedragen zich, net als Jezus, anders dan anderen. Het negatieve van internet is altijd heel zichtbaar, dan moet je ook het positieve laten zien. Als christenen zouden we eigenlijk overal moeten zitten! Sinds kort is er nog een goede reden om als christen internet te gebruiken: Het bedrijf heeft onlangs kerktelefonie van de EO overgenomen. Van der Vlies is van plan om kerktelefonie uit te breiden tot kerkvideo. Daar zijn we nu proeven mee aan het doen en in 2006 zal het al op een paar plaatsen te zien zijn. Ontwikkelingen Iemand die zo actief is in de wereld van het internet ziet vaak ook als eerste nieuwe trends aankomen. Dat geldt zeker voor Van der Vlies. Een van de grote ontwikkelingen van de nabije toekomst is Video on demand. Op je televisie kun je dan selecteren welke film je wilt bekijken. Je betaalt dan voor de film die je kiest. De techniek is helemaal klaar, maar er zijn nog wel wat praktische bezwaren: De rechtenkwestie gaat een lastige discussie opleveren. Normaal gaat een film eerst naar de bioscoop, vervolgens naar de videotheek, dan komt de film een keer op televisie en daarna is de DVD te koop in de winkel. Dat zullen de filmmaatschappijen met video on demand ook willen. Eerst zoveel mogelijk verdienen aan de film, om tenslotte het aan de consument te verkopen. Dat betekent dat je alleen films van een jaar of zes en ouder kunt bekijken. Een nog grotere revolutie verwacht Van der Vlies met Voice over IP (VoIP). Dat is bellen via een internetverbinding, dus niet via een telefoonlijn. Hierdoor hoef je geen telefoontikken te betalen, maar is een internetverbinding genoeg. Dit gaat echt een gigantische boom opleveren, aldus Van der Vlies. De hele telecomwereld wordt er door omgegooid. En dit wordt nog veel sterker wanneer je ook via VoIP kunt bellen met je mobiele telefoon. Dan betaal je niet meer voor je tikken, maar alleen voor een verbinding. De rest loopt via internet, en dat kost niets. Tenslotte voorziet Van der Vlies in de komende jaren allerlei ontwikkelingen op het gebied van domotica. Domotica is een verzamelnaam voor slimme elektronische voorzieningen in woonhuizen die het wooncomfort of de veiligheid vergroten. En hij geeft een voorbeeld: Binnen een paar jaar krijg je platte schermen die dagelijks automatisch de krant ophalen. De krant krijg je dan niet meer in de bus, maar kun je lezen van een heel plat scherm. De verwevenheid van de maatschappij met computers en internet gaat steeds verder. Dat betekent dat we voortdurend met computers en internet worden geconfronteerd. Van der Vlies ontsnapt soms even aan de drukke maatschappij waar hij met zijn bedrijf midden in zit. Ik ga dan lekker de plas op. Heerlijk zeilen en rustig genieten van de schitterende natuur, uitwaaien en met andere dingen bezig zijn, even zonder computers en internet. Christelijke identiteit in zakendoen De christelijke identiteit van zijn bedrijf is voor Peter van der Vlies heel belangrijk. Het is dan wel essentieel dat het geen vrome woorden blijven, terwijl in de praktijk niets van die christelijke identiteit is te zien. Daarom hanteert het bedrijf tien richtlijnen waar ze zich in de praktijk aan wil houden en waar ze ook op mag worden aangesproken. Op deze manier maakt Van der Vlies de christelijke identiteit in de praktijk waar. De tien punten van Solcon zijn: Wij ondernemen in afhankelijkheid, want we vertrouwen op God en durven Hem op zijn woord te nemen. Wij houden de communicatie levend, want een correcte beeldvorming en initiatief tot gesprek lost veel problemen op. Wij maken geen misbruik van macht, want in zijn Naam past alleen dienend leiderschap en helende woorden. Wij staan regelmatig stil en genieten, want we willen leren van onze fouten en blij zijn met wat goed is. Wij tonen respect voor ouderen, want hun ervaring en levenswijsheid is te kostbaar om niet te benutten. Wij zijn creatief en staan open voor nieuwe ideeën, want scheppend bezig zijn is pas echt leven, het is jammer om ideeën te torpederen. Wij blijven trouw aan beloften, want relaties gaan stuk als we ons niet aan onze afspraken houden. Wij maken een eerlijke verdeling, want de arbeider is zijn loon waard en heeft goede hulpmiddelen nodig. Wij baseren onze mening op feiten, want iemands goede naam besmeur je toch niet met roddel en halve waarheden. Wij gunnen een ander zijn succes, want hebzuchtige afgunst vergiftigt het bedrijfsklimaat en vergalt je leven. nr. 1 februari 2006 Pleidooi 23

24 De Tuinen van Appeltern, een heerlijk dagje uit voor iedereen! B O N B O N Tegen inlevering van deze bon bij de kassa van De Tuinen van Appeltern ontvangt u 2,- korting op het volwassenentarief (normaal 10,-). Deze bon is geldig van 1 maart t/m 30 juni 2006 voor maximaal 4 personen per bon. Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties. Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u in de garderobe van het paleis een gratis kleurenbrochure van Het Koninklijk Fotoalbum. Deze coupon is één minibrochure waard, zolang de voorraad strekt. De actie is geldig t/m 31 maart 2006 In de meer dan 180 modeltuinen van De Tuinen van Appeltern is het voor iedereen heerlijk ontspannen. Elke tuin biedt een andere belevenis en in de rust en de ruimte van het Maaswaalse rivierenlandschap is het goed toeven. Bewonder de vele kleuren en ruik de aromatische geuren van Nederlands grootste plantencollectie. Luister naar de geluiden van de natuur of de liedjes in de melodietuin. In Appeltern is het puur genieten. Een lust voor het oog is de prachtige kunstroute en beeldentuin. Geniet in de groene weldaad van een frisse versnapering op de sfeervolle terrassen of in de gezellige restaurants. Appeltern laat uw energie stromen en zorgt voor inspiratie en nieuwe impulsen. Het park heeft in elk jaargetijde zijn eigen charme. De actuele tuintrends en de meest aparte groendecoraties prikkelen de geest. Met de voortdurende aanvulling van tuinproducten en materialen krijgt u genoeg ideeën om thuis een groene oase te maken. Voor kinderen zijn er twee speeltuinen en is er een leuke speurtocht. Elke maand worden speciale evenementen of themaweekenden georganiseerd. Kijk op voor meer informatie. Appeltern ligt in het Land van Maas en Waal, tussen Tiel, Oss en Nijmegen. Dagelijks geopend van 1 maart tot 1 december. Het park is toegankelijk voor rolstoelers en honden aan de lijn. Een koninklijk fotoalbum in Paleis Het Loo Paleis Het Loo ademt de sfeer en historie van de koninklijke familie. De vertrekken in het paleis getuigen van 300 jaar bewoning door de Oranje-dynastie en laten met hun gevarieerde inrichting de ontwikkeling van het interieur zien, van de 17de tot de 20ste eeuw. De barokke tuinparterres worden in de lente en zomer volgens typisch Hollandse 17de-eeuwse traditie beplant, terwijl de fonteinen van april tot november permanent in werking zijn. Rijtuigen, sledes en auto s, nog steeds in gebruik bij de koninklijke familie, zijn ondergebracht in het Stallencomplex. In de Oostvleugel is o.a. het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden gehuisvest met één van de grootste collecties ordetekenen, orde- en ambtskostuums ter wereld. Verrassend overzicht Vanaf 21 januari 2006 is in Paleis Het Loo deel VII van het tien jaar durende project EEN KONINKLIJK FOTOALBUM, een fotoreportage over het koningshuis in de Nederlandse samenleving in de twintigste eeuw, te zien. Dit grootse project, gestart in 2000 en eindigend in 2009, belicht jaarlijks tien jaren uit de twintigste eeuw. In 2006 staan de zogenaamde 6-jaren centraal, in 2007 de 7-jaren etc. In tien Met korting naar de Matthäus Passion van J.S. Bach Ja, ik bestel kaarten! Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Telefoon: KO RT I N G S B O N Bestelbon kaarten Matthäus Passion - J.S. Bach 2006 x Jacobikerk Utrecht do. 30 maart uur HBC x Jacobikerk Utrecht vr. 31 maart uur NBC x Laurenskerk Rotterdam za. 1 april uur HBC x St. Martinuskerk Hoogland zo. 2 april uur NBC x Concertgebouw Amsterdam di. 4 april uur HBC x St. Martinuskerk Sneek wo. 5 april uur NBC x Grote Kerk Apeldoorn vr. 7 april uur HBC x St. Jacobskerk Den Bosch za. 8 april uur HBC x Grote Kerk Den Haag zo. 9 april uur NBC x Grote Kerk Elburg ma. 10 april uur HBC x Martinikerk Groningen wo. 12 april uur NBC x Eusebiuskerk Arnhem do. 13 april uur HBC x Broerenkerk Zwolle vr. 14 april uur NBC x Martinikerk Groningen za. 15 april uur HBC Opsturen in ongefrankeerde enveloppe: HBC, Antwoordnummer 170, 8070 VK, Elburg (andere reducties n.v.t. / prijs incl. verzend- & administratiekosten / bestelling + factuur worden toegezonden) Met de bon krijgt u 7,50 korting op de toegangsprijs van 35,- (nu dus 27,50) (Amsterdam: 40,- (nu dus 32,50). Info: Pleidooi nr. 1 februari 2006

25 C o l u m n Werken of wachten. Vorige week liep ik tijdens de koopavond in de Amsterdamse binnenstad. De Tuinen van Appeltern Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern Info en route: Tel: sprongen ontvouwt zich zo telkens een verrassend overzicht van staatkundige, historische, culturele, sociale en sportieve gebeurtenissen, waarbij de Koninklijke Familie betrokken was. Interessant hierbij zijn de ontwikkelingen in de mode, het vervoer, de ceremoniën, etc. De leden van het Huis van Oranje waren en zijn steeds betrokken bij belangrijke, vrolijke, serieuze, maar ook droevige gebeurtenissen. Paleis Het Loo Nationaal Museum Koninklijk Park JA APELDOORN Tel (kantooruren) Internet: Openingstijden Paleis en Tuinen: gehele jaar di t/m zo, uur. s Maandags gesloten tenzij een feestdag. Beide Kerstdagen geopend! Nieuwjaarsdag gesloten Bij uw bestelling ontvangt u gratis de CD: Matthäus Passion highlights t.w.v. 15,-. Bijzondere uitvoeringen van Bach s Matthäus Passion o.l.v. de vermaarde dirigent Pieter Jan Leusink. Hij kreeg internationale bekendheid door de integrale opnamen van Bach s Cantates waarvan wereldwijd ruim 5 miljoen exemplaren werden verkocht! U gaat genieten van het beroemdste oratorium wat Bach schreef: 8 uitvoeringen door Holland Boys Choir (HBC) en 6 met Netherlands Bach Choir (NBC), hierbij zullen sopranen van het Holland Boys Choir de soprano di ripieno zingen. De begeleiding is door het Netherlands Bach Orchestra op authentieke instrumenten. De Belgische tenor Robert Luts is Evangelist en bas Henk van Heijnsbergen vertolkt de Christus-rol. Bijzonder is de medewerking door Nederlands bekendste sopraan Miranda van Kralingen: o.a. door haar solo optreden tijdens de Huwelijksdienst van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima. Overige solisten: Sytse Buwalda, countertenor, Martinus Leusink, tenor en Hans de Vries, bas. Het was gezellig druk. Volgens mij waren de mensen meer aan het rondlopen dan dat ze de middenstand van hun artikelen afhielpen. De vraag naar personeel was groot. Ik zag tientallen vacatures voor verkoper, bedrijfsleider, medewerkers die direct beschikbaar waren. Natuurlijk, er is een scheve verhouding van vraag en aanbod. Wat kan nu een oplossing zijn? Stel ik kom zonder werk te zitten. Natuurlijk zoek ik dan een baan die qua opleiding en vorig salaris aansluit bij mijn laatste baan. Ik moet dan oppassen om niet elke baan die beschikbaar is aan te nemen. De hoogte van mijn WW-uitkering is namelijk afgestemd op mijn laatst verdiende salaris. Levert mijn nieuwe baan mij minder inkomen dan mijn ww-uitkering, dan heeft dat financiële gevolgen. De redenering is immers: bij een baan ontvang je geen WW-uitkering meer. Er wordt gekeken naar uren en niet naar salaris. Beter kan ik dus mijn WW-periode benutten om naar een beter betaalde baan te zoeken. Dat is geen prikkel om werk aan te pakken. Anders straf je jezelf! Logisch toch? Het zou mooi als dit systeem wordt aangepast. Dat kan simpel, door werkzoekenden te garanderen dat men bij het aanvaarden van een lager betaalde baan een aanvulling krijgt gedurende de berekende WW-periode. Er is dan sprake van een win-win-situatie. Het salaris wordt gekort op de uitkering (lagere WW-lasten) en ik krijg een inkomen (en werk) op het niveau van de oorspronkelijk berekende WW-uitkering. Zo ben ik eerder geneigd een baan te accepteren en blijf ik in het arbeidsproces, waardoor kansen op ander werk weer zullen toenemen. Van werk naar ander werk gaat altijd nog gemakkelijker dan vanuit een uitkeringssituatie naar werk. De kosten van uitkeringen zullen ook afnemen en deze gelden kunnen weer gebruikt worden om werkgelegenheidsprojecten te ondersteunen. Voor 2006 lijkt me dit een item om te gaan bespreken met deskundigen op het Ministerie van De Geus. Jan Lanting Voorzitter VakGMV nr. 1 februari 2006 Pleidooi 25

26 Het beroep Psalm 23 als medicijn Everiek Bakker is verpleegkundige in het Deventer Ziekenhuis. Wat drijft haar? Van jongsaf aan ben ik al een zorgzaam tiepje geweest. Vroeger speelde ik altijd al ziekenhuisje. Mijn broer en zussen waren dan mijn collega s, de poppen waren onze patiënten. Voor mij is het werken in de zorg een roeping. Een interview over het leven in een ziekenhuis en het christen-zijn als verpleegkundige. 26 Pleidooi nr. 1 februari 2006

27 Het beroep Everiek werkt op afdeling F1, de afdeling cardiologie en pulmonologie, oftewel in normaal Nederlands de hart- en longafdeling. Hier liggen mensen die bijvoorbeeld een hartinfarct hebben gehad of leiden aan hartritmestoornissen, of mensen met longaandoeningen zoals longkanker en longontsteking, maar ook mensen met een klaplong en astma. Als verpleegkundige heeft Everiek de taak patiënten te verplegen, maar is ze ook verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de patiënt. Een breed takenpakket, dat een groot beroep doet op de flexibiliteit van de verpleegkundige. Everiek ervaart dat ook zo: Soms komen er zoveel dingen op je af, zoals formulieren die je moet invullen, dossiers die je moet bijhouden, het regelen van zorg voor mensen thuis, dat je te weinig toe komt aan datgene waar het om draait: er zijn voor de patiënt. Dat is wel eens frustrerend. Organisatie Het Deventer Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis met ongeveer 2000 medewerkers. Een enorme organisatie. Om dat allemaal goed te laten werken en goed op elkaar af te stemmen, zijn afspraken en protocollen nodig, vertelt Everiek. Zo neemt een arts in principe alle besluiten. Hij is eindverantwoordelijk. Er rust dus een zware verantwoordelijkheid op zo iemand. Daar heb ik respect voor. Maar hoe goed je de zorg ook organiseert: niet altijd verloopt alles volgens plan. Everiek: We hebben ooit eens een man verpleegd die leed aan psychosen. s Nachts dacht hij dat we hem gevangen hielden en hem wilden mishandelen, net zoals hij zelf had meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Hij deed alles om te vluchten en probeerde andere patiënten mee te krijgen. Schreeuwend liep hij over de gangen. Daar heb je een hele nacht je handen vol aan. Je komt niet toe aan andere patiënten. Het is hartverscheurend mensen zo te zien lijden. Voor hem was het allemaal écht. Je moet leren dit van je af te zetten. Naast haar normale taken als verpleegkundige, begeleidt Everiek leerlingen, die meedraaien op de afdeling om praktijkervaring op te doen. Dat vind ik leuk om te doen. Ik ben zelf pas anderhalf jaar geleden afgestudeerd, dus ik kan me nog levendig voorstellen tegen welke problemen je als student aanloopt. Het begeleiden van leerlingen houdt je scherp. Dingen die ik als heel normaal ervaar, zijn dat soms voor hen niet. Daarnaast leer ik ook weer van de leerlingen. Communiceren Als verpleegkundige heb je ook een maatschappelijke taak. Everiek: Een arts heeft weinig tijd voor een patiënt. Tijd om rustig met de arts te praten en eventuele vragen te beantwoorden is er vaak niet. Een arts zal niet snel een uitgebreid gesprek aanbieden. Daar moeten patiënten echt zelf om vragen. Veel mensen weten dat niet en zeggen: Ik spreek nooit een arts. Dan komt zo n patiënt met al z n vragen en ongerustheid bij de verpleegkundige terecht. Ik zie het als mijn taak om de patiënt niet alleen alles goed uit te leggen, maar ook om zoveel mogelijk te proberen hem of haar gerust te stellen. Je moet iemand het gevoel geven dat hij bij jou in goede handen is. Vertrouwen is heel belangrijk. Een arts neemt in principe alle besluiten. Hij is eindverantwoordelijk. Er rust dus een zware verantwoordelijkheid op zo iemand. Niemand vindt het leuk in een ziekenhuis te liggen. Als verpleegkundigen proberen wij het mensen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Soms merk je dat patiënten het onderling goed met elkaar hebben. Het is dan gezellig op zo n zaal, er wordt lol gemaakt, mensen helpen elkaar. Voor de afgelopen kerst hebben patiënten die mobiel genoeg waren, meegeholpen de afdeling te versieren. Op die manier dragen ze hun steentje bij aan de sfeer op de afdeling. Het is leuk zoiets te zien gebeuren. Everiek werkt op een afdeling waar patiënten vaak langere tijd verblijven. Dat vind ik het leuke van deze afdeling. Patiënten blijven hier soms wekenlang. Je bouwt een band op met iemand. Het geeft veel voldoening patiënten op te zien knappen na een operatie. Aan de andere kant: als iemand overlijdt kun je daar toch een goed gevoel aan over houden. Je hebt iemand goed kunnen begeleiden, de familie heeft er vrede mee, dan is het ook goed. Christen-zijn Collega s weten dat ik christen ben. Sommige collega s zijn nieuwsgierig en stellen allerlei vragen. Everiek ziet zichzelf niet als een soort evangelist. Als ik iedere collega telkens weer zou proberen te overtuigen van mijn geloof, dan zou ik daarmee volgens Door Johan Bakker nr. 1 februari 2006 Pleidooi 27

28 Doe wat je graag doet - en doe dat goed. 'n Eenvoudig principe, dat Thatcher & Aalderink als de basis beschouwt van iedere succesvolle arbeidsrelatie. Want hierin ontmoeten werkgever en werknemer elkaar. Wie iets graag doet, heeft plezier in z'n werk. Wie iets graag doet, wil het steeds beter doen en ontwikkelt zich daarom voortdurend. Maar wie iets graag doet, doet het ook goed. Hij levert toegevoegde waarde voor z n werkgever. Hij is een speler die z'n mannetje staat en binnen z n functie meebouwt aan de organisatie. Het draait om 'de match.' De puzzel moet passen, het balletje op z'n plaats rollen. Dat is de essentie van personeelsbemiddeling, loopbaanbegeleiding en outplacement. Dat is ons werk en daar zijn we goed in. Personeelsbemiddeling De afdeling personeelsbemiddeling bemiddelt onder meer in administratieve, financiële, commerciële, juridische en secretariële functies. Hierbij richten we ons op kandidaten met een MBO, HBO en WO werk- en denkniveau. Sinds onze oprichting in 1993 hebben we een breed netwerk aan klanten in diverse sectoren opgebouwd. De kracht van Thatcher & Aalderink ligt vooral in de persoonlijke benadering van onze kandidaten en opdrachtgevers. In een uitgebreid gesprek laten wij de kandidaten vertellen over hun achtergrond en arbeidsverleden, maar vooral ook over hun persoonlijkheid en ambities. Loopbaanbegeleiding Organisaties veranderen, medewerkers ontwikkelen zich, functies verschuiven. Loopbaanbegeleiding is erop gericht in deze veranderende omstandigheden medewerkers uitstekend te laten functioneren. Waar staat u nu? En waar wilt u heen? Het verschil tussen die twee vragen is een deel van uw loopbaan dat aandacht verdient. Thatcher & Aalderink biedt die aandacht en de benodigde expertise met haar loopbaanbegeleidingsactiviteiten. Outplacement Een specifiek onderdeel van loopbaanbegeleiding is outplacement. Dit komt ter sprake op het moment dat een werkgever en werknemer uit elkaar gaan. Het kan zijn dat de werknemer niet goed functioneert of dat de werknemer té goed functioneert en daardoor niet meer binnen de organisatie op zijn of haar plek zit. Thatcher & Aalderink verzorgt hiervoor ook volledige outplacementtrajecten. Tarieven Thatcher & Aalderink hanteert voor loopbaanbegeleiding en outplacement verschillende tarieven. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met één van onze medewerkers. Wij informeren u graag! Instroom, doorstroom en uitstroom, dat is de kern. Bent u werkgever en staat u voor uitdagingen op dit gebied? Bent u medewerker en wilt u een stap verder? Thatcher & Aalderink, Aangenaam. We doen het graag. En goed. Thatcher & Aalderink BV Postbus BJ Amersfoort T E W 28 Pleidooi nr. 1 februari 2006

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Huiselijk geweld. Casus 1:

Huiselijk geweld. Casus 1: Huiselijk geweld Casus 1: Jonge vrouw, 32 jaar, meldt zich bij de huisarts. Ze is getrouwd en de man van deze vrouw is ook uw cliënt. Ze hebben 3 kinderen van 6-3 en 1 jaar. Ze heeft duidelijke zichtbare

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Seksuele vorming: gave (op-)gave

Seksuele vorming: gave (op-)gave Seksuele vorming: gave (op-)gave De Wegwijzer Oosterwolde, 28 januari 2016 Mieneke Aalberts-Vergunst Programma Introductie Stellingen De wereld om ons heen Onze opvoeding Seksualiteit Het Bijbelse beeld

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Hans Aerts Werken is leuk, het is zinvol. Het leidt tot enthousiasme en geluk. Ook hoor je vaak dat werken structuur en houvast biedt in je leven. Werken is niet

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8

maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8 Pensioen krant maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8 Pensioenheld De website legt alles duidelijk uit Karin Kars

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst SIPP persoonlijkheidsvragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hier bent,

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014 Enquete resultaten Normen en Waarden 214 Deze enquête is afgenomen in de derde en vierde klas op de middelbare school de Guido de Bres in Amersfoort. Dit zijn de statistieken van de anwoorden die de leerlingen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Preek Gemeente van Christus,

Preek Gemeente van Christus, Preek Gemeente van Christus, Het woord bestond nog niet, anders waren ze vast zo genoemd. Weigerambtenaren. Daniël 3 gaat over drie Joodse mannen die weigeren te knielen. Ze staan in dienst van de koning,

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo

Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo LANG LEVE DE DI VER SI TEIT tekst Saskia Doorschodt fotografie Dorien Grötzinger Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo Ik ben lesbisch. Velen van ons hebben dit wel eens hardop tegen iemand anders gezegd.

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Lucas 9 11b -17 Geven jullie hen maar te eten Omdat Jezus zulke mooie verhalen over

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER

WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER 1 2 3 Thema 3 WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER Module Werkplezier Wat is werkplezier. Factoren die werkplezier beïnvloeden. Werkplezier behouden en vergroten. Inleiding 1 Als medewerkers kunnen inspelen op

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

EEN DIERBARE VERLIEZEN

EEN DIERBARE VERLIEZEN EEN DIERBARE VERLIEZEN 994 Inleiding Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt zorgen. U heeft kort

Nadere informatie

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT Gedragscode 2 In goede handen ZGT hecht aan een goede sfeer waarin medewerkers, patiënten en bezoekers tot hun recht komen. In de dagelijkse omgang

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur Agenda Najaar 2015 De agenda voor het najaar 2015: - Inloopspreekuur (wekelijks vanaf 28 augustus a.s.) - Coach- en counseling trajecten (op maat, doorlopend) - Familie- en organisatieopstellingen (maandelijks

Nadere informatie

Theorieboek. Knuffel. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, want de mens is een sociaal dier dat het liefst in

Theorieboek. Knuffel. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, want de mens is een sociaal dier dat het liefst in 4c Relatie 1 Wat is een relatie? Wanneer je deze vraag aan een aantal verschillende mensen stelt dan zullen zij allen een antwoord geven. Want wat een relatie precies is, is voor ieder persoon verschillend.

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert.

Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert. Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert. VERBETER DE COLLEGIALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwart van werkend Nederland is niet betrokken bij collega s; 14 procent geeft aan

Nadere informatie

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief mei TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl En God zei; Het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie

Conflicthantering en mediation

Conflicthantering en mediation Conflicthantering en mediation Casus 3 Personeel en Organisatie/ Humanresourcesmanagement bussum 2010 De setting: verzekeringsmaatschappij ZBA De verzekeringsmaatschappij ZBA (Zekerheid Boven Alles) sluit

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie