Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht"

Transcriptie

1 Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE NO I n l e i d i n g Betonfabriek Nigtevecht is voornemens de eerste etage van het bestaande kantoor aan de voorzijde van de inrichting, waarbij momenteel sprake is van leegstand, te gaan gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten die binnen de inrichting werkzaam zijn. Het betreft hier kortdurend verblijf van veelal ca. 6 weken onafgebroken (logies). In opdracht van Betonfabriek Nigtevecht is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidniveaus vanwege omliggende bedrijven ter plaatse van deze logiesfunctie. Het onderzoek dient ter onderbouwing van de ruimtelijke procedure die benodigd is in verband met de voorgenomen wijzigingen binnen de inrichting. 2 O m l i g g e n d e b e d r i j v e n In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de nabij Betonfabriek Nigtevecht gelegen bedrijven. Naar aanleiding van een benadering op basis van Bedrijven en Milieuzonering (zie rapport FE RA, ruimtelijke onderbouwing) is geconstateerd dat de geluidbelasting vanwege de bedrijven aan de Vreelandseweg 4, 10a en 12 ter plaatse van de beoogde logiesfunctie nader bekeken dient te worden. t2.1 Aanwezige bedrijven en indeling conform de systematiek van Bedrijven en Milieuzonering. Naam inrichting Adres inrichting Activiteiten SBI-code Milieucategorie Hinderafstand (gemengd geb) Maatgevend milieuaspect Betonfabriek Nigtevecht Vreelandseweg 10 Productie Geluid betonwaren P. Nagel Vreelandseweg 12 Metaalhandel / Geluid Aannemersbedrijf J. Haring Vreelandseweg 10a Aannemersbedrijf Geluid Nagel Demontage & Recycling Vreelandseweg 4a Demontage / Geluid peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, , kvk , voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL B01, ISO-9001:2008 FE NO-004 1

2 3 B e r e k e n i n g e n De geluidbelasting vanwege de bedrijven is op twee manieren inzichtelijk gemaakt: op basis van een inschatting van de bedrijfsvoering en/of meldingen Activiteitenbesluit; op basis van kentallen voor geluidproductie, gebaseerd op de milieucategorie. Voor de betonfabriek is in beide gevallen uitgegaan van de aangevraagde (toekomstige) bedrijfssituatie. Op basis van een inschatting van de bedrijfsvoering Reeds in 2006 zijn in het kader van woningbouwplannen voor de locatie van Betonfabriek Nigtevecht berekeningen uitgevoerd aan de optredende geluidniveaus in de omgeving vanwege het bedrijf van Haring aan de Vreelandseweg 10a. Hierbij werd uitgegaan van een ruime bedrijfsvoering met (fors) meer vervoersbewegingen en containerhandling dan waarvan feitelijk sprake is. Op basis van dit rekenmodel (zie rapport FD RA d.d. 12 september 2006) is de geluidbelasting ter plaatse van de logiesfunctie berekend. Voor het bedrijf Nagel aan de Vreelandseweg 12 is uitgegaan van de bedrijfsvoering conform het akoestisch onderzoek (zie rapport R065341aaA1.md d.d. 17 april 2007) bij de revisievergunning van dit bedrijf uit Voor het bedrijf Nagel aan de Vreelandseweg 4 is uitgegaan van de bedrijfsvoering conform het akoestisch onderzoek (zie rapport R065341na md d.d. 28 februari 2012) bij de melding Activiteitenbesluit van dit bedrijf uit 2012, aangevuld met metingen (eind 2014) van de Omgevingsdienst inzake een nieuw geplaatste gevelventilator, die volledigheidshalve worst-case ook 1 uur in de nachtperiode in bedrijf is verondersteld (bij een langere bedrijfstijd is sprake van overschrijding van geluidgrenswaarden bij bestaande woningen). In tabel 3.1 is de berekende geluidbelasting vanwege de bedrijven Nagel, Haring en Nagel alsook de optredende geluidbelasting vanwege de eigen inrichting (zie rapport FE RA, akoestisch onderzoek) weergegeven. Tevens is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven. t3.1 Berekende geluidbelasting ter plaatse van logiesfunctie (op basis van inschatting bedrijfsvoering). Beoordelingspositie Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in db(a) etmaalwaarde Nagel Haring Nagel Betonfabriek Gecumuleerd * (Vreelandseweg 4) (Vreelandseweg 10a) (Vreelandseweg 12) Nigtevecht 101 Logiesfunctie zuidgevel /103 Logiesfunctie oostgevel Logiesfunctie noordgevel * omdat voor de geluidbelasting per bedrijf verschillende etmaalperioden maatgevend zijn, is de gecumuleerde geluidbelasting niet altijd gelijk aan de optelsom van de etmaalwaarden. Vanwege de activiteiten bij de bedrijven kunnen daarnaast ter plaatse van de logiesfunctie maximale geluidniveaus ( pieken ) optreden tot ca. 84 db(a) in de dagperiode (vanwege een beperkt aantal laad- en losbewegingen bij de firma P. Nagel waarbij metaal gekiept wordt) en 70 db(a) in de avond- en nachtperiode (vanwege rijdend vrachtverkeer). FE NO-004 2

3 Op basis van kentallen voor geluidproductie, gebaseerd op de milieucategorie Onafhankelijk van de daadwerkelijke bedrijfsvoering van de bedrijven Nagel, Haring en Nagel kunnen met behulp van kentallen per kavel (db(a)/m 2 ), gebaseerd op de milieucategorie van de bedrijven, geluidberekeningen uitgevoerd worden. Ten behoeve van voorliggend onderzoek is uitgegaan van een kental van 60 db(a)/m 2 voor een categorie 3.2 bedrijf, hetgeen voor alle drie de bedrijven is aangehouden. In tabel 3.2 is de berekende geluidbelasting vanwege de bedrijven Nagel, Haring en Nagel alsook de optredende geluidbelasting vanwege de eigen inrichting weergegeven. Tevens is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven. t3.2 Berekende geluidbelasting ter plaatse van logiesfunctie (op basis van kavelwaarden). Beoordelingspositie Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in db(a) etmaalwaarde Nagel Haring Nagel Betonfabriek Gecumuleerd * (Vreelandseweg 4) (Vreelandseweg 10a) (Vreelandseweg 12) Nigtevecht 101 Logiesfunctie zuidgevel /103 Logiesfunctie oostgevel Logiesfunctie noordgevel * omdat voor de geluidbelasting per bedrijf verschillende etmaalperioden maatgevend zijn, is de gecumuleerde geluidbelasting niet gelijk aan de optelsom van de etmaalwaarden. 4 T o e k o m s t i g e u i t b r e i d i n g v a n o m l i g g e n d e b e d r i j v e n Het is mogelijk dat omliggende bedrijven in de toekomst uitbreiden, met name in de avonden nachtperiode. Hiermee is deels al rekening gehouden door te rekenen met generieke kavelwaarden (met ook een geluidemissie in de avond- en nachtperiode), hetgeen leidt tot de geluidbelasting als weergegeven in tabel 3.2. Hierbij wordt opgemerkt dat bestaande omliggende woningen rondom deze bedrijven (bijvoorbeeld woningen Vreelandseweg 6, 13, 17 en 19) in dat geval eerder beperkend zullen zijn voor eventuele ontwikkelingen dan de beoogde logiesfunctie bij Betonfabriek Nigtevecht, die ook nog eens formeel niet als geluidgevoelig aangemerkt wordt. 5 B e o o r d e l i n g e n c o n c l u s i e De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening hanteert voor bedrijfswoningen op een bedrijventerrein een streefwaarde van 55 db(a) etmaalwaarde en een grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde. Logiesfuncties zijn in principe niet geluidgevoelig. In het kader van goede ruimtelijke ordening dient wel een acceptabel verblijfsklimaat geborgd te worden. Hiervoor kan een grenswaarde van 65 db(a) gehanteerd worden, gelijk aan de grenswaarde voor woningen op een bedrijventerrein. De geluidbelasting vanwege alle bedrijven samen bedraagt maximaal 59 db(a) etmaal - waarde (waarvan 57 db(a) vanwege het eigen bedrijf ). Dit is lager dan de voorgestelde grenswaarde van 65 db(a). FE NO-004 3

4 Overigens is in de avond- en nachtperiode sprake van veel lagere geluidniveaus, omdat de betonfabriek dan nauwelijks in bedrijf is. In de dagperiode, als de betonfabriek wel in bedrijf is, verblijven de werknemers in het algemeen ook niet in de voor logies bestemde ruimten maar zijn zij werkzaam in de betonfabriek. De optredende maximale geluidniveaus bedragen tot ca. 84 db(a) in de dagperiode en 70 db(a) in de avond- en nachtperiode, hetgeen voor een logiesfunctie als acceptabel gekwalificeerd kan worden. Geconcludeerd wordt dat een logiesfunctie op de eerste etage van het kantoor van Betonfabriek Nigtevecht akoestisch inpasbaar is, zowel voor wat betreft geluid van de eigen inrichting als van omliggende bedrijven. Ter plaatse van de logiesfunctie is sprake van een acceptabel leefklimaat. Ook worden omliggende bedrijven door de realisatie van de logiesfunctie niet beperkt in hun bedrijfsvoering. Deze notitie bevat: 4 pagina's, 2 bijlagen. FE NO-004 4

5 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen FE NO-003-BY1 I.1

6 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Invoergegevens rekenmodel cumulatief (op basis van bedrijfssituatie) Puntbronnen Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) Cb(N) V001 Binnen werkzaamheden , ,74 2,70 0,00 4,77 3,01 -- V002 Binnen werkzaamheden , ,01 2,70 0,00 4,77 3,01 -- V003 Binnen werkzaamheden , ,17 2,70 0,00 4,77 3,01 -- V004 Binnen werkzaamheden , ,32 2,70 0,00 4,77 3, Bovenloopkraan , ,95 1,50 0,00 16, Bovenloopkraan , ,29 1,50 0,00 16, Bovenloopkraan , ,71 1,50 0,00 16, Bovenloopkraan , ,42 1,50 0,00 16, Heftruck , ,16 1,00 0,00 8, Heftruck , ,86 1,00 0,00 8, Heftruck , ,62 1,00 0,00 8, Heftruck , ,48 1,00 0,00 8, Heftruck , ,16 1,00 0,00 8, Heftruck , ,77 1,00 0,00 8, Zelfladers , ,61 2,00 0,00 16, Zelfladers , ,59 2,00 0,00 16, Zelfladers , ,75 2,00 0,00 16, Zelfladers , ,49 2,00 0,00 16, Zelfladers , ,21 2,00 0,00 16, Zelfladers , ,83 2,00 0,00 16, Container , ,26 1,00 0,00 23, Vrachtauto manoeuvreren , ,03 1,00 0,00 21, Vrachtauto manoeuvreren , ,90 1,00 0,00 15, Vrachtauto manoeuvreren , ,27 1,00 0,00 15, Vrachtauto manoeuvreren , ,22 1,00 0,00 21,61 16,02 23,77 33 Vrachtauto manoeuvreren , ,61 1,00 0,00 21, Vrachtauto stationair lossen , ,21 2,00 0,00 12, Vrachtauto stationair lossen , ,58 2,00 0,00 12, Zand grind lossen , ,54 2,00 0,00 12, Zand grind lossen , ,91 2,00 0,00 12, Cementwagen , ,17 1,00 0, Cementwagen , ,20 1,00 0,00 12, Vrachtauto stationair adm , ,79 1,00 0,00 15, Transportband , ,93 1,50 0,00 7, Transportband , ,17 3,50 0,00 7, Transportband , ,40 5,50 0,00 7, Transportband , ,77 5,50 0,00 7, Transportband , ,66 1,50 0,00 7, Transportband , ,08 3,50 0,00 7, Transportband , ,49 5,50 0,00 7, Transportband , ,89 5,50 0,00 7, Vrachtauto stationair , ,27 1,00 0,00 15, Vrachtauto stationair , ,39 1,00 0,00 15, Cementschroef , ,05 1,00 0,00 10, Cementschroef , ,33 1,00 0,00 10, Personenauto's parkeerplaats , ,48 1,00 0,00 18,72 22,59 28,61 54 Personenauto's parkeerplaats , ,26 1,00 0,00 18,72 22,59 28,61 55 Personenauto's parkeerplaats , ,06 1,00 0,00 18,72 22,59 28, Containerwissel , ,30 1,50 0,00 21, Containerwissel , ,30 1,50 0,00 21, Heftruck (gas/diesel) , ,30 1,50 0,00 16, Heftruck (gas/diesel) , ,30 1,50 0,00 16, Lasrookafzuiging , ,20 2,50 0,00 13,80 9, Deur werkplaats , ,98 3,00 0,00 4,80 0, Gevel werkplaats , ,36 3,00 0,00 4,80 0, Gevel werkplaats , ,42 3,00 0,00 4,80 0, Gevel werkplaats , ,94 3,00 0,00 4,80 0, Dak werkplaats , ,60 0,50 6,00 4,80 0, containerwissel , ,80 1,50 0,00 21, kraan vw lossen , ,00 3,00 0,00 16, :49:18 FE NO-003-BY1 I.2

7 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Invoergegevens rekenmodel cumulatief (op basis van bedrijfssituatie) Puntbronnen Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal V001 56,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 V002 49,90 58,30 64,00 60,40 57,80 55,00 53,30 45,60 67,44 V003 56,30 64,70 70,40 66,80 64,20 61,40 59,70 52,00 73,84 V004 49,90 58,30 64,00 60,40 57,80 55,00 53,30 45,60 67, ,90 72,50 77,00 83,40 88,60 87,00 82,30 74,30 92, ,90 72,50 77,00 83,40 88,60 87,00 82,30 74,30 92, ,90 72,50 77,00 83,40 88,60 87,00 82,30 74,30 92, ,90 72,50 77,00 83,40 88,60 87,00 82,30 74,30 92, ,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 76,00 75,90 90, ,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 76,00 75,90 90, ,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 76,00 75,90 90, ,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 76,00 75,90 90, ,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 76,00 75,90 90, ,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 76,00 75,90 90, ,80 87,90 90,40 95,80 101,00 99,00 90,20 82,90 104, ,80 87,90 90,40 95,80 101,00 99,00 90,20 82,90 104, ,80 87,90 90,40 95,80 101,00 99,00 90,20 82,90 104, ,80 87,90 90,40 95,80 101,00 99,00 90,20 82,90 104, ,80 87,90 90,40 95,80 101,00 99,00 90,20 82,90 104, ,80 87,90 90,40 95,80 101,00 99,00 90,20 82,90 104, ,00 97,00 94,00 98,00 95,00 91,00 94,00 82,00 104, ,80 83,90 89,40 92,80 96,00 93,00 90,20 81,90 100, ,80 83,90 89,40 92,80 96,00 93,00 90,20 81,90 100, ,80 83,90 89,40 92,80 96,00 93,00 90,20 81,90 100, ,80 83,90 89,40 92,80 96,00 93,00 90,20 81,90 100, ,80 83,90 89,40 92,80 96,00 93,00 90,20 81,90 100, ,80 81,90 85,40 90,80 94,00 91,20 88,00 79,90 98, ,80 81,90 85,40 90,80 94,00 91,20 88,00 79,90 98, ,80 86,90 93,40 96,80 100,00 98,20 92,00 80,90 104, ,80 86,90 93,40 96,80 100,00 98,20 92,00 80,90 104, ,80 88,90 96,40 95,80 97,00 94,00 89,20 79,90 102, ,80 88,90 96,40 95,80 97,00 94,00 89,20 79,90 102, ,80 81,90 85,40 90,80 94,00 91,20 88,00 79,90 98, ,80 65,90 77,40 78,80 74,00 69,00 62,20 48,90 82, ,80 65,90 77,40 78,80 74,00 69,00 62,20 48,90 82, ,80 65,90 77,40 78,80 74,00 69,00 62,20 48,90 82, ,80 65,90 77,40 78,80 74,00 69,00 62,20 48,90 82, ,80 65,90 77,40 78,80 74,00 69,00 62,20 48,90 82, ,80 65,90 77,40 78,80 74,00 69,00 62,20 48,90 82, ,80 65,90 77,40 78,80 74,00 69,00 62,20 48,90 82, ,80 65,90 77,40 78,80 74,00 69,00 62,20 48,90 82, ,80 81,90 85,40 90,80 94,00 91,20 88,00 79,90 98, ,80 81,90 85,40 90,80 94,00 91,20 88,00 79,90 98, ,80 62,90 72,40 75,80 76,00 89,20 76,00 61,90 89, ,80 62,90 72,40 75,80 76,00 89,20 76,00 61,90 89, ,80 69,90 75,40 80,80 83,00 82,20 76,00 65,90 87, ,80 69,90 75,40 80,80 83,00 82,20 76,00 65,90 87, ,80 69,90 75,40 80,80 83,00 82,20 76,00 65,90 87, ,60 85,10 88,20 97,20 99,80 99,10 95,50 85,80 104, ,60 85,10 88,20 97,20 99,80 99,10 95,50 85,80 104, ,60 78,30 85,60 91,50 90,70 91,40 89,90 84,80 97, ,60 78,30 85,60 91,50 90,70 91,40 89,90 84,80 97, ,30 69,00 76,20 81,40 88,40 86,10 76,60 64,30 91, ,00 61,00 71,00 74,00 73,00 72,00 71,00 67,00 79, ,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66, ,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66, ,00 58,00 61,00 60,00 57,00 57,00 59,00 50,00 66, ,00 61,00 67,00 65,00 62,00 56,00 47,00 40,00 70, ,60 85,10 88,20 97,20 99,80 99,10 95,50 85,80 104, ,50 83,50 88,50 94,60 98,70 97,80 93,40 86,80 103, :49:18 FE NO-003-BY1 I.3

8 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Invoergegevens rekenmodel cumulatief (op basis van bedrijfssituatie) Puntbronnen Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) Cb(N) 452 grijper vw laden , ,49 3,00 0,00 16, storten metaal , ,70 1,00 0,00 31, slijptol , ,50 1,00 0,00 16, slijptol , ,30 1,00 0,00 16, snijbrander , ,10 1,00 0,00 13, snijbrander , ,60 1,00 0,00 13, heftruck (diesel) , ,70 1,00 0,00 10, heftruck (diesel) , ,40 1,00 0,00 10, lmax bakwagen , ,00 1,00 0,00 99, lmax bakwagen , ,30 1,00 0,00 99, , lmax containerwissel , ,10 2,00 0,00 99, lmax containerwissel , ,20 2,00 0,00 99, lmax containerwagen , ,70 1,00 0,00 99, , lmax containerwagen , ,00 1,00 0,00 99, , lmax containerwagen , ,30 1,00 0,00 99, , lmax heftruck , ,90 1,00 0,00 99, lmax heftruck , ,70 1,00 0,00 99, lmax storten metaal , ,50 1,00 0,00 99, lmax heftruck rijdend , ,20 1,00 0,00 99, Nieuwe ventilator hal Nagel jr , ,28 4,50 0,00 4,77 6,02 9, Vrachtwagen stat , ,82 0,75 0,00 13,53 14,78 17, lmax bakwagen , ,42 1,00 0,00 99,00 99,00 99, lmax bakwagen , ,36 1,00 0,00 99,00 99,00 99, :49:18 FE NO-003-BY1 I.4

9 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Invoergegevens rekenmodel cumulatief (op basis van bedrijfssituatie) Puntbronnen Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal ,50 85,50 90,50 96,60 100,70 99,80 95,40 88,80 105, ,00 96,00 101,00 107,00 113,00 115,00 113,00 118,00 121, ,60 71,60 99,60 97,60 102,60 104,60 105,60 93,60 110, ,60 71,60 99,60 97,60 102,60 104,60 105,60 93,60 110, ,00 77,00 87,00 91,00 97,00 98,00 99,00 97,00 104, ,00 77,00 87,00 91,00 97,00 98,00 99,00 97,00 104, ,90 80,60 87,90 93,80 93,00 93,70 92,20 87,10 99, ,90 80,60 87,90 93,80 93,00 93,70 92,20 87,10 99, ,70 82,40 87,70 93,50 100,80 100,80 92,90 84,10 104, ,70 82,40 87,70 93,50 100,80 100,80 92,90 84,10 104, ,40 91,50 95,70 110,60 111,70 116,80 113,80 100,60 119, ,40 91,50 95,70 110,60 111,70 116,80 113,80 100,60 119, ,60 85,70 92,40 102,30 103,70 100,10 94,90 87,50 107, ,60 85,70 92,40 102,30 103,70 100,10 94,90 87,50 107, ,60 85,70 92,40 102,30 103,70 100,10 94,90 87,50 107, ,00 86,00 94,00 102,00 106,00 106,00 97,00 88,00 110, ,00 86,00 94,00 102,00 106,00 106,00 97,00 88,00 110, ,00 102,00 107,00 113,00 119,00 121,00 119,00 124,00 127, ,00 77,00 85,00 93,00 97,00 97,00 88,00 79,00 101, ,90 73,70 80,80 86,00 93,00 90,70 81,20 68,90 95, ,80 75,90 82,40 86,80 89,00 85,20 80,00 67,90 92, ,70 82,40 87,70 93,50 100,80 100,80 92,90 84,10 104, ,70 82,40 87,70 93,50 100,80 100,80 92,90 84,10 104, :49:18 FE NO-003-BY1 I.5

10 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Invoergegevens rekenmodel cumulatief (op basis van bedrijfssituatie) Mobiele bronnen Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO H ISO M Aantal(D) Aantal(A) M1 Vrachtauto algemeen , ,37 1,00 0, M2 Vrachtauto algemeen , ,25 1,00 0, M3 Vrachtauto algemeen , ,86 1,00 0, M4 Vrachtauto's zand/grind/cement , ,69 1,00 0, M5 Vrachtauto algemeen , ,91 1,00 0, M6 Vrachtauto NW , ,94 1,00 0, M7 Vrachtauto NW , ,03 1,00 0, voertuigen , ,08 1,00 0, voertuigen , ,48 1,00 0, dieselheftruck , ,08 1,00 0, dieselheftruck , ,90 1,00 0, Vrachtwagens Haring , ,61 0,75 0, :09:49 FE NO-003-BY1 I.6

11 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Invoergegevens rekenmodel cumulatief (op basis van bedrijfssituatie) Mobiele bronnen Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal M ,80 88,90 95,40 98,80 102,00 100,20 94,00 82,90 106,13 M ,80 86,90 93,40 96,80 100,00 98,20 92,00 80,90 104,13 M ,80 86,90 93,40 96,80 100,00 98,20 92,00 80,90 104,13 M ,80 86,90 93,40 96,80 100,00 98,20 92,00 80,90 104,13 M ,80 86,90 93,40 96,80 100,00 98,20 92,00 80,90 104,13 M ,80 86,90 93,40 96,80 100,00 98,20 92,00 80,90 104,13 M ,80 86,90 93,40 96,80 100,00 98,20 92,00 80,90 104, ,90 81,30 84,60 93,10 96,40 93,70 88,70 80,70 100, ,90 81,30 84,60 93,10 96,40 93,70 88,70 80,70 100, ,90 80,60 87,90 93,80 93,00 93,70 92,20 87,10 99, ,90 80,60 87,90 93,80 93,00 93,70 92,20 87,10 99, ,80 86,90 90,40 94,80 100,00 97,20 90,00 76,90 103, :09:49 FE NO-003-BY1 I.7

12 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Invoergegevens rekenmodel cumulatief (op basis van kavelwaarden) Oppervlaktebronnen Industrielawaai omliggende bedrijven - oppervlaktebronnen Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) Cb(N) LwrM2 63 LwrM2 125 O1 Haring 10a , ,26 5,00 0,00 0,00 5,00 10,00 40,30 45,30 O2 Nagel , ,12 5,00 0,00 0,00 5,00 10,00 40,30 45,30 O3 Nagel , ,34 5,00 0,00 0,00 5,00 10,00 40,30 45, :58:48 FE NO-003-BY1 I.8

13 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Invoergegevens rekenmodel cumulatief (op basis van kavelwaarden) Oppervlaktebronnen Industrielawaai omliggende bedrijven - oppervlaktebronnen Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal O1 49,30 53,30 54,30 52,30 51,30 49,30 60,01 O2 49,30 53,30 54,30 52,30 51,30 49,30 60,01 O3 49,30 53,30 54,30 52,30 51,30 49,30 60, :58:48 FE NO-003-BY1 I.9

14 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Weergave rekenmodel (op basis van bedrijfssituatie) Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Uitstralend dak Uitstralende gevel Toetspunt Gebouw Scherm 0 m 40 m schaal = 1 : M3 M7 G2 7 G5 G8 G6 G G G13 G M6 M2 G14 M4 24 G G23 G37 G22 G38 G20 G G19 G36 G24 M G G18 M1 G32 G25 G29 G26 G33 G21 G27 G30 G34 G28 G31 G G V001 V V002 V Industrielawaai - IL, [Cumulatie - Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd], FE NO-003-BY1 Figuur I.1

15 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodellen Weergave rekenmodel (op basis van kavelwaarden) Detail puntbron Mobiele bron Oppervlakte bronpunt Oppervlaktebron Puntbron Uitstralend dak Uitstralende gevel Toetspunt Gebouw Scherm 0 m 40 m schaal = 1 : M3 M O G2 7 G5 G8 G6 G12 G G13 G16 23 M6 M2 G14 M4 G G23 G37 G22 G38 G20 G40 29 G19 G36 G24 M1 28 G G18 M1 G32 G25 G29 G26 G33 G21 G27 G30 G34 G28 G31 G G O O Industrielawaai - IL, [Cumulatie - Industrielawaai omliggende bedrijven - oppervlaktebronnen], FE NO-003-BY1 Figuur I.2

16 BIJLAGE II Rekenresultaten FE NO-003-BY2 II.1

17 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van bedrijfssituatie) Rapport: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd LAeq totaalresultaten voor toetspunten Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 101_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 58,9 47,9 43,1 58,9 86,1 102_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 53,5 42,9 38,2 53,5 85,0 103_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 52,1 42,1 37,1 52,1 83,7 104_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 50,9 46,7 43,7 53,7 71,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :51:34 FE NO-003-BY2 II.2

18 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van bedrijfssituatie) Rapport: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd 101_A - Logiesfunctie Nigtevecht Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 101_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 58,9 47,9 43,1 58,9 86,1 Groep Betonfabriek Nigtevecht 57,0 44,2 36,6 57,0 77,2 Groep Haring 46,4 45,4 41,9 51,9 76,4 Groep Nagel 12 53, ,7 85,0 Groep Nagel 4 29,7 28,3 25,1 35,1 52,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :52:56 FE NO-003-BY2 II.3

19 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van bedrijfssituatie) Rapport: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd 102_A - Logiesfunctie Nigtevecht Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 102_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 53,5 42,9 38,2 53,5 85,0 Groep Betonfabriek Nigtevecht 48,0 40,3 34,2 48,0 66,1 Groep Haring 40,2 39,2 35,7 45,7 71,9 Groep Nagel 12 51, ,7 84,7 Groep Nagel 4 28,4 26,8 23,7 33,7 54,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :52:56 FE NO-003-BY2 II.4

20 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van bedrijfssituatie) Rapport: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd 103_A - Logiesfunctie Nigtevecht Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 103_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 52,1 42,1 37,1 52,1 83,6 Groep Betonfabriek Nigtevecht 45,6 40,2 34,1 45,6 64,2 Groep Haring 37,9 36,9 33,4 43,4 69,4 Groep Nagel 12 50, ,7 83,4 Groep Nagel 4 30,7 29,0 26,0 36,0 60,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :52:56 FE NO-003-BY2 II.5

21 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van bedrijfssituatie) Rapport: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd 104_A - Logiesfunctie Nigtevecht Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 104_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 50,9 46,7 43,7 53,7 71,8 Groep Betonfabriek Nigtevecht 47,5 25,4 18,1 47,5 65,3 Groep Haring 25,3 24,9 20,0 30,0 54,3 Groep Nagel 12 36, ,2 65,7 Groep Nagel 4 48,0 46,7 43,6 53,6 68,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :52:56 FE NO-003-BY2 II.6

22 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Maximale geluidniveaus (op basis van bedrijfssituatie) Rapport: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - RBS geactualiseerd LAmax totaalresultaten voor toetspunten Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 101_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 83,8 70,2 70,2 102_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 84,3 69,1 69,1 103_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 82,4 66,7 66,7 104_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 64,3 52,6 64,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :13:03 FE NO-003-BY2 II.7

23 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van kavelwaarden) Rapport: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - oppervlaktebronnen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 101_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 58,3 49,4 43,8 58,3 102_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 52,4 45,0 40,0 52,4 103_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 50,8 43,5 38,5 50,8 104_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 49,7 40,8 35,8 49,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :15:33 FE NO-003-BY2 II.8

24 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van kavelwaarden) Rapport: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - oppervlaktebronnen 101_A - Logiesfunctie Nigtevecht Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 101_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 58,3 49,4 43,8 58,3 Groep Betonfabriek Nigtevecht 56,7 43,7 35,9 56,7 Groep Haring 49,5 44,5 39,5 49,5 Groep Nagel 12 50,4 45,4 40,4 50,4 Groep Nagel 4 34,2 29,2 24,2 34,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :16:11 FE NO-003-BY2 II.9

25 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van kavelwaarden) Rapport: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - oppervlaktebronnen 102_A - Logiesfunctie Nigtevecht Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 102_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 52,4 45,0 40,0 52,4 Groep Betonfabriek Nigtevecht 48,7 30,0 22,2 48,7 Groep Haring 43,7 38,7 33,7 43,7 Groep Nagel 12 48,5 43,5 38,5 48,5 Groep Nagel 4 34,8 29,8 24,8 34,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :16:11 FE NO-003-BY2 II.10

26 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van kavelwaarden) Rapport: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - oppervlaktebronnen 103_A - Logiesfunctie Nigtevecht Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 103_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 50,8 43,5 38,5 50,8 Groep Betonfabriek Nigtevecht 46,9 25,8 18,0 46,9 Groep Haring 42,5 37,5 32,5 42,5 Groep Nagel 12 47,1 42,1 37,1 47,1 Groep Nagel 4 30,6 25,6 20,6 30,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :16:11 FE NO-003-BY2 II.11

27 BIJLAGE II Rekenresultaten Rekenresultaten cumulatief Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (op basis van kavelwaarden) Rapport: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groepsreductie: Resultatentabel Industrielawaai omliggende bedrijven - oppervlaktebronnen 104_A - Logiesfunctie Nigtevecht Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 104_A Logiesfunctie Nigtevecht 5,00 49,7 40,8 35,8 49,7 Groep Betonfabriek Nigtevecht 47,5 24,2 16,4 47,5 Groep Haring 35,8 30,8 25,8 35,8 Groep Nagel 12 37,0 32,0 27,0 37,0 Groep Nagel 4 44,5 39,5 34,5 44,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :16:11 FE NO-003-BY2 II.12

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg

Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Transformatie rijksmonument Park Werve 1 te Voorburg Akoestisch onderzoek stemgeluid Opdrachtgever Zein Childcare Contactpersoon J. van der Meijden Kenmerk R072260aa.00002.dv Versie 02_001 Datum 23 mei

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Bijlagen toelichting 3

Bijlagen toelichting 3 Aardvletterweg1 bestemmingsplan Aardvletterweg1 Inhoudsopgave Bijlagen toelichting 3 Bijlage 1 Akoestisch onderzoek 4 Bijlage 2 Bodemonderzoek 84 Bijlage 3 Quick-scan Flora en Fauna 151 Bijlage 4 Nader

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis,

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis, retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen bezoekadres Reggesingel 2 Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus 583 7600 AN Almelo postbus postcode telefoon telefax e-mail 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Bio-energie De Vallei locatie Reehorst-Zuid Ede. Akoestisch onderzoek

Bio-energie De Vallei locatie Reehorst-Zuid Ede. Akoestisch onderzoek Bio-energie De Vallei locatie Reehorst-Zuid Ede Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20591-1-RA d.d. 30 juni 2014 Bio-energie De Vallei locatie Reehorst-Zuid Ede Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN Akoestisch onderzoek industrielawaai Cortenoeverseweg 117 en 121 te Brummen in de gemeente Brummen Opdrachtgever

Nadere informatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie

Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie BIJLAGE 1 Topografische kaart van Limburg, kaartblad 68D, Sittard. Bijlage 1 Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen. Schaal 1:25000 De onderzoekslocatie is omcirkeld. BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 1101/100/RV

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2 Rapportnummer FA 19723-3-RA-001 d.d. 4 maart 2013 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Ons kenmerk : Onderwerp : Plan Geenhovensedreef 20-22, schermlengte ivm terrasgeluid

Ons kenmerk : Onderwerp : Plan Geenhovensedreef 20-22, schermlengte ivm terrasgeluid Schijndel, 24 september 2012 t.a.v. M.J.J.M. Verhoeven Postbus 10 6000 AA Weert Ons kenmerk : 20121333 Onderwerp : Plan Geenhovensedreef 20-22, schermlengte ivm terrasgeluid Beste heer Verhoeven, U verzocht

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv

Rapport: 991011-08. Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tbv sportpark

Akoestisch onderzoek tbv sportpark BESTEMMINGSPLAN SPORTPARK BUITENHOUT ALMERE BUITEN Akoestisch onderzoek tbv sportpark Gemeente Almere Cluster Milieu & Brandveiligheid Concept December 2012 Gemeente Almere Cluster Milieu & Brandveiligheid

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats 17 JUNI 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit datum: 20 maart 2014 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Notitie. TKe/ TKe/ KS/ O NO-001

Notitie. TKe/ TKe/ KS/ O NO-001 Notitie b e t r e f t : Woningbouwplan Bergwijkpark te Diemen Geuraspecten industrieterrein Verrijn Stuart d a t u m : 28 januari 2015 r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ O 15481-1-NO-001 1 I n l e i d

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Rapport. Geluid in de omgeving ten gevolge van het nieuwe terras van café Annie"s te Leiden

Rapport. Geluid in de omgeving ten gevolge van het nieuwe terras van café Annies te Leiden 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Geluid in de omgeving ten gevolge van het nieuwe terras van café Annie"s te Leiden Onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag krachtens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Oenerweg 20 Epe

Akoestisch Onderzoek Oenerweg 20 Epe Akoestisch Onderzoek Oenerweg 20 Epe 25 november 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek Oenerweg 20

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

akoestisch onderzoek industrieterrein Deest te Deest herzonering Datum 2 november 2012 Referentie

akoestisch onderzoek industrieterrein Deest te Deest herzonering Datum 2 november 2012 Referentie akoestisch onderzoek industrieterrein Deest te Deest herzonering Datum 2 november 2012 Referentie 20120317-06 Referentie 20120317-06 Rapporttitel akoestisch onderzoek industrieterrein Deest te Deest herzonering

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen Rapport Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America projectnr. 200163 revisie 01 januari 2010 Auteur(s) Marcel Truijen Opdrachtgever RvR Limburg Beheer b.v. Postbus 5700 6202

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Van de Kraats en Bouw te Ede geluidonderzoek. Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag voor verandering van de omgevingsvergunning

Van de Kraats en Bouw te Ede geluidonderzoek. Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag voor verandering van de omgevingsvergunning Van de Kraats en Bouw te Ede geluidonderzoek Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag voor verandering van de omgevingsvergunning Rapportnummer F 20795-4-RA d.d. 31 maart 2016 Van de Kraats en

Nadere informatie

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20469-2-RA-002 d.d. 20 december 2013 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g e v e r Reddyn

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0044.00.R001 Meppelerdiepsluis in Zwartsluis Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI VIANEN 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Renovatiebedrijf Kranenburg 2 2a Onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 062000.20160669 28 11 2016 projectleider: Mevr. ir.

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Toetsing aan VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering.

Notitie. Inleiding. Toetsing aan VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Notitie Datum: 20 oktober 2014 Project: Klokkenberg Ubbergseveldweg Uw kenmerk: - Locatie: Nijmegen Ons kenmerk: V074207aa.00001.tc Betreft: Geluid rond school, bso en kd Versie: 02_001 Inleiding In deze

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Akoestisch onderzoek Dorpshuis Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Contactpersoon mevrouw J. Dam Kenmerk R057176ac.00002.lsc Versie 03_001 Datum 10 augustus 2016 Auteur

Nadere informatie

1 NORMSTELLING. Amante Vastgoed BV p/a Imming Omgevingsmanagement t.a.v. dhr. J. Imming Betsy Perklaan KA Olst. Geachte heer Imming,

1 NORMSTELLING. Amante Vastgoed BV p/a Imming Omgevingsmanagement t.a.v. dhr. J. Imming Betsy Perklaan KA Olst. Geachte heer Imming, retouradres Twentepoort Oost 61-14, 7609 RG Almelo adres Twentepoort Oost 61-14 Amante Vastgoed BV p/a Imming Omgevingsmanagement t.a.v. dhr. J. Imming Betsy Perklaan 11 8121 KA Olst postcode telefoon

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot de geprojecteerde wijziging van de supermarkten van Jan Linders en Lidl aan de Industrieweg te Stein

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot de geprojecteerde wijziging van de supermarkten van Jan Linders en Lidl aan de Industrieweg te Stein Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Akoestisch onderzoek met betrekking tot de geprojecteerde wijziging van de supermarkten van Jan Linders en Lidl aan de Industrieweg te Stein Rapportnummer

Nadere informatie

Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V

Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidimmissie vanwege hondenopvang Poor Animal, Prinsenbeek Zaaknummer 13120150, 31 januari 2014 Akoestisch onderzoek in het kader van een ruimtelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie