- Uitbreiding activiteiten door overname in januari 2014 van CT Agro en in oktober 2014 van O. de Leeuw Groentechniek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Uitbreiding activiteiten door overname in januari 2014 van CT Agro en in oktober 2014 van O. de Leeuw Groentechniek."

Transcriptie

1 PERSBERICHT EEN GOED JAAR MET FOCUS OP INTEGRATIE Resultaten 2014 Dividendvoorstel 3,50 per (certificaat van) gewoon aandeel naar keuze uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen Samenstelling Raad van Commissarissen Herfinanciering Inkoop cumulatief preferente aandelen A Kernpunten 2014 Commercieel/operationeel - Jaaromzet Royal Reesink over 2014 komt uit op 473,2 miljoen. - Uitbreiding activiteiten door overname in januari 2014 van CT Agro en in oktober 2014 van O. de Leeuw Groentechniek. - Reesink Green Equipment presteerde tevredenstellend door een zeer succesvol debuutjaar van CT Agro en een goede afzet van machines voor landschappelijk onderhoud. - Door de toevoeging van Kobelco grondverzetmachines bleef de handel van Reesink Construction Equipment op peil. Verdere groei in Huur&Stuur. - Bij Reesink Material Handling Equipment stonden de marges onder druk; dit gecombineerd met (deels eenmalige) hogere kosten maakt dat de resultaatbijdrage nog niet op niveau is. - Bij Reesink Industries steeg de EBITDA maar blijft er vooral door onvoldoende verbetering bij de staalactiviteiten, ruimte voor herstel. - Integratie van de recent verworven activiteiten. - Verdere invulling van systeemintegrator en co-makingship. - Ontwikkeling MVO-beleidsplan. - Aankondiging beëindiging platform Alternext; voorbereiding overgang naar Euronext.

2 Financieel - Omzet verdubbeld 473,2 miljoen (2013: 236,6 miljoen). Autonoom 1 steeg de omzet met 7,3%. - Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met bijna 90% naar 28,0 miljoen (2013: 14,9 miljoen, pro forma 26,7 miljoen). - Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen en amortisatie (EBIT) steeg naar 17,5 miljoen (2013: 10,4 miljoen, pro forma 16,2 miljoen). - Financieringslasten 3,1 miljoen; 1,0 miljoen hoger in verband met financiering van de acquisities en de bijbehorende kosten. - Afwaardering van onroerend goed met 2,4 miljoen; boekwinst verkoop certificaten van aandelen VIBA N.V. 0,7 miljoen. - Nettoresultaat 8,9 miljoen (2013: 4,5 miljoen). - Kasstroom uit operationele activiteiten steeg van 12,6 miljoen naar 22,3 miljoen. De investeringen in vaste activa bedroegen per saldo 9,5 miljoen en in acquisities 13,4 miljoen. - Earn-out aan Pon Holdings B.V. van 17,0 miljoen is afgewikkeld (exclusief rente ad 1,2 miljoen). De earn-out is voor een deel gefinancierd door een verhoging van de achtergestelde converteerbare lening van Pon Holdings B.V. met 7,5 miljoen en een achtergestelde lening van Pon Holdings B.V. van 4,8 miljoen. - Toetreding Commerzbank tot de groep van de financierende banken en uitbreiding van de financieringsfaciliteit van oorspronkelijk 90 miljoen naar 110 miljoen. - Winst per (certificaat van) gewoon aandeel 7,10 (2013: 4,85). - Dividendvoorstel 3,50 per (certificaat van) gewoon aandeel (2013: 2,50) naar keuze uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen. 1 Ter bepaling van autonoom zijn CT Agro en O. de Leeuw Groentechniek B.V. geëlimineerd voor 2014 en is voor Reesink Material Handling Equipment, Motrac Hydraulics en Hans van Driel een like-for-like vergelijking met 2013 gemaakt. De overnames in 2013 resulteerden in een verdubbeling van de omvang van Royal Reesink. Voor een beter inzicht zal over 2013 ook pro forma informatie van omzet en bedrijfsresultaat op jaarbasis worden gegeven. De pro forma informatie is niet gecontroleerd door de accountant. 2

3 Ondanks de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in de diverse markten hebben wij een relatief goed jaar achter de rug. Een jaar waarin de focus lag op integratie en het aanscherpen van de strategische plannen. Het was ons eerste jaar als eigenaar van CT Agro. Met haar activiteiten in Kazachstan heeft CT Agro al een hele goede bijdrage geleverd. Ook mochten wij O. de Leeuw Groentechniek verwelkomen. Door de samenvoeging met Stierman is er een krachtige speler op de nichemarkt voor bos, tuin en park ontstaan. De inmiddels meer dan medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. In dat licht is in het opgestelde MVO-beleidsplan veel aandacht voor onze medewerkers. De volkomen onverwachte mededeling over de sluiting van Alternext voelde, zeker ook voor de aandeelhouders, als een koude douche. Het is onbegrijpelijk dat bevoegde instanties zo slordig omgaan met de belangen van de belangrijkste stakeholders. Sluiting van Alternext staat haaks op de plannen om het MKB via de beurs meer kapitaal te laten aantrekken. Uiteindelijk zijn wij ons aan het voorbereiden op de overstap naar Euronext. Een kostbaar traject die ook helaas ook veel managementaandacht vergt, aldus Gerrit van der Scheer, CEO Royal Reesink. Kerncijfers (in miljoenen euro s tenzij anders vermeld) Netto-omzet 473,2 236,6 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 28,0 14,9 Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en amortisatie (EBIT) 17,5 10,4 Nettoresultaat 8,9 4,5 Kasstroom uit operationele activiteiten 22,3 12,6 (Des-)investeringen in vaste activa -9,5-7,4 Verwerving/verkoop groepsmaatschappijen -13,4-37,9 Handelswerkkapitaal 130,9 116,0 Gemiddeld aantal medewerkers Per gewoon aandeel van 0,04 nominaal (in euro s) Resultaat na belastingen 7,10 4,85 Dividend 3,50 2,50 Eigen vermogen 69,81 92,55 3

4 Algemene ontwikkelingen Reesink Equipment Reesink Green Equipment (RGE) In de Benelux zijn met name de prijzen van aardappelen en uien bepalend voor de investeringsbereidheid van de agrariërs. De prijzen waren c.q. zijn op een zeer laag niveau beland. De veehouderij en loonwerkers hebben behoorlijk geïnvesteerd in In Kazachstan werd ondanks een devaluatie in februari, in de zomerperiode goed verkocht. De markt van machines voor landschappelijk onderhoud had nog te kampen met de overheidsbezuinigingen maar desondanks realiseerden wij groei door een goede afzet van vooral de grotere machines voor onderhoud van golfbanen en openbaar groen. Reesink Construction Equipment (RCE) De markt van grondverzetmachines in Nederland was in 2014 nog altijd moeizaam. De markt in België was in 2014 stabiel. Door de introductie van de Kobelco grondverzetmachines en een verdere groei bij Huur&Stuur werd het jaar 2014 goed afgesloten. Voor Huur&Stuur zien wij een enorm groeipotentieel. De krachtenbundeling van de bedrijven binnen RCE begint duidelijk zijn vruchten af te werpen. Reesink Material Handling Equipment (RMHE) Met RMHE zijn wij actief in Nederland, België en Duitsland (Noord-Rijn Westfalen). Deze markten van material handling lieten in 2014 een stijging zien. Er was met name meer vraag naar het segment elektrische trucks en material handling in het onderste segment van de warehousetrucks markt. Om volume te realiseren is er wel hevige prijsconcurrentie met een margedruk tot gevolg. De uitdaging ligt in het verkopen van een totaalconcept waarbij de klant wordt ontzorgd en de meerwaarde van de Linde producten tot zijn recht komen. Wij gaan nog meer inzetten op service, total cost of ownership, richten op afnemers met kleinere machineparken en het aanbieden van capaciteitsoplossingen. Op het gebied van cross-selling zien wij mogelijkheden met reinigingsmachines en gebruikte, gerenoveerde heftrucks. Reesink Industries Voor 2014 werd enig herstel verwacht van de markten waarin Reesink Industries actief is. Dit herstel bleef echter uit. Toch waren er enkele lichtpuntjes. Motrac Hydraulics volgde niet de dalende markttrend en bleef qua afzet op niveau. Reesink Staal verkreeg als eerste in Nederland de CE-certificering en zette weer stappen met het concept comakingship. Aantal medewerkers Het gemiddeld aantal medewerkers steeg in 2014 naar tegen 467 in Deze stijging houdt voor een belangrijk deel verband met het eerste volledige jaar van Reesink Material Handling Equipment (overname oktober 2013). Van het gemiddeld aantal medewerker waren 532 personen werkzaam buiten Nederland. Dit aantal steeg door de overname van CT Agro met 106. Financiële gang van zaken De jaarrekening die volgens Dutch GAAP is opgemaakt, waarbij voor de waardering van de onroerende zaken het Besluit actuele waarde is toegepast, vormt de leidraad voor deze paragraaf. 4

5 Omzet De omzet over 2014 kwam uit op 473,2 miljoen, een verdubbeling van de over 2013 gerapporteerde omzet van 236,6 miljoen (pro-forma 2013: 402,4 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 7,3%. Van de omzet werd geografisch 8% in Kazachstan gerealiseerd. Het aandeel van de Nederlandse markt zakte naar bijna 53% (2013: 58%) terwijl de omzet in België daalde naar 21% (2013: 24%). Het omzetaandeel van Duitsland bleef op 17%. De omzet van Reesink Equipment steeg van 198,0 miljoen (pro forma 2013: 349,1 miljoen) naar 421,7 miljoen. De aan de groep toegevoegde bedrijven droegen voor meer dan 41 miljoen bij (met name CT Agro). Autonoom steeg de omzet van Reesink Equipment met bijna 9%. De omzet van Reesink Green Equipment (RGE) steeg met bijna 48% naar 170,3 miljoen (2013: 115,5 miljoen). Autonoom steeg de omzet van Reesink Green Equipment met 11,6%. Reesink Construction Equipment (RCE) realiseerde een omzet van 45,5 miljoen (2013: 42,7 miljoen). Reesink Material Handling Equipment (RMHE) sloot het jaar af met 207,0 miljoen omzet. RMHE werd op 16 oktober 2013 onderdeel van Royal Reesink en realiseerde in de laatste 2,5 maand van 2013 een omzet van 39,8 miljoen. De pro forma omzet 2013 van RMHE bedroeg 190,8 miljoen. De omzet van het segment Reesink Industries steeg van 37,8 miljoen naar 50,7 miljoen. De autonome omzet van Reesink Industries daalde met 4%. De omzet van persoonlijke beschermingsmiddelen en staal (lagere staalprijzen) was duidelijk lager, terwijl bij Motrac Hydraulics de omzet licht steeg. Bruto-omzetresultaat, kosten, overige bedrijfsopbrengsten Het bruto-omzetresultaat kwam uit op 72,3 miljoen (2013: 33,5 miljoen), 15,3% van de omzet. Het bruto-omzetresultaat werd negatief beïnvloed door de margedruk bij RMHE en hogere kosten die toegerekend worden aan de kostprijs. Er werd vooral meer geïnvesteerd in de organisatie voor service. Royal Reesink groeide, mede door de overnames, fors en is verder aan het internationaliseren. Het waarborgen van interne beheersing en de ambitie in de komende jaren verder te groeien, hebben geleid tot aanpassingen van de organisatiestructuur en de daarbij behorende investeringen in de organisatie. Daarnaast werden in het kader van de carve-out van RMHE bij Pon Holdings B.V. enkele diensten overgenomen, waaronder ICT. Het totaal aan verkoop- en algemene beheerskosten steeg naar 56,3 miljoen. Autonoom steeg het totaal aan kosten met 2,7 miljoen, waarvan 0,7 miljoen met een éénmalig karakter. De externe huuropbrengsten bedroegen 1,5 miljoen, een daling van 0,3 miljoen. De overige bedrijfsopbrengsten over 2013 werd voor 1,5 miljoen positief beïnvloed door een ontvangen provisie voor het ondersteunen van de voormalige eigenaar van CT Agro GmbH bij de verkoop van machines en het management in Kazachstan. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met bijna 90% naar 28,0 miljoen (2013: 14,9 miljoen). De pro forma EBITDA over dezelfde periode in 2013 bedroeg 26,7 miljoen. Het totaal van afschrijvingen en amortisatie bedroeg 10,5 miljoen (2013: 4,5 miljoen, pro forma 10,5 miljoen). Het bedrijfsresultaat steeg van 10,4 miljoen naar 17,5 miljoen, een stijging van meer dan 68% (pro forma 2013: 16,2 miljoen). 5

6 Financieringslasten, waardeveranderingen, effecten Ten laste van het resultaat kwam per saldo 3,1 miljoen aan financieringsbaten en - lasten (2013: 2,1 miljoen). De uitbreiding van Royal Reesink gaat gepaard met een hogere kredietbehoefte die ook deels is ingevuld met een achtergestelde converteerbare lening van Pon Holdings B.V. en een achtergestelde lening van Pon Holdings B.V. De taxaties van het onroerend goed leidden tot een afwaardering van 2,4 miljoen (2013: afwaardering 1,8 miljoen) ( niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ). In 2014 werd het gehouden pakket certificaten van aandelen VIBA N.V. voor bijna 1,4 miljoen verkocht. De boekwinst op deze certificaten van aandelen bedroeg 0,7 miljoen. Belastingen De belastingdruk over 2014 was 5,4% hoger dan de nominale druk geldend in Nederland en kwam uit op 30,4%. De impact van de buitenlandse vennootschappen op de belastingdruk was 5,2%. Nettoresultaat Het nettoresultaat over 2014 bedroeg 8,9 miljoen en was daarmee 97% hoger dan in 2013 ( 4,5 miljoen). De winst per gewoon aandeel van 0,04 nominaal was 7,10 (2013: 4,85). Winstverdeling Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om over 2014 per gewoon aandeel een dividend van 3,50 uit te keren. Aandeelhouders zal de keuze worden geboden het dividend uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen. Het dividendbeleid is erop gericht om, rekening houdend met de groeidoelstellingen van Royal Reesink en de hiervoor benodigde financiële middelen, 40-55% van het aan de aandeelhouders ter beschikking staande resultaat uit te keren. Kasstromen De kasstroom uit bedrijfsoperaties steeg met 9,9 miljoen. De EBITDA was 13,1 miljoen hoger maar er werd 3,7 miljoen meer geïnvesteerd in het werkkapitaal. De financieringslasten waren 0,2 miljoen hoger. De kasstroom uit operationele activiteiten steeg per saldo van 12,6 miljoen naar 22,3 miljoen. De kasstroom uit investeringsactiviteiten was 22,9 miljoen negatief (2013: 45,3 miljoen negatief). In 2014 werd er voor 13,4 miljoen geïnvesteerd in acquisities, terwijl dit in in 2013 nog 37,9 miljoen was. De netto-investering in vaste activa was 2,1 miljoen hoger, met name door investeringen in de verhuurvloten. De kasstroom uit financieringsfaciliteiten was 3,2 miljoen negatief. De aflossing van langlopende schulden bedroeg 4,0 miljoen en er werd voor 3,2 miljoen dividend uitgekeerd. De schulden aan kredietinstellingen stegen met 4,0 miljoen. In 2013 was de kasstroom uit financieringsactiviteiten door uitbreiding van het aandelenkapitaal, het aangaan van een achtergestelde (converteerbare) lening en het benutten van bankfaciliteiten 34,5 miljoen. Vaste activa De immateriële vaste activa omvat software en de door Royal Reesink bij de overname van RMHE verworven servicecontracten met afnemers. De servicecontracten worden over een periode van zeven jaar geamortiseerd. In het verslagjaar werd voor 1,1 miljoen geïnvesteerd in software. De amortisatie van de servicecontracten en software bedroeg voor iedere categorie 0,6 miljoen, totaal 1,2 miljoen. 6

7 Aan de bedrijfsgebouwen en terreinen werd voor 0,9 miljoen het onroerend goed van twee locaties van CT Agro TOO toegevoegd. Van de totale afwaardering van 0,6 miljoen op de bedrijfsgebouwen en -terreinen werd 0,4 miljoen ten laste van het resultaat gebracht. De waarde van bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen steeg 1,0 miljoen door de nieuwe consolidatie van CT Agro en O. de Leeuw Groentechniek. Verder werd in het boekjaar voor 2,8 miljoen geïnvesteerd in bedrijfsuitrusting ( 1,8 miljoen) en vervoermiddelen ( 1,0 miljoen). De netto-investering in de verhuurvloten bedroeg 6,9 miljoen. De totale afschrijvingen en amortisatie beliepen een bedrag van 10,5 miljoen (2013: 4,5 miljoen). De totale afwaardering van het vastgoed ultimo het boekjaar bedroeg 2,0 miljoen. Deze afwaardering had grotendeels betrekking op het pand aan de Ecofactorij te Apeldoorn. Het saldo van de financiële vaste activa daalde van 3,8 miljoen naar 2,5 miljoen. De boekwaarde van de verkochte certificaten van aandelen VIBA N.V. bedroeg 0,7 miljoen, de opbrengst bijna 1,4 miljoen. Werkkapitaal Het handelswerkkapitaal bedroeg ultimo ,9 miljoen (2013: 116,0 miljoen). De uitbreiding met CT Agro en O. de Leeuw Groentechniek leidde tot een stijging van het werkkapitaal met 11,9 miljoen. Ultimo het verslagjaar was het totale voorraadniveau 107,5 miljoen en daarmee 17,2 hoger dan ultimo Deze stijging kwam voor 11,7 miljoen door de nieuwe activiteiten. De voorraad van Reesink Equipment bedroeg 95,3 miljoen tegenover 77,3 miljoen ultimo De voorraad van Reesink Equipment steeg autonoom met 6,3 miljoen. Reesink Green Equipment kende in de laatste periode van het jaar veel aanvoer voor het nieuwe seizoen maar voor een deel was de stijging in de voorraad reeds een langere tijd zichtbaar. Gebrek aan liquiditeit in de markt dwong ons zo nu en dan om de machines niet uit te leveren. De voorraadstand van Reesink Material Handling Equipment en Reesink Construction Equipment was nagenoeg gelijk aan de stand ultimo vorig boekjaar. Het saldo van de vooruitbetaalde voorraden was 0,4 miljoen hoger. De voorraadhoogte van Reesink Industries was 0,8 miljoen lager. De voorzieningen incourante voorraden in percentage van de voorraadwaarde was 13,1% (2013: 13,0%). Het debiteurensaldo nam met 9,0 miljoen toe, autonoom met 6,2 miljoen. Het debiteurensaldo van Reesink Equipment bedroeg 55,3 miljoen en kende autonoom een stijging van 8,3 miljoen. Reesink Material Handling Equipment en Reesink Green Equipment hadden een zeer goede omzet in maanden november en december. Bij Reesink Industries daalde de debiteurenpositie met 0,5 miljoen naar 5,7 miljoen. De in het handelswerkkapitaal begrepen post financiering door leveranciers bedroeg 37,1 miljoen. Het crediteurensaldo was hiermee 11,0 miljoen hoger. Het crediteurensaldo van CT Agro en O. de Leeuw Groentechniek was 3,0 miljoen Mutaties groepsvermogen Het groepsvermogen ultimo het verslagjaar bedroeg 88,0 miljoen, 2,9 miljoen hoger dan begin Het nettoresultaat bedroeg 8,9 miljoen. Ten laste van het eigen vermogen werd 3,2 miljoen dividend uitgekeerd en in totaal 2,8 miljoen goodwill gebracht. De herwaardering van de bedrijfsgebouwen en terreinen die aan de eigen bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn, leidde tot een daling van de herwaarderingsreserve met 0,2 miljoen. De overige mutaties van het eigen vermogen bedroegen per saldo 0,3 miljoen positief. 7

8 Balansverhoudingen en ratio s Het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal ultimo 2014 was 32,1% (2013: 33,8%). Inclusief de achtergestelde (converteerbare) leningen was het garantievermogen 40,1% (2013: 42,7%). De Net Senior Debt/EBITDA ratio komt uit op 2,6 waar 3,2 was toegestaan. Ook de Debt Service Coverage Ratio voldeed ruimschoots aan de gestelde eisen. Financiering Het totaal van rentedragende leningen per 31 december 2014 was 95,3 miljoen (2013: 82,9 miljoen). De earn-out aan Pon Holdings B.V. met betrekking tot de overname van Reesink Material Handling Equipment leidde tot een verhoging van de schulden. Bij de overname van de activiteiten van CT Agro, die ook deels vanuit de acquisitielijn werd gefinancierd, werden de bankfaciliteiten herschikt. Van de resterende 72,6 miljoen was 27,1 miljoen langlopende (hypothecaire) leningen en 45,5 miljoen kortlopend. De stand van de liquide middelen per 31 december 2014 was 2,6 miljoen. Hoofduitgangspunten en vooruitzichten Het business model voor de toekomst nog scherper neerzetten met oog voor andere activiteiten dan allen maar hardware verkopen, om te anticiperen op belangrijke trends en een onderscheidende speler in de markt te zijn. - Verdere (geografische) uitbouw van de divisies, denk daarbij onder andere aan de introductie van grondverzetmachines en heftrucks in een groeimarkt als Kazachstan. - Positie landschappelijk onderhoud versterken en uitbouwen in België. - Verdere invulling geven aan partnering. - Veiligheidsactiviteiten op het gebied van opleidingen en veiligheidspakketten uitbreiden en ontwikkelen voor zowel interne als externe afnemers. - Implementatie MVO-beleidsplan. - Voorbereiding overstap naar Euronext (implementatie IFRS, prospectus). - Financiering. Algemeen kan men stellen dat krachtig economisch herstel, zoals na de zomer in 2014 zich liet aanzien, in onze markten toch uitblijft. Binnen Reesink Green Equipment zijn onze bedrijven met een goede orderportefeuille het jaar gestart maar heerst er door fluctuaties in de melkprijzen en internationale onrust, voorzichtigheid in de markt. De markt voor Reesink Construction Equipment in Nederland zal zich naar verwachting in de tijd herstellen. Wij zijn voorzichtiger ten aanzien van België. De verwachting is dat Reesink Material Handling Equipment zich verder positief zal ontwikkelen, waarbij wij zoveel mogelijk zullen inspelen op total cost of ownership voor de afnemer. Alles afwegend en indien het economisch herstel zich ook in onze markten enigszins doorzet, verwachten wij dat 2015 een relatief goed jaar zal worden. Binnen Reesink Industries verwachten wij dat verdere ketenintegratie/systemintegration onze positie in de markt zal versterken. Hetgeen mogelijk in 2015 al zijn vruchten zal afwerpen. Ontwikkelingen begin 2015 Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Royal Reesink N.V. draagt, rekening houdend met het profiel van de Raad van Commissarissen, mevrouw mr. Renée Bergkamp voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen vanaf de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Royal Reesink N.V., die wordt gehouden op 20 mei 2015 te Apeldoorn. Mevrouw Bergkamp volgt de heer Bas Vos op die terug zal treden wegens het bereiken van het einde van zijn termijn. 8

9 Mevrouw Bergkamp is directeur van VEWIN, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. Mevrouw Bergkamp heeft eerder diverse functies vervuld binnen het (toenmalige) Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en later het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Tot 2013 was zij voorzitter van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder, Wijn en het Hoofdproductschap Akkerbouw. Inkoop cumulatief preferente aandelen A De levering van de cumulatief preferente aandelen A door Recopart B.V. aan Royal Reesink wordt per vandaag geëffectueerd. Aansluitend zal de procedure tot intrekking van deze cumulatief preferente aandelen A worden gestart. Het aantal stemgerechtigde aandelen is hierdoor per heden gedaald met Herfinanciering De huidige 3-jaars financiering met ABN Amro Bank, Rabobank en Commerzbank eindigt in oktober Royal Reesink heeft met deze banken en BNP Paribas in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een financieringsfaciliteit van 140 miljoen voor de duur van vijf jaar. Deze faciliteit zal gaan bestaan uit een langlopende lening van 35 miljoen (aflossing 10% per jaar) en een kredietfaciliteit van 105 miljoen. In deze faciliteit is rekening gehouden met de groeistrategie van Royal Reesink, zowel autonoom alsook door acquisities. Deze faciliteit voorziet in een aflossing van de achtergestelde converteerbare obligatielening van Pon Holdings aan het einde van de looptijd van deze lening. Onder de nieuwe faciliteit, die naar verwachting voor 31 oktober 2015 de huidige faciliteit vervangt, is de toegestane Net Senior Debt/EBITDA ratio maximaal 3,0 (halfjaarlijkse toets). Verder moet de interest coverage ratio minimaal 4,0 zijn. Het overeengekomen pakket van zekerheden zal nagenoeg gelijk blijven. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 20 mei 2015 en vangt aan om uur. Locatie: Hotel de Cantharel, Apeldoorn. Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren. Apeldoorn, 3 april 2015 Directie Royal Reesink N.V. Financiële agenda 2015: 23 april 2015 Trading update 20 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 augustus 2015 Halfjaarcijfers oktober 2015 Trading update 9

10 JAARCIJFERS ROYAL REESINK N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS (in miljoenen euro s) ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 5,3 5,5 Materiële vaste activa 66,3 66,1 Vastgoedbeleggingen 20,9 22,9 Financiële vaste activa 2,5 3,8 95,0 98,3 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 107,5 90,3 Vorderingen 68,8 57,0 Liquide middelen 2,6 6,5 178,9 153,8 TOTAAL ACTIVA 273,9 252,1 PASSIVA GROEPSVERMOGEN 88,0 85,1 ACHTERGESTELDE (CONVERTEERBARE) LENINGEN 22,7 10,3 VOORZIENINGEN Latente belastingverplichtingen 10,6 12,3 Overige voorzieningen 3,1 2,9 13,7 15,2 LANGLOPENDE SCHULDEN 27,1 30,9 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen 41,7 34,1 Kortlopend deel langlopende schulden 3,8 7,6 Handelscrediteuren 37,2 26,2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 15,9 11,4 Overige schulden 23,8 31,3 122,4 110,6 TOTAAL PASSIVA 273,9 252,1 10

11 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in miljoenen euro s) Netto-omzet 473,2 236,6 Kostprijs van de omzet -400,9-203,1 Bruto-omzetresultaat 72,3 33,5 Verkoopkosten -27,0-13,4 Algemene beheerskosten -29,3-12,9 Som der kosten -56,3-26,3 Netto-omzetresultaat 16,0 7,2 Overige bedrijfsopbrengsten 1,5 3,2 Bedrijfsresultaat 17,5 10,4 Saldo financieringsbaten en lasten -3,1-2,1 Saldo opbrengsten en waardeveranderingen vorderingen die tot de vaste activa behoren en 0,7 - effecten Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -2,4-1,8-4,8-3,9 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 12,7 6,5 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -3,9-2,0 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen ,9-2,0 Resultaat na belastingen 8,8 4,5 Aandeel derden in het resultaat 0,1 0,0 Nettoresultaat 8,9 4,5 Toe te rekenen aan aandeelhouders: Nettoresultaat per gewoon aandeel (in euro s) 7,10 4,85 Verwaterd nettoresultaat per gewoon aandeel (in euro s) 7,10 4,79 Gemiddeld aantal gewone aandelen van 0, nominaal Aantal gewone aandelen ultimo jaar

12 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in miljoenen euro s) Bedrijfsresultaat 17,5 10,4 Aanpassingen voor: - Afschrijvingen en amortisatie (im-)materiële vaste 10,5 4,5 activa - Mutaties in voorzieningen 0,3-0,3 - Veranderingen in werkkapitaal -2,3 1,4 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 25,9 16,0 Betaalde financieringslasten (per saldo) -2,2-2,0 Ontvangen dividend - - Betaalde winstbelasting -1,4-1,4-3,6-3,4 Kasstroom uit operationele activiteiten 22,3 12,6 (Des-)investeringen in immateriële vaste activa -1,1-0,4 (Des-)investeringen in materiële vaste activa -9,5-5,9 (Des-)investeringen financiële vaste activa 1,1-1,1 Verwerving/verkoop groepsmaatschappijen -13,4-37,9 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -22,9-45,3 Mutatie schulden aan kredietinstellingen 4,0-8,7 Ontvangsten uit langlopende schulden - 23,7 Aflossingen van langlopende schulden -4,0-0,7 Ontvangsten uit uitgifte (certificaten van) aandelen - 20,2 Betaald dividend -3,2 - Kasstroom uit financieringsactiviteiten -3,2 34,5 Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen -0,1 - Mutatie geldmiddelen -3,9 1,8 GECONSOLIDEERD OVERZICHT TOTAALRESULTAAT (in miljoenen euro s) Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon 8,9 4,5 Betaalde goodwill bij acquisitie -2,8-23,4 Herwaardering materiële vaste activa -0,2-0,5 Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen 0,2 - Mutatie reserve prijsverschillen -0,1-0,2 Vennootschapsbelasting verwerkt in eigen vermogen - 0,8 Overige 0,2-0,1 Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de onderneming als onderdeel van het groepsvermogen -2,7-23,4 Totaalresultaat van de rechtspersoon 6,2-18,9 De cijfers zoals opgenomen in dit persbericht zijn ontleend aan de door de directie opgemaakte jaarrekening De accountantscontrole is in de afrondende fase. De jaarrekening wordt op 10 april a.s. via gepresenteerd, komt begin mei in gedrukte vorm beschikbaar en wordt op 20 mei a.s. aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling voorgelegd. 12

13 Profiel Royal Reesink Royal Reesink focust op twee segmenten: Reesink Equipment en Reesink Industries. In Reesink Equipment zijn al onze bedrijven actief als distributeur van diverse A-merken en/of voeren sterke concepten voor de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, material handling, grond-, weg- en waterbouw. De producten worden of via dealers of rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeentes, overheden, waterschappen, bosbouwers en klanten in de logistieke branche die actief zijn in de sectoren food, non-food, industrie, overslag (havens), agri en GWW-sector. In Reesink Industries zijn onze bedrijven actief als distributeur van staal, persoonlijke beschermingsmiddelen en hydraulische componenten/systemen. In dit segment vindt levering met name plaats aan staalbouwers, constructiewerkplaatsen, installatiebouwers, technische groothandels, offshore en scheepvaartindustrie, machinefabrikanten en de agro-industrie. Zie ook: royalreesink.com Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: De heer G. van der Scheer, CEO Royal Reesink N.V. Tel.: +31 (0)

AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V.

AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V. AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V. 20 MEI 2015 Kernpunten 2014 Green Equipment Investeringsbereidheid agrarische afnemers geremd door dalende prijzen landbouwproducten Hogere omzet landschappelijk

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN. Kernpunten eerste halfjaar 2014

PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN. Kernpunten eerste halfjaar 2014 PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN Kernpunten eerste halfjaar 2014 Commercieel/operationeel Forse omzettoename door acquisities maar ook autonome groei Ondanks devaluatie lokale valuta heeft

Nadere informatie

PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT. Kernpunten eerste halfjaar 2013

PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT. Kernpunten eerste halfjaar 2013 PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT Kernpunten eerste halfjaar 2013 Commercieel/operationeel - Krachtenbundeling De Kemp Groep en Hans van Driel onder Reesink Construction Equipment.

Nadere informatie

Pro forma omzet 2013 402,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien. - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen.

Pro forma omzet 2013 402,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien. - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen. PERSBERICHT Pro forma omzet 2013 402,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien Kernpunten 2013 Commercieel/operationeel - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen. -

Nadere informatie

PERSBERICHT. Halfjaarbericht

PERSBERICHT. Halfjaarbericht PERSBERICHT Halfjaarbericht Aanzienlijke stijging nettowinst (+37%) Principe-overeenstemming over overname Agrometius, eerste stap in precisielandbouw Beursnotering, overstap Euronext begin 2016 Private

Nadere informatie

Conference call 27 augustus 2014

Conference call 27 augustus 2014 Conference call 27 augustus 2014 Kernpunten H1 2014 Algemeen HOLDING Forse omzettoename door acquisities en autonome groei. Goede bijdrage CT Agro ondanks devaluatie lokale valuta. Principe overeenstemming

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 9 september 2011 De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink

Nadere informatie

- Innovaties (niet-chemische onkruidmachine en een druppel irrigatie systeem).

- Innovaties (niet-chemische onkruidmachine en een druppel irrigatie systeem). PERSBERICHT STERKE STIJGING NETTORESULTAAT 2015 Kernpunten 2015 Commercieel/operationeel - Jaaromzet Royal Reesink over 2015 komt uit op 489,5 miljoen. - Reesink Green Equipment heeft naar omstandigheden

Nadere informatie

Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen

Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen PERSBERICHT Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen Kernpunten 2012 Commercieel/operationeel - Hogere omzet en hoger resultaat in het groene segment. - Dealerparticipatie in Bruggeman

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. 24 mei 2012 Focus op twee segmenten Groene segment Industriële segment Verslag van de directie 2 Groene Segment Strategie: Autonome groei

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Persbericht Koninklijke Reesink N.V.

Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Duidelijke autonome omzetgroei en aanzienlijke verhoging bedrijfsresultaat 2011 Kernpunten 2011 Commercieel/operationeel - Uitvoering geven aan joint venture THR B.V.

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. 26 augustus

Halfjaarcijfers. 26 augustus 2015 Halfjaarcijfers 26 augustus 2015 Algemeen HOLDING Omzettoename bijna 4% autonoom en 1% door acquisities Aanpassingen RMHE, meer focus service en used Start RGE in Turkije (75% belang) Overname IMAV

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE

KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE PERSBERICHT KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE De voorgenomen overname betreft de activiteiten van Pon Material Handling Europe (PMH-E). PMH-E is met sterke merken

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 7 april 2011. Fors hogere winst en dividenduitkering Koninklijke Reesink N.V.

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 7 april 2011. Fors hogere winst en dividenduitkering Koninklijke Reesink N.V. De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink Staal B.V. en Nederlandse Staal Unie B.V.), kabeldraagsystemen

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN

NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN PERSBERICHT jaarcijfers 2015 Sligro Food Group N.V. NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN De nettowinst over het boekjaar bedroeg 81 miljoen. Dat is een toename van 17,4% ten opzichte van 2014.

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Source Group N.V.

Halfjaarbericht Source Group N.V. Halfjaarbericht 2016 Source Group N.V. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (Geen accountantscontrole toegepast) Periode 1 januari (x 1.000) 30 juni 2016 Periode 1 januari

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro

Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro Persbericht 28 mei 2014 Verwacht stijging operationele nettowinst over gehele boekjaar Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro Kernpunten: - Het aantal verkochte pistetickets

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam Halfjaarbericht 2013 Inhoud Pagina Persbericht 1 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatie-overzicht eigen vermogen

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 Uden, 14 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat Jaarverslag 2009 datum 25 februari 2010 meer informatie bij e-mail J. Aalberts / J. Eijgendaal info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080 Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie