Handboek Security Awareness In de haven van Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Security Awareness In de haven van Antwerpen"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 16 Handboek Security Awareness In de haven van Antwerpen

2 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Deel 1 Introductie De doelstelling van het handboek Hoe dit handboek gebruiken? Deel 2 Dreigingen bij de maritieme beveiliging Gangbare dreigingen in de maritieme industrie Waarom zijn faciliteit en schip onderhevig aan criminele activiteiten Technieken om de beveiliging te omzeilen Hoe kunt U dit, als medewerker, helpen voorkomen Deel 3 Gevaarlijke producten en middelen die kunnen gebruikt worden voor een terroristische aanslag Gevaarlijke producten herkennen Gevaarlijke toestellen herkennen Bommen en explosieven Wapens Welke actie kan U, als medewerker, ondernemen Deel 4 Het beveiligingsplan van de Havenfaciliteit De betekenis en de vereisten van de beveiligingsniveaus De bedoeling van het beveiligingsplan Beschikbare communicatiemiddelen Wat kunt U, als medewerker, doen Deel 5 Doeltreffende beveiligingsmaatregelen Verdacht gedrag herkennen Verdachte containers herkennen Verdacht gedrag en verdachte activiteiten/situaties rapporteren Doeltreffende maatregelen Toegangscontrole Beveiligingsrondes Verlichting Evacuatie, beheersen van de menigte Wat is Uw inbreng, als medewerker Security Awareness quiz

3 Pagina 3 van 16 Deel 1 Introductie Wat vindt U in dit deel terug: - De doelstelling van het handboek - Hoe dit handboek gebruiken? De doelstelling van het handboek Dit handboek is ontwikkeld voor iedereen die actief is in de haven en/of op een havenfaciliteit. Met dit handboek willen we tegemoet komen aan de vereisten van de Europese verordening 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en de richtlijn 2005/65EG betreffende het verhogen van de veiligheid van havens. Het zal de lezer inzichten verschaffen in: - Maritieme beveiligingsdreigingen. - Herkennen van gevaarlijke producten/toestellen die voor terroristische aanslagen kunnen worden gebruikt. - Het beveiligingsplan van de faciliteit - Doeltreffende beveiligingsmaatregelen - Herkennen van personen en technieken/handelingen die mogelijks de beveiligingsmaatregelen omzeilen en die een bedreiging kunnen betekenen. Hoe dit handboek gebruiken? Lees het minimum één maal aandachtig door en beantwoordt vervolgens de vragen in de quiz achteraan in dit handboek. U kunt bevestigen dat U het handboek gelezen en begrepen hebt door het daartoe bestemde vak te dateren en te ondertekenen en aan de PFSO (Port Facility Security Officer) te overhandigen. De PFSO is beschikbaar om vragen over dit handboek te verduidelijken. Contactgegevens PFSO: Naam: Tel: Gsm:

4 Pagina 4 van 16 Deel 2 Dreigingen bij de maritieme beveiliging Wat vindt U in dit deel terug: - Gangbare dreigingen in de maritieme industrie. - Waarom zijn faciliteit en schip onderhevig aan criminele activiteiten. - Technieken om de beveiliging te omzeilen. - Hoe kunt U dit, als medewerker, helpen voorkomen Gangbare dreigingen in de maritieme industrie Diefstal van lading en zakkenrollerij: Het jaarlijkse verlies in de haven door diefstal van lading, bedraagt meerdere 10-tallen miljoen Euro. Indringers op de faciliteit kunnen zich ook vergrijpen aan persoonlijke eigendommen van de medewerkers geld, elektronica, identiteitskaarten enz. maar ook aan materiaal van de havenfaciliteit en documenten. Ladingdiefstal heeft een negatieve invloed op de reputatie van de haven wat het aantrekken van nieuwe scheepvaartlijnen niet ten goede komt. Verstekelingen: Verstekelingen trachten aan boord te geraken om, illegaal, een land van bestemming te bereiken. Doorgaans wordt de reder verantwoordelijk gesteld als de verstekelingen onderweg betrapt worden. Deze methode kan ook gebruikt worden door terroristen. Een probleem met verstekelingen in de haven kan een reder doen beslissen om naar een alternatieve haven te verhuizen. Smokkel: Uw faciliteit kan gebruikt worden om illegale drugs, gestolen goederen, wapens.enz. te verschepen. Het is bekend dat terroristische organisaties gebruik maken van de maritieme industrie om wereldwijd materiaal te transporteren. Voor welk doel ook, smokkel geeft een dubieuze bijklank die een negatieve impact heeft op de betrouwbaarheid van de haven. Sabotage: Intern: - Sabotage door ontevreden medewerker - Personeel van onderaannemers die zich toegang verlenen tot systemen en procedures die later kunnen gebruikt worden voor een terroristische aanslag of voor misdadige activiteiten Extern: - Terroristen kunnen de faciliteit gebruiken als uitvalsbasis voor een aanslag op een schip en/of op een andere havenfaciliteit. Terrorisme: De Belgische strafwet definieert terrorisme als volgt: het gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken.

5 Pagina 5 van 16 Terrorisme is een potentiële dreiging voor de maritieme industrie omdat schepen en havenfaciliteiten kunnen gebruikt worden om: Explosieven te verbergen in de lading Terroristen en wapens te smokkelen naar een doelwit haven. Economische en milieu schade te berokkenen Als basis te dienen voor een aanslag Gijzelaars te nemen of om de haven zelf te gijzelen Als afleiding te dienen voor een aanslag op een andere locatie Waarom zijn faciliteit en schip onderhevig aan criminele activiteiten? Het globale karakter van de maritieme industrie en de immense hoeveelheid goederen die verhandeld wordt, zorgt voor winstgevende criminele activiteiten en voor mogelijke terroristische doelwitten want: Havenfaciliteiten, zelfs beveiligd, beslaan grote, moeilijk overzichtbare oppervlakten. Havenfaciliteiten en schepen worden al eens gezien als instrumenten van de grootmachten en kunnen zo een symbolisch doelwit vormen voor een terroristische organisatie. Niet alle lading wordt gecontroleerd, zowel aankomend als vertrekkend. Technieken om de beveiliging te omzeilen Misdadigers/terroristen zullen de beveiligingsmaatregelen trachten te omzeilen door: Rondhangen in de buurt van de faciliteit om personeel en procedures te observeren. Informatie over de faciliteit te bemachtigen door vragen te stellen, foto s te nemen, of plannen uit te tekenen. Zich uit te geven voor een medewerker (van een onderaannemer, een dienstbedrijf, een reparatieservice ) om zo toegang te krijgen tot de faciliteit. Te telefoneren of te mailen naar medewerkers of aanverwanten om informatie in te winnen over de faciliteit, het personeel en/of de gangbare procedures. Pakketjes af te leggen en de reactie van het personeel te observeren. Hoe kunt U dit, als medewerker, helpen voorkomen? Het in stand houden van een operationele beveiliging met regelmatige beveiligingsoefeningen en het ontwikkelen van security awareness (bewustwording van ieders actieve bijdrage in de beveiliging) is essentieel om de havenfaciliteit en zijn medewerkers te beschermen tegen criminele en/of terroristische activiteiten. Wat is Uw inbreng: Rapporteer problemen met beveiligingsmateriaal (verlichting, hekwerken, afsluitingen, cctv ). De PFSO zal er op toezien dat de nodige herstellingen worden uitgevoerd. Herken verdachte omstandigheden die een dreiging kunnen vormen en rapporteer Aan de PFSO. Vraag de PFSO hoe U verder kan bijdragen tot een passende beveiliging

6 Pagina 6 van 16 Deel 3 Gevaarlijke producten en middelen die kunnen gebruikt worden voor een terroristische aanslag Wat vindt U in dit deel terug: - Gevaarlijke producten herkennen - Gevaarlijke toestellen herkennen - Bommen en explosieven - Wapens - Welke actie kan U, als medewerker, ondernemen Gevaarlijke producten herkennen Bepaalde gevaarlijke producten, hetzij in bulk, hetzij verpakt (in vaten, kratten, container, paletten), zoals olie producten, explosieven, bepaalde meststoffen vereisen extra oplettendheid van de diegenen die deze goederen behandelen. Deze ladingen kunnen gebruikt worden als wapen, als explosief of kunnen indien verspreid in de lucht schade toebrengen aan de mensen en/of aan het milieu. De maritieme industrie verscheept veel types gevaarlijke producten (HAZMAT): Benzine, Kerosine Chloor Butaan Ammoniak Zwavel dioxide Ammonium nitraat (meststof) Gevaarlijke toestellen herkennen Bommen of exposieven: U moet er van uitgaan dat ieder onregelmatig of verdacht voorwerp, object, pakket, bagage of poststuk een potentieel gevaar kan betekenen. U dient, bij enige twijfel, onmiddellijk de PFSO te verwittigen voor verdere instructies. Vuistregel: indien U een voorwerp niet kunt identificeren, rapporteer het.

7 Pagina 7 van 16 Wat U zeker NIET moet doen: In de buurt van het voorwerp blijven. Uw GSM gebruiken in de buurt van het voorwerp. Een walkietalkie of ander radio gestuurd apparaat gebruiken in de buurt van het voorwerp. Het voorwerp aanraken of verplaatsen. De PFSO zal de autoriteiten verwittigen, die verder de gepaste maatregelen zullen nemen. Vergewist U ervan dat u vertrouwd bent met de evacuatie procedures van uw faciliteit. Als de bewakingsagenten hun ronde doen, kijken ze, onder andere, uit voor verdachte voorwerpen en/of voorwerpen die ergens niet thuis horen. Indien U zelf zulke voorwerpen observeert op uw werkplek, rapporteer het dan aan de bewakingsagenten of aan de PFSO. Wapens: In België wordt er strenge wapenwetgeving gehanteerd. Waar het bezit van wapens al onderworpen is aan strenge eisen, is het dragen van een wapen slechts uitzonderlijk toegestaan en uiteraard aan een aantal ordediensten (politie) tijdens de uitoefening van hun ambt. Voor alle duidelijkheid; iemand anders die in het bezit is van een wapen is heel verdacht en betekent een gevaar. Wat zijn wapens: Geweren, machinepistolen, revolvers Messen, dolken, werpsterren, boksbeugels Explosieven Welke actie kan U, als medewerker, ondernemen Weet welk type lading en materiaal normaal is op uw werkplek. Meldt verdachte objecten onmiddellijk. Rapporteer personen die verboden wapens dragen

8 Pagina 8 van 16 Deel 4 Het beveiligingsplan van de Havenfaciliteit Wat vindt U in dit deel terug: - De betekenis en de vereisten van de beveiligingsniveaus - De bedoeling van het beveiligingsplan - Beschikbare communicatiemethodes - Wat kunt U, als medewerker, doen De betekenis en de vereisten van de beveiligingsniveaus Veiligheidsniveau 1: Het te allen tijde handhaven van een minimum aan passende beschermende veiligheidsmaatregelen. Veiligheidsniveau 2: Gedurende beperkte tijd handhaven van verdere veiligheidmaatregelen wegens een verhoogd risico op incident. Veiligheidsniveau 3: Gedurende beperkte tijd handhaven van striktere veiligheidmaatregelen wanneer een incident waarschijnlijk is of al op handen is, dus in het geval van een concrete dreiging. Niveau 1 zal een potentieel terrorist niet tegenhouden, het zal wel hindernissen opwerpen. Hierdoor vraagt een aanslag een grondigere organisatie en eventueel meer financiële middelen, dit vergroot het spoor dat een dergelijke operatie nalaat en dus de kans op ontdekking. Bij niveaus 2 en 3 wordt de faciliteit meer doelgericht bewaakt en wordt enige vorm van verassingelement teniet gedaan. De 3 niveaus zijn de rode draad die door het veiligheidsplan loopt. Voor alle duidelijkheid, het verhogen van het veiligheidsniveau wordt enkel en alleen beslist door de Federale overheid via de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging. NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

9 Pagina 9 van 16 De bedoeling van het beveiligingsplan De faciliteit stelt een beveiligingsplan op om: Te voorzien in een passende toegangscontrole De beveiliging te verbeteren en op te volgen De medewerkers en bezoekers te beschermen De aangemeerde schepen te beschermen De faciliteit en zijn uitrusting te beschermen De lading te beschermen. De wijze waarop de beveiliging wordt gehanteerd kan variëren afhankelijk van: De afgemeerde schepen Het type lading dat verhandeld wordt De mogelijke bedreiging voor uw faciliteit Het beveiligingsniveau Het is belangrijk dat U op de hoogte bent van het beveiligingsniveau van uw faciliteit. Beschikbare communicatiemiddelen De faciliteit heeft de nodige middelen om, bij verhoging van het beveiligingsniveau, te alarmeren en instructies door te geven aan de medewerkers. De beschikbare communicatiemiddelen: Telefoon GSM Signalen Mondeling, via PFSO, Security of dienstchef Wat kunt U, als medewerker, doen Terwijl U bezig bent met uw gewone taken, kunt U attent zijn voor eventuele verdachte (ongewone) voorwerpen en personen in uw directe omgeving. Zie er op toe dat het gebruikte materiaal in goede staat is en dat de nodige veiligheidscontroles worden uitgevoerd. Ken het beveiligingsniveau van de faciliteit Ken uw taken bij ieder beveiligingsniveau Indien U vragen hebt over beveiliging, contacteer de PFSO.

10 Pagina 10 van 16 Deel 5 Doeltreffende beveiligingsmaatregelen Wat vindt U in dit deel terug: - Verdacht gedrag herkennen - Verdachte containers herkennen - Verdacht gedrag en verdachte activiteiten/situaties rapporteren - Doeltreffende maatregelen - Evacuatie, beheersen van de menigte - Wat is uw inbreng, als medewerker Verdacht gedrag herkennen Volgende elementen kunnen deel uitmaken van verdacht gedrag: Kleding die niet aangepast is voor de weersomstandigheden/omgeving Bewust of onbewust aanpassen van de kledij Verdachte vormen in de kledij Pogingen om beveiligingssystemen te omzeilen Pogingen om in gebouwen of afgesloten delen van de faciliteit te geraken Ieder activiteit die niet strookt met de gangbare werkzaamheden

11 Pagina 11 van 16 Verdachte containers herkennen Er bestaan ondertussen verschillende initiatieven om verdachte containers op te sporen, maar in de grote massa containers die verhandeld worden, zijn deze nog niet sluitend. De nodige oplettendheid blijft dus vereist bij het behandelen van containers. U kunt hierbij helpen door verdachte containers te rapporteren en uit te kijken voor: Ongebruikelijke geluiden of geuren Sporen van voedsel en/of huiselijk afval bij de container Gaten of pleisters op de container Containernummers die niet overeenkomen met het manifest Verkeerde HAZMAT labels voor de aangegeven lading Geen verzegeling

12 Pagina 12 van 16 Verdacht gedrag en verdachte activiteiten/situaties rapporteren In de Belgische havens worden incidenten gerapporteerd aan de bevoegde overheidsdiensten (Scheepvaartpolitie, Douane, Veiligheid van de Staat). Een verdacht persoon of voertuig dat vandaag door U wordt opgemerkt, kan al opgemerkt zijn bij een andere faciliteit. Relevante en tijdige informatie van de medewerkers kan de overheid helpen om verdachte personen en activiteiten te identificeren en op te volgen. CONFRONTEER GEEN personen die zich verdacht gedragen. Indien de persoon niet thuishoort op uw werkplek, waarschuw de beveiligingsagenten van uw faciliteit of de PFSO. Indien U vraagt aan de persoon om zich te identificeren en U ervaart enige vorm van weerbarstigheid, dient U de nodige terughoudendheid in acht te nemen. Rapporteer verdachte personen, situaties en/of objecten onmiddellijk aan de beveiligingsagenten of aan de PFSO. Doeltreffende maatregelen Een aantal van de hieronder opgesomde maatregelen staan al omschreven in het beveiligingsplan van de faciliteit en worden uitgevoerd door specifiek personeel (beveiligingsagenten). De vetgedrukte acties kunnen door alle medewerkers worden uitgevoerd. Toegangscontrole: Toezicht op poorten, deuren en ingangen Identiteitscontroles Controle van bagage, werkkisten.enz. Rapporteer verloren toegangskaarten, identificatiekaarten (alfapass) Beveiligingsrondes: Toezicht rond de gebouwen en de schepen. Wees s nachts alert op de kaai Controleer plekken waar onbevoegden zich kunnen verschuilen Wees duidelijk aanwezig en waakzaam Verlichting: Rond de gebouwen, toegangspoorten en langs de omheining Op de kaaien Evacuatie, beheersen van de menigte De faciliteit beschikt over een evacuatieplan. Ken de nooduitgang en een eventuele alternatieve route. Ga, bij alarm, zo snel mogelijk naar het toegewezen verzamelpunt Behoudt de kalmte, reageer snel en help uw collega s indien nodig Keer niet terug tenzij de overheden en management hiertoe toestemming geven

13 Pagina 13 van 16 Wat is uw inbreng, als medewerker Integreer veiligheid en beveiliging in uw dagelijks werk Rapporteer verdacht gedrag en/of verdachte voorwerpen onmiddellijk Wees waakzaam

14 Pagina 14 van 16 Security Awareness quiz Juist of fout: 1. Gangbare dreigingen in de maritieme industrie kunnen zijn: verstekelingen, sabotage en terrorisme. J F 2. Havenfaciliteiten zijn geen mogelijk doelwit van terroristische activiteiten. J F 3. Bepaalde goederen op de faciliteit kunnen schadelijk zijn voor de mensen en/of het milieu. J F 4. Terrorisme is een misdrijf gepleegd voor een politiek doel. J F 5. Alle faciliteiten zijn goed beveiligd tegen terrorisme. J F 6. Misdadigers kunnen informatie over de faciliteit vergaren door vragen te stellen en foto s te nemen. J F 7. Explosieven en oliederivaten zijn gevaarlijke ladingen. J F 8. Bel onmiddellijk 101 indien U iets verdachts ziet op de faciliteit. J F 9. Een buisbom met ~2.5 kg TNT is een gevaarlijk wapen. J F 10. Het is aan te raden dat U een verdacht voorwerp (pakket) naar een veilige locatie verplaatst. J F 11. De beveiligingsniveaus zijn de rode draad door het beveiligingsplan. J F 12. Het beveiligingsplan van uw faciliteit omschrijft de beveiligingstaken en verantwoordelijkheden. J F 13. U dient steeds te weten op wel beveiligingsniveau de faciliteit staat. J F 14. Bij een bommelding wordt de zoektocht naar de bom enkel door de medewerkers uitgevoerd. J F 15. Verdachte handelingen kunnen zijn: aanpassen van de kledij & ongewone activiteiten in de dokken of op de faciliteit. J F 16. Containers zijn steeds veilig aangezien ze allemaal gecontroleerd zijn. J F 17. Onopvallend aanwezig zijn werkt bevorderend voor de beveiliging. J - F

15 Pagina 15 van 16 Wat is de omschrijving voor: 18. Beveiligingsniveau 1: Beveiligingsniveau 2: Beveiligingsniveau 3:.. Bevestiging Security Awareness Ik heb het handboek Security Awareness gelezen en begrepen en ik heb de 20-vragen quiz succesvol opgelost.. Faciliteit.. Handtekening medewerker datum:. PFSO datum:

16 Pagina 16 van 16

Handboek. Security Awareness. In de haven

Handboek. Security Awareness. In de haven Handboek Security Awareness In de haven Inhoudsopgave Deel 1 Introductie - De doelstelling van het handboek - Hoe dit handboek gebruiken? Deel 2 Dreigingen bij de maritieme beveiliging - Gangbare dreigingen

Nadere informatie

Handboek. Security Awareness. In de haven

Handboek. Security Awareness. In de haven Handboek Security Awareness In de haven Inhoudsopgave Deel 1 Introductie - De doelstelling van het handboek - Hoe dit handboek gebruiken? Deel 2 Dreigingen bij de maritieme beveiliging - Gangbare dreigingen

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Handreiking Creëren van Security Awareness

Handreiking Creëren van Security Awareness Handreiking Creëren van Security Awareness In een havenfaciliteit 1 Handreiking Creëren van Security Awareness In een havenfaciliteit Locaal Comité voor Maritieme Beveiliging, Antwerpen Gemeentelijk Havenbedrijf

Nadere informatie

OVERZICHT OEFENKAARTEN 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS OEFENKAART OMSCHRIJVING

OVERZICHT OEFENKAARTEN 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS OEFENKAART OMSCHRIJVING 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS 1.1.1 FYSIEKE BEVEILIGING 2 2 1.1.2 PERSONELE BEVEILIGING 2 2 1.1.3 LOGISCHE BEVEILIGING 2 2 1.1.4 INFORMATIE BEVEILIGING 2 2 1.1.5 PERSOONSBEVEILIGING

Nadere informatie

Exameneisen Havenbeveiliger

Exameneisen Havenbeveiliger Exameneisen Havenbeveiliger Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een

Nadere informatie

Exameneisen Havenbeveiliger

Exameneisen Havenbeveiliger Exameneisen Havenbeveiliger Verduidelijking exameneisen 1 november 2009 Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden

Nadere informatie

OPLEIDING VAN HET PERSONEEL DAT TOEGANG HEEFT TOT LUCHTVRACHT (CHAUFFEURS) EU 185 / 2010 11.2.7. Januari 2014

OPLEIDING VAN HET PERSONEEL DAT TOEGANG HEEFT TOT LUCHTVRACHT (CHAUFFEURS) EU 185 / 2010 11.2.7. Januari 2014 OPLEIDING VAN HET PERSONEEL DAT TOEGANG HEEFT TOT LUCHTVRACHT (CHAUFFEURS) EU 185 / 2010 11.2.7. Januari 2014 1 Tegende burgerluchtvaart gerichtewederrechtelijkedaden, terroristische aanslagen en huidige

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging.

De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging. De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging. 29/04/2015 Rik Verhaegen Havenkapitein-commandant Agenda 1. Dreigingen: Terrorisme 2. EU DG Move: 725/2004 3. EU DG Move: Richtlijn 2005/65/EC 4.

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

Beveiligingsplan. terminals BV Plaatsnaam..

Beveiligingsplan. terminals BV Plaatsnaam.. Beveiligingsplan terminals BV Plaatsnaam.. 1 INLAND TERMINAL SECURITY PLAN Bedrijfsnaam : Postadres : Postcode : Plaats : Terminalnaam : Adres : Postcode : Plaats : Inland Terminal Security Officer: Naam

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

WAT KAN UW BEDRIJF ONDERNEMEN TEGEN TERRORISME? BEDRIJVEN EN TERRORISMEBESTRIJDING

WAT KAN UW BEDRIJF ONDERNEMEN TEGEN TERRORISME? BEDRIJVEN EN TERRORISMEBESTRIJDING WAT KAN UW BEDRIJF ONDERNEMEN TEGEN TERRORISME? BEDRIJVEN EN TERRORISMEBESTRIJDING 058.00.084 WT samenvatting A5.indd.PDF - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! Terrorisme. U leest erover in de krant en hoort

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

MOBI PROCES BESCHRIJVING

MOBI PROCES BESCHRIJVING MOBI METHODIEK VOOR EEN OBJECTIEVE BEVEILIGINGSINVENTARISATIE PROCES BESCHRIJVING HAVENBEDRIJF AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE MOBI voor havenfaciliteiten... 2 INLEIDING... 2 ALGEMEEN... 2 PROCES SCHEMA... 5 BIJLAGEN...

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend! THE INTERNATIONAL SHIP and PORT FACILITY SECURITY CODE. Werknotitie van de ISPS-code.

Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend! THE INTERNATIONAL SHIP and PORT FACILITY SECURITY CODE. Werknotitie van de ISPS-code. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend! THE INTERNATIONAL SHIP and PORT FACILITY SECURITY CODE Werknotitie van de ISPS-code. Voorstellen IMO (International Maritime Organisation) Er is

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

Leidraad oefenen in het kader van de ISPScode

Leidraad oefenen in het kader van de ISPScode Leidraad oefenen in het kader van de ISPScode voor en door havenfaciliteiten1 versie 18-3-2009. 1. Inleiding De ISPS-code stelt het oefenen van veiligheidsplannen van zowel schepen als havenfaciliteiten

Nadere informatie

Havenbeveiliger BEVEILIGING

Havenbeveiliger BEVEILIGING BEVEILIGING Havenbeveiliger Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Inhoudstafel I. Safety versus security II. Fenomenen en maatregelen 1. Diefstal / braak 2. Geweld en agressie

Nadere informatie

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World Geen echte veiligheid zonder een geschikte reactie

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 35 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van het Besluit van houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens

Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens De missie Mobiliteit Grondstoffen Energie Producten Maritieme mobiliteit 18-02 -15 2 De missie

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011.

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011. Advies Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Brussel, 19 september 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de volgende pagina s staan de regels een voor

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017 Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Geen wijzigingen in 2017 Exameneisen

Nadere informatie

Definitieve versie 29 augustus 2006

Definitieve versie 29 augustus 2006 Douane-/handelspartnerschap Tegen Terrorisme (C-TPAT/Customs-Trade Partnership Against Terrorism) Veiligheidscriteria voor buitenlandse fabrikanten Deze minimum veiligheidscriteria zijn in wezen ontworpen

Nadere informatie

Informatiebrochure met rechten en plichten. Goede afspraken zorgen voor een harmonieuze sfeer.

Informatiebrochure met rechten en plichten. Goede afspraken zorgen voor een harmonieuze sfeer. Informatiebrochure met rechten en plichten Goede afspraken zorgen voor een harmonieuze sfeer. 2 Beste Binnen AZ Nikolaas streven wij dagdagelijks naar kwaliteitsvolle zorgverlening. De basis hiervan is

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2340 Vragen van de leden

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

KOERS OP VEILIG ELKE SECONDE VEILIG BEWAAKT

KOERS OP VEILIG ELKE SECONDE VEILIG BEWAAKT KOERS OP VEILIG SMC is aanwezig in verscheidene landen en behoort tot de Amerikaanse groep UTC (49ste op de VS-lijst van de grootste ondernemingen). SMC telt een veertigtal vestigingen over heel de wereld,

Nadere informatie

SafeSeaNet Infodag. Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window

SafeSeaNet Infodag. Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window SafeSeaNet Infodag Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum (SVC) & Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Afd. Zeevaart Aanleiding

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1.2 Organisatie Naam KvK- nummer Procuratiehouder Straat Postcode Plaats Land Telefoon Fax Contactpersoon Functie contactpersoon

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST

PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST DOEL VAN HET PROTOCOL Het doel van dit protocol is de veiligheid van medewerkers te verhogen en de kans op agressie te verlagen door middel van het aanbieden

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

datum 24 mei 2016 project ACT revisievergunning vestiging Den Haag Revisievergunning Wet milieubeheer uw kenmerk -

datum 24 mei 2016 project ACT revisievergunning vestiging Den Haag Revisievergunning Wet milieubeheer uw kenmerk - datum 24 mei 2016 project ACT revisievergunning vestiging Den Haag betreft Revisievergunning Wet milieubeheer uw kenmerk - versie 003 ons kenmerk M.2015.0631.00.N003 contactpersoon ir. E.A. (Edward) Vermaas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation Algemene Voorwaarden LowLan Organisation 1 Inhoudsopgave 2 Annulering... 1 3 Legitimatie... 2 4 Alcohol, drugs en andere verdovende middelen... 2 5 Schade / Diefstal... 2 6 Opruimen / Afval... 2 7 Gedrag...

Nadere informatie

brochure Bouwwerven NL DEF 13/02/07 16:06 Page 1 www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf

brochure Bouwwerven NL DEF 13/02/07 16:06 Page 1 www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf Voorwoord Diefstal en vandalisme op werven zijn een onmiskenbaar probleem. Om dit doeltreffend aan te pakken, geldt (hier) meer dan ooit de regel veiligheid,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Verantwoord beveiligen

Verantwoord beveiligen Verantwoord beveiligen Verantwoord beveiligen De kerncentrale van EPZ is door de Nederlandse regering aangemerkt als vitaal object. De beveiliging van deze installatie is opgezet volgens nationale en internationale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 203 Besluit van 5 juni 2014, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 110 van Boek 6 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15988 14 oktober 2010 Regeling van 24 september 2010, nr. 5668080/10, houdende voorschriften voor de uitvoering van controle

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Brussel, 8 juli _JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging. Aanbeveling

Brussel, 8 juli _JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging. Aanbeveling Brussel, 8 juli 2004 070804_JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie over het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende de verhoging van de veiligheid

Nadere informatie

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Provinciaal Erfgoedcentrum Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Geef de schade door via telefoonnummer: Vermeld kort de plaats en aard van de schade. Blijf ter plekke tot er assistentie komt Houd mensen

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015

INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015 INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015 Diefstalpreventie Rudi Van Roost, Hoofdinspecteur Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen Criminaliteitspreventie Met welke vormen van criminaliteit kan je te maken

Nadere informatie

Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6

Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6 Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6 GEBRUIKSAANWIJZING GEFELICITEERD. Welkom bij de Eurotec -familie! Uw C.6-centrale werd ontworpen voor mensen zoals u die betrouwbaarheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 1.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 59/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 173/2012 VAN DE COMMISSIE van 29 februari 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 FedEx Express U kunt Bijlage A gebruiken voor aanvullende klantnummers of bedrijfslocaties Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 Vaste Afzender (Account Consignor) Verklaring

Nadere informatie

ICT Beveiliging DO s en DON Ts

ICT Beveiliging DO s en DON Ts ICT Beveiliging DO s en DON Ts wat te doen wat niet te doen valkuilen wat moet u rapporteren hoe blijft u overtuigend We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze beveiliging. Volg de tips in dit handboek

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

SECURITY RAPPORTAGE 2016 Versie: Auteur: Matthijs Dessing Aantal pagina s: 7

SECURITY RAPPORTAGE 2016 Versie: Auteur: Matthijs Dessing Aantal pagina s: 7 SECURITY RAPPORTAGE 2016 Versie: 2017-08-29 Auteur: Matthijs Dessing Aantal pagina s: 7 Inhoud Inleiding... 3 Incidenten... 4 Incidentmanagementresponseproces... 5 Oplossing & Maatregelen... 6 Trends 2016-2017...

Nadere informatie

H & N BEVEILIGING BV

H & N BEVEILIGING BV H & N BEVEILIGING BV Over ons Wij zijn een beveiligingsbedrijf gevestigd in de provicie Zeelend en hebben 20 jaar ervaring in de beveiligingsbranche. Wij kunnen u alle vormen van beveiliging aanbieden,

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 9/12/15 Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 1 9/12/15 Alarmsysteem - Met bedrading of draadloos Agenda Mogelijke toepassingen Voordelen

Nadere informatie

Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout )

Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout ) Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout ) Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

BIJZONDERE OPLEIDING IN DE BEWAKINGSSECTOR

BIJZONDERE OPLEIDING IN DE BEWAKINGSSECTOR BIJZONDERE OPLEIDING IN DE BEWAKINGSSECTOR PERSOONSCONTROLE RECHT INZONDERHEID DE SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAKINGSAGENT MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Homeland Ops. Tenuitvoerlegging van het juridisch kader. OF 3 Pierre DEGEZELLE, LEGAD.

Homeland Ops. Tenuitvoerlegging van het juridisch kader. OF 3 Pierre DEGEZELLE, LEGAD. Homeland Ops Tenuitvoerlegging van het juridisch kader OF 3 Pierre DEGEZELLE, LEGAD. 1 AGENDA I. Inleiding II. Juridisch kader & Opdracht III. Gebruik van geweld IV. Juridische «bijzonderheden» V. Operationele

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

Voorwoord gemeentesecretaris

Voorwoord gemeentesecretaris Werk altijd ibewust Voorwoord gemeentesecretaris Bijv burgers en bedrijven moeten erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk met hun gegevens omgaan. Het is de taak van de medewerker om ervoor te zorgen dat

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel... 2 1. Wat is een pyrotechnisch artikel?... 2 2. Welke pyrotechnische artikelen vallen niet onder het koninklijk besluit van 20 oktober 2015?... 2 De handelaar...

Nadere informatie

PSA - VBA. vertrouwelijk informatie alleen voor leden

PSA - VBA. vertrouwelijk informatie alleen voor leden PSA - VBA vertrouwelijk informatie alleen voor leden «Geld vervoeren = risico. Hoe zich beschermen?» Rol van de interne bewakings- en veiligheidsdiensten 2 V «Geld vervoeren = risico. Hoe zich beschermen?»

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke boete voor het voorkomen van illegale toegang

Gedragscode bestuurlijke boete voor het voorkomen van illegale toegang Gedragscode bestuurlijke boete voor het voorkomen van illegale toegang De gedragscode is uitgegeven overeenkomstig Lid 33 van het Besluit Immigratie en Asiel 1999 Bestuurlijke boete onder het Besluit Immigratie

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR BEKENDE AFZENDERS

RICHTSNOEREN VOOR BEKENDE AFZENDERS RICHTSNOEREN VOOR BEKENDE AFZENDERS Aan de hand van deze richtsnoeren kunt u uw bestaande beveiligingsregelingen toetsen aan de eisen voor bekende afzenders die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen

Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen Rapportage Datum 28 september 2007 Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezichteenheid Zeevaart Unit Inspectie Vlaggenstaat INHOUD: 1 SAMENVATTING

Nadere informatie