(Jeugd)zorg en staatssteun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Jeugd)zorg en staatssteun"

Transcriptie

1 (Jeugd)zorg en staatssteun Rotterdam, 17 november 2014 Loubna Boufrach (ActiZ) Yvonne Maasdam (MBF advocaten)

2 Programma 1. Wie zijn wij? 2. Wanneer is sprake van inkoop of subsidie? 3. Staatssteun/ Wet Markt en Overheid en DAEB? 4. Wat zien we in de praktijk?

3 Inkoop of Subsidie

4 Zelf doen of uitbesteden? Zelf doen: Geen plicht tot concurrentiestelling Eigen dienst Derde als ware het een eigen dienst (inbesteding / quasi-inhouse-uitzondering) Uitbesteden: Wel/geen plicht tot concurrentiestelling Overheidsopdracht Concessie voor diensten Zuivere subsidie

5 Kwalificatie Overheidsopdracht Kwalificatie Concessie voor diensten Ondernemer verricht diensten Zorgverlener verricht dienst ten (i) ten behoeve van de behoeve van burgers ter gemeente of uitvoering van een taak die op de (ii) ten behoeve van burgers gemeente rust. ter uitvoering van een taak die op de gemeente rust. Kwalificatie Zuivere subsidie Ondernemer verricht diensten ten behoeve van algemeen belang (aan burgers) (niet ter uitvoering van een specifieke taak die op de gemeente rust), en vraagt daar subsidie voor aan. De gemeente stelt specifieke eisen aan de wijze waarop dienst moet worden verricht. Exploitatierisico bij gemeente De gemeente stelt specifieke eisen aan de wijze waarop dienst moet worden verricht. Exploitatierisico bij dienstverlener De gemeente stelt voorwaarden waaraan de subsidieaanvraag/het project moet voldoen. Niet relevant is wie het exploitatierisico draagt. Plicht om dienst te verrichten. Bij niet verrichten kan sprake zijn van plicht tot vergoeden schade. Plicht om dienst te verrichten. Bij niet verrichten kan sprake zijn van plicht tot vergoeden schade. Geen plicht om dienst te verrichten. Bij niet verrichten kan sprake zijn van plicht tot terugbetaling.

6 Staatssteun / Markt & Overheid en DAEB

7 Doel verbod staatssteun: gelijk speelveld in stand houden voor alle ondernemingen die op de interne markt actief zijn Stelling: wie correct aanbesteedt zal geen last hebben van de Europese staatssteunregels.

8 Drie hoofdvragen: 1. Is er sprake van staatssteun? 2. De algemene groepsvrijstellling of de minimis vrijstellingsverordening van toepassing? 3. Gelden er specifieke DAEB-regels (Diensten van algemeen economisch belang)

9 1. Is er sprake van staatssteun? Criteria staatssteun (artikel 107 lid 1 VWEU) A. Verleend door staten of bekostigd vanuit algemene middelen B. Voordeel van niet-marktconforme aard C. Selectiviteit: begunstiging van één of meer ondernemingen D. Vervalsing van de mededinging en effect op het intracommunautair handelsverkeer

10 Concrete voorbeelden Subsidies/premies Leningen tegen gunstige voorwaarden Verlenen van garanties Vermindering/kwijtschelding belastingen/sociale premies Afdekken exploitatieverliezen Overdracht of ter beschikkingstelling van publiek onroerend goed (grond/gebouwen) onder de marktprijs Afnemen van producten/diensten boven de marktprijs

11 Criterium D: vervalsing mededinging en effect op interstatelijk handelsverkeer Steunmaatregel leidt volgens HvJ al snel tot vervalsing van de mededinging HvJ EU, Altmark-arrest: iedere toekenning van steun, hoe gering ook, aan een onderneming die activiteiten uitoefent op de communautaire markt kan mededingingsvervalsing veroorzaken en het handelsverkeer tussen de lidstaten negatief beïnvloeden. Daarbij hangt het niet af van de plaatselijke of regionale aard van de geleverde dienst. Belgische ziekenhuiszaak BUPA arrest en beschikkingen N541/2004 en N542/2004

12 Voldaan aan alle voorwaarden van artikel 107, lid 1, VWEU dan: Verplichte aanmelding bij de Europese Commissie, behalve als sprake is van vrijstelling van meldingsplicht of specifieke DAEB-regels gelden EC toetst of de steunmaatregel verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt

13 Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

14 Altmark arrest en DAEB-pakket Indien sprake is van uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) is er geen sprake van staatssteun mits voldaan wordt aan de volgende criteria: Overheidsorgaan legt bij formeel overheidsbesluit vast dat diensten worden verricht door specifiek aangewezen onderneming Overheidsorgaan stelt budget vast op basis van objectieve en doorzichtige criteria Overheidsorgaan onderbouwt dat geen sprake is van overcompensatie voor de diensten Overheidsorgaan heeft de dienst aanbesteed of toont aan dat enkel kosten worden gecompenseerd die een gemiddeld goed beheerde onderneming belast met de diensten zou hebben gemaakt.

15 Herziening DAEB-pakket januari 2012 Vier instrumenten: 1. Een nieuwe mededeling, die de basisbegrippen uit het staatssteunrecht voor DAEB's toelicht; 2. Een herzien besluit, waardoor overheden voor een ruimere groep sociale diensten compensaties niet meer aan hoeven te melden; 3. Een herziene kaderregeling voor het beoordelen van grote compensatiebedragen voor DAEB's buiten de sociale dienstverlening; 4. Een DAEB de-minimisverordening

16 DAEB Besluit 2012/21/EU Vrijstelling meldingsplicht voor compensatie voor verrichten van een DAEB Relevant voor de zorgsector: compensatie ten behoeve van het verrichten van diensten van algemeen economisch belang door ziekenhuizen die medische zorg bieden, daaronder begrepen, in voorkomend geval, spoedeisende hulp compensatie ten behoeve van het verrichten van diensten van algemeen economisch belang waarmee wordt voldaan aan sociale behoeften wat betreft gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding, sociale huisvesting en de zorg voor en sociale inclusie van kwetsbare groepen

17 DAEB Besluit 2012/21/EU Voorwaarden: 1. Besluit overheidsorgaan waarbij de openbare dienstverplichtingen worden opgelegd 2. Vaststellen van de inhoud en duur van de verplichtingen 3. Naam van de onderneming 4. De aard van alle uitsluitende of bijzondere rechten die de onderneming door het toewijzende overheidsorgaan zijn verleend 5. Een beschrijving van het compensatiemechanisme en de parameters voor berekening, monitoring en herziening van de compensatie 6. De regelingen om eventuele overcompensatie te vermijden en terug te vorderen 7. Een verwijzing naar het besluit

18 Aanbesteding is niet in alle gevallen een remedie tegen staatssteun (DAEB Mededeling rnrs. 62 t/m 68) Aanbesteding voldoet: Openbare en nietopenbare aanbestedingsprocedures Gunningscriteria: laagste prijs of emvi Aanbesteding voldoet niet: Concurrentiegerichte dialoog Onderhandelingsprocedure Als er maar één bieder is IE of infrastuctuur in handen is van de dienstverlener

19 Wet Markt en Overheid Gedragsregels in de Mededingingswet voor de bijklussende overheid Het moet gaan om een ondernemingsactiviteit Uitzonderingen o.a. DAEB Toepasselijkheid Europese staatssteunregels

20 4. Wat zien we in de praktijk?

21 1. Bouwen aan eigenstandige gemeentelijke infrastructuur 2. (Transfer)verpleegkundig uit het sociale wijkteam dient onafhankelijk te zijn. Hoe organiseer je dat? 3. Zorgaanbieders klagen over het te pas en onpas gebruiken van subsidie voor jeugdketens. Waarom niet aanbesteden? 4. Afschuifgedrag tussen zorgverzekeraars en gemeenten: 1ste lijns zorg en rol wijkverpleegkundige inc. rol huisartsen. Wie is als eerste aan zet (financiering/ inkoop) 5. Inzet DAEB hangt samen met maatschappelijke positie van zorg. Bewustzijn gemeenten neemt toe rond staatsteun en mededinging

22 Discussie Herkent u deze signalen en wat is uw lezing? Is voldoen aan staatsteun- en mededingingsregelgeving verantwoordelijkheid van de gemeente, de zorgaanbieder of van beide? Stelling: is er sprake van marktfalen in de wmo en jeugdzorg? Stelling: Als je een DAEB oplegt hoeft u niet meer aan te besteden en handelt u staatssteunproof?

23 Vragen?

24 Bedankt voor uw aandacht! Maasdam Broers Fischer advocaten ActiZ

Workshop Aanbestedingsrecht

Workshop Aanbestedingsrecht Workshop Aanbestedingsrecht Matanja Pinto 5 maart 2015 Inleiding 1. Kern 2. Wettelijk kader 3. Aanbestedingsplicht 4. Relevante uitzonderingen 5. Procedures 6. Criteria 7. Rechtsbescherming 8. Cases Kern

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang. Yvonne Maasdam 5 juni 2014 Nevi-PIANOo congres 2014

Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang. Yvonne Maasdam 5 juni 2014 Nevi-PIANOo congres 2014 Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang Yvonne Maasdam 5 juni 2014 Nevi-PIANOo congres 2014 Onderwerpen Casuïstiek rondom inkoop zorg door gemeenten en zorgverzekeraars Visie Autoriteit

Nadere informatie

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit DAAR IS DE OVERHEID Subsidies Vergunningen Betrokkenheid van de gemeente bij de organisatie Faciliteiten Betrokkenheid bij

Nadere informatie

: staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen

: staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen Pagina 1 van 5 MEMO Aan Van : mevrouw S. Bos - gemeente Bunnik : Edwin Schotanus Datum : 4 mei 2016 Inzake : staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen 1. INLEIDING U hebt mij verzocht

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

Diensten van Algemeen Economisch Belang. Leen Goossens & Stijn Goovaerts 24 mei 2017

Diensten van Algemeen Economisch Belang. Leen Goossens & Stijn Goovaerts 24 mei 2017 Diensten van Algemeen Economisch Belang Leen Goossens & Stijn Goovaerts 24 mei 2017 1. Wat zijn Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB s)? 2. DAEB s en staatssteun 3. DAEB s en overheidsopdrachten

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan : de raad Van : het college van burgemeester en wethouders Adviseurs: : Piet Bruinsma, Gerard Elenga Datum : 15 december 2016 Onderwerp : uitwerking punten 3 en 4 van amendement inzake t Olde Maat

Nadere informatie

Staatssteun, de-minimissteun en diensten van algemeen economisch belang

Staatssteun, de-minimissteun en diensten van algemeen economisch belang Staatssteun, de-minimissteun en diensten van algemeen economisch belang Europadag van de Sociale Economie 21 januari 2016 Overzicht I. Wat is staatssteun? II. Wanneer is sprake van staatssteun? III. Als

Nadere informatie

Gemeenten en DAEB VNG Juridische tweedaagse 29 oktober Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler

Gemeenten en DAEB VNG Juridische tweedaagse 29 oktober Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler Gemeenten en DAEB VNG Juridische tweedaagse 29 oktober 2013 Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler Programma 10.00 12.30 of 13.30 16.00 uur: - 3 kwartier: Inleiding DAEB - 3 kwartier: DAEB en staatssteunregels

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN DE ZORG EUROPAPROOF?

DECENTRALISATIES IN DE ZORG EUROPAPROOF? DECENTRALISATIES IN DE ZORG EUROPAPROOF? Voorlichtingsbijeenkomst 1 oktober 2015 Laura Parret Houthoff Buruma Universiteit Utrecht OUTLINE o Decentralisatie en Europa o Bevoegdheden in de EU en sociaal

Nadere informatie

Dienst Algemene en Publiekszaken

Dienst Algemene en Publiekszaken gemeente Eindhoven A Dienst Algemene en Publiekszaken Geadresseerden Advisering & Ondersteuning, Afd. Juridische Zaken & Int. Veiligheid Van mr. M. Schavemaker Kamer 3.01 Telefoon (040) 238 22 76 18 april

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari INHOUDSOPGAVE Voorwoord Ten geleide Lijst van afkortingen V VII XV I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari 1. De overheid en de markt vanuit Europees perspectief 3 2. De overheid en de markt vanuit nationaal

Nadere informatie

Grond voor windenergie: eigendomsrecht, aanbesteding en staatssteun

Grond voor windenergie: eigendomsrecht, aanbesteding en staatssteun Grond voor windenergie: eigendomsrecht, Presentatie Winddag d.d. 15 juni 2016 mr. D.C. Orobio de Castro mr. A.A. al Khatib Casus: publieke en private grond Een windpark dient gerealiseerd te worden. Het

Nadere informatie

IVVU Masterclass. Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB. mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ

IVVU Masterclass. Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB. mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ IVVU Masterclass Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB 26/06/14 - voor gemeenten, zorgaanbieders & zorgkantoren - om zorgeloos

Nadere informatie

Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang. Yvonne Maasdam 6 juni 2013 Nevi-PIANOo congres 2013

Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang. Yvonne Maasdam 6 juni 2013 Nevi-PIANOo congres 2013 Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang Yvonne Maasdam 6 juni 2013 Nevi-PIANOo congres 2013 Onderwerpen Casuïstiek rondom inkoop zorg door gemeenten en zorgverzekeraars Visie Autoriteit

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379). Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting

Nadere informatie

De nieuwe staatssteunregels en gebiedsontwikkeling. Prof.dr. Bart Hessel

De nieuwe staatssteunregels en gebiedsontwikkeling. Prof.dr. Bart Hessel De nieuwe staatssteunregels en gebiedsontwikkeling Prof.dr. Bart Hessel b.hessel@uu.nl www.oog-decentraleoverheden.nl Staatssteun Aanmelden via BZK Onrechtmatige steun, gevaren via Commissie en nationale

Nadere informatie

Masterclass 'Praktisch Mededingingsrecht (Staatssteun)

Masterclass 'Praktisch Mededingingsrecht (Staatssteun) Masterclass 'Praktisch Mededingingsrecht (Staatssteun) 7 juni 2016 Edwin Schotanus advocaat Introductie Toezichthouders Europese Commissie ACM Introductie Toepasselijke wet- en regelgeving Verdrag betreffende

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 24 november 2011 Betreft Woningcorporaties, staatssteun en concept-regels DAEB

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 24 november 2011 Betreft Woningcorporaties, staatssteun en concept-regels DAEB > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Constitutionele Zaken en Wetgeving Wonen en Integratie Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Zonnepanelen op huurwoningen

Zonnepanelen op huurwoningen Zonnepanelen op huurwoningen De financiële en juridische aspecten Henk Deuling & Peter Klaver Presentatie Seminar Duurzaamheid 19 november 2014 Presentatie Rollen en structuur(henk) Juridische aspecten

Nadere informatie

Fiscaal Eindwerkstuk

Fiscaal Eindwerkstuk Fiscaal Eindwerkstuk Wetsvoorstel Modernisering Vennootschapsbelasting voor Overheidsondernemingen - De vrijstelling voor zeehavenbeheerders en de Europese Staatssteunregels - P. M. van Vliet s1141554

Nadere informatie

Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie?

Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie? Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie? Kenniscentrum Europa decentraal Fenna Beekmans, directeur Lukas Ament

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Actualiteiten Europees aanbesteden VNG Juridische tweedaagse 10 oktober Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler

Actualiteiten Europees aanbesteden VNG Juridische tweedaagse 10 oktober Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler Actualiteiten Europees aanbesteden VNG Juridische tweedaagse 10 oktober 2011 Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler Programma 13.00 14.30 of 15.00 16.30 uur: - 3 kwartier: actualiteiten Europees aanbesteden

Nadere informatie

Association for Corporate Growth Holland

Association for Corporate Growth Holland Association for Corporate Growth Holland Lunch Meeting 26 May 2015 www.acg.org Welcome Angenita Pex Board Member Association for Corporate Growth Holland Houthoff Buruma www.acg.org Programme 2015 Eurodev

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Gegevens aanvrager Bedrijfsnaam : Contactpersoon + functie :... Adres : Postcode + plaats : Telefoon : E-mail : Website

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Tilburg University. Het nieuwe Altmark pakket vastgesteld door de Commissie Hancher, Leigh; Sauter, Wolf. Published in: Markt en Mededinging

Tilburg University. Het nieuwe Altmark pakket vastgesteld door de Commissie Hancher, Leigh; Sauter, Wolf. Published in: Markt en Mededinging Tilburg University Het nieuwe Altmark pakket vastgesteld door de Commissie Hancher, Leigh; Sauter, Wolf Published in: Markt en Mededinging Document version: Publisher's PDF, also known as Version of record

Nadere informatie

Stuurgroep samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en Dinkel Van:

Stuurgroep samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en Dinkel Van: Aan: Stuurgroep samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en Dinkel Van: Prof. mr. E. R. Manunza (Europa Instituut, Universiteit Utrecht) m.m.v. mr. F.H.K. Theissen (KokxDeVoogd) Datum: 05-06-2013

Nadere informatie

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN MEDEDINGINGSBELEID Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 101 tot en met 109 regels voor de mededinging op de interne markt. Deze bepalen dat concurrentiebeperkende

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Pagina 1 van 5 VERKLARING DE-MINIMISSTEUN Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende,

Nadere informatie

STAATSSTEUNRECHTELIJKE ASPECTEN BIJ VERKOOP VAN VASTGOED VAN HET RIJK

STAATSSTEUNRECHTELIJKE ASPECTEN BIJ VERKOOP VAN VASTGOED VAN HET RIJK STAATSSTEUNRECHTELIJKE ASPECTEN BIJ VERKOOP VAN VASTGOED VAN HET RIJK Seminar Aanbestedingsrecht VJOJ en NVvA 16 september 2015 Laura Parret Houthoff Buruma Universiteit Utrecht OUTLINE o Algemeen kader

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Instrument voor gemeenten om gewenste samenwerking in de zorg mogelijk te maken

Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Instrument voor gemeenten om gewenste samenwerking in de zorg mogelijk te maken Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Instrument voor gemeenten om gewenste samenwerking in de zorg mogelijk te maken iensten an lgemeen conomisch elang Inhoud Marktwerking en publieke belangen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Staatssteun. Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer. Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. Juni 2014

Staatssteun. Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer. Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. Juni 2014 Staatssteun Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Juni 2014 We beginnen met een vraag aan u Een gemeente wil een subsidie geven aan een bedrijf. Vraag Kan

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Waterschappen en Staatssteun Versie februari 2008

Waterschappen en Staatssteun Versie februari 2008 Waterschappen en Staatssteun Versie februari 2008 Bestuurlijke samenvatting Waterschappen denken soms niets met de Europese staatssteunregels van doen te hebben omdat zij alleen subsidies ontvangen en

Nadere informatie

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden 14 6. Loonkostensubsidie en Europese regelgeving: beleidsaanbeveling Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

Verduidelijkende nota mbt Staatssteun

Verduidelijkende nota mbt Staatssteun Verduidelijkende nota mbt Staatssteun 1. Inleiding... 2 2. Begrip staatssteun... 2 2.1. Steun met overheidsmiddelen... 3 2.2. Onderneming/Economische activiteit... 3 2.3. Voordeel... 6 2.4. Selectiviteit...

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Staatssteun in de zorgsector

Staatssteun in de zorgsector Staatssteun in de zorgsector Een trage ontwikkeling naar een gelijk speelveld voor zorginstellingen? Mr. Y.A. Maasdam en mr. P.A.M. Broers* Inleiding De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) vormt het

Nadere informatie

REGIE SOCIALE ECONOMIE

REGIE SOCIALE ECONOMIE REGIE SOCIALE ECONOMIE 4 Inhoud HOE KAN HET LOKAAL BESTUUR LOKALE SOCIALE ECONOMIE FINANCIEEL ONDERSTEUNEN? EEN HANDREIKING 3 1. Inleiding 3 2. Wat is staatssteun? 5 3. Stroomschema 7 4. Wanneer is sprake

Nadere informatie

onderneming welke enkel plaatselijke of regionale vervoersdiensten verricht en geen vervoersdiensten levert buiten de

onderneming welke enkel plaatselijke of regionale vervoersdiensten verricht en geen vervoersdiensten levert buiten de ADMINISTRATIEF RECHT ALCEMEEN onderneming welke enkel plaatselijke of regionale vervoersdiensten verricht en geen vervoersdiensten levert buiten de staat van vestigíng, niettemin gevolgen kan hebben voor

Nadere informatie

Analyse van overeenkomsten, subsidiereglementen en opdrachtverklaringen tussen lokale besturen en sociale economie

Analyse van overeenkomsten, subsidiereglementen en opdrachtverklaringen tussen lokale besturen en sociale economie Analyse van overeenkomsten, subsidiereglementen en opdrachtverklaringen tussen lokale besturen en sociale economie Maart 2015 1 Overeenkomst 1 Gemeentebestuur en vzw Duur 1-1-2013 t.e.m. 31-12-2013 Onderwerp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE TOT WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER STIMULERING VAN DE TOEGANG TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

Quick scan concessieverlenging Veerdienst Gorinchem

Quick scan concessieverlenging Veerdienst Gorinchem Notitie Quick scan concessieverlenging Veerdienst Gorinchem datum 20 maart 2017 aan van auteurs Gemeente Gorinchem SEO Economisch Onderzoek Koert van Buiren en Menno van Benthem Inleiding De gemeente Gorinchem

Nadere informatie

TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN

TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN Bijlage 3 bij Verduidelijkende nota Staatssteun Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Deze toelichting dient als hulpmiddel voor projectpartners bij het verlenen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (2011) (2012/C 8/03)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (2011) (2012/C 8/03) 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 8/15 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (2011) (Voor de EER relevante tekst)

Nadere informatie

Modernisering van de VPB: EU-proof, ja of nee? Een bachelorscriptie over de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Modernisering van de VPB: EU-proof, ja of nee? Een bachelorscriptie over de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Modernisering van de VPB: EU-proof, ja of nee? Een bachelorscriptie over de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Door Sanne Kalis Bachelorscriptie Fiscale Economie Sanne Kalis Administratienummer

Nadere informatie

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 1 Drempelwaarden m.i.v. 1 januari 2016 Drempels vanaf 1 januari 2016 Centrale overheid/ Decentrale overheid

Nadere informatie

De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten

De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten Roosmarijn Schade Europese Commissie Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten Afdeling C/1 Internationale dimensie van overheidsopdrachten

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

Gewijzigde Aanbestedingswet

Gewijzigde Aanbestedingswet Gewijzigde Aanbestedingswet DAS Event Staffing Management Services Bunnik, 11 april 2017 Willemijn Oudenaarden willemijnoudenaarden@vbk.nl 030-2595572 Nieuwe regelgeving Reden voor de wijziging: nieuwe

Nadere informatie

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling.

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling. EBG AdviesregelinG EBG AdviesregelinG 2017 Een instrument van Economic Board Groningen Versie 23 februari 2017 Inleiding Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding en vraagstelling

Notitie. 1 Inleiding en vraagstelling Notitie voor Chantal Storms (gemeente Leudal) van Ronald van den Tweel en Pauline Huurnink (Pels Rijcken) datum 17 maart 2015 betreft Staatssteun project Samen Zorgen Huis Leudal zaaknr 10044757 1 Inleiding

Nadere informatie

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling.

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling. EBG AdviesregelinG EBG AdviesregelinG 2017 Een instrument van Economic Board Groningen Versie 15 maart 2017 Inleiding Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van duurzame

Nadere informatie

Toelichting artikelsgewijs

Toelichting artikelsgewijs Toelichting artikelsgewijs Artikel 2. Reikwijdte Eerste lid Met het eerste lid krijgt het college de bevoegdheid toegewezen om te besluiten over het verstrekken van subsidies waarop de ASV van toepassing

Nadere informatie

Vernieuwend opdrachtgeverschap

Vernieuwend opdrachtgeverschap Vernieuwend opdrachtgeverschap Parallelsessie 3 Veranderende EU-regelgeving 12 april 2012 Arjan ter Mors Edwin Schotanus Concreet EU- hoofdkaders voor opdrachtgeverschap I. (Europees) mededingingsrecht

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.651/3 van 10 juli 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen 2/9 advies Raad van

Nadere informatie

1/ 7 BE001 06/09/ BDA nummer: Standaardformulier 58 - NL Uitbouw van een laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen

1/ 7 BE001 06/09/ BDA nummer: Standaardformulier 58 - NL Uitbouw van een laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen 1/ 7 BE001 06/09/2016 - BDA nummer: 2016-526710 Standaardformulier 58 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DAEB VRIJSTELLINGSBESCHIKKING 1 RAPPORTAGE 2011

DAEB VRIJSTELLINGSBESCHIKKING 1 RAPPORTAGE 2011 DAEB VRIJSTELLINGSBESCHIKKING 1 RAPPORTAGE 2011 Voor achtergrondinformatie bij de vragen en begrippen in dit formulier wordt verwezen naar de Handreiking DAEB en Staatssteun, met name onderdeel II.3.2

Nadere informatie

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Annemieke van der Beek Kennedy Van der Laan TiasNimbas - VNG Symposium 15 januari 2014 Aanbestedingsrecht; algemeen Bronnen: Europees Verdrag;

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie 26.4.2012 VERORDENING (EU) Nr. 360/2012 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Juridische Tweedaagse Publiek-publieke samenwerking

Juridische Tweedaagse Publiek-publieke samenwerking Juridische Tweedaagse Publiek-publieke samenwerking Staatssteun, wet marktordening en mededinging 10 november 2015 Middagprogramma gemeente vrager aanbieder PPS 2 Middagprogramma Benadering vanuit (vooral)

Nadere informatie

Impact van de Europese Unie op onze gezondheidszorg

Impact van de Europese Unie op onze gezondheidszorg Impact van de Europese Unie op onze gezondheidszorg Tervuren 26 september 2017 Stefaan Callens Advocaat te Brussel Deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven I. OMGAAN MET INFORMATIE A. GDPR http://www.consilium.europa.eu

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert Lectoraat Inkoopmanagement Inkoop Inkoop overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging overheidsopdrachten hebben

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

RUIMTE IN AANBESTEDEN

RUIMTE IN AANBESTEDEN RUIMTE IN AANBESTEDEN Noordelijk Congres Democratic Challenge 26 januari 2017 Hans Schoonbeek - gemeente Noordenveld Jan van der Bij - CMO STAMM Hans Schoonbeek - inkoopadviseur Inkoop 2017 Inkoop 2017

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW

Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Inleiding In de voor u liggende handreiking wordt een omschrijving gegeven van de regelgeving

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Notitie. (Ministerie VWS) 1 Inleiding en vraagstelling

Notitie. (Ministerie VWS) 1 Inleiding en vraagstelling Notitie voor Helga Zeinstra, Sophie Klein Breteler, Esther Duurkoop en Joni van der Velde-Proost (Ministerie VWS) van Berend Jan Drijber en Pauline Huurnink (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) datum

Nadere informatie

Wegwijzer staatssteun 2015

Wegwijzer staatssteun 2015 Wegwijzer staatssteun 2015 Provincie Noord-Brabant januari 2015 Disclaimer: hoewel deze wegwijzer met zorg is samengesteld valt niet uit te sluiten dat er fouten in zitten of dat interpretaties en conclusies

Nadere informatie

Financiële instrumenten voor

Financiële instrumenten voor Financiële instrumenten voor energietransitie en energieefficiëntie Analyse van het nationaal en Europees Kader Dr. Hans Vedder (H.H.B.Vedder@rug.nl) Energietransitie en efficiëntie als economisch probleem

Nadere informatie

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres 2014 5 juni 2014 Pedro Blom Programma 1. Even voorstellen 2. Wmo 2015 3. Inkoopproces 4. Inkoopstrategie 5. DAEB => Yvonne Maasdam EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

Draait Europa de kraan van de staatssteun dicht?

Draait Europa de kraan van de staatssteun dicht? ACERTA LEERSTOEL SOCIAL PROFIT Studiedag - donderdag 21 oktober Draait Europa de kraan van de staatssteun dicht? Komt uw social profit onderneming hierdoor droog te staan? ACERTA LEERSTOEL SOCIAL PROFIT

Nadere informatie

Subsidie of overheidsopdracht?

Subsidie of overheidsopdracht? C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n Subsidie of overheidsopdracht? Inkoopbureau Noord- en Midden Limburg Mr. J (Jochem) Berns PIANOo-lunch, 16 juni

Nadere informatie

Sociaal domein en flexibel contracteren

Sociaal domein en flexibel contracteren Sociaal domein en flexibel contracteren Gemeentedagen 2017 Nikee Groot en Christian de Ruiter Advocaten Europees en Mededingingsrecht Agenda 1. Inleiding 2. Subsidie en/of overheidsopdracht 3. Uitzonderingen

Nadere informatie

NIET-OPENBAAR/VERTROUWELIJK Gemeente Coevorden T.a.v. de heer H.J. ten Brink Postbus 2 7740 AA COEVORDEN. Geachte heer Ten Brink,

NIET-OPENBAAR/VERTROUWELIJK Gemeente Coevorden T.a.v. de heer H.J. ten Brink Postbus 2 7740 AA COEVORDEN. Geachte heer Ten Brink, NIET-OPENBAAR/VERTROUWELIJK Gemeente Coevorden T.a.v. de heer H.J. ten Brink Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Apeldoorn Arnhem Zwolle BEHANDELD DOOR: mrs. T.G. Zweers-te Raaij en E. Belhadj, advocaten TELEFOON:

Nadere informatie

FACTSHEET AANBESTEDINGSWET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN. mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015

FACTSHEET AANBESTEDINGSWET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN. mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015 FACTSHEET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015 DE VERANDERINGEN: WAAROM OOK ALWEER? Nieuwe Europese Richtlijnen Op 15 januari 2014 zijn de

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leidschendam-Voorburg, Rijksstraatweg 354a, 2242 AC Wassenaar (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V Vlaanderen-Nederland Interreg V Vlaanderen-Nederland Overzicht workshop 1. Stand van zaken Interreg V Call 1 Call 2 Call 3 2. Tips and tricks voor projectschrijvers 2A. Inhoudelijke aandachtspunten 2B. Technische aandachtspunten

Nadere informatie