De buitenlandse handel van België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De buitenlandse handel van België"

Transcriptie

1 De buitenlandse handel van België 6 maanden

2 De buitenlandse handel van België na het eerste semester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste 6 maanden van 2011 Terwijl het herstel zich leek te bestendigen en terwijl de arbeidsmarkt opnieuw positief evolueerde, zijn er deze zomer steeds meer tekenen opgedoken die wijzen op een economische vertraging. De crisis die in 2008 uitbrak, heeft zijn kop weer opgestoken en doet de banken wederom op hun grondvesten daveren. De budgettaire soberheid die sommige landen zichzelf hebben opgelegd, of die hen is opgedragen, zet een rem op de groeiperspectieven en zou het risico op een recessie kunnen vergroten. In de Verenigde Staten stijgt de consumptie niet zoals verhoopt, de loonmassa is er gedaald en ook de koopkracht is er achteruit gegaan. Ook in Europa neemt de groei af volgens het ratingbureau Standard & Poors, «niet enkel in de kleine landen van de eurozone, maar ook in het hart van de muntunie zelf, meer bepaald in Frankrijk en Duitsland». De goede evolutie van de export heeft zich weliswaar voor België vertaald in een surplus op de balans van het lopend verkeer van 1% van het BBP, maar deze bonus zal op termijn afzwakken door de stijging van de olieprijzen en de minder sterke groei van de export. Na afloop van de eerste zes maanden van 2011 is de totale Belgische uitvoer gestegen met 14,8%, van EUR 152,6 miljard tot EUR 175,2 miljard. De Belgische invoer groeide nog sneller dan de uitvoer. Van 2010 tot 2011 zijn de aankopen van België in het buitenland toegenomen met 18,4%, van EUR 143,2 miljard tot EUR 169,5 miljard. De handelsbalans van België was positief, maar het overschot is vrijwel gehalveerd van EUR 9,5 miljard na de eerste zes maanden van 2010 tot EUR 5,7 miljard in 2011 (zelfde periode). In miljard Uitvoer Invoer Balans Dekkingscoëfficient 6 maanden ,6 143,2 9,5 106,6 6 maanden ,2 169,5 5,7 103,4 % var. 2011/ ,8 18,4 * Communautair/ nationaal concept De resultaten zijn gebaseerd op het communautair concept dat, in tegenstelling tot het nationaal concept, o.a. rekening houdt met de in- en uitvoertransacties van niet ingezetenen die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn. Ook retourzendingen worden in aanmerking genomen

3 1. Uitvoer 1.1. Geografische evolutie van de uitvoer Europa De analyse van de Belgische uitvoer naar de andere Europese landen berust op een dubbel onderscheid. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen de Europese Unie enerzijds en de landen buiten de Europese Unie anderzijds. De Europese Unie wordt verder opgesplitst in: - de landen die deel uitmaken van de Eurozone en - de landen die geen deel uitmaken van de Eurozone. De stijging van de Belgische leveringen aan de andere landen van de Europese Unie bedroeg in 2011 (zes eerste maanden) 14,0% t.o.v. een groei van 12,4% in 2010 (zelfde periode). Terwijl het groeipercentage van de Belgische uitvoer naar de landen van de eurozone in 2011 groter was dan in 2010, lag het groeicijfer van de leveringen aan de landen die niet tot de eurozone behoren lager: - +13,7% in 2011 (eerste semester) t.o.v. +11,3% in 2010 (zelfde periode) voor de eerste groep van landen en - +15,7% in 2011 (eerste zes maanden) t.o.v. +17,8% in 2010 (zelfde periode) voor de tweede groep van landen. Landen van de eurozone Met uitzondering van Griekenland (-8,9%), waar de economische problemen een weerslag hebben gehad op de Belgische export, en Portugal, waar de Belgische uitvoer eveneens lichtjes afnam (-1,0%), stegen de leveringen aan alle landen van de eurozone. De belangrijkste toenames waren terug te vinden in Estland (+51,1%), Italië (+21,1%) en in Slovenië (+18,8%). De groei van de Belgische export naar Estland kan in grote mate verklaard worden door het feit dat de euro sinds 1 januari 2011 de Kroon heeft vervangen als officiële munt. De huidige stijging van de Belgische uitvoer naar Estland contrasteert zeer sterk met de daling van 24,3% die na de eerste zes maanden van 2010 werd opgetekend. Landen die niet tot de eurozone behoren In elk van deze landen heeft België zijn verkopen zien toenemen. De beste prestaties werden gerealiseerd in Litouwen (+34,5%), in Letland (+26,2%) en in Bulgarije (+25,1%). De groei van de Belgische export naar elk van de EU landen buiten de eurozone bedroeg meer dan 10%

4 Variatie van de leveringen aan de landen van de EU na het eerste semester van 2011 (2010) (in %) Europese Unie Eurozone Frankrijk GH Luxemburg Nederland Duitsland Italië Ierland Griekenland Portugal Spanje Finland Oostenrijk Slovenië 01-06/ /2010 Cyprus 01-06/ /2011 Malta Slovakije Estland Niet-Eurozone Verenigd Koninkrijk Denemarken Zweden Letland Litouwen Polen Tsjechië Hongarije Roemenië Bulgarije -40,0-20,0 0,0 20,0 40, ,0 80,0

5 Ook de Belgische uitvoer naar de andere Europese landen buiten de EU is sterk gestegen: gestegen +35,9% na het eerste semester van 2011 t.o.v. +24,9 +24,9% in 2010 (overeenkomstige periode). In elk van deze markten, markten met uitzondering van IJsland, lag het groeipercentage in 2011 hoger dan in In IJsland daalde de Belgische che uitvoer tijdens de eerste zes maanden van 2011 met 7,3%, terwijl er in 2010 (zelfde periode) nog een stijging was van 65,5%. Variatie van de export naar de Europese landen buiten de EU na het eerste semester van 2011 (2010) (in %) Europese landen buiten de EU IJsland Noorwegen 01-06/ / Zwitserland Turkije Oekraïne Rusland -20,0 0,0 20,0 40, ,0 80,0

6 De grote uitvoer De evoluties die genoteerd werden op het vlak van de grote export verschillen sterk van mekaar. In bepaalde gevallen is de uitvoer toegenomen, terwijl in andere de export afnam. Afrika: +16,9% (eerste semester) in 2011 t.o.v. +14,8% in 2010 (zelfde periode) Amerika: -0,3%(eerste semester) in 2011 t.o.v. +28,9% in 2010 (zelfde periode) Azië: +24,5% (eerste semester) in 2011 t.o.v. +37,5% in 2010 (zelfde periode) Oceanië: +11,3% (eerste semester) in 2011 t.o.v. +39,1% in 2010 (zelfde periode) Wat Afrika betreft, daalden vooral de leveringen naar Libië (-52,2%), naar Angola (-41,1%), naar Ivoorkust (-37,5%), naar Tunesië (-21,7%), naar Senegal (-14,5%) en naar Algerije (-10,4%). Ondanks deze niet onbelangrijke afnames, lag het groeipercentage van de Belgische export naar dit continent hoger dan in 2010: +16,9% t.o.v. +14,8%. Dit is grotendeels te danken aan de uitstekende prestaties van de Belgische exporteurs in Nigeria (+160,4%), in Zuid-Afrika (+38,9%), in Kenia (+33,4%) en in de Democratische Republiek Kongo (+24,6%). In Amerika hebben de Belgische exporteurs hun uitvoer lichtjes zien verminderen, voornamelijk als gevolg van de dalende prestaties in Canada (-11,6%) en in de Verenigde Staten (-3,2%). In Argentinië (+42,6%), in Venezuela (+37,1%), in Colombia (+35,6%) en in Chili (+33,1%) werden goede resultaten gescoord. De substantiële stijging van de Belgische leveringen aan deze landen heeft echter de daling van de uitvoer naar de Verenigde staten en Canada niet kunnen compenseren. Hierdoor was de groei van de Belgische verkopen na het eerste semester van 2011 negatief (-0,3% t.o.v. +28,9% in 2010). De uitvoer van België naar Azië steeg voornamelijk in Singapore (+57,4%), in Taiwan (+42,7%), in China (+31,9%), in Zuid-Korea (+31,7%) en in India (+29,3%). Wat de andere landen betreft, is de Belgische uitvoer onder meer gedaald in Pakistan (-21,4%), in Koeweit (-20,2%) en in Syrië (-17,7%). Ondanks het feit dat Azië de motor blijft achter de stijging van de Belgische export, is het groeipercentage verminderd van +37,5% (eerste semester 2010) tot +24,5% in 2011 (zelfde periode). In Oceanië waren de resultaten relatief gezien iets minder goed. Het groeipercentage van de verkopen aan Australië daalde van 36,1% na de eerste zes maanden van 2010 tot 13,0% in 2011 (zelfde periode). Ook de leveringen aan Nieuw-Zeeland registreerden in 2011 een minder indrukwekkende toename dan in 2010 (+8,9% t.o.v. +58,1%)

7 Marktaandeel De Europese Unie neemt nog altijd het gros van de Belgische export voor zich. Van 2010 (eerste semester) tot 2011 (overeenkomstige periode) is het aandeel van de EU nochtans lichtjes gedaald van 73,3% tot 72,8%. Deze neerwaartse tendens doet zich reeds enkele jaren voor, ten voordele van de andere continenten. De landen van de eurozone tekenden voor 60,1% t.o.v. 60,6% in Het aandeel van de andere EUlanden bleef na de eerste zes maanden van 2011 stabiel op 12,7%. Wat de vier belangrijkste klanten van België betreft, waren er enkele lichte wijzigingen: - het aandeel van Duitsland verminderde van 18,4% tot 17,9%; - Frankrijk zag zijn aandeel toenemen van 16,7% tot 17,0%; - het aandeel van Nederland steeg van 12,0% tot 12,1% en - het Verenigd Koninkrijk zag zijn aandeel stagneren (6,9%). Het aandeel van de Europese landen buiten de Europese Unie evolueerde in positieve zin: van 4,5% na de eerste zes maanden van 2010 tot 5,3% na de overeenkomstige periode van Van 2010 (eerste zes maanden) tot 2011 (zelfde periode) is het aandeel van de Belgische export naar de verschillende continenten als volgt geëvolueerd: Afrika: 2,7% in 2011 t.o.v. 2,6% in 2010 Amerika: 7,1% in 2011 t.o.v. 8,2% in 2010 Azië: 10,4% in 2011 t.o.v. 9,6% in 2010 Oceanië: aandeel bleef onveranderd op 0,6% - 7 -

8 Aandeel van de export per continent na het eerste semester van 2011 (2010) Amerika 7,1% (8,2%) Azië 10,4% (9,6%) Oceanië 0,6% (0,6%) Andere 1,2% (1,2%) Afrika 2,7% (2,6%) Andere Europese landen 5,3% (4,5%) Europese Unie 72,8% (73,3%) De volgende landen waren in 2011 de 20 belangrijkste klanten van België: De 20 belangrijkste klanten van België (in miljoen EUR) / /2011

9 Met EUR ,9 miljoen bleef Duitsland onze voornaamste klant, dankzij een groei van de Belgische uitvoer met 11,2%. In 2010 (eerste semester) bedroegen de leveringen EUR ,0 miljoen. Op de tweede plaats kwam Frankrijk. Tijdens de eerste zes maanden van 2011 exporteerde België voor EUR ,9 miljoen aan goederen naar dit land. De verkopen aan dat land namen toe met 16,7% nadat in 2010 de leveringen reeds waren gestegen tot EUR ,8 miljoen. Ook de uitvoer van België naar Nederland is gegroeid van EUR ,5 miljoen in 2010 (eerste semester) tot EUR ,8 miljoen in 2011 (zelfde periode). 1.2 Sectorale evolutie van de uitvoer Met 23,8% van de totale export nam de sectie van de chemische producten nog steeds het leeuwendeel van de Belgische uitvoer voor zich. Van 2010 (eerste zes maanden) tot 2011 (zelfde periode) zijn de verkopen toegenomen met 3,8%. Met een aandeel van 11,4% rangschikten de minerale producten zich op de tweede plaats. De verkoop van deze productengroep groeide in 2011 met 47,1% t.o.v. een stijging van 40,5% in 2010 (zelfde periode). De machines en toestellen namen de derde plaats in met 11,0% en dit dankzij een toename van de verkopen met 14,2%. De sectie van het transportmaterieel stond op de vierde plaats met een aandeel van 9,6% (+16,5%) van de totale Belgische uitvoer

10 Sectorale spreiding van de uitvoer na het eerste semester van 2011 (2010) Optische instrumenten 2,4% (2,5%) Textiel 3,3% (3,4%) Plantaardige Dierlijke producten producten 2,3% 2,1% (2,4%) (2,1%) Andere 7,1% (7,5%) Chemische producten 23,8% (26,5%) Voedingsproducten 4,1% (4,3%) Edelstenen en edelmetalen 5,2% (5,0%) Kunststoffen Onedele 8,7% metalen (8,6%) 9,0% (8,4%) 2. Invoer 2.1 Geografische evolutie van de invoer Transportmaterieel 9,6% (9,2%) Minerale producten Machines en 11,4% toestellen (8,9%) 11,0% (11,2%) De aankopen van België in de landen van de Europese Unie kenden in 2011 (eerste zes maanden) een stijging van 15,0% na een groei van 15,7 15,7% (zelfde periode) in Het groeipercentage van de aankopen van België binnen de eurozone verminderde van +15,9% tot +13,2%. De e aankopen van België in de andere EU-landen landen buiten de eurozone namen daarentegen gevoelig toe (+25,7 25,7% t.o.v. +14,7% in 2010). In de eurozone steeg de Belgische import voornamelijk uit Portugal (+43,8%),, Malta (+28,5%), Slovakije (+25,0%) en Nederland (+24,5%). %). De invoer van België uit elk van de eurolanden nam toe na de eerste zes maanden van Indien men voornoe voornoemde mde resultaten buiten beschouwing laat, varieerde het groeipercentage van +2,7% (Ierland) tot +22,2% (Estland). In de landen van de EU die niet tot de eurozone behoren viel vooral de stijging van de aankopen uit Bulgarije (+39,3%), Zweden (+29,2 (+29,2%) en Roemenië (+29,1%) op. Enkel de Belgische invoer uit Denemarken (-5,1%) is na de eerste zes maanden van 2011 gedaald

11 Variatie van de aankopen uit de landen van de EU na het eerste semester van 2011 (2010) (in %) Europese Unie Eurozone Frankrijk GH Luxemburg Nederland Duitsland Italië Ierland Griekenland Portugal Spanje Finland Oostenrijk Slovenië 01-06/2010 Cyprus 01-06/2011 Malta Slovakije Estland Niet-Eurozone Verenigd Koninkrijk Denemarken Zweden Letland Litouwen Polen Tsjechië Hongarije Roemenië Bulgarije -100,0-50,0 0,0 50, ,0 150,0

12 De aankopen in de andere Europese landen die niet tot de EU behoren stegen met 40,8% ten gevolge van o.a. de stijging van de Belgische invoer uit Rusland (+54,8%), Turkije (+34,0%), Noorwegen (+31,5%) (+31,5 en Zwitserland (+28,9%). Variatie van de invoer afkomstig uit de Europese landen buiten de EU na het eerste semester van 2011 (2010) (in %) Europese landen buiten de EU IJsland Noorwegen 01-06/ /2011 Zwitserland Turkije Oekraïne Rusland -20,0 0,0 20,0 40,0 60, ,0 100,0 120,0

13 Ook de invoer uit de rest van de wereld is in 2011 (zes maanden) gegroeid.. Vooral de aankopen uit Azië, Amerika en Oceanië namen toe.. In het geval van Afrika lag het groeipercentage in 2011 iets lager dan in Afrika: +23,7% in 2011 (eerste semester) t.o.v. +38,0% in 2010 (zelfde periode) Amerika: +19,5% % in 2011 (eerste semester) t.o.v. +12,4% in 2010 (zelfde periode) Azië: +25,5% % in 2011 (eerste semester) t.o.v. +8,9% in 2010 (zelfde periode) Oceanië: +32,3% in 2011 (eerste semester) t.o.v. +5,8% in 2010 (zelfde periode) De volgende landen waren in 2011 (eerste zes maanden) de 20 belangrijkste leveranciers van België: De 20 belangrijkste leveranciers van België (in miljoen EUR) / /2011

14 2.2 Sectorale evolutie van de invoer Net zoals het geval was voor de uitvoer vertegenwoordigden de chemische producten ook op importvlak veruit de belangrijkste producten productengroep met ongeveer één vijfde fde van onze totale invoer (20,1%). (20,1 Ondanks de toename met 3,4% % van de aankopen, is het aandeel van deze sectie in 2011 gedaald t.o.v De drie andere belangrijkste ste secties n na afloop van het eerste semester van 2011 waren de minerale producten, de machines en toestellen en het transportmaterieel met respectievelijk 17,6%, 12,3% 12,3 en 10,3% van de totale le Belgische aankopen aankopen. De invoer van deze drie secties nam toe met 46,0%, 15,9% en 11,8%. Vervolgens kwamen de onedele metalen die een groei van 28,6% kenden en die 8,4% 8,4 van de totale invoer van België voor hun rekening namen. Sectorale spreiding van de invoer na het eerste semester van 2011 (2010) Plantaardige producten 2,9% (2,9%) Textiel 2,9% (2,9%) Optische Dierlijke instrumenten producten 2,5% 1,8% (2,6%) (1,8%) Andere 7,6% (7,9%) Chemische producten 20,1% (23,2%) Voedingsproducten 3,2% (3,4%) Edelstenen en edelmetalen 5,0% (4,3%) Kunststoffen 5,4% (5,4%) Onedele metalen 8,4% (7,8%) Transportmaterieel 10,3% (10,9%) Machines en toestellen 12,3% (12,5%) Minerale producten 17,6% (14,4%)

15 3. Geografische handelsbalans Met de Europese Unie kon België een positieve handelsbalans voorleggen. Het overschot was na de eerste zes maanden van 2011 bovendien toegenomen tot EUR 11,9 miljard in vergelijking met EUR 11,3 miljard in Landen van de eurozone In 2011 (eerste semester) is het positief saldo van de hande handelsbalans met Frankrijk gestegen tot EUR 11,5 miljard. Andere overschotten, tten, alhoewel minder significant significant, werden onder meer geboekt met Duitsland (EUR 6,4 miljard), Italië (EUR 33,7 miljard), het GH Luxemburg (EUR 1,8 miljard)) en Spanje (EUR 1,4 miljard). Met Nederland is het handelsdeficit toegenomen toegenomen. Het tekort steeg van EUR 8,3 miljard tot EUR 11,9 miljard. Ook dee handelsbalans met Ierland (EUR -7,1 miljard) bleef negatief. Landen buiten de eurozone Wat de landen buiten de eurozone betreft, blijft het totale handelssaldo positief. Toch is het overschot lichtjes verminderd van EUR 4,7 miljard tot EUR 4,0 miljard. Handelsbalans België - EU (in miljard EUR) na het eerste semester van ,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-15 -

16 Met de andere Europese landen buiten de EU is de handelsbalans verslechterd. Het handelstekort nam toe van EUR -947,3 miljoen tot EUR ,4 miljoen. Het negatieve saldo van België met Noorwegen is gestegen tot EUR ,1 miljoen en ook het deficit met Rusland is opgelopen tot EUR ,6 miljoen. Wat de andere continenten betreft, stelt men vast dat de handelsbalans van België met Amerika sterk verslechterd is. Het overschot van EUR 93,0 miljoen dat geboekt werd na de eerste 6 maanden van 2010, was na diezelfde periode van 2011 veranderd in een negatief saldo van EUR 2.357,6 miljoen. Met Azië is het deficit toegenomen van EUR ,7 miljoen na het eerste semester van 2011 tot EUR ,6 miljoen in 2011 (zelfde periode). Met Afrika vertoonde de handelsbalans van België een overschot van EUR 497,6 miljoen in 2011, terwijl in 2010 nog een positief saldo werd opgetekend van EUR 622,5 miljoen. De handelsbalans met Oceanië is afgesloten met een overschot van EUR 119,6 miljoen. Dit is ongeveer de helft van het surplus dat na de eerste zes maanden van 2010 (EUR 234,9 miljoen) werd geboekt. September

17 Voor meer informatie: Agentschap voor Buitenlandse Handel Montoyerstraat Brussel Dienst Statistiek Nadia Verlent Verantwoordelijke voor de Dienst Statistiek 02/ / Dennis Gijsbrechts Attaché 02/ / Cathy Marquegnies Assistente 02/ /

DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011

DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011 DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011 De buitenlandse handel van België na de eerste 9 maanden van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste

Nadere informatie

De buitenlandse handel van. België

De buitenlandse handel van. België De buitenlandse handel van België Januari - maart 2011 Belgium foreign trade 2011 1 De buitenlandse handel van België na het eerste trimester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester De buitenlandse handel van België - 2 de semester 2008-1 De buitenlandse handel van België tijdens het eerste semester van 2008 (Bron: NBB communautair concept) Analyse van de cijfers m.b.t. het eerste

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN Bron: CIA World Factbook 1 Enkele economische indicatoren 2010 Algemeen: BBP 5.460,6 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,0% Inflatie -0.7% Uitvoer van goederen

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia De handelsbetrekkingen van België met Bolivia Algemeen: 2010 (schattingen) BBP 19,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,2% Inflatie 7,2% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Botswana

De handelsbetrekkingen van België met Botswana De handelsbetrekkingen van België met Botswana Algemeen: 2009 BBP (2010 - schatting) 12,5 miljard USD Groeipercentage van het BBP (schatting) -5,4% Inflatie 8,1% Uitvoer van goederen (FOB- schatting) Invoer

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND De handelsbetrekkingen van België met Nieuw-Zeeland 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren - 2011... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME De handelsbetrekkingen van België met Suriname 0 Bron: CIA World Factbook De handelsbetrekkingen van België met Suriname 1 1 Enkele economische indicatoren -

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË De handelsbetrekkingen van België met Mongolië 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië De handelsbetrekkingen van België met Moldavië Algemeen: 2009 BBP (schatting) 5,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP -6,5% Inflatie -0,1% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY De handelsbetrekkingen van België met Paraguay 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China

Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIE MET DE VOLKSREPUBLIEK CHINA 1 1. Enkele economische indicatoren - 2010 Algemeen (schattingen) : BBP tegen marktprijzen

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Handelsbetrekkingen van België met de DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CANADA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met GRIEKENLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS De handelsbetrekkingen van België met Cyprus 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. angola

Handelsbetrekkingen van België met. angola Handelsbetrekkingen van België met angola handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN Los Angeles, San Francisco/Silicon Valley HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische

Nadere informatie

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland. Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland. Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Publicatiedatum: November 2016 NEDERLAND INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Maandbericht

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Maandbericht Instituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Maandbericht 2013-12 Inhoud van de publicatie De Europese verordeningen vermeld in de methodologische nota achteraan in deze publicatie,

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 121 De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 18-12-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

REPUBLIEK POLEN. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK POLEN. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK POLEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met JAPAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Bilaterale handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren - 2011 6 2 Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met RUSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Handelsbetrekkingen van België met de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CHINA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA CANADA INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Canada 5 1.1 Export 6

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met BURKINA FASO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

ZWITSERSE BONDSSTAAT. Handelsbetrekkingen van België met de

ZWITSERSE BONDSSTAAT. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de ZWITSERSE BONDSSTAAT Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ZUID-AFRIKA. Handelsbetrekkingen van België met

ZUID-AFRIKA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ZUID-AFRIKA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

REPUBLIEK ZUID-SOEDAN. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK ZUID-SOEDAN. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK ZUID-SOEDAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken. Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken. Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN DENEMARKEN INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO @ Irene2005 - CC BY-SA 2.0 Handelsbetrekkingen van België met de DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be

Nadere informatie

REPUBLIEK ECUADOR. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK ECUADOR. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK ECUADOR Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

IVOORKUST. Handelsbetrekkingen van België met

IVOORKUST. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met IVOORKUST Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. india

Handelsbetrekkingen van België met. india Handelsbetrekkingen van België met india HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met @ Herbert Ortner, Vienna, Austria - CC BY 3.0 Handelsbetrekkingen van België met GRIEKENLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

VERENIGD KONINKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met het

VERENIGD KONINKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met het Handelsbetrekkingen van België met het VERENIGD KONINKRIJK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

FRANKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met

FRANKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met @Taxiarchos228 Handelsbetrekkingen van België met FRANKRIJK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met RUSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

QATAR. Handelsbetrekkingen van België met Qatar

QATAR. Handelsbetrekkingen van België met Qatar QATAR Handelsbetrekkingen van België met Qatar Francisco Anzola CC BY 2.0 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET QATAR 4 1.1 EXPORT 4 1.2 IMPORT 5 2. BELANG VAN QATAR

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met SPANJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CANADA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

THAILAND. Handelsbetrekkingen van België met

THAILAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met THAILAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

TANZANIA. Handelsbetrekkingen van België met

TANZANIA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met TANZANIA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met SPANJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

FEDERALE REPUBLIEK VAN BRAZILIË. Handelsbetrekkingen van België met de

FEDERALE REPUBLIEK VAN BRAZILIË. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de FEDERALE REPUBLIEK VAN BRAZILIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1

Nadere informatie

REPUBLIEK SAN MARINO. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK SAN MARINO. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK SAN MARINO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN P a g i n a 1 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN P a g i n a 2 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Japan... 3 1.1 Export... 3 1.2 Import... 4 2 Belang van Japan

Nadere informatie

INDIA. Handelsbetrekkingen van België met

INDIA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met INDIA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met IERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET DE

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

ZUID-KOREA. Handelsbetrekkingen van België met

ZUID-KOREA. Handelsbetrekkingen van België met @ exploringsouthkorea.com Handelsbetrekkingen van België met ZUID-KOREA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

ZUID-KOREA. Handelsbetrekkingen van België met

ZUID-KOREA. Handelsbetrekkingen van België met @ exploringsouthkorea.com Handelsbetrekkingen van België met ZUID-KOREA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Handelsbetrekkingen van België met de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BRAZILIË. Handelsbetrekkingen van België met

BRAZILIË. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met BRAZILIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter 8:45 veld 1 poule 1 Nederland Frankrijk Men. Kouwenberg 8:45 veld 2 poule 2 Duitsland Spanje Men. Callaars 8:45 veld 3 poule 3 Rusland Malta Belle de Folter 8:45 veld 4 poule 3 Ijsland Noorwegen Tijs Hellegers

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië

Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië Handelsbalans Vlaanderen - Roemenië Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen

Nadere informatie

REPUBLIEK NAMIBIË. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK NAMIBIË. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK NAMIBIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

NOORWEGEN. Handelsbetrekkingen van België met

NOORWEGEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NOORWEGEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

ALGERIJE. Handelsbetrekkingen van België met

ALGERIJE. Handelsbetrekkingen van België met @ Morisco Handelsbetrekkingen van België met ALGERIJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

TSJECHISCHE REPUBLIEK. Handelsbetrekkingen van België met de

TSJECHISCHE REPUBLIEK. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de TSJECHISCHE REPUBLIEK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

TURkije. Handelsbetrekkingen van België met Turkije

TURkije. Handelsbetrekkingen van België met Turkije TURkije Handelsbetrekkingen van België met Turkije Bron: Ambassade van Turkije in België Handelsbetrekkingen van België met Turkije 4 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 2011 6 2 Index van de

Nadere informatie