Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 04 april 2014 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine Kleizen Directeur Wegenbouw Lansink bv

2 INHOUD 2 1 INLEIDING Over dit Rapport Betrokkenen Over het bedrijf 4 2 CO2 FOOTPRINT Grenzen Scopes Organisatiegrenzen Projecten met gunningsvoordeel CO2 Emissiegegevens CO2 Footprint Analyse CO2 Footprint Scope 1: Directe CO2 emissie Scope 2: Indirecte emissie Invloed van Meetonnauwkeurigheden en Onzekerheden binnen Scope 1 en Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Normalisering meetresultaten 10 3 CO2 REDUCTIEBELEID Beleidsverklaring van Directie Kwantitatieve doelen Reductiemaatregelen en verantwoordelijken 14 4 CO2 REDUCTIEPLAN Reductie Brandstoffen voor verwarming (Scope 1) Voertuigbrandstof (Scope 1) Elektriciteit (Scope 2) Zakelijk verkeer met prive auto s en vliegtuig reizen Duurzame energie 16 5 BIJLAGEN Gegevensbronnen Wagenpark en brandstofgebruik

3 1 INLEIDING 1.1 Over dit Rapport Dit Rapport beschrijft de CO2-footprint, de CO2-reductiedoelstellingen en de CO2- reductiemaatregelen van Wegenbouw Lansink bv. Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO2-footprint voor 2012, dit is tevens ons referentie jaar. Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor de komende 5 jaar voor scope 1&2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in onze projecten. 1.2 Betrokkenen Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Martine Kleizen - Directeur Karin Koopman - Administratief medewerkster - 3 -

4 1.3 Over het bedrijf Wegenbouw Lansink bv levert en verwerkt materialen ten behoeve van de wegenbouw. Wegenbouw Lansink bv beschikt over een asfalt set, diverse kranen, shovel- en transportmaterieel. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er gewerkt met een team van ruim 40 trouwe medewerkers. In 2013 hadden we zelfs 45 medewerkers vanwege de vele werken die we hadden aangenomen. De voornaamste werkzaamheden van Wegenbouw Lansink bestaan uit: Aanleg en onderhoud van wegen; Riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden; Aanleg van sportvelden; Bouw- en woonrijp maken van bestemmingsplannen; Advies & ontwerp. De kleinschaligheid van onze organisatie zorgt ervoor dat we snel op ontwikkelingen kunnen reageren. Zoals bijvoorbeeld wijzigingen in planning of in de uitvoering. De korte lijnen binnen onze organisatie staan garant voor een hoge mate van flexibiliteit bij Wegenbouw Lansink bv. Hierdoor kunnen we snel en alert op de wensen van de klant inspelen. Kwaliteit Ons bedrijf voldoet voor al haar activiteiten aan de benodigde certificerings-eisen. Door interne kwaliteits- en milieuzorg, ervaring en kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de branche, biedt Wegenbouw Lansink kwalitatief hoogwaardige duurzame producten en diensten. We werken volgens de ISO , VCA 2008/5.1 en de Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf. Daarnaast zijn we erkend leerbedrijf voor Fundeon en Aequor. Arbeidsomstandigheden Het handhaven en verbeteren van arbeidsomstandigheden, milieuaspecten en kwaliteit is ons speerpunt. Zowel bij de arbeidsomstandigheden als vanuit het milieu-oogpunt, kijken we naar de situatie waarin onze medewerkers werken met betrekking tot veiligheid, gezondheid en hun welzijn. Deze manier van werken staat bij Wegenbouw Lansink bv centraal

5 2 CO2-Footprint Grenzen Scopes De CO₂-footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO₂-Prestatieladder (versie 18 juli 2012) van SKAO. Dit is toereikend voor Certificering op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming, emissies door het eigen wagenpark en emissies door gebruik van koude middelen. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit en zakelijk verkeer met privé auto s en vliegtuigen

6 2.1.2 Organisatiegrenzen Wegenbouw Lansink bv is een zelfstandige organisatie, met één vestiging (te Saasveld). Wegenbouw Lansink bv is geen bedrijfsmatig onderdeel van een grotere organisatie of holding. Daarnaast heeft Wegenbouw Lansink bv geen aparte zelfstandige bedrijfsonderdelen. De CO2-footprint heeft betrekking op: Het kantoor en werkplaats Brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen in eigendom Werkzaamheden op locatie Zakelijk verkeer met privéauto s Wegenbouw Lansink b.v. is een bedrijf met vele jaren ervaring in huis. Ons bedrijf is kundig op het gebied van de grond-, water en wegenbouw. Hiervoor ontwikkelen we projecten voor en met onze opdrachtgevers, die tevens door Wegenbouw Lansink b.v. van A tot Z worden uitgevoerd. De kracht zit in de flexibiliteit van onze onderneming. Wegenbouw Lansink b.v. is gevestigd te Saasveld. Opdrachtgevers bestaan uit gemeenten, provincies, bedrijven, instellingen en particulieren.wegenbouw Lansink b.v. is als familiebedrijf opgericht in 1920 en in 1958 onder de huidige naam voortgezet. Wegenbouw Lansink b.v. houdt zich bezig met grond-, water- en wegenbouwwerken voornamelijk in de provincies Overijssel en Gelderland. Aanleg en onderhoud van wegen;riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden,erf- en bedrijfsverhardingen, bouw- en woonrijp maken van bestemmingsplannen en advies & ontwerp zijn onze voornaamste werkzaamheden Projecten met gunningsvoordeel In deze periode zijn de volgende projecten met gunningsvoordeel actief en vormen onderdeel van deze rapportage: Er zijn geen projecten met gunningsvoordeel Het afgelopen jaar hebben wij twee keer een aanbesteding gehad waar gevraagd werd naar minimaal niveau 3 op de CO2 prestatieladder, wij hebben allebei niet aangenomen. Afgelopen jaar waren er veel meer EMVI-aanbestedingen. In deze regio hebben wij nog weinig te maken met de CO2 prestatieladder in combinatie met de aanbesteding. 2.2 CO2-Emissiegegevens De CO2-footprint is opgesteld met behulp van de milieubarometer van stichting Stimular. De gebruikte CO2-Emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO2- Prestatieladder. De gerapporteerde periode loopt synchroon aan het boekjaar van Wegenbouw Lansink bv, welke loopt van 1 januari tot en met 31 december. 2.3 CO2-Footprint 2013 Alle energiegegevens van 2013 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energie gegevens. In bijlage 2 is het brandstofverbruik van ons wagenpark nader toegelicht. In tabel 1 op de volgende pagina staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO2-uitstoot

7 Tabel 1. Energiestromen en CO2 footprint 2013 Thema CO 2 -parameter CO 2 - equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Diesel Personenwagen (in liters) diesel Bestelwagen (in liters) diesel Vrachtwagen (in liters) diesel CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Gedeclareerde km personenwagen Brandstoffen m3 kg CO2 / 1,83 m3 Mobiele kg CO2 / liter 3,14 werktuigen liter Zakelijk verkeer liter kg CO2 / 3,14 liter Goederenvervoer liter kg CO2 / 3,14 liter Goederenvervoer liter kg CO2 / 3,14 liter Subtotaal kg CO2 / Elektriciteit kwh 0,455 kwh kg CO2 / Zakelijk verkeer km 0,210 km Subtotaal 7,95 ton CO2 235 ton CO2 58,9 ton CO2 69,6 ton CO2 145 ton CO2 516 ton CO2 16,4 ton CO2 4,77 ton CO2 21,1 ton CO2 Totaal Compensatie Netto CO2- uitstoot 537 ton CO2 0 ton CO2 537 ton CO2 7

8 2.4 Analyse CO2-Footprint Scope 1: Directe CO2-emissie De directie emissie van CO2 is gemeten en berekend als 516 ton CO2. In scope 1 veroorzaakt diesel voor mobiele werktuigen het meeste CO2-uitstoot namelijk: 235 ton per jaar (45,5% van de directe CO2- emissie). Het Wagenpark van Wegenbouw Lansink bv bestaat uit 2 vrachtwagens, 13 busjes, 12 bedrijfsauto s en materieel zoals shovel, mobiele kraan, rupskraan en een asfalt set bestaande uit een fietspadmachine, afwerkmachine, grote wals, kleine wals en een sproeiwagen. Met dit wagenpark is in liter diesel getankt. Sinds 1 januari 2013 is er geen verschil meer tussen zwavelhoudende diesel en gewone diesel. Alles is nu gewone diesel. CO2 Scope 1 1,5% 13,5% 28,10% 11,4% 45,5% Aardgas voor verwarming Diesel mobiele werktuigen Personenwagen (in liters) diesel Bestelwagen (in liters) diesel Vrachtwagen (in liters) diesel Scope 2: Indirecte CO2-emissie De indirecte emissie van CO2 is gemeten en berekend als 21,1 ton CO2. In scope 2 veroorzaakt de ingekochte elektriciteit de meeste CO2-uitstoot namelijk: 16,4 ton per jaar (77,7 % van de totale indirecte CO2-emissie). Conform de voorwaarden van de CO2-prestatieladder betreft dit allemaal stroom met een grijs label. 8

9 CO2 Scope 2 23% 78% Ingekochte elektriciteit Personenwagen in km Privéauto s voor zakelijk verkeer Er wordt op beperkte schaal bij zakelijke bezoeken gebruik gemaakt van een privé-auto. In 2013 is er in totaal km gedeclareerd, goed voor 4,77 ton CO2 (23%) van de totale indirecte emissie. Dit is 7% meer dan in Wegenbouw Lansink bv heeft ervoor gekozen de emissie-inventaris niet te laten verifiëren door een gecertificeerde instelling. Vliegreizen zakelijke doeleinden Er zijn in 2013 geen zakelijke vliegreizen geweest voor medewerkers van Wegenbouw Lansink bv. 9

10 Ton CO₂ Scope 1 en Aardgas Diesel mobiele werktuigen Zakelijk verkeer in ltr Bestelwagens Vrachtwagens Elektriciteit Zakelijk verkeer in km Invloed van Meetonnauwkeurigheden en Onzekerheden binnen Scope 1 en 2 Uit voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO2-emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van het eigen wagenpark en materieel (516 ton CO2) en het elektriciteitsverbruik (16,4 ton CO2). Het is dan ook van belang om deze emissies nauwkeurig vast te leggen. Scope 1: Alle voertuigen zijn gekoppeld met eigen brandstofpassen. Op projectlokaties wordt getankt vanuit een gezamenlijke brandstoftank, waarvan de gebruiksgegevens volledig bekend zijn. Er wordt een kilometerregistratie bijgehouden, echter de omgevingscondities tijdens het verbruik zijn zodanig van invloed dat is gekozen om de CO2-emissie op basis van de brandstofgegevens te bepalen. Aangezien het materieel nu ook gebruikt maakt van de gewone diesel houden de machinisten vanaf 18 augustus 2013 zo goed mogelijk bij wat zij tanken aan diesel. De asfaltploeg heeft dat nog niet gedaan in De asfaltploeg houdt vanaf april 2014 wekelijks bij wat het brandstof verbruik is geweest van die betreffende week. De meetgegevens van het brandstofverbruik ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van de energieleverancier. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. Voor 10

11 2013 is het gasverbruik geschat, omdat de officiële jaarafrekening nog niet beschikbaar was op het moment van de audit. Scope 2: De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik wordt nu sinds juli 2013 maandelijks genoteerd. Vanaf januari 2014 loopt het energieverbruik van jan-dec., welke op basis van meterstanden van elektriciteitsmeters zijn samengesteld. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers. 2.6 Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Door Wegenbouw Lansink bv zijn de eerste metingen in het kader van de ISO norm over het kalenderjaar In verband met de eisen van de CO2 prestatieladder is een nieuw referentiejaar vastgesteld. Deze rapportage over het jaar 2012 geldt daarom als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO2-emissie wordt vastgesteld Normalisering meetresultaten Voor vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens toekomstige periodes, is een maatstaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Wegenbouw Lansink bv is de totale CO2-emissie van scope 1 en 2 genormaliseerd weergegeven, dit is op basis van de omzet per jaar. In onderstaande tabel is de totale CO2-emissie van scope 1 en 2 genormeerd weergegeven. Ton CO2 Kg CO2/1000 Scope Omzet Aardgas 9,36 7,95 1,10 0,79 Diesel mobiele ,29 23,5 werktuigen Zakelijk verkeer ltr 44,8 58,9 5,27 5,89 Bestelwagens 67,4 69,6 7,93 6,96 Vrachtwagens ,82 14,50 Scope 2 Electriciteit 17 16,4 2,00 1,64 Zakelijk verkeer 4,45 4,77 0,52 0,48 In 2013 is de omzet van Wegenbouw Lansink bv groter dan in Binnen scope 1 is de CO2-emissie van de mobiele werktuigen, vrachtwagens en bestelwagens afgenomen. Een verklaring kan zijn dat vanaf juni 2013 de bandenspanning maandelijks wordt gecontroleerd en sinds oktober 2013 hebben we een nieuwe EURO-5 vrachtwagen, er is nog maar één EURO-3 vrachtwagen. Ook houden de machinisten vanaf augustus 2013 bij wat hun diesel 11

12 verbruik is. Het personeel wordt ook d.m.v. het info-bulletin op de hoogte gehouden over de CO2 reductie. Het zakelijkverkeer is toegenomen, dit komt omdat een aantal medewerkers nog geen bedrijfsauto hadden en deze werknemers veel extra kilometers hebben gereden vanwege de extra werkzaamheden in het afgelopen jaar. 3 CO2-Reductiebeleid 3.1 Beleidsverklaring van Directie Beleidsverklaring Wegenbouw Lansink B.V Wegenbouw Lansink bv is een familiebedrijf, waarin thans de 4 e generatie werkzaam is. Wegenbouw Lansink bv levert en verwerkt materialen ten behoeve van civiele werken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er gewerkt met een team van ruim 40 gemotiveerde medewerkers. Wegenbouw Lansink B.V. maakt keuzes op basis van de continuïteit van het bedrijf en het ondersteunen en behouden van goed vakmanschap. Onze werkzaamheden betreffen: - Aanleg en onderhoud van wegen; - Riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden; - Bouw- en woonrijpmaken van bestemmingsplannen; - Aanleg van sportvelden; - Advies en ontwerpwerkzaamheden. Wegenbouw Lansink bv haalt haar kracht uit de flexibiliteit van de onderneming. Er worden korte lijnen gehanteerd in de omgang met zowel opdrachtgevers als leveranciers, waardoor we snel op veranderende omstandigheden in kunnen springen. Ook de kleinschaligheid van de onderneming levert hier een bijdrage aan. Wij kenmerken ons als een gedegen familiebedrijf, waarbij de klant koning is! De directie van Wegenbouw Lansink bv ondersteunt duurzaamheid in al haar aspecten. Milieuzorg, energie-efficiency, verantwoord ondernemen en daarmee zeker duurzaamheid zijn de afgelopen jaren een belangrijke pijler geworden in onze organisatie. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat we met zijn allen moeten meegaan in de tijd en dat we actief moeten inspringen op de daarbij behorende veranderingen. Open communicatie/korte lijnen We hanteren korte lijnen richting zowel opdrachtgevers als leveranciers en afnemers. Dit gebeurt in een open communicatiestructuur. We gaan graag de dialoog aan, om samen tot goede oplossingen te komen, waarbij het belangrijk is dat alle partijen met het eindresultaat tevreden zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 12

13 Wegenbouw Lansink bv voelt zich maatschappelijk betrokken en toont dit in het ondersteunen van diverse clubs, verenigingen en stichtingen in zowel Saasveld als omliggende plaatsen. Dit betreft onder meer de muziekvereniging, de volley- en voetbal, Jong Nederland Scouting, Kerkeiland (restauratie kerkgebouw), Heemkundevereniging, Zomerfeesten, Carnaval etc. Goed Werkgeverschap Het werken in de infrasector gebeurt door mensen, die al dan niet gebruik maken van machines. Onze mensen zijn het kapitaal van onze onderneming. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat de veiligheid van deze mensen te allen tijde gewaarborgd is. Het naleven van de VCA** eisen is hier een belangrijke voorwaarde voor. Door middel van toolboxmeetings en startwerkbesprekingen proberen wij het bewustzijn hiervoor te vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een prettige werksfeer heerst en dat mensen zich thuis voelen in het bedrijf. Alertheid Het is van het grootste belang om constant alert te zijn op alles wat er gebeurt in het bedrijf en op de diverse werkplekken ten aanzien van Kwaliteit Arbeid en Milieu. Hierin werken we met de richtlijnen van de ISO 9001/2008. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk welke kwaliteit we moeten leveren, volgens welke richtlijnen er gewerkt moet worden en uiteindelijk of de opdrachtgever tevreden is. Efficiënt Transport Wegenbouw Lansink bv zet zich in om het vervoer en transport zo rendabel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. We streven naar gecombineerde vrachten, gezamenlijk vervoer van en naar de werkplekken en vanuit huis (carpooling), waardoor we de vervoersbewegingen kunnen terugdringen. Hierdoor kunnen we de logistiek omtrent het bouwproces optimaliseren. Duurzaamheid geldt voor diverse aspecten, waarmee wij te maken hebben in ons werk, te weten: 1. Veilig werken met oog voor de gezondheid (mentaal en fysiek); 2. Het leveren van kwaliteit en klanttevredenheid; 3. Werken met oog voor het milieu en de besparing hierop. Aspecten 1 en 2 zijn vertaald in de VCA** en ISO normering. In deze beleidsverklaring wordt met name aandacht geschonken aan het derde aspect: het werken met oog voor het milieu. Hoe kunnen we de belasting van het milieu verminderen, ofwel de vertaling in ons bedrijf van de CO2 prestatieladder. Wegenbouw Lansink B.V. heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik waar mogelijk te reduceren. In dit plan zijn onze taakstellingen hiervoor opgenomen. De energiedoelstellingen zijn vertaald in taakstellingen in Hoofdstuk 4 van dit Plan van Aanpak. 13

14 De doelstelling voor 2016 is 7% CO2-reductie ten opzichte van Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie: - Het kantoor; - De werkplaats-kantine; - Zakelijk verkeer van privéauto s; - Brandstoffen voor alle vervoermiddelen inclusief mobiele werktuigen; - Werkzaamheden op locatie. Alle medewerkers werkzaam bij Wegenbouw Lansink B.V. hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is een vast onderdeel bij het stuurgroepoverleg, het directie-overleg en de individuele functioneringsgesprekken. Eenmaal per jaar zal de beleidsverklaring en het Plan van Aanpak worden beoordeeld. Zonodig zal deze worden aangepast aan veranderende omstandigheden. De beleidsverklaring wordt besproken in het directieoverleg en wordt teruggekoppeld naar de stuurgroepvergadering. Stand van zaken Op 5 juli 2013 heeft Wegenbouw Lansink bv CO2-bewust certificaat niveau 3 gehaald. Dit was net in de periode dat Wegenbouw Lansink bv twee grote werken had aangenomen, die af moesten binnen een bepaalde tijd. De cursus Het Nieuwe Draaien is daardoor ook pas in januari 2014 gevolgd door de machinisten en niet al in oktober Wel zijn alle bestuurders van de busjes en bedrijfsauto s hun bandenspanning maandelijks gaan bijhouden. Het kantoorpersoneel is begonnen met de lampen uit te doen als er niemand is, de verwarming lager gezet als er niemand is. De werknemers spreken elkaar erop aan. Ondanks dat dit het eerste jaar is na de certificering en we een hogere omzet hadden dan in 2012 heeft Wegenbouw Lansink bv al de doelstelling voor 2016 gehaald. In 2013 is 48,7 ton CO2 minder uitgestoten, dit is 8,3 % minder dan het referentiejaar Medio 2014 wordt gekeken met hoeveel procent we de doelstelling moeten aanpassen. De directie beoordeling in 2013 vindt samen met de externe audit ISO en VCA plaats, die is in september

15 3.2 Kwantitatieve doelen 2016 De kwantitatieve doelen voor 2016 zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2012 (hoofdstuk 2 van deze rapportage) en het CO2-reductieplan (hoofdstuk 4 van deze rapportage). Kwantitatieve Doelen tot 2016 Scope 1 Reductie Besparing op totale CO₂uitstoot % Besparing % op brandstof voor verwarming 0,5 Ton CO2 0,08 % 1,4 Ton CO2 0,24 % 5 % op voertuigbrandstof van eigen wagenpark 14,46 Ton CO2 2,47 % 15,7 ton CO2 2,68% % 10% op brandstof mobiele werktuigen Scope 2 Reductie 26,6 Ton CO2 besparing op totale CO2- uitstoot 4,5% 31 Ton CO2 5,29 % 5 % op elektriciteit 0,85 Ton CO2 0,14 % 0,6 Ton CO2 0,10 % Totaal besparing op totale CO2- uitstoot 42,4 Ton CO2 7,19 % 48,7 Ton CO2 8,31% Over een periode van 4 jaar is de CO2-uitstoot gereduceerd met 7 % ofwel 1,75 % per jaar. Wegenbouw Lansink bv heeft in 2013 al de reductiedoelstelling voor 2016 gehaald. In totaal is er al 48,7 ton CO2 uitstoot bespaart. Het doel was om 42,2 ton CO2 uitstoot totaal te besparen in Wegenbouw Lansink bv heeft in 2013 de CO2-uitstoot met 8,3 % gereduceerd. Medio 2014 wordt gekeken of het plan van aanpak moet worden aangepast voor Reductiemaatregelen en verantwoordelijken 15

16 De komende 4 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 van deze rapportage. Het eerste doel is om de directe emissie (scope 1) te verminderen door het creëren van een grotere bewustwording bij de medewerkers, door middel van toolbox-meetings, waarin de voortgang wordt besproken, volgen van het nieuwe draaien, bandenspanning elke maand controleren en elkaar erop wijzen als er onnodig brandstof wordt verspild. Daarnaast wordt er ook in de individuele functioneringsgesprekken aandacht aan besteed. Dit moet in de periode leiden tot een structurele reductie van het brandstof verbruik in het materieel en het eigen wagenpark. Bij de indirecte emissie (scope 2) wordt reductie bereikt door terugdringen van het stroomverbruik en toepassing van groene stroom medio Dit kan door aan/uit schakelaars bij de computers te plaatsen en mede weer door een grotere bewustwording bij de medewerkers. Scope 1 - verantwoordelijk voor invoering van de maatregel. Aanschaf nieuwe vrachtwagen directie Het nieuwe draaien (januari 2014) - directie Het nieuwe rijden(bandenspanning) - directie Het nieuwe rijden voor bedrijfsbusjes(begin 2015) - directie Scope 2 - verantwoordelijk voor invoering van de maatregel. Eventueel groene stroom (medio 2014) - hoofd mmw Optimaliseren van inkoop - hoofd inkoop/directie Bij evt nieuwbouw CO2 bewust bouwen - directie 16

17 4 CO2-Reductieplan De CO2-uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde. 1) Energiebesparen door: Efficientere apparatuur/voertuigen gebruiken Apparatuur efficienter instellen Apparatuur/voertuigen minder uren laten maken 2) Duurzame energie gebruiken Zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen Duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met milieukeur), biogas of ethanol In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energie verbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 4.1 Reductie Brandstoffen voor verwarming (Scope 1) Ons brandstofverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers percentage verbruik verwarming van gebouwen 1,5 % voertuigen brandstof 98,5 % Verwarming van gebouwen. Reeds genomen reductiemaatregelen: Vloerverwarming in de werkplaats Isoleren van de werkplaats Groene stroom Geplande reductiemaatregelen: Mogelijk nieuwbouw kantoor CO2 bewust bouwen - over ongeveer 5 jaar Isoleren dak van werkplaats en kantine

18 4.1.2 Voertuigbrandstof (Scope 1) Ons verbruik van voertuigbrandstof wordt groten deels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers percentage verbruik Mobiele werktuigen 45,5 % Personenauto's 11,4 % Bestelauto's 13,5 % Vrachtauto's 28,1 % Inkoop van voertuigen. Reeds genomen reductiemaatregelen: Aanschaf nieuwe vrachtwagen euro 5; levering oktober 2013 Vervangen verlichting door LED - monteur Vervangen tweetakt door aspen - monteur Geplande reductiemaatregelen: Aankoop zuinige machines - monteur + bedrijfsleiding Organisatie en planning Reeds genomen reductiemaatregelen: Cursus Het nieuwe draaien is in januari 2014 gevolgd door de machinisten, uitvoerders, monteur, bedrijfsleiding Greendriver, gestart 1 april 2014 voor bedrijfswagens Geplande reductiemaatregelen: voorlichting geven over Het nieuwe rijden, d.m.v. update in info Bulletin, bandenspanning elke maand meten BBS training vrachtwagen chauffeur( februari 2014) andere chauffeur begin 2015 Het nieuwe rijden voor busjes, januari 2015 Het Nieuwe Draaien in de praktijk (2015) Elektriciteit (Scope 2) Er wordt waarschijnlijk in juni 2014 een overstap gemaakt naar groene stroom (Wind Energie) Zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegtuig reizen Twee medewerkers van de calculatie hebben nu ook een bedrijfsauto (oktober en november 2014), door deze stap zal het zakelijkgebruik van eigen auto s in 2014 afnemen. 18

19 4.2 Duurzame energie Maatregelen op het gebied van zelf duurzame energie opwekken zal pas over een paar jaar aan de orde komen, als er nieuw wordt gebouwd. Het inkopen van groen gas zal het komende jaar worden besproken. 5 Bijlagen. 5.1 Gegevens bronnen Administratie Lansink Wegenbouw Wagenpark en brandstofgebruik 19

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 27 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine Kleizen Directeur Wegenbouw

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Groningen, 03 november 2014 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen 2.A.3-3.A.1 3.B.1-3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede CO-2 Rapportage 2014 Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten allen tijde

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, M. Jousma - Oudshoorn A. van der

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 19 September 2013 Status: definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. September 2013 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfjaarrapportage 2013 januari - juni Heerenveen, 30 december 2013 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, januari 2013 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van aanpak :

Plan van aanpak : Plan van aanpak 2016-2018: CO 2 -footprint 2015 Eis 3.A.1 CO 2 -reductiedoelen Eis 3.B.1 CO 2 -reductiemaatregelen Eis 3.B.1 Barendrecht, 26 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, juli 2015 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X. Pouwels

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0 Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Milieubarometer - 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2013 B. van Lier 1 5 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013 Energie Management Actieplan 2013-2019 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Augustus 2013 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 4 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B. Energiereductieprogramma 0 ten behoeve van de CO-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status ERP0.0 september 0 Gereed voor certificatie Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

CO 2 -rapportage 2011

CO 2 -rapportage 2011 CO 2 -rapportage 2011 Heerenveen, 9 november 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting Stimular. Stichting

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 17 september 2014. Status: Concept (1 e half jaar 2014)

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 17 september 2014. Status: Concept (1 e half jaar 2014) Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 17 september 2014 Status: Concept (1 e half jaar 2014) Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie