De route naar actieve participatie in jeugdbeleid uitstippelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De route naar actieve participatie in jeugdbeleid uitstippelen"

Transcriptie

1 De route naar actieve participatie in jeugdbeleid uitstippelen Zorgbelang Gelderland adviseert u bij het uitstippelen van de route en het inzetten van participatie metho die ken, trainingen, les programma s en overige vormen van mede zeggenschap. Wij brengen het basisnetwerk in kaart, leggen contacten en zorgen voor onderlinge uitwisseling. Wij zijn onpartijdig en zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen. De routes van Zorgbelang Gelderland zijn flexibel inzetbaar. U kunt ze volledig naar eigen inzicht inkopen en inzetten. Als basis zetten we altijd een netwerk op van jongeren en ouders en andere partijen waarmee u wilt samenwerken. Dit is het startpunt. Van daaruit stippelt u uw eigen route uit op het participatiepad. U koopt hiervoor een aantal stippen in die u vrij kunt besteden aan inspirerende werkvormen. Deze staan op de losse kaarten in de map. Lesprogramma s Trainingen Participatiemethodieken Overige vormen van medezeggenschap To the point! met

2 Lesprogramma s Trainingen Programma gezinsgroepen en gezinshuizen Twee gastlessen door ervaringsdeskundigen Ervaringsdeskundigheid en arbeidsparticipatie Lessen burgerparticipatie voor basisscholen 0,5 stip 0,5 stip 0,5 stip 0,5 stip Train de trainer: Participatiemethodieken 1 stip Transitie Jeugdzorg: erop af! 1 stip Online reputatiemanagement 1 stip Denken, Delen, Doen! 1 stip Training Zelfregie 1 stip Participatiemethodieken Overige vormen van medezeggenschap Fotomethode 2 stippen Pizzameeting of Tea for Two 2 stippen Regionale monitor cliëntervaringen 3 stippen Ondersteuning cliëntenraden 3 stippen E-panel 2 stippen Tha Bus on Tour 4 stippen Spiegelgesprek 2 stippen Kijk in de Wijk 2 stippen Regiobijeenkomsten 4 stippen De Regionale Zorg voor Jeugd Award 6 stippen Panelgesprek 2 stippen

3 START basis 8 stippen ,- route stippen ,- route stippen ,- route stippen ,- route stippen ,- route stippen ,-

4 Lesprogramma s Trainers kunnen van alles zeggen, maar als een jongere zijn verhaal doet, komt het veel meer over. Het gaat om echte mensen, niet om een geval uit een boekje. Cursist na gastles ervaringsdeskundige

5 Lesprogramma s Programma gezinsgroepen en gezinshuizen Twee gastlessen door ervaringsdeskundigen Ervaringsdeskundigheid en arbeidsparticipatie Lessen burgerparticipatie voor basisscholen 0,5 stip 0,5 stip 0,5 stip 0,5 stip

6 Trainingen Er komt veel op ons af. In de training leerde ik dat we moeten focussen op wat in onze ogen belangrijk is. Al die veranderingen vormen nog steeds een woud, maar we weten nu waar we naartoe willen. Deelnemer training Transitie Jeugdzorg: erop af!

7 Trainingen Train de trainer: Participatiemethodieken 1 stip Transitie Jeugdzorg: erop af! 1 stip Online reputatiemanagement 1 stip Denken, Delen, Doen! 1 stip Training Zelfregie 1 stip

8 Participatiemethodieken Deze avonden zijn belangrijk voor de toekomst van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We sluiten nu beter aan bij de behoeften van ouders. Coördinator CJG na spiegelgesprek

9 Participatiemethodieken Fotomethode 2 stippen Pizzameeting of Tea for Two 2 stippen E-panel 2 stippen Spiegelgesprek 2 stippen Kijk in de Wijk 2 stippen Panelgesprek 2 stippen

10 Overige vormen van medezeggenschap Dankzij de ondersteuning van de Jongerenraad komen we echt tot resultaten. We kunnen onze mening beter onder woorden brengen en oplossingen bedenken. Jongere, Jongerenraad instelling

11 Overige vormen van medezeggenschap Regionale monitor cliëntervaringen 3 stippen Ondersteuning cliëntenraden 3 stippen Tha Bus on Tour 4 stippen Regiobijeenkomsten 4 stippen De Regionale Zorg voor Jeugd Award 6 stippen

12 Programma gezinsgroepen en gezinshuizen 0,5 stip Wie en wat? Binnen Zorg voor Jeugd worden leefgroepen meer en meer vervangen door gezinshuizen en gezinsgroepen. Jongeren die in gezinsverband gaan wonen krijgen via dit programma inzicht in hun rechten. Daarnaast leren zij hoe hierover in gesprek te gaan. Hoe? Het programma duurt twee avonden. Een vertrouwenspersoon gaat op een creatieve manier in gesprek met de deelnemers. Ze leren wat het werk van een onafhankelijk vertrouwenspersoon inhoudt. Verder komen onderwerpen aan de orde als: klachten, onmacht en rechten van jongeren. Wat kun je ermee? Als jongere ken je je rechten en plichten. Je weet wat een vertrouwens persoon voor je kan betekenen. Dat verlaagt de drempel om contact op te nemen bij problemen. De vertrouwenspersoon kan zo een effectieve schakel vormen en mogelijke misstanden vroegtijdig signaleren. Daarnaast helpt dit programma om een open en toegankelijke sfeer te creëren binnen de zorg.

13 Lesprogramma s Programma gezinsgroepen en gezinshuizen thema doel notities doelgroep

14 Twee gastlessen door ervaringsdeskundigen 0,5 stip Wie en wat? De hulpverlening binnen Zorg voor Jeugd draait meer en meer om vraaggericht werken en inspelen op eigen kracht. Dat vraagt om een andere werkwijze. In deze gastlessen vertellen jongeren en ouders over hun ervaringen; wat zijn succesfactoren? De lessen zijn inzetbaar voor gemeenten, instellingen, middelbare en hogescholen en andere betrokken partijen. Hoe? In twee gastlessen horen deelnemers verhalen van jongeren of ouders die te maken hebben (gehad) met verschillende vormen van Zorg voor Jeugd. Wat heeft de ondersteuning voor hen betekend? En welke verbetertips hebben zij? Wat kun je ermee? Als beleidsmaker, beroepskracht of student hoor je uit de eerste hand wat voor jongeren en ouders wel en niet werkt. Dit helpt om in te spelen op de nieuwe eisen die worden gesteld aan Zorg voor Jeugd. Veranderingen die vragen om een vernieuwde visie en werkwijze met bijbehorende competenties.

15 Lesprogramma s Twee gastlessen door ervaringsdeskundigen thema doel notities doelgroep

16 Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie 0,5 stip Wie en wat? Door de Participatiewet krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om jongeren met arbeidsbeperkingen te begeleiden naar werk. In deze workshop leren gemeenteambtenaren van het Werkbedrijf, UWV en werkgevers hoe ze dat kunnen aanpakken. Hoe? Jongeren vertellen over hun ervaringen met arbeidsparticipatie, over hun mogelijkheden en beperkingen. Ze gaan in op vragen van deelnemers en vertellen wat voor hun wel en niet werkt. Daar naast komen inspirerende praktijkvoorbeelden aan de orde. De workshop duurt twee dagdelen. Wat kun je ermee? Na afloop weet je beter hoe je jongeren met specifieke arbeidsbeperkingen kunt begeleiden; naar werk én op de werkplek. Je hebt de tools om hier concreet mee aan de slag te gaan in theorie (beleid) en in de praktijk.

17 Lesprogramma s Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie thema doel notities doelgroep

18 Lessen burgerparticipatie voor basisscholen 0,5 stip Wie en wat? Bovenbouwleerlingen van de basisschool moeten later meedoen in de participatiesamenleving. In die samenleving moeten mensen oog hebben voor elkaar. Jong geleerd is oud gedaan. Hoe? De leerlingen gaan zelf aan de slag aan de hand van voorbeelden. Samen met de school kiezen we een thema, zoals burenhulp, iedereen is anders, samen komen we er wel. Het programma duurt twee dagdelen. We sluiten af met een activiteit waarbij ouders en buurtbewoners welkom zijn. Wat kun je ermee? Kinderen doen bewust ervaringen op met burgerparticipatie en herkennen verschillende manieren om mee te doen. Ze voelen zich meer betrokken bij hun leefomgeving. Ze gaan in hun eigen buurt aan de slag. Dat werkt inspirerend voor de hele wijk of het dorp.

19 Lesprogramma s Lessen burgerparticipatie voor basisscholen thema doel notities doelgroep

20 Train de trainer: Participatiemethodieken 1 stip Wie en wat? Deze training is bedoeld voor beleidsmakers, beroepskrachten, leden van Wmo- en cliëntenraden die zelf methodieken willen inzetten om jongeren en ouders te betrekken bij beleidszaken. Ze krijgen in deze training de tools om dat te kunnen doen. Hoe? De training duurt twee dagdelen. Deelnemers leren hoe ze verschillende participatiemethodieken kunnen gebruiken om in gesprek te gaan met kinderen, jongeren en ouders. Wat kun je ermee? Als deelnemer krijg je de handvatten om (als trainer) aan het werk te gaan met participatiemethodieken. Zodat je zelf informatie kunt ophalen om goed jeugdbeleid te schrijven voor een passend dienstenaanbod.

21 Trainingen Train de trainer: Participatiemethodieken thema doel notities doelgroep

22 Transitie Jeugdzorg: erop af! 1 stip Wie en wat? Deze training is bedoeld voor cliëntenraden, Wmo-raden, belangenen cliëntenorganisaties en andere belangenbehartigers op het gebied van Zorg voor Jeugd. Hoe? De training bestaat uit twee dagdelen. Deelnemers leren wat de transitie betekent. Ze krijgen ook inzicht in hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan beleid binnen hun gemeente of regio. Wat kun je ermee? Vanuit de gemeente kun je betrokken inwoners ondersteunen om mee te praten en concreet advies te geven over de transitie en de inhoudelijke veranderingen op het gebied van Zorg voor Jeugd. De mix van deelnemers versterkt de onderlinge contacten tussen verschillende raden en belangengroepen binnen de gemeente of regio.

23 Trainingen Transitie Jeugdzorg: erop af! thema doel notities doelgroep

24 Online reputatie management 1 stip Wie en wat? Internet is een krachtig medium: één klacht kan razendsnel veel imagoschade aanrichten. Hoe kun je dit voorkomen? Daarover gaat het in de training Online reputatiemanagement. Wethouders, beleids makers en beroepskrachten leren hoe ze online klachten goed kunnen afhandelen en online hun goede reputatie kunnen bewaken. Hoe? In twee dagdelen besteden we aandacht aan online reputatiemanagement; hoe kun je klachten op een juiste manier afhandelen via webcare? Aan welke regels en afspraken moeten professionals zich houden als het gaat om online uitspraken en gedrag? De training wordt gegeven door medewerkers die veel ervaring hebben met de afhandeling van online klachten. Wat kun je ermee? Na afloop weet je meer over de impact van internet en hoe je adequaat op online klachten kunt reageren. Je bent je bewust van de noodzaak om de klachten effectief af te handelen, en hebt ideeën om dit binnen je eigen organisatie verder vorm te geven.

25 Trainingen Online reputatie management thema doel notities doelgroep

26 Denken, Delen, Doen! 1 stip Wie en wat? De methode Denken, Delen, Doen! is bedoeld voor beroepskrachten, beleidsmakers, Wmo-raden en cliëntenraden die bij het vormen van beleid gebruik willen maken van de kennis en kracht van jongeren en ouders. Hoe? In een training van twee dagdelen leren deelnemers te werken met de methode; een gestructureerde, creatieve manier om jongeren en ouders effectief te betrekken bij een vraagstuk. De training biedt tools om gesprekken te begeleiden en te brainstormen. Daarnaast is er aandacht voor het organiseren van plannen en projecten waar iedereen enthousiast van wordt. Wat kun je ermee? Met de methode Denken, Delen, Doen! kun je een groep ver schillende mensen op een gelijkwaardige manier laten brainstormen. Met als resultaat: actieve deelnemers die zich eigenaar voelen van een vraagstuk en dit met elkaar willen oplossen.

27 Trainingen Denken, Delen, Doen! thema doel notities doelgroep

28 Training Zelfregie 1 stip Wie en wat? Deze training is bedoeld voor ouders en jongeren, voor vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten. Zelfregie wordt steeds belangrijker; je eigen beslissingen nemen en zelfredzaam zijn. De training gaat in op wat dit betekent. Hoe? In twee dagdelen leren de deelnemers wat zelfregie inhoudt en hoe ze hun eigen kracht kunnen vergroten; bij zichzelf, bij jongeren en bij ouders die zij ondersteunen. Ook onderzoeken ze hoe zelfregie kan bijdragen aan kwaliteit van leven. En welke rol voor zelfregie is weggelegd in de veranderende samenleving. Wat kun je ermee? Jongeren en ouders krijgen handvatten om regie te kunnen voeren over hun leven. Als beroepskracht, vrijwilliger of mantelzorger leer je de vaardigheden om hen te ondersteunen en te helpen steviger in hun schoenen te staan.

29 Trainingen Training Zelfregie thema doel notities doelgroep

30 Fotomethode 2 stippen Wie en wat? Via de fotomethode vertellen beelden het verhaal. Met name voor kinderen en jongeren is dit een aansprekende methode. Ze maken foto s van de omgeving waarin ze leven. Dit helpt om vanuit hun eigen belevingswereld te laten zien wat ze er prettig aan vinden of wat beter kan. Hoe? Jongeren en kinderen maken foto s over hoe zij hun omgeving zien en beleven: fysiek, mentaal, sociaal. In een interview geven ze een toelichting. Ze kijken ook samen naar elkaars foto s, praten erover en reageren op uitspraken. Wat kun je ermee? Als beleidsmaker of beroepskracht krijg je een beter beeld van hoe kinderen en jongeren hun omgeving ervaren. Een fotoproject biedt handvatten om de kwaliteit van de woonomgeving en de dienstverlening te verbeteren en zorg op maat te bieden.

31 Participatiemethodieken Fotomethode thema doel notities doelgroep

32 Pizzameeting of Tea for Two 2 stippen Wie en wat? Beroepskrachten of beleidsmakers gaan in gesprek met ouders en jongeren. Ze eten daarbij pizza of drinken samen thee. Het is een ontmoeting in een relaxte sfeer die uitnodigt om ervaringen uit te wisselen. Hoe? Samen eten of theedrinken is gezellig en niet zo formeel. Het is vooral prettig voor mensen die in een debat of discussie niet tot hun recht komen. In een ontspannen sfeer voelen zij zich meer op hun gemak en zullen ze eerder vertellen hoe zij ergens over denken. Een onafhankelijk gespreksleider begeleidt de bijeenkomst. Wat kun je ermee? Deze opzet biedt de mogelijkheid om ook met een moeilijk te bereiken groep in gesprek te gaan. Zo kun je ook hun ervaringen en kijk op zaken meenemen in beleid. Voorwaarden zijn: een gezellige plek, ontspannen setting, goede pizza of lekkere thee. Eventueel kun je afsluiten met een impressie van alle ervaringen of met het inventariseren van waardevolle tips.

33 Participatiemethodieken Pizzameeting of Tea for Two thema doel notities doelgroep

34 E-panel 2 stippen Wie en wat? Het e-panel is er voor jongeren en ouders die willen meedenken over onderwerpen binnen Zorg voor Jeugd die hen raken. Ze geven hun mening via internet. Hoe? De organisatie kan vragen stellen door middel van een online enquête. Deelnemers geven aan of ze mee willen doen en wanneer. Ze kiezen de thema s die voor hen relevant of interessant zijn. Wat kun je ermee? E-panels kunnen je veel informatie opleveren. Het kost vooraf enige tijd om een vaste pool van deelnemers op te bouwen. Daarna kun je op eenvoudige wijze informatie krijgen over verschillende thema s. Je panelleden kun je op de hoogte houden van de uitkomsten, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief met de resultaten en vervolgacties. Dan weten ze wat er met hun bijdrage gebeurt en vergroot je de betrokkenheid.

35 Participatiemethodieken E-panel thema doel notities doelgroep

36 Spiegelgesprek 2 stippen Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een vragenlijst over hun ervaringen met Zorg voor Jeugd. Beroepskrachten, beleidsmakers en gemeenteraadsleden luisteren naar de verhalen. Hoe? Een onafhankelijke gespreksleider gaat in gesprek met jongeren en ouders. Dit gebeurt met behulp van een vragenlijst die vooraf samen met de opdrachtgever is gemaakt. De toehoorders praten niet mee, maar luisteren. De jongeren en ouders staan centraal en krijgen alle ruimte om hun mening te geven en ervaring te delen. Als toehoorder krijg je zo als het ware een spiegel voorgehouden. Wat kun je ermee? Je kunt de kwaliteit van je aanbod sterk verbeteren. Soms hoef je daar niet eens veel voor te veranderen. Simpelweg door goed te luisteren naar ervaringen en verbeteradviezen kun je veel van jongeren en ouders leren.

37 Participatiemethodieken Spiegelgesprek thema doel notities doelgroep

38 Kijk in de Wijk 2 stippen Wie en wat? Inwoners lopen door een wijk. Daarbij geven zij aan wat goed gaat en wat beter kan. Daarmee geven ze suggesties aan beleidsmakers of andere beroepskrachten om de leefomgeving te verbeteren. Hoe? Deelnemers lopen een vooraf bepaalde route. Ze maken foto s, films of tekeningen. Eventueel vullen ze een vragenlijst in. Na afloop wordt er dieper ingegaan op hun ervaringen met een afvaardiging van de organisatie of gemeente. Het is ook mogelijk om inwoners als gids in te zetten. Wat kun je ermee? De organisatie of gemeente gebruikt deze methode om bewoners mee te laten denken en praten over de omgeving. Dit geeft zicht op de ervaringen van bewoners en inzicht in knelpunten en verbeterpunten. Lopen er meerdere partijen mee (directie, medewerkers, buurtbewoners, gemeente, woningcorporatie), dan profiteer je direct van de verschillende standpunten en oplossingen.

39 Participatiemethodieken Kijk in de Wijk thema doel notities doelgroep

40 Panelgesprek 2 stippen Wie en wat? De kijk van jongeren en ouders op een specifiek thema vormt een waardevolle bijdrage voor het ontwikkelen van beleid of het aanpassen van aanbod. Jongeren en ouders praten met elkaar en met beroepskrachten over verschillende thema s. Hoe? De organisatie komt met vragen en een onafhankelijke gespreksleider heeft de leiding. Beroepskrachten, jongeren en ouders gaan samen op zoek naar antwoorden op die vragen en wisselen ideeën hierover uit. Wat kun je ermee? Door vanuit verschillende standpunten naar een thema te kijken, krijg je andere inzichten. Je kunt nieuwe verbanden leggen. Samen met de mensen voor wie je het doet, werk je aan beleidsontwikkeling. De uitkomsten van het panelgesprek worden in een rapport met aanbevelingen weergegeven.

41 Participatiemethodieken Panelgesprek thema doel notities doelgroep

42 Regiobijeenkomsten 4 stippen Wie en wat? Jongeren en ouders vertellen aan beleidsmakers en beroepskrachten hun ideeën over een thema in relatie tot Zorg voor Jeugd. Dit doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen. Zo wordt duidelijk welke behoeften jongeren en ouders hebben als het gaat om ondersteuning. En dat draagt bij aan de verdere ontwikkeling hiervan. Hoe? In één grotere bijeenkomst voor maximaal honderd deelnemers, of drie kleinere voor maximaal dertig deelnemers, komt een thema aan de orde. Jongeren en ouders vertellen over hun ideeën. We stellen het programma samen met de regio op. Ervaringen en behoeften worden gekoppeld aan lokaal en regionaal beleid. Zo ontstaat een passend dienstenaanbod. Wat kun je ermee? Door de transitie van de jeugdzorg krijgen gemeenten een grote verantwoordelijkheid erbij. Het is belangrijk om jongeren en ouders bij de beleidsvorming te blijven betrekken. Samen kun je vorm geven aan de transformatie en deze een impuls geven.

43 Overige vormen van medezeggenschap Regiobijeenkomsten thema doel notities doelgroep

44 Regionale monitor cliëntervaringen 3 stippen Wie en wat? Vanuit de wet moeten gemeenten periodiek onderzoek doen naar ervaringen van inwoners die via de gemeente gebruik maken van zorg, ondersteuning en voorzieningen. Deze monitor maakt dat mogelijk en kan regionaal georganiseerd worden. Hoe? De jaarlijkse regionale monitor onderzoekt ervaringen van gebruikers van Zorg voor Jeugd en maakt knelpunten zichtbaar. De monitoring werkt digitaal via een korte standaard vragenlijst; resultaten zijn onderling vergelijkbaar en worden weergegeven in een compacte rapportage. Voor diepgaander inzicht in wat deze kwantitatieve uitkomsten betekenen voor de beleving van zorg en ondersteuning, adviseren we aanvullend kwalitatief ervaringsonderzoek. Dit kan door verschillende participatiemethodieken in te zetten. Wat kun je ermee? Monitoring is gericht op verbetering. Gebruik de resultaten voor regionale en lokale beleidsontwikkeling, dan ga je goed voorbereid met zorgaanbieders aan tafel over kwaliteit van zorg en inkoopcriteria.

45 Overige vormen van medezeggenschap Regionale monitor cliëntervaringen thema doel notities doelgroep

46 Ondersteuning cliëntenraden 3 stippen Wie en wat? Cliëntenraden van zorginstellingen en gemeenten krijgen onafhankelijke ondersteuning; om een standpunt te kunnen vormen, in te gaan op ontwikkelingen, beleid te beïnvloeden en zorg en dienstverlening te kunnen toetsen. Hoe? Een onafhankelijk adviseur steunt de raad bij het formuleren van het jaarlijkse werkplan, bij de werving van nieuwe leden en het voorbereiden van de vergadering of een andere bijeenkomst. Hier staan acht bijeenkomsten per jaar voor. Er is ook hulp bij incidentele, belangrijke ontwikkelingen. Per jaar kunnen we hier drie werk bezoeken voor afleggen. Wat kun je ermee? De cliëntenraad heeft de kennis en ervaring die een instelling of gemeente kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid, diensten of hulpverlening. Zorgbelang Gelderland versterkt deze kwaliteiten door onafhankelijke ondersteuning.

47 Overige vormen van medezeggenschap Ondersteuning cliëntenraden thema doel notities doelgroep

48 De Regionale Zorg voor Jeugd Award 6 stippen Wie en wat? De Regionale Zorg voor Jeugd Award is echt een mensenprijs. Iedereen kan een vrijwilliger of beroepskracht aanmelden. Mensen die iets bijzonders betekenen voor kinderen, jongeren en gezinnen met opvoed- of opgroeiproblemen. Een jury beoordeelt alle aanmeldingen, kiest genomineerden en de uiteindelijke winnaars. Hoe? Er zijn twee categorieën: professionals en vrijwilligers. De award is afgeleid van de Gelderse JeugdZorg Award, die al veel bijzondere medewerkers over het voetlicht bracht. De prijs bestaat uit een geldbedrag om te besteden aan een project, activiteit of voorziening. Van de uitreiking maken we een feest. Wat kun je ermee? De Regionale Zorg voor Jeugd Award is een bijzondere manier om mede werkers te bedanken voor hun inzet, om hulpverleners en vrijwilligers te inspireren en om te ontdekken wat cliënten waarderen in professionals en vrijwilligers. De Regionale Zorg voor Jeugd Award genereert bovendien positieve media-aandacht voor wat goed gaat!

49 Overige vormen van medezeggenschap De Regionale Zorg voor Jeugd Award thema doel notities doelgroep

50 Tha Bus on Tour 4 stippen Wie en wat? Scholieren en docenten van middelbare scholen krijgen les van jongeren die ervaring hebben met jeugdzorg of jeugd GGZ. Samen met organisaties die Zorg voor Jeugd bieden, komen ze langs met Tha Bus on Tour. Hoe? Tha Bus on Tour biedt een afwisselend programma dat helemaal aansluit bij de belevingswereld van scholieren; muziek, dans, gastlessen en de kans om in gesprek te gaan met elkaar. Wat kun je ermee? Als Tha Bus on Tour een middelbare school bezoekt horen 150 leerlingen over Zorg voor Jeugd. Jongeren vertellen hun verhaal, wat helpt om vooroordelen op te heffen en taboes te doorbreken. Ze laten zien dat een toekomst mogelijk is, ook in een soms uitzichtloze situatie. De jonge gastdocenten krijgen de kans om zich te ontwikkelen en een positieve ervaring te koppelen aan een lastige periode in hun leven.

51 Overige vormen van medezeggenschap Tha Bus on Tour thema doel notities doelgroep

52 Regionale Vertrouwenspersoon Jeugd De nieuwe Jeugdwet zorgt ervoor dat alle taken op het gebied van Zorg voor Jeugd bij gemeenten komen te liggen. Dat geldt ook voor een belangrijk deel van de zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een licht verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Drie transities De transitie jeugdzorg staat niet op zichzelf. Ook andere taken gaan naar de gemeente: op het gebied van werk en inkomen (participatiewet), passend onderwijs, persoon lijke verzorging en begeleiding en langdurige zorg (Wmo). Budgetten komen beschik baar en gemeenten krijgen de nodige vrijheid voor eigen invulling. Integrale aanpak Veel gemeenten pakken de drie transities op in samenhang met elkaar: integraal. Door integraal maatwerk, in plaats van aanbod gerichte standaard oplossingen, verbetert de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Daarnaast zorgt het voor kostenbesparing. Dat laatste is essentieel. Want bij deze transities hoort een bezuinigingsopdracht van circa 15%. Aansluitend bij deze aanpak bieden we ook het vertrouwenswerk integraal aan. Een vertrouwenspersoon Uit cijfers blijkt dat 7% van de ouders en jongeren die te maken krijgen met jeugdzorg, een beroep doet op een vertrouwenspersoon. Een klacht vraagt gemiddeld een tijdinvestering van vijf uur. Aan de hand van gegevens uit uw gemeente biedt Zorgbelang Gelderland een offerte op maat. We bepalen samen met u de taken en tarieven van de vertrouwens persoon: voor úw gemeente, binnen de kaders van de nieuwe Jeugdwet.

53 Regionale Vertrouwenspersoon Jeugd thema doel notities doelgroep

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Train de trainer: Participatiemethodieken

Train de trainer: Participatiemethodieken Train de trainer: Participatiemethodieken Deze training is bedoeld voor beleidsmakers, professionals, leden van cliëntenraden en verwantenraden die zelf methodieken willen inzetten om cliënten en hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie 10 september 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Lingewaard 6 oktober 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Westervoort Training Zelfregie 8 oktober 2015 van 9.30 16.00

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Geleen, 05 augustus 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Aan: Voorzitter gemeenteraadsfractie XXX in Sittard-Geleen Geachte Heer / Mevrouw YYY,

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden Training voor wijkteamleden de training Na deze training hebben de deelnemers kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Voor leerlingen Pagina 4-5 gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken

Voor leerlingen Pagina 4-5 gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken Zij zijn stom, gemeen, lelijk... Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen voorlichting

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor leerlingen. Pagina 4-5. gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken. Voor team en management.

Ons aanbod. Voor leerlingen. Pagina 4-5. gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken. Voor team en management. Zij zijn stom, gemeen, lelijk... Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen voorlichting

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Jasmijn van de Pol en Lineke van Hal

Jasmijn van de Pol en Lineke van Hal Tekstredactie: Eindredactie: Vormgeving: Jasmijn van de Pol en Lineke van Hal Marit van der Goot Coen Jeugdcommunicatie Zorgbelang Gelderland Weerdjesstraat 168 6811 JH Arnhem Postbus 5310 6802 EH Arnhem

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Jeugdhulp vanaf ZOOM nu in op: een vertrouwenspersoon in uw gemeente jongerenparticipatie op elk niveau kwalitatief ervaringsonderzoek

Jeugdhulp vanaf ZOOM nu in op: een vertrouwenspersoon in uw gemeente jongerenparticipatie op elk niveau kwalitatief ervaringsonderzoek jeugd jeugd Zorgbelang Brabant vindt goede zorg belangrijk en komt op voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke dienstverlening in de regio. Wij geloven dat

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen

Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen Anti Discriminatie Bureau Voor Nijmegen en omgeving 024 32 40 400 www.adbnijmegen.nl Anti Discriminatie Bureau Nijmegen

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten Participatie van jeugd en ouders in gemeenten E-panel De digitale vragenlijst is uitgezet onder wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd, projectleiders Transitie Jeugd, CJG-coördinatoren en via hen CJG-medewerkers

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Hertaling juni Door: Peter Eggen

Hertaling juni Door: Peter Eggen Hertaling juni 2017 Door: Peter Eggen Wie zijn wij, Het Regionaal Platform Ervaringskennis is gestart in 2013. Het RPE is een samenwerking tussen cliëntenraden en Wmo-raden in de regio Nijmegen. Mensen

Nadere informatie

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School.

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School. Meedoen Welkom! Meedoen Meedoen, iets betekenen, iets bijdragen, actief zijn, iets hebben om naar uit te kijken. Waar ligt jouw talent? Vind een plek waar je je veilig en prettig voelt en waar je in je

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief Checklist beoordeling beleidskader Wmo 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief AVI-toolkit 10 12 februari 2014 1 Inhoud Beleidskader Wmo beoordelen vanuit cliëntenperspectief... 3 Advies en ondersteuning...

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1 Aanleiding Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. In overeenstemming met het WMO-artikel 2.5.1. en artikel 2.10 van de Jeugdwet

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst Jongeren in beeld 16 juli 2014

Impressie bijeenkomst Jongeren in beeld 16 juli 2014 Impressie bijeenkomst Jongeren in beeld 16 juli 2014 Op 16 juli 2014 zijn ruim 150 wethouders, raadsleden, statenleden, ambtenaren, professionals uit de jeugdzorgketen en leden van de Zuid-Hollandse cliëntenraden

Nadere informatie

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt.

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. ERVAAR JE EIGEN KRACHT EN MOGELIJK- HEDEN Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. Ervaringsdeskundigen van Het Kiemuur geven deze herstelgerichte cursussen. Zij doorliepen zelf een herstelproces

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen. De Kanteling en ambulantisering: wat heeft u eraan? Mei 2013

Aandacht voor iedereen. De Kanteling en ambulantisering: wat heeft u eraan? Mei 2013 Aandacht voor iedereen De Kanteling en ambulantisering: wat heeft u eraan? Mei 2013 Welkom Programma: Korte kennismaking Informatie over: Veranderingen ZVW, AWBZ, WMO, generalistische basisggz Het idee

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Advies netwerk Wmo-raden Rivierenland Ondersteuning van burgers in Rivierenland

Advies netwerk Wmo-raden Rivierenland Ondersteuning van burgers in Rivierenland netwerk Wmo-raden Rivierenland Ondersteuning van burgers in Rivierenland 23 oktober 2014 Met de komst van de verschillende decentralisatiewetten is afgelopen zomer helder geworden aan welke verplichtingen

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Rapportage kwartaal 3 Een overzicht van de meldingen van juli t/m september 2016

Rapportage kwartaal 3 Een overzicht van de meldingen van juli t/m september 2016 Rapportage kwartaal 3 Een overzicht van de meldingen van juli t/m september 2016 De Monitor Transitie Jeugd is een initiatief van Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 3, 2016 De Monitor Transitie

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Tekst: Marije Bosdriesz

Tekst: Marije Bosdriesz Partnerschap tussen ouders, school en hulpverleners vergroot de kansen van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met Passend onderwijs en de Jeugdwet krijgt dat partnerschap een nieuwe impuls. Integraal

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

(Foto)verslag 3 december Workshop zelfregie: vrijwilligers Vrijwilligerscentrale Nijmegen

(Foto)verslag 3 december Workshop zelfregie: vrijwilligers Vrijwilligerscentrale Nijmegen (Foto)verslag 3 december Workshop zelfregie: vrijwilligers Vrijwilligerscentrale Nijmegen Welkom Uitleg workshop Zelfregieversterkend werken, met de eigen kracht van mensen als uitgangspunt, is niet alleen

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie