Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015"

Transcriptie

1 Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31 (0) Versie 2.0 In de rapportage staan de bevindingen van het Zorginstituut m.b.t. de datakwaliteit van de aangeleverde kwaliteitsgegevens (verslagjaar 2014, aangeleverd in mei 2015) door instellingen die medisch specialistische zorg leveren. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Leeswijzer Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren Wat te doen met eigen bevindingen? Algemene bevindingen Bevindingen per indicatorset ISID Varices ISID Blaascarcinoom ISID Cataract ISID Galblaasverwijdering ISID Dementie ISID Zwangerschap en bevalling ISID Maligne lymfoom ISID Prostaatcarcinoom ISID Osteoporose ISID Constitutioneel Eczeem ISID Dialyse bij nierziekten ISID Carpaletunnelsyndroom ISID Cystic Fibrosis ISID Coeliakie ISID Baarmoederhalsafwijkingen ISID Inflammatory bowel disease (IBD) ISID Liesbreukoperaties ISID Longcarcinoom ISID Nierstenen ISID Migraine ISID Reumatoïde Artritis ISID Bariatrische chirurgie ISID Heupprothese Pagina 1 van 15

2 6.24 ISID Colorectaal carcinoom ISID Beroerte (CVA) ISID Carotis ISID Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA) ISID Knieprothese ISID Meniscus en voorste kruisband ISID Ovariumcarcinoom ISID Melanoom ISID Parkinson ISID Lage rug hernia ISID Psoriasis ISID Slokdarm- en maagcarcinoom ISID Mammacarcinoom ISID Diabetes Leeswijzer In deze rapportage treft u in hoofdstuk 3 en 4 uitleg over hoe bevindingen worden gemeld en opgepakt. In hoofdstuk 5 staan algemene bevindingen die bij een aantal indicatorsets over de medisch specialistische zorg voorkomen. In hoofdstuk 6 staan alle bevindingen bij indicatorsets over de medisch specialistische zorg. Hierin staat per set: - Of algemene bevindingen van toepassing zijn, en zo ja, welke bevinding op welke indicatoren. - Of er nog andere, specifieke bevindingen zijn bij deze indicatorset. 3 Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren is momenteel met de betrokken koepelorganisaties en gegevensmakelaars in overleg om te bekijken of en hoe de in deze rapportage gemelde bevindingen kunnen worden verholpen. 4 Wat te doen met eigen bevindingen? Bent u een afnemer van kwaliteitsgegevens? Als u de kwaliteitsgegevens wilt gebruiken, en u treft mogelijke problemen aan in de datakwaliteit, dan kunt u de volgende informatie bekijken: - De indicatoren die moesten worden aangeleverd staan op - De indicatorgids met definities, exclusiecriteria e.d. is te downloaden op de Registerpagina van de indicatorset (link Naar Registerpagina bij iedere indicatorset. Deze koppeling werkt helaas niet in Chrome-browsers). Op de Registerpagina staat bij het meetinstrument onder Getoetste versies en bijlagen de indicatorgids. Wanneer u als afnemer van de gegevens na het lezen van bovenstaande informatie sterke vermoedens heeft dat gegevens niet kloppen, en de bevinding staat nog niet in dit document genoemd, dan horen wij dat graag. Het Pagina 2 van 15

3 Zorginstituut wijzigt zelf geen aangeleverde gegevens, maar zal samen met de zorgaanbieder die het betreft, of de koepelorganisatie, bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden. U kunt meldingen bij ons doen via Bent u een zorgaanbieder die kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd? Als u zelf kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd, en u constateert dat er onjuiste kwaliteitsgegevens in de openbare database staan, neem dan contact op met uw koepelorganisatie. Zij kunnen met u bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden. Om zicht te houden op het aantal en de aard van de meldingen, en daarmee de aanleverprocedure steeds te verbeteren, willen we u vragen een kopie van uw melding ook te sturen naar 5 Algemene bevindingen Bevinding Alg.01 Bevinding Het antwoord nee is bij meerkeuzevragen niet aangeleverd. Alleen de in de Desan-portal aangevinkte antwoorden zijn (als ja ) aangeleverd. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn. Betreft ISID Blaascarcinoom indicatorsets ISID Cataract ISID Dementie ISID Maligne lymfoom ISID Prostaatcarcinoom ISID Osteoporose ISID Constitutioneel Eczeem ISID Carpaletunnelsyndroom ISID Coeliakie ISID Inflammatory bowel disease (IBD) ISID Liesbreukoperaties ISID Nierstenen ISID Migraine ISID Meniscus en voorste kruisband ISID Psoriasis ISID Diabetes Bevinding Alg.02 Bevinding Bij een aantal indicatoren vanuit DICA-registraties (zie hieronder) zijn ja/nee-vragen soms als 1 of 0 aangeleverd. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter lastig, omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. Pagina 3 van 15

4 Betreft indicatorsets ISID Longcarcinoom ISID Bariatrische chirurgie ISID Carotis ISID AAA ISID Ovariumcarcinoom ISID Melanoom ISID Lage rug hernia ISID Slokdarm- en maagcarcinoom ISID Mammacarcinoom Bevinding Alg.03 Bevinding ISID Varices vragen 2c (INID000078), 2d.1 t/m 2d.5 (INID t/m INID001943) (en bij andere sets uit de Desan-portal) zijn ja/nee-vragen en zijn met 1,000 of 2,000 beantwoord. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. ISID Maligne lymfoom indicatoren 2c.1, 2c.2, 2c.3 en 2c.4 (INID t/m INID001342) kennen als antwoordmogelijkheden ja, nee en op afroep. De aangeleverde waarden zijn echter 1,000, 2,000 en 3,000. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites lastig, omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. Betreft indicatorsets ISID Varices ISID Dementie ISID Zwangerschap en bevalling ISID Maligne lymfoom ISID Constitutioneel Eczeem ISID Cystic Fibrosis ISID Inflammatory bowel disease (IBD) Bevinding Alg.04 Bevinding Bij de LROI-sets zijn er heel veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd en er staat ook geen opmerking bij deze aangeleverde indicatoren. Als een waarde 0 moet zijn, moet deze als 0 aangeleverd worden (en anders moet er geen record aangeleverd worden). Gevolgen Het is niet duidelijk of dit staat voor niets aangeleverd of voor 0. Betreft ISID Heupprothese indicatorsets ISID Knieprothese Lege waarden nog steeds aanwezig. Bevinding Alg.05 Bevinding Sommige indicatoren bij de LROI-sets zijn ja/nee-vragen, maar de indicatorwaarden zijn anders. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites lastig, Pagina 4 van 15

5 Betreft indicatorsets omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. ISID Heupprothese ISID Knieprothese Niet alles is verbeterd. Zie paragrafen over de indicatorsets. Bevinding Alg.06 (toegevoegd op ) Bevinding Een aantal zorgaanbieders heeft lege indicatorwaarden aangeleverd ( ), met op sommige plaatsen een opmerking als Dit wordt bij ons niet behandeld, Wij behandelen geen varices, Dit ziektebeeld wordt door ons niet behandeld, etc. Als zorgaanbieders bepaalde zorg niet leveren, horen ze die set ook niet aan te leveren. Gevolgen Gevolg is dat op basis van de aanwezigheid van data wel lijkt alsof deze zorg wordt geleverd, terwijl dit niet het geval is. Op KiesBeter bijvoorbeeld, zal de instelling in de zoekresultaten naar boven komen, terwijl daarna blijkt dat er eigenlijk helemaal geen gegevens aangeleverd zijn. Ook zal er voor de controle van de aanlevering over verslagjaar 2015 worden gekeken naar wie de zorg in 2014 ook al leverde o.b.v. deze aanleveringen. Betreft ISID Varices indicatorsets ISID Blaascarcinoom ISID Cataract ISID Galblaasverwijdering ISID Dementie ISID Zwangerschap en bevalling ISID Maligne lymfoom ISID Prostaatcarcinoom ISID Constitutioneel Eczeem ISID Carpaletunnelsyndroom ISID Cystic Fibrosis ISID Coeliakie ISID Baarmoederhalsafwijkingen ISID Psoriasis 6 Bevindingen per indicatorset 6.1 ISID Varices Vragen 2c, 2d (met subindicatoren) zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. : opgelost 6.2 ISID Blaascarcinoom Van indicatoren 5b en 6 (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Pagina 5 van 15

6 : opgelost 6.3 ISID Cataract Van indicatoren 1a, 1b, 1d, 2a, 3a, 3c (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. : opgelost 6.4 ISID Galblaasverwijdering Geen bijzonderheden ontdekt. 6.5 ISID Dementie Van vragen 1d, 3a, 3b, 3c, 4a t/m 4e, 5 (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. : opgelost Vragen 1a, 2a zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. : opgelost Bevinding ISID (toegevoegd op ) Bevinding ZI indicator 2b (aantal keer dat MDO plaatsvindt) is niet aangeleverd. Gevolgen Is nu wel aangeleverd. Bevinding ISID (toegevoegd op ) Bevinding ZI 2c: de beschrijving van de indicator antwoorden in de ODB komt niet overeen met de indicatorengids. In de ODB staat bij 2c3: klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde. In de indicatorengids zijn er twee antwoordmogelijkheden klinisch geriater en (ouderen)psychiater/internist ouderengeneeskunde. Gevolgen Dit is een verschil tussen de ingediende indicatoren en de indicatoren in de indicatorgids en geen probleem in de aanlevering. Dit moet worden aangepast op de Transparantiekalender voor verslagjaar 2015 als partijen dit wel gescheiden willen uitvragen. Dit moet worden aangepast op de Transparantiekalender voor verslagjaar 2015 als partijen dit wel gescheiden willen uitvragen. Pagina 6 van 15

7 Bevinding ISID (toegevoegd op ) Bevinding Bij KP3a ontbreken de ingevulde opmerkingen bij anders, namelijk (indicatornummer 3a9 in ODB) Gevolgen Dit is nog niet opgelost. Bevinding ISID (toegevoegd op ) Bevinding KP 3b: De opmerkingen die bij anders namelijk ingevuld zijn (indicatornummer 3b7 in ODB) zijn opgenomen bij een andere indicator (indicatornummer 3b6 in ODB) Gevolgen Op deze manier zijn de antwoorden niet goed te analyseren of te tonen. Dit is opgelost. Bevinding ISID (toegevoegd op ) Bevinding Bij KP5 zit de antwoordmogelijkheid steunpunt mantelzorgers/groepsgesprekken/familiegesprekken niet in het databestand (INID001284). Ze zijn niet aangeleverd. Gevolgen Dit is nu wel aangeleverd. 6.6 ISID Zwangerschap en bevalling Indicatoren 1a t/m f zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. : opgelost 6.7 ISID Maligne lymfoom Indicatoren 2a (INID000161), 2c.1, 2c.2, 2c.3 en 2c.4 (INID t/m INID001342) zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. : opgelost Van indicatoren 3.1 t/m 3.12 en 5a.1 t/m 5a.8 zijn alleen de ja -antwoorden aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. : opgelost Bevinding ISID Bevinding Indicator 2b (INID000162) bevat vreemde waarden. Naast allerlei vrije teksten, komen ook 1,000, 2,000, 3,000 en 4,000 voor bij in totaal 85 locaties. Vermoedelijk zijn het de mogelijke antwoorden; hiervan moet dan de tekstuele waarde Pagina 7 van 15

8 Gevolgen worden aangeleverd. Het is onduidelijk wat deze waarden betekenen. Dit is opgelost. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2b (INID000162) zijn voor 27 locaties náást de vreemde waarden (zie melding hierboven) ook nog andere waarden aangeleverd bij deze indicator. Dit is niet toegestaan: bij één (sub)indicator mag maar één waarde aangeleverd worden. Gevolgen Deze locaties kunnen niet goed op KiesBeter en andere consumentensites getoond worden wanneer er twee waarden zijn aangeleverd. Daarnaast maakt het de dataset ook ongeschikt voor onderzoek. Dit is opgelost. 6.8 ISID Prostaatcarcinoom Van indicatoren 4a t/m 4f zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. : opgelost 6.9 ISID Osteoporose Van indicator 2a.a t/m 2a.g en 4a.a t/m 4a.i zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2b zijn veel subindicatoren door niet alle locaties aangeleverd. Dit lijkt op bevinding Alg.01, maar sommige locaties hebben hier wél nee aangeleverd. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Constitutioneel Eczeem Van indicatoren 6.1 t/m 6.9 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Indicatoren 1a1, 1a2, 1b1, 1b2 en 2 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Dialyse bij nierziekten Pagina 8 van 15

9 Geen bijzonderheden ontdekt ISID Carpaletunnelsyndroom Van indicatoren 1c1 t/m 1c9, 2a1 t/m 2a4, 2c1 t/m 2c4 en 2d (grootste deel van de subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Cystic Fibrosis Indicator 1 is onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Coeliakie Van indicatoren 0at/m 0d en 6a.1 t/m 6a.5 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Indicator 2b is door minder locaties aangeleverd dan indicator 2a. Het zou kunnen zijn dat organisaties geen zorg leveren aan kinderen met coeliakie, maar het kan ook zijn dat ze deze vraag niet hebben beantwoord. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Baarmoederhalsafwijkingen Geen bijzonderheden ontdekt ISID Inflammatory bowel disease (IBD) Van indicatoren 2a1, 2a2, 2a4 t/m 2a7, 2e1 t/m 2e8, 2f1 t/m 2f3, 2f5 t/m 2f7 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Indicatoren 0a en 0b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 3a1, 3a2, 3b1, 3b2, 4a1, 4a2 zijn voor locaties die anders, namelijk hebben ingevuld, twee records aangeleverd: Anders, namelijk: én hun ingevulde waarde. Dit is niet toegestaan: bij één (sub)indicator mag maar één waarde aangeleverd worden. Gevolgen Deze locaties kunnen niet goed op KiesBeter en andere consumentensites getoond worden wanneer er twee waarden zijn aangeleverd. Daarnaast maakt het de dataset ook ongeschikt voor onderzoek ISID Liesbreukoperaties Pagina 9 van 15

10 Van indicatoren 1a.1 t/m 1a.3, 1b.1 t/m 1b.3, 2a.1 t/m 2a.5 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Longcarcinoom Indicatoren 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16.a t/m 16.g zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 1a en 1b zijn volumegegevens aangeleverd, terwijl het ja/nee-vragen betreft. Er is niet volgens de definitie aangeleverd. Gevolgen Dit zorgt voor problemen bij de weergave op KiesBeter en andere consumentensites, aangezien er omgecodeerd moet worden om de juiste indicatorwaarden weer te geven. Bevinding ISID Bevinding Indicator 7 (INID000450) is door geen enkele organisatie aangeleverd. Dit is een verplichte indicator. Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 17, 18, 19a, 19b, 20a, 20b en 24 zijn door minder locaties aangeleverd dan de andere indicatoren binnen deze indicatorset. Het zou kunnen zijn dat organisaties geen zorg leveren bij niet-kleincellig longcarcinoom, maar het kan ook zijn dat ze deze vraag niet hebben beantwoord. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Nierstenen Van indicatoren 2a.a.1 t/m 2a.p.1 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Migraine Van indicatoren 2d.a t/m 2d.d, 5d, 7a.a t/m 7a.g, 7b.a t/m 7b.f zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Reumatoïde Artritis Geen bijzonderheden ontdekt ISID Bariatrische chirurgie Indicatoren 3, 4a t/m 4f, 5 en 6 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Pagina 10 van 15

11 Bevinding Gevolgen De indicatorwaarden bij indicator 2 en 2a t/m g zijn voor de verschillende specialisten met dezelfde ID s aangeleverd (INID en INID t/m INID001063), in plaats van in de series voor specialist 2, 3, 4 en 5. Eén ziekenhuislocatie heeft 6 records met hetzelfde ID, maar met verschillende waarden aangeleverd. Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen de indicatorwaarden van de verschillende specialisten. De set moet opnieuw aangeleverd worden met de juiste ID s, en met gegevens van maximaal 5 specialisten ISID Heupprothese Er zijn veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd. Zie bevinding Alg.04. Indicatoren 6b.1 t/m 6b.3, 8.2a t/m 8.2e zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.05. Bevinding ISID Bevinding Indicator 11.2 (INID001689) is onjuist aangeleverd. Er moet een datum aangeleverd worden (dd-mm-yyyy), maar er is een 5-cijferige code aangeleverd vermoedelijk een codering die Excel toekent aan datums. Gevolgen De datums zijn niet leesbaar ISID Colorectaal carcinoom Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2a en 2b (INID en INID001754) zijn voor twee ziekenhuislocaties onlogisch hoge aantallen patiënten aangeleverd (>1000). Dit is niet in lijn met informatie die deze ziekenhuizen zelf op hun website verstrekken over het aantal patiënten, en is ook niet erg waarschijnlijk in relatie tot de aantallen patiënten van andere ziekenhuizen. Bevinding ISID Bevinding Indicator 13 t/m 17 zijn door geen enkele instelling aangeleverd. Het betreft indicatoren waarvoor men eerst dataverificatie wil laten plaatsvinden ISID Beroerte (CVA) Geen bijzonderheden ontdekt ISID Carotis Vaatkeurmerkindicatoren: 1.1.a t/m 1.1.d, 1.3.a t/m 1.3.c, 2.b.1 t/m 2.b.7, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7a en 7b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij ISID Carotis en ISID AAA Pagina 11 van 15

12 Gevolgen vaatkeurmerkindicator 1.2 (INID bij Carotis en INID bij AAA) heeft drie soorten antwoorden:, JA en NEE. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Het is niet duidelijk of staat voor niets aangeleverd of voor Nee ISID Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA) Vaatkeurmerkindicatoren: 1.1.a t/m 1.1.d, 1.3.a t/m 1.3.c, 2.b.1 t/m 2.b.7, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7a en 7b en AAA-indicatoren: 2 en 3 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij ISID Carotis en ISID AAA vaatkeurmerkindicator 1.2 (INID bij Carotis en INID bij AAA) heeft drie soorten antwoorden:, JA en NEE. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Gevolgen Het is niet duidelijk of staat voor niets aangeleverd of voor Nee ISID Knieprothese Er zijn veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd. Zie bevinding Alg.04. Indicatoren 5b.1 t/m 5b.3, 7b1 t/m 7b4, 10a t/m 10e zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Meniscus en voorste kruisband Van indicatoren 2a1 t/m 2a7, 2b1 t/m 2b7 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Indicator 4b heeft onduidelijke indicatorwaarden: ja, s van de patiënt moeten binnen.. dag(en) worden beantwoord en ja, s van de patiënt moeten binnen.. uur worden beantwoord hier staat het antwoord niet in. Gevolgen De indicatorwaarde is niet aangeleverd ISID Ovariumcarcinoom Indicator 1 is onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Melanoom Indicatoren A1, A2, A6, A7a t/m A7c, B5, B10, B11a t/m B11c zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Parkinson Pagina 12 van 15

13 Bevinding ISID Bevinding Indicator 3 (INID000667) is aangeleverd. Dit ondanks de tripartiete overeenstemming om deze indicator dit jaar niet aan te leveren omdat ParkinsonNet de data niet conform de definitie bleek te kunnen leveren. Indicator 3 (INID000667) heeft vreemde data: het gaat om het aantal patiënten per fysio, maar het zijn getallen met format XX,XXX, bijv. 14,333, 9,933, 18,875. Het ligt niet voor de hand dat het hier duizendtallen betreft, dus vermoedelijk is hier een breuk berekend, zonder dat teller en noemer zijn aangeleverd. ParkinsonNet beschikt over het aantal patiënten per fysiotherapeut per regio, maar niet over het aantal patiënten per fysiotherapeut per ziekenhuis/zbc. Het lijkt erop dat nu de nu aangeleverde data het gemiddeld aantal patiënten per fysiotherapeut betreft per woonplaats. Ziekenhuislocaties in dezelfde plaats hebben dezelfde indicatorwaarde gekregen. De indicator moet voor dit jaar komen te vervallen. Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 13.2, 13.3, 13.5 en 13.6 zijn niet aangeleverd. Dit is eerder gemeld bij het Zorginstituut. De antwoorden konden niet betrouwbaar per ziekteduurfase worden aangeleverd. Daarom zijn de indicatorwaarden alleen bij 11.1, 11.4, 13.1 en 13.4 aangeleverd. Daarmee is de waarde meer in lijn met de definitie van de indicator zoals deze in het Register is opgenomen. Dit maakt de indicator onduidelijk voor afnemers van de data. Is het mogelijk om tripartiet de gewijzigde definitie van de indicator op te stellen, zodat deze in lijn is met de waarden die konden worden aangeleverd? Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 11.7, 11.8 en 11.9 (over apomorfine) zijn door geen enkele instelling aangeleverd. Opmerking [PHE1]: Petra had dit gemarkeerd. Ik heb m al wat herschreven. Wil je m nog verder aanpassen? 6.33 ISID Lage rug hernia Indicatoren 7a, 7b.1 t/m 7b.15, 8.1 t/m 8.15, 9, S.8.1 t/m S.8.15 en S.9 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Indicator 5a (INID000691) is voor 7 ziekenhuislocaties (van verschillende concerns) aangeleverd met 1093 (aantal geopereerde patiënten). Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 5b.1, 5b.2 en 6 zijn voor dezelfde 7 ziekenhuislocaties als bij bevinding ISID indicatorwaarden 999 of 9999 aangeleverd. Dit is Pagina 13 van 15

14 vermoedelijk een default-waarde en geen correcte indicatorwaarde. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 7b.15 is voor één locatie alleen de waarde 1 (vermoedelijk Anders, namelijk ) aangeleverd. Hiermee is niet duidelijk wat het antwoord is op de indicator. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator S.5a is voor één locatie de waarde 1093 aangeleverd. In combinatie met de indicatorwaarde die al gemeld werd in bevinding ISID is dit niet erg waarschijnlijk ISID Psoriasis Van indicatoren 2.a t/m 2.n, 3.1a t/m 3.1d, 3.2a t/m 3.2d, 5A.1 t/m 5A.4, 5B.1 t/m 5B.3 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Slokdarm- en maagcarcinoom Indicatoren 3.a t/m 3.e, 4A, 4B.1 t/m 4B.7, 4C, 4D, 10, 11A t/m 11D zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding In sommige gevallen hebben locaties niet op alle vragen antwoord gegeven. Nu weten we niet of die ontbrekende antwoorden komen doordat locaties niet hebben aangeleverd, of doordat ze een bepaalde ingreep niet uitvoeren. Voorbeeld: ISID Slokdarm- en maagcarcinoom: voor indicator 2a en 2b hebben 60 locaties aangeleverd, en 2c t/m 2h maar 26 locaties. Gevolgen Onduidelijk wat een ontbrekende waarde betekent. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 4D moet het antwoord ja/nee/n.v.t. zijn. Hier is echter maar voor 1 locatie een antwoord aangeleverd ( 1 ). Hebben de andere locaties niets aangeleverd? Gevolgen Alle andere locaties hebben de indicator niet aangeleverd, en deze ene locatie heeft de indicator onjuist gecodeerd aangeleverd. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 4E moet een naam van referentiecentrum worden aangeleverd. In de aanlevering zitten echter (voor het Zorginstituut) onbekende ID s (101, 103, 104, 106, etc). Gevolgen Data is niet bruikbaar op KiesBeter en andere consumentensites of voor andere doeleinden. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 20 en 21 zijn alle aangeleverde waarden 0,000. De tellers zijn in dit geval de indicatorwaarde. Pagina 14 van 15

15 Gevolgen Data is op deze manier niet bruikbaar op KiesBeter en andere consumentensites of voor andere doeleinden. De tellers zouden ook als indicatorwaarden moeten worden aangeleverd. Bevinding ISID Bevinding Indicator 22, 23 en 24 zijn door geen enkele instelling aangeleverd. Het betreft indicatoren waarvoor men eerst dataverificatie wil laten plaatsvinden ISID Mammacarcinoom Indicatoren 6a, 6b, 7a, 7b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 2b, zijn voor 5 ziekenhuislocaties indicatorwaarden 999 of 9999 aangeleverd. Dit is vermoedelijk een default-waarde en geen correcte indicatorwaarde ISID Diabetes Van indicatoren 3a1 t/m 3a4 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 3c (met subindicatoren) over frequenties, zijn er geen betekenisvolle indicatorwaarden aangeleverd. Voor een aantal ziekenhuislocaties zijn indicatorwaarden 999, 9999 of 99999,000 aangeleverd. Dit is vermoedelijk een defaultwaarde en geen correcte indicatorwaarde. De andere locaties hebben allerlei waarden aangeleverd. Het is niet duidelijk of het hier een aantal keuzes betreft, waarvan alleen het ID is aangeleverd, of dat er een eenheid ontbreekt. Pagina 15 van 15

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Beroerte

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix C - Geselecteerd Indicatoren

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix C - Geselecteerd Indicatoren Blaascarcinoom Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw INID000095 ziekenhuislocatie? Blaascarcinoom Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd

Nadere informatie

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (020 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids Maligne lymfoom Aanbiedingsbrief indicatorensets medische specialistische zorg Naam: Mevrouw (Marilou)

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut. De ontwikkeling van regeldruk van transparantie door de komst van het Kwaliteitsinstituut

Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut. De ontwikkeling van regeldruk van transparantie door de komst van het Kwaliteitsinstituut Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut De ontwikkeling van regeldruk van transparantie door de komst van het Kwaliteitsinstituut 2 Sira Consulting B.V. Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut De

Nadere informatie

12:43:42. Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie bron

12:43:42. Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie bron Geselecteerde indicatoren Elsevier 2014 dinsdag 28 oktober 2014 Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie bron dienstverlening proces informatievoorzie ning Liesbreukoperati es

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017.

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017. Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel

Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel Codering antwoorden en rekenregels Elsevier 2013 woensdag 23 oktober 2013 Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel Dienstverle ning behandeltr aject Blaascarcinoom

Nadere informatie

Cardiologie 2011 2010 2009 Sterfte na EAC: % Sterfte binnen 1 jaar na 8,4% 7,6% 5,6% EAC

Cardiologie 2011 2010 2009 Sterfte na EAC: % Sterfte binnen 1 jaar na 8,4% 7,6% 5,6% EAC Cardiologie 2011 2010 2009 Sterfte na EAC: % Sterfte binnen 1 jaar na 8,4% 7,6% 5,6% EAC Ziekenhuisstefte na AMI: % patiënten jonger dan 65 jaar die zijn overleden wegens AMI Een lagere score is beter

Nadere informatie

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd? Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Ovariumcarcinoom

Nadere informatie

Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code ring

Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code ring Elsevier 2014 - code en s dinsdag 28 oktober 2014 12:44:00 Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code dienstverlening proces informatievoorzieni ng Liesbreukoperaties

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k. Elsevier s De beste ziekenhuizen 2013. Gebruikte methode om te komen tot een 2 1/93

T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k. Elsevier s De beste ziekenhuizen 2013. Gebruikte methode om te komen tot een 2 1/93 a T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k Elsevier s De beste ziekenhuizen 2013 Gebruikte methode om te komen tot een samengestelde score op effectiviteit, veiligheid, dienstverlening en wachttijden

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Sector Zorg Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 opendata@zinl.nl Oplegger indicatorenset Mammacarcinoom (NBCA)

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland Handleiding voor gegevensmakelaars Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland INHOUD Leeswijzer... 2 1. Het aanleverproces... 3 1.1 Account aanvragen... 4 1.2 Autorisatie aanvragen voor

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Mammacarcinoom

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Bariatrische

Nadere informatie

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Nierstenen Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 1 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Parkinson Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids CNS verslagjaar 2015_1

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids CNS verslagjaar 2015_1 Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Coeliakie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg Diemen, 4 oktober 2016 2 De samenwerkingspartners Federatie van Medisch Specialisten (Federatie)

Nadere informatie

Indicatorenset Galblaasverwijdering

Indicatorenset Galblaasverwijdering Indicatorenset Galblaasverwijdering Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Transparantiekalender. Klantpreferentievragen ZGT

Transparantiekalender. Klantpreferentievragen ZGT Transparantiekalender en Klantpreferentievragen 2014 1 Transparantiekalender en Klantpreferentievragen 2014 Disclaimer: De gegevens in dit document zijn naar beste weten samengesteld. aanvaardt geen enkele

Nadere informatie

Toelichting bij het onderzoek. De beste ziekenhuizen 2016

Toelichting bij het onderzoek. De beste ziekenhuizen 2016 Toelichting bij het onderzoek De beste ziekenhuizen 2016 Methode om kwaliteitsindicatoren en financiële gegevens om te zetten tot eindscores in bollen per ziekenhuis Versie 7.3, 8 november 2016 2 1/45

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Maag-

Nadere informatie

Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering. Medisch Specialistische Zorg Juni 2016 Definitieve versie

Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering. Medisch Specialistische Zorg Juni 2016 Definitieve versie Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering Medisch Specialistische Zorg Juni 2016 Definitieve versie Managementsamenvatting Scope van het onderzoek Het onderzoek

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Kwaliteitstaken Zorginstituut

Kwaliteitstaken Zorginstituut Kwaliteitstaken Zorginstituut Suzan Orlebeke 7 april 2017 INHOUD Wat doet het Zorginstituut? Wat zijn de kwaliteitstaken? Kwaliteitsinformatie: hoe komen er eraan? Kwaliteitsinformatie: waar gebruiken

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

DOT meetinstructies bij zorginhoudelijke indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen

DOT meetinstructies bij zorginhoudelijke indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen DOT meetinstructies bij zorginhoudelijke indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Uitvraag in 2013 over verslagjaar 2012 Het programmabureau Zichtbare Zorg en de stuurgroeppartijen hebben getracht om de

Nadere informatie

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Eindrapportage Gehandicaptenzorg Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Inhoud Inleiding eindrapportage Gehandicaptenzorg... 3 Leeswijzer... 5 Eindrapportage Verstandelijk Gehandicapten... 7 Domein

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Voortgangsrapportage juni 2011. Leeswijzer

Voortgangsrapportage juni 2011. Leeswijzer Voortgangsrapportage juni 2011 Leeswijzer Deze voortgangsrapportage is een combinatie van de motie Van der Veen (TK 29248, nr. 57), die mij vraagt om de Tweede Kamer halfjaarlijks te informeren over de

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k. Elsevier s De beste ziekenhuizen 2011. Gebruikte methode om te komen tot een 2 1/130

T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k. Elsevier s De beste ziekenhuizen 2011. Gebruikte methode om te komen tot een 2 1/130 a T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k Elsevier s De beste ziekenhuizen 2011 Gebruikte methode om te komen tot een samengestelde score op effectiviteit, veiligheid, dienstverlening en wachttijden

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix B - Wijzigingen schoningsprocedure

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix B - Wijzigingen schoningsprocedure Ziekenhuis Bron id_bron indicator_set Vraag Operationalisatie Oude waarde waarde Toelichting BRED-AMPH IGZ 50011 Operatief proces Pijn na een operatie Is de zorg voor de geïncludeerde patiënten verspreid

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 Inhoud Introductie LROI PROMs meten in de orthopedie Implementatie van PROMs Eerste resultaten PROMs Inhoud Introductie LROI

Nadere informatie

Indicator_waard Teller Noemer Opmerking JA NULL NULL

Indicator_waard Teller Noemer Opmerking JA NULL NULL verslagjaa ie_naam ie_plaats Indicatorset indicatorcod Indicator indicatornaam r e Nummer 2014 Rijnstate Arnhem Aneurysma Aorta Abdominalis INID000542 2 Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving DSAA 2014 [2.6.; 20-11-2014] Registratie gestart: 1 januari 2013 Compleet in te vullen indien op de ziekenhuislocatie voor het aneurysma

Nadere informatie

Indicatorenset Hoofdpijn

Indicatorenset Hoofdpijn Indicatorenset Hoofdpijn Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving DSAA 2014 [2.7.; 27-11- 2014] Registratie gestart: 1 januari 2013 Compleet in te vullen indien op de ziekenhuislocatie voor het aneurysma

Nadere informatie

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5 KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014 DICA transparantieportaal Structuurindicatoren 1 Inhoudsopgave 1 Documenthistorie... 4 2 Verklaring coderingen... 5 3 ONCOLOGIE - Uitvraag over 2014... 6 3.1 ALGEMENE

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA)

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA) Factsheet en aneurysma aorta abdominalis (DSAA) DSAA 2018.2 Registratie gestart: 1 januari 2013 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 21-10-2015

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012 Indicatorenset Coeliakie Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012 Definitieve versie okt. 2012 1 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl (tot 1 januari 2013, daarna website Kwaliteitsinstituut en/of JMV) Samengesteld

Nadere informatie

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Betalen voor gezondheidsuitkomsten dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Schaf de bekostiging af! Huidige bekostiging: - leidt tot verkeerde productieprikkels - focust op kosten, niet resultaat In de

Nadere informatie

Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging. Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie meetjaar 2017 april 2017

Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging. Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie meetjaar 2017 april 2017 Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie meetjaar 2017 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het doel van dit handboek 3 1.2 Helpdesk

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Juli 2016 Versie 2.0.3 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0.3 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. NCDR sjablonen en datadefinitie

Nadere informatie

Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Dementie Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 208 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf februari voor leden van de NVZ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding Op 1 november 2014 is overeenstemming bereikt over de manier waarop de kwaliteit van orthopedische

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2019 over verslagjaar 2018 wettelijk verplicht is. De indicatorset is

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving DSSR 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 01-01- 2014 Gestart met Spinaalchirurgie Lumbaal geïnstrumenteerd; Januari 2015 start met Lumbale hernia

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden.

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden. Procedure Psychometrische en discriminerend vermogen testfase Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: PRO 04 Eigenaar: 1 Inleiding De richtlijnen en aanbevelingen voor de test naar de psychometrische en onderscheidende

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2018.1 Registratie gestart: 2011 Datum Versie Mutatie Eigenaar 22-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 08-09-2015 2015.2

Nadere informatie