HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg"

Transcriptie

1 HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

2 Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal Het rapport geeft de uitslagen van de vragen die in april en mei zijn gesteld. Graag verwijzen wij terug naar het jaarrapport conjunctuur enquête In dit jaarrapport treft u de gebruikelijke gegevens aan. Maar deze zijn verrijkt met data uit andere sectoren, zoals de automotive, de recreatiebranche, enz. Ook zijn de cijfers van andere bij de watersport betrokken organisaties toegevoegd, zoals de cijfers van de makelaars, CWO en RDW. Van de architecten, experts en zeilmakers kunnen geen deelrapportages worden opgemaakt, omdat er te weinig respondenten zijn. Deze cijfers zijn bij vergelijkbare activiteiten gevoegd. ***

3 1. Kwalitatief onderzoek In dit hoofdstuk wordt door middel van kwalitatief onderzoek gekeken naar de uitkomsten van de enquête per hoofdactiviteit. In totaal hebben er 125 respondenten meegedaan aan het onderzoek. Hoofdactiviteit Aantallen Q1 Percentage Q1 Percentage Q4 Architecten 0 0,0% 0,6% Detailhandel/dealer 9 7,2% 3,7% Expert 1 0,8% 1,2% Importeur motoren 3 2,4% 1,9% Importeur pleziervaartuigen 1 0,8% 3,7% Jachtbouw 15 12,0% 13,6% Jachthaven/stalling 56 44,8% 38,8% Makelaar 3 2,4% 4,9% Reparatie en onderhoud 11 8,8% 14,2% Toeleverancier 10 8,0% 8,0% Verhuurder 8 6,4% 6,2% Tabel 1 Zeil/vaarschool 8 6,4% 3,7% Zeilmaker/tuiger 0 0% 0% Total % 100%

4 2. Vragenlijst In deze enquête zijn de volgende vragen beschreven. Vraag 1 Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf? a) Jachtbouw: Heeft u meer of minder opdrachten voor nieuwbouwschepen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar? b) Jachthaven: Wat is de bezettingsgraad van uw vaste ligplaatsen op dit moment? c) Zeilschool: Wat kunt u zeggen over het aantal cursisten dat u had in het tweede kwartaal van 2015 in vergelijking tot het derde kwartaal 2014? d) Verhuur pleziervaartuigen: Wat is uw bezettingspercentage van uw verhuurvloot in het derde kwartaal 2015? Het gaat hier om de bezetting van de totale verhuurcapaciteit (aantal verhuurbare dagen x aantal vaartuigen). e) Importeurs motoren: Wat was uw totale promotiebudget in vergelijking tot het derde kwartaal 2014? f) Importeurs pleziervaartuigen: Wat was uw totale promotiebudget in vergelijking met het derde kwartaal 2014? g) Dealers detailhandel en Toeleveranciers: Bent u hoofdzakelijk actief in de onderwatersport? Vraag 2 Hoeveel medewerkers telde uw bedrijf in het derde kwartaal 2015? Vraag 3 De economische crisis is nog niet voorbij. Wat is uw verwachting voor de komende 6 maanden ten opzichte van dezelfde periode in 2014? Vraag 4 Hoe staat het momenteel met uw personeelsbestand? Vraag 5 Wat kunt u zeggen over uw brutowinst in Q3 2015, in vergelijking tot Q3 2014? Vraag 6 Wat kunt u zeggen over uw omzet in Q3 2015, in vergelijking tot Q3 2014? Vraag 7 Wat is uw promotiebudget, in procenten van de omzet? Vraag 8 Wat is uw huidig prijsbeleid, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar? Vraag 9 Wat moet HISWA Vereniging volgens u in deze tijd doen?

5 3. Uitkomsten In totaal hebben er 125 bedrijven deelgenomen aan de enquête, verdeeld over twaalf activiteiten. Naast de volledige branche zijn in dit hoofdstuk ook de uitkomsten van de enquête per hoofdactiviteit te lezen. De totale watersportindustrie in Q Verwachtingen 19% verwacht een lagere brutowinst en/of krimpende orderportefeuille, dat is iets minder dan in Q4. 47% verwacht een zelfde 6 maanden als in % verwacht een verbetering.

6 Personeel 77% van de bedrijven geeft aan precies voldoende personeel in huis te hebben. Dit getal is al lang stabiel. 3% geeft een teveel aan personeel aan, 20% heeft een tekort. Het tekort neemt iets toe. Brutowinst 26% ziet de winst dalen. De meesten (16%) met 1-10% daling. 40% ziet geen verschil ten opzichte van Q % ziet de winst stijgen. De winst stijgt, gemiddeld genomen, met 4,2%. De index staat op 90,6 punten. (2008 = 100) Omzet 38% houdt de omzet gelijk in Q4,24% ziet de omzet dalen, meest met 1-10%. 37% ziet een verbetering van de omzet. Flinke daling en stijging wordt door weinigen gemeld. De index van Q staat met 90,9 punten 0,3 pnt hoger dan een jaar eerder. (2008=100).

7 Prijsbeleid Meer dan de helft, 56%, houdt de prijzen gelijk. 8% voert een verlaging door. 36 % laat de prijzen stijgen, dit neemt iets toe. Conclusie Het aantal ondernemers dat negatief is gestemd over het komende half jaar neemt langzaam af. Dit wordt bevestigd door een afnemend personeelsoverschot. De winst stijgt behoorlijk, terwijl de omzet maar nauwelijks groeit. Er wordt dus (verder) op kosten gestuurd. De verschillen tussen de verschillende bedrijfsactiviteiten zijn erg groot: In de bijlage zijn meer grafieken opgenomen.

8 3.1 Hoofdactiviteit: Dealers en detailhandel Verwachting voor de komende 6 maanden. 11% van de respondenten verwacht een lagere omzet in de zomer van % verwacht gelijke winst of orderportefeuille. 33% is positief gestemd. Heel langzaam neemt het aandeel slechtere verwachting af. Het personeelsbestand 56% heeft precies genoeg personeel, 33% een tekort en 11% heeft een overschot. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % geeft een winstdaling aan, alen met 1-10%. 22% ziet geen verschil. 67% geeft een (meest matige) winststijging aan, dat is beduidend meer dan eerdere kwartalen. Het berekende gemiddelde komt op een plus van 4,2% De index staat inmiddels op 90,7 punten (2008=100).

9 De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % ziet een daling van de omzet, vergelijkbaar een kwartaal eerder. 33% houdt de omzet gelijk. 56% ziet een verbetering, meest matig. De index stijgt met 3,6 pnt naar 98,5 punten. (2008=100) Prijsbeleid. 56% houdt de prijzen stabiel, de overige 44% laat de prijzen stijgen met 1-5%. Wat valt op? De dealer / detailhandelaar wordt langzaam positiever. De omzet en winst stijgen relatief behoorlijk en naderen het niveau van 2008.

10 3.2 Hoofdactiviteit: Importeur motoren In totaal hebben er 3 importeurs motoren deelgenomen aan het onderzoek. Verwachting voor de komende 6 maanden. Alle respondenten verwachten verbetering. Dit is positiever dan een kwartaal eerder, maar (opvallend) gelijk aan een jaar eerder. Het personeelsbestand. Tweederde van de importeurs had precies voldoende mensen in dienst. De overige zoeken werknemers. Het promotiebudget. Een derde van de importeurs houdt zijn promotiebudget op peil. Een derde laat het dalen met meer dan 10%, een derde laat het toenemen met 1-10%. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in Een derde van de respondenten rapporteert een winstdaling. Tweederde ziet de winst licht stijgen. Het berekend gemiddelde komt neer op een plus van 5,8%, de index komt daarmee op 103,0 punten (2008=100).

11 De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in Over d omzet is de importeur verdeeld, er wordt stabilisatie, kleine stijging en forse stijging gemeld. De index stijgt met 7,5 pnt naar 125,1 punten (2008=100). Prijsbeleid. Een derde zet een lichte prijsdaling in, de anderen houden de prijzen stabiel. Wat valt op? De importeur ziet de omzet en winst verbeteren. Daar staat wel een prijsdaling bij, die niet direct uit de verhouding tussen wist en omzet blijkt. Dit zal effect hebben op de cijfers van het volgende kwartaal.

12 3.3 Hoofdactiviteit: Importeur pleziervaartuigen In totaal hebben er 1 ondernemingen deelgenomen met als hoofdactiviteit importeur vaartuigen. Er wordt daarom geen detailpagina opgemaakt. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2013.

13 3.4 Hoofdactiviteit: Jachtbouw (inclusief architecten) In totaal hebben er 15 ondernemingen deelgenomen. Verwachting voor de komende 6 maanden. 20% geeft een lagere verwachting af tegen 27% eerder. 33% verwacht eenzelfde zomer als in % geeft aan een verbetering te verwachten, tegen 17% (!) een kwartaal eerder. Heeft u meer of minder opdrachten voor nieuwbouwschepen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar? 47% heeft meer schepen in opdracht. 20% heeft minder opdrachten, tegen 41% een kwartaal eerder.

14 Het personeelsbestand. 67% heeft voldoende mensen,33% een tekort en niemand een overschot. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % ziet de winst dalen. 26% houdt het stabiel. De overigen zien de winst stijgen, sommigen zeer fors. Het berekende gemiddeld laat een plus zien van 2,6%. De index komt daarmee op 80,1 punten (2008=100). De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % houdt de omzet gelijk. 13 % ziet de omzet dalen, 54% ziet een stijging. De index stijgt met 4,5 punten naar 94,0 pnt. (2008=100). Prijsbeleid. 60% houdt de prijzen gelijk. 40% voert een geringe prijsstijging door. Wat valt op? Winst en omzet geven positieve cijfers voor de jachtbouwer. De verwachtingen zijn daarbij ook positiever. Minder werven geven aan dat zij minder opdrachten hebben.

15 3.5 Hoofdactiviteit: Jachthavens en stalling In totaal hebben er in deze hoofdactiviteit 56 ondernemingen deelgenomen. Verwachting voor de komende 6 maanden. 30% van de respondenten heeft negatieve verwachtingen voor de zomer van % is positief. De rest verwacht eenzelfde patroon als in De antwoorden laten al langere tijd een zelfde beeld zien. Het personeelsbestand. 86% heeft voldoende mensen in dienst, 9% heeft een tekort en 5% een overschot. Wat is de bezettingsgraad van uw vaste ligplaatsen op dit moment? Het gemiddelde bezettingspercentage staat op 83,1%.

16 De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % ziet de winst dalen, van gering tot -25%. 50% houdt de brutowinst stabiel. De overige 26% meldt een winststijging, allen met 1-10%. Het berekende gemiddelde komt uit op minus 2,9%. De index komt hiermee op 84,8 punten (2008=100). De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in De cijfers voor de omzet zijn vrijwel identiek aan de brutowinst. De index staat 3,1 pnt lager op 83,6. (2008=100). Prijsbeleid. 63% houdt de prijzen stabiel. 29% voert een stijging door, allen van 1-5%. Wat valt op? De bezetting van de havens blijft zakt dit kwartaal iets verder, voor veel havens is april het begin van de huurperiode. Winst en omzet raken verder achterop.

17 3.6 Hoofdactiviteit: Makelaar en expert In totaal hebben er 3 ondernemers deelgenomen met de hoofdactiviteit makelaar of expert. Verwachting voor de komende 6 maanden. 67% verwacht geen verschil met vorig jaar. 33% verwacht een betere half jaar dit is vrijwel gelijk aan kwartaal eerder. Het personeelsbestand. 66% had precies voldoende personeel in diens, 34% heeft een tekort. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in Geen van de respondenten geeft een winstdaling door. 33% ziet geen verschil. 64% rapporteert een winstverbetering, zowel licht als fors. Gemiddeld zit de makelaar/expert 3,3% in de plus, de indexkomt daarmee op 93,4 punten (2008=100).

18 De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in De omzet is exact hetzelfde verdeeld als de brutowinst. De index staat op 95,4 punten (2008=100). Prijsbeleid. 63 % houdt de prijzen stabiel. 37% laat de prijzen dalen. Dit is al lang stabiel. Wat valt op? De brutowinst en omzet ontwikkelen zich positief, maar met mate. De makelaar/expert is optimistisch voor 2016, maar hij laat wel zijn prijzen dalen.

19 3.7 Hoofdactiviteit: Jachtservice In totaal hebben er in deze categorie 11 ondernemers deelgenomen. Verwachting voor de komende 6 maanden. 18% heeft een negatieve verwachting, iets minder dan een kwartaal eerder. 55 verwacht een gelijke zomer als in Positief is 27%. Het personeelsbestand. 73% geeft aan precies voldoende personeel te hebben, 18% heeft een overschot en 9% een tekort. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % ziet de winst dalen, meestal met 1-10%. 27% houdt de winst stabiel. 27% ziet de winst stijgen, op een uitzondering na allen met 1-10%. Gemiddeld komen de servicebedrijven 2,0% slechter uit en staat de index nu op 87,7 punten (2008=100).

20 De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % ziet de omzet dalen met meest 1-10%. 27% houdt de omzet stabiel. 36% ziet de omzet stijgen. De index staat op 88,8 pnt, een daling met 1,1 pnt (2008=100). Prijsbeleid. 72% houdt de prijzen stabiel. 9% laat de prijzen iets zakken. De overige 18% voert een prijsstijging door van 1-5%. Wat valt op? Ook dit kwartaal daalt omzet en winst ten opzichte van het eerste kwartaal De index is min-of-meer stabiel rond de 90 punten.

21 3.8 Hoofdactiviteit: Toeleveranciers In totaal hebben er in deze categorie 10 ondernemers deelgenomen. Verwachting voor de komende 6 maanden. 30% verwacht een eenzelfde periode als een jaar eerder, vrijwel gelijk aan Q De rest, 70%, verwacht een hogere orderportefeuille of hogere brutowinst. Het personeelsbestand. 80% heeft precies voldoende personeel. 20% heeft een tekort. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in Niemand ziet de winst licht dalen. 20% ziet geen verschil. 80% ziet de winst stijgen, meest daarvan met 1-10%. Gemiddeld doen de Toeleveranciers het 6,5% beter dan een jaar eerder. De index komt daarmee op 113,5 (2008=100).

22 De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % rapporteert geen verschil in omzet, de overige 80% merkt een verbetering op. Deze verbetering is iets groter dan bij de winst. De index staat op 119,8 pnt, een verbetering met 7,8 punten.(2008=100). Prijsbeleid. 30% houdt de prijzen op niveau. Door de overige 70% wordt een lichte verhoging doorgevoerd. Wat valt op? De toeleverancier blijft verbetering rapporteren. Omdat de jachtbouw en de detailhandel deze verbetering niet laten zien, blijkt dat deze voor een deel wordt veroorzaakt door handel op de buitenlandse markt.

23 3.9 Hoofdactiviteit: Jachtverhuur In totaal hebben er 8 verhuurders deelgenomen aan het onderzoek. Verwachting voor de komende 6 maanden. 12% verwacht een lagere omzet en/of winst. 50% ziet een zelfde zomer als in En 38% heeft positieve verwachtingen, iets minder dan in de laatste kwartalen van Wat is uw bezettingspercentage van uw verhuurvloot (totale verhuurcapaciteit) in Q1 2016? Het berekende gemiddelde in Q1 komt uit op een bezettingsgraad van 36%. Let hierbij op, dat de laagste categorie relatief erg groot is (0 to 25%)

24 Het personeelsbestand. 88% had precies voldoende personeel in dienst. 12% geeft een tekort aan. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in % rapporteert een winstdaling van 10-25%. 12% ziet geen verschil. 75% ziet de winst meest licht stijgen. Het gemiddelde komt uit op een plus van 4,7%. De index komt daarmee op 84,7 punten (2008=100). De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in De omzetcijfers lijken op de brutowinstcijfers. Een kwart van de respondenten meldt een omzetverlies. 50% ziet dezelfde omzet. Een kwart ziet de omzet stijgen. De index staat op 81,1 pnt, een daling met 3,1 pnt. (2008=100) Prijsbeleid. De meeste verhuurders voeren een lichte prijsverhoging door. Wat valt op? De bezettingspercentages zijn mogelijk geflatteerd omdat de laagste categorie tot 25% loopt. De omzet daalt terwijl de winst stijgt. De verklaring daarvoor is niet opgegeven.

25 3.10 Hoofdactiviteit: Zeil / vaaropleidingen In totaal zijn er 8 ondernemers in deze activiteit die hebben gereageerd. Verwachting voor de komende 6 maanden. De helft verwacht een gelijke brutowinst, de andere helft verwacht een verbetering. Ook in Q3 en Q4 verwachte niemand een verslechtering. Cursisten Het gemiddelde aantal cursisten is met 7,4% toegenomen ten opzichte van Q1 2015, tegen een plus van 4,0% toen. Het personeelsbestand. Alle respondenten heeft voldoende personeel. De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in Geen van de respondenten geeft aan dat de winst daalt. 75% houdt de winst stabiel. 25% geeft aan dat de winst is gestegen met 10-25%.

26 Gemiddeld komt de vaar-en zeilschool uit op plus 1,3% en staat de index nu op 98,1 punten (2008=100). De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in De brutowinst is vrijwel gelijk aan de antwoorden rond de brutowinst, maar er wordt iets hogere winst gerapporteerd. De index stijgt met 5,3 punten en staat op 128,0 pnt. (2008=100). Prijsbeleid. 50% houdt de prijzen stabiel. 12% laat de prijzen dalen. 37,5% voert een lichte stijging door van 1-5%. Wat valt op? De respondenten zijn positief over omzet en brutowinst en geven gemiddeld een plus aan. De opleiders zijn onverminderd positief voor de komende periode.

27 4. Tot Slot HISWA Vereniging zal voorlopig de conjunctuurenquête elk kwartaal blijven uitzetten en rapporteren. De enquête voor het volgend kwartaal wordt eind juli 2016 uitgevraagd. ***

28 Bijlage grafieken

29

30

31

32 ***

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. Fedecom Economische Barometer Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. De Fedecom Economische Barometer over het 4 e kwartaal van 2014 laat een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het teleurstellende

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur. Fedecom Economische Barometer Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur. De Fedecom Economische Barometer over het 1 e kwartaal van 2015 laat een lichte verbetering zien voor de dealerbedrijven

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit!

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! Fedecom Economische Barometer De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! De Fedecom Economische Barometer over het 2 e kwartaal van 2015 laat een verslechtering zien van de orderportefeuille

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Economische activiteit

Economische activiteit De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen.

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen. De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid 1 e kwartaal 2016 10 e jaargang, nr. 34 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid neemt toe Ook omzetniveau stijgt Winstniveau stijgt voor derde maal op rij Het tij lijkt zich te keren. Het negatieve sentiment

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart

HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart 25 juni 2013 Programma Actueel in het Groene Hart Conjunctuur en toekomst E-commerce Rondleiding Kempers Watersport Kwaliteit van het routenetwerk in het Groene hart

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT

DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT FINANCIELE DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT Nu de economie in vrijwel alle sectoren aantrekt, stijgt de vraag naar personeel. In drie jaar tijd is het werkloosheidspercentage met drie procent

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,6 99,6

KMO-Barometer 100,6 99,6 De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Daan Holtackers Ad Grootenboer

Monitor Bouwketen. Daan Holtackers Ad Grootenboer Monitor Bouwketen Daan Holtackers Ad Grootenboer V01 Rapport in opdracht van BNA, Bouwend Nederland, FOSAG, NLingenieurs en UNETO-VNI Juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Algemeen 5 1.1 De conjunctuurontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8 BEDRIJFSLEVEN TOTAAL 1. Bedrijfsleven eind 2008 in onzekerheid Het bedrijfsleven in het gebied van Kamer van Koophandel Den Haag heeft in het derde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd, zeker niet

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

Productie licht gedaald in vierde kwartaal

Productie licht gedaald in vierde kwartaal Vierde kwartaal 14 Productie licht gedaald in vierde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Conjunctuurtest voorjaar 2012

Conjunctuurtest voorjaar 2012 Conjunctuurtest voorjaar 0 Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 0 Kasper Buiting, beleidsadviseur Onderzoek en Economie www.fme.nl Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder bronvermelding

Nadere informatie

Omzet industrie daalt

Omzet industrie daalt Tweede kwartaal 21 industrie daalt Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO Samenvatting van de resultaten van het 61 e panelonderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Bedrijfsleven optimistischer

Bedrijfsleven optimistischer Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 214: Bedrijfsleven optimistischer - Minder belemmeringen voor activiteiten - Ondernemers verwachten verbetering van economisch klimaat - Ondernemers minder

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer Zoetermeer, 24 november 2017 INHOUDSOPGAVE Het derde kwartaal 2017 Hoge bedrijvigheid Groot tekort aan personeel Niet synchroon Winst overtreft verwachting Prijsniveau verrast Minder, maar wel goed Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 215 Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 215.

Nadere informatie

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT FINANCIELE KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT In de Troonrede zijn de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26 Inhoud Ontwikkeling productie 2 Verwachting productie 3 Oordeel productiecapaciteit 4 Ontwikkeling aantal orders 5 Verwachting aantal orders 6 Verwachting aantal exportorders 7 Oordeel orderpositie 8 Oordeel

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE

ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE Na jaren van bezuinigingen en beperkte economische groei verwachten zorginstellingen voor 2017 weer meer financiële ruimte. Ten opzichte van vorig jaar

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014 OnderhoudNL Ondernemerspanel 25 e meting Hoogseizoen 2014 Rapportage T.b.v. OnderhoudNL Mark de Graaf MSc RE, drs Hanane Bouazzaoui Januari 2015 a14onlov2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Respons en bedrijfskenmerken

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

ECONOMISCHE ACTIVITEIT

ECONOMISCHE ACTIVITEIT UNIZO KMO-Barometer UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be mail kmo-barometer@unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Economische crisis verbreedt en verdiept zich in het (Zuidwest-)Nederlandse bedrijfsleven

Economische crisis verbreedt en verdiept zich in het (Zuidwest-)Nederlandse bedrijfsleven Economische crisis verbreedt en verdiept zich in het (Zuidwest-)Nederlandse bedrijfsleven Tweede meting, 1 e kwartaal 29 Over COEN: De ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek

Nadere informatie

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid 2 e kwartaal 11 e jaargang, nr. 39 30 augustus INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid valt hoger uit Omzet stijgt Ondernemers in het kiepautovervoer sluiten een uitstekend tweede kwartaal af. Hoewel de winst voor

Nadere informatie

Sectormonitor 2017-Q2

Sectormonitor 2017-Q2 Sectormonitor 2017-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek 12 september 2017 Inhoud Sectormonitor 2017-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

Nadere informatie

1 e kwartaal 2012. Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners INHOUDSOPGAVE

1 e kwartaal 2012. Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners INHOUDSOPGAVE 1 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 19 e jaargang, nr 69 Zoetermeer, 2 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Aandeel brandstofkosten verschilt Kostenpost brandstof voor iedereen

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

FME Postbus AD Zoetermeer T E I HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2016

FME Postbus AD Zoetermeer T E I  HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2016 FME Postbus 190 2700 AD Zoetermeer T 079 353 11 00 E info@fme.nl I www.fme.nl HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête 2016 Algemeen Ondernemers in de technologische industrie hebben in 2015 een omzetgroei

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015 Consumentenvertrouwen in verzekeraars Juli 2015 Index Consumentenvertrouwen in verzekeraars Het Consumentenvertrouwen in verzekeraars staat in juli 2015 op een stand van -10 (zie berekeningswijze). 10

Nadere informatie

Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012

Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Datum: Juli 2012 Contactpersonen: Martijn Snels Eva Kromhout Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood

West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood Barometer West-Vlaamse bouwondernemers vierde kwartaal 2015 West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood Verlaging loonkost nu nodig om binnenlandse jobs te behouden De bouwbarometer die Bouwunie elk

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie