Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & / 30 augustus 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval Totaaloverzicht Huishoudelijk restafval GFT (huis-aan-huis en groftuinafval) Oud papier en karton Glas Plastic verpakkingsmateriaal 11 3 Aanbiedgedrag Restafval GFT 14 4 Zwerfafval en illegale dump Meldingen Aantal verbalen 15 5 Aanvullende maatregelen Milieueilandjes Stortquotum 16 6 Kosten en baten overzicht Financiële gevolgen burgers Financiële gevolgen gemeente Hengelo 17 Blad 2 van 17

3 1 Inleiding De gemeente Hengelo heeft op 1 januari 2012 Diftar ingevoerd. Er is toegezegd om na ieder kwartaal een voortgangsrapportage voor te leggen aan het college van B&W en de raad te informeren. Na het eerste kwartaal is dit gebeurd middels een korte voortgangsrapportage waarin een overzicht werd gegeven van de belangrijkste grondstofstromen, restafval en het aanbiedgedrag. Deze rapportage bevat de cijfers van januari tot en met juni In deze tweede voortgangsrapportage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de grondstofstromen en restafval in het eerste halfjaar. Ook het aanbiedgedrag van de eerste twee kwartalen wordt onder de loep genomen. Daarnaast wordt een eerste doorkijk gegeven in de kosten en baten van Diftar; dit was na de eerste drie (winter)maanden nog niet mogelijk. In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de volgende onderdelen: - Ontwikkeling grondstofstromen en restafval 1 januari 30 juni 2012; - Aanbiedgedrag in kwartaal 1 januari 30 juni 2012; - Aanvullende maatregelen; - Kosten en baten overzicht. Nu er meer cijfers bekend zijn over verschillende maanden in verschillende seizoenen, is de voortgangsrapportage uitgebreid met een overzicht van de kosten en baten. Het is een eerste doorkijk van de resultaten van Diftar in Hengelo. Blad 3 van 17

4 2 Grondstofstromen en restafval In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste grondstofstromen en restafval worden geanalyseerd. De ingezamelde hoeveelheden zullen worden vergeleken met de hoeveelheden in 2011 en er zal een overzicht per maand worden gegeven, zodat de ontwikkeling van de grondstoffen en restafval beter kan worden bekeken. De belangrijkste grondstofstromen die zullen worden behandeld zijn: GFT, oud papier en karton, glas, kunststofverpakkingsmateriaal en grof tuinafval. Bij de hoeveelheden die zijn ingezameld op het Milieupark dient te worden opgemerkt dat het Milieupark ook wordt gebruikt door de burgers van Borne. 2.1 Totaaloverzicht In zowel 2011 als 2012 is de totale ingezamelde hoeveelheid in het tweede kwartaal groter. Dit is grotendeels te wijten aan de groene stromen GFT en grof tuinafval. Het eerste kwartaal bestaat grotendeels uit wintermaanden, in het tweede kwartaal start de lente en komt er meer grondstof vrij uit tuinen. De grafiek laat duidelijk zien dat niet alleen de gescheiden stromen zijn toegenomen, maar dat de totale hoeveelheid grondstoffen en restafval per persoon in Hengelo is afgenomen in Inwoners van Hengelo produceren dus minder grondstoffen en restafval. Over beide kwartalen samen wordt er in % minder aangeboden. Blad 4 van 17

5 2.2 Huishoudelijk restafval De hoeveelheden huishoudelijk restafval in de eerste zes maanden van 2012 zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Inzamelresultaten 2012 De cijfers laten een vrij stabiel beeld zien, de gemiddelde hoeveelheid ingezameld huishoudelijk restafval is over de eerste zes maanden van 2012 ongeveer kilo. Het gaat hier om het huishoudelijk restafval dat is ingezameld via de grijze minicontainers, ondergrondse containers en de gebrachte zakken fijn restafval op het Milieupark aan de Wegtersweg in Hengelo. Op het Milieupark wordt het fijn restafval zoveel mogelijk gescheiden van het grof restafval. Vergelijking met 2011 In onderstaande grafiek is te zien dat de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk restafval in 2012 fors gedaald is ten opzichte van Deze daling tekende zich al af in het eerste kwartaal en heeft zich doorgezet in het tweede kwartaal. Over beide kwartalen samen is een afname te zien van ongeveer 32%. Dit is een forse daling in een jaar tijd, die toe te schrijven is aan de invoering van Diftar en het beter scheiden van de grondstofstromen door de Hengelose burger. Deze grondstofstromen komen later in dit hoofdstuk aan bod. Het huishoudelijk restafval wordt verwerkt bij Twence, waar het wordt verbrand in de verbrandingsoven. Doordat er minder huishoudelijk restafval wordt aangeboden door een betere scheiding in grondstofstromen, wordt er minder afval verbrand. Het eerste half jaar van 2012 is er ten opzichte van 2011 op deze manier al ruim ton minder afval verbrand. Huishoudelijk restafval Milieupark De hoeveelheid zakken op het Milieupark is gestegen, maar deze hoeveelheden zijn opgenomen in het totaalcijfer. In de volgende grafiek zijn de hoeveelheden zakken huishoudelijk restafval (in kg.) te zien, aangeboden op het Milieupark. Blad 5 van 17

6 Huisvuilzakken Milieupark 2.3 GFT (huis-aan-huis en groftuinafval) Onder GFT is de afkorting voor groente-, fruit en tuinafval (etenresten en tuinafval). De hoeveelheden GFT over de eerste zes maanden van 2012 zijn in onderstaande grafiek weergegeven. De cijfers bevatten zowel het GFT dat huis-aan-huis opgehaald is met minicontainers als het GFT dat wordt gebracht op het Milieupark. Huis aan huis Blad 6 van 17

7 Milieupark Inzamelresultaten 2012 De hoeveelheid aangeboden GFT is sterk seizoensafhankelijk en afhankelijk van het weer. In de wintermaanden wordt doorgaans weinig tuinafval aangeboden, de pieken liggen in het voorjaar en najaar, terwijl de zomermaanden een gemiddeld aanbod laten zien. De toename van de hoeveelheid aangeboden GFT in het tweede kwartaal is dus volgens verwachting. Er zijn geen aanwijzingen dat er GFT in de openbare ruimte is gedeponeerd. De stroom grof tuinafval is specifiek in dit hoofdstuk opgenomen vanwege de ingevoerde takkenronde in het voorjaar, waarbij burgers zich bij Twente Milieu konden melden voor het gratis ophalen van grof tuinafval (binnen een vastgestelde periode). Met de gratis takkenronde is in totaal kilo aan huis opgehaald. Vergelijking met 2011 Er is een duidelijk afname te zien van de aangeboden hoeveelheid GFT, die huis aan huis ingezameld wordt. Over de eerste zes maanden is een afname te zien van ongeveer 21%. Blad 7 van 17

8 2.4 Oud papier en karton De hoeveelheden ingezameld oud papier en karton (OPK) in de eerste zes maanden van 2012 zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Het betreft zowel het huis-aan-huis opgehaalde OPK als het OPK dat is gebracht naar de verzamelcontainers (Milieueilanden) en het Milieupark. Inzamelresultaten 2012 De ingezamelde hoeveelheid OPK is maandelijks vrij stabiel. De hoeveelheid is gemiddeld kilo. Burgers in de gemeente Hengelo scheidden voor de invoering van Diftar hun OPK al van het fijn restafval en behaalden daarmee goede resultaten. Vergelijking met 2011 In het eerste kwartaal van 2012 is de hoeveelheid ingezameld OPK licht gestegen. In het tweede kwartaal zet deze stijging zich voort. Ten opzichte van 2011 is de ingezamelde hoeveelheid met ongeveer 15% gestegen in het eerste half jaar van Analyse inzamelingswijzen De invoering van Diftar heeft er toe geleid dat burgers in Hengelo nog meer OPK zijn gaan scheiden (zie bovenstaande grafieken). Onderstaande grafieken tonen de hoeveelheden ingezameld oud papier en karton per inzamelwijze in Hengelo van augustus 2011 tot en met juni Blad 8 van 17

9 De hoeveelheid ingezameld oud papier en karton bij de verzamelcontainers is sinds augustus 2011 verviervoudigd. Naar aanleiding van de toegenomen hoeveelheden bij de brengpunten in Hengelo is begin dit jaar het aantal verzamelcontainers uitgebreid, zowel in aantallen containers als in het aantal locaties. worden containers frequenter geleegd omdat ze sneller vol zijn, dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De ingezamelde hoeveelheid bij de verzamelcontainers gaat niet ten koste van de huis-aan-huis ingezamelde hoeveelheid. De volgende grafiek laat zien dat deze hoeveelheid ook licht stijgt. Huis-aan-huis inzameling gebeurt door vrijwilligers van verenigingen, die hiervoor een vergoeding ontvangen. Zij worden hierbij geassisteerd door een chauffeur en begeleider van Twente Milieu. Enkele verenigingen maken gebruik van een papiercontainer op een centrale locatie in de wijk, waar wijkbewoners hun oud papier en karton naartoe kunnen brengen. De inzameling bij de verzamelcontainers gaat niet ten koste van de hoeveelheid die wordt opgehaald door de verenigingen, ook huis-aan-huis is een lichte stijging waar te nemen. Blad 9 van 17

10 2.5 Glas De hoeveelheden ingezameld glas in de eerste zes maanden van 2012 zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Inzamelresultaten 2012 De maand januari laat een opvallende piek zien ten opzichte van de overige vijf maanden. Dit kan te maken hebben met de consumptie van burgers tijdens de feestdagen, dit brengt extra glas in omloop dat vaak pas in januari wordt aangeboden. Overige maanden laten geen opvallende cijfers zien, gemiddeld wordt per maand kilo glas ingezameld via de verschillende brengpunten en op het Milieupark. Vergelijking met 2011 In Hengelo wordt glas al jarenlang apart ingezameld via brengpunten in de stad. Burgers zijn hierdoor gewend om glas gescheiden in te zamelen. Vaak zijn brengpunten geplaatst bij supermarkten of winkelcentra. In de eerste twee kwartalen van 2012 is een duidelijke stijging te zien van het gescheiden ingezameld glas, ten opzichte van de eerste twee kwartalen van Over beide kwartalen samen is ruim 12% meer glas gescheiden ingeleverd in Blad 10 van 17

11 2.6 Plastic verpakkingsmateriaal De hoeveelheden ingezameld plastic verpakkingsmateriaal in de eerste zes maanden van 2012 zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Het betreft zowel het huis-aan-huis ingezamelde materiaal als het plastic verpakkingsmateriaal dat is ingezameld bij de verschillende brengpunten. De grafiek laat over de eerste zes maanden van 2012 een duidelijke stijging zien. Hieruit blijkt dat de inwoners van Hengelo het plastic verpakkingsmateriaal steeds beter gaan scheiden. Dit is in het begin van 2012 ook al gebleken uit het aanbiedgedrag op de brengpunten: deze waren steeds vaker vol. Reden voor de gemeente Hengelo en Twente Milieu om het aantal verzamelcontainers in Hengelo uit te breiden na het eerste kwartaal. Hierover is ook uitgebreid gecommuniceerd in onder andere de Afvalklepper. In 2011 was Hengelo, mede door het haalsysteem met zakken, al koploper in Twente wat betreft de gescheiden ingezamelde hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal. Gemiddeld werd er in 2011 in 10 Twentse gemeenten door Twente Milieu 5,55 kilo per inwoner ingezameld. In de gemeente Hengelo was dit 9,24 kilo per inwoner. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat deze hoeveelheid nog steeds stijgt. Over beide kwartalen samen is in 2012 een stijging te zien van 65% ten opzichte van dezelfde kwartalen in Analyse inzamelingswijzen De invoering van Diftar heeft er toe geleid dat burgers in Hengelo nog meer plastic verpakkingsmateriaal zijn gaan scheiden (zie bovenstaande grafieken). Dit gebeurt op verschillende manieren: huis-aan-huis en via verzamelcontainers op Milieueilanden. Onderstaande grafieken tonen de hoeveelheden ingezameld plastic verpakkingsmateriaal per inzamelwijze in Hengelo van augustus 2011 tot en met juni Blad 11 van 17

12 De inzamelingsresultaten van verzamelcontainers in Hengelo laat een duidelijke stijgende lijn zien. In mei 2012 zijn op de Milieueilanden extra containers geplaatst om aan voldoende volume te bieden voor het volume dat wordt aangeboden. De eerste resultaten van deze verzamelcontainers zorgen voor een verder stijgende lijn bij de Milieueilanden. De inzamelresultaten bij de verzamelcontainers gaan niet ten koste van de huis-aan-huis ingezamelde hoeveelheden, maar zijn een extra opbrengst. De volgende grafiek laat zien dat de hoeveelheid die huis-aan-huis wordt ingezameld ook nog steeds stijgt. De huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingsmateriaal gebeurt in Hengelo met zakken. Deze zakken kunnen gratis worden opgehaald door de inwoners van Hengelo en op vaste ophaaldata aan straat worden aangeboden. Na de invoering van Diftar zijn de inzamelingsresultaten ook huis aan huis gestegen. Blad 12 van 17

13 3 Aanbiedgedrag De gemeente Hengelo heeft Diftar ingevoerd op basis van volume frequentie. Dit betekent dat inwoners naast een vast tarief een variabel tarief betalen voor iedere keer dat zij gebruik maken van hun inzamelingsmiddel. In de gemeente Hengelo worden twee volumes minicontainers gebruikt (140 en 240 liter) en wordt (onder meer bij hoogbouw) gebruik gemaakt van ondergrondse containers. Omdat betaald wordt per aanbieding, is het interessant om dit gedrag verder te bestuderen. 3.1 Restafval Het variabele tarief voor huishoudelijk restafval is voor alle inzamelingsmiddelen als volgt: liter minicontainer: 5, liter minicontainer: 2,95-60 liter ondergrondse container: 1,25 Om de invloed van Diftar op het aanbiedgedrag goed te kunnen bekijken, is in onderstaande grafiek gestart met oktober Vervolgens is maandelijks te zien hoeveel aanbiedingen hebben plaatsgevonden per inzamelingsmiddel. Aantal aanbiedingen De lijn van de 240 liter minicontainers laat in januari 2012 een duidelijke daling zien. Daarna blijft de lijn vrij constant. Ten opzichte van 2011 worden er veel minder minicontainers aangeboden per maand. De rode lijn van de 140 liter minicontainers laat een lichte stijging zien. Deze stijging is te verklaren door de gratis omruilactie aan het eind van 2011, waar burgers hun 240 liter minicontainer gratis konden ruilen voor een kleiner exemplaar, ter voorbereiding op de invoering van Diftar. Hier is goed gebruik van gemaakt; ruim huishoudens hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Voor de omruilactie waren er om en nabij de 600 exemplaren van de 140 liter minicontainer in omloop, inmiddels worden er bijna gebruikt in Hengelo. Dit verklaart direct het gestegen aantal aanbiedingen. De grootste daling van het aantal aanbiedingen is te zien bij de ondergrondse containers. De groene lijn daalt fors in januari Daarna blijft het aantal aanbiedingen vrij constant. Blad 13 van 17

14 In onderstaande tabel is te zien hoeveel aansluitingen in 2012 gebruik maken van ieder inzamelmiddel. In de kolommen daarnaast is te zien hoe vaak ieder inzamelmiddel gemiddeld wordt aangeboden/gebruikt per maand. Aantal Gemiddeld aantal aanbiedingen (gem.) Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. 240 liter minicontainer ,14 1,01 1,07 1,00 1,15 0, liter minicontainer ,99 0,93 0,97 0,94 1,05 0,85 60 liter ondergrondse containers ,47 3,96 4,21 3,79 4,16 3, GFT Het variabele tarief voor GFT is voor alle inzamelingsmiddelen als volgt: liter minicontainer: 3, liter minicontainer: 1,85 Om de invloed van Diftar op het aanbiedgedrag goed te kunnen bekijken, is de volgende grafiek gestart met oktober Vervolgens is maandelijks te zien hoeveel aanbiedingen hebben plaatsgevonden per inzamelingsmiddel. De gratis omruilactie in 2011 heeft op dit aanbiedgedrag weinig invloed gehad aan het eind van De seizoenen hebben duidelijk invloed op het aanbiedgedrag van GFT. In de wintermaanden worden relatief weinig GFT containers aangeboden, dit aantal neemt toe in het voorjaar. Deze seizoensgedragingen waren ook in voorgaande jaren te zien. Wel zijn de pieken en dalen lager dan voorgaande jaren, de containers worden in zijn algemeenheid minder vaak aangeboden sinds de invoering van Diftar. Aantal Gemiddeld aantal aanbiedingen (gem.) Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. 240 liter minicontainer ,31 0,30 0,82 0,62 0,94 0, liter minicontainer ,30 0,28 0,70 0,52 0,82 0,68 Blad 14 van 17

15 4 Zwerfafval en illegale dump 4.1 Meldingen In onderstaande tabel zijn cijfers te zien die te maken hebben met het dumpen van illegaal afval, meldingen hierover en hoeveelheden. De laatste drie maanden van 2011 zijn opgenomen om te kunnen zien of er sprake is van een toename na de invoering van Diftar. Aantal meldingen Twente Milieu Pasgebruik netheidmedewerkers (aantal klikken ondergrondse containers) Dump bij verzamelcontainers in kg. Aantal uren inzet illegale dump Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun ,75 17, Op basis van bovenstaande cijfers kan niet per definitie geconcludeerd worden dat het ontwijkgedrag, zoals het illegaal dumpen van afval, substantieel is gestegen. 4.2 Aantal verbalen Vanaf 1 januari is extra ingezet op handhaving. De afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo heeft in de eerste zes maanden van 2012 in totaal 74 mensen bekeurd voor afval gerelateerde zaken. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Aantal verbalen Aanvullende maatregelen 5.1 Milieueilandjes Doordat een aantal gescheiden grondstofstromen zijn toegenomen, bleek op sommige punten in Hengelo de capaciteit van de verzamelcontainers onvoldoende. Tot nu toe is er gewerkt met praktische oplossingen in afwachting van het Grondstoffenprogramma. In mei 2012 is het aantal brengpunten uitgebreid en is op sommige punten de capaciteit vergroot. Dit is gecommuniceerd in de Afvalklepper en in de gemeentelijke advertenties. Ook zijn de locaties opgenomen op de verschillende websites van Diftar Hengelo, de gemeente Hengelo en Twente Milieu. In de analyse van de verschillende grondstofstromen in hoofdstuk 2 is duidelijk te zien dat het bijplaatsen van verzamelcontainers heeft geleid tot een toename van de hoeveelheden. Er is in mei gekozen voor praktische oplossingen. Momenteel wordt gekeken naar structurele oplossingen voor de brengpunten verspreid over de stad, onder meer in de vorm van ondergrondse milieueilandjes. Er wordt ook gewerkt aan de uitbreiding van het aantal luierinzamelpunten. Blad 15 van 17

16 5.2 Stortquotum Bij de invoering van Diftar is rekening gehouden met een stijging van het gebruik van het stortquotum van 30 naar 40%. Uitgaande van aansluitingen in Hengelo die de beschikking hebben over het stortquotum van 250 kg., is er 9235 ton stortquotum beschikbaar. Tot en met juni is er 1175 ton gebruikt. Wanneer dezelfde hoeveelheid ook in het laatste half jaar zal worden gebruikt, wordt 2350 ton van het stortquotum gebruikt. Dit is iets meer dan 25% van het totale beschikbare stortquotum. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in december vaak een beperkte toename is te zien. Burgers willen dan voor de jaarwisseling hun ongebruikte stortquotum nog gebruiken. Het is echter niet aannemelijk dat het voorziene percentage zal worden bereikt. Naast de gewichten is het ook interessant om te kijken hoeveel aansluitingen in de gemeente Hengelo gebruik maken van het stortquotum. In onderstaande tabel staat het aantal bezoeken aan het Milieupark. Bezoekers kunnen op de weegbrug kiezen voor twee stromen: restafval en groenafval. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Restafval Groenafval Het aantal bezoeken staat niet gelijk aan het aantal gebruikte passen. Eén pas kan voor meerdere bezoeken zijn gebruikt. In onderstaande grafiek is te zien hoe vaak een pas gebruikt is op het Milieupark in Hengelo. Het gaat hierbij enkel om de bezoekers die op de weegbrug voor restafval hebben gekozen, omdat enkel deze afvalstroom van invloed is op het stortquotum. Ruim 55% van de aansluitingen die het Milieupark hebben bezocht, hebben dit eenmalig gedaan. Ongeveer 23% bezocht het Milieupark twee keer in de eerste zes maanden van De overige 22% bezocht het Milieupark drie keer of vaker. In totaal hebben verschillende aansluitingen het Milieupark bezocht. Dit is ongeveer 30% van het aantal aansluitingen in Hengelo. Blad 16 van 17

17 6 Kosten en baten overzicht In dit hoofdstuk wordt eerst een weergave gegeven van de financiële gevolgen van de invoering van Diftar voor de burgers van Hengelo. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van het GBT, In de tweede paragraaf wordt een prognose gegeven voor de begroting 2012 van Hengelo. 6.1 Financiële gevolgen burgers Waar de gemeente Hengelo voorheen een vast tarief hanteerde, wordt nu naast een vast tarief gewerkt met variabele tarieven voor zowel minicontainers als ondergrondse containers. Burgers betalen voor het gebruikt van deze inzamelingsmiddelen. Op basis van het aanbiedingsgedrag tot en met juni 2012 kan een eerste doorkijk worden gegeven in de financiële gevolgen van Diftar voor de burger. In 2011 was het vaste tarief van de afvalstoffenheffing 273,60. Dit tarief had 5,00 hoger moeten zijn. Rekening houdend met indexering zou het vaste tarief in 2012 zijn uitgekomen op 280,00 wanneer Diftar niet zou zijn ingevoerd. In onderstaande analyse wordt het huidige gebruik en de financiële gevolgen hiervan vergeleken met het vaste tarief van 280,00 dat anders in 2012 zou worden gevoerd. Uitgangspunten Aantal huishoudens*: Vaste heffing ,00 + indexering: 280,00 Gegevens Na extrapolatie over 2012 onder of gelijk aan de 280,00: ,9% Na extrapolatie over 2012 boven 280,00: ,1% Nu al boven 280,00: ,5% Gemiddeld tarief in 2012 na extrapolatie: 261, % goedkoper uit over 2012: ,1% 10-20% goedkoper uit over 2012: ,7% 20% of goedkoper uit over 2012: ,1% 0-10% duurder uit over 2012: ,5% 10-20% duurder uit over 2012: ,2% 20% of meer duurder uit over 2012: ,5% *: Bij de analyse is alle leegstand (1.460) buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het niet mogelijk om verhuizingen na 1 januari 2012 goed op te nemen in de analyse. Daarom is er voor gekozen om al deze aansluitingen (1.230) niet op te nemen in de analyse. 6.2 Financiële gevolgen gemeente Hengelo Op basis van de informatie tot en met juni 2012 is een prognose gemaakt voor geheel De financiële voordelen van het nieuwe milieupark en de invoering van Diftar worden dit jaar duidelijk zichtbaar. Door de betere scheiding in grondstoffen zijn de verwerkingskosten lager. Verwacht voordeel is ,- Blad 17 van 17

Rapportage Diftar Hengelo

Rapportage Diftar Hengelo Rapportage Diftar Hengelo Jaargang 2012 / 8 maart 2013 Titel : Rapportage Diftar 2012 Titel Rapportage Diftar Hengelo Jaargang 2012 Auteurs Bas Assink Twente Milieu Franc Talsma Gemeente Hengelo Datum

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

-Zorg voor milieu en oog voor duurzaamheid -Eerlijke verdeling van kosten -Uiteindelijk besparen op de totale kosten

-Zorg voor milieu en oog voor duurzaamheid -Eerlijke verdeling van kosten -Uiteindelijk besparen op de totale kosten Oplegnotitie Invoering van DifTar in de Gemeente Hengelo 20 april 2011 Op 27 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Hengelo ervoor gekozen om in te zamelen middels de diftar systematiek. Diftar gaat uit

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Enschede zonder afval

Enschede zonder afval Enschede zonder afval Factsheets eerste kwartaal Diftar 2017 Aanbiedgedrag Restafval Aantal ledigingen/stortingen per inzamelmiddel 140 liter 240 liter 30 liter verzamelcontainer Tarief 4,03 - totaal 8,06

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Evaluatie januari mei 2016

Evaluatie januari mei 2016 GOED SCHEIDEN LOONT Evaluatie januari mei 2016 Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Sorteeranalyses restafval...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017 Nr. 17INT02679 Memo Datum : woensdag 27 september 2017 Aan wie : Cie Grondgebied Kopie aan : Jelle Beintema, Paul van der Steen Behandeld door : Gerard Oonk (GOO) Onderwerp: Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

P.J. Hoogendoorn SO OA. Invoering Diftar per

P.J. Hoogendoorn SO OA. Invoering Diftar per SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200544 422362 / 422362 ONDERWERP Invoering Diftar per 01-01-2012 P.J. Hoogendoorn SO OA AGENDANUMMER C2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Monitor 2015 Gemeente Staphorst

Monitor 2015 Gemeente Staphorst Monitor 2015 Gemeente Staphorst Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Kilogrammen restafval Aantal meldingen Aantal klachten Percentage hergebruik Inwoners Milieu Inzamelprestatie GFT Inzamelprestatie

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1 TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013 Pagina 1 1 Inleiding In 2011 is de Afvalnota gemeente Roerdalen 2012 2014 vastgesteld. Het huidige beleid loopt dus nog tot 1 januari 2015. In de afvalnota is vastgesteld

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Monitor 2016 Gemeente Twenterand

Monitor 2016 Gemeente Twenterand Monitor 2016 Gemeente Twenterand Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Bewonersonderzoek Aantal klachten Inzamelprestaties Inwoners Milieu Samenstelling restafval Mooi Schoon Afval scheiden is goud

Nadere informatie

Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017

Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017 Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017 Totstandkoming beleidsplan (proces) Deskresearch systeemvarianten door Avri Individuele gesprekken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Gespreksnotitie Diftar Aan: de raadscommissie fysiek Van: het college van burgemeester en wethouders Datum:

Gespreksnotitie Diftar Aan: de raadscommissie fysiek Van: het college van burgemeester en wethouders Datum: Gespreksnotitie Diftar Aan: de raadscommissie fysiek Van: het college van burgemeester en wethouders Datum: 23.12.2010 algemeen Deze korte notitie over de beleidskeuzes die gemaakt moeten worden bij het

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017

Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017 Opgesteld voor : Gemeente Alblasserdam Opgesteld door : Josine van den Berg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Resultaten afvalbeheer: afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 7 december 2016 Nr. : 2016-120 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 3. Doelstelling afvalscheidingpercentage... 4 4. Containers: plaatsingen en wisselingen... 4 5. Afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Definitieve versie

Vragen en antwoorden Definitieve versie Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden Definitieve versie 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Samenvattende conclusie. 2. Inleiding

Inhoud. 1. Samenvattende conclusie. 2. Inleiding Inhoud 1. Samenvattende conclusie...1 2. Inleiding...1 3. Containers: plaatsingen en wisselingen...2 4. Afvalhoeveelheden...2 5. Effect extra gft inzameling in de gemeenten Neerijnen en West Maas en Waal...4

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad.

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Stad Kerkrade, 22 september 2010 Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 10it00474 Hierbij bieden wij u aan ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 10Rb039 inzake tarieven

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer 16.057 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Diftar in te voeren op basis van volume/frequentie

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Beleidskeuzedocument diftar

Beleidskeuzedocument diftar Beleidskeuzedocument diftar Gemeente Enschede / 25 februari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diftar 5 2.1 Uitgangspunten en doelen 5 2.2 Betalen per aanbieding 6 2.3 Succesfactoren voor een sluitende

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Algemeen Wat verandert er voor mij in het kort? Voor laagbouw geldt (op een paar uitzonderingen na) dat: De huidige groene bak straks

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Vergadering: 14 december 2010 Agendanummer: 12 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Huis aan huis inzameling van kunststof met zakken

Huis aan huis inzameling van kunststof met zakken Datum 2 2 SEP. 2016 Nr. Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Ing. P.A.C. Bogers Email: P.A.C.Bogers@bergenopzoom.nl Tel: (0164) 277699 Portefeuillehouder(s) Y.J.M.M.

Nadere informatie

Onderwerp:Evaluatie invoering vervolgsysteem binnen afvalinzameling

Onderwerp:Evaluatie invoering vervolgsysteem binnen afvalinzameling Pagina 1 van 6 GEMEENTE NUTH Raad: 1 juli 2008 Agendapunt: Reg.nr: FIN/2008/4842 RTG: 17-6-2008 AAN DE RAAD Onderwerp:Evaluatie invoering vervolgsysteem binnen afvalinzameling Inleiding Op 26 september

Nadere informatie

In dit voorstel wordt uitgewerkt hoe we deze twee thema s in 2014 en 2015 willen gaan oppakken.

In dit voorstel wordt uitgewerkt hoe we deze twee thema s in 2014 en 2015 willen gaan oppakken. Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet 2014-2015 De raad wordt voorgesteld: 1. In de periode 2014-2015 in totaal 738.000,- beschikbaar te stellen en de kosten te dekken door een onttrekking uit de reserve

Nadere informatie