Alarmering Natuurbrandbestrijding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alarmering Natuurbrandbestrijding"

Transcriptie

1 Alarmering Natuurbrandbestrijding DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d Versie 1.0, 1 d.d. van

2 Alarmering Natuurbrandbestrijding Noord-Holland Noord Inhoud Dit document beschrijft de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie 1. Over dit document 3 2. Kleurindex 4 3. Inzetvoorstellen 6 4. Specialisme Natuurbrand 9 5. Alarmering Opschaling 13 DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

3 1. Over dit document Documentinformatie Dit document is : onderdeel van het digitale kwaliteitshandboek dat geïntegreerd is in het intranet van de Veiligheidsregio vastgesteld door Hoofd OPV op 1 februari 2011 Doel Het doel van dit document is het beschrijven van de systematiek van alarmeren bij natuurbranden. Voor wie Dit document is bestemd voor: Gemeenschappelijke Meldkamer Piket officieren Gemeentelijke brandweer korpsen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: Bewaartermijn Voor dit document is een bewaartermijn opgesteld van twee jaar Iedere 2 jaar wordt dit document opnieuw bekeken. TVB De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij dit document zijn: Wie Hoofd Operationele Voorbereiding Senior beleidsmedewerker Operationele Voorbereiding Korpsen met natuurbrand gevoelige gebieden en piketofficieren TVB Eigenaar van dit document Autoriseert wijzigingen in dit document Verantwoordelijk voor exploitatiebudget Beheerder van dit document Verwerkt wijzigingen en publiceert nieuwe versies van het document Betrokken bij opstellen originele document Betrokken bij grote aanpassingen (zulks ter beoordeling van het Hoofd OPV) Brandweer commandanten Ter kennisgeving en eventueel ter uitvoering Andere documenten Dit document heeft een relatie met andere documenten. Onderstaand volgt een overzicht. Document Natuurbrandbeheersingsplan Kustgemeenten NHN Incidentbestrijdingsplan Noord-Holland Noord 2010 Uniforme opschaling Natuurbranden Inzetprocedure Natuurbrandbestrijding Relatie Dit stuk is deel van operationele uitwerking. Beschrijft multidisciplinaire aspecten bij natuurbranden. Dient als een van de uitgangspunten voor deze procedure. Beide stukken zijn aanvullend. DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

4 2. Kleurindex EKOPOWER In het oosten van het land is een systeem (EKOPOWER) in gebruik, dat via meetstations de droogte in de natuurgebieden meet. (Meer informatie hierover vindt u op Naast de basis meteo gegevens wordt hierbij o.a. het (vocht)gewicht van een stuk hout gemeten. Een aantal deskundigen bepalen mede op basis van deze gegevens het gevaar op natuurbranden. Deze worden onderverdeeld in vijf gevaarsindexen en zijn weergegeven in 5 kleurcodes (ook wel natuurbrandthermometer genoemd) en zijn hieronder weergegeven. Groen 0-35 Lichtgroen Geel Oranje Rood 76 Klein gevaar: Het is nat. Geen stookverbod. Gevaar: Nog vochtig, maar het wordt wat droger. Geen stookverbod, wel extra waakzaamheid. Verhoogd gevaar: Extra brandgevaar. (nog) Geen stookverbod, advies blusmiddelen bij de hand houden. Groot gevaar: Het is erg droog. Stookverbod. Zeer groot gevaar: Het is extreem droog. Stookverbod. Sommige gebieden worden afgesloten. Verhoogde inzet Op basis van deze risicoindex / kleurcode worden diverse maatregelen genomen v.w.b. betreft alertheid en inzet van aantal brandweer voertuigen. Hierover meer in het volgende hoofdstuk. Noord-Holland Noord Noord-Holland Noord gaat ook werken met een kleursysteem. Ook hier zal een team bestaande uit gebiedsbeheerders en deskundigen van de brandweer bepalen welke kleur van toepassing is. Naast de droogte van dat moment, wordt hierbij ook rekening gehouden met de weersverwachting (wind, regen, etc.) op korte termijn. Op dit moment wordt geen gebruik gemaakt van het systeem van EKOPOWER. Wel wordt onderzocht of dit systeem ook meerwaarde heeft in onze natuurgebieden. DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

5 Vertaling 5 kleurcodes naar 3 kleurindexen Om de alarmeringen en operationele inzet overzichtelijk te houden, vereenvoudigen we binnen Noord-Holland Noord de vijf gevaarskleuren naar drie operationele kleur indexen, Groen, Geel en Rood Vijf Drie Samenvoeging Groen en Licht Groen worden Groen Geel blijft Geel Oranje en Rood worden Rood Rood en Oranje zijn samengevoegd omdat deze beide in de landelijke definitie droog en stookverbod bevatten. Deskundigen In Noord-Holland Noord zijn meerdere gebiedsbeheerders. Deze hebben een gezamenlijke vertegenwoordiger aangewezen, die na onderling overleg hun advies over de juiste kleurindex geven aan de afdeling operationele voorbereiding van de regionale brandweer. De gebiedsbeheerders geven in hun advies één kleurindex aan, die geldt voor alle gebieden. Om technische en operationele redenen is het niet werkbaar om binnen Noord-Holland Noord met verschillende kleuren per gebied te werken. Dit advies wordt gebruikt om een definitief advies te maken, dat voorgelegd wordt aan de Algemeen Commandant Brandweerzorg. Deze bepaalt uiteindelijk definitief wat de kleurindex voor de komende periode wordt. De definitieve kleurindex wordt vervolgens via de mail gecommuniceerd met de gebiedsbeheerders, de betrokken gemeenten (CAS, BGN, ZPE, DHD, TXL en WRM) en de gemeenschappelijke meldkamer. Donderdag Het overleg over de kleurindex vind in principe plaats op de donderdag. Zodat eventuele kleurwissels voor het weekend (waarin wijzigingen moeilijker zijn) bepaald zijn. Er zijn omstandigheden denkbaar (bijvoorbeeld onverwachte regen of onweersfront) waarbij tussendoor overleg gewenst is. Op verzoek van een der partijen kan dat dan ook op andere dagen. Waarbij verder het hierboven beschreven proces opnieuw gevolgd wordt. Alarmering met kleurindex In Noord-Holland Noord hebben we er voor gekozen om na het vaststellen van de kleurindex, deze alleen via de mail te verspreiden. Er komt dus geen algemene bekendmaking via P2000. De mail wordt gestuurd aan de korpsen met natuurbrand gevoelige gebieden, piketofficieren, meldkamer en de gebiedsbeheerders. De vastgestelde kleurindex (ook Groen!) wordt wel vermeld bij alle natuurbrand alarmeringen in P2000. Bijvoorbeeld: Prio 1 (INDEX: GEEL) JOHANNISWEG 2 CASTRICUM Natuurbrand CAS637 CAS638 BGN749 CAS581 NHN528 NHN978 SHR889 ACBWZ DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

6 3. Inzetvoorstellen Ophogen of verdubbelen Afhankelijk van de kleur is het gevaar op uitbreiding groter. Daarom wordt afhankelijk van de kleur bij de startalarmering steeds meer eenheden gealarmeerd voor de eerste inzet. In hoofdlijnen zijn er twee methodes voor het verhogen van de inzet. Waarbij NHN als basisinzet (conform leidraad repressieve basisbrandweerzorg) start met minimaal twee TS-en. Daarna zijn er in hoofdlijnen twee keuzen: 1. Ophogen met steeds een extra TS (2 3 4) 2. Verhogen door verdubbelen. (2 4 8 of 2 Peloton Compagnie) De eerste optie is het meest beheersbaar, de tweede heeft meer slagkracht. In Noord-Holland Noord kiezen we voor de eerste optie (2 3 4). Hierbij ligt dan ook een verantwoordelijkheid bij de leidinggevenden om snel in te schatten of verdere opschaling noodzakelijk is. Inzetbehoefte per kleur en opschaling Groen Geel Rood Opschaling Middel Groot Zeer Groot TS 2 *1 3 *2 *3 4 *2 *3 Verkennings voertuig *4 Commando OVD OVD OVD, HOVD *5 ACB ACB WTS 2500 * Overig brandweer Overig derden ABH ABH HV Natuurbrand HA Gebiedsbeheerder Gebiedsbeheerder Gebiedsbeheerder *1): Als binnen de gemeente een TS 4x4 beschikbaar is, wordt minimaal 1 TS 4x4 gealarmeerd. Dit betreft Bergen en Texel. *2): Als binnen de gemeente twee TS 4x4 beschikbaar zijn, worden deze beiden gealarmeerd. Dit betreft alleen Bergen. *3): Als in de naastgelegen gemeente een TS 4x4 beschikbaar is, wordt minimaal 1 TS 4x4 gealarmeerd. Dit betreft Castricum en Zijpe (tot en met het Zwanenwater). *4): Bij voorkeur zijn de verkenningsvoertuigen vier wiel aangedreven. *5): Bij Index Rood wordt maar één HOVD gealarmeerd. Pas bij de bevestiging van Zeer Groot (= GRIP 1) wordt de 2 e HOVD gealarmeerd. *6): Op Texel bestaat het WTS2500 uit een WTS1000 met een extra slangenhaakarmbak (SLH). DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

7 Natuurbrand haakarmbak Er is (komt) een speciale haakarmbak met materiaal voor natuurbrandbestrijding. De exacte inrichting hiervan staat nog niet vast. Wel is het uitgangspunt dat het materiaal niet bedoeld is voor de eerste eenheden (t/m zeer grote brand). Van deze eenheden wordt namelijk verwacht dat zij zelf specialistisch materiaal (bijv. vuurzwepen) mee hebben. Het materiaal is dan ook bedoeld voor het tweede peloton en de tweede compagnie. Om te verzekeren dat het materiaal op tijd op de uitgangsstelling is voor het tweede peloton of de tweede compagnie, wordt deze uit voorzorg bij Index Rood / Zeer Grote Brand alvast mee gealarmeerd. Bescheiden opstellen In de eerste fase van een natuurbrand is het van het allergrootste belang dat de locatie van de brand snel gevonden wordt. In de eerste alarmering zit dan ook een verkenningsvoertuig dat samen met de lokale TS zo snel mogelijk de brand moet lokaliseren. De communicatie hierover tussen de verkenner en de TS moet zo ongestoord mogelijk kunnen verlopen. Tegelijk met de TS 110 en de verkenner 101 worden, afhankelijk van de droogte, uit voorzorg veel meer eenheden gealarmeerd (100, 120, 130, 140, 102, WTS, TS voor WTS, ABH, HV, HOVD). Nog meer dan bij andere incidenten dienen deze opvolgende eenheden zich (zeer) bescheiden op te stellen in het gebruik van C2000. Dit kan door bijvoorbeeld mee te luisteren naar de info i.p.v. zelf aanvraag spraak te doen. Verder is het soms beter om eerst richting het incident te rijden en pas daar om een opstelplaats of opdracht te vragen. Vaak is er dan al wat tijd voorbij en is een locatie al duidelijk(er). Ook de meldkamer dient tegen deze eenheden zeer kort en bondig te zijn. Harde richtlijnen voor wie wanneer hoelang hoe bescheiden moet zijn, zijn niet te geven. Zo kan de ene keer meer noodzaak zijn voor een WTS dan de andere keer. Ook zal bijvoorbeeld een HOVD meestal bescheiden kunnen zijn, maar zal deze bij de verwachting van een grote opschaling meer prioriteit opeisen. Aansluiting bij standaard opschaling De inzetbehoefte bij de diverse kleuren is ongeveer hetzelfde als bij de standaard opschalingen van middel, groot en zeer groot. Dit is met name gedaan omdat het belangrijk is om bij drukke omstandigheden terug te kunnen vallen op wat men gewend is. Omdat zeker bij natuurbranden de druk groot is, is het hier bij uitstek van belang dat men kan terug vallen op routine. Met name de ABH (bij Geel) en de HV met de natuurbrand HA (bij Rood) hebben niet persé direct een rol in de brandbestrijding. Tegelijkertijd zijn er ook omstandigheden te bedenken waarin ze wel een rol kunnen hebben. De paragraaf hierboven over het bescheiden C2000 gebruik, is met name voor dit soort eenheden van belang. DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

8 Texel Teso De natuurgebieden op Texel lopen dezelfde risico s, met mogelijke gevolgen voor burgers, als in de rest van Noord-Holland Noord. Texel heeft dus ook recht op minimaal dezelfde inzet als in de rest van Noord-Holland Noord. Om deze reden is alarmering en opschaling grotendeels gelijk. Tegelijkertijd ontstaat hierbij de situatie dat eenheden van buiten Texel gealarmeerd worden en dan met Teso over zouden moeten varen. In basis kan dit gebeuren bij: 1. de eerste alarmering, waarbij door de kleurindex extra voertuigen gealarmeerd worden; 2. een alarmering na een nader bericht voor opschaling. In geval van de opschaling geldt de normale procedure. Hierbij moet in principe onafhankelijk van dag en tijdstip de Teso gealarmeerd worden en moeten de eenheden overgezet worden. Bij een eerste alarmering is er geen noodzaak de Teso direct te alarmeren. Er wordt wel wordt verwacht dat de gealarmeerde eenheden met gepaste snelheid en de nodige bescheidenheid onderweg gaan en/of op luisteren komen. Mocht de OVD een overtocht alsnog noodzakelijk vinden, zijn de eenheden i.e.g. onderweg en/of paraat en kan de overtocht met de Teso alsnog op de gebruikelijke wijze in gang gezet worden. Uitzondering op standaard alarmering en opschaling In de voorgaande paragraaf staat beschreven dat er zoveel mogelijk vastgehouden wordt aan de standaard opschaling. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen. De aanvulling met specialistische eenheden (verkenningsvoertuig) of materiaal (Natuurbrand Haakarmbak). Het gebruik van WTS2500 i.p.v. WTS1000 en dan ook nog in afwijking op de normale opschaling al bij grote brand. De reden hiervoor is de schaarse waterwinning in de natuurgebieden. In de lijst staat i.v.m. de overzichtelijkheid niet vermeld dat op TXL bij elke natuurbrand ook een waterwagen mee gealarmeerd wordt. DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

9 4. Specialisme Natuurbrand Specialisme Het bestrijden van natuurbrand, met name de eerste fase daarvan, vereist de nodige deskundigheid en specialistisch materiaal. Om te voorkomen dat alle korpsen moeten oefenen op het vinden en het bestrijden van natuurbrand en hiervoor specialistisch materiaal op de TS moeten plaatsen, gaat er gewerkt worden met specialistische kazernes. Specialisten Kuststrook De volgende posten in de kuststrook zijn gespecialiseerd in natuurbrand bestrijding: Castricum 1 en 2; Bergen: Egmond Binnen, Egmond aan Zee, Bergen 1 en 2, Schoorl, Groet; Zijpe NRG (i.e.g. tot 1 januari 2012 binnen het convenantgebied); Zijpe: Callantsoog en Schagerbrug; Den Helder: Julianadorp, Den Helder 1 en 2; Texel: Den Burg 1 en 2, Cocksdorp. Specialisten Wieringermeer De posten die het Robbenoordbos en het Dijkgatbos in de gemeente Wieringenmeer in het verzorgingsgebied hebben, vallen buiten deze lijst. Hoewel zij zich als specialisten zullen voorbereiden op bosbranden, is de afstand naar de natuurgebieden aan de kust te groot om een rol van betekenis te kunnen spelen. Daarbij laat de aard van het natuurgebied daar (Voornamelijk loofbos met een natte ondergrond) een andere voorbereiding en ander materiaal toe. Eisen aan specialisten Geoefend in kaartgebruik en vinden van branden in natuurgebied; Gebiedskennis (toegankelijkheid, water, begroeiing/vegetatie, etc.); Geoefend in regionale inzetprocedures natuurbrand; Geoefend met oefenkaarten leidraad oefenen; Inzetprocedures natuurbrand geoefend in eigen natuurgebied; Geoefend in gebruik van specialistisch materiaal; TS voorzien van specialistisch materiaal: o Regionale Kaarten Natuurgebied (voor eigen TS en voor instroom); o Minimaal 4 vuurzwepen; o Minimaal 4 scheppen; Naast bovenstaande eisen zijn er ook nog een aantal andere voorzieningen die voor de TS wenselijk, dan wel aan te bevelen zijn. Hierbij valt te denken aan: 35 mm. slangen; Dunnere maar brandwerende overalls; Extra voorraad drinkwater; GPS. DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

10 5. Alarmering Alarmering via Kazerne Volgorde Tabel (KVT) Voor de alarmering van specialisten en specialistische voertuigen zijn grofweg twee methoden: 1. Via specialistische inzetvoorstellen; 2. Via een aangepaste Kazerne Volgorde Tabel (KVT.) Na een afweging van de (on)mogelijkheden van beide opties is voor onze regio gekozen voor de oplossing met de aangepaste KVT. Opkomsttijd Bij het inzetten van specialismen moet er een keuze gemaakt worden tot welke opschaling er gerekend mag worden op specialisten. Omdat in NHN de natuurgebieden voornamelijk langs de lang gestrekte kust liggen, zullen dan ook vooral de posten langs de kust zich specialiseren. Dit heeft als effect dat de opkomsttijd bepaald wordt door de rijtijd van de ene post langs de kust naar de andere. Dit duurt langer dan bijv. de Veluwe waar een groot aantal posten gespecialiseerd zijn in natuurbrand bestrijding. Onderzocht is (zie grafiek hieronder met situatie buiten werktijd) hoeveel langer het duurt voordat een peloton of compagnie compleet is, als er gekozen wordt voor specialisten. 25,0 20,0 Tijdsverschil Standaard KVT met Kennis KVT (Buiten Werktijd) ZGB Gem CIE Gem Tijdsverschil [min.] 15,0 10,0 5,0 0,0 CAS Zuid CAS Midden CAS Noord BGN Zuid BGN Midden 1 BGN Midden 2 BGN Noord ZPE Zuid Locatie ZPE Noord DHD Zuid DHD Noord x WRM TXL Uit de grafiek kan je aflezen dat (afhankelijk van de plek van de brand) tot en met zeer grote brand buiten werktijd het verschil ongeveer vijf minuten is, maar dat dit bij een compagnie op kan lopen tot twintig minuten (Bijv. Den Helder die naar Castricum rijdt). Binnen werktijd vallen er een aantal posten uit en kan het tijdsverlies nog wat groter zijn. Omdat twintig minuten een te groot tijdsverlies is, is er voor gekozen tot en met zeer grote brand specialisten op te roepen en daarna uit te gaan van de standaard KVT met standaard eenheden. DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

11 Natuurbrand KVT De Natuurbrand KVT wordt opgesteld met de volgende randvoorwaarden: Tot en met Index Rood / Zeer Grote Brand speciale Natuurbrand KVT; Vanaf Zeer Groot, dus voor de compagnie, wordt de standaard KVT gebruikt; Alleen voor TS-en. Alle andere eenheden via de standaard KVT; Alleen voor alarmeringen volgens de meldingsclassificatie Natuurbrand; Alleen voor de natuurgebieden; Volgorde volgens KVT berekening (Dekkingsplan 2011). Snelste eerst; TS 4x4 conform hetgeen beschreven in het hoofdstuk Inzetvoorstellen: o Bij Groen: Als binnen de gemeente een TS 4x4 beschikbaar is, wordt minimaal één TS 4x4 gealarmeerd. Dit betreft Bergen en Texel. o Bij Geel en Rood: Als binnen de gemeente twee TS 4x4 beschikbaar zijn, worden deze beiden gealarmeerd. Dit betreft alleen Bergen. o Bij Geel en Rood: Als in de naastgelegen gemeente een TS 4x4 beschikbaar is, wordt minimaal één TS 4x4 gealarmeerd. Dit betreft Castricum en Zijpe (tot en met het Zwanenwater). Voor de TS 4x4 leidt dit tot de volgende aanpassingen in de specialisten KVT: o Gemeente Castricum: Post Egmond Zee overal minimaal op plaats drie. o Gemeente Bergen: Post Egmond Zee en Schoorl minimaal op plaats twee en drie. o Gemeente Zijpe: Post Schoorl (t/m het Zwanenwater) overal minimaal op plaats drie. o Gemeente Den Helder: Geen aanpassingen. o Gemeente Texel: Post Den Burg 2 overal minimaal op plaats twee. Beperkingen KVT De methode KVT voor de alarmering van de specialisten kent een aantal beperkingen: Zoals voorgerekend in het begin van dit hoofdstuk, kan het Buiten Werktijd een kleine tien minuten langer duren voordat alle eenheden ter plaatse zijn; Binnen werktijd kan dit nog iets langer zijn; Een TS 4x4 kan niet beschikbaar zijn (bijv. al ingezet of in onderhoud). Hierdoor kunnen er minder of zelfs geen TS 4x4 in de alarmering zitten. o Bij Castricum en Zijpe is, in verband met de lange aanrijdtijd, er niet voor gekozen om een tweede TS 4x4 post hoog in de KVT te zetten. Als de eerste TS 4x4 niet beschikbaar is, is de vervanger een gewone (weliswaar specialistische) TS. De meldkamer kan niet eenvoudig zien dat er een TS 4x4 ontbreekt in de alarmering (het systeem alarmeert gewoon een volgende TS) en kan dat dan ook niet mee geven aan bevelvoerder of OVD. De bevelvoerder of OVD zal dus zelf aan de alarmering moeten herkennen dat de TS 4x4 ontbreekt. Er zijn binnen NHN drie TS 4x4 beschikbaar. Twee in de gemeente Bergen (BGN649 en de BGN 749) en een op Texel (TXL647) DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

12 Meldkamer De natuurbrand KVT wordt alleen gekoppeld aan alarmeringen die aangemaakt worden via de meldingsclassificatie Natuurbrand (Bos, Heide, Duin, Bossage en Overig). Alarmeringen die starten als bijvoorbeeld brandgerucht of autobrand krijgen dus geen extra inzet en niet persé specialistische eenheden. Hier liggen twee belangrijke aandachtspunten voor de meldkamer: 1. Meldingsclassificatie aanpassen naar Natuurbrand: Mocht na de eerste melding er toch sprake zijn van een natuurbrand dan is het (zeker in de drogere periodes) nog meer dan anders van belang dat de centralist de meldingsclassificatie aanpast naar Natuurbrand en dan door-alarmeert. Hierbij dient natuurlijk ook de kleurindex ingevoerd te worden. 2. Bij twijfel meteen alarmeren als Natuurbrand: Naarmate het droger is, is het belangrijker dat een centralist doorvraagt als er een melding gedaan wordt van bijvoorbeeld het brandgerucht of autobrand in een natuurgebied. Bij het minste vermoeden dat de brand de natuur kan bereiken of uit de natuur komt, is het wenselijk dat er uit voorzorg wordt gekozen voor de meldingsclassificatie natuurbrand. Kleurindex via karakteristiek Voor de alarmering moet de centralist natuurlijk de juiste meldingsclassificatie kiezen. Hierdoor komt in ieder geval de minimale inzetbehoefte van twee TS en OVD en wordt gebruik gemaakt van de Natuurbrand KVT. Dit laatste geldt overigens niet voor de MC Natuurbrand Bossage. Dit is een prio 2 buitenbrand met één TS. Als het droger is en er een andere kleurindex van toepassing is, dan moeten er meer eenheden gealarmeerd worden. Hiervoor moet de centralist, naast de juiste meldingsclassificatie, ook een zogenaamde karakteristiek intypen (Bijv. index Geel ). Dit geldt voor alle kleurindexen, gedurende het hele jaar. Dus ook in een natte periode dient de centralist de index groen te gebruiken. Naast een eventuele aangepaste inzetbehoefte zorgt het invoeren van de karakteristiek ook voor een vermelding van de kleurindex in de P2000 alarmering: Prio 1 (INDEX: GEEL) JOHANNISWEG 2 CASTRICUM Natuurbrand CAS637 CAS638 BGN749 CAS581 NHN528 NHN978 SHR889 ACBWZ DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

13 6. Opschaling Snel Vanwege de omvang, het dynamische karakter, watertekorten en de vaak moeilijk bereikbare locaties dient bij natuurbranden veel sneller dan normaal opgeschaald te worden. Bevestiging Bij de initiële alarmering wordt meer dan een TS gealarmeerd. Dat wil niet persé zeggen dat deze ook ingezet worden. Op enig moment tijdens de inzet moet dan ook bevestigd worden of en hoeveel van de initiële TS-en worden gebruikt. (Nader bericht klein, middel, groot of zeer groot). In principe leidt dit niet tot extra brandweervoertuigen. Hooguit is de verwachting dat er na de bevestiging mogelijk snel voertuigen weer beschikbaar gemeld worden. Multidisciplinair zijn er nog wel aanvullingen: Bij de bevestiging van middelbrand en hoger worden nu ook de burgermeester en commandant geïnformeerd; Vanaf groot wordt uit voorzorg een ambulance voor het personeel gestuurd; Vanaf zeer groot wordt ook GRIP 1 gemaakt. Standaard Bij hogere druk is het een menselijke eigenschap om terug te vallen op dat wat men normaal ook gewend is. Daarom hanteert Noord-Holland Noord het principe dat we zo veel mogelijk de standaard hanteren. Opschaling verloopt dan ook met de normale stappen. NB compagnie. (hierbij eerst aanvulling tot ZGB plaatse incident en tweede peloton via UGS.) 2 e compagnie is een voorbereide compagnie uit eigen regio; Bij de 3 e compagnie is er nog een keuze: o Is er snel hulp nodig en er niet perse alleen speciale natuurbrand TS-en in de compagnie hoeven te zitten, dan is bijstand vanuit Kennemerland de snelste keuze. Deze kunnen direct, zonder tussenkomst van het LOCC (zgn. burenhulp) gealarmeerd worden. Overigens heeft Kennemerland wel de beschikking over een aantal 4x4 aangedreven TS-en, maar nogmaals geen hele compagnie. o Is er wat meer tijd en/of zijn er speciale voertuigen gewenst, dan kan via het LOCC een speciale compagnie aangevraagd worden. DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

14 Verplicht opschalen (zie ook Inzetprocedures) Afhankelijk van de droogte van de natuur is er meer of minder kans dat een brand snel uitbreidt. De in gebruik zijnde kleurindexen zijn daar natuurlijk een goede indicatie voor. Als een knock-down niet lukt, is naarmate het droger is het gevaar groter dat er een flinke uitbreiding plaats vindt. Daarom wordt van de (H)OVD verwacht dat, als een knock-down mislukt, de (H)OVD direct kleurafhankelijk opschaalt: Bij Groen mag de OVD dit nog zelf inschatten; Bij Geel wordt van de OVD verwacht dat deze direct doorschaalt naar een Compagnie; Bij Rood wordt hetzelfde verwacht van de OVD. Van de HOVD wordt nu verwacht dat deze redelijk snel nog een Compagnie aanvraagt. In de tabel hieronder staat e.e.a. samengevat: Kleurindex Opschaling als Knock-Down mislukt Groen Geel Rood Gezond Boeren Verstand (GBV) 1e CIE direct door OVD 2e CIE GBV (H)OVD 1 e CIE direct door OVD 2 e CIE redelijk snel door HOVD *1 3 e /4 e CIE GBV HOVD *1): 2 e CIE pas door HOVD i.v.m. beheersbaarheid. Beheerste fasering levert meer op, dan je aan opkomsttijd verliest. DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d van 14

Inzetprocedure Natuurbrandbestrijding

Inzetprocedure Natuurbrandbestrijding Inzetprocedure Natuurbrandbestrijding DOC-RB-OPV-Inzetprocedure Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d. 01-02-2011 Versie 1.0, 1 d.d. van 01-02-2011 32 Inzetprocedure Natuurbrandbestrijding Noord-Holland

Nadere informatie

Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland. Versie 1.1

Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland. Versie 1.1 Brandweercompagnie Veiligheidsregio IJsselland Versie 1.1 Inhoud Opbouw Compagnie Brandweercompagnie in de praktijk - Inzet binnen de regio IJsselland - Inzet buiten de regio IJsselland Samenvatting Afkortingen

Nadere informatie

Operationele grenzen basisbrandweerzorg

Operationele grenzen basisbrandweerzorg Operationele grenzen basisbrandweerzorg 0.05 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie: 0.3 Vastgesteld TF 17 januari 2014 Colofon Het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding

Nadere informatie

Natuurbrandbestrijdingsplan. Brandweer Midden- en West-Brabant. Vastgesteld RMT Vastgesteld CC26 Vastgesteld PPOV : 10 december 2007

Natuurbrandbestrijdingsplan. Brandweer Midden- en West-Brabant. Vastgesteld RMT Vastgesteld CC26 Vastgesteld PPOV : 10 december 2007 Natuurbrandbestrijdingsplan Vastgesteld RMT Vastgesteld CC26 Vastgesteld PPOV : 10 december 2007 Natuurbrandbestrijdingsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Indexering van natuurbrand gevaar... 4

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Natuurbrandbestrijding: snelheid en slagkracht

Specialisten van de VRU. Natuurbrandbestrijding: snelheid en slagkracht Specialisten van de VRU Natuurbrandbestrijding: snelheid en slagkracht In de natuurrijke gebieden in het oosten van de provincie Utrecht zijn natuurbranden in droge tijden een reëel risico. Het is een

Nadere informatie

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

Natuurbranden. Communicatie over preventieve maatregelen DE NATUURLIJKE BOODSCHAP

Natuurbranden. Communicatie over preventieve maatregelen DE NATUURLIJKE BOODSCHAP Natuurbranden Communicatie over preventieve maatregelen DE NATUURLIJKE BOODSCHAP Natuurbrandgevaar Brandpreventie Harderwijk Oldebroek Apeldoorn Veluwe massief Ede Arnhem Communicatie Gedragsbeïnvloeding

Nadere informatie

Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud. : Schriftelijke vragen over de brandweer. Geachte leden,

Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud. : Schriftelijke vragen over de brandweer. Geachte leden, Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud Voorvoegsel Klanttype Klantcode Documentsoort Afdeling : Brandweer Datum : 9 april 2013 Onderdeel : Ons kenmerk : Contactpersoon : H. Kuijt Zaaknummer

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2016-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord

Nadere informatie

Grootschalig Watertransport

Grootschalig Watertransport Grootschalig Watertransport Brandweer Midden- en West-Brabant Versie 1.1, juni 2009 1 Naam: Brandweer Midden- en West-Brabant Versie: 1.1 Datum: juni 2009 Opsteller: afdeling operationele voorbereiding,

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2017-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Egmond aan den Hoef 10 juni 2017, gemeente Bergen

GRIP 1, zeer grote brand Egmond aan den Hoef 10 juni 2017, gemeente Bergen GRIP 1, zeer grote brand Egmond aan den Hoef 10 juni 2017, gemeente Bergen 1. Overzicht Incident 10 juni 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Egmond aan den Hoef Gemeente Bergen GRIP 1 Omschrijving

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon Quickscan Grip 1, zeer grote brand industriepand Hollands Kroon, 1 juni 2016 Incident 1 juni 2016. Zeer grote brand in een industriepand/agrarisch

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Beleidsplan Repressie Brandweer Bergen

Beleidsplan Repressie Brandweer Bergen Beleidsplan Repressie 2011-2015 Brandweer Bergen Auteurs: Vervanger Officier Preparatie en Repressie, Herman Kuijt en Officier Preparatie en Repressie J.C.J. Blokker-Rompa Samenvatting De kerntaak van

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

Eenvoudig in zicht. Netwerk Repressie NVBR. maart Funcitionele herkenbaarheid

Eenvoudig in zicht. Netwerk Repressie NVBR. maart Funcitionele herkenbaarheid Functionele-herkenbaarheid Eenvoudig in zicht Netwerk Repressie NVBR. maart 2007 1 Inhoud: 1. Inleiding. 2. probleemstelling 3. Functies 4. Herkenning 5. Kleurindeling aan functiegroepen 6. Functies bij

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

Kwartiermaker Meldkamer Brandweer en Multi Opschaling Standaardisatieagenda (pakket 2)

Kwartiermaker Meldkamer Brandweer en Multi Opschaling Standaardisatieagenda (pakket 2) Aan: RBC Status: Ter besluitvorming Portefeuillehouder/initiatiefnemer Slofstra Ondersteund door: Postma (Meerenburgh) Agendapunt: Datum Vergadering: 15 april 2016 Onderwerp: Kwartiermaker Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

CCONVENAN RREGIONA INTER STAND

CCONVENAN RREGIONA INTER STAND 2013 3 CCONVENAN NT INTER RREGIONA ALE LOGISSTIEKE BIJS STAND B RANDWEER CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Datum van vaststelling 14 juni 2013 Versie 10.0 Steller Interregionale werkgroep

Nadere informatie

: Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord

: Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord Raad: Beslissing: Mededeling B&W Raadsvergadering : 18 december 2008 Registratienummer : Onderwerp : Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord Inleiding Door de regionale brandweer

Nadere informatie

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Bloemendaal -

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Bloemendaal - Geactualiseerd repressief dekkingsplan 2017-2018 - Gemeente Bloemendaal - Overzicht van de gemeentelijke dekking, de mate en de locatie van overschrijdingen. Sector : Preparatie & Nazorg Team : Operationele

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT ( )

EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT ( ) BRANDWEER HAAGLANDEN EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT (15-4230) Definitieve Versie Vernieuwde Repressie 1 Toelichting Deze evaluatie maakt onderdeel uit het Project Pilots Vernieuwde Repressie. Dit project

Nadere informatie

Strategie en tactiek bij natuurbrand

Strategie en tactiek bij natuurbrand Strategie en tactiek bij natuurbrand Oefenkaart 464C 464D 465C 465D Lesstof Bevelvoerder, Soorten Incidenten, hoofdstuk Natuurbrand Overige bronnen Syllabus Natuurbrand, maatwerkproduct voor VRBZO Inleiding

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Resultaten Workshop IBGS

Resultaten Workshop IBGS De meeste aandacht ging duidelijk uit naar het vuilwerkpak; daarover maakt men zich de meeste zorgen, zie tabel Veel discussie over inzet bedrijfsbrandweer buiten terrein: variërend van laat het over aan

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde Veiligheidsregio in-zicht 2015 Basisvoorzieningen op orde Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord over het kalenderjaar

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

III Mil I IMM Ml III III 2013U vragen over samenwerking veiligheidsregio's ex artikel juli 2013

III Mil I IMM Ml III III 2013U vragen over samenwerking veiligheidsregio's ex artikel juli 2013 gemeente Oisterwijk III Mil I IMM Ml III III 2013U06202 Algemeen Belang t.a.v. de fractievoorzitter p/a Prinses Marijkestraat 12 5061 TH Oisterwijk behandeld door Vic Boemaars afdeling uw kenmerk bijlagen

Nadere informatie

Standaardisatie Inzetvoorstellen

Standaardisatie Inzetvoorstellen Standaardisatie Inzetvoorstellen 2.01 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie:1.0 Vastgesteld RBC 1 november 2013 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Regie op vernieuwde repressie

Regie op vernieuwde repressie Regie op vernieuwde repressie Op weg naar 2015 en verder. Opgesteld door: Versiebeheer Paul Weyling 1.0. 22-12-2012 Lucas de Lange Lucien Groenewegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

Monodisciplinair evaluatieverslag Zeer grote brand Langestraat Alkmaar 1 januari 2015

Monodisciplinair evaluatieverslag Zeer grote brand Langestraat Alkmaar 1 januari 2015 Monodisciplinair evaluatieverslag Zeer grote brand Langestraat Alkmaar 1 januari 2015 DOC-OPV- Evaluatieverslag Compagniebrand Commissiewinkel Alkmaar 24-01-14, versie RHO 0.1 Pagina 1 van 12 0. Overzicht

Nadere informatie

GBO/SO. Een toekomstbeeld landelijke specialistische taken. Anton Slofstra Voorzitter stuurgroep GBO/SO

GBO/SO. Een toekomstbeeld landelijke specialistische taken. Anton Slofstra Voorzitter stuurgroep GBO/SO GBO/SO Een toekomstbeeld landelijke specialistische taken Anton Slofstra Voorzitter stuurgroep GBO/SO Gefeliciteerd! STH-teams per 9 december 2016 officieel van start! Historie Brandweer < 1985 kleinschalige

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik 1. Overzicht Incident Zaterdag 29 april 2017 Ammoniaklekkage Zwaagdijk Gemeente Medemblik GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 29 april 2017 krijgt de

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Verbindingsschema kleine brand

Verbindingsschema kleine brand RMG Reg inmeldnet Bemensing Verbindingsschema kleine brand Versie 2 juli 2012 RMG Bemensing Verbindingsschema middelbrand (120) Bemensing (121 t/m 129) Versie 2 juli 2012 RMG RMG-X Verbindingsschema grote

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT Natuurbrandoefeningen 10 en 17 april 2010

EVALUATIERAPPORT Natuurbrandoefeningen 10 en 17 april 2010 EVALUATIERAPPORT Natuurbrandoefeningen 10 en 17 april 2010 Datum:juli 2010 Samensteller rapport: Stefan Diehl Opdrachtgever: i-bridge KORTE OMSCHRIJVING OEFENING Oefening : Regionale natuurbrandoefening

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer Rampenplan gemeente Heerhugowaard B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer

Nadere informatie

GALJOEN WAADPAKKEN / RESCUE SUITS

GALJOEN WAADPAKKEN / RESCUE SUITS GALJOEN WAADPAKKEN / RESCUE SUITS ten behoeve van: waterongevallen & oppervlaktereddingen. www.galjoen.nl www.galjoenwinkel.nl E. Mail galjoen@quicknet.nl Tel. 0223 669951 Fax 0223 669952 Het Galjoen waadpak

Nadere informatie

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing De repressieve consequentie van een preventieve oplossing Casus Maxum Megastore Brielle 16-5-2014 Ing. R. van den Dikkenberg MCDM 1 Inhoud presentatie Waarom onderzoek en onderzoeksvraag Kenmerken pand

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Zeeland. Dekkingsplan versie 1.0

Dekkingsplan Brandweer Zeeland. Dekkingsplan versie 1.0 Rampenbestrijding & Crisisbeheersing Brandweerzorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland (GMZ) Dekkingsplan Dekkingsplan versie 1.0 Rapportagedata Kenmerk

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ambulancezorg Actuele ontwikkelingen in de afgelopen negen maanden Ambulancezorg Prestaties Aanrijdtijden

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen

GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen 1. Overzicht Incident 9 april 2017 Ongeval partyboot, Egmond aan Zee Gemeente Bergen GRIP 1 Omschrijving Op zondag 9 april 2017 krijgt het

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012 Thema Veiligheid 2013-2016 Commissie Bestuur 31 mei 2012 IVB Politie DAS Brandweer Deurne 14-6-2012 1 Wat? CIJFERS 2009-2012 KADER 2013-2016 14-6-2012 2 1 IVB 2009-2012 Integraal Veiligheidsbeleid Kadernota

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Per 9 januari starten we een pilot om uit te rukken met 6 personen verdeeld over 2 (meerdere) voertuigen. De onderstaande inzet voorstellen zijn nader uitgewerkt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant over de uitvoering van Fire Bucket Operations

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant over de uitvoering van Fire Bucket Operations STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23255 18 augustus 2014 Convenant over de uitvoering van Fire Bucket Operations Partijen, De Minister van Defensie, handelend

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk MEMO Aan : De gemeenteraad Afdeling : - Van : College van B&W Afdeling : - Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk Inleiding Deze notitie is

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PILOT TS-4 NAALDWIJK ( )

EVALUATIERAPPORT PILOT TS-4 NAALDWIJK ( ) BRANDWEER HAAGLANDEN EVALUATIERAPPORT PILOT TS-4 NAALDWIJK (15-6430) Definitieve Versie Vernieuwde Repressie 1 Toelichting Deze evaluatie maakt onderdeel uit van het Project Pilots Vernieuwde Repressie.

Nadere informatie

Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland

Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland 1 Inleiding Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft op 9 juli 2015 ingestemd met de in het project Maatwerk in Brandweerzorg (MiB) geformuleerde

Nadere informatie

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie.

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie. VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN 16 mei 2017 Definitief Notitie www.brandweer.nl/gelderland-midden Verificatietijd meldkamer brandweer: van 1 minuut naar 1+2 minuten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 30 september 2005 te Arnhem vastgesteld het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding In

Nadere informatie

ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2)

ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2) ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2) In de vorige editie van de brandweerman is het eerste deel van dit artikel verschenen. Het invullen van de randvoorwaarden die bij

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 10 Opkomsttijden Ambulancezorg Context Met de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Nederland. Grootschalig brandweeroptreden

Nederland. Grootschalig brandweeroptreden Nederland Grootschalig brandweeroptreden Visie 2012-2016 Nederland Grootschalig brandweeroptreden Visie 2012-2016 2 3 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 7 11 Aanleiding 7 12 Doelstelling 7 13 Status en reikwijdte

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

Uitgangspunten. Dekkingsplan 2.0. Projectgroep Dekkingsplan januari 2017 Status: definitief

Uitgangspunten. Dekkingsplan 2.0. Projectgroep Dekkingsplan januari 2017 Status: definitief Uitgangspunten Dekkingsplan 2.0 Projectgroep Dekkingsplan 2.0 26 januari 2017 Status: definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Vooraf 1 1.2 Doel uitgangspuntendocument 2 1.3 Bouwmethodiek 2 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Het onderzoek. Ik zal de drie punten één voor één toelichten.

Het onderzoek. Ik zal de drie punten één voor één toelichten. Goedemorgen. Deze ochtend heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack Moerdijk aangeboden. Ik

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG MOED Een toekomstbestendige brandweer VNOG AB 3 juli 2014 1 Inhoudsopgave Opdracht en uitgangspunten Waarom MOED? Daarom! Hoe dan MOED? Visie in beeld Voorstellen zonder organisatiewijziging Voorstellen

Nadere informatie

Deelsessie: Een brand in een zorgcentrum, vanuit verschillende invalshoeken besproken. Stichting Zorggroep Ter Weel/crisiscoördinator

Deelsessie: Een brand in een zorgcentrum, vanuit verschillende invalshoeken besproken. Stichting Zorggroep Ter Weel/crisiscoördinator Deelsessie: Een brand in een zorgcentrum, vanuit verschillende invalshoeken besproken. Wilko Clarijs Rinus Corbijn Frans Nieuwenhuize Stichting Zorggroep Ter Weel/crisiscoördinator Brandweer/Brandonderzoek

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06430 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het brandrisicoprofiel en dekkings- en

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie