Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie"

Transcriptie

1 In overleg met uw behandelend cardioloog bent u aangemeld voor het Hartrevalidatieprogramma van het Radboudumc. Deze vindt plaats op locatie UCCZ Dekkerswald. In deze folder leest u meer over dit programma. Heeft u na het lezen nog vragen dan kunt u terecht bij een van de leden van het team hartrevalidatie. Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Na een hartaandoening of een ingreep aan het hart wilt u waarschijnlijk een herhaling van klachten voorkomen. Bovendien hebben u en uw partner/naasten nu u weer thuis bent waarschijnlijk nog vragen zoals: Waarom kreeg ik hartklachten? Welke gevolgen heeft dit voor mijn leven? Wat mag ik in de toekomst wel en niet doen? Mag ik werken, autorijden, op vakantie gaan, sporten? Misschien heeft u ook vragen over stoppen met roken, gezond eten en ontspanning. Al deze zaken komen aan de orde tijdens de hartrevalidatie. Tijdens de hartrevalidatie krijgt u veel informatie en u gaat oefeningen doen met hulp van een fysiotherapeut, psycholoog en/of maatschappelijk werker. Samen met u bepalen we vooraf uw doelen. Op basis hiervan stellen we een voor u persoonlijk hartrevalidatieprogramma op. Uw doel kan bijvoorbeeld zijn: uw conditie verbeteren, leren omgaan met angst of het leren kennen van uw grenzen. Zo helpen we u om weer lichamelijk en geestelijk fit te worden, zodat u bijvoorbeeld het huishouden weer kunt doen, kunt werken, vrijwilligerswerk kunt doen, uw hobby s kunt oppakken of weer gaan sporten. Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten die een hartaandoening hebben en/of een ingreep aan het hart hebben ondergaan. Hieronder vindt u een opsomming van de verschillende groepen hartpatiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie. Dit zijn patiënten met: 1. een acuut (of dreigend) hartinfarct of instabiele angina pectoris (pijn op de borst klachten); 2. stabiele angina pectoris; 3. een hartstilstand die gereanimeerd zijn; 4. een hartkatheterisatie of dotterbehandeling; 5. een bypass (omleidingen) operatie; 6. hartfalen; 7. een aangeboren (geopereerde) hartafwijking; 8. een hartklepoperatie; 9. een ICD of een pacemaker; 10. een (behandelde) hartritmestoornis; 11. niet typische pijn op de borstklachten ( hartangst ). Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie Er zijn verschillende disciplines betrokken bij uw hartrevalidatie. Het team hartrevalidatie bestaat uit een cardioloog, een basisarts, verpleegkundigen, medisch psychologen, diëtisten, coördinator hartrevalidatie, maatschappelijk werker, een bewegingstherapeut en fysiotherapeuten. Wekelijks worden in het zogenaamde multidisciplinair overleg (MDO) alle nieuwe patiënten, tweede fietstesten en bijzonderheden besproken. De arts Een ervaren basisarts houdt het intakegesprek met u en verricht onderzoeken. Dit gebeurt onder toezicht (supervisie) van een cardioloog uit het Radboudumc. De arts bespreekt uw hartklachten met u en doet lichamelijk onderzoek bij u. U doet een fietstest om te beoordelen hoe uw conditie is, de belastbaarheid van uw hart is, uw bloeddruk is en of u de juiste hoeveelheden medicijnen krijgt. De arts heeft dagelijks tijd voor afspraken. Hier kunt u bespreken hoe het met u gaat en medische vragen stellen, bijvoorbeeld over uw ziekte en bijwerkingen van medicijnen. U kunt een afspraak maken via de secretaresse.

2 De verpleegkundige Tijdens de intake maakt u kennis met de verpleegkundige. De verpleegkundige maakt onder andere een hartfilm (ECG), neemt bloed af voor onderzoek, meet uw lengte, gewicht en helpt tijdens de fietstest. Bij de verpleegkundige kunt u terecht met allerlei vragen. Zij kan uw vragen beantwoorden of verwijst u door naar één van de andere teamleden van het hartrevalidatieprogramma. Coördinator hartrevalidatie De coördinator hartrevalidatie is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in hart- en vaatziekten. Zij laat u de afdeling zien en legt uit wat er allemaal gaat gebeuren tijdens de revalidatie. Samen met u bekijkt ze welke risico s u heeft op het (opnieuw) ontstaan van hart- en vaatziekten. Dit noemen we het risicoprofiel. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Bloeddrukmetingen: uw bloeddruk wordt gemeten terwijl u ligt en terwijl u staat. Bepalen van uw BMI (Body Mass Index: dit is de verhouding tussen lichaamsgewicht en lengte, kg/m2). Meten van de middelomtrek(mo). Vragenlijsten invullen over uw leefstijl (via een computerprogramma of een papieren versie). Voor het opstellen van uw risicoprofiel maakt men verder gebruik van de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek en het ECG. De uitslag van deze onderzoeken worden besproken in het multidisciplinair team van het Vaatcentrum Radboudumc. Dit team bestaat uit verschillende vaatspecialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. De adviezen vanuit deze bespreking worden ook in het MDO besproken. Uw risicoprofiel wordt tijdens de hartrevalidatie met u besproken. Samen met u stellen we doelen op en maken een behandelingsplan. In dit plan kunnen ook de doelen van de andere teamleden worden verwerkt. De diëtist Gezond eten en drinken is belangrijk, ook bij hart- en vaatziekten. Tijdens de groepsvoorlichting krijgt u hierover informatie van de diëtist. U wordt verwezen naar de diëtist indien: uw gewicht te hoog is; uw middelomtrek te groot is; u een te hoge bloeddruk heeft; uw cholesterol te hoog is. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de diëtist met u het eetdagboek. Dit eetdagboek krijgt u als u wordt doorverwezen naar de diëtist. Het eetdagboek heeft u ingevuld voordat u voor het eerst bij de diëtist komt. Samen kijkt u naar wat en hoe u gewend bent om te eten en te drinken, wat hierin goed gaat en wat beter kan. U bepaalt samen wat u wilt bereiken en hoe u dit gaat doen. De diëtist helpt u hierbij. De fysiotherapeut De fysiotherapeut helpt u bij het verbeteren van uw conditie, uw grenzen te leren kennen, omgaan met angsten voor bewegen/inspannen en leert hoe u zich kunt ontspannen. Het is belangrijk dat u ook na de hartrevalidatie doorgaat met verantwoord bewegen. Dit kunt u in een groep gaan doen of in uw eentje. De fysiotherapeut kan samen met u bekijken wat voor u het beste is. De bewegingstherapeut Samen met de bewegingstherapeut doet u oefeningen die u leren een andere houding aan te nemen en anders te bewegen. Zo kunt u ontdekken wat voor u een goede manier van bewegen is in het dagelijks leven. Te denken valt aan het tempo van bewegen, grenzen aangeven, verdeling actie- rust en het verminderen

3 van angst om te bewegen. De maatschappelijk werker Een hartaandoening is een zeer ingrijpende gebeurtenis die u behoorlijk uit balans kan brengen. De maatschappelijk werker kan hierover met u en uw partner/naasten in gesprek gaan als u daar behoefte aan heeft. Ook kunt u bij het maatschappelijk werk terecht voor praktische problemen, bijvoorbeeld bij het weer gaan werken, sociale verzekeringen, huisvesting en dergelijke. De maatschappelijk werker kan u helpen weer grip op uw leven te krijgen, zonodig verwijst hij/zij u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. De medisch psycholoog De psycholoog is deskundig op het gebied van gedrag. Naar de medisch psycholoog kunt u bijvoorbeeld worden verwezen voor overmatige angsten, problemen met het accepteren van uw aandoening, het verwerken van de behandeling of ziekenhuisopname, klachten waarvoor geen medische oorzaak gevonden zijn of het achteruitgaan van het denken en het geheugen. Soms is het al voldoende om met hulp van een medisch psycholoog te ontdekken hoe de klachten ontstaan en hoe u ze onbewust in stand houdt. In andere gevallen moeten uw klachten behandeld worden en adviseert de medisch psycholoog op welke manier dat kan. Vormen van behandeling zijn: Cognitieve gedragstherapie: patiënten met een lichamelijke aandoening/ziekte leren om te gaan met de gevolgen van de ziekte. De behandeling tijdens de hartrevalidatie is kortdurend en gericht op vermindering of het kunnen omgaan met uw klachten Met uw toestemming kunnen ook gesprekken plaatsvinden met partner, familieleden of andere betrokkenen. Als een behandeling langer duurt dan de hartrevalidatieperiode, overlegt de medisch psycholoog met u over een verwijzing. Hart voor Gezondheid training, zie pagina 8. Hoe ziet het programma eruit? Het hartrevalidatieprogramma Aanmelding Het is het beste om snel te starten met de hartrevalidatie nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. De cardioloog meldt u aan, daarna krijgt u een oproep voor de intake thuisgestuurd. Voor patiënten met een (dreigend) hartinfarct, dotterbehandeling of pacemaker/ ICD implantatie is dit binnen twee weken. Patiënten met een hartoperatie worden na vier tot zes weken pas opgeroepen. Dit is omdat het borstbeen en de wonden voldoende genezen moeten zijn. Wij adviseren u met nadruk om uw partner of iemand die dichtbij u staat mee te nemen naar de intakegesprekken en de voorlichtingsbijeenkomst. Twee horen meer dan één en bovendien kunnen ook uw naasten kampen met angsten en onzekerheden na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis. Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit diverse onderdelen. Intakegesprekken (week 1); Individueel programma; Informatiemiddag (woensdagmiddag van uur); Beweegprogromma; Ontspanningsprogramma (na het afronden van de bewegingsprogramma); Afronding hartrevalidatie (week 7, stoppen of nog doorgaan); Hart voor gezondheid training (na afronden van hartrevalidatieprogramma), op vrijwillige basis. Intakegesprekken Om een goed beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand heeft u in de eerste

4 week een gesprek bij de cardioloog, fysiotherapeut en de coördinator hartrevalidatie. Er worden verschillende onderzoeken gedaan. Ook vult u op de computer een aantal psychologische vragenlijsten in. Dit gebeurt op de afdeling Klinimetrie. Alle gegevens van de intakegesprekken worden verzameld en besproken in het wekelijks multidisciplinair overleg. Hierin bespreken alle teamleden vanuit hun eigen vakgebied wat u wilt bereiken met de hartrevalidatie. Individueel programma Samen met u stellen we een programma op maat op, afgestemd op de doelen die u wilt bereiken. Het Fysieke Programma is meestal in groepsverband. Eventueel krijgt u ook individuele begeleiding van de diëtist, de maatschappelijk werker en/of de psycholoog. Ook kunt u tijdens de hartrevalidatie individuele begeleiding krijgen bij het stoppen met roken. Dit betekent dat per persoon kan verschillen hoe het programma eruit ziet en hoe lang de revalidatie duurt. Informatiemiddag De informatiemiddag vindt plaats op de woensdagmiddag van uur. In deze groepsvoorlichting krijgt u informatie van verschillende disciplines: de cardioloog, de verpleegkundige, de diëtist, de medisch psycholoog en de maatschappelijk werker. Tijdens deze informatiemiddag is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het eventueel uitwisselen en delen van ervaringen en belevenissen met andere patiënten. Om de rest van het hartrevalidatieprogramma goed te kunnen volgen is het belangrijk dat u deze middag aanwezig bent. Daarom bent u verplicht, het liefst met partner, bij deze informatiemiddag aanwezig te zijn. Onderstaande onderwerpen komen onder andere aan bod: 1. medische informatie over hart- en vaatziekten; 2. risicofactoren voor hart- en vaatziekten; 3. gezonde voeding; 4. omgaan met een hartziekte; 5. lotgenotencontact en weer aan het werk. Het beweegprogramma Het beweegprogramma bestaat uit verschillende activiteiten als fitness, fietsen en sport & spel. Na de intakes start u zo snel mogelijk met Het beweegprogramma op maat. Deze periode duurt in principe zeven weken. U volgt dan tweemaal per week een trainingsprogramma van 1,5 uur (inclusief ra uzeeo.)ezuap. zrotd rotao eotaoa sapeept rp setit seo vad oatzpdeed seo ta aaotda diadtdatd,doeioiomtpormoeooe srro z it tidde fysiotherapeut adviseert zed rrw,z rsao aao maurota endiasa paadtdi p na het hartrevalidatieprogramma belangrijk is. In de zesde week van het beweegprogramma vindt opnieuw een medisch onderzoek plaats door de cardioloog en de verpleegkundige, inclusief een fietstest. Afronding hartrevalidatie Het team hartrevalidatie bespreekt of voor u de hartrevalidatie kan worden afgerond of dat het beter is om nog door te gaan. In week 7 hoort u van de arts wat het team u adviseert. Het ontspanningsprogramma Na afsluiting van de hartrevalidatie kunt u deelnemen aan een introductieles ontspanning. Dit mag uit eigen interesse maar het kan u ook worden aangeraden door de fysiotherapeut. Na deze introductieles kunt u, als u wilt, meedoen aan de ontspanningsmodule. De totale module duurt vier weken (inclusief de introductieles). Goed kunnen ontspannen is nodig om te kunnen inspannen, beter om te gaan met stress en eigen grenzen te hanteren. Hart voor Gezondheid training Dit is een leefstijltraining gegeven door de medisch psycholoog. De training is in

5 groepsverband (vier tot zes personen) en bestaat uit vier bijeenkomsten. Doel van deze training is om op een gezonde manier te leren omgaan met stress. Het aanleren van een meer reële en daardoor meer ontspannen manier van denken staat centraal. De training start nà het afronden van het hartrevalidatieprogramma. Het programma bestaat uit: Het beter kunnen herkennen van de oorzaak van stress. Dat wil zeggen herkennen van eigen (negatieve) gedachten, gevoelens en gedragingen in verschillende situaties die stress veroorzaken/in stand houden. Kijken naar wat u zelf kunt doen. Het aanleren van vaardigheden om stress te verminderen (bijvoorbeeld assertiever zijn in het aangeven van grenzen of wensen, hulp/steun vragen, ontspannen, beter leren plannen). De Hart voor Gezondheid training is geen standaard onderdeel van het hartrevalidatieprogramma. Wanneer u geïnteresseerd bent in deelname kunt u zich opgeven met behulp van een inschrijfformulier. Dit formulier krijgt u uitgereikt op de informatiemiddag. Wanneer u zich opgeeft, krijgt u eerst een intakegesprek bij de medisch psycholoog. Na de hartrevalidatie Na de beëindiging van uw hartrevalidatie krijgt u een afspraak met de cardioloog op de polikliniek Cardiologie in het Radboudumc. Hij bespreekt met u uw eventuele medische vragen en/of klachten en de medicijnen die u gebruikt. Vaak wordt er ook een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Wilt u verdere begeleiding van de gespecialiseerd verpleegkundige dan komt u minimaal één jaar een paar keer bij haar terug. Samen kijkt u dan naar uw (nieuwe) leefstijl en hoe u dit inpast in het dagelijks leven. Ook kan indien nodig de bloeddruk en/ of het cholesterol gecontroleerd worden. Praktische zaken Vervoer Na ontslag uit het ziekenhuis mag u (afhankelijk van uw ziektebeeld) gedurende minimaal vier weken niet (brom)fietsen, geen auto besturen en niet alleen met het openbaar vervoer reizen. Voor het vervoer naar Dekkerswald kunt u uw partner, familie of bekenden vragen of met de taxi komen. Voor taxivergoeding adviseren wij u vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekering. Zij kunnen u vertellen of u voor vergoeding in aanmerking komt. Als u met eigen vervoer komt, kunt u de auto parkeren op het parkeerterrein tegenover ingang D van de Long- en Hartrevalidatie. Parkeren is gratis. Kleding Voor de trainingsbijeenkomsten (fietsen, sport & spel) adviseren wij u sportschoenen (zaalschoenen), een korte of lange (sport)broek en een T-shirt (geen hemd). Wij adviseren u om een jas mee te nemen, omdat de sporthal elders op het terrein is. Ook kunnen we buiten gaan bewegen/trainen, neem daarom ook (sport)schoenen voor buiten mee. Na afloop kunt u gebruik maken van de douches. Neemt u wel zelf een handdoek en badslippers mee. Waardevolle voorwerpen kunt u opbergen in een kluisje. Aanwezigheid Wij rekenen altijd op uw komst. Laat het ons op tijd weten als u niet kunt komen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze secretaresse, contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze folder.. Ontevreden of opmerkingen Bent u ontevreden of heeft u een opmerking over onze zorg? Bespreek het dan eerst met de betreffende medewerker(s), of zijn verantwoordelijke. Kan dat niet of lukt dat niet, dan kunt u uw klacht of opmerking ook schriftelijk indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het klachten- of opmerkingenformulier. Dit formulier is te verkrijgen is bij de secretaresse.

6 Roken Roken is in het centrum verboden. Het is ook niet toegestaan om direct bij de in en uitgangen te roken. Nuttige links Aanvullende informatie kunt u vinden op de volgende betrouwbare websites: Bereikbaarheid Telefonische bereikbaarheid Telefoon: van maandag t/m vrijdag van 08:30-16:30 uur U kunt altijd een bericht achterlaten op de voic , dan nemen wij contact met u op voor praktische zaken: voor inhoudelijke zaken: Fax: Bereikbaarheid UCCZ Dekkerswald Met de auto In Nijmegen volgt u de borden Groesbeek. U komt dan uit op de Nijmeegsebaan. Daar staat Dekkerswald duidelijk met borden aangegeven, zie overzichtskaart Nijmegen op de volgende pagina. Op het terrein is op diverse plaatsen gratis parkeerruimte aanwezig.

Hartrevalidatie Radboud universitair medisch centrum

Hartrevalidatie Radboud universitair medisch centrum Hartrevalidatie In overleg met uw behandelend cardioloog bent u aangemeld voor het Hartrevalidatieprogramma van het Radboudumc. Deze vindt plaats op locatie UCCZ Dekkerswald. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu?

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld (Medisch Centrum de Burgt)

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Hoe komt u in aanmerking voor hartrevalidatie? Hartrevalidatie op maat Het intakegesprek

Hoe komt u in aanmerking voor hartrevalidatie? Hartrevalidatie op maat Het intakegesprek Hartrevalidatie Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het vertrouwen in het functioneren van het eigen lichaam is niet meer vanzelfsprekend. Misschien kent u uw eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Hartrevalidatie poliklinische patiënten

Hartrevalidatie poliklinische patiënten Hartrevalidatie poliklinische patiënten In verband met hart- en of vaatproblemen wordt u behandeld in het TweeSteden ziekenhuis. Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie

Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie 2 Inleiding U bent in het Ommelander Ziekenhuis behandeld voor een hartaandoening, operatie of behandeling. Voor velen is het een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

Hartrevalidatie (poliklinisch)

Hartrevalidatie (poliklinisch) Hartrevalidatie (poliklinisch) Informatie over het hartrevalidatieprogramma in het ETZ voor patiënten en partners Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is hartrevalidatie? 1 Voor

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Poli Hartrevalidatie

Hartrevalidatie. Poli Hartrevalidatie 00 Hartrevalidatie Poli Hartrevalidatie Waarom hartrevalidatie? Een hartaandoening is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het vertrouwen in uw eigen lichaam

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van Flow, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Dit programma start

Nadere informatie

Wat kunt u verwachten?

Wat kunt u verwachten? Hartrevalidatie In de tijd die achter u ligt is er veel gebeurd. U bent in het ziekenhuis voor hartklachten behandeld. Een hartaandoening is een ingrijpende gebeurtenis. Problemen met het hart kunnen angst

Nadere informatie

Cardiologie. Hartrevalidatie.

Cardiologie. Hartrevalidatie. Cardiologie Hartrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hartrevalidatie, voor wie?... 3 Wat kan het hartrevalidatieprogramma voor u betekenen... 3 Intakegesprek... 4 Informatiebijeenkomsten... 4

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Inleiding Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma in het Hartrevalidatiecentrum Eindhoven, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het

Nadere informatie

HARTREVALIDATIE (IPZ)

HARTREVALIDATIE (IPZ) HARTREVALIDATIE (IPZ) 17721 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het poliklinisch hartrevalidatieprogramma IPZ (Intensieve Poliklinische Zorg). De behandelmethoden voor hart- en vaatziekten zijn

Nadere informatie

Hartrevalidatie poliklinische patiënten

Hartrevalidatie poliklinische patiënten Hartrevalidatie poliklinische patiënten In verband met hart- en of vaatproblemen wordt u behandeld in het TweeSteden ziekenhuis. Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie. Afdeling Cardiologie

Poliklinische hartrevalidatie. Afdeling Cardiologie Poliklinische hartrevalidatie Afdeling Cardiologie Waarom hartrevalidatie? Hartrevalidatie is een effectieve manier om te leren omgaan met uw hartklachten. Hartrevalidatie is bedoeld om u te ondersteunen

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie bij hartfalen Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische revalidatie bij hartfalen Revalidatiecentrum Breda 1. Poliklinische revalidatie bij hartfalen Revalidatiecentrum Breda Poliklinische hartrevalidatie Doelgroep Poliklinische hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die een hartinfarct, hartoperatie of dotterbehandeling

Nadere informatie

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans CARDIOLOGIE Hartrevalidatie Het vinden van de juiste balans In verband met hartklachten wordt u behandeld in het Laurentius ziekenhuis. Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben.

Nadere informatie

Hartrevalidatie Tergooi

Hartrevalidatie Tergooi Patiënteninformatie Hartrevalidatie Tergooi 1234567890-terTER_ Hartrevalidatie Tergooi Binnen Tergooi verzorgen we de hartrevalidatie, middels deze folder informeren wij u over het programma dat wij aanbieden.

Nadere informatie

Informatie voor de patiënt. Hartrevalidatie. Laat zien wat je kunt

Informatie voor de patiënt. Hartrevalidatie. Laat zien wat je kunt Informatie voor de patiënt Hartrevalidatie Laat zien wat je kunt Hartrevalidatie In verband met hartklachten bent u onder behandeling van een cardioloog. Uw cardioloog heeft u geadviseerd het programma

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Onlangs heeft u een aandoening aan uw hart gehad, zoals een hartoperatie, een hartinfarct en/of een

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Revalidatie / Cardiologie. Informatie / Adviezen voor thuis

Hartrevalidatie. Revalidatie / Cardiologie. Informatie / Adviezen voor thuis Revalidatie / Cardiologie Hartrevalidatie Informatie / Adviezen voor thuis Inleiding Er is met u gesproken over het hartrevalidatieprogramma. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor dit programma

Nadere informatie

Hartrevalidatie. gemini-ziekenhuis.nl

Hartrevalidatie. gemini-ziekenhuis.nl Hartrevalidatie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Hartrevalidatie 3 Het voorlichtingsprogramma 3 Het trainingsprogramma 4 De leefstijlcursus 5 Na de hartrevalidatie 6 Verhindering 6 Vergoeding 7 Uw vragen

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma

Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Onlangs heeft u een aandoening aan uw hart gehad, zoals een hartoperatie, een hartinfarct en/of een

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Hartrevalidatie na een bypass-operatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Hartrevalidatie na een bypass-operatie Hartrevalidatie na een bypass-operatie HARTREVALIDATIE NA EEN BYPASS-OPERATIE INLEIDING Een bypass-operatie kan grote gevolgen hebben, zowel voor uzelf als voor uw naaste omgeving. Belangrijk is dat u

Nadere informatie

Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis

Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis Revalidatie / Cardiologie Hartrevalidatie Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis Inleiding Er is met u gesproken over het hartrevalidatieprogramma. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

HARTREVALIDATIE Wat is hartrevalidatie Hoe ziet het programma eruit? 1

HARTREVALIDATIE Wat is hartrevalidatie Hoe ziet het programma eruit? 1 Hartrevalidatie HARTREVALIDATIE Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen met hartproblemen, zoals bijvoorbeeld een (dreigend) hartinfarct, een hartoperatie, na een dotterbehandeling, met hartfalen of een

Nadere informatie

REVALIDATIE. Poliklinische hartrevalidatie

REVALIDATIE. Poliklinische hartrevalidatie REVALIDATIE Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie U bent door uw cardioloog of hartchirurg aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van het St. Antonius Ziekenhuis. Dit programma

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie AMC

Poliklinische hartrevalidatie AMC Poliklinische hartrevalidatie AMC In deze folder leest u meer over het hartrevalidatieprogramma in het Academisch Medisch Centrum en het eerste gesprek dat u krijgt (intakegesprek). Waarom is er hartrevalidatie?

Nadere informatie

hartrevalidatie spreekuur

hartrevalidatie spreekuur Cardiologie hartrevalidatie spreekuur 1 2 Deze folder bestaat uit de volgende onderdelen: Wat is hartrevalidatie? Klinisch revalidatieprogramma Poliklinische revalidatieprogramma s Wat is hartrevalidatie?

Nadere informatie

Hartrevalidatie Lievensberg ziekenhuis

Hartrevalidatie Lievensberg ziekenhuis Afdeling revalidatie Hartrevalidatie Lievensberg ziekenhuis Intakegesprek hartrevalidatie Coördinator hartrevalidatie, Revalidatieafdeling 2 e verdieping Datum: Tijdstip:.. De aanwezigheid van uw partner

Nadere informatie

PACEMAKERREVALIDATIE (IPZ)

PACEMAKERREVALIDATIE (IPZ) PACEMAKERREVALIDATIE (IPZ) 17863 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het poliklinisch pacemaker revalidatieprogramma, Intensieve Poliklinische Zorg (IPZ). De behandelmethoden voor hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Persoonsgegevens. Deze Patiënten Informatie Map is eigendom van: Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...

Persoonsgegevens. Deze Patiënten Informatie Map is eigendom van: Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... Persoonsgegevens Deze Patiënten Informatie Map is eigendom van: Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... 23874-0810 Aandoeningen van de kransslagader(s) Inhoud

Nadere informatie

Hartrevalidatie na een dotterbehandeling

Hartrevalidatie na een dotterbehandeling Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Hartrevalidatie na een dotterbehandeling z Een nieuwe start! Beste mevrouw, meneer, Helaas hebt u te maken gehad met de gevolgen

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Hartrevalidatie na een hartinfarct

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Hartrevalidatie na een hartinfarct Hartrevalidatie na een hartinfarct HARTREVALIDATIE NA EEN HARTINFARCT INLEIDING Een hartinfarct kan grote gevolgen hebben, zowel voor uzelf als voor uw naaste omgeving. Belangrijk is dat u erin slaagt

Nadere informatie

Hartrevalidatie na een hartinfarct

Hartrevalidatie na een hartinfarct Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Hartrevalidatie na een hartinfarct z Een nieuwe start! Beste mevrouw, meneer, Helaas hebt u te maken gehad met een hartinfarct.

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie Fysiotherapie Fysiotherapie bij hartrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarom fysiotherapie?... 3 Verschillende groepen... 3 De training... 4 Duur van het beweegprogramma... 5 Waar?... 6 Kledingadvies...

Nadere informatie

Hartrevalidatie (poliklinisch)

Hartrevalidatie (poliklinisch) Hartrevalidatie (poliklinisch) Inleiding U bent in het Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) behandeld voor een hartaandoening, operatie of behandeling. Voor velen is dit een ingrijpende gebeurtenis. Niet

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Hartrevalidatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Hartrevalidatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Hartrevalidatie z 1 Een nieuwe start! Beste mevrouw, meneer, Helaas hebt u te maken gehad met een hartaandoening. Het is wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep)

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Eigendom van Naam Adres Plaats Telefoonnummer Bij verlies wordt de vinder vriendelijk verzocht contact op te

Nadere informatie

Hartrevalidatie na een hartinfarct

Hartrevalidatie na een hartinfarct Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Hartrevalidatie na een hartinfarct z Een nieuwe start! Beste mevrouw, meneer, Helaas hebt u te maken gehad met een hartinfarct.

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie. Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis

Poliklinische longrevalidatie. Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis Poliklinische longrevalidatie Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis Uw behandelend (long)arts heeft met u gesproken over poliklinische longrevalidatie

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een psycholoog in het ziekenhuis? Een klinisch psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog is een deskundige

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over het maken van een afspraak met een medisch psycholoog van de afdeling

Nadere informatie

Polikliniek hartfalen

Polikliniek hartfalen Polikliniek hartfalen U bent onder behandeling bij het Hartcentrum van het Radboudumc. Tijdens uw ziekenhuisopname of uw bezoek aan de polikliniek wordt u gevraagd om verdere controles via de Hartfalenpolikliniek

Nadere informatie

Afdeling revalidatie. Het leefstijlprogramma

Afdeling revalidatie. Het leefstijlprogramma Afdeling revalidatie Het leefstijlprogramma Inleiding Voor u ligt de folder over het leefstijlprogramma, een onderdeel van het hartrevalidatieprogramma (leefstijl module) en uitgevoerd door de revalidatieafdeling

Nadere informatie

Acute hartklachten Afdeling Cardiologie

Acute hartklachten Afdeling Cardiologie Acute hartklachten Afdeling Cardiologie Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 09-2014-7313 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord Gebruik Patiënten Informatie Map

Nadere informatie

Hartfysiotherapie. Paramedische afdeling

Hartfysiotherapie. Paramedische afdeling Hartfysiotherapie Paramedische afdeling Inleiding U bent in ons ziekenhuis opgenomen in verband met de behandeling van uw hartklachten. Via deze folder informeren wij u over het programma Hartfysiotherapie

Nadere informatie

POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE. In deze folder leest u meer over het verloop van het poliklinische revalidatieprogramma

POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE. In deze folder leest u meer over het verloop van het poliklinische revalidatieprogramma POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE In deze folder leest u meer over het verloop van het poliklinische revalidatieprogramma Wat is poliklinische longrevalidatie? Longrevalidatie richt zich op het verbeteren

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Hartrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Hartrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Hartrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord U krijgt deze folder omdat u voor revalidatiebehandeling bent verwezen naar locatie

Nadere informatie

Verpleegkundige hartfalen

Verpleegkundige hartfalen Verpleegkundige hartfalen Hart-long centrum mca.nl Inhoudsopgave Wat is hartfalen? 3 Wat is een verpleegkundige hartfalen? 3 Uw eerste afspraak 3 Aanvullende zorg binnen het MCA 4 Aanvullende zorg buiten

Nadere informatie

Hartrevalidatie op maat

Hartrevalidatie op maat FYSIOTHERAPIE Hartrevalidatie op maat BEHANDELING Hartrevalidatie op maat Het St. Antonius Ziekenhuis biedt hartpatiënten een revalidatieprogramma aan. Dit geldt alleen voor patiënten die een hart-infarct

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Hartinfarct gehad? Hoe nu verder. Cardiologie

Hartinfarct gehad? Hoe nu verder. Cardiologie Hartinfarct gehad? Hoe nu verder Cardiologie Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uitleg over een hartinfarct 3 2. Diagnose en behandeling 4 3. Naar huis 6 4. Instructies en adviezen voor thuis 7 3 Uitleg

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Hartrevalidatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Hartrevalidatie U heeft een hartinfarct doorgemaakt, u bent gedotterd, u heeft een CRT-D/ ICD gekregen of u bent aan uw hart geopereerd. Hiervoor bent u enige tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest en

Nadere informatie

Screening voorafgaand aan longrevalidatie

Screening voorafgaand aan longrevalidatie Screening voorafgaand aan longrevalidatie In deze folder leest u meer over de inhoud van het screeningsprogramma voorafgaand aan longrevalidatie. Wat is longrevalidatie? Longrevalidatie richt zich op

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie van hartpatiënten

Poliklinische revalidatie van hartpatiënten Patiënteninformatie Poliklinische revalidatie van hartpatiënten Poliklinische revalidatie van hartpatiënten 762151 revalidatie hartpatient.indd 1 1 01-11-13 11:21 Poliklinische revalidatie van hartpatiënten

Nadere informatie

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV)

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Het Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten (CVHV) is een multidisciplinaire spreekuur voor patiënten die al op jonge leeftijd (onder de 50 jaar) te maken

Nadere informatie

KLINISCHE LONGREVALIDATIE. In deze folder leest u meer over het verloop van het klinische longrevalidatieprogramma.

KLINISCHE LONGREVALIDATIE. In deze folder leest u meer over het verloop van het klinische longrevalidatieprogramma. KLINISCHE LONGREVALIDATIE In deze folder leest u meer over het verloop van het klinische longrevalidatieprogramma. Waarom klinische longrevalidatie? Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van het

Nadere informatie

Poliklinische hartfalenrevalidatie

Poliklinische hartfalenrevalidatie Poliklinische hartfalenrevalidatie Bij elke afspraak in het ziekenhuis uw medicijnlijst meenemen! Deze brochure behoort toe aan: naam:... 2 Inleiding De cardioloog heeft u verwezen naar de poliklinische

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Persoonlijke doelen. mca.nl

Hartrevalidatie. Persoonlijke doelen. mca.nl Hartrevalidatie Persoonlijke doelen mca.nl Inhoudsopgave Persoonlijke doelstellingen 3 Wat mag u verwachten van hartrevalidatie? 3 Bewegen 4 Psychosociale steun 5 Een gezonde leefstijl 6 Uw vragen 7 Colofon

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Fysiotherapie na een hartinfarct, dotter- of stentbehandeling FYSIO- THERAPIE. Voelt beter

Fysiotherapie na een hartinfarct, dotter- of stentbehandeling FYSIO- THERAPIE. Voelt beter Fysiotherapie na een hartinfarct, dotter- of stentbehandeling FYSIO- THERAPIE Voelt beter U bent in het Maasziekenhuis Pantein opgenomen na een hartinfarct, een dotter- of een stentbehandeling. Tijdens

Nadere informatie

Klinische Psychologie

Klinische Psychologie Klinische Psychologie Psychologisch onderzoek en behandeling in het Ikazia Ziekenhuis Beter voor elkaar Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog in het

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Persoonlijke doelen. mca.nl

Hartrevalidatie. Persoonlijke doelen. mca.nl Hartrevalidatie Persoonlijke doelen mca.nl Inhoudsopgave Persoonlijke doelstellingen 3 Wat mag u verwachten van hartrevalidatie? 3 Bewegen 3 Psychosociale steun 4 Een gezonde leefstijl 5 Uw vragen 6 Notities

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Longgeneeskunde Poliklinische longrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LON013 / Poliklinische longrevalidatie / 27-08-2015 2 Poliklinische

Nadere informatie

Als er een kleine hoeveelheid vocht uit de wond lekt, kunt u een droog steriel gaas op de wond leggen en deze vastplakken met een

Als er een kleine hoeveelheid vocht uit de wond lekt, kunt u een droog steriel gaas op de wond leggen en deze vastplakken met een Leefregels na PCI U heeft een dotterbehandeling ondergaan. Dit wordt ook wel een PCI genoemd, wat staat voor Percutane Coronaire Interventie. Na ontslag uit het ziekenhuis gaat het herstelproces en de

Nadere informatie

Leefstijltraining PEP-module. Poli Hartrevalidatie

Leefstijltraining PEP-module. Poli Hartrevalidatie 00 Leefstijltraining PEP-module Poli Hartrevalidatie 1 Inleiding U heeft een hartaandoening (hartinfarct, hartoperatie of dotter procedure ) gehad. Dit kan aanleiding zijn om uw leefstijl aan te passen.

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie Fysiotherapie. Activiteiten voor de eerste weken na een hartinfarct

Centrum voor Revalidatie Fysiotherapie. Activiteiten voor de eerste weken na een hartinfarct Centrum voor Revalidatie Fysiotherapie Activiteiten voor de eerste weken na een hartinfarct Centrum voor Revalidatie Fysiotherapie In deze folder vindt u informatie voor de eerste weken na uw ontslag

Nadere informatie

Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie

Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie In overleg met uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de medisch psycholoog op de polikliniek Dermatologie. In deze folder leest u over de manier van werken

Nadere informatie

HARTFALENREVALIDATIE (IPZ)

HARTFALENREVALIDATIE (IPZ) HARTFALENREVALIDATIE (IPZ) 17571 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het poliklinisch hartfalen revalidatieprogramma IPZ (Intensieve Poliklinische Zorg). Heeft u hartfalen, dan komt u in aanmerking

Nadere informatie

Leefadviezen voor hartpatiënten

Leefadviezen voor hartpatiënten Leefadviezen voor hartpatiënten Inleiding U verlaat binnenkort ons ziekenhuis en u gaat thuis uw 'gewone' leven weer hervatten. In deze brochure geven wij u een aantal adviezen die u helpen bij het weer

Nadere informatie

Klinische en poliklinische informatie voor een hartpatiënt

Klinische en poliklinische informatie voor een hartpatiënt Klinische en poliklinische informatie voor een hartpatiënt Geachte heer of mevrouw, Onlangs heeft u een hartinfarct, een dotterbehandeling of een hartoperatie gehad. Misschien waren er voordien al voortekenen

Nadere informatie

Hartfalen Wat kunt u thuis zelf doen?

Hartfalen Wat kunt u thuis zelf doen? Hartfalen Wat kunt u thuis zelf doen? www.nwz.nl Inhoud Wat is een hartfalenverpleegkundige 3 Wat is hartfalen 3 Oorzaken 4 Klachten en verschijnselen 4 Onderzoeken 4 Behandeling 4 Wat kunt u thuis zelf

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie

Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie Bij elke afspraak in het ziekenhuis Uw medicijnlijst meenemen! Deze brochure behoort toe aan: naam:... 2 Inleiding De cardioloog heeft u doorverwezen naar de poliklinische

Nadere informatie

Welkom. Publiekslezing Hartaandoeningen. 10 maart 2016

Welkom. Publiekslezing Hartaandoeningen. 10 maart 2016 Welkom Publiekslezing Hartaandoeningen 10 maart 2016 Voorstellen Ineke Sterk Verpleegkundig specialist interne geneeskunde Programma publiekslezing 19.30 uur Aanvang publiekslezing 19.45 uur Lezing cardioloog

Nadere informatie

Patiënteninformatie. PEPplus-module (Psycho-Educatieve-Preventie) bij hartrevalidatie

Patiënteninformatie. PEPplus-module (Psycho-Educatieve-Preventie) bij hartrevalidatie Patiënteninformatie PEPplus-module (Psycho-Educatieve-Preventie) bij hartrevalidatie PEPplus-module (Psycho-Educatieve-Preventie) bij hartrevalidatie Medische psychologie, route 2.7 Telefoon (050) 524

Nadere informatie

Hartrevalidatie na een hartoperatie

Hartrevalidatie na een hartoperatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Hartrevalidatie na een hartoperatie z Een nieuwe start! Beste mevrouw, meneer, Helaas hebt u een hartoperatie moeten ondergaan

Nadere informatie

Overplaatsing voor een hartoperatie

Overplaatsing voor een hartoperatie Overplaatsing voor een hartoperatie U bent aangemeld voor een hartoperatie. In deze folder leest u praktische informatie over de gang van zaken rondom de overplaatsing vanuit het Rijnstate ziekenhuis naar

Nadere informatie

hartfalen polikliniek

hartfalen polikliniek Cardiologie hartfalen polikliniek 1 2 Inleiding Uw cardioloog heeft bij u de diagnose hartfalen gesteld. Hij verwijst u daarom door naar de hartfalenverpleegkundige op de poli cardiologie. In deze folder

Nadere informatie

BRONCHIËCTASIE POLIKLINIEK. In deze folder leest u meer over bronchiëctasieën en de bronchiëctasie polikliniek van het UCCZ Dekkerswald.

BRONCHIËCTASIE POLIKLINIEK. In deze folder leest u meer over bronchiëctasieën en de bronchiëctasie polikliniek van het UCCZ Dekkerswald. BRONCHIËCTASIE POLIKLINIEK In deze folder leest u meer over bronchiëctasieën en de bronchiëctasie polikliniek van het UCCZ Dekkerswald. Het ziektebeeld Wat zijn bronchiëctasieën? Bronchiëctasieën zijn

Nadere informatie

Vasculaire Geneeskunde Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV)

Vasculaire Geneeskunde Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Vasculaire Geneeskunde Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Het Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten (CVHV) is een multidisciplinair spreekuur voor patiënten die al op jonge leeftijd (onder

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker De mogelijkheden BEHANDELING Revalidatie bij kanker U kunt in het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor verschillende revalidatieprogramma s bij kanker. Revalidatie bij

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE Medische psychologie De klinisch psycholoog in het ziekenhuis In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog

Verwijzing naar de klinisch psycholoog Verwijzing naar de klinisch psycholoog Deze folder geeft u informatie over de manier van werken van de klinisch psycholoog. Waar in deze folder gesproken wordt over u, kan het ook om uw kind gaan. Aan

Nadere informatie

Longreactivering. Longziekten. Beter voor elkaar

Longreactivering. Longziekten. Beter voor elkaar Longreactivering Longziekten Beter voor elkaar 2 Waarom longreactivering U heeft al enige tijd last van uw longen. Dit kan problemen geven. U kunt worden gehinderd in uw dagelijkse activiteiten, zoals

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten Risicofactoren voor hart- en vaatziekten Programma Screening Vasculaire Risciofactoren Datum afspraak: Tijdstip Onderzoek Zorgverlener U heeft recent een herseninfarct/hersenbloeding (beroerte) of TIA

Nadere informatie

Poliklinisch voorlichtingsprogramma

Poliklinisch voorlichtingsprogramma Poliklinisch voorlichtingsprogramma Het hart weer in beweging; Hoe verder met een hartziekte? In deze folder vindt u informatie over het poliklinisch voorlichtingsprogramma, ofwel INFO-modules van de St.

Nadere informatie

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u vandaag een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Polikliniek hartfalen

Polikliniek hartfalen Polikliniek hartfalen 2 U bent tijdens uw ziekenhuisopname of na polibezoek door uw cardioloog verwezen naar de polikliniek hartfalen. Op de polikliniek hartfalen (kortweg: hartfalenpoli), onderdeel van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie PATIËNTEN INFORMATIE Longrevalidatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het longrevalidatieprogramma. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Boezemfibrilleren polikliniek

Boezemfibrilleren polikliniek Boezemfibrilleren polikliniek Afdeling cardiologie Locatie Veldhoven Inleiding Omdat u boezemfibrilleren heeft, bent u door uw arts doorverwezen naar de boezemfibrilleren poli van Máxima Medisch Centrum.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis is met u gesproken over de mogelijkheid om mee te doen aan het longrevalidatieprogramma bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen,

Nadere informatie

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen.

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen. Longrevalidatie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de poliklinische longrevalidatie in de regio Haaglanden, in het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en het Ziekenhuis Bronovo. Waarom longrevalidatie?

Nadere informatie