A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies"

Transcriptie

1 A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk

2 Praktische afspraken Gelieve uw gsm op stil te zetten Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vraagstelling Slide-show vindt u op onze website :

3 2011

4 2011

5 Wet diverse bepalingen 28 december Wetsontwerp Programmawet 24 februari Fiscale maatregelen

6 Voordelen van alle aard c

7 Voordelen alle aard Definitie Iets mogen gebruiken Het genot van een goed hebben Iets niet moeten betalen Belasten als voordeel alle aard

8 Voordelen alle aard Fiscale en para fiscale gevolgen Voordelen alle aard zijn te behandelen als een beroepsinkomen waarop de normale belastingen en sociale bijdragen verschuldigd zijn.

9 VAA bedrijfswagens

10 Tot 31/12/2011 VAA bedrijfswagens CO2 uitstoot te vermenigvuldigen met Benzine (privé kilometers) x afstand woonplaats en werk < 25 km (privé kilometers) x afstand woonplaats en werk > 25 km Vb. wagen met CO2 uitstoot 189g, afstand 35 km» 189gram x 7500 x = 3.061,80

11 VAA bedrijfswagen Tot 31/12/2011 CO2 uitstoot te vermenigvuldigen met Diesel (privé kilometers) x afstand woonplaats en werk < 25 km (privé kilometers) x afstand woonplaats en werk > 25 km Vb. wagen met CO2 uitstoot 189g, afstand 35 km» 189 x 7500 x = 3.360,42

12 VAA bedrijfswagens Vanaf 01/01/2012 Voordeel alle aard bedrijfswagens = Cataloguswaarde x percentage CO2 uitstoot x 6/7 x percentage leeftijd voertuig

13 VAA bedrijfswagen Begrip cataloguswaarde Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno

14 Wijziging VAA bedrijfswagens CO2 percentage : 5.5% Referentiepunt : benzine, LPG of aardgasmotor 115 CO2 Referentiepunt : dieselmotor 95 CO2 Berekening CO2 percentage CO2 uitstoot > referentiepunt : +0,1 %/gram max 18% CO2 uitstoot < referentiepunt : -0,1%/gram min 4% Geen CO2 gegevens : Benzine, LPG, aardgas : 205 g/km Diesel : 195 g/km

15 Wijziging VAA bedrijfswagens Referentiepunten : jaarlijks herzienbaar Kan jaarlijks wijzigen : jaarlijks bepaalt Koning referentie CO2 uitstoot ifv gemiddelde CO2 uitstoot van jaar voorafgaand aan belastbaar tijdperk tov gemiddelde CO2 uitstoot van referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die Hij vastlegt De gemiddelde CO2 uitstoot wordt berekend op basis van de CO2 uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen. Minimumvoordeel : 820,00 euro => geïndexeerd 1.200,00 euro (AJ 2013)

16 Wijziging VAA bedrijfswagens Vb. : dieselwagen Cataloguswaarde ,00, opties 3.000,00 kortingen 6% CO2 uitstoot : 189 gr/km Berekening : Basis voor berekening ( )x1,21= , = , ,20 x 6/7 x (5,5 + ((189-95) x 0,1)) / 100 = 5.811,15 euro Per maand : 484,26 euro Tot 31/12/2011: 189 x x = 3.360,42 (>25km) 189 x x = 2.239,65 (<25km)

17 Wijziging VAA bedrijfswagens Afwaardering ten gevolge leeftijd wagens Volgend percentage moet worden genomen van de catalogus waarde Periode verstreken sinds eerste inschrijving van het voertuig Van 0 tot 12 maanden 100 % Van 13 tot 24 maanden 94 % Van 25 tot 36 maanden 88 % Van 37 tot 48 maanden 82 % Van 49 tot 60 maanden 76 % Vanaf 61 maanden 70 %

18 VAA Bedrijfswagens Fiscale gevolgen voor vennootschap 17% van het berekende voordeel van alle aard zal worden opgenomen in de verworpen uitgaven en zal steeds worden belast, ongeacht aftrekbare verliezen, overdraagbare investering- of andere aftrekposten.

19 VAA Bedrijfswagens Indien de vennootschap de VAA aan de bedrijfsleider factureert, zijn er geen voordelen te belasten in hoofde van de genieter. Indien de bedrijfsleider het voertuig van de vennootschap koopt, is er ook geen VAA indien er geen kosten ten laste blijven van de vennootschap, buiten de door de bedrijfsleider aangerekende kilometervergoeding.

20 VAA Bedrijfswagens De bedrijfsleider koopt het voertuig en zal het verhuren aan de vennootschap Verhuur roerend goed : 15% roerende voorheffing? Slechts 1 wagen : geen btw plicht? Let op : artikel 344!!! Anti misbruikbepaling

21 VAA Telefoon

22 VAA Telefoon Er bestaat hiervoor geen wettelijk forfait Bij controle wordt hier meestal 150,00 180,00 genomen

23 VAA Internet - Laptop

24 VAA Internet - Laptop Hiervoor bestaat een wettelijke forfait Laptop 180,00 Internet 60,00

25 VAA

26 VAA Gratis woonst

27 VAA Gratis woonst We bewonen een woning van de vennootschap zonder hiervoor huur te betalen Vanaf 01/01/2012 Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8 Tot 31/12/2011 Geïndexeerd KI x 100/60 x 2 Indien gemeubeld ter beschikking voordeel x 5/3

28 VAA Gratis woonst Vb. woonst met KI niet geïndexeerd 1.850,00 Index 2011 = 1,5461 index 2012 = 1, ,00 x 1,5461 x 100/60 x 2 = 9.534,28 /jaar ,00 x 1,6035 x 100/60 x 3,80 = ,68 /jaar Stijging 97,05%

29 VAA Energie

30 VAA Energie Volgende forfaits zijn wettelijk vastgelegd Elektriciteit Tot 31/12/2011 : 820,00 Vanaf 01/01/2012 : 910,00 Verwarming Tot 31/12/2011 : 1.640,00 Vanaf 01/01/2012 : 1.820,00

31 VAA Case Bedrijfsleider heeft het genot van volgende voordelen : Gsm, laptop en internet Auto cataloguswaarde ,00 incl, btw, diesel, uitstoot 175 gram CO2 Woning boven de zaak geïndexeerd KI 4.200,00 privé 30%, beroeps 70% De energiefacturen zijn ten laste van de vennootschap

32 VAA Case Voordeel Gsm 180,00 180,00 Laptop internet 240,00 240,00 Auto 2.073, ,57 Energie 2.460, ,00 Woonst 4.200, ,00 Totaal 9.153, ,57

33 VAA Case Stel : winst van de BVBA / NV = ,00 + bijkomend voordeel = ,00 Vraag : uitgaven voor de BVBA / NV als 1. Boeking voordeel via R/C en compensatie debet R/C via dividend 2. Voordeel wordt als bijkomend loon toegekend aan de bedrijfsleider die hierdoor echter geen netto loonverlies mag lijden

34 optie 1 : via R/C + compensatie Gevolgen: 1. Door de boeking van het voordeel via R/C, verhoogt de belastbare basis van de vennootschap met de vennootschap betaalt op ( ) vennootschapsbelastingen 2. Er moet een netto dividend toegekend worden van om de R/C te compenseren de vennootschap moet een bruto dividend van uitkeren waarop 25 % (ev. 21 %) RV moet betaald worden

35 optie 1 : via R/C + compensatie Roerende voorheffing op dividend (25%) 5.333,33 Totaal betalen vennootschapsbelasting ,40 Totale cash out ,73

36 optie 2 : extra loon zonder netto loonverlies Gevolgen: 1. Er moet op extra personenbelasting en sociale bijdragen betaald worden -> extra privé-uitgave = (PB) (SOC) = Aangezien we privé geen loonverlies willen, moet deze als extra nettoloon uitgekeerd worden uit de vennootschap -> extra brutoloon om een nettoloon van over te houden (na PB en sociale bijdragen) = De vennootschap heeft aldus extra kosten

37 optie 2 : extra loon zonder netto loonverlies Gevolgen in cijfers: Extra loonkosten (te betalen als nettoloon, bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen) ,00 Vennootschapsbelasting 1.913,64 Totale cash out ,64

38 VAA Case - CONCLUSIE OPTIE 1 OPTIE 2 TOTALE CASH OUT VAA via RC + dividend VAA via loon zonder loonverlies Geld dat de vennootschap verlaat (5.315 of 20 % minder) Bijkomende uitgaven bedrijfsleider 0 0 MAAR: - voor optie 1 moet er voldoende winst of uitkeerbare reserves zijn - bij optie 1 is er eventueel verlies verlaagd tarief

39 VAA Formaliteiten De vennootschap is verplicht jaarlijks een fiscale fiche op te stellen waarop al de looncomponenten, inclusief de voordelen alle aard, staan vermeld.

40 VAA Sancties

41 VAA Sancties Het niet opstellen van de wettelijk verplichte fiches wordt bestraft met een speciale belasting op niet verantwoorde kosten. Deze belasting bedraagt 309% van de niet vermelde voordelen. Als we dit hebben betaald, staan we in ons

42 VAA Gevolgen

43 Roerende inkomsten

44 Roerende inkomsten Wijziging belastbaarheid roerende inkomsten Tarief (PB + VennB) Extra-heffing 4% Mededelingsplicht

45 Roerende inkomsten Wijziging RV van 15% => 21% Voor intresten en dividenden => voorheen onderworpen aan het tarief van 15% gewone intresten dividenden => aandelen op naam uitgegeven sedert 1/01/1994

46 Roerende inkomsten 15% RV blijft behouden voor auteursrechten inkomsten uit spaardeposito s (> EUR) diverse inkomsten (art. 90,5-7 WIB) - inkomsten uit onderverhuring/overdracht van huur - loten van effecten van leningen - opbrengsten uit de verhuring van jacht-, visen vogelvangstrecht Nieuw 15%: inkomsten uit Staatsbons (24/11/2011 tot 2/12/2011)

47 Roerende inkomsten OUD NIEUW 10%: liquidatieboni 10%: liquidatieboni 10%: inkoop eigen aandelen 21%: inkoop eigen aandelen 15%: ink. uit RG en kapitalen diverse inkomsten intrest spaardeposito 15%: gewone intresten dividenden op naam/vvpr vastgoedbevak, bevek 15%: ink. uit RG en kapitalen diverse inkomsten intrest spaardeposito Staatsbons 21%: gewone intresten dividenden op naam/vvpr vastgoedbevak, bevek 25%: dividenden 25%: dividenden

48 Roerende inkomsten Bijkomende heffing 4% : grens van EUR natuurlijke personen intresten/dividenden > EUR ( EUR geïndexeerd) per belastingplichtige huwelijksvermogensstelsel

49 Roerende inkomsten intresten + dividenden die NIET in aanmerking komen voor Heffing van 4% Berekening grens van EUR Eerste schijf van EUR spaardeposito s Liquidatieboni (gehele of gedeeltelijke verdeling) Staatsbons (24/11/2011 2/12/2011)

50 Roerende inkomsten Intresten en dividenden die: In aanmerking komen voor bepalen grens van EUR NIET onderworpen zijn aan heffing van 4% dividenden en intresten onderworpen aan tarief van 25% spaardeposito s (boven grens van EUR)

51 Roerende inkomsten! Berekening grens ( EUR) => eerst dividenden en intresten berekenen waarop de heffing van 4% NIET van toepassing is Vb. : ontvangst van EUR dividenden (25%) EUR intresten (21%). (Totaal ) Dividenden intresten 4%

52 Roerende inkomsten Voorbeeld: ontvangen: intresten (21%) + intresten uit spaardeposito s vrijgesteld deel (1.830 geïndexeerd) telt niet mee voor grens + niet aan heffing onderworpen deel boven EUR telt mee voor bepalen van grens maar is NIET aan heffing onderworpen VRIJ 15% 21% 4% Geval Geval Geval Geval

53 Roerende inkomsten Aangifteplicht <-> bevrijdende RV altijd mededeling van: spaardeposito s (> EUR) intresten van Leterme-staatsbon liquidatieboni (10%) intrest/dividend (25%) geen mededeling van mits optie van heffing van 4% intrest/dividend (21%) NOOIT mededeling van: vrijgestelde schijf spaardeposito royalties; auteursrechten

54 Roerende inkomsten! intresten + dividenden waarop tarief van 21% van toepassing is => aan bron kan men opteren voor extra heffing van 4% => prijs voor anonimiteit EUR ( x 4%) => ongeacht of grens overschreden is of niet betaalt men 25% => geen aangifte in PB => geen verrekening RV in PB => heffing van 4% RV => uitvoeringsmodaliteiten nog NIET gekend

55 Roerende inkomsten Wie moet melden? de schuldenaar van de inkomsten (indien men niet opteert) wenst men te opteren => zelf meedelen aan de schuldenaar Waar? Melden aan centraal aanspreekpunt aanvankelijk NBB gewijzigd => afdeling binnen administratie zelf (vermogensbelasting?) uitvoeringsmodaliteiten nog niet gekend

56 Roerende inkomsten Taak van centraal aanspreekpunt: is de grens van EUR overschreden => inlichtingen worden automatisch overgemaakt aan bevoegde fiscale administratie grens niet overschreden? => inlichtingen worden alleen overgemaakt als fiscale administratie erom verzoekt

57

58 Energiebesparende maatregelen 1. Belastingvermindering AFGESCHAFT vanaf 1/01/2012 Uitgaven gedaan in 2011 (Aj 2012) Woningen > 5 jaar in gebruik: vervanging oude stookketel + onderhoud levering en plaatsing van dubbele beglazing levering en plaatsing van warmteregeling CV (thermostatische kranen) energie-audit isolatie van daken, muren en vloeren

59 Energiebesparende maatregelen Ook woningen < 5 jaar: leveren en plaatsen van: installatie voor waterverwarming d.m.v. zonne-energie zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie uitrustingen voor geothermische energieopwekking

60 Energiebesparende maatregelen Belastingvermindering = 40% (van gedane investeringen) maximumbedrag 2011 => EUR + eventuele verhoging van zonnecelpanelen ten belope van 850 EUR overdraagbaarheid naar 3 volgende jaren ( gebouw > 5 jaar ) omzetting in belastingkrediet mogelijk

61 Energiebesparende maatregelen Uitgaven vanaf 1/01/2012 (Aj.2013) belastingvermindering enkel nog voor dakisolatie overgangsbepaling voor 2012 (Aj 2013): betaling in 2012 (dubbele beglazing, vervanging stookketel, dakisolatie, ) verbonden aan overeenkomst afgesloten voor 28/11/2011 => belastingvermindering mbt Aj 2013

62 Energiebesparende maatregelen (overgangsbepaling) belastingvermindering: 40% maximumbedrag voor 2012 => EUR + eventuele verhoging voor zonnecelpanelen ten belope van 880 EUR overdraagbaarheid naar 3 volgende belastbare tijdperken (woning > 5 jaar) omzetting in belastingkrediet

63 Energiebesparende maatregelen Betaling in 2012 niet gekoppeld aan overeenkomst die dateert van voor 28/11/2011 => belastingvermindering enkel voor dakisolatie => belastingvermindering: 30% maximumbedrag: EUR geen overdraagbaarheid omzetting in belastingkrediet mogelijk

64 Energiebesparende maatregelen => uitgesloten uitgaven die: in aanmerking genomen zijn als beroepskosten recht geven op investeringsaftrek ingebruikname woning < 5 jaar

65 Energiebesparende maatregelen 2. Lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning Belastingvermindering wordt opgeheven > Aj 2013 Belastingvermindering blijft voor woningen die een certificaat hebben bekomen uiterlijk op 31 december 2011 => certificaten aangevraagd uiterlijk op 31/12/2011 en bekomen uiterlijk op 29/02/2012 komen ook in aanmerking

66 Energiebesparende maatregelen 3. intresten van groene leningen leningen afgesloten voor 1/01/2012 kunnen van belastingvermindering blijven genieten belastingvermindering: 30% (ipv 40%) voor betaalde intresten in 2012

67 BTW-plicht notarissen en deurwaarders

68 BTW-plicht notarissen en deurwaarders BTW-plicht vanaf 1/01/2012 PLICHTEN: 1. maand- of kwartaalaangiften indienen 2. factuur met 21% BTW MVH: erelonen, dossierrechten, reisvergoeding, kosten m.b.t. aflevering kadastraal uittreksel, GEEN BTW op rolrechten, registratierechten

69 BTW-plicht notarissen en deurwaarders RECHTEN recht op aftrek van BTW herziening historische aftrek roerende goederen (x/5 de ) onroerende goederen (x/15 de )

70 Meerwaarden op aandelen

71 Meerwaarden op aandelen Aangekondigd maar niet weerhouden? Meerwaarden op aandelen vrijgesteld indien: in aanmerking komen voor DBI-aftrek (taxatie- + participatievoorwaarden)! enkel te voldoen aan taxatievoorwaarde! bezitsduur van minstens één jaar! Nieuw regeringsvoorstel: toch geen belasting?

72 Notionele intrestaftrek Even terug in de tijd 2006

73 Notionele intrestaftrek Even terug in de tijd 2006 : invoering notionele intrest Ratio legis : Discriminerende behandeling tussen vreemd vermogen en eigen vermogen wegwerken Aftrek van intresten : fiscaal interessant Zonder NIA : financiering via eigen vermogen fiscaal niet interessant Versterking interne financiering Alternatief coördinatiecentra

74 Notionele intrestaftrek 2011

75 Notionele intrestaftrek 2012

76 Notionele intrestaftrek Tarief 2012 Zonder regeringsmaatregelen Di Rupo Met regeringsmaatregelen Di Rupo Vennootschappen 4,2% 3,00% Kmo vennootschappen 4,7% 3,50%

77 Notionele intrestaftrek Afschaffing overdraagbaarheid van nieuwe notionele intresten gegenereerd vanaf AJ 2013 Bestaande stock (overgedragen nog niet afgetrokken notionele intrest op 31 december 2011) beperkt overdraagbaar : Max 60% van winst aftrekken (na alle aftrekken) Uitzondering : 1 mio belastbare basis

78 Notionele intrestaftrek Beperking : weinig effect op kmo Overdraagbaarheid van de stock : Onbeperkt in de tijd? Wetsontwerp fiscale programmawet Nog geen wet Uw accountant volgt dit voor u op

79 Thin Capitalisation onderkapitalisatie regeling Principe : indien teveel geleend geld in verhouding tot eigen vermogen => beperking van intrestaftrek Ratio legis : Notionele intrest minder interessant Terug meer vreemd vermogen Binnen de groep => Beperking invoeren

80 Thin Capitalisation Vanaf 01 januari 2012 voor intra-groepsleningen en leningen uit belastingparadijzen werken met tussenstation / waarborgverschaffing verhouding VV/EV > 5/1 in de mate van overschrijding : geen intrestaftrek speelt niet voor leningen van externe financiers( bank)

81 Thin Capitalisation Vb. Gestort kapitaal (einde BT) : ,00 Belaste reserves (begin BT) : ,00 Lening van moeder : ,00 Intrest (marktconform) : 5,00% Grens : (50.000, ,00) x 5 = ,00 Intresten aftrekbaar : x / = ,00 verschil ,00 verworpen uitgave

82 Thin Capitalisation Wetsontwerp fiscale programmawet Nog geen wet To do : laat uw accountant dit even afpunten Bespreek nodige maatregelen (kapitaalverhoging,.)

83 Aanvullende pensioenen

84 Aanvullend pensioen Wijzigingen Hogere belasting voor 62 e jaar Vervroegde belasting? 80% regel : bijkomende beperking Exit pensioenbelofte Pensioensparen

85 Aanvullend pensioen Hogere belasting voor 62 e jaar Voor Di Rupo I Vanaf Di Rupo I Leeftijd opname Oud tarief Nieuw tarief 60 jaar 16,5% 20% 61 jaar 16,5% 18% jaar 16,5% 16,5% 65 jaar 10% 10%

86 Aanvullend pensioen Vervroegde belasting Aangekondigde maatregel Inhoud??

87 Aanvullend pensioen 80% regel : bijkomende beperking Tot heden WP + AP 80% (laatste normale maandelijkse brutoverloning + VAA) x loopbaan/40 Vanaf 2012 : bijkomende grens WP + AP hoogste ambtenarenpensioen (+/ ,00) To do : indien nodig : contacteer verzekeringsmakelaar

88 Aanvullend pensioen Exit pensioenbelofte Tot 31 december 2011 Pensioencontract + aanleg voorziening op passief van de balans Vanaf 01 januari 2012 Geen nieuwe pensioenbeloften meer Enkel nog externalisering : Groep/IPT Premietaks 4,4%

89 Aanvullend pensioen Exit pensioenbelofte Bestaande pensioenbeloften Bevriezen op toestand 31 december 2011 Externalisering : bijzondere omzettingstaks Pensioenbelofte : bevriezen ,75% of 3x 0,6% Externalisering 1,75%

90 Aanvullend pensioen Pensioensparen Tot 31 december 2011 Fiscale aftrek volgens verbeterd gemiddelde tarief tussen 30% en 40% Vanaf 01 januari 2012 Fiscale aftrek voor iedereen 30%

91 Aanvullend pensioen Pensioensparen Voor Di Rupo I Max bedrag Na die Rupo I Belastingvermindering ,00 264,00 352, ,00 273,00

92 Aanvullend pensioen Nog geen wet! Niet opgenomen in programmawet 28 december 2011 Niet in ontwerp programmawet

93 Antimisbruikbepaling De fiscale bazooka

94 Antimisbruikbepaling Er was eens 1993 Administratie : extra bewijsmiddel Juridische kwalificatie niet tegenstelbaar Indien doel = belastingontwijking Tenzij bewijs van rechtmatige financiële of economische behoeften

95 Antimisbruikbepaling Maar 2007 Hof van Cassatie : bij herkwalificatie moeten niet fiscale rechtgevolgen gelijkaardig zijn Vruchtgebruik huur Gevolg : Herkwalificatie zeer moeilijk Regeling = vleugellam

96 Antimisbruikbepaling 2012 Rechtshandeling niet tegenstelbaar fiscaal misbruik : een verrichting waarbij men zich in strijd met de doelstellingen van een fiscale bepaling buiten toepassingsgebied van die bepaling plaatst aanspraak maakt op een belastingvoordeel en toekenning van dit voordeel is in strijd met de doelstellingen van die bepaling

97 Antimisbruikbepaling 2012 In mensentaal Keuze van een juridische vorm Waardoor niet belastbaar Waardoor onder een norm die fiscaal voordeel oplevert Maar komt zeer dicht in de buurt van een belastbaar gestelde situatie Keuze enkel te verklaren door belastingbesparing

98 Antimisbruikbepaling 2012 Vooreerst bewijsmiddel van de administratie volstrekt kunstmatige constructie enkel en alleen belastingontwijking Drie situaties worden beoogd : Zuiver fiscaal voordeel Niet fiscale motieven zijn steeds aanwezig Niet fiscale motieven hebben een beperkt belang Vermindering administratieve - en beheerskosten voldoende

99 Antimisbruikbepaling 2012 Belastingplichtige : tegenbewijs Andere motieven dan belastingontwijking Onvoldoende bewijs? Herstel belastbare grondslag en belastingberekening Alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden

100 Antimisbruikbepaling 2012 Nog geen wet, wel wetsontwerp Voorziene inwerkingtreding : rechtshandelingen vanaf 01 januari 2012 vanaf aanslagjaar 2013 : boekjaar = kalenderjaar Vanaf aanslagjaar 2012 : gebroken boekjaar zou niet toepasselijk zijn op vroegere rechtshandelingen

101 Antimisbruikbepaling 2012 Beoordeling : bazooka? Ongerustheid blijft Wordt de soep zo heet gegeten als ze geserveerd wordt? Zo ja, keuze van minst belaste weg.

102 Taks op effecten aan toonder Uitgangspunt Wet 14 december 2005 Uitgifte nieuwe effecten aan toonder niet meer toegelaten vanaf 01 januari 2008 Wel : effecten op naam of gedematerialiseerde effecten Omzettingsperiode tot 31 december 2013 Einde 2011 : nog maar weinig omzettingen

103 Taks op effecten aan toonder Nieuwe taks aanmoedigen omzetting Taks stijgt naarmate uiterste datum nadert Jaar Procent % %

104 Taks op effecten aan toonder Nieuwe taks Basis berekening Effecten niet ter beurze genoteerd Boekwaarde MvT : boekwaarde = venale waarde

105 Strengere controle Turbo-vruchtgebruik Managementvennootschappen

106 Strengere controle Turbo-vruchtgebruik In de fiscale kringen: Vruchtgebruik op de grond + vruchtgebruiker zet gebouw op Gebouw gratis naar naakte eigenaar : opstalrecht Regering Di Rupo I Gesplitste aankoop naakte eigendom + vruchtgebruik Bestaande constructies : niet nieuwe antimisbruikwet Check waardering?

107 Strengere controle Managementvennootschappen Ronkende verklaringen Eerder sociaal dan fiscaal? Schijnzelfstandigheid? Maar. c

108 Strengere controle Managementvennootschappen Fiscaal : krijgen al heel wat fraais op hun bord VAA bedrijfswagen VAA woning (KI > 745,00) Strengere toepassing geheime commissielonenaanslag RV dividenden Pensioentoezeggingen Antimisbruikbepaling.

109 Na deze uiteenzetting voelt u zich wellicht

110 Vragen

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN

De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN 1 Wijziging in de aan te geven voordelen van alle aard a) De voordelen alle aard op bedrijfswagens (VAA) Art.

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 ECOWONE_DO_11001.book Page 5 Thursday, June 16, 2011 11:14 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 1. Voorwaarden 11 1.1. Kredietnemer 11 1.2. Kredietgever 13 1.3. Type lening

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 I. ROERENDE INKOMSTEN HERVORMING VAN DE FISCALITEIT VAN DE ROERENDE INKOMSTEN Wat is de situatie vandaag? Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30 In samenwerking met Programma Inleiding (Patrick Kessels) ADMB (Peter Van Eynde) ZENITO (Jos Meyen) Begrotingsmaatregelen (Peter Vandersteegen en Patrick Kessels) Slotwoord (Peter Vandersteegen) Het einde

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7.1. Managementvennootschap en de nieuwe algemene antimisbruikbepaling Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez heeft verkondigd dat hij de strijd aangaat

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 3 Juni 2012 Verschijnt

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Antwerpen 6 december 2011 Geachte cliënt Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Het socialistisch gedachtegoed heeft er in de regeringsverklaring Di Rupo ongetwijfeld

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-3. Inhoud. 1.2. Datum inschrijving voertuig. 1.1. Definitie cataloguswaarde

Nieuwsbrief 2012-3. Inhoud. 1.2. Datum inschrijving voertuig. 1.1. Definitie cataloguswaarde De voordelen alle aard worden voortaan berekend a.h.v. volgende formule : Cataloguswaarde x % CO²-uitstoot x 6/7 x % ouderdom wagen Nieuwsbrief 2012-3 Inhoud 1. Nieuwe regeling voordeel van alle aard bedrijfswagens

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Top executives efficiënt verlonen en belonen

Top executives efficiënt verlonen en belonen Top executives Jo Bellens en Yves Stox 8 maart 2012 Top executives verlonen belonen loonsvoorwaarden structuur salaris vergoedingen voordelen in natura verzekeringen Elio I empowerment cost-efficiency

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update 21.12.2011 Beste lezer, Het Vlinderakkoord beroert het fiscaal landschap als zelden tevoren. In deze Taxforius Special vindt u de krijtlijnen van

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie