Jos van der Graaf Holding B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jos van der Graaf Holding B.V."

Transcriptie

1 Jos van der Graaf Holding B.V. Analyse CO2 uitstoot Auteurs Eindverantwoordelijk Bijlage : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E.A. van der Graaf : Emissie inventaris Dit document is bijlage 1 van het Directieverslag IKZ IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 1 van 9

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ontwikkeling 3 3 Jos van der Graaf Holding B.V. 3 4 Organisatiestructuur 3 5 Emissie inventaris en analyse Analyse CO2 uitstoot scope Analyse CO2 uitstoot scope Analyse CO2 uitstoot scope Ketenanalyse Onderbouwing gekozen analyse IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 2 van 9

3 1 Inleiding Het streven naar voortdurende vermindering van de CO2 uitstoot als gevolg van de bedrijfsactiviteiten is voortgekomen uit het bestek van de Gemeende Dordrecht voor het Middel Groot Onderhoud (MGO). Daarin werd de verwachting uitgesproken dat de uitvoerende partijen zich conformeren aan de CO2 Prestatieladder. Jos van der Graaf Holding B.V. is een van de uitvoerende partijen en heeft de intentie om zich te onderscheiden door zich tevens te richten op toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen. 2 Ontwikkeling In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, heeft Jos van der Graaf Holding B.V. in 2012 besloten om zich te conformeren aan de CO2 prestatieladder. In datzelfde jaar is ingestapt op Niveau 1. In 2013 is de stap naar Niveau 2 gezet en is in 2014 Niveau 3 bereikt. Vanwege deze positieve ontwikkeling is bij de her-verlening van het CO2 certificaat in 2015 gebruik gemaakt van de mogelijkheid gelijktijdig door te groeien naar Niveau 4. Deze verdere groei wordt naar verwacht begin 2016 met positief resultaat afgerond. De Analyse CO2 uitstoot moet daartoe een bijdrage kunnen leveren, in combinatie met de resultaten uit de gekozen ketenanalyse. 3 Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. is een allround wegenbouwbedrijf met ruim 25 jaar ervaring, gespecialiseerd in grond- en straatwerk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van zowel gemeenten, instanties, aannemers alsook particulieren. Dagelijks werken 25 medewerkers (2015) vanuit een kantoorpand, gevestigd op het Industrieterrein Dordtse kil I aan de Helmholtzstraat 11 te Dordrecht. De werksfeer is kenmerkend voor de cultuur van een familiebedrijf. Gewerkt wordt met alle contractvormen en flexibele bestekken. De lijnen in de organisatie zijn kort en krachtig. De kwaliteit van de werken ligt op een hoog niveau, mede door het werken conform de eisen en verwachtingen uit de wet- en regelgeving, in combinatie met normen voor kwaliteit en veiligheid als ISO 9001, VCA**, BRL SIKB 7000/7004, SEB, en CO2 Prestatieladder. 4 Organisatiestructuur Jos van der Graaf Holding B.V. omvat; Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf B.V. Gebr. Van der Graaf B.V. De werkzaamheden worden uitgevoerd door; - Jos van der Graaf B.V. Grond- en straatwerken - Gebr. van der Graaf B.V. Lokaliseren ondergrondse infrastructuur Voornoemde werkmaatschappijen functioneren conform hetzelfde Kwaliteitsmanagementsysteem IKZ. Met het voornoemde schema zijn de organisatiegrenzen van Jos van der Graaf Holding B.V. bepaald. De uitstoot van CO2 wordt met name veroorzaakt door Jos van der Graaf B.V. De CO2 uitstoot van de vennootschap Gebr. Van der Graaf B.V. is opgenomen bij Jos van der Graaf B.V. Daarom moet de holdingvennootschap worden gezien als onderdeel van het Kantoor. IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 3 van 9

4 5 Emissie inventaris en analyse Voor een juiste afbakening van scopes, is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas (GHG Protocol) en de scope-indeling van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hieruit zijn 3 uitstootniveaus geïdentificeerd. De hierna genoemde gegevens zijn afkomstig van de Emissie inventaris. Het kalenderjaar 2013 is daarbij het referentiejaar. Scope 1: Directe CO2 uitstoot CO2 uitstoot veroorzaakt door bronnen die eigendom zijn van Jos van der Graaf B.V.. Zoals verwarming van het kantoor, het wagenpark of uitstoot veroorzaakt door en afkomstig uit chemische processen. Scope 2: Indirecte CO2 uitstoot CO2 uitstoot veroorzaakt door het inkopen/verbruiken van elektriciteit. Deze vorm van uitstoot wordt veroorzaakt waar de stroom gegenereerd wordt. In de definitie van SKAO worden ook privé auto s gebruikt voor zakelijk vervoer en vliegverkeer tot scope 2 gerekend. Scope 3: Indirecte CO2 uitstoot overig Scope 3 emissies hebben betrekking op de gehele levenscyclus van alle producten die door Jos van der Graaf B.V. worden ingekocht, vervaardigd en/of verkocht. De levenscyclus van een product wordt verdeeld in upstream en downstream. Upstream zijn alle activiteiten die plaats hebben gevonden voordat het product bij Jos van der Graaf B.V. komt. Downstream zijn alle activiteiten die plaatsvinden nadat het product bij Jos van der Graaf B.V. is aangekomen tot de oplevering van het werk. De gegevens voor de hierna aangegeven analyse zijn afkomstig van de Emissie inventaris. 5.1 Analyse CO2 uitstoot scope 1 Berekende CO2 uitstoot Bedrijfspand 7 4 Projectlocatie Goederenvervoer Personenvervoer 0 0 CO 2 Uitstoot totaal (ton) Voor de berekening van de CO2 uitstoot zijn de volgende Emissiefactoren gebruikt; - Brandstoffen voertuigen versie juni Brandstof en energieopwekking versie maart 2015 De vermindering van de CO2 uitstoot in 2014 ten opzichte van 2013 in het Bedrijfspand wordt veroorzaakt door een verandering in het materieelbeheer. De tijd voor onderhoud en keuring van arbeidsmiddelen is aanzienlijk verminderd waardoor minder aardgas in de werkplaats is gebruikt. De toename van de CO2 uitstoot op Projectlocatie en het Goederenvervoer (intern transport) wordt verklaard door een uitbreiding van de werkvoorraad en de op grond daarvan grotere en efficiëntere inzet van het materieel. Met het oog op de ontwikkelingen van de CO2 Prestatieladder, zal de nauwkeurigheid van de uitstoot in 2015 worden vergroot door gebruik te maken van Emissiefactoren gericht op afstanden in relatie tot de soort voertuigen en hun gewichten. IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 4 van 9

5 5.2 Analyse CO2 uitstoot scope 2 Berekende CO2 uitstoot Grijze elektriciteit 13 Groene elektriciteit 0 0 CO 2 Uitstoot totaal (ton) Voor de berekening van de CO2 uitstoot zijn de volgende Emissiefactoren gebruikt; - Elektriciteit versie januari 2015 Het verbruik aan elektriciteit beperkt zich tot het Bedrijfspand. De vermindering van de CO2 uitstoot ten opzichte van 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door de overgang van grijze naar groene stroom, alsmede een vermindering van de werkzaamheden in de werkplaats. Op grond daarvan moet de aandacht op het verder terugdringen van de CO2 uitstoot gericht moet worden op de werkzaamheden op locatie en scope Analyse CO2 uitstoot scope 3 De analyse van de scope 3 is een antwoord op eis 4A van de CO2 prestatieladder versie 2.2 van de Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen. Het antwoord hierna geeft inzicht in de meest materiële emissies uit de scope 3. De structuur van de analyse is gebaseerd op de scope 3 accounting GHG stadaard; - Het beschrijven van de waardeketen - Het bepalen van de relevante categorieën in scope 3 - Het identificeren van partners in de waardeketen - Het kwantificeren van de emissies Waardeketen Jos van der Graaf B.V. is actief in de regio Drechtsteden en voert werkzaamheden uit op het gebied van grond- en straatwerk. Zie ook paragraaf 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van onder meer gemeentelijke overheden en bedrijven. De gemeentelijke overheden zijn doorgaans tevens leverancier van de te verwerken materialen. Als uitvoerende partij kan Jos van der Graaf B.V. haar klanten een bijdrage leveren aan efficiencyverbetering. Daarbij kan worden gedacht aan het; - voorkomen van schade aan kabels en leidingen door middel van proefsleuven - kiezen van de juiste materialen en werkwijze voor het gewenste toepassingsgebied - gecontroleerd omgaan met verontreinigde grond Door haar zo breed mogelijk gecertificeerd toepassingsgebied, voldoet Jos van der Graaf B.V. aantoonbaar aan de geldende wet- en regelgeving. Door haar beperkte omvang en ruime ervaring, is Jos van der Graaf B.V. flexibel en snel inzetbaar, ook als het gaat om noodmaatregelen. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich te midden van haar collega bedrijven in de regio. IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 5 van 9

6 Relevante scope 3 emissies Ingegaan wordt op de scope 3 emissies van Jos van der Graaf B.V. Gebaseerd op de categorieën zoals worden genoemd in het Handboek CO2 Prestatieladder versie Purchased goods and services Deze categorie heeft bij Jos van der Graaf B.V. met name betrekking op de aankoop en/of toelevering van de te verwerken materialen. Omdat het vooral om toeleveringen gaat, is de invloed beperkt. Uit onderzoek blijkt dat de CO2 uitstoot tijdens de productie van de te verwerken materialen aanzienlijk is. Daarmee is een toetsing in de praktijk zinvol om een beeld te krijgen van de omvang van CO2 uitstoot. 2 Capital goods Deze categorie omvat onder meer de aanschaf van bedrijfspanden en het wagenpark. Het bedrijfspand van Jos van der Graaf B.V. is relatief nieuw en modern van opzet. Daarbij zijn tijdens het ontwerp en de bouw reeds maatregelen getroffen om negatieve invloeden op de milieukwaliteit te beperken. Ook het wagenparkbeheer staat hoog op de agenda van de Directie. Dat wordt aangetoond met de in 2014 en 2015 doorgevoerde vervangingen en uitbreidingen. Het gevoerde beleid voor deze categorie is voldoende waarborg om het streven naar CO2 reductie te beheersen. 3 Fuel- and Energy-related activities Het brandstofverbruik op locatie is reeds meegenomen in de scope 1. Het energieverbruik op locatie is niet van toepassing. Deze categorie is derhalve voor scope 3 niet van toepassing. 4 Upstream transportation and distribution Vrijwel alle materialen worden toegeleverd en de opslag is reeds op zo kort mogelijke afstand van de locatie is georganiseerd. De nog resterende verplaatsingen worden derhalve gezien als een onderdeel van het interne transport, hetgeen reeds in scope 1 is meegenomen. 5 Waste generated in operations Het opnemen, afvoeren en verwerken van afval van de locatie moet worden gezien als een categorie die afhankelijk is van het toegepaste materiaal, het voorgeschreven verband en het daarmee verband houdende knipverlies. Om inzicht te krijgen in de omvang van deze categorie is het zinvol om dat mee te nemen in een toetsing in de praktijk. 6 Business travel De categorie zakelijk OV vervoer is gezien het werkgebied niet van toepassing. 7 Employee commuting Slechts 2 medewerkers hebben een overeenkomst met Jos van der Graaf B.V. aangaande te declareren kosten voor woon- werkverkeer. Gezien de uiterst beperkte omvang wordt deze categorie niet relevant geacht. IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 6 van 9

7 8 Upstream leased assets Het inhuren van gebouwen is niet van toepassing. De omvang van het tijdelijk op locatie aanbrengen van voorzieningen zoals bouwketen vallen onder het beheer van de eigen bedrijfsmiddelen en zijn reeds opgenomen in scope 1. Voor werken in/met verontreinigde grond kan het noodzakelijk zijn om een zogeheten sanitaire deco-unit in te huren. Vooralsnog is deze categorie voor Jos van der Graaf B.V. niet relevant. 9 Downstream transportation and distribution Transport en distributie van verkocht materiaal wordt gezien als categorie waarin het materiaal vanuit de opslag naar locatie wordt gebracht en daar wordt verwerkt. Het brandstofverbruik voor deze categorie is reeds opgenomen onder het intern transport en meegenomen in scope 1. Voor het bepalen van de CO2 uitstoot in 2014 en volgende jaren, wordt in deze categorie opgenomen het aanvullend ingekochte interne transport. 10 Processing of sold products Jos van der Graaf B.V. levert geen halffabricaten en is derhalve niet betrokken bij het verwerken van deze goederen naar eindproducten. Deze categorie is derhalve niet van toepassing. 11 Use of sold products Jos van der Graaf B.V. levert geen halffabricaten en/of eindproducten en is daarmee niet betrokken bij het energieverbruik van deze producten. Deze categorie is daarom niet van toepassing. 12 End-of-life treatment of sold products Jos van deer Graaf B.V. is niet betrokken bij de recycling van verkochte producten..deze categorie is derhalve niet van toepassing. 13 Downstream leased assets Jos van der Graaf B.V. verhuurt geen panden en is daarmee niet betrokken bij het energieverbruik daarvan geen niet van toepassing. 14 Franchises Jos van der Graaf B.V. geeft geen producten af in licentie of via een franchise constructie. Deze categorie is daarom niet van toepassing. 15 Investments Jos van der Graaf B.V. is niet betrokken bij financiële investeringen. Deze categorie wordt daarom niet van toepassing verklaard. Samenvattend zijn maar weinig categorieën relevant voor de CO2 uitstoot van Jos van der Graaf B.V. Relevant zijn uiteindelijk de categorieën 1, 2, 4, 5 en 9. Categorie 4 is reeds opgenomen in scope 1, dus in voor scope niet meer relevant. Categorie 9 is in de berekening van 2014 inhoud gegeven door de uitbreiding van het interne transport via het inhuren van Allgroen. Categorie 2 wordt reeds voldoende beheerst via het wagenparkbeheer door Directie. Daarmee resteren de categorieën 1 en 5 voor een nader onderzoek om te bepalen of deze voor Jos van der Graaf B.V. relevant en beïnvloedbaar zijn. IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 7 van 9

8 Het resultaat van de per categorie voor scope 3 uitgevoerde beoordeling en analyse is in onderstaande tabel aangegeven. Nr Categorie Relevant Beïnvloedbaar 1) CO2 Ranking Up 1 Aankoop, toelevering materiaal Ja Beperkt Aankoop kapitaalsgoederen Ja Groot nb 2 3 Gebruik elektra van opdrachtgever 4 Intern transport Ja Groot Ja 0 5 Afvalverwerking Ja Beperkt nb 1 6 Zakelijk OV vervoer Nee nvt - 7 Woon- werkverkeer 8 Middelen gehuurd / geleased Down 9 Transport en distributie materiaal Ja Groot Eindverwerking halffabricaat 11 Energiegebruik producten 12 Recycling van producten 13 Energieverbruik verhuurde panden 14 Producten in licentie / franchise 15 Investeringen CO 2 Uitstoot totaal (ton) 49 1) CO2 uitstoot reeds verwerkt in scope 1 Partners in de waardeketen Partners in de waardeketen zijn de medewerkers van zowel Jos van der Graaf B.V. als Gebr. Van der Graaf B.V. alsook de opdrachtgever, toeleverancier van het te verwerken materiaal. Daarnaast zijn bij de uitvoering van werkzaamheden op locatie meerdere tijdelijke arbeidskrachten betrokken. Kwantificeren van de emissies Voor het transporteren van goederen is in 2014 gebruik gemaakt van Allgroen B.V. Met behulp van de opgegeven verbruiksgegevens en de actueel geldende Emissiefactor, is zijn CO2 uitstoot vastgesteld op 49 ton. Uit onderzoek blijkt dat voor het kwantificeren van de CO2 uitstoot in categorie 1 en 5 gebruik kan worden gemaakt van de volgende globale indeling per 100 m 2 bestrating; - productie straatstenen 79% - transport straatstenen 11% - aanleggen bestrating 2% - afvoer en verwerking 8% - het knipverlies ligt gemiddeld op 6% Voornoemde uitganspunten worden bevestigd door de Ketenanalyse op project Kromme Elleboog. IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 8 van 9

9 De gegevens voor het bepalen van de CO2 uitstoot zijn door de Financiële Administratie aangeleverd. Deze gegevens zijn vervolgens door de KAM Coördinator ingevoerd in de Emissie inventaris met de daarin opgenomen emissiefactoren. Daarmee is de CO2 uitstoot berekend en gebruikt als input voor de analyse van de CO2 uitstoot. De per kalenderjaar uitgegeven CO2 documentatie is een onderdeel van de Directiebeoordeling en wordt als bijlage gekoppeld aan het Directieverslag IKZ. 6 Ketenanalyse 6.1 Keuze ketenanalyse De uiteindelijk berekende CO2 uitstoot is een verantwoording voor de certificeringseis 3.A.1 van de CO2 prestatieladder en geeft een indruk van de totale CO2 uitstoot over de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015 (wordt later toegevoegd). Op grond van de analyse van de meest materiele scope 3 emissies, heeft Jos van der Graaf B.V. gekozen voor een ketenanalyse gericht op het project CS31 Kromme Elleboog in Dordrecht. Daarmee wordt voldaan aan de daartoe gestelde (rand)voorwaarden; - Een ketenanalyse moet betrekking hebben op de uitvoering van Projecten - De analyse moet door of namens Jos van der Graaf Holding B.V. worden uitgevoerd (HC) - De analyse is gericht op minstens één van de twee meest materiele emissies (ranking 1) - Het resultaat draagt bij aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht Het project wordt uitgevoerd onder de BRL SIKB 7000 met protocol In dit project wordt gewerkt in en/of met verontreinigde grond. De grond en het bestaande bestratingsmateriaal wordt afgevoerd naar een verwerker. Hiermee komen de fasen productie, transport, aanleggen en afvoeren aan de orde. Voorts is de ervaring met het project relevant voor de toekomst als het gaat om een zo efficiënt mogelijke voorbereiding, organisatie en uitvoering van het project, alsmede het voortschrijdend maatschappelijk inzicht aangaande de bodemkwaliteit. 6.2 Onderbouwing gekozen analyse De gekozen ketenanalyse wordt als volgt nader onderbouwd; Relevantie Mogelijke kostenbesparing Betrouwbaarheid informatie Potentiele reductiebronnen Mogelijkheden tot beïnvloeding Verwacht wordt dat dergelijke projecten vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving vaker uitgevoerd gaan worden. Ervaring opdoen is daarmee van het grootste belang. Een zorgvuldige voorbereiding met de juiste werkmethoden, geeft mogelijkheden voor een aanzienlijke besparing op bewerkingen met machines en daarmee op brandstofverbruik Door het zelf registreren en onderhouden van relevante projectgegevens, in combinatie met een optimale afstemming met betrokken partijen zijn significante resultaten te verwachten. Werkvoorbereiding, Inkoop en uitvoering (inclusief transport) Door de goede samenwerking tussen de betrokken partijen is sprake van een win-win situatie voor alle betrokken partijen, inclusief bewoners in het werkgebied IKZ05 Jos van der Graaf Analyse CO2 uitstoot R3 Datum Pagina 9 van 9

Jos van der Graaf Holding B.V.

Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. CO2 Uitstoot Analyse 2015 Auteurs Eindverantwoordelijk : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E.A. van der Graaf Bijlage : CO2 Emissie Inventaris 2015 CO2 Uitstoot 2015 IKZ05 Jos

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Jos van der Graaf Holding B.V.

Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. Actieplan 2014 Auteurs Eindverantwoordelijk : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E.A. van der Graaf Revisie 0 Datum 22-10-2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Uitgevoerd door Gesproken met Referenties Bijlagen. Jan Hoogendijk Teunis Kraaijeveld 1 CO2 Emissie inventaris Teun Kraaijeveld Deborah van Ballegooij

Uitgevoerd door Gesproken met Referenties Bijlagen. Jan Hoogendijk Teunis Kraaijeveld 1 CO2 Emissie inventaris Teun Kraaijeveld Deborah van Ballegooij Document : E 2016-02 Revisie : 1 Datum : 04-04-2016 Pagina 1 van 6 Soort Evaluatie Bedrijfsfunctie Bedrijfsproces Systeem Intern Directie Beleid Arbo Extern Verkoop Bedrijfsproces Milieu Engineering Procesondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV. Datum: 27 maart definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV. Datum: 27 maart definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 27 maart 2017 Status: definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO Carbon footprint 2016 Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Jos van der Graaf Holding B.V.

Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. Management Actieplan 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E.A. van der Graaf Dit document met revisie 0 is bijlage 1 van het Directieverslag

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging. Carbon footprint. Paul Melis Boomverzorging. Datum: 8 augustus Augustus 2016.

Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging. Carbon footprint. Paul Melis Boomverzorging. Datum: 8 augustus Augustus 2016. Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging Datum: 8 augustus 2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging Bedrijfsgegevens Bedrijf: Paul Melis Boomverzorging Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 21 januari 2013 Referentie: 90005/032/vN Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V.

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie

Jos van der Graaf Holding B.V.

Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. CO 2 Emissie inventaris Energie Audit Verslag 2013 Auteurs Eindverantwoordelijk : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E. van der Graaf IKZ Jos van der Graaf CO2 Emissie inventaris

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Kwantificatie Scope 3 Emissies. Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016

Kwantificatie Scope 3 Emissies. Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016 Kwantificatie Scope 3 Emissies Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016 Inhoud 1 Managementsamenvatting... 2 2 Organisatie & Afbakening... 3 2.1 Leeuwenstein

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer

Nadere informatie

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS 2 Colofon Titel Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en Rene Prinsen Spoorwegmaterialen Status Definitief Versie 1.0 Datum 6-9-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Kwantificatie Scope 3 Emissies

Kwantificatie Scope 3 Emissies Kwantificatie Scope 3 Emissies Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in 2014 Definitief Opdrachtgever : Leeuwenstein Groep Contactpersoon : De heer E. van Doorn Datum : februari

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Diesel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Maas BV 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1:

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U CO Voortgangsrapportage U15 016 01-01-016 t/m 31-1-016 CO Voortgangsrapportage U15 016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Veranderingen. CO-voetafdruk.1. Rapportageperiode 016.. Historische

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Wat is een ketenanalyse 1.2. Activiteiten Meeuwisse 1.3. Opbouw Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES 4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES INHOUD 1. Inleiding... 2 3. Methodiek... 4 4. Indeling categorieën scope 3 emissiebronnen... 5 4.1 beschrijving van de categorieën... 5 4.2 Toelichting relevantie

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2016 Rapportage Scope -Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope ) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie Contactpersoon:

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 19 September 2013 Status: definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. September 2013 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 17 september 2014. Status: Concept (1 e half jaar 2014)

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 17 september 2014. Status: Concept (1 e half jaar 2014) Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 17 september 2014 Status: Concept (1 e half jaar 2014) Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Maart 2016 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Habo Hoveniers B.V. Bezoekadres: Duinzoom

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Carbon footprint Piet van t Wout B.V. Carbon footprint. Handelskwekerij Piet van t Wout BV. Datum: 25 juli Januari 2016.

Carbon footprint Piet van t Wout B.V. Carbon footprint. Handelskwekerij Piet van t Wout BV. Datum: 25 juli Januari 2016. Carbon footprint Handelskwekerij Piet van t Wout BV Datum: 25 juli 2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Piet van t Wout BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Handelskwekerij Piet van t Wout

Nadere informatie

: Ketenanalyse Tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond

: Ketenanalyse Tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond Jos van der Graaf Holding B.V. Datum : 07-01-2016 Helmholtzstraat 1 Postbus 9016 3301 AA Dordrecht Betreft : Ketenanalyse Tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond 1.0 Activiteiten Tijdelijk uitplaatsen

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0 Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Carbon footprint. Hoeksche Waard Infra. 3.A.1 Carbon Footprint. Samen zorgen voor minder CO2. Carbon footprint Hoeksche Waard Infra.

Carbon footprint. Hoeksche Waard Infra. 3.A.1 Carbon Footprint. Samen zorgen voor minder CO2. Carbon footprint Hoeksche Waard Infra. 3.A.1 Carbon Footprint Samen zorgen voor minder CO2 Carbon footprint Hoeksche Waard Infra Datum: 01-08-2016 Status: Definitief Pagina 1 van 14 Carbon footprint Hoekse Waard Infra Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Kwalitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve scope 3 analyse Product-marktcombinaties BTL Nederland BV Kwalitatieve scope 3 analyse Datum: Handtekening: Voor versie 3.0 van de CO2 Prestatieladder dient volgens eis 4.A.1 een kwalitatieve inschatting gemaakt te worden

Nadere informatie

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten Max Bögl 3 1.3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie