NATUURLIJK BELANGRIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATUURLIJK BELANGRIJK"

Transcriptie

1 - 1 - Bomen in Zaanstad NATUURLIJK BELANGRIJK

2 Bomen in Zaanstad NATUURLIJK BELANGRIJK

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING WETHOUDER RONALD OOTJERS Inleiding wethouder Ronald Ootjers 6 Vooraf 7 Stad zonder bomen 7 Bomen zijn niet alleen mooi 8 Bomen maken ons leven prettiger 8 Overlast van bomen 8 Wat doen we aan die overlast? 8 Hoeveel (waardevolle) bomen hebben we? 9 Beste lezer, Wat vindt u mooi aan bomen? Voor mij is dat je de jaargetijden zo mooi aan bomen kunt aflezen. Zo geniet ik in de lente van de bloesem van (fruit)bomen en in de herfst van de prachtige verkleuring van de bladeren. Daarnaast houd ik bijzonder van de geur, bijvoorbeeld in een sparrenbos of in het park. Bomen zijn zo belangrijk voor mensen, dat we beleid hebben gemaakt. Doel is om ervoor te zorgen dat we zolang mogelijk kunnen genieten van de huidige bomen in Zaanstad. Hoe we dat gaan doen en wat uw bijdrage kan zijn leest u in dit boekje. Zo zorgen we er samen voor dat Zaanstad een groene stad is én blijft. Ronald Ootjers Wethouder Openbare Ruimte Hoe gaat het met de bomen? 9 Groen Zaanstad 9 Wat doet de gemeente? 10 Herplanten van bomen 10 Wat kan ik doen? 10 En als ik een waardevolle boom in mijn tuin heb? 11 Ik wil die boom toch kappen. Hoe doe ik dat? 11 Zorgvuldig omgaan met bomen 11 Veelgestelde vragen en antwoorden 12 Bijlage: bijzondere bomen

4 VOORAF Bomen in Zaanstad? Jazeker! De stad staat vol bomen. Natuurlijk, Zaanstad is geen Apeldoorn of Hilversum. Maar wie op een hoge plek zoals een flat in Krommenie of Zaandam staat, kijkt uit over een zee van groen. In totaal tellen we al snel meer dan zestigduizend bomen. Niet alleen langs de openbare weg, op de begraafplaatsen en in de elf parken, maar ook bij de mensen thuis, in de tuin. Een snelle rekensom leert dat er op dit moment voor elke inwoner van Zaanstad bijna een halve boom is. En dat willen wij als gemeente graag zo houden. Bomen zijn immers niet alleen mooi, het zijn ook de groene longen van de stad. Ze vangen onzichtbaar (maar schadelijk) fijnstof weg. Ze leveren schaduw en bieden een woonplaats aan vogels. Allemaal redenen om actief bezig te zijn met het behoud, zeker als het om bijzondere bomen gaat. Moeten ze onverhoopt toch weg, bijvoorbeeld omdat ze overlast veroorzaken of in de weg staan, dan planten wij als gemeente op een andere plek minstens net zo veel nieuwe bomen aan. Van woningcorporaties en van particulieren met bijzondere bomen vragen we hetzelfde. Dus: wilt u een bijzondere boom vellen: vraag een kapvergunning aan en houdt er rekening mee dat u een nieuwe boom elders moet planten. Voor iedereen geldt: doe voorzichtig met bomen. Bomen in Zaanstad zijn natuurlijk belangrijk. Stad zonder bomen Nog niet eens zo lang geleden was Zaanstad een stad zonder bomen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren ze bijna allemaal gekapt. Na 1945 is de stad rap vol gezet met nieuwe, snelgroeiende bomen. Bomen die niet zo vreselijk diep wortelen, ook al omdat dat in onze slappe Zaanse bodem met z n hoge grondwaterstand niet echt mogelijk is. Veel van die bomen leefden niet langer dan veertig, maximaal vijftig jaar. Na 1975 zijn ze dan ook langzaam maar zeker vervangen door bomen die wat minder snel groeien zoals iepen, essen, eiken, platanen en kastanjes. Maar dat wil niet zeggen dat het direct een heel stuk beter ging. Het kwam (en komt) regelmatig voor dat bomen simpelweg worden gekapt om plaats te maken voor woningen, nieuwe wegen, bedrijven of parkeerplaatsen. Ook bij ziektes of overlast door bomen werd de bijl al snel aan de wortels gezet. Alle reden dus voor een omslag. Zaanstad kiest nu voor een stad met goede, stevige bomen. Meer dan ooit denken we goed na over welke soort bomen waar komt te staan. We besteden tijd aan de verzorging, zoals het snoeien en bestrijden van overlast door bomen. Voor waardevolle bomen komt er een speciaal onderhoudsprogramma. Een stad zonder bomen? Dat nooit meer

5 Bomen zijn niet alleen mooi Over het belang van bomen kun je boeken vol schrijven. Misschien wel de belangrijkste eigenschap is dat ze mooi (kunnen) zijn. Niet voor niets begint elke (tuin)architect, projectontwikkelaar en stedenbouwkundige met het intekenen van bomen bij nieuwbouwplannen. Wij spreken wel eens over groene kwaliteit. Bomen bieden sfeer en rust. Ze verfraaien het uitzicht. Ze vormen een ontmoetingsplek voor jong en voor oud. Maar bomen zijn niet alleen mooi. Ze bieden plek aan planten en vogels. Ze binden ons, ook midden in de stad, met de natuur. Ze kunnen beschutting bieden langs fietspaden. Bomen maken ons leven prettiger Wetenschappelijk is vastgesteld dat bomen een deel (vijftien tot twintig procent) van het fijnstof wegvangen. Net zo goed als dat ze het schadelijke broeikasgas CO2 vastleggen en tegelijkertijd zorgen voor meer zuurstof in de lucht. En, niet onbelangrijk, een groene omgeving met veel bomen vermeerdert de waarde van de woningen in de omgeving. Het is dus zeker niet zo dat je de opbrengst van een boom niet kunt berekenen. Er bestaan zelfs modellen om de economische waarde van een boom vast te stellen. Overlast van bomen Hoe waardevol ook, niemand kan ontkennen dat we soms behoorlijk wat last kunt hebben van bomen. Zo breken er wel eens takken af, zeker als het om bomen gaat die slecht zijn onderhouden. Soms gaat een boom om bij een storm. Verder kunnen vallend blad, fruit of ongedierte (luizen, rupsen!) problemen opleveren. Iedereen weet ook dat spreeuwen, duiven en andere vogels die in bomen huizen, overlast kunnen veroorzaken door hun ontlasting. Verder staan hier en daar in Zaanstad bomen die huilen en met hun hars schade veroorzaken aan auto s. Er zijn bomen die allergieën veroorzaken, of licht wegnemen. En dan zijn er ook nog boomwortels die het riool beschadigen of omhoog komen en het fietspad, stoep of zelfs complete stukken asfalt mee naar boven nemen. Wat doen we aan die overlast? Laten we voorop stellen dat de tijd dat we een boom direct kapten bij een beetje overlast, echt voorbij is. Het motto is vellen van bomen als uiterste maatregel. Wat doen we dan wel? We nemen de angst voor het omwaaien van bomen of afvallende takken weg door extra controle, onderhoud en zo nodig extra snoeien. Snoeien kan trouwens ook een oplossing zijn voor allergieën. Verder maakt het nogal wat uit welke boomsoort in de buurt staat. De ene boom is bijvoorbeeld veel vervelender voor hooikoortspatiënten dan de ander. Ook wat zaden en vruchten betreft, kunnen we overlast voorkomen door bijvoorbeeld geen kastanjes, hazelaars of sierfruitbomen langs de openbare weg te planten. Hetzelfde geldt voor bomen waarin nogal eens luis zit, zoals beuk, esdoorn, en linde. Die kun je natuurlijk beter niet planten bij parkeerplaatsen en terrassen. Om te voorkomen dat ze licht wegnemen, planten we geen bomen (meer) binnen vijf meter van huizen en tuinen. En wortelopdruk bestrijden we door die wortels te snoeien of trottoirs op te hogen, goed op te letten dat die wortels niet in de buurt komen van het riool en de kabels onder de grond. Ook brengen we voldoende aarde aan rond de boom, zodat de wortels niet hoeven te zoeken naar voedsel. En al die blaadjes in de herfst? Op volle grond zijn die alleen maar nuttig. Op straat zullen we extra vegen. Hoeveel (waardevolle) bomen hebben we? Precies tellen van het aantal bomen in Zaanstad is bijna onmogelijk. Maar we kunnen wel een schatting doen. In totaal zijn er bijna vijftigduizend bomen in beheer bij de gemeente, vijfhonderd bij de provincie, drieduizend bij de woningcorporaties en een kleine achtduizend bij het Rijk (op het Hembrugterrein). Dat zijn zeg maar de gewone bomen. Heel belangrijk vinden we de 314 waardevolle bomen bij particulieren. Vrijwilligers van het Zaanse Natuur- en Milieucentrum hebben in 2007 en 2008 de hele stad doorgelopen en precies gekeken welke bomen zo waardevol - soms zelfs monumentaal - zijn dat ze op een aparte lijst moeten. Uit het onderzoek bleek dat de meest waardevolle bomen langs de lintbebouwing van Westzaan, Assendelft en Krommenie staan. Ook in het Wilhelminapark in Wormerveer (in beheer bij een stichting) staat een aantal waardevolle bomen. U vindt het lijstje met die waardevolle bomen achterin deze brochure. Hoe gaat het met de bomen? Als je besluit om meer aandacht te besteden aan (het onderhoud van) bomen, moet je natuurlijk wel weten hoe het nu met de kwaliteit is gesteld. Reden voor ons om voortaan elke drie jaar een grondig onderzoek te doen. Officieel heet dat een Visual Tree Assessment (VTA). In 2008 bleek dat ruim negentig procent van de bomen in Zaanstad van redelijk tot zeer goede kwaliteit is. Dat is een mooi resultaat. We kunnen die bomen dus gewoon onderhouden. Maar uit het onderzoek bleek ook dat we aan een aantal bomen meer aandacht moeten besteden en - dus - vaker langs moeten dan een keer in de drie jaar. Denk maar aan de bomen die te maken hebben met die vervelende iepziekte. Of aan de raadselachtige ziekte die ook onze kastanjes aantast. Een speciaal aandachtspunt zijn de al genoemde 314 waardevolle bomen bij particulieren. Die vinden wij zo belangrijk dat de gemeente nu een speciaal potje heeft om particulieren die zo n waardevolle boom in de tuin hebben, bij te staan als het onderhoud te duur wordt. Groen Zaanstad Natuurlijk willen we van Zaanstad geen bos-stad maken. Dat hoeft ook niet. De kracht van onze stad is juist het open veenweidegebied met al z n vogels en kreken. Het gebied waar de wind altijd waait. Het open gebied dat bijna overal in Zaanstad zichtbaar is en ook moet blijven. Evengoed zijn er voldoende plekken om heel actief met bomen bezig te zijn. Het spreekt vanzelf dat dit geldt voor de elf parken, de begraafplaatsen en recreatiegebied Het Jagersveld. Het geldt net zo hard voor de lintbebouwing in de verschillende dorpen. Maar ook aan de verschillende woonwijken en een deel van de Zaanoevers. Niet onbelangrijk zijn natuurlijk ook uw voor- en achtertuin - ook die dragen bij aan een groen Zaanstad. Wij als gemeente doen heel veel om Zaanstad groen te houden. U kunt ook veel doen

6 Wat doet de gemeente? Wij als gemeente zetten in op behoud van het aantal bomen dat we nu langs de openbare weg, in de parken en op de begraafplaatsen hebben. We hebben nu bijna een halve (om precies te zijn 0,4) boom per inwoner. Het mogen er meer zijn, minder worden het er zeker niet. Wij hebben zorgplicht voor al die bomen. Dat betekent onderhoud en op tijd snoeien. Als bomen te oud zijn (op dit moment geldt dat voor ongeveer 2500 bomen), vervangen we ze - het liefst door een boom die lang mee gaat. Ook nemen we de verplichting op ons om bij alle plannen die er zijn voor de (her)inrichting van openbare ruimte, te onderzoeken of er voldoende groeimogelijkheden voor bomen zijn. Als gemeente bestrijden we overlast van bomen, maar zonder ze te kappen. En als we ze dan toch in het uiterste geval moeten vellen, bijvoorbeeld omdat ze zo ziek zijn dat ze dood gaan of omdat ze plaats moeten maken voor een nieuwbouwproject, dan planten we net zoveel nieuwe bomen aan. Herplanten van bomen Het lijkt het ei van Columbus. Wie een boom kapt, plant ergens anders een nieuwe boom aan. Het liefst natuurlijk zo dichtbij mogelijk. Maar ja, hoe doe je dat als woningbouwvereniging of particulier? Belangrijkste tip: neem contact op met de gemeente. Dan kunnen we in overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wij als gemeente nemen de herplantplicht heel serieus. We proberen altijd net zoveel nieuwe bomen terug te planten als dat we moeten kappen. Maar als dat om een of andere reden niet lukt, kopen we de herplantplicht af door een bedrag te storten in het nieuwe Bomenfonds. Dat is een fonds waaruit we de aanplant van nieuwe bomen op plekken waar ze goed passen (zoals bijvoorbeeld Kreekrijk bij Assendelft) kunnen betalen. Herplant op afstand dus. Wat kan ik doen? Behoud uw boom! U heeft een zorgplicht. Snoei op tijd, bestrijd boomziektes en zorg dat uw buren geen last van uw boom hebben. Het is uw boom, u bent aansprakelijk als het mis gaat. Laat bomen in ieder geval niet verpieteren. Of u nu een klein tuintje met een boom heeft, of u beheert als woningstichting honderden tuinen met duizenden bomen, het is zonde om groen te verwaarlozen. Er is een aantal eenvoudige vuistregels: laat de stam en de wortels van een boom zo vrij mogelijk. Leg kabels en leidingen ook niet direct langs de boomwortels en gooi nooit schadelijke vloeistoffen zoals (frituur-) vet, cement, chemische stoffen, zuren, asfalt, kalk of beton vlakbij bomen. Als u takken, wortels of zelfs de hele boom weg wilt halen, overleg dan altijd eerst met onze afdeling Beheer (telefoon ). Bekijk verder de lijst waardevolle bomen achterin deze brochure, voordat u iets onderneemt. Weet u zeker dat uw boom daar niet op staat, dan heeft u geen kapvergunning nodig. Toch is het vaak goed mogelijk om een tussenoplossing te verzinnen waarbij de boom kan blijven staan, maar beduidend minder overlast veroorzaakt. En, niet onbelangrijk: geniet van uw boom

7 En als ik een waardevolle boom in mijn tuin heb? Achterin deze brochure zit een lijst met 314 waardevolle bomen bij particulieren in Zaanstad. Let op: die bomen zijn zó bijzonder dat er, als u die wilt vellen, wel een kapvergunning nodig is. Kijk de lijst dus even goed na voordat u iets onderneemt! Overigens staan de waardevolle bomen niet voor niets op de lijst. Vraagt u daarvoor toch een kapvergunning aan, dan wordt die niet afgedaan door de afdeling Beheer, maar door Burgemeester en Wethouders. Die kijken heel goed naar de reden tot kap. U zult in ieder geval duidelijk moeten maken waarom de kap noodzakelijk is. Is het niet noodzakelijk, dan krijgt u geen kapvergunning voor zo n waardevolle boom. Daar staat overigens wel tegenover dat we de waardevolle bomen zó belangrijk vinden voor de hele stad, dat wij als gemeente graag een afspraak willen maken met u over de zorgplicht voor die bomen. Met andere woorden, wij kunnen het onderhoud daarvan (ook financieel) overnemen. Ik wil die boom toch kappen. Hoe doe ik dat? Het liefst willen we elke boom in Zaanstad behouden. Maar we kunnen ons voorstellen dat u in sommige gevallen toch een boom wilt kappen. Staat de boom op uw eigen terrein en staat die boom niet op de lijst van bijzondere bomen, dan heeft u geen kapvergunning nodig. Is het wel een bijzondere boom (zie achterin deze brochure), dan kunt u via de website van de gemeente Zaanstad een aanvraagformulier voor een kapvergunning uitdraaien of digitaal uw aanvraag indienen. Voor de kap van een boom op gemeentegrond is ook een kapvergunning nodig. Die kunt u zelf niet aanvragen. U kunt wel telefonisch een verzoek doen bij de afdeling Beheer (telefoon ). Zorgvuldig omgaan met bomen Het gebeurt nog wel eens dat we als gemeente klachten krijgen van bewoners. Jullie zijn zo maar bomen aan het kappen! In deze brochure hopen we duidelijk te hebben gemaakt dat we wel degelijk zorgvuldig omgaan met de bomen in de openbare ruimte. Wij als gemeente zijn doordrongen van het feit dat bomen vaak letterlijk bijdragen aan de leefbaarheid van onze woonwijken. Dat ze onze stad mooier maken. Daarom zullen we proberen om zoveel mogelijk bomen te behouden. Moeten we toch kappen, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of in de weg staan van andere ontwikkelingen, dan vragen we altijd een kapvergunning aan. We zullen u als inwoner daarvan op de hoogte stellen. Op onze pagina s in Zaanstad Journaal bijvoorbeeld. En bij grote (herinrichtings-)projecten door een informatiebrief die we huis-aan-huis in de betrokken wijk verspreiden. Hebt u bezwaren? Laat ze horen. Hebt u vragen? Bel onze afdeling Beheer (telefoon ). Maar wees ervan overtuigd dat we hechten aan het groen in onze stad en - als we al bomen vellen - dat we ons zullen houden aan de plicht om elders minstens net zoveel nieuwe bomen aan te planten. Want bomen in Zaanstad zijn natuurlijk belangrijk

8 Veelgestelde vragen. En de antwoorden Als ik nou een boom wil kappen. Wat moet ik dan doen? Denk altijd goed na voordat u een boom kapt! Staat uw boom op de lijst van bijzondere bomen achterin deze brochure, dan bent u verplicht een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente. Staat de boom die u wilt kappen op gemeentegrond - zoals in een plantsoen - ga dan niet zelf aan de gang, maar bel de afdeling Beheer van de gemeente (telefoon ). Staat uw boom in uw tuin en is die niet vermeld op de lijst van bijzondere bomen, dan mag u deze zonder kapvergunning vellen. Let op: als u zonder kapvergunning een boom weghaalt waarvoor zo n vergunning wel nodig is, dan kan de gemeente u door middel van een proces verbaal een boete opleggen. Waar vraag ik een kapvergunning aan? Bij Klantcontact Vergunningen in gebouw Railpoint Office, Ebbehout 31 in Zaandam of via de website: Welke regels gelden voor overhangende takken en doorgeschoten wortels? Mogen mijn buren die zomaar snoeien? Als buren hebt u het recht de eigenaar van een boom schriftelijk te verzoeken overhangende takken van de boom te verwijderen. Doet de eigenaar dit niet, dan mag u de overhangende takken zelf verwijderen. Kom daarbij niet op het terrein van de eigenaar. Overigens moet u de eigenaar van de boom wel een redelijke termijn (bijvoorbeeld zes weken voor grotere bomen) geven om het snoeien zelf uit te voeren. Overleg altijd van te voren. Ook mag u het leven van de boom niet in gevaar brengen. Zijn de overhangende takken of doorgeschoten wortels van de gemeente, gaat u dan niet zelf aan de gang, maar bel de afdeling Beheer (telefoon ). Hoe ver moet een boom uit de erfgrens staan? Als buren kunt u vragen om een boom weg te halen als die binnen twee meter van de erfgrens staat (voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter). Dat is de regel. U kunt daarvan ook afwijken door een afspraak te maken met uw buren en die schriftelijk vast te leggen. Vergeet niet een kapvergunning aan te vragen als de boom die u weg wilt halen op de lijst van bijzondere bomen staan (zie achterin deze brochure). Wie is de eigenaar van een boom of heg op de erfgrens? Wie is verantwoordelijk? Beide buren zijn mede-eigenaar van een boom of heg als die op de erfgrens staat. Dat betekent dat de ene eigenaar niet bevoegd is om iets te doen aan zo n boom zonder toestemming van de andere eigenaar. Overleg altijd eerst. Deel de kosten als u iets onderneemt. Als de een iets doet zonder overleg met de ander, kan die ander een schadevergoeding eisen. De plicht tot overleg geldt voor snoeien, maar ook voor het aanvragen van een eventuele kapvergunning

9 Kan ik als bovenbuur eisen dat mijn benedenburen een boom weghalen? Een bovenbuur zal meestal geen beroep kunnen doen op de regels uit het burenrecht. Er is immers geen gemeenschappelijke erfgrens. Als ik in de buurt van de boom moet bouwen, waar moet ik dan op letten om de boom te beschermen? Het beste is om zover mogelijk bij de boom uit de buurt te blijven. Lukt dat niet, neem dan vooraf beschermende maatregelen. Let op dat u de aannemer of projectontwikkelaar vooraf aansprakelijk stelt voor eventuele schade. Plaats een stevig hek zo ruim mogelijk om de boom. Gebruik de boom niet als paal: maak er geen tuidraden aan vast. Sla geen spijkers of schroeven in de boom. Bescherm wortels met een laag zand en daarop rijplaten als u toch onder de boom wilt rijden. Laat de bovengrond ongemoeid, want in de bovenste decimeters bevinden zich de meeste wortels. Bedek wortels niet met asfalt of beton (als er geen lucht en water meer in de grond komt, sterven wortels af). Zorg dat de grondwaterstand op peil blijft. Vinden toch beschadigingen plaats aan de boom, roep dan de hulp van een deskundige in. Hoe en wanneer moet ik snoeien? Bij gewone bomen is snoeien niet noodzakelijk. Bij fruitbomen, bloeiende heesters, lei- en knotbomen wel. Snoei in principe niet in de winter of het vroege voorjaar, maar in de zomer om bloeden te voorkomen. Wacht niet te lang. Hoe dikker de tak, hoe groter en schadelijker de snoeiwond. Bij twijfel: altijd een boomverzorger inschakelen. Andere vragen? Bel de gemeente Zaanstad Of kijk op

10 Bijlage: Lijst van particuliere waardevolle bomen District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Zaandam-Zuid Hanenpad 24 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-Zuid Zuiddijk 144b Zwarte els 1 Zaandam-Zuid Zuiddijk 144c Gewone beuk 1 Zaandam-Zuid Zuiddijk 144c Piramidale eik 1 Zaandam-Zuid Zuiddijk 255c Tulpenboom 1 Poelenburg Clusiuslaan 308 Hongaarse eik 1 Poelenburg Clusiuslaan 328 Chinese moerascipers 1 Poelenburg Clusiuslaan 325 Den 1 Poelenburg De Weer 25 Vleugelnoot 1 Poelenburg Wachterhof 1 Rondbladige beuk 1 Pelders- & Hoornseveld Twikseweg 99 Japans Kaukasische els 2 Pelders- & Hoornseveld Koopvaardijstraat 126 Gewone plataan 2 Pelders- & Hoornseveld Koopvaardijstraat 124 Gewone plataan 1 Pelders- & Hoornseveld Rode Zee 4 Gewone plataan 1 Rosmolenwijk Bloemgracht 2b Zilveresdoorn 1 Rosmolenwijk Dageraadstraat 32 Chinese moerascipers 1 Rosmolenwijk Dageraadstraat 34 Chinese moerascipers 1 Rosmolenwijk Dageraadstraat 36 Chinese moerascipers 1 Rosmolenwijk Dageraadstraat 38 Chinese moerascipers 1 Rosmolenwijk Klamperstraat 1b Atlasceder 1 Rosmolenwijk Oostzijde 192 Witte paardenkastanje 2 Rosmolenwijk Rosmolenstraat 120 Hollandse iep 1 Kogerveldwijk Oostzijde 262 Moerascypres 1 Kogerveldwijk Oostzijde 395 Witte paardenkastanje 1 Kogerveldwijk Pinksterbloemweg 15 Witte paardenkastanje 1 Kogerveldwijk Koekoeksbloemweg 175 Zwarte linde 1 Zaandam-Noord Braakdijk 1 Gewone esdoorn 1 Zaandam-Noord Braakdijk 2 Gewone esdoorn 1 Zaandam-Noord Braakdijk 3 Gewone es 3 Zaandam-Noord Braakdijk 17 Gewone es 1 Zaandam-Noord Haaldersbroek 50 Gewone es 2 Zaandam-Noord Haaldersbroekdwarsstraat 1 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-Noord Haaldersbroekdwarsstraat 5 Gewone es 1 Zaandam-Noord Kalf 86 Hollandse iep 1 Zaandam-Noord Kalf 86 Hollandse linde 1 Zaandam-Noord Kalf 124a Witte paardenkastanje 1 Zaandam-Noord Kalf 160 Gewone beuk 3 Zaandam-Noord Kalf 160 Zomereik 5 Zaandam-Noord Kalf 160 Gewone plataan 3 Zaandam-Noord Kalf 160 Gewone esdoorn 2 District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Zaandam-Noord Kalf 160 Hollandse linde 6 Zaandam-Noord Kalf 160 Gewone es 1 Zaandam-Noord Kalf 162 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-Noord Kalf 162 Noorse esdoorn 7 Zaandam-Noord Kalf 162 Gewone esdoorn 7 Zaandam-Noord Kalf 164 Gewone esdoorn 2 Zaandam-Noord Zeilmakerspad 4 Hollandse linde 1 Oude Haven Badhuisweg 2 Zilveresdoorn 1 Oude Haven Badhuisweg 132 Gladde iep 1 Oude Haven Krimp 27 Gewone es 1 Oude Haven Krimp 28 Gewone es 1 Zaandam-West Frans Halsstraat 29c Gewone plataan 2 Zaandam-West Frans Halsstraat 29c Rode Beuk 1 Zaandam-West Hobbemanstraat 2 Rode Beuk 1 Zaandam-West Nova Zembla 1 Gewone beuk 3 Zaandam-West Papenpad 13 Gewone plataan 1 Zaandam-West Papenpad 13 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-West Papenpad 13 Gewone walnoot 1 Zaandam-West Paulus Potterhof 42 Chinese moerascipers 1 Zaandam-West Provinciale weg 204 Hemelboom 1 Zaandam-West Provinciale weg 208 Schijnacacia 1 Zaandam-West Dr C.W.H. van Raaltenpark 1 Gewone plataan 1 Zaandam-West Dr C.W.H. van Raaltenpark 16 Hollandse linde 1 Zaandam-West Dr C.W.H. van Raaltenpark 33 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-West Westzijde 43b Witte paardenkastanje 1 Zaandam-West Westzijde 140 Rode Beuk 1 Zaandam-West Westzijde 240 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-West Simon de Witstraat 76 Gewone beuk 1 Zaandam-Nieuwwest Westzanerdijk 301 Witte paardenkastanje 1 Zaandam- Nieuwwest Westzanerdijk 324 Witte paardenkastanje 1 Oud-Koog aan de Zaan Hoogstraat 6 Zomereik 1 Oud-Koog aan de Zaan Hoogstraat 17 Zomereik 2 Oud-Koog aan de Zaan Lagendijk 1 Oosterse plataan 2 Oud-Koog aan de Zaan Lagendijk 3 Roodbladige beuk 1 Oud-Koog aan de Zaan Lagendijk 3 Gewone plataan 1 Oud-Koog aan de Zaan Lagendijk 56 Apenboom 1 Oud-Koog aan de Zaan Zuideinde 83 Populier 3 Oud-Zaandijk Domineestuin 2 Gewone Es 1 Oud-Zaandijk Hazepad 81 Witte paardenkastanje 1 Oud-Zaandijk Lagedijk 33 Zomereik 1 Oud-Zaandijk Lagedijk 39 Zwarte moerbei 1 Oud-Zaandijk Lagedijk 116 Roodbladige beuk 1 Oud-Zaandijk Nieuwe Vaartkade 9 Witte paardenkastanje 1 Oud-Zaandijk Verlanenpad 2 Gewone Es

11 District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Oud-Zaandijk Zaagselpad 1 Zilveresdoorn 1 Wormerveer Acacialaan 1a Gewone Es 1 Wormerveer Acacialaan 1a Hollandse linde 1 Wormerveer Krommenieerweg 4 Hollandse linde 2 Wormerveer Krommenieerweg 6 Roodbladige beuk 1 Wormerveer Marktstraat 91 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Marktstraat 91 Zomereik 1 Wormerveer Riouwstraat 26 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Sluispad 64 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Voltastraat 17 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Wandelweg 3 Gewone plataan 2 Wormerveer Wandelweg 53 Hollandse linde 4 Wormerveer Wilhelminapark -- Grauwe abeel 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Roodbladige beuk 2 Wormerveer Wilhelminapark -- Zwarte berk 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Zwarte moerbei 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Gewone plataan 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Tulpenboom 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Stermagnolia 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Vleugelnoot 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Bergiep 2 Wormerveer Wilhelminapark -- Boomhazelaar 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Venijnboom 4 Wormerveer Zaanweg 30 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Zaanweg 46 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Zaanweg 54 Zilveresdoorn 1 Wormerveer Zaanweg 97 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Zaanweg 113 Gewone Es 1 Wormerveer Zaanweg 113 Roodbladige beuk 1 Wormerveer Zaanweg 113 Gewone esdoorn 1 Krommenie-Oost Badhuislaan 9 Haagbeuk 1 Krommenie-Oost Eikelaan 89 Populier 1 Krommenie-Oost Jacobushof 1 Gewone es 1 Krommenie-Oost Kerkplein 6 Witte paardenkastanje 1 Krommenie-Oost Noorderhoofdstraat 10 Venijnboom 1 Krommenie-Oost Noorderhoofdstraat 46 Hollandse linde 1 Krommenie-Oost Noorderhoofdstraat 46 Witte paardenkastanje 1 Krommenie-Oost Noorderhoofdstraat 78 Gewone es 1 Krommenie-Oost Padlaan 7 Haagbeuk 1 Krommenie-Oost Padlaan 7 Gewone plataan 2 Krommenie-Oost Padlaan 9 Roodbladige beuk 2 Krommenie-Oost Burg. Schaapstraat 49 Witte paardenkastanje 1 Krommenie-Oost Rosariumpark 4 Mammoetboom 1 Krommenie-Oost Vermaningsstraat 5 Gewone es 1 District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Krommenie-Oost Weiver 35 Gewone plataan 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 59 Zomereik 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 59 Gewone plataan 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 65 Roodbladige beuk 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 76 Perzisch ijzerhout 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 93 Gewone es 1 Krommenie-West Krommeniedijk 168 Gewone es 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 3 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 13 Roodbladige beuk 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 16 Grootbladige linde 3 Assendelft-Zuid Dorpstraat 77 Hollandse linde 4 Assendelft-Zuid Dorpstraat 77 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 79 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 116 Rode Beuk 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 123 Huntingdon iep 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 191 Gewone es 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 199 Goudes 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 199 Gewone beuk 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 211 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 229 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 230 Gewone es 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 235 Grauwe abeel 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 345 Rode Beuk 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 386 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 386 Treures 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 389 Witte paardenkastanje 3 Assendelft-Zuid Dorpstraat 395 Rode paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 400 Gewone es 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 469 Witte paardenkastanje 2 Assendelft-Zuid Dorpstraat 475 Gewone plataan 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 475 Grootbladige linde 2 Assendelft-Noord Burg. de Boerstraat 15 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Noord Dorpstraat 601 Hollandse linde 8 Assendelft-Noord Dorpstraat 601 Kleinbladige linde 1 Assendelft-Noord Dorpstraat 628 Hollandse linde 6 Assendelft-Noord Dorpstraat 641 Grootbladige linde 2 Assendelft-Noord Dorpstraat 667 Hollandse linde 3 Assendelft-Noord Dorpstraat 677 Kleinbladige linde 6 Assendelft-Noord Dorpstraat 677 Gewone beuk 1 Assendelft-Noord Dorpstraat 835 Hollandse linde 2 Assendelft-Noord Industrieweg 15 Tulpenboom 3 Westzaan J.J. Allanstraat 8 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 48 Gewone es 3 Westzaan J.J. Allanstraat 53 Schijnacacia

12 District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Westzaan J.J. Allanstraat 86 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 86 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 88 Gewone es 3 Westzaan J.J. Allanstraat 88 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 101 Hollandse linde 1 Westzaan J.J. Allanstraat 111 Hollandse linde 1 Westzaan J.J. Allanstraat 185 Perzisch ijzerhout 1 Westzaan J.J. Allanstraat Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 254 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 278 Treures 1 Westzaan J.J. Allanstraat 314 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 322 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 335 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 335 Hollandse linde 1 Westzaan J.J. Allanstraat 356 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 356 Witte paardenkastanje 2 Westzaan J.J. Allanstraat 375 Linde 1 Westzaan J.J. Allanstraat 382 Zomereik 2 Westzaan J.J. Allanstraat 382 Gewone esdoorn 1 Westzaan J.J. Allanstraat 382 Gewone beuk 1 Westzaan J.J. Allanstraat 384 Gewone plataan 1 Westzaan J.J. Allanstraat 421 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 427 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 463 Gewone plataan 2 Westzaan J.J. Allanstraat 463 Witte paardenkastanje 2 Westzaan J.J. Allanstraat 471 Zwarte moerbei 1 Westzaan Kerkbuurt 1 Treures 1 Westzaan Kerkbuurt 1 Hollandse linde 1 Westzaan Kerkbuurt 2 Witte paardenkastanje 1 Westzaan Kerkbuurt 2 Gewone beuk 1 Westzaan Kerkbuurt 6 Treures 1 Westzaan Kerkbuurt 6 Hollandse linde 1 Westzaan Kerkbuurt 23 Gewone beuk 1 Westzaan Kerkbuurt 23 Tulpenboom 1 Westzaan Kerkbuurt 29 Japanse magnolia 1 Westzaan Nauernasche Vaartdijk 29 Zomereik 1 Westzaan Weiver 114 Es 1 Westzaan Zuideinde 140 Amerikaanse es 1 Westzaan Zuideinde 172 Zomereik 1 Westzaan Zuideinde 200 Hollandse linde 1 Westzaan Zuideinde 229 Witte paardenkastanje 4 Westzaan Zuideinde 229 Hollandse linde 2 Westzaan Zuideinde 274 Witte paardenkastanje 3 Totaal

13 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zaanstad Oplage: stuks Vormgeving: Two Do design, Zaandam Druk: Kunstdrukkerij Mercurius, Westzaan 1 e druk, maart 2010

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Verslag T.a.v. Onderwerp Datum : Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Algemeen: De bewonersbijeenkomst is onderdeel

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering,

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering, InfoPlus 05 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Juli 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Niets is aangrijpender dan geboorte en dood, het begin en het einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling,

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie