NATUURLIJK BELANGRIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATUURLIJK BELANGRIJK"

Transcriptie

1 - 1 - Bomen in Zaanstad NATUURLIJK BELANGRIJK

2 Bomen in Zaanstad NATUURLIJK BELANGRIJK

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING WETHOUDER RONALD OOTJERS Inleiding wethouder Ronald Ootjers 6 Vooraf 7 Stad zonder bomen 7 Bomen zijn niet alleen mooi 8 Bomen maken ons leven prettiger 8 Overlast van bomen 8 Wat doen we aan die overlast? 8 Hoeveel (waardevolle) bomen hebben we? 9 Beste lezer, Wat vindt u mooi aan bomen? Voor mij is dat je de jaargetijden zo mooi aan bomen kunt aflezen. Zo geniet ik in de lente van de bloesem van (fruit)bomen en in de herfst van de prachtige verkleuring van de bladeren. Daarnaast houd ik bijzonder van de geur, bijvoorbeeld in een sparrenbos of in het park. Bomen zijn zo belangrijk voor mensen, dat we beleid hebben gemaakt. Doel is om ervoor te zorgen dat we zolang mogelijk kunnen genieten van de huidige bomen in Zaanstad. Hoe we dat gaan doen en wat uw bijdrage kan zijn leest u in dit boekje. Zo zorgen we er samen voor dat Zaanstad een groene stad is én blijft. Ronald Ootjers Wethouder Openbare Ruimte Hoe gaat het met de bomen? 9 Groen Zaanstad 9 Wat doet de gemeente? 10 Herplanten van bomen 10 Wat kan ik doen? 10 En als ik een waardevolle boom in mijn tuin heb? 11 Ik wil die boom toch kappen. Hoe doe ik dat? 11 Zorgvuldig omgaan met bomen 11 Veelgestelde vragen en antwoorden 12 Bijlage: bijzondere bomen

4 VOORAF Bomen in Zaanstad? Jazeker! De stad staat vol bomen. Natuurlijk, Zaanstad is geen Apeldoorn of Hilversum. Maar wie op een hoge plek zoals een flat in Krommenie of Zaandam staat, kijkt uit over een zee van groen. In totaal tellen we al snel meer dan zestigduizend bomen. Niet alleen langs de openbare weg, op de begraafplaatsen en in de elf parken, maar ook bij de mensen thuis, in de tuin. Een snelle rekensom leert dat er op dit moment voor elke inwoner van Zaanstad bijna een halve boom is. En dat willen wij als gemeente graag zo houden. Bomen zijn immers niet alleen mooi, het zijn ook de groene longen van de stad. Ze vangen onzichtbaar (maar schadelijk) fijnstof weg. Ze leveren schaduw en bieden een woonplaats aan vogels. Allemaal redenen om actief bezig te zijn met het behoud, zeker als het om bijzondere bomen gaat. Moeten ze onverhoopt toch weg, bijvoorbeeld omdat ze overlast veroorzaken of in de weg staan, dan planten wij als gemeente op een andere plek minstens net zo veel nieuwe bomen aan. Van woningcorporaties en van particulieren met bijzondere bomen vragen we hetzelfde. Dus: wilt u een bijzondere boom vellen: vraag een kapvergunning aan en houdt er rekening mee dat u een nieuwe boom elders moet planten. Voor iedereen geldt: doe voorzichtig met bomen. Bomen in Zaanstad zijn natuurlijk belangrijk. Stad zonder bomen Nog niet eens zo lang geleden was Zaanstad een stad zonder bomen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren ze bijna allemaal gekapt. Na 1945 is de stad rap vol gezet met nieuwe, snelgroeiende bomen. Bomen die niet zo vreselijk diep wortelen, ook al omdat dat in onze slappe Zaanse bodem met z n hoge grondwaterstand niet echt mogelijk is. Veel van die bomen leefden niet langer dan veertig, maximaal vijftig jaar. Na 1975 zijn ze dan ook langzaam maar zeker vervangen door bomen die wat minder snel groeien zoals iepen, essen, eiken, platanen en kastanjes. Maar dat wil niet zeggen dat het direct een heel stuk beter ging. Het kwam (en komt) regelmatig voor dat bomen simpelweg worden gekapt om plaats te maken voor woningen, nieuwe wegen, bedrijven of parkeerplaatsen. Ook bij ziektes of overlast door bomen werd de bijl al snel aan de wortels gezet. Alle reden dus voor een omslag. Zaanstad kiest nu voor een stad met goede, stevige bomen. Meer dan ooit denken we goed na over welke soort bomen waar komt te staan. We besteden tijd aan de verzorging, zoals het snoeien en bestrijden van overlast door bomen. Voor waardevolle bomen komt er een speciaal onderhoudsprogramma. Een stad zonder bomen? Dat nooit meer

5 Bomen zijn niet alleen mooi Over het belang van bomen kun je boeken vol schrijven. Misschien wel de belangrijkste eigenschap is dat ze mooi (kunnen) zijn. Niet voor niets begint elke (tuin)architect, projectontwikkelaar en stedenbouwkundige met het intekenen van bomen bij nieuwbouwplannen. Wij spreken wel eens over groene kwaliteit. Bomen bieden sfeer en rust. Ze verfraaien het uitzicht. Ze vormen een ontmoetingsplek voor jong en voor oud. Maar bomen zijn niet alleen mooi. Ze bieden plek aan planten en vogels. Ze binden ons, ook midden in de stad, met de natuur. Ze kunnen beschutting bieden langs fietspaden. Bomen maken ons leven prettiger Wetenschappelijk is vastgesteld dat bomen een deel (vijftien tot twintig procent) van het fijnstof wegvangen. Net zo goed als dat ze het schadelijke broeikasgas CO2 vastleggen en tegelijkertijd zorgen voor meer zuurstof in de lucht. En, niet onbelangrijk, een groene omgeving met veel bomen vermeerdert de waarde van de woningen in de omgeving. Het is dus zeker niet zo dat je de opbrengst van een boom niet kunt berekenen. Er bestaan zelfs modellen om de economische waarde van een boom vast te stellen. Overlast van bomen Hoe waardevol ook, niemand kan ontkennen dat we soms behoorlijk wat last kunt hebben van bomen. Zo breken er wel eens takken af, zeker als het om bomen gaat die slecht zijn onderhouden. Soms gaat een boom om bij een storm. Verder kunnen vallend blad, fruit of ongedierte (luizen, rupsen!) problemen opleveren. Iedereen weet ook dat spreeuwen, duiven en andere vogels die in bomen huizen, overlast kunnen veroorzaken door hun ontlasting. Verder staan hier en daar in Zaanstad bomen die huilen en met hun hars schade veroorzaken aan auto s. Er zijn bomen die allergieën veroorzaken, of licht wegnemen. En dan zijn er ook nog boomwortels die het riool beschadigen of omhoog komen en het fietspad, stoep of zelfs complete stukken asfalt mee naar boven nemen. Wat doen we aan die overlast? Laten we voorop stellen dat de tijd dat we een boom direct kapten bij een beetje overlast, echt voorbij is. Het motto is vellen van bomen als uiterste maatregel. Wat doen we dan wel? We nemen de angst voor het omwaaien van bomen of afvallende takken weg door extra controle, onderhoud en zo nodig extra snoeien. Snoeien kan trouwens ook een oplossing zijn voor allergieën. Verder maakt het nogal wat uit welke boomsoort in de buurt staat. De ene boom is bijvoorbeeld veel vervelender voor hooikoortspatiënten dan de ander. Ook wat zaden en vruchten betreft, kunnen we overlast voorkomen door bijvoorbeeld geen kastanjes, hazelaars of sierfruitbomen langs de openbare weg te planten. Hetzelfde geldt voor bomen waarin nogal eens luis zit, zoals beuk, esdoorn, en linde. Die kun je natuurlijk beter niet planten bij parkeerplaatsen en terrassen. Om te voorkomen dat ze licht wegnemen, planten we geen bomen (meer) binnen vijf meter van huizen en tuinen. En wortelopdruk bestrijden we door die wortels te snoeien of trottoirs op te hogen, goed op te letten dat die wortels niet in de buurt komen van het riool en de kabels onder de grond. Ook brengen we voldoende aarde aan rond de boom, zodat de wortels niet hoeven te zoeken naar voedsel. En al die blaadjes in de herfst? Op volle grond zijn die alleen maar nuttig. Op straat zullen we extra vegen. Hoeveel (waardevolle) bomen hebben we? Precies tellen van het aantal bomen in Zaanstad is bijna onmogelijk. Maar we kunnen wel een schatting doen. In totaal zijn er bijna vijftigduizend bomen in beheer bij de gemeente, vijfhonderd bij de provincie, drieduizend bij de woningcorporaties en een kleine achtduizend bij het Rijk (op het Hembrugterrein). Dat zijn zeg maar de gewone bomen. Heel belangrijk vinden we de 314 waardevolle bomen bij particulieren. Vrijwilligers van het Zaanse Natuur- en Milieucentrum hebben in 2007 en 2008 de hele stad doorgelopen en precies gekeken welke bomen zo waardevol - soms zelfs monumentaal - zijn dat ze op een aparte lijst moeten. Uit het onderzoek bleek dat de meest waardevolle bomen langs de lintbebouwing van Westzaan, Assendelft en Krommenie staan. Ook in het Wilhelminapark in Wormerveer (in beheer bij een stichting) staat een aantal waardevolle bomen. U vindt het lijstje met die waardevolle bomen achterin deze brochure. Hoe gaat het met de bomen? Als je besluit om meer aandacht te besteden aan (het onderhoud van) bomen, moet je natuurlijk wel weten hoe het nu met de kwaliteit is gesteld. Reden voor ons om voortaan elke drie jaar een grondig onderzoek te doen. Officieel heet dat een Visual Tree Assessment (VTA). In 2008 bleek dat ruim negentig procent van de bomen in Zaanstad van redelijk tot zeer goede kwaliteit is. Dat is een mooi resultaat. We kunnen die bomen dus gewoon onderhouden. Maar uit het onderzoek bleek ook dat we aan een aantal bomen meer aandacht moeten besteden en - dus - vaker langs moeten dan een keer in de drie jaar. Denk maar aan de bomen die te maken hebben met die vervelende iepziekte. Of aan de raadselachtige ziekte die ook onze kastanjes aantast. Een speciaal aandachtspunt zijn de al genoemde 314 waardevolle bomen bij particulieren. Die vinden wij zo belangrijk dat de gemeente nu een speciaal potje heeft om particulieren die zo n waardevolle boom in de tuin hebben, bij te staan als het onderhoud te duur wordt. Groen Zaanstad Natuurlijk willen we van Zaanstad geen bos-stad maken. Dat hoeft ook niet. De kracht van onze stad is juist het open veenweidegebied met al z n vogels en kreken. Het gebied waar de wind altijd waait. Het open gebied dat bijna overal in Zaanstad zichtbaar is en ook moet blijven. Evengoed zijn er voldoende plekken om heel actief met bomen bezig te zijn. Het spreekt vanzelf dat dit geldt voor de elf parken, de begraafplaatsen en recreatiegebied Het Jagersveld. Het geldt net zo hard voor de lintbebouwing in de verschillende dorpen. Maar ook aan de verschillende woonwijken en een deel van de Zaanoevers. Niet onbelangrijk zijn natuurlijk ook uw voor- en achtertuin - ook die dragen bij aan een groen Zaanstad. Wij als gemeente doen heel veel om Zaanstad groen te houden. U kunt ook veel doen

6 Wat doet de gemeente? Wij als gemeente zetten in op behoud van het aantal bomen dat we nu langs de openbare weg, in de parken en op de begraafplaatsen hebben. We hebben nu bijna een halve (om precies te zijn 0,4) boom per inwoner. Het mogen er meer zijn, minder worden het er zeker niet. Wij hebben zorgplicht voor al die bomen. Dat betekent onderhoud en op tijd snoeien. Als bomen te oud zijn (op dit moment geldt dat voor ongeveer 2500 bomen), vervangen we ze - het liefst door een boom die lang mee gaat. Ook nemen we de verplichting op ons om bij alle plannen die er zijn voor de (her)inrichting van openbare ruimte, te onderzoeken of er voldoende groeimogelijkheden voor bomen zijn. Als gemeente bestrijden we overlast van bomen, maar zonder ze te kappen. En als we ze dan toch in het uiterste geval moeten vellen, bijvoorbeeld omdat ze zo ziek zijn dat ze dood gaan of omdat ze plaats moeten maken voor een nieuwbouwproject, dan planten we net zoveel nieuwe bomen aan. Herplanten van bomen Het lijkt het ei van Columbus. Wie een boom kapt, plant ergens anders een nieuwe boom aan. Het liefst natuurlijk zo dichtbij mogelijk. Maar ja, hoe doe je dat als woningbouwvereniging of particulier? Belangrijkste tip: neem contact op met de gemeente. Dan kunnen we in overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wij als gemeente nemen de herplantplicht heel serieus. We proberen altijd net zoveel nieuwe bomen terug te planten als dat we moeten kappen. Maar als dat om een of andere reden niet lukt, kopen we de herplantplicht af door een bedrag te storten in het nieuwe Bomenfonds. Dat is een fonds waaruit we de aanplant van nieuwe bomen op plekken waar ze goed passen (zoals bijvoorbeeld Kreekrijk bij Assendelft) kunnen betalen. Herplant op afstand dus. Wat kan ik doen? Behoud uw boom! U heeft een zorgplicht. Snoei op tijd, bestrijd boomziektes en zorg dat uw buren geen last van uw boom hebben. Het is uw boom, u bent aansprakelijk als het mis gaat. Laat bomen in ieder geval niet verpieteren. Of u nu een klein tuintje met een boom heeft, of u beheert als woningstichting honderden tuinen met duizenden bomen, het is zonde om groen te verwaarlozen. Er is een aantal eenvoudige vuistregels: laat de stam en de wortels van een boom zo vrij mogelijk. Leg kabels en leidingen ook niet direct langs de boomwortels en gooi nooit schadelijke vloeistoffen zoals (frituur-) vet, cement, chemische stoffen, zuren, asfalt, kalk of beton vlakbij bomen. Als u takken, wortels of zelfs de hele boom weg wilt halen, overleg dan altijd eerst met onze afdeling Beheer (telefoon ). Bekijk verder de lijst waardevolle bomen achterin deze brochure, voordat u iets onderneemt. Weet u zeker dat uw boom daar niet op staat, dan heeft u geen kapvergunning nodig. Toch is het vaak goed mogelijk om een tussenoplossing te verzinnen waarbij de boom kan blijven staan, maar beduidend minder overlast veroorzaakt. En, niet onbelangrijk: geniet van uw boom

7 En als ik een waardevolle boom in mijn tuin heb? Achterin deze brochure zit een lijst met 314 waardevolle bomen bij particulieren in Zaanstad. Let op: die bomen zijn zó bijzonder dat er, als u die wilt vellen, wel een kapvergunning nodig is. Kijk de lijst dus even goed na voordat u iets onderneemt! Overigens staan de waardevolle bomen niet voor niets op de lijst. Vraagt u daarvoor toch een kapvergunning aan, dan wordt die niet afgedaan door de afdeling Beheer, maar door Burgemeester en Wethouders. Die kijken heel goed naar de reden tot kap. U zult in ieder geval duidelijk moeten maken waarom de kap noodzakelijk is. Is het niet noodzakelijk, dan krijgt u geen kapvergunning voor zo n waardevolle boom. Daar staat overigens wel tegenover dat we de waardevolle bomen zó belangrijk vinden voor de hele stad, dat wij als gemeente graag een afspraak willen maken met u over de zorgplicht voor die bomen. Met andere woorden, wij kunnen het onderhoud daarvan (ook financieel) overnemen. Ik wil die boom toch kappen. Hoe doe ik dat? Het liefst willen we elke boom in Zaanstad behouden. Maar we kunnen ons voorstellen dat u in sommige gevallen toch een boom wilt kappen. Staat de boom op uw eigen terrein en staat die boom niet op de lijst van bijzondere bomen, dan heeft u geen kapvergunning nodig. Is het wel een bijzondere boom (zie achterin deze brochure), dan kunt u via de website van de gemeente Zaanstad een aanvraagformulier voor een kapvergunning uitdraaien of digitaal uw aanvraag indienen. Voor de kap van een boom op gemeentegrond is ook een kapvergunning nodig. Die kunt u zelf niet aanvragen. U kunt wel telefonisch een verzoek doen bij de afdeling Beheer (telefoon ). Zorgvuldig omgaan met bomen Het gebeurt nog wel eens dat we als gemeente klachten krijgen van bewoners. Jullie zijn zo maar bomen aan het kappen! In deze brochure hopen we duidelijk te hebben gemaakt dat we wel degelijk zorgvuldig omgaan met de bomen in de openbare ruimte. Wij als gemeente zijn doordrongen van het feit dat bomen vaak letterlijk bijdragen aan de leefbaarheid van onze woonwijken. Dat ze onze stad mooier maken. Daarom zullen we proberen om zoveel mogelijk bomen te behouden. Moeten we toch kappen, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of in de weg staan van andere ontwikkelingen, dan vragen we altijd een kapvergunning aan. We zullen u als inwoner daarvan op de hoogte stellen. Op onze pagina s in Zaanstad Journaal bijvoorbeeld. En bij grote (herinrichtings-)projecten door een informatiebrief die we huis-aan-huis in de betrokken wijk verspreiden. Hebt u bezwaren? Laat ze horen. Hebt u vragen? Bel onze afdeling Beheer (telefoon ). Maar wees ervan overtuigd dat we hechten aan het groen in onze stad en - als we al bomen vellen - dat we ons zullen houden aan de plicht om elders minstens net zoveel nieuwe bomen aan te planten. Want bomen in Zaanstad zijn natuurlijk belangrijk

8 Veelgestelde vragen. En de antwoorden Als ik nou een boom wil kappen. Wat moet ik dan doen? Denk altijd goed na voordat u een boom kapt! Staat uw boom op de lijst van bijzondere bomen achterin deze brochure, dan bent u verplicht een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente. Staat de boom die u wilt kappen op gemeentegrond - zoals in een plantsoen - ga dan niet zelf aan de gang, maar bel de afdeling Beheer van de gemeente (telefoon ). Staat uw boom in uw tuin en is die niet vermeld op de lijst van bijzondere bomen, dan mag u deze zonder kapvergunning vellen. Let op: als u zonder kapvergunning een boom weghaalt waarvoor zo n vergunning wel nodig is, dan kan de gemeente u door middel van een proces verbaal een boete opleggen. Waar vraag ik een kapvergunning aan? Bij Klantcontact Vergunningen in gebouw Railpoint Office, Ebbehout 31 in Zaandam of via de website: Welke regels gelden voor overhangende takken en doorgeschoten wortels? Mogen mijn buren die zomaar snoeien? Als buren hebt u het recht de eigenaar van een boom schriftelijk te verzoeken overhangende takken van de boom te verwijderen. Doet de eigenaar dit niet, dan mag u de overhangende takken zelf verwijderen. Kom daarbij niet op het terrein van de eigenaar. Overigens moet u de eigenaar van de boom wel een redelijke termijn (bijvoorbeeld zes weken voor grotere bomen) geven om het snoeien zelf uit te voeren. Overleg altijd van te voren. Ook mag u het leven van de boom niet in gevaar brengen. Zijn de overhangende takken of doorgeschoten wortels van de gemeente, gaat u dan niet zelf aan de gang, maar bel de afdeling Beheer (telefoon ). Hoe ver moet een boom uit de erfgrens staan? Als buren kunt u vragen om een boom weg te halen als die binnen twee meter van de erfgrens staat (voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter). Dat is de regel. U kunt daarvan ook afwijken door een afspraak te maken met uw buren en die schriftelijk vast te leggen. Vergeet niet een kapvergunning aan te vragen als de boom die u weg wilt halen op de lijst van bijzondere bomen staan (zie achterin deze brochure). Wie is de eigenaar van een boom of heg op de erfgrens? Wie is verantwoordelijk? Beide buren zijn mede-eigenaar van een boom of heg als die op de erfgrens staat. Dat betekent dat de ene eigenaar niet bevoegd is om iets te doen aan zo n boom zonder toestemming van de andere eigenaar. Overleg altijd eerst. Deel de kosten als u iets onderneemt. Als de een iets doet zonder overleg met de ander, kan die ander een schadevergoeding eisen. De plicht tot overleg geldt voor snoeien, maar ook voor het aanvragen van een eventuele kapvergunning

9 Kan ik als bovenbuur eisen dat mijn benedenburen een boom weghalen? Een bovenbuur zal meestal geen beroep kunnen doen op de regels uit het burenrecht. Er is immers geen gemeenschappelijke erfgrens. Als ik in de buurt van de boom moet bouwen, waar moet ik dan op letten om de boom te beschermen? Het beste is om zover mogelijk bij de boom uit de buurt te blijven. Lukt dat niet, neem dan vooraf beschermende maatregelen. Let op dat u de aannemer of projectontwikkelaar vooraf aansprakelijk stelt voor eventuele schade. Plaats een stevig hek zo ruim mogelijk om de boom. Gebruik de boom niet als paal: maak er geen tuidraden aan vast. Sla geen spijkers of schroeven in de boom. Bescherm wortels met een laag zand en daarop rijplaten als u toch onder de boom wilt rijden. Laat de bovengrond ongemoeid, want in de bovenste decimeters bevinden zich de meeste wortels. Bedek wortels niet met asfalt of beton (als er geen lucht en water meer in de grond komt, sterven wortels af). Zorg dat de grondwaterstand op peil blijft. Vinden toch beschadigingen plaats aan de boom, roep dan de hulp van een deskundige in. Hoe en wanneer moet ik snoeien? Bij gewone bomen is snoeien niet noodzakelijk. Bij fruitbomen, bloeiende heesters, lei- en knotbomen wel. Snoei in principe niet in de winter of het vroege voorjaar, maar in de zomer om bloeden te voorkomen. Wacht niet te lang. Hoe dikker de tak, hoe groter en schadelijker de snoeiwond. Bij twijfel: altijd een boomverzorger inschakelen. Andere vragen? Bel de gemeente Zaanstad Of kijk op

10 Bijlage: Lijst van particuliere waardevolle bomen District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Zaandam-Zuid Hanenpad 24 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-Zuid Zuiddijk 144b Zwarte els 1 Zaandam-Zuid Zuiddijk 144c Gewone beuk 1 Zaandam-Zuid Zuiddijk 144c Piramidale eik 1 Zaandam-Zuid Zuiddijk 255c Tulpenboom 1 Poelenburg Clusiuslaan 308 Hongaarse eik 1 Poelenburg Clusiuslaan 328 Chinese moerascipers 1 Poelenburg Clusiuslaan 325 Den 1 Poelenburg De Weer 25 Vleugelnoot 1 Poelenburg Wachterhof 1 Rondbladige beuk 1 Pelders- & Hoornseveld Twikseweg 99 Japans Kaukasische els 2 Pelders- & Hoornseveld Koopvaardijstraat 126 Gewone plataan 2 Pelders- & Hoornseveld Koopvaardijstraat 124 Gewone plataan 1 Pelders- & Hoornseveld Rode Zee 4 Gewone plataan 1 Rosmolenwijk Bloemgracht 2b Zilveresdoorn 1 Rosmolenwijk Dageraadstraat 32 Chinese moerascipers 1 Rosmolenwijk Dageraadstraat 34 Chinese moerascipers 1 Rosmolenwijk Dageraadstraat 36 Chinese moerascipers 1 Rosmolenwijk Dageraadstraat 38 Chinese moerascipers 1 Rosmolenwijk Klamperstraat 1b Atlasceder 1 Rosmolenwijk Oostzijde 192 Witte paardenkastanje 2 Rosmolenwijk Rosmolenstraat 120 Hollandse iep 1 Kogerveldwijk Oostzijde 262 Moerascypres 1 Kogerveldwijk Oostzijde 395 Witte paardenkastanje 1 Kogerveldwijk Pinksterbloemweg 15 Witte paardenkastanje 1 Kogerveldwijk Koekoeksbloemweg 175 Zwarte linde 1 Zaandam-Noord Braakdijk 1 Gewone esdoorn 1 Zaandam-Noord Braakdijk 2 Gewone esdoorn 1 Zaandam-Noord Braakdijk 3 Gewone es 3 Zaandam-Noord Braakdijk 17 Gewone es 1 Zaandam-Noord Haaldersbroek 50 Gewone es 2 Zaandam-Noord Haaldersbroekdwarsstraat 1 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-Noord Haaldersbroekdwarsstraat 5 Gewone es 1 Zaandam-Noord Kalf 86 Hollandse iep 1 Zaandam-Noord Kalf 86 Hollandse linde 1 Zaandam-Noord Kalf 124a Witte paardenkastanje 1 Zaandam-Noord Kalf 160 Gewone beuk 3 Zaandam-Noord Kalf 160 Zomereik 5 Zaandam-Noord Kalf 160 Gewone plataan 3 Zaandam-Noord Kalf 160 Gewone esdoorn 2 District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Zaandam-Noord Kalf 160 Hollandse linde 6 Zaandam-Noord Kalf 160 Gewone es 1 Zaandam-Noord Kalf 162 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-Noord Kalf 162 Noorse esdoorn 7 Zaandam-Noord Kalf 162 Gewone esdoorn 7 Zaandam-Noord Kalf 164 Gewone esdoorn 2 Zaandam-Noord Zeilmakerspad 4 Hollandse linde 1 Oude Haven Badhuisweg 2 Zilveresdoorn 1 Oude Haven Badhuisweg 132 Gladde iep 1 Oude Haven Krimp 27 Gewone es 1 Oude Haven Krimp 28 Gewone es 1 Zaandam-West Frans Halsstraat 29c Gewone plataan 2 Zaandam-West Frans Halsstraat 29c Rode Beuk 1 Zaandam-West Hobbemanstraat 2 Rode Beuk 1 Zaandam-West Nova Zembla 1 Gewone beuk 3 Zaandam-West Papenpad 13 Gewone plataan 1 Zaandam-West Papenpad 13 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-West Papenpad 13 Gewone walnoot 1 Zaandam-West Paulus Potterhof 42 Chinese moerascipers 1 Zaandam-West Provinciale weg 204 Hemelboom 1 Zaandam-West Provinciale weg 208 Schijnacacia 1 Zaandam-West Dr C.W.H. van Raaltenpark 1 Gewone plataan 1 Zaandam-West Dr C.W.H. van Raaltenpark 16 Hollandse linde 1 Zaandam-West Dr C.W.H. van Raaltenpark 33 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-West Westzijde 43b Witte paardenkastanje 1 Zaandam-West Westzijde 140 Rode Beuk 1 Zaandam-West Westzijde 240 Witte paardenkastanje 1 Zaandam-West Simon de Witstraat 76 Gewone beuk 1 Zaandam-Nieuwwest Westzanerdijk 301 Witte paardenkastanje 1 Zaandam- Nieuwwest Westzanerdijk 324 Witte paardenkastanje 1 Oud-Koog aan de Zaan Hoogstraat 6 Zomereik 1 Oud-Koog aan de Zaan Hoogstraat 17 Zomereik 2 Oud-Koog aan de Zaan Lagendijk 1 Oosterse plataan 2 Oud-Koog aan de Zaan Lagendijk 3 Roodbladige beuk 1 Oud-Koog aan de Zaan Lagendijk 3 Gewone plataan 1 Oud-Koog aan de Zaan Lagendijk 56 Apenboom 1 Oud-Koog aan de Zaan Zuideinde 83 Populier 3 Oud-Zaandijk Domineestuin 2 Gewone Es 1 Oud-Zaandijk Hazepad 81 Witte paardenkastanje 1 Oud-Zaandijk Lagedijk 33 Zomereik 1 Oud-Zaandijk Lagedijk 39 Zwarte moerbei 1 Oud-Zaandijk Lagedijk 116 Roodbladige beuk 1 Oud-Zaandijk Nieuwe Vaartkade 9 Witte paardenkastanje 1 Oud-Zaandijk Verlanenpad 2 Gewone Es

11 District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Oud-Zaandijk Zaagselpad 1 Zilveresdoorn 1 Wormerveer Acacialaan 1a Gewone Es 1 Wormerveer Acacialaan 1a Hollandse linde 1 Wormerveer Krommenieerweg 4 Hollandse linde 2 Wormerveer Krommenieerweg 6 Roodbladige beuk 1 Wormerveer Marktstraat 91 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Marktstraat 91 Zomereik 1 Wormerveer Riouwstraat 26 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Sluispad 64 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Voltastraat 17 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Wandelweg 3 Gewone plataan 2 Wormerveer Wandelweg 53 Hollandse linde 4 Wormerveer Wilhelminapark -- Grauwe abeel 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Roodbladige beuk 2 Wormerveer Wilhelminapark -- Zwarte berk 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Zwarte moerbei 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Gewone plataan 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Tulpenboom 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Stermagnolia 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Vleugelnoot 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Bergiep 2 Wormerveer Wilhelminapark -- Boomhazelaar 1 Wormerveer Wilhelminapark -- Venijnboom 4 Wormerveer Zaanweg 30 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Zaanweg 46 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Zaanweg 54 Zilveresdoorn 1 Wormerveer Zaanweg 97 Witte paardenkastanje 1 Wormerveer Zaanweg 113 Gewone Es 1 Wormerveer Zaanweg 113 Roodbladige beuk 1 Wormerveer Zaanweg 113 Gewone esdoorn 1 Krommenie-Oost Badhuislaan 9 Haagbeuk 1 Krommenie-Oost Eikelaan 89 Populier 1 Krommenie-Oost Jacobushof 1 Gewone es 1 Krommenie-Oost Kerkplein 6 Witte paardenkastanje 1 Krommenie-Oost Noorderhoofdstraat 10 Venijnboom 1 Krommenie-Oost Noorderhoofdstraat 46 Hollandse linde 1 Krommenie-Oost Noorderhoofdstraat 46 Witte paardenkastanje 1 Krommenie-Oost Noorderhoofdstraat 78 Gewone es 1 Krommenie-Oost Padlaan 7 Haagbeuk 1 Krommenie-Oost Padlaan 7 Gewone plataan 2 Krommenie-Oost Padlaan 9 Roodbladige beuk 2 Krommenie-Oost Burg. Schaapstraat 49 Witte paardenkastanje 1 Krommenie-Oost Rosariumpark 4 Mammoetboom 1 Krommenie-Oost Vermaningsstraat 5 Gewone es 1 District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Krommenie-Oost Weiver 35 Gewone plataan 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 59 Zomereik 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 59 Gewone plataan 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 65 Roodbladige beuk 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 76 Perzisch ijzerhout 1 Krommenie-Oost Zuiderhoofdstraat 93 Gewone es 1 Krommenie-West Krommeniedijk 168 Gewone es 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 3 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 13 Roodbladige beuk 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 16 Grootbladige linde 3 Assendelft-Zuid Dorpstraat 77 Hollandse linde 4 Assendelft-Zuid Dorpstraat 77 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 79 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 116 Rode Beuk 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 123 Huntingdon iep 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 191 Gewone es 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 199 Goudes 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 199 Gewone beuk 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 211 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 229 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 230 Gewone es 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 235 Grauwe abeel 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 345 Rode Beuk 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 386 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 386 Treures 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 389 Witte paardenkastanje 3 Assendelft-Zuid Dorpstraat 395 Rode paardenkastanje 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 400 Gewone es 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 469 Witte paardenkastanje 2 Assendelft-Zuid Dorpstraat 475 Gewone plataan 1 Assendelft-Zuid Dorpstraat 475 Grootbladige linde 2 Assendelft-Noord Burg. de Boerstraat 15 Witte paardenkastanje 1 Assendelft-Noord Dorpstraat 601 Hollandse linde 8 Assendelft-Noord Dorpstraat 601 Kleinbladige linde 1 Assendelft-Noord Dorpstraat 628 Hollandse linde 6 Assendelft-Noord Dorpstraat 641 Grootbladige linde 2 Assendelft-Noord Dorpstraat 667 Hollandse linde 3 Assendelft-Noord Dorpstraat 677 Kleinbladige linde 6 Assendelft-Noord Dorpstraat 677 Gewone beuk 1 Assendelft-Noord Dorpstraat 835 Hollandse linde 2 Assendelft-Noord Industrieweg 15 Tulpenboom 3 Westzaan J.J. Allanstraat 8 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 48 Gewone es 3 Westzaan J.J. Allanstraat 53 Schijnacacia

12 District Straatnaam Huisnummer Soort boom Aantal Westzaan J.J. Allanstraat 86 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 86 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 88 Gewone es 3 Westzaan J.J. Allanstraat 88 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 101 Hollandse linde 1 Westzaan J.J. Allanstraat 111 Hollandse linde 1 Westzaan J.J. Allanstraat 185 Perzisch ijzerhout 1 Westzaan J.J. Allanstraat Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 254 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 278 Treures 1 Westzaan J.J. Allanstraat 314 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 322 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 335 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 335 Hollandse linde 1 Westzaan J.J. Allanstraat 356 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 356 Witte paardenkastanje 2 Westzaan J.J. Allanstraat 375 Linde 1 Westzaan J.J. Allanstraat 382 Zomereik 2 Westzaan J.J. Allanstraat 382 Gewone esdoorn 1 Westzaan J.J. Allanstraat 382 Gewone beuk 1 Westzaan J.J. Allanstraat 384 Gewone plataan 1 Westzaan J.J. Allanstraat 421 Gewone es 1 Westzaan J.J. Allanstraat 427 Witte paardenkastanje 1 Westzaan J.J. Allanstraat 463 Gewone plataan 2 Westzaan J.J. Allanstraat 463 Witte paardenkastanje 2 Westzaan J.J. Allanstraat 471 Zwarte moerbei 1 Westzaan Kerkbuurt 1 Treures 1 Westzaan Kerkbuurt 1 Hollandse linde 1 Westzaan Kerkbuurt 2 Witte paardenkastanje 1 Westzaan Kerkbuurt 2 Gewone beuk 1 Westzaan Kerkbuurt 6 Treures 1 Westzaan Kerkbuurt 6 Hollandse linde 1 Westzaan Kerkbuurt 23 Gewone beuk 1 Westzaan Kerkbuurt 23 Tulpenboom 1 Westzaan Kerkbuurt 29 Japanse magnolia 1 Westzaan Nauernasche Vaartdijk 29 Zomereik 1 Westzaan Weiver 114 Es 1 Westzaan Zuideinde 140 Amerikaanse es 1 Westzaan Zuideinde 172 Zomereik 1 Westzaan Zuideinde 200 Hollandse linde 1 Westzaan Zuideinde 229 Witte paardenkastanje 4 Westzaan Zuideinde 229 Hollandse linde 2 Westzaan Zuideinde 274 Witte paardenkastanje 3 Totaal

13 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zaanstad Oplage: stuks Vormgeving: Two Do design, Zaandam Druk: Kunstdrukkerij Mercurius, Westzaan 1 e druk, maart 2010

Loof-en naaldbomen. Naam :

Loof-en naaldbomen. Naam : Loof-en naaldbomen Naam : Veel bomen maken een bos In een boomgaard staan soms honderden bomen, en toch is een boomgaard geen bos. Ook in een park kun je veel bomen zien, maar een park is beslist geen

Nadere informatie

Bomen en overlast. 8 december 2015

Bomen en overlast. 8 december 2015 Bomen en overlast 8 december 2015 Bomen en overlast 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Wat te doen bij overlast van bomen van de gemeente?... 4 2.1. Schaduw... 4 2.2. Invloed op de productiviteit van

Nadere informatie

Bomenpad Park Vredeoord. Antwoordenblad. Vul hier eerst jullie namen in:

Bomenpad Park Vredeoord. Antwoordenblad. Vul hier eerst jullie namen in: Antwoordenblad Vul hier eerst jullie namen in: 1......................................................................................... 3.........................................................................................

Nadere informatie

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN 3 8 6 10 ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN Een boom is...... een vaste plant met een houten stam en een kruin, alleen noemen de onderdelen anders dan bij een plant. Delen van de boom Laat de kinderen

Nadere informatie

Bomenlijst gemeente Bernheze zoals vastgesteld door de raad op 3 juli 2008 Pagina 1

Bomenlijst gemeente Bernheze zoals vastgesteld door de raad op 3 juli 2008 Pagina 1 Bomenlijst gemeente Bernheze zoals vastgesteld door de raad op 3 juli 2008 Pagina 1 Heesch Aardenbaan nr.19 to venhofstraat Amerikaanse eik 1935 26 02, Waardevol 02, Nee 01, Ja 02, Nee 01, Ja 02, Nee Heesch

Nadere informatie

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Bomen in Bergen Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Concept november 2012 1 Inhoud H1 Inleiding... 3 H2 Veel bomen... 4 H3 Hoe staan onze bomen er voor?... 6 H4 Waardevolle bomen... 8 H4 Kansen

Nadere informatie

Onderhoud tuinen en erfafscheidingen

Onderhoud tuinen en erfafscheidingen Onderhoud tuinen en erfafscheidingen Of uw tuin nu een plek voor ontspanning en privacy is, de plek waar uw (kleine) kinderen kunnen spelen of uw band met de natuur, het is nodig de tuin te onderhouden.

Nadere informatie

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN Een boom is... Een boom is een plant, alleen noemen de onderdelen anders. Een boom is namelijk een vaste plant met een houten stam en een kruin. Delen van de boom Laat

Nadere informatie

BOOM de kampioen. vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom

BOOM de kampioen. vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom BOOM de kampioen vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons leven innemen. En in het leven van de dieren. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom ook nog eens familieleden

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

Tuinonderhoud richtlijnen en tips

Tuinonderhoud richtlijnen en tips Tuinonderhoud richtlijnen en tips Tuinonderhoud - richtlijnen en tips Iedereen wil graag wonen in een verzorgde omgeving. Een prettig buitenbeeld draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt. Tuinen spelen

Nadere informatie

> Onderhoud van de tuin. De tuin: tips en regels

> Onderhoud van de tuin. De tuin: tips en regels > Onderhoud van de tuin De tuin: tips en regels > Inhoudsopgave 1 De tuin: tips en regels 3 Een tuin die bij u past 4 Verplichtingen huurder 7 Bomen en struiken 10 Hagen, schuttingen en hekken 12 Schuurtjes

Nadere informatie

www.vostersboomverzorging.be

www.vostersboomverzorging.be www.vostersboomverzorging.be Bomen zijn onmisbaar en een waardevol element in uw tuin. Ze vragen om een goede verzorging en begeleiding. Door deskundige snoei en controle kunnen bomen veilig oud worden.

Nadere informatie

Tuinonderhoud en achterpaden

Tuinonderhoud en achterpaden Tuinonderhoud en achterpaden waar je thuis bent... Verzorgde tuin, kleine moeite De bewoner is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Dit is wettelijk zo bepaald. In het besluit kleine herstellingen

Nadere informatie

Het Bomenboekje. gemeente T i e l

Het Bomenboekje. gemeente T i e l Het Bomenboekje gemeente T i e l Inleiding Wilt u een boom op uw erf kappen of heeft u last van de overhangende takken van de boom van de buren? Houdt u er dan rekening mee dat voor het kappen van bomen

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012 NOTA dienst: Dienst Stad datum: 25 juni 2012 registratienummer: DD1205821 afdelingsnaam: DS/Openbare Werken steller: dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: kopie aan: Van Roekel,, Scheper, onderwerp:

Nadere informatie

Samen bouwen aan beter wonen. De Tuin het visitekaartje van de woning en de buurt

Samen bouwen aan beter wonen. De Tuin het visitekaartje van de woning en de buurt Samen bouwen aan beter wonen De Tuin het visitekaartje van de woning en de buurt Het visitekaartje van de woning en de buurt Een mooie tuin siert een woning Goed onderhouden tuinen in een buurt geven deze

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Monumentale houtopstand

Monumentale houtopstand Boomnummer 549 Opname datum: 1-4-2008 Fotonummer 556 Plaats :oosterend Boomsoort wilg Straat:oosterend 14 Boomnummer 587 Opname datum: 1-4-2008 Fotonummer 594 Plaats :oosterend Boomsoort els Straat:Lijkweg

Nadere informatie

RaadsbijlageAdvies over het beroep van de heer R. Martens tegen de verleende kapvergunning voor een boom aan de Sophia van Wurthemberglaan 51

RaadsbijlageAdvies over het beroep van de heer R. Martens tegen de verleende kapvergunning voor een boom aan de Sophia van Wurthemberglaan 51 +4 gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer OOV001038 Adviesdatum eie b.b. 25 november 1999 Dossiernummer 007.401 RaadsbijlageAdvies over het beroep van de heer

Nadere informatie

Planten voor de Prins Werkmap Tweede graad Basisonderwijs

Planten voor de Prins Werkmap Tweede graad Basisonderwijs Planten voor de Prins Werkmap Tweede graad Basisonderwijs Tekeningen: Jowan De Saedeleer Inleiding Wil jij Prins Baldewijn helpen om terug in zijn kasteel te gaan wonen? Dan moet je op zoek gaan naar nuttige

Nadere informatie

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN In de gemeente Weert staan veel waardevolle houtopstanden. In het buitengebied zijn dit de bos- en natuurgebieden, houtwallen en

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat.

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. Algemeen. Een aantal jaren geleden zijn er nieuwe stoeptegels gelegd. I.v.m. de ondergrondse wortels van de bomen is het trottoir toen eveneens opgehoogd. Voor de huizen

Nadere informatie

Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen

Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen Bomen en beplanting zijn belangrijk voor de leefomgeving van mensen. Als deze te hoog worden, kan dat aanleiding zijn tot een burenruzie. Ook over een erfafscheiding

Nadere informatie

Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden

Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden A: Houtopstanden op gronden die in de vigerende bestemmingsplannen de bestemming Duinen, Natuurgebied, Landschappelijk waardevolle houtopstand en

Nadere informatie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 12001 3 februari 2016 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 De Raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert.

Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Aan: Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Van: 1) J.H.G. Kunnen. Nobellaan 9 6006 NP Weert Contactpersoon van de Bomenstichting voor

Nadere informatie

aan Rijkswaterstaat G. Koot (Gerard) B. Westeneng (Bernard) mw. M. Posthumus (Marijke) K.Abrahamse (Kees) M. Ruis (Martin)

aan Rijkswaterstaat G. Koot (Gerard) B. Westeneng (Bernard) mw. M. Posthumus (Marijke) K.Abrahamse (Kees) M. Ruis (Martin) notitie Witteveen+Bos Hoogoorddreef 15 Postbus 12205 1100 AE Amsterdam 020 312 55 55 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door aanvullende bomeninventarisatie

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Inhoudsopgave: Inleiding Criteria Waardevolle bomen te Dalfsen Waardevolle bomen te Nieuwleusen Waardevolle bomen te Hoonhorst

Nadere informatie

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken?

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken? FOTO S: TUINEN VAN APPELTERN met een levende omheining De omheining van een levende tuin leeft mee. Deze biedt beschutting, maar is ook toegankelijk voor kleine dieren. Van oude stenen bijvoorbeeld, zijn

Nadere informatie

Onderhoudsplan bomen 2015-2017

Onderhoudsplan bomen 2015-2017 Onderhoudsplan bomen 2015-2017 Groene leefomgeving Gemeente Lisse kiest ervoor de openbare ruimte in te richten met diverse vormen van groen. De gemeente wil haar inwoners namelijk een groene leefomgeving

Nadere informatie

Bijlage 1 Groene kaart

Bijlage 1 Groene kaart Bijlage 1 Groene kaart Bron: www.leiden.nl Bijlage 2 Resultaten bomeninventarisatie Overzicht: - Overzichtskaart van deelkaarten - Kaart 1 - Kaart 2 - Kaart 3 - Kaart 4 - Kaart 5 - Tabel met resultaten

Nadere informatie

Een prettige omgeving

Een prettige omgeving Een prettige omgeving Een prettige omgeving Overlast is er helaas in vele soorten. Wat u vervelend vindt, is voor een buurman misschien juist heel gewoon. Waar u geen erg in heeft, is voor uw buren een

Nadere informatie

Her en der komen scheuten van, ja van wat?, voorzichtig de grond uit

Her en der komen scheuten van, ja van wat?, voorzichtig de grond uit De lente laat op zich wachten, maar ineens zijn er veelbelovende dagen en is het druk met vrijwilligers in t Weetpunt en het Arboretum Munnike Park. Een paar dagen later is het weer Maart roert zijn staart

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

Inwonerspanel Schagen. Gemeente Schagen Maart 2014

Inwonerspanel Schagen. Gemeente Schagen Maart 2014 Gemeente Schagen Maart 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen heeft criteria opgesteld om waardevolle bomen te kenmerken. Deze waardevolle bomen mogen niet gekapt worden (behalve

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Vlietwijk Voorop! Hoe ontvangt u informatie over Vlietwijk? Bianca Bremer, wethouder (Jeugd)zorg, wonen en ruimte

Nieuwsbrief 12. Vlietwijk Voorop! Hoe ontvangt u informatie over Vlietwijk? Bianca Bremer, wethouder (Jeugd)zorg, wonen en ruimte Vlietwijk Voorop! Nieuwsbrief 12 Mei 2016 Informatie over de reconstructie voor Vlietwijk Bianca Bremer, wethouder (Jeugd)zorg, wonen en ruimte Een nieuwe mijlpaal is bereikt. Na afronding van fase 1,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening

Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening Nieuwe regelgeving voor het kappen van bomen Verschillende trajecten Ik heb gelezen dat de bomenlijst voor de voormalige gemeente Eijsden

Nadere informatie

Notitie: Hinderlijke bomen.

Notitie: Hinderlijke bomen. Notitie: Hinderlijke bomen. Naar aanleiding van klachten over lekkende lindebomen (Silene, Kalmoessingel) heeft het college verzocht een inventarisatie te doen naar hinderlijke bomen. In deze notitie wordt

Nadere informatie

LEVEN MET BOMEN. Dirk Criel

LEVEN MET BOMEN. Dirk Criel LEVEN MET BOMEN Dirk Criel Wat is een boom? Is dit een boom? Hoe ziet een boom eruit? kroon = het gedeelte van de boom boven de takvrije stam kruin = het geheel van bladeren en twijgen Stamopbouw Het

Nadere informatie

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE Advies van de commissie voor bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders. Besluit: Bij besluit van 6 juni 2012, verzonden 8 juni 2012, heeft het hoofd

Nadere informatie

Uw tuin. tips en afspraken

Uw tuin. tips en afspraken Uw tuin tips en afspraken U huurt een huis van Standvast Wonen met een tuin. Praktisch ingericht en goed onder- Privacyschot of erfafscheiding De erfgrens is meestal aangeduid met paal en Bij verhuizing

Nadere informatie

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Inleiding Bomen zijn waardevol en bepalend voor de beleving van de omgeving. Met name grote solitairbomen, boomgroepen of

Nadere informatie

De lente! Werkboekje leeftijd: 10+

De lente! Werkboekje leeftijd: 10+ De lente! Werkboekje leeftijd: 10+ Seizoenen De lente begint meestal op 21 maart. Soms kan het begin van de lente ook vallen op 20 maart. Dat heeft te maken met de stand van de zon. Afgesproken is dat

Nadere informatie

Bloeiend plantje Spoor van een dier

Bloeiend plantje Spoor van een dier Volwassen boom Jonge boom Dode boom Hoge struik Lage struik Varen Mos Klimmende plant Bloeiend plantje Spoor van een dier Paddenstoel (op de grond) Bodemdiertje Paddenstoel (op een boom) Activiteit 3 :

Nadere informatie

Beoordelingsformulier kapvergunning Stadsdeel Oost locatie: oosterpark paraaf afd. Groen:

Beoordelingsformulier kapvergunning Stadsdeel Oost locatie: oosterpark paraaf afd. Groen: Beoordelingsformulier kapvergunning Stadsdeel Oost locatie: oosterpark paraaf afd. Groen: Behoort bij de beschikking namens het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost Kenmerk: HZ-WABO-2013-005269 Aantal

Nadere informatie

de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed

de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed boompjes planten: een pleidooi voor streekeigen, autochtoon en biodiversiteit

Nadere informatie

Zaandam Zuid postcode 1501 1505

Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Bevolking Zaandam zuid Zaanstad Aantal inwoners 12.605 - Bevolkingsdichtheid 4.447 2.007 Aantal huishoudens 5.622 - Gemiddelde gezinsgrootte 2,1 2,2 Alleenstaanden 1.963

Nadere informatie

Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015

Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015 Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015 Doelgroep: Midden- en bovenbouw basisonderwijs: groep 5-8 Jaargetijde: Herfst, winter, lente en een stukje zomer. Plaats:

Nadere informatie

Doel Met de antwoorden kan de gemeente Wageningen een algemeen beeld formuleren van de groenbeleving door de bewoners van Wageningen Hoog.

Doel Met de antwoorden kan de gemeente Wageningen een algemeen beeld formuleren van de groenbeleving door de bewoners van Wageningen Hoog. Enquête Wageningen Hoog. U vindt hier het overzicht van de resultaten uit de bewonersenquête voor de wijk Wageningen Hoog. De enquête kon zowel digitaal als schriftelijk worden ingevuld tot 9 december

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-52 Datum uitspraak : 30 maart 2016 Plaats uitspraak : Zeist. Bindend Advies. in het geschil tussen:

Zaaknummer : S21-52 Datum uitspraak : 30 maart 2016 Plaats uitspraak : Zeist. Bindend Advies. in het geschil tussen: Zaaknummer : S21-52 Datum uitspraak : 30 maart 2016 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: Bindend Advies de bewoners van de Tamboer 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22 en 24 en

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Onderhouden van uw tuin

Onderhouden van uw tuin Onderhouden van uw tuin ruimte voor leven Een mooie tuin geeft een mooi aanzicht. Voor uzelf en ook voor uw buren en de buurt. Een verzorgde en goed onderhouden tuin draagt bij aan een groene, leefbare

Nadere informatie

De tien bomen van.. Johan Mullenders Stamtekeningen -----------------------------------------------------------------------------

De tien bomen van.. Johan Mullenders Stamtekeningen ----------------------------------------------------------------------------- De tien bomen van.. Johan Mullenders Stamtekeningen In deze serie boomwandelingen worden telkens 10 bomen beschreven. Welke 10, is aan de schrijver. Dit mag een persoonlijke voorkeur zijn of te maken hebben

Nadere informatie

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard 1. Inleiding Voorliggende onderbouwing behoort bij de aanvraag van de kapvergunning voor het Molenschotterrein ten behoeve

Nadere informatie

SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen )

SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen ) BIJLAGE 2 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen ) Te sturen naar het Stadsbestuur van Geraardsbergen,

Nadere informatie

Naam: TIJD EN SEIZOENEN

Naam: TIJD EN SEIZOENEN Naam: TIJD EN SEIZOENEN Tijd is belangrijk. Je moet op veel plaatsen op tijd komen. Op tijd op school, op tijd thuis, op tijd voor de bus of de trein. Om te zien hoe laat het is, kijk je op je horloge.

Nadere informatie

bosplantsoen Dunnen van

bosplantsoen Dunnen van De gemeente Ede streeft naar een natuurlijk beheer van het openbaar groen. Deze manier van beheren is vooral geschikt voor de grotere groenobjecten, bijvoorbeeld bosplantsoen. Bij het juiste beheer kan

Nadere informatie

Plant Goed aanbevelingslijst

Plant Goed aanbevelingslijst Plant Goed aanbevelingslijst Lijst streekeigen groen voor houtelementen De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon plantmateriaal.

Nadere informatie

Snoeien. Snoeien van hagen: worden meestal gesnoeid in mei en augustus - september Bodembedekkers: alle 2 jaren bij snoeien tot op 5 cm.

Snoeien. Snoeien van hagen: worden meestal gesnoeid in mei en augustus - september Bodembedekkers: alle 2 jaren bij snoeien tot op 5 cm. Snoeien Dode en zieke takken zullen bij alle heesters weggesnoeid worden; lucht en licht moeten in de gesteltakken kunnen doordringen. Uitzondering voor de heesters die een schaduw of halfschaduwplaats

Nadere informatie

REPORTAGE: HOPPER JEUGDVERBLIJF MERKENVELD, LOPPEM (ZEDELGEM)

REPORTAGE: HOPPER JEUGDVERBLIJF MERKENVELD, LOPPEM (ZEDELGEM) NOTA REPORTAGE: HOPPER JEUGDVERBLIJF MERKENVELD, LOPPEM (ZEDELGEM) Datum: 1 augustus 2007 REPORTAGE: HOPPER JEUGDVERBLIJF MERKENVELD, LOPPEM (ZEDELGEM) 1 augustus 2007 pagina 1 > 6 1 Hopper Jeugdverblijf

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding 2014-123741 Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf Inleiding Onlangs verscheen in het Raadsinformatiesysteem (RIS) de Besluitenlijst B&W van 15 april 2014, waarin staat te lezen dat er een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid.

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12BST01566 Beslisdatum B&W 25 september 2012 Dossiernummer 12.39.103 2.4.1 RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Samen de buurt mooier maken!

Samen de buurt mooier maken! Samen de buurt mooier maken! Samen de buurt mooier maken Samen voor een groene en leefbare buurt! Groen frist de wijk op en zorgt ervoor dat iedereen prettiger woont. Het is ook nog eens goed voor het

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte

Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte 1. Gemeentelijk gras wordt nog wel gemaaid maar niet meer afgevoerd; men gaat vaak over op klepelen of sikkelen. Dode bomen

Nadere informatie

Tuinwijzer. Wat u moet weten over het onderhoud van uw tuin. Thuis in woondiensten

Tuinwijzer. Wat u moet weten over het onderhoud van uw tuin. Thuis in woondiensten U huurt een woning van Sité met een tuin. Als huurder houdt u uw tuin natuurlijk netjes bij. Want een goed onderhouden tuin is niet alleen prettig voor uzelf, maar ook voor de buurt. In deze Tuinwijzer

Nadere informatie

Herfstwerkboekje van

Herfstwerkboekje van Herfstwerkboekje van Herfst werkboekje groep 5 1 De bladeren aan de bomen worden bruin en rood en vallen naar beneden, het is weer herfst! September wordt herfstmaand genoemd, dit omdat op 22 september

Nadere informatie

Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer

Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer 20 december 2011 RA111710 Samenvatting Langs het erf van een man staan op één meter afstand van de erfgrens drie bomen

Nadere informatie

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 opdrachtgever De Maaihoeve B.V. contactpersoon A.G.J.T. van Veluw

Nadere informatie

'l 3 JAN. ZOU. Ingekomen: Afdc'ing. Kepie 2014 00346 23/01/2014

'l 3 JAN. ZOU. Ingekomen: Afdc'ing. Kepie 2014 00346 23/01/2014 Gemeentewerken Cluster Beheer 071 54 58 571 wfransen@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdc'ing 'l 3 JAN. ZOU Gemeente Leiderdorp Kepie Leden van de Raad 2014 00346 23/01/2014 VERZONDEN 2 3 JAN. 20H datum : 15

Nadere informatie

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar:

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar: Fruitsoort Wanneer snoeien? Abrikoos Appel Kers Peer Perzik Pruim Vóór half september, direct na de pluk en/of direct na de bloei Jonge bomen: januari t/m eind maart. Oude bomen: juli t/m eind augustus

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

dat besloten is tot het verminderen van administratieve lasten van burgers; dat middels het instellen van een bomenlijst dit doel bereikt kan worden;

dat besloten is tot het verminderen van administratieve lasten van burgers; dat middels het instellen van een bomenlijst dit doel bereikt kan worden; Ontwerp Nr. XII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juli 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende: dat besloten is tot het

Nadere informatie

Leven uit de bron 3: Leven met Jezus

Leven uit de bron 3: Leven met Jezus Leven uit de bron 3: Leven met Jezus Materiaal voor kringen of persoonlijk gebruik Jaarthema 2015-2016 van de Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds. W. Bevelander (0547) 38 12 22 Mail: predikant@hervormdenter.nl

Nadere informatie

Rivierenhof. Handleiding. Opgesteld door de domeinwachters. >> Ontdekkingstocht voor het 4, 5 en 6 leerjaar. Tjakkie de specht Ontdekt de Herfst

Rivierenhof. Handleiding. Opgesteld door de domeinwachters. >> Ontdekkingstocht voor het 4, 5 en 6 leerjaar. Tjakkie de specht Ontdekt de Herfst Rivierenhof Handleiding Opgesteld door de domeinwachters >> Ontdekkingstocht voor het 4, 5 en 6 leerjaar Tjakkie de specht Ontdekt de Herfst INLEIDING Het zelf -doe pakket bestaat uit een bewegwijzerde

Nadere informatie

Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg

Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg - 1 - Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg Opgesteld op verzoek van de gemeente Leusden Hans Veurink Ruurd Visserstraat 51 3791 VV Achterveld Tel. 06-53.70.10.00 Email. hans@veurinkprojecten.nl

Nadere informatie

Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg

Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Bomeninventarisatie, Bilthoven ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Arnhem, 30 oktober 2012 Colofon Titel Subtitel : Bomeninventarisatie, Bilthoven : ten behoeve van onderdoorgang Leijenseweg Projectnummer

Nadere informatie

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Ockenburghstraat 25

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Ockenburghstraat 25 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201604812/5979442 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen zie documentenlijst Datum zie documentenlijst Onderwerp Het

Nadere informatie

Stadswerken. Meer met zelfbeheer. Groen moet je Doen! www.utrecht.nl. En andere manieren om de stad nog mooier te maken

Stadswerken. Meer met zelfbeheer. Groen moet je Doen! www.utrecht.nl. En andere manieren om de stad nog mooier te maken Stadswerken Meer met zelfbeheer www.utrecht.nl Groen moet je Doen! En andere manieren om de stad nog mooier te maken Inhoudsopgave 1. Wat is zelfbeheer? 3 2. Waarom zelfbeheer? 4 3. Drie vormen van zelfbeheer

Nadere informatie

Particulier Aandacht voor de natuur

Particulier Aandacht voor de natuur Particulier Aandacht voor de natuur Voorwoord Inhoudsopgave Een tuin is veel meer dan gras, heesters, bomen of een vijver. Het is uw leefomgeving. Een plek waar u zich optimaal thuis moet voelen en tot

Nadere informatie

Informatie reader. Over bomen

Informatie reader. Over bomen Informatie reader Over bomen Bron: een selectie uit folders van de bomenstichting Hoe groeit een boom? blz. 1 t/m 4 Bomen en mensen blz. 5 t/m 7 Bomen en feesten blz. 8 t/m 10 Bomen en medicijnen blz.

Nadere informatie

De tuin WOONTIJ. Uw tuin als visitekaartje. Een mooie tuin

De tuin WOONTIJ. Uw tuin als visitekaartje. Een mooie tuin 16 De tuin Uw tuin als visitekaartje Een mooie tuin Een mooie tuin siert uw woning De leefbaarheid in de wijk wordt in grote mate bepaald door de tuinen Het is belangrijk dat tuinen goed worden onderhouden

Nadere informatie

Het onderhouden van uw tuin. De verantwoordelijkheden van verhuurder en huurder op een rij

Het onderhouden van uw tuin. De verantwoordelijkheden van verhuurder en huurder op een rij Het onderhouden van uw tuin De verantwoordelijkheden van verhuurder en huurder op een rij beleid: juni 2007, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Nr. Beoordelingsgrond (aankruisen) Waardering Saldo. 75 Cranendonck A2 Maakt deel uit van de Groenstructuur 75 A3 Overige gemeentelijke bomen 10

Nr. Beoordelingsgrond (aankruisen) Waardering Saldo. 75 Cranendonck A2 Maakt deel uit van de Groenstructuur 75 A3 Overige gemeentelijke bomen 10 Boomwaarde Locatie: Nr. Beoordelingsgrond (aankruisen) Waardering Saldo A. De status van de houtopstand A1 Staat op de Waardevolle houtopstandenlijst van de gemeente 75 Cranendonck A2 Maakt deel uit van

Nadere informatie

Een prettige omgeving

Een prettige omgeving Een prettige omgeving Een prettige omgeving Overlast is er helaas in vele soorten. En wat u vervelend vindt, is voor een buurman misschien juist heel gewoon. En waar u geen erg in heeft, is voor uw buren

Nadere informatie

Wat is er nodig: Bomenpad Park Vredeoord. Plattegrond Park Vredeoord. Benodigdheden:

Wat is er nodig: Bomenpad Park Vredeoord. Plattegrond Park Vredeoord. Benodigdheden: Wat is er nodig: Plattegrond Park Vredeoord Boom: Amberboom Anna Paulownaboom Berk Beuk Ceder Eik Els Esdoorn Kurkboom Linde Paardenkastanje Populier Tamme kastanje Treurbeuk Tulpenboom Venijnboom Vleugelnoot

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S18-10 Datum uitspraak: 14 juli 2010 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: N. van Osch te Alphen aan den Rijn verder te noemen: van Osch tegen: E. Lodik te Alphen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Week 28. Week 28. week 27

Week 28. Week 28. week 27 Het natuurnetwerk is geïnspireerd door een citaat van Marcel Proust: De ware ontdekkingsreis ligt niet in het verkennen van nieuwe streken maar in het kijken met nieuwe ogen. Het is tevens verbonden met

Nadere informatie

Gratis Rapport: 10 Praktische Tips Voor Een Tuinontwerp

Gratis Rapport: 10 Praktische Tips Voor Een Tuinontwerp Gratis Rapport: 10 Praktische Tips Voor Een Tuinontwerp Peter van Straalen Gratis Rapport: 10 Praktische Tips Voor Een Tuinontwerp Beste lezer, Verlangt u erg naar een nieuwe tuin? En kan u niet wachten

Nadere informatie

Aanpassing Bomenverordening:

Aanpassing Bomenverordening: Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid Aan het Dagelijks Bestuur stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl Geacht Bestuur, 3 februari 2009 De Bomenridders Oud-Zuid, zijnde de samenwerkende werkgroepen Bomen van de drie wijkcentra,

Nadere informatie