Netwerk je sterk: Het wat, hoe en waarom van netwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerk je sterk: Het wat, hoe en waarom van netwerken"

Transcriptie

1 Netwerk je sterk: Het wat, hoe en waarom van netwerken Kom uit je reservaat, sluit je niet op in vergaderingen en leg contacten met andere verenigingen. Dat is het motto dat we aan onze lokale en regionale verenigingen willen meegeven. Door te netwerken wissel je immers waardevolle informatie uit, kan je meer creatieve oplossingen vinden voor milieuproblemen en leg je de basis voor een kwaliteitsvolle bestuurswerking, gezamenlijke projecten of activiteiten. Kortom, netwerken maakt je vereniging sterk. Met deze infofiche gaan we dan ook in op de volgende onderwerpen: Wat zijn netwerken? Waarom netwerken? Hoe netwerken? En nog veel meer. Een samenvatting van de belangrijkste tips vind je achteraan de infofiche. 1. Wat zijn netwerken? Een netwerk is een samenwerkingsverband van mensen of verenigingen die op een of andere manier iets gemeenschappelijks hebben, ervaringen met elkaar willen delen en gemeenschappelijke doelstellingen willen realiseren. Het bindelement tussen deze mensen of verenigingen is dat ze allemaal actief zijn in de civiele samenleving en dat ze voor bepaalde maatschappelijke doelstellingen ijveren. In een netwerk werk je samen in een min of meer los verband, rond één of meerdere gezamenlijke doelstellingen. Deze samenwerking kan tijdelijk en kort van aard zijn. Ook kunnen netwerken wisselen van samenstelling naargelang de problematiek en doelstellingen. 2. Waarom netwerken? De contacten tussen milieu- en natuurverenigingen verlopen eerder informeel via persoonlijke contacten, dubbel lidmaatschap of de minaraad. De gezamenlijke vergaderingen hebben meestal tot doel om de activiteitenkalender op elkaar af te stemmen. Dit vaarwater overleg kan een belangrijke eerste stap zijn tot structureel overleg en samenwerking. Contacten en samenwerking met niet-milieuorganisaties zijn eerder sporadisch. Door als vereniging actief te investeren in netwerking, bouw je deze contacten verder uit. Het is evident om hiervoor eerst de bestaande kanalen en fora in de gemeente te gebruiken, zoals milieuraad, gecoro, mobiliteitsraad, enz Maar ook daarbuiten kan je een netwerk uitbouwen of uitbreiden. En dit omwille van verschillende redenen. Bewegingswerk Infofiches Bestuur 1

2 Uitwisselen van kennis en ervaring Milieuproblemen worden steeds complexer. De ervaring en expertise binnen de eigen vereniging is vaak ontoereikend om de hele problematiek in kaart te brengen. Door contacten met milieuverenigingen en andere organisaties of burgers krijg je zicht op alle facetten van het probleem, kan je ervaringen en kennis uitwisselen en kom je tot creatievere oplossingen. De gemeente verleent een verkavelingvergunning aan een bouwpromotor. Deze wil een appartementsblok neerzetten waarbij de afwatering van het gebouw door een beschermd natuurgebied loopt. Je protesteert als milieuvereniging tegen deze gang van zaken. Het actiecomité van buurtbewoners heeft kennis van de precieze bouwplannen en fouten bij de vergunningsprocedure. Door kennis en ervaring uit te wisselen kunnen zowel de milieuvereniging als het actiecomité een beter dossier opbouwen tegen de inplanting van dit appartementsblok. Steun zoeken voor eigen standpunten Als milieuorganisatie streef je maatschappelijke doelen in de civiele samenleving na. Deze kun je deels op eigen kracht, via eigen acties of activiteiten, en via de bestaande overlegorganen (bijv. milieuraad of gecoro) realiseren. Maar in veel gevallen is de realisatie van jouw doelstellingen niet mogelijk zonder steun van verenigingen of een breder publiek in de gemeente. Draagvlakverbreding heet dit dan met een geleerd woord. Hoe groter je maatschappelijk draagvlak, hoe meer verenigingen en mensen achter jouw voorstellen of standpunten staan. Hoe groter ook het politieke draagvlak voor jouw voorstellen of standpunten. Jouw milieuvereniging is in de milieuraad als enigste gekant tegen de inplanting van een appartementsblok naast het lokale natuurreservaat. Door het betrokken buurtcomité te contacteren en samen acties op te zetten bereik je een groter publiek. En staat jouw vereniging met haar protest t.a.v. de schepen veel sterker in de milieuraad. Gemeenschappelijke doelstellingen realiseren Een netwerk kenmerkt zich door een gemeenschappelijke doelstelling van de deelnemers. Hierdoor vergroot de onderlinge band. Alle deelnemende personen of verenigingen moeten winst zien in een deelname aan het netwerk met behoud van eigen belang. Een eerste noodzakelijke stap voor het realiseren van gezamenlijke doelstellingen is het onderschrijven van deze gemeenschappelijke objectieven in een platformtekst. Daarna kan je 2 Netwerk je sterk

3 samen aan de slag gaan. Zo kan je gezamenlijke acties, activiteiten of projecten naar de buitenwereld ondernemen. Elke vereniging wil aan een bepaalde behoefte voldoen of een doelstelling realiseren. Soms stemmen de doelstellingen van deze verenigingen overeen, dan weer niet en soms conflicteren ze zelfs met elkaar. Zo zullen de doelstellingen van het buurtcomité en de milieuvereniging in het verkavelingdossier niet noodzakelijk gelijk lopen. Een buurtcomité protesteert eerder uit eigen belang tegen de visuele hinder van een nieuw brouwproject in de wijk. Een milieuvereniging reageert tegen de milieu-impact op het aanpalende natuurgebied. Voor beide partijen samen kunnen werken is het belangrijk dat er een overeenstemming is over de gezamenlijk te realiseren doelstellingen. In een platformtekst onderschrijven ze bijvoorbeeld dat ze samen ijveren voor de leefbaarheid van de wijk en de bescherming van het natuurpark. De bouwwerkzaamheden zullen immers een negatieve invloed hebben op de waterhuishouding van het natuurpark, de komst van een grootschalig appartementsblok trekt extra autoverkeer aan die de schaal en de leefbaarheid van de wijk overstijgt. Reflectievragen: heb je contacten met andere milieuorganisaties in de gemeente? Wanneer, waarom en hoe? heb je contacten met niet-milieuorganisaties in de gemeente? Wanneer, waarom en hoe? werk je projectmatig en/of structureel samen met andere milieuorganisaties in de gemeente? werk je projectmatig en/of structureel samen met niet-milieuorganisaties in de gemeente? Moet je op het merendeel van deze vragen neen antwoorden, dan heb je wellicht weinig contacten buiten de vereniging. Dringend tijd dus om het netwerk van jouw vereniging uit te bouwen. Hoe doe je dit? Met enkele praktische tips zetten we jou op weg. 3. Hoe netwerken? 3.1. Voorbereiding van netwerken Een netwerk opstarten: wat komt daar zoal bij kijken? Een goede voorbereiding is het halve werk. Zet daarom vooraf volgende zaken zeker eerst op een rijtje. met wie wil je een netwerk vormen? wat is het doel van het netwerk? hoeveel deelnemers wil je in het netwerk? welke middelen zijn beschikbaar? voorbereiding van de eerste contacten en startbijeenkomst? Bewegingswerk Infofiches Bestuur 3

4 Met wie? Voor je een netwerk opzet, moet je eerst nagaan met welke personen en/of verenigingen je aan de slag wilt. Dit hangt af van verschillende factoren. Wil je een netwerk in de civiele maatschappij verder uitbouwen? Of wil je ook op politiek niveau de contacten met het bestuur, politieke partijen of administratie aanhalen? Kortom, wat is de doelstelling van het netwerk dat je wil uitbouwen? Civiele samenleving Binnen de eigen vereniging of milieusector Je wil meer en beter netwerken. Dan begin je best binnen de eigen milieusector, en zelfs binnen de eigen vereniging. Jouw leden en sympathisanten zijn de voelantennes van jouw vereniging in de gemeente. Het is dan zeker interessant om te weten bij wie de (ervarings)deskundigheid rond bepaalde onderwerpen zit. Met een uitgebreid en up-to-date leden- en sympathisantenbestand kan je dit gemakkelijk in kaart brengen. Ook bij andere BBL-lidorganisaties of lokale NP- en Veltafdelingen uit de regio zitten er ongetwijfeld experts die niet mogen ontbreken in jouw netwerk. En vergeet ook niet de lokale JNM-afdeling uit het oog. overzicht van de gewestelijke, thematische, regionale en lokale lidorganisaties van BBL en links naar Natuurpunt, Velt en JNM-afdelingen. Andere groepen (van mensen) en organisaties Dit is een bont gezelschap van middenveldorganisaties, wijkverenigingen, actiecomités, bedrijfsleven, adviesraden, enz Zoek naar mensen of sleutelfiguren van het lokale middenveld die zelf veel netwerken, via hen kun je je netwerk vaak sneller uitbreiden. Ook journalisten leveren vaak interessante contacten. Bij persconferenties of andere gelegenheden sla je best met hen een praatje. En via de gemeentelijke website of informatiedienst kan je veel contactgegevens van verenigingen achterhalen. En je kan ook op andere gespecialiseerde websites hiervoor terecht. 4 Netwerk je sterk

5 op de website van Socius vind je de gegevens van alle organisaties die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn als organisaties voor sociaalcultureel volwassenenwerk. Sociale kaarten en organisaties per provincie: (Antwerpen) (Limburg) (Oost-Vlaanderen) (Vlaams-Brabant) (West- Vlaanderen) adressen van lokale derde wereldgroepen. Kies op de startpagina de knop gemeenten in het snelmenu links en je krijgt een overzicht van lokale derde wereldorganisaties in je gemeente. Politiek niveau Administratie Ambtenaren beschikken dikwijls over een berg aan informatie en zijn vaak een onmisbare link in het uitbouwen van jouw netwerk op politiek niveau. Je hoeft niet wantrouwig te staan t.o.v. de administratie. Zeker de jonge generatie gemeentelijke ambtenaren zijn het niet altijd eens met hun schepen en zijn dikwijls bereid informatie te delen. Ook de technische medewerkers die dagelijks op de baan zijn, bijvoorbeeld de groendienst, zijn een belangrijke informatiebron. De Vlaamse en provinciale beleidsniveaus en administraties zijn eveneens belangrijk voor milieudossiers. Daar is de afstand met de administratie letterlijk en figuurlijk groter en zal je via persoonlijk contact niet zo snel informatie loskrijgen. Politieke mandatarissen Milieu- en natuurverenigingen worden steeds meer betrokken bij de planning en uitvoering van het milieubeleid. In adviesraden en overlegcommissies worden allerlei beleidsnota s ter advisering voorgelegd. Via deze officiële kanalen krijg je dus zeer veel informatie van de bevoegde schepen over zijn beleid. Maar ook via meer informele contacten kan je belangrijke vertrouwelijke informatie bekomen Wat is het doel? Wil je kennis en ervaring uitwisselen? Dan kies je best voor een kleine en niet diverse groep van deelnemers. Omdat de deelnemers de situatie van elkaar beter herkennen en begrijpen. Bewegingswerk Infofiches Bestuur 5

6 De gemeente werkt aan een ontwerp van ruimtelijk structuurplan. Het gemeentebestuur verzuimt om de burgers en verenigingen hierover goed te informeren. Je vreest dat nieuwe woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden waardoor de al kwetsbare natuur onder druk komt te staan en extra verkeer wordt aangetrokken. Wat is de mening van andere milieuverenigingen hieromtrent? Welke expertise en ervaring hebben zij in huis? Woont er in onze gemeente een expert rond deze problematiek? Dringend tijd dus, om met een kleine groep van milieuverenigingen en externe experts zich over dit dossier te buigen. Zoek je steun voor standpunten van de vereniging of wil je met andere verenigingen gezamenlijke activiteiten of projecten opzetten? Kies dan voor een grote diversiteit aan deelnemers. Zeker voor de organisatie van projecten of activiteiten is het financieel en voor promotionele doeleinden interessanter om met verschillende partners samen te werken. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid rond de plaatselijke winkels laat te wensen over. Jouw vereniging kan een vergadering beleggen met de lokale middenstand en UNIZO-afdeling om deze situatie te bespreken. Als alle partijen het eens zijn over dit probleem en de mogelijke oplossing hiervoor, kan dit resulteren in een intensere samenwerking via een gezamenlijke activiteit of project Met hoeveel? Een belangrijk aandachtspunt is ook de grootte van het netwerk. Je start best met een klein netwerk. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer acht deelnemers een geschikte vertrekbasis vormt. Zijn er meer deelnemers, dan loop je het risico dat mensen of verenigingen zich onttrekken aan het nemen van verantwoordelijkheid. Dit werkt zeer demotiverend voor de initiatiefnemers. Ook voor het uitwisselen van ervaringen en kennis werken kleine groepjes meer uitnodigend. Wellicht ontstaat na een tijd de behoefte om het netwerk uit te breiden op vlak van aantal deelnemers of diversiteit. Voordeel van nieuwe deelnemers is dan de frisse blik die een buitenstaander inbrengt. Ook het leggen van contacten en dus uitbreiden van het netwerk is waardevol. Nadeel van deze buitenstaanders is dat ze een invloed kunnen hebben op de gedeelde groepscultuur. Je kan natuurlijk ook altijd kiezen voor een tijdelijke uitbreiding van het netwerk. Zo kan je naargelang het vergaderthema ervoor kiezen om een externe expert op je bijeenkomst uit te nodigen Met welke middelen? Een netwerk kan maar draaien als aan een paar randvoorwaarden zijn voldaan. Bijvoorbeeld het budget, locatie, enz 6 Netwerk je sterk

7 Locatie Verschillende formules zijn mogelijk. Je kan kiezen voor een vaste locatie of steeds wisselende locaties per bijeenkomst. Dit kan gepaard gaan met een wisselend voorzitterschap van de vergaderingen. Zo stimuleer je ook de blijvende betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de netwerkpartners. Vanuit praktische overwegingen (bereikbaarheid, vergadercapaciteit) kan je ook opteren voor een vaste vergaderlocatie. Budget Koken kost geld, een netwerk oprichten en draaiende houden ook. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden. Eén: iedereen betaalt een vaste bijdrage of levert een bijdrage per bijeenkomst. Twee: je zoekt met de netwerkpartners naar fondsen. Dit is zeker aangewezen als je een gezamenlijk project of activiteit wil uitwerken. Het Verenigingsteunpunt Tandem (www.tandemweb.be) beschikt over een budget voor lokale milieu- en duurzaamheidprojecten i.s.m. de gemeente. Daarnaast bestaat er nog een breed gamma aan projectfondsen waarop de milieu- en natuurverenigingen zich kunnen inschrijven. Via de elektronische babbels houdt BBL zijn lidorganisaties continu op de hoogte van nieuwe projectoproepen. Kom uit uw kot (www.komuituwkot.be) heeft heel wat projectoproepen lopen die kleinschalige vernieuwende activiteiten/projecten gericht op samenwerking tussen verenigingen wil stimuleren. Verenigingen die een projectaanvraag willen indienen, kunnen voorafgaandelijk ook een kwaliteitstoets door BBL laten doen. Zo heeft jouw projectaanvraag meer kans op goedkeuring Starten met het netwerk Voorbereiding eerste ontmoeting Als je op voorgaande elementen een goed zicht hebt verkregen ben je klaar voor te netwerken. Start eerst met de geselecteerde mensen en verenigingen persoonlijk/telefonisch te benaderen. En peil of ze interesse hebben en nodig ze uit voor een startbijeenkomst. Het is belangrijk om te onderstrepen dat deze bijeenkomst vrijblijvend is en enkel gericht is op het gezamenlijk nadenken en invullen van het netwerk. Het is pas op het einde van de startbijeenkomst dat je vraagt of de deelnemers zich willen verbinden aan het netwerk. De startbijeenkomst De startbijeenkomst dient in eerste instantie om elkaar en de werking van de verenigingen beter te leren kennen. Je trekt daarom voldoende tijd uit voor een voorstellingsronde. Eventueel kan je Bewegingswerk Infofiches Bestuur 7

8 vragen aan verenigingen om hiervoor wat folders of ander materiaal mee te brengen. Daarna besteed je de rest van de vergadering aan het bepalen van gezamenlijke doelstellingen die je met het netwerk wenst te realiseren. Grote discussies over doelstellingen op lange termijn hebben weinig zin. Je beperkt je eerder tot het afbakenen van beperkte doelstellingen. En hoe je deze naargelang de doelstellingen in concrete acties of activiteiten wil vertalen. Hierdoor vermijd je van bij de start dat het netwerk een vrijblijvend karakter heeft en motiveer je verder de deelnemers met voor hen concrete acties en/of resultaten. Op het einde van de startbijeenkomst moet duidelijk zijn wie aan het netwerk zal deelnemen. Aan hen overhandig je een adressenlijst. Hierop vullen ze contact- en andere gegevens op. Dit zorgt ervoor dat je tijdens de volgende bijeenkomsten minder tijd hoeft te investeren in het leren kennen van elkaar. En het legt de basis van jouw netwerkadresbestand. Meer info over netwerkadresbestanden lees je op Bewegingswerk Infofiches Leden- en vrijwilligersbeleid: De gouden gids: een goed adressenbestand is geld waard 3.3. Netwerk draaiend houden Als een netwerk eenmaal is opgestart, is het belangrijk om deze in beweging te houden. Zo moeten de deelnemers gemotiveerd blijven om in het netwerk zelf verantwoordelijkheid en acties te ondernemen. Aan hun deelname moeten concrete resultaten verbonden zijn, zodat ze niet het gevoel krijgen dat ze meer investeren in het netwerk dan dat het hen oplevert. Op volgende zaken moet je dan ook letten. Aantal en duur van netwerkbijeenkomsten Stem het aantal bijeenkomsten af op de behoefte van deelnemers. Het aantal moet zodanig zijn dat deelnemers het netwerk uitdagend genoeg blijven vinden en de investering de moeite waard vinden. Drie of vier bijeenkomsten per jaar moeten normaal hiervoor voldoende zijn. Deze vergaderingen duren dan meestal drie uur. In de beginperiode of in de aanloop van een activiteit kan je natuurlijk iets meer vergaderen. Ook als je een gezamenlijk project uitwerkt zal het vergaderritme hoger moeten liggen. Netwerken met resultaat Het netwerk en de bijeenkomsten mogen niet verzanden in theekransjes. De vergaderingen moeten tot concrete resultaten leiden. Een structuur en andere werkafspraken moeten de netwerkbijeenkomsten in goede banen leiden. o Voorbereiden van de bijeenkomsten Geef aan het einde van de vergadering of bij de uitnodiging van de volgende vergadering de deelnemers een opdracht mee. Maak steeds concrete afspraken (ook voor een nieuwe 8 Netwerk je sterk

9 vergaderdatum) op het einde van de vergadering. Bijvoorbeeld: zoek tegen de volgende netwerkbijeenkomst het advies op van de milieuraad over het milieubeleidsplan. o Agenda en verslaggeving van bijeenkomsten Stel altijd een duidelijke agenda op en stuur deze ruime tijd voor de volgende vergadering op. Zorg voor een korte verslaggeving. Beperk je tot een overzicht van behaalde resultaten en te ondernemen acties. o Voorzitten van de bijeenkomsten De gespreksleider/voorzitter moet de agenda en de werkdoelen goed bewaken. o Bedenken en organiseren van concrete activiteiten De keuze van activiteiten is afhankelijk van de doelstellingen die je wilt bereiken met het netwerk. Het uitwisselen van informatie of het opzetten van een gezamenlijk project vereist een andere aanpak en activiteiten. Zorg er sowieso voor dat de deelnemers van het netwerk bij de geplande activiteiten genoeg zichtbaar zijn. Samenvatting: Waarom netwerken? uitwisselen van kennis en ervaring steun zoeken voor eigen standpunten gemeenschappelijke doelstellingen realiseren: gezamenlijke acties, activiteiten of projecten opzetten Hoe is het met jouw netwerk gesteld? heb je contacten met andere milieuorganisaties in de gemeente? Wanneer, waarom en hoe? heb je contacten met niet-milieuorganisaties in de gemeente? Wanneer, waarom en hoe? werk je projectmatig en/of structureel samen met andere milieuorganisaties in de gemeente? werk je projectmatig en/of structureel samen met niet-milieuverenigingen in de gemeente? Hoe netwerken? voorbereiding van het netwerk: met wie wil je een netwerk vormen?, wat is het doel van je netwerk?, hoeveel deelnemers wil je in het netwerk?, welke (financiële) middelen zijn beschikbaar? organiseren van een eerste startbijeenkomst: op basis van een persoonlijk contact en uitnodiging. netwerkbijeenkomsten organiseren: netwerkbijeenkomsten met concrete resultaten (bijv. gezamenlijke activiteiten, acties, projecten) Bewegingswerk Infofiches Bestuur 9

De gouden gids: Een goed adressenbestand is geld waard

De gouden gids: Een goed adressenbestand is geld waard De gouden gids: Een goed adressenbestand is geld waard Ken jezelf, dat waren de gevleugelde woorden van een Griekse filosoof. Dat klopt, alle kennis begint inderdaad met zelfkennis. Maar ken je als bestuurslid

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN Evalueren om te evolueren Doe de test... Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Tips voor deur-aan-deurbezoeken: De milieubeweging klopt bij u aan

Tips voor deur-aan-deurbezoeken: De milieubeweging klopt bij u aan Tips voor deur-aan-deurbezoeken: De milieubeweging klopt bij u aan Deur-aan-deurbezoeken - ook wel canvassen genoemd associeer je wellicht onmiddellijk met politici die tijdens hun campagneronde jou trachten

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen in verzorgingsinstellingen. Rode Kruis Vlaanderen dienst Ziekenhuisbibliotheken

Bibliotheekvoorzieningen in verzorgingsinstellingen. Rode Kruis Vlaanderen dienst Ziekenhuisbibliotheken Bibliotheekvoorzieningen in verzorgingsinstellingen Rode Kruis Vlaanderen dienst Ziekenhuisbibliotheken Rodekruisziekenhuisbibliotheken 1937: Start 1982: SOB 2002: beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk!

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Een projectsubsidie is een toelage met een tijdelijk karakter gericht op output. Niet de werking van een vereniging of vereniging zelf staat centraal in de beoordeling,

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden)

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden) Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Volgende bepalingen gelden onverminderd het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 2. De gemeente beschikt

Nadere informatie

Basisprincipes voor een goede perswerking: Hoe bouw je een relatie op met de pers?

Basisprincipes voor een goede perswerking: Hoe bouw je een relatie op met de pers? Basisprincipes voor een goede perswerking: Hoe bouw je een relatie op met de pers? Milieunieuws, zeker als het over lokale aangelegenheden of activiteiten gaat, scoort nog steeds goed in de media. Dat

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Om u beter bij te staan

Om u beter bij te staan Om u beter bij te staan Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming De Vlaamse overheid legt steeds meer het accent op goed beheer. Zij gaf Monumentenwacht de opdracht om de toestandsrapporten te koppelen

Nadere informatie

Produced by WEMA VERGADEREN

Produced by WEMA VERGADEREN VERGADEREN VERGADEREN? - Lang bij elkaar zitten en praten over actuele onderwerpen? - Discussies voeren en meningen uitwisselen? Veel mensen krijgen na verloop van tijd een hekel aan vergaderen. Er wordt

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken VVB-secretariaat Sluitingsdagen eindejaar Gelieve rekening te houden dat de Vlaamse Volleybalbond: op minder mankracht zal

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Schrijf in voor de projectoproep Spelen in wijken!

Schrijf in voor de projectoproep Spelen in wijken! Schrijf in voor de projectoproep Spelen in wijken! Een belevingsonderzoek bij kinderen in uw gemeente Waarom een belevingsonderzoek bij kinderen over Spelen in wijken? Er is weinig discussie over de vraag

Nadere informatie

ALBERTKNOOP. Guy Vloebergh grensmanager 11 oktober ruime situering 1. SITUERING 09002_PT_022

ALBERTKNOOP. Guy Vloebergh grensmanager 11 oktober ruime situering 1. SITUERING 09002_PT_022 ALBERTKNOOP Guy Vloebergh grensmanager 11 oktober 2011 09002_PT_022 1. SITUERING ruime situering 1 1. SITUERING lanaken maastricht situering in de regio 2. HISTORIEK oorspronkelijke ontwikkelingsschets

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD

Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD Negatieve wending op komst? Buurtcomité DREVENSVELD Wie zijn wij? Wij zijn het Buurtcomité Drevensveld. Een feitelijke vereniging van eigenaars wonende rond het Drevensveld, sympathisanten en andere belanghebbenden.

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Als wij dit soort vragen stellen dan gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van cliënten.

Als wij dit soort vragen stellen dan gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van cliënten. Hand-out Workshop oplossingsgericht gesprekvoeren. Wat is oplossingsgericht werken? Volgens Mahlberg&Sjöblom (2011) wordt er over het algemeen uit gegaan van een probleem gerichte benadering. Een probleem

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni Natuur en Bos in mijn gemeente

Milieutrefdag 4 juni Natuur en Bos in mijn gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Natuur en Bos in mijn gemeente Natuurbeheer in Vlaanderen Natuurgebieden in Vlaanderen Vlaamse natuurreservaten Erkende natuurreservaten: in het bijzonder van terreinbeherende

Nadere informatie

Barometer werking 2015

Barometer werking 2015 Barometer werking 2015 Bezorg deze vragenlijst voor 30 september 2016 terug aan: Vlaamse Ouderenraad - t.a.v. Nadia Denayer Koloniënstraat 18 24 bus 7-1000 Brussel info: 02 209 34 58 terugmailen naar nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding Kinderen Anders Naar School KANS Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Inhoud: Christel de Heus Tekst: Marian Schouten Fotografie: Archief Veilig Verkeer Nederland Coverfoto:

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan

Ontwerp Milieubeleidsplan HOOFDSTUK I : ALGEMEEN MILIEUBELEID Doelstellingen Uit het stedelijk beleidsplan 2008-2013: In het stedelijk beleidsplan worden de missie, de strategische en tactische doelstellingen voor de beleidsperiode

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

middelengebruik en verstandelijke beperking Een folder voor hulpverleners uit de verslavingszorg

middelengebruik en verstandelijke beperking Een folder voor hulpverleners uit de verslavingszorg middelengebruik en verstandelijke beperking Een folder voor hulpverleners uit de verslavingszorg Eric komt in begeleiding om zich te laten behandelen voor alcohol- en cannabisgebruik. Hij doet vlot zijn

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk

Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk Titel: Wij veranderen! Samen naar een sterker merk Inleiding Beste leid(st)er(s), Jouw groep heeft beslist om van naam en/of uniform te veranderen. Ondertussen hebben jullie al veel knopen doorgehakt en

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Tips voor lokale sponsoring: een win-win voor milieu, lokale verenigingen en bedrijven

Tips voor lokale sponsoring: een win-win voor milieu, lokale verenigingen en bedrijven Tips voor lokale sponsoring: een win-win voor milieu, lokale verenigingen en bedrijven Een vereniging heeft verschillende bronnen van inkomsten: lidgelden, giften, subsidies, enz In dit rijtje hoort ook

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

Regionale SOM-fora 1.2

Regionale SOM-fora 1.2 ORGANISEERT Regionale SOM-fora 1.2 SOM verbindt: 5 data - 5 locaties - 1 thema: WERKBAAR WERK - hoe zie jij dat? generaties op de werkvloer flexibiliteit diversiteit loopbaanpaden/trajecten creativiteit

Nadere informatie

Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen

Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen Hans Van den Heede Diensthoofd Datawarehousing Brussel 02/12/2010 1 MISSIE Speerpunten Regiobestuur visievorming en strategieontwikkeling

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Welkom op onze website

Welkom op onze website Welkom op onze website Onze nieuwe website is gekoppeld met onze nieuwe leden- en financiële administratie en is geleverd door het bedrijf AllUnited. De website is een zgn. adaptieve website die zich aanpast

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Fauna-akkers: een meerwaarde voor bijen

Fauna-akkers: een meerwaarde voor bijen 2 de West-Vlaamse bijensymposium 22/10/2011 Fauna-akkers: een meerwaarde voor bijen Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend project Draagvlakverbreding Landbouw & Milieu van de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen Overzicht Provinciale woonzorgvisie Woonzorgdoelstellingen Provinciale rol: 3 sporen Overzicht lopende projecten 1 1. Provinciale

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie