Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund"

Transcriptie

1 Center for Company Law Jaarverslag 2005 Sponsored by Anton Philips Fund

2 Center for Company Law Verslag activiteiten 2005 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center for Company Law onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal staan de ondernemer en diens onderneming, de rechtsvormen waarin die kan worden gedreven, de wijze waarop zij wordt gefinancierd, hoe zij al dan niet met behoud van identiteit kan worden overgedragen en/of gereorganiseerd, hoe rechten van kapitaalverschaffers en derden worden beschermd door regels van ondernemings-, effecten- en insolventierecht en hoe de onderneming en de ondernemer(s) worden betrokken in de belasting. Een belangrijk deel van het CCL-onderzoek strekt zich uit tot (groepen van) ondernemingen in internationaal verband. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling van Europese en transnationale regelgeving en aan de vergelijking met de Verenigde Staten teneinde recht te doen aan de interne Europese markt en de mondialisering van het bedrijfsleven. Het Center for Company Law organiseert met regelmaat internationale studiebijeenkomsten. Het Center for Company Law werkt momenteel, in het bijzonder op het terrein van het belastingrecht, nauw samen met de universiteiten van Barcelona, Boedapest, Leuven, Londen, Osnabrück, Parijs, Rome, Stockholm, Washington en Wenen. Verder onderhoudt het Center for Company Law internationale contacten met het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich en het European Corporate Governance Institute in Brussel. Het onderzoek van het Center for Company Law wordt generiek ondersteund door het op 15 september 2000 door de Universiteit van Tilburg en Koninklijke Philips Electronics NV opgerichte Anton Philips Fund. Het Anton Philips Fund ondersteunt enkele bijzondere leerstoelen op het terrein van het internationale ondernemings-, effecten- en belastingrecht en heeft een afzonderlijke wisselleerstoel (Anton Philips Chair) ingesteld, waarop afwisselend toponderzoekers uit de Verenigde Staten en Europa worden benoemd, zulks 2

3 ter bevordering van de wetenschappelijke dialoog tussen Amerikaanse en Europese onderzoekers. Voorts wordt het onderzoek van het Center for Company Law op het terrein van nationale en internationale pensioenvraagstukken ondersteund door het Interpolis Fonds. Dit Fonds ondersteunt een bijzondere leerstoel en wetenschappelijke activiteiten op dit onderzoeksterrein. Beleid en strategie 2005 Gebaseerd op het lopende onderzoeksprogramma heeft het CCL zich net als in 2004 in de verslagperiode met de steun van het Anton Philips Fund gericht op verbreding en versteviging van het onderzoek op het terrein van het Europese en internationale privaaten fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht. In het bijzonder de internationale congressen die in de verslagperiode werden georganiseerd hebben zowel inhoudelijk als in het opbouwen van samenwerking met buitenlandse universiteiten en onderzoekers geresulteerd in een verbreding en versteviging van het eigen internationale en rechtsvergelijkende onderzoek. Dit geldt voor alle onderzoeksterreinen van het Center. Het Center blijft streven naar een plaats in de kopgroep van wetenschappelijk vernieuwend onderzoek. Tegelijk blijft het Center-onderzoek ook gericht op het leveren van bijdragen aan de vele ontwikkelingen in het Nederlandse privaat- en fiscaalrechtelijke ondernemingsrecht. Dit onderzoek blijft zich oriënteren op de grondslagen en vernieuwing waartoe de vele ontwikkelingen in theorie en praktijk aanleiding blijven geven, niet in het minst als gevolg van de in de toenemende jurisdictionele competitie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het beleid en de strategie voor de periode is vastgelegd in het onderzoeksprogramma Grondslagen en ontwikkelingen van het (inter)nationale en communautaire privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht (zie bijlage). Een financieel overzicht is als bijlage opgenomen bij dit verslag. Korte aanduiding activiteiten in 2005 Na de voortvarende start van het onderzoeksprogramma Grondslagen en ontwikkelingen van het (inter-)nationale en communautaire privaat- en fiscale ondernemingsrecht heeft het Center for Company Law de verdere uitvoering van het onderzoeksprogramma ter hand genomen. Daarbij richt het onderzoeksprogramma zich nog nadrukkelijker dan onder het voorgaande succesvol afgesloten onderzoeksprogramma op de bestudering van het Europese en internationale ondernemingsrecht, vanuit ondernemings-, goederen- en insolventie- en fiscaalrechtelijk perspectief. In dit verband verdient de succesvolle afronding van het SE-project in 2005 vermelding dat heeft geleid tot een Engelstalige publicatie waarin tegen de achtergrond van de introductie van de Europese Vennootschap een team van onderzoekers van het Center for Company Law 3

4 de verdere ontwikkeling van het Europese ondernemingsrecht en fiscale recht heeft geanalyseerd. Voorts werd ook in 2005 door het Center for Company Law ten behoeve van het Anton Philips Fund verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen van dat fonds. Het Anton Philips Fund heeft verscheidene internationale projecten ondersteund, in het bijzonder de Anton Philips Lectures en enkele internationale wetenschappelijke bijeenkomsten. Deze hebben er toe geleid dat het Center for Company Law haar positie op het gebied van internationaal ondernemingsrecht heeft versterkt. De door het Fonds ingestelde Anton Philips Chair werd in het academische jaren 2004/2005 bezet door de Duitse hoogleraar W. Schön (Max Planck Instituut München). De Anton Philips Chair werd in de academische jaren 2005/2006 bezet door de Amerikaanse hoogleraar J. Coffee (Columbia University). Eerstegeldstroomonderzoek Centraal stond de uitvoering van het voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprogramma Grondslagen en ontwikkelingen van het (inter-)nationale en communautaire privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht ( ) onder leiding van prof. dr. P.H.J. Essers, prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren, prof. dr. J.A. McCahery, prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof. mr. R.D. Vriesendorp. Dit onderzoeksprogramma is een voortzetting van het programma Grondslagen en ontwikkeling van het privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht ( ). Doel van dit programma is te komen tot een verbreding en verdieping van de kennis van het civiel- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht voor zover dat recht betrekking heeft op het ontstaan, functioneren, reorganiseren en beëindigen van ondernemingen in verschillende rechtsvormen. Het onderzoeksprogramma richt zich nadrukkelijk op de bestudering van het Europese en internationale ondernemingsrecht, vanuit ondernemings-, insolventie- en fiscaalrechtelijk perspectief. Daarbij streeft het Center for Company Law enerzijds naar een integratie van het onderzoek uitgevoerd binnen de drie van het Center deel uitmakende onderzoeksgebieden: vennootschapsrecht, goederen- en insolventierecht alsmede fiscaal recht, en anderzijds naar een verdere verdieping van het onderzoek binnen de drie specifieke deelgebieden afzonderlijk. Voor een gedetailleerd overzicht van de onderzoeksgebieden wordt verwezen naar het Onderzoeksprogramma. 4

5 Promotieonderzoeken In 2005 liepen binnen de reguliere geldstroom de volgende promotieonderzoeken: A. Bouichi The Legal Charactar, Reorganizations and Financing of the Sole Propriety Business Promotor: prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers H.A.J.P. te Niet Onderscheid tussen ondernemen en beleggen Promotores: prof. dr. P.H.J. Essers en prof. mr. G.T.K. Meussen L. Nix European Sett-Off in Insolvency Promotor: prof. mr. R.D. Vriesendorp G.J. Norden Meerpartijencontracten in de omzetbelasting Promotores: prof. dr. H.W.M. van Kesteren en prof. mr. D.B. Bijl M.H.M. van Oers AA Fiscale en civielrechtelijke aspecten van insolventies Promotores: prof. dr. A.C. Rijkers en prof. mr. R.D. Vriesendorp P. van der Schee Shareholder rights and investor protection Promotor: prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers J.A.A.M. Verschure Insolvency of a group of companies within the EU Promotores: prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof. mr. R.D. Vriesendorp M.R.T. Pauwels Terugwerkende kracht van belastingwetgeving Promotor: Prof. mr. R.H. Happé A.J. van Doesum Samenwerkingsverbanden, BTW en overdrachtsbelasting Promotor: Prof. dr. H.W.M. van Kesteren M.J. Hoogeveen Economische en fiscale aspecten van bedrijfsopvolging in het MKB Promotores: Prof. dr. A.C. Rijkers en Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken N.C.G. Gubbels De invloed van samenlevingsvormen en huwelijksvoorwaarden op de belastingheffing Promotor: Prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken 5

6 C.G. Dijkstra Cumulatie van belastingen Promotor: Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken Tweedegeldstroomonderzoek Promotieonderzoeken De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financierde in 2005 de volgende promotieonderzoeken: G. van Dijck De actio Pauliana: revisie van een delict Promotores: prof. mr. J.B.M. Vranken en prof. mr. R.D. Vriesendorp R.J. van Doornmalen Grensoverschrijdende zekerheden Promotores: prof. mr. R.D. Vriesendorp M. Lewandowsky Public and corporate governance of public enterprises in the form of private companies Promotores: prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers en dr. J.A.F. Peters K. Luttikhuis De Rechter in het Insolventierecht Promotor: prof. mr. R.D. Vriesendorp De Malaysian Higher Educution Authority financierde in 2005 het volgende promotieonderzoek: S. Johan Venture Capital Financing: A comparative and functional analysis Promotor: prof. dr. J.A. McCahery 6

7 Derdegeldstroomonderzoek Anton Philips Fund Op 15 september 2000 werd het Anton Philips Fund opgericht teneinde invulling te geven aan een samenwerkingsovereenkomst tussen Koninklijke Philips Electronics N.V. en de Universiteit van Tilburg. Het Anton Philips Fund ondersteunt het onderzoek van het Center for Company Law en bevordert de internationale samenwerking van het Center for Company Law met andere universitaire onderzoeksinstanties en wetenschappers uit de Verenigde Staten en Europa. Jaarlijks wordt het Fonds een Anton Philips Chair ingesteld, waarvoor een vooraanstaande buitenlandse hoogleraar zal worden benoemd. Het Fonds ondersteunt tevens de instelling van bijzondere leerstoelen en wetenschappelijke activiteiten op eerdergenoemde rechtsgebieden. Het Center for Company Law prijst zich gelukkig met de voortdurende ondersteuning van Koninklijke Philips Electronics N.V. tot Anton Philips Chair Voor 2004/2005 is de Duitse hoogleraar Schön benoemd als de Anton Philips Fund professor. Professor Schön is directeur van het Max Planck Institute te München, waar hij leiding geeft aan een onderzoeksinstituut op het terrein van het belasting- en vennootschapsrecht. Daarnaast vervult hij verschillende academische functies op het gebied van het Duitse belastingrecht. Hij publiceerde circa 100 artikelen en voordrachten op het gebied van het Duitse en Europese belastingrecht, jaarrekeningenrecht en ondernemingsrecht. Voor 2005/2006 is de Amerikaans hoogleraar Coffee benoemd als de Anton Philips Fund professor. John C. Coffee is thans Adolf A. Berle Professor of Law aan de Columbia Law School en een van de meest gerenommeerde en toonaangevende Amerikaanse hoogleraren van het moment. Zijn expertise ligt met name op het gebied van corporate governance, securities regulations and class actions. Hij is onder andere Reporter van het hoog aangeschreven American Law Institute s Principles of Corporate Governance. Zijn talrijke publicaties maken hem een van de meest invloedrijkste juristen in de Verenigde Staten. Anton Philips Fund Leerstoelen In 2005 werkten de volgende hoogleraren (0,2 voor de duur van vijf jaar) op de door het Anton Philips Fund ingestelde bijzondere leerstoelen intensief aan hun onderzoek: Prof. dr. J.A. McCahery (International Business Law) Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-Van de Krol (Internationaal Effectenrecht) Prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren (International Belastingrecht). 7

8 Leden APF bestuur Ad Geelhoed (Advocaat Generaal Europese Hof van Justitie/Hoogleraar Universiteit Utrecht) (voorzitter) Sjoerd Eisma (Partner De Brauw Blackstone Westbroek) Peter Essers (Hoogleraar Universiteit van Tilburg) Jan Hommen (Chief Financial Officer Koninklijke Philips Electronics NV) Ad der Kinderen (voormalig Chief Tax Officer Koninklijke Philips Electronics NV) Theo Raaijmakers (Hoogleraar Universiteit van Tilburg) Theo Schmidt (Chief Tax Officer Koninklijke Philips Electronics NV) Frans Vanistendael (Hoogleraar KU Leuven) Reinout Vriesendorp (Hoogleraar Universiteit van Tilburg) Arie Westerlaken (Chief Legal Officer Koninklijke Philips Electronics NV) Eddy Wymeersch (voorzitter van the Belgian Banking and Finance Committee/hoogleraar Universiteit van Gent) Interpolis Fund De eenwording van Europa heeft belangrijke gevolgen voor de nationale pensioenstelsels en voor de activiteiten van de pensioenverzekeraars. Omdat het maatschappelijk belang van pensioenen groot is, net zoals de betekenis voor individuen, hebben de UvT en Interpolis besloten om het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren. Aan de pensioenmaterie wordt binnen de opleidingen Fiscaal Recht en Fiscale Economie reeds aandacht geschonken. Die aandacht zal toenemen nu de leerstoel Pensioen en andere toekomstvoorzieningen structureel wordt gevestigd binnen de Tilburgse rechtenfaculteit. Prof. dr. Gerry Dietvorst, die reeds bijzonder hoogleraar was, is voor anderhalve dag per week als gewoon hoogleraar worden aangesteld. Hij zal zich buiten onderwijs en onderzoek ook bezighouden met het stimuleren van de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door het bedrag van een miljoen gulden dat verzekeraar Interpolis, naar het model van het Anton Philips Fund, de komende vijf jaar beschikbaar stelt voor het zogenoemde Interpolis Pension education and research fonds. Met de middelen uit dit fonds wordt ook een rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de systemen en grondslagen van Europese oudedagsvoorzieningen en zullen diverse congressen. Het onderzoek op dit gebied is ondergebracht in het CompetenceCentre for Pension Research (CCP). Tijdens de verslagperiode hebben het Interpolis Fund en het Netwerk for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar) van de Economische Faculteit een start gemaakt met intensieve samenwerking op het gebied van interdisciplinaire onderzoek naar pensioenen. 8

9 Door het CCL zijn diverse andere derdegeldstroomprojecten uitgevoerd in de vorm van seminars, cursussen en juridische adviezen op het gebied van het vennootschapsrecht, insolventierecht en fiscaal recht. Buitenpromovendi R. Bader CFC Legislation in the European Community Promotor: Prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren W. v.d. Beek Het onderscheid tussen ondernemen en beleggen in de directe belastingen Promotor: prof. dr. J.A.G. Geld W. Bruins-Slot Fiscale aspecten van leasing Promotor: prof. dr. P.H.J. Essers A. Van Dongen Communautaire begrippen in de BTW Promotor: prof. mr. H.W.M. van Kesteren L.J. van Eeghen De relativerende werking van het insolventierecht Promotor: prof. mr. R.D. Vriesendorp Yan Feng Transfer Pricing: Comparative Study on OECD Principles and Practices Promotores: prof. dr. P.H.J. Essers en prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren A. Hamers Onderzoek, opsporing en gegevensuitwisseling door en voor de fiscus, nationaal en internationaal bezien Promotor: prof. mr. R.H. Happé R. Keijser Douanestrafrecht Promotor: prof. mr. R.H. Happé V. Koekoek Goed koopmansgebruik en derivaten Promotor: prof. dr. J.A.G. van der Geld K. v.d. Lee Taxclaims Promotores: prof. dr. G.J.B. Dietvorst en prof. dr. J.J.M. Jansen T. Nederveen 9

10 Een vergelijkende analyse van het Amerikaanse en Nederlandse/Europese recht met betrekking tot een initial private offering Promotor: prof. dr. M.J.G.C. Raaijmakers J. van Nieuwenhuizen Simulatie en kwalificatie in het belastingrecht Promotores: prof. dr. P.H.J. Essers en Prof. mr. R.H. Happé E. van Nijnatten Overheid en onderneming; de governance-problematiek bij onderneming die een overheidstaak vervullen respectievelijk door de overheid in stand worden gehouden Promotores: prof. dr. M.J.G.C. Raaijmakers en J.A.F. Peters C. Peters Global equality in corporate taxation Promotores: Prof. dr. P.H.J. Essers en Prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren A.C.M. Schenk Internationale administratieve bijstandverlening en de bescherming van belastingplichtigen Promotor: prof. mr. R.H. Happé T. Schenk Rechtsbescherming in wederzijdse bijstandverlening Promotores: prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren en prof. mr. R.H. Happé M.W.C. Soltysik Misbruikbestrijding in de Europese BTW Promotor: Prof. dr. H.W.M. van Kesteren H.M. Thomas Verliesverrekening Promotores: prof. dr. J.A.G. van der Geld en prof. mr. R.H. Happé R. Tieskens Fiscale pseudo-wetgeving Promotores: prof. dr. J.A.G. van der Geld en prof. mr. R.H. Happé W. Wiggers Internationale joint ventures Promotor: prof. dr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof. mr. dr. P. Vlas J.W.H. van Zadelhoff Splitsing in het fiscale en het civiele recht Promotores: prof. dr. P.H.J. Essers en prof. dr. M.J.G.C. Raaijmakers NN De invloed van het enquêterecht op de ontwikkeling van materiële normen van vennootschapsrecht 10

11 Promotor: prof. dr. M.J.G.C. Raaijmakers M. Ziepzeerder De maatstaf van heffing in de (Europese) BTW Promotor: prof. mr. H.W.M. van Kesteren Hoogtepunten Oraties Door hoogleraren verbonden aan het Center for Company Law werd een academische oratie gegeven door: Prof. John C. Coffee (in het kader van de Anton Philips Chair) Why Securities Violations are under-deterred? The Problematic Search for an Optimal Defendant Preadviezen Mr. M.J. Hoogeveen Bedrijfsopvolging. Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten Preadvies voor de Koninklijke Notariële Broederschap, Den Haag: Sdu 2005, p Congressen Rolling out Good Governance: From regulatory action to implementation and enforcement in listed companies, the non-profit sector and pension funds (Amsterdam, 6 april 2005) Omschrijving: The series of corporate scandals in the US and Europe fuelled a wave of regulatory actions in various forms: strict statutory rules and regulations by the US Senate and the US Securities and Exchange Commission, new listing rules of the stock exchanges in both the US and the European Union, new regulations and directives of the European Union, such as on Market Abuse, Disclosure and International Financial Reporting Standards, as well as national codes of best practices. The US approach differs remarkably from the US that essentially remains market oriented through securities regulation, while the EU seems to combine federalizing securities law with harmonizing state corporate law 11

12 governance rules. This becomes more apparent in the ongoing process of implementing the many substantive securities and corporate law rules and national enforcement mechanisms that are left to the member states. The EU misses a clear demarcation between federal securities law for its integrated financial markets and national corporate law mechanisms, including codes, to enhance corporate integrity. It may extend regulatory competition from corporate to securities regulation and also induce the choice of firms where to list and/or incorporate their seat, not only within the EU but also across its borders in the global market. It urges to keep focus on regulatory goals and cost effective means to indeed achieve these. Good governance was always key for the long term success of organizations. This is also true for government, public utilities, health care, non profit organizations as well for pension funds. The governance debate has been extended to these branches, partly but not completely as a consequence of the debate on smaller government and privatization. Here there is no financial market, but tax paying citizens, consumers, beneficiaries pose questions on accountability, disclosure, governance structures, board integrity and individual rights. Codes of best practice are emerging, that at least to some extent seem to follow the codes designed for listed companies. Similar questions arise as to self- versus statutory regulation, public oversight, actionable rights for individuals or groups, direct an indirect costs and burdens of compliance, means to prevent box ticking, window dressing, lip service and how to prevent risk aversion. A cross over analysis will allow a better understanding of commonalities and differences and assist the improvement of guiding principles for regulatory choices that avoid decent entrepreneurship and organizational integrity to be overthrown by formalised decision making processes and cumulated expert opinions. Sprekers: William Bratton, Kees Cools, Gert Hertig, Jan Hommen, Gerard Kleisterlee, Reinier Kraakman, Rene Maatman, Pauline Meurs, Arnold Schilder, David Skeel en Eddy Wymeersch. Het congres werd georganiseerd door het Center for Company Law in nauwe samenwerking met Koninklijke Philips N.V. en stond in het teken van het afscheid van Jan Hommen, Chief Financial Officer van Royal Philips Electronics. Als voorzitter trad op Theo Raaijmakers. 12

13 Securities Regulation and Enforcement: US and EU (Tilburg, 16 September 2005) Omschrijving: The symposium focused on the analysis of the post-enron regulation of securities and its enforcement, notably with respect to the protection of investors in listed companies, from a comparative perspective. Topics addressed were US approach with regard to securities fraud, in specific with regard to problems establishing causation in fraud-on-the market actions-cases, the US reforms for securities class actions, the emerge within the EU of a European Securities Regalator and the Regulation of EU Financial intermediaries. Finanally, the issue of enforcement was addressed from a EU securities law as well as a EU company law perspective. The symposium concluded with the public oratio of Professor John C. Coffee of the New York Columbia Law School who will serve as the Anton Philips Professor for the 2005/2006 acadamic year. Sprekers: Arthur Doctors van Leeuwen, Guido Ferrarini, Peter Essers, Merritt Fox, Harm-Jan de Kluiver, Theo Raaijmakers, Randall Thomas, Jaap Winter Conference on International Markets and Corporate Governance (Washington, 28 and 29 Oktober 2005) Omschrijving: This two-day conference was organized in co-operation between the Georgetown Law Center Sloan Project and the Anton Philips Fund at the Georgetown University Law Center in Washington, combining outstanding acadamic sholars from the US and the EU in the debate on comparative corporate governance, the interaction between taxation and corporate mobility, the possibilities of regulatory competion with respect to investor protection, an economic analysis of financial markets and ownership and financing structures, mergers and corporate control, and finally, internal corporate governance issues. Sprekers: Alexander Aleinikoff, John Armour, Lucian Bebchuk, Margerat Blair, Arnout Boot, William Bratton, Jeffry Bauman, Marco Becht, Patrik Bolton, Roel Campos, Stijn Claessens, Alexander Dyck, Peter Essers, Heidi Feldman, Guido Ferrarini, Jill Fisch, Victor Fleischer, Merit Fox, Jesse Fried, Jeffrey Gordon, Charles Gustafson, Gerard 13

14 Hertig, Eric Kemmeren, Reinier Kraakman, Donald Langevoort, Jonathan Macey, Roland Masulis, Colin Mayer, Joseph McCahery, Lawrence Mitchell, Randell Morck, Ronald Pearlman, Enrico Perotti, Theo Raaijmakers, Edward Rock, Mark Roe, Ailsa Röell, Wolfgang Schön, Rene Schultz, Arnold Schwienbacher, Gregory Sidak, David Skeel, Lynn Stout, Jaap Winter. CCL-publicaties Binnen de Schoordijk-reeks verscheen: S.H.M.A. Dumoulin, C.R. Huiskes, E.C.C.M. Kemmeren & G.J.H. van der Sangen (Eds.) (2005), The European Company. Corporate Governance and Cross-Border Reorganisations from a Legal and Tax Perspective, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2005, ISBN Internationale publicaties: Een aantal van deze publicaties van het Center for Company Law zijn opgenomen door het Tilburg Law and Economics Center (TILEC) op Cumming, D., & Johan, S.A. (2005). Advice and monitoring in venture finance. TILEC Discussion Paper (Int. r. no ). TILEC. Cumming, D., & Johan, S.A. (2005). Is it the law or the lawyers? Investment fund covenants. TILEC Discussion Paper (Int. r. no ). TILEC. Cumming, D., & Johan, S.A. (2005). Provincial preferences in private equity. TILEC Discussion Paper (Int. r. no ). TILEC. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M., & Meussen, G.T.K. (Eds.). (2005). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation (EUCOTAX Series on European Taxation). London: Kluwer Law International. Franken, S.M. (2005). Three Principles of Transnational Corporate Bankruptcy Law: A Review. European Law Journal, 11(2), Geradin, Damien, & McCahery, J.A. (2005). Regularory co-opetition: Transcending the regulatory competition debate. TILEC Discussion Paper Serie (Int. r. no ). TILEC. Gribnau, J.L.M., & Happé, R.H. (2005). Equality and Tax Law: A Matter of Principle. In L' année fiscale (pp ). Paris: Presses Universitaires de France. McCahery, J.A., & Vermeulen, E.P.M. (2005). Does the European Company Prevent 14

15 the Delaware-effect? European Law Journal, 11(2005), Verbeke, A. (2005). (Re-)codification du droit des contracts? Illustrations a l'aide du droit de la vente, de l'entreprise et des contrats innommes. In Droit des contrats, France. Brussels/Paris: Larcier. Verbeke, A., Tilleman, B., Stijns, S., & Cousy, H. (2005). Droits des contrats, France, Belgique. In Series Contracts et Patrimoine. Brussels/Paris: Larcier. Verbeke, A. (2005). Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik (Playing with the object of usufruct). In Recht en onderneming, Droit et Enterprise. Brugge: Die Keure. Vermeulen, E.P.M. (2005). Network effects and regulatory competition. Discussion Paper (Int. r. no ). TILEC. Essers, P.H.J. (2006). Goed koopmansgebruik and Massgeblichkeitsprinzip: Time for a Change. Steuer und Wirtschaft, 4, Essers, P.H.J., & Rijkers, A.C. (2005). Preface, Introduction, General Report. In P.H.J. Essers & A.C. Rijkers (Eds.), The Notion of Income from Capital (EATLP International Tax Series, 1) (pp ). Amsterdam: IBFD. Essers, P.H.J. (2005). Taxation Measures for Transnational Profits. In Multinational Enterprise Taxation in the European Union (pp ). Roma: Assonime. Essers, P.H.J. (2005). The Bosal Holding Case as a Typical Example of Politicians' Reactions towards ECJ Judgements on Direct Taxes. In Daniel Gutmann (Ed.), Regards Critiques et Perspectives sur le Droit et la Fiscalite (liber Amicorum Cyrille David) (pp ). Paris: LGDJ. Kemmeren, E.C.C.M. (2005). Pending Cases Filed by Dutch Courts I: The Van Dijk and Bujura Cases. In Michael Lang, Josef Schuch, & Claus Staringer (Eds.), ECJ Recent Developments in Direct Taxation (Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, 41) (pp ). Wien: Linde Verlag. Kristen, F.G.H. (2005). Integrity on European Financial Markets: Backgrounds, Objectives, Reasons, Overall Contents and Implications of the Market Abuse Directive. European company law,, Vriesendorp, R.D. (2005). The Effect of Security Rights Inter Partes; some observations from a Netherlands law perspective. In H.J. Snijders (Ed.), Divergences of Property Law, an obstacle to the internal market?. The Hague: Kluwer Law International. McCahery, J.A., & Vermeulen, E.P.M. (2005). Corporate Governance Crises and Related Party Transactions: A Post-Parmalat Agenda. In K.J. Hopt et.al (Ed.), Changes of Governance in Europe, Japan and US (pp ). Oxford: Oxford University Press. Een volledig publicatieoverzicht van het Center for Company Law over 2004 is als bijlage opgenomen. 15

16 Onderzoekmedewerkers Hoogleraren Prof. dr. G.J.B. Dietvorst Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin Prof. dr. C. van der Elst Prof. dr. P.H.J. Essers Prof. mr. R.C.J. Galle Prof. dr. J.A.G. van der Geld Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-Van de Krol Prof. mr. R.H. Happé Prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren Prof. dr. H.W.M. van Kesteren Prof. dr. J.A. McCahery Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers Prof. dr. A.C. Rijkers Prof. dr. A. Verbeke Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken Prof. mr. E.P.M. Vermeulen Prof. mr. R.D. Vriesendorp Universitair Hoofddocenten Mr. dr. J.L.M. Gribnau Mr. F.G.H. Kristen Mr. dr. J.A.F. Peters Mr. dr. G.J.H. van der Sangen Universitair Docenten Mr. dr. G.J.M.E. de Bont Mr. dr. S.M. Franken Mr. dr. C.R. Huiskes Mr. P.J.J.M. Peeters Mr. L.L.M. Prinsen Onderzoekers Mr. L.P. van den Bosch Drs. W. Bruins Slot Mr. G.J. van Norden Promotieonderzoekers Mr. A. Bouichi Mr. G. van Dijck Mr. R.J. van Doornmalen Mr. N.C.G. Gubbels Mr. S.T. Ingimarsson Mr. S. Johan Mr. M.P. Lewandowski Mr. K. Luttikhuis Mr. H.A.J.P. te Niet Mr. L. Nix Mr. Drs. M.H.M. van Oers AA Mr. M.R.T. Pauwels Mr. P. van der Schee Mr. J.A.A.M. Verschure 16

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2006 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2006 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund

Tilburg University. Center for Company Law. Jaarverslag 2004. Sponsored by Anton Philips Fund Tilburg University Center for Company Law Jaarverslag 2004 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2004 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2007 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2007 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Center for Company Law

Center for Company Law Center for Company Law Jaarverslag 2001 Eerstegeldstroomonderzoek Tweedegeldstroomonderzoek Derdegeldstroomonderzoek Hoogtepunten Schoordijkreeks Georganiseerd in 2001 Internationale publicaties Overige

Nadere informatie

Center for Company Law in 2003

Center for Company Law in 2003 Center for Company Law in 2003 Introductie Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Overige wetenschappelijke activiteiten Borgers, M.J., Kristen, F.G.H. & Reynaers, S. (Ed(s).). (2004). Europees straf(proces)recht 2004/2006. Basisteksten. Nijmegen:

Nadere informatie

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business Met Recht Verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

Center for Company Law Jaarverslag 2008 Sponsored by Anton Philips Fund

Center for Company Law Jaarverslag 2008 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Jaarverslag 2008 Sponsored by Anton Philips Fund Center for Company Law Verslag activiteiten 2008 Inleiding Algemene omschrijving werkterrein en doelstellingen Binnen het Center

Nadere informatie

Center for Company Law in 2002

Center for Company Law in 2002 Center for Company Law in 2002 Inleiding Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2000 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M. & Hamilton, G.J.A. (Ed.), Sociale verzekeringswetten.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Wetenschappelijke publicaties Bont, G.J.M.E. de (2004). De (voorgestelde) dwangsom- en invorderingsbeschikking: een wetgevende dwaling. Weekblad voor fiscaal recht,

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law - 2002 Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5-13. Dijkstra,

Nadere informatie

Symposium SCGOP 27 augustus 2003

Symposium SCGOP 27 augustus 2003 Symposium SCGOP 27 augustus 2003 Prof. mr S.R. Schuit steven.schuit@allenovery.com I Het overzicht NL - UK - G - F Wat zijn de grote verschillen? (met name van belang voor institutionele beleggers) II

Nadere informatie

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur.

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur. The Big Bang Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur John Paans en Wouter Paardekooper, Baker & McKenzie Arthur Pleijsier, Medtronic Programma

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1996 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Europese richtlijnen en Nederlandse omzetbelasting ten aanzien van onroerende zaken. In Rijkers, A.C. & Vijfeijken,

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr (vanarendonk@frg.eur.nl) Bender

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1999 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M., Hamilton, G.J.A. & Noordam, F.M. (Eds.),

Nadere informatie

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY Thesis, University of Leiden, The Netherlands The studies described in this thesis were performed

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Publieke verwachtingen (1) Grote ondernemingen zouden moeten op zodanige wijze moeten opereren dat hun producten het milieu niet schaden 81%

Publieke verwachtingen (1) Grote ondernemingen zouden moeten op zodanige wijze moeten opereren dat hun producten het milieu niet schaden 81% GLOBAL SERVICE / INDUSTRY KPMG GLOBAL SUSTAINABILITY SERVICES Duurzaam vermogensbeheer vanuit het perspectief van overheden Utrecht, Karel V, 18 december 2006 ADVISORY Floris Lambrechtsen Agenda Doel van

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

Taxlab Four Faces of Tax

Taxlab Four Faces of Tax Taxlab 2017 Four Faces of Tax Prof. mr dr R. Russo De toekomst van HT Horizontaal Toezicht: elementen Riskmanagement/controlestrategie -Corporate Governance/ethiek -Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H.

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2001 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 2001, 1506-1512. Essers, P.H.J.

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT NORMEN, INNOTEK GEEL 26/11/2013 PROF. DR. BART LETEN WAARDECREATIE DOOR INNOVATIE MARTWAARDE VAN APPLE INNOVATIE IS EEN COMPLEXE ACTIVITEIT Innovatie

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

Universiteit: ULB. Master in de Rechten. spe R. code sem Vak Leuven sp LV. Equivalent Vak Buitenland. Zingeving A09C5A 1

Universiteit: ULB. Master in de Rechten. spe R. code sem Vak Leuven sp LV. Equivalent Vak Buitenland. Zingeving A09C5A 1 Universiteit: ULB Vakken met een code DROI-Y- zijn vakken die aan de VUB worden gedoceerd. Van deze vakken mogen de inkomende erasmus belgica studenten max. 2 vakken per semester volgen. Master in de Rechten

Nadere informatie

02/10/2015. Co-operative Compliance en de rol van Compliance Management Systemen

02/10/2015. Co-operative Compliance en de rol van Compliance Management Systemen Co-operative Compliance en de rol van Compliance Management Systemen 1 Uitgangspunten Co-operative Compliance Vertrouwen, Begrip en Transparantie Governance Control Responsief Handhaven VERTROUWEN versus

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1997 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. Deventer: FED, 185 pp. Bijl, D.B. Aansprakelijkheid voor belastingen: samenloop

Nadere informatie