Algemeen I.1. Waarom vloerverwarming?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen I.1. Waarom vloerverwarming?"

Transcriptie

1 Algemeen I.1 Waarom vloerverwarming? Vloerverwarming is vandaag de dag geen luxe meer, maar een keuze voor comfort en efficiency. Warmtetoevoer via de vloer kent veel voordelen ten opzichte van andere verwarmingssystemen, bij vergelijkbare investeringskosten. Met vloerverwarming ervaart de mens een met twee graden Celsius verlaagde kamertemperatuur reeds als behaaglijk; bij radiatoren zou deze kamertemperatuur als te laag worden ervaren, omdat de gehele ruimtelijke omgeving koud is. De als aangenaam ervaren stralingswarmte van de vloer creëert behaaglijkheid, verhoogt zo het gevoel van welbevinden en zorgt voor een grotere productiviteit op de werkplek. Bij convectieverwarming worden door de veroorzaakte luchtcirculatie stofdeeltjes meegezogen en in de ruimte verdeeld. Vanuit hygiënisch oogpunt is vloerverwarming daarom te verkiezen. Bovendien brengt het schoonhouden van het verwarmingsoppervlak geen extra reinigingskosten met zich mee. Bijna de helft van alle nieuw gebouwde een- en meergezinswoningen wordt tegenwoordig uitgerust met vloerverwarming. Maar ook in openbare gebouwen, scholen, kleuterscholen, kantoren, sport- en industriehallen rukt de vloerverwarming op. Vloerverwarmingen zijn lagetemperatuurverwarmingen, omdat vanwege het grote verwarmingsoppervlak een laag temperatuurniveau voor het verwarmen van het gebouw voldoende is. De ruimten worden door de stralingswarmte van de vloer gelijkmatig verwarmd, zonder grotere luchtbewegingen te veroorzaken. De lage aanvoertemperaturen van dit verwarmingssysteem verhogen de efficiency, omdat de verliezen bij het opwekken en verdelen van de verwarmingswarmte beperkt blijven. In combinatie met de modernste condensatietechnologie, warmtepompen, zonnecollectoren en andere alternatieve energieopwekkers wordt de milieuvriendelijkheid van de vloerverwarming verder verhoogd. Dit systeem houdt ook in de toekomst alle opties open, omdat er nog meer energiebesparende maatregelen mogelijk zijn; te denken valt bijvoorbeeld aan lagere verwarmingswatertemperaturen. Bij de modernisering van oude gebouwen, waar de statische belastbaarheid van de plafonds vaak geringer is, biedt de vloerverwarming met speciaal afgestemde systemen met een lagere bouwhoogte een echt alternatief. 04/07 SCHÜTZ 1

2 I.1 Algemeen De SCHÜTZ vloerverwarming biedt de bewoner: comfort en behaaglijkheid door stralingswarmte uit warmtefysiologisch oogpunt ideale temperatuurverdeling voordelige installatie en lage exploitatiekosten variabele interieurvormgeving door het wegvallen van storende radiatoren vrije keuze van de vloerbedekkingen: parket, tegels, tapijt,... lange levensduur, betrouwbare techniek aangename oppervlaktetemperaturen gunstige binnenluchthygiënische omstandigheden, vooral minder stofwerveling geen extra reinigings- en renovatiewerkzaamheden aan verwarmingsoppervlakken Ideale verwarming Vloerverwarming Radiatorverwarming IW de installateur: systeemconfiguratie volgens de erkende regels van de techniek door eigen planningsservice vormt de basis voor de functionaliteit van de vloerverwarming montagevriendelijke, doordachte systemen op elkaar afgestemde systeemcomponenten hoge kwaliteitsstandaard samenwerking met onafhankelijke keuringsinstituten: SHK-ZERT, SKZ, FIW, ÜGPU, DIN-CERTCO, WTP en RAL-keurmerk de architect/ontwerper: vrije interieurvormgeving geschikte systemen voor natbouw (anhydrietbinder of cement) en droogbouw lage opbouwhoogten voor de modernisering van oude gebouwen economisch, energiebesparend verwarmingssysteem dat voldoet aan de eisen van het energiebesparingsbesluit EnEV planningssoftware winplan voor warmteverliesberekening en configuratie van de SCHÜTZ vloerverwarmingssystemen aanpassing van het warmtevermogen door variatie van verlegafstanden, debieten en aanvoertemperatuur mogelijkheid om de kamertemperatuur in de zomer via de vloer te verlagen 2 SCHÜTZ 04/07

3 Algemeen I.1 Welke systemen bestaan er? Volgens DIN 18560, deel 2, worden de volgende bouwwijzen onderscheiden: A (ISSO 49 type: zwaar) zwevende vloerplaat met verwarmingselementen in de dekvloer boven de isolatielaag B (ISSO 49 type: licht) verwarmingselementen onder de dekvloer binnen de isolatielaag; de zwevende vloerplaat kan zowel worden uitgevoerd als droge dekvloer of op de bouwplaats volgens het natte procédé. Bij de meest voorkomende bouwwijze A bestaan de volgende uitvoeringen: Systeem-tackerplaat Systeem-noppenplaat Bij bouwwijze B bestaat de volgende uitvoering: Systeemplaat Elk van deze systemen heeft zijn eigen voordelen, favoriete toepassingen en buisgeleidingen. 04/07 SCHÜTZ 3

4 I.1 Algemeen Het buizenpatroon Het leggen in slakkenhuispatroon Dit wordt zowel bij tacker-, noppen- en droogsysteem toegepast. De verwarmingsbuizen worden daarbij zo aangebracht dat afwisselend aanvoer- en retourleiding naast elkaar liggen. Dit leidt over het gehele verwarmingscircuit tot een bijna constante oppervlaktetemperatuur. Bij grote raamoppervlakken verdient het aanbeveling een randzone te integreren, omdat zelfs bij een zeer goede U-waarde van de ramen hier het koudste oppervlak wordt aangetroffen. De randzone kan worden gerealiseerd als een afzonderlijk verwarmingscircuit, als een voorgeschakelde, tweede slakkenhuis binnen een verwarmingscircuit of door de buizen in deze zone dichter bij elkaar te leggen. Het leggen in meanderpatroon Hier wordt de verwarmingsbuis beginnend aan de buitenwand van de ruimte naar de binnenwand gelegd, zodat er een licht temperatuurverschil bestaat t.o.v. de binnenwand. Deze legtechniek kan worden toegepast bij alle bovengenoemde systemen. 4 SCHÜTZ 04/07

5 Algemeen I.1 Aanvullende warmte-isolatie De systeemplaten van de vloerverwarming voldoen aan de eisen ten aanzien van warmte- en contactgeluidsisolatie t.o.v. eronder liggende verwarmde ruimten. Boven onverwarmde of met tussenpozen verwarmde eronder liggende ruimten, grond of buitenlucht is vanwege de stringentere eisen met betrekking tot warmte-isolatie het gebruik van aanvullende warmteisolatie onder de systeemplaat noodzakelijk. Ook als op de ruwe betonvloer elektrische-, drinkwater- en verwarmingsleidingen zijn gelegd, is een extra isolatie als compensatielaag nodig. In deze twee gevallen spreekt men van het dubbellaags leggen van de vloerverwarming. SCHÜTZ produceert en verkoopt drie verschillende soorten isolatiemateriaal: polyurethaan-hardschuim als warmte-isolatiemateriaal geëxpandeerd polystyreen-hardschuim als warmte-isolatiemateriaal geëxpandeerd polystyreen-hardschuim als warmte- en contactgeluidisolatiemateriaal PUR is een thermohardende kunststof, dat wil zeggen dat het zijn vastheid van -30 C tot +90 C behoudt. In het productieproces wordt PUR zonder extra lijm met een diffusiedichte deklaag van aluminium aan beide kanten gelamineerd, om de classificatie λ = 0,025 W/mK te bereiken. PUR-hardschuim-isolatiemateriaal is Polyurethaan-hardschuim Polyurethaan (PUR)-hardschuimwarmte-isolatiemateriaal is een geslotencellig, hard schuimplastic, dat zich vooral onderscheidt door zijn bijzonder goede warmte-isolerende vermogen bij een gelijktijdig hoge druksterkte. De industriële productie vindt plaats als chemische reactie van polyol en isocyanaat onder toevoeging van katalysatoren en drijfgassen (cfk-vrij). Als drijfgas wordt pentaan, een ozononschadelijke koolwaterstof, gebruikt. onderhevig aan een voortdurende kwaliteitsbewaking, bestaande uit bedrijfsinterne productiecontrole en een externe controle door het FIW in München. De certificatie van de fabrikant geschiedt door het controleorgaan polyurethaan-hardschuim (ÜGPU) d.m.v. het Ü-Zeichen als kwaliteitskeurmerk. 04/07 SCHÜTZ 5

6 I.1 Algemeen Technische gegevens PUR extra isolatie E met aluminium deklaag aan beide kanten: Technische gegevens Plaatkant: Warmtegeleidingsvermogen: Bouwstofklasse volgens DIN 4102: Maximale drukspanning (bij 10% vervorming): stomp λ = 0,025 W/mK Categorie B2 100 kpa Afmeting 625 x mm Type E 20 E 25 E 30 E 40 E 47 E 50 Nominale waarde warmtedoorgangsweerstand 0,80 m 2 K/W 1,00 m 2 K/W 1,20 m 2 K/W 1,60 m 2 K/W 1,88 m 2 K/W 2,00 m 2 K/W Plaatdikte 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 47 mm 50 mm DEO dh DEO dh DEO dh DEO dh DEO dh DEO dh Afmeting mm x mm Type E 53 Nominale waarde warmtedoorgangsweerstand 2,12 m 2 K/W Plaatdikte 53 mm DEO dh 6 SCHÜTZ 04/07

7 Algemeen I.1 Polystyreen-hardschuim (EPS) Polystyreen-hardschuim is een hoofdzakelijk geslotencellige harde schuimstof, vervaardigd door warmtebehandeling van een expandeerbaar polystyreengranulaat. In een chemisch proces (polymerisatie) ontstaat de vaste grondstof polystyreen. Om hieruit een schuimstof te kunnen vervaardigen, wordt het drijfgas pentaan toegevoegd. Hierdoor ontstaat het parelvormige expandeerbare polystyreen (EPS). Zodra deze parels met waterdamp worden verwarmd, zwellen ze op tot ongeveer het vijftigvoudige van hun oorspronkelijke grootte. De voorgeschuimde parels worden vervolgens in blokvormen gevuld. Opnieuw verwarmen met waterdamp zorgt voor een tweede schuimproces, waarbij de parels met elkaar verkleven. Na verloop van een vastgelegde bewaartijd worden de blokken met een hete draad tot platen gesneden. 04/07 SCHÜTZ 7

8 I.1 Algemeen Technische gegevens polystyreen-warmte-isolatie (EPS): Technische gegevens Plaatkant: stomp Bouwstofklasse volgens DIN 4102: B1 (moeilijk ontvlambaar) Afmeting x 500 mm Type EPS EPS EPS Plaatdikte 20 mm 30 mm 40 mm Warmtegeleidingsvermogen λ = 0,04 W/mK λ = 0,04 W/mK λ = 0,04 W/mK Nominale waarde warmtedoorgangsweerstand 0,50 m 2 K/W 0,75 m 2 K/W 1,00 m 2 K/W Drukspanning * 100 kpa 100 kpa 100 kpa DEO DEO DEO DEO *Maximale drukspanning bij 10% vervorming Technische gegevens polystyreen-warmte- en contactgeluidsisolatie (EPS-T): Toepassingstype T: contactgeluidisolatiemateriaal voor vloeren die moeten voldoen aan de normen m.b.t. lucht- en contactgeluidsisolatie volgens DIN 4109, bijv. onder zwevende dekvloeren volgens DIN , geschikt voor gebruik met een geringere samendrukbaarheid (bijv. onder prefab dekvloeren) of voor zwaardere belastingen.»en 13163«Bij deze polystyreenblokken worden achteraf in een apart persproces gesloten cellen tot barsten gebracht. De opencellige schuimstructuur leidt tot de gewenste contactgeluiddemping. Technische gegevens Plaatkant: stomp Warmtegeleidingsvermogen: λ = 0,04 W/mK Bouwstofklasse volgens DIN 4102: B1 (moeilijk ontvlambaar) Afmeting x 500 mm Type EPS-T 20-2 EPS-T 25-2 EPS-T 30-3 Nominale waarde warmtedoorgangsweerstand 0,44 m 2 K/W 0,56 m 2 K/W 0,67 m 2 K/W Drukbelasting * 5,0 kpa 5,0 kpa 4,0 kpa Dynamische stijfheid SD 30 SD 20 SD 20 Contactgeluidisolatie** 26 db 28 db 28 db DES sg DES sg DES sm * Maximale drukbelasting volgens EN ** Bij afwerkvloeren volgens DIN deel 2 met m 70 kg/m 2 In de typeaanduiding wordt de uitgangsdikte en de samendrukbaarheid aangegeven in mm. 8 SCHÜTZ 04/07

9 Algemeen I.1 Vloeropbouw van vloerverwarmingen volgens EN Door het energiebesparingsbesluit EnEV krijgen ontwerpers en architecten meer vrijheden. De aangegeven primaire energiebehoefte van een gebouw kan naar keuze worden geleverd door goede isolatie of door innovatieve installatietechniek. Om deze speelruimte optimaal te benutten en bouw- en exploitatiekosten te besparen, moet de gebouwentechniek voortaan van meet af aan bij de gebouwenplanning worden betrokken. De onderstaande opbouwhoogten geven de minimumeisen weer van de norm EN 1264 Vloerverwarming. In verband met het nationale EnEV-besluit kan aan de buitenoppervlakken van het gebouw een hogere warmteweerstand worden geëist. Deze kunnen worden opgevraagd bij degenen die verantwoordelijk zijn voor het bouwontwerp. Minimale warmteweerstand (m 2 K/W) van de isolatielagen onder de vloerverwarming Eronder liggende verwarmde ruimte Onverwarmde of met tussenpozen verwarmde ruimte of direct op de grond *) Eronder liggende buitenlucht Voorziene buitentemperatuur Voorziene buitentemperatuur Voorziene buitentemperatuur T d 0 ºC 0 C > T d -5 C -5 C > T d -15 C 0,75 m 2 K/W 1,25 m 2 K/W 1,25 m 2 K/W 1,50 m 2 K/W 2,00 m 2 K/W * Bij een grondwaterspiegel 5 m dient deze waarde te worden verhoogd. Deze waarden gelden voor nieuwbouw met normale binnentemperaturen, dat wil zeggen voor gebouwen die volgens hun gebruiksdoel op een binnentemperatuur van 19 graden Celsius en meer gedurende meer dan vier maanden per jaar worden verwarmd. Opbouwhoogten van de SCHÜTZ vloerverwarming als tackersysteem aan de hand van het voorbeeld quadro-takk EPS-T 30-2 of als noppensysteem EPS-T 30-2: Eronder liggende Onverwarmde Eronder liggende verwarmde ruimte of met tussenpozen voorziene verwarmde ruimte buitentemperatuur of direct op de grond *) van de buitenlucht T d -15 C Tackersysteem 93 mm 113 mm 143 mm quadro-takk EPS-T enkellaags extra isolatie extra isolatie EPS EPS EPS Noppensysteem EPS-T mm enkellaags 113 mm extra isolatie EPS mm extra isolatie EPS EPS De aangegeven hoogten van de opbouwvarianten hebben betrekking op de ruwe vloer tot bovenkant dekvloer (zonder bovenlaag, buisafdekking 45 mm). Conform EnEV mag in geval van renovaties de vloeropbouw worden uitgevoerd met een maximale isolatielaagdikte met het warmtegeleidingsvermogen λ = 0,04 W/mK, om geen deurhoogten te hoeven aanpassen. 04/07 SCHÜTZ 9

10 I.1 Algemeen Dekvloer De SCHÜTZ vloerverwarmingssystemen zijn geschikt zowel voor cementdekvloeren alsook voor (calciumsulfaat-) vloeivloeren. Cementvloeren worden gemaakt van cement, toeslagstoffen en water, calciumsulfaat-vloeivloeren (anhydrietchape AE) van anhydrietbinder, toeslagstoffen en water. De buisafdekking is bij dekvloeren met vloerverwarming uit de sterkteklasse CT-F4 voor belastingen tot 2,0 kn/m 2 vastgesteld op 45 mm. Bij andere sterkteklassen is een vermindering tot 30 mm buisafdekking mogelijk; daarbij dient echter te worden aangetoond dat de dekvloer t.a.v. het draagvermogen, bij steen- en keramische vloeren ook t.a.v. de doorbuiging, overeenkomt met een cementdekvloer uit sterkteklasse ZE 20 met een dikte van 45 mm. 2 De dekvloer moet van alle opgaande onderdelen door voegen worden gescheiden, zodat een beweging van minstens vijf mm mogelijk is. Hiervoor wordt een randisolatie bevestigd langs de wanden en op de overige onderdelen die reiken tot op de dekvloer en vast verbonden zijn met de dragende ondergrond. Let vooral bij de verdelerkast van het verwarmingscircuit op een zorgvuldige plaatsing om de overdracht van contactgeluid te voorkomen. Na de montage van de kast wordt het dekvloer-beschermplaat gedemonteerd en de randisolatie door de verdelerkast verder gelegd (afbeelding 1). Nadat de verwarmingsbuis is gelegd wordt het dekvloer-beschermplaat weer teruggeplaatst en ten slotte met de randisolatie afgedekt (afbeelding 2). 1 Bij het aanbrengen van de dekvloer mag geen afbreuk worden gedaan aan de functionaliteit van onderdelen en verwarmingselementen, bijv. door het gebruik van ongeschikte knieplaten. Bij het transport van de dekvloer boven het geïnstalleerde buissysteem moeten er planken of iets dergelijks onder worden gelegd. Verder moeten kortstondige grotere belastingen van de isolatielaag worden voorkomen, om het isolerende effect ervan niet te verminderen. Bij het maken van verwarmingsvloeren mogen uitsluitend toevoegmiddelen worden gebruikt die het gehalte aan luchtbelletjes in de dekvloer met maximaal 5% verhogen.»din18560 deel 2«10 SCHÜTZ 04/07

11 Algemeen I.1 Dilatatievoegen Bij verwarmingsvloeren met een bedekking van steen of keramiek mag een oppervlaktegrootte van 40 m 2 bij een maximale zijdelengte van 8 m niet worden overschreden. Bij rechthoekige ruimten mogen de oppervlaktematen worden overschreden, maar maximaal tot een lengteverhouding van 2:1.»DIN «zelfklevende hoekprofiel op de systeemplaat bevestigd. Daarna wordt de PE-uitzetstrip in het hoekprofiel geklemd. Bij het noppensysteem wordt eerst met het compensatie-element een overgang tussen de velden gemaakt. Het uitzetvoegprofiel kan op het compensatie-element worden bevestigd, evenals bij het tackersysteem. Voor de plaatsing van de voegen moet een voegenplan worden gemaakt, waaruit soort en rangschikking van de voegen kan worden afgeleid. Het voegenplan moet worden opgesteld door de ontwerper en als onderdeel van het bestek worden voorgelegd aan de uitvoerder.»din «Bij verwarmingsvloeren moet ter hoogte van deuropeningen doorgaans worden gezorgd voor dilatatievoegen. Binnen een verwarmingsoppervlak met gescheiden verwarmingscircuits (geen randzones) zijn hiertussen doorgaans ook dilatatievoegen nodig. In de praktijk gebeurt dit met behulp van een uitzetvoegprofiel en wordt dit bij de diverse vloerverwarmingssystemen op verschillende manieren uitgevoerd. Bij het tackersysteem wordt eerst vóór het leggen van de verwarmingsbuizen het Bij de planning van verwarmingsvloeren moeten de verwarmingscircuits en de dekvloervelden op elkaar worden afgestemd. Dilatatievoegen in de dragende ondergrond mogen geen verwarmingselementen kruisen. Aansluitleidingen die toch dilatatievoegen moeten kruisen, moeten op passende wijze, bijv. door mantelbuizen, worden beschermd.»din «Hiervoor worden de verwarmingsbuizen die een dilatatievoeg kruisen na het bevestigen van het hoekprofiel en vóór het vastklemmen van de PE-uitzetstrip voorzien van een flexibele beschermingsbuis (lengte ca. 0,3 m). Voordat de uitzetstrip wordt vastgeklemd, moet deze ter hoogte van de beschermingsbuis worden losgemaakt. Let erop dat een eventuele vloeivloer-geschiktheid behouden blijft. 04/07 SCHÜTZ 11

12 I.1 Algemeen Voor een betere verwerking adviseren wij de cementtoevoegmiddelen W 200 S, W S en W 200 S-Tempo. W 200 S: W 200 S-Tempo: het vervloeiingseffect zorgt ervoor dat de dekvloer de verwarmingsbuizen volledig omhult verbetering van het vochtvasthoudend vermogen en daarmee geen ontmenging van de dekvloer verdichting wordt vereenvoudigd en mengwater bespaard verhoging van de buigtrek- en druksterkte scheurvrije vloeren dosering: 1% van het cementgewicht versnelt de doorharding en uitdroging van cementgebonden verwarmingsvloeren verkorting van de droogtijd met 50 à 75% het vervloeiingseffect zorgt ervoor dat de dekvloer de verwarmingsbuizen volledig omhult dosering: 1 à 2% van het cementgewicht W S: voor de productie van een dunne laag cementgebonden verwarmingsdekvloer uit sterkteklasse ZE 30 de afdekking van de verwarmingsbuis kan worden teruggebracht tot 30 mm verdichting wordt vereenvoudigd en mengwater bespaard verhoging van de buigtrek- en druksterkte verhoging van het warmtegeleidingsvermogen dosering: 10% van het cementgewicht De toevoegmiddelen van SCHÜTZ dienen voor de plastificering van de vloerverwarmings-cementdekvloer. Deze mogen niet in combinatie met andere toevoegmiddelen voor dekvloeren of voor anhydrietchape worden gebruikt. 12 SCHÜTZ 04/07

13 Algemeen I.1 Cementdekvloeren (CT): Tijdens het aanbrengen en gedurende de drie daaropvolgende dagen mag de temperatuur van de verwarmingsvloer niet onder de vijf graden Celsius komen. Om het krimpen te beperken, moet de cementdekvloer nog een hele week lang worden beschermd tegen te snelle uitdroging, warmte en tocht. De dekvloer mag niet vóór het verstrijken van deze drie dagen worden betreden en niet vóór het verstrijken van zeven dagen zwaarder worden belast. Op zijn vroegst 21 dagen na beëindiging van de vloerwerkzaamheden vindt het functionele verwarmen plaats volgens het protocol (zie hoofdstuk I.9). Dit wil echter nog niet zeggen dat de dekvloer het voor de geschiktheid als ondergrond vereiste maximale restvochtgehalte reeds heeft bereikt. Calciumsulfaat-vloeivloer (anhydrietchape CA/CAF): Tijdens het aanbrengen en gedurende de twee daaropvolgende dagen mag de temperatuur van de verwarmingsvloer niet onder de vijf graden Celsius komen. Om het krimpen te beperken, moet de vloeivloer nog minstens twee dagen worden beschermd tegen te snelle uitdroging, warmte en tocht. De dekvloer mag niet vóór het verstrijken van deze twee dagen worden betreden en niet vóór het verstrijken van vijf dagen zwaarder worden belast. Op zijn vroegst 7 dagen na beëindiging van de vloerwerkzaamheden vindt het functionele verwarmen plaats volgens het protocol (zie hoofdstuk I.9). Dit wil echter nog niet zeggen dat de dekvloer het voor de geschiktheid als ondergrond vereiste maximale restvochtgehalte reeds heeft bereikt. 04/07 SCHÜTZ 13

14 I.1 Algemeen Geschiktheid van de dekvloer als ondergrond Maximaal toegestaan vochtgehalte van de dekvloer in %, berekend met het CM-apparaat Vloerbedekking Cementdekvloer Calciumsulfaatdekvloer Elastische bedekkingen 1,8 0,3 Textiele bedekkingen dampdicht 1,8 0,3 dampdoorlatend 3,0 1,0 Parket/kurk 1,8 0,3 Laminaat 1,8 0,3 Tegels, natuurstenen betontegels dikbed dunbed 3,0 2,0 0,3 Normatieve uitvoeringsvoorschriften EN (vloerverwarming, systemen en componenten): Voorwaarde voor de opbouw van een warmwater-vloerverwarming zijn de afsluiting van het binnenpleisterwerk en de tochtvrije sluiting van de bouwopeningen, als ramen en buitendeuren. De dragende ondergrond moet overeenkomstig de toepasselijke normen zijn voorbereid. Buisleidingen en kanalen moeten zo zijn bevestigd en geïntegreerd dat een egale ondergrond voor de montage van de warmte-isolerende lagen en/of contactgeluidsisolatie wordt gerealiseerd voordat de verwarmingsbuizen worden gelegd. De hiervoor vereiste constructiehoogte moet in het bouwontwerp zijn opgenomen. Bij het aanbrengen van de isolatielaag moet het isolatiemateriaal dicht gestoten worden gelegd. Meerlaagse isolatielagen moeten zodanig bijv. in halfsteensverband gerangschikt worden dat de stootvoegen tussen de platen van een bepaalde laag niet samenvallen met die van de volgende laag. Vóór inbouw van de dekvloer moet een randisolatie (randvoeg) worden aangebracht langs de wanden en op andere onderdelen die reiken tot op de dekvloer en vast verbonden zijn met de dragende ondergrond, bijv. deurkozijnen, pijlers en stijgleidingen. De randisolatie moet vanaf de dragende ondergrond tot aan het oppervlak van de vloer omhoog worden geleid en een beweging van de dekvloer van minstens 5 mm toestaan. Bij meerlaagse isolatielagen moet de randisolatie worden gelegd vóór inbouw van de bovenste isolatielaag. Vóór inbouw van de dekvloer moet de randisolatie worden geborgd tegen elke toestandsverandering. Het bovenste gedeelte van de randisolatie, dat boven het vloeroppervlak uitsteekt, mag niet vóór de voltooiing van de dekvloer worden afgesneden en in geval van textiele of elastische bedekkingen pas na het uitharden van de plamuurpasta. Na aankomst op de bouwplaats moeten de buizen zo getransporteerd, opgeslagen en behandeld worden dat ze tegen elke beschadiging worden beschermd, kunststofbuizen niet worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. EN (dekvloeren in de bouw): De isolatielagen moeten bestaan uit isolatiemateriaal volgens EN of EN (...) Bij verwarmingsdekvloeren mag de samendrukbaarheid van de isolatielaag niet meer bedragen dan 5 mm (bij loodrechte oppervlaktebelasting 3kPa) resp. 3 mm (bij loodrechte oppervlaktebelasting >3kPa). De isolatielaag moet zo nodig door geschikte maatregelen worden beschermd tegen vocht, bijv. door een dampremming. Zulke maatregelen moeten bij de bouwplanning worden vastgelegd door de ontwerper. 14 SCHÜTZ 04/07

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Planning Systeemomschrijving Fonterra Tacker is het ideale vloerverwarmingssysteem voor krapbemeten en hoekige ruimten, omdat

Nadere informatie

Fonterra Side 12 Clip

Fonterra Side 12 Clip Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Side 12 Clip Planning Systeembeschrijving Het wandverwarmingssysteem Fonterra Side 12 Clip is door zijn hoge energie-efficiëntie bijzonder geschikt

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Bouwen met of zonder kruipruimte?

Bouwen met of zonder kruipruimte? s tichting ouw esearch Bouwen met of zonder kruipruimte? N E o ~ Q opp. c=jc::::jc=:jc::::::j-~"""""""'~ it : peonverzadigde ~ -_I-=oa--:.!~O-+Y~\~/~Ä~\~~~ - - -. Q ani. ~ ~ I " ~ I verzadigde I I I I

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR omfort all-in-one voor residentiële en commerciële toepassingen CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM Verwarmen, koelen en sanitair warmwater Duurzame & efficiënte energieoplossingen

Nadere informatie

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie