Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek"

Transcriptie

1 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I Cliëntenraadpleging Dagbesteding De vragenlijst De vragen Cliëntenraadpleging bij S.M.N. Thuiszorg S.M.N. Thuiszorg Doelgroep Dataverzameling Uitkomsten Conclusies en aanbevelingen Bijlage 1: Dagverzorging Somatiek: vragen per indicator... 15

4

5 Inleiding DEEL I Voor u ligt de eindrapportage van de raadpleging die is gehouden onder cliënten van de dagbesteding van S.M.N. Thuiszorg Hoofdstuk 1 beschrijft de vragenlijst die is gebruikt voor de cliëntenraadpleging Dagbesteding SOM van S.M.N. Thuiszorg. Hoofdstuk 2 beschrijft de gang van zaken rondom deze cliëntenraadpleging. In hoofdstuk 3 worden de kwalitatieve resultaten van de cliëntenraadpleging weergegeven. De rapportage wordt afgesloten met een beknopt hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen. Als bijlage vindt u een overzicht van de vragen die worden gebruikt voor de berekening van de scores geordend naar de indicatoren van Verantwoorde zorg. Facit, Velsen-Noord Harriette Bakker-Schaafsma november 2012

6

7 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Facit Cliëntenraadpleging Dagbesteding 1.1 De vragenlijst Voor cliënten van de dagbesteding is er geen landelijke CQ-index. Facit heeft daarom op basis van de vragenlijst voor de CQ-index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg voor Zorg Thuis-cliënten, een vragenlijst opgesteld voor cliënten van de dagbesteding van S.M.N. Thuiszorg. De vragenlijst richt zich op de ervaringen van cliënten met dagbesteding van S.M.N. Thuiszorg in de afgelopen 12 maanden met diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten die aan de orde komen in het Verbeterd Kwaliteitskader VV&T van Het verbeterde kwaliteitskader bestaat uit 7 thema s: Lichamelijk welbevinden en gezondheid Woon- en leefsituatie Participatie Mentaal welbevinden Kwaliteit van de zorgverleners Kwaliteit van de zorgorganisatie Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 1.2 De vragen De vragenlijst vangt aan met een aantal vragen over de cliënt zelf. Vervolgens komen de volgende thema s aan de orde: Wachttijd Zorgplan, afspraken en overleg Informatie en communicatie Professionaliteit van de medewerkers van de dagbesteding Dagbesteding en activiteiten Gebouw en omgeving Maaltijden Vervoer Aan het einde van de vragenlijst is cliënten de mogelijkheid geboden om aan te geven wat zij zouden willen veranderen aan de dagbesteding die de cliënten nu krijgen. concept pagina 7 van 18

8 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Facit 2012 concept pagina 8 van 18

9 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Facit Cliëntenraadpleging bij S.M.N. Thuiszorg 2.1 S.M.N. Thuiszorg S.M.N. Thuiszorg biedt van maandag tot en met zaterdag groepsbegeleiding/dagactiviteiten voor thuiswonende cliënten in Amsterdam en Diemen. In totaal maken er acht cliënten gebruik van de dagbesteding. De medewerkers zijn activiteitenbegeleiders en er is tenminste één zorgverlener bij. 2.2 Doelgroep De doelgroep voor de raadpleging werd gevormd door de 8 cliënten van de dagbesteding van S.M.N. Thuiszorg. De gemiddelde leeftijd van deze cliënten was 64,5 jaar. De cliënten en de medewerkers zijn voorafgaand aan het groepsinterview geïnformeerd over het doel van de raadpleging en de wijze waarop de raadpleging zou gaan plaatsvinden. 2.3 Dataverzameling De raadpleging onder cliënten van de dagbesteding van S.M.N. Thuiszorg is uitgevoerd middels een groepsinterview. Het groepsinterview heeft plaatsgevonden op donderdag 8 november Aan het groepsinterview bij S.M.N. Thuiszorg hebben 6 cliënten deelgenomen (allen dames). Bij het gesprek waren tevens enkele groepsleiders aanwezig. De respons voor deze raadpleging onder thuiswonende cliënten van de dagbesteding komt hiermee op 75%. concept pagina 9 van 18

10 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Facit 2012 concept pagina 10 van 18

11 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Facit Uitkomsten 3.1. Duur en reden dagopvang Vier cliënten maken korter dan een half jaar gebruik van de dagbesteding, twee cliënten langer dan één jaar. De cliënten komen meestal één keer per week op donderdag naar dagbesteding. Zo nu en dan gaan enkele cliënten ook op andere dagen. In overleg met de begeleiders en afhankelijk van de grootte van de indicatie per cliënt, kunnen cliënten zelf bepalen op welke dag ze naar de dagbesteding komen. Als redenen voor deelname aan de dagbesteding worden genoemd: niet alleen thuis willen zijn, contact met andere mensen willen, vanwege lichamelijke beperkingen, talenten kunnen gebruiken, allerlei activiteiten kunnen doen. 3.2 Wachttijd Voor alle geraadpleegde cliënten geldt dat er geen sprake was van wachttijd tussen het moment dat ze wisten dat ze in aanmerking kwamen voor dagbesteding en het moment dat ze voor het eerst naar de dagbesteding gingen. 3.3 Afspraken en overleg Alle geraadpleegde cliënten hebben thuis een formulier ontvangen waarin afspraken staan over de dagactiviteiten en de dagen en tijden waarop men naar de dagbesteding gaat. Volgens alle cliënten komt S.M.N. Thuiszorg de afspraken over de dagbesteding goed na. Alle cliënten zeggen mee te kunnen beslissen over de inhoud van de zorg, de activiteiten en over de tijdstippen en dagen waarop ze naar de dagbesteding gaan. Volgens alle cliënten staat S.M.N. Thuiszorg voldoende open voor hun wensen. Alle cliënten geven aan dat hun zorgverleners hen vragen of ze tevreden zijn over de zorg. 3.4 Ervaren informatie Alle geraadpleegde cliënten geven aan dat S.M.N. Thuiszorg hen genoeg informatie geeft over wat zij voor de cliënt kunnen doen en over hun rechten. 3.5 Communicatie Alle geraadpleegde cliënten zeggen te weten bij wie ze met hun vragen en problemen terecht kunnen bij S.M.N. Thuiszorg en dat de begeleiders goed reageren op hun vragen en suggesties. Alle cliënten zeggen dat ze S.M.N. Thuiszorg overdag (van 9 tot 17 uur) telefonisch goed kunnen bereiken. Volgens alle cliënten worden ze binnen één werkdag teruggebeld als ze een bericht achterlaten bij S.M.N. Thuiszorg. 3.6 Professionaliteit van de medewerkers Alle geraadpleegde cliënten geven aan dat er voldoende begeleiders aanwezig zijn op de dagbesteding. Volgens alle cliënten werken de begeleiders vakkundig en zijn de begeleiders goed op de hoogte van de ziekte(n) of gezondheidsproblemen van de cliënten. Alle cliënten ervaren dat de begeleiders voldoende rekening houden met wat zij zelf wel en niet kunnen en dat de begeleiders hun gezondheidsklachten serieus nemen. Alle cliënten zeggen dat de begeleiders aandachtig naar hen luisteren en goed antwoord geven op hun vragen. Volgens alle cliënten hebben de groepsleiders voldoende aandacht voor hoe het met hen gaat 3.7 Activiteiten SMN Thuiszorg biedt activiteiten aan zoals koken en bakken, computeren en handwerken. Alle cliënten nemen graag deel aan de geboden activiteiten en zeggen hiervan te genieten. De cliënten mogen zelf weten of ze mee willen doen of niet. Er is mogelijkheid voor cliënten om zich even te kunnen terugtrekken, maar hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De cliënten gaan altijd prettig met elkaar om. concept pagina 11 van 18

12 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Facit Gebouw en omgeving Volgens alle cliënten is de dagbesteding goed bereikbaar. Vijf cliënten worden door de groepsleiders thuis opgehaald. Eén cliënt komt zelfstandig naar de dagbesteding. De dagbestedingsruimte is niet rolstoeltoegankelijk door drempels en smalle deuropeningen. Volgens alle cliënten is de dagbestedingsruimte goed ingericht. Bijna niemand vindt de ruimte te klein. Alle cliënten geven aan dat de dagbestedingsruimte en de toiletten goed worden schoongehouden. Alle cliënten zeggen dat de algemene ruimten zoals huiskamer, gang en hal, prettig zijn om in te verblijven (comfortabel, schoon, prettige geur). Volgens alle cliënten is de bewegwijzering in het gebouw voldoende. 3.9 Maaltijden Alle geraadpleegde cliënten geven aan dat de maaltijden lekker zijn en dat de maaltijden er goed en verzorgd uitzien. De cliënten hebben geen hulp nodig bij het eten. Volgens alle cliënten is er voldoende tijd om te eten Vervoer Alle cliënten die thuis worden opgehaald, geven aan dat dit op de afgesproken tijd gebeurt, dat ze daarbij op een plezierige wijze worden behandeld en dat ze hulp krijgen bij het in- en uitstappen. Alle cliënten voor wie dit van toepassing is, voelen zich veilig tijdens het vervoer Eindoordeel (wensen voor verbetering) Alle geraadpleegde cliënten zijn zeer tevreden over de dagbesteding. Alle cliënten zouden S.M.N. Thuiszorg bij hun vrienden en familie aanbevelen. Het meest tevreden zijn de cliënten over: Alles. Gezellig met elkaar praten. Talenten kunnen gebruiken. Contact met andere mensen. Van alles kunnen doen. De vriendelijke bejegening. De begeleiders. Het vervoer. Dingen bij kunnen leren. Mezelf kunnen zijn. Hulp met computeren. Daarnaast werden de volgende verbeterwensen geuit: Mw. zou vaker willen komen. Gauw verhuizen. Makkelijker naar binnen kunnen. Mogelijkheid voor bewegen/fitness onder begeleiding, bijv. zwemmen. Maaltijden thuisbezorgen. concept pagina 12 van 18

13 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Facit Conclusies en aanbevelingen In paragraaf 1.1 van deze eindrapportage zijn de thema s van de Normen voor Verantwoorde zorg uiteengezet. De conclusies en aanbevelingen in deze rapportage worden eveneens per thema weergegeven. De uitkomsten van de cliëntenraadpleging Dagbesteding S.M.N. Thuiszorg geven op veel punten aanleiding tot tevredenheid. Er zijn slechts enkele verbeterpunten te benoemen. De aanbevelingen hieronder betreffen situaties waarin een deel van de cliënten minder tevreden was. Soms was dat maar een klein deel, maar lijkt het onderwerp ons belangrijk of maakten cliënten er aanvullende opmerkingen over. De aanbevelingen zijn bedoeld als handreiking voor verdere verbetering. 4.1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid Door de cliënten wordt geen wachttijd ervaren. Alle cliënten ervaren goede maaltijden. De resultaten van de raadpleging geven geen aanleiding tot het formuleren van aanbevelingen op dit onderwerp. 4.2 Woon- en leefsituatie De cliënten ervaren dat de dagbestedingsruimte en de toiletten goed worden schoongehouden. De cliënten gaan prettig met elkaar om. De dagbestedingsruimtes worden door enkele cliënten als moeilijk toegankelijk ervaren en bijna niemand vindt de dagbestedingsruimte te klein. Alle cliënten zijn tevreden over het vervoer. SMN Thuiszorg gaat nog dit jaar verhuizen. Controleer op de nieuwe locatie de toegankelijkheid van het gebouw en de dagbestedingsruimte en verken zo nodig mogelijkheden voor aanpassingen hierin. 4.3 Participatie Alle cliënten ervaren dat SMN Thuiszorg voldoende en leuke activiteiten aanbiedt. De resultaten van de raadpleging geven geen aanleiding tot het formuleren van aanbevelingen op dit onderwerp. 4.4 Mentaal welbevinden Alle cliënten ervaren een goede bejegening. De resultaten van de raadpleging geven geen aanleiding tot het formuleren van aanbevelingen op dit onderwerp. 4.5 Kwaliteit van de zorgverleners Alle cliënten ervaren dat er genoeg begeleiders aanwezig zijn en ervaren een goede kwaliteit van de zorgverleners. De resultaten van de raadpleging geven geen aanleiding tot het formuleren van aanbevelingen op dit onderwerp Kwaliteit van de zorgorganisatie Alle cliënten ervaren goede inspraak en goede informatie. Alle cliënten zouden SMN Thuiszorg bij hun vrienden en familie aanbevelen. Eén cliënt geeft aan vaker naar de dagbesteding te willen komen. Vraag cliënten bij evaluatiegesprekken of de tijdstippen en dagen waarop zij naar de dagbesteding gaan hen schikken en pas zo nodig de afspraken aan. Tot slot willen wij u aanbevelen de uitkomsten van deze raadpleging ook met de cliëntenraad te bespreken. In overleg kunnen dan een aantal belangrijke verbeterpunten gekozen worden, met concrete doelstellingen en activiteiten. concept pagina 13 van 18

14 Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Facit 2012 concept pagina 14 van 18

15 Bijlage 1: Dagverzorging Somatiek: vragen per indicator 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1.1 Ervaringen met de wachttijd 8. Hoe veel tijd heeft er gezeten tussen het moment dat u wist dat u in aanmerking kwam voor dagverzorging (de afgifte van de indicatie) en het moment dat u voor het eerst naar de dagverzorging ging? 9. Wat vond u van de wachttijd? 10. Bent u door de organisatie vooraf voldoende geïnformeerd over de wachttijd? 11. Bent u door de organisatie voldoende geïnformeerd over mogelijkheden om de wachttijd te overbruggen? 1.2 Ervaringen met maaltijden 65. Zijn de warme maaltijden lekker? 66. Zien de warme maaltijden er verzorgd en aantrekkelijk uit? 67. Kunt u de warme maaltijden naar eigen smaak samenstellen? 68. Is er voldoende hulp bij het eten? 69. Is er voldoende tijd om te eten? 71. Zijn de broodmaaltijden lekker? 72. Is het aanbod aan dranken, hapjes en snacks voldoende? 2. Woon- en leefsituatie 2.1 Ervaringen met schoonmaken 61. Wordt de dagverzorgingruimte goed schoongemaakt? 62. Worden de toiletten en het sanitair goed schoongemaakt? 2.2 Ervaren sfeer 49. Gaan de cliënten prettig met elkaar om? 60. Zijn de dagverzorgingruimtes goed ingericht? 63. Zijn de algemene ruimtes (huiskamer, de entree, de gangen, het trappenhuis, de lift) prettig om in te verblijven? 70. Is de sfeer tijdens de maaltijden goed? 2.3 Ervaren privacy en woonruimte 48. Krijgt u de mogelijkheid om alleen te zijn of zich terug te trekken? 2.4 Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving 56. Is de dagverzorging voor u goed bereikbaar? 57. Is het gebouw goed toegankelijk? 58. Zijn er ruimtes die voor u moeilijk toegankelijk of bereikbaar zijn? 59. Hoe komt het dat de genoemde ruimte(s) voor u moeilijk toegankelijk zijn? 64. Is de bewegwijzering in het gebouw voldoende? 2.5 Ervaren vervoer 55. Hoe komt u doorgaans naar de dagverzorging? 73. Wordt u op de afgesproken tijd thuis opgehaald? 74. Behandelen de chauffeurs u op een plezierige wijze? 75. Krijgt u hulp bij het in- en uitstappen? 76. Letten de chauffeurs op uw veiligheid (letten ze erop dat iedereen een gordel draagt en dat rolstoelen goed zijn vastgezet)? 77. Voelt u zich veilig tijdens het vervoer? 3. Participatie 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie 43. Biedt de organisatie voldoende activiteiten aan voor deelnemers van de dagverzorging? 44. Neemt u deel aan de activiteiten die door de organisatie worden georganiseerd? 45. Als u niet deelneemt aan de activiteiten, wat is daarvan dan de reden? 46. Vindt u de activiteiten die georganiseerd worden leuk?

16 3.2 Ervaren zelfstandigheid/autonomie 47. Krijgt u ruimte om uw dagen op de dagverzorging naar eigen inzicht in te vullen (buiten de therapieën om)? 4. Mentaal welbevinden 4.1 Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden 50. Maakt u zich zorgen (ook buiten de dagverzorging)? 51. Voelt u zich eenzaam (ook buiten de dagverzorging)? 52. Hebben de medewerkers van de dagverzorging aandacht voor hoe het met u gaat? 53. Kunt u met de medewerkers van de dagverzorging praten over uw gevoelens en uw zorgen? 54. Kunt u binnen de instelling terecht bij een geestelijk verzorger (pastor, dominee, maatschappelijk werkende, psycholoog) als dat nodig is of mocht zijn? 5. Kwaliteit van de zorgverleners 5.1 Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening 13. Komt de zorginstelling de met u gemaakte afspraken na? 35. Werken de medewerkers van de dagverzorging naar uw oordeel vakkundig? 38. Houden de medewerkers van de dagverzorging rekening met wat u zelf wel en niet (meer) kunt? 39. Zijn de medewerkers van de dagverzorging goed op de hoogte van uw ziekt(n) of gezondheidsproblemen? 40. Nemen de medewerkers van de dagverzorging uw gezondheidsklachten serieus? 41. Zijn de medewerkers van de dagverzorging alert op veranderingen in uw gezondheidstoestand of welbevinden? 42. Letten de medewerkers van de dagverzorging er op dat u uw medicijnen (op de juiste manier) gebruikt? 5.2 Ervaren bejegening 28. Geven de medewerkers u persoonlijke aandacht? 29. Wordt u door de medewerkers van de organisatie vriendelijk en met respect behandeld en aangesproken? 30. Luisteren de medewerkers aandachtig naar u? 31. Geven de medewerkers goed antwoord op uw vragen? 32. Voelt u zich door de medewerkers van de zorginstelling serieus genomen? 33. Gaan de medewerkers van de zorginstelling zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie? 34. Heeft u de afgelopen 12 maanden te maken gehad met agressie of intimidatie door medewerkers van de zorginstelling richting de cliënten?? 5.3 Betrouwbaarheid zorgverleners 33. Gaan de medewerkers van de organisatie zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie? 34. Heeft u de afgelopen 12 maanden te maken gehad met agressie of intimidatie door medewerkers van de organisatie richting cliënten?

17 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie 6.1 Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie 12. Heeft u een zorgleefplan van de zorginstelling met daarin schriftelijke afspraken over de zorg die u krijgt? (over welke zorg en activiteiten, hoe vaak, op welke dagen/tijden, enz.) 16. Doen de medewerkers verslag van de verzorging in het zorgdossier/de zorgmap? 17. Wordt het zorgdossier/de zorgmap door de medewerkers van de dagverzorging geraadpleegd? 19. Weet u wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van uw zorgdossier/uw zorgplan? 20. Weet u, wie er inzage hebben in uw zorgdossier/zorgmap? 6.2 Ervaren inspraak en overleg 14. Kunt u meebeslissen over welke behandeling u krijgt? 15. Kunt u meebeslissen over wanneer u behandeling krijgt? 18. Overleggen de medewerkers van de dagverzorging met u wat er in het zorgdossier/de zorgmap wordt gerapporteerd? 26. Vindt u dat de leiding of directie goed reageert op uw vragen en/of suggesties? 27. Staan de medewerkers van de dagverzorging open voor uw wensen, opmerkingen en vragen? 6.3 Ervaren informatie 21. Geeft de zorginstelling u genoeg informatie over wat de dagverzorging voor u kan doen? (bv. de mogelijkheden voor behandeling, de activiteiten, enz.)? 22. Geeft de zorginstelling u genoeg informatie gekregen over uw rechten (bv. uw recht om mee te beslissen, het recht om een klacht in te dienen)? 23. Is er een cliëntenraad? 24. Is de informatie die u van de organisatie ontvangt voor u goed te begrijpen? 25. Weet u bij wie u met uw vragen en problemen terecht kan? 6.6 Ervaren beschikbaarheid personeel 36. Is er voldoende personeel aanwezig? 37. Wordt u op tijd geholpen als u naar het toilet moet?

18

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein juni - juli 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding 1 Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland 1.Inleiding In opdracht van de Raad van Bestuur van de De Schutse te Sint Annaland is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.? Wat vinden uw cliënten van het Rotterdam e.o.? onderzoek naar ervaringen met de zorg binnen het Rotterdam e.o. Opdrachtgever: De Zellingen K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda drs.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin januari 214 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Deel I... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Stouwe t Vonder

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Stouwe t Vonder Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners t Vonder september - december 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapportage Cliëntervaringen Dagbehandeling Oranjehof Norschoten. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage Cliëntervaringen Dagbehandeling Oranjehof Norschoten. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage Cliëntervaringen Dagbehandeling Oranjehof Norschoten Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed juni - augustus 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Gabriël Woonzorgcentrum. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Gabriël Woonzorgcentrum. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Gabriël Woonzorgcentrum Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven maart - april 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners. Bruggerbosch. februari april 2011

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners. Bruggerbosch. februari april 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners Bruggerbosch februari april Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier

Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier Oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen?

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? De Stouwe Verpleging en Verzorging Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden: smaak 3,3

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talmahof juni juli Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Stichting Ouderenzorg Kanaalzone () maart 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Neboplus

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Neboplus Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Neboplus november december 2016 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC-Zorgcomfort

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC-Zorgcomfort Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis -Zorgcomfort april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof november - december 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel oktober 05 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Sint Jozef, Meijel

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Sint Jozef, Meijel Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Sint Jozef, Meijel januari maart 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Stichting Sint Annaklooster Logeerhuiszorg in locaties (Eindhoven) en Valkenhaeghe (Helmond) februari - april 2014 Over Facit Facit is opgericht in

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Surplus Sint Martinus

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Surplus Sint Martinus Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Surplus Sint Martinus september 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff september oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Waterwiel

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Waterwiel Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Waterwiel oktober - november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen. Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging

Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen. Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging 17 maart 2015 Inhoud presenta.e Algemeen beeld: indicatorscores en algemene

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Crabbehoff Locatie Dubbelmonde

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Crabbehoff Locatie Dubbelmonde Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Locatie oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging

Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging ZAB Nederland juni 2008 cliëntenraadpleging Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging 2 KLANQ Cliëntenraadpleging ZAB Nederland, 2008 KLANQ Inhoud Inhoud...4 Ten geleide...6

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Zorgcentra Betuweland

Zorgcentra Betuweland Zorgcentra Betuweland Verpleging en Verzorging Sancta Maria (5517) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 29 Zou u Sancta Maria bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg januari maart 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners De Vijverhof Februari Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober - november 0 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven mei - juni 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep De Vechtstreek De Vechtstreek Zorg Thuis oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Sterrenwiel

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Sterrenwiel Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Sterrenwiel oktober - november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg september november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

7,8. Cliënten aan het woord over. Uitkomsten cliëntwaarderingsonderzoek door Kiwa Prismant

7,8. Cliënten aan het woord over. Uitkomsten cliëntwaarderingsonderzoek door Kiwa Prismant Cliënten aan het woord over In het laatste kwartaal van 2011 heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Kiwa Prismant onderzocht wat de klanten van Stichting tantelouise-vivensis vinden van de zorg en dienstverlening.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep De Vechtstreek Woonzorgcentrum t Kampje

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep De Vechtstreek Woonzorgcentrum t Kampje Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Woonzorgcentrum t Kampje september - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Inzetten van vrijwilligers levert de organisatie opbrengsten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht voor de cliënt, grotere kwaliteit van zorg,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober december 013 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T augustus - september 21 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De Normen voor Verantwoorde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Annaklooster mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit

Nadere informatie

Zorgcentra Betuweland

Zorgcentra Betuweland Zorgcentra Betuweland Verpleging en Verzorging st. Jozef (5531) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 13 Zou u st. Jozef bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden:

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Zellingen Thuiszorg De Zellingen

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Zellingen Thuiszorg De Zellingen Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Zellingen Thuiszorg De Zellingen mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting SHDH De Blinkert september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Wulverhorst

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Wulverhorst Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis maart mei 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek oktober november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie