Jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven. Poging tot moord. Door een van onze redacteuren Leerdam, 24 september 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007. Schadefonds Geweldsmisdrijven. Poging tot moord. Door een van onze redacteuren Leerdam, 24 september 2007"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Poging tot moord Schadefonds Geweldsmisdrijven Door een van onze redacteuren Leerdam, 24 september 2007 Een vrouw komt thuis na een dag hard werken. Zij is moe en gaat op aandringen van haar man naar bed. De slaapkamer is op de eerste verdieping. Op een gegeven moment wordt ze wakker en ontdekt brand in de woning. Door de hitte van de vlammen op de overloop, kan zij het huis niet uit via de trap en de voordeur. Om toch aan het vuur te ontkomen, springt ze uit het raam naar beneden. Als gevolg van die sprong raakt ze ernstig gewond. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er benzine gesprenkeld was op de overloop. En er zijn geen sporen gevonden van inbraak. De man van de vrouw is verdacht van poging tot moord en in hechtenis genomen.

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven 1.1 Waarom een Schadefonds Geweldsmisdrijven? 1.2 Het aanvragen van een uitkering 1.3 Criteria voor een tegemoetkoming 2 Organisatie 2.1 De Commissie van het Schadefonds 2.2 Het secretariaat van het Schadefonds 2.3 De behandeling van aanvragen 2.4 Reorganisatie 2.5 Beleid 2.6 Slachtoffers Centraal 2.7 Wijziging Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven 2.8 Letsellijst 2.9 Wet versterking positie slachtoffer 2.10 Klanttevredenheidsonderzoek 2.11 Klachten 2.12 Ondernemingsraad 3 Tegemoetkomingen uit het Schadefonds 3.1 Primaire beslissingen 3.2 Beslissing op bezwaar 3.3 Beroepszaken 3.4 Europese aanvragen 4 Voorbeelden uit de praktijk 4.1 Aanvragen die zijn toegekend 4.2 Aanvragen die (gedeeltelijk) zijn afgewezen 5 Samenstelling Commissie en Bureau 5.1 Commissie 5.2 Bureau 5.3 Organigram 1 1

3 VOORWOORD Het jaar 2007 stond vooral in het teken van de achterstand. Aanvragers moesten de eerste helft van het jaar daardoor helaas langer dan normaal wachten op een beslissing. Maar het is gelukkig ruimschoots gelukt om die achterstand weg te werken en dat heeft geresulteerd in het hoogste bedrag aan uitkeringen in de 31-jarige geschiedenis van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, namelijk 13,1 miljoen euro. In mei 2007 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden en daarbij bleek dat 81% van de aanvragers de kwaliteit van de dienstverlening in het algemeen als goed tot uitstekend waardeert; 19% vindt het matig tot slecht. 46% van de slachtoffers is op de hoogte gekomen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven via Slachtofferhulp Nederland (SHN), 20% via de politie, 9% via kennissen/familie, 7% via de media en 6% via een zorgverlener. 55% heeft hulp gehad bij het in contact komen met het Schadefonds en hulp kwam voor 77% van SHN. Het Schadefonds wordt ruimschoots gezien als een betrouwbare, rechtvaardige en deskundige organisatie met veel begrip voor klanten. Kritiek is er op de te lange behandeltijd en op de ingewikkeldheid van het aanvraagformulier. Het Schadefonds werkt al jaren met de zogenaamde Letsellijst, die een indicatie geeft welke uitkering bij welk letsel (immateriële schadebedrag) hoort. Deze lijst hebben we in 2007 onder meer aangevuld met psychisch letsel als gevolg van herhaaldelijk huiselijk geweld en stalking. Gevecht met dodelijke afloop Van onze verslaggeefster Katie Dugan Heerhugowaard - Een bewoner uit de Steenstraat is op de galerij van zijn huis neergestoken door een bezoeker. Een man is bij zijn neef op bezoek als de deurbel gaat en de neef de deur gaat open doen. De man ziet dat zijn neef in gevecht raakt met de man die aanbelde. Hij ziet dat deze bezoeker een mes in zijn hand heeft. De man besluit in te grijpen en pakt de dader vast. Intussen valt zijn neef op de grond. De man roept naar zijn neef dat hij op moet staan, maar ziet dat de broek van zijn neef langzaam doordrenkt raakt met bloed. De man hoort zijn neef naar lucht snakken. De neef overlijdt voordat de politie en ambulance ter plaatse zijn. De dader is nog voortvluchtig. In 2006 is er veel aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid van het Schadefonds. Het aantal aanvragen nam toen met 20% toe. Die grote toestroom was een van de oorzaken van de achterstand in januari Om de behandelingstijden niet nog verder onder druk te zetten, is besloten om geen wervingsactiviteiten te verrichten en de instroom is dan ook wat teruggelopen naar bijna 6900, toch nog altijd 900 meer dan in Het aantal beslissingen in zaken bedroeg in 2007 ruim 6000, 1900 meer dan in aanvragers kregen een uitkering, 1300 aanvragen werden afgewezen. De Commissie behandelde 381 bezwaarzaken waarvan er 136 gegrond werden bevonden. Aanvragers kunnen dan nog beroep aantekenen bij het gerechtshof. Het hof deed uitspraak in 33 zaken, waarvan er 6 gegrond werden bevonden. De aanvragers met een toekenning kregen totaal 13,1 miljoen toegekend, een gemiddeld bedrag van J 2700,-. De gemiddelde doorlooptijden over het hele jaar liepen ten opzichte van 2006 op van 19 naar 22 weken. De taak van het Schadefonds om bijstand te verlenen aan Nederlandse slachtoffers van geweldsdelicten in EU-landen heeft in 2007 nog geen grote vlucht genomen. In 19 zaken (in 2006 waren dit er 10) zorgde het Schadefonds voor vertaalde doorgeleiding van een aanvraag aan het fonds van het betreffende land en voor informatie naar de betrokkene over de uitkomst. Rijswijk, maart 2008 Mr. J. P. G. Poell Voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 2 3

4 1 HET SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN Verkrachting, incest, mishandeling, huiselijk geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, diefstal met geweld: slachtoffers van een geweldsmisdrijf lopen vaak psychische en/of materiële schade op. Deze schade wordt vaak wel vergoed, maar soms ook niet. Dodelijke steekpartij door ontoerekeningsvatbare zoon Van onze verslaggever: Jan Maalheze s Gravenmoer, juni 2007 Een psychotische zoon is erg agressief en ziet zijn vader aan voor de duivel. Zijn familie wil daarom dat de jongen in een inrichting wordt opgenomen. Bij een bezoek aan zijn vader ontstaat er ruzie. Omwonenden horen veel lawaai en zien dan de zoon het huis van zijn vader uitgaan. Aan vrienden vertelt hij dat hij zijn vader gedood heeft. Zijn vader zag er uit als een monster en het gevecht was een gevecht waar er maar één kon winnen. Die vrienden lichten de familie in, die gaan kijken en de vader dood aantreffen in zijn woning. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij vele malen is gestoken met een mes. 1.1 Waarom een Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt financiële ondersteuning aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een ernstig geweldsmisdrijf, zoals mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging met een wapen of verkrachting. Het Schadefonds draagt financieel bij aan de schade die deze slachtoffers hebben opgelopen als gevolg van ernstig letsel. Hierbij valt te denken aan zowel immateriële schade (smartengeld) als materiële schade (de kosten die zijn gemaakt). Ook nabestaanden van een slachtoffer kunnen financiële ondersteuning krijgen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is in 1976 opgericht om slachtoffers die hun schade niet op een andere manier vergoed krijgen, bijvoorbeeld door de dader of een verzekeraar, toch enigszins financieel tegemoet te komen in hun schade. Veel slachtoffers van een geweldsmisdrijf zien een uitkering uit het Schadefonds als een erkenning. 1.2 Het aanvragen van een uitkering Wie bij de politie aangifte doet van een geweldsmisdrijf wordt meestal doorverwezen naar Slachtofferhulp Nederland. De medewerker van Slachtofferhulp kan het slachtoffer dan adviseren een aanvraag bij het Schadefonds in te dienen. Maar men kan bijvoorbeeld ook via een advocaat een aanvraag indienen of zelf direct contact opnemen met het Schadefonds. 1.3 Criteria voor een tegemoetkoming Een slachtoffer kan in aanmerking komen voor een uitkering uit het Schadefonds, als hij* ernstig letsel heeft opgelopen als gevolg van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, waarbij hij buiten zijn schuld betrokken is en de schade niet op een andere manier wordt vergoed. Het is niet vereist dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan. Ook is het niet van belang of er uiteindelijk een dader is aangehouden of dat de dader onbekend is gebleven. Uiteraard moet een aanvrager wel aannemelijk maken dat hij het slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. Om voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden verschillende criteria: - het moet om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf gaan dat in Nederland plaatsvond; - het slachtoffer heeft daardoor ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel opgelopen; - het slachtoffer is niet zelf (mede)schuldig aan het geweldsmisdrijf; - het slachtoffer kan de schade op geen enkele andere manier vergoed krijgen; - het misdrijf heeft niet vóór 1973 plaatsgevonden. Behalve slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden ook andere personen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds in aanmerking komen. Het gaat dan om nabestaanden van een slachtoffer dat door een geweldsmisdrijf is overleden en om getuigen van een geweldsmisdrijf waarbij een naaste ernstig gewond is geraakt of is overleden. Als het Schadefonds uitkeert, gaat het altijd om een tegemoetkoming in de kosten en niet om een schadeloosstelling. * Zowel mannen als vrouwen worden slachtoffer van geweldsmisdrijven. Voor het leesgemak wordt in dit jaarverslag steeds voor de mannelijke vorm gekozen. 4 5

5 2 ORGANISATIE Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een fonds van het ministerie van Justitie dat beheerd wordt door een onafhankelijke Commissie waarvan de leden bij Koninklijk Besluit worden benoemd. De Commissie krijgt ondersteuning van een secretariaat waar ambtenaren van Justitie werken. Ruzie om gestolen fiets Biezelingen Een vechtpartij in het pas gerenoveerde winkelcentrum van de Bishof brengt de wijk weer in opspraak. Een oudere man heeft boodschapen gedaan en loopt naar zijn auto. Hij ziet een bekende zitten die hij ervan verdenkt dat deze eerder zijn fiets heeft gestolen en spreekt hem aan. De aangesprokene begint de man meteen in zijn gezicht en zijn ribben te slaan; hij bijt in zijn vinger als de man zich verweert. Twee vrienden komen erbij en schoppen in de rug van het slachtoffer op de grond. De snel gealarmeerde politie grijpt in. Na aankost in het ziekenhuis heeft de man rugletsel, een bloedneus, een gezwollen oogkas en een gebroken rib. Hij is bang voor hiv-besmetting vanwege de beet in zijn vinger. De daders zijn gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen. 2.1 De Commissie van het Schadefonds Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt beheerd door een onafhankelijke Commissie. De Commissie bestaat uit 10 leden en is samengesteld uit diverse disciplines. 2.2 Het secretariaat van het Schadefonds Aan de Commissie is een ambtelijk secretaris verbonden die is benoemd door de minister van Justitie. Deze secretaris is ook directeur van het secretariaatsbureau. Het secretariaatsbureau krijgt budget van het ministerie van Justitie en is belast met de voorbereiding, de begeleiding en de uitvoering van het werk van de Commissie. In 2007 telde het bureau 61 medewerkers en had een personeelsformatie van 53 fte. Het Schadefonds is gehuisvest in Rijswijk. 2.3 De behandeling van aanvragen De bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag is gemandateerd aan de secretaris van de Commissie. Medewerkers van het secretariaatsbureau beoordelen de aanvraag en komen zonder tussenkomst van de Commissie tot een beslissing. Als de aanvrager het met deze beslissing oneens is, kan hij bezwaar maken en aan de Commissie vragen de zaak opnieuw te bezien. In een hoorzitting onder leiding van een Commissielid krijgt de aanvrager de gelegenheid zijn bezwaarschrift toe te lichten. Een van de twee raadkamers van de Commissie neemt vervolgens op dat bezwaarschrift een beslissing. Als de aanvrager het ook oneens is met die nieuwe beslissing, kan hij nog in beroep gaan bij het gerechtshof. Juist doordat aanvragers hun bezwaar mogen toelichten, kunnen goed afgewogen beslissingen worden genomen. Bovendien geeft dit de Commissie de gelegenheid om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen bij aanvragers die in bezwaar gingen. Dit leidt er vervolgens toe dat deze aanvragers minder snel in beroep gaan en het aantal ingediende beroepschriften bij het gerechtshof laag is. 6 7

6 2 ORGANISATIE 2 ORGANISATIE 2.4 Reorganisatie In 2006 is een reorganisatieplan voor de uitvoerende afdelingen bij het ministerie ingediend. In 2007 is besloten om organisatorisch ook een aantal wijzigingen in de structuur van de ondersteunende afdelingen daaraan toe te voegen. Het gehele plan is in januari 2008 goedgekeurd. Zie de organisatieschema s aan het eind van dit verslag. Vermeldenswaardig in dit kader is dat per 1 september er al gewerkt wordt met twee uitvoerende afdelingen (Noord en Zuid) waarin ook de bezwaarjuristen geplaatst zijn. 2.5 Beleid Het is al geruime tijd bekend dat het Schadefonds haar doelgroep niet optimaal bereikt. Nog steeds blijkt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van het Schadefonds. Bovendien heeft niet iedereen (inclusief de ketenpartners) een juist beeld van de voorwaarden die voor een toekenning van een aanvraag gelden. Sinds 2005 is het Schadefonds dan ook actief bezig met het samenwerken met de ketenpartners (om de weg naar het Schadefonds voor slachtoffers makkelijker te maken) en de naamsbekendheid te vergroten. De belangrijkste ketenpartner is Slachtofferhulp Nederland (SHN). Ook wordt veel samengewerkt met het Centraal Justitieel Incassobureau, de politie en het Openbaar Ministerie Samenwerking met Slachtofferhulp Nederland Sinds 2006 zijn de juristen, die de aanvragen inhoudelijk behandelen, deels beschikbaar gemaakt om als relatiebeheerder voor een SHN-regio te fungeren. De relatiebeheerders kunnen als contactpersoon de medewerkers van SHN en de slachtoffers optimaal voorlichten over de werkwijze en het beleid van het Schadefonds. Op deze manier worden er niet alleen méér, maar ook meer kansrijke aanvragen bij het SGM ingediend. De kerntaak van de relatiebeheerder is het geven van voorlichting aan vrijwilligers en het zijn van contactpersoon voor diverse vragen en opmerkingen. In 2007 is een klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder de medewerkers van SHN. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het Schadefonds de presentatie aangepast voor de medewerkers van SHN. De voorlichting is nu veel sprekender door het gebruik van concrete verhalen van slachtoffers. Deze manier van voorlichten wordt positief beoordeeld Samenwerking met CJIB Het komt regelmatig voor dat een slachtoffer zich in het strafproces voegt om zijn schade op de dader te verhalen en daarnaast ook een aanvraag bij het Schadefonds indient. De samenwerking met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is bedoeld om te voorkomen dat het slachtoffer zowel van de dader als van het Schadefonds dezelfde schade vergoed krijgt. Met het CJIB is in 2007 een aantal malen overleg gevoerd. Er ligt een concept-convenant klaar. De effectuering van de samenwerking met het CJIB kan pas plaatsvinden als er toestemming is van het College ter Bescherming van Persoonsgegevens. Het verkrijgen van de toestemming verloopt traag. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2008 het convenant getekend. 2.6 Slachtoffers Centraal Verschillende medewerkers van het Schadefonds participeren in werkgroepen van het verbeteringsprogramma van het ministerie van Justitie: Slachtoffers Centraal. Doel van het justitieel slachtofferbeleid is: Justitie ondersteunt slachtoffers van misdrijven en voorziet in rechten, zodat zij het gebeurde snel te boven komen, zich geen slachtoffer meer voelen en het zelfvertrouwen versterkt terugkeert. De subdoelen van dit beleid zijn: - slachtoffers hebben een evenwichtige rechtspositie in het strafproces (inclusief de aangifte); - slachtoffers worden adequaat opgevangen en ondersteund afhankelijk van de ernst van het delict gericht op het hernemen van de eigen verantwoordelijkheid; - slachtoffers hebben mogelijkheden tot schadeverhaal; - slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in de schade; - slachtoffers wordt de mogelijkheid van een slachtofferdadergesprek geboden. In 2008 worden de resultaten van het programma verwacht. 2.7 Wijziging Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven Sinds augustus 2006 is de werkgroep wetswijziging bezig met het wijzigen van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van het Schadefonds en van het ministerie van Justitie. De werkgroep wetswijziging heeft de werkzaamheden in 2007 nog niet kunnen afronden. Tussentijds is besloten te bezien of de uitkeringsbedragen verhoogd kunnen worden door aanpassing van het Besluit Schadefonds Geweldsmisdrijven. De verwachting is dat dit in de loop van 2008 gerealiseerd is. 2.8 Letsellijst De Letsellijst waarmee het Schadefonds werkt om vast te stellen welk uitkeringsbedrag past bij het door een aanvrager opgelopen letsel, is in 2007 vernieuwd. De Letsellijst bevat een opsomming van lichamelijk en psychisch letsel dat slachtoffers van een ernstig geweldsmisdrijf kunnen oplopen. De lijst bevat categorieën letsel en geeft daarbij indicaties voor de hoogte van de immateriële schadevergoeding (smartengeld) die het Schadefonds kan toekennen. In de vernieuwde uitgave van de Letsellijst zijn sommige soorten letsel in een andere (hogere of lagere) categorie ondergebracht. Dit als gevolg van de ervaring en de ontwikkeling binnen de medische wetenschap. De Letsellijst is in nauwe samenwerking met de medisch adviseurs van de Commissie samengesteld. Verder zijn binnen de categorie psychisch letsel ten gevolge van enkele geweldsmisdrijven toegevoegd, zoals herhaaldelijk huiselijk geweld en stalking. De Letsellijst is dus completer geworden. 2.9 Wet versterking positie slachtoffer In december is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel "versterking positie van het slachtoffer in het strafproces" inhoudelijk behandeld. Het is een breed wetsvoorstel dat ziet op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Een voor het Schadefonds interessant onderdeel is de voorschotregeling op de schadevergoedingsmaatregel. Deze houdt in dat de overheid de schadevergoeding gaat voorschieten die de dader moet betalen als gevolg van de door de rechter opgelegde schadevergoedingsmaatregel, maar dit niet doet. Dit zal waarschijnlijk gaan gelden voor gewelds- en zedenslachtoffers en waarschijnlijk op de langere termijn ook voor slachtoffers van vermogensdelicten. Lange tijd zag het ernaar uit dat het Schadefonds deze regeling zou gaan uitvoeren, maar de Tweede Kamer wilde dat het Centraal Justitieel Incassobureau dit voor zijn rekening neemt. Het wetsvoorstel moet nog langs de Eerste Kamer. 8 9

7 2 ORGANISATIE 2 ORGANISATIE 2.10 Klanttevredenheidsonderzoek In mei is er een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder 211 slachtoffers en 124 gemachtigden die tussen 1 januari en 1 augustus 2006 een aanvraag ingediend hebben. Ook zijn vragen gesteld over het imago van het Schadefonds en zijn verbetersuggesties gevraagd Slachtoffers 46% van de slachtoffers is op de hoogte gekomen van het Schadefonds via Slachtofferhulp Nederland (SHN), 20% via de politie, 9% via kennissen/familie, 7% via de media en 6% via een zorgverlener. 55% heeft hulp gehad bij het in contact komen met het Schadefonds en hulp kwam voor 77% van SHN. 39% van de slachtoffers beoordeelt de kwaliteit van de dienstverlening in het algemeen als zeer goed tot uitstekend, 42% vindt het goed en 19% vindt het matig tot slecht. Enkele bijzondere uitkomsten zijn: 58% van de slachtoffers zou de mogelijkheid tot het elektronisch indienen van het aanvraagformulier een goed initiatief vinden. 56% heeft - vooral telefonisch - contact gehad met een medewerker van het Schadefonds over de behandeling van de aanvraag. Het belangrijkste verbeterpunt van slachtoffers is: probleemafhandeling; 10% (21 respondenten) geeft aan met het Schadefonds een probleem te hebben gehad over de tijdsduur van de afhandeling, de uiteindelijke beslissing en de behandeling van de aanvraag. Kenmerken van de organisatie Betrouwbaar Organisatie verdient meer aandacht Rechtvaardig Deskundig Begrijpelijke uitleg Veel begrip voor klanten Onafhankelijk Ambtelijk Modern Transparant Handelt snel Zeer goed - uitstekend Goed Gemachtigden 94% van de gemachtigden heeft telefonisch contact gehad met het Schadefonds. De belangrijkste verbeterpunten van gemachtigden zijn: het aanvraagformulier, de behandeling van de aanvraag en de uitkering Wat vindt u goed en wat wilt u verbeteren? Slachtoffers antwoordden: goed is het begrip voor het slachtoffer, de snelle afhandeling (!), het op de hoogte houden van waar men is in de procedure. Verbeterpunten: de bekendheid van het Schadefonds en de snelheid van afhandeling. De gemachtigden antwoordden: goed is de duidelijkheid en de goede informatie. Verbeterpunt is de snelheid van afhandeling. Matig - slecht Klachten In 2007 heeft het Schadefonds 9 klachten van aanvragers ontvangen. Van deze klachten zijn 3 klachten ongegrond verklaard, 5 klachten zijn gegrond verklaard en 1 klacht was op 31 december 2007 nog in behandeling. De ongegrond verklaarde klachten hadden betrekking op de informatieverstrekking en de bejegening. De gegrond verklaarde klachten gingen over de behandelingstermijn en de bejegening. De wachtstapel - oorzaak van de klachten over de behandelingstermijn - is inmiddels aanmerkelijk bekort. De klachten inzake de bejegening zijn binnen het bureau besproken. De klachtprocedure is bedoeld voor aanvragers die hun beklag willen doen over de gang van zaken rond de behandeling van de aanvraag. Bijvoorbeeld omdat een aanvrager zich onheus bejegend voelt door een medewerker van het fonds of omdat men vindt dat men te weinig of te laat is geïnformeerd. Deze procedure is dus niet bedoeld voor aanvragers die het niet eens zijn met de beslissing op de aanvraag. Voor hen staat de weg van het bezwaar open Ondernemingsraad Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een medezeggenschapsorgaan in te stellen. Met een personeelsbestand van 61 medewerkers heeft het Schadefonds daarom een eigen ondernemingsraad. Onderwerpen die dit jaar bij de OR de revue zijn gepasseerd zijn de productie in het jaar 2007, de overdracht van taken op afdelingen die tijdelijk zonder leiding zaten, de risicoinventarisatie en -evaluatie, de cultuuraspecten en de opleidingsbehoefte op het gebied van informatisering. De OR heeft ook advies uitgebracht op het vernieuwde reorganisatieplan. Daarnaast heeft de OR onder meer zijn mening gegeven over het jaarplan 2008, de regeling Afscheid medewerkers, de nota Bewust belonen, het voorstel tot afschaffing van de vrije verjaardagsmiddag en het rookbeleid. Imago (volgens de slachtoffers) 10 11

8 3 TEGEMOETKOMINGEN UIT HET SCHADEFONDS Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in 2007 ruim 13 miljoen euro aan tegemoetkomingen in de letselschade uitgekeerd. In totaal zijn aanvragen van slachtoffers van geweldsmisdrijven afgehandeld. Hierbij ging het om eerste aanvragen en 381 bezwaarzaken. In zaken werd een uitkering toegewezen. 3.1 Primaire beslissingen Een primaire beslissing is de beslissing op een eerste aanvraag van een slachtoffer Werkvoorraad Op 1 januari 2007 had het Schadefonds dossiers in behandeling. In 2007 kwamen daar nieuwe aanvragen bij. De totale werkvoorraad bestond in 2007 dus uit dossiers die behandeld moesten worden Afwijzingen Als aan één of meer van de vereiste criteria niet is voldaan, wordt een aanvraag afgewezen. In 2007 zijn aanvragen afgewezen Toewijzingen Een aanvraag wordt toegewezen als het voldoet aan de vereiste criteria (zie 1.3). In 2007 heeft het Schadefonds aanvragen toegewezen. Man mishandelt zijn vrouw langer dan tien jaar Van onze verslaggeefster Anne Boesvelt Afgehandelde aanvragen In 2007 heeft het Schadefonds van de dossiers afgehandeld. Daarvan werden er in de loop van het jaar ingetrokken of voortijdig afgesloten. Voortijdig afsluiten gebeurt bij aanvragen die niet aan de formele vereiste criteria voor het indienen van een aanvraag voldoen, zoals het niet of niet volledig terugsturen van een aanvraagformulier. In totaal leidden aanvragen tot een beslissing van het Schadefonds. Eind 2007 waren er nog dossiers in behandeling Doorlooptijden In vergelijking tot 2006 zijn de doorlooptijden van de primaire aanvragen opgelopen van 19 naar gemiddeld 22 weken. Dit heeft vooral te maken met de hoge werkvoorraad in de eerste helft van 2007: 3500 zaken in juni. In de tweede helft van 2007 is dat sterk teruggebracht naar ruim 1900 zaken. Al tijdens hun verloving wordt een vrouw geslagen door haar latere echtgenoot. Ook nadat ze gehuwd zijn, trapt en schopt hij haar regelmatig en bedreigt hij haar en haar familie met de dood. Thuis gooit hij vaak met spullen, zoals bestek en meubilair, naar de vrouw. De mishandelingen vinden plaats in een periode van meer dan tien jaar. Op een dag steekt de man bij een ruzie zijn echtgenote met een mes in haar rug. Dan doet ze eindelijk aangifte. De man wordt vervolgd. Werkvoorraad begin Nieuwe aanvragen Werkvoorraad eind Afgehandelde aanvragen Werkvoorraad begin Nieuwe bezwaarschriften Werkvoorraad eind Afgehandelde bezwaarschriften 381 Totale werkvoorraad per Totale werkvoorraad per : : : : : : : : : : Primaire aanvragen 2 Bezwaarschriften

9 3 TEGEMOETKOMINGEN UIT HET SCHADEFONDS 3 TEGEMOETKOMINGEN UIT HET SCHADEFONDS Soorten uitkeringen Het Schadefonds keert alleen geld uit voor geleden letselschade. Dat is de schade die is ontstaan door het letsel dat bij het geweldsmisdrijf is toegebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Afhankelijk van de geleden schade kan de Commissie voor beide soorten schade uitkeringen toekennen. Doorgaans bestaat de tegemoetkoming uit een gecombineerde uitkering wegens materiële én immateriële schade. Materiële schade Bij materiële schade gaat het om de daadwerkelijke kosten die een slachtoffer heeft moeten maken als gevolg van het bij het geweldsmisdrijf opgelopen letsel. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van een bezoek aan een arts of psycholoog, kosten van huishoudelijke hulp, schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen en vervoerskosten. Gestolen of vernielde goederen leiden weliswaar tot kosten die het gevolg kunnen zijn van het geweldsmisdrijf, maar niet het directe gevolg van het opgelopen letsel. Dit soort schade komt dus niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Voor materiële schade kan het Schadefonds maximaal J toekennen Aanvragen per provincie Aanvragen per misdrijf en geslacht Immateriële schade Als er sprake is van ernstig letsel wordt, als ook aan de overige criteria is voldaan, een uitkering wegens immateriële schade toegekend. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Immateriële schade is het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het opgelopen letsel. Hoe hoog de uitkering voor immateriële schade is, hangt af van de ernst van het letsel en de gevolgen en de omstandigheden waaronder het misdrijf heeft plaatsgevonden. Het Schadefonds hanteert een letsellijst (zie 2.8) met acht Soort uitkering Materieel Immaterieel Totaal Bedrag 2007 J J J Uitkeringen Bedrag Aantal J.0 - J J J J J J J J J J J J J J J Totaal J Bedrag 2006 J J J Percentage 57,3% 15,1% 7,1% 4,5% 2,6% 7,7% 3,5% 2,2% 100,0% schalen, oplopend van J 550 tot maximaal J Een uitkering wegens immateriële schade is ook mogelijk als een slachtoffer géén materiële schade heeft. Schaal en bedrag Aantal Percentage I J ,9% II J ,2% III J ,8% IV J ,8% V J ,3% VI J ,5% VI J ,3% VI J ,2% Totaal J ,0% Provincie Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Onbekend Primaire verzoeken Artikelgroep Afpersing en bedreiging Diefstal met geweldpleging Misdrijven tegen de openbare orde Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid Misdrijven tegen de zeden Misdrijven tegen het leven gericht Misdrijven tegen het openbaar gezag Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht Mishandeling Scheeps- en luchtvaartmisdrijven Onbekend* * Het aantal onbekend wordt veroorzaakt door het feit dat op het aanvraagformulier in eerste instantie het soort misdrijf niet is opgegeven. Later in de procedure is de aard van het misdrijf wel bekend. Vrouwen Percentage Mannen Percentage Totaal ,2% 48,6% 0,0% 52,7% 85,7% 29,8% 40,0% 49,2% 39,2% - 52,8% 51,2% ,8% 51,4% 0,0% 47,3% 14,2% 70,2% 60,0% 50,8% 60,8% - 47,2% 48,8% Materiële uitkeringen 2007 Immateriële uitkeringen 2007 Aanvragen per provincie Aantal aanvragen per misdrijf en geslacht 14 15

10 3 TEGEMOETKOMINGEN UIT HET SCHADEFONDS 3 TEGEMOETKOMINGEN UIT HET SCHADEFONDS Toewijzing Beslissing op bezwaar De Commissie neemt de beslissing op bezwaar. Zo n beslissing komt tot stand nadat bezwaar is aangetekend tegen een primaire beslissing en het slachtoffer in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden Werkvoorraad Op 1 januari 2007 had het Schadefonds 176 bezwaardossiers in behandeling. In 2007 kwamen daar 579 nieuwe aanvragen bij. De totale werkvoorraad bestond in 2007 dus uit 755 dossiers die behandeld moesten worden Soorten beslissingen op bezwaar De Commissie neemt een bezwaarschrift niet in behandeling wanneer er procedurefouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld wanneer de aanvrager zich niet heeft gehouden aan de termijnen die vastgelegd zijn in de Algemene Wet Bestuursrecht. De Commissie verklaart die zaak dan nietontvankelijk. In 2007 zijn 73 van de 381 afgehandelde bezwaren niet-ontvankelijk verklaard (19,2%). Als een bezwaarzaak wel ontvankelijk is en de aanvrager krijgt van de Commissie gelijk, dan is zijn zaak gegrond. In 2007 leidden 136 aanvragen tot een gegrondverklaring. Krijgt de aanvrager in bezwaar van de Commissie ongelijk dan is zijn zaak ongegrond. Dat gebeurde in 2007 bij 169 zaken. In 3 gevallen werd een aanvraag kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond verklaard. Afwijzing Totaal beslissingen Gegrond Ongegrond Niet ontvankelijk Doorlooptijden In vergelijking tot 2006 zijn de doorloptijden van bezwaarzaken opgelopen van 22 naar 27 weken. Dit heeft vooral te maken met de hoge instroom van bezwaarzaken. Bijna 200 zaken meer dan in 2006, waardoor het langer duurde voordat deze zaken afgerond konden worden. 3.3 Beroepszaken Als een aanvrager vindt dat de beslissing van de Commissie niet juist is en hij ook na de bezwaarprocedure nog niet tevreden is met de uitkomst, dan kan hij in beroep gaan bij het gerechtshof in Den Haag. Het gerechtshof ontving in beroepschriften. In 33 zaken leidde dit in 2007 tot een beschikking van het hof. Hiervan werden er 6 alsnog (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Kennelijk ongegrond/niet ontvankelijk Totaal beslissingen Totaal aantal beslissingen per Europese aanvragen Op 1 januari 2006 is de Europese richtlijn schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven van kracht geworden. Deze richtlijn verplicht alle lidstaten van de Europese Unie om vanaf 1 januari 2006 een schadefonds te hebben. Daarmee is het vanaf die datum mogelijk geworden dat slachtoffers, die in Nederland wonen en in een ander EU-land slachtoffer zijn geworden, via het Nederlandse schadefonds een uitkering bij een ander EU-schadefonds aan te vragen. Met deze richtlijn moet het voor een inwoner van een EUland gemakkelijker worden om een aanvraag voor schadevergoeding uit een ander EU-schadefonds in te dienen. Het schadefonds van het EU-land waar het betreffende slachtoffer woonachtig is, is op grond van de richtlijn verplicht het slachtoffer daarbij te helpen. Dit geldt voor geweldsmisdrijven die op of na 1 januari 2006 in één van de andere EU-landen zijn gepleegd. Het Schadefonds neemt de gehele administratieve afwikkeling uit handen van het slachtoffer; dat wil zeggen het Schadefonds onderhoudt de contacten met de EU-zusterorganisaties. Het Schadefonds zorgt voor vertaling van alle documenten, bewaakt de voortgang van de procedure en houdt het slachtoffer op de hoogte van tussentijdse ontwikkelingen. De uiteindelijke beslissing op de aanvraag om een vergoeding wordt echter genomen door het EU-schadefonds van het land waar het misdrijf heeft plaatsgevonden. De richtlijn voorziet niet in een uniformering van de procedures van de EU-fondsen. Dit betekent dat ieder EU-land zijn eigen voorwaarden en procedures heeft en mag houden. Het schadefonds van het land waarin men woonachtig is, kan het slachtoffer nader informeren over de verschillende procedures en voorwaarden. In 2007 zijn 19 aanvragen bij het Schadefonds ingediend om inwoners van Nederland die in een ander EU-land slachtoffer zijn geworden, ondersteuning te bieden bij het indienen van een aanvraag bij een van de Europese zusterorganisaties. Hiervan zijn 2 aanvragen ingetrokken, 2 aanvragen zijn afgehandeld, terwijl 15 aanvragen nog in behandeling zijn bij het betreffende schadefonds. Gaandeweg bouwt het Nederlandse Schadefonds expertise op als het gaat om het inschatten van de kansen voor de Nederlandse slachtoffers in de verschillende buitenlanden. Hoewel de verwachtingen bij de indieners van de aanvragen vaak hooggespannen zijn, zijn de besluiten op de aanvragen tot nu toe niet hoopgevend. Ieder land hanteert zijn eigen wettelijke criteria en uitvoeringsvoorschriften, die nogal sterk afwijken van de Nederlandse. Er zijn veel onderlinge verschillen. De voorlichting aan potentiële aanvragers wordt hierdoor beïnvloed. Ook blijkt dat de behandelingsduur veelal lang is. 2006: : : : : : : : : Het resterende aantal aanvragen (2006: 2.133) is niet doorgezet en heeft niet geleid tot een inhoudelijke beslissing. 1 Beslissing op primaire aanvragen 2 Beslissingen op bezwaar

11 4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK Een jaarverslag is vooral een overzicht van cijfers en opsommingen van activiteiten. In dit hoofdstuk worden die kille cijfers en opsommingen geïllustreerd met voorbeelden van de aanvragen die dagelijks bij het Schadefonds binnenkomen. Uit privacy-overwegingen zijn alle voorbeelden geanonimiseerd. 4.1 Aanvragen die zijn toegekend Herhaaldelijk huiselijk geweld Mishandeling Langer dan tien jaar mishandeld Ruzie om gestolen fiets Overval en bedreiging met mes Roermond - 12 september 2007 De eigenaresse van een restaurant is aan het werk in haar eigen bedrijf als ze twee jongens de zaak ziet binnenlopen. De twee gaan naast haar staan en één van hen zegt: overval. De jongen heeft een klein mes in handen en houdt het in de richting van de vrouw. Terwijl één van de jongens er voor zorgt dat de vrouw niet weg kan naar de keuken, grijpt de andere het geld uit de kassa. Ook haar mobiele telefoon nemen ze mee. Hierna lopen ze weg. De daders zijn onbekend. De vrouw is sinds de overval bang voor haar klanten en is opgevangen door collega s die met haar samenwerken. Al tijdens hun verloving wordt een vrouw geslagen door haar latere echtgenoot. Ook nadat ze gehuwd zijn, trapt en schopt hij haar regelmatig en bedreigt hij haar en haar familie met de dood. Thuis gooit hij regelmatig objecten, zoals bestek en meubilair, naar de vrouw. De mishandelingen vinden plaats gedurende een periode van meer dan tien jaar. Op een dag steekt de man bij een ruzie zijn echtgenote met een mes in haar rug. Naast de lichamelijke verwondingen heeft zij last van concentratieproblemen, angstgevoelens en depressie. De man wordt vervolgd. Het Schadefonds kent haar J toe vanwege immateriële schade en J 117 voor materiële schade (rechtsbijstand en telefoonkosten). Een oudere man verlaat de supermarkt en neemt plaats op een bankje om te rusten. Hij ziet op een bankje een bekende man zitten die hij ervan verdenkt dat deze eerder zijn fiets heeft gestolen en spreekt hem aan. De bekende man en twee andere mannen slaan hem in het gezicht en in zijn ribben. Ook wordt de man in de rug geschopt en in zijn vinger gebeten. De man heeft rugklachten, een bloedneus, een opgezwollen oogkas en een gebroken rib. Ook geeft de man aan dat hij angst heeft gehad voor hiv-besmetting vanwege de beet in zijn vinger en dat hij hiervoor in behandeling is geweest. Het Schadefonds kent hem J toe vanwege immateriële schade en J 215 voor materiële schade (medische hulp, een bril, reiskosten en telefoonkosten)

12 4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK Diefstal met geweld Zedenmisdrijven Misdrijven tegen het leven gericht Shockschade Nabestaanden Maximale uitkering Overval Een vrouw is aan het werk in haar eigen restaurant en ziet twee jongens de zaak binnenlopen. De twee gaan naast de vrouw staan en één van hen zegt tegen haar: overval. De jongen heeft een klein mes in handen en houdt het in de richting van de vrouw. Terwijl één van de jongens voorkomt dat de vrouw weg kan lopen naar de keuken, grijpt de andere jongen het geld uit de kassa. Ook de mobiele telefoon van de vrouw wordt gepakt. Hierna lopen de twee daders weg. De daders zijn onbekend. De vrouw geeft aan dat ze angst heeft voor haar klanten. Het Schadefonds kent haar J 550 toe vanwege immateriële schade en J 51 voor materiële schade (reiskosten). In een auto Een vrouw ligt na een avond stappen te slapen in haar afgesloten auto. Zij wordt wakker en merkt dat een jongen bovenop haar zit en met zijn vingers haar vagina binnen is gedrongen. Zij begint te schreeuwen en werkt hem de auto uit. De vrouw geeft later aan dat zij depressieve klachten heeft en dat zij zich angstig en onveilig voelt. Zij wordt hiervoor behandeld door een psycholoog. De dader is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden. Het Schadefonds kent haar J toe vanwege immateriële schade en J 48 voor materiële schade (medische hulp). Poging tot moord Na een dag hard gewerkt te hebben gaat een vrouw naar huis. De vrouw gaat op aanraden van haar man naar bed, omdat zij erg moe is. De slaapkamer bevindt zich op de eerste etage van haar woning. Op een gegeven moment wordt de vrouw wakker en ontdekt zij dat er een brand in haar woning woedt. Door de hitte van de vlammen op de overloop, kan zij de woning niet verlaten. Om toch aan de vlammen te ontkomen, springt de vrouw vervolgens uit het raam naar beneden. Ten gevolge van de sprong uit het raam wordt de vrouw naar het ziekenhuis gebracht, waar ernstige verwondingen vastgesteld worden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de overloop besprenkeld is met motorbenzine en dat er geen braakschade is. De man van de vrouw is veroordeeld wegens poging tot moord. Gevecht met dodelijke afloop Een man is bij zijn neef op bezoek. De deurbel gaat en de neef opent de deur. De man ziet dat zijn neef in gevecht raakt met de man die aanbelde. De man ziet dat deze man een mes in zijn hand heeft. De man besluit in te grijpen en pakt de dader vast. Intussen valt de neef op de grond. De man roept naar zijn neef dat hij op moet staan. Vervolgens ziet de man dat de broek van zijn neef langzaam doordrenkt met bloed raakt. De man hoort zijn neef naar lucht snakken. De neef overlijdt voordat de politie en ambulance ter plaatse zijn. Het Schadefonds kent hem J toe vanwege shockschade. Geweld gepleegd door ontoerekeningsvatbare dader De psychotische zoon van een man stelt zich zeer agressief op. De zoon ziet zijn vader aan voor de duivel. Wegens de psychische gesteldheid van de zoon, probeert de familie de zoon te plaatsen in een inrichting. De zoon gaat naar zijn vader en er ontstaat ruzie tussen beiden. Omwonenden horen veel lawaai in de woning van de man en zien vervolgens dat de zoon de woning verlaat. Aan vrienden vertelt de zoon dat hij zijn vader gedood heeft. Zijn vader zag er monsterachtig uit en het gevecht was een gevecht waar er maar één kon winnen. De vrienden lichten de familie in. Een familielid neemt polshoogte in de woning en treft de vader dood in zijn woning aan. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij vele malen gestoken is met een mes. Hond uitlaten Een man laat zijn hond uit. De hond blaft tegen een jongen, waarna de jongen de hond schopt. De man zegt hier iets van en wordt vervolgens door de jongen in elkaar geslagen en geschopt. Het letsel van de man bestaat uit een breuk van het kuit- en scheenbeen, waaraan hij wordt geopereerd. De genezing verloopt slecht, waarna een tweede operatie volgt. De man wordt uiteindelijk voor minimaal een jaar volledig arbeidsongeschikt verklaard, waardoor hij zijn zelfstandige tandartspraktijk stop moet zetten. Het Schadefonds kent hem J toe vanwege immateriële schade en J voor materiële schade wegens verlies van arbeidsvermogen. Het Schadefonds kent haar J toe vanwege immateriële schade en J 940 voor materiële schade (ziekenhuisverblijf en mantelzorg). Het Schadefonds kent de nabestaanden J toe wegens gemaakte kosten voor de begrafenis en vervoer

13 4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 4.2 Aanvragen die zijn afgewezen Geen geweldsmisdrijf Geen ernstig letsel Niet-ontvankelijkheid Medeschuld In de schade voorzien Afsteken van vuurwerk Afgebroken tand Misdrijf vóór 1973 Steekpartij Kosten vergoed door verzekering Een man staat op oudejaarsdag buiten voor zijn woning. De man staat bij parkeerplaatsen en er rijdt een auto weg. Op de lege parkeerplaats ziet de man vonken. De man vermoedt dat het vuurwerk betreft en draait met zijn handen op zijn oren zijn hoofd van het vuurwerk af. Tijdens het afwenden komt het vuurwerk al tot ontploffing. Als gevolg van de ontploffing van het vuurwerk loopt de man letsel op aan zijn oor. Omdat het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag gelegitimeerd is en niet gebleken is dat onverantwoord met het vuurwerk is omgegaan, is niet aannemelijk geworden dat er tegen de man opzettelijk geweld is gepleegd. De aanvraag is afgewezen. Een jongeman is met een vriend in een kroeg waar zij twee, hen vaag bekende, broers tegenkomen. Eén van de broers wordt aangestoten, waardoor hij bier uit zijn glas morst. De broers beschuldigen de jongeman en eisen een nieuw biertje. De jongen ontkent iets te hebben gedaan en weigert een nieuw biertje te halen. Hierop slaat één van de broers tegen de lip van de jongen. De andere broer gooit een bierflesje in de richting van de jongen, die dit flesje op de mond krijgt. Als gevolg hiervan breekt bij hem een deel van een voortand af en moet een nieuw stukje worden ingezet. De aanvraag is afgewezen omdat de jongen geen ernstig letsel in de zin van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft opgelopen. Een vrouw is tijdens haar jeugd seksueel misbruikt door naasten. Uit onderzoek van de medisch adviseur van de Commissie blijkt dat het misbruik plaats heeft gevonden tussen 1962 en Omdat het misdrijf in zijn geheel gepleegd is vóór 1973, is op grond van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven een uitkering hiervoor niet mogelijk. De aanvraag is afgewezen. Een man ziet in een winkelcentrum zijn dochter lopen met een jongen. Hij is erop tegen dat zijn dochter contact heeft met deze jongen. Na een woordenwisseling geeft de vader een klap in het gezicht van de jongen. Even later loopt de jongen samen met twee familieleden de woning van de vader in. Hoewel de vader dit ontkent, verklaren getuigen dat de vader met een mes steekt naar één van de familieleden van de jongen. Eén van hen loopt steekwonden op. De jongen steekt de vader met een schroevendraaier en de vader loopt ook steekwonden op. Zowel de jongen als de vader is veroordeeld door de strafrechter. De aanvraag van de vader is afgewezen omdat het voor de Commissie aannemelijk is geworden dat de ontstane schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de vader is toe te rekenen. Een vrouw loopt met haar vriend in een winkelcentrum. Plotseling trekt er iemand aan haar jas, waardoor ze uit balans raakt. De vrouw ziet dat een man, met wie zij een jaar eerder eenmalig chatte, aan haar jas getrokken had. De man scheldt de vrouw uit en duwt haar tegen een muur. Vervolgens geeft de man de vrouw een kopstoot en rent hij weg. Door de kopstoot verliest de vrouw een tand. De vrouw heeft een uitkering uit het Schadefonds ontvangen. Daarna heeft zij als gevolg van haar gebitsletsel nog meer kosten gemaakt. Omdat deze kosten zijn vergoed door de zorgverzekeraar, wordt de voor deze kosten ingediende aanvullende aanvraag afgewezen

14 5 SAMENSTELLING COMMISSIE EN BUREAU 5.1 Commissieleden De heer mr. J. P. G. Poell (voorzitter) Coördinerend vice-president van de Rechtbank Rotterdam, sector strafrecht De heer mr. drs. P. W. G. de Beer Plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket Zutphen De heer drs. P. J. Brunner Psycholoog, teamleider volwassenenzorg GGZ De Gelderse Roos De heer prof. dr. mr. J. J. M. van Dijk (vanaf november) Hoogleraar victimologie in Tilburg; voormalig hoofd van het WODC De heer mr. J. H. Gombert (tot juli) Regiodirecteur Ag UWV De heer mr. P. A. M. Hendriks (ondervoorzitter) Coördinerend vice-president van het Gerechtshof s-hertogenbosch, sector strafrecht Mevrouw drs. E. M. Hubers Psycholoog/psychotherapeut RIAGG Rijnmond, afdeling psychotherapie Vlaardingen Arbeidsongeschikt geworden door mishandeling Alkmaar - Een man uit Heilo is zijn werk kwijt doordat hij het niet goed vond dat zijn hond geschopt werd. Hoe dat kan? Een man laat zijn hond uit en uit speelsigheid blaft die hond tegen een passerende jongen. Die trapt dan tegen de hond. De man zegt hier uiteraard iets van en wordt vervolgens door de jongen in elkaar geslagen en geschopt. Het letsel dat hij daar aan overhoudt is een breuk van het kuit- en scheenbeen. Hij wordt geopereerd. Maar de genezing verloopt traag en slecht, zodat een tweede operatie moet volgen. De man is nu voor minimaal een jaar volledig arbeidsongeschikt verklaard, en moet zijn zelfstandige tandartspraktijk stop zetten. De heer mr. G. D. Noordijk Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof s-hertogenbosch; oud-advocaat Mevrouw mr. M. D. J. van Reenen-Stroebel Vice-president van de Rechtbank s-gravenhage, sector bestuursrecht Mevrouw mr. B. van Roon Teamleider Proces & Advies/juridisch adviseur bij de Juridische diensten van de gemeente Rotterdam De heer P. A. Schaafsma Lid/vice-voorzitter van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken Bestuurslid Stichting Het Expertisecentrum Oud president-directeur van de Sociale Verzekeringsbank De heer mr. G. M. Zuur Secretaris van de Commissie, tevens directeur van het bureau Medisch adviseurs De heer drs. P. M. A. van der Brugh Arts De heer drs. J. C. B. M. Rensing Arts 24 25

15 5 SAMENSTELLING COMMISSIE EN BUREAU 5 SAMENSTELLING COMMISSIE EN BUREAU 5.2 Personeel bureau Schadefonds Geweldsmisdrijven per Organigram Directeur De heer mr. G. M. Zuur Adjunct directeur/hoofd behandelzaken De heer drs. J. S. J. Bierhoff Beleid en Staf De heer mr. J. A. Kniep Mevrouw mr. J. C. Sikkens Mevrouw S. Chierandjoe-Mataw Informatisering en Automatisering (I&A) De heer K. Buddelmeijer De heer F. van Dam De heer ing. E. Joppe Beheer en bedrijfsvoering (B&B) De heer P. A. J. de Barse Mevrouw M. E. Bergman Mevrouw T. J. Brandon Mevrouw J. Chotkan-Sardjoe De heer Y. el Hamri Mevrouw L. Grossouw De heer G. R. G. J. van der Weide De heer E. R. Laurens Mevrouw E. J. Riebroek De heer P. S. Thakoerdin De heer drs. W. K. Vis Mevrouw A. Kuipers Unit bezwaarzaken Mevrouw mr. W. A. J. Fanoy-Vogel De heer R. C. D. de Jager Mevrouw M. A. dos Santos Cabral Unit besliszaken Mevrouw mr. J. T. Bekker (hoofd) Mevrouw mr. N. Erkelens-Boering (hoofd) De heer mr. J. van der Aart Mevrouw S. Azdad De heer J. P. Bakker De heer G. B. Bauwens Mevrouw mr. A. S. R. Bisesser-Chigharoe Mevrouw mr. N. Bruggers Mevrouw mr. A. de Bruin Mevrouw mr. A. E. van Dijk De heer drs. G. Gerritsen Mevrouw V. D. R. Ghiraw Mevrouw mr. D. Herdé Mevrouw mr. G. S. E. Hiwat Mevrouw F. van Holsteijn Mevrouw mr. I. H. A. Hoogenraad Mevrouw mr. D. Spanjers- de Jong Mevrouw mr. A. M. Lageweg-Dijkstra Mevrouw mr. K. H. de Lang Mevrouw P. O. Loppies Mevrouw F. C. Menke Mevrouw mr. I. Montforts De heer A. G. Sidiropoulos Mevrouw J. J. Spek Mevrouw mr. H. K. M. Timmermans Mevrouw mr. B. M. Vlasblom Mevrouw J. Wagemans De heer mr. J. Warntjes De heer mr. J. C. M. van de Weerd Mevrouw M. Zwijnenburg Unit procesondersteuning Mevrouw A. J. M. Vloet (hoofd) Mevrouw K. de Bruijn Mevrouw C. J. H. de Bruin Mevrouw F. B. M. Flokstra Mevrouw J. Heemskerk-van de Wiel Mevrouw M. H. Muskiet Mevrouw K. Molavi Mevrouw J. C. de Niet-Beemster Mevrouw R. A. M. Nocera Mevrouw P. C. Oelrichs Mevrouw C. Spaans Mevrouw G. Tunali Ministerie van Justitie Directie Sanctie- en Preventiebeleid Beleid en staf Unit bezwaarzaken Ministerie van Justitie Directie Sanctie- en Preventiebeleid Adjunct-directeur/ Hoofd Beleid en Bedrijfsvoering Vóór de reorganisatie van 1 februari 2008 Directeur + secretaris Adjunct directeur + hoofd behandelzaken Unit besliszaken Ná de reorganisatie van 1 februari 2008 Directeur + secretaris Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven Informatisering en automatisering Beheer en bedrijfsvoering Unit procesondersteuning Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven Directieondersteuning Afdeling Behandelzaken Noord Afdeling Behandelzaken Zuid Afdeling Procesondersteuning 26 27

16 Colofon Uitgave: Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk, Samenstelling en eindredactie: Annelize van Dijk Concept en realisatie: Plan: Agnes van der Pol, Breda Foto's: Frans Lossie, Heusden Druk: Koninklijke Drukkerij Broese & Peereboom, Breda 28

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. In het kort 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. In het kort 7 Jaarverslag 2008 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 7 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Huidig en verwacht beleid 9 Het werk in de dagelijkse praktijk 10 3. De cijfers 12 Primaire

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven 1.1 Waarom een Schadefonds Geweldsmisdrijven? 1.2 Hoe kunnen slachtoffers een uitkering aanvragen? 1.3 Wie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. In het kort 6

Voorwoord 5. 1. In het kort 6 Jaarverslag 2009 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 6 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Huidig en verwacht beleid 9 Het werk in de dagelijkse praktijk 11 Onderzoeken 12 3. De cijfers

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering slachtoffer

Aanvraag Uitkering slachtoffer Aanvraag Uitkering slachtoffer Bent u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En heeft u door dit geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel? Dan kunt

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. In het kort 6

Voorwoord 5. 1. In het kort 6 Jaarverslag 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 6 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Relevant beleid 9 Relevant onderzoek 9 Samenwerken met ketenpartners 10 De Europese schadefondsen

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is het overleden slachtoffer geen naaste van u, maar heeft u wel de begrafenis of crematie betaald? Dan kunt u met dit formulier een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is een naaste van u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En is deze naaste hierdoor overleden? Dan kunt u mogelijk een uitkering

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] wonende te [plaats] hierna te noemen: aanvraagster

Mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] wonende te [plaats] hierna te noemen: aanvraagster Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ***** Datum uitspraak: 3 februari 2017 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. 1 Organisatie. 2 Tegemoetkoming Schadefonds. 3 Voorbeelden uit de praktijk. 4 Samenstelling commissie per 31 december 2004

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. 1 Organisatie. 2 Tegemoetkoming Schadefonds. 3 Voorbeelden uit de praktijk. 4 Samenstelling commissie per 31 december 2004 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Organisatie 1.1 Aanvragen beoordelen: de Commissie van het Schadefonds 1.2 Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren: het secretariaatsbureau 1.3 Veranderingen in de werkwijze 1.4

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig. psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming en erkent

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig. psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming en erkent Jaarverslag 2011 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming en erkent daarmee het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven.

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven. ~,tl~ 3 / Nootailfafiltoor 7: ~.,1 e d 1ff 0 Postbus 14208 3508 SH Utrecht Pallas Athertedreef 27 3561 PE Utrecht 03023401 16 F 030 231 76 55 info@s~achtofferhuip.fli w www.s}achtofferhulp.ni / Ministerie

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen 23 oktober 2012 Inleiding Beroering rond voorwaardelijke invrijheidstelling Michèle Martin

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven door het toewijzen van een aanvraag, in feite vaststelt dat verzoeker zijn zoon seksueel heeft misbruikt, althans het in

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 en Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Jaarverslag 2011 en Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Jaarverslag 2011 en 2012 Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs Postbus 95572 2509 CN Den Haag T 070 331 52 44 F 070

Nadere informatie

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING Deel 1: politie Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2012, Special Schadefonds Geweldsmisdrijven Nummers: 1 25 JBS 2012, nr. 1 SGM 30 juni 2008 Kenmerk: 72525/MS Zedenmisdrijf. 1. Verlies arbeidsvermogen: vergoeding misgelopen verlofuren. 2. Vergoeding van

Nadere informatie

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Staatssecretaris van Veiligheid en Schedeldoekshaven 100 2511 EX

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

ó o De Commissie heeft besloten dat uw bezwaar ongegrond is. Hieronder leest u waarom.

ó o De Commissie heeft besloten dat uw bezwaar ongegrond is. Hieronder leest u waarom. O. ó o -> Ons kenmerk Behandelaar Telefoon Datum Bijlage(n) Onderwerp Uw kenmerk De heer I 102732/JH Mevrouw l (070) 414 20 79 6 juli 2015 geen De beslissing op het bezwaarschrift Postbus 1947 2280 DX

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 3 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2617

ECLI:NL:CRVB:2017:2617 ECLI:NL:CRVB:2017:2617 Instantie Datum uitspraak 28-07-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12/3068 Wajong Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 5 juni 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.4 SCHADE VERHALEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, beleidsmedewerker, afdeling Juridische Zaken, leidinggevende

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 17 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Voor u als slachtoffer of nabestaande is het mogelijk om tijdens de rechtszaak een verklaring af te leggen of in te dienen. Spreekrecht en schriftelijke

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor slachtoffer

Aanvraag uitkering voor slachtoffer Aanvraag uitkering voor slachtoffer Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade M.P.G. Schipper & I. van der Zalm Published in AV&S 2010/3, nr. 15,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

Evaluatie inzet Investiga in 2013 en 2014

Evaluatie inzet Investiga in 2013 en 2014 Evaluatie inzet Investiga in 2013 en 2014 Auteur: Serge Deceuninck Afdeling: Team Maatschappelijke Ontwikkeling & Participatie Versienummer: 1.0 Datum: 21 januari 2015 Corsanummer: T15.00034 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid

Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid Schadefonds Geweldsmisdrijven Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid Een onderzoeksrapport over de effecten van het burgergericht werken en het all-in beleid Charlie Maas Salomé Schiltkamp Diandra

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

[naam], geboren op [datum], wonende te [plaats], hierna te noemen: klager, juridisch adviseur: mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam,

[naam], geboren op [datum], wonende te [plaats], hierna te noemen: klager, juridisch adviseur: mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam, 11 september 2012 De Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland (rechtsopvolger van de Beoordelings-

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 Rechtbank Overijssel datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries Rechtbank Overijssel pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De klachtenregeling

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij

Nadere informatie

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Letselschade U heeft letsel opgelopen bij een ongeval. Dat is erg vervelend. In deze folder leest u hoe we omgaan met letselschade en wat

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer 2009D21318 31 753 Rechtsbijstand VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009 De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van 10 maart 2009 over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is

Nadere informatie

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN 2014D36200 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft over de beleidsdoorlichting slachtofferzorg (Kamerstuk 33 199, nr. 4) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari Rapportnummer: 2014/012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari Rapportnummer: 2014/012 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari 2014 Rapportnummer: 2014/012 2 Klacht Verzoeker ontving een bekeuring vanwege een verkeersovertreding.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 Rapport Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 6 mei 2006 hebben gereageerd op zijn verzoek om

Nadere informatie

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Uitgave mei 2011 Voorwoord Dit is een handzaam naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met of een rol vervult bij een agressie- of geweldincident.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 10-02-2010 Datum publicatie 10-02-2010 Zaaknummer 06/800866-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie