Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing v1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing v1.1"

Transcriptie

1 Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing v1.1 Final

2 Inhoudsopgave 1. nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing-v Revision History Concept Mindmap Purpose Patient Population Evidence Base Information Model Example Instances Instructions Interpretation Care Process Example of the Instrument Constraints Issues References Functional Model Traceability to other Standards Disclaimer Terms of Use Copyrights NFU Page 2

3 1. nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing-v1.1 DCM::CoderList Linda Mook DCM::ContactInformation.Address * DCM::ContactInformation.Name * DCM::ContactInformation.Telecom * DCM::ContentAuthorList Barry Phelps, Jan Talmon, Theo Wiggers, Linda Mook, Eric de Kant; DCM::CreationDate DCM::DeprecatedDate DCM::DescriptionLanguage nl DCM::EndorsingAuthority.Address DCM::EndorsingAuthority.Name NFU DCM::EndorsingAuthority.Telecom DCM::Id DCM::KeywordList advance directives, behandel aanwijzing, wilsverklaring, behandelbeperking DCM::LifecycleStatus Final DCM::ModelerList Linda Mook DCM::Name «DCM» nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing DCM::PublicationDate DCM::PublicationStatus Published DCM::ReviewerList Projectgroep generieke overdrachtsgegevens DCM::RevisionDate DCM::Superseeds DCM::Version Revision History Eerste gepubliceerde versie Kleine aanpassingen en bugfixes 1.2 Concept Het onderdeel behandelaanwijzing bevat een overzicht van de afgesproken beperkingen in de behandeling en de mondelinge of schriftelijke wilsverklaringen die betrekking hebben op de patiënt. 1.3 Mindmap 1.4 Purpose Een goed overzicht van wensen van de patiënt of diens gevolmachtigde en behandelaanwijzingen met betrekking tot de patiënt over gewenste behandelingen is belangrijk voor de overdracht naar andere behandelaars. Vooral in de acute situatie is een beknopte en overzichtelijke lijst van belang. De ontvanger kan het overzicht gebruiken om de bestaande behandelaanwijzingen met de patiënt, 2013 NFU Page 3

4 zijn familie of gevolmachtigde te bespreken en om het in het eigen beleid op te nemen. 1.5 Patient Population 1.6 Evidence Base De sterke relatie tussen behandelaanwijzingen en wilsbeschikking zijn deze voor de Nederlandse situatie samen gevoegd in deze klinische bouwsteen. Behandelaanwijzingen worden gebruikt door zorgverleners om in acute situaties beleid te bepalen. Door de grote verscheidenheid van ziektebeelden gaat het niet alleen om een reanimatie setting maar ook om situaties waar ten gevolge van een bestaand ziektebeeld de conditie van de patiënt zeer snel achteruit gaat. Bij behandelingcodelijst: De projectgroep heeft besloten defibrillatie ook als los item mee te nemen al hoewel dit ook onderdeel van reanimatie is. Hiermee is het mogelijk om ondanks een niet reanimeren beleid expliciet aan te geven dat defibrillatie bijvoorbeeld bij een hartritmestoornis wel is toegestaan. Intubatie is als los item meegenomen omdat het inbrengen van een tube bij 'pulmonary/respiratory cripple' patiënten met een progressieve spier/zenuwaandoeningen zoals bijvoorbeeld ALS is meestal een beslispunt aangezien zij vaak niet meer van de beademing af komen. 1.7 Information Model 2013 NFU Page 4

5 class Information Model Name: Information Model Author: MookL Version: 1.1 Created: :51:46 Updated: :13:32 BehandelingCodelijst A «data,enumeration» Behandeling 0..1 «data,reference» Aandoening::Probleem WilsverklaringTypeCodelijst A «data,enumeration» BehandelingToegestaan 1 «rootconcept» BehandelAanw ijzing 0..* «data,enumera... WilsverklaringType 1..* BehandelingToegestaanCodelijst onderbouwt {Als Toegestaan = Ja, maar met beperkingen (JA_MAAR)} A ST Beperkingen TS * «container» Verificatie 0..* «container» Wilsv erklaring Geverifieerd «data,reference» Gevolmachtigde:: Contactpersoon BL BeginDatum * TS EindDatum 0..1 TS VerificatieDatum «data,enumeration» GeverifieerdBij GeverifieerdBijCodelijst A «rootconcept» «container» BehandelAanwijzing Rootconcept van de sectie 'Behandelaanwijzingen'. Dit concept bevat alle elementen van de sectie 'Behandelaanwijzingen' Een aanwijzing voor behandelaar(s) welke behandelingen (nog) wenselijk zijn en eventueel de omstandigheden rondom die behandeling. NL CM:2.1.1 Wilsverklaring Een (schriftelijke) verklaring waarin iemand de wensen aangeeft met betrekking tot toekomstig medisch handelen, voor het geval deze persoon op dat moment niet meer in staat is (of wordt geacht) hierover beslissingen te nemen. Container van het concept wilsverklaring. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept wilsverklaring. NL CM: WilsverklaringType De verschillende soorten/type wilsverklaringen die worden onderscheiden. NL CM: NFU Page 5

6 DCM::ExampleValue niet reanimeren verklaring DCM::ValueSet WilsverklaringTypeCodelijst DCM::ExampleValue DCM::ReferencedDefin itioncode Gevolmachtigde::Contactpersoon De persoon die in de ondertekende volmacht als gevolmachtigde wordt benoemd. NL CM: SnomedCT: holds power of attorney (finding) Mw. Pieterse NL CM:3.1.1 Dit is een verwijzing naar concept 'Contactpersoon' in de bouwsteen 'OverdrachtContactpersoon' «container» Verificatie Geeft aan of de behandelaanwijzing met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde recent is besproken en geverifieerd. DCM::ExampleValue Container van het concept verificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept verificatie. NL CM:2.1.8 Geverifieerd Behandelaanwijzingen worden periodiek geverifieerd. De waarde geeft aan of dit heeft plaats gevonden BL NL CM:2.1.9 geverifieerd VerificatieDatum Datum waarop de verificatie met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde heeft plaatsgevonden. TS NL CM: DCM::ExampleValue GeverifieerdBij De persoon met wie de behandelaanwijzing is besproken en zo geverifieerd. NL CM: NFU Page 6

7 DCM::ExampleValue Patient DCM::ValueSet GeverifieerdBijCodelijst NL CM:2.1.2 DCM::ExampleValue ALS DCM::ReferencedDefin NL CM:5.1.2 itioncode Aandoening::Probleem Het probleem of aandoening waarvoor een patiënt een wilsverklaring heeft opgesteld Behandeling Dit is een verwijzing naar concept 'Probleem' in de bouwsteen 'OverdrachtProblemen' Medische behandeling SnomedCT: Medical procedure (procedure) NL CM:2.1.3 DCM::ExampleValue Opname op IC DCM::ValueSet BehandelingCodelijst DCM::ExampleValue DCM::ExampleValue DCM::ValueSet DCM::ExampleValue BehandelingToegestaan De opties over het wel of niet toestaan van de behandeling. NL CM:2.1.4 ja, behandeling toegestaan maar met beprekingen nee BehandelingToegestaanCodel ijst Beperkingen De beperkingen of specifieke omstandigheden waarbij een bepaalde behandeling nog is toegestaan ST NL CM:2.1.5 voor intubatie eerst overleg met echtgenote BeginDatum Datum wanneer de behandelaanwijzing van kracht is geworden. TS NL CM:2.1.6 DCM::ExampleValue NFU Page 7

8 EindDatum Datum waarop de behandelaanwijzing eindigt. Indien de datum niet expliciet is, bijvoorbeeld tekstueel "tot aan ontslag uit het ziekenhuis" komt deze als vrije tekst in 'originaltext' TS NL CM:2.1.7 DCM::ExampleValue 01 jan 2012 DCM::ExampleValue «document» BehandelingCodelijst BehandelingCodelijst OID: Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description Administration of blood product (procedure) Admission to intensive care unit (procedure) Basic life support (procedure) Intubation of respiratory tract (procedure) Antibiotic therapy (procedure) SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT Toediening van een bloedproduct Bloedtransfusie of toediening van rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en bloedplasma Opname op IC Opname op de afdeling intensieve zorg waar ''Advance Life Support" wordt toegepast. Reanimatie Basic Life Support waaronder wordt verstaan luchtweg vrijmaken hartmassage (bij voorbeeld met AED) kapbeademing Intubatie Onderdeel van Advance Life Support waarbij wordt geïntubeerd en een tube wordt ingebracht. Antibiotica Behandeling met antibiotica (bij infecties of sepsis) Direct current defibrillation (procedure) SNOMED CT Other OTH NullFlavors Defibrilatie Het proberen te herstellen van het normale hartritme bij een hartstilstand/ernstige ritmestoornis met behulp van een AED. Overige behandelingen, namelijk (in vrije tekst meegeven) 2013 NFU Page 8

9 «document» BehandelingToegestaanCodelijst BehandelingToegestaan Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description Ja JA NL CM CS Ja, maar met JA_MAAR NL CM CS beperkingen Nee NEE NL CM CS behandeling is toegestaan en/of wenselijk. behandeling toegestaan en/of wenselijk maar met beperkingen die dan ook vermeld moeten worden bij de overdracht behandeling niet toegestaan en/of wenselijk «document» GeverifieerdBijCodelijst GeverifieerdBijCodelijst Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description Patient SNOMED CT Patiënt Parent SNOMED CT Ouder Guardian SNOMED CT Voogd Gevolmachtigde GVOLM NL CM CS Gevolmachtigde Other OTH NullFlavor Anders, namelijk (in vrije tekst meegeven) «document» WilsverklaringTypeCodelijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst NFU Page 9

10 Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description niet reanimeren verklaring NR NL CM CS Volmacht VOL NL CM CS Behandelverbo d VERB NL CM CS Dit betreft een door de patiënt ondertekende schriftelijke verklaring of een niet reanimeren penning die door de patiënt aan een ketting op de borst wordt gedragen of een tatoeage. Schriftelijk vastgelegde bevoegdheid die iemand (de volmachtgever/patiënt) verleent aan een ander (de gevolmachtigde) om in zijn naam beslissingen te nemen. Een door de patiënt ondertekend document waarin zoveel als mogelijk eenduidig de wensen rondom wel/niet behandelen en de context daarvan staan beschreven. Mondelinge afspraak MON NL CM CS Een mondelinge afspraak tussen de patiënt en zijn behandelaar over nog gewenste behandelingen. Other OTH NullFlavor Andere verklaring vanuit de patiënt, namelijk (in vrije tekst meegeven) 1.8 Example Instances 1.9 Instructions Bij BehandelingToegestaan: Indien er bepaalde condities of omstandigheden zijn waarbij behandeling is toegestaan kunnen deze condities in vrije tekst worden meegegeven bij data item 'Beperkingen'. Bij Behandeling: Bij optie 'overige behandelingen, namelijk' is de vastlegger vrij in de omschrijving. Hier kunnen onder andere details rondom wensen over bijvoorbeeld wel of niet intraveneuze/parenterale voeding, gebruik Optiflow etc. worden meegenomen. Bij alle data (BeginDatum, EindDatum en VerificatieDatum), is het mogelijk om alleen maand en/of jaar in te vullen als ook in vrije tekst Interpretation 2013 NFU Page 10

11 1.11 Care Process 1.12 Example of the Instrument custom AdvanceDirectives 1.13 Constraints Deze gegevensset is van toepassing op de overdracht van patiënten gegevens conform CCR/D format zoals is uitgewerkt binnen het project Generieke overdracht gegevens van de NFU 1.14 Issues 1.15 References 2013 NFU Page 11

12 1.16 Functional Model 1.17 Traceability to other Standards Deze klinische bouwsteen heeft een relatie met CCR, Continuity of Care Record (ASTM CCR E en C, Continuity of Care Document. (HL7 Implementation Guide: A Release 2 Continuity of Care Document (C)) 1.18 Disclaimer Het project Generieke Overdrachtsgegevens besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze Klinische Bouwsteen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Het project Generieke Overdrachtsgegevens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het project Generieke Overdrachtsgegevens of door U aan het project Generieke Overdrachtsgegevens via een website van X of via e mail, of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt het project Generieke Overdrachtsgegevens geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens het project Generieke Overdrachtsgegevens via deze Klinische Bouwsteen, Het project Generieke Overdrachtsgegevens aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze Klinische Bouwsteen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Klinische Bouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van deze Klinische Bouwsteen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie Terms of Use De gebruiker mag de informatie van deze Klinische Bouwsteen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de informatie van deze Klinische bouwsteen gelden de copyrights bepalingen uit de betreffende paragraaf Copyrights De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 3.0 (zie ook nc sa/3.0/nl/) 2013 NFU Page 12

Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtlevensovertuiging v1.1

Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtlevensovertuiging v1.1 Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtlevensovertuiging v1.1 Final Inhoudsopgave 1. nl.nfu.overdrachtlevensovertuiging-v1.1... 3 1.1 Revision History... 3 1.2 Concept... 3 1.3 Mindmap... 3 1.4 Purpose...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.behandelaanwijzing Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.behandelaanwijzing-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.lichaamslengte Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.lichaamslengte-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.huidaandoening Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.huidaandoening-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose... 4

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.levensovertuiging Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.levensovertuiging-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.gezinssituatie Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.gezinssituatie-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose... 5

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.overdrachtvalrisico Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.overdrachtvalrisico-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.vermogentothaarverzorging Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.vermogentothaarverzorging-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.functiezintuiglijkewaarneming Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.functiezintuiglijkewaarneming-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.ondervoeding Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.ondervoeding-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose... 5 1.5

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.slaapfunctie Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.slaapfunctie-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose... 5 1.5

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.alert Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.alert-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient Population...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.functiehoren Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.functiehoren-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose... 5 1.5

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.overdrachtverrichting Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.overdrachtverrichting-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.medicatieverstrekking Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.medicatieverstrekking-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.communicatievaardigheden Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.communicatievaardigheden-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.drugsgebruik Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.drugsgebruik-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 5 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.infuus Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.infuus-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient Population...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.verpleegkundigeinterventie Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.verpleegkundigeinterventie-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.ademhaling Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.ademhaling-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.blaasfunctie Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.blaasfunctie-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose... 5 1.5

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.mustscore Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.mustscore-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.vaccinatie Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.vaccinatie-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.overdrachtconcern Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.overdrachtconcern-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose...

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.brandwond Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.brandwond-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.bloeddruk Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.bloeddruk-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.overdrachtlaboratoriumuitsla g Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.overdrachtlaboratoriumuitslag-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 5 1.3

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.wond Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.wond-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient Population...

Nadere informatie

Praten over behandelwensen en -grenzen

Praten over behandelwensen en -grenzen Praten over behandelwensen en -grenzen Praten over behandelwensen en -grenzen Informatie voor patiënten en familie Inleiding Als patiënt komt u in het UMC Utrecht met een bepaalde behandelwens. Meestal

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen In deze folder leest u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking zijn niet reanimeren en

Nadere informatie

Health & Care Information Model:

Health & Care Information Model: Health & Care Information Model: nl.zorg.zorgverlener Final Managed by: Page 2 Content 1. nl.zorg.zorgverlener-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 5 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5

Nadere informatie

Registratie aan de Bron

Registratie aan de Bron Registratie aan de Bron Kwaliteitsforum NKI, Diemen 17 juni 2014 Ernst de Bel Informatie Architect Arts Synopis wat is de context; wat gebeurt er bij NFU mbt Registratie aan de bron wat in het bijzonder

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Afdeling kwaliteit en veiligheid 1 In deze folder leest u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking

Nadere informatie

Detailed Clinical Models (DCM) klinische bouwstenen

Detailed Clinical Models (DCM) klinische bouwstenen Detailed Clinical Models (DCM) klinische bouwstenen Linda Mook, linda.mook@gmail.com Parelsnoer, AMC,TraIT (and UMCG per 1-9-2013) NBIC BioAssist Meeting 12 Jul. 2013 Agenda 1. What is a DCM? 2. What is

Nadere informatie

Health & Care Information Model:

Health & Care Information Model: Health & Care Information Model: nl.zorg.drugsgebruik Final Managed by: Page 2 Content 1. nl.zorg.drugsgebruik-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 5 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5

Nadere informatie

15A249 029499005 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.129,01

15A249 029499005 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.129,01 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 15A249 029499005 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.129,01 15A259 029499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen In deze folder leest u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking zijn niet reanimeren en

Nadere informatie

eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens

eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens Congres Architectuur in de zorg Erna Vreeke Adviseur ecare, V&VN, Nictiz Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie, Nictiz 26-06-2014 Irene van

Nadere informatie

Afspraken maken over uw behandelgrenzen

Afspraken maken over uw behandelgrenzen Algemeen Afspraken maken over uw behandelgrenzen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG044 / Afspraken maken over uw behandelgrenzen / 06-10-2015

Nadere informatie

Niet-reanimeren en andere behandelafspraken

Niet-reanimeren en andere behandelafspraken Niet-reanimeren en andere behandelafspraken In deze folder leest u over de behandelafspraken die u kunt maken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelafspraak zijn niet-reanimeren en geen bloedtransfusie.

Nadere informatie

Health & Care Information Model:

Health & Care Information Model: Health & Care Information Model: nl.zorg.medicatietoediening Final Managed by: Page 2 Content 1. nl.zorg.medicatietoediening-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 4 1.4 Purpose...

Nadere informatie

Grenzen in de behandeling

Grenzen in de behandeling Grenzen in de behandeling Niet-reanimeren en andere behandelbeperkingen Informatie voor patiënten F1077-0030 oktober 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Health & Care Information Model:

Health & Care Information Model: Final Managed by: Page 2 Content 1. -v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient Population... 5 1.6 Evidence Base... 5 1.7 Information Model... 5

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Deze folder informeert u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. U kunt hierbij bijvoorbeeld

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelbeperkingen Maasstad Ziekenhuis

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelbeperkingen Maasstad Ziekenhuis PATIËNTEN INFORMATIE Behandelbeperkingen Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE De zorgverleners van het Maasstad Ziekenhuis doen er alles aan om u als patiënt te genezen. Zo zullen wij u als dat nodig

Nadere informatie

Zorginformatie op basis van emeasure

Zorginformatie op basis van emeasure Zorginformatie op basis van emeasure Introductie en uitleg over de inzet van emeasure voor zorginformatie 1 4-11-2015 Versie 0.7 d.d. 6 oktober 2015 Johan Groen & Anneke Goossen Inhoud Even voorstellen

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

DNR EEN ZORGVULDIGE AFWEGING VAN WAT MEDISCH NOG ZINVOL IS

DNR EEN ZORGVULDIGE AFWEGING VAN WAT MEDISCH NOG ZINVOL IS DNR EEN ZORGVULDIGE AFWEGING VAN WAT MEDISCH NOG ZINVOL IS Een zorgvuldige afweging van wat medisch (nog) zinvol is... Soms biedt een medische behandeling geen oplossing meer voor een bestaand medisch

Nadere informatie

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Promotions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Rekeningoverzicht debiteuren Behorend bij changelist

Rekeningoverzicht debiteuren Behorend bij changelist Rekeningoverzicht debiteuren Behorend bij changelist 6.30.0 Eerste beschikbaarheid: 11 december 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze

Nadere informatie

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Concepts B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

Medium Care (MC) en Intensive Care (IC)

Medium Care (MC) en Intensive Care (IC) Intensive Care Medium Care (MC) en Intensive Care (IC) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ICA003 / Medium Care (MC) en Intensive Care (IC) /

Nadere informatie

Health & Care Information Model:

Health & Care Information Model: Health & Care Information Model: nl.zorg.glasgowcomascale Final Managed by: Page 2 Content 1. nl.zorg.glasgowcomascale-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 5 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose...

Nadere informatie

Wat is een AED? Hoe werkt een AED?

Wat is een AED? Hoe werkt een AED? Wat is een AED? Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

Niet reanimeren beleid. Grande Conference Verona, september 2012 Lodewijk Keeris, internist-intensivist

Niet reanimeren beleid. Grande Conference Verona, september 2012 Lodewijk Keeris, internist-intensivist Grande Conference Verona, september 2012 Lodewijk Keeris, internist-intensivist Inhoud presentatie Behandelbeperkingen Reanimatie en outcome/getallen Out-of-hospital Factoren van invloed op de outcome

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015)

Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015) Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015) Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van het Radboudumc te Nijmegen die gelden voor mijnradboud. Wij raden u aan

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Reanimeren, wel of niet

Reanimeren, wel of niet Reanimeren, wel of niet Inleiding Het uitgangspunt bij een behandeling in de OZG is dat alles gedaan wordt wat medisch gezien noodzakelijk, mogelijk en wenselijk is voor een goede behandeling. Dat geldt

Nadere informatie

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten Bestandsnaam : GH28080701v1.3 MPS Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/28080701 Datum laatste wijziging : 7092007 Documentversie/release : 1.3

Nadere informatie

Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie

Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie DOELSTELLINGEN Aan het einde van deze cursus moeten de deelnemers in staat zijn om te demonstreren: Hoe een bewusteloos slachtoffer te benaderen. Hoe

Nadere informatie

Intensive care locatie Hilversum

Intensive care locatie Hilversum Patiënteninformatie Intensive care locatie Hilversum Specifieke informatie over de afdeling Intensive Care voor familie en naasten Inhoudsopgave Pagina De afdeling 5 De contactpersoon 5 Informatie 5 Vragen

Nadere informatie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie Informatiestandaard eoverdracht Pim Volkert Coördinator Terminologie 23 september 2014 Inhoud eoverdracht In welke gevallen? Informatiestandaarden wat zijn dat? eoverdracht wat zit erin? ART-DECOR Vragen

Nadere informatie

Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik. Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren

Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik. Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren Instructie bij gebruik van deze presentatie De PPT is vrij uitvoerig in tekst, maar daardoor goed

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen Marcel Bontje BHV Plus Simpel(er) Noodzakelijke handelingen Hogere retentie Verbeteren uitkomst Evidence Based Niveau van bewijsvoering:

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Volgordelijkheid - 1 Vaststellen, welke gegevens essentieel zijn voor het

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van Volwassenen. Spreker: Reinier Waalewijn

Specialistische reanimatie van Volwassenen. Spreker: Reinier Waalewijn Specialistische reanimatie van Volwassenen Spreker: Reinier Waalewijn Wat is er veranderd? - Circulatiestilstand voorkomen - Specialistische reanimatie van volwassenen Circulatiestilstand voorkomen Meer

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 Auteur: GvB Datum: 21-11-2014 Versie: v2.1 Reference: 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt 2 Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt en van uw zorgverlener. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene informatie Intensive Care (IC)

Algemene informatie Intensive Care (IC) Algemene informatie Intensive Care (IC) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Afdeling Intensive Care 1 Wachten tijdens de opname en tijdens het verblijf 2 Bezoek 2 Mobiele telefoon 3

Nadere informatie

Algemene informatie Intensive Care (IC)

Algemene informatie Intensive Care (IC) Algemene informatie Intensive Care (IC) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Afdeling Intensive Care 1 Wachten tijdens de opname en tijdens het verblijf 1 Bezoek 2 Mobiele telefoon 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Nederlandse richtlijnen. 20 januari 2016

Nederlandse richtlijnen. 20 januari 2016 ERC Guidelines 2015 R. de Vos Anesthesioloog MMT-arts (np) Medisch Manager Ambulancezorg Lid Wetenschappelijk raad NRR Bestuurslid Stichting Reanimatie Nederlandse richtlijnen 20 januari 2016 Veel veranderd?

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Uw specialist heeft u verteld dat u ongeneeslijk ziek bent. Niet meer kunnen genezen is een bericht met ingrijpende gevolgen en het valt niet mee om hier

Nadere informatie

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra.

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. 1 2 Bijlage 2: Gesprekssjablonen (naar M. Keirse) STAPPENPLAN VOOR BESPREKING VAN

Nadere informatie

HL7 congres, 7 december Inleiding. Het project. Het resultaat. Hoe verder

HL7 congres, 7 december Inleiding. Het project. Het resultaat. Hoe verder HL7 congres, 7 december 2006 Inleiding Het project Het resultaat Hoe verder Verlossing in Praktijk Inleiding HL7v3 koppelingen in de praktijk 7 december 2006 Michael Tan, NICTIZ Perinatologie Keten Huisarts

Nadere informatie

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament?

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament? HET LEVENSTESTAMENT U heeft er waarschijnlijk al over gehoord of iets over gelezen: het maken van een levenstestament. Maar wat is een levenstestament nu precies? En wanneer is het maken van een levenstestament

Nadere informatie

Installatiehandleiding GBS Digitaal update 2.2

Installatiehandleiding GBS Digitaal update 2.2 Installatiehandleiding GBS Digitaal update 2.2 Auteur: 2G J.C. Geuze Datum: 13 mei 2009 Versie: 1.0 (final) Inhoudsopgave GBS Bijbel update 2009 1. Inleiding... 3 2. Stappenplan... 4 3. Deïnstallatie GBS

Nadere informatie

Intensive Care Informatie voor familie

Intensive Care Informatie voor familie Intensive Care Informatie voor familie Afdeling Intensive Care Locatie Veldhoven Momenteel is een familielid van u opgenomen op de afdeling Intensive Care. De behandeling wordt uitgevoerd door intensivisten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Version 1.2

Gebruikershandleiding Version 1.2 Gebruikershandleiding Version 1.2 NE Copyright 2004, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding ScanIt NEN 3140 DIALOC ID reserves the right to modify the software described in this manual

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren in het Lievensberg ziekenhuis. Wat is úw keuze?

Wel of niet reanimeren in het Lievensberg ziekenhuis. Wat is úw keuze? Wel of niet reanimeren in het Lievensberg ziekenhuis Wat is úw keuze? Geachte heer, mevrouw, Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Ook u kunt voor deze keuze komen te staan. Het Lievensberg

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Advance Care Planning toepassen in de ouderenzorg. Prof dr J.J.M. van Delden Julius Centrum, afd medical humanities UMC Utrecht

Advance Care Planning toepassen in de ouderenzorg. Prof dr J.J.M. van Delden Julius Centrum, afd medical humanities UMC Utrecht Advance Care Planning toepassen in de ouderenzorg Prof dr J.J.M. van Delden Julius Centrum, afd medical humanities UMC Utrecht Advance Care Planning a voluntary formalized process of discussion and review

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie. Definities

Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie. Definities Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie Definities 1. AFM: de Autoriteit Financiële Markten 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 3. De onderneming: V.O.F. De Ertepeller, ingeschreven

Nadere informatie

Computer assisted decision support in acutely ill patients. Application in glucose management and quantification of myocardial reperfusion

Computer assisted decision support in acutely ill patients. Application in glucose management and quantification of myocardial reperfusion Computer assisted decision support in acutely ill patients. Application in glucose management and quantification of myocardial reperfusion Vogelzang, Mathijs IMPORTANT NOTE: You are advised to consult

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Verpleegafdeling G2, Intensive Care

Verpleegafdeling G2, Intensive Care Verpleegafdeling G2, Intensive Care Locatie Dordwijk Informatie voor bezoekers Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Intensive Care februari 2015 pavo 0032 Inleiding Uw familielid is opgenomen op de verpleegafdeling

Nadere informatie