HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen. Inhoud"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen Inhoud Hoofdstuk Bladzijde 1 Inleiding 1 2 Overwegingen om beleggingsverzekering aan te houden 1 3 Het adviestraject 2 4 Procesbeschrijving voor aanpassen beleggingsverzekeringen 2 Informatie over uw klanten 2 MijnREAAL 2 Overlijdensrisicodekking uit beleggingsverzekering 2 Opvragen ontbrekend voorbeeldkapitaal met 3 Informatieformulier (op MijnREAAL) 5 Hefboom- en inteereffect 3 6 Tegenvallende beleggingsresultaten 3 7 fiscale aspecten inclusief REAAL Producten 3 8 Medische waarborgen 5 9 Provisie 5 10 Compensatieregeling 5 11 Welke documenten hebben wij nodig? 6 12 Contactpersonen 6 1 Inleiding In de afgelopen jaren zijn beleggingsverzekeringen in een kwaad daglicht komen te staan. In sommige gevallen terecht, maar lang niet altijd. Met een aantal stichtingen is overeengekomen om klanten te compenseren. Zoals afgesproken met de stichtingen informeert REAAL jaarlijks iedere polishouder over het verwachte bedrag dat op de einddatum van de verzekering gecompenseerd gaat worden. Vanaf het vierde kwartaal van 2010 ontvangen alle klanten voor het eerst bericht over hun verwachte compensatie. Maar daarmee eindigt het niet. Het is aan u om samen met uw klant vast te stellen of zijn verzekering nog aansluit bij de huidige wensen. Tijd dus voor een nieuw advies. Stelt u samen met uw klant vast dat zijn verzekering niet meer aansluit bij zijn behoefte(n) en/of omstandigheden? Dan gaat u samen na wat er dient te veranderen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat alleen de premie hoeft te worden aangepast. Maar het kan bijvoorbeeld voor de klant ook voordeliger zijn om de risicoverzekering uit de beleggingsverzekering te halen en hiervoor een losse overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Ook behoren eventuele bancaire alternatieven tot de mogelijkheden. In dit naslagwerk leest u welke punten onder andere van belang kunnen zijn als u een verzekering aanpast of omzet in een ander product. Die situatie kan zich nu voordoen, maar bijvoorbeeld ook volgend jaar. Verder leest u welke middelen wij u aanbieden ter voorbereiding en ondersteuning van het gesprek met uw klanten. Ook de uitgebreide procesbeschrijving kan u wellicht van dienst zijn bij het adviseren van uw klanten. 2 Overwegingen om beleggingsverzekering aan te houden Waarom heeft de klant in het verleden een beleggingsverzekering afgesloten? De kans is aanwezig dat zijn omstandigheden in de tussen tijd veranderd zijn. Is uw klant inmiddels getrouwd? Of verhuisd? Of misschien wel een eigen bedrijf begonnen? Daarnaast is het goed mogelijk dat de beleggingsresultaten van de afgelopen jaren zijn achtergebleven. Kortom, genoeg redenen om samen met de klant vast te stellen wat zijn huidige wensen en behoeften zijn. Om vervolgens te kijken of deze nog aansluiten bij zijn beleggingsverzekering. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren op de beurs hebben velen verrast en waren niet te voorzien bij het afsluiten van de beleggingsverzekering. Over een langere termijn kan beleggen in bepaalde gevallen nog steeds aantrekkelijk zijn. Maar beleggen blijft onzeker, niemand kan de beurskoersen voorspellen. Dit zijn aspecten waar op dit moment, veroorzaakt door gevoel en emotie, wel eens aan voorbij gegaan kan worden en die op de lange termijn uiteindelijk niet in het voordeel van de klant hoeven te werken. Kortom, zoals u gewend bent stelt u bij uw advies het klantbelang centraal. Wat zijn de wensen, welke risico s wil hij lopen en hoe sluit het product hier het beste op aan? Wellicht zouden onderstaande onderwerpen aan de orde kunnen komen in het gesprek: n door de huidige lage koersen worden nu relatief veel participaties aangekocht; n bij de meeste beleggingsverzekeringen zijn aanvullende dekkingen mogelijk die in een bancair product niet mogelijk zijn, zoals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een erfrente; n bij universal life-producten is het verzekerd bedrag altijd aangepast aan de door de klant al opgebouwde waarde. Dit onderlinge verband is er niet bij twee losse producten. De klant kan hierdoor oververzekerd zijn

2 Het Verbond van Verzekeraars heeft op de website de polischeck opgenomen. Het helpt consumenten bewust te maken dat hun persoonlijke situatie kan wijzigen en dat het daardoor verstandig is regelmatig naar hun verzekeringen te kijken. 3 Het adviestraject Zoals u gewend bent, brengt u eerst de huidige situatie van de klant in kaart. Dit is bepalend voor het advies dat u gaat uitbrengen. Naast onder andere de persoonlijke situatie en wensen zijn de fiscale aspecten in het advies richtinggevend. Iedere klant heeft zijn eigen redenen (gehad) voor het afsluiten van een beleggingsverzekering. Op hoofdlijnen kunnen deze wensen echter worden teruggebracht tot drie categorieën. 1 Is de beleggingsverzekering afgesloten als een lijfrente(opbouw) in box 1? 2 Is de beleggingsverzekering afgesloten in box 3? 3 Hoort de beleggingsverzekering bij een hypotheek? Twee aanvullende wensen kunnen mogelijk zijn: verzorgd achter laten van nabestaanden (een uitkering bij overlijden) en zekerheid ten aanzien van het te bereiken kapitaal (enige vorm van garantie). In hoofdstuk 7 zijn de verschillende fiscale kaders, voorzien van bijbehorende (on)mogelijkheden, in tabelvorm uiteengezet. In deze tabellen valt te lezen met welke aspecten (fiscaal gezien) rekening gehouden moet worden indien de wens bestaat om een product aan te passen. Aanvullend op deze tabellen is per situatie aangegeven welke mogelijke oplossingingsrichtingen REAAL hier kan bieden. Op deze manier heeft u in één oogopslag zicht op de fiscale (on) mogelijkheden en wat REAAL hierin kan betekenen. Uiteraard zult u met enige regelmaat dit proces herhalen om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing blijft aansluiten bij de behoeften van uw klant (nazorg). De behandelde fiscale kaders zijn: n Lijfrente; n Kapitaalverzekering (oud regime); n Bestaande KEW; n Gouden Handdruk. 4 Procesbeschrijving voor aanpassen beleggingsverzekeringen 4.1 Informatie over uw klanten De klanten van REAAL worden in groepen per brief geïnformeerd over een mogelijke compensatie. Als de betreffende groep klanten een brief krijgt - en er zitten klanten van u bij - wordt u daar vooraf per brief over geïnformeerd. We streven ernaar u drie dagen van tevoren te informeren, zodat u zich vast kunt voorbereiden. Naast een overzicht van de klanten uit uw portefeuille die een brief gaan ontvangen, bevat deze brief per klant en per verzekering een lijst met aanvullende gegevens. Samen met de gegevens uit uw eigen klantdossier geeft deze informatie u een compleet overzicht van de huidige beleggingsverzekering van uw klant(en). 4.2 MijnREAAL Naast de brief kunt u op MijnREAAL de gegevens van uw klant inzien. Hiervoor vult u in het daarvoor bestemde veldje het betreffende polisnummer in en met één druk op de kop ziet u een kopie van de brief die uw klant krijgt. Het is de eerste keer dat REAAL dit soort brieven ook publiceert op MijnREAAL. Let op: deze mogelijkheid geldt helaas niet voor klanten van Zwitserleven. 4.3 Overlijdensrisicodekking uit beleggingsverzekering Onlangs zijn de tarieven voor de overlijdensrisicoverzekering (ORV) aanzienlijk verlaagd. Het kan voor uw klant dan ook (financieel gezien) wellicht interessant zijn om de bestaande overlijdensrisicodekking los te koppelen van de beleggingsverzekering en onder te brengen in een losse overlijdensrisicoverzekering. Op deze manier blijft het over lijdens risico afgedekt, maar mogelijk wel tegen een lagere premie. Belangrijk Als een beleggingsverzekering is verpand aan een geldverstrekker in verband met een hypotheek of een consumptief krediet, moet de geldverstrekker toestemming geven voor het wijzigen van de verzekering. Wanneer REAAL de geldverstrekker is, werken we daar zoveel mogelijk aan mee. REAAL heeft geen invloed op externe geldverstrekkers. Het loskoppelen van de overlijdensrisicodekking heeft voor- en nadelen. Graag zetten we er een aantal voor u op een rij. De voordelen 1 Het eventuele hefboom- en/of inteereffect van de huidige dekking in de beleggingsverzekering wordt beëindigd. Hierover leest u meer in hoofdstuk 5. 2 Als de totale premie voor de beleggingsverzekering gelijk blijft, verbetert het eindkapitaal. 3 De tarieven van losse overlijdensrisicoverzekeringen zijn sterk gedaald. Daardoor kunnen de kosten voor de nieuwe overlijdensrisicoverzekering een premievoordeel opleveren. De nadelen 1 De klant gaat de premie voor zijn overlijdensrisicoverzekering nu los betalen. Als hij de bestaande premie gelijk houdt, betekent dat dus extra uitgaven. 2 Bij kapitaalverzekeringen - (oorspronkelijk) afgesloten vóór 14 september moet voorkomen worden dat de vrijstelling in box 3 verloren gaat; zonder nadere actie leidt het verwijderen van het risicodeel namelijk tot een verhoging van de premie voor het levendeel en daarmee verlies van de box 3-vrijstelling (geldt ook bij nadeel 3). 3 Verlaging van de premie van de beleggingsverzekering is vanuit praktische overwegingen meestal niet mogelijk. Als de premie namelijk opnieuw zou worden berekend, zou het huidige historisch fondsrendement als (maximaal) rekenrendement genomen moeten worden. En dat historisch fondsrendement is op dit moment veelal een stuk lager dan het rendement waarmee de premie voor de verzekering in het verleden is berekend. Een poging tot verlaging van de premie zal daardoor in veel gevallen leiden tot een verhoging van de premie. 2

3 4.4 Opvragen ontbrekend voorbeeldkapitaal met Informatieformulier (op MijnREAAL) Als u samen met uw klant tot de conclusie komt dat het loskoppelen van de overlijdensrisicoverzekering voor uw klant de beste oplossing is, zult u hem vanzelfsprekend inzicht willen geven in zijn nieuwe financiële situatie. Hiervoor zijn in ieder geval twee zaken van belang: 1 De premie van de losse overlijdensrisicoverzekering; 2 De hoogte van het nieuwe voorbeeldkapitaal van de beleggingsverzekering als er geen overlijdensrisicoverzekering meer meeverzekerd is in de beleggingsverzekering. Ad 1 De premie voor de losse overlijdensrisicoverzekering kunt u via MijnREAAL zelf berekenen. Via MijnREAAL kunt u ook een aanvraag indienen. Let wel: hiervoor kunnen nieuwe medische waarborgen vereist zijn (zie hoofdstuk 8). Als de beleggingsverzekering verpand is, kunt u de wijziging het beste pas aanvragen na een schriftelijk akkoord van de pandhouder op het aanpassen van de beleggingsverzekering. Ad 2 Het nieuwe voorbeeldkapitaal kunt u via opvragen bij het Service Center Leven in Alkmaar. Hiervoor is het Informatieformulier (excelsheet) ontwikkeld dat u kunt vinden op MijnREAAL. Als u dit Informatieformulier naar mailt, streven wij ernaar om de gevraagde informatie binnen twee werkdagen per aan u terug te sturen. Wij vragen u daarom wel het formulier compleet ingevuld aan te leveren. Wellicht ten overvloede, maar dit Informatieformulier is alleen bedoeld voor het aanvragen van berekeningen voor nieuwe voorbeeld kapitalen van de beleggingsverzekering waar de overlijdensrisicoverzekering uit is gehaald, en waarvan de premie niet stijgt. Let wel 1 Het verzekerd kapitaal bij overlijden kan bij de meeste producten per verzekerde apart worden gewijzigd. Wel blijft de zogenoemde WTV-eis van toepassing. 2 Het nieuwe voorbeeldkapitaal wordt door REAAL berekend op basis van: a de opgebouwde waarde in de verzekering op het moment van berekenen; b de gewijzigde overlijdenskapitalen; c het huidige bruto historisch fondsrendement van het fonds/de fondsen waarin wordt belegd. 3 Het door REAAL opgegeven compensatiebedrag is NIET opgenomen in het berekende nieuwe voorbeeldkapitaal. 5 Hefboom- en inteereffect Een aantal polishouders komt in aanmerking voor een vergoeding voor het zogenoemde hefboom- en inteereffect. Deze vergoeding is eenmalig en wordt aan de waarde van de verzekering toegevoegd. Deze vergoeding wordt vermeld op het waardeoverzicht. De vergoeding krijgt de klant voor de nadelige gevolgen van het hefboom- en inteereffect tot de datum van compensatie van het hefboom- en inteereffect. Het hefboom- en inteereffect blijft voor de toekomst dus nog steeds aanwezig. Zonder aanpassing blijft de overlijdensrisicoverzekering immers aanwezig. Bovendien werkt de hefboom bij meevallende rendementen in het voordeel van de klant. Een uitgebreide uitleg over het hefboom- en inteereffect kunt u vinden op 6 Tegenvallende beleggingsresultaten Veel klanten zullen zich een andere voorstelling gemaakt hebben van de ontwikkelingen op de beurs. Een beleggingsverzekering met aanvankelijk een interessant rendement kan behoorlijk geraakt zijn door de koersschommelingen. Hoe de beurs zich in de toekomst ontwikkelt, valt niet te voorspellen. In de meeste gevallen zal het huidige voorbeeldkapitaal naar verwachting echter lager zijn dan het oorspronkelijke voorbeeldkapitaal. Om de kans te vergroten dat het oorspronkelijke voorbeeldkapitaal toch gehaald kan worden, kan uw klant eventueel overwegen zijn periodieke premie te verhogen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk eenmalig een extra inleg te doen. Aan een dergelijke wijziging kunnen wel fiscale gevolgen zitten. Bij hoofdstuk 7 gaan wij hier verder op in. 7 Fiscale aspecten inclusief REAAL Producten De fiscale regels zijn in de afgelopen twintig jaar meerdere malen gewijzigd. Vaak zijn hierbij overgangsregelingen opgesteld. Belastingplichtigen kunnen in dat geval blijven profiteren van voordelen van de oude regels. Voorwaarde is daarbij meestal dat de verzekering niet gewijzigd wordt. Oversluiten is om fiscale redenen niet altijd interessant. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk een oud regime lijfrente onder te brengen in een bancaire lijfrente, maar dat heeft fiscale gevolgen. Het is daarom van groot belang dat u bij uw advies rekening houdt met fiscale aspecten. Hierna leest u er meer over. Lijfrente De tabel op de volgende bladzijde geeft globaal de gevolgen aan wanneer de waarde van een lijfrenteverzekering afgesloten vóór 2001, wordt overgedragen naar een nieuwe lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente. 3

4 Gevolgen waardeoverdracht lijfrenteverzekering (vóór 2001) naar nieuwe lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente overlijdens- aftrek nieuwe risicodekking premie/inleg tegoed bij verlies binnen mogelijk (mits tegoed bij overlijden REAAL pre-bhw- product jaar- en/of overlijden in vrijgesteld voor producten 1 regime mogelijk 2 inhaalruimte nalatenschap erfbelasting 1 Omzetting pre-bhw naar IB-2001 lijfrente LBV (zonder verzekering orv-criteria) 2 Omzetting pre-bhw naar bancaire lijfrente LOR 3 Omzetting BHW naar IB-2001 lijfrente- LBV (zonder verzekering orv-criteria) 4 Omzetting BHW naar bancaire lijfrente LOR Kapitaalverzekeringen (oud regime) Voor op 31 december 2000 bestaande kapitaalverzekeringen geldt overgangsrecht. Een verzekering die destijds is gesloten met uitzicht op een vrijgestelde uitkering, valt in box 3. Als de verzekering aan bepaalde voorwaarden voldoet, geldt een vrijstelling. Komt de in box 3 geplaatste verzekering tot uitkering? Dan valt de uitkering in box 1. Voor deze uitkering kan de klant onder voorwaarden gebruik maken van de uitkeringsvrijstelling. De onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de wijzigingsmogelijkheden zonder verlies van de vrijstelling in box 3 voor verzekeringen afgesloten vóór 15 september Als de vrijstelling in box 3 verloren gaat, dan betaalt de klant jaarlijks vermogensrendements heffing over de waarde van de kapitaalverzekering voor zover de klant geen gebruik meer kan maken van de algemene vrijstelling in box 3. Wijzigings mogelijkheden zonder verlies van de vrijstelling in box 3 voor verzekeringen (afgesloten vóór 15 september 1999) verzekerd einddatum leven- risico- bruto kapitaal verzekering premie premieduur kapitaal premie mag niet mag niet mag niet mag niet mag niet mag niet REAAL worden worden worden worden worden worden producten 3 verhoogd verlengd verhoogd verlengd verlaagd verhoogd 1 Omzetting van traditionele verzekering naar traditionele verzekering Opstap 2.0 KiesVrij Omzetting van UL naar UL (zonder orv-criteria) Opstap Omzetting van traditionele KiesVrij 2.0 verzekering naar UL (zonder orv-criteria) 4 4 Omzetting van UL naar traditionele verzekering 5 5 Omzetting van UL of Opstap 2.0 traditionele verzekering naar KiesVrij 2.0 KEW (zonder orv-criteria) Leidt tot verlies van overgangsrecht 6 1 LBV = LijfrenteBeleggingsVerzekering (Universal Life). LOR = Lijfrente Opbouw Rekening (bancair). 2 Indien niet mogelijk binnen product, dan zo nodig apart regelen. Bedacht moet worden dat bij oversluiten mogelijk al een kapitaal aanwezig is, dat bij een bancair product bij vooroverlijden moet worden gebruikt voor een nabestaandenlijfrente. 3 Opstap 2.0 = Opstap Hypotheekverzekering 2.0 (Universal Life). KiesVrij 2.0 = KiesVrij Beleggingsverzekering 2.0 (Universal Life). 4 Bij omzetting van een gemengde verzekering moet de beleggingsverzekering voorzien in een uitkering bij overlijden van ten minste 90% van de waarde van de units. 5 Er moet sprake zijn van een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden. 6 De vrijstelling voor de KEW, SEW en BEW kan nooit hoger zijn dan het nog niet afgeloste bedrag van de eigenwoningschuld op het moment van uitkeren. Ook moet de uitkering worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De klant heeft dus niet langer bestedingsvrijheid voor de uitkering. Bij een pre-brede-herwaarderingsverzekering gaat bovendien ook de ongelimiteerde vrijstelling verloren. 4

5 Bestaande KEW Omzetting van een bestaande KEW in een ander box 1-product - een andere KEW of een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) - heeft geen directe fiscale gevolgen, zolang het product maar voldoet aan de box 1-voorwaarden. Ook mag het verzekerd kapitaal of de premie - fiscaal gezien - binnen de bandbreedte van 1:10 worden verhoogd. Daarbij moet uiteraard wel bedacht worden dat de vrijstelling voor de KEW, SEW en BEW nooit hoger kan zijn dan het nog niet afgeloste bedrag van de eigenwoningschuld op het moment van uitkeren. Ook moet de uitkering worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Gouden handdruk Voor goudenhanddrukstamrechten van vóór 1 januari 1995 gelden de huidige eisen voor de kring van gerechtigden niet. Een gedeeltelijke afkoop leidt wel tot belastingheffing over de volledige waarde van het stamrecht. Wijziging van het stamrecht betekent vrijwel altijd dat op de stamrechtovereenkomst de nieuwe (huidige) fiscale regels - en dus beperkte kring van begunstigden - van toepassing zijn. Uitvoering van de stamrechtclausule leidt niet tot verlies van het overgangsrecht. kostenpercentage meer dan 2,5% Omzetting naar Opstap Hypotheekverzekering 2.0, KiesVrij Beleggingsverzekering 2.0 of LijfrenteBeleggingsVerzekering, is alleen mogelijk als het kostenpercentage van deze verzekering niet hoger is dan 2,5%. 8 Medische waarborgen Een mogelijke aanpassing van een beleggingsverzekering is het verwijderen van de (aanvullende) overlijdensrisicodekking. Als de premie voor de beleggingsverzekering gelijk blijft, ontstaat er meer ruimte om waarde op te bouwen. De gewenste overlijdensrisicodekking kan op eenvoudige wijze en tegen de huidige verlaagde tarieven onder gebracht worden in een losse overlijdensrisicoverzekering. Als de beleggingsverzekering verpand is, kunt u de wijziging het beste pas aanvragen na een schriftelijk akkoord van de pandhouder op het aanpassen van de beleggingsverzekering. Wil uw klant de uitkering bij overlijden aanpassen? n Als het verzekerd risico niet groter wordt, dan zijn geen medische waarborgen nodig. Het verzekerd risico wordt niet groter indien de hoogte bij aanvang van de dekking én het verloop erna, overeenkomen met de huidige dekking op het moment van oversluiten. Bij een hoofddekking (die rekening houdt met de opgebouwde waarde) wordt de hoogte bij aanvang bepaald door de opgebouwde waarde in mindering te brengen op het huidige verzekerd kapitaal. n Als het verzekerd risico groter wordt, dan ontvangen wij graag een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring. Tot een bedrag van ,00 kan gebruik gemaakt worden van een verkorte gezondheidsverklaring. Vanaf ,00 moet een uitgebreide gezondheidsverklaring ingevuld worden. Vanaf ,00 is een huisartsenkeuring nodig en vanaf ,00 een keuring door een internist. 9 Provisie Als u samen met uw klant vaststelt dat het de beste keuze voor de klant is om zijn verzekering (deels) over te sluiten naar een ander product, dan heeft dat ook gevolgen voor uw beloning. In een tabel ziet het provisiebeleid voor oversluitingen er als volgt uit. OversluitinG Beloning Van levensverzekering met Eventuele terugboeking op oude opbouw naar levensverzekering verzekering wordt uitgevoerd. De met opbouw. teruggeboekte provisie wordt op de nieuwe verzekering uitbetaald als afsluitprovisie in combinatie met doorlopende provisie. Er wordt - als u dat wenst- alleen verhogingsprovisie uitgekeerd over het premievolume waarover nog geen provisie is ontvangen. Splitsen beleggingsverzekering in Eventuele terugboeking op oude beleggingsverzekering en losse verzekering wordt uitgevoerd. Voor overlijdensrisicoverzekering. de losse risicoverzekering wordt - als u dat wenst - provisie uitbetaald. Van levensverzekering met Eventuele terugboeking op oude opbouw naar bancair product verzekering wordt uitgevoerd. Voor (inclusief eventuele overlijdens- bancaire producten wordt risicoverzekering). doorlopende provisie uitbetaald. Bij overlijdensrisicoverzekeringen wordt - als u dat wenst - afsluit- en doorlopende provisie uitbetaald. Van overlijdensrisicoverzekering Eventuele terugboeking op oude naar overlijdensrisicoverzekering. verzekering wordt uitgevoerd. Voor nieuwe producten wordt - als u dat wenst - afsluit- en doorlopende provisie uitbetaald. Oversluiten van verzekeringen heeft niet alleen gevolgen voor uw beloning. Er kunnen bijvoorbeeld ook fiscale gevolgen aan zitten, zie hoofdstuk 7. Daarom is er een aantal aanvullende voorwaarden: n een omzetting wordt alleen uitgevoerd na een schriftelijk verzoek van de klant en na ontvangst van een door de klant ondertekende omzettingsofferte; n REAAL brengt alleen een omzettingsofferte uit als de klant hier financieel voordeel bij heeft; n een omzetting wordt zodanig uitgevoerd dat het fiscale regime gehandhaafd blijft; n REAAL werkt niet zonder meer mee aan een omzetting van een hele portefeuille. REAAL wil van u eerst de overwegingen kennen, voordat REAAL hier medewerking aan verleent. Bovendien zijn per verzekering de overige voorwaarden van toepassing; n bij het oversluiten van een beleggingsverzekering worden de volgende kosten in rekening gebracht: n eventuele afkoopkosten op de oude verzekering; n de inhoudingen voor nieuwe provisie; n de standaard onttrekkingen uit de poliswaarde voor poliskosten, risicopremie en eventuele garantiekosten. 10 Compensatieregeling REAAL is met een aantal stichtingen een compensatieregeling overeengekomen. Als de kosten van een beleggingsverzekering hoger zijn dan het voor de verzekering van toepassing zijnde maximum, dan wordt de polishouder hiervoor gecompenseerd. Meer uitleg over de compensatieregeling kunt u vinden op In ieder geval kan alleen recht op compensatie bestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan: n De verzekering heeft een ingangsdatum vóór 1 januari n De verzekering heeft minimaal vijf jaar gelopen. 5

6 Compensatie vindt in beginsel plaats op de einddatum van de verzekering. Het aanpassen van een bestaande verzekering kan gevolgen hebben voor de (hoogte en het tijdstip van de) compensatie. Hieronder kunt u per situatie nalezen wat de gevolgen zijn. Compensatie wordt per verzekering maar eenmalig vastgesteld en uitgekeerd. Oversluiting gevolgen voor compensatie Van levensverzekering met n Als er recht op compensatie opbouw naar levensverzekering bestaat, wordt deze bij afkoop met opbouw. - naar evenredigheid - toegevoegd aan de omzettingswaarde en ingebracht in de nieuwe verzekering. n Geen gratis fondsswitch. In het nieuwe product wordt voor nieuwe fondsen gekozen. Splitsen beleggingsverzekering in n Er zijn geen gevolgen voor de beleggingsverzekering en losse compensatie, ongeacht of de overlijdensrisicoverzekering. premie voor de beleggingsverzekering wordt aangepast. De hoogte van de eventuele compensatie kan wel wijzigen, omdat deze pas definitief wordt vastgesteld op de einddatum en afhankelijk is van de fondswaarde op de einddatum. n De polishouder heeft recht op een gratis fondsswitch. Van levensverzekering met n Als er recht op compensatie opbouw naar bancair product bestaat, wordt deze bij afkoop (inclusief eventuele overlijdens- - naar evenredigheid - risicoverzekering). toegevoegd aan de omzettingswaarde en ingebracht in het nieuwe bancaire product. n Geen gratis fondsswitch. In het nieuwe product wordt voor nieuwe fondsen gekozen. Van overlijdensrisicoverzekering Niet van toepassing. naar overlijdensrisicoverzekering. 11 Welke documenten hebben wij nodig? Oversluiting documenten Van levensverzekering met Een aanvraagformulier voor het opbouw naar levensverzekering nieuwe product met een verzoek met opbouw. om de waarde van de bestaande verzekering onder te brengen in het nieuwe product. Eventueel is er ook een gezondheidsverklaring nodig. Splitsen beleggingsverzekering in Een aanvraagformulier voor een beleggingsverzekering en losse overlijdensrisicoverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. mutatieverzoek voor de bestaande verzekering. Eventueel is er ook een gezondheidsverklaring nodig. Van levensverzekering met Een aanvraagformulier voor een opbouw naar bancair product bancair product en een afkoop- (inclusief eventuele overlijdens- verzoek voor de bestaande risicoverzekering). verzekering met een verzoek de afkoopwaarde onder te brengen in het bancaire product. Eventueel is er ook een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering en een gezondheidsverklaring nodig. Van overlijdensrisicoverzekering Een aanvraagformulier voor een naar overlijdensrisicoverzekering. overlijdensrisicoverzekering met een verzoek om de oude verzekering te beëindigen. Eventueel is er ook een gezondheidsverklaring nodig. 12 Contactpersonen Voor vragen over compensatie kunt u terecht bij uw vaste accountteam. Binnen ieder accountteam heeft een aantal teamleden een toegepaste training gehad over de compensatieregeling. Op deze manier zijn wij u snel van dienst bij vragen. Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat uw vraag zo specifiek is dat ook de medewerker van uw accountteam niet direct het antwoord paraat heeft. Om er voor te zorgen dat u ook in deze gevallen zo snel mogelijk een reactie van ons krijgt, hebben wij binnen REAAL een speciaal kennisteam ingericht. Uw vraag wordt dan direct aan dit team voorgelegd. Ook voor polishouders is er een contactteam opgericht. Dit team is te bereiken op U kunt met vragen ook contact opnemen met uw Rayonmanager en/of Desk Accountmanager. REALIST IN VERZEKEREN REAAL is een solide en innovatieve verzekeraar, met een toppositie op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Als onderdeel van SNS REAAL zijn wij een vertrouwde naam op het gebied van financiële dienstverlening voor particulieren én bedrijven. Naast verzekeringen kunt u bij SNS REAAL ook bank-, hypotheek- en beleggingsproducten sluiten. Dat doen wij uitsluitend via professionele financieel adviseurs. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en vertalen die op het juiste moment in vernieuwende producten en diensten. Daarbij spelen wij actief in op uw veranderende behoeften en de eisen van vandaag én morgen. MEER WETEN? GA NAAR mijnreaal.nl

HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012 Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 05 150 11-12 ALGEMEEN n Deze beloningsregeling maakt deel uit van de

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 2 3 4 De berekening van de vergoeding voor de kosten De berekening van de vergoeding hefboomwerking De verwerking van

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven & Beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/1954M,

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening informatie voor

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal.

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal. INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR REAAL VERMOGENSVERZEKERING ALLEEN VOOR BESTAANDE KLANTEN Wat is de REAAL Vermogensverzekering? De Reaal Vermogensverzekering is een beleggingsverzekering met een basis

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering?

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Hersteladvies is kosteloos Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden van uw beleggingsverzekering.

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Een nog veel hoger percentage

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier?

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier? Vraag en antwoord Als in dit document wordt gesproken over polis of bankspaarrekening dan is het altijd één van de volgende producten: Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Spaarrekening Eigen Woning

Nadere informatie

Oplossingenkaart voor hersteladvies

Oplossingenkaart voor hersteladvies Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Oplossingenkaart voor hersteladvies Versie: 20 april 2014 Het is belangrijk dat klanten met een beleggingsverzekering weten dat er problemen kunnen zijn bij het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren. maart 2011 59801 Compensatie brochure.indd 2 24-03-11 13:56 Uw beleggingsverzekering

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Brochure abonnementen Viisi Finance

Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure en Viisi Finance Brochure en Viisi Finance Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap... Uw wensen en behoeften kunnen voortdurend

Nadere informatie

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Pensioen De beleggingsverzekering van De Amersfoortse een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u?

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? april 2009 Deze brochure bevat belangrijke informatie over de beleggingsverzekering van ASR Verzekeringen. Lees en bewaar deze brochure goed! 3 Inhoud

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Compensatieregeling ASR Nederland

Compensatieregeling ASR Nederland Compensatieregeling ASR Nederland 2 Voorwoord Mensen beleggen niet zomaar. Je belegt met een doel. Een deel van de hypotheek aflossen, een pensioen opbouwen, je kinderen laten studeren. Als dan blijkt

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd

Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd Maastricht, 10 april 2008 Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek www.plusvalenza.nl Agenda Aandachtspunten adviespraktijk Verschillen tussen KEW en SEW/BEW

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 1 De waarde van ONAFHANKELIJK Financieel Advies bij een OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 2 Vrij is onafhankelijk Vrij zijn betekent in de kern dat je de mogelijkheid hebt om keuzes te kunnen

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie