Pinkstergemeente Immanuel week juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pinkstergemeente Immanuel week 28 05 juli 2015"

Transcriptie

1 Lid van de V.P.E. Kerk: Kraanvogelstraat TP Amersfoort Tel Voorganger: Jaap Engberts Tel (Voorzitter) Oudsten: Anneke Engberts Tel Siem de Jong Tel Dik v.d. Sluijs (Penningmeester) Tel Paula v.d. Sluijs (Secretaris) Tel Diaken: Ruud Molensky Tel Gemeentekas: ABN-AMRO NL63ABNA t.n.v. Pinkstergemeente Immanuel Kopij voor de Info: vóór vrijdag Gebedslijn: voor noodsituaties kunt u bellen met één der bovenstaande bestuursleden Wij willen God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf. Info uw Pinkstergemeente Immanuel week juli Brief 2015 van Aart en Ronnie 07 Deelen: Coslada Madrid Spanje. Beste broeders en zusters in Amersfoort. Een hartelijke groet in de wonderbare Naam van Jezus. Dank u voor de giften (50 euro in april en 50 euro in mei). Ten zeerste waarderen wij uw gebeden en giften. Onze brief komt misschien wel wat later aan. Wij zijn vanaf 22 juni met vakantie en wij willen vooraf het e.e.a. geregeld hebben. Aart was druk doende in de scholen, maar voor dit schooljaar is die fase voorbij Hij heeft een bijbelexpositie gehouden voor leerlingen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar.het was een geweldige kans om het evangelie ook aan de ouders te presenteren. De kleintjes hebben verschillende boeken gezien. De school liet weten dat het om een literatuurtentoonstelling ging en wij hebben de kans gegrepen het evangelie te presenteren. Ik ben hier in Coslada aangenomen om in het ziekenhuis patienten te bezoeken. Meestal ga ik op een donderdag. Het is een zegen van de Heer dat 2 patienten de Heer hebben aangenomen als hun redder. Zo word ik ook in de gelegenheid gesteld om geestelijke verzorging aan de familie van de zieken te geven en met hen te bidden. Als Aart tijd heeft is hij ook daarbij aanwezig. Onlangs was er een geweldige evangelisatiecampagne, dat was mogelijk omdat veel gemeenten in Barcelonie met elkaar samenwerkten. Zoiets is in Spanje nog nooit gebeurd. De eerste twee avonden kwamen zo n 1700 mensen tot de Heer. Duizend mensen moesten worden weggestuurd omdat zij niet naar binnen konden. Voor de NCF hadden wij op zaterdag 6 juni een strategiebijeenkomst. Wilt u bidden dat de Heer ons zal leiden en dat wij Zijn wil zullen doen. Ook hebben wij een nieuwe commissie. Het was een goede ontmoeting met elaar. We hebben goede plannen gemaakt. Prijs de Heer daarvoor. Wij vertrouwen op Zijn leiding en Zijn zegening voor de verpleegkundigen, die de Heer kennen. Aart is druk bezig met een evangelisatiecampagne Bidt voor Spanje. Het werd gehouden in de provincies. Er kwamen bussen uit heel Spanje. Er deden mensen mee aan de mars voor Jezus op zaterdag, 13 juni. Prijs de Heer. Nogmaals hartelijk dank voor uw gebeden en giften. Met liefde in Christus verbonden: Aart en Ronnie Deelen. De oorspronkelijke brief is hier en daar in stijl en zinsbouw aangepast.

2 Zondag Voorbidstond: in de huiskamer, 9.30 uur 05 juli Avondmaalsdienst: uur Verder Prediking: Jaap Engberts deze week: Zangdienst: Talitha van Breda 2 e collecte is voor de diaconie Geluid: Berry van der Laan - maandag - Beamer: Davey de Ruiter Schoonmaken Welkomstteam 1: Tine Roos en Dik van der Sluijs van de kerk Kosterteam: Jaco van der Laak en Cecilia Massamba vanaf 9.30 uur met Joyce, Joke de Jong en Bianca Kappe Pareltjes: Piedad v.d. Wee Robijntjes: Gerrie Graham - dinsdag - Smaragden: Betty en Elinor Bidstond Diamanten: Erwin en Liebeth In het jeugdhonk Extra hulp: Barbara Niahoua uur Zondag 12 juli Voorbidstond: in de huiskamer, 9.30 uur Samenkomst: uur Prediking: Dik van der Sluijs Zangdienst: Sophie de Ruiter - vrijdag - Voedselbank Geluid: Wigbert Spitters Voorbereiding Beamer: Timo van der Laak v.a uur Welkomstteam: Hannie Maarsen en Siem de Jong Kosterteam 2: Daan Nobel en Ellen Schroeder met Norma Hok-a-Hin en Piedad v.d. Wee Pareltjes: Melissa Robijntjes: Miriam-Ruth Smaragden: Shoni Diamanten: Martin en Bianca Extra hulp: Thirza : V e r j a a r d a g e n d e z e w e e k 05 juli Anna Stillebroer 05 juli Elke Oemardien 05 juli Lily Stillebroer 09 juli Urlien Spitters 05 juli Rob v.d. Wee 11 juli Jannie Dobben 05 juli Diana Scholsber H a r t e l i j k g e f e l i c i t e e r d!!! Jaap Engberts spreekt vandaag in de Jaap gemeente Engberts in spreekt Bunschoten volgende week in de gemeente in Bunschoten Wij willen ook aan onze langdurig zieken blijven denken! Jan Brandwijk, Burg. Grothestraat 78, 3761 CN Soest Joop Gieskens, Thorbeckelaan 6, 3931 HV Woudenberg Tessa de Ruiter, Barbeel 5, 3831 ZD Leusden, Stuur een bloemetje of breng een bezoekje. Het wordt zó gewaardeerd!

3 Marijn s Kalenderverhaal: VRIENDSCHAP Ik was weer verhuisd naar een andere plaats. Als werkende vrouw maakte ik elke dag lange werkuren en daardoor was het moeilijk voor mij om nieuwe vriendschappen op te bouwen. Na een jaar had ik nog geen echte vrienden. Toen werd ik door ziekte gedwongen een poos thuis te blijven en braken de paar fragiele relaties, die ik aangeknoopt had, weer af. Ik voelde me eenzaam en bad God om een vriendin. Op een zondag dat ik wat laat in de kerk kwam, ging ik op een bank achteraan zitten en kwam terecht naast een oudere vrouw, die ik nooit eerder gezien had. Ze had een donkere japon aan en droeg een ouderwetse bril. Ze leek ongeveer zeventig jaar. De dominee hield een preek over de leiding van de Heilige Geest. Onder het slotgebed voelde ik me gedrongen mijn arm om de schouders van de vrouw te slaan. Ze begon zachtjes te huilen. Na afloop van de dienst hoorde ik dat Rina veel problemen had, zowel lichamelijk als geestelijk. Omdat ik dacht dat vriendschap met haar wel moeilijk zou zijn, besloot ik me maar op een afstand te houden. Ik had mijn éigen problemen. Dus toen ze mij haar telefoonnummer gaf, stopte ik het weg onder in mijn tas. De week daarop was het prachtig lenteweer, maar ik had niemand om mee uit te gaan. Toen herinnerde ik me iets dat ik die morgen in mijn Bijbel gelezen had - hoe de arme weduwe met haar twee koperstukjes alles gegeven had wat ze had, niet van haar overvloed, maar van haar armoede (Luk. 21:24). Het leek of God mij toefluisterde 'Als je een vriend wilt hebben, wees dan een vriend'. De keus was nu duidelijk. 'Goed, Here, ik zal een vriendin voor Rina zijn.' Ik belde haar op en in de volgende maanden groeide onze vriendschap. Toen werd er kanker bij Rina geconstateerd. Jaren geleden, in een soortgelijke situatie, had ik niet geluisterd naar Gods stille stem. Dat was toen een vrouw, die ik oppervlakkig kende van mijn werk, kanker kreeg. Ik geloofde dat ik haar eigenlijk op moest zoeken, maar ik was bang. Nu met Rina gaf God mij een tweede kans om Zijn leiding te volgen. In de twee volgende jaren bevestigde God door ons lachen, onze gebeden en tranen de band van vriendschap tussen Rina en mij. Rina nam de Here aan als haar Verlosser en voor het eerst sinds jaren werd ze niet meer geplaagd door zware depressies. Ze was blij, al wist ze dat ze niet lang meer te leven had en ze genoot van ieder goed moment als een gift. M aar Rina was niet de enige wier leven veranderde. Jarenlang was ik geplaagd door allerlei angsten, vooral door angst voor de dood. God liet me nu iets zien van de vrede en de bemoediging die Hij geeft aan Zijn geliefde kinderen als hun aardse leven op een eind loopt. Door Rina's heengaan leerde ik dat ik God kan vertrouwen in leven én in sterven. Ik ben dankbaar dat ik reageerde op Gods vriendelijke leiding, op de stille stem waarmee Hij tot mij sprak Door gehoorzaamheid ondervond ik wat er staat in Jakobus 1:25: '...wie daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen'.

4 De taal van Gods liefde Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen Psalm 90:14 Vervul ons met uw liefde Als je s morgens opstaat, kun je een kort morgengebed uitspreken. Bijvoorbeeld dit gebed uit Psalm 90: Vervul ons met uw liefde. Soms hebben we zoveel woorden nodig, terwijl een enkel woord, een enkele zin voldoende is, als we het maar diep tot ons door laten dringen. We mogen aan het begin van de dag bidden om vervulling met Gods liefde. En als God dat gebed verhoort, hebben we niets anders meer nodig. Want zijn liefde is meer dan het leven. Vervuld zijn met zijn liefde, ervan overlopen, er van blijdschap om juichen, dat is het eeuwige leven, het leven door de Geest. Heer God, vervul mij en alle anderen met uw liefde. J.D. Deze korte opbouwende overdenkingen, waarin altijd Jezus centraal staat, worden dagelijks gratis aangeboden. M eldt u zich daarvoor even aan op Van harte aanbevolen. BID EN SCHRIJF: Filipijnen: Haar hele leven verlangde Nong* ernaar om met haar gezin volledig toegewijd te zijn aan de islam. Ze droomde van een echtgenoot die haar dichter bij Allah zou brengen en ze hoopte kinderen te krijgen die de wetten van de Koran zouden gehoorzamen. Daarom trouwde Nong met een moslim en samen kregen ze acht kinderen. De kinderen van Nong kregen een strikt islamitische opvoeding en vier van hen gingen naar een islamitische school. Nong bad als trouwe moslim vijf keer per dag richting M ekka. Haar droom van een toegewijd islamitisch leven leek vervuld, totdat ze over het evangelie hoorde via een christelijk echtpaar. Dit zette haar aan het denken en ze koos ervoor om Jezus Christus te volgen. Nong ontving een ongekende vreugde in haar hart, die ze graag wilde delen met haar familie. Nong had nooit gedacht dat haar geloof in de Here Jezus invloed zou hebben op hoe haar kinderen naar haar kijken. Nadat ze over haar geloof vertelde, negeerden Nongs kinderen haar en zorgden ze niet meer voor haar toen ze ziek werd. Omdat het steeds slechter ging met Nong, stelde haar man zelfs voor om naar een toverdokter te gaan. Haar kinderen merken wel op dat hun moeder steeds dunner werd, maar ze praatten niet meer met Nong. Ze deden alsof ze niet meer bestond. De enige keren dat ze iets tegen haar zeiden, was het om haar geloof belachelijk te maken. Je bent zo ziek omdat je Jezus bent gaan volgen! zeiden haar kinderen. Dit komt allemaal omdat je gestopt bent met vijf keer per dag te bidden! Ondanks alles is de liefde die Nong voelt voor haar kinderen onveranderd gebleven. Ze heeft de hoop voor haar gezin nog niet verloren. Het zijn nog steeds mijn kinderen en ik geloof en hoop dat ze ooit Jezus leren kennen en Hem gaan volgen. Ik bid voortdurend voor hen. M aar als Nong tegen haar kinderen zegt dat ze voor hen bidt, dan knikken ze en keren haar weer de rug toe. Dank dat Nong de liefde van de Here God heeft mogen leren kennen en dat ze hiervan wil getuigen. Bid dat Nong geneest van haar lichamelijke klachten en bid dat ze Gods troost ervaart nu haar kinderen haar negeren. Bid voor de man en kinderen van Nong. Bid dat ook zij de Here Jezus leren kennen. Laten we steeds weer onze naam op de kaart zetten die gestuurd gaat worden. U bemoedigt christenen in moeilijke situaties ermee. De kaart ligt voorin de zaal op het kleine tafeltje. Dank u wel. Marty

5 30 dagen van gebed voor de moslimwereld Oost-Afrika - Een oproep Net als West-Afrika, zijn de 357 miljoen inwoners van Oost-Afrika ook lange tijd slachtoffer geweest van exploitatie door zowel islamitische als christelijke veroveraars. Al generaties lang zijn christelijke groeperingen in conflict met de 78 miljoen moslims in de regio. In de laatste jaren zien we echter een verandering in de regio, sinds tientallen traditionele islamitische groeperingen zich bekeren. Moslims gaan een persoonlijke relatie met God aan door Jezus Christus in hun leven uit te nodigen. De islam arriveerde al vroeg in Oost-Afrika,in de tijd dat Mohammed en zijn strijdvaardige volgelingen zelf nog moesten worstelen om te overleven. In het jaar 614 stuurde de profeet een groepje gevluchte volgelingen naar het christelijke Aksumitische koninkrijkwaar ze asiel zochten vanwege de vervolging door huneigen stam, de Qoeraisj. Dit islamitische bruggenhoofd zorgde in de daaropvolgende eeuwen ervoor dat de islam zich kon verspreiden totdat het uiteindelijk de dominante religie werd in de regio. Inde duizend jaar die daarop volgde zou dit onveranderd blijven. Elias was een Oost-Afrikaanse zendeling die in een dichtbevolkt Somalisch vluchtelingenkamp woonde in een grote stad in de hoorn van Afrika. Terwijl hij zijn eten klaarmaakte, werd Elias opgeschrokt door een geklop op de deur. De 65-jarige Somalische sjeik Abdul-Ahad stond voor de deur. Elias vroeg zich af of dit de nacht was die de Somalische rebellengroep Al-Shabaab had gekozen om zich op de zoveelste christen te wreken. Terwijl Elias de deur nog opende, vroeg de sjeik al: Ja of nee? Heeft het bloed van Jezus betaald voor de zonden van iedereen in de wereld? Elias antwoordde nerveus, Ja. De sjeik antwoordde: Je liegt! Hij aarzelde voor hij verder Je liegt! Hij aarzelde voor hij verder ging: Het bloed van Jezus kan mijn zonden niet vergeven. Hij vertelde Elias van het geweld dat hij had gepleegd in het door oorlog verscheurde Mogadishu. Toen begon de oude sjeik te trillen en te huilen. Ik heb vergeving nodig van wat ik heb gedaan, zei hij. Elias bad met de sjeik en zo werd Abdul-Ahad diezelfde avond vergeven en gered. Voordat hij vertrok keerde Abdul-Ahad zich naar Elias, greep zijn arm, en zei: Wanneer je op straat naar me kijkt, zie je mijn moslim hoeden baard, en je bent bang voor mij. En om je de waarheid te zeggen, dat is de reden dat we ons zo kleden, zodat jullie bang voorons zijn. Maar je moet weten - je moet weten dat wij van binnen leeg zijn. Wees niet bang voor ons. We hebben het evangelie nodig. Hoe Kunn en We Bidd en? Bid dat meer christenen in Oost-Afrika hun moslimburen zullen omarmen en dat ze vergeving en redding met hen zullen delen. Bid dat moslims, in het door oorlog verscheurde Somalië en de omringende landen, vrede en vrijheid in het evangelie van Jezus Christus zullen ontdekken. Bid dat God de opkomende bewegingen van christenen met moslimachtergrond zal beschermen in deze Oost-Afrikaans kamer in het Huis van de Islam Onderstaande site is zeer indrukwekkend. Daarop staan de getuigenissen van moslims, die bekeerd zijn. Wat een zegen en zeer indrukwekkend hoe de Heer in de levens van deze mensen heeft ingegrepen. Namelijk:

6 Surfbijbel De eerste Nederlandse Surfbijbel is van de pers! Het Nieuwe Testament (Het Boek) met getuigenissen van bekende Nederlandse en internationale surfers. Deze prachtige aanwinst wordt verspreid onder de vele surfers en surffans in ons land. De Surfbijbel is een initiatief van Christian Surfers Holland en is medegefinancierd door Ark Mission. Ook een Surfbijbel ontvangen? Kijk op /surfbijbel/ Twee keer gered. In het begin van de laatste wereldoorlog moesten de geallieerde troepen zich in Duinkerken haastig naar Engeland terugtrekken. Het was in die dagen heel mooi weer met een gladde zee, zodat de overtocht met vele schepen kon plaatsvinden. Maar dat gebeurde onder de aanval en dreiging van de Duitse troepen. Er is een verhaal van een Engels soldaat die in grote nood tot God riep om hulp en uitkomst. Hij kwam veilig naar de overkant. Toen hij zijn situatie overdacht kwam hij tot een ontdekking. hij afkomstig uit een christelijk gezin zelf nooit de keuze voor Jezus had gemaakt. Op dat ogenblik vroeg hij zichzelf af: was ik eigenlijk wel klaar om God te ontmoeten. Hij nam het besluit om neer te knielen, vergeving te vragen voor zijn zonden en zich geheel over te geven aan de Here Jezus en Hem aan te nemen als Verlosser en Zaligmaker. Er kwam een diepe vrede in zijn hart. Hij getuigde er later over: ` Ik ben twee keer gered, eerst van de vijand en de tweede keer van het oordeel. Ik ben twee keer gered.

7

8

9

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Naar de Hel en terug

Naar de Hel en terug Naar de Hel en terug door Dr. Rawlings Documentatie (Mattheus 7:14-14) Video script van TBN Films Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot verderf leidt, en velen

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Kijk! daar komt de hemel!

Kijk! daar komt de hemel! Kijk! daar komt de hemel! Kijk! daar komt de hemel! Bill Johnson & Mike Seth Kijk! daar komt de hemel! Leven in Gods bovennatuurlijke kracht Gids voor kinderen Uitgegeven door Arrowz info@arrowz.org www.arrowz.org

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld:

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld: Preek 17-02-1008 Mopperen en klagen Jurgen Hofmann Introductie: Vertel over eigen gemopper tijdens klussen Op zich is dit soort gemopper vrij onschuldig maar gaat dat altijd op voor mopperen? Het volk

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven.

Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven. Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven. Bismilaahi Rahmaani Raheem. Alle lof en dank is aan Allaah die ons heeft gezegend met de Jihad op Zijn Pad. De 26 jarige Abu Walae,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie