Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie"

Transcriptie

1 Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008

2 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk Vermindering regeldruk in de bouwregelgeving Brandveiligheid in de bouwregelgeving Het nieuwe Gebruiksbesluit 2

3 Kabinetsbeleid vermindering regeldruk Beleidsprogramma kabinet Balkenende IV: Samen Werken Samen Leven

4 Kabinetsbeleid vermindering regeldruk Zes pijlers: Europa, Veiligheid, Duurzame Leefomgeving, Dienstbare Overheid, Innovatieve Economie en Sociale Samenhang Innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, Maatregel 16: minder regels, minder instrumenten, minder loketten 4

5 Kabinetsbeleid vermindering regeldruk Reductie van administratieve lasten met nogmaals 25% Doorlichting wetgevingsgebieden ( fundamentele verkenningen ) Meer algemene regels i.p.v. vergunningen Afspraken met provincies en gemeenten over vermindering van hun regels Dienstverlening en informatievoorziening aan ondernemers verbeteren (digitaal Bedrijvenloket) Stroomlijning van regelgeving, één loket (Omgevingsvergunning) 5

6 Vermindering regeldruk Bouwregelgeving Wijzigingen o.a.: 3e Wijzigingspakket Bouwbesluit 2003 Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) Procedure bouwvergunning en melding/vergunning brandveilig gebruik gaat op in de omgevingsvergunning Certificering : bijv. gecertificeerde Bouwbesluittoets als alternatief voor toetsing bouwvergunning door gemeente Fundamentele Verkenning Bouw (Commissie Dekker) 6

7 Brandveiligheid en wijziging Bouwbesluit 2003 Een greep uit de voorgenomen wijzigingen: Van bezettingsgraadklasse naar personenbenadering (beleidsneutraal) Startpunt vluchtroute op punt waar vluchten begint (ipv in compartiment) Subbrandcompartiment en rookcompartiment -> één begrip Één vluchtroute tenzij twee noodzakelijk is (beleidsneutraal) 7

8 Brandveiligheid en wijziging Bouwbesluit 2003 Vervolg: Nieuwe begrippen: beschermde verkeersruimte (ipv rookvrije verkeersruimte), extra beschermde verkeersruimte (was: brand- en rookvrije verkeersruimte) veiligheidsverkeersruimte (veiligheidstrappenhuis èn verkeersruimten tezamen) Brandwerend voorportaal brandweerlift 8

9 Brandveiligheid: Gebruiksbesluit (fase 1) Besluit brandveilig gebruik bouwwerken ( Gebruiksbesluit): Brandveiligheidseisen gebruik nu in locale bouwverordening Gebruiksbesluit: landelijke uniformering Algemene regels i.p.v. vergunningen 80% van de gevallen melding, 20% blijft (vooralsnog) vergunning Minder papierwinkel vóóraf: dus méér ruimte voor controle en toezicht in de praktijk Betere (centrale) voorlichting en ondersteuning (ICT) 9

10 Uitgangspunten Gebruiksbesluit Gebaseerd op de Modelbouwverordening van de VNG In beginsel inhoudelijk beleidsneutraal: géén verlaging/ verhoging brandveiligheidsniveau t.o.v. MBV Zo veel mogelijk geregeld via algemene geldende voorschriften: gebruiksmelding en beperkte gebruiksvergunningplicht Verbeteren ordening, structuur en afstemming 10

11 Aanpassingen t.o.v. Modelbouwverordening Introductie gebruiksmelding voor gebruik > 50 personen Gebruiksvergunningplicht voor opslag van brandgevaarlijke stoffen vervalt Betere aansluiting op Activiteitenbesluit (8.40 AMvB s) Specifieke voorschriften voor kamerverhuur Introductie gelijkwaardigheid voor brandveilig gebruik Betere aansturing van normen Onderhoudsfrequentie voor draagbare blustoestellen (1x per 2 jaar) Definitie minder zelfredzaam 11

12 Verschillen samengevat MBV: 5 O s Gebruiksbesluit: ARUBA Ondoorzichtig (in MBV Algemene regels verbrokkeld in hoofdstukken) Omslachtig (doorwerking via Rechtstreekse werking vergunning met standaardvoorwaarden) Onnodige lokale verschillen Uniformiteit Onbekend (wat er in gemeentelijke bouwverordening staat) Onvoldoende afgestemd (met Bouwbesluit en Wm) Bekender (voorlichting en ICT-ondersteuning) Afgestemd 12

13 Aandachtspunten Gebruiksbesluit Mogelijkheid nadere voorschriften bij melding slechts in uitzonderlijke situaties: algemene regels garanderen in meeste gevallen voldoende brandveiligheid Stel prioriteiten in handhavingsbeleidsplan: helpt bij beoordeling meldingen (wel/niet ter plaatse gaan kijken) Inhoudelijk verandert er niet veel t.o.v. MBV (95% blijft hetzelfde): met name de systematiek verandert Géén wijziging in verantwoordelijkheden: gebruiker was, is en blijft verantwoordelijk voor brandveilig gebruik bouwwerk! (voorbeeld Volendam) 13

14 Toezicht & Handhaving Relatie met wijziging Woningwet 1 april 2007: Handhavingsbeleidsplan Hoe vaak? Wanneer? Op welke wijze? Wanneer aanschrijven? 14

15 Inwerkingtreding fase 1 Gebruiksbesluit Publicatie Gebruiksbesluit in Staatsblad 327, 19 augustus 2008 In overleg met VNG: datum inwerkingtreding 1 november

16 Voorlichtingsactiviteiten WWI Strategie: informeren en faciliteren Doel: informeren over invoering Gebruiksbesluit + gevolgen Doelgroepen: eigenaren/gebruikers bouwwerken bouwpraktijk gemeenten + VROM-inspectie Middelen (papier èn digitaal): algemene brochure + specifieke infobladen + info voor huisaan-huisbladen circulaire (gemeenten) digitale helpdesk 16

17 Kenniscentrum Praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften Beoordelingsruimte B&W bij regeltoepassing geschillen Doel KPB: uitvoeringspraktijk meer houvast bieden KPB: vier functies: databankfunctie voorlichting/kennisoverdrachtfunctie adviesfunctie ( arbitrage /second opnion/contra-expertise) signaleringsfunctie Reikwijdte KPB: praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften: Bouwbesluit 2003, Gebruiksbesluit, Woningwet (bestuursdwang + last onder dwangsom) 17

18 Fase 2 Gebruiksbesluit Fase 2: verdere verbetering brandveiligheidsvoorschriften zoals: integratie gebruiksvergunning in omgevingsvergunning (introductie) bestuurlijke boete ( lik-op-stuk-benadering ) vereenvoudiging/verduidelijking Bouwbesluit 2003 integratie Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit in één Besluit (najaar 2009) onderzoek vervanging gebruiksvergunning-/-meldingplicht door 100% algemene regels optimalisering afstemming Gebruiksbesluit, NEN-normen en certificeringsregelingen (mede i.v.m. reductie administratieve lasten) 18

19 Tenslotte Gebruiksbesluit = zelfde inhoud, andere systematiek Kortom: Anders Denken, Anders Doen 19

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS versie 12 maart 2013 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Introductie... 7 1.1. Privaat wat moet... 7 1.2. Markt een stap erbij... 8 1.3. Publiek wat onvermijdelijk

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

Lijst van vragen - ERB-rapport Erkende technische oplossingen

Lijst van vragen - ERB-rapport Erkende technische oplossingen Overzicht vragen AO Bouwregelgeving maart 14 Lijst van vragen - ERB-rapport Erkende technische oplossingen Kamerstuknummer : -9 Vragen aan : Regering Commissie : Wonen en Rijksdienst Nr Vraag Blz 1 Hoe

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek 15 januari 2015 INLEIDING SAMEN WERKEN AAN EEN SLIMMER GEREGELDE LOGISTIEK In de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L) werken overheden, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie 1 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie 2 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie Rijksbouwmeester Juli 2009

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie