MEeR waarde ENGAGEMENT STRATEGIE. WERELDWIJDe RAPPORTAGE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID. duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEeR waarde ENGAGEMENT STRATEGIE. WERELDWIJDe RAPPORTAGE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID. www.sika.be duurzaamheid"

Transcriptie

1 MEeR waarde minder impact SIKA & DUURZAAMHEID ENGAGEMENT 1 MILJOEN KLANTEN WERKNEMERS MEER DAN 100 JaaR INNOVatiE WERELDWIJDe RAPPORTAGE SIKA RAPPORTEERT VOLGENS G4 STRATEGIE DE utiliteit VERHOGEN EN DE IMPACT VERMINDEREN WERELDWIJDE AANWEZIGHEID IN MEER DAN 160 BEDRIJVEN in meer dan 84 LANDEN duurzaamheid

2 DUURZAAMHEID IN ÉÉN OOGOPSLAG ECONOMISCHE PREStatiE: BEDRIJFS- RESULTAAT (EBIT) MEER DAN 10% VAN DE NETTO- OMZET ENERGIE: 3% MINDER ENERGIEVER- BRUIK PER TON EN per JAAR DUURZAME OPLOSSINGEN ALLE NIEUWE PRODUCT- ONTWIKKELINGEN BEOORDEELD, ALLE LOKALE BASIS- PROJECTEN GEÏMPLEMENTEERD LOKALE GEMEENSCHAPPEN/Maat- SCHAPPIJ: 5% MEER PRO- JECTEN PER JAAR WATER/AFVAL: 3% MINDER WATER- VERBRUIK EN AFVAL PER TON EN per JAAR VEILIGHEID OP HET WERK 5% MINDER ONGEVALLEN PER JAAR Profiel Sika is een bedrijf gespecialiseerde in chemicaliën met een leidende positie in de ontwikkeling en productie van systemen en producten voor verlijming, afdichting, demping, versterking en bescherming in de bouw- en automobielsector. Sika heeft dochterondernemingen in 84 landen over de hele wereld en produceert in meer dan 160 fabrieken. De meer dan werknemers genereren een jaarlijkse omzet van 5.142,2 miljoen CHF. 2 INHOUD

3 INHOUD Ons engagement 6 Sika s duurzame benadering 8 Economische prestaties 12 duurzame oplossingen 14 lokale gemeenschappen en maatschappij 16 Energie 18 Water en afval 20 Veiligheid op het werk 22 partnerschappen en lidmaatschappen Sika is al meer dan 100 jaar een succesvol technologiebedrijf. Duurzaamheid was vanaf het prille begin een basispijler van de bedrijfsstrategie en de meerderheidsaandeelhouder, de familie van de oprichter. INHOUD 3

4 Ons engagement WIJ VERBINDEN ONS ERTOE DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR WERELDWIJDE UITDAGINGEN TE ONTWIKKELEN. DAARBIJ Staan VEILIGHEID EN EEN LAGE IMPACT OP DE HULPBRONNEN CENTRaal. 4 Ons engagement

5 BESTE VRIENDEN VAN SIKA, Ons bedrijf hanteert een langetermijnbenadering voor de ontwikkeling van de activiteit en handelt met respect en verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn klanten, belanghebbenden en werknemers. Wij hechten veel belang aan veiligheid, kwaliteit, milieu, faire behandeling, maatschappelijke betrokkenheid, verantwoorde groei en waardecreatie. WERELDWIJDE UITDAGINGEN De wereld en maatschappij worden geconfronteerd met uitdagingen, waar ook bedrijven zich actief tegen moeten wapenen. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, energiekosten, grondstoffen en watertekorten - dit zijn enkele van de globale megatrends en uitdagingen die de maatschappij in de komende jaren en decennia zullen veranderen. Tegelijkertijd zullen deze uitdagingen krachtige drijfveren vormen voor nieuwe technologieën en oplossingen. De markten zullen oplossingen vragen voor de nieuwe benaderingen in domeinen als bouw en constructie, infrastructuur en mobiliteit. DUURZAAMHEID ALS DRIJFVEER VOOR BEDRIJFSACTIVITEIT Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de innovatie van een bedrijf. Voor gebouwen en industriële toepassingen, streeft Sika ernaar de duurzaamheid te verbeteren en zowel de energie- als de materiaalefficiëntie te verhogen. Het bedrijf stelt alles in het werk om bij te dragen aan het verminderen van het verbruik van hulpbronnen, zowel binnen het bedrijf als voor zijn partners die gebruik maken van Sika-producten. De initiatieven en de voortgang van Sika worden georganiseerd volgens het Global Reporting Initiative (GRI 4). Binnen dit alles komt veiligheid voor Sika op de eerste plaats. Het welzijn en de gezondheid van de werknemers en partners is een basisvoorwaarde voor het succes van Sika. Het creëren van een veilige werkomgeving is altijd een topprioriteit. Sika bevordert sociale en economische vooruitgang in alle landen en gemeenschappen waarin het bedrijf actief is. Via de Romuald Burkard Foundation levert Sika een actieve bijdrage aan maatschappelijke projecten in lokale gemeenschappen. Als lid van de UN Global Compact zet het bedrijf zich in voor de wereldwijde duurzame ontwikkeling. Sika doet geen toegevingen op het gebied van integriteit en past strikte ethische normen toe op zijn werk. De 'gedragscode' van Sika bepaalt de normen en gedragsregels voor het bedrijf en al zijn werknemers. WAARDECREATIE Duurzaamheid heeft altijd deel uitgemaakt van onze identiteit. Wij zetten ons in voor het continu meten, verbeteren, rapporteren en communiceren van duurzame waardecreatie. 'Meer waarde, minder impact' verwijst naar Sika's streven om de waarde van onze oplossingen en bijdragen aan alle belanghebbenden te optimaliseren en de risico's en het verbruik van hulpbronnen te verminderen. Daarom hebben we zes strategische doelen gedefinieerd die gericht zijn op economische prestaties, duurzame oplossingen, lokale gemeenschappen/maatschappij, energie, water/afval en veiligheid op het werk. We dragen duurzaamheid uit om ons concurrentievoordeel, in het belang van alle belanghebbenden, te behouden. Hoogachtend, Jan Jenisch CEO Ons engagement 5

6 Sika's duurzame benadering VERantwOORDELIJKHEID VOOR DE TOEKOMST Sika zet zich in voor duurzame ontwikkeling, neemt de verantwoordelijkheid om duurzame oplossingen te leveren om de materiaal-, water- en energieefficiëntie in de bouw- en transportsector te verhogen. Sika streeft ernaar om waarde te creëren voor al zijn belanghebbenden met behulp van zijn producten, systemen en oplossingen, en dit in de volledige toeleveringsketen en gedurende de volledige levensduur van zijn producten. De gecreëerde waarde weegt veruit op tegen de impact van de productie, de distributie en het gebruik. DE PIJLERS VAN DUURZAAMHEID Sika streeft ernaar om zaken te doen zonder de economische, sociale en ecologische mogelijkheden van toekomstige generaties aan te tasten. Als lid van internationale, nationale en lokale organisaties, promoot het bedrijf duurzame ontwikkeling in gebieden waarin het actief is. Sika handelt als een goed burger en zet zich in voor de lokale gemeenschappen. Het doel? Het creëren en verhogen van waarde en terwijl de impact verminderen. Sika's strategie integreert duurzaamheid in al zijn bedrijfsprocessen om zijn concurrentiepositie te behouden. Op intern niveau promoot het bedrijf duurzaamheid met zijn efficiëntie- en veiligheidsprogramma's ter bevordering van economische, sociale en ecologische vooruitgang. AANDACHTSGEBIEDEN Relevantie Duurzaamheid is een business enabler, business driver en merkboodschap, met een hoge relevantie voor de bouw- en transportsector, gedreven door globale megatrends, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, strengere regelgeving. Waarde verhogen Wij zijn pioniers met een portfolio van duurzame producten, systemen en diensten. Producten en systemen worden ontworpen voor energie-, materiaal- en waterefficiëntie, voor duurzaamheid en veilig gebruik, onder impuls van Sika's proces voor productinnovatie, een stappenplan voor duurzaamheid en technologieteams. Voetafdruk verkleinen Sika verbetert zijn ecologische voetafdruk en veiligheidprofiel, met een vermindering van de hoeveelheid energie, water en materiaal per producteenheid en het bedrijf hanteert een 'nul ongevallen'-doelstelling. Het bedrijf stelt doelen voor veiligheid en efficiëntie, waarbij het lijnmanagement verantwoordelijk is voor de prestaties. Naleving Naleving van wetgeving en voorschriften, anticorruptieregels en respect voor de mensenrechten in de gehele toeleveringsketen zijn de fundamenten van de zakelijke handelswijze van Sika in gebieden waar het bedrijf actief is. Sociale ontwikkeling en integratie Sika bouwt vertrouwen op en creëert waarde voor klanten, gemeenschappen en de maatschappij. Sika gelooft dat betrokkenheid bij de maatschappelijke structuur van de samenleving en gemeenschappen zijn bedrijfsactiviteit zal ondersteunen in ieders voordeel. Maatschappelijke verbintenissen Sika is ondertekenaar van de UN Global Compact en lid van het World Business Council for Sustainable Development. Donaties aan duurzame projecten ondersteunen de betrokkenheid van het bedrijf. Op basis van deze aspecten ontwikkelde Sika een schema met doelstellingen om zijn activiteiten en middelen de komende 5 jaar in twee domeinen te concentreren. 6 Sika's duurzame benadering

7 Zes duurzaamheidsdoelstellingen Sika definieert zes doelindicatoren met een maximaal potentieel effect. Ze hebben betrekking op de economische, ecologische en sociale aspecten van het bedrijfsleven van Sika. ECONOMISCHE PRESTATIE AL ONZE BELANGHEBBENDEN HEB- BEN RECHTSTREEKS Baat BIJ ONS SUCCES. DOEL BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) MEER DAN 10% VAN DE NETTO-OMZET. DUURZAME OPLOSSINGEN Wij zijn leider in de sector. Wij zijn pioniers met een portfolio van duurzame producten, systemen en diensten. DOEL Alle nieuwe projecten worden beoordeeld volgens het proces voor productontwikkeling van Sika. Alle lokale basisprojecten worden geïmplementeerd. LOKALE GEMEENSCHAPPEN/ MAATSCHAPPIJ Wij bouwen vertrouwen op en creëren waarde voor klanten, gemeenschappen en voor de maatschappij. DOEL 5% MEER PROJECTEN PER JAAR. MEER WAARDE MINDER IMPACT ENERGIE WE BEHEREN DE HULPBRONNEN EN KOSTEN NAUWGEZET. WATER/AFVAL We verhogen de water- en materiaalefficiëntie. VEILIGHEID OP HET WERK Werknemers van Sika verlaten de werkplaats in gezonde toestand. DOEL 3% MINDER ENERGIEVERBRUIK PER TON EN PER JAAR. DOEL 3% MINDER WATERVERBRUIK EN AFVAL PER TON EN PER JAAR. DOEL 5% MINDER ONGEVALLEN PER JAAR. Sika's duurzame benadering 7

8 ECONOMISCHE prestatie GEDEELD SUCCES EN STERKE MET BELANGHEBBENDEN ILEANA NICOLAE AREA MANAGER OOST-EUROPA 8 Economische prestatie

9 PARTNERSCHAPPEN PARTNER VOOR ALLE BELANGHEBBENDEN Sika is een betrouwbare en langetermijnpartner voor alle belanghebbenden. Sika is financieel stabiel en in staat is om waarde te creëren. Het bedrijf streeft ernaar uit te groeien tot een gerespecteerde werkgever, een leverancier van goed presterende en duurzame producten, een gelegenheid voor aantrekkelijke langetermijninvesteringen, een verantwoorde belastingbetaler en een goed burger die gemeenschappen helpt open te bloeien. Sika concentreert zich op een wereldwijd leiderschap in technologie en marktpenetratie, van nieuwbouwprojecten tot renovatie. ZEVEN DOELMARKTEN, TAL VAN KANSEN Duurzaamheid in de bouwsector heeft betrekking op zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Als wereldwijde marktleider in de sector van de bouwchemicaliën bouwt Sika voortdurend aan zijn groeipotentieel op alle doelmarkten door middel van innovatie, kwaliteit en service. De zeven doelmarkten van Sika zijn beton, waterdichting, dakbedekking, vloeren, afdichting en verlijming, renovatie en industrie. VAN EEN LEVERANCIER VAN PRODUCTEN TOT EEN LEVERANCIER VAN OPLOSSINGEN Sika biedt zijn klanten innovatieve oplossingen die de efficiëntie, de duurzaamheid en de esthetische aantrekkingskracht van gebouwen, infrastructuren, installaties en voertuigen tijdens de constructie en het gebruik verhogen. De geïntegreerde concepten en oplossingen van Sika hebben betrekking op de volledige levenscyclus van een faciliteit, van de initiële bouw tot de reparatie, renovatie of uitbreiding. Door het verlengen van de levensduur van een faciliteit door middel van passend onderhoud en modernisering ontstaat economische en ecologische waarde. SIKA HANTEERT EEN SUCCESVOLLE GROEISTRatEGIE. IN DIT VERBAND ZIJN WIJ ACTIEF OP MARKTEN MET EEN STRUCTURELE GROEI EN LEVEREN WIJ OPLOSSINGEN VOOR GEVESTIGDE EN OPKOMENDE MARKTEN. WIJ ONTWIKKELEN VOORTDUREND NIEUWE PRODUCTEN EN VERWERVEN DAARBIJ TECHNOLOGISCH LEIDERSCHAP OM DE GROEI EN WINSTGEVENDHEID TE GARANDEREN OP BASIS VAN EEN STERKE MARKTPOSITIE. Economische prestatie 9

10 ECONOMISCHE prestatie MEER WAARDE ECONOMISCHE PRESTATIE DOEL ALLE BELANGHEBBENDEN HEBBEN RECHTSTREEKS Baat BIJ HET SUCCES VAN SICA. DOELSTELLING OP 5 JAAR BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) MEER DAN 10% VAN DE NETTO-OMZET. HOOGTEPUNTEN VAN DE STRATEGIE VOOR 2018 MARKTLEIDER RENOVatiE, BETONREPARatiE EN -BESCHERMING TECHNOLOGIELEIDER ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERMINDERD MET MEER DAN 100 TON CO 2-EQUIVALENT 38% VAN DE OMZET OP OPKOMENDE MARKTEN 24 OVERNAMEs IN 5 JaaR VOOR EEN BETERE TOEGANG TOT DE MARKT, TECHNOLOGIE EN SCHAALVOORDELEN. 100% ENGAGEMENT STERKE BEDRIJFSwaaRDEN 10 Economische prestatie

11 WERELDWIJD MARKTLEIDERSCHAP RENOVatiE, BETONREPARatiE EN -BESCHERMING Sika is de marktleider in betonreparatie en bescherming. Dankzij vele jaren van onderzoek en ontwikkeling plus decennia vol praktijkervaring kan Sika systemen leveren om beschadigde betonconstructies te repareren en te renoveren. Het gebruik van polymeercoatings resulteert in een materiaalbesparing van meer dan 85% en een vijfmaal kortere uithardingstijd. STERKE BEDRIJFSWAARDEN SIKA'S MERKIDENTITEIT De persoonlijkheid van Sika bepaalt de kenmerken van het merk Sika. Baanbrekend: zin voor innovatie Teamgericht: plezier van samenwerken Geëngageerd: kracht om vol te houden VERSNELDE ONTWIKKELING VAN DE POSITIE OP OPKOMENDE MARKTEN 38% VAN DE OMZET OP OPKOMENDE MARKTEN Sika richt zich op opkomende markten met een sterke structurele groei. Vandaag wordt meer dan 38% van de omzet op opkomende markten gemaakt. De ontwikkeling van toeleveringsketens en technische bekwaamheid zijn cruciaal voor succes op de markt. Er zal tegen biljoen dollar worden geïnvesteerd in infrastructuur wereldwijd, grotendeels onder impuls van de toenemende verstedelijking. Tegen 2050 zal 70% van de wereldwijde bevolking in steden wonen. Er zullen meer dan 50 nieuwe luchthavens worden gebouwd in China tegen 2015 en er zal een hogesnelheidsspoorwegnet van km zal worden gebouwd tegen OVERNAMEN VOOR EEN BETERE TOE- GANG TOT DE MARKT, TECHNOLOGIE EN SCHAALVOORDELEN 24 OVERNAMEs IN 5 JaaR ( ) Organische groei, ofwel groei aangedreven door de bestaande ondernemingen van een bedrijf, is de kern van Sika's ondernemingsstrategie. Deze organische groei wordt versterkt door een zorgvuldig gerichte externe groei die mogelijkheden biedt om bestaande lacunes aan te pakken in de toegang tot de doelmarkten en om gefragmenteerde markten te consolideren. Vooral in Azië en Latijns-Amerika hanteert Sika dit beleid als een hulpmiddel om zijn marktpositie geleidelijk te verbeteren. WERELDWIJD TECHNOLOGISCH LEIDERSCHAP GOED PRESTERENDE OPLOSSING VOOR STRUCTURELE BEGLAZING LEIDT TOT EEN BESPARING VAN 39 TON SILICONENLIJM. De vraag naar opvallende en creatieve gevelontwerpen neemt toe. De krachtige lijmen Sikasil SG-550 en Sikasil IG-25 voor glazen gevels maken nieuwe ontwerpen mogelijk. De vergelijking van conventionele producten en Sika's oplossing voor een 170 meter hoge toren in Centraal-Azië met een glazen gevel van m² is verbazingwekkend: met Sika's oplossing wordt tot wel 39 ton siliconenlijm bespaard. Dit stemt overeen met een uitstootvermindering van meer dan 100 ton CO 2-eq en een afname van de energiebehoefte met meer dan 3000 GJ. Lees meer over de economische prestaties Duurzaamheid Economische prestatie 11

12 Duurzame oplossingen HET GOEDE VOORBEELD GEVEN MEER WAARDE DUURZAME OPLOSSINGEN DOEL WIJ ZIJN PIONIERS VAN DE SECTOR MET EEN PORTFOLIO VAN DUURZAME PRODUCTEN, SYSTEMEN EN DIENSTEN. DOELSTELLING OP 5 JAAR ALLE NIEUWE PRODUCTONTWIKKELINGEN BEOORDEELD ALLE NIEUWE PROJECTTRAJECTEN GEÏMPLEMENTEERD. HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT TON CO 2 BESPAARD MET VISCOCRETE-TECHNOLOGIE POTENTIËLE ENERGIEBESPARING VAN 50% MET WITTE ZONNEREFLECTERENDE MEMBRANEN 1300 TON DAKMEMBRANEN GERECYCLED DANKZIJ SIKA'S RECYCLINGSYSTEEM LEED PLATINUM TE VERWEZENLIJKEN MET AANGEPASTe PRODUCTPORTFOLIO VAN ÉÉN bron INNOVATIE STIMULEERT GROEI EN DUURZAAMHEID Kaspar Winkler, oprichter van Sika in 1910, legde met zijn innovaties de basis voor het succes van het bedrijf. Sinds die vroege dagen is continue innovatie de belangrijkste drijfveer geweest van de succesvolle groeistrategie. Sika innoveert om de ecologische voetafdruk te verlagen, de efficiëntie van producten en oplossingen in de hele waardeketen te verhogen en dus in te spelen op de marktvraag naar duurzame oplossingen. HET VOORDEEL VOOR DE KLANT VERGROTEN EN DE MILIEU-IMPACT VERKLEINEN De bijdrage van Sika's oplossingen met betrekking tot megatrends op het gebied van duurzaamheid wordt in de gehele waardeketen gemeten op basis van de Life Cycle Assessment (LCA). Sika ontwerpt, verbetert, promoot en verkoopt producten, systemen en projectspecifieke oplossingen door systematisch rekening te houden met de aspecten van duurzaam bouwen en duurzaam transport, bijvoorbeeld energie-, hulpbronnen- en materiaalefficiëntie. Het duurzaamheidsprofiel van producten, systemen en diensten is nauw verbonden met hun uitstekende prestaties. Sika staat voor producten die technisch superieur, gebruiksvriendelijk en duurzaam zijn tijdens hun volledige levensduur, van het gebruik tot de afbraak. Sika's producten zijn ontworpen voor langdurig gebruik en het verstrekken van meer waarde dan vergelijkbare alternatieve producten tijdens hun volledige levenscyclus. Techniek en duurzaamheid zijn ook vanuit strategisch oogpunt nauw met elkaar verbonden. Superieure technologieën en diensten bieden extra waarde en verbeterde prestaties. 12 Duurzame oplossingen

13 DALING VAN ARGOS ECOLOGISCHE VOETAFDRUK, COLOMBIA PRODUCTIEFABRIEKEN IN COLOMBIA Cement- en betonproducent Argos streefde naar een kostenoptimalisatie van betonmengsels in alle belangrijke fabrieken, in Colombia. Dankzij de ViscoCrete -technologie van Sika werd een optimalisatieprogramma voor het pastavolume geïntroduceerd in alle fabrieken van Argos, waarbij de cement- en waterinhoud per kubieke meter beton met 17% werd verminderd. De jaarlijkse ecologische voetafdruk van Argos daalde met ton CO 2, wat overeenstemt met het elektriciteitsverbruik van inwoners van Bogota D.C. Lees meer over duurzame oplossingen Duurzaamheid ENERGIE- EN CO 2 BESPARINGEN, SPANJE SUPERMARKT IN GIRONA Een internationale warenhuisketen koos voor een zeer duurzaam, langdurig inzetbaar dakbedekkingssysteem voor zijn winkel in Girona. De klant koos voor een Sika-oplossing met een energiebesparingspotentieel van 50% door de tijd heen door verminderde koeling in vergelijking met concurrerende technologieën. KOICHI OBA HOOFD VAN DE DOELMARKT dakbedekking PARTNERSCHAP VOOR RECYLING MET TARGET, VS warenhuis OLATHE, KANSAS In 2007 ging Sika een partnerschap aan met het Amerikaanse warenhuis 'Target' om oude PVC-membranen van dakbedekkingsprojecten in de VS te recyclen en te vervangen door een nieuwe dakbedekking van Sika. Er werd meer dan 1300 ton aan oude dakmembranen gerecycled door Sika en omgewerkt tot nieuwe dakmembranen. Het partnerschap ondersteunt de inspanningen van Target om uit te groeien tot een 'nul afval'- bedrijf en zijn doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken door een hogere materiaalefficiëntie. LEED PLATINUM-PROJECT, GRIEKENLAND SIKA'S OPLOSSINGEN, VAN DAK TOT KELDER Het Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) in Athene, een investering van EUR 560 miljoen, was het eerste LEED Platinum-project van dergelijke omvang in Griekenland. Sika's oplossingen voor dit ambitieuze project omvat producten en diensten die variëren van dak- tot keldertoepassingen. Ze zijn in overeenstemming met alle LEED-vereisten en de toegelaten hoeveelheid vos van het project, zodat de klant het ambitieuze certificaat voor groene gebouwen in de wacht kan slepen. SIKA'S DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN ONDERSTEUNEN TECHNISCHE OPLOSSINGEN MET EEN LANGERE LEVENSDUUR. ONZE DUURZAME OPLOSSINGEN EN ONZE ONTWERPDIENSTEN ZULLEN KLANTEN HELPEN BIJ HET GENEREREN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE, ZODAT ZE ALTIJD EEN VOORSPRONG OP DE CONCURRENTIE BEHOUDEN. Duurzame oplossingen 13

14 LOKALE gemeenschappen en maatschappij OVERAL THUIS 14 MEER WAARDE LOKALE GEMEENSCHAPPEN EN MAATSCHAPPIJ DOEL WIJ BOUWEN VERTROUWEN OP EN CREËREN WAARDE VOOR KLANTEN, GEMEENSCHAPPEN EN VOOR DE MaatSCHAPPIJ. DOELSTELLING OP 5 JAAR 5% MEER PROJECTEN PER JaaR. LOKAAL ENGAGEMENT Sika hecht belang aan de levenskwaliteit van zijn werknemers en de gemeenschappen waarin zij actief is. Het bedrijf streeft ernaar een goed burger te zijn, ondersteuning te bieden en deel te nemen aan projecten en initiatieven ter bevordering van de duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. Sika wil samenwerkingen op lange termijn en onderlinge partnerschappen aangaan. Sika ondersteunt lokale gemeenschappen niet alleen met financiële bijdragen, maar ook door middel van kennisoverdracht en donaties om effectief bij te dragen aan de maatschappij en de omgeving waarin het bedrijf en zijn werknemers actief zijn. LOKALE ZELFHULP BEVORDEREN Op mondiaal niveau richt Sika zijn sponsoringactiviteiten op sociale, ecologische, educatieve, culturele en sportgerelateerde projecten. Om een blijvende impact van de projecten te Lokale gemeenschappen en maatschappij HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT 100 WERELDWIJDE partners VOOR WATERBESPARING IN DE HELE WERELD 30 PROJECTEN IN 17 LANDEN ONDERSTEUND DOOR DE ROMUALD BURKARD FOUNDATION 900 CHIRURGISCHE INGREPEN JaaRLIJKS DOLLAR VOOR OPERatiON SMILE VIETNAM CHF 7 MILJOEN NIEUW HOOGLERaaRSCHAP VOOR DUURZAME CONSTRUCTIE waarborgen, bouwt Sika op het principe van de lokale zelfhulp. Sika's lokale dochterondernemingen bieden concrete hulp en werken samen met de lokale gemeenschappen om de projecten tot de voltooiing te bewaken. Bovendien doen Sika's dochterondernemingen en de Sika Groep donaties om mensen te helpen die worden getroffen door rampen en onheil.

15 GLOBAL NATURE FUND, WERELDWIJD 100 ORGANISatiES, MODELPROJEC- TEN IN BURUNDI, KENIA, COLOMBIA EN MONGOLIË Het Global Nature Fund-netwerk telt meer dan 100 partnerorganisaties voor waterbesparing uit 45 merengebieden en pleit voor duurzame ontwikkeling en bescherming van drinkbaar water, meren en moeraslanden. Het belangrijkste doel van dit internationale initiatief is het behoud en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, en in het bijzonder de drinkwaterreservoirs van de aarde. VN-studies tonen aan dat ongeveer 1,4 miljard mensen vandaag te maken hebben met watertekorten of slechte waterkwaliteit. ROMUALD BURKARD FOUNDATION, WERELDWIJD STEUN AAN MEER DAN 30 PROJECTEN IN 17 LANDEN Ter nagedachtenis van Romuald Burkard, van de derde generatie van de familie Winkler - Sika's oprichter -, werd in 2005 de Romuald Burkard Foundation opgericht ter bevordering van lokale zelfhulp. Via dit fonds steunen lokale Sika-bedrijven in ontwikkelingslanden sociale en ecologische projecten, bijvoorbeeld bouw- en infrastructuurprojecten, om te voldoen aan sociale en ecologische behoeften zoals waterreservoirs en afvalwaterzuivering. OPERATION SMILE VIETNAM, VIETNAM CHIRURGISCHE INGREEP VOOR 900 KINDEREN GEBOREN MET EEN GESPLETEN LIP EN GEHEMELTE Operation Smile Vietnam (OSV) is een NGO die in 1989 werd opgericht in het kader van Operation Smile International. De organisatie zet zich in voor het verstrekken van een gratis behandeling aan kinderen en volwassenen die lijden aan een gespleten lip en gespleten gehemelte. Sika Vietnam is een strategisch partnerschap aangegaan met Operation Smile Vietnam om kinderen te laten glimlachen en hen een vooruitzicht op een volwaardig en normaal leven te bieden. Dankzij Sika s jaarlijkse bijdrage van USD kon Operation Smile Vietnam tussen maart 2010 en december lokale initiatieven sponsoren, waarbij 900 Vietnamese kinderen een chirurgische ingreep ondergingen. UNIVERSITEIT ETH ZÜRICH, ZWITSERLAND TOEWIJZING VAN 7 MILJOEN CHF TER ONDERSTEUNING VAN HET NIEUWE HOOGLERaaRSCHAP Sika sponsort wetenschappelijke projecten en een nieuwe leerstoel voor duurzame constructie aan de ETH Zürich. Bovendien werd de Sika Master Award toegekend aan de auteur van een uitstekende masterproef in het gebied van toegepaste scheikunde op aanbeveling van de Afdeling Chemie en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de ETH. Lees meer over lokale gemeenschappen en maatschappij Duurzaamheid YUMI KAN Area Manager, ZUIDOOST-AZIË WE STEUNEN LOKALE GEMEENSCHAPPEN OM DE LEVENSKWALITEIT VAN DE MENSEN TE VERHOGEN. SINDS 2010 ZIJN WE EEN STRatEGISCHE PARTNER VAN OSV. DIT IS ÉÉN VAN DE PROJECTEN DIE JaaRLIJKS WORDEN GESPONSORD DOOR SIKA VIETNAM. HET IS NIET ALLEEN BETEKENISVOL VOOR DE KINDEREN, MaaR OOK VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN SIKA. Lokale gemeenschappen en maatschappij 15

16 Energie ONBEGRENSD ENGAGEMENT OM ZORGVULDIG OM TE Gaan MET BEPERKTE HULP- BROnnen MINDER IMPACT ENERGIE DOEL WE BEHEREN DE HULPBRONNEN EN KOSTEN NAUWGEZET. DOELSTELLING OP 5 JAAR 3% MINDER VERBRUIK PER TON EN per JaaR. ENERGIE TREFT ALLE ASPECTEN VAN ONTWIKKELING Globale megatrends, zoals energie- en grondstoftekorten, verstedelijking en bevolkingsgroei, confronteren bedrijven en gemeenschappen met grote economische, sociale en ecologische uitdagingen. Beschikbaarheid en efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen zijn cruciaal voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Energiebeschikbaarheid en efficiënt gebruik hebben betrekking op de sociale, economische en ecologische aspecten van ontwikkeling met inbegrip van landbouwproductiviteit, rijkdom, sociale vooruitgang, broeikasgasniveaus en smog. Energieverbruik is een relevante factor in de hele waardeketen van de bouw- en transportsector. Sika's productie is minder energieintensief dan de toeleveringsindustrieën, in het bijzonder de chemische industrie, maar in grote mate gebaseerd op niet-hernieuwbare energiebronnen. Daarom is Sika gevoelig voor prijsvolatiliteit, onzekerheid over de aanvoer. en toenemende regelgevende maatregelen in verband met CO 2-uitstoot afkomstig van het HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT 3695 TON CO 2 MINDER UITSTOOT DOOR VERVANGING VAN STEENKOOL DOOR RIJSTSCHILLEN KWH AAN ENERGIE BESPAARD DOOR NIEUWE LAMPEN IN HET warenhuis EN DE FABRIEK KWH ZONNE-ENERGIE GEPRODUCEERD IN DE FRANSE productie-site ENERGIEVERBRUIK VAN 105 KWH/M² PER JaaR IN DGNB -GECERTIFICEERD OPLEIDINGSCENTRUM energieverbruik. Daarom is Sika van mening dat energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot een belangrijke drijfveer zijn van zijn algemene inspanningen oor efficiëntie. EFFICIËNTE PRODUCTIE Afgezien van grondstoffen is het energieverbruik voor Sika's activiteiten en productieprocessen een bron van hulpmiddelen en een relevante kostenfactor. Daarom is efficiënt energie-gebruik van groot belang. CO 2 is een gevolg van het fossiele energieverbruik, dat alleen kan worden beperkt door het verhogen van de energie-efficiëntie. Sika ziet het als zijn bijzondere verantwoordelijkheid om de gevolgen met betrekking tot de klimaatverandering te minimaliseren door het terugdringen van energieverbruik uit niet-hernieuwbare bronnen, wat tevens een positieve uitwerking heeft op de kosten en het concurrentievermogen. 16 Energie

17 RIJSTSCHILLEN TER VERVANGING VAN STEENKOOL IN STOOMBOILERS, JI- ANGSU SIKA TMS ADMIXTURE CO. LTD. FABRIEK IN NANJING, CHINA Steenkool werd vervangen door rijstschillen, waardoor poederdrogers buiten gebruik konden worden gesteld en de CO 2-uitstoot kon worden verminderd. De vervanging van ongeveer 1500 ton steenkool per jaar leidde tot een daling in de CO 2-uitstoot van 3695 ton per jaar. De silicarijke assen worden ter vervanging van silicastof als grondstof in additieven gebruikt. VERVANGING VAN DE LAMPEN IN DE FABRIEK EN HET WARENHUIS, SIKA CORPORATION fabriek IN LYNDHURST, VS De installatie van energie-efficiënte binnen- en buitenverlichting heeft geleid tot een elektriciteitsbesparing van kwh per jaar. De jaarlijkse CO 2- uitstoot werd verlaagd met 612 ton. Het project kreeg een premie toegekend van de staat New Jersey om bedrijven aan te moedigen om energie-efficiënte armaturen te installeren. AANLEG VAN EEN ZONNEPARK, SIKA FRAnkrijk FABRIEK IN MARGUERITTES, FRANKRIJK De installatie van kristallijne zonnepanelen van 25 kwp verbeterde de energieefficiëntie van de Sika-fabriek door het verstrekken van kwh aan zonneenergie per jaar, wat overeenstemt met 9% van het energieverbruik van de fabriek. Er werd een contract ondertekend met de lokale energieleverancier (EDF) voor de injectie van overtollige energie in het lokale elektriciteitsnet. DGNB -GECERTIFICEERD SIKA- OPLEIDINGSCENTRUM, SIKA DUITSLAND FABRIEK IN STUTTGART, DUITSLAND Sika's producten werden gebruikt voor de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw volgens de strenge vereisten voor groene gebouwen van de Duitse Sustainable Building Council (DGNB ). Het gebouw heeft een laag operationeel energieverbruik van 105 kwh/m² per jaar, wat 23% lager is dan vereist door de Duitse regelgeving. Sika werkte met andere partners mee aan het opstellen van een DGNB -richtlijn en bood ondersteuning aan architecten, planners, aannemers en eigenaars bij het selecteren en documenteren van bouwproducten voor DGNB -projecten. Lees meer over energie Duurzaamheid DEZELFDE RESULTATEN BEREIKEN MET MINDER ENERGIE EN BETERE RESULTATEN BEREIKEN MET DEZELFDE HOEVEELHEID ENERGIE - DEZE STELLING WINT ALMaaR AAN BELANG VANUIT ECONOMISCH EN ECOLOGISCH StandpUNT. JORGE HERNANDEZ OPERatiON MANAGER, SIKA SPAnje Energie 17

18 WATER en afval ENORME VRaaG, ÉÉN DOESTELLING: MINDER IMPACT MINDER IMPACT WATER/AFVAL DOEL WE VERHOGEN DE WATER- EN MatERIAALEFFICIËNTIE. DOELSTELLING OP 5 JAAR 3% MINDER VERBRUIK PER TON EN JaaR. HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT 8000 M³ REGENWATER VERZAMELD VOOR GEBRUIK IN INDUSTRIËLE PROCESSEN 2400 M³ WATER BESPAARD DANKZIJ DE MODERNISERING VAN waterzuiveringsinstallatie 287 TON VERPAKKINGSAFVAL VERMEDEN DOOR INVOER VAN EEN INTERN KWALITEITSCONTROLESYSTEEM WATER EEN WAARDEVOLLE BRON Sika heeft tot doel de duurzaamheidsprestaties van zijn productiefabrieken te stimuleren door het waterverbruik te verminderen en het water ter plaatse te behandelen. Het bedrijf implementeert maatregelen ter vermindering van de consumptie of om water van lagere kwaliteit te gebruiken, vooral in regio's waar waterschaarste heerst. Efficiënte productie betekent gesloten koelcircuits en omschakelen van de openbare watervoorziening op oppervlakte- en grondwater, om de hoeveelheid drinkwater gebruikt in de productie te verminderen. Met het hergebruik van afvalwater wil Sika zijn waterverbruik op grotere schaal verminderen. AFVAL EEN WAARDEVOLLE BRON Efficiënt gebruik van grondstoffen is van zeer groot belang voor alle Sika-bedrijven aangezien de productieprocessen materiaalintensief zijn en hoge volumes aan niethernieuwbare hulpbronnen worden gebruikt. Efficiënte productie betekent in dit verband het verminderen en hergebruiken van productieafval, het verminderen en hergebruiken van verpakkingsmaterialen en het verbeteren van het ontwerp van verpakkingen, wat leidt tot een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik. 520 TON PRODUCTIEAFVAL HERGEBRUIKT DANKZIJ RECYCLINGappaRatUUR ANYELO MARTINEZ EHSQ-VERantwOORDELIJKE SIKA COLOMBIa 18 Water en afval

19 AANVOER VAN industriëlewater gebaseerd op 82% REGENWATER, SIKA COLOMBIa FABRIEK IN TOCANCIPA, COLOMBIA Sika Colombia installeerde een centrale watercollector, aparte tanks en pijpleidingen voor de toevoer van regenwater naar de industriële processen in zijn fabriek in Tocancipa. Een speciaal filtersysteem voor waterzuivering houdt de waterkwaliteit op het vereiste niveau, wat leidt tot een vermindering van het totale waterverbruik met 70%. Er wordt jaarlijks meer dan 8000 m³ regenwater verzameld en gebruikt, wat overeenkomt met 82% van het gebruikte water. Lees meer over water en afval Duurzaamheid MODERNISERING VAN WATERZUIVE- RINGSINSTALLATIE, SIKA S.A.U. FABRIEK IN ALCOBENDAS, SPANJE Om de afvoer van afvalwater te verminderen, werd de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie gemoderniseerd met keramische ultra- en nanofiltratiemembranen. Dit resulteerde in een leidingwaterbesparing van 200 m³ per maand (-25%). Dankzij de kwaliteit van het behandelde water kan het worden hergebruikt voor het reinigen van het bulklaadstation en in de waterzuiveringsinstallatie. VERMINDERING VAN VERPAKKINGS- AFVAL, SIKA YAPI KIMYASALLARI AS FABRIEK IN TUZLA, TURKIJE Door samenwerking met een erkend recyclingbedrijf en de invoer van een intern kwaliteitscontrolesysteem in 2012 nam het hergebruik van product- en stortgoedcontainers (IBC's) voor productaanvoer toe. Binnen één jaar steeg het volume hergebruikte IBC's van 115 ton naar 287 ton en de hoeveelheid verpakkingsafval en de behoefte aan nieuwe IBC-containers daalden in sterke mate. RECYCLING VAN AFVAL VAN PVC-PRO- DUCTIE, SIKA CHINA LTD. FABRIEK IN SHANGHAI, CHINA Er konden omvangrijke materiaal- en kostenbesparingen in de fabriek in Shanghai worden bereikt door het granuleren van polyesterweefsel en vilt en door het hergebruiken van de materialen in het productieproces. Het materiaal dat werd gerecycled en hergebruikt in nieuwe membranen steeg tot 520 ton in water IS DE OLIE VAN DE EENENTWINTIGSTE EEUW. WE GEBRUIKEN REGENWATER IN ONZE FABRIEK IN BOGOta EN WE ZIJN VOORTDUREND OP ZOEK NAAR GOEDKOPE ALTERNATIEVEN MET WEINIG IMPACT VOOR ONZE ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE GROEI. dat IS WAAR DUURZAAMHEID ROND DRaait. Water en afval 19

20 Veiligheid op het werk EEN WERELD WAARIN WERKEN VEILIG EN GEZOND IS VEILIGE EN EFFICIËNTE ORGANISATIE, SYSTEMATISCHE WERKPROCEDURES De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers van Sika zijn essentieel voor het succes van het bedrijf en tevens belangrijke aspecten binnen de gehele organisatie. Dit vereist focus en een systematische benadering: beroepsstandaarden, directiecomité, betrokkenheid van de werknemers, analyse van de werkplek en risico's, het herkennen en wegnemen van gevaren, training en opleiding zijn belangrijke componenten in het kader van de gezondheid en veiligheid binnen Sika. Regelgevende normen: Strikte gezondheids- en veiligheidsnormen in de hele organisatie. Lokale normen als aanvulling op de wereldwijde regelgeving. Engagement van het management: Voor een veilige en gezonde werkplek moeten alle gevaren worden geïdentificeerd en moeten beschermingen worden voorzien en behouden. Engagement van de werknemers: De toezichthouders zijn verantwoordelijk voor een veilige werkplek en het juiste gebruik van machines, apparatuur en grondstoffen. Ze moeten regelmatig overleggen met hun teams. Analyse van de werkplek en risico's: Risicobeoordelingen helpen bepalen wat er nodig is om mensen veilig te werk te stellen. Ze worden regelmatig georganiseerd, ingedeeld op bedrijfsactiviteit en uitgevoerd door lokale teams. Gevaren herkennen en verhelpen: Inspecties gericht op ongevallenpreventie, als gevolg van nieuwe apparatuur, processen, materialen of de herziening van bestaande procedures. Opleiding en scholing: Er wordt van alle werknemers binnen Sika gevraagd dat ze veilig werken. Managers en toezichthouders zorgen ervoor dat werknemers kennis hebben van de materialen en de apparatuur die ze gebruiken, ze de gevaren kennen en weten hoe ze deze moeten verhelpen of beheersen. GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSCULTUUR Sika stelt alles in het werk om zijn beloften op het gebied van gezondheid en veiligheid waar te maken: 'Niets van wat we doen, is de moeite waard om gewond te raken.' Het bedrijf heeft in alle belangrijke vestigingen beheerssystemen geïntroduceerd die in overeenstemming zijn met ISO en OHSAS Er heerst een sterke veiligheidscultuur in alle vestigingen van Sika. MINDER IMPACT VEILIGHEID OP HET WERK DOEL ONZE WERKNEMERS VERLATEN DE WERKPLEK IN GEZONDE TOEStand. DOELSTELLING OP 5 JAAR AANTAL ONGEVALLEN -5% PER JaaR. HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT 60% MINDER ONGEVALLEN DANKZIJ HET VEILIGHEIDSBEWUSTMAKINGSPROGRAMMA 0 ONGEVALLEN DANKZIJ EEN CULTUUR WAARIN VEILIGHEID VOOROP Staat 97% MINDER dagen verloren DOOR ONGEVALLEN DANKZIJ LEAN MANAGEMENT EN 5S-TOOLS 78% MINDER TIJD verloren DOOR ONGEVALLEN DANKZIJ HET VEILIGHEIDS- BEWUSTMAKINGSPROGRAMMA 20 Veiligheid op het werk

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? Een routekaart voor transformatie van de maakindustrie. Essay voor het congres Duurzaam Organiseren Doen door de Nijmegen

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven Naar meer strategische partnerships Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Ceel Elemans ING Sectormanagement

Nadere informatie

Europa mei 2014. Vignale. exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan. Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten

Europa mei 2014. Vignale. exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan. Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten Ford Europa mei 2014 Vignale exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten FORD FESTIVITEITEN IN HET TEKEN VAN DE MUSTANG De UEFA Champions

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen over de grens

Maatschappelijk verantwoord ondernemen over de grens Maatschappelijk verantwoord ondernemen over de grens Meer dan ooit beschouwen ondernemers die investeren of exporteren naar het buitenland maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als een onlosmakelijk

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Wat motiveert ons, wat is ons gemeen goed, waar staan we voor. House of Orientation:

Nadere informatie

Timmer aan minder klimaatverandering:

Timmer aan minder klimaatverandering: Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout! Medewerkers Gunilla Beyer Scandinavische Raad voor Bos Swedish Forest Industries Federation Manu Defays Belgian Woodforum Martin Fischer Holzabsatzfonds

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is www.healthy-workplaces.

werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is www.healthy-workplaces. Veilig en gezond aan t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Gezond werk is #EUManageStress werk zonder stress www.healthy-workplaces.eu Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Stimulans voor de Nederlandse economie

Stimulans voor de Nederlandse economie Kennis- en Innovatie Agenda LUCHTVAART Stimulans voor de Nederlandse economie Deze Agenda is opgesteld door vertegenwoordigers van diverse grote ondernemingen en MKB s, brancheorganisaties en kennisinstellingen

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Word een pert in veroudering! Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Inhoud Auteurs... 5 Dankwoord... 6 1 Tot de student:

Nadere informatie