MEeR waarde ENGAGEMENT STRATEGIE. WERELDWIJDe RAPPORTAGE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID. duurzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEeR waarde ENGAGEMENT STRATEGIE. WERELDWIJDe RAPPORTAGE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID. www.sika.be duurzaamheid"

Transcriptie

1 MEeR waarde minder impact SIKA & DUURZAAMHEID ENGAGEMENT 1 MILJOEN KLANTEN WERKNEMERS MEER DAN 100 JaaR INNOVatiE WERELDWIJDe RAPPORTAGE SIKA RAPPORTEERT VOLGENS G4 STRATEGIE DE utiliteit VERHOGEN EN DE IMPACT VERMINDEREN WERELDWIJDE AANWEZIGHEID IN MEER DAN 160 BEDRIJVEN in meer dan 84 LANDEN duurzaamheid

2 DUURZAAMHEID IN ÉÉN OOGOPSLAG ECONOMISCHE PREStatiE: BEDRIJFS- RESULTAAT (EBIT) MEER DAN 10% VAN DE NETTO- OMZET ENERGIE: 3% MINDER ENERGIEVER- BRUIK PER TON EN per JAAR DUURZAME OPLOSSINGEN ALLE NIEUWE PRODUCT- ONTWIKKELINGEN BEOORDEELD, ALLE LOKALE BASIS- PROJECTEN GEÏMPLEMENTEERD LOKALE GEMEENSCHAPPEN/Maat- SCHAPPIJ: 5% MEER PRO- JECTEN PER JAAR WATER/AFVAL: 3% MINDER WATER- VERBRUIK EN AFVAL PER TON EN per JAAR VEILIGHEID OP HET WERK 5% MINDER ONGEVALLEN PER JAAR Profiel Sika is een bedrijf gespecialiseerde in chemicaliën met een leidende positie in de ontwikkeling en productie van systemen en producten voor verlijming, afdichting, demping, versterking en bescherming in de bouw- en automobielsector. Sika heeft dochterondernemingen in 84 landen over de hele wereld en produceert in meer dan 160 fabrieken. De meer dan werknemers genereren een jaarlijkse omzet van 5.142,2 miljoen CHF. 2 INHOUD

3 INHOUD Ons engagement 6 Sika s duurzame benadering 8 Economische prestaties 12 duurzame oplossingen 14 lokale gemeenschappen en maatschappij 16 Energie 18 Water en afval 20 Veiligheid op het werk 22 partnerschappen en lidmaatschappen Sika is al meer dan 100 jaar een succesvol technologiebedrijf. Duurzaamheid was vanaf het prille begin een basispijler van de bedrijfsstrategie en de meerderheidsaandeelhouder, de familie van de oprichter. INHOUD 3

4 Ons engagement WIJ VERBINDEN ONS ERTOE DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR WERELDWIJDE UITDAGINGEN TE ONTWIKKELEN. DAARBIJ Staan VEILIGHEID EN EEN LAGE IMPACT OP DE HULPBRONNEN CENTRaal. 4 Ons engagement

5 BESTE VRIENDEN VAN SIKA, Ons bedrijf hanteert een langetermijnbenadering voor de ontwikkeling van de activiteit en handelt met respect en verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn klanten, belanghebbenden en werknemers. Wij hechten veel belang aan veiligheid, kwaliteit, milieu, faire behandeling, maatschappelijke betrokkenheid, verantwoorde groei en waardecreatie. WERELDWIJDE UITDAGINGEN De wereld en maatschappij worden geconfronteerd met uitdagingen, waar ook bedrijven zich actief tegen moeten wapenen. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, energiekosten, grondstoffen en watertekorten - dit zijn enkele van de globale megatrends en uitdagingen die de maatschappij in de komende jaren en decennia zullen veranderen. Tegelijkertijd zullen deze uitdagingen krachtige drijfveren vormen voor nieuwe technologieën en oplossingen. De markten zullen oplossingen vragen voor de nieuwe benaderingen in domeinen als bouw en constructie, infrastructuur en mobiliteit. DUURZAAMHEID ALS DRIJFVEER VOOR BEDRIJFSACTIVITEIT Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de innovatie van een bedrijf. Voor gebouwen en industriële toepassingen, streeft Sika ernaar de duurzaamheid te verbeteren en zowel de energie- als de materiaalefficiëntie te verhogen. Het bedrijf stelt alles in het werk om bij te dragen aan het verminderen van het verbruik van hulpbronnen, zowel binnen het bedrijf als voor zijn partners die gebruik maken van Sika-producten. De initiatieven en de voortgang van Sika worden georganiseerd volgens het Global Reporting Initiative (GRI 4). Binnen dit alles komt veiligheid voor Sika op de eerste plaats. Het welzijn en de gezondheid van de werknemers en partners is een basisvoorwaarde voor het succes van Sika. Het creëren van een veilige werkomgeving is altijd een topprioriteit. Sika bevordert sociale en economische vooruitgang in alle landen en gemeenschappen waarin het bedrijf actief is. Via de Romuald Burkard Foundation levert Sika een actieve bijdrage aan maatschappelijke projecten in lokale gemeenschappen. Als lid van de UN Global Compact zet het bedrijf zich in voor de wereldwijde duurzame ontwikkeling. Sika doet geen toegevingen op het gebied van integriteit en past strikte ethische normen toe op zijn werk. De 'gedragscode' van Sika bepaalt de normen en gedragsregels voor het bedrijf en al zijn werknemers. WAARDECREATIE Duurzaamheid heeft altijd deel uitgemaakt van onze identiteit. Wij zetten ons in voor het continu meten, verbeteren, rapporteren en communiceren van duurzame waardecreatie. 'Meer waarde, minder impact' verwijst naar Sika's streven om de waarde van onze oplossingen en bijdragen aan alle belanghebbenden te optimaliseren en de risico's en het verbruik van hulpbronnen te verminderen. Daarom hebben we zes strategische doelen gedefinieerd die gericht zijn op economische prestaties, duurzame oplossingen, lokale gemeenschappen/maatschappij, energie, water/afval en veiligheid op het werk. We dragen duurzaamheid uit om ons concurrentievoordeel, in het belang van alle belanghebbenden, te behouden. Hoogachtend, Jan Jenisch CEO Ons engagement 5

6 Sika's duurzame benadering VERantwOORDELIJKHEID VOOR DE TOEKOMST Sika zet zich in voor duurzame ontwikkeling, neemt de verantwoordelijkheid om duurzame oplossingen te leveren om de materiaal-, water- en energieefficiëntie in de bouw- en transportsector te verhogen. Sika streeft ernaar om waarde te creëren voor al zijn belanghebbenden met behulp van zijn producten, systemen en oplossingen, en dit in de volledige toeleveringsketen en gedurende de volledige levensduur van zijn producten. De gecreëerde waarde weegt veruit op tegen de impact van de productie, de distributie en het gebruik. DE PIJLERS VAN DUURZAAMHEID Sika streeft ernaar om zaken te doen zonder de economische, sociale en ecologische mogelijkheden van toekomstige generaties aan te tasten. Als lid van internationale, nationale en lokale organisaties, promoot het bedrijf duurzame ontwikkeling in gebieden waarin het actief is. Sika handelt als een goed burger en zet zich in voor de lokale gemeenschappen. Het doel? Het creëren en verhogen van waarde en terwijl de impact verminderen. Sika's strategie integreert duurzaamheid in al zijn bedrijfsprocessen om zijn concurrentiepositie te behouden. Op intern niveau promoot het bedrijf duurzaamheid met zijn efficiëntie- en veiligheidsprogramma's ter bevordering van economische, sociale en ecologische vooruitgang. AANDACHTSGEBIEDEN Relevantie Duurzaamheid is een business enabler, business driver en merkboodschap, met een hoge relevantie voor de bouw- en transportsector, gedreven door globale megatrends, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, strengere regelgeving. Waarde verhogen Wij zijn pioniers met een portfolio van duurzame producten, systemen en diensten. Producten en systemen worden ontworpen voor energie-, materiaal- en waterefficiëntie, voor duurzaamheid en veilig gebruik, onder impuls van Sika's proces voor productinnovatie, een stappenplan voor duurzaamheid en technologieteams. Voetafdruk verkleinen Sika verbetert zijn ecologische voetafdruk en veiligheidprofiel, met een vermindering van de hoeveelheid energie, water en materiaal per producteenheid en het bedrijf hanteert een 'nul ongevallen'-doelstelling. Het bedrijf stelt doelen voor veiligheid en efficiëntie, waarbij het lijnmanagement verantwoordelijk is voor de prestaties. Naleving Naleving van wetgeving en voorschriften, anticorruptieregels en respect voor de mensenrechten in de gehele toeleveringsketen zijn de fundamenten van de zakelijke handelswijze van Sika in gebieden waar het bedrijf actief is. Sociale ontwikkeling en integratie Sika bouwt vertrouwen op en creëert waarde voor klanten, gemeenschappen en de maatschappij. Sika gelooft dat betrokkenheid bij de maatschappelijke structuur van de samenleving en gemeenschappen zijn bedrijfsactiviteit zal ondersteunen in ieders voordeel. Maatschappelijke verbintenissen Sika is ondertekenaar van de UN Global Compact en lid van het World Business Council for Sustainable Development. Donaties aan duurzame projecten ondersteunen de betrokkenheid van het bedrijf. Op basis van deze aspecten ontwikkelde Sika een schema met doelstellingen om zijn activiteiten en middelen de komende 5 jaar in twee domeinen te concentreren. 6 Sika's duurzame benadering

7 Zes duurzaamheidsdoelstellingen Sika definieert zes doelindicatoren met een maximaal potentieel effect. Ze hebben betrekking op de economische, ecologische en sociale aspecten van het bedrijfsleven van Sika. ECONOMISCHE PRESTATIE AL ONZE BELANGHEBBENDEN HEB- BEN RECHTSTREEKS Baat BIJ ONS SUCCES. DOEL BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) MEER DAN 10% VAN DE NETTO-OMZET. DUURZAME OPLOSSINGEN Wij zijn leider in de sector. Wij zijn pioniers met een portfolio van duurzame producten, systemen en diensten. DOEL Alle nieuwe projecten worden beoordeeld volgens het proces voor productontwikkeling van Sika. Alle lokale basisprojecten worden geïmplementeerd. LOKALE GEMEENSCHAPPEN/ MAATSCHAPPIJ Wij bouwen vertrouwen op en creëren waarde voor klanten, gemeenschappen en voor de maatschappij. DOEL 5% MEER PROJECTEN PER JAAR. MEER WAARDE MINDER IMPACT ENERGIE WE BEHEREN DE HULPBRONNEN EN KOSTEN NAUWGEZET. WATER/AFVAL We verhogen de water- en materiaalefficiëntie. VEILIGHEID OP HET WERK Werknemers van Sika verlaten de werkplaats in gezonde toestand. DOEL 3% MINDER ENERGIEVERBRUIK PER TON EN PER JAAR. DOEL 3% MINDER WATERVERBRUIK EN AFVAL PER TON EN PER JAAR. DOEL 5% MINDER ONGEVALLEN PER JAAR. Sika's duurzame benadering 7

8 ECONOMISCHE prestatie GEDEELD SUCCES EN STERKE MET BELANGHEBBENDEN ILEANA NICOLAE AREA MANAGER OOST-EUROPA 8 Economische prestatie

9 PARTNERSCHAPPEN PARTNER VOOR ALLE BELANGHEBBENDEN Sika is een betrouwbare en langetermijnpartner voor alle belanghebbenden. Sika is financieel stabiel en in staat is om waarde te creëren. Het bedrijf streeft ernaar uit te groeien tot een gerespecteerde werkgever, een leverancier van goed presterende en duurzame producten, een gelegenheid voor aantrekkelijke langetermijninvesteringen, een verantwoorde belastingbetaler en een goed burger die gemeenschappen helpt open te bloeien. Sika concentreert zich op een wereldwijd leiderschap in technologie en marktpenetratie, van nieuwbouwprojecten tot renovatie. ZEVEN DOELMARKTEN, TAL VAN KANSEN Duurzaamheid in de bouwsector heeft betrekking op zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Als wereldwijde marktleider in de sector van de bouwchemicaliën bouwt Sika voortdurend aan zijn groeipotentieel op alle doelmarkten door middel van innovatie, kwaliteit en service. De zeven doelmarkten van Sika zijn beton, waterdichting, dakbedekking, vloeren, afdichting en verlijming, renovatie en industrie. VAN EEN LEVERANCIER VAN PRODUCTEN TOT EEN LEVERANCIER VAN OPLOSSINGEN Sika biedt zijn klanten innovatieve oplossingen die de efficiëntie, de duurzaamheid en de esthetische aantrekkingskracht van gebouwen, infrastructuren, installaties en voertuigen tijdens de constructie en het gebruik verhogen. De geïntegreerde concepten en oplossingen van Sika hebben betrekking op de volledige levenscyclus van een faciliteit, van de initiële bouw tot de reparatie, renovatie of uitbreiding. Door het verlengen van de levensduur van een faciliteit door middel van passend onderhoud en modernisering ontstaat economische en ecologische waarde. SIKA HANTEERT EEN SUCCESVOLLE GROEISTRatEGIE. IN DIT VERBAND ZIJN WIJ ACTIEF OP MARKTEN MET EEN STRUCTURELE GROEI EN LEVEREN WIJ OPLOSSINGEN VOOR GEVESTIGDE EN OPKOMENDE MARKTEN. WIJ ONTWIKKELEN VOORTDUREND NIEUWE PRODUCTEN EN VERWERVEN DAARBIJ TECHNOLOGISCH LEIDERSCHAP OM DE GROEI EN WINSTGEVENDHEID TE GARANDEREN OP BASIS VAN EEN STERKE MARKTPOSITIE. Economische prestatie 9

10 ECONOMISCHE prestatie MEER WAARDE ECONOMISCHE PRESTATIE DOEL ALLE BELANGHEBBENDEN HEBBEN RECHTSTREEKS Baat BIJ HET SUCCES VAN SICA. DOELSTELLING OP 5 JAAR BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) MEER DAN 10% VAN DE NETTO-OMZET. HOOGTEPUNTEN VAN DE STRATEGIE VOOR 2018 MARKTLEIDER RENOVatiE, BETONREPARatiE EN -BESCHERMING TECHNOLOGIELEIDER ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERMINDERD MET MEER DAN 100 TON CO 2-EQUIVALENT 38% VAN DE OMZET OP OPKOMENDE MARKTEN 24 OVERNAMEs IN 5 JaaR VOOR EEN BETERE TOEGANG TOT DE MARKT, TECHNOLOGIE EN SCHAALVOORDELEN. 100% ENGAGEMENT STERKE BEDRIJFSwaaRDEN 10 Economische prestatie

11 WERELDWIJD MARKTLEIDERSCHAP RENOVatiE, BETONREPARatiE EN -BESCHERMING Sika is de marktleider in betonreparatie en bescherming. Dankzij vele jaren van onderzoek en ontwikkeling plus decennia vol praktijkervaring kan Sika systemen leveren om beschadigde betonconstructies te repareren en te renoveren. Het gebruik van polymeercoatings resulteert in een materiaalbesparing van meer dan 85% en een vijfmaal kortere uithardingstijd. STERKE BEDRIJFSWAARDEN SIKA'S MERKIDENTITEIT De persoonlijkheid van Sika bepaalt de kenmerken van het merk Sika. Baanbrekend: zin voor innovatie Teamgericht: plezier van samenwerken Geëngageerd: kracht om vol te houden VERSNELDE ONTWIKKELING VAN DE POSITIE OP OPKOMENDE MARKTEN 38% VAN DE OMZET OP OPKOMENDE MARKTEN Sika richt zich op opkomende markten met een sterke structurele groei. Vandaag wordt meer dan 38% van de omzet op opkomende markten gemaakt. De ontwikkeling van toeleveringsketens en technische bekwaamheid zijn cruciaal voor succes op de markt. Er zal tegen biljoen dollar worden geïnvesteerd in infrastructuur wereldwijd, grotendeels onder impuls van de toenemende verstedelijking. Tegen 2050 zal 70% van de wereldwijde bevolking in steden wonen. Er zullen meer dan 50 nieuwe luchthavens worden gebouwd in China tegen 2015 en er zal een hogesnelheidsspoorwegnet van km zal worden gebouwd tegen OVERNAMEN VOOR EEN BETERE TOE- GANG TOT DE MARKT, TECHNOLOGIE EN SCHAALVOORDELEN 24 OVERNAMEs IN 5 JaaR ( ) Organische groei, ofwel groei aangedreven door de bestaande ondernemingen van een bedrijf, is de kern van Sika's ondernemingsstrategie. Deze organische groei wordt versterkt door een zorgvuldig gerichte externe groei die mogelijkheden biedt om bestaande lacunes aan te pakken in de toegang tot de doelmarkten en om gefragmenteerde markten te consolideren. Vooral in Azië en Latijns-Amerika hanteert Sika dit beleid als een hulpmiddel om zijn marktpositie geleidelijk te verbeteren. WERELDWIJD TECHNOLOGISCH LEIDERSCHAP GOED PRESTERENDE OPLOSSING VOOR STRUCTURELE BEGLAZING LEIDT TOT EEN BESPARING VAN 39 TON SILICONENLIJM. De vraag naar opvallende en creatieve gevelontwerpen neemt toe. De krachtige lijmen Sikasil SG-550 en Sikasil IG-25 voor glazen gevels maken nieuwe ontwerpen mogelijk. De vergelijking van conventionele producten en Sika's oplossing voor een 170 meter hoge toren in Centraal-Azië met een glazen gevel van m² is verbazingwekkend: met Sika's oplossing wordt tot wel 39 ton siliconenlijm bespaard. Dit stemt overeen met een uitstootvermindering van meer dan 100 ton CO 2-eq en een afname van de energiebehoefte met meer dan 3000 GJ. Lees meer over de economische prestaties Duurzaamheid Economische prestatie 11

12 Duurzame oplossingen HET GOEDE VOORBEELD GEVEN MEER WAARDE DUURZAME OPLOSSINGEN DOEL WIJ ZIJN PIONIERS VAN DE SECTOR MET EEN PORTFOLIO VAN DUURZAME PRODUCTEN, SYSTEMEN EN DIENSTEN. DOELSTELLING OP 5 JAAR ALLE NIEUWE PRODUCTONTWIKKELINGEN BEOORDEELD ALLE NIEUWE PROJECTTRAJECTEN GEÏMPLEMENTEERD. HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT TON CO 2 BESPAARD MET VISCOCRETE-TECHNOLOGIE POTENTIËLE ENERGIEBESPARING VAN 50% MET WITTE ZONNEREFLECTERENDE MEMBRANEN 1300 TON DAKMEMBRANEN GERECYCLED DANKZIJ SIKA'S RECYCLINGSYSTEEM LEED PLATINUM TE VERWEZENLIJKEN MET AANGEPASTe PRODUCTPORTFOLIO VAN ÉÉN bron INNOVATIE STIMULEERT GROEI EN DUURZAAMHEID Kaspar Winkler, oprichter van Sika in 1910, legde met zijn innovaties de basis voor het succes van het bedrijf. Sinds die vroege dagen is continue innovatie de belangrijkste drijfveer geweest van de succesvolle groeistrategie. Sika innoveert om de ecologische voetafdruk te verlagen, de efficiëntie van producten en oplossingen in de hele waardeketen te verhogen en dus in te spelen op de marktvraag naar duurzame oplossingen. HET VOORDEEL VOOR DE KLANT VERGROTEN EN DE MILIEU-IMPACT VERKLEINEN De bijdrage van Sika's oplossingen met betrekking tot megatrends op het gebied van duurzaamheid wordt in de gehele waardeketen gemeten op basis van de Life Cycle Assessment (LCA). Sika ontwerpt, verbetert, promoot en verkoopt producten, systemen en projectspecifieke oplossingen door systematisch rekening te houden met de aspecten van duurzaam bouwen en duurzaam transport, bijvoorbeeld energie-, hulpbronnen- en materiaalefficiëntie. Het duurzaamheidsprofiel van producten, systemen en diensten is nauw verbonden met hun uitstekende prestaties. Sika staat voor producten die technisch superieur, gebruiksvriendelijk en duurzaam zijn tijdens hun volledige levensduur, van het gebruik tot de afbraak. Sika's producten zijn ontworpen voor langdurig gebruik en het verstrekken van meer waarde dan vergelijkbare alternatieve producten tijdens hun volledige levenscyclus. Techniek en duurzaamheid zijn ook vanuit strategisch oogpunt nauw met elkaar verbonden. Superieure technologieën en diensten bieden extra waarde en verbeterde prestaties. 12 Duurzame oplossingen

13 DALING VAN ARGOS ECOLOGISCHE VOETAFDRUK, COLOMBIA PRODUCTIEFABRIEKEN IN COLOMBIA Cement- en betonproducent Argos streefde naar een kostenoptimalisatie van betonmengsels in alle belangrijke fabrieken, in Colombia. Dankzij de ViscoCrete -technologie van Sika werd een optimalisatieprogramma voor het pastavolume geïntroduceerd in alle fabrieken van Argos, waarbij de cement- en waterinhoud per kubieke meter beton met 17% werd verminderd. De jaarlijkse ecologische voetafdruk van Argos daalde met ton CO 2, wat overeenstemt met het elektriciteitsverbruik van inwoners van Bogota D.C. Lees meer over duurzame oplossingen Duurzaamheid ENERGIE- EN CO 2 BESPARINGEN, SPANJE SUPERMARKT IN GIRONA Een internationale warenhuisketen koos voor een zeer duurzaam, langdurig inzetbaar dakbedekkingssysteem voor zijn winkel in Girona. De klant koos voor een Sika-oplossing met een energiebesparingspotentieel van 50% door de tijd heen door verminderde koeling in vergelijking met concurrerende technologieën. KOICHI OBA HOOFD VAN DE DOELMARKT dakbedekking PARTNERSCHAP VOOR RECYLING MET TARGET, VS warenhuis OLATHE, KANSAS In 2007 ging Sika een partnerschap aan met het Amerikaanse warenhuis 'Target' om oude PVC-membranen van dakbedekkingsprojecten in de VS te recyclen en te vervangen door een nieuwe dakbedekking van Sika. Er werd meer dan 1300 ton aan oude dakmembranen gerecycled door Sika en omgewerkt tot nieuwe dakmembranen. Het partnerschap ondersteunt de inspanningen van Target om uit te groeien tot een 'nul afval'- bedrijf en zijn doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken door een hogere materiaalefficiëntie. LEED PLATINUM-PROJECT, GRIEKENLAND SIKA'S OPLOSSINGEN, VAN DAK TOT KELDER Het Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) in Athene, een investering van EUR 560 miljoen, was het eerste LEED Platinum-project van dergelijke omvang in Griekenland. Sika's oplossingen voor dit ambitieuze project omvat producten en diensten die variëren van dak- tot keldertoepassingen. Ze zijn in overeenstemming met alle LEED-vereisten en de toegelaten hoeveelheid vos van het project, zodat de klant het ambitieuze certificaat voor groene gebouwen in de wacht kan slepen. SIKA'S DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN ONDERSTEUNEN TECHNISCHE OPLOSSINGEN MET EEN LANGERE LEVENSDUUR. ONZE DUURZAME OPLOSSINGEN EN ONZE ONTWERPDIENSTEN ZULLEN KLANTEN HELPEN BIJ HET GENEREREN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE, ZODAT ZE ALTIJD EEN VOORSPRONG OP DE CONCURRENTIE BEHOUDEN. Duurzame oplossingen 13

14 LOKALE gemeenschappen en maatschappij OVERAL THUIS 14 MEER WAARDE LOKALE GEMEENSCHAPPEN EN MAATSCHAPPIJ DOEL WIJ BOUWEN VERTROUWEN OP EN CREËREN WAARDE VOOR KLANTEN, GEMEENSCHAPPEN EN VOOR DE MaatSCHAPPIJ. DOELSTELLING OP 5 JAAR 5% MEER PROJECTEN PER JaaR. LOKAAL ENGAGEMENT Sika hecht belang aan de levenskwaliteit van zijn werknemers en de gemeenschappen waarin zij actief is. Het bedrijf streeft ernaar een goed burger te zijn, ondersteuning te bieden en deel te nemen aan projecten en initiatieven ter bevordering van de duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. Sika wil samenwerkingen op lange termijn en onderlinge partnerschappen aangaan. Sika ondersteunt lokale gemeenschappen niet alleen met financiële bijdragen, maar ook door middel van kennisoverdracht en donaties om effectief bij te dragen aan de maatschappij en de omgeving waarin het bedrijf en zijn werknemers actief zijn. LOKALE ZELFHULP BEVORDEREN Op mondiaal niveau richt Sika zijn sponsoringactiviteiten op sociale, ecologische, educatieve, culturele en sportgerelateerde projecten. Om een blijvende impact van de projecten te Lokale gemeenschappen en maatschappij HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT 100 WERELDWIJDE partners VOOR WATERBESPARING IN DE HELE WERELD 30 PROJECTEN IN 17 LANDEN ONDERSTEUND DOOR DE ROMUALD BURKARD FOUNDATION 900 CHIRURGISCHE INGREPEN JaaRLIJKS DOLLAR VOOR OPERatiON SMILE VIETNAM CHF 7 MILJOEN NIEUW HOOGLERaaRSCHAP VOOR DUURZAME CONSTRUCTIE waarborgen, bouwt Sika op het principe van de lokale zelfhulp. Sika's lokale dochterondernemingen bieden concrete hulp en werken samen met de lokale gemeenschappen om de projecten tot de voltooiing te bewaken. Bovendien doen Sika's dochterondernemingen en de Sika Groep donaties om mensen te helpen die worden getroffen door rampen en onheil.

15 GLOBAL NATURE FUND, WERELDWIJD 100 ORGANISatiES, MODELPROJEC- TEN IN BURUNDI, KENIA, COLOMBIA EN MONGOLIË Het Global Nature Fund-netwerk telt meer dan 100 partnerorganisaties voor waterbesparing uit 45 merengebieden en pleit voor duurzame ontwikkeling en bescherming van drinkbaar water, meren en moeraslanden. Het belangrijkste doel van dit internationale initiatief is het behoud en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, en in het bijzonder de drinkwaterreservoirs van de aarde. VN-studies tonen aan dat ongeveer 1,4 miljard mensen vandaag te maken hebben met watertekorten of slechte waterkwaliteit. ROMUALD BURKARD FOUNDATION, WERELDWIJD STEUN AAN MEER DAN 30 PROJECTEN IN 17 LANDEN Ter nagedachtenis van Romuald Burkard, van de derde generatie van de familie Winkler - Sika's oprichter -, werd in 2005 de Romuald Burkard Foundation opgericht ter bevordering van lokale zelfhulp. Via dit fonds steunen lokale Sika-bedrijven in ontwikkelingslanden sociale en ecologische projecten, bijvoorbeeld bouw- en infrastructuurprojecten, om te voldoen aan sociale en ecologische behoeften zoals waterreservoirs en afvalwaterzuivering. OPERATION SMILE VIETNAM, VIETNAM CHIRURGISCHE INGREEP VOOR 900 KINDEREN GEBOREN MET EEN GESPLETEN LIP EN GEHEMELTE Operation Smile Vietnam (OSV) is een NGO die in 1989 werd opgericht in het kader van Operation Smile International. De organisatie zet zich in voor het verstrekken van een gratis behandeling aan kinderen en volwassenen die lijden aan een gespleten lip en gespleten gehemelte. Sika Vietnam is een strategisch partnerschap aangegaan met Operation Smile Vietnam om kinderen te laten glimlachen en hen een vooruitzicht op een volwaardig en normaal leven te bieden. Dankzij Sika s jaarlijkse bijdrage van USD kon Operation Smile Vietnam tussen maart 2010 en december lokale initiatieven sponsoren, waarbij 900 Vietnamese kinderen een chirurgische ingreep ondergingen. UNIVERSITEIT ETH ZÜRICH, ZWITSERLAND TOEWIJZING VAN 7 MILJOEN CHF TER ONDERSTEUNING VAN HET NIEUWE HOOGLERaaRSCHAP Sika sponsort wetenschappelijke projecten en een nieuwe leerstoel voor duurzame constructie aan de ETH Zürich. Bovendien werd de Sika Master Award toegekend aan de auteur van een uitstekende masterproef in het gebied van toegepaste scheikunde op aanbeveling van de Afdeling Chemie en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de ETH. Lees meer over lokale gemeenschappen en maatschappij Duurzaamheid YUMI KAN Area Manager, ZUIDOOST-AZIË WE STEUNEN LOKALE GEMEENSCHAPPEN OM DE LEVENSKWALITEIT VAN DE MENSEN TE VERHOGEN. SINDS 2010 ZIJN WE EEN STRatEGISCHE PARTNER VAN OSV. DIT IS ÉÉN VAN DE PROJECTEN DIE JaaRLIJKS WORDEN GESPONSORD DOOR SIKA VIETNAM. HET IS NIET ALLEEN BETEKENISVOL VOOR DE KINDEREN, MaaR OOK VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN SIKA. Lokale gemeenschappen en maatschappij 15

16 Energie ONBEGRENSD ENGAGEMENT OM ZORGVULDIG OM TE Gaan MET BEPERKTE HULP- BROnnen MINDER IMPACT ENERGIE DOEL WE BEHEREN DE HULPBRONNEN EN KOSTEN NAUWGEZET. DOELSTELLING OP 5 JAAR 3% MINDER VERBRUIK PER TON EN per JaaR. ENERGIE TREFT ALLE ASPECTEN VAN ONTWIKKELING Globale megatrends, zoals energie- en grondstoftekorten, verstedelijking en bevolkingsgroei, confronteren bedrijven en gemeenschappen met grote economische, sociale en ecologische uitdagingen. Beschikbaarheid en efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen zijn cruciaal voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Energiebeschikbaarheid en efficiënt gebruik hebben betrekking op de sociale, economische en ecologische aspecten van ontwikkeling met inbegrip van landbouwproductiviteit, rijkdom, sociale vooruitgang, broeikasgasniveaus en smog. Energieverbruik is een relevante factor in de hele waardeketen van de bouw- en transportsector. Sika's productie is minder energieintensief dan de toeleveringsindustrieën, in het bijzonder de chemische industrie, maar in grote mate gebaseerd op niet-hernieuwbare energiebronnen. Daarom is Sika gevoelig voor prijsvolatiliteit, onzekerheid over de aanvoer. en toenemende regelgevende maatregelen in verband met CO 2-uitstoot afkomstig van het HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT 3695 TON CO 2 MINDER UITSTOOT DOOR VERVANGING VAN STEENKOOL DOOR RIJSTSCHILLEN KWH AAN ENERGIE BESPAARD DOOR NIEUWE LAMPEN IN HET warenhuis EN DE FABRIEK KWH ZONNE-ENERGIE GEPRODUCEERD IN DE FRANSE productie-site ENERGIEVERBRUIK VAN 105 KWH/M² PER JaaR IN DGNB -GECERTIFICEERD OPLEIDINGSCENTRUM energieverbruik. Daarom is Sika van mening dat energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot een belangrijke drijfveer zijn van zijn algemene inspanningen oor efficiëntie. EFFICIËNTE PRODUCTIE Afgezien van grondstoffen is het energieverbruik voor Sika's activiteiten en productieprocessen een bron van hulpmiddelen en een relevante kostenfactor. Daarom is efficiënt energie-gebruik van groot belang. CO 2 is een gevolg van het fossiele energieverbruik, dat alleen kan worden beperkt door het verhogen van de energie-efficiëntie. Sika ziet het als zijn bijzondere verantwoordelijkheid om de gevolgen met betrekking tot de klimaatverandering te minimaliseren door het terugdringen van energieverbruik uit niet-hernieuwbare bronnen, wat tevens een positieve uitwerking heeft op de kosten en het concurrentievermogen. 16 Energie

17 RIJSTSCHILLEN TER VERVANGING VAN STEENKOOL IN STOOMBOILERS, JI- ANGSU SIKA TMS ADMIXTURE CO. LTD. FABRIEK IN NANJING, CHINA Steenkool werd vervangen door rijstschillen, waardoor poederdrogers buiten gebruik konden worden gesteld en de CO 2-uitstoot kon worden verminderd. De vervanging van ongeveer 1500 ton steenkool per jaar leidde tot een daling in de CO 2-uitstoot van 3695 ton per jaar. De silicarijke assen worden ter vervanging van silicastof als grondstof in additieven gebruikt. VERVANGING VAN DE LAMPEN IN DE FABRIEK EN HET WARENHUIS, SIKA CORPORATION fabriek IN LYNDHURST, VS De installatie van energie-efficiënte binnen- en buitenverlichting heeft geleid tot een elektriciteitsbesparing van kwh per jaar. De jaarlijkse CO 2- uitstoot werd verlaagd met 612 ton. Het project kreeg een premie toegekend van de staat New Jersey om bedrijven aan te moedigen om energie-efficiënte armaturen te installeren. AANLEG VAN EEN ZONNEPARK, SIKA FRAnkrijk FABRIEK IN MARGUERITTES, FRANKRIJK De installatie van kristallijne zonnepanelen van 25 kwp verbeterde de energieefficiëntie van de Sika-fabriek door het verstrekken van kwh aan zonneenergie per jaar, wat overeenstemt met 9% van het energieverbruik van de fabriek. Er werd een contract ondertekend met de lokale energieleverancier (EDF) voor de injectie van overtollige energie in het lokale elektriciteitsnet. DGNB -GECERTIFICEERD SIKA- OPLEIDINGSCENTRUM, SIKA DUITSLAND FABRIEK IN STUTTGART, DUITSLAND Sika's producten werden gebruikt voor de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw volgens de strenge vereisten voor groene gebouwen van de Duitse Sustainable Building Council (DGNB ). Het gebouw heeft een laag operationeel energieverbruik van 105 kwh/m² per jaar, wat 23% lager is dan vereist door de Duitse regelgeving. Sika werkte met andere partners mee aan het opstellen van een DGNB -richtlijn en bood ondersteuning aan architecten, planners, aannemers en eigenaars bij het selecteren en documenteren van bouwproducten voor DGNB -projecten. Lees meer over energie Duurzaamheid DEZELFDE RESULTATEN BEREIKEN MET MINDER ENERGIE EN BETERE RESULTATEN BEREIKEN MET DEZELFDE HOEVEELHEID ENERGIE - DEZE STELLING WINT ALMaaR AAN BELANG VANUIT ECONOMISCH EN ECOLOGISCH StandpUNT. JORGE HERNANDEZ OPERatiON MANAGER, SIKA SPAnje Energie 17

18 WATER en afval ENORME VRaaG, ÉÉN DOESTELLING: MINDER IMPACT MINDER IMPACT WATER/AFVAL DOEL WE VERHOGEN DE WATER- EN MatERIAALEFFICIËNTIE. DOELSTELLING OP 5 JAAR 3% MINDER VERBRUIK PER TON EN JaaR. HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT 8000 M³ REGENWATER VERZAMELD VOOR GEBRUIK IN INDUSTRIËLE PROCESSEN 2400 M³ WATER BESPAARD DANKZIJ DE MODERNISERING VAN waterzuiveringsinstallatie 287 TON VERPAKKINGSAFVAL VERMEDEN DOOR INVOER VAN EEN INTERN KWALITEITSCONTROLESYSTEEM WATER EEN WAARDEVOLLE BRON Sika heeft tot doel de duurzaamheidsprestaties van zijn productiefabrieken te stimuleren door het waterverbruik te verminderen en het water ter plaatse te behandelen. Het bedrijf implementeert maatregelen ter vermindering van de consumptie of om water van lagere kwaliteit te gebruiken, vooral in regio's waar waterschaarste heerst. Efficiënte productie betekent gesloten koelcircuits en omschakelen van de openbare watervoorziening op oppervlakte- en grondwater, om de hoeveelheid drinkwater gebruikt in de productie te verminderen. Met het hergebruik van afvalwater wil Sika zijn waterverbruik op grotere schaal verminderen. AFVAL EEN WAARDEVOLLE BRON Efficiënt gebruik van grondstoffen is van zeer groot belang voor alle Sika-bedrijven aangezien de productieprocessen materiaalintensief zijn en hoge volumes aan niethernieuwbare hulpbronnen worden gebruikt. Efficiënte productie betekent in dit verband het verminderen en hergebruiken van productieafval, het verminderen en hergebruiken van verpakkingsmaterialen en het verbeteren van het ontwerp van verpakkingen, wat leidt tot een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik. 520 TON PRODUCTIEAFVAL HERGEBRUIKT DANKZIJ RECYCLINGappaRatUUR ANYELO MARTINEZ EHSQ-VERantwOORDELIJKE SIKA COLOMBIa 18 Water en afval

19 AANVOER VAN industriëlewater gebaseerd op 82% REGENWATER, SIKA COLOMBIa FABRIEK IN TOCANCIPA, COLOMBIA Sika Colombia installeerde een centrale watercollector, aparte tanks en pijpleidingen voor de toevoer van regenwater naar de industriële processen in zijn fabriek in Tocancipa. Een speciaal filtersysteem voor waterzuivering houdt de waterkwaliteit op het vereiste niveau, wat leidt tot een vermindering van het totale waterverbruik met 70%. Er wordt jaarlijks meer dan 8000 m³ regenwater verzameld en gebruikt, wat overeenkomt met 82% van het gebruikte water. Lees meer over water en afval Duurzaamheid MODERNISERING VAN WATERZUIVE- RINGSINSTALLATIE, SIKA S.A.U. FABRIEK IN ALCOBENDAS, SPANJE Om de afvoer van afvalwater te verminderen, werd de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie gemoderniseerd met keramische ultra- en nanofiltratiemembranen. Dit resulteerde in een leidingwaterbesparing van 200 m³ per maand (-25%). Dankzij de kwaliteit van het behandelde water kan het worden hergebruikt voor het reinigen van het bulklaadstation en in de waterzuiveringsinstallatie. VERMINDERING VAN VERPAKKINGS- AFVAL, SIKA YAPI KIMYASALLARI AS FABRIEK IN TUZLA, TURKIJE Door samenwerking met een erkend recyclingbedrijf en de invoer van een intern kwaliteitscontrolesysteem in 2012 nam het hergebruik van product- en stortgoedcontainers (IBC's) voor productaanvoer toe. Binnen één jaar steeg het volume hergebruikte IBC's van 115 ton naar 287 ton en de hoeveelheid verpakkingsafval en de behoefte aan nieuwe IBC-containers daalden in sterke mate. RECYCLING VAN AFVAL VAN PVC-PRO- DUCTIE, SIKA CHINA LTD. FABRIEK IN SHANGHAI, CHINA Er konden omvangrijke materiaal- en kostenbesparingen in de fabriek in Shanghai worden bereikt door het granuleren van polyesterweefsel en vilt en door het hergebruiken van de materialen in het productieproces. Het materiaal dat werd gerecycled en hergebruikt in nieuwe membranen steeg tot 520 ton in water IS DE OLIE VAN DE EENENTWINTIGSTE EEUW. WE GEBRUIKEN REGENWATER IN ONZE FABRIEK IN BOGOta EN WE ZIJN VOORTDUREND OP ZOEK NAAR GOEDKOPE ALTERNATIEVEN MET WEINIG IMPACT VOOR ONZE ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE GROEI. dat IS WAAR DUURZAAMHEID ROND DRaait. Water en afval 19

20 Veiligheid op het werk EEN WERELD WAARIN WERKEN VEILIG EN GEZOND IS VEILIGE EN EFFICIËNTE ORGANISATIE, SYSTEMATISCHE WERKPROCEDURES De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers van Sika zijn essentieel voor het succes van het bedrijf en tevens belangrijke aspecten binnen de gehele organisatie. Dit vereist focus en een systematische benadering: beroepsstandaarden, directiecomité, betrokkenheid van de werknemers, analyse van de werkplek en risico's, het herkennen en wegnemen van gevaren, training en opleiding zijn belangrijke componenten in het kader van de gezondheid en veiligheid binnen Sika. Regelgevende normen: Strikte gezondheids- en veiligheidsnormen in de hele organisatie. Lokale normen als aanvulling op de wereldwijde regelgeving. Engagement van het management: Voor een veilige en gezonde werkplek moeten alle gevaren worden geïdentificeerd en moeten beschermingen worden voorzien en behouden. Engagement van de werknemers: De toezichthouders zijn verantwoordelijk voor een veilige werkplek en het juiste gebruik van machines, apparatuur en grondstoffen. Ze moeten regelmatig overleggen met hun teams. Analyse van de werkplek en risico's: Risicobeoordelingen helpen bepalen wat er nodig is om mensen veilig te werk te stellen. Ze worden regelmatig georganiseerd, ingedeeld op bedrijfsactiviteit en uitgevoerd door lokale teams. Gevaren herkennen en verhelpen: Inspecties gericht op ongevallenpreventie, als gevolg van nieuwe apparatuur, processen, materialen of de herziening van bestaande procedures. Opleiding en scholing: Er wordt van alle werknemers binnen Sika gevraagd dat ze veilig werken. Managers en toezichthouders zorgen ervoor dat werknemers kennis hebben van de materialen en de apparatuur die ze gebruiken, ze de gevaren kennen en weten hoe ze deze moeten verhelpen of beheersen. GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSCULTUUR Sika stelt alles in het werk om zijn beloften op het gebied van gezondheid en veiligheid waar te maken: 'Niets van wat we doen, is de moeite waard om gewond te raken.' Het bedrijf heeft in alle belangrijke vestigingen beheerssystemen geïntroduceerd die in overeenstemming zijn met ISO en OHSAS Er heerst een sterke veiligheidscultuur in alle vestigingen van Sika. MINDER IMPACT VEILIGHEID OP HET WERK DOEL ONZE WERKNEMERS VERLATEN DE WERKPLEK IN GEZONDE TOEStand. DOELSTELLING OP 5 JAAR AANTAL ONGEVALLEN -5% PER JaaR. HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT 60% MINDER ONGEVALLEN DANKZIJ HET VEILIGHEIDSBEWUSTMAKINGSPROGRAMMA 0 ONGEVALLEN DANKZIJ EEN CULTUUR WAARIN VEILIGHEID VOOROP Staat 97% MINDER dagen verloren DOOR ONGEVALLEN DANKZIJ LEAN MANAGEMENT EN 5S-TOOLS 78% MINDER TIJD verloren DOOR ONGEVALLEN DANKZIJ HET VEILIGHEIDS- BEWUSTMAKINGSPROGRAMMA 20 Veiligheid op het werk

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN.

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN. Plafond&Wand SYSTEMEN Samen van idee tot werkelijkheid SILVER Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Sika; duurzame partner Samen bewust omgaan met onze leefomgeving

Sika; duurzame partner Samen bewust omgaan met onze leefomgeving MORE VALUE LESS IMPACT Sika; duurzame partner Samen bewust omgaan met onze leefomgeving Meer waarde, minder impact is gedefinieerd in zes strategische doelen Economische prestaties Ons succes heeft direct

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL6 BEN KMO'S, EFFICIËNT HULPBRONNENGEBRUIK EN GROENE MARKTEN

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

ENERGIEOPLOSSINGEN. De bekendste organisaties van de wereld rekenen op ons om hun energiebeloften te realiseren

ENERGIEOPLOSSINGEN. De bekendste organisaties van de wereld rekenen op ons om hun energiebeloften te realiseren ENERGIEOPLOSSINGEN De bekendste organisaties van de wereld rekenen op ons om hun energiebeloften te realiseren Vandaag de dag kunnen we onze verplichtingen inzake energie-efficiëntie niet meer naast ons

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Roofing. Met de zekerheid van de Marktleider

Roofing. Met de zekerheid van de Marktleider Roofing Met de zekerheid van de Marktleider Betrouwb Meerwaarde op het dak Innovatie Eigenaars van gebouwen, architecten, ingenieurs en aannemers profiteren van tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling

Nadere informatie

Sapa heeft 13.000 medewerkers in circa 30 landen. Allen toegespitst op klantgerichtheid.

Sapa heeft 13.000 medewerkers in circa 30 landen. Allen toegespitst op klantgerichtheid. Sapa in het kort Sapa heeft 13.000 medewerkers in circa 30 landen. Allen toegespitst op klantgerichtheid. Activiteiten in het kort Profielextrusie België Canada China Denemarken Duitsland Engeland Frankrijk

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

Helvar voor het milieu. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Helvar voor het milieu. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Helvar voor het milieu P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Helvar voor het milieu Het milieu voor Helvar Betrouwbare energie efficiënte producten en lichtsystemen. Energie efficiëntie bij

Nadere informatie

Sika; duurzame partner. Samen bewust omgaan met onze leefomgeving

Sika; duurzame partner. Samen bewust omgaan met onze leefomgeving Sika; duurzame partner MORE VALUE, LESS IMPACT Samen bewust omgaan met onze leefomgeving Meer waarde, minder impact is gedefinieerd in zes strategische doelen Economische prestaties Ons succes heeft direct

Nadere informatie

VloerVoeGsystemen sika FloorJoint InnoVatIeVe GerUIsloZe trillingsvrije VoeGpanelen meer InFo

VloerVoeGsystemen sika FloorJoint InnoVatIeVe GerUIsloZe trillingsvrije VoeGpanelen meer InFo VLOERvoegsystemen Sika FloorJoint INNOVATIEVE GERUISLOZE TRILLINGSVRIJE VOEGPANELEN Sika FloorJoint Innovatief voegpaneel trillingsvrij, geruisloos en snel geïnstalleerd. U kent het ongetwijfeld, dat rommelende

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Wereldwijd beleid van Novartis 1 maart 2014 Versie HSE 001.V1.NL 1. Inleiding Novartis wil een leider zijn op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu

Nadere informatie

Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen

Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen Diegem, 18 augustus 2009 Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) heeft een ecosimulator

Nadere informatie

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- GEBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS KANAAL UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- GEBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS KANAAL UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- KANAAL UNIT GEBRUIK. UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD WHEN IT S GREEN Greenovation

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk. Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100. E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex.

Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk. Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100. E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex. Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100 E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex.nl 991104/1000 industrie woningbouw utiliteit www.thermaflex.nl

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

OVER LANO MARKTSEGMENTEN LANO LANO LANDSCAPING LANO SPORTS MILIEU VEILIGHEID. Marc Vanslambrouck SHEQ Manager Prebes 10 december 2013

OVER LANO MARKTSEGMENTEN LANO LANO LANDSCAPING LANO SPORTS MILIEU VEILIGHEID. Marc Vanslambrouck SHEQ Manager Prebes 10 december 2013 OVER LANO MARKTSEGMENTEN LANO LANO LANDSCAPING LANO SPORTS MILIEU VEILIGHEID Marc Vanslambrouck SHEQ Manager Prebes 10 december 2013 GESCHIEDENIS De huidige structuur van Lano dateert uit 1970 toen drie

Nadere informatie

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Introductie van het bedrijf Uitvinder van de Heuga tapijttegel Omzet $ 1 miljard 3500 medewerkers

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

We beperken onze directe milieuvoetafdruk door ons op de volgende gebieden te richten:

We beperken onze directe milieuvoetafdruk door ons op de volgende gebieden te richten: Voor ons is klimaatverandering een van de belangrijkste mondiale vraagstukken van deze tijd. Het beïnvloedt niet alleen het milieu, maar ook samenlevingen en economieën wereldwijd. Wij zijn ons ervan bewust

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Hoe duurzaam produceren?

Hoe duurzaam produceren? Hoe duurzaam produceren? Wie is Promat International? Promat verbindt zich tot. Know-how opbouw bij Promat Traditionele sturing : Operational Excellence Nieuwe sturing : Operational Excellence PLUS duurzaam

Nadere informatie

Sika investeert in duurzame oplossingen

Sika investeert in duurzame oplossingen Sika investeert in duurzame oplossingen De wereld staat voor een enorme uitdaging De wereld wordt niet alleen geconfronteerd met hogere kosten voor grondstoffen en energie, sterke groei in opkomende economieën

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Visie, Missie, Strategie en Waarden

Visie, Missie, Strategie en Waarden Visie, Missie, Strategie en Waarden Onze Visie s Werelds meest toonaangevend coatingsbedrijf te zijn door op consistente wijze kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame oplossingen te leveren waarop

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor.

De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor. De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor. www.absgroup.com The ABS EffeX range complies fully with Een geheel nieuwe benadering

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

Welkom bij Schindler België Eersteklas oplossingen in Europa. S.A. Schindler N.V.

Welkom bij Schindler België Eersteklas oplossingen in Europa. S.A. Schindler N.V. Welkom bij Schindler België Eersteklas oplossingen in Europa S.A. Schindler N.V. Schindler België Uw plaatselijke partner Onze producten en diensten Eersteklas oplossingen voor ieders behoeften Personenliften

Nadere informatie

[MISSION SUSTAINABLE]

[MISSION SUSTAINABLE] [MISSION SUSTAINABLE] PRAKTISCH INNOVEREN IN BESTAANDE GEBOUWEN [MISSION SUSTAINABLE] Bert van Renselaar Manager Operations @ CFP Green Buildings TITEL GROEIENDE WERELDBEVOLKING LEGT STEEDS GROTER BESLAG

Nadere informatie

Duurzaamheid van boon tot kop

Duurzaamheid van boon tot kop Duurzaamheid van boon tot kop Inhoud Wat is Het Waarom zijn wij Het Plan? Het Plan in de praktijk verantwoorde landbouw verantwoorde productie verantwoorde consumptie Plan gestart? Elk kopje koffie vertelt

Nadere informatie

Ons succes heeft een stevig fundament: het principe van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, die ik als ondernemer, en die

Ons succes heeft een stevig fundament: het principe van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, die ik als ondernemer, en die 2 Ons succes heeft een stevig fundament: het principe van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, die ik als ondernemer, en die iedere individuele medewerker iedere dag draagt. Voor

Nadere informatie

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie?

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? NL ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? De zon, als onuitputtelijke bron van energie, is van cruciaal belang voor mens en natuur: ze beslist over het leven op onze planeet. BISOL gebruikt

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- VERBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND UNIEKE KENMERKEN

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- VERBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND UNIEKE KENMERKEN LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND VERBRUIK. UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor

Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Amsterdam. HET PROJECT

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

CO 2. -Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

CO 2. -Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels -Ketenanalyse Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Een slimmer concept door inzicht in de keten Met PlusWonen streeft VolkerWessels naar het minimaliseren

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

De productie van PVC in Europa

De productie van PVC in Europa De productie van PVC in Europa April 2011 Polyvinylchloride, of PVC, is een van s werelds meest gebruikte polymeren. Vanwege zijn veelzijdigheid wordt het materiaal veel gebruikt voor uiteenlopende industriële,

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie