Vragenlijst Leiderschap in Professionele Leergemeenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Leiderschap in Professionele Leergemeenschappen"

Transcriptie

1 Vragenlijst Leiderschap in Professionele Leergemeenschappen Geachte leerkracht, Met deze brief vraag ik u om mee te werken aan een onderzoek naar de ontwikkeling van leiderschap in onderwijs. Dit onderzoek maakt deel uit van een trainingstraject voor directieleden van VGPO De Oosthoek. Om te kunnen onderzoeken hoe directeuren leiding geven aan de ontwikkeling van onderzoekmatig denken en handelen binnen De Oosthoek wordt onder andere een uitvoerige vragenlijst gebruikt. De resultaten van deze vragenlijst worden verwerkt tot een overzicht van ruwe gegevens per school. Deze gegevens worden in samenwerking met uw schoolleider in de vorm van een feedbacksessie aan u teruggekoppeld. Ook de informatie die deze sessie oplevert, wordt gebruikt voor het onderzoek. Met uw medewerking aan dit onderzoek hopen we beter zicht te krijgen op wat er nodig is voor de ontwikkeling van schoolleiders die effectief leiding kunnen geven aan opbrengst- en handelingsgericht onderwijs in de 21 e eeuw. Daarom verzoeken we u om deze vragenlijst zo waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat Leiderschap in Onderwijs. Het lectoraat is verbonden aan Penta Nova, academie voor schoolleiderschap. De vragenlijst bestaat uit 2 versies: een versie voor schoolleiders en een versie voor teamleden inclusief IB ers, adjuncten, bouwcoördinatoren etc. De door u ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens zullen niet te herleiden zijn door derden. Het onderzoek wordt samen met uw schoolleider uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en vervolgens gepubliceerd in geanonimiseerde vorm. Al vast hartelijk dank voor uw medewerking. (naam directeur) Drs. Cor van den Berg (onderzoeker lectoraat) 1

2 Instructie Dit is een vragenlijst die handmatig op een computer ingevuld moet worden. Het invullen doet u door op de aangegeven plek een X (kruisje) te zetten. Voorbeelden: Voorbeeld 1 De vraag ziet er alsvolgt uit: 1. Sexe: 1. man 2. vrouw U bent man. U plaatst dan het x alsvolgt: 1. Sexe: 1. Man x 2. Vrouw Voorbeeld 2 Scoremogelijkheden 1. helemaal mee oneens 2. enigszins mee oneens 3. enigszins mee eens 4. helemaal mee eens a. organisatiedoelen en strategie 1. de doelen van onze school zijn voor mij duidelijk x 2. op onze school zijn we het eens over de doelen x 3. op onze school is duidelijk op welke wijze we onze doelen willen bereiken 4. bij het vaststellen van doelen wordt door ons veel aandacht geschonken aan de eisen die onze omgeving stelt 5. op onze school spelen we op een flexibele manier in op eisen van de omgeving x x x 2

3 Vragenlijst Leiderschap in Professionele Leergemeenschappen Versie: leerkrachten Persoonlijke gegevens Naam van de school waar u werkt:. 1. Sexe: 1. man 2. vrouw 2. Leeftijd 1. < 20 jaar > 60 jaar 3. jaren werkzaam in het onderwijs jaren jaren jaren jaren jaren jaren of meer 4. aantal jaren werkzaam op huidige school: 1. minder dan 1 jaar jaren jaren jaren jaren jaren jaren of meer 5. Ik werk in: 1. onderbouw 2. bovenbouw 3. onder- en bovenbouw 4. anders, namelijk 3

4 6. Mijn huidige functie is: 1. groepsleerkracht 2. IB er 3. bouwcoördinator 4. onderwijsassistent 5. locatieleider 6. adjunct directeur 7. anders, namelijk. 7. Ik maak deel uit van de projectgroep die deze innovatie Opbrengstgericht Werken aanstuurt en begeleidt. 1. JA 2. NEE 4

5 Kenmerken en patronen van de schoolorganisatie Schalen en Variabelen: Scoremogelijkheden 1. helemaal mee oneens 2. enigszins mee oneens 3. enigszins mee eens 4. helemaal mee eens a. organisatiedoelen en strategie 8. de doelen van onze school zijn voor mij duidelijk 9. op onze school zijn we het eens over de doelen 10. op onze school is duidelijk op welke wijze we onze doelen willen bereiken 11. bij het vaststellen van doelen wordt door ons veel aandacht geschonken aan de eisen die onze omgeving stelt 12. op onze school spelen we op een flexibele manier in op eisen van de omgeving b. hulpmiddelen/faciliteiten 13. op onze school beschikken we over voldoende faciliteiten en hulpmiddelen om ons werk te kunnen doen 14. voor mij is duidelijk hoe ik de beschikbare faciliteiten en hulpmiddelen kan inzetten voor het werk op school 15. ik wordt goed geïnformeerd over de stand van zaken op onze school 16. de middelen die gebruikt worden om ons te informeren, werken goed 17. de middelen en manieren van informatievoorziening helpen mij om mijn werk goed te kunnen doen 5

6 c. structuur 18. op onze school zijn er te veel regels 19. op onze school zijn we te sterk gericht op orde en systematisch werken 20. de richtlijnen voor het werken in de klas zijn gedetailleerd 21. we weten goed wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn 22. de manier waarop we ons werk op school doen wordt regelmatig gecontroleerd. d. cultuur en leidinggeven 23. in onze school is een cultuur waarin we oprecht aandacht hebben voor elkaars opvattingen 24. op onze school heerst een cultuur waarin leiderschap positief gewaardeerd wordt 25. op onze school is een cultuur die leerkrachten uitdaagt tot het nemen van eigen initiatieven 26. op onze school geven we samen vorm aan onze cultuur op onze school heerst een gevoel van eenheid e. werkproces 28. op onze school wordt door iedereen goed samengewerkt 29. ik ben tevreden over ons werkoverleg 30. het werk op onze school is zo georganiseerd, dat er voldoende tijd en gelegenheid is voor scholing en professionalisering 31. bij het verdelen van werkzaamheden wordt op onze school goed rekening gehouden met de kennis en vaardigheden van medewerkers 32. op onze school hebben we te maken met een sterke werkdruk 33. op onze school evalueren we ons werkproces regelmatig 34. medewerkers hebben voldoende afwisseling in hun dagelijks werk op school 35. ik ben tevreden over onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 6

7 f. politieke relaties 36. op onze school zijn er collega s (directeur, IB er, coördinator, leerkracht) die sterk gericht zijn op de eigen positie 37. bij ons zijn de bovenbouw en/of de onderbouw gericht op zowel eigen als elkaars belangen 38. tussen de onder- en bovenbouw heerst op onze school een op samenwerking gerichte sfeer 39. op onze school oefent de bovenbouw te veel invloed uit 40. op onze school oefent de onderbouw te veel invloed uit 41. op onze school hebben de ouders te veel invloed Ga naar volgende pagina! 7

8 Kenmerken en patronen van het Innovatieproces. Het gaat hier om de invoering van OPBRENGST GERICHT WERKEN. Schalen en variabelen: Scoremogelijkheden 1. helemaal mee oneens 2. enigszins mee oneens 3. enigszins mee eens 4. helemaal mee eens a. veranderkoers- en doelen 42. de koers van het innovatieproces is duidelijk 43. op onze school is er overeenstemming over de koers van het innovatieproces 44. voor ons is duidelijk hoe de koers uitgewerkt kan worden 45. de veranderingen die plaatsvinden, helpen ons om onze koers te realiseren b. hulpmiddelen/faciliteiten 46. de hulpmiddelen in dit innovatieproces zijn goed te hanteren 47. we beschikken over voldoende tijd, hulpmiddelen en faciliteiten in dit innovatietraject 48. er vindt goed overleg plaats over de manier van informatievoorziening 49. we beschikken over een goed systeem om informatie uit te wisselen en op te slaan c. informatievoorziening 50. we worden goed geïnformeerd over de noodzaak van dit innovatieproject 51. de informatie over het innovatieproject is duidelijk 52. we worden goed geïnformeerd over de voortgang van het innovatieproces 53. de informatie over het project krijg ik eerst via geruchten 8

9 d. spanningen 54. het project leidt tot toename van spanningen tussen teamleden 55. het project leidt tot toename van spanningen tussen team en managementteam 56. het project leidt tot toename van spanningen tussen boven- en onderbouw 57. het project leidt tot spanningen binnen de boven- of onderbouw e. timing 58. op onze school hebben we te maken met veel veranderingen tegelijkertijd 59. het innovatieproces vindt plaats in duidelijke stappen 60. voor iedere stap in het proces is voldoende tijd beschikbaar 61. tijdens het proces wordt ons voldoende tijd gegund om de vernieuwingen te accepteren. 62. er zijn voldoende mogelijkheden om veranderingen op tijd bij te sturen f. draagvlak creëren 63. bij de invoering van de vernieuwing is er voldoende aandacht voor de inbreng van ideeën van alle betrokkenen 64. het team wordt goed betrokken bij het proces van vernieuwing 65. voor alle betrokkenen zijn er goede mogelijkheden om ervaringen met de vernieuwing naar voren te brengen 66. leerkrachten worden goed geïnformeerd over de noodzaak van deze vernieuwing 67. zowel de onder- als de bovenbouw worden goed betrokken bij de uitvoering van project 9

10 g. rol van veranderteam (dit alleen invullen als er bij de invoering van Opbrengstgericht werken gewerkt wordt met een veranderteam of een projectgroep die bestaat uit leerkrachten die geen deel uit maken van de schoolleiding of het MT) 68. ik heb een positieve indruk van het veranderteam 69. het veranderteam communiceert de aanpak op een duidelijke manier 70. het veranderteam begeleidt het proces op een goede manier 71. het veranderteam staat open voor vragen van leerkrachten 72. het veranderteam legt te veel de nadruk op oplossingen 73. het veranderteam let goed op belangentegenstellingen binnen het team h. veranderstrategie (dit altijd invullen!) 74. in dit innovatieproces word ik bewust gemaakt van mijn impliciete opvattingen en mijn tekortkomingen 75. in dit innovatieproces worden we gestimuleerd om nieuwe concepten uit te proberen 76. als leerkrachten worden we in dit innovatieproces gestimuleerd om gezamenlijke leersituaties te creëren 77. we krijgen in dit innovatieproces voldoende ruimte om zelf betekenis te geven aan deze innovatie 78. als leerkrachten worden we gestimuleerd om ons vanuit eigen passie en ambitie te verbinden aan dit innovatieproces 79. bij de aanpak in dit innovatieproces gaan we uit van het vermogen tot veranderen van de teamleden 80. de doelen en aanpak van het innovatieproject evalueren we regelmatig in het team en worden zo nodig aangepast 81. onze leidinggevenden hebben er moeite mee om hun stijl van leidinggeven aan te passen aan veranderingen 82. in dit innovatieproces bespreken we weerstanden openlijk en gebruiken we dit als gezamenlijk leerproces Ga naar volgende pagina! 10

11 Kenmerken en gedragspatronen van de schoolleider in het proces van.invoering van OPBRENGST GERICHT WERKEN. Scoremogelijkheden 1. helemaal mee oneens 2. enigszins mee oneens 3. enigszins mee eens 4. helemaal mee eens Schalen en Variabelen: a. onderzoekmatig leidinggeven a.1. Visie van de schoolleider op onderzoekmatig werken in de school 83. verduidelijkt voor het team de relatie tussen beschikbare gegevens over de school en de visie van de school op waar we met ons onderwijs heen willen 84. verduidelijkt voor het team de relatie tussen gegevens over de school en de prioriteiten voor wat er aangepakt moet worden 85. formuleert wat de consequenties zijn van de visie op ons onderwijs voor te onderzoeken thema s in de school 86. draagt de visie op het nut van onderzoekmatig werken uit naar het team. a.2. Stimuleren van een onderzoekende houding 87. vraagt van ons als team een gezamenlijke reflectie op de uitkomsten van evaluaties (b.v. inspectierapportages en leerling prestaties) 88. stimuleert ons om informatie en kennis met elkaar te delen 89. stimuleert discussies in de school op grond van onderzoekgegevens 90. betrekt ons als leerkrachten bij het interpreteren van onderzoekgegevens over de school 91. verwijst tijdens besluitvormingsprocessen naar onderzoekgegevens die de besluitvorming kunnen sturen 11

12 a.3. Stimuleren van onderzoekvaardigheden 92. moedigt ons als leerkrachten aan om zelf onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk en/of zaken op schoolniveau 93. stimuleert ons als leerkrachten om ons te bekwamen in onderzoekvaardigheden 94. trekt mensen van buiten aan (b.v. onderzoekers, trainers, coaches) om ons ondersteuning te bieden bij het doen van onderzoek 95. organiseert ondersteuning voor ons als leerkrachten bij het verwerken en analyseren van gegevens. 96. denkt mee over knelpunten in onderzoek dat plaatsvindt in onze school b. Leiderschapsstijl b.1. Collectief leiderschap 97. zorgt er voor, dat ouders, leerlingen, bestuur en teamleden voldoende invloed hebben op de koers en het proces van dit innovatieproject 98. zorgt er voor, dat ouders, teamleden, bestuur en leerlingen goed geïnformeerd worden over onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling op onze school 99. betrekt ouders, teamleden, bestuur en leerlingen bij het nadenken over onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling 100. betrekt ouders, teamleden, bestuur en leerlingen bij de evaluatie van onderwijsontwikkeling en schoolvernieuwing 12

13 b.2. Gedeeld leiderschap stimuleert ons als leerkrachten om bij het nemen van besluiten gebruik te maken van onderzoekgegevens om richting te geven aan onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling 102. zorgt er voor, dat in besluitvormingsprocessen ieders opvattingen en argumenten binnen het team worden gehoord en gewogen moedigt ons als leerkrachten aan om bij verschil in opvatting en visie goed naar elkaar te luisteren om zo tot gedeelde opvattingen en visie te komen moedigt ons als leerkrachten aan om bij het nemen van beslissingen over onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling actief te luisteren en te vragen naar opvattingen van ouders en andere betrokkenen rond de school 105. laat ouders, teamleden en leerlingen een actieve rol spelen in het vernieuwen van onderwijs en schoolontwikkeling 106. vraagt ouders, leerkrachten en leerlingen actief om feedback bij de aanpak van onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling b.3. Onderwijskundig leiderschap 107. moedigt ons als leerkrachten aan om zelf initiatieven te nemen in het uitproberen van nieuwe concepten en/of methodes 108. zorgt ervoor, dat wij als leerkrachten bij alles wat we doen voortdurend gericht blijven op de doelen en verwachtingen m.b.t. leerling resultaten 109. bespreekt regelmatig met iedere leerkracht zijn of haar persoonlijke professionele ontwikkelbehoeften 110. brengt klassenbezoeken en geeft ons als leerkrachten waardevolle professionele feedback 111. leert ons als leerkrachten zicht te krijgen op praktische consequenties van de schoolvisie en het onderwijsvernieuwings project 112. leert ons als leerkrachten om bestaande ideeën te expliciteren over hoe met leerlingen om te gaan en hen te motiveren 13

14 b.4. Transformationeel leiderschap 113. helpt ons als leerkrachten om zicht te krijgen op de relatie tussen externe ontwikkelingen en de missie van de school 114. initieert processen waarin teamleden samen een gedeelde visie en missie ontwikkelen 115. verwacht van ons als leerkrachten, dat we innovatief zijn en professioneel handelen 116. stelt hoge eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan ons professioneel handelen 117. vraagt van ons als leerkrachten om hoge verwachtingen te hebben van het lerend vermogen van kinderen 118. geeft ons als leerkrachten veel vertrouwen, omdat hij/zij hoge verwachtingen heeft van ons als leerkrachten 119. stimuleert ons als leerkrachten om regelmatig buiten de eigen school te kijken om zo tot verrijking en verdieping van eigen opvattingen en inzichten te komen c. Veranderstrategie en Interventies c.1. Interactieve veranderstrategie 120. geeft ons als leerkrachten veel mogelijkheden om in dialoog gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van nieuw onderwijs 121. richt zijn/haar begeleiding van de onderwijsvernieuwing vooral op het proces 122. gebruikt het proces van onderwijsvernieuwing als een gezamenlijk leerproces 123. confronteert ons als leerkrachten regelmatig met externe trends en ontwikkelingen die te maken hebben met ons vernieuwingsproject 14

15 c.2. Programmatische strategie 124. biedt ons als team een duidelijk plan voor onderwijsvernieuwing aan, waarop wij mogen reageren en aanvullingen mogen inbrengen 125. legt ons als team uit waarom deze onderwijsvernieuwing noodzakelijk en urgent is 126. geeft ons als team voldoende gelegenheid om tijdens de uitvoering van het proces van onderwijsvernieuwing met elkaar te praten over aanpassingen van het vastgestelde plan van aanpak 127. geeft ons als team regelmatig een overzicht van de voortgang van het proces c.3. Onderhandelingsstrategie 128. overlegt met ons als team hoe hij/zij dit innovatieproces het beste zou kunnen aansturen 129. geeft het team alle ruimte om met elkaar te onderhandelen over onze toekomstvisie, over de noodzaak van dit vernieuwingsproject en over het plan van aanpak 130. probeert ons als team er van te overtuigen, dat dit vernieuwingsproject ook in ons voordeel is 131. onderhandelt met het team over de uren en faciliteiten die nodig zijn voor de realisering van dit innovatieproject c.4. Planmatige strategie met macht 132. vraagt van het team om in dit innovatieproces te werken op basis van een door hem/haar vastgestelde stapsgewijze planning 133. vraagt van het team om in dit innovatieproces te werken op basis van heldere deadlines en tijdscontroles 134. is eventueel bereid om van zijn/haar planning en deadlines af te wijken, als het team hem/haar overtuigt, dat het zo echt niet gaat 135. spreekt teamleden aan als zij afgesproken resultaten niet hebben gerealiseerd 15

16 c.5. Machtsstrategie 136. heeft het team in een overleg meegedeeld, wat het innovatieproject inhoudt en wat hij/zij van leerkrachten verwacht in dit innovatieproject 137. voert aparte gesprekken met leerkrachten die laten merken niet overtuigd te zijn van nut en noodzaak van dit innovatieproject 138. ziet het team als uitvoerder van zijn/haar visie, opvattingen en plannen 139. controleert ons als leerkrachten regelmatig of de innovatie ook wordt uitgevoerd, zoals is voorgeschreven Ga naar volgende pagina! 16

17 Kenmerkende psychologische interactiepatronen in het proces van linvoering en ontwikkeling van OPBRENGST GERICHT WERKEN. Scoremogelijkheden 1. helemaal mee oneens 2. enigszins mee oneens 3. enigszins mee eens 4. helemaal mee eens Kernbegrippen en Variabelen: a. self-efficacy Doordat onze schoolleider ons aanspreekt op onze kwaliteiten 140. lukt het me al best goed om te werken volgens de principes en ideeën van opbrengstgericht werken 141. ben ik in staat om aan anderen uit te leggen hoe je het beste opbrengstgericht werken kunt toepassen in je dagelijks werk als leerkracht 142. is het me gelukt om mijn invloed op de prestaties van mijn leerlingen te vergroten en te verrijken 143. weet ik wat ik moet doen om nog meer volgens de principes en de methodiek van opbrengstgericht werken te werk te gaan b. internaliseren van doelen Doordat onze schoolleider ons motiveert op basis onze doelen 144. zet ik me er voor in om de ontwikkeling van opbrengstgericht werken tot een succes te maken 145. ben ik me er van bewust welke competenties van ons gevraagd worden om opbrengstgericht werken te kunnen toepassen in ons dagelijks werk 146. doe ik mijn best om de principes en methodiek van opbrengstgericht werken toe te passen in mijn dagelijks werk 147. ervaar ik dat ik steeds beter in staat ben om te werken volgens de principes en methodiek van opbrengstgericht werken 17

18 c. uitkomstverwachting 148. ik ben er onzeker over of deze innovatie wel nodig en haalbaar is 149. vanwege negatieve ervaringen met eerdere vernieuwingen ben ik bang dat ook deze vernieuwing op niets uitloopt 150. gelet op de kwaliteiten van leidinggevenden en van ons als team heb ik hoge verwachtingen van de resultaten van dit vernieuwingsproject 151. ik ben er van overtuigd, dat we met deze vernieuwing de leerprestaties van onze leerlingen aanmerkelijk kunnen verbeteren 152. Ik ben er van overtuigd, dat we als gevolg van deze vernieuwing onze leerlingen een rijker en uitdagender leerklimaat kunnen bieden d. steun en inzet Doordat onze schoolleider ons gericht informeert en motiveert 153. lever ik een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van opbrengstgericht werken en neem ik ook zelf initiatieven 154. ben ik bereid om energie te steken in de ontwikkeling van opbrengstgericht werken 155. ben ik echt enthousiast over het concept en de methodiek van opbrengstgericht werken 156. moedig ik collega s aan om actief samen te werken in het verder ontwikkelen en invoeren van opbrengstgericht werken 157. steek ik zoveel tijd en energie in het ontwikkelen en uitproberen van opbrengstgericht werken, waardoor ik onvoldoende toe kom aan mijn normale werk 18

19 e. wederzijds vertrouwen Onze schoolleider werkt op basis van wederzijds vertrouwen en daarom 158. zoek en maak ik actief gebruik van feedback van mijn leidinggevende en/of collega s 159. ben ik niet bang om fouten en/of vragen voor evaluatie en reflectie voor te leggen aan mijn leidinggevende en/of mijn collega s 160. kan ik mijn leidinggevende en/of collega s gevraagd en ongevraagd advies geven over hun doen en handelen 161. kunnen we in ons team goed leven met verschillen zonder elkaar te veroordelen 162. respecteren we elkaar zonder aanzien van persoon Hebt u alles ingevuld? Hartelijk dank! 19

Vragenlijst Leiderschap in Professionele Leergemeenschappen

Vragenlijst Leiderschap in Professionele Leergemeenschappen Vragenlijst Leiderschap in Professionele Leergemeenschappen Geachte schoolleider, Met deze brief vraag ik u om mee te werken aan een onderzoek naar de ontwikkeling van leiderschap in onderwijs. Dit onderzoek

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur op scholen is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG Responsief vermogen Ondersteunende relaties Doeltreffende communicatie Gedeeld leiderschap Reflectief

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Loopbanen van leerkrachten: hefbomen voor schoolontwikkeling. Samen werken om te leren. Geert Devos.

Loopbanen van leerkrachten: hefbomen voor schoolontwikkeling. Samen werken om te leren. Geert Devos. Loopbanen van leerkrachten: hefbomen voor schoolontwikkeling Samen werken om te leren Geert Devos www.steunpuntssl.be Effectieve professionalisering Inhoudskenmerken Focus op lespraktijk en leren van leerlingen

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Kenniskring leiderschap in onderwijs Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Onderzoek doen Wie aanwezig? Wat wilt u weten? Beeld / gedachte / ervaring Praktijkonderzoek in de school = Onderzoek dat wordt

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Plannen & organiseren

Plannen & organiseren kijkt vooruit, onderbouwt een planning, houdt rekening met potentiële invloedfactoren, visualiseert en communiceert deze duidelijk en begrijpbaar aan de medewerkers. koppelt aan deze planning, doelstellingen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

Evidence-based werken in het onderwijs

Evidence-based werken in het onderwijs Evidence-based werken in het onderwijs Het belang van een onderzoekende houding Gastcollege Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Integraal jeugdbeleid 12 november 2008 Meta Krüger Opbouw college Evidence-based:

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Werken aan een topteam!

Werken aan een topteam! Werken aan een topteam! 3 november 2016 1 Inhoud Even voorstellen Theorie van Luc Greven en anderen Dialoog 2 Even voorstellen Wie is wie? Wat zou je willen halen bij deze masterclass? 3 Goede schoolleiders?

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken VASTGESTELD KADER OP OPBRENGSTGERICHT WERKEN VAN SKO WEST-FRIESLAND I WIJ WERKEN AAN DE BREDE ONTWIKKELING VAN HET KIND II WIJ STELLEN AMBITEUZE EN REALISTISCHE DOELEN III WIJ WERKEN

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL In dit document vind je 12 situaties waarop je verschillend kunt reageren. Omcirkel de aanpak die voor jou het meest voor de hand ligt. Situaties 1. De laatste tijd gaat het

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur in teams is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver het

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Feedback om het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten te versterken

Feedback om het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten te versterken Professionele in de school Feedback om het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten te versterken Selma Janssen is onderwijskundige en werkt als adviseur en onderzoeker bij BMC. E-mail: selmajanssen@bmc.nl

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

Checklist competenties begeleiding

Checklist competenties begeleiding Checklist competenties begeleiding In het onderzoek Leer hoe ik leer worden door de respondenten aandachtsgebieden genoemd die zij van belang achten bij het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk.

Nadere informatie

Telefoon: Fax:

Telefoon: Fax: Rekenverbeterplan 2011-2012 Huidige positie Dit schooljaar, 2011-2012 starten we met een nieuwe rekenmethode, de nieuwe versie van Wereld in getallen. De opgedane kennis van OEKT wordt dit schooljaar verder

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool

Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool Het bestuur van de St. School met de Bijbel draagt de verantwoordelijkheid voor twee Haagse scholen en twee peuterspeelzalen/voorscholen: sinds 1883

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland Carla van Doornen Workshop Zuid - Kennemerland Doel Via de ideeën van Lead Like a Champion reflectie op opbrengstgericht werken en leiderschap; waar liggen nog kansen? Aanleiding voor het ontwikkelen van

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen:

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De kijkwijzer kan gebruikt worden om een algemeen beeld van

Nadere informatie

Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling Vier kwaliteitsaspecten staan centraal in Kennis- en kwaliteitsontwikkeling 1. Strategisch kwaliteitsmanagement (Kwaliteitszorg, dat zijn wij) 2. Professionele

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

2. Ik ken verschillende argumenten om scholen te overtuigen van het belang van de monitor.

2. Ik ken verschillende argumenten om scholen te overtuigen van het belang van de monitor. Hand-out Leerdoelen Geef aan waar je staat 1 = dit geldt niet voor mij 2 = dit geldt enigszins voor mij 3 = dit geldt sterk voor mij 4 = dit geldt zeer sterk voor mij 1 2 3 4 1. Ik heb een helder beeld

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Bornput

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Bornput RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Bornput Plaats : Oostdijk BRIN nummer : 04RC C1 Onderzoeksnummer : 291981 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum vaststelling : 8 mei 2017 Pagina

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie