Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool"

Transcriptie

1 Schooljaar e leerjaar VMBO GL François Vatelschool

2 Vak: Nederlandse taal -1g Fictie T S 1 P5 30 min -2g Grammatica T S 1 P5 30 min -3g Spelling T S 1 P5 30 min -4g Informatie T S 1 P5 30 min -5g Lezen T S 1 P5 30 min -6g boekverslag 1 HD 0 P5 nvt -7g Extra opdrachten T S 1 P5 nvt 5G1 Gemiddeld cijfer P5 5G2 Module 1 SE þ T S 3 P5 50 min -1g Fictie T S 1 P6 30 min -2g Grammatica T S P6 30 min -3g Spelling T S P6 30 min -4g Informatie T S P6 30 min -5g Lezen T S P6 30 min -6g boekverslag 2 - week 4 HD P6 nvt -7g Extra opdrachten T S 1 P6 nvt 6G1 Gemiddeld cijfer P6 6G2 Module 2 SE þ T S 3 P6 50 min 6G3 Kijk- en luistervaardigheid T S 4 P6 90 min -1g examenoefening P7 nvt -2g Extra opdrachten T S 1 P7 nvt 7G1 Gemiddeld cijfer P7 3 P7 7G2 mondeling obv twee ingeleverde boekverslagen T M 5 P7 10 min Toets- en leerstofplanning leerjaar 3GL en 4GL (cohort ) 3GL In het derde leerjaar tellen de gemiddelde toetscijfers van elke periode samen met de schoolexamens mee als SE-cijfer. Dit is 40% van je uiteindelijke SE-toets gemiddelde Het handelingsdeel van dit jaar bestaat uit het lezen vanbtwee jeugdboeken ( periode 1 en 2) en het maken van een verslag hierover. Ook is er een schrijfopdracht (periode 3). Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Fictie, grammatica, spelling, lezen, spreken/kijken/ luisteren, schrijven, informatie en Nieuwsbegrip In periode 4 bestaat het Schoolexamen uit de opdrachten voor het sectorwerkstuk. 4GL In het vierde leerjaar tellen de gemiddelde toetscijfers van elke periode samen met de schoolexamens mee als SE -cijfer. Dit is 60% van je uiteindelijke SE-gemiddelde. Het handelingsdeel van dit jaar bestaat uit het lezen van twee jeugdboeken en het maken van een verslag hierover. Kennis en inzicht in beide verslagen zullen tijdens het mondeling examen Nederlands in april worden getoetst, evenals de theoretische kennis van het onderdeel fictie uit module 1 en 2. Ook is er een schrijfopdracht (periode 5) Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Fictie, grammatica, spelling, lezen, spreken/kijken/luisteren en Nieuwsbegrip

3 Vak: Engelse taal 5G1 H1+H2 grammatica / vocabulaire / vaardigheden T S 3 P5 5G2 schrijfvaardigheid T S 5 P5 50 min 6G1 H3+H4 grammatica / vocabulaire / vaardigheden/ oude luistertoetsen T S 3 P6 6G2 LV toets cito T S 5 P6 60 min 7G1 H5+H6 grammatica / vocabulaire / vaardigheden / oude examens T S 2 P7 7G2 presentatie eigen onderwerp + beantwoorden gerichte vragen T M 6 P7 10 min Toets- en leerstofplanning leerjaar 4 GL (Cohort ) In het derde leerjaar tellen de gemiddelde toetscijfers van elke periode samen met de schoolexamens mee als SE-cijfer. Dit is 40% van je uiteindelijke SE-toets gemiddelde. In het derde leerjaar wordt de stof uit het boek als leidraad gebruikt. In de vierde periode is er voor de Basis en Kaderrichting een Proeve van Bekwaamheid, hetgeen wil zeggen dat er opdrachten gemaakt moeten worden. Deze proef wordt verwerkt in periode 4. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: De vaardigheden: spreken, luisteren lezen en schrijven Woordenschatuitbreiding Beperkte grammatica. In het vierde leerjaar tellen de gemiddelde toetscijfers van elke periode samen met de schoolexamens mee als SE -cijfer. Dit is 60% van je uiteindelijke SE-gemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Schrijfvaardigheid periode 5 Luistervaardigheid periode 6 Spreekvaardigheid periode 7 Leesvaardigheid examen Verdere woordenschatuitbreiding alle periodes Verdere uitleg van de grammatica alle periodes.

4 Vak: Duitse taal -1g toets woorden en grammatica H1/2/3 T S 1 P5 ntb -2g toets woorden en grammatica H1/2/3 T S 1 P5 ntb -3g toets zinnen H1/H2/H3 T S 1 P5 ntb -4g toets grammatica H12 T S 1 P5 ntb -5g schrijfvaardigheidstoets T S 1 P5 ntb -6g schrijfvaardigheidstoets T S 1 P5 ntb 5G1 Gemiddeld cijfer SO's P5 5G2 schrijfvaardigheid T S 50 min -1g toets woorden en grammatica H4/5/6 T S 1 P6 ntb -2g toets woorden en grammatica H4/5/6 T S 1 P6 ntb -3g toets woorden en grammatica H7/8/9 T S 1 P6 ntb -4g toets woorden en grammatica H7/8/9 T S 1 P6 ntb -5g luistervaardigheidstoets T S 1 P6 ntb -6g luistervaardigheidstoets T S 1 P6 ntb -7g luistervaardigheidstoets T S 1 P6 ntb 6G1 Gemiddeld cijfer SO's P6 6G2 LV toets cito T S 60 min -1g toets signaalwoorden T S 1 P7 ntb -2g toets woorden H1 - H9 T S 1 P7 ntb -3g toets leesvaardigheid T S 1 P7 ntb -4g toets leesvaardigheid T S 1 P7 ntb 7G1 Gemiddeld cijfer SO's P7 1 P7 7G2 presentatie Duits T M 3 P7 10 min Toets- en leerstofplanning leerjaar 3GL en 4GL (cohort ) 3GL In dit jaar tellen de gemiddelde toetscijfers (1K1 t/m 4K1) van elke periode samen met de periodetoetscijfers (1K2 t/m 4K2) mee als SE-cijfer. In de laatste periode bestaat de periodetoets uit twee delen, namelijk uit taaldorp en een vaardigheidstoets. Taaldorp wordt mondeling afgenomen. De vaardigheidsdelen van dit jaar bestaan uit: het woordenboekgebruik, schrijven, kijk- en luisteren, spreken en lezen. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: uitspraak, woordenschat, grammatica, woordenboekgebruik en betekenis uit de context afleiden. 4GL In dit jaar tellen de gemiddelde toetscijfers (5K1 t/m 7K1) van elke periode samen met de periodetoetscijfers (5B2 t/m 7B2) mee als SE-cijfer. In de eerste periode bestaat de periodetoets uit een schrijfopdracht, in de tweede periode uit een kijk- en luistertoets en in de derde periode uit een presentatie. De vaardigheidsdelen van dit jaar bestaan uit: het woordenboekgebruik, schrijven, kijk- en luisteren, spreken en lezen. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: uitspraak, woordenschat, grammatica, woordenboekgebruik en betekenis uit de context afleiden.

5 Vak: wiskunde -1g Getal en Ruimte 4VMBO-B deel 1, H1 T S 1 P5 50 min -2g Getal en Ruimte 4VMBO-B deel 1, H2 T S 1 P5 50 min 5G1 Gemiddeld cijfer SO's P5 5G2 H1 + H2 + gedeelte H5 uit deel 2 Toets þ T S 50 min -1g Getal en Ruimte 4VMBO-B deel 1, H3 T S 1 P6 50 min -2g Getal en Ruimte 4VMBO-B deel 1, H4 T S 1 P6 50 min 6G1 Gemiddeld cijfer SO's P6 6G2 H3 + H4 + gedeelte H6 uit deel 2 Toets þ T S 50 min -1g Getal en Ruimte 4VMBO-B deel 2, H5*, H6*, H7, H8 T S 1 P7 50 min -2g Getal en Ruimte 4VMBO-B deel 2, H5*, H6*, H7, H8 T S 1 P7 50 min 7G2 H5* + H6* + H7 + H8 Toets *= deel dat behandeld is. T S 2 P7 50 min TOETS- EN STOFPLANNING wiskunde 3 & 4 GTL (cohort ) þ 3GTL Dit jaar worden de lessen gegeven uit de methode Getal en Ruimte 3vmbo-KGT, editie De toetsen en de SE s zijn ook op basis van de hoofdstukindeling van Getal en Ruimte. De toetsen worden per hoofdstuk afgenomen. Het gemiddelde toetscijfer telt mee als SE-cijfer (1G1 t/m 4G1). De SE-toets aan het eind van de periode (1G2 t/m 4G2) is gebaseerd op de hoofdstukken die in die periode zijn behandeld. Het gemiddelde SE-cijfer dat wordt behaald in de derde klas telt voor 40% mee in het uiteindelijke SEcijfer. De hoofdstukken die dit jaar worden behandeld en getoetst zijn: periode 1: hoofdstuk 1 en 2; periode 2: hoofdstuk 3, 4 en 5; periode 3: hoofdstuk 6, 7 en 8; periode 4: hoofdstuk 9 en 10. 4GTL Dit jaar worden de lessen gegeven uit de methode Getal en Ruimte 4vmbo-KGT, editie De toetsen en de SE s zijn ook op basis van de hoofdstukindeling van Getal en Ruimte. De toetsen worden per hoofdstuk afgenomen. Het gemiddelde toetscijfer telt mee als SE-cijfer (5G1 t/m 7G1). De SE-toets aan het eind van de periode (5G2 t/m 7G2) is gebaseerd op de hoofdstukken of gedeeltes die in die periode zijn behandeld. Het gemiddelde SE-cijfer dat wordt behaald in de vierde klas telt voor 60% mee in het uiteindelijke SEcijfer. De hoofdstukken die dit jaar worden behandeld en getoetst zijn: periode 5: hoofdstuk 1, 2 en 5; periode 6: hoofdstuk 3, 4 en 6; periode 7: hoofdstuk 5, 6, 7 en 8. Hoofdstuk 5 wordt gedeeltelijk in periode 5 en gedeeltelijk in periode 7 behandeld en getoetst, hoofdstuk 6 wordt gedeeltelijk in periode 6 en gedeeltelijk in periode 7 behandeld en getoetst.

6 Vak: economie -1g Pincode 4VMBO GT Begrippentoets H-6 Kan de overheid dat regelen? T S 1 P5 50 min -2g Pincode 4VMBO GT Rekentoets H-6 Hoe kun je dat nou maken T S 1 P5 50 min 5G1 Gemiddeld cijfer SO's P5 5G2 H-6 Toets Kan de overheid dat regelen? (ex. Overheid en bestuur.) þ T S 50 min -1g Pincode 4VMBO GT Begrippentoets H-7 De overheid en ons inkomen T S 1 P6 50 min -2g Pincode 4VMBO GT Rekentoets H-7 Inkomstenbelasting T S 1 P6 50 min 6G1 Gemiddeld cijfer SO's P6 6G2 H7 De overheid en ons inkomen (ex. Overheid en bestuur.) þ T S 50 min -1g Pincode 4VMBO GT begrippentoets H-8 Hoe groot is jouw wereld? (ex internationale T ontwikkelingen.) S 1 P7 50 min -2g Pincode 4VMBO GT Rekentoets H-8 Extra T S 1 P7 50 min 7G1 Gemiddeld cijfer SO's P7 2 P7 7G2 H-8 Toets Hoe groot is jouw wereld? (ex internationale ontwikkelingen.) 1 TOETS- EN STOFPLANNING 3GL & 4GL (cohort ) 3GL In dit jaar tellen de gemiddelde toetscijfers (1TL1 t/m 4TL1) van elke periode samen met de Periodetoetscijfers (1TL2 t/m 4TL2). mee als SE-cijfer. Dit is 40% van je uiteindelijke SEtoetsgemiddelde. Dit jaar komen de volgende examen eenheden aan de orde: Consumptie en Arbeid & Productie 4GL In dit jaar tellen de gemiddelde toetscijfers (5TL1 t/m 7TL1) van elke periode samen met de Periodetoetscijfers (5TL2 t/m 7TL2) mee als SE-cijfer. Dit is 60% van je uiteindelijke SE-toetsgemiddelde Dit jaar komen de volgende examen eenheden aan de orde: Arbeid & Productie, Overheid & Bestuur en Internationale ontwikkelingen

7 Vak: geschiedenis -1g so Staatsinrichting van Nederland T S 1 P5 30 min -2g so H1 T S 1 P5 30 min -3g Opdrachten Werkboek PO S 1 P5-4g Werkboekcontrole HD S 1 P5-5g Huiswerkopdracht PO S 1 P5 5G1 Gemiddeld cijfer SO's en Opdracht P5 5G2 SE Staatsinrichting þ T S 90 min -1g so H2 T S 1 P6 30 min -2g so H3 T S 1 P6 30 min -3g so H4 T S 1 P6 30 min -4g Opdrachten Werkboek PO S 1 P6-5g Werkboekcontrole HD S 1 P6-6g Huiswerkopdracht T S 1 P6 6G1 Gemiddeld cijfer SO's en Opdracht P6 6G2 SE H1, H2, H3 en H4 þ T S 90 min -1g so H5 T S 1 P7 30 min -2g so H6 T S 1 P7 30 min -3g Opdrachten Werkboek PO S 1 P7-4g Examentraining T S 1 P7-5g Werkboekcontrole HD S 1 P7-6g Huiswerkopdracht PO S 1 P7 7G1 Gemiddeld cijfer SO's en opdracht P7 1 P7 7G2 SE Historisch Overzicht, 3 verrijkingsdelen T M 3 P7 90 min þ

8 Vak: geschiedenis Het examenprogramma van het vak Geschiedenis en Staatsinrichting duurt 2 jaar. Het derde leerjaar bestaat uit vier periodes, iedere periode sluit je af met een schoolexamen (SE). In iedere periode krijg je ook so s en opdrachten die je tijdens de les maakt of als huiswerk mee krijgt (klassenwerk). Dit klassenwerk telt voor 50% mee, de andere 50% bestaat uit het SE-cijfer. Aan het einde van de derde klas telt je eindgemiddelde voor 40% mee. Dit jaar behandelen we de volgende onderwerpen: - Nederland en Indonesië - Nederland als Industriële samenleving - Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland - Nederland na 1945: cultuur en mentaliteit - De Koude Oorlog - Historisch Overzicht van 1900 tot nu Het vierde leerjaar bestaat uit drie periodes, in de vierde periode maak je namelijk het CSE (centraal schriftelijk examen). In deze drie periodes krijg je net als in de derde klas so s en opdrachten (klassenwerk) en sluit je elke periode af met een SE. Dit klassenwerk telt voor 50% mee, de andere 50% bestaat uit het SE-cijfer. Aan het einde van de vierde klas telt je eindgemiddelde voor 60% mee. Het cijfer dat uiteindelijk op je diploma staat is het gemiddelde van je cijfer voor je CSE en het eindgemiddelde van al het klassenwerk en SE s. Dit jaar behandelen we de volgende onderwerpen: - Staatsinrichting van Nederland - Nederland De Eerste Wereldoorlog Interbellum, herstel en economische crisis De Tweede Wereldoorlog Nederland, Europa en de wereld Een nieuwe wereldorde vanaf 1990 In dit PTA staat per periode aangegeven wat er van je wordt verwacht. Welke leerstof wordt behandeld en hoe die wordt getoetst. Het werk dat je in de klas maakt, zoals so s en opdrachten, zijn niet herkansbaar. Het SE is éénmalig herkansbaar. (Let op: per periode mag je maar 2 vakken herkansen) Wij werken met de methode: MeMo (lesboek en werkboek) KGT 3 e druk, uitgeverij Malmberg. Deze methode heeft ook een e-pack zodat je op de computer goed kunt oefenen voor de (school)examens! Als je vragen hebt, kun je altijd bij mij terecht! Mw. Neecke

9 Vak: intersecdc -1g Bestellijst/voorraadbeheer PO S 1 P5 250 min -2g Powerpoint PO S 1 P5 250 min -3g Draaiboek PO S 1 P5 300 min 5G1 Gemiddeld cijfer SO's P5 5G2 Combinatietoets þ T S 4 P5 50 min -1g Poster of flyer plus menu PO S 1 P6 300 min -2g Powerpoint T S 1 P6 300 min -3g Bestellen in excel PO S 1 P6 200 min 6G1 Gemiddeld cijfer SO's P6 6G2 Combinatietoets þ T S 4 P6 50 min -1g Herhalingsopdrachten PO S 1 P7 600 min 7G1 Gemiddeld cijfer SO's P7 2 P7 7G2 Stage T S 4 P min Toets- en stofplanning 3GL & 4GL (cohort ) 3GL In dit jaar tellen de gemiddelde toetscijfers (1K1 t/m 4K1) van elke periode samen met de Periodetoescijfers (1K2 t/m 4K2) en het stageverslag (3K3) mee als SE-cijfer. Dit is 40% van je uiteindelijke SE-toetsgemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: samenwerken, lesgeven aan elkaar en aan basisscholieren, organiseren van evenementen, het samenstellen van een reis, het juist samenstellen van een werkstuk en topografische kennis. þ 4GL In dit jaar tellen de gemiddelde toetscijfers (5K1 t/m 7K1) van elke periode samen met de Periodetoescijfers (5K2 t/m 7K2) en het stageverslag (6K3) mee als SE-cijfer. Dit is 60% van je uiteindelijke SE-toetsgemiddelde. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: samenwerken, lesgeven aan elkaar en aan basisscholieren, organiseren van evenementen, het samenstellen van een reis, het juist samenstellen van een werkstuk en topografische kennis.

10 Vak: lichamelijke opvoeding 5G1 SOK 1 PO P 180 min 5G2 Regelen en beleven - lesgeven PO P 120 min 5G3 Spel / Slag en Loopspelen þ PO P 120 min 6G1 SOK 2 PO S 180 min 6G2 Regelen en beleven - voetbaltoernooi PO P 120 min 6G3 Keuze Turnen / Atletiek / Bewegen op muziek / Zelfverdediging þ PO P 120 min 7G1 Sport algemeen PO P 2 P7 7G2 Regelen en beleven - sportorientatie PO P 2 P7 120 min Lichamelijke opvoeding moet met een voldoende zijn afgerond wil je deel kunnen nemen aan het examen; daarom geldt aanwezigheidsplicht. þ

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool Schooljaar 2017-2018 4e leerjaar VMBO GL François Vatelschool Vak: Nederlandse taal ------------------------------------------------------------ SE cijfers PTA van 3GL: ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool Schooljaar 2016-2017 3e leerjaar VMBO GL François Vatelschool Vak: Nederlandse taal -1g H1 T S 4 P1-2g SO fictie T S -3g SO grammatica T S 2 P1-4g SO spelling T S -5g SO schrijven T S div. -6g boekverslag

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool Schooljaar 2017-2018 3e leerjaar VMBO GL François Vatelschool Vak: Nederlandse taal 1-1g H1 T S 2 P1 50 min NE/K/B/2-3-4-5-6-7-8 1-2g SO fictie T S 1 P1 50 min NE/K/6-8 1-3g SO lezen T S 2 P1 50 min NE/K/2-3-6

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 2018-2019 Vatel 4e lj Basisberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal Eind Eindcijfer 3e jaar herkansers 58 5-1b SO fictie T S 6 P5 50 min 5-2b SO lezen T S 6 P5 50 min 5-3b Schrijfopdracht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 2016-2017 Vatel 4e lj Kaderberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal -1k Fictie T S 1 P5 30 min -2k Grammatica T S 1 P5 30 min -3k Spelling T S 1 P5 30 min -4k Informatie T S 1 P5 30

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 207-208 Vatel 4e lj Kaderberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal SE cijfers PTA van 3KB: K Gemiddelde cijfer toetsen en SO's P PTA van 4KB : K2 H2 SE in toetsweek T S 2 P 50 min NE/K/B/2-3-4-5-6-7-8

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 2017-2018 Vatel 4e lj Basisberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal SE cijfers PTA van 3BB: 1B1 1B1 Gemiddelde cijfer toetsen en SO's 1 P1 PTA van 4BB: 1B2 H2 SE in toetsweek T S 2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 206-207 Vatel 3e lj Kaderberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal -k H T S 4 P -2k SO fictie T S P 30 min -3k SO grammatica T S P 30 min -4k SO spelling T S P 30 min -5k SO schrijven

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 206-207 Vatel 3e lj Basisberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal -b H T S 4 P -2b SO fictie T S P 30 min -3b SO grammatica T S P 30 min -4b SO spelling T S P 30 min -5b SO schrijven

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 2017-2018 Vatel 3e lj Basisberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal 1-1b H1 T S 2 P1 50 min NE/K/B/2-3-4-5-6-7-8 1-2b SO fictie T S 1 P1 50 min NE/K/6-8 1-3b SO lezen T S 2 P1 50 min

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool Schooljaar 2018-2019 3e leerjaar VMBO GL François Vatelschool Vak: Nederlandse taal 1-1g SO fictie T S 2 P1 50 min 1-2g SO lezen T S 2 P1 50 min 1-3g SO schrijven T S 2 P1 50 min 1-4g boekverslag 1 HD

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 2018-2019 Vatel 3e lj Basisberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal 1-1b Cijfer SO fictie T S 2 P1 50 min 1-2b SO lezen T S 2 P1 50 min 1-3b SO schrijven HD S 2 P1 50 min 1-4b boekverslag

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar François Vatelschool Schooljaar 2018-2019 Vatel 4e lj Kaderberoeps François Vatelschool Vak: Nederlandse taal PTA van 3KB: 1-1k H1 T S 2 P1 50 min NE/K/B/2-3-4-5-6-7-8 1-2k SO fictie T S 1 P1 50 min NE/K/6-8 1-3k SO lezen

Nadere informatie

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer.

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer. Engels mavo 4 Stepping Stones SE 0 PR 4 mavo 3 nvt nvt nvt nvt nvt nvt SE 1 Mondeling 1 15 m 3 N SE 2 Kijk- en luistertoets ( Donderdag 24 januari) 2 60 s 3 N SE 3 Leesvaardigheid 3 120 s 4 J Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL3 godsdienst Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw Bij het vak godsdienst worden alle beoordelingen meegenomen

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw 2014-2015 godsdienst Godsdienst/Levensbeschouwing wordt in klas 3 in de 2e

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn 10 4.1 to07 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Huygens College Heerhugowaard

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Huygens College Heerhugowaard Schooljaar 2015-2016 4 VMBO-KB Huygens College Heerhugowaard Vak: Nederlands 441 Leesvaardigheid T S SE1 20 442 Kijk- en luistervaardigheid T S SE2 20 100 443 Schrijfvaardigheid T S P2 20 444 Spreek- en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting HBR-BBL 4. Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting HBR-BBL 4. Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 HBR-BBL 4 Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen (alle onderdelen*) S 2 P5 Schrijven (sollicitatiebrief

Nadere informatie

PTA Engels Kader Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA Engels Kader Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding /

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort 16-17-18

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort 16-17-18 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT TT1 Toets hoofdstuk 1 Cijfer1-10 Geen 1 SE SE1 Schoolexamen H1: Geld en welvaart H2: De bank en jouw geld (K4A) 1 PO PO1 Schrift

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin Exameneenheden geschiedenis GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken GS/K/2 Basisvaardigheden GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting GS/K/4 De koloniale relatie Indonesië - Nederland

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar: 2015-2016 4.1 Moduletoets Module 4 PW 4 Nee 4.2 Gemiddelde s.o.'s module 4 OV 3 Nee 4.3 Moduletoets Module 5 PW

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Elde College vmbo-gt Schijndel Leerjaar 3 2018-2019 Het PTA dient integraal met het Examenreglement vmbo-gt, leerjaar 3 en 4 te worden gelezen. Voorwoord Beste

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 1 SE SE SE-1: Pincode 3 Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Pincode 3 hoofdstuk Zekerheid voor alles 1 TT TtH1 Toets H1 Cijfer1-10 Geen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting DP-BBL 4. osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting DP-BBL 4. osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 DP-BBL 4 osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen (alle onderdelen*) S 2 P5 Schrijven (sollicitatiebrief + cv) S 2 P5 Kijk-

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Schoolexamen : 05-07 Vak : Aardrijkskunde Leerjaar : 3 VMBO-TL SET a: Arm en rijk AK K 7 Schriftelijk uur 0% Reglement Begrippentoets over Arm en rijk schriftelijk uur zie opmerking nee SET b: Bronnen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2013/2014) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PTA leerjaar gemengde en theoretische leerweg Nederlands. Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging.

PTA leerjaar gemengde en theoretische leerweg Nederlands. Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging. PTA leerjaar 4 06-07 gemengde en theoretische leerweg Nederlands Toets Leerstof Eindtermen Soort Duur Tijdsplanning Weging T0 Schrijfvaardigheid (Schrijfopdracht: zakelijke brief) NE/K/7 T Periode NE/K///3/6

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Gemengde Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Gemengde Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2018 2019 Gemengde Leerweg 's-hertogenbosch Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het 1-jarig Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2015-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging: 100

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging: 100 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / biologie Leerjaar 3 ED M3SE3 31 Hoofdstuk 1 t/m 4 boek leerjaar 3 (organen en cellen, ordening, voortplanting en ontwikkeling en erfelijkheid) 9 S 90 J 15

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting EC-BBL 4. Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting EC-BBL 4. Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 EC-BBL 4 Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Gemiddelde lezen en spelling S 2 P5 Schrijven S 1 þ P6 Fictiedossier

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar RMavo4. de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar RMavo4. de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium schooljaar 2018-2019 RMavo4 de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium Vak: Nederlands Periode ex31 S311 Grammatica week 41 45 minuten 3 Periode ex33 P331 Fictie boekverslag

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg Amsterdam, september 2017 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg 2017-2018 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS 2012-2013 Toetsprogramma Nederlands 3 havo cursus 2012-2013 vak Nederlands methode Nieuw Nederlands 3 H h3-ne-r1 lezen hoofdstuk 1 en 2 rep n10 39 2 s

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting PIE-BBL 4. osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting PIE-BBL 4. osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 PIE-BBL 4 osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen (alle onderdelen*) S 2 P5 Schrijven (sollicitatiebrief + cv) S 2 P5 Kijk-

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort 18-19

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort 18-19 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging.

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging. Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland Module Weer en klimaat A Weer en Klimaat eigen regio (P 2,3 en 4) K4 ST 45 1 j B Klimaten Nederland en Spanje ( P 6,7,8 en 9) K5 ST 45 2 j C Weer en Klimaat in de

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd.

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd. Leerweg Vak NE Periode nr. Inhoud/ stofomschrijving Exameneenheid vorm Weging Herkansbaar,,7 Ne--03,7 Ne--0,,7 Ne--0,7 Ne--0,7 Ne--07 Ne--08 Basisvaardigheden: Vaardigheidstoetsen methode Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging.

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging. Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland Module Weer en klimaat A Weer en Klimaat eigen regio (P 2,3 en 4) K4 ST 45 1 j B Klimaten Nederland en Spanje ( P 6,7,8 en 9) K5 ST 45 2 j C Weer en Klimaat in de

Nadere informatie

PTA leerjaar gemengde en theoretische leerweg Nederlands. Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging TSE

PTA leerjaar gemengde en theoretische leerweg Nederlands. Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging TSE PTA leerjaar 3 016-017 gemengde en theoretische leerweg Nederlands T1 Periode : - taalvaardigheid; - alg. spelling; - ww.spelling; - grammatica; - begrijp. lezen; - samenvatten; - woordenschat. Taalvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging NE/K/1-10 NE/V/1-3 TSE NE/K/1-10 NE/V/ Mondeling TSE

Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging NE/K/1-10 NE/V/1-3 TSE NE/K/1-10 NE/V/ Mondeling TSE PTA leerjaar 4 07-08 theoretische leerweg Nederlands Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging T0 Schrijfvaardigheid - Zak. brief /e-mail - artikel NE/K/7 Schriftelijk SE T Kijk-

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting HBR-KBL 3. Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting HBR-KBL 3. Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 HBR-KBL 3 Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P1 Gemiddelde lezen en spelling S 2 P1 Schrijven S 1 þ P2 Fictiedossier

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Vakinhoudelijk deel VMBO-4

Programma van toetsing en afsluiting Vakinhoudelijk deel VMBO-4 Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 Vakinhoudelijk deel VMBO-4 Vak: Nederlands S411 Toets Stijlfiguren en beeldspraak week 39 45 minuten 4 S412 Toets Leesvaardigheid week 43, TW1 90 minuten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode 5% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 les Nee E3 5% ET 50 Weer en klimaat 11 t/m 13 les Nee E4 15% ET 50 Weer en klimaat H4 TW1 Ja E5 5% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R MAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R MAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2018-2019 R MAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting TN-KBL 4. osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting TN-KBL 4. osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 TN-KBL 4 osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen: doel en hoofdgedachte, hoofdonderwerp SM 2 P5 Schrijven: sollicitatiebrief

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg 207-208 Amsterdam, september 207 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur 4T1 Periode literatuurgeschiedenis T S 1 Periode 75+15 4T2 Schrijven formele brief

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING,

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, vmbo-tl Sectoren: Economie Techniek Zorg & Welzijn Cohort 2016 September 2016, Arnhem Inhoudsopgave Toelichting bij PTA vmbo TL Cohort 2016... 3 aardrijkskunde...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 ZW-BBL 4 CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Gemiddelde lezen en spelling S 2 P5 Schrijven S 1 þ P6 Fictiedossier S 3 P6 Gemiddelde

Nadere informatie

PA Gemengde en theoretische leerweg lj. 4

PA Gemengde en theoretische leerweg lj. 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PA Gemengde en theoretische Prinsentuin Andel Voorwoord PTA Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Nadere informatie

3 Pincode H5 + H6 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 110, 111, 112) LN/K 31 (113) 3 Pincode H7 + H8 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 109, 110, 111, 112)

3 Pincode H5 + H6 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 110, 111, 112) LN/K 31 (113) 3 Pincode H7 + H8 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 109, 110, 111, 112) PTA GL 0-06 Schooljaar: 0/06 Leerjaar: Vak:AE Leerweg: KB + GL Geld en welvaart + De bank en jouw geld Pincode H + H SO 4 min LN/K 0 (08, 0, ) LN/K () Weet wat je koopt + Zekerheid voor alles? Pincode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 leerjaar 4. vak Wiskunde leerweg Basis/Kader/GL/TL sector/afdeling alle afdelingen methode Getal & Ruimte 4. Hoofdstuk 1 schriftelijk 1 lesuur cijfer ja 2 Hoofdstuk 2 schriftelijk 1 lesuur cijfer ja 2

Nadere informatie

PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 15-16-17

PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 15-16-17 en examen Engels PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 15-16-17 Het eindexamen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE omschrijving Herk. type overgangs SE3 ne311 Werkwoordspelling S 5 periode 1 45 SE3 ne312 Elevator pitch M 5 periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

PTA 4 HAVO. Schooljaar Cohort Pagina 1

PTA 4 HAVO. Schooljaar Cohort Pagina 1 PTA 4 HAVO Schooljaar 2018-2019 Cohort 2018-2020 Pagina 1 Nederlandse taal en literatuur 401 Spelling en stijlfiguren en beeldspraak þ T schriftelijk 1 1 402 Literatuurgeschiedenis þ T schriftelijk 2 2

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie