Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 1 Blankenberge wint e-gov Award met het Geoloket Bouwvoorschriften De e-gov Award is een initiatief van Agoria (de Federatie van de Technologische Industrie) en bekroont ieder jaar de markantste realisaties en proefprojecten op het vlak van e-government. Met trots stellen we u deze eerste nieuwsbrief van Cevi en Logins voor. Hiermee willen we u elk kwartaal op de hoogte brengen van de belangrijkste projecten en nieuwigheden die we voor en samen met u verwezenlijken. Aangezien ons product- en dienstenaanbod zeer ruim is, zijn ook de onderwerpen zeer gevarieerd. Maar ze hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het stuk voor stuk om verwezenlijkingen gaat die ten dienste staan van de burger en van de besturen ongeacht of het nu om steden, gemeentes, provincies, OCMW s gaat. We brengen u dus geen technische IT-verhalen maar verhalen van hoe we technologie in dienst kunnen stellen van onze samenleving. Deze artikels lichten echter maar een tipje van de sluier op. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen als u meer wilt vernemen over de voorgestelde oplossingen of meer algemeen eens wenst te spreken hoe wij u van dienst kunnen zijn bij realisatie van uw informatica behoeftes. Veel leesgenot, ir E. Pacquée Algemeen Directeur Cevi NV / Logins NV GIS-coördinator Anton Driesmans: De award werd toegekend in de categorie lokale ontwikkeling. Het Geoloket Bouwvoorschriften bleek het beste lokale ontwikkelingsproject dat de gemeentegrenzen overstijgt. De e-government-toepassingen, waaronder het bekroonde Geoloket Bouwvoorschriften, werden in samenwerking met Cevi NV tot stand gebracht. Schepen Katrien Debedts-van Ryssel: In de jaarlijkse doorlichting van de gemeentelijke websites door Indigov behaalde Blankenberge al een hoge score. In de enquête kwam het grote tevredenheidgehalte van de bezoeker tot uiting. De vernieuwde website en het Geoloket worden bewonderd om zijn vele interessante e-government-toepassingen (loketten), en om het grensoverstijgende karakter (niet alleen gericht op inwoners). Inhoud Domeinverantwoordelijke Technische dien sten, GIS en Vergunningen bij Cevi, Eddy Janssen: Dit Geoloket draait op de geoloketserver bij Cevi maar is volledig ingebed in de website van Blankenberge. De doelstelling van het loket is aan de burger (kandidaat bouwheer) snel en eenvoudig informatie te verschaffen over welke stedenbouwkundige voorschriften er op een perceel gelden. De lay-out en userinterface kregen bij de uitwerking van het project de nodige zorg om de gebruiksvriendelijkheid voor GIS-leken zo hoog mogelijk te krijgen. De reacties van de gebruikers op dit Geoloket en de e-gov Award bewijzen dat we in deze doelstelling zijn geslaagd. Wenst u ook een Geoloket in uw website te integreren? Stuur de coupon op de laatste pagina terug om hierover meer te vernemen. Blankenberge wint e-gov Award met het Geoloket Bouwvoorschriften p1 Nieuwe toepassing in de kijker: Gemeentelijke Administratieve Sancties p2 Lonen: Kies de oplossing die u het beste past: in eigen beheer of in service p2 Veranderingen in de rapportering in de gemeentelijke boekhouding p3 E-Loket Begraven: grote belangstelling voor de demonstratie in het crematorium in Sint-Niklaas p3 Virtualisatie voor efficiënter gebruik van server hardware p3 Samen een Digitaal Sociaal Huis bouwen p4 eik-assistent leest nu ook de vreemdelingenkaart p4 Nieuwe klanten voor software voor Ouderenzorg p5 Agenda p5 OCMW s kiezen voor de toepassing Cliëntenonthaal en Trajectopvolging p5 Vernieuwing E-Loket Burger met elektronische betaling p6 Cevi NV bouwt voor de stad Antwerpen een Geoloket Stedenbouw p6 Nieuwe toepassing voor notulering p6 Grote belangstelling voor studienamiddag Cevi Gebruikersgroep rond Monitoring en Windows Update/WSUS13 p7 Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms in de gemeente Schaarbeek p7 Aanvraag voor informatie p8 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Nieuwe toepassing in de kijker: Gemeentelijke Administratieve Sancties Sedert 2005 kunt u als gemeente zelf sancties uitschrijven om vormen van overlast (sluikstorten, nachtlawaai, wildplakken, ) te bestrijden. Vier jaar later heeft al meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten dit in de praktijk gebracht. Om u te helpen bij de wettelijke procedures en de opvolging van de niet bepaald eenvoudige GAS-dossiers, ontwikkelden we een nieuwe toepassing. Ze helpt u de overtredingen en GAS-dossiers te registreren en af te handelen. De software begeleidt u vlot doorheen de te volgen procedures en controleert de opgelegde termijnen zodat u de nodige acties tijdig kunt Een rapport van de openstaande vaststellingen toont u meteen waar u acties kunt ondernemen. ondernemen. Verder vindt u functies terug voor de opmaak van documenten en briefwisseling, het aanleggen van een digitaal archief, verschillende rapporteringsmogelijkheden en betalingsopvolging door een tweezijdige link met de boekhouding. U kunt de toepassing gebruiken in één bestuur, maar ze is ook heel geschikt voor gebruik in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze GAS-toepassing vormt dus de ideale ondersteuning bij de registratie en opvolging van GASdossiers en alle mogelijke procedurele stappen. Uw administratieve werklast verlaagt, waardoor de toepassing kostenverlagend werkt voor de afhandeling van uw GAS-dossiers. Om meer hierover te vernemen, kunt u de coupon op de laatste pagina terugsturen. Elk dossier bevat alle nodige gegevens in overzichtelijke tabbladen. Lonen: Kies de oplossing die u het beste past: in eigen beheer of in service Meer dan 100 besturen doen een beroep op Cevi voor hun loonverwerking. Velen onder u maken gebruik van loonverwerking in eigen beheer. Met deze toepassing kunt u zelf de personeelsgegevens invoeren, extracties en rapporten maken en de loonverwerking uitvoeren. Dit natuurlijk volgens de regels van de nieuwe rechtspositieregeling. Minder bekend is ons aanbod van outsourcing van loonverwerking. Als erkend Full Service Sociaal Secretariaat staat Cevi in voor uw volledige loonverwerking. Elk bestuur krijgt een dossierbeheerder toegewezen die instaat voor de maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse loonwerkzaamheden. Zo blijft u gespaard van de gegevensinvoer in de lokale toepassing en kunt u zich toeleggen op de communicatie van personeelsmutaties aan uw dossierbeheerder. U hebt steeds de maandelijkse resultaten van de loonverwerking online ter beschikking, zodat u de nodige informatie en extracties kunt opvragen. Verder kunt u ook een beroep doen op een payroll-beheerder van Cevi om de maandelijkse loonverwerking bij u ter plaatse uit te voeren. Deze oplossing ligt tussen loonverwerking in eigen beheer en outsourcing van de loonverwerking en biedt een oplossing als er zich bij u tijdelijke personeelstekorten voordoen, zoals bij ziekte of zwangerschapsverlof. Kortom: u kiest zelf voor de loonoplossing die het best bij u past. Stuur de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie over deze oplossingen. Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein 3 - B Gent Eindredactie: Katie Bouckaert Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 - B Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée Redactie: Patrick De Backer, Paul De Taeye, Eddy Janssen, Daniëlle Koole, Eddy Pacquée, Anne Scheurweg, Johnny Slos, Guy Rammant, Freddy Van der Heyden, Frank Van Hoornweder, Christoph Verheecke, Serge Vermeersch. 2

3 Veranderingen in de rapportering in de gemeentelijke boekhouding Dankzij het nieuwe gemeentedecreet dat een rapportering oplegt over de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten, bent u sinds september vorig jaar niet meer verplicht om een kwartaalrapportering in te dienen. De periodiciteit van minstens eenmaal per kwartaal werd gewijzigd naar minstens eenmaal per jaar waardoor deze samenloopt met de opmaak van de dienstjaarrekening. Aangezien de meesten onder u de rapportering over de evolutie van de budgetten meer dan één keer per jaar opmaken,kunt u de wijziging van het decreet eerder zien als een extra vrijheid zodat u zelf de geschikte periodiciteit kunt bepalen voor uw rapporten. Ook de vorm en inhoud van die rapporten zijn volledig vrij. Hiermee volgt de wetgever zijn principe dat de besturen alle vrijheid moeten krijgen om zinvolle rapporten op te maken op hun maat. Bovendien blijft de informatiebehoefte van het CBS (College van Burgemeester en Schepenen), het MAT (Management Team), de gemeenteraad, de eventuele andere budgethouders en de verschillende diensten en hun verantwoordelijken wel bestaan. Met de juiste software hebt u minder tijd nodig om de gegevens voor de rapporten te verzamelen. Zo hebt u meer tijd over voor de interpretatie en de opvolging van die rapporten. De toepassing Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding bevat verschillende rapporten in een open formaat: u krijgt kant en klare lijs ten die u onmiddellijk kunt gebruiken in uw rapportering, samen met de ondersteunende informatie voor de interpretatie van uw rapporten. Zo kan uw rapportering mee evolueren met de veranderende behoeften binnen uw organisatie en kunt u zelf beslissen hoe u de rapporten gaat gebruiken om belanghebbenden binnen uw organisatie te informeren. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig rapporten over hetzelfde onderwerp aanmaken voor verschillende groepen gebruikers (gemeenteraad, CBS, MAT, diensthoofden ) die elk een ander detailniveau willen. Of, om gegevens in een juist daglicht te plaatsen, dient u die af te stemmen met andere organisaties die bijdragen tot de lokale werking van uw bestuur, zoals politiezones, gemeentelijke vzw s, de OCMW s of de brandweerzones. Stuur de coupon op de laatste pagina terug om meer hierover te vernemen. Virtualisatie voor efficiënter gebruik van server hardware In een virtuele omgeving draaien verschillende virtuele servers op dezelfde hardware waardoor de server hardware efficiënter wordt gebruikt. Als deze servers gekoppeld worden aan een SAN (Storage Area Network) kan de bijkomende functionaliteit van VMware gebruikt worden om de vooropgestelde beschikbaarheid te waarborgen. VMware heeft in mei 2009 VMware vsphere 4 uitgegeven die de opvolger is van VM- Ware Virtual Infrastructure 3. In deze nieuwe versie zijn ook Essential licenties beschikbaar, gericht naar klanten met een bescheiden aantal servers zoals de meeste lokale besturen. Cevi/Logins is als VMware VIP Enterprise Partner goed geplaatst om VMWare in uw bestuur te installeren zoals dit reeds gebeurde in Torhout, Ingelmunster, Evergem, Menen en het OCMW van Dendermonde. Meer over deze en andere projecten in een volgende nieuws brief. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector E-Loket Begraven: grote belangstelling voor de demonstratie in het crematorium in Sint-Niklaas Meer dan 100 geïnteresseerden maakten eind april 2009 kennis met het nieuwe E-Loket Begraven en de vernieuwingen aan de bestaande E-Loketten. Onder hen een 20-tal begrafenisondernemers uit Oost- en West-Vlaanderen. Het E-Loket Begraven bevat een luik voor de begrafenisondernemer en een luik specifiek voor de burger. De begrafenisondernemer kan nu elektronisch een overlijdensaangifte doorgeven aan een gemeente. De burger kan online zijn concessies raadplegen, aanvragen en verlengen. Dit is volledig geïntegreerd in de backoffice toepassingen van de gemeente voor burgerlijke stand en begraafplaatsenbeheer. Efficiënter voor zowel burger, begrafenisondernemer als ambtenaar! Stuur de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie over het E-Loket Begraven. 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Samen een Digitaal Sociaal Huis bouwen VERA en Cevi/Logins bieden voortaan samen een oplossing voor de ontwikkeling van het Digitaal Sociaal Huis aan. Het Digitaal Sociaal Huis is een toepassing die de dienstverlening in de sector welzijn op een gestructureerde manier opdeelt in een producten- en dienstencatalogus. Zowel interne als externe gebruikers kunnen de catalogus via een website of intranet consulteren en meteen over de juiste informatie beschikken. Het project Digitaal Sociaal Huis is een typisch samenwerkingsproject tussen verschillende lokale besturen. Daarbij worden de kennis en de inzichten gecentraliseerd, wordt een soort standaard gevestigd en blijven de kosten voor ontwikkeling en onderhoud van het systeem een flink stuk lager. Het project is een efficiënte invulling van een bestaande behoefte bij de lokale besturen om een Sociaal Huis in te voeren en te beheren. Daarom ook onze keuze om mee in te stappen in het project, zegt Eddy Pacquée, Algemeen Directeur van Cevi NV / Logins NV. Cevi en Logins zijn full service ICT providers aan meer dan 400 lokale overheden, met een aanzienlijke inhoudelijke kennis van de vakgebieden in de besturen. Onze samenwerking met de firma is een logische keuze die voortvloeit uit de toegevoegde waarde die de bedrijven voor elkaar kunnen betekenen, zegt Freddy Deprez, Vereenvoudig uw dienstverlening aan uw burgers met het Sociaal Digitaal Huis Algemeen Directeur van Vera. VERA en Cevi/Logins zien de overeenkomst als het begin van een samenwerking op langere termijn, waar de klanten van beide organisaties belang bij hebben. Doordat het aantal gebruikers van het nieuwe platform toeneemt, zal de verdere ontwikkeling ervan sneller verlopen. Veertig Vlaams-Brabantse lokale besturen hebben al besloten om van start te gaan met het Digitaal Sociaal Huis. VERA en Cevi/Logins verwachten dat het aantal gebruikers de volgende maanden verder zal oplopen aangezien verschillende klanten van Cevi/Logins al blijk gaven van hun interesse. Er is reeds één die er op ingetekend heeft. Op 23 en 25 juni 2009 kunt u deelnemen aan productvoorstellingen over het Digitaal Sociaal Huis. Stuur de coupon op de laatste pagina terug om u hiervoor in te schrijven. eik-assistent leest nu ook de vreemdelingenkaart Eind 2008 werd de uitrol van de software voor vreemdelingenkaarten afgewerkt. Naast de klassieke elektronische identiteitskaart en de kids-id kaart voor jongeren tot 12 jaar, krijgen nu ook de vreemdelingen een elektronische vreemdelingenkaart. De bestaande eik-assistent van Cevi kon al de gewone eid uitlezen maar werd nu verder uitgebreid, zodat hij de drie soorten elektronische kaarten kan uitlezen om vervolgens de uitgelezen gegevens te gebruiken en te verwerken. Deze verwerking hebben we mogelijk gemaakt in tal van toepassingen uit onze productportefeuille zoals de bibliotheeksoftware maar ook bijvoorbeeld in MS Office. Ook de OVSG (de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs) heeft, tot grote tevredenheid van de gebruikers, de eik-assistent in haar software geïntegreerd. Stuur de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie over het uitlezen van de vreemdelingenkaart of over de eik-assistent. 4

5 OCMW s kiezen voor de toepassing Cliëntenonthaal en Trajectopvolging Cliëntenonthaal en trajectopvolging is een toepassing waarmee u enerzijds uw loketten, wachtzaal en spreekkamers beheert en anderzijds het volledige traject van dienstverlening aan een cliënt opvolgt. U volgt vanaf de balie de cliënt op bij zijn bezoek aan het OCMW. U kunt meteen een aanvraag aanmaken, waarbij u de cliëntgegevens automatisch ophaalt met behulp van de KSZ of via het inlezen van de eik. Uw maatschappelijk medewerker zal bij de opvolging in detail de hulpvraag van de cliënt registreren. Zo kan die automatisch een inventaris van de inkomsten, kosten en schulden invoeren, zodat dit op het intakeverslag verschijnt, evenals het volledige verslag met sociale situatie, voorstel en motivatie. Voor het programma een ontvangstbewijs aflevert, geeft het aan welke documenten de cliënt nog moet indienen om zijn dossier te vervolledigen, welke afspraak hij al heeft met welke maatschappelijk werker en of er al een Volg uw cliënt op een overzichtelijke manier op bij zijn bezoek aan uw OCMW huisbezoek gepland is. Dankzij de historiek van contacten, het sociaal verslag voor de raad, de opvolging met de to do s, de contactpersonen en instellingen kunt u het traject of de aanvraag van de cliënt gemakkelijk opvolgen. Het onderzoek van de aanvraag van de cliënt wordt volledig onderbouwd dankzij het KSZ sociaal onder- Nieuwe klanten voor software voor Ouderenzorg Onze toepassingen voor rusthuisbeheer, RBS Admin, RBS Zorg+ en DBS Admin mogen binnenkort een aantal bijkomende klanten verwelkomen. Begin september worden de pakketten opgestart in twee rusthuizen die een openbaar noch een privaat karakter hebben. zoek, de simulatie leefloon, het overzicht van de betalingen en de schulden, het recht op steun en de principiële ten laste names. Aangezien al uw betrokken medewerkers meteen en op een overzichtelijke manier over alle nodige cliëntgegevens beschikken, kunnen ze de cliënt efficiënter opvolgen en zo een betere dienstverlening verzekeren. De toepassing is reeds geïnstalleerd in de OCMW s van Brugge, Wetteren en Wielsbeke en installaties zijn gepland in de OCMW s van Berlare, Bredene, Dendermonde, Halle, Knokke, Leuven, Oostende en Waregem. Stuur de coupon op de laatste pagina terug om hierover meer te vernemen. Agenda Neem deel aan de volgende evenementen die Cevi organiseert: Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector De drie verzorgingsinstellingen van de vzw Vijvens (Woon- en Zorgcentrum Sint Petrus in Kruishoutem, Home Vijvens en het Dagverzorgingscentrum Vijvens in Huise-Zingem) werken sinds langere tijd met een geautomatiseerd bewonersdossier, zowel voor het administratief bewonersdossier als voor het elektronisch verzorgingsdossier. De gebruiksvriendelijkheid en uitgebreide functionaliteit van onze pakketten deed hen beslissen om hun huidige software om te ruilen voor de gemoderniseerde toepassingen voor rusthuisbeheer van Cevi/Logins. Samen met hen zijn we ervan overtuigd dat RBS garant staat voor een vlotte bewoners- en Rizivfacturatie, het optimaliseren van de Riziv-forfaits, een eenvoudig en objectief wachtlijstenbeheer, statistieken en rapporten op maat naast een gedetailleerde informatieverwerking van het persoonlijk elektronisch verzorgingsdossier. Om meer hierover te vernemen, kunt u de coupon op de laatste pagina terugsturen. 22 en 23 juni 2009 Opleiding Word 2007: basis 24 juni 2009 Opleiding Meer doen met Word en 30 juni 2009 Opleiding Excel 2007: gevorderd 23 en 25 juni 2009 Productpresentatie Digitaal Sociaal Huis Vul de coupon in op pagina 8 om u in te schrijven. 5

6 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Vernieuwing E-Loket Burger met elektronische betaling Een E-loket biedt de burger via uw website toegang tot het digitaal gemeenteloket. Daardoor kan hij 24/24 en 7/7 informatie opvragen, elektronische aanvraagformulieren invullen, uittreksels en attesten elektronisch aanvragen en het verloop van zijn dossier opvolgen. De Europese Commissie erkende het E-loket van Cevi al in 2001 met een European Award voor de kwaliteit van de interactieve elektronische publieke dienstverlening. Sindsdien werd het E-loket platform verder uitgebreid en recent volledig vernieuwd. De belangrijkste vernieuwingen zijn: de sterke integratie met de elektronische identiteitskaart (inclusief de mogelijkheid om documenten digitaal te ondertekenen), het gebruik van intelligente formulieren, online betalingen uitvoeren (via kredietkaart of internetbankieren), volledige integratie met uw huisstijl en automatische statusupdates via . Hiermee kunt u een vlotte en gerichte dienstverlening aan uw burgers verzekeren! Wenst u een E-loket te realiseren in uw website? Stuur dan de coupon op de laatste pagina terug. Nieuwe toepassing voor notulering In nauwe samenwerking met meerdere besturen werken we volop aan een nieuwe notuleringstoepassing om ten volle aan uw noden te beantwoorden. Deze wordt als webtoepassing ontworpen met een geïntegreerd documentbeheer- en workflowsysteem gebaseerd op Microsoft Sharepoint en Microsoft Workflow. Ze zal het mogelijk maken om alle aspecten te beheren die onder de noemer zitting vallen. Een zitting kan om het even welke soort vergadering zijn die plaatsvindt op een bepaalde datum, waarop beslis singen genomen worden over een aantal agendapunten. Agendapunten doorlopen verschillende stadia: Er is het voorstel van het agendapunt waarbij een aantal gegevens worden geregistreerd en alle noodzakelijke documenten verzameld. Er is de beslissing om agendapunten op de zitting te behandelen, te verwerpen of te verdagen. En er is de nabewerking na de zitting. Elk agendapunt vormt een dossier van gegevens en bijlagen, die u in elk stadium kunt opvragen en eventueel bijwerken. Op basis daarvan worden dan nieuwe documenten gegenereerd zoals een agenda, verklarende nota, ontwerpbundel, verslag en uittreksels. Met deze nieuwe toepassing kunnen de raadsleden nu ook hun dossiers van thuis uit raadplegen. En dat is niet alles: ook vragen stellen, advies geven en persoonlijk of publiek commentaar geven, behoren tot de mogelijkheden. Wanneer mag u deze nieuwe toepassing verwachten? Nog even geduld: in 2010 brengen wij ze tot bij u. Cevi NV bouwt voor de stad Antwerpen een Geoloket Stedenbouw In opdracht van de stad Antwerpen lanceerde Digipolis vorig jaar een bestek om een intern geoloket te bouwen voor de dienst Stedenbouw. Bedoeling van het loket is dat alle ambtenaren van de dienst snel alle informatie over stedenbouwkundige vergunningen kunnen consulteren en bijwerken. De selectieprocedure verliep in verschillende fases. De eerste fase bestond uit een uitgebreide demo voor de effectieve gebruikersgroep. Naast de functionali teit was vooral de gebruiksvriende lijkheid van het systeem belangrijk. Voor de tweede fase werd een testopstelling op de infrastruc tuur bij Digipolis opgebouwd. Doel daarvan was te onderzoeken of de toepassing wel degelijk overweg kon met de gegevens in de databanken van Antwerpen. Cevi scoorde voor beide onderdelen zeer goed. Dat goede resultaat, in combinatie met een concurrentiële prijs, heeft de selectiecommissie doen besluiten om de opdracht aan Cevi NV te gunnen. Ondertussen zitten we al een flinke stap verder en wordt de toepassing effectief ontwikkeld. Ons geoloket moet koppelen naar diverse systemen, waaronder een eigen kadasterdatabanksysteem van Digipolis, een eigen plannenregister, maar ook naar de administratieve toepassing van Remmicom. Dat gebeurt allemaal via diverse webservices die wij integreren in een gebruiksvriendelijk geheel. In onze volgende nieuwsbrief zult u hierover meer vernemen. 6

7 Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms in de gemeente Schaarbeek Voor de controle op het betalend parkeren en het parkeren met beperkte duur doet de gemeente Schaarbeek een beroep op de professionele ste wards van de firma Rauwers. Ze maken voor deze controle gebruik van onze toepassing SPPA-BEL, wat een volledig systeem is voor parkeercontrole en parkeerbeheer. In samenwerking met partners voor GSMbetalingen ondersteunt de toepassing het systeem van GSM-parkeren. Dankzij dit nieuwe systeem moet de gebruiker alleen maar het nummer van de parkeerautomaat of de Stuur een sms-bericht om geldig te parkeren parkeerzone en zijn nummerplaat in een sms-bericht sturen naar 4411 om de parkeeractie te starten. Bij vertrek stuurt hij een stopbericht Q naar Zo kan het systeem op de minuut na nauwkeurig het juiste verschuldigde parkeergeld berekenen en verrekenen via de gsm-factuur van de mobiele operator of via een aparte parkeerfactuur. De stewards maken op straat gebruik van een handterminal die voorzien is van een GPRS-module voor het online opvragen van de e-tickets (parkeerticket bij GSM-parkeren). Bij afwezigheid van een geldig parkeerticket zal de steward de registratie opstarten en onmiddellijk controleren of er voor die respectievelijke Grote belangstelling voor studienamiddag Cevi Gebruikersgroep rond Monitoring en Windows Update/WSUS Meer dan 40 systeemverantwoordelijken van de Cevi Gebruikersgroep namen op 23 april 2009 deel aan een themanamiddag rond Monitoring en Windows Update/WSUS. De sessie Monitoring verduidelijkte de keuze van Cevi voor System Center (SCOM/SCE) van Microsoft. Daarnaast werd dieper ingegaan op de integratie met bestaande management tools. Tot slot kwam kort een praktijkvoorbeeld aan bod. De sessie Windows Update/WSUS toonde wat Microsoft beschikbaar stelt voor u om allerlei security fixes en updates te installeren. Windows Update is daar een belangrijk deel van, evenals WSUS, de oplossing voor netwerkomgevingen. Daarna werd dieper ingegaan op de stappen na installatie. Tot slot werd kort uiteengezet welke nieuwe toepassingen Cevi dit jaar ontwikkelt. Reserveer alvast 22 september voor de volgende Cevi Userdag! De Gebruikersgroep van Cevi-systeemverantwoordelijken verenigt de systeemverantwoordelijken van de klanten van Cevi. De groep wil bijdragen tot de verrijking van de technische kennis inzake software en hardware van de gebruikers en wil tevens een forum zijn voor ideeën en ervaringsuitwisselingen. U vindt meer informatie over de gebruikersgroep op de website wagen in die specifieke zone een e- ticket werd aangevraagd. Bestaat er een geldig e-ticket, dan wordt de registratie stopgezet. Is dat niet het geval, dan wordt een retributiebon uitgeschreven en afgeprint (via een draagbare printer). Met een ingebouwde camera neemt u foto s als bijkomende bewijslast. Voordelen: geen gedoe meer met parkeerautomaten en een vereenvoudigd parkeerbeheer in uw gemeente. Wenst u ook gsm-parkeren in uw gemeente in te voeren of meer informatie te krijgen over onze oplossingen voor betalend parkeren? Stuur dan de coupon op de laatste pagina terug. De Cevi Gebruikersgroep organiseert op 22 september een userdag die zal handelen over Hoe toekomstgericht mijn netwerk uitbouwen? Reserveer alvast die dag! Enkele bestuursleden van de Cevi Gebruikersgroep, vlnr: Marc Goethals, ICT Coördinator, Evergem Hilde Maeckelbergh, ICT-Budgetbeheerder, Provbest. West-Vlaanderen Marc Vanockerhout, Diensthoofd ICT, Knokke-Heist Dany Van Goethem, Coördinator Informatica, Beveren Annie Ydens, Diensthoofd Alg. Zaken, OCMW Dendermonde Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 7

8 Wilt u meer vernemen over de voorgestelde IT-oplossingen? Contacteer ons dan vrijblijvend op of of stuur ons de onderstaande coupon terug per fax op of Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor gemeenten: Burgerzaken Bevolking Digitaal Sociaal Huis Gemeentebelastingen GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) Begraafplaatsen E-Loketten Gemeentelijk Strafregister Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer GIS (Geografische Informatiesystemen) Groeninventarisatie Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Sociaal Secretariaat Rapportering Reservatie Sport en Cultuurzaken Secretariaat Briefwisseling Notulering Documentbeheer Workflowmanagement Technische Diensten Verkiezingen Vergunningen Webdiensten & Communicatie Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor: Bibliotheek Brandweer Intercommunales Parkeerbeheer Politie Provincies Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor OCMW s: Budgetbegeleiding en schuldbemiddeling Cliëntenonthaal en trajectopvolging Digitaal Sociaal Huis Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer Kinderopvang Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Rapportering Rust- en verzorgingstehuis Sociaal Secretariaat Sociale Diensten Thuiszorgdiensten Dienstencheques Poetshulp Gezins- en bejaardenhulp Maaltijdbedeling Ja, Ik wens informatie voor het uitbouwen van mijn ICT-infrastructuur : Netwerk Beveiliging Storage & Backup (Blade) Servers Kosten efficiënt printen Software Licenties (Microsoft, Adobe,...) Informatiezuilen Draadloos netwerk ICT-audit (beveiliging, backup,...) Outsourcing PC, Laptop, Desktop, Beeldschermen Andere : nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Ja, ik wens mij in te schrijven voor: Opleiding Word 2007: basis Opleiding Meer doen met Word 2003 Opleiding: Excel 2007: gevorderd Productpresentatie Digitaal Sociaal Huis Ja, ik wens meer informatie over Cevi, Logins en de aangeboden diensten. Ja, neem contact met mij op over: Naam: Voornaam: M/V Functie: Organisatie: Adres: Tel: Fax: 8

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1)

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1) Cliëntenonthaal en trajectopvolging Veronique Waeytens (Cevi) Varianten in gebruik bij opstart (1) OCMW Leuven: centraal onthaal met centrale spreekkamers Geen onthaal en geen balie: tickets worden gemaakt

Nadere informatie

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 3 Oost- en West-Vlaamse steden en gemeenten scoren hoog in enquête e-government

Nadere informatie

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi)

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi) Notuleringstoepassing Cobra Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten Fien De Keulenaer (Cevi) Doel: Notulering van elk soort zitting Gemeenteraad en College van burgemeester en schepenen Raad voor

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 1 Efficiënte leegstandsheffing met Neglect-X Cevi/Logins en aarixa slaan

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 1 Efficiënte zorgregistratie aan bed in OCMW Bredene Het Woon- en Zorgcentrum

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 10 de Cevi Klantendag 1 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Cindy Herrebaut GAS-toepassing Volledig aangepast en afgestemd op de GAS-wet van 24 juni 2013 stilstaan en parkeren Ondersteunt de GAS-ambtenaar

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Ontsluiten van backoffice data Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Vraag en antwoord Hoe staat Cevi tegenover open standaarden? Hoe wordt de data in de back-office

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Roadmap New Horizon. Katrien Vansteenkiste (Logins NV) Jan Reynaert (Cevi NV) Dossieropbouw (Berekening leefloon) Stavingsdocumenten Budget

Roadmap New Horizon. Katrien Vansteenkiste (Logins NV) Jan Reynaert (Cevi NV) Dossieropbouw (Berekening leefloon) Stavingsdocumenten Budget 10 de Cevi Klantendag 1 Roadmap New Horizon Katrien Vansteenkiste (Logins NV) Jan Reynaert (Cevi NV) Inhoud 2014 Dossieropbouw (Berekening leefloon) Stavingsdocumenten Budget 2015/2016 Stavingsdocumenten

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 2 Een blik op de toekomst met de midoffice oplossing Horizon Lokale overheden

Nadere informatie

Toepassingen met eid. Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren

Toepassingen met eid. Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren Toepassingen met eid Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren Bibliotheek lenerskaart = eid Voordelen Overname identiteitsgegevens bij inschrijving Identificatie lener aan de balie Automatische update

Nadere informatie

Vernieuwd e-loket Burgerzaken

Vernieuwd e-loket Burgerzaken 11 de Cevi Klantendag 1 Burgerzaken Digitale afhandeling van attesten en uittreksels Hilde Mortier Senem Mavzer Freddy Van der Heyden e-loketaanvraag Principe Aanvraag Opmaak digitaal Afhandeling E-mail

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Het notarisattest: automatische opvolging en opvolging via e-loket

Het notarisattest: automatische opvolging en opvolging via e-loket Het notarisattest: automatische opvolging en opvolging via e-loket Katleen Rogiers (Productbeheerder Cevi NV) Bart Verlinde (GIS-coördinator Knokke-Heist) Inhoud sessie Wat is notarisattest? Hoe gebeurt

Nadere informatie

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?!

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?! 11 de Cevi Klantendag 1 Burger@Verhuizen De elektronische en volautomatische afhandeling van adreswijzigingen Jasper Vervaert (Cevi) Jan De Ridder & Joris Fouquaet (Aalst) #BurgerAtVerhuizen Inhoud Situering

Nadere informatie

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme E-communicatie via E-loket van Cevi Koppeling met de backoffice Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme Verscheidene authenticatiemogelijkheden

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Handleiding Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Self Service Desk Huis van de Mechelaar

Self Service Desk Huis van de Mechelaar Huis van de Mechelaar & Gebruikte jargon: Hera: Helena: Dodona: Cassandra: SSD : lokale toepassing bevolking lokale toepassing burgerlijke stand lokale toepassing begraafplaatsen lokale toepassing digitaal

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Conceptnota G G000031_Conceptnota_Online controle straatparkeren. Pagina 1 van 10

Conceptnota G G000031_Conceptnota_Online controle straatparkeren. Pagina 1 van 10 Conceptnota Aankoop en implementatie van hard- en software voor online parkeercontrole op straat en software voor het beheer van uitgeschreven parkeerretributies voor Stad Gent G000031 Pagina 1 van 10

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 Inhoud Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Aanvragen van een toelage I. Evolutie II. Hoe kan ik een school- of studietoelage

Nadere informatie

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen.

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen. Financiën Kassa Kassabeheer KASSA is een geïntegreerd kassasysteem voor de verkoop van diensten en goederen door de gemeente- en OCMW besturen gaande van vuilniszakken, identiteitskaarten, reispassen en

Nadere informatie

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Leiedal Algemeen directeur Secretaris Cluster 5 Netwerking en communicatie

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

Cevi-Userdag 25/11/2010

Cevi-Userdag 25/11/2010 Update en evolutie in het ICT-infrastructuur dienstenaanbod van Cevi Cevi als Systeem Integrator Johnny Slos ICT Operations Manager Klantendag 2005 Hosted Solutions Infrastructuur Systeem Software Diensten

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter,

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter, NewsFlash Connected Healthcare NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen Beste dokter, Via deze nieuwsbrief wens ik u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Optisoft SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter,

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Optisoft SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter, NewsFlash Connected Healthcare NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Optisoft SQL, recente ontwikkelingen Beste dokter, Via deze nieuwsbrief wens ik u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen

Nadere informatie

Weddecentrale Schaubroeck

Weddecentrale Schaubroeck Weddecentrale Schaubroeck I Wat Beheer van Vorming en Evaluatie 1 I Wat Deze module biedt u de mogelijkheid om enerzijds te volgen en gevolgde vormingen en anderzijds verschillende type gesprekken te beheren.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Website Monitor Lokale Besturen 2011

Website Monitor Lokale Besturen 2011 Website Monitor Lokale Besturen 2011 Screening Gemeentelijke Websites Jo Steyaert Roland Van Gompel Indigov 2011 Website Monitor Lokale Besturen 2011 10 de meting Self-screening o Self-screening model

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

De digitale stempel. Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12

De digitale stempel. Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12 De digitale stempel Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12 Digitale voortrekkersrol Eerste stad met webcamloket Grote focus op usability Grondige aanpak Eerste bestuur met digitale stempel

Nadere informatie

Intranet Langemark- Poelkapelle. Patrick Ligneel & Sabine De Wandel

Intranet Langemark- Poelkapelle. Patrick Ligneel & Sabine De Wandel Intranet Langemark- Poelkapelle Patrick Ligneel & Sabine De Wandel Rode draad De aanzet Het spinnen van het intranet Het getouw Tips met een knoop De aanzet Een nieuwe website voor Langemark- Poelkapelle

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar Inhoud 1. Inleiding 2. Voorwaarden tot ontvoogding 1. Gemeentelijk structuurplan 2. Stedenbouwkundig

Nadere informatie

ICT Beleidsplan 2010. Organisatie-ontwikkeling (ICT)

ICT Beleidsplan 2010. Organisatie-ontwikkeling (ICT) Organisatie-ontwikkeling (ICT) datum donderdag 9 december 2010 behandelend ambtenaar Dimitri Taghon T 09 382 82 87 ict@nazareth.be 2010 1 INHOUDSTAFEL 1 Inhoudstafel... 2 2 Woord vooraf... 3 3 Situering

Nadere informatie

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta Connect Smart Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving: Realisatie: Communicatie

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

In 2011 gebruikten burgers voor het eerst vaker hun eid dan een token

In 2011 gebruikten burgers voor het eerst vaker hun eid dan een token Focus nr 9 23/12/2011 Aantal Tax-on-Web aangiftes zit in de lift Aantal Tax-on-Web aangiftes zit in de lift Overpelt ontwikkelt e- loket met behulp van eid Kaartjes met basistips eid en Kids-ID uitgedeeld

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007 AbiLoGIS Eddy Janssen Piet De Meester Cevi NV Seminarie Brandweer 6/6/2007 Wat? AbiLoGIS Programma om Databankgegevens van AbiFire Via een kaartprogramma (een GIS in informaticajargon) * In een digitale

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Handleiding Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/Systeembeheerder A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van de volledige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Voorstelling Cevi/Logins

Voorstelling Cevi/Logins Digitaal Sociaal Huis Agenda 13.15-13.30 uur: Onthaal 13.30-13.45 uur: Waarom een digitaal Sociaal Huis 13.45 14.15 uur: De online Producten en Dienstencatalogus van Vera voor zowel uw burgers als uw medewerkers

Nadere informatie

UiT-pas. Hoe verder met digitale dienstverlening? Overzicht. Probleemstelling. Vergadering Commissie 4 dinsdag 24 juni 2014 30/07/2014

UiT-pas. Hoe verder met digitale dienstverlening? Overzicht. Probleemstelling. Vergadering Commissie 4 dinsdag 24 juni 2014 30/07/2014 Vergadering Commissie 4 dinsdag 24 juni 2014 Agenda - Goedkeuring verslag vorige vergadering - UiTpas - Stand van zaken Mijn Turnhout - Belastinsreglement op het exploiteren van een toeristisch logies

Nadere informatie

Diensthoofd openbare werken B1-B3

Diensthoofd openbare werken B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Diensthoofd openbare werken B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten

Nadere informatie

Gemeente Deventer maakt ambities waar met Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS)

Gemeente Deventer maakt ambities waar met Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) Gemeente Deventer maakt ambities waar met Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) Op het gebied van digitaal werken heeft de gemeente Deventer twee duidelijke ambities geformuleerd: voor haar medewerkers

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 2 Adinfo NV, de koepelmaatschappij boven Cevi NV, Logins NV en Adehis

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie