MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren"

Transcriptie

1 Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten omleiden vrachtverkeer Ons kenmerk : AE/LvdG/WvG/SS/V_MO-EH Datum : 9 december 2011 Classificatie : Klant vertrouwelijk Effectbepaling omleiden vrachtverkeer Hollandseweg De gemeente Someren en de buurtverenigingen in Someren-Heide en Someren-Eind hebben de wens om de overlast door het vrachtverkeer te beperken. Met name langs de straten Kerkendijk en de Nieuwendijk wordt hinder ondervonden. In 2009 is door DHV in samenwerking met de gemeente Someren een onderzoek gedaan naar mogelijke omleidingsroutes voor vrachtverkeer, waardoor de verkeersdruk van vrachtverkeer op deze straten kan verminderen. Dorpsoverleg Someren-Heide heeft DHV opdracht gegeven een aanvullend draagvlakonderzoek en een effectstudie te doen. Deze twee onderzoeken verlopen parallel. De eerste resultaten van het draagvlakonderzoek laten zien dat de eerder benoemde routes naar verwachting het meest geschikt zijn. Het gaat om de volgende routes: Omleiding voor Kerkendijk in de kern Someren-Heide: Hollandseweg Nieuwendijk Omleiding voor Nieuwendijk in de kern Someren-Eind: Brugstraat Boerenkamplaan Lavallestraat - Vlasstraat en daarna via Hollandseweg Nieuwendijk In de afbeelding 1op de volgende pagina zijn deze routes in een kaart weergegeven. Aanpak effectbepaling In deze effectstudie zijn de effecten van deze omleidingsroutes en maatregelen berekend met behulp van het verkeersmodel van de gemeente Someren. Het doel is om het vrachtverkeer om de dorpskernen heen te sturen om op die manier de overlast in de kernen te beperken. Gedacht kan enerzijds worden aan maatregelen om de omleidingsroutes geschikt te maken door bijvoorbeeld het verbreden van wegen en goede bewegwijzering, anderzijds aan het ontmoedigen van het gebruik van de Kerkendijk en Nieuwendijk door bijvoorbeeld een (gedeeltelijk) verbod voor vrachtverkeer of wegversmallingen. In deze memo zijn de resultaten van de effectstudie beschreven. DHV Groep is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep. Kamer van Koophandel nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

2 Afbeelding 1 Omleidingsroutes voor vrachtverkeer in Someren-Eind en Someren-Heide = Kerkendijk in Someren-Heide = Nieuwendijk in Someren-Eind = Gewenste omleidingsroute ten behoeve van Someren-Heide, Hollandseweg opwaarderen = Gewenste omleidingsroute ten behoeve van Someren Eind, grootste deel al opgewaardeerd, m.u.v. Hollandseweg Situatiebeschrijving Someren-Heide De Kerkendijk In Someren-Heide is een locale ontsluitingsweg en tevens de belangrijkste route door de kern. Het betreft de verbindingsweg tussen Maarheeze en Someren. In de kern geldt op de Kerkendijk een maximum snelheid van 50 km/u en heeft de weg een vrijliggend fietspad. De kruispunten zijn voorzien van verkeersdrempels. De weg is een voorrangsweg, maar is krap vormgegeven. Aan de weg liggen aan beide zijden woningen, een basisschool en voorzieningen. Uit verkeerstellingen van de gemeente Someren (2009) en het verkeersmodel blijkt in totaal een verkeersintensiteit van circa motorvoertuigen per etmaal. Van deze voertuigen is circa 12% vrachtverkeer. Dit komt neer op circa 400 vrachtauto s per dag die door de kern van Someren-Heide rijden. Klant vertrouwelijk - 2 -

3 Afbeelding 2 Kerkendijk ter hoogte van de Ploegstraat Situatieomschrijving Someren-Eind De Nieuwendijk in Someren Eind vormt een locale ontsluitingsweg en is tevens de verbinding tussen Maarheeze en de provinciale weg N266. In de bebouwde kom van Someren-Eind geldt op de Nieuwendijk een maximumsnelheid van 50 km/u. Ook hier zijn verschillende kruispunt voorzien van verkeersdrempels en de straat is onderdeel van het kerkplein waar de as van de weg verspringt. Ter hoogte van de Willem Alexanderlaan is een verkeersremmende versmalling aangebracht. Aan de weg liggen aan beide zijden woningen en er zijn dorpsvoorzieningen aan de straat, zoals de kerk en horecagelegenheden. Westelijk van de Bennebroekstraat is in de bebouwde kom een vrijliggend fietspad gelegen, op het overige deel van de weg niet. De verkeersintensiteit op de weg bedraagt circa motorvoertuigen per etmaal. Het aanbod van vrachtverkeer is 350 bewegingen per dag (13%). Afbeelding 3 Nieuwendijk ter hoogte van Van den Eijndelaan Klant vertrouwelijk - 3 -

4 De varianten voor de effectbepaling Met behulp van het verkeersmodel zijn drie varianten onderzocht om het vrachtverkeer in de kernen te beperken. De varianten verschillen voor wat betreft de impact van ondersteunende maatregelen. Het gaat om berekeningen die voorspellen welke routes het (vracht)verkeer zal gaan nemen. Verschillen tussen effecten van maatregelen kunnen hiermee duidelijk worden gemaakt. Het betreft de volgende drie varianten: Variant A: opwaarderen Hollandseweg en zachte maatregelen dorpskernen Op de Kerkendijk en de Nieuwendijk worden zachte 1 maatregelen genomen die het onaantrekkelijk maken voor vrachtverkeer om van deze wegen gebruik te maken. Tevens wordt de omleidingsroute via de Hollandseweg opgewaardeerd. Met name de Hollandseweg tussen de Kerkendijk en de Nieuwendijk is op dit moment niet geschikt als volwaardige omleidingsroute voor vrachtverkeer. Variant B: opwaarderen Hollandseweg en zware maatregelen dorpskernen Op de Kerkendijk en de Nieuwendijk worden zware 2 maatregelen genomen die het zeer onaantrekkelijk maken om met vrachtverkeer van deze wegen gebruik te maken. Tevens wordt de Hollandseweg tussen de Kerkendijk en de Nieuwendijk opgewaardeerd (gelijk aan variant A). Variant C: enkel zachte maatregelen dorpskernen Deze variant voorziet alleen in zachte maatregelen die de Kerkendijk en Nieuwendijk onaantrekkelijk maken voor vrachtverkeer. Verder worden geen aanvullende maatregelen genomen. Toelichting gebruik verkeersmodel Het verkeersmodel van de gemeente Someren is gebruikt voor de effectbepaling van de varianten. De maatregelen van de drie varianten zijn als volgt in het verkeersmodel ingebracht: De opwaardering van de Hollandseweg bestaat uit voorrangskruisingen en een snelheidsverhoging als gevolg van een bredere weg. De zachte maatregelen in de dorpskernen bestaan uit een vrachtwagenverbod dat in het verkeersmodel is vormgegeven door een lage snelheid voor het vrachtverkeer. Indien een goede alternatieve route ontbreekt, kan het vrachtverkeer in het verkeersmodel alsnog gebruik maken van de route door de dorpskern. De harde maatregelen in de dorpskernen bestaan uit een vrachtwagenverbod op de Nieuwendijk en Kerkendijk in combinatie met snelheidsverlagingen als gevolg van snelheidsremmers. De maatregel is in het verkeersmodel ingevoerd waarbij de dorpskernen alleen voor bestemmingsvrachtverkeer toegankelijk zijn via de Nieuwendijk en Kerkendijk. De varianten zijn doorgerekend in het verkeersmodel en vergeleken met de referentiesituatie. Dit is de huidige situatie zonder maatregelen. Door deze vergelijking zijn de verschuivingen van het vrachtverkeer inzichtelijk, of te wel de afname van vrachtverkeer op de huidige routes en de toename van het vrachtverkeer op de nieuwe routes. De verkeersverschuivingen zijn inzichtelijk gemaakt met rood/groen-weergaven. Groengekleurde wegvakken kennen een verkeersafname als gevolg van de maatregelen, roodgekleurde wegvakken een verkeerstoename. 1 Met zachte maatregelen worden maatregelen bedoeld die niet fysiek de doorgang van vrachtverkeer beïnvloeden. Denk hierbij aan bewegwijzering en een vrachtverbod. 2 Met harde maatregelen worden maatregelen bedoeld die wel fysiek de doorgang van vrachtverkeer beïnvloeden. Denk hierbij aan een wegversmalling of zelfs afsluiting voor vrachtverkeer. Klant vertrouwelijk - 4 -

5 Variant A Op de Kerkendijk en Nieuwendijk worden zachte maatregelen genomen die het vrachtverkeer op deze wegen ontmoedigen. Gedacht kan worden een vrachtwagenverbod aangevuld met bewegwijzering. Handhaving moet bij een vrachtverbod toezien dat de weg niet gebruikt wordt door doorgaand vrachtverkeer. Aanvullend wordt de Hollandseweg verbreed en geschikt gemaakt voor vrachtverkeer. In bijlage 1 is de kaart met de verkeerseffecten van variant A voor het vrachtverkeer opgenomen. Someren-Heide Een sterke afname van vrachtverkeer door de kern van Someren-Heide. Vrachtverkeer maakt gebruik van de Hollandseweg. Vrachtverkeer is noord-zuid en visa versa georiënteerd. Voor het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) verandert de verkeerssituatie niet. Afbeelding 4 Verschilplot Someren-Heide variant A De verkeersmodelberekening van deze variant laat een afname van vrachtverkeer zien in de kern van Someren- Heide. Het grootste deel van het vrachtverkeer maakt gebruik van de omleidingsroute Hollandseweg. Hierdoor is er sprake van een toename van vrachtverkeer op de Nieuwendijk tot aan de Hollandseweg. In de kern zelf zal voornamelijk bestemmingsvrachtverkeer overblijven. De ontsluiting van het LOG verandert niet. Het vrachtverkeer is hoofdzakelijk noord-zuid en visa versa georiënteerd. Het vrachtverkeer kiest in deze variant voor de route over de Loovebaan en de Provincialeweg naar de N266 en maakt hierdoor meer gebruik van de ringstructuur die Someren heeft. Someren-Eind In Someren-Eind is in de kern een afname van vrachtverkeer. Geen toename over de gewenste omleidingsroute (Ploegstraat-Vlasstraat- Lavallestraat). Toename van vrachtverkeer over de Haagdoornweg. Lichte toename van vrachtverkeer over de Boerenkamplaan richting Someren. Afbeelding 5 Verschilplot Someren-Eind variant A In de kern van Someren-Eind is ook sprake van een afname van vrachtverkeer, echter is deze afname kleiner dan in Someren-Heide. Dit betekent dat door de kern nog altijd sprake zal zijn van vrachtverkeer dat geen bestemming heeft in de kern. Klant vertrouwelijk - 5 -

6 Over de gewenste omleidingsroute (Ploegstraat-Vlasstraat-Lavallestraat) is geen toename, deze route wordt niet extra gebruikt. De Haagdoornweg laat echter wel een beperkte toename van vrachtverkeer zien, terwijl deze weg niet geschikt is gemaakt voor vrachtverkeer. De (lichte) toename van het vrachtverkeer op de Boerenkamplaan richting Someren hangt hier mee samen. Aan de zuidzijde van Someren-Eind is een lichte toename van vrachtverkeer op de Kanaaldijk. Het vrachtverkeer in Someren-Eind is met name oost-west georiënteerd. In noord-zuid richting wordt het vrachtverkeer afgevangen door de N266 en de Kerkendijk (Someren-Heide). Het vrachtverkeer dat als gevolg van de maatregelen alsnog door of direct om Someren-Eind rijdt, heeft als bestemming Maarheeze, Someren-Heide of het gebied tussen Someren-Eind en Someren-Heide. Conclusie variant A Het opwaarderen van de Hollandseweg en een vrachtverbod in Someren-Heide heeft een gunstig effect op de dorpskern. Het overgrote deel van het vrachtverkeer kiest de omleidingsroute over de Hollandseweg. Bij Someren wordt meer gebruik gemaakt van de Loovebaan en de Provincialeweg richting de N266. Kanttekening is dat het vrachtwagenverbod op de Kerkendijk en Nieuwendijk gehandhaafd moet worden om het gewenste gedrag van de bestuurders af te dwingen. Someren-Eind laat een ander beeld zien. De afname van het vrachtverkeer in de kern is kleiner. De gewenste omleidingsroute wordt niet extra gekozen, maar vrachtverkeer geeft de voorkeur aan de Haagdoornweg. De route over de Boerenkamplaan richting Someren neemt hierdoor ook toe. Het gaat bij deze route wel om kleine aantallen. Klant vertrouwelijk - 6 -

7 Variant B In deze variant worden op de Kerkendijk en Nieuwendijk zware maatregelen genomen om het vrachtverkeer te ontmoedigen. Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen in de weginrichting inclusief een verbod voor vrachtwagens. Aanvullend wordt ook de Hollandseweg opgewaardeerd en bewegwijzerd om het vrachtverkeer te attenderen op de omleidingsroutes om de kernen. In bijlage 2 is de kaart met de verkeerseffecten van variant B voor het vrachtverkeer opgenomen. Someren-Heide Sterke afname vrachtverkeer door kern Someren-Heide. Route over Loovebaan, Provincialeweg richting de N266 heeft een toename van vrachtverkeer. Afbeelding 6 Verschilplot Someren-Heide variant B Variant B laat een soortgelijk beeld zien als in variant A, de verkeersafname in de kern van Someren-Heide is in beperkte mate groter dan in variant A. De verkeersmodelberekeningen laten in deze variant een afname in de bebouwde kom van Someren Heide zien. De Hollandseweg is de omleidingsroute. Ook bij deze variant neemt het vrachtverkeer bij Someren de route over de Loovebaan, Provincialeweg richting de N266. Door maatregelen op de Kerkendijk wordt de Ploegstraat in lichte mate drukker. Someren-Eind Het vrachtverkeer over de Nieuwendijk in Someren-Eind neemt af. Vrachtverkeer maakt niet extra gebruik van de gewenste omleidingsroute. Haagdoornweg wordt als alternatief voor de Nieuwendijk gebruikt. Afbeelding 7 Verschilplot Someren-Eind In Someren Eind is op de Nieuwendijk een afname van circa te zien. Deze afname is groter dan bij variant A doordat nu vergaande maatregelen zijn getroffen om het doorgaande vrachtverkeer te ontmoedigen op de Nieuwendijk. Het vrachtverkeer kiest echter niet voor de gewenste de omleidingsroute, maar een deel kiest voor de Haagdoornweg en de Boerenkamplaan. Ook is bij deze variant de toename van vrachtverkeer Aan de zuidzijde van Someren-Eind op de Kanaaldijk te zien. In de kern van Someren-Eind is een verschuiving van vrachtverkeer van de Nieuwendijk naar andere routes binnen de kern waar te nemen. Ook dit hangt samen met de maatregelen die getroffen zijn op de Nieuwendijk. Het vrachtverkeer kiest dan andere routes. Het gaat echter om kleine verschillen, in de praktijk kan dit anders uitvallen. Klant vertrouwelijk - 7 -

8 Conclusie variant B Ook deze variant laat voor Someren-Heide een gunstig beeld zien. Het vrachtverkeer kiest voor de Hollandseweg langs de kern. Voor Someren-Eind is echter sprake van een minder gunstig resultaat. De prognose is dat het vrachtverkeer op de Nieuwendijk gaat verminderen door de maatregelen. Het vrachtverkeer kiest ook in deze variant niet voor de gewenste omleidingsroute via de Ploegstraat maar kiest voor de Haagdoornweg en de Boerenkamplaan. Kanttekening is dat bij het vrachtwagenverbod op de Kerkendijk en Nieuwendijk gehandhaafd moet worden om het gewenste gedrag van de bestuurders af te dwingen. Daarnaast moeten voldoende en adequate snelheidsremmende maatregelen getroffen worden. Klant vertrouwelijk - 8 -

9 Variant C In deze variant worden op de Kerkendijk en Nieuwendijk zachte maatregelen genomen om het vrachtverkeer te ontmoedigen zoals ook in variant A het geval is. Uitgangspunt is dat een verbod inclusief handhaving aangevuld met goede bebording voldoende is om het vrachtverkeer te weren. Er worden geen aanvullende maatregelen genomen. De intentie is dat het vrachtverkeer op grote afstand een omleidingsroute zoekt langs het hoofdwegennet (A2, A67 en provinciale wegen). In bijlage 3 is de kaart met de verkeerseffecten van variant C voor het vrachtverkeer opgenomen. Someren Heide In de kern neemt het vrachtverkeer af. De Hollandseweg wordt nauwelijks gebruikt als omleidingsroute. Route via de Nieuwendijk, Haagdoornweg, Lavallestraat en Boerenkamplaan richting Someren wordt de meest gebruikte omrijdroute. Afbeelding 8 Verschilplot Someren-Heide variant C In Someren Heide berekent het verkeersmodel in deze variant een afname op de Kerkendijk van het vrachtverkeer. De belangrijkste omrijdroute ontstaat aan de oostkant van de kern via de Nieuwendijk richting Someren Eind, via de Haagdoornweg, Lavallestraat en Boerenkamplaan richting Someren. Daarnaast is er sprake van een lichte toename van vrachtverkeer over de omleidingsroute Ploegstraat- Vlasstraat-Lavallestraat. Ook ten noordwest is een lichte toename van vrachtverkeer waar te nemen op de Provincialeweg. Hierbij is de vraag of dit in de praktijk werkelijk zal gebeuren. Het gaat namelijk om kleine aantallen. Someren Eind Nieuwendijk laat een afname zien. Route via de Haagdoornweg, Lavallestraat en Boerenkamplaan naar Kanaaldijk wordt een belangrijke omrijdroute. Afbeelding 9 Verschilplot Someren-Eind variant C Bij deze variant ontstaat een omleidingsroute over de Haagdoornweg naar de Kanaaldijk. Dit is deels vrachtverkeer dat de kern van Someren-Heide omzeilt. In de kern van Someren-Eind is sprake van een afname. Er zal echter vrachtverkeer over de Nieuwendijk door de kern blijven rijden. De afname is geringer dan op de Kerkendijk in Someren-Heide. De Hollandseweg is nu geen alternatieve route meer. Op de Ploegstraat-Vlasstraat is een lichte toename waar te nemen. Het is de vraag of dit in de praktijk ook werkelijk gebeurd gezien de kleine toename. Klant vertrouwelijk - 9 -

10 Conclusie variant C Vrachtverkeer, dat eerder door Someren-Heide en Someren-Eind reed, gaat nauwelijks gebruik maken van het hoofdwegennet. Het vrachtverkeer uit Someren-Heide wijkt voor het grootste deel langs Someren-Eind via de Haagdoornweg richting de Kanaaldijk. Ook een deel van het vrachtverkeer uit de kern van Someren-Eind kiest voor deze alternatieve omleidingsroute. De verschuiving is echter kleiner dan voor Someren-Heide. Eindconclusie De vraag die onderzocht is door middel van deze effectstudie: Heeft het opwaarderen van de Hollandseweg een gunstig effect voor Someren-Heide en Someren-Eind? Om de Kerkendijk in Someren-Heide te ontlasten van vrachtverkeer hebben de lichte maatregelen in de kern al een behoorlijk effect. Dit in combinatie met het opwaarderen van de Hollandseweg geeft een goed alternatief voor het vrachtverkeer en ontstaat een omleidingsroute aan de westzijde van de kern. Indien deze route duidelijk wordt ingericht en bewegwijzerd, zal het grootste gedeelte van het doorgaande vrachtverkeer hier gebruik van maken. Uiteraard hebben hardere maatregelen een groter effect, maar het verschil is beperkt. Als de opwaardering van de Hollandseweg niet wordt uitgevoerd, dan kiest het merendeel van het vrachtverkeer voor een route over wegen ten noordwesten van Someren Eind die niet geschikt zijn om vrachtverkeer af te wikkelen. Het is moeilijker om het vrachtverkeer van de Nieuwendijk in Someren Eind te weren. Als slechts zachte maatregelen worden genomen (variant A), blijft een groot deel van het verkeer gebruik maken van de straat of kiest de Haagdoornweg, ondanks de geschikte omleidingsroute via de Ploegstraat. Bij de hardere maatregel (nagenoeg geheel belemmeren van de doorgang voor vrachtverkeer) wordt het rustiger op de Nieuwendijk, maar ook nu verplaatst het vrachtverkeer zich naar de Haagdoornweg. De omleidingsroute om de kern van Someren Eind is blijkbaar, in de huidige opzet, niet een voldoende aantrekkelijk alternatief. Het succes van de maatregelen staat of valt met de gedragsverandering van de bestuurders. Bij de vrachtwagenverboden op de Kerkendijk en Nieuwendijk dient gehandhaafd te worden om het gewenste gedrag bij de bestuurders af te dwingen. Voor de snelheidsremmende maatregelen dienen er voldoende en maatregelen getroffen te worden. Daarnaast is zonder opwaardering van de Hollandseweg geen goed alternatief in het gebied aanwezig voor het vrachtverkeer. Bijlagen: 1) Verschilplot Variant A 2) Verschilplot Variant B 3) Verschilplot Variant C Klant vertrouwelijk

11 Verschil 2 netwerkintensiteiten auto Rood/Groen weergave Eenheid: 0.5 cm = 250 motorvoertuigen Toename Toename op toegevoegd wegvak Afname Afname op verwijderd wegvak Omleiden vrachtverkeer Someren-Eind en -Heide Gemeente Someren Verkeerseffecten vrachtverkeer variant A t.o.v. referentie Etmaalintensiteiten (vrachtauto's/24h) Schaal 1 : DHV BV Variant A - Situatie 2010

12 Verschil 2 netwerkintensiteiten auto Rood/Groen weergave Eenheid: 0.5 cm = 250 motorvoertuigen Toename Toename op toegevoegd wegvak Afname Afname op verwijderd wegvak Omleiden vrachtverkeer Someren-Eind en -Heide Gemeente Someren Verkeerseffecten vrachtverkeer variant B t.o.v. referentie Etmaalintensiteiten (vrachtauto's/24h) Schaal 1 : DHV BV Variant B - Situatie 2010

13 Verschil 2 netwerkintensiteiten auto Rood/Groen weergave Eenheid: 0.5 cm = 250 motorvoertuigen Toename Toename op toegevoegd wegvak Afname Afname op verwijderd wegvak Omleiden vrachtverkeer Someren-Eind en -Heide Gemeente Someren Verkeerseffecten vrachtverkeer variant C t.o.v. referentie Etmaalintensiteiten (vrachtauto's/24h) Schaal 1 : DHV BV Variant C - Situatie 2010

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Hart van Gennep. Varianten verkeermodel. Gemeente Gennep. augustus 2013 Definitief

Hart van Gennep. Varianten verkeermodel. Gemeente Gennep. augustus 2013 Definitief Hart van Gennep Varianten verkeermodel Gemeente Gennep augustus 2013 Definitief Hart van Gennep Varianten verkeermodel dossier : AD1980-110-102 registratienummer : MO-MA201301 versie : 1 classificatie

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Modelberekeningen. 30 Kilometerzone Heijendaalseweg. Gemeente Nijmegen. Gevoeligheidsanalyse

1 Inleiding. 2 Modelberekeningen. 30 Kilometerzone Heijendaalseweg. Gemeente Nijmegen. Gevoeligheidsanalyse Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk Casuariestraat a Flight Forum - BJ Deventer VB Den Haag DC Eindhoven T + (0)0 F + (0)0 Leeuwarden Amsterdam Postbus F. HaverSchmidtwei De Ruyterkade 00 AD Deventer

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

SAMEN MEE NAAR DE A2 VERKENNING MAATREGELEN KERNEN STERKSEL EN MAARHEEZE

SAMEN MEE NAAR DE A2 VERKENNING MAATREGELEN KERNEN STERKSEL EN MAARHEEZE SAMEN MEE NAAR DE A2 VERKENNING MAATREGELEN KERNEN STERKSEL EN MAARHEEZE GEMEENTE CRANENDONCK GEMEENTE HEEZE LEENDE WERKGROEP SAMENMEENAARDEA2 4 november 2015 078531611:C - Definitief E07034.000098.0100

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Verkeerseffecten structuurvarianten

Verkeerseffecten structuurvarianten Rembrandtlaan Veghel 1 Verkeerseffecten structuurvarianten Eerst een stapje terug hoe ziet de (verkeer)structuur van Veghel eruit? Figuur: Ontwikkelingen Veghel Figuur: Wegencategorisering Veghel De A50

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Kees Vos : Jos Hengeveld en Mirjam van de Wege : BB3561-100-100 : Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Gemeente Leiderdorp - M. Vroonhof : Milieudienst West-Holland - H. Verkuil : Petra Jansen

MEMO DHV B.V. Logo. : Gemeente Leiderdorp - M. Vroonhof : Milieudienst West-Holland - H. Verkuil : Petra Jansen DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Leiderdorp - M. Vroonhof : Milieudienst West-Holland - H. Verkuil : Petra Jansen : BA6352-101.100 : Akoestisch onderzoek geluidvisie W4 : Notitie

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Aan CC Betreft Van Adviescommissie Ruimte Gebiedsbeheer, SLWE, Politie Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Adriaan Vos (GIBORS) & Ellen Neelen (SLWE) Datum November 2014 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan 1 Inleiding In deze memo staat het resultaat van de verkeerskundige toets

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Verkeerscirculatie Centrum Stein

Verkeerscirculatie Centrum Stein Verkeerscirculatie Centrum Stein Gemeente Stein juli 2010 Verkeerscirculatie Centrum Stein dossier : D0315-01-001 registratienummer : MO-LI20100055 versie : Gemeente Stein juli 2010 DHV B.V. Niets uit

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong VRAGEN & ANTWOORDEN Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong 1. Waarom is er gekozen voor een zuidelijke knip? Een knip biedt de beste garantie om te voorkomen dat er te veel verkeer over de Griftdijk

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Evaluatie verkeersproblematiek Goese Meer e.o.

Evaluatie verkeersproblematiek Goese Meer e.o. Evaluatie verkeersproblematiek Goese Meer e.o. 1. Waarom een evaluatie? In de zomer van 2001 zijn - met het afsluiten van de Kattendijksedijk voor het autoverkeer als directe aanleiding - op de Krukweg

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Datum. RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 6 Onderhoud/inrichting wegen buiten de bebouwde kom

Datum. RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 6 Onderhoud/inrichting wegen buiten de bebouwde kom RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 6 Onderhoud/inrichting wegen buiten de bebouwde kom Datum 27 februari 2013 1. Samenvatting In oktober 2012 is door het college ingestemd met de meerjarige

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r D Heule 25 4306 EA Nieuwerkerk T: 06-15020662 E: robvermeer@zeelandnet.nl Bunderhof 1 en 2 Verkeersonderzoek inleiding Ten behoeve van de ontsluiting van het woningbouwplan

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

Autonoom 2020 Huidig BP

Autonoom 2020 Huidig BP Verkeersonderzoek Poldervlak In verband met de herziening van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten is door Verkeer & Vervoer een verkeersonderzoek uitgevoerd met het

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Albert Lubbinge : oost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer : BA9445-100-100 : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Ons kenmerk : IS-GR20120103

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

Memo. Locaties verkeersonderzoek. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december Aan Steven de Kreek, Wherestad.

Memo. Locaties verkeersonderzoek. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december Aan Steven de Kreek, Wherestad. Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december 2011 313585 Aan Steven de Kreek, Wherestad Kopie aan Van Hisse Brouwer Betreft resultaten verkeersonderzoek Planetenstraat Purmerend In

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat. Verkeersmodelstudie. Definitief november : nordinfra

Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat. Verkeersmodelstudie. Definitief november : nordinfra Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat Verkeersmodelstudie Definitief november 2015 : nordinfra Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat Verkeersmodelstudie projectnummer : 15-0605 kenmerk : 15-0605-01

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone Broekstraat e.o.

Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone Broekstraat e.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3201 4 februari 2015 Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 10 juni 2015 Regnr.: 15int02504 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout!

Nadere informatie

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV)

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Ons kenmerk Datum : 3 april 2015 Classificatie : Openbaar : A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

Aan de Raad Agenda nr. 6 Vaststellen van de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet

Aan de Raad Agenda nr. 6 Vaststellen van de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 6 Vaststellen van de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet Datum 30 oktober 2013 1. Samenvatting Bij de Hooghoefweg en de Burgemeester

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Thema verkeer. Totaal Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten

Thema verkeer. Totaal Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten Thema verkeer Totaal 152 137 Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten Snelheid in kom omlaag en/of minder vrachtverkeer door kom 41 53 Snelheidscontroles 4 0 Snelheidscontroles ook in het weekend en

Nadere informatie

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek In rood staan de aanpassingen/aanvullingen die direct in de varianten moeten worden verwerkt. Overige opmerkingen worden bij

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o.

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. 030-286 00 00 Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu februari 2016 www.utrecht.nl Colofon uitgave Expertise Milieu Milieu en

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Akkoord programmamanager. Akkoord projectleider. Austerlitz Bosch en Duin Den Dolder Huis ter Heide Zeist

Akkoord programmamanager. Akkoord projectleider. Austerlitz Bosch en Duin Den Dolder Huis ter Heide Zeist Akkoord programmamanager Akkoord projectleider Publiekshal Het Rond 1, Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Postbus 513, 3700 AM Zeist www.facebook.com/gemeentezeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl

Nadere informatie

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West 2012i01212 Lars Nederlof/ Roland de Groot 12 april 2012, bijgewerkt op 23 juli 2012 Postregistratienummer: Auteurs: Datum: Op 30 maart

Nadere informatie

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 www.roermond.nl uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr /UIT/12345 26 november 2 8 NOV. R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 AAN de voorzitter

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Reactienota. Reconstructie N348 Jodendijk / Scheuterdijk

Reactienota. Reconstructie N348 Jodendijk / Scheuterdijk Reactienota Reconstructie N348 Jodendijk / Scheuterdijk Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Reacties en antwoorden p. 4 Auteur : Dhr. A. ter Haar Afdeling : Uitvoering Werken Datum : 12 augustus 2013 Status

Nadere informatie