Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010"

Transcriptie

1 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Postbus AA Groesbeek Tel.: Website:

2 Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 OVERZICHT BELANGRIJKSTE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 3 Hoofdstuk 1 ONDERZOEKSOPZET... 5 Hoofdstuk 2 RESPONS... 6 Hoofdstuk 3 RESULTATEN BEREIKBAARHEID TOEGANKELIJKHEID BRUIKBAARHEID WMO-LOKET

3 Leeswijzer Opmerkingen respondenten In dit rapport zijn bij enkele onderwerpen opmerkingen van respondenten vermeld. Deze opmerkingen stonden ofwel vermeld als toelichting of bij de anders, namelijk -optie bij een (open) vraag, ofwel vermeld aan het einde van de vragenlijst, waar plaats is voor opmerkingen, suggesties of vragen. Bij enkele vragen hebben we uit deze opmerkingen een relevante selectie gemaakt. Het gaat hierbij steeds om één of meer reacties van individuele personen, dus de reacties zijn niet per definitie representatief voor de rest van de doelgroep. Sommige opmerkingen zijn geparafraseerd om de privacy van de respondenten te waarborgen. Toelichting tabellen en grafieken In het rapport wordt met verschillende soorten grafieken gewerkt. De antwoorden op de vragen worden per doelgroep in taartdiagrammen of staafgrafieken weergegeven. In de staafgrafieken wordt met percentages gewerkt, hier wordt het totale aantal respondenten waarover de percentages berekend worden in de grafiekbeschrijving (onder de grafiek) weergegeven. In de taartdiagrammen wordt zowel het percentage als het aantal respondenten dat een bepaalde antwoordmogelijkheid aangeeft genoemd. Het aantal wordt tussen haakjes achter de betreffende antwoordmogelijkheid in de legenda vermeld, het percentage in het betreffende deel van het taartdiagram. Het totale aantal respondenten wordt in de titelbeschrijving onder de tabel genoemd. Om de verschillen tussen groepen binnen de doelgroep weer te geven, zoals verschillen per opleidingsniveau of tussen de geslachten, worden kruistabellen gebruikt. Afronding percentages Bij sommige tabellen komt het totale percentage niet precies uit op 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen en brengt de betrouwbaarheid van de percentages dus niet in het geding. Conclusies Elk deelonderwerp wordt afgesloten met een conclusie en adviezen. Deze conclusies en adviezen staan steeds weergegeven in een gekleurd kader, waardoor de kernpunten van het rapport gemakkelijk op te zoeken zijn. 2

4 OVERZICHT BELANGRIJKSTE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Hoe beoordelen de burgers de bereikbaarheid van openbare gebouwen, buitenruimtes en openbare voorzieningen in de gemeente Cranendonck? Over het algemeen zijn de onderzoeksdeelnemers tevreden over de bereikbaarheid van voorzieningen en gebouwen. Wel zijn er bepaalde groepen die regelmatig minder tevreden zijn dan de anderen. De onderzoeksdeelnemers die vaak gebruikmaken van scootmobiel, rolstoel en rollator zijn meer ontevreden over de bereikbaarheid van openbare gebouwen, buitenruimtes en openbare voorzieningen. De onderzoeksdeelnemers die vaak gebruik maken van scootmobiel, rolstoel en rollator zijn relatief vaak ontevreden over de bereikbaarheid van het gemeentehuis, gezondheidscentrum De Dam, de bank en winkels. Over de bereikbaarheid van het openbaar vervoer zijn de onderzoeksdeelnemers redelijk tevreden. Ongeveer 80% is tevreden over de bereikbaarheid van de lijnbus en 85% over het buurtbusje. Ongeveer 75% is tevreden over de bereikbaarheid van het station. Er is vrij veel ontevredenheid over de mogelijkheid tot parkeren bij het gemeentehuis en het gezondheidscentrum De Dam. Ook parkeren bij de winkels in de dorpskern wordt regelmatig als pijnpunt aangewezen. Advies 1: Advies 2: Onderzoek de mogelijkheden om de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen voor mensen die afhankelijk zijn van scootmobiel, rolstoel en rollator te verbeteren. Onderzoek de mogelijkheden tot het verbeteren van de parkeersituatie rondom gemeentehuis, gezondheidscentrum De Dam en de winkels in de dorpskernen. Hoe beoordelen de burgers de toegankelijkheid van openbare gebouwen, buitenruimtes en openbare voorzieningen in de gemeente Cranendonck? De algemene tevredenheid over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen in de gemeente is behoorlijk. Toch kunnen er ook enkele aandachtspunten worden benoemd. Het eerste aandachtspunt is de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel en scootmobiel. Bij sommige voorzieningen (zoals winkels, bank en kapper) wordt deze (door ongeveer een op de drie mensen met rolstoel of scootmobiel) als problematisch ervaren. Het tweede aandachtspunt betreft het openbaar vervoer. Met de aangepaste haltes hebben vrij weinig respondenten ervaring. De onderzoeksdeelnemers die wel ervaring hebben met de aangepaste bushaltes zijn hier merendeels tevreden over, maar er zijn ook klachten. Zo zouden buschauffeurs niet graag mensen met een beperking meenemen. Er is vrij veel ontevredenheid over de toegankelijkheid van de lijnbus en het treinstation. Advies 3: Besteed aandacht aan de toegankelijkheid voor scootmobiels en rolstoelen bij voorzieningen als winkels, bank en kapper. Zoek met betrokkenen naar oplossingen om problemen rondom de toegankelijkheid te verbeteren. Hoe beoordelen de burgers de bruikbaarheid van openbare gebouwen, buitenruimtes en openbare voorzieningen in de gemeente Cranendonck? Over de staat van de stoepen en straten is zijn de onderzoeksdeelnemers in de gemeente Cranendonck matig tevreden. Met name over de staat van de stoepen (67%) en de aanwezigheid van opritjes bij de stoepen (49%) zijn de inwoners ontevreden. Vaak genoemde problemen zijn losliggende tegels, obstakels, hobbelige wegen en gebrekkige opritjes bij stoepen. Vooral de groepen die zich verplaatsen per rolstoel, scootmobiel of rollator (het percentage ontevreden mensen varieert in deze groepen van ongeveer 70 tot 90%) hebben hier problemen mee maar ook bij de andere groepen heeft men hier veel problemen mee. Tevens maakt ongeveer 40% van de respondenten verkeersproblemen of gevaarlijke situaties in het verkeer mee. Vaak genoemd worden hard rijden, onoverzichtelijke kruispunten, parkeren op gevaarlijke plaatsen en obstakels op het trottoir. 3

5 Inwoners van de gemeente Cranendonck ervaren regelmatig ongemakken in hun omgeving. De vaakst voorkomende vormen van ongemak zijn hondenpoep op straat, losse stoeptegels en zwerfvuil. Over de bruikbaarheid van de openbare voorzieningen en gebouwen is de tevredenheid over het algemeen groot. Ongeveer 80 tot 90% van de onderzoeksdeelnemers is over het algemeen tevreden over de bruikbaarheid van de openbare voorzieningen en gebouwen. Wel zijn er enkele uitzonderingen. 27% van de respondenten die zich voortbeweegt in een rolstoel is ontevreden over de bruikbaarheid van de pinautomaat. Van de respondenten die zich per rollator voortbewegen is 31% ontevreden over de bruikbaarheid van het openbaar vervoer. Advies 4: Advies 5: Besteed veel aandacht aan de staat van de stoepen en straten in de gemeente Cranendonck. Ga hierbij eventueel in overleg met mensen die zich via rolstoel, rollator of scootmobiel voortbewegen. Zij ervaren de meeste hinder op de stoepen en straten. Kijk of ongemakken als hondenpoep op straat, losse stoeptegels en zwerfvuil bestreden kunnen worden. Dit zijn de vaakst voorkomende ongemakken. Hoe beoordelen de burgers de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Wmoloketten in Budel en Maarheeze? Het grootste probleem van zowel het loket in Budel als dat in Maarheeze is de afwezigheid van voldoende parkeerplaatsen. Zowel over de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten als over de aanwezigheid van voldoende reguliere parkeerplaatsen heerst onder een vrij grote groep ontevredenheid. Voor zowel Budel als Maarheeze geldt dat ongeveer 1 op de 3 respondenten ontevreden is over de (gehandicapten)parkeervoorzieningen. Over toegankelijkheid van het Wmo-loket en bruikbaarheid van balie en aangepast toilet zijn de respondenten over het algemeen goed te spreken. Uitzondering is de looproute tot de ingang in Budel. Van de groep die zich per scootmobiel verplaatst is 28% hierover ontevreden. Van de groep die zich per regiotaxi verplaatst is 25% ontevreden. Advies 6: Advies 7: Besteed aandacht aan de parkeerproblematiek rondom de Wmo-loketten in Budel en Maarheeze. Bekijk of de looproute tot de ingang van het Wmo-loket in Budel verbeterd kan worden voor mensen die per scootmobiel komen. 4

6 HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET Tot doelgroep van het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek behoren zowel alle inwoners van de gemeente Cranendonck die in het kader van de Wmo maatschappelijke ondersteuning hebben ontvangen als ook alle inwoners van de gemeente Cranendonck van 75 jaar en ouder. Dit onderzoek heeft met name betrekking op prestatieveld 5: zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Het doel van dit Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin inwoners met een beperking gebruik kunnen maken van de openbare ruimte in de gemeente Cranendonck. Om inzicht te krijgen in de meningen en behoeften van de specifieke doelgroepen, is het belangrijk dat we antwoorden krijgen op de volgende centrale vragen: Hoe beoordelen de burgers de bereikbaarheid van openbare gebouwen, buitenruimtes en voorzieningen? Hoe beoordelen de burgers de toegankelijkheid van openbare gebouwen, buitenruimtes en voorzieningen? Hoe beoordelen de burgers de bruikbaarheid van openbare gebouwen, buitenruimtes en voorzieningen? Hoe beoordelen de burgers de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van het Wmoloket in Budel? Hoe beoordelen de burgers de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van het Wmoloket in Maarheeze? Om antwoorden te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen, zijn in samenspraak met medewerkers van de gemeente Cranendonck de onderzoeksonderwerpen vastgesteld die in de vragenlijsten aan bod moeten komen. Deze onderzoeksonderwerpen zijn: Achtergrondkenmerken van de burgers Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare voorzieningen Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gemeenschapshuizen Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbaar vervoer Parkeergelegenheid bij gebouwen en voorzieningen Wmo-loket in Budel en Maarheeze De conceptvragenlijst is voorgelegd aan medewerkers van de gemeente Cranendonck en de leden van de Platform maatschappelijke ondersteuning. In dit onderzoek zijn twee doelgroepen onderscheiden. Enerzijds waren dit de mensen die in het kader van de Wmo een voorziening hebben gekregen. Anderzijds waren dit de inwoners van de gemeente Cranendonck die 75 jaar of ouder zijn. Uit deze 2 groepen zijn in totaal 1129 personen benaderd. Deze groep mensen heeft in maart 2011 een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Zij konden deze vragenlijst binnen 4 weken gratis terugsturen naar het onderzoeksbureau Wmoklanttevredenheidsonderzoek.nl 5

7 HOOFDSTUK 2 RESPONS In statistische zin betekent betrouwbaarheid, dat wanneer een meting meerdere malen gedaan wordt, er dan weinig verschil is tussen de gemeten waarden. Er komt steeds min of meer hetzelfde getal of dezelfde uitslag uit 1. In statistische zin wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% vaak als ondergrens gebruikt. In de onderstaande tabel is de respons en betrouwbaarheidsniveau per doelgroep weergegeven. Doelgroep Totale populatiegrootte Aantal benaderde respondenten Respons (%) Maximale betrouwbaarheid 2 Cliënten % Tabel 1. Respons onderzoek Als we kijken naar de betrouwbaarheid van de resultaten, dan kunnen we alleen iets zeggen over de maximale betrouwbaarheid. Over de statistische betrouwbaarheid van het onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan als de aselect uitgekozen respondenten ook daadwerkelijk meedoen. Bij dit onderzoek waren we afhankelijk van de bereidwilligheid van de geselecteerde personen om mee te doen. Kunnen we dan toch iets zeggen over de betrouwbaarheid? In zoverre, dat als we het aantal respondenten dat heeft meegedaan aan het onderzoek zien als de steekproefgrootte, we de maximale betrouwbaarheid kunnen berekenen. De grootte van de totale populatie (Wmo-clienten en inwoners van 75 jaar of ouder) bedroeg in dit onderzoek Uit deze groep zijn 1129 burgers benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Van die 1129 burgers deden er 431 daadwerkelijk mee aan dit onderzoek (responspercentage 38,2%). Dat brengt de maximale betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek op 98,0%. 1 2 Bron: (24 juli 2009). Aangenomen dat de respons gelijk is aan een aselecte steekproef die nodig is om te kunnen spreken van een betrouwbaar resultaat met een niveau van ten minste 95%. Een betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt in de statistiek gebruikt als ondergrens om te kunnen spreken van een betrouwbaar resultaat. 6

8 HOOFDSTUK 3 RESULTATEN 3.1 Bereikbaarheid Grafiek 1. Evaluatie bereikbaarheid openbare voorzieningen en gebouwen ( Tabel 7) 7

9 Grafiek 2. Evaluatie bereikbaarheid gemeenschapshuizen ( Tabel 8) 8

10 Grafiek 3. Evaluatie parkeergelegenheid bij openbare voorzieningen en gebouwen ( Tabel 9) Grafiek 4. Evaluatie bereikbaarheid van voorzieningen openbaar vervoer ( Tabel 10) 9

11 Conclusie Over het algemeen zijn de onderzoeksdeelnemers tevreden over de bereikbaarheid van voorzieningen en gebouwen. Wel zijn er bepaalde groepen die regelmatig minder tevreden zijn dan de anderen. De onderzoeksdeelnemers die vaak gebruik maken van scootmobiel, rolstoel en rollator zijn meer ontevreden over de bereikbaarheid van openbare gebouwen, buitenruimtes en openbare voorzieningen. De onderzoeksdeelnemers die vaak gebruik maken van scootmobiel, rolstoel en rollator zijn relatief vaak ontevreden over de bereikbaarheid van het gemeentehuis, gezondheidscentrum De Dam, de bank en winkels. Over de bereikbaarheid van het openbaar vervoer zijn de onderzoeksdeelnemers redelijk tevreden. Ongeveer 80% is tevreden over de bereikbaarheid van de lijnbus en 85% over het buurtbusje. Ongeveer 75% is tevreden over de bereikbaarheid van het station. Er is vrij veel ontevredenheid over de mogelijkheid tot parkeren bij gemeentehuis (bijna 40% ontevreden) en gezondheidscentrum De Dam (bijna 30% ontevreden). Ook parkeren bij de winkels in de dorpskern wordt regelmatig als pijnpunt aangewezen. Adviezen Onderzoek de mogelijkheden om de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen voor mensen die afhankelijk zijn van scootmobiel, rolstoel en rollator te verbeteren. Onderzoek de mogelijkheden tot het verbeteren van de parkeersituatie rondom gemeentehuis, gezondheidscentrum De Dam en de winkels in de dorpskernen. 10

12 3.2 Toegankelijkheid Tabel 5. Evaluatie toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen ( Tabel 11) 11

13 Tabel 6. Evaluatie toegankelijkheid van gemeenschapshuizen ( Tabel 12) Grafiek 7. Bekendheid met aangepaste haltes openbaar vervoer ( Tabel 13) 12

14 Grafiek 8. Evaluatie aangepaste haltes openbaar vervoer Grafiek 9. Evaluatie toegankelijkheid openbaar vervoer ( Tabel 14) Conclusie De algemene tevredenheid over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen in de gemeente is behoorlijk. Toch kunnen er ook enkele aandachtspunten worden benoemd. Het eerste aandachtspunt is de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel en scootmobiel. Bij sommige voorzieningen (zoals winkels, bank en kapper) wordt deze (door zo n een op de drie mensen met rolstoel of scootmobiel) als problematisch ervaren. Het tweede aandachtspunt betreft het openbaar vervoer. Met de aangepaste haltes hebben vrij weinig respondenten ervaring. De onderzoeksdeelnemers die wel ervaring hebben met de aangepaste bushaltes zijn hier over het algemeen tevreden over, maar er zijn ook klachten. Zo zouden buschauffeurs niet graag mensen met een beperking meenemen. Er is vrij veel ontevredenheid over de toegankelijkheid van de lijnbus en het treinstation. Advies Besteed aandacht aan de toegankelijkheid voor scootmobiels en rolstoelen bij voorzieningen als winkels, bank en kapper. Zoek met betrokkenen naar oplossingen om problemen rondom de toegankelijkheid te verbeteren. 13

15 3.3 Bruikbaarheid Grafiek 10. Evaluatie bruikbaarheid stoepen en straten ( Tabel 15) Grafiek 11. Knelpunten bij gebruik van openbaar vervoer ( Tabel 16) 14

16 Grafiek 12. Frequentie van aanwezigheid ongemakken ( Tabel 17) Grafiek 13. Evaluatie bruikbaarheid openbare voorzieningen en gebouwen ( Tabel 18) 15

17 Grafiek 14. Bruikbaarheid van gemeenschapshuizen ( Tabel 19) Conclusie Over de staat van de stoepen en straten is zijn de onderzoeksdeelnemers in de gemeente Cranendonck slechts matig tevreden. Vooral over de staat van de stoepen (twee op de drie onderzoeksdeelnemers ontevreden) en de aanwezigheid van opritjes bij de stoepen (een op de twee onderzoeksdeelnemers ontevreden) zijn de inwoners ontevreden. Vaak genoemde problemen zijn losliggende tegels, obstakels, hobbelige wegen en gebrekkige opritjes bij stoepen. Vooral de groepen die zich verplaatsen per rolstoel, scootmobiel of rollator (het percentage ontevreden mensen varieert in deze groepen van ongeveer 70 tot 90%) hebben hier problemen mee maar ook bij de andere groepen heeft men hier veel problemen mee. Tevens maakt zo'n 40% van de respondenten verkeersproblemen of gevaarlijke situaties in het verkeer mee. Vaak genoemd worden hard rijden, onoverzichtelijke kruispunten, parkeren op gevaarlijke plaatsen en obstakels op het trottoir. Inwoners van de gemeente Cranendonck ervaren regelmatig ongemakken in hun omgeving. De vaakst voorkomende vormen van ongemak zijn hondenpoep op straat, losse stoeptegels en zwerfvuil. Over de bruikbaarheid van de openbare voorzieningen en gebouwen is de tevredenheid over het algemeen groot. Zo n 80 tot 90% van de onderzoeksdeelnemers is over het algemeen tevreden over de bruikbaarheid van de openbare voorzieningen en gebouwen. Wel zijn er enkele uitzonderingen. 27% van de respondenten die zich voortbeweegt in een rolstoel is ontevreden over de bruikbaarheid van de pinautomaat. Van de respondenten die zich per rollator voortbewegen is 31% ontevreden over de bruikbaarheid van het openbaar vervoer. Adviezen Besteed veel aandacht aan de staat van de stoepen en straten in de gemeente Cranendonck. Ga hierbij eventueel in overleg met mensen die zich via rolstoel, rollator of scootmobiel voortbewegen. Zij ervaren de meeste hinder op de stoepen en straten. Kijk of ongemakken als hondenpoep op straat, losse stoeptegels en zwerfvuil bestreden kunnen worden. Dit zijn de vaakst voorkomende ongemakken. 16

18 17

19 3.4 Wmo-loket Grafiek 15. Evaluatie Wmo-loket Budel Grafiek 16. Evaluatie Wmo-loket Maarheeze 18

20 Conclusie Het grootste probleem van zowel het loket in Budel als dat in Maarheeze is de afwezigheid van voldoende parkeerplaatsen. Zowel over de aanwezigheid van voldoende plaatsen voor gehandicapten als over de aanwezigheid van voldoende reguliere plaatsen heerst onder een vrij grote groep ontevredenheid. Over toegankelijkheid van het Wmo-loket en bruikbaarheid van balie en aangepast toilet zijn de respondenten over het algemeen goed te spreken. Uitzondering is de looproute tot de ingang in Budel. Van de groep die zich per scootmobiel verplaatst is 28% hierover ontevreden. Van de groep die zich per regiotaxi verplaatst is 25% ontevreden. Adviezen Besteed aandacht aan de parkeerproblematiek rondom de Wmo-loketten in Budel en Maarheeze. Bekijk of de looproute tot de ingang van het Wmo-loket in Budel verbeterd kan worden voor mensen die per scootmobiel komen 19

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK over 2009 GEMEENTE CULEMBORG VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING EN MANTELZORGERS VERANTWOORDING EN ANALYSE Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klantheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING VERANTWOORDING EN ANALYSE Wmo-klantheidsonderzoek.nl Wmo-klantheidsonderzoek over

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE VIANEN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek ONDERZOEK ONDER BURGERS VAN DE GEMEENTE VIANEN

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoek individuele voorzieningen Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE BUREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2009 DATUM 18 augustus 2010 KOPIE AAN Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 Onderzoek naar de herindicaties hulp bij de huishouding Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE GENNEP Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Wmo: Best. Rapport

Onderzoek Wmo: Best. Rapport Onderzoek Wmo: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en het beweegaanbod voor Wmo cliënten in Best is uitgevoerd in november/december 2015

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2008

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2008 Wmo-klantheidsonderzoek over VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING AsqY Online.nl Wmo-klantheidsonderzoek GEMEENTE GELDERMALSEN Auteur: Drs. G.

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE BERGEN VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE BERGEN VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING Wmo-klantheidsonderzoek GEMEENTE BERGEN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING VERANTWOORDING EN ANALYSE Wmo-klantheidsonderzoek.nl Wmo-klantheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek over de prestatievelden 1 tot en met 4 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE DOESBURG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2008

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2008 Wmo-klantheidsonderzoek over 2008 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING EN MANTELZORGERS Foto s: Bas Moerman AsqY Online.nl Wmo-klantheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER WMO-CLIËNTEN, MANTELZORGERS, EN REPRESENTATIEVE ORGANISATIES 2008 AsqY Online.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Wmo klanttevredenheidsonderzoek Wmo klanttevredenheidsonderzoek verslag van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder wmo-cliënten, mantelzorgers, en representatieve organisaties AsqY Online.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers J. Bosch, MA en drs. G. Eijkhout Verantwoording & Analyse GEMEENTE

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

[BB-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK]

[BB-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK] Augustus 2011 Wwb-klanttevredenheidsonderzoek.nl [BB-KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK] Verslag van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek onder burgers die gebruik maken van een voorziening in het

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Onderzoek De Kanteling drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013: De Kanteling

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid)

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Socialistische Partij Zoetermeer Stadhoudersring 12a 2713 GB ZOETERMEER

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE GENNEP Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Onderzoek naar de mate waarin

Nadere informatie

GEMEENTE NUNSPEET. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 [VERANTWOORDING EN ANALYSE] Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet VERANTWOORDING EN ANALYSE

GEMEENTE NUNSPEET. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 [VERANTWOORDING EN ANALYSE] Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet VERANTWOORDING EN ANALYSE GEMEENTE NUNSPEET Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 VERANTWOORDING EN ANALYSE Auteurs: Drs. G. Eijkhout J. Bosch, MA Juni 2012 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Postbus 27 6560 AA Groesbeek Tel.:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten

Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten 1 Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport

Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport in opdracht van Provincie Zeeland 14 december 2010 rapportnummer:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie