Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Albanië. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

3 Doktor/Shkencave (PhD) L5 3-5 postgraduate Diplomë e Nivelit të Dytë (higher education) L4 1-2 undergraduate Diplomë e Nivelit të Parë (higher education) L3 3-4 Dëftesë Pjekurie (maturity examination) L3 Diploma (secondary general education) L2 Diploma/Vocational Qualification (vocational education) L Deftesë Lirimi (basic education) L1 9 L0 Onderwijsniveau 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

4 Waarderingstabel In onderstaand schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau Diploma beroepsopleiding (4 jaar) havo-diploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma (kwalificatieniveau 3 of 4) voor het beroepsgerichte deel Dëftesë Pjekurie vwo-diploma 4+ 4 Diplomë e Nivelit të Parë graad van bachelor in het hbo of wo 6 6 Diplomë e Nivelit të Dytë /Master Profesional/ Integruar i Ciclit të Dytë graad van master in het hbo of wo 7 7 NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

5 Inleiding Albanië (in het Albanees: Shqipëria of Shqipnija), heet officieel de Republiek Albanië. Het is een land in het westen van het Balkanschiereiland, grenzend aan de Adriatische en de Ionische Zee, Griekenland, Macedonië, Kosovo en Montenegro. Op 28 april 2009 heeft Albanië officieel het EU-lidmaatschap aangevraagd. Albanië is lid van de Verenigde Naties, de NAVO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Raad van Europa en de Wereldhandelsorganisatie. Albanië is een parlementaire democratie. De Albanese hoofdstad Tirana is de thuisbasis van ongeveer van de 3,6 miljoen inwoners van het land. Volgens de Grondwet bepalen de regering en het parlement de doelstellingen en de vorm van onderwijs. Het dagelijks toezicht en bestuur vallen toe aan het ministerie van Onderwijs, provinciale en gemeentelijke overheden. De wet op het Hoger Onderwijs dateert uit 2007, met amendementen uit latere jaren. Algemeen uitgangspunt is het Albanese onderwijssysteem in te richten naar West-Europees model. Hoger onderwijs wordt aangeboden door een 13-tal openbare universiteiten en 38 privé-instellingen en faculteiten. Het hoger onderwijssysteem is in hoofdzaak unitair. De voertaal in het onderwijs is Albanees. Het academisch jaar loopt van oktober tot en met juni. Het onderwijs is verplicht voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. Basis en voortgezet onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs (basic education) begint op 6-jarige leeftijd en duurt 8 jaar. Het is verplicht en leerlingen leggen een afsluitend examen af. Na deze 8 jaar ontvangen leerlingen een bewijs van voltooiing van de lagere school (Dëftesë Lirimi ). Vanaf het schooljaar 2008/2009 is er een 9-jarige basisschool. Met de verlenging van het basisonderwijs is ook de leerplicht met 1 jaar verlengd. Deze bedraagt nu 9 jaar. Algemeen vormend voortgezet onderwijs Na de 9-jarige basisschool volgen doorgaans opleidingen van 3 tot 4 jaar. Algemeen vormend onderwijs wordt gegeven aan middelbare scholen (shkollë e mesme) en leerlingen worden voorbereid op het maturiteitsexamen (matura-examen) waarbij het uiteindelijke maturiteitsdiploma (Dëftesë Pjekurie) kan worden behaald waarmee toegang tot hoger onderwijs mogelijk is. Ook leerlingen van 3-jarige beroepsopleidingen kunnen maturiteitsexamens afleggen. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

6 Het niveau van het Dëftesë Pjekurie is vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma. Beroepsgerichte opleidingen na de basisschool duren 3 tot 4 jaar en leiden op tot verschillende beroepen op het niveau van voortgezet middelbaar onderwijs. Na afronding van de opleidingen wordt meestal een beroepskwalificatie verkregen. Deze middelbare beroepsopleidingen omvatten met name bij de 4-jarige opleidingen in de eerste jaren van de opleiding voldoende algemeen vormend onderwijs, zodat naast de behaalde beroepskwalificatie ook een niveau in algemene vorming van een havo-diploma wordt behaald. Het niveau van het diploma van beroepsopleidingen na een nominaal 4- jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van een havo-diploma voor het algemeen vormende deel en dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel, afhankelijk van de richting. Toelating tot hoger onderwijs Toelating tot hoger onderwijs vereist het Dëftesë Pjekurie, het diploma van het maturiteitsexamen. Toelating tot staatsinstellingen vereist het slagen voor de twee vereiste matura- (maturiteits-) vakken wiskunde en literatuur, plus twee keuzevakken uit een maximum van tien. Voor privé-instellingen gelden de extra examens in keuzevakken niet. Wel kennen de meeste instellingen naast de matura-examens nog aparte toelatingsexamens. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

7 Hoger onderwijs Albanië volgt met de Law on Higher Education uit 2007 (en aanvullingen uit 2010) in beginsel het Bologna model. Instellingen van hoger onderwijs zijn publiek of privé en bieden naar aard van de instelling één, twee of drie niveaus (bachelor, master, PhD) van hoger onderwijs aan. Universiteiten en academies kunnen tot en met PhD-niveau aanbieden, hogescholen en beroepscolleges bieden vaak alleen het eerste of de eerste twee niveaus aan. Het systeem van hoger onderwijs is in hoofdzaak unitair, een systematisch onderscheid tussen instellingen die beroepsopleidingen en die welke klassieke onderzoeksopleidingen aanbieden, bestaat niet. Hoger onderwijs wordt aangeboden door 13 publieke universiteiten en 38 particuliere instellingen. Tevens kent Albanië niet-universitaire instellingen waar programma s van 2 jaar worden aangeboden. Universitair en hoger beroepsgericht onderwijs Hoewel er instellingen bestaan die enkel hoger beroepsonderwijs aanbieden, leiden de meeste instellingen van hoger onderwijs zowel voor beroepen als voor verder onderzoek op. Bachelor De eerste fase van hoger onderwijs duurt ten minste 3 jaar en leidt tot het Diplomë e Nivelit të Parë (Diploma van het Eerste Niveau Bachelor). Aan veel instellingen wordt de eerste graad ook na 4 jaar uitgereikt. De wet van 2007 gaat uit van een studieduur van 3 jaar voor graden van bachelorniveau (180 ECTS). Desondanks worden ook 4- jarige graden aangeboden (240 ECTS). Afhankelijk van de oriëntatie is de opleiding bedoeld voor de uitoefening van een beroep (en daarmee eindonderwijs), dan wel gericht op een vervolgopleiding op masterniveau, meestal voor specialisatie- of onderzoeksdoeleinden. Het niveau van het Diplomë e Nivelit të Parë is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

8 Master Voltooiing van het eerste niveau leidt tot toelating tot opleidingen voor het Diploma e Nivelit të Dytë (Diploma van het tweede niveau master). Als dit masteropleidingen van 2 jaar (120 ECTS) zijn, wordt toegang tot verdere studie (doctoraatstudie en specialisaties) mogelijk. Er bestaan ook professionele masteropleidingen (Master Profesional) van 1 tot 1,5 jaar (60-90 ECTS). Waarschijnlijk gaat het hierbij om verdere verdieping in specifieke beroepen en maakt onderzoek in de vorm van een scriptie geen deel van de opleiding uit. Albanië kent ook geïntegreerde studiegangen waarbij een volledige studie van het tweede niveau wordt gevolgd: Program i Integruar i Ciclit të Dytë Geïntegreerd Programma van de Tweede Cyclus, voornamelijk in studies als geneeskunde, diergeneeskunde, farmacie en architectuur. Deze opleidingen hebben een nominale duur van 5-6 jaar ( ECTS). Het niveau van het Diplomë e Nivelit të Dytë/Master Profesional/Integruar i Ciclit të Dytë is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. Ph.D. De derde fase bestaat uit verder specialisaties (Doktoratura), zoals in de geneeskunde, rechten en economie die doorgaans 2 tot 4 jaar duren, en de eigenlijke promotietrajecten die minimaal 3 en maximaal 5 jaar duren. Toelating tot specialisaties en doctoraatsstudies vereist een masterstudie van nominaal ten minste 2 jaar. Voor kortere masteropleidingen, zoals die voor de professionele masteropleidingen, lijken er aparte toelatingstrajecten te zijn. De afsluitende titel van het promotietraject is Doktor I Shkencave (Doctor of Sciences). Deze wordt verleend na het schrijven en verdedigen van een proefschrift. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

9 Beoordelingssystemen Voor het voortgezet en hoger onderwijs wordt doorgaans een cijfersysteem van 1 tot 10 gebruikt. In cijfers Letter grade Omschrijving 10 Dhjetë Excellent 9 Nëntë Very Good 8 Tetë Good 7 Shtatë Average 6 Gjashtë Satisfactory 5 Pesë Lowest passing grade 4-1 Kater, tre, dy, një Fail Albanië hanteert eveneens het ECTS systeem. Nadere informatie over het ECTS systeem is beschikbaar in de ECTS gebruikershandleiding van de Europese Commissie: Bolognaproces Albanië heeft in 2003 de Bologna Verklaring ondertekend en is bezig met de implementatie van de afspraken. Informatie over de huidige stand van zaken is te vinden op de officiële website van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA): Kwalificatieraamwerken Albanië heeft in beginsel besloten een kwalificatieraamwerk te implementeren maar is in de organisatie daarvan nog niet zover dat men al tot een sluitend raamwerk is gekomen. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

10 Kwaliteitszorg en accreditatie De Public Agency of Accreditation for Higher Education (PAAHE) is verantwoordelijk voor de interne kwaliteitscontrole en accreditatie. Nadere informatie over accreditatiebesluiten voor de opleidingen van de verschillende instellingen is beschikbaar op de website van PAAHE (zie onder Adressen). Internationale Verdragen Albanië heeft de Lissabon Conventie in 1999 ondertekend en in 2002 geratificeerd. Verder zijn er bilaterale verdragen op het gebied van onderzoek en hoger onderwijs met onder meer Oostenrijk, Duitsland, Italië, Polen, Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Slovenië en Turkije. Adressen Website van het ministerie van Onderwijs. Website van de Public Agency of Accreditation for Higher Education (PAAHE). Website van SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Diplomasupplement Op dit moment is nog niet bekend of het Diploma Supplement wettelijk verplicht is voor hoger onderwijsinstellingen in Albanië. Nadere informatie over het Diploma Supplement is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

11 Samenstelling dossier Bij afronding van een opleiding in het hoger onderwijs worden gewoonlijk twee documenten verleend: één getuigschrift waarop de resultaten van de tentamens en informatie over de opleiding zijn vermeld en een getuigschrift waarmee de graad wordt verleend. Minimale dossiereisen: ieder dossier afkomstig uit Albanië dient te bestaan uit een gewaarmerkte kopie van het Albanese originele diploma en eventueel een gewaarmerkte vertaling. Hetzelfde geldt voor een bijbehorend vakkenoverzicht. Lijst hoger onderwijsinstellingen article&id=72&itemid=99 Website van de Public Agency of Accreditation for Higher Education met een lijst van publieke instellingen. article&id=126&itemid=100 Website van de Public Agency of Accreditation for Higher Education met een lijst van particuliere instellingen. Opmerking: in beide lijsten zijn accreditatiebesluiten voor de opleidingen van de verschillende instellingen ondergebracht. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

12 Dëftesë Pjekurie EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

13 Diplomë e Nivelit të Parë (pagina 1) EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

14 Diplomë e Nivelit të Parë (pagina 2) EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

15 Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

16 Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë cijferlijst EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

17 Getuigschrift Albanië Dëftesë Pjekurie diploma maturiteitsexamen biedt in eigen land toegang tot het gehele hoger onderwijs Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met een vwodiploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

18 Getuigschrift Albanië Diplomë e Nivelit të Parë 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land doorgaans toegang tot de masteropleiding heeft een nominale studieduur van 3-4 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

19 Getuigschrift Albanië Diplomë e Nivelit të Dytë 2 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot het promotietraject, indien de opleiding een nominale studieduur van 2 jaar heeft Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie oktober 2012 versie 1, januari

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Advies. Een diploma van waarde

Advies. Een diploma van waarde Advies Een diploma van waarde Een diploma van waarde Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Cijfervergelijking examencijfers. Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014

Cijfervergelijking examencijfers. Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014 Cijfervergelijking examencijfers Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014 Inhoud Inleiding... 4 België (Vlaanderen)... 7 Bulgarije... 8 Cyprus... 9 Denemarken... 10 Duitsland...

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Creatief of Correct Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OC&W A. Kruithof A.J. Nijssen F. Steenkamp Projectnummer:

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie