De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken"

Transcriptie

1 Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politieparket

2 Met dank aan het personeel van de Politieparketten en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Federale Overheidsdienst Justitie Diensten van de Voorzitter Cel Statistieken Waterloolaan Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Website : onder de sectie Statistieken. 1

3 Politieparket Inleiding De FOD Justitie is bijzonder verheugd u deze publicatie voor te stellen. Aan de hand hiervan kan u zich een beeld vormen van de werking van justitie in de parketten bij de politierechtbanken. Hiermee wil de Cel Statistieken inspelen op de vraag naar informatie van alle geïnteresseerden. Deze publicatie omvat de gerechtelijke activiteitenstatistieken van de rechtbanken van koophandel. Indien nodig wordt de inhoud van de gepubliceerde rubrieken toegelicht en beschreven in de rubriekbespreking die de leidraad vormt voor het interpreteren van de cijfergegevens van het burgerlijk jaar 2004 (1 januari 2004 tot en met 31 december 2004). In de statistische publicatiebladen treft u horizontaal de rubrieken aan en verticaal de politieparketten. Bijkomende informatie is opgenomen in bijlagen omtrent gerechtelijke begrippen, bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken, bevolkingscijfers per gerechtelijk arrondissement en indeling van de gemeenten in gerechtelijke en administratieve arrondissementen. Deze bijlagen zijn te raadplegen op de website van de FOD Justitie 1. Statistieken in verband met de politieparketten zijn net zoals de rechtbanken van eerste aanleg voorhanden sinds Met betrekking tot de vredegerechten, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken publiceert de FOD Justitie statistieken sinds het burgerlijk jaar In 1999 werden daar statistische gegevens omtrent de burgerlijke griffies van de Hoven van Beroep en de notariaten aan toegevoegd. Al deze publicaties kaderen in de reeks De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken. Vanaf 2002 werden enkel door het College van Procureurs-generaal cijfergegevens over het correctioneel parket (openbaar ministerie) gepubliceerd 2. In Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit vindt u voor alle rechtsmachten het jaarlijks aantal hangende, nieuwe en behandelde zaken sinds In de brochure Justitie in cijfers worden de FOD Justitie, de rechtbanken en de hoven, de gevangenissen, de Justitiehuizen, de veroordelingen, cijfermatig behandeld. Deze brochure kan u gratis bestellen 3, zolang de voorraad strekt. Al deze publicaties en de brochure Justitie in cijfers kan u terugvinden op de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, klik op de link Cel Statistieken ). Voor gerechtelijke activiteitenstatistieken en aanverwante statistische gegevens kan u ook bij andere instanties terecht. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) stond tot 1998 in voor de inzameling en publicatie van de gerechtelijke statistieken 4. De Vlaamse en Franse gemeenschappen publiceren onder andere informatie omtrent maatregelen genomen ten aanzien van minderjarigen 5. De 1 sectie Statistieken, klik op de link Cel Statistieken. 2 De publicatie Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie kan u raadplegen via de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, link College van Procureurs-generaal ). 3 U kan deze brochure bestellen op de website van de FOD Justitie of via 4 Recentste en laatste jaargang gepubliceerd door het NIS betrof het statistische jaar Nationaal Instituut voor de Statistiek, Gerechtelijke Statistieken. Bedrijvigheid van hoven en rechtbanken. Jaar 1996, Brussel, 1999, 129 p. Website: 5 Zie onder andere: Vlaamse Gemeenschap, Vrind 2004/2005, hoofdstuk 6.2: Welzijn en diversiteit. Website: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, afdeling Bijzondere Jeugdbijstand. En: Direction 2

4 Dienst Strafrechtelijk Beleid van de Minister van Justitie op haar beurt staat in voor de publicatie van statistische gegevens over veroordelingen, opschortingen en interneringen 6. Ook buiten België worden statistische gegevens over gerechtelijke thema s gepubliceerd 7. Voor het burgerlijk jaar 2004 werden de gerechtelijke activiteitenstatistieken door de Cel Statistieken elektronisch ingezameld. De statistieken worden in samenspraak met de betrokken actoren, zoals de (hoofd)secretarissen, de systeembeheerders en de stafdienst ICT (FOD Justitie) opgemaakt en aangepast. Het lopend informaticaproject PHENIX 8 heeft onder andere als doelstelling het efficiënter aanmaken van gerechtelijke statistieken. Deze modernisering en rationalisering van de huidige informaticasystemen moet de opvolging van de elektronische dossiers doorheen de gerechtelijke keten realiseren. Op statistisch vlak kan de overschakeling verregaande implicaties teweegbrengen. Voorlopig kan de volledige draagwijdte van het project nog niet ingeschat worden. Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de volgende dienst: Federale Overheidsdienst Justitie Diensten van de Voorzitter Cel Statistieken Waterloolaan Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Versie augustus générale de l aide à la jeunesse, Ministère de la Communauté Française, Rapport d activités , 87 p. Website: Noot: cijfergegevens over de periode inbegrepen. 6 Dienst Strafrechtelijk Beleid, Statistisch Steunpunt, Statistische gegevens inzake veroordelingen, opschortingen, interneringen. 7 Raadpleeg daaromtrent de bijlage Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken op de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, klik op de link Cel Statistieken ). 8 Voor meer informatie omtrent PHENIX kan u terecht op de website van de FOD Justitie ( 3

5 Rubriekbespreking Onderstaand vindt u een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de gepubliceerde rubrieken en de daaromtrent in 2004 gehanteerde telwijzen. Sinds midden jaren 90 werd het nationale informaticaprogramma Mammoet gradueel geïmplementeerd in alle 9 Belgische politieparketten. Na het toevoegen van de applicatie statistiek kunnen bepaalde statistische gegevens automatisch gegenereerd worden. 10 Toch dienen voor enkele rubrieken nog steeds manuele tellingen 11 uitgevoerd te worden door de secretariaten. Uiteraard beïnvloedt deze werkwijze de betrouwbaarheid (kwaliteit) en kwantiteit van de gepubliceerde gegevens. Wij raden U dan ook aan onderstaande rubriekbespreking 12 nauwlettend te ontleden en te onthouden dat de betrokken statistische gegevens de activiteiten van de parketten bij de politierechtbanken weergegeven Nieuwe zaken 14 Betreft uitsluitend het aantal aanvankelijke processen-verbaal van rijkswacht of politie of elke andere eerste kennisgeving aan het politieparket tussen 1 januari en 31 december Navolgende P.V. s werden niet geteld. -Vereenvoudigde P.V. s op listing 15 Betreft uitsluitend listings overgemaakt aan het politieparket tussen 1 januari en 31 december Met betrekking tot deze rubriek zijn enkel statistische gegevens beschikbaar voor de arrondissementen die vereenvoudigde P.V. s op listing toepassen. - Informatieonderzoek 16 Betreft het aantal zaken 17 waarin in 2004 een informatieonderzoek werd gevoerd. Er werd met andere woorden geen onmiddellijke beslissing genomen in deze zaken. -Onmiddellijke beslissingen 18 Betreft het aantal zaken waarin onmiddellijk een beslissing werd genomen. Er werd voorafgaand aan de beslissing m.a.w. geen informatieonderzoek gevoerd. Het betreft de beslissingen: ter beschikking, VSBG 19, zonder gevolg, juridische voeging, onmiddellijke inning betaald 20 en manuele afhandeling In 2004 was in alle Belgische politieparketten, uitgezonderd Eupen, het informaticaprogramma Mammoet in gebruik. 10 Sinds 2000 werd de applicatie statistiek opgenomen in Mammoet. De applicatie 246 bevat codes die nodig zijn voor het berekenen van de statistieken. In applicatie 245 legt de stafdienst ICT de rubrieken vast (politieparketten kunnen hierin geen wijzigingen aanbrengen). Via applicatie 444 worden de statistische gegevens opgesteld. 11 In de rubriekbespreking wordt telkens per rubriek aangegeven hoe de gepubliceerde gegevens door de politieparketten verzameld werden, met name via een telling door de applicatie statistiek of via manuele telling. Statistische gegevens die niet via de queries kunnen gegenereerd worden, worden door de secretariaten via een inputscherm in de applicatie statistiek ingebracht. 12 Opgesteld op basis van de van toepassing zijnde wetsartikels en contacten met de secretariaten bij de politieparketten en de stafdienst ICT. 13 De statistische gegevens betreffen dus geen beleidsstatistieken. 14 Geteld via Mammoet. Deze statistische gegevens kunnen ook onmiddellijke inningen (zowel betaalde als niet-betaalde) en waarschuwingen bevatten indien deze P.V. s ingeschreven werden als zaak (afhankelijk van de werkwijze van de politieparketten). 15 Niet geteld via Mammoet. 16 Geteld via Mammoet. 17 Betreft het aantal zaken waarvan de beslissing informatieonderzoek genomen werd tijdens de statistische periode. De inschrijvingsdatum van de zaak is met andere woorden van geen belang. 18 Geteld via Mammoet. 19 VSBG: Verval Strafvordering door Betaling Geldboete. 20 Betreft bepaalde overtredingen van de wetten op het wegverkeer. Indien de boete niet binnen een bepaalde termijn wordt betaald aan de politie wordt het dossier overgemaakt aan het politieparket. Bij betaling wordt het dossier geseponeerd en als beslissing wordt onmiddellijke inning betaald ingevoerd. 21 Manuele afhandeling werd toegepast om, voordat dagvaardingen konden ingevoerd worden in Mammoet, een bundel terug te vinden. 4

6 - Voeging 22 Betreft het aantal zaken 23 dat in 2004 door het politieparket werd gevoegd bij andere zaken. -Tot beschikking overgemaakt 24 Betreft het aantal zaken 25 dat in 2004 door het politieparket wegens onbevoegdheid 26 tot beschikking werd overgemaakt. -Zonder gevolg 27 Betreft het aantal zaken 28 die in 2004 door het politieparket zonder gevolg werden geklasseerd. -Motivering van de seponering 29 Betreft het aantal zaken dat in 2004 door het politieparket zonder gevolg werd geklasseerd en waar een specifieke motivering 30 zonder gevolg werd aan gegeven. - Zaken waarin VSBG werd voorgesteld 31 VSBG houdt in dat door betaling van een geldboete de strafvordering vervallen wordt verklaard. Deze rubriek betreft het aantal zaken 32 waarin tussen 1 januari en 31 december 2004 één of meerdere VSBG s werden voorgesteld door het politieparket. - Zaken aan de onderzoeksrechter toegewezen 33 Betreft het aantal zaken die het politieparket tussen 1 januari en 31 december 2004 toewees aan een onderzoeksrechter. gerechtelijk onderzoek 34 Betreft het aantal zaken waarin tussen 1 januari en 31 december 2004 een onderzoeksrechter werd aangesteld. minionderzoek Geteld via Mammoet. Voeging maakt een statistisch einde aan de dochterzaak (de moederzaak is die zaak waar de dochterzaak wordt bij samengevoegd). In deze rubriek werden dochterzaken als teleenheid gehanteerd. De applicatie telt het aantal dochterzaken waarvan het veld gevoegd op J staat en de beslissingsdatum in de statistische periode valt. 23 De datum waarop samengevoegde zaken werden ingeschreven is van geen belang. 24 Geteld via Mammoet. Het ter beschikking overmaken van de zaak aan een ander gerechtelijk arrondissement of een andere rechtsmacht (voorbeeld correctioneel parket) maakt een statistisch einde aan de zaak. 25 Datum waarop de aanvankelijke P.V. werd overgemaakt aan het politieparket is van geen belang. 26 Territoriale onbevoegdheid: overmaken van de zaak aan procureur des Konings van het bevoegde arrondissement. Materiële onbevoegdheid: overmaken van de zaak aan de bevoegde rechtsmacht. 27 Geteld via Mammoet. Wanneer de zaak zonder gevolg wordt geklasseerd (geseponeerd), beslist het parket tot niet-vervolging of tot het afhandelen van de zaak via minnelijke schikking of bemiddeling. Het is de procureur des Konings die oordeelt over de opportuniteit van de vervolging en de motivering van de seponering aangeeft. (Wet van 12 maart 1998) 28 De datum waarop de aanvankelijke P.V. werd overgemaakt aan het politieparket is hier van geen belang. 29 Geteld via Mammoet. Indien geen motivering werd geregistreerd in Mammoet wordt de betrokken zaak uitsluitend geteld onder de rubriek zonder gevolg. Bijgevolg kan het totaal van de rubrieken motivering van de seponering verschillen van de rubriek zonder gevolg. 30 Officiële exhaustieve lijst met motiveringen zonder gevolg opgenomen in de omzendbrief nr. COL 12/98 van het College van Procureur-Generaals bij de hoven van beroep (bijlage 1). Te consulteren op de website van de FOD Justitie ( 31 Geteld via Mammoet. Het voorstel tot VSBG maakt geen statistisch einde aan de zaak. Bij betaling van de VSBG kan het politieparket overgaan tot het seponeren van de zaak. Deze rubriek heeft echter enkel betrekking op het aantal voorgestelde VSBG s en geeft bijgevolg enkel een beeld weer van de werklast verbonden aan deze voorgestelde VSBG s. 32 Betreft zowel zaken ingeschreven tijdens als vóór de statistische periode. 33 Betreft het aantal zaken waarin de beslissing tot het aanstellen van een onderzoeksrechter binnen de statistische periode valt. 34 Geteld via Mammoet. 35 Niet geteld via Mammoet. 5

7 Deze rubriek betreft het aantal zaken waarin tussen 1 januari en 31 december 2004 een minionderzoek werd gevorderd. Dit zijn zaken waarin slechts 1 onderzoeksmaatregel bij de onderzoeksrechter gevorderd werd. Bijvoorbeeld, registratie van telefoonnummers. Het minionderzoek is niet van toepassing voor huiszoeking, aanhoudingsmandaat of telefoontap. -Zaken gevorderd voor de Raadkamer, na toewijzing aan onderzoeksrechter 36 Betreft het aantal zaken dat in 2004 gevorderd werd voor de raadkamer (voorwaarde: zaak werd voordien 37 toegewezen aan een onderzoeksrechter). - Dagvaarding 38 Betreft dagvaardingen in zaken die voor de politierechtbank werden gebracht 39. Openbaar Ministerie 40 Betreft het aantal dossiers waarin de dagvaarding werd opgemaakt in 2004 door het openbaar ministerie. dossier burgerlijke belangen 41 Betreft het aantal dossiers inzake burgerlijke belangen waarin in 2004 de beslissing dagvaarding werd genomen. - Auteur van het aanvankelijk proces-verbaal 42 Betreft de verdeling van de aanvankelijke P.V. s naar hun auteurs. Opgelet! Betreft enkel P.V. s inzake dossiers die gedagvaard werden in De rubriek andere heeft onder meer betrekking op milieu -, luchtvaart - en spoorwegpolitie, klachten van andere ministeries, andere parketten, Ook rechtstreekse klachten werden onder de rubriek andere geteld. -Gedagvaarde personen Deze rubriek betreft de som 43 van de volgende rubrieken 44 : * beklaagden * geregistreerde benadeelden * getuigen * burgerlijk aansprakelijke partijen ( rechtspersonen) * burgerlijk aansprakelijke partijen ( natuurlijke personen) Opgelet! Elke gedagvaarde persoon wordt binnen 1 rubriek uniek geteld maar kan in meer dan 1 rubriek voorkomen. Bijvoorbeeld, gedagvaard als getuige en als geregistreerd benadeelde. -Bij vonnis beëindigde zaken Betreft het aantal zaken waarin in 2004 een eindvonnis 45 werd geveld. uitgesproken 46 Betreft het aantal zaken waarin in 2004 een burgerlijk -, verzet of gewoon vonnis of een vonnis ter voeging werd ingevoerd als beslissing. De zittingsdatum valt binnen de statistische periode Geteld via Mammoet. 37 Datum van beslissing aanstelling onderzoeksrechter is van geen belang. 38 Geteld via Mammoet. 39 Datum waarop zaak voor de politierechtbank wordt gebracht heeft geen belang. 40 Geteld via Mammoet. 41 Niet geteld via Mammoet. 42 Geteld via Mammoet. 43 Som gemaakt door de Cel Statistieken. 44 Onderstaande rubrieken werden geteld via Mammoet. 45 Burgerlijk vonnis, verzetvonnis, vonnis of vonnis voeging. Betreft geen tussenvonnissen. 46 Geteld via Mammoet. 47 Tel eenheid: zaak. Betreft uitsluitend zaken waarin tijdens de statistische periode een vonnis over de grond van de zaak werd genomen. 6

8 voeging 48 uitgesproken: betreft het aantal zaken die in 2004 door de politierechtbank werden gevoegd bij een andere zaak. 49 zaken: betreft het aantal zaken waarin in 2004 voeging werd uitgesproken door de politierechtbank (bij vonnis). 50 vonnissen: betreft het aantal vonnissen door de politierechtbank waarbij voeging werd uitgesproken. 51 veroordeling tot Betreft het aantal vonnissen 52 uitgesproken in 2004 waarin één of meerdere veroordelingen werden uitgesproken. hoofdgevangenisstraf: aantal vonnissen die de veroordeelde een (hoofd)gevangenisstraf opleggen. 53 vervangende gevangenisstraf: aantal vonnissen die de veroordeelde een vervangende gevangenisstraf opleggen (vonnissen bepalen dat bij niet-betaling van de door het vonnis opgelegde geldboete, de veroordeelde een gevangenisstraf kan worden opgelegd). 54 geldboete: aantal vonnissen die de veroordeelde een geldboete opleggen. 55 verval van het recht tot sturen: aantal vonnissen die uitspreken dat de veroordeelde voor een gespecificeerde periode 56 geen motorvoertuig mag besturen. 57 vrijspraak 58 Betreft het aantal vonnissen waarin in 2004 de beslissingen vrijspraak of vrijspraak ingevolge twijfel werden uitgesproken. vonnis waarbij verjaring wordt vastgesteld 59 Betreft het aantal vonnissen waarin in 2004 de beslissing uitdoving wegens verjaring werd uitgesproken. vonnis ingevolge verwijzing op grond van Taalwet Gerechtszaken 60 Betreft het aantal vonnissen die een zaak verwezen op basis van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. - Vonnis alvorens recht te doen 61 Betreft het aantal vonnissen uitgesproken in 2004 waarbij geen uitspraak werd gedaan over de grond van de zaak Opgestelde strafuitvoeringsdossiers (per veroordeelde) 63 Betreft het aantal straf uitvoeringsdossiers in 2004 opgemaakt door het politieparket Betreft voeging uitgesproken door de politierechtbank. 49 Geteld via Mammoet. De applicatie telt alle dochterzaken. 50 Geteld via Mammoet. De applicatie telt alle dochterzaken en moederzaken. Telt ook moederzaken die nog niet beëindigd werden aan de hand van een vonnis. 51 Geteld via Mammoet. De applicatie telt alle gevonniste moederzaken. 52 Betreft vonnissen over de grond van de zaak. 53 Geteld via Mammoet. Vonnis uitgesproken tijdens statistische periode. 54 Geteld via Mammoet. Vonnis uitgesproken tijdens statistische periode. 55 Geteld via Mammoet. Vonnis uitgesproken tijdens statistische periode. 56 Ten minste 8 dagen en ten hoogste 5 jaar. 57 Niet geteld via Mammoet. Vonnis uitgesproken tijdens statistische periode. 58 Geteld via Mammoet. Vonnis uitgesproken tijdens statistische periode. 59 Geteld via Mammoet. Vonnis uitgesproken tijdens statistische periode. 60 Niet geteld via Mammoet. Vonnis uitgesproken tijdens statistische periode. 61 Geteld via Mammoet. 62 Betreft het aantal zaken ter zitting waarvoor een beslissing vonnis en uitstel (sine die), verzetvonnis en uitstel (sine die) of burgerlijk vonnis en uitstel (sine die) werd genomen door de politierechtbank tijdens de statistische periode. Uitstel: zaak kan op de rechtsdag niet behandeld worden. Uitstel op vaste datum aanvragen door één of alle partijen of ambtshalve. 63 Geteld via Mammoet. Eén strafuitvoeringsdossier per veroordeelde en per uitgesproken straf. 7

9 hoofdgevangenisstraf 65 Betreft het aantal strafuitvoeringsdossiers waarbij de straf een gevangenisstraf inhoudt. vervangende gevangenisstraf 66 Betreft het aantal strafuitvoeringsdossiers waarbij de straf een geldboete inhoudt die bij nietbetaling kan omgezet worden in een gevangenisstraf. 67 rijverbod 68 Betreft het aantal strafuitvoeringsdossiers waarbij de straf een rijverbod inhoudt. -Strafuitvoering 69 seiningen 70 Betreft het aantal seiningen opgemaakt in 2004 door het politieparket in het kader van strafuitvoeringsdossiers. betekeningen 71 Betreft het aantal betekeningen 72 van vonnissen bij deurwaardersexploot Opgemaakte akten inzake geregistreerde benadeelden 74 Geregistreerde benadeelden zijn personen die verklaren schade, veroorzaakt door een misdrijf, te hebben geleden. Deze rubriek betreft het aantal akten hiervan, opgesteld in In beslaggenomen voertuigen 76 Betreft het aantal in 2004 in beslaggenomen voertuigen. -Onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs 77 Betreft het aantal rijbewijzen die in 2004 onmiddellijk werden ingetrokken door de rijkswacht of door de politiediensten op beslissing van de procureur des Konings. 64 Datum waarop de straf door de rechtbank werd uitgesproken is van geen belang. 65 Geteld via Mammoet. 66 Geteld via Mammoet. 67 Art , Strafwetboek. 68 Geteld via Mammoet. 69 Datum waarop de straf door de rechtbank werd uitgesproken is van geen belang. 70 Geteld via Mammoet. Betreft met name het aantal strafuitvoeringen waar het nummer van het centraal seiningsbureau opgevuld is in Mammoet. 71 Geteld via Mammoet. 72 Uitsluitend interne exploten waar het type betekening een vonnis is. 73 Niet uitsluitend betekeningen van vonnissen bij verstek. 74 Niet geteld via Mammoet. 75 Art. 5bis, Wet tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (12 maart 1998). 76 Kan geteld worden via Mammoet. Niet alle politieparketten maken echter gebruik van de applicatie 325 Overtuigingsstukken waaruit deze statistische data getrokken worden. 77 Geteld via Mammoet. Zie omzendbrief COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal Eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (te consulteren op de website van de FOD Justitie, 8

10 Schema statistische parameters Politieparket. Jaar (De statistische parameters zijn niet enkel op de nieuwe zaken berekend. Zij tellen het aantal handelingen tussen 1 januari en 31 december 2004, onafhankelijk of de zaak in 2004 nieuw was of niet). Nieuwe zaken in 2004 Vereenvoudigde P.V. s op listing in 2004 Onmiddellijke beslissingen Informatieonderzoek Tot beschikking Samenvoeging Zonder gevolg VSBG Zaken aan Onderzoeksrechter toegewezen Dagvaarding motivering Minionderzoek Gewoon gerechtelijk onderzoek Openbaar Ministerie Zaken gevorderd voor de Raadkamer Dossier burgerlijke belangen Andere PdK Arbeidsauditeur Krijgsauditeu PG Correctioneel parket Vreemd land Overige Auteur van het aanvankelijk P.V. Uitgesproken vonnissen Gedagvaarde personen Vonnissen alvorens recht te doen Eindvonnissen Samenvoeging Vrijspraak Verjaring Veroordeling Taalwet Gerechtszaken Uitgesproken Zaken Vonnissen Hoofdgevangenisstraf Vervangende gevangenisstraf Geldboete Verval tot het recht van sturen Opgestelde strafuitvoeringsdossiers 9

11 Nieuwe Vereen- Informatie Onmiddellijke Samen- Tot beschikking overgemaakt aan: Zonder voudigde Andere Arbeids- Procu- Correc- Vreemd PV's op Procureur reur- tioneel Overige zaken listing onderzoek beslissingen voeging des Konings auditeur Generaal parket land gevolg RESSORT ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal RESSORT BRUSSEL BRUSSEL HALLE VILVOORDE LEUVEN NIJVEL Totaal RESSORT GENT DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal RESSORT LUIK EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal RESSORT BERGEN CHARLEROI BERGEN * DOORNIK Totaal HET RIJK * In 2004 kon het politieparket van Bergen niet al hun zaken registreren in het nationale informaticasysteem. Daarom werd beslist deze onvolledige statistieken niet te publiceren. 10

12 Motivering van de seponering Overmaken aan de ambtenaar belast met het opleggen van administratieve gelden stand Am- nes- tie Afwezigheid van voorgaanden Beperkte maatschappelijke weerslag Seining van de dader Nadeel gering Gebrek aan klacht Geen misdrijf Houding van het slachtoffer Im- Klacht- muni- teit af- Kracht van gewijsde Jeug-dige leeftijd RESSORT ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal RESSORT BRUSSEL BRUSSEL HALLE VILVOORDE LEUVEN NIJVEL Totaal RESSORT GENT DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal RESSORT LUIK EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal RESSORT BERGEN CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

13 Motivering van de seponering ningsgrond Onvoldoende bewijzen Dader onbekend Onbevoegdheid nationale vervolgingsorgan en en rechtsmachten Overlijden van de dader Pretoriaanse probatie Andere prioriteiten bij vervolgings- en opsporingsbeleid Te weinig recherche- capaciteit Toestand geregu- lariseerd Misdrijf van relationele aard Strafuitsluitende verscho- RESSORT ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal RESSORT BRUSSEL BRUSSEL HALLE VILVOORDE LEUVEN NIJVEL Totaal RESSORT GENT DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal RESSORT LUIK EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal RESSORT BERGEN CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

14 Geen motief Zaken waarin VSBG werd voorgesteld Redelijke termijn vervolging overschreden Motivering van de seponering Toevallige feiten met oorzaak in specifieke omstandigheden Vergoeding van het slachtoffer Verjaring Wanverhouding gevolgen van strafvorderingmaatschappelijke verstoring Zaken aan de onderzoeksrechter toegewezen. Gewoon gerechtelijk onderzoek Zaken aan de onderzoeksrechter toegewezen waarvan Raadkamer (K.I.) RESSORT ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal RESSORT BRUSSEL BRUSSEL HALLE VILVOORDE LEUVEN NIJVEL Totaal RESSORT GENT DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal RESSORT LUIK EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal RESSORT BERGEN CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

15 Openbaar Dossier Auteur van het aanvankelijk proces- Gedagvaarde personen verbaal In verdenking Gere- Burgerlijk Burgerlijk Dagvaarding. Ministerie burgerlijke belangen Lokale politie Federale politie Andere gestelden gistreerde benadeelden Getuigen aansprakelijke aansprakelijke partijen partijen (rechts- (natuurlijke personen) personen) RESSORT ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal RESSORT BRUSSEL BRUSSEL HALLE VILVOORDE LEUVEN NIJVEL Totaal RESSORT GENT DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal RESSORT LUIK EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal RESSORT BERGEN CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

16 Bij vonnis beeïndigde zaken. Vonnis over grond van de zaak Uitge- Samenvoeging Veroordeling tot: Vrij- Uitge- Von-nissen Hoofd- Vervangende Geld- Verval van het Zaken gevan- gevange- recht tot sproken sproken genisstraf nisstraf boete sturen spraak RESSORT ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal RESSORT BRUSSEL BRUSSEL HALLE VILVOORDE LEUVEN NIJVEL Totaal RESSORT GENT DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal RESSORT LUIK EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal RESSORT BERGEN CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

17 Bij vonnis beëindigde zaken Vonnis waarbij Vonnis ingevolge verwijzing op verjaring wordt grond van Taalwet vastgesteld Gerechtszaken Vonnis alvorens recht te doen Opgestelde strafuitvoeringsdossiers (per veroordeelde) Uitgevoerde hoofdgevan-genisstraf Uitgevoerde vervangende gevangenisstraf Uitgevoerd rijverbod RESSORT ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal RESSORT BRUSSEL BRUSSEL HALLE VILVOORDE LEUVEN NIJVEL Totaal RESSORT GENT DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal RESSORT LUIK EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal RESSORT BERGEN CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

18 Strafuitvoering Administratieve bedrijvigheid van het parket Seiningen Opgemaakte akten Betekeningen inzake geregistreerde Inbeslaggenomen Onmiddelijke intrekkingen van het benadeelden voertuigen rijbewijs RESSORT ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT HASSELT TONGEREN Totaal RESSORT BRUSSEL BRUSSEL HALLE VILVOORDE LEUVEN NIJVEL Totaal RESSORT GENT DENDERMONDE GENT OUDENAARDE BRUGGE IEPER KORTRIJK VEURNE Totaal RESSORT LUIK EUPEN HOEI LUIK VERVIERS AARLEN MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMEN Totaal RESSORT BERGEN CHARLEROI BERGEN DOORNIK Totaal HET RIJK

19 Verantwoordelijke uitgever: A. Bourlet / Waterloolaan, 115 / 1000 Brussel D/2005/7951/NL/281 Diensten van de Voorzitter Cel Statistieken Waterloolaan Brussel Tel: 02/ Federale Overheidsdienst Justitie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Politieparket Met dank

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van koophandel

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van Koophandel

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015 Rechtbanken van Koophandel Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van koophandel en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2016

Politierechtbanken. Gegevens 2016 Politierechtbanken Gegevens 2016 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2015

Politierechtbanken. Gegevens 2015 Politierechtbanken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4 HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 2013 2014 Input Hangende zaken op 1/1 9.682 9.856 9.408 Nieuw ingeleide zaken 3.973 3.821 3.737 Totaal 13.655 13.677 13.145 Tussenarresten 605 586 514 Output Eindarresten

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2015

Politierechtbanken. Gegevens 2015 Politierechtbanken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2005 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers Gegevens 2016 Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van eerste aanleg (correctionele griffie) en de FOD Justitie (Stafdienst

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Strategische doelstelling

Strategische doelstelling Naar een nieuw Openbaar Ministerie in samenspraak met de politie Strategische doelstelling Een strafrechtelijk optreden moet maatschappelijk relevant zijn D.w.z. : Beteugeling strafbaar feit: I Binnen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Rechtbanken van eerste aanleg, jeugd zaken

Rechtbanken van eerste aanleg, jeugd zaken Gegevens 2015 Rechtbanken van eerste aanleg, jeugd zaken Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2015 Jeugdgriffie (Protectionele zaken) Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van eerste aanleg (jeugdgriffie)

Nadere informatie

Handhavingsstatistieken 2008

Handhavingsstatistieken 2008 Handhavingsstatistieken 28 1 D/211/779/76 Auteur: François Vlaminck BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, Brussel 211 2 3 Inhoud Inleiding Vaststellingen door politiediensten: Opgestelde onmiddellijke

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Familie zaken

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Familie zaken Gegevens 2016 Rechtbanken van eerste aanleg Familie zaken Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2016 Met dank aan het personeel van de rechtbank van eerste aanleg familiegriffie en de stafdienst ICT (FOD

Nadere informatie

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Federale Overheidsdienst Justitie Diensten

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke zaken

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke zaken Gegevens 2016 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke zaken Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2016 Met dank aan het personeel van de rechtbank van eerste aanleg burgerlijke griffie en de stafdienst

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Statistische analyses als grondslag beleid OM

Statistische analyses als grondslag beleid OM Voorpagina Reflecties over de verticale integratie tussen de politioneel geregistreerde criminaliteit en de parketstatistieken Ellen Van Dael, coördinator statistisch analisten Wim De Bruycker, technisch

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INLEIDING 4

VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL 5 TREFWOORDENLIJST 13 KAART HOVEN VAN BEROEP 16 Kaart Hof van Beroep Antwerpen 17 Kaart Hof van Beroep Brussel 18 Kaart Hof van Beroep Gent 19 Kaart Hof

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke en familie zaken

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke en familie zaken Gegevens 2015 Rechtbanken van eerste aanleg Burgerlijke en familie zaken Rechtbanken van eerste aanleg Jaar 2015 Burgerlijke griffie Met dank aan het personeel van de rechtbank van eerste aanleg burgerlijke

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Handhavingsstatistieken 2010

Handhavingsstatistieken 2010 Handhavingsstatistieken 2010 1 D/2012/0779/5 Auteur: François Vlaminck Verantwoordelijk uitgever: Karin Genoe BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, Brussel 2012 2 Inhoud Inleiding Vaststellingen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Jan VAN DROOGBROECK De extern accountant en extern belastingconsulent is overeenkomstig

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Probatie U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar is met een criminele straf van maximum

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014 Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 1 Nr. : 75/2014 Rep. : 1855 BESCHIKKING Wij, T. HEEREN, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, bijgestaan door dhr. Y. KIELICH,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JUNI 2015 P.15.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0641.N S. B., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Fouad Marchouh, advocaat bij de balie te Tongeren. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

Aangifte bij de politie

Aangifte bij de politie U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen om

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk U bent veroordeeld U BENT STRAFRECHTELIJK VEROORDEELD De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding 3

Inleiding. Inleiding 3 Inleiding U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhandelen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de boodschap dat het parket de aanhouding van zijn

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk FOD Justitie De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2002 Met dank aan

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 14 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1103.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, verzoeker tot vernietiging van een vonnis, eiser, inzake van M V, beklaagde.

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Justitie in cijfers 2011

Justitie in cijfers 2011 Justitie in cijfers 2011 VOORWOORD Net zoals de voorbije jaren werkten verschillende justitiële diensten samen om u aan de hand van relevante en recente cijfergegevens een overzicht van het budget, de

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk FOD Justitie De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2001 Met dank aan

Nadere informatie

Blauwdruk van de justitiehervorming definitief vastgelegd

Blauwdruk van de justitiehervorming definitief vastgelegd Blauwdruk van de justitiehervorming definitief vastgelegd Recht zal worden gesproken in 12 arrondissementen met meer autonomie Meer dan twintig jaar wordt er gesproken over de justitiehervorming. Sinds

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 201 Info op 0 november 2016 Wat vooraf ging Als gevolg van het treinongeval werd een gerechtelijk onderzoek geopend bij

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

Justitie in cijfers 2010

Justitie in cijfers 2010 Justitie in cijfers 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0 15 2033 Anvers V 1296 3 305 305 0 12 1616 Anvers

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken Wet Potpourri II FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing

Nadere informatie