Opslag Gevaarlijke stoffen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opslag Gevaarlijke stoffen"

Transcriptie

1 Opslag Gevaarlijke stoffen CPR / PGS Wet of richtlijn? Inhoudsopgave Inleiding Wetgeving CPR naar PGS Wijzigingen Etikettering & verpakkingscategorieën Ondergrenzen Diverse bepalingen Stappenplan Tot

2 Inleiding Waarom regels voor de opslag van chemicaliën? Zijn de CPR en PGS richtlijnen wetgeving? Inleiding

3 Wetgeving Arbowet Algemene zorgplicht Arbobesluit Ongewilde gebeurtenissen Activiteitenbesluit (1 jan 2008) 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' Geheel of gedeeltelijk van toepassing Type A, B en C bedrijven aim.vrom.nl

4 Van CPR naar PGS CPR wordt geleidelijk vervangen door PGS PGS 15 vervangt: CPR 15-1 (1989) Opslag gev. St. (0-10 ton) CPR 15-2 (1993) Opslag gev. St. > 10 ton CPR 15-3 (1990) Opslag bestrijdingsmiddelen (> 400 kg) Leidraad vergunningverlening gev. st. bij stuwadoorsbedrijven CPR 11-6 hfdst. 8 Opslag van gevulde spuitbussen (propaan, butaan en dimethyl ether als drijfgas

5 Opslag volgens CPR 15-1 Licht ontvlambaar en zeer licht ontvlambaar Oxyderende stoffen Toxische stoffen/zeer toxische stoffen Schadelijke stoffen Irriterende stoffen Corrosieve stoffen Totaal > 25 kg of liter: veiligheidskast (> 30 min) Wijzigingen (1) Indeling is gebaseerd op ADR i.p.v. op WMS. Daarom beter inpasbaar in transportlogistiek (mogelijk minder leuk voor eindgebruikers). ik Richtlijn geldt (deels) niet meer voor schadelijke en irriterende stoffen. Enkele categorieën stoffen zijn toegevoegd. 25 kg of liter is anders geworden: afhankelijk van de categorie kg. Hogere eisen aan de brandbeveiligings-installaties. g Productopvangcapaciteit (lekbakken).

6 Wijzigingen (2) Meer keuzevrijheden voor het bedrijf o.a. door gelijkwaardigheidsbeginsel. g g Onderscheid in handhaver: WM en A.I. Veiligheidsinformatiebladen: voor gebruikers geldt een haalplicht i.p.v. een brengplicht (door de leverancier) ADR <> WMS Indeling is gebaseerd op vervoerswetgeving ADR i.p.v. WMS ADR = Accord européen relatief aux transports internationaux de marchandises Dangereuses par Route)

7 Vergelijking grenzen voor giftigheidsklassen Giftigheid/groep LD 50 mg/kg oraal LD 50 mg/kg via de huid ADR (PGS-15) Zeer giftig I Giftig II Zwak III Wms (CPR-15) Zeer vergiftig Vergiftig schadelijk ARIE Extreem toxisch Toxisch < (was: vast vlb) < < 1 diverse waardes < 50 (was 40) (was ) < LC 50 mg/l inademing (4 h) < 0,5 0,2 2 (was 0,5 2) 2-4 (was 2 10) < 0,25 0, < 2 < 0,020 (4 uurs) < 20 gekoppeld aan grenswaarden afh. van lagere LC en van agg.toestand Globally Harmonized System GHS 1 < 5 Fataal bij inname Fataal bij inname Giftig bij inname Schadelijk bij inname 5 > 5000 Kan schadelijk zijn

8 Indeling in brandbaarheidsklassen EU (WMS) Vlampunt ( 0 C) GHS ADR klasse 3 Ko zeer licht-ontvl < 0 en kp < 35 R12 1 < 23 en kp < 35 VG I < 23 en kp < 35 K1 licht-ontvlambaar vl.p.< 0 en kp > 35 R11 of vl.p. 0 < < 21 2 < 23 VG II < 23 K2 ontvlambaar VG III (was R10 61) K Ondergrenzen tabel 3 Bij overschrijding is PGS-15 van toepassing Alle klassen en CMR-stoffen met verp.gr I: 1 kg of l 2 Spuitbussen: 50 kg of l 2 Gasflessen: 115 liter waterinhoud 3 Brandbare vl. 25 kg of l (dealen: 1 l per m 2 van een werkruimte) 4.1 t/m 4.3 Br.stoffen 50 kg of l 5.1 Oxiderende st: 50 kg of l 5.2 Oxiderende peroxiden: Bepaalde categorieën tot max kg. Voor de overige geldt de PGS15 niet, maar PCR-3). 6.1 Giftige stoffen: 50 kg of l 6.2 Ziekenhuisafval en diagn. monsters: 50 kg of l 8 Bijtende stoffen: 250 kg of l 9 Diverse (m.u.v. ggo s): 250 kg of l Totaal 50 kg of l (voor 8 en 9: 250 kg of l). Bij CPR liter of kg voor 6 categorieën samen.

9 Diverse bepalingen uit PGS 15 De grenzen tussen de verschillende categorieën in ADR en WMS zijn niet gelijk. Verandering van de vlampuntgrenzen van C uit de WMS naar (was 61) 0 C uit het ADR heeft nauwelijks gevolgen. Grootste deel van producten uit het bedrijfsleven zijn Xn of Xi. Deze hoeven niet meer in een PGS 15 opslag. Zie echter volgende sheet: een deel van de schadelijke stoffen (WMS) valt in de PGS 15 categorie van ADR. Deze hebben Xn op het WMS etiket maar vallen toch onder ADR klasse 6.1 verpakkingsgroep III. Voor irriterende stoffen geldt hetzelfde: 20 % van de stoffen met een Xi op het gebruiksetiket (WMS) valt onder ADR klasse 8 (bijtend). Diverse bepalingen uit PGS 15 Vakbekwaamheid: voor opslagen > kg moet een deskundige aanwezig zijn en aantoonbare deskundigheid bezitten. VIB s: WMS kent een brengplicht voor de leverende partij (producenten). PGS 15 kent een haalplicht voor de gebruikers en opslagbedrijven > kg journaal en registratie mn bedoeld voor externe hulpverleners.

10 Werkvoorraad Hoeveelheid die direct nodig is voor een activiteit. it it Grootte is afgestemd op verbruik binnen één dag of batch. Als werkvoorraad > 50 l dan vloeistofdichte lekbak Laskar met gasflessen wordt gezien als werkvoorraad. veiligheidsafstanden PGS 15 Tot inrichtinsgrens Afhankelijk van WBDBO 0 m bij 60 min. 5 m bij 30 min. 10 m bij 0 min. Activiteitenbesluit Tot woning of kwetsbare objecten Bijv. 20 meter 8 meter bij verp. producten

11 Stappenplan opslag gevaarlijke stoffen 1. Productinventarisatie: bepalen van de juiste voorraad. Op basis van de ADR 2. Ben ik vergunningspichtig? Activiteitenbesluit (type A, B of C bedrijf) BRZO / gpbv installatie (IPPC- bedrijven) 3. Welke opslag richtlijn (PGS reeks) is van toepassing. 4. Voer in overleg uit. Tot Slot

12 Goed beleid steunt op normen maar gedijt bij betrokkenheid BBS Betrokkenheid Beleid 23

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten Pagina 1 VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17 Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemerkingen Coördinator Audit Jaarverslag Vlarebo 17. Gevaarlijke producten Voor de toepassing van deze rubriek worden

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Wat is ARIE? Hoe werkt de webapplicatie ARIE aanwijzing? Ga naar www.rivm.nl/arie, u krijgt dan het volgende scherm:

Wat is ARIE? Hoe werkt de webapplicatie ARIE aanwijzing? Ga naar www.rivm.nl/arie, u krijgt dan het volgende scherm: Wat is ARIE? Bedrijven die vallen onder de ARIE-regeling hebben veel gevaarlijke stoffen in huis, maar de effecten van een ongeval met een gevaarlijke stof blijven binnen de poort. Dit betekent dat vooral

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Standpunt Arbeidsinspectie betreffende UN-gekeurde verpakkingen en verpakkingen onder het LQ-regime Samenvatting Dit standpunt is

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16 Autogas (LPG) Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Kinderwens, zwanger en stoffen op het werk

Kinderwens, zwanger en stoffen op het werk Kinderwens, zwanger en stoffen op het werk Met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de periode 2003-2007 ondernemers

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie