Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs"

Transcriptie

1 .. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs Een kleine analyse van het wiskunde onderwijs binnen twee generaties. door Liesbeth van der Plas-Eskes 1 Rekenvaardigheid in verband met wiskunde Het belang van breukenvaardigheid voor wiskunde en natuurkunde Wat is de oorzaak van de geringe rekenvaardigheid van de brugklasser? Rekenen in de brugklas Enige neveneffecten van de cito-toets. 6 2 Het algebra probleem Moeder s intensieve wekelijkse algebra training in de brugklas Dochter s twee of drie weekjes algebra in de brugklas De noodzaak van algebra in de onderbouw 19 3 Het meetkunde probleem Moeder s brugklas meetkunde boek Meetkunde in de brugklas-boeken van dochter Het nut van meetkunde in de brugklas 28 4 Nederlandse kinderen goed in wiskunde? De PISA-toets nader bekeken Inleiding Feiten De PISA wiskunde test nader geanalyseerd Conclusie 38 5 Slotopmerkingen en conclusies Waarom moest ik dat vroeger allemaal leren? Ik doe er nu toch niets meer mee Waarom zijn er te weinig wiskunde en natuurkunde studenten? Waarom zijn de huidige schoolboeken niet goed voor VWO-leerlingen? Met het oog op de toekomst 41 Bronvermelding 43 Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 1

2 2 C 2008 Liesbeth van der Plas

3 1 Rekenvaardigheid in verband met wiskunde 1.1 Het belang van breukenvaardigheid voor wiskunde en natuurkunde Zonder goede breukenvaardigheid kom je met algebra niet verder dan een beetje optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Neem als voorbeeld de volgende eenvoudige deelsom: 6ab 3a = 2b Een leerling is hier nog lang niet aan toe als hij het volgende gewone rekensommetje niet uit zijn hoofd kan uitrekenen: = 2 7 = 14 Hij begrijpt dan nog niet dat de tienen tegen elkaar wegvallen en dat een breukstreep niets anders is dan een deelstreep. Nog een voorbeeld: 2 5a + 3 7b = 14b 35ab + 15a 15a + 14b = 35ab 35ab = = Als een kind niet in staat is om het getalsommetje probleemloos uit te rekenen, is de algebra opgave ook nog veel te hoog gegrepen. In het basisonderwijs wordt te weinig gerekend en geoefend met breukensommetjes. De belangrijkste oorzaak hiervan is de invoering van het rekenmachientje in het onderwijs en de hierdoor algemeen ontstane misvatting dat het eindeloos oefenen van sommetjes ouderwets en onnodig zou zijn, ja zelfs zou getuigen van een zekere boosaardigheid ten aanzien van de leerling. Een rekenmachientje is immers goed voor automatismen, een kind moet goed worden in inzicht. Het wrange is echter dat rekenkundig inzicht alleen kan worden verkregen indien er eerst een degelijke basisvaardigheid bestaat in de automatismen van het optellen en vermenigvuldigen. Deze automatismen zijn een absolute voorwaarde voor het verwerven van enig rekenkundig begrip. Zoals je geen violist kunt worden zonder dat je eerst uren hebt geoefend in het zuiver en goed aanstrijken van de vier snaren, zoals je geen voetballer kunt worden als je niet eerst eindeloos hebt lopen pingelen en schieten, zo kun je je geen rekenkundig inzicht verwerven als je je niet eerst de automatismen van het optellen en aftrekken hebt eigen gemaakt. Voor alle vakken geldt dat men zich eerst een groot aantal domme automatismen moet eigen maken voordat men met behulp van deze basisvaardigheden creatief en met inzicht kan gaan werken. Voor die tijd ontbreekt eenvoudigweg het gereedschap. Het idee dat een rekenmachientje het vele oefenen onnodig heeft gemaakt, berust op een groot en fataal misverstand. Voordat je echt aan algebra kunt beginnen moet je eerst op de basisschool goed hebben leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, eerst gewoon, daarna met breuken. Zo niet, dan is algebra bij voorbaat al abracadabra. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 3

4 1.2 Wat is de oorzaak van de geringe rekenvaardigheid van de brugklasser? De geringe rekenvaardigheid van de startende brugklasser heeft een aantal oorzaken. 1. Het eindeloos opzeggen en herhalen van de tafels wordt gezien als ouderwets. Het eindeloos opzeggen en herhalen van de tafels wordt gezien als ouderwets en uit de tijd, ja zelfs als een soort plagen van de leerling. Deze mag immers later toch een rekenmachientje gebruiken. Door deze algemeen heersende opvatting beheerst de gemiddelde brugklasser de tafels onvoldoende. 2. Het veelvuldig oefenen van gelijksoortige sommetjes wordt gezien als dom en onnodig. Het systematisch herhalen en oefenen van gelijksoortige sommetjes maakt dat kinderen op een gegeven moment iets zonder nadenken kunnen uitrekenen. Dit wordt gezien als dom en ondidactisch en volstrekt uit de tijd. Computers en rekenmachientjes zijn goed voor het platte rekenwerk. Een kind mag zich, als het om rekenen gaat, geen automatismen eigen maken. Deze algemeen heersende opvatting, vaak onuitgesproken maar toch zeer duidelijk aanwezig, maakt dat er te weinig wordt geoefend, vooral met breukensommetjes. De nadruk wordt vooral gelegd op inzicht. Men beseft daarbij onvoldoende dat inzicht pas ontstaat na heel veel oefenen. Door het herhaald oefenen van veel sommetjes van dezelfde soort ontstaat langzamerhand inzicht in het hoe en waarom van de berekening. 3. De Cito-toets bevat geen echte breukensommen. Om alle breukenvragen van de Cito-toets foutloos te kunnen beantwoorden hoeft een kind feitelijk alleen te weten wat 1 5 betekent en dat 1 5 taartpunt groter is dan 1 10 taartpunt. Gewoon de berekening laten zien van sommetjes zoals: wordt niet gevraagd. Doordat de Cito-toets alleen meerkeuzevragen bevat worden berekeningen bij voorbaat al nooit verlangd, maar zelfs meerkeuzevragen over dit soort sommen ontbreken geheel. Zoals dat gaat met proefwerken in het algemeen en al helemaal bij een toets met zoveel impact als de Cito-toets, stelt de gemiddelde school zijn onderwijs hierop af. Bedoeld of onbedoeld, want de meest gebruikte schoolboeken bevatten ook veel te weinig oefenmateriaal. 4. De rekenmethoden van het basisonderwijs bevatten te weinig basis-oefenmateriaal. We bekijken de meest gebruikte oefenstof voor het tweede semester van groep 8, te weten: Alles telt, leerlinlingenboek 8b Maatschrift 8A bij Alles telt Werkschrift 8 bij Alles telt De wereld in getallen, groep 8, Rekenboek b Als een leerling alle sommen zou maken van het bovenstaande lijstje, dan maakt hij in totaal slechts een zeer klein aantal sommetjes die echt van belang zijn voor algebra, te weten: noemers gelijk maken en teller x teller gedeeld door noemer x noemer. Hieronder de aantallen: noemers gelijk maken : 10 sommetjes totaal in alles van Alles telt 30 sommetjes in De wereld in getallen teller x teller gedeeld door noemer x noemer : 5 sommetjes in toaal in alles van Alles telt 0 sommetjes in De wereld in getallen In totaal zijn dit 45 kleine sommetjes (niet 45 rijtjes, maar 45 losse sommetjes) in een half jaar! Het laatste half jaar wel te verstaan. Met de opgedane kennis van deze 45 sommetjes stapt het kind onwetend naar de brugklas, volstrekt niet toegerust met de basisvaardigheden die nodig zijn om aan echte wiskunde (algebra en Euclidische meetkunde) te kunnen beginnen. 5. De breukenvaardigheid van de gemiddelde leraar in het basisonderwijs is onvoldoende. 4 C 2008 Liesbeth van der Plas

5 1.3 Rekenen in de brugklas We bekijken het meest gebruikte boek Getal en Ruimte om te achterhalen wat er in de brugklas gedaan wordt aan het voor wiskunde ernstige hiaat in breukenvaardigheid. De twee brugklasboeken bevatten slechts één paragraaf, namelijk 2.2 Breuken, waarin wordt geoefend met elementaire basissommetjes, namelijk in de opgaven 14 t/m 27. Hieronder een paar voorbeelden (onderdelen van respectievelijk de opgaven 19, 22 en 26): Dat was alles over breuken, alleen 2.2. Dit betekent dat de leerlingen slechts ongeveer een weekje oefenen met breuken. Daarna wordt tot aan het einde van de brugklas niets meer aan dit onderwerp gedaan. Heel af en toe verschijnt er wel tussen andere sommetjes door een opgave waarin een of twee breukgetallen voorkomen, maar van structureel en herhaald oefenen in geen sprake. In de tweede klas hebben de leerlingen nog steeds onvoldoende basiskennis om echt met algebra te kunnen beginnen. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 5

6 1.4 Enige neveneffecten van de cito-toets. We bekijken de cito-toets van 2007, ofwel de Eindtoets Basisonderwijs Groep 8. De toets bestaat, als het om rekenen gaat, in totaal uit 60 vragen verdeeld over de drie toetsdagen. Van deze 60 vragen zijn er 10 die iets met breuken te maken hebben. Als een leerling weet hoe 1 4 taartpunt er uit ziet, en hoe 1 5 taartpunt er ongeveer uitziet, dan kan hij 6 van de 10 breuken-vragen goed beantwoorden. Als hij dan ook nog weet dat 0,031 gelijk is aan , dan levert hem dit weer twee goede breuk-antwoorden op. Bij rekenen 2 vraag 18 moet hij weten dat hetzelfde is als 500 : 200. Bij rekenen 3 vraag 3 en vraag 19 moet hij 4 weten dat 10 = 2 5. Samenvattend moet de leerling bij het verlaten van de basisschool de onderstaande vier feitjes weten over breuken voor een foutloze toets. Wijs 1 4 taartpunt aan en 1 10 taartpunt. Is 1 4 kleiner of groter dan 1 6? Is 0,031 gelijk aan of gelijk aan 100? betekent 500 : 200 en 4 10 = 2 5 Zelfs zonder deze geringe breukenkennis mist een leerling slechts 10 van de 60 rekenvragen en kan hij nog met gemak naar het VWO. We vergelijken dit voor de grap eens met iets heel anders. In het huis van mijn grootvader, ooit het hoofd van een lagere school in Noordwijk, vond ik op zolder het volgende boekje uit 1918: Mijn Examen, opgaven van de toelatings-examens voor hoogere burgerscholen en gymnasia Ik pik er maar drie sommetjes uit als voorbeeld (bladzijde 52 opgave 9,11 en 15): De som van twee getallen is 100,2792. Vermindert men het eene getal met 2,4592 en vermeerdert men het andere met 4,716, dan krijgt men twee getallen, waarvan het eerste 5 / 9 x zoo groot is als het tweede. Bereken die getallen. Bereken: Bereken: 4 1 /4 2 : ( /2 2 1 /4 1 2 /7 ) 13 2 /3 4 0, 1875 ha 2187, 5 dg cm 3 1 / 8 hg / 3 + 0, 5 : 0, 875 0, km 5, 4 dm cl 6, 5 hl Je gelooft het niet. Dit komt uit een tijd waar we waarschijnlijk echt niet naar terug willen... In de huidige tijd van computers en rekenmachientjes lijkt het inderdaad iets zinvoller om iets meer te doen aan natuurkunde proefjes en aan denk-reken-puzzeltjes. Maar om even terug te keren naar de moderne eisen voor toelating tot hogere burgerscholen. Het doel van de cito-toets is om de leerling straks op de juiste plek te krijgen. Dit doel zal de toets, neem ik aan, bereiken dus kan gezegd worden dat zij aan haar doel beantwoordt. Maar door de enorme invloed die de cito-toets in de loop der jaren heeft gekregen komt er een zeer bedenkelijk neveneffect naar voren. De toets bepaalt voor een belangrijk deel het soort sommetjes dat op de scholen geoefend wordt. Op dit moment kan een kind dat totaal geen kennis of inzicht in breuken heeft toch goed scoren. Zoals de eisen uit 1918 laten zien, hebben wij de tijden drastisch veranderd. Het lijkt met toch echter duidelijk dat een jong kind een paar dingen wél degelijk en goed moet leren om in het moderne leven verder te kunnen en om zijn denkvermogen te ontwikkelen. Hierbij denk ik onder meer aan: Het zeer goed kennen van de tafels. Het met gemak kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van twee breuken. 6 C 2008 Liesbeth van der Plas

7 In de cito-toets wordt nooit gevraagd om gewoon twee eenvoudige breuken met ongelijke noemer bij elkaar op te tellen. Geen enkele vraag ziet er bijvoorbeeld uit als: Bereken: Bereken: Bereken: Bereken: : 43 7 Het zou wellicht een goed idee zijn als het CITO in de toekomst vragen zoals bovenstaande veelvuldig gaat stellen zodat de cito-score duidelijk het verschil laat zien tussen leerlingen die wél en leerlingen die níét in staat zijn om twee breuken bij elkaar op te tellen of met elkaar te vermenigvuldigen. Op die manier kan het onbedoelde schadelijke neveneffect van de cito-toets worden omgezet in een zeer krachtig en positief middel om het onderwijs te verbeteren. Leraren en leerlingen in het basisonderwijs zullen dan namelijk automatisch weer leren omgaan met breuken. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 7

8 8 C 2008 Liesbeth van der Plas

9 2 Het algebra probleem 2.1 Moeder s intensieve wekelijkse algebra training in de brugklas Rond 1965 werd er een paar keer per week intensief geoefend met algebra. Door de nu volgende bladzijden uit het algebra brugklasboek goed te bekijken (inzoomen met het vergrootglas), zal duidelijk worden dat de moeders van nu aan het einde van de eerste klas al een zeer grote vaardigheid hadden opgebouwd in het rekenen met letters en een goed inzicht hadden verworven in het hoe en waarom van algebra. P.Wijdenes, beknopte algebra I week 1 Waarom rekenen met letters? Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 9

10 week 2 a = 2, b = 3, c = 5, d = 7 week 3 a = 3 substitueren in 4abc 2d 2 substitueren in 3 + (a 3 2a)(a 3 + 4) week 4 gelijksoortige termen aanwijzen week 5 a = 2, b = 1, c = 3, z = 0 substitueren in a 2 b 2 (a + b + z)2 a 2 b 2 (b + c z) 2 10 C 2008 Liesbeth van der Plas

11 week 6 week 7 haakjes wegwerken (6p 2q r) (3p 2 q 2 r 2 ) haakjes wegwerken pq(p 3 q 3 + p 2 q 2 4) week p3 q 5 16 pq3 week 9 25cd 4 x 3 40c 2 d 3 Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 11

12 week 10 x 3y + 3y x + x2 + y 2 xy week 11 schrijven als produkt 5a 5 10a 4 b 2 15a 3 b 3 week 12 haakjes weg 4a 2 bc(5a + 7b 2 + 4c 2 ) week 13 ( ) p 2abc 3m 2 n 3 12 C 2008 Liesbeth van der Plas

13 week 14 uit het hoofd 9p p 2 p 2 week 15 +4x 2 y + 6z = () week 16 [ { (a + 2b) + (3c d)} + 3d] week 17 3p(2p 2 pq) Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 13

14 week 18 p 2 (p 2 3p + 5) 4p( p 2 + 8p 9) + 7(3p p 8) week 19 (3p 2q) 2 week 20 Ontbind uit het hoofd: a(b + c) + (b + c) week 21 ( a 2 ) 2 ( b 2 ) 2 ( c 2 ) 4 a 3 b 4 c 5 14 C 2008 Liesbeth van der Plas

15 week 22 (6a 4 17a 3 b + 17a 2 b 2 6ab 3 + 6b 4 ) : (3a 2 4ab 2b 2 ) week 23 x 5 = 1 5 week 24 x + 3x 9 5 = 4 5x 12 3 week 25 (a + b)x + (a b)x = a 2 Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 15

16 week 26 Verdeel het getal 60 in twee delen zo, dat het achtste deel van het grootste stuk gelijk is aan het zevende deel van het kleinste. week 27 Twee even grote vaten zijn geheel met water gevuld. Wanneer men 34 liter uit het ene vat neemt en 80 liter uit het andere, blijft er in het eerste juist diremaal zoveel over als in het tweede. Hoe groot is de inhoud van elk vat? week 28 (81p 4 16q 4 ) : (3p + 2q) week 29 Deel x y3 door x 5 + y 3 16 C 2008 Liesbeth van der Plas

17 week 30 Ontbind in factoren: 9(x + y) 2 4(x y) 2 week 31 (m + n)(m n)(m 2 + n 2 )( m 4 + n 4 ) week 32 Ontbind in factoren: 16a 2 25b 2 30bc 9c 2 Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 17

18 2.2 Dochter s twee of drie weekjes algebra in de brugklas Rond 2000 wordt er in de brugklas slechts 2 à 3 weken iets gedaan aan algebra. Het is niet meer dan een zeer summiere inleiding die niet kan beklijven door het gebrek aan herhaling. Door de nu volgende bladzijden uit de schoolboeken goed te bekijken (inzoomen met het vergrootglas), zal het duidelijk worden dat er aan het einde van de brugklas al een achterstand van meer dan een jaar is opgebouwd als het gaat om inzicht en vaardigheid in algebraïsche bewerkingen. Méér dan een jaar, omdat aan het eind van de brugklas de rekenvaardigheid nog steeds onvoldoende is om in de tweede klas een goede start met algebra te kunnen maken. Getal en Ruimte week 20 6a + 14a + 3b week (a 1) 2a + 8 week 32 ( xy 6 z 5 ) 7 18 C 2008 Liesbeth van der Plas

19 2.3 De noodzaak van algebra in de onderbouw Er is in de afgelopen decennia een aantal omstandigheden en beweegredenen geweest om algebra voor niet wiskundig geïnteresseerde kinderen zoveel mogelijk te vermijden. Zie onder meer 5 1 Waarom moest ik dat vroeger allemaal leren? Ik doe er nu toch niets meer mee. Er bestaat echter een onweerlegbaar belang van goed algebra onderwijs in de onderbouw van het VWO voor alle leerlingen, en wel onder meer om de volgende twee redenen. 1. Door algebra leer je precies werken en goed en logisch nadenken. Dit is voor alle academici van belang, welk vak ze ook uitoefenen. 2. Om onze economie op hoog niveau te houden hebben wij veel goede wiskundigen, natuurkundigen en scheikundigen nodig. Er zijn momenteel te weinig bèta studenten die in Nederland hun VWO opleiding hebben gevolgd en die dus waarschijnlijk in Nederland zullen blijven werken. Hieronder een tweetal oorzaken. Veel kinderen met een exacte aanleg krijgen de kans niet om hun talenten te ontdekken. De twaalfjarige leeftijd is een ontvankelijke leeftijd. Kinderen die een exacte aanleg hebben, moeten de kans krijgen om op tijd, nog voordat zij de pubertijd bereiken, kennis te maken met de abstracte aard van wiskunde. Zij kunnen alleen dán hun talenten ontdekken en ontplooien. Het logisch redeneren in de overzichtelijke en bondige algebrataal is voor deze kinderen een openbaring. Zij ontdekken dat zij door het gebruik van wiskundige formules en symbolen veel moeilijker dingen kunnen uitrekenen en bewijzen dan met gewoon Nederlands mogelijk zou zijn. Zelfs in het tweede en derde leerjaar komt de leerling nog niet echt in aanraking met de korte en krachtige wiskundetaal die voor sommige kinderen juist zo aantrekkelijk is en waar zij de schoonheid van inzien. De enkeling die in zijn middelbare schooltijd wel de smaak van wiskunde te pakken krijgt begint aan zijn of haar studie zonder de daartoe benodigde wiskundebasisvaardigheden. De universiteiten en hogescholen weten dit maar al te goed en zien zich genoodzaakt om de middelbare schoolstof opnieuw zelf te doceren, voordat ze met hun eigenlijke kennisoverdracht kunnen starten. Wiskunde is namelijk een vak waarvoor je, als primaire eis, eerst de algebra-taal moet beheersen. Van deze algebra-taal moet een beginnend eerstejaars student de elementaire grammaticaregels kennen en er mee kunnen lezen en schrijven. Zonder die kennis valt er nog geen college Analyse, Elementaire Algebra of Getallentheorie te volgen. Vergelijk dit met het in de Franse taal lezen en het in de Franse taal bespreken van een Franse roman als je alleen nog maar être en avoir plus een paar honderd woordjes Frans op school hebt geleerd. In de pers verschijnt zo nu en dan een bericht waaruit zou blijken dat Nederlandse scholieren het juist goed doen als het gaat om wiskunde. Dit zou dan met name blijken uit de resultaten van de internationale Pisatoets. Feit is echter dat PISA absoluut niet het wiskundig niveau van onze scholieren onderzoekt. Lees ter verduidelijking van dit belangrijke punt hoofdstuk 4 Nederlandse kinderen goed in wiskunde?. Ter vergelijking kun je je het volgende afvragen: Kun je een internationaal gerenommeerd pianist worden als je pas op je veertiende begint met piano spelen? Kun je een groot voetballer worden als je in je jeugd niet een paar keer per week hebt getraind of op straat gevoetbald? Kun je een groot wiskundige of natuurkundige worden als je pas op veertien of vijftienjarige leeftijd bent begonnen met abstracte algebra en logisch redeneren? Het antwoord op bovenstaande drie vragen luidt: Ja, het kan, maar alleen bij wijze van zéér grote uitzondering. Wij hebben meer goede beta-mensen nodig dan de enkeling die ondanks een late start toch nog wiskundige wordt. Aan onze twaalfjarigen wordt een stelselmatige oefening en opbouw van vaardigheden geheel onthouden. Zij oefenen slechts twee of drie weken een heel klein beetje algebra waardoor ze niet meer dan een zeer summiere inleiding krijgen die niet kan beklijven door het gebrek aan opbouw en herhaling. De achterstand is aan het eind van de brugklas al groter dan een jaar, omdat ook de rekenvaardigheid nog steeds onvoldoende is om in de tweede klas een goede start te kunnen maken met algebra. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 19

20 20 C 2008 Liesbeth van der Plas

21 3 Het meetkunde probleem 3.1 Moeder s brugklas meetkunde boek Schoolboek uit 1961, gebruikt door de auteur van dit stukje en haar twee oudere zusjes. Alle academici van 55 jaar en ouder gebruikten in hun eerste middelbare schooljaar dit of een soortgelijk meetkundeboek. Het boek begint, net als Euclides in ongeveer 300 voor Christus, met drie zeer eenvoudige axioma s. Deze drie axioma s als uitgangspunt nemend, leer je via logisch en precies redeneren allerlei bijzondere eigenschappen van driehoeken en cirkels ontdekken en bewijzen. Het doel van deze lessen is niet zozeer om bijvoorbeeld te weten dat de drie hoogtelijnen van een driehoek door één punt gaan, maar om zeer precies en logisch te leren denken. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 21

22 Alle stellingen worden bewezen. Daardoor wordt de leerling niet gevraagd om iets zo maar klakkeloos te geloven! Integendeel, de leerling moet een bewijs zelf kunnen reproduceren. Zelf een eigenschap proberen te bewijzen is voor sommige kinderen een fascinerende uitdaging. Er wordt zeer veel geoefend, week in, week uit. Het zelfstandig en kritisch denkvermogen wordt op deze manier ontwikkeld. 22 C 2008 Liesbeth van der Plas

23 Zelf meetkundige figuren leren tekenen is zeer leerzaam en nuttig. Geen dure werkboeken met voorgedrukte figuren, maar papier, potlood, passer en geodriehoek. Al halverwege de eerste klas wordt hier gevraagd zelf te bewijzen dat de drie hoogtelijnen van een driehoek door één punt gaan. Het zoeken naar een sluitend bewijs is een grote uitdaging, of een leerling er nu meteen in slaagt of niet. Het gevoel echt iets geleerd te hebben is voor een kind veel plezieriger dan louter het gevoel dat de les leuk was. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 23

24 Week in, week uit oefenen. Met regelmaat en structuur wordt het bouwwerk van Euclides opgetrokken. Het gaat voor kinderen die later jurist of arts worden niet om de kennis van de stellingen van de vlakke meetkunde. Het gaat erom dat zij leren om kritisch en exact na te denken. Voor alle hoger opgeleiden, zowel voor bèta s als voor alfa s, is dit essentieel. Door een paar keer per week te oefenen wordt vanzelf het abstracte denkvermogen ontwikkeld. Formules over het aantal diagonalen van een n-hoek kunnen 12-jarigen in het VWO allemaal begrijpen. Hier is geen wiskundeknobbel voor nodig, maar alleen regelmaat, structuur en begeleiding. 24 C 2008 Liesbeth van der Plas

25 Het denkvermogen is aan het einde van het eerste leerjaar al zo goed ontwikkeld, dat complexe stellingen over twee snijdende cirkels voor niemand te moeilijk zijn. Passer, geodriehoek en papier. Dat is het enige dat nodig is om meetkundige figuren te leren tekenen. Door gebruik te maken van een werkboek met voorgedrukte figuren leer je dat niet! Werkboeken maken juist dat het meetkundig inzicht minder goed wordt ontwikkeld. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 25

26 3.2 Meetkunde in de brugklas-boeken van dochter Rond 2000 wordt er in de brugklas niets gedaan aan de opbouw van het Euclidische meetkunde bouwwerk. Het meest creatieve en indrukwekkende onderdeel van de schoolwiskunde wordt geheel overgeslagen. In de brugklas werkt men met één methode, waarin allerlei onderwerpen door elkaar worden behandeld. Pas in hoofdstuk 5, Lijnen en hoeken (het is inmiddels niet ver voor de kerstvakantie), wordt er gesproken over een punt en een lijn. Een wiskundige definitie wordt niet gegeven. Het woord axioma wordt niet genoemd. De begrippen punt en lijn uit het normale spraakgebruik waren de leerling natuurlijk al wel bekend. Hij leert hier dus niets nieuws en zeker geen wiskunde. 26 C 2008 Liesbeth van der Plas

27 In de 37 bladzijden over lijnen en hoeken wordt niet veel nieuws geleerd. Vaak lijkt iets op een bladzijde vol oefeningen. Bij nader inzien hebben de oefeningen meestal niet veel met wiskunde te maken. In hoofdstuk 9, Symmetrie en vlakke figuren, verschijnt de zo belangrijke stelling uit de vlakke meetkunde over de drie hoeken van een driehoek. Een bewijs is er niet bij. De leerling moet de stelling klakkeloos geloven, omdat het waar lijkt als je in een driehoek gaat knippen. Dit is een soort karikatuur van wiskunde. Het is juist precies wat wiskunde niet is. Het doel van meetkunde is niet om te weten dat de drie hoeken van een driehoek samen 180 graden zijn. Het doel is om een dergelijke stelling te leren bewijzen en zo het kritisch en logisch denkvermogen te ontwikkelen. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 27

28 3.3 Het nut van meetkunde in de brugklas De Euclidische meetkunde is vrijwel geruisloos en zonder discussie uit de onderbouw verdwenen. Dit ongemerkte verdwijnen is mogelijk gemaakt doordat leerlingen niet meer werken met een overzichtelijk algebra boek en een apart meetkunde boek, maar met een wiskundemethode. In het hoofdboek van een dergelijke methode worden allerlei losse onderwerpen door elkaar behandeld, versierd met veel plaatjes en teksten. Deze manier van werken met losse onderwerpen (nu eens twee weken omgaan met informatie, dan weer drie weken plaatsbepalen enz.), maakt dat er geen sprake meer is van een systematische opbouw van het indrukwekkende bouwwerk van Euclides. De meeste kinderen, ook het merendeel van onze toekomstige artsen, economen en juristen, komen nu totaal niet meer in aanraking met de strakke en onweerlegbare bewijsvoering van Euclides. Dit is des te meer te betreuren omdat de Euclidische meetkunde de meest effectieve manier is om goed en precies te leren denken en werken. De zeer kleine groep kinderen dat na de vierde klas het meest exacte pakket (natuur en techniek) kiest, begint veel te laat, in het vijfde leerjaar, met het meest aantrekkelijke en meest creatieve onderdeel van de school wiskunde. De luxe wiskunde boeken hebben mede hun huidige positie kunnen veroveren omdat veel ouders het uiterlijk van die boeken veel leuker en aantrekkelijker vinden dan hun eigen saaie boeken vol formules waar ze vaak nog met enig afgrijzen naar omzien. Al die kennis en formules hebben ze in hun huidige werk toch nooit meer nodig. Wat zij echter niet beseffen is dat zij vooral door de voor de Euclidische meetkunde zo karakteristieke strakke bewijsvoering ( Gegeven, Te bewijzen, Bewijs ) precies hebben leren denken en werken. Hun in hun jeugd getrainde redenatievermogen gebruiken ze nu wel degelijk nog elke dag. Hieronder volgen twee belangrijke overwegingen om herinvoering van de vlakke meetkunde in de onderbouw te overwegen. 1. Voor kinderen is het niet leuk als zij niet precies leren denken en werken. Voor de samenleving is het niet leuk is als er te veel fouten en denkfouten worden gemaakt door de deelnemers aan het arbeidsproces. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (jonge) notarissen die niet in staat zijn een ondubbelzinnige en logische akte te maken. Of denk aan (jonge) artsen die te weinig getraind zijn in het exact en logisch redeneren en daardoor onvoldoende in staat zijn de juiste diagnose te stellen. Of denk aan slordige apothekers en niet-systematisch denkende informatici. 2. Een aantal van de nu iets oudere bètamensen hebben juist door die vlakke meetkunde (waarmee ze systematisch oefenden vanaf hun twaalfde jaar) ontdekt dat hun talent en liefde lag bij de exacte vakken. Velen van hen zouden de bètaweg niet zijn ingeslagen als ze in hun jeugd de huidige talige wiskundeboekjes hadden moeten doorwerken. Voor kinderen met een exacte aanleg is het niet goed dat hun nu de kans op het juiste vak wordt onthouden. Voor de samenleving is het niet goed dat er te weinig kinderen zijn die na hun schoolopleiding kiezen voor een exacte studie. Het is dan ook bepaald geen overbodige luxe om herinvoering van de vlakke meetkunde in de onderbouw in elk geval sterk te overwegen. Zoals al eerder gezegd, het doel van de vlakke meetkunde is voor de meeste toekomstige hoger opgeleiden niet de meetkunde zelf. Daar hoeven zij later niets meer over te weten. Echter, het leren om kritisch en exact na te denken, is zowel voor alfa s als voor bèta s onmisbaar. 28 C 2008 Liesbeth van der Plas

29 4 Nederlandse kinderen goed in wiskunde? De PISA-toets nader bekeken. 4.1 Inleiding Eenmaal per drie jaar verschijnt er een wiskunde rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) inzake vergelijkend onderzoek naar de onderwijsresultaten van ruim 40 landen. Deze officiële PISA rapporten ( PISA staat voor Programme for International Student Assessment ) publiceren op het gebied van wiskunde de pisa-testresultaten van 15-jarige leerlingen uit alle OESO lidstaten en geassocieerde landen. De rapporten zijn behoorlijk invloedrijk. Politici en beleidsbepalers halen de rapportcijfers (vooral als deze goed zijn!) graag aan en maken daar goede sier mee. Zo ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat zich al een reeks van jaren baseert op de uitkomsten van PISA rapporten, wanneer het stelt dat het Nederlandse onderwijs in de top 10 van de wereld scoort. Bij wiskunde zelfs als vierde, achter Hongkong, Finland en Zuid-Korea, zo stelt het OCW, daarmee welhaast expliciet de indruk wekkend dat ons wiskundeonderwijs en de prestaties van onze leerlingen tot de mondiale top zouden behoren. Volstrekt ten onrechte, naar ik in het onderstaande zal illustreren. 4.2 Feiten De in 2000, 2003 en 2006 uitgebrachte PISA rapporten, die uit duizenden pagina s bestaan, hebben zeer veel kritiek geoogst, onder meer van de onderwijspsycholoog Willem Smit, die al jaren bezig is met meet- en regelkunde van onderwijsonderzoek. De belangrijkste punten van kritiek zijn: Onzorgvuldig geconstrueerde of slecht vertaalde opgaven. De validiteit van de testopgaven voor de nationale leerplannen. De leerplannen verschillen tussen de landen en zelfs binnen één land (bijvoorbeeld in Duitsland) aanzienlijk van elkaar. Testopgaven van internationale inspecties en onderzoeksinstituten zullen dus altijd beter aansluiten bij het leerplan van land A dan dat van land B. De PISA test staat los van de nationale leerplannen op het gebied van de wiskunde en is geen directe meting van de resultaten van die nationale leerplannen. De PISA test kan de kwaliteit van de onderwijsstelsels op het terrein van de wiskunde in de onderzochte landen in dit opzicht dus niet met elkaar vergelijken. Om die reden hebben de posities van de landen op de PISA-ranglijsten dus weinig betekenis. In de onderzochte landen is van allerlei verschillende omstandigheden sprake en zijn culturele verschillen van invloed op de uitkomsten van het onderzoek, zoals: - het aantal aan het vak wiskunde bestede lesuren verschilt van land tot land; - invloeden van geëmigreerde leerlingen met een taalachterstand; - invloeden van de klassengrootte in verschillende landen; - beschikbaarheid van middelen, werkomstandigheden van leraren, opleiding van leraren, opleidingsniveau en hulp van de ouders, ervaring met meerkeuzevragen. Wat meet PISA nu eigenlijk? Het antwoord op deze vraag wordt door de OESO op haar website gegeven, waaraan ik het volgende ontleen: The OESO/PISA mathematical literacy domain is concerned with the capacities of students to analyse, reason, and communicate ideas effectively as they pose, formulate, solve and interpret mathematical problems in a variety of situations. The OESO/PISA assessment focuses on real-world problems, moving beyond the kinds of situations and problems typically encountered in school classrooms. In real-world settings, citizens regularly face situations when shopping, travelling, cooking, dealing with their personal finances, judging political issues, etc, in which the use of quantitative or spatial reasoning or other mathematical competencies would help clarify, formulate or solve a problem. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs 29

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

Over de drempels met rekenen

Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie Logica in actie Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck Logica in actie Dit boek bevat de teksten van de cursus Logica in actie. De volledige cursus is beschikbaar op www.spinoza.ou.nl. Meer

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon Inhoudsopgave 1.0 Statistiek 4 1.1 Verschillen tussen groepen 6 1.2 Data in beeld 12 1.3 Computerpracticum 22 1.4 Onderzoek 1 / Spiekbriefje 24 1.5 Samenvatting paragraaf 1.1 t/m 1.4 25 1.6 Verschillen

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

Meneer, we willen beginnen

Meneer, we willen beginnen PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Meneer, we willen beginnen Leerlingen motiveren leidt tot beter presteren Geraldine Brouwer Ingrid Dirksen Boudewijn Hogeboom Meneer, we willen beginnen Leerlingen motiveren

Nadere informatie

Tellen. Denkactiviteiten bij het subdomein 'Tellen'

Tellen. Denkactiviteiten bij het subdomein 'Tellen' Tellen Denkactiviteiten bij het subdomein 'Tellen' Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 2 1. Telproblemen in het nieuwe wiskundeprogramma... 4 2. Wiskundige denkactiviteiten... 5 3. Lessenserie (beschrijving)...

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

rekenen-wiskunde 10-14

rekenen-wiskunde 10-14 rekenen-wiskunde 10-14 Minor Ruud de Ruud Moor de Centrum Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Blok 1 Vakinhoud 5 Inleiding vakinhoud 7 1

Nadere informatie

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 5 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Kris Verbeeck met medewerking van Maaike Verschuren Het kwartje valt Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs Het kwartje valt Doelgericht

Nadere informatie