Tabellenboek EMOVO. Elektronische MOnitor en VOorlichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabellenboek EMOVO. Elektronische MOnitor en VOorlichting"

Transcriptie

1 Tabellenboek EMOVO Elektronische MOnitor en VOorlichting Algemene toelichting In het najaar van is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van het voortgezet onderwijs (tweede- en vierdeklassers) in de regio Gooi en Vechtstreek uitgevoerd: Emovo. Het is de vierde keer dat een dergelijk grootschalig onderzoek op deze manier onder jongeren/leerlingen in onze regio is uitgevoerd. De eerste keer was in 2005, de tweede keer in 2009 en de derde keer in In dit tabellenboek van Emovo staan de regionale resultaten van de 844 deelnemende leerlingen die woonachtig zijn in de regio Gooi en Vechtstreek. Naast totaalcijfers voor de hele regio, zijn de cijfers uitgesplitst naar geslacht, klas en opleidingsniveau. Ook staan in een aparte kolom de landelijke cijfers (de erlandse gemiddelden) vermeld. Voor sommige onderwerpen zijn er geen landelijke cijfers beschikbaar en staat er een X in de kolom landelijke cijfers. Dit betreft onderwerpen die alleen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn uitgevraagd. Verder is er een tabel met de vergelijkingen met de erlandse cijfers, zoals ze ook te vinden zijn op De laatste tabel in dit tabellenboek betreft (voor de onderwerpen waarvoor dat mogelijk is) een vergelijking met de eerdere Emovo-onderzoeken uit 2009 en Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot de epidemioloog van de GGD: Manita van Acker ( of 1

2 Gebruikte vragen en definities Een * betekent dat er een significant verschil is tussen de groepen onderling. Onderwijstype Er is een indeling gemaakt in vmbo-basis/kader (vmbo-bk), vmbo-gemengd/theoretisch (vmbo-gt), havo- en vwo-leerlingen (inclusief gymnasium). Leerlingen van de brugklas vmbo/havo zijn ingedeeld bij vmbo-gt. Lichamelijke gezondheid Ervaren gezondheid Voor de subjectieve (ervaren) gezondheid is de vraag gesteld hoe de jongere de eigen gezondheid over het algemeen vindt. De ervaren gezondheid, ook wel gezondheidsbeleving genoemd, geeft een samenvattend oordeel over de eigen algemene gezondheid. De onderliggende gezondheidsaspecten variëren per persoon, maar hebben vaak betrekking op zowel de lichamelijke als de psychische gezondheid. Slaapproblemen Gevraagd is of de jongere wel eens slaapproblemen heeft. Met slaapproblemen wordt bedoeld: moeite hebben om s avonds in slaap te vallen of s nachts vaak wakker worden. Geestelijke gezondheid Psychische gezondheid Dit is gemeten met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), een internationaal gebruikte lijst, die ook in de jeugdgezondheidszorg wordt gebruikt voor signalering van psychosociale problemen. De SDQ is een vragenlijst om jongeren met een hoog risico op psychosociale problemen te signaleren en bevat vragen over emotionele problemen, gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten, hyperactiviteit en problemen met pro-sociaal gedrag (=hulp bieden, vriendelijk zijn, delen e.d.). De somscore op de 25 items van de SDQ is hoog als de totaalscore 16 of meer is. Bij een totaalscore van 16 t/m 19 is er sprake van een grensgebied (lichte problematiek), bij een score van 20 of meer is er duidelijk sprake van psychosociale problemen ( afwijkend ). Probleem van dag en nacht Gevraagd is of de jongere een probleem heeft dat hen dag en nacht bezighoudt. Tevens is gevraagd of de jongere op dit moment behoefte heeft aan informatie, hulp of zorg. Pesten Gevraagd is naar de afgelopen drie maanden. Onder regelmatig wordt een paar keer per maand of vaker verstaan. Onder pesten via sociale media wordt verstaan pesten via internet of mobiele telefoon. Bij de vraag of iemand wel eens tegen de zin vervelende foto s of filmpjes heeft verspreid wordt bedoeld: op internet gezet of via de mobiele telefoon naar anderen verstuurd. Mishandeling In de vragenlijst is ook gevraagd naar ernstige problemen als lichamelijke en geestelijke mishandeling. Het is moeilijk om via een vragenlijst een betrouwbaar beeld van deze gevoelige onderwerpen te krijgen. De gevonden percentages moeten daarom worden beschouwd als een indicatie. Onder lichamelijk mishandeld wordt verstaan: geschopt, geslagen, vastgebonden enz. Onder geestelijke mishandeling wordt verstaan of men vaak is/wordt getreiterd, gekleineerd of uitgescholden. 2

3 Leefgewoonten Roken, alcohol- en drugsgebruik Recent betekent in de afgelopen maand. Binge drinken is vijf drankjes of meer tijdens één gelegenheid drinken. Onder softdrugs wordt verstaan: wiet (marihuana) of hasj. Onder harddrugs vallen: XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB, heroïne en/of lachgas. Ontbijten Wanneer een leerling normaliter minder dan 5 keer per week ontbijt, houdt dit in dat de leerling minstens één schooldag niet ontbijt. Bewegen De erlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) is als volgt gedefinieerd: dagelijks minstens 1 uur bewegen = normactief. Om na te gaan hoeveel jongeren voldoen aan NNGB is gevraagd op hoeveel dagen per week men minstens 1 uur sport of beweegt (zoals fietsen naar school). Sporten bij een sportvereniging is als volgt gedefinieerd: sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool (bijvoorbeeld: fitness, zwemmen, voetbal, tennis, dansen etc). Relaties en seksualiteit Het percentage altijd veilig vrijen is berekend op de subpopulatie die ervaring heeft met geslachtsgemeenschap. De vraag naar ongewenste seksuele ervaringen is in de vragenlijst als volgt geformuleerd: Heb je wel eens zonder dat je dat wilde een seksuele ervaring met iemand gehad? Met seksuele ervaring bedoelen we alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan toe. De tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit is als volgt nagevraagd: Wat vind je ervan als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen op elkaar verliefd zijn? Sociale media en gamen De gebruikte vragen zijn gebaseerd op de CIUS-A lijst van het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO). Er zijn zeven vragen voor gebruik van sociale media en zeven voor gamen. Er zijn zeven kernsymptomen van risicovol internetgebruik: controleverlies, sociaal conflict, preoccupatie met de toepassing, onthoudingsverschijnselen, problemen, vluchtgedrag en slaaptekort. Wanneer een leerling aangeeft de bovengenoemde zeven kernsymptomen gemiddeld vaker dan soms zegt te ervaren, valt de leerling in de categorie risicovol gebruik van. Ook de percentages leerlingen die (zeer) vaak hebben geantwoord op de losse vragen zijn weergegeven. Weerbaarheid Weerbaarheid of opkomen voor jezelf is gemeten aan de hand van acht stellingen, zoals bijvoorbeeld: ik weet wat ik wel en niet wil, ik laat mij makkelijk overhalen om dingen te doen die ik niet wil en ik kan heel goed nee zeggen tegen mijn vrienden. Criminaliteit en veiligheid Gevraagd is of leerlingen zich wel eens onveilig voelen, plus de locatie. Tevens is gevraagd om van zeven strafbare feiten aan te geven of de leerling er slachtoffer van is geworden in de afgelopen 12 maanden. Achtergrondvariabelen Gezinssamenstelling Er is sprake van een éénoudergezin wanneer een jongere bij één alleenstaande vader of moeder woont. Co-ouderschap houdt in dat de jongere deels bij de vader en deels bij de moeder woont. Etnische herkomst Een jongere is van erlandse herkomst als beide ouders in erland zijn geboren. Een jongere is van niet-erlandse herkomst als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Ontbreekt informatie over het geboorteland van beide ouders dan wordt aangenomen dat het geboorteland van de ouders hetzelfde is als van de jongere. Een persoon is dus allochtoon als de vader of moeder niet in erland is geboren. 3

4 nale resultaten Emovo Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Ervaren gezondheid (zeer) goed gaat wel (zeer) slecht Ziekteverzuim laatste 4 schoolweken ziek thuis laatste 4 schoolweken 3 of meer dagen ziek thuis Laatste 3 maanden contact gehad met of onder behandeling geweest van huisarts * X medisch specialist X psycholoog, psychotherapeut, psychiater * X schoolpsycholoog, remedial teacher, schoolmaatschappelijk werk X fysio-ergo-oefentherapeut, Mensendieck of Cesar * 19.0 X diëtist X logopedist * X alternatief genezer (bv. homeopaat, acupuncturist, voetreflexoloog) X GGD, CJG, jeugdarts, jeugdverpleegkundige * * 7.0 X maatschappelijk werk * * 4.3 X Slaapproblemen * (heel) vaak X soms X (bijna) nooit X 4

5 Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Oordeel eigen gewicht * (veel) te licht X normaal X (veel) te zwaar X Serieus geprobeerd af te vallen door minder te snoepen * X door minder te eten * X door een speciaal dieet * 2.0 X door expres over te geven * X door extra te bewegen, sporten * X Medicijnen gebruikt afgelopen twee weken pijn- en koortswerende middelen zoals paracetamol * * 51.7 X slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen zenuwen * X middelen in verband met ADHD zoals Ritalin, Concerta * X Psychische gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Psychisch gezond (totaalscore SDQ) * * normaal grensgebied afwijkend Psychische gezondheid per dimensie (SDQ) % afwijkend emotionele problemen * * gedragsproblemen * * hyperactiviteit * problemen met leeftijdsgenoten problemen met prosociaal gedrag * Probleem dat je dag en nacht bezig houdt * * 15.9 X Op dit moment behoefte aan informatie, hulp of zorg X 5

6 Psychische gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Gepest worden op school (slachtoffer) laatste 3 maanden gepest op school * laatste 3 maanden meerdere keren per mnd gepest op school * laatste 3 maanden minimaal wekelijks gepest op school * Zelf pesten op school (dader) laatste 3 maanden zelf ander gepest op school * laatste 3 maanden meerdere keren per mnd zelf ander gepest op school laatste 3 maanden minimaal wekelijks zelf ander gepest op school Gepest worden via sociale media (slachtoffer) * * laatste 3 maanden gepest via internet laatste 3 maanden meerdere keren per mnd gepest via internet laatste 3 maanden minimaal wekelijks gepest via internet Zelf pesten via sociale media (dader) laatste 3 maanden zelf ander gepest via internet * laatste 3 maanden meerdere keren per mnd zelf ander gepest via internet laatste 3 maanden minimaal wekelijks zelf ander gepest via internet * * Ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid * X Ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld * * 23.7 X Suïcidale gedachten (afgelopen 12 maanden) * * nooit X een enkele keer/af en toe X (heel) vaak X Suïcidepoging gedaan (afgelopen 12 maanden) X 6

7 Leefgewoonten Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Roken ooit gerookt: hele sigaret of meer alleen een paar trekjes tenminste 1 keer per week roken (hele sigaret of meer) * dagelijks roken (hele sigaret of meer) * ooit waterpijp gerookt * * * 28.1 X recent waterpijp gerookt * 8.5 X Alcohol ooit alcohol gedronken: heel glas of meer alleen een paar slokjes recent alcohol gedronken (heel glas of meer) * recent alcohol gedronken (paar slokjes of heel glas of meer) * drinkt wel eens in voor het uitgaan ( indrinken ) * X binge drinken * ooit dronken of aangeschoten geweest * recent aangeschoten of dronken geweest * * Drugs ooit softdrugs aangeboden gekregen * * X ooit softdrugs gebruikt * * recent softdrugs gebruikt * * ooit harddrugs aangeboden gekregen * * 14.4 X ooit XTC, cocaïne, paddo s, amfetamine, LSD, GHB, heroïne of lachgas gebruikt ooit XTC, cocaïne, paddo s, amfetamine, LSD, GHB of heroïne gebruikt * * * * ooit lachgas gebruikt * recent XTC, cocaïne, paddo s, amfetamine, LSD, GHB, heroïne of lachgas gebruikt recent XTC, cocaïne, paddo s, amfetamine, LSD, GHB of heroïne gebruikt * * recent lachgas gebruikt *

8 Leefgewoonten Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Ontbijten ontbijt normaliter 5 dagen of meer per week * ontbijt nooit * Groente en fruit eten eet 5 of meer dagen per week groente * * eet elke dag groente * eet 5 of meer dagen per week fruit * * eet elke dag fruit * Bewegen beweegt dagelijks minstens 1 uur (voldoet aan de NNGB) * beweegt 5 of meer dagen per week minstens 1 uur * * sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool * * elke dag lopend/fietsend naar school * * Relaties en seksualiteit Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Seksualiteit ervaring met geslachtsgemeenschap * vrijt altijd veilig (berekend op de subpopulatie die ervaring heeft met geslachtsgemeenschap) ooit ongewenste seksuele ervaring gehad * * 7.3 X Homoseksualiteit erg raar of verkeerd vinden * * 8.0 X tegen iedereen op school eerlijk kunnen zijn over homoseksualiteit * X 8

9 Sociale media & gamen Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Loopt risico op problematisch gebruik sociale media * Gebruik sociale media; antwoord vaak of zeer vaak moeilijk om met sociale media te stoppen * * anderen zeggen minder tijd spenderen aan sociale media * liever sociale media gebruiken dan echte ontmoeting rot gevoel zonder sociale media * huiswerk afraffelen om sociale media sociale media gebruiken vanwege rotgevoel * * slaaptekort door sociale media * Loopt risico op problematisch gamen * Gamen; antwoord vaak of zeer vaak moeilijk om met gamen te stoppen * anderen zeggen minder tijd spenderen aan gamen * liever gamen dan echte ontmoeting * * rot gevoel zonder gamen * huiswerk afraffelen om gamen * gamen vanwege rotgevoel * * slaaptekort door gamen * * Sociale steun Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Eens met de volgende uitspraken over jouw gezin: de mensen in mijn gezin doen echt hun best om mij te helpen * 89.2 X ik krijg thuis de emotionele steun en hulp die ik nodig heb * 86.1 X ik kan thuis over mijn problemen praten * * 85.3 X bij ons thuis willen ze me helpen om beslissingen te nemen * 87.8 X In de afgelopen week de volgende dingen redelijk vaak of altijd gedaan: tijd doorgebracht met vrienden of vriendinnen * 80.0 X dingen met andere jongeren ondernomen * * 51.4 X plezier gehad met vrienden of vriendinnen X jij en je vrienden of vriendinnen hebben elkaar geholpen * * X 9

10 Weerbaarheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 voldoende weerbaar * Criminaliteit & veiligheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Voelt zich wel eens onveilig * * X Locatie van onveilig voelen op straat in de eigen woonbuurt * X op straat buiten de eigen woonbuurt * X in het winkelcentrum * X thuis * X op school X tijdens het uitgaan * * X in de trein, tram, bus, metro * X op het station (trein, bus, metro) * * X bij sportaccommodaties (sporthal, sportveld, zwembad, stadion etc) X ergens anders * 12.2 X Slachtoffer geworden van een strafbaar feit * X Type strafbaar feit bestolen van fiets, bromfiets of scooter X bestolen van geld * X bestolen van andere spullen * X spullen vernield * X bedreigd * 6.4 X gechanteerd * 4.0 X in elkaar geslagen * X 10

11 Functioneren op school Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Schoolbeleving (hartstikke) leuk X gaat wel X niet leuk of vreselijk X Spijbelen in de afgelopen vier weken gespijbeld * uur of meer gespijbeld * Ziek gemeld maar niet echt ziek in de laatste drie maanden * X Niet kunnen praten met een docent X Gedragingen tussen de lessen door of in de pauzes roken * X alcohol drinken X blowen * X gokken * X geen van deze dingen * X * Achtergrondkenmerken Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Gezinssamenstelling eenoudergezin * co-ouderschap * Etniciteit autochtoon westers-allochtoon niet-westers allochtoon * 11

12 Lichamelijke gezondheid Ervaren gezondheid Vergelijking regionale resultaten GenV met landelijke resultaten iddeld BI iddeld BI Significant verschil (zeer) goed ns ($) gaat wel of (zeer) slecht ns Ziekteverzuim laatste 4 schoolweken ziek thuis ns laatste 4 schoolweken 3 of meer dagen ziek thuis ns Psychische gezondheid Psychisch gezond (totaalscore SDQ) iddeld BI iddeld BI Significant verschil normaal ns grensgebied ns afwijkend ns Psychische gezondheid per dimensie (SDQ) % afwijkend emotionele problemen ns gedragsproblemen ns hyperactiviteit ns problemen met leeftijdsgenoten ns problemen met prosociaal gedrag ns Gepest worden op school (slachtoffer) laatste 3 maanden gepest op school GenV lager laatste 3 maanden meerdere keren per mnd gepest op school ns laatste 3 maanden minimaal wekelijks gepest op school ns 12

13 Psychische gezondheid Zelf pesten op school (dader) iddeld BI iddeld BI Significant verschil laatste 3 maanden zelf ander gepest op school ns laatste 3 maanden meerdere keren per mnd zelf ander gepest op school ns laatste 3 maanden minimaal wekelijks zelf ander gepest op school ns Gepest worden via sociale media (slachtoffer) laatste 3 maanden gepest via internet ns laatste 3 maanden meerdere keren per mnd gepest via internet ns laatste 3 maanden minimaal wekelijks gepest via internet ns Zelf pesten via sociale media (dader) laatste 3 maanden zelf ander gepest via internet ns laatste 3 maanden meerdere keren per mnd zelf ander gepest via internet ns laatste 3 maanden minimaal wekelijks zelf ander gepest via internet ns Leefgewoonten Roken ooit gerookt: hele sigaret of meer alleen een paar trekjes of een hele sigaret of meer iddeld BI iddeld BI Significant verschil GenV hoger GenV hoger tenminste 1 keer per week roken (hele sigaret of meer) GenV hoger dagelijks roken (hele sigaret of meer) ns Alcohol ooit alcohol gedronken: heel glas of meer alleen een paar slokjes of een heel glas of meer GenV hoger ns recent alcohol gedronken (heel glas of meer) GenV hoger recent alcohol gedronken (paar slokjes of heel glas of meer) GenV hoger binge drinken GenV hoger ooit dronken of aangeschoten geweest GenV hoger recent aangeschoten of dronken geweest GenV hoger 13

14 Leefgewoonten Drugs iddeld BI iddeld BI Significant verschil ooit softdrugs gebruikt GenV hoger recent softdrugs gebruikt GenV hoger ooit XTC, cocaïne, paddo s, amfetamine, LSD, GHB, heroïne of lachgas gebruikt ns ooit XTC, cocaïne, paddo s, amfetamine, LSD, GHB of heroïne gebruikt ns ooit lachgas gebruikt ns recent XTC, cocaïne, paddo s, amfetamine, LSD, GHB, heroïne of lachgas gebruikt ns recent XTC, cocaïne, paddo s, amfetamine, LSD, GHB of heroïne gebruikt ns recent lachgas gebruikt ns Ontbijten ontbijt normaliter 5 dagen of meer per week GenV hoger ontbijt nooit GenV lager Groente en fruit eten eet 5 of meer dagen per week groente GenV hoger eet elke dag groente GenV hoger eet 5 of meer dagen per week fruit GenV hoger eet elke dag fruit ns Bewegen beweegt dagelijks minstens 1 uur (voldoet aan de NNGB) ns beweegt 5 of meer dagen per week minstens 1 uur ns sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool GenV hoger elke dag lopend/fietsend naar school GenV hoger Relaties en seksualiteit Seksualiteit iddeld BI iddeld BI Significant verschil ervaring met geslachtsgemeenschap ns vrijt altijd veilig (berekend op de subpopulatie die ervaring heeft met geslachtsgemeenschap) ns 14

15 Sociale media & gamen iddeld BI iddeld BI Significant verschil Loopt risico op problematisch gebruik sociale media ns Gebruik sociale media; antwoord vaak of zeer vaak moeilijk om met sociale media te stoppen ns anderen zeggen minder tijd spenderen aan sociale media ns liever sociale media gebruiken dan echte ontmoeting ns rot gevoel zonder sociale media ns huiswerk afraffelen om sociale media ns sociale media gebruiken vanwege rotgevoel ns slaaptekort door sociale media ns Loopt risico op problematisch gamen ns Gamen; antwoord vaak of zeer vaak moeilijk om met gamen te stoppen GenV lager anderen zeggen minder tijd spenderen aan gamen ns liever gamen dan echte ontmoeting ns rot gevoel zonder gamen ns huiswerk afraffelen om gamen ns gamen vanwege rotgevoel ns slaaptekort door gamen ns Weerbaarheid iddeld BI iddeld BI Significant verschil voldoende weerbaar ns Functioneren op school Spijbelen in de afgelopen vier weken iddeld BI iddeld BI Significant verschil gespijbeld ns 3 uur of meer gespijbeld ns 15

16 Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling iddeld BI iddeld BI Significant verschil eenoudergezin ns co-ouderschap ns Etniciteit autochtoon GenV hoger westers-allochtoon ns niet-westers allochtoon GenV lager ($) ns betekent: het verschil tussen de regio Gooi en Vechtstreek en erland is niet significant. 16

17 Vergelijking regionale resultaten GenV In onderstaande tabel staan de regionale resultaten van Emovo 2009, 2013 en naast elkaar. Het gaat hierbij om de onderwerpen die op dezelfde manier zijn nagevraagd. Indien de vergelijking met 2009 niet mogelijk is, omdat in 2009 een andere vraagstelling is gebruikt, staat er een streepje (-) in de kolom van De onderzoeksgroepen van 2009, 2013 en zijn goed met elkaar vergelijkbaar: de verhouding jongens/ meisjes en tweedeklassers/ vierdeklassers is vergelijkbaar en ook het aandeel vmbo- en havo/vwo-leerlingen is vergelijkbaar Lichamelijke gezondheid N=3632 N=3849 N=844 Ervaren gezondheid (zeer) goed Ziekteverzuim in de afgelopen vier weken geen ziekteverzuim of 2 dagen ziek thuis of meer dagen ziek thuis Medicijnen gebruikt afgelopen twee weken pijn- en koortswerende middelen zoals paracetamol slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen zenuwen middelen in verband met ADHD zoals Ritalin, Concerta Psychische gezondheid Gepest worden op school (slachtoffer) laatste 3 maanden gepest op school laatste 3 maanden meerdere keren per mnd gepest op school Zelf pesten op school (dader) laatste 3 maanden zelf ander gepest op school laatste 3 maanden meerdere keren per mnd zelf ander gepest op school Gepest worden via sociale media (slachtoffer) laatste 3 maanden gepest via internet laatste 3 maanden meerdere keren per mnd gepest via internet

18 Psychische gezondheid Zelf pesten via sociale media (dader) laatste 3 maanden zelf ander gepest via internet laatste 3 maanden meerdere keren per mnd zelf ander gepest via internet Ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid Ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld Suïcidale gedachten (afgelopen 12 maanden) nooit een enkele keer/af en toe (heel) vaak Leefgewoonten Roken tenminste eenmaal per week roken (hele sigaret of meer) dagelijks roken (hele sigaret of meer) ooit waterpijp gerookt recent waterpijp gerookt Alcohol binge drinken recent aangeschoten of dronken geweest Drugs ooit softdrugs gebruikt recent softdrugs gebruikt Ontbijten ontbijt normaliter 5 dagen of meer per week ontbijt nooit Bewegen elke dag lopend of fietsend naar school

19 Relaties en seksualiteit Seksualiteit ervaring met geslachtsgemeenschap vrijt altijd veilig (berekend op de subpopulatie die ervaring heeft met geslachtsgemeenschap) ooit ongewenste seksuele ervaring gehad Relaties en seksualiteit Homoseksualiteit erg raar of verkeerd vinden tegen iedereen op school eerlijk kunnen zijn over homoseksualiteit Criminaliteit & veiligheid Voelt zich wel eens onveilig Locatie van onveilig voelen op straat in de eigen woonbuurt op straat buiten de eigen woonbuurt in het winkelcentrum thuis op school tijdens het uitgaan in de trein, tram, bus, metro op het station (trein, bus, metro) bij sportaccommodaties (sporthal, sportveld, zwembad, stadion etc) ergens anders Slachtoffer geworden van een strafbaar feit Type strafbaar feit bestolen van fiets, bromfiets of scooter bestolen van geld bestolen van andere spullen spullen vernield bedreigd gechanteerd in elkaar geslagen

20 Functioneren op school Schoolbeleving (hartstikke) leuk gaat wel niet leuk of vreselijk Functioneren op school Spijbelen in de afgelopen vier weken niet gespijbeld of 2 lesuren gespijbeld uur of meer Ziek gemeld maar niet echt ziek in de laatste drie maanden Niet kunnen praten met een docent Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling eenoudergezin co-ouderschap Etniciteit autochtoon westers allochtoon niet-westers allochtoon GGD Gooi en Vechtstreek Postbus AG Bussum Juni 2016 Meer info: 20

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Tabellenboek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Algemene toelichting In het najaar van 2013 is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BLOEMENDAAL SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BLOEMENDAAL Een onderzoek

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERMEER SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERMEER Een onderzoek

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Dominicus College. Dominicus College

Dominicus College. Dominicus College E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor scholen, behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Beste leerling, Belangrijke tips voordat je de vragenlijst invult: Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland () zijn af te lezen in de vetgedrukte

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente Harderwijk zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente Apeldoorn zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Aalten GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Aalten GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes kolommen met cijfers

Nadere informatie

VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V

VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V BLOK 1 ACHTERGRONDVARIABELEN Vraag 1. In welke klas/leerjaar zit je? 1 2 3 4 5 6 Vraag 2. Welk soort onderwijs volg je? Je mag meer dan één antwoord geven. Vmbo-b (basis)

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl

Gezondheid, welzijn en leefstijl Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek RESULTATEN VAN HET EMOVO-ONDERZOEK 2015/2016 ONDER TWEEDE- EN VIERDEKLASSERS VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Tevreden met gezondheid

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Vragenlijst gezondheidscheck

Vragenlijst gezondheidscheck Vragenlijst gezondheidscheck IK HEB ZELF VRAGEN Op de volgende vragen kun je met Ja óf Nee antwoorden. Antwoord je met Ja dan nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. In het gesprek wordt

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Gelderland-Zuid jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo Totaal

Gelderland-Zuid jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de REGIO,behorend bij E-MOVO onderzoek 2015/2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt?

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 28 Havo 2e klas Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 40 Vmbo 2e klas 21 Vmbo 4e klas 46 Havo 4e klas 43 VWO 2e klas 24 VWO 4e klas Dit schoolrapport geeft inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

regio Nijmegen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo, vwo Totaal

regio Nijmegen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo, vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de,behorend bij E-MOVO onderzoek 2015/2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf.

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf. 2e klas Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. De gegevens

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Vraag 3. In welke klas/leerjaar zit je? 1 2 3 4 5 6 Vraag

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Nijmegen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal

Nijmegen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de NIJMEGEN,behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Neerijnen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal

Neerijnen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de NEERIJNEN,behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Gelre-IJssel, November 2012 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: 'Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms 13-14 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 13-14 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 1384 3787 Medische problemen zien horen 1 heeft soms moeite met horen 18 4 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek

Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 213-214 Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Vragenlijst gezondheidscheck

Vragenlijst gezondheidscheck Vragenlijst gezondheidscheck IK HEB ZELF VRAGEN Op de volgende vragen kun je met Ja óf Nee antwoorden. Antwoord je met Ja dan nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. In het gesprek wordt

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Wijktabellenboek gemeente 2 Inhoud Leeswijzer Respons per wijkcluster Tabel 1a: Kernindicatoren: wijkclusters en gemeente Tabel 2: Trends 2011 2015: wijkclusters

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tiel jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal

Tiel jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de TIEL,behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

E-MOVO Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Karel de Grote College

E-MOVO Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Karel de Grote College E-MOVO 2015-2016 Gezondheid, welzijn en leefstijl van op het Karel de Grote College Leeswijzer In deze rapportage wordt kort geschetst hoe het staat met allerlei aspecten van gezondheid, welbevinden en

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe. Uitkomsten voor Drenthe van de landelijke jeugdmonitor 2015

Jeugd in Drenthe. Uitkomsten voor Drenthe van de landelijke jeugdmonitor 2015 Jeugd in Drenthe Uitkomsten voor Drenthe van de landelijke jeugdmonitor 2015 November 2016 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Olga Souverein Marjan

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Uden

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Uden Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011 Tabellenboek Uden Colofon Gezondheidsmonitor Jongeren 12-18 jaar; 2011 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering,

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE NIEDORP EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

E-MOVO 2015-2016. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Dominicus College

E-MOVO 2015-2016. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Dominicus College E-MOVO 2015-2016 Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Dominicus College Leeswijzer In deze rapportage wordt kort geschetst hoe het staat met allerlei aspecten van gezondheid, welbevinden

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011 Tabellenboek Oss Colofon Gezondheidsmonitor Jongeren 12-18 jaar; 2011 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering,

Nadere informatie

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers Emovo Elektronische monitor en voorlichting -2014 Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Wellantcollege te Naarden Samenwerkende

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE HOORN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011 Tabellenboek Oss Colofon Gezondheidsmonitor Jongeren 12-18 jaar; 2011 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering,

Nadere informatie

Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum. Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015

Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum. Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015 Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015 Uitgave van GGD Noord- en Oost-Gelderland Augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Waarover gaat dit rapport?... 3 2.

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE TEXEL EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE ENKHUIZEN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Resultaten Emovo Schooljaar

Resultaten Emovo Schooljaar Resultaten Emovo Schooljaar 2016-2017 Inleiding In dit tabellenboek zijn de resultaten van de Emovo-vragenlijst van het schooljaar 2016-2017 weergegeven, evenals de cijfers van het voorgaande schooljaar.

Nadere informatie