OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: Fase: gevorderd Naam student:. Albeda college Branche Gezondheidzorg 1

2 2.07H06.E1-3.K.gev.nieuwe gegevens verwerken in zorgplan Competenties De student kan nieuwe gegevens verwerken in het zorgplan Boek de zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 7 hoofdstuk 6 Nieuwe afspraken en gegevens verwerken in het zorgplan Kijk je activiteit na met behulp van het antwoordmodel J. Formuleren en rapporteren M. Analyseren Maak de kennisopdracht van Boek de zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 7, hoofdstuk 6 Nieuwe afspraken en gegevens verwerken in het zorgplan Albeda college Branche Gezondheidzorg 2

3 2.09H01.E1-3.K.gev.intramurale settings Ondersteuning van de competenties De student kan de kenmerken weergeven van de intramurale settings waar de verzorgende mee te maken krijgt. Studieboek De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 9, Hoofdstuk 1 Intramurale settings Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel K. Vakdeskundigheid toepassen Maak de kennisopdracht en praktijkopdracht 1, 2 en 3 van Studieboek De zorgverlening afstemmen en evalueren, thema 9, hoofdstuk 1 Intramurale settings. Albeda college Branche Gezondheidzorg 3

4 2.09H02.E1-3.K.gev.extramurale settings Ondersteuning van de competenties De student kan de kenmerken weergeven van de extramurale settings waar de verzorgende mee te maken krijgt. Studieboek De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 9 Hoofdstuk 2 Extramurale settings Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel Vakdeskundigheid toepassen, leren Maak de kennisopdracht (vraag 2 t/m 6) en praktijkopdracht 1 en 2 van Studieboek De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 9, hoofdstuk 2 Extramurale settings Albeda college Branche Gezondheidzorg 4

5 2.09H03.E1-3.K.gev.transmurale settings Ondersteuning van de competenties De student kan de kenmerken weergeven van de transmurale settings waar de verzorgende mee te maken krijgt. Studieboek De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 9, Hoofdstuk 3 transmurale settings Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel K. Vakdeskundigheid toepassen Maak de kennisopdracht en praktijkopdracht 1 van Studieboek de zorgverlening afstemmen en evalueren, thema 9, hoofdstuk 3 transmurale settings Albeda college Branche Gezondheidzorg 5

6 2.09H04.E1-3.K.gev.semimurale settings Ondersteuning van de competenties De student kan de kenmerken weergeven van de semimurale settings waar de verzorgende mee te maken krijgt. Studieboek De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 9, Hoofdstuk 4 semimurale settings Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel K. Vakdeskundigheid toepassen Maak de kennisopdracht en praktijkopdracht 1 en 2 van Studieboek De zorgverlening afstemmen en evalueren, Thema 9, Hoofdstuk 4 semimurale settings Albeda college Branche Gezondheidzorg 6

7 E1-3.K.gev. Extramurale zorg Ondersteuning van de competenties De student geeft aan wat extramurale zorg is en hoe het moet worden aangevraagd. Boek De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 9 Hoofdstuk 2 Extramurale Settings Vergelijk jouw antwoorden met die van medestudenten. Vul je schema aan. K: Vakdeskundigheid toepassen Beantwoord vragen over extramurale zorginstellingen en maak zo een samenvatting over de stof. Werkwijze Noteer de extramurale zorginstellingen. Gebruik hiervoor je boek, Thema 7, hoofdstuk 2. Noteer van deze extramurale zorginstellingen: - Wat voor soort zorg wordt er gegeven? - Voor welke zorgvragers is deze zorg geschikt? - Welke activiteiten worden aangeboden? - Hoe kun je gebruik maken van deze zorg? Albeda college Branche Gezondheidzorg 7

8 E1-3.K.gev. Intramurale zorg Ondersteuning van de competenties De student geeft aan wat intramurale zorg is en hoe het moet worden aangevraagd. Boek De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 9 Hoofdstuk 1 Intramurale Settings Vergelijk jouw antwoorden met die van medestudenten. Vul je schema aan. K: Vakdeskundigheid toepassen Beantwoord vragen over intramurale zorginstellingen en maak zo een samenvatting over de stof. Werkwijze Noteer de intramurale zorginstellingen: woonzorgcentrum, somatisch verpleeghuis, Psychogeriatrisch verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis, 24 uurs zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking, Noteer van deze zorginstellingen: - Wat voor soort zorg wordt er gegeven? - Voor welke zorgvragers is deze zorg geschikt? - Welke activiteiten worden aangeboden? - Hoe kun je gebruik maken van deze zorg? Om deze vragen te kunnen beantwoorden kun je het boek gebruiken. Thema 9, hoofdstuk 1. Albeda college Branche Gezondheidzorg 8

9 E1-3.K.gev.semimurale zorg Ondersteuning van de competenties De student geeft aan wat semimurale zorg is en hoe het moet worden aangevraagd. Boek De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 9 Hoofdstuk 4 Semumurale Settings Vergelijk jouw antwoorden met die van medestudenten. Vul je schema aan. K: Vakdeskundigheid toepassen Beantwoord vragen over semimurale zorginstellingen en maak zo een samenvatting over de stof. Werkwijze Noteer de semimurale zorginstellingen: poliklinische zorg, dagbehandeling voor ouderen, Dagverzorging voor ouderen, Dagopvang voor ouderen, Gezinsvervangend thuis voor mensen met een verstandelijke beperking, Beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Noteer van deze zorginstellingen: - Wat voor soort zorg wordt er gegeven? - Voor welke zorgvragers is deze zorg geschikt? - Welke activiteiten worden aangeboden? - Hoe kun je gebruik maken van deze zorg? Om deze vragen te kunnen beantwoorden kun je het boek gebruiken. Thema 9, hoofdstuk 4. Albeda college Branche Gezondheidzorg 9

10 E1-3.K.gev. vragen voor een ontslaggesprek Ondersteuning van de competenties De sstudent kan verwoorden welke informatie van belang is bij een ontslaggesprek Studieboek de zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 8, hoofdstuk 1 Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel J Formuleren en rapporteren M Analyseren S Kwaliteit leveren Maak zoveel mogelijk vragen ter voorbereiding van het gesprek. Bedenk wat er belangrijk is om te weten voor de thuissituatie en/of de andere afdeling. Werkwijze Kies een casus uit en bereid het gesprek voor. Casus 1: Mevrouw van Eersel is 86 jaar oud en is 3 weken geleden opgenomen op de revalidatieafdeling van het verzorgingstehuis De Blije Hoeck. De reden van opname was dat mevrouw een herseninfarct heeft gehad en halfzijdig verlamd was. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met haar. Ze heeft nog wel restverschijnselen. Zo kan ze haar rechterhand niet zo goed gebruiken en praat ze nog wat binnensmonds. Mevrouw gaat volgende week weer naar huis. Jij moet het ontslaggesprek voeren en je gaat het nu voorbereiden. Casus 2: Meneer de Koning is (58 jaar) is 3 maanden geleden opgenomen op de gesloten afdeling van de PAAZ. Sinds meneer 46 jaar is voelt hij zich meerdere keren per jaar depressief. Dit heeft nu geleid tot zijn zevende opname, mede doordat zijn vrouw en kinderen aangeven niet meer voor hem te kunnen zorgen. Meneer zijn medicatie is verhoogd. Sinds een paar weken voelt meneer zich iets beter, hij ligt niet meer de hele dag op bed en heeft minder het gevoel iedereen tot last te zijn. Volgende week gaat meneer met ontslag Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel. Reflectie op de competenties Formuleren en rapporteren, Analyseren en kwaliteit leveren: 1. Wat vond je moeilijk aan deze activiteit. Motiveer je antwoord 2. Wat vond je makkelijk aan deze activiteit. Motiveer je antwoord 3. Wat heb je geleerd met betrekking tot de competenties? 4. Wat zou je nog meer willen leren? Albeda college Branche Gezondheidzorg 10

11 E1-3.K.gev. vragen voor een opnamegesprek De student kan verwoorden welke informatie van belang is bij een opnamegesprek Studieboek het zorgplan vaststellen, thema 1, hoofdstuk 3 Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel Ondersteuning van de competenties J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren S Kwaliteit leveren T Instructies en procedures volgen Maak zoveel mogelijk vragen ter voorbereiding van het opnamegesprek. Werkwijze Lees de casus en bereid het gesprek voor door vragen te formuleren. Casus Mevrouw Geel is zeventig jaar en gehuwd. Ze heeft twee zoons. Een van beide zoons woont in dezelfde woonplaats. Hij en zijn vrouw komen dagelijks even bij het echtpaar kijken, ook de kleinkinderen komen regelmatig langs. De andere zoon woont met zijn gezin op 150 kilometer afstand en is daardoor niet dagelijks betrokken bij de zorg. Zeven jaar geleden werd longemfyseem geconstateerd. Mevrouw is zeer mager en heeft een blauw/grauwe kleur. Ze heeft een piepende ademhaling en is benauwd en kan daardoor moeilijk voor zichzelf zorgen, laat staan voor het huishouden. Het valt meneer steeds zwaarder om alles in huis te doen en voor zijn vrouw te zorgen. Daarom heeft de huisarts een thuiszorgorganisatie geregeld voor intensieve thuisondersteuning. De huisarts wil dat er een verzorgende dagelijks in de thuissituatie komt om mevrouw beter in de gaten te houden en het dagprogramma goed neer te zetten. Mevrouw is het afgelopen jaar 8 kg afgevallen en eet en drinkt slecht. Ze weegt nog maar 45 kg bij een lengte van 1.70m. Alhoewel mevrouw vroeger een pakje per dag rookte, rookt ze nu niet meer zoveel, af en toe een sigaret zodat ze beter kan ophoesten, zoals ze zelf zegt. Mevrouw is te vermoeid om iets te ondernemen met haar man en/of haar kinderen/kleinkinderen. Dit maakt haar erg moedeloos en depressief. Ze heeft het gevoel dat zij de oorzaak is dat haar man nu een beperkt leven leidt. Ze heeft regelmatig last van longontstekingen. Ondanks de prednisonkuur die mevrouw dan krijgt, wordt ze toch nog vaak opgenomen in het ziekenhuis voor deze onstekingen. Jij werkt bij de thuiszorgorganisatie en je gaat de intake doen. Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel. Schrijf een korte reflectie op de competenties. Reflectie op de competenties Formuleren en rapporteren, Analyseren, kwaliteit leveren, instructies en procedures opvolgen: 1. Waarom zijn juist deze competenties van belang bij het voeren van een opnamegesprek? Geef concreet aan bij welk onderdeel van de activiteit je deze competenties terugziet. 2. Welke competentie vind jij het moeilijkst? En welke het makkelijkst? 3. Wat heb je geleerd met betrekking tot de competenties? 4. Wat zou je nog meer willen leren? Albeda college Branche Gezondheidzorg 11

12 E1-3.K.gev. vragen voor een overplaatsingsgesprek Ondersteuning van de competenties De student kan verwoorden welke informatie van belang is bij een overplaatsingsgesprek. Studieboek de zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 8 hoofdstuk 2 en 3 Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel J Formuleren en rapporteren M Analyseren S Kwaliteit leveren 1. Maak zoveel mogelijk vragen ter voorbereiding van het overplaatsingsgesprek. 2. Bedenk minimaal 7 aspecten over een zorgsituatie of eigenschappen van de zorgvrager die je in een schriftelijke overdracht zou willen vermelden. Werkwijze Lees de casus en bereid het gesprek voor. Casus 1: Mark de Jager is 26 jaar en heeft een maand geleden een auto ongeluk gehad. Hij ligt al die tijd al in het ziekenhuis. Door dat ongeluk was hij zwaar gewond en heeft een dwarslaesie opgelopen. Inmiddels is Mark dusdanig herstelt dat hij naar een revalidatiecentrum kan. Hier kan hij verder herstellen na het ongeval en wordt hij behandeld door een gespecialiseerd team. Door middel van oefeningen en adviezen leert hij hoe hij bepaalde activiteiten, zoals verplaatsen, zelfverzorging, hobby/werk en huishoudelijke activiteiten, weer kan gaan doen, al dan niet op een aangepaste manier. Verder wordt aandacht besteed aan aanpassingen en voorzieningen. Ook de sociale situatie (gezin, vrienden, werk), verwerking en acceptatie van het functioneren met een dwarslaesie komen aan de orde. Kijk de activiteit na met behulp van het antwoordmodel. Schrijf een korte reflectie op de competenties. Reflectie op de competenties Formuleren en rapporteren, Analyseren en kwaliteit leveren: 5. Waarom zijn juist deze competenties van belang bij het voeren van een overplaatsingsgesprek? 6. Welke competentie vind jij het moeilijkst? En welke het makkelijkst? 7. Wat heb je geleerd met betrekking tot de competenties? 8. Wat zou je nog meer willen leren? Albeda college Branche Gezondheidzorg 12

13 E1-3.VH oefensituatie overplaatsingsgesprek De student kan een overplaatsingsgesprek houden in een oefen situatie Boek de zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 8, hoofdstuk 2 De overdracht naar een andere afdeling Maak een verslag van het ontslaggesprek. Evalueer het gesprek met de andere student. Ondersteuning van de competenties Samen met een andere student wordt een overplaatsingsgesprek nagedaan. Werkwijze Werk in tweetallen. Verdeel de taken en bereid voor: 1. een student speelt Marc de Jager, 2. een student is de verzorgende die het overplaatsingsgesprek voert. Lees de casus en de antwoorden van de activiteit vragen voor een overplaatsingsgesprek goed door en bereid het gesprek voor. - Het gesprek duurt minimaal 10 minuten. - De student die de verzorgende speelde maakt een verslag van het overplaatsingsgesprek. - De student die Marc de Koning speelde schrijft zijn/haar ervaringen op over het verloop van het gesprek. Criteria waar de zorgvrager op heeft gelet zijn: 0 Heb je alles kunnen vertellen wat je kwijt wilde in het gesprek? 0 Heeft de verzorgende nu een goede indruk van wat je wil en wie je bent? Waarom vind je dat? 0 Vond je het een prettig gesprek en zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? : De student die het overplaatsingsgesprek heeft gedaan krijgt feedback van de student die de zorgvrager heeft gespeeld. Reflecteer daarna samen op de competenties. Hoe zie je de competenties terug in de activiteit? Hoe vinden jullie jezelf functioneren ten aanzien van deze competenties? Motiveer je antwoord met voorbeelden uit deze oefensituatie. Na de evaluatie wissel je van rol. D Aandacht en begrip tonen H Overtuigen en beïnvloeden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren S Kwaliteit leveren T Instructies en procedures volgen Casus 1: Mark de Jager is 26 jaar en heeft een maand geleden een auto ongeluk gehad. Hij ligt al die tijd al in het ziekenhuis. Door dat ongeluk was hij zwaar gewond en heeft een dwarslaesie opgelopen. Inmiddels is Mark dusdanig herstelt dat hij naar een revalidatiecentrum kan. Hier kan hij verder herstellen na het ongeval en wordt hij behandeld door een gespecialiseerd team. Door middel van oefeningen en adviezen leert hij hoe hij bepaalde activiteiten, zoals verplaatsen, zelfverzorging, hobby/werk en huishoudelijke activiteiten, weer kan gaan doen, al dan niet op een aangepaste manier. Verder wordt aandacht besteed aan aanpassingen en voorzieningen. Ook de sociale situatie (gezin, vrienden, werk), verwerking en acceptatie van het functioneren met een dwarslaesie komen aan de orde. Albeda college Branche Gezondheidzorg 13

14 E1-3.VH.gev. oefensituatie ontslaggesprek Ondersteuning van de competenties De student kan een ontslaggesprek houden in een oefen situatie Studieboek de zorgverlening afstemmen en evalueren, Thema 8, hoofdstuk 2 en 3 En de vragenlijst van de activiteit `vragen voor een ontslaggesprek. Maak een verslag van het ontslaggesprek. Evalueer het gesprek met de andere student. D Aandacht en begrip tonen H Overtuigen en beïnvloeden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren S Kwaliteit leveren T Instructies en procedures volgen Samen met een andere student wordt een ontslaggesprek nagedaan. Werkwijze Werk in tweetallen. Verdeel de taken en bereid voor: 3. een student speelt mevrouw van Eersel of Heer de Koning. 4. een student is de verzorgende die het ontslaggesprek voert. Lees de casus en de antwoorden van de activiteit vragen voor een ontslaggesprek goed door en bereid het gesprek voor. - Het gesprek duurt minimaal 10 minuten. - De student die de verzorgende speelde maakt een verslag van het ontslaggesprek. - De student die mevrouw van Eersel of heer de Koning speelde schrijft zijn/haar ervaringen op over het verloop van het gesprek. Criteria waar de zorgvrager op heeft gelet zijn: 0 Heb je alles kunnen vertellen wat je kwijt wilde in het gesprek? 0 Heeft de verzorgende nu een goede indruk van wat je wil en wie je bent? Waarom vind je dat? 0 Vond je het een prettig gesprek en zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? : De student die het ontslaggesprek heeft gedaan krijgt feedback van de student die de zorgvrager heeft gespeeld. Reflecteer daarna samen op de competenties. Hoe zie je de competenties terug in de activiteit? Hoe vinden jullie jezelf functioneren ten aanzien van deze competenties? Motiveer je antwoord met voorbeelden uit deze oefensituatie. Wissel hierna om van rol. Albeda college Branche Gezondheidzorg 14

15 Casus 1: Mevrouw van Eersel is 86 jaar oud en is 3 weken geleden opgenomen op de revalidatieafdeling van het verzorgingstehuis De Blije Hoeck. De reden van opname was dat mevrouw een herseninfarct heeft gehad en halfzijdig verlamd was. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met haar. Ze heeft nog wel restverschijnselen. Zo kan ze haar rechterhand niet zo goed gebruiken en praat ze nog wat binnensmonds. Mevrouw gaat volgende week weer naar huis. Jij moet het ontslaggesprek voeren en je gaat het nu voorbereiden. Casus 2: Meneer de Koning is (58 jaar) is 3 maanden geleden opgenomen op de gesloten afdeling van de PAAZ. Sinds meneer 46 jaar is voelt hij zich meerdere keren per jaar depressief. Dit heeft nu geleid tot zijn zevende opname, mede doordat zijn vrouw en kinderen aangeven niet meer voor hem te kunnen zorgen. Meneer zijn medicatie is verhoogd. Sinds een paar weken voelt meneer zich iets beter, hij ligt niet meer de hele dag op bed en heeft minder het gevoel iedereen tot last te zijn. Volgende week gaat meneer met ontslag Albeda college Branche Gezondheidzorg 15

16 E1-3.VH.gev. oefensituatie opnamegesprek Ondersteuning van de competenties De student kan een opnamegesprek houden in een oefen situatie Studieboek de zorgverlening afstemmen en evalueren hoofdstuk De overdracht naar een andere afdeling Maak een verslag van het opname gesprek. Evalueer het gesprek met de andere student. D Aandacht en begrip tonen H Overtuigen en beïnvloeden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren S Kwaliteit leveren T Instructies en procedures volgen Samen met een andere student wordt een opnamegesprek nagedaan. Werkwijze Werk in tweetallen. Verdeel de taken en bereid voor: 5. een student speelt mevrouw Geel, 6. een student is de verzorgende die het intakegesprek voert. Lees de casus en de antwoorden van de activiteit vragen voor een opnamegesprek goed door en bereid het gesprek voor. - Het gesprek duurt minimaal 10 minuten. - De student die de verzorgende speelde maakt een verslag van het intakegesprek. - De student die mevr.geel speelde schrijft haar ervaringen op over het verloop van het gesprek. Criteria waar mevr. Geel op heeft gelet zijn: 0 Heb je alles kunnen vertellen wat je kwijt wilde in het gesprek? 0 Heeft de verzorgende nu een goede indruk van wat je wil en wie je bent? Waarom vind je dat? 0 Vond je het een prettig gesprek en zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? : Reflecteer op de competenties. Hoe zag je deze terug in deze oefensituatie? In hoeverre beheersen jullie deze competenties? Motiveer je antwoord met voorbeelden uit deze oefensituatie. Wissel hierna om van rol. Albeda college Branche Gezondheidzorg 16

17 Casus Mevrouw Geel is zeventig jaar en gehuwd. Ze heeft twee zoons. Een van beide zoons woont in dezelfde woonplaats. Hij en zijn vrouw komen dagelijks even bij het echtpaar kijken, ook de kleinkinderen komen regelmatig langs. De andere zoon woont met zijn gezin op 150 kilometer afstand en is daardoor niet dagelijks betrokken bij de zorg. Zeven jaar geleden werd longemfyseem geconstateerd. Mevrouw is zeer mager en heeft een blauw/grauwe kleur. Ze heeft een piepende ademhaling en is benauwd en kan daardoor moeilijk voor zichzelf zorgen, laat staan voor het huishouden. Het valt meneer steeds zwaarder om alles in huis te doen en voor zijn vrouw te zorgen. Daarom heeft de huisarts een thuiszorgorganisatie geregeld voor intensieve thuisondersteuning. De huisarts wil dat er een verzorgende dagelijks in de thuissituatie komt om mevrouw beter in de gaten te houden en het dagprogramma goed neer te zetten. Mevrouw is het afgelopen jaar 8 kg afgevallen en eet en drinkt slecht. Ze weegt nog maar 45 kg bij een lengte van 1.70m. Alhoewel mevrouw vroeger een pakje per dag rookte, rookt ze nu niet meer zoveel, af en toe een sigaret zodat ze beter kan ophoesten, zoals ze zelf zegt. Mevrouw is te vermoeid om iets te ondernemen met haar man en/of haar kinderen/kleinkinderen. Dit maakt haar erg moedeloos en depressief. Ze heeft het gevoel dat zij de oorzaak is dat haar man nu een beperkt leven leidt. Ze heeft regelmatig last van longontstekingen. Ondanks de prednisonkuur die mevrouw dan krijgt, wordt ze toch nog vaak opgenomen in het ziekenhuis voor deze ontstekingen. De verzorgende werkt bij de thuiszorgorganisatie en gaat de intake doen. Albeda college Branche Gezondheidzorg 17

18 E1-3.VH.gev.overdracht naar andere afdeling De student kan in een gesprek met andere studenten beargumenteren wat de belangrijkste informatie is bij een overdracht van een zorgvrager naar een andere afdeling. Boek de zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 8, hoofdstuk 2 De overdracht naar een andere afdeling Evalueer de opdracht zoals beschreven staat in het boek. Ondersteuning van de competenties D Aandacht en begrip tonen H Overtuigen en beïnvloeden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen Maak de samenwerkingsopdracht uit het boek de zorgverlening afstemmen en evalueren thema 8, hoofdstuk 2 De overdracht naar een andere afdeling Albeda college Branche Gezondheidzorg 18

19 E1-3.VH.start.Leefstijlen competentie De student bepaalt haar/zijn eigen leefstijl en die van anderen. Reader Leefstijlen en ondersteunend materiaal C3 beginner: leefstijlvoorkeur en leefstijlgroepen. Je bespreekt je bevindingen met een medestudent en je reflectie met de docent. M Analyseren Bepaal je eigen leefstijl en de zaken die jij belangrijk vindt om deze stijl tot uiting te laten komen. Werkwijze Lees de reader Leefstijlen. Maak individueel een lijstje met onderwerpen die jij belangrijk vindt en in grote mate jou leefstijl bepalen (normen, waarden, leefomgeving, materie, comfort, vrienden etc.) Bepaal met behulp van het WIN model binnen welke leefstijlgroep jij het meest past. Of doe een van de leefstijlen testen op internet. Ga naar de zoekmachine, typ in het balkje leefstijlen test. Klik ONOR aan. Onder aan de pagina kun je één van de leefstijl testen aan klikken en vervolgens maken. Bepaal naar aanleiding van jouw leefstijl welke zaken belangrijk zijn als je zou moeten leven in een kleinschalige woongroep. Reflecteren Waarom is het belangrijk dat jouw eigen leefstijl gerespecteerd wordt? Motiveer je antwoord. Waarom is het belangrijk dat je een andermans leefstijl leert kennen? Motiveer je antwoord. Kon je jezelf makkelijk of moeilijk indelen in de leefstijl groepen? Motiveer je antwoord. Albeda college Branche Gezondheidzorg 19

20 E1-3.VH.start.zorgleefplan maken Praktische voorbereiding Locatie competentie De student is in staat een leefplan op te stellen voor een zorgvrager binnen kleinschalig wonen. Lees de casus Reader Zorgleefplan School Bespreek je zorgleefplan met een mede leerling en daarna met de docent. Beantwoord de reflectievragen. D Aandacht en begrip tonen, M analyseren, Maak een zorgleefplan voor meneer Bakker (zie casus) Werkwijze: Lees de reader zorgleefplan en de casus van meneer Bakker. Bekijk eventueel de DVD wat spreken we af. Noteer de gebieden van het zorgleefplan uit de vragenlijst 1. Beschrijf nu per gebied wat je gaat aanbieden aan meneer Bakker. En werk dit uit op een A-viertje. Bespreek je bevindingen met een medeleerling. Bespreek je verschillen en overeenkomsten. Reflecteren: Hoe komt het dat er verschillen zijn ontstaan? Welke gedachten zijn daar de oorzaak van? Hoe komt het dat er overeenkomsten zijn? Kon je makkelijk de gegevens analyseren uit de casus? Over welke punten twijfelde je en waardoor ontstond die twijfel? Casus Dhr. Bakker is 84 jaar. Hij woont sinds 4 maanden in St. Augustinus kleinschalig wooncomplex voor somatische zorgvragers. Dhr. Bakker is getrouwd. Het koppel heeft geen kinderen. Zijn echtgenote (81 jaar) woont sinds een half jaar alleen in een grote oude villa aan de rand van het dorp St. Michielsgestel. Dhr. Bakker heeft sinds 2 jaar de ziekte van Parkinson. Het laatste jaar werd Dhr. Bakker verzorgd door zijn vrouw. Hij werd geholpen bij het wassen en aankleden maar ook bij het eten,drinken en toiletgang. Dit deed zij met veel liefde. De verzorging werd voor Mw. Bakker te zwaar gezien haar lichamelijke gesteldheid ten gevolge van reuma. Hierdoor was zij niet meer in staat haar man te verzorgen. Binnen het kleinschalig wooncomplex St. Augustinus heeft Dhr. Bakker een 1- persoons kamer met eigen douche en toilet. Aan de kamer en douche is nauwelijks iets gedaan qua sfeer of gezelligheid. De hoognodige spullen zijn van huis meegekomen. Hr. Bakker is een statige man. Hij was vroeger directeur van een staal fabriek waar hij 50 man personeel onder zich had. Zijn motto was: Hard werken loont! Over het algemeen was Hr. Bakker zo n 80 uur per week aan het werk. Dhr. wist en weet exact wat hij wil en ziet graag dat bepaalde regels en afspraken nagekomen worden. Dhr. zag er altijd keurig verzorgd uit. Hij droeg dagelijks een driedelig kostuum met stropdas die geknoopt was met een dubbele windsor knoop. Aan de manchetten van het overhemd droeg hij goudkleurige Albeda college Branche Gezondheidzorg 20

21 manchet knopen. Nu loopt hij rond in een jogging broek met t shirt. Volgens de verzorgenden kunnen deze kleding stukken makkelijk aan en uit gedaan worden i.v.m. de verstijfde spieren. Dhr. kan zelfstandig zijn gezicht en bovenlichaam wassen. De laatste weken wordt dhr. helemaal gewassen door de verzorgenden omdat het druk is op de woongroep. Het liefst wil Dhr. Bakker geschoren worden met de kwast en zeep maar het gaat makkelijker met een scheerapparaat vinden de verzorgenden op de groep. Nu scheert dhr. zich met een scheerapparaat. Het eten en drinken gaat moeizaam. Regelmatig morst dhr. met zijn eten en drinken doordat zijn handen trillen en de fijne motoriek steeds meer achteruit gaat. Mw. Bakker vind het maar niets dat haar echtgenoot aan tafel zit met een plastic servet vastgeknoopt in zijn nek. Thuis was haar man gewend om een damast servet op zijn schoot te leggen, met zilver bestek te eten en het servies van Wedgewood (exclusief servies/kostbaar) te gebruiken. Nu ligt er een plastic tafelkleed op tafel en er wordt gegeten en gedronken uit en van saaie witte borden en kopjes. De maaltijden smaken hr. niet. Daardoor eet hij weinig en is de laatste 2 maanden ruim 7 kilo afgevallen. Van 77 naar 70 kilo. Dhr. is af en toe incontinent van urine. Dit komt omdat hij zijn plas moeilijk kan ophouden, hij is regelmatig net te laat op het toilet. Dhr. draagt nu de hele dag een middelgrote zoals het personeel het noemt luier. Het maakt Hr. erg kwaad dat hij deze luier moet dragen. Hij voelt zich een baby zegt hijzelf. Hr. las vroeger dagelijks de krant tot in details (NRC of het financieel Dagblad). Nu kan Dhr. de bladzijden van de krant niet meer omslaan door zijn verstijfde/trillende handen en vingers. Een avondje bridgen met vrienden maakte een belangrijk onderdeel uit van het bestaan van Dhr. Bakker. En niet te vergeten de piano waar hij regelmatig achter kroop om een prachtig stuk klassieke muziek ten gehore te brengen. Bach was een van zijn favoriete componisten. Vroeger ging dhr. Bakker nog wel eens winkelen met zijn echtgenote en verwende haar dan met een heerlijk diner en luxe cadeautjes. Het koppel ging minstens 4 keer per jaar zeer luxe op vakantie. Dhr. Had veel vrienden toen hij nog thuis woonde waar hij regelmatig samen met zijn vrouw op visite ging. Ook ging hij regelmatig met de buurman naar antiek markten om te zoeken naar schilderijen, antiek bestek en kop en schotels. Dhr. heeft nu nergens meer zin in, hij is niet gemotiveerd om activiteiten te ondernemen of iets ter ontspanning te doen. De oude vrienden lijken steeds minder op bezoek te komen. Hr. zegt zich absoluut niet thuis te voelen binnen St. Augustinus. Albeda college Branche Gezondheidzorg 21

22 E1-3.VH.start.zorgleefplan Praktische voorbereiding Locatie competentie De student is in staat een leefplan op te stellen voor een medestudent. Regel een medestudent die je kunt bevragen Reader Zorgleefplan, vragenlijst 2 en profielposter School Bespreek je zorgleefplan met een mede student en daarna met de docent. Beantwoord de reflectievragen. Aandacht en begrip tonen, analyseren, Maak een zorgleefplan voor een medestudent Werkwijze: Lees de reader zorgleefplan. Bekijk eventueel de DVD wat spreken we af. Je kunt deze halen in de mediatheek. Gebruik vragenlijst 2 Stel de vragen aan een medestudent die simuleert een zorgvrager te zijn.( verzin je rol van te voren) Werk de antwoorden uit in een zorgleefplan voor deze medestudent en maak er een profielposter bij op een flap. Bespreek je bevindingen met de medestudent aan de hand van de reflectievragen Reflecteren: Is het zorgleefplan iets wat jouw medestudent prettig zou vinden? Motiveer waarom wel of niet. Op welke punten wil je medestudent dat je het leefplan bijstelt en waarom? Albeda college Branche Gezondheidzorg 22

23 1.02H02.E4.K.gev.werkbegeleiding geven competentie De student kan benoemen welke onderdelen van belang zijn voor het geven van een goede werkbegeleiding. Boek Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg Thema 2 Hoofdstuk 2 Werkbegeleiding geven Kijk na aan de hand van het antwoordmodel K: vakdeskundigheid toepassen. Maak praktijksituatie 1, 2 en 3 en (als je dat nog niet gedaan hebt bij Beginner) de kennisopdracht van het boek Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg Thema 2 hoofdstuk 2 Werkbegeleiding geven. Albeda college Branche Gezondheidzorg 23

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Niets (aan) te doen?

Niets (aan) te doen? Niets (aan) te doen? Handreiking voor personeel, familie, vrijwilligers en bezoekers om de kleine dingen die van betekenis zijn voor mensen met dementie, te herkennen en er actief iets mee te doen. Ellen

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK Foto: Theo van Pelt PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK C. KLINGEMAN, C. NIJHUIS, J. DE LANGE Connie Klingeman Carolien Nijhuis Jacomine de Lange PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK EEN METHODE TER VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

1 Wie ben ik als mens?

1 Wie ben ik als mens? 1.1 Inleiding Elk mens is uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, eigenaardigheden en sterke en zwakke punten. Hoe je in elkaar zit, heeft consequenties voor wat er het beste bij je past. Om je

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie