ken.gev.form, melkrundveehouderijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen"

Transcriptie

1 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

2 o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam a Adres en telefoonnummer Postcode en plaats u No: / emeente WINi Ö.00 ^ü!^ JAN g burgemeestar secnfans onlanger ala zaken financisn gem wertten sotiale zaken % -h/a AO^ pa /ll/qa,xiim.o I B. en W. [Raad C'^QK'hO 2. eeft kennis van het oprichten pnchtèn \ van een melkrundveehouderi] ) u voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de melkrundveehouderi) -v; Besluit melkrundveehouderi en Hinderwet Kennisgevingsforinulier Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Jx^ OOQ 9 uitbreiden of wipigen van een melkrundveehouderi)*), dan wel het veranderen van de gebezigde werkwijze voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van de werkwijze tot stand komt van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet op een reeds opgenchte melkrundveehouderij* 3 Plaats waar de melkrundveehouderij is of zal worden gevestigd Adres en telefoonnummer tor^jè^uje^ an o'^ o^'bo^ %i\ oob Postcode en gemeente 4 egevens met betrekking tot het van toepassing ein/1 zijn TÜn \ian van hat het KAeliiit besluit /IAAO (lees AAret eerst HA de taal!/<htin#i*hi! toelichting'bij HAVA deze rubriek) ml Worden meer dan 50 geiten gehouden'' 43 Worden pelsdieren bedrijfsmatig gehouden'' 44 Worden meer dan 50 konijnenvoedsters gehouden'? 45 Worden meer dan 100 stuks melkrundvee gehouden'' 46 Wordt dunne mest opgeslagen in a bassins met een groter oppervlak dan 750 m^ b bassins met een grotere inhoud dan 2500 m^ c bassins waarin wordt belucht of geforceerd gegist 47 Zijn andere nitraathoudende kunstmeststoffen aanwezig dan die van de klasse C 48 Zijn meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen aanwezig'' Worden motorbrandstoffen aan derden afgeleverd'' 416 Is I V m de ligging van een mestbassin een vergunning vereisf (zie toelichting) Is I V m de ligging van de inrichting ten opzichte van voor verzuring gevoelige gebieden een verguning vereisf (zie toelichting) Indien één van de bovenstaande vragen met JA Is beantwoord, is voor de melkrundveehouderij een vergunning vereist. Indien u nog geen vergunning heeft, dient u deze zo snel mogelijk aan te vragen. 5. Nadere gegevens Worden meer dan 50 mestvarkeneenheden gehouden, 50 schapen gedurende de aflamperiode met meegerekend Wordt elektriciteit voor elektrische installaties betrokken van andere bronnen dan het openbare elektriciteitsnef Wordt in de inrichting een andere brandstof dan gas, gasolie, of lichte stookolie voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening gebruikf Is propaan aanwezig in een stationair reservoir waarop het Besluit opslag propaan Hinderwet NIET van toepassing is'' a Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie van een ander materiaal dan staal gemaakf b Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie onder een gebouw gelegen'' c Bedraagt de ondergrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan liter'' Worden KI- of K2-vloeistoffen m ondergrondse of bovengrondse tanks opgeslagen'' Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 5000 liter'' Is I V m de ligging van de inrichting ten opzichte van stankgevoelige objecten een vergunning vereisf (zie toelichting) Ligt een bestaande opslag voor vaste dierlijke mest op minder dan 50 m van woningen'' Ligt een bestaande kuilvoeropslag voor gras of snijmais op minder dan 25 m van woningen'' 53 Is een mestsilo, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig'' 54 Is een foliebassin, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig'' atum \8-'<~0^^ Handtekening ^ ^ ^ J ^ Ja» ü Ja Nee B: s B 8 K s» % * ar % B ^ 8- «% S a: ^ 1^ a: 8" Nee & S a ^ *) Voor een melkrundveehoudenj geldt ondermeer dat deze tot een in het Hinderbesluit aangewezen categone behoort en uitsluitend of m hoofdzaak bestemd is voor het bedrijfsmatig houden van melkrundvee

3 o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Kennisgevingsformulier Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet Aan Het districtshoofd van de Arbeidsinspectie Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam Adres en telefoonnummer ^ P ^ 11 / Postcode en plaats \^. rt -^ - -o,c^\ P AVI igu^ ^ yj O ' ' ' ''- ' j-',.i/i eeft kennis van het oprichten van een melkrundveehouderip) t o oprichten van een melkrundveehouderij ) voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de melkrundveehouderij B uitbreiden of wijzigen van een melkrundveehouderij*), dan wel het veranderen van de gebezigde werkwijze voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van de werkwijze tot stand komt van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet op een reeds opgerichte melkrundveehouderij*) 3 Plaats waar de melkrundveehouderij is of zal worden gevestigd Adres en telefoonnummer,, i.-v ^ /. Postcode en gemeente >.,, ^ l 4 egevens met betrekking tot het van toepassing zijn Van het besluit (lees eerst de toelichting cij deze rubriek) 4 1 Worden meer dan 50 mestvarkeneenheden gehouden, 50 schapen gedurende de aflamperiode met meegerekend 4 2 Worden meer dan 50 geiten gehouden'' 4.3 Worden pelsdieren bedrijfsmatig gehouden'' 4 4 Worden meer dan 50 konijnenvoedsters gehouden'' Ja Nee S B Q 4 5 Worden meer dan 100 stuks melkrundvee gehouden'' 4 6 Wordt dunne mest opgeslagen in a bassins met een groter oppervlak dan 750 m^ b bassins met een grotere inhoud dan 2500 m^ c bassins waarin wordt belucht of geforceerd gegist 4 7 Zijn andere nitraathoudende kunstmeststoffen aanwezig dan die van de klasse C» R 4 8 Zijn meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen aanwezig"? 4 9 Wordt elektriciteit voor elektrische installaties betrokken van andere bronnen dan het openbare elektriciteitsnef 4 10 Wordt in de mnchting een andere brandstof dan gas gasolie, of lichte stookolie voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening gebruikt'' 4 11 Is propaan aanwezig in een stationair reservoir waarop het Besluit opslag propaan Hinderwet NIET van toepassing is'' 4 12 a Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie van een ander matenaal dan staal gemaakf b Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie onder een gebouw gelegen'' c Bedraagt de ondergrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan liter'' 4 13 Worden KI- of K2-vloeistoffen in ondergrondse of bovengrondse tanks opgeslagen'' 4 14 Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 5000 liter'' 4 15 Worden motorbrandstoffen aan derden afgeleverd'' 4 16 Is I V m de ligging van een mestbassin een vergunning vereisf (zie toelichting) 4 17 Is I V m de ligging van de inrichting ten opzichte van stankgevoelige objecten een vergunning vereisf (zie toelichting) 418 Is I V m de ligging van de mnchting ten opzichte van voor verzuring gevoelige gebieden een verguning vereisf (zie toelichting) Indien één van de bovenstaande vragen met JA Is beantwoord, is voor de melkrundveehouderij een vergunning vereist. Indien u nog geen vergunning heeft, dient u deze zo snel mogelijk aan te vragen. 5. Nadere gegevens 5 ï Ligt een bestaande opslag voor vaste dierlijke mest op minder dan 50 m van woningen'' 5.2 Ligt een bestaande kuilvoeropslag voor gras of snijmais op minder dan 25 m van woningen'' 5 3 Is een mestsilo, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig'' 5 4 Is een foliebassin, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig' 7 Ja Sr H B I& O. Q; ^. a. Q Nee U Q ^'^" 1(3.»^ ^Y\ Handtekening ^^^- j ^ ^ J *) Voor een melkrundveehoudenj geldt ondermeer dat deze tot een in het Hinderbesluit aangewezen categorie behoort en uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor het bedrijfsmatig houden van melkrundvee

4 BIJLAE BIJ HET KENNISEVINSFORMULIEH BESLUIT MELKRUNVEEHOUERIJEN HINERWET Ondergetekende verklaart hierbij dat er op benedengenoemde datum de volgende aantallen dieren bedrijfsmatig gehouden worden^ melkkoeien en zoogkoeien P. vrouwelijk jongvee tot ca. 2 jaar. vleeskalveren ca. 0-6 maanden vleesvee tot ca. 2jaar ATUM HANTEKENIN tëmui

5 plattegrond bi kennisgevingsformulier Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet 'Jk meinv^e. t >MA\/e.i. W^<i N Crai n4 mi lejlcsbl L-L :liil( rnelkkaimer P aa cèi.i,ia\ U^M ML hui& zk^ Schaal i:i -0 J<U.lplJ e.u fi/url Ier a/ /A*eLny l< 2^ /S-/-<f^

6 EMEENTE WINELOO AENA B&W Vergadering d.d. 8 FEB, 199'» codering: Nr. l ^ reg.nr Afdeling: Q i^ Adviseur:/^. Aul,le/-f^t*' ezien ' i Afzender brief: P- ^"M" Cjaül < datum datum en kenmerk: ONERWERP: actief openbaar : ja/nee K^.A/A/fjctev/'it^rt Re Jeu t MeiL(.raKjo6J<loc<-.J laaaliav^kejliur Advies:. Ó <\ O I l <:v IHio Toelichting: Z.O.Z. ezien secretaris <VVO Opm. accoord bespreken I - burg. r^l\ IJ weth. W.hof i l \ weth. Koops A II - burg. weth. W. hof weth. Koops III burg. weth. W. hof weth. Koops Ruimte voor aantekeningen college: BESLISSIN B&W: C/- BEHANELIN IN RAASCOMMISSIE d.d. Advies commissie: BEHANELIN IN E RAA Beslissing raad: j a/nee d.d.

7 EMEENTE WINELOO Nr. //f Uw brief vara Uw kenmerk: Behandeld door: J. Kok Aan: e heer A. ter Wal Lheebroek PM wingeloo Onderwerp: Kennisgeving Besluit Me1krundveehouder i j Milieubeheer wingeloo, 14 februari 1994 eachte heer, VERZONEN t 6 FEB. TO./. Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw kennisgeving d.d. 18 januari 1994 op grond van het Besluit Melkrundveehouderij Milieubeheer waarbij u ons mededeling doet van het wijzigen van uw bedrijf. Een kopie van deze kennisgeving hebben wij doorgezonden naar de Regionale Inspectie voor de Volksgezondheid en de Milieuhygiëne te roningen. Volledigheidshalve delen wij u mede dat voldaan moet worden aan de standaardvoorschriften welke krachtens artikel 2 van het Besluit Melkrundveehouderij Milieubeheer zijn gesteld. Tijdens een nog te houden controle-bezoek zal worden getoetst of voldaan wordt aan deze voorschriften. Een kopie van deze voorschriften treft u als bijlage aan. Op grond van deze melding valt uw bedrijf met de volgende veebezetting onder het Besluit Melkrundveehouderij Milieubeheer. Melkrundvee : 61; Jongvee ; 60; Paarden ; 10, waarvan maximaal 2 op stal. e maximale ammoniakdepositie op het nabij gelegen voor verzuring gevoelige gebied is bepaald op 1420 mol. Indien u voornemens bent in uw bedrijf structurele wijzigingen/uitbreidingen door te voeren, dient u ons daarvan vooraf in kennis te stellen. Wij vertrouwen er op u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van wingeloo, secretaris, /purqemeester, a/insp. Milieuhygiëne/ qw/+ bijlagen/ (R.M. Kammer) (j.l-. van der Laan) Corr.adres: Postbus 3, 7990 AA Bezoekadres: Brink 1, wingeloo wingeloo Telefoon: Telefax : Bank: iro: Openings tijden: tot uur

8 PUBLICATIE MELINEN INEVOLE E WET MILIEUBEHEER Ter gemeentesecretarie zijn de volgende meldingen binnengekomen. Voor nadere informatie: afdeling Algemene Zaken, dhr. J. Kok, tel NAAM; ONERWERP H. Hummel kennisgeving van toepassing worden van het Be- Brink 12 sluit etailhandel Wet Milieubeheer op een detailhandelsbedrijf in groenten, fruit, bloemen en planten A. Hinloopen kennisgeving op het van toepassing worden van Stetweg 35 het Besluit horecabedrijven Milieubeheer op het Castricum groepshuis 't Holtien op het perceel Holtien 9 te wingeloo e volgende kennisgevingen zijn binnengekomen van het van toepassing worden van het Besluit Melkrundveehouderij Wet Milieubeheer: H. Baaiman melkrundveehouderij op het perceel Eemste 34 W.L. Bennink melkrundveehouderij op het perceel Stroovledder 7 A. ter Wal melkrundveehouderij op het perceel Lheebroek 34 e volgende kennisgevingen zijn ingekomen op grond van het Besluit Mestbassins Milieubeheer: ebr. Wiechers Mts. Benning A.H. Zantinge voor het oprichten van bassins voor het bewaren van dunne mest op het perceel Lheebroek 5 voor het oprichten van een mestbassin op een perceel aan de weg door de Slieken te wingeloo voor het oprichten van een mestbassin op het bedrijf aan de Honingvlaken 4 e volgende kennisgevingen op grond van de Wet Milieubeheer zijn binnengekomen van het wijzigen van een bestaande veehouderij: J. uiven de uitbreiding met een werktuigenberging bij de veehouderij op het perceel Lhee 31 R. van den Brandhof de uitbreiding van een werktuigenberging en plaatsing van een bovengrondse dieselolietank bij de veehouderij op het perceel Holtien 5 R.F. Waninge een wijziging van de veebezetting en stalindeling op het perceel e Folie 1 B. Schuring een uitbreiding van het bedrijf met een machineberging op het perceel Eemster 38

9 Hrink I te wingeloo Posit.bus 1, 7990 AA Telefoon: 0S21 59J4 14 Fax: EMEENTE WINELOO H,Tnk: 2H iro: Nr. : Uw brief van: Uw kenmerk: Behandeld door: E. Lange Aan Zie bijlage BESLUIT MELKRUNVEEHOUERIJEN MILIEUBEHEER Onderwerp: Wijziging voorschriften. wingeloo, 12 augustus 1996 eachte heer, VERZONEN 1 3 AU Op 1 maart jl. is de Wet afvalwater inwerking getreden. Hierin wordt onder andere bepaald dat de standaard voorschriften van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer worden uitgebreid met lozingsvoorschriften voor bedrijfsafvalwater, e lozingsvoorschriften lagen voorheen vast in de gemeentelijke Lozingsverordening Rioleringen (LvR). Met de inwerkingtreding van de Wet afvalwater is de LvR komen te vervallen. Uw bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en krijgt derha Ive met de nieuwe voorschriften te maken. Als bijlage treft u de aanvulling op de.standaard voorschriften aan. lobaal komen een aantal belangrijke lozingsvoorschriften op het volgende neer: 1. Spoel- en schrobwater van stallen of me stopslagen worden niet in een openbaar riool gebracht. 2. Afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitap- paratuur, die gebruikt zijn voor het to epassen van bestrijr riool gebracht. dingsmiddelen wordt niet in het openbaa 3. Afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitaphet toepassen van paratuur, welke niet zijn gebruik voor bestrijdingsmiddelen, waarvan de concen hoger is dan 200 mg/l wordt niet in het gebracht. 4. Afvalwater afkomstig van composteringsh openbaar riool gebracht. 5. Afvalstoffen mogen niet worden versnede het afvalwater toe te kunnen voegen. Volledigheidshalve verwijzen wij naar bijg tratie minerale olie openbaar riool open wordt niet in het n of vermalen om ze aan evoegde voorschriften. Bedrijven die onder het Besluit melkrundve ehouderijen milieubeheer vallen en die voor 1 maart 1995 zijn opger icht krijgen een overn dat op uiterlijk 1 gangstermijn tot 1 maart it houdt i maart 1997 voldaan dient te worden aan de lozingsvoorschriften van genoemd Besluit.

10 Tijdens een noq te houden controlebezoek zal worden getoetst of aan deze voorschriften wordt voldaan. Met eventuele vragen kunt nu terecht bij dhr. M. Lubberink en E. Lange (tol ). Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van wingeloo, namens het college, het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, a/gw/zcd)')/^

11 BESLUIT OE HET-ZELFBERIJVEN MILIEUBEHEER BESLUIT CHEMISCHE WASSERIJEN MILIEUBEHEER BESLUIT MELKRUNVEEHOUERIJEN MILIEUBEHEER - A. Mulder e Vorrelvenen T - H. Waningen ieversluis RM - M. Mulder Eemster PP - H. Knotnerus Eemster PS - H. Baaiman Eemster PS - Maatschap N. en P.N. Reyneveld Eemster PR - J..J. van Nes Eemster PR - F. Wiechers Eemster PT - J. Wuffen Eemster PT - J. Klaassen Eemster PT - J. Hessels Eemster PT - W. Mulder Het Lot TE - H. Fledderus Holtien PN - H. Stevens Juliana-Bernardweg R - A. Brandts Leggeloo PW - J. Hessels leggeloo PW -.H. Wiltinge Leggeloo PW - R.. Koops Leggeloo PW - J. Oosten Leggeloo PZ - MTS A. en Joh. Booy Leggeloo PZ - W. Hessels Leggeloo PZ - H.J. Looman Leggeloo PZ - J. e Weerd Lhee P - E. en J. Huisman Lheebroekerweg NB - B.J. Kreuze Lheebroekerweg NB - J. Prins Spieregerweg NE - J. Emmink Lhee 66a 7991 PJ - MTS Bloemerts Lhee PJ - K. van Zegeren Lhee PJ - ebr. Wiechers Lheebroek PL - H.W. Vendrig Lheebroek 18c 7991 PL - J.C. oorten Lheeweg AM - MTS aatselaar Lheebroek PM " A. ter Wal Lheebroek PM - J. Nijsingh Looweg RZ - J.M. Hutterd Stroovledder SB - E. Kuyer Stroovledder SB - ebr. Ter Bork Stroovledder SB - L. Knorren Venesluis TH - J.A.C, de Bruin Westeinde RS NO BEZOEKEN IVM AMVB: Zanting - Westeinde 13 Everts - Westeinde 30 (hobbyboer?) Bouwens - Kattemade 2 Oostenbrink - Leggeloo 4 Bruins - Looweg 3 -E OEE (heeft net melding houtbew. bedr. gedaan dus gelijk goed)

12 f" ^ VN V,. /"^y Q. O O -J V) n cx o t =3 (/) fd. o -j O U < ro (/) -+ ai 3 U3 xj ü-sr o -1 ro.ro ~i r> U 3 VI QJ i ^ C3 3 fo K) o? p s fo -, cr CL --, f^ o!^ n>.=: :x' fo < ^ -^ 3 f OJ O). ~^ (A rr o ro =r ro J CTT 1 o ro _+. :^ ro ) : SL - ^ ^i cr ro o QJ J < j OJ QJ < ro m cr =3 Z3 ZJ un 1 p c ^ «s W -} p B O " ^ / 3 ho 7«c :K QJ -o\ -~JI^ T3 O ro o. C cr c w I TT <Q ->4 O 3 co Q. 3 cc 0) #-4-3 p«r C Q. C S5 C» ->4 C5> cn O 13 m cn l2- CQ' O m S ank g krac ietank ingsm 0:5-3: Q. < oer b op va elen ë^ " C ÜJ 3 ""3 C. PT T3 C ro o ^. 3 ^ OJ w C»C3 -f" OJ O O o r* o z. o. ro < < ro po o> 3 3 NJ -^ M -i c c J ro Ü3 05 =; =; Q) u;. C Ü; < < CO Cfl o o T3 ro g ro S: cn o OJ ro ro O -O. 0) fi) C <0 CO CA> CJ> CJ) m CH co OJ cx> 3 Q) m en OJ C Q Tl m O O C > Q. cr 3 n? 03 S" O'CQ' ^ ^ 3 -o CT CQ ro =r» c«en ^ o Cfl :2. ^ 3 r-* f-, 3- ffi < ''^ => 9: C ro zi fn r 5R =3 r cn ro cq OJ. QT w m 0.,\ i. i cn CJ> ->. C3J 0 S- - Q. CL 0 C ro C ro to /-* r> 3 cn cn c c?r TT tn <n =3 0 (Q 0 <? Ü TT < ro ro 3 73 m z < o I ^ t

13 milieuvergunning (oprichting) f

14 Burgemeester en wethouders van Westerveld; emeenttwesterveld BESCHIKKIN WET MILIEUBEHEER hebben als volgt beslist op de vergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer van de heer M. ter Wal uit wingeloo. 1. Aanvraag om vergunning Op 16 september 2003 is van de heer M. ter Wal een aanvraag om een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij. e aanvraag bevatte onvoldoende gegevens om een welovenvogen beschikking te kunnen nemen. aarom is de ondernemer verzocht de ontbrekende en vereiste gegevens alsnog aan te vullen. eze aanvulling is op 26 november 2003 binnengekomen waarmee de aanvraag voldoende gegevens bevat om een beschikking te kuimen nemen. Het bedrijf is gevestigd aan Lheebroek 24 in wingeloo, kadastraal bekend gemeente wingeloo, sectie M, nummer 181. Procedurl e procedure die naar aanleiding van de vergunningaanvraag wordt gevolgd, komt overeen met het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is de vergunningprocedure gecoördineerd met een vergunningaanvraag ingevolge de Woningwet. 3. Overwegingen met betrekking tot de vergunningaanvraag ^jjgjjjiiiiigi^^ 3.1 Vergunningplicht Het bedrijf viel voorheen onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehouderij en milieubeheer. Er is sprake van een inrichting zoals omschreven in deze wet. Het bedrijf wordt in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, bijlage I, o.a. in categorie 1, 7 en 8 genoemd. In de inrichting worden in de huidige situatie 61 melkkoeien en 60 stuks jongvee jonger dan twee jaar en 2 paarden gehouden. e veranderingen die doorgevoerd worden hebben betrekking op het uitbreiden van de veestapel naar 110 melkkoeien en 66 stuks vrouwelijk jongvee. Om die reden is het Besluit melkrundveehouderij en milieubeheer niet van toepassing op de inrichting. Voor de inrichting is daarom een oprichtingsvergunning aangevraagd. 3^2 Reeds verleende vergunningen Voor het bedrijf zijn de volgende vergunningen/kennisgevingen afgegeven: Oprichtingsvergunning, ; Art melding Besluit melkrundveehouderij en milieubeheer, ; Art melding Besluit mestbassins hinderwet, vrom Eispectie milieuhygiëne e vergunningaanvraag en de ontwerpvergunning zijn ter beoordeling aan VROM Inspectie gezonden. e inspectie heeft geen aanleiding gezien om advies uit te brengen. 3.4 Omgeving karakteristiek e inrichting is gelegen in het buitengebied van wingeloo waarbij in de omgeving enkele nietagrarische bebouwing aanwezig is. Beschikking Wet milieubeheer d.d , 7991 PM, 24 pagina 1

15 Conform de melding van 27 januari 1994 mogen binnen de inrichting de volgende dieren worden gehuisvest: iersoort A melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar^ A 3 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar K 1 volwassen paarden ouder dan 3 jaar Totaal Aantal Factor ' 9,5 3,9 5.0 NHj 579, ,5 Factor^ Maximale emissie e totale ammoniakemissie bedraagt 823,5 kg NH3. Het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied, zijnde bosgebied, is gelegen op een afstand kleiner dan 250 meter, gemeten vanaf dichtstbijgelegen dierverblijf (circa 50 meter). Het betreft het wingelderveld. 3.6 Toekomstige situatie Uit de aanvraag blijkt de volgende dieren worden gehuisvest: iersoort Aantal Factor" A melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar? A 3 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar Totaal ,5 3,9 NH ,4 1302,4 Factor' 0 0 Maximale emissie e totale ammoniakemissie bedraagt 1302,4 kg NH3. Het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied, het wingelderveld, is gelegen op een afstand kleiner dan 250 meter, gemeten vanaf dichtstbij gelegen dierverblijf (circa 50 meter). 5.7 Wet ammoniak en veehouderij Het wettelijk instrumentarium voor het aspect ammoniakemissie uit dierverblijven bij veehouderijen wordt mede gevormd door de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), die bijzondere regels bevat voor de beoordeling van de gevolgen van ammoniakemissie bij de verlening van milieuvergunningen. Binnen de kwetsbare gebieden groter dan 5 hectare en de 250 meter zone worden ten aanzien van veehouderij een aantal beperkingen opgelegd. e wet is 8 mei 2002 in werking getreden. In onderhavige situatie betreft het een inrichting die binnen de zone van 250 meter is gelegen. Het betreft hier een uitbreiding in het aantal dieren. Bestaande melkrundveehouderij en die binnen deze zone zijn gelegen mogen uitbreiden in dieren tot een totaal van 110 melkkoeien en 77 stuks jongvee. Een uitbreiding van de melkrundveestapel is toegestaan mits er sprake is van een totale ammoniakemissie van niet meer dan 1345 kg. Volgens de Regeling ammoniak en veehouderij is de totale ammoniakemissie, veroorzaakt door de in de aanvraag vermelde dieraantallen, lager dan het gecorrigeerd emissieplafond^. Aan de Wet ammoniak en veehouderij wordt voldaan. 3.8 Richtlijn veehouderij en stankhinder / Brochure veehouderij en hinderwet e aanvraag is getoetst aan de Richtlijn veehouderij en stankhinder. Voor de bepaling van de omgevingscategorie is gebruik gemaakt van de Brochure veehouderij en hinderwet. Emissiewaarde behorende bij het stalsysteem zoals in de regeling ammoniak en veehouderij wordt genoemd. ^ Aantal dierplaatsen per m.v.e. zoals in derichtlijnveehouderij en Stankhinder 1996 wordt genoemd. ' iercategorie op basis van de regeling ammoniak en veehouderij Emissiewaarde behorende bij het stalsysteem zoals in de regeling ammoniak en veehouderij wordt genoemd. ' Aantal dierplaatsen per m.v.e. zoals in derichtlijnveehouderij en Stankhinder 1996 wordt genoemd. * iercategorie op basis van de regeling ammoniak en veehouderij ^ Het gecorrigeerd emissieplafond van een veehouderij wordt bepaald door te berekenen wat de emissie van de veehouderij zou zijn als alle dierenverblijven zouden voldoen aan de stand der techniek. Beschikking Wet milieubeheer d.d , 7991 PM, 24 pagina 2

16 e omgeving van de innchting valt, op grond van de brochure, m categone III ("in de directe omgeving van het bednjf is/zijn gelegen meerdere verspreid liggende met-agrarische bebouwingen in het buitengebied"). Voor inrichtingen waar rundvee gehouden wordt, geldt een vaste afstand afhankelijk van de categoneindeling. e minimale afstand tussen stankgevoelig object en het dichtstbij gelegen emissiepunt van de veehoudenj dient 50 meter te bedragen indien de omgeving van de mnchtmg valt aan te merken als een categone III of IV omgeving. e feitelijke afstand bedraagt ca. 60 meter Hieruit volgt dat de Richtlijn veehoudenj en stankhinder en de Brochure veehouderij en hinderwet geen belemmenng voor vergunningverlening vormen. 3.9 Vogel- en habitatnchtlijn Vogel- en habitatrichtlijn Op grond van artikel 4, lid 1 van nchtlijn 79/409/EE van de Raad van de Europese gemeenschappen van 2 april 1979 met betrekking tot het behoud van de vogelstand (Pb L 103; hierna Vogelrichtlijn) dienen de lidstaten voor leefgebieden van de in bijlage I van de nchthjn genoemde vogelsoorten speciale beschermingsmaatregelen te treffen, met name door het aanwijzen van de naar aantal en oppervlakte voor instandhouding van deze soorten, meest geschikte gebieden als beschermingszone. Op grond van artikel 4, hd 1 van richtlijn 92/43/EE van de Raad van de Europese gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206; hierna Habitatnchtlijn) stellen de lidstaten een lijst op van gebieden waarop staat aangegeven, welke van bepaalde typen habitats en soorten in die gebieden voorkomen. Het ministene van LNV heeft op 18 februan 2003 een ontwerplijst gepresenteerd met speciale beschermingszones voor natuurlijke habitats op grond van de Europese Habitatnchtlijn. e gebieden gaan deel uitmaken van een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: het Natura 2000 netwerk. Natura 2000 is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa. Inmiddels zijn de reacties van betrokkenen op de ontwerplijst verwerkt. it heeft geleidt tot bijstelling van de gebiedenlijst en de begrenzing van de gebieden. e definitieve lijst is 20 mei 2003 naar de Europese commissie gezonden. Het gaat om 141 gebieden met een oppervlak van bijna ha. Na instemming door de commissie zal de minister de gebieden definitief aanwijzen. e Vogelnchtlijngebieden behoren eveneens tot het Natura 2000 netwerk. eze gebieden zijn al eerder aangewezen (m 1998 en 2000). Voor zes gebieden heeft de minister de begrenzing gewijzigd. e wijzigmgsbesluiten liggen ter inzage vanaf 20 mei Het nationaal park het wingelderveld en het gebied Havelte-Oost zijn als Vogel- en als Habitatnchtlijngebied aangemeld. e Habitatbescherming ten aanzien van soorten is inmiddels geïmplementeerd m de gewijzigde Floraen Faunawet. Volgens het Ministene van LNV, bevoegd gezag m deze, zullen deze overwegingen eventueel worden afgewogen in een ontheffingenprocedure ex artikel 75 van deze wet. Wij zijn dan ook voornemens deze aspecten by de vergunningprocedure Wet milieubeheer, buiten beschouwing te laten, aangezien de Wm geen afstemmingsverplichting kent met de FN-wet. In een nog te voeren bestemmingsplanprocedure zullen deze overwegingen wel worden betrokken. Het onderhavige bednjf is op circa 50 meter afstand gelegen van de begrenzing van het aangemelde gebied (vanaf de dichtstbij gelegen stal). Het bednjf is sinds lange tijd gevestigd op de huidige locatie. BIJ de aanvraag is een korte rapportage gevoegd waann aandacht wordt besteed aan de effecten als gevolg van de uitbreiding op het aangemelde gebied (zie rapportage Habitat- en Vogelnchtlijn, NLTO). Beschikking Wet mdieubeheerdd , 7991 PM, 24 pagina 3

17 Uit de rapportage blijkt dat met de uitbreiding voornamelijk het effect ammoniakdepositie toeneemt. Het achtergrondniveau van het gebied is reeds hoog. Met betrekking tot de ammoniakdepositie wordt aangesloten bij de Wet ammoniak en veehouderij door een ammomakuitstoot hebben van met meer dan 1345 kg NH3 Met betrekking tot de ovenge effecten zoals geluid, stof, licht en geur is de uitbreiding als met significant te omschrijven. Er is derhalve geen reden om te veronderstellen dat de vergunningaanvraag zal leiden tot een onacceptabele potentiële negatieve invloed op het voortbestaan van de aanwezige natuurlijke habitats m de betreffende gebieden. 3.9 Provinciale milieuverordening e vergunningaanvraag is getoetst aan de Provinciale milieuverordening (PMV) van renthe. Het bednjf is met gelegen m een milieubeschermingsgebied Bodemverontreiniging Voorliggende vergunningaanvraag heeft betrekking op met name de volgende activiteiten/ voorzieningen die mogelijk tot bodemverontreiniging kunnen leiden: e opslag van mest; Het houden van dieren m een stal; Het stallen van machines; e opslag van oliën. Er zijn voorschnften opgenomen in de vergunning die gericht zijn op bodembescherming. ezien het m de aanvraag omschreven gebruik van de innchting en de bij de vergunning opgenomen voorschriften wordt de kans op bodemverontreiniging tot een minimum beperkt. Naast deze voorschriften zijn de bepalingen van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer van toepassing eluid Uit de vergunningaanvraag wordt afgeleid dat geluid, dat afkomstig is van de innchting, hoofdzakelijk wordt geproduceerd door de m gebruik zijnde tractoren en de vrachtwagen. e dichtstbijzijnde woning van derden, Lheebroek 25, is gelegen op een afstand van ca. 25 m van de perceelsgrens. e innchting viel voorheen onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehoudenjen milieubeheer. Bij het opstellen van de vergunmngvoorschnften behorende bij deze ontwerpbeschikking is aansluiting gezocht bij het Besluit melkrundveehoudenjen milieubeheer. Het maximale geluidsniveau is inherent verbonden aan de bednjfsvoermg. Op basis van de immissiemveaus worden voor de maximale niveaus de grenswaarden uit de Handreiking industnelawaai en vergunningverlening aangehouden. Laad- en lesactiviteiten vinden hoofdzakelijk in de dagpenode plaats. e specifiek hierop toegesneden voorschnften waarborgen dat er geen in milieuhygiënisch opzicht onaanvaardbare situatie ontstaat Brandgevaar oor voorschriften te verbinden aan de vergunning ten aanzien van blusapparatuur en brandwerende voorzieningen wordt brandgevaar tot een aanvaardbaar minimum teruggebracht Afvalstoffen Op het bednjf komen bednjfsafvalstoffen vnj. In de Wet milieubeheer en de Provinciale Milieuverordening zijn voorschriften over afvalscheiding en -verwijdering opgenomen. Aanvullend op deze voorschriften zijn voorschriften in de vergunning opgenomen Water Er komen verschillende afvalwaterstromen vnj. Afv^alwater afkomstig van het reinigen van stallen wordt geloosd op de mestkelders, afvalwater afkomstig van de reiniging van de melkinstallatie wordt geloosd op de gemeentelijke nolenng. Ter bescherming van de nolenng zijn in de vergunning voorschnften opgenomen. Beschikking Wet milieubeheer d d , 7991 PM, 24 pagina 4

18 3.15 Toekomstige ontwikkelingen Op het moment dat de vergunningaanvraag werd ingediend zijn geen toekomstige ontwikkelingen naar voren gebracht die van invloed kunnen zijn op onze beslissing. ^.16 Bedenkingen e beschikking heeft als ontwerp vanaf 4 maart 2004 gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn geen bedenkingen ingebracht. 4. Afsluitende overwegingen Burgemeester en wethouders van Westerveld zijn van oordeel dat mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu vanwege het bedrijf in voldoende mate ondervangen worden door het stellen van (gewaarmerkte) voorschriften die bij deze beschikking zijn gevoegd. Beslissing op de vergunningaanvraag elet op de betreffende artikelen van de Wet milieubeheer besluiten burgemeester en wethouders van Westerveld overeenkomstig de door de heer M. ter Wal uit wingeloo op 16 september 2003 ingediende aanvraag om een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer: 1. aan melkrundveehouderij Ter Wal een oprichtingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer te verlenen voor een melkrundveehouderij aan de Lheebroek 24 in wingeloo, kadastraal bekend gemeente wingeloo, sectie M, nummer 181; 2. te bepalen dat de gehele aanvraag, inclusief tekening, de aanvulling van 26 november 2003 en de voorschriften deel uitmaken van de vergunning; 3. een afschrift van de vergunning te zenden aan: a. de vergunningaanvrager; b. VROM Inspectie, Postbus 30020, 9700 RM roningen. Havelte, 18 mei uders, Free coördinator Milieu Beschikking Wet milieubeheer d.d , 7991 PM, 24 pagina 5

19 ...^^ emeenttwesterveld VOORSCHRIFTEN BEHORENE BIJ E BESCHIKKIN WET MILIEUBEHEER VAN VAN MELKRUNVEEHOUERIJ TER WAL UIT WINELOO VOOR HET REVISEREN VAN EEN MELKRUNVEEHOUERIJ AAN LHEEBROEK 24 IN WINELOO, KAASTRAAL BEKEN EMEENTE WINELOO, SECTIE M, NUMMER 181. MIJ bekend, 'red Bouma coordinator Milieu Beschikking Wet milieubeheer , 7991 PM 24 5

20 INHOUSOPAVE 1 ALEMEEN 7 2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 7 3 BRANVEILIHEI 8 4 BOEM 8 5 ELUI 9 6 AFVALWATER 10 7 AFVALSTOFFEN 11 8 BERIJFSMATI HOUEN VAN IEREN Algemeen Opslag van mest Opslag kuilvoer Koelinstallatie 13 9 OPSLA IESELOLIE IN EEN BOVENRONSE TANK Constructie-eisen voor tanks Constructie-eisen voor leidingen en appendages Installatievoorschriften ebruiksvoorschriften Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie MILIEUZOR Algemeen Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen Waterbesparing Energiebesparing NAZOR 19 Beschikking Wet milieubeheer , 7991 PM 24 6

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente:. Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente:. Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM15 - Meldingsformulier Besluit melkrundveehouderij milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een melkrundveehouderij 1 op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan

Nadere informatie

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM16 - Meldingsformulier InfoMil Besluit mestbassins milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan wel de werking

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Dhr. W.A. Maalderink Akkermansstraat 11 7021 LW ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bedrijf

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004.

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004. Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Postbus 4 4760 AA Tel.: 01 68 37 36 O0 Fax: 0168 37 35 80 E-mail: gem.moerdijk@moerdijk.nl Wet milieubeheer mae e Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum

Nadere informatie

Vergunning Wet milieubeheer

Vergunning Wet milieubeheer Vergunning Wet milieubeheer Op 5 december 2003 hebben wij, burgemeester en wethouders van Ede, het verzoek ontvangen van J. van Ginkel, Driestweg 3 te Bennekom om een vergunning Wet milieubeheer voor het

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Voorschriften milieu Zaaknummer: 607098 Vergunninghouder: Maatschap H. en E. Brink Projectomschrijving: Wijzigen stalinrichting en plaatsen mestloods VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

Nadere informatie

(ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

(ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER (ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Smurfit Kappa Solid Board B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor productie van karton (Locatie: De

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888 Aan E. Douma Van P. van der Sande & T. Breugel Projectnummer RM000888 Kenmerk EGD-190613 Onderwerp impact inpassing herontw. prov. weg 24 vwbt lucht en geluid Datum 1 oktober 2013 Inleiding In onderhavige

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Ontwerpbeschikking Datum aanvraag 20 juli 2009 Nummer 46/2009 Betreft

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

(8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant

(8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant (8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant B Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2109970/3443517 Op de aanvraag om een omgevingsvergunning van Trobas Gelatine

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Op 19 april 2011 is een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd welke op 22 maart 2011 is ingediend.

Op 19 april 2011 is een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd welke op 22 maart 2011 is ingediend. Controlerapport Gegevens controle Zaaknummer 021433213 Zaaktype Controle uitvoeren Zaakomschrijving een inventarisatie worden uitgevoerd van de bestaande (bedrijfs)activiteiten c.q. het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING. VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard

AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING. VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard 6 november 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INITIATIEFNEMER... 2 2. DE BEOOGDE ACTIVITEITEN... 3 Hoofdactiviteit...

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 12 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003206 - gemeente Aalburg

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit 14 maart 2013 Programma Activiteitenbesluit Agrarische activiteiten 10.00 Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 11.30 Pauze 11.45 Agrarische lozingen 12.45 Lunch 13.15 Glastuinbouw 14.15 Pauze 14.30

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011)

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Welke regels gelden er voor (olie)tanks? a) Komt mijn tank in aanmerking voor (her)keuring? b)

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve ADVIESMEMO Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve Bestemd voor : Gemeente s-hertogenbosch, de heer B. Coppens Afkomstig van : mevrouw L. van Beek Datum : 31 mei 2016 Inleiding U heeft ons verzocht voor het plangebied

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Q,dbn Omgevingsdienst Brabant Noord Op het op 1 maart 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 januari 2008 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Drimmelen om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Ontwerp Watervergunning

Ontwerp Watervergunning Ontwerp Watervergunning Datum : 28 augustus 2014 Documentnummer : 2014025455 Case nr. : WV114.0470 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 25 juni 2014 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 10 mei 2006 bij hen ingekomen aanvraag van Van Gansewinkel Nederland BV aan Spaarpot 6 te Geldrop om een vergunning krachtens artikel 8.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN BESLUIT BEHEER AUTOWRAKKEN 3

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING Hoofdlijnen Wet ammoniak en veehouderij 1. Werkingssfeer De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is een lex specialis ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm).

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER ONDERWERP Op 15 september 1992 is aan W.P. Smink, Sluisweg 13 te Heumen kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie C, nummer 1079, een oprichtingsvergunning verleend voor een

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr

ONTWERPBESCHIKKING. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr ONTWERPBESCHIKKING Omgevingsvergunning beperkte milieutoets datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016-0629 Aanvraag Op 24 maart 2016 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Algemene voorschriften woon- of kantoorgebouwen in grondwaterbeschermingsgebieden (geconsolideerde versie, geldend vanaf 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Medlingsformulier Vuurwerkbesluit

Medlingsformulier Vuurwerkbesluit Aan: Gemeente Sint Anthonis Afdeling R en W team Milieu Postbus 40 5845 ZG Sint Anthonis Medlingsformulier Vuurwerkbesluit 1. Gegevens meldingsplichtige Naam: Telefoon: Postadres: Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Factsheet Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Algemene gegevens. Naam bedrijf D. de Bruin Adres Uddelerveen 79 te Uddel Inrichtingnummer

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV

Omgevingsvergunning OV Omgevingsvergunning OV 20130168 Aanvraag Op 06 december 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij (OBM) op het adres Hennesweg 41 te Ospel.

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013646 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

Op 1 augustus 2000 is een revisievergunning conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend. kg NH 3 /dierpl aats.

Op 1 augustus 2000 is een revisievergunning conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend. kg NH 3 /dierpl aats. Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland, hebben besloten een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer naar aanleiding

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER ONDERWERP Op 30 november 1993 is voor L.W.M. de Bruijn, Jac. Thijssenstraat 24 te Nederasselt, een oprichtingsvergunning verleend voor een machinale houtbewerkingsinrichting

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/1630-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 24 augustus 2011 en de aanvullende informatie d.d. 7 november 2011 van Eindhoven Airport N.V., gelegen

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor:

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor: omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *16.003995* 16.003995 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236848

Nadere informatie

Het kleinschalig houden van dieren

Het kleinschalig houden van dieren Het kleinschalig houden van dieren Een handreiking bij het beoordelen van situaties waarbij sprake is van het hobby- danwel bedrijfsmatig houden van dieren Heerde, november 2002 Inleiding Binnen de gemeente

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

NS Railinfrabeheer b.v. Regio Randstad Zuid Postbus 2625 3000 CP ROTTERDAM

NS Railinfrabeheer b.v. Regio Randstad Zuid Postbus 2625 3000 CP ROTTERDAM DCMR Milieudienst Rijnmond Bedrijven Rotterdam Contactpersoon A.M. Graal Doorkiesnummer 010-246 85 07 NS Railinfrabeheer b.v. Regio Randstad Zuid Postbus 2625 3000 CP ROTTERDAM DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2083942/3484735 op de op 11 juli 2012 ontvangen aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens)

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) (Tekst geldend op: 06-01-2010) Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/4015 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Algemene voorschriften scholen en opleidingsinstituten in grondwaterbeschermingsgebieden (geconsolideerde versie, geldend vanaf 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer:

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: 2016-600903 Kenmerk: 2016/86141 d.d. 3

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie