MHS description of the response data excels that of the generalized Burgers model.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MHS description of the response data excels that of the generalized Burgers model."

Transcriptie

1

2 Summary This research focuses on testing and modelling the viscoelastic response of bituminous binders. The main goal is to find an appropriate response model for bituminous binders. The desired model should allow implementation into numerical environments such as ABAQUS. On the basis of such numerical environment, Delft University of Technology (TU) is developing mechanistic asphalt mixture design tools. These tools are based on Meso scale mechanics. For Porous Asphalt (PA) performance, such a tool is readily available in ABAQUS. Implementation of an accurate viscoelastic response model for bituminous mortar will improve the tool s capability in explaining PA performance at various temperatures and it is therefore a primary goal of this research. In addition the response model is also thought to be of equal importance for other meso mechanics tools for asphalt concrete mixtures that will be developed in the near future. To realise the main objective of the study, first an extensive Dynamic Shear Rheometer (DSR) testing program was carried out on bituminous binder, mastic and mortar. The program was carried out to get a better understanding of the response behaviour of binders for various loading conditions. For the pure binder and mastic testing, a cone and plate setup was developed. For the mortar testing, a specially designed mortar column setup was utilized. The frequency and time domain response of the binders was first analysed in the linear viscoelastic range. Hereafter the frequency domain response of the binders beyond the linear range response was investigated. The results showed that binders exhibit nonlinear behaviour at higher levels of shear stress. At relatively high temperatures, in the range of 30 C and above, mortar and mastic show nonlinear behaviour at shear stresses as low as 10 kpa. At low temperatures of 0 C and below, high shear stresses in the range of 1 MPa were observed to cause nonlinear behaviour. The second part of the study covers extensive modelling work. After a literature survey, two response models were first selected as a basis for further research; i.e. the Huet Sayegh (HS) and the Burgers model. These models were then utilised to describe the frequency domain response data. It was observed that the Burgers model requires a number of Kelvin Voigt elements to accurately describe experimental data. The HS model on the other hand presented an accurate description of response data. However, the HS model lacks the capability of explaining viscous deformation. For this reason the HS model was extended by adding a linear dashpot in series. The modified Huet Sayegh (MHS) and the generalized Burgers model were then used to describe the frequency domain response of various materials. Results have shown that the

3 MHS description of the response data excels that of the generalized Burgers model. For time domain use in numerical environments, incremental formulations of the response models were obtained. The formulations were coded and the numerical outputs were then validated by performing various simulations. The formulations were used to simulate time domain response tests. In this process parameter determination was first performed on the basis of frequency domain data. The parameters were then used to simulate time domain creep and relaxation tests. The simulation results showed that the frequency domain master curve data provided accurate material information for simulating the time domain response. The result further underlines the fact that binder s behaviour is intrinsic, and as such their behaviour in frequency and time domain is related. It is this intrinsic behaviour of the binders that was described by the generalized Burgers and the MHS models. Hereafter the models were finally implemented into ABAQUS, and they are made available for use in the meso mechanics PA design tool. The results from the PA design tool showed that both models lead to comparable results. The pros and cons of the models for practical application were evaluated. For relatively small numerical models, the MHS model is suggested because of its simplicity in the number of model parameters and its high accuracy in describing material response. However, for computationally intensive numerical models, the use of the generalized Burgers model is suggested because of its high computational efficiency in numerical environments. Finally, the nonlinear response of binders was analyzed using Schapery s nonlinear theory. Numerical formulation of the theory that incorporates the generalized Burgers model was adopted. The formulation was coded into a User Subroutine Material code (UMAT) for use in ABAQUS. In the UMAT code an iterative scheme for obtaining correct stress state was incorporated at the material level. Results from the code were verified by performing various simulations. Application of the Schapery s nonlinear theory in the PA design tool showed that the effects of nonlinear behaviour are negligible at temperatures of 10 C and below. However, at 20 C and above, distinct and significant differences between linear and nonlinear simulations are observed. From the results it is concluded that common binders may be modelled as being linear viscoelastic for temperatures of 10 C and below. At 20 C and above nonlinear response becomes significant and, it needs to be considered in meso mechanistic computations. iv

4 Samenvatting Dit onderzoek concentreert zich op het meten en modelleren van de visco elastische respons van bitumineuze bindmiddelen. Het doel is de ontwikkeling van een bruikbaar respons model voor bitumineuze bindmiddelen. Dit model moet geschikt zijn voor implementatie in numerieke analyse systemen als ABAQUS. Op basis van dergelijke numerieke systemen ontwikkelt de Technische Universiteit Delft (TUD) een mechanistisch mengselontwerp instrument op meso schaal. Voor het ontwerp van Zeer Open Asfalt Beton, ZOAB, is zo n instrument beschikbaar in ABAQUS. Implementatie van een nauwkeurig visco elastisch respons model voor mastiek zal de mogelijkheden voor het verklaren van ZOAB gedrag bij verschillende temperaturen vergroten en is daarom een tweede hoofddoel van dit onderzoek. Bovendien is de verwachting dat een nauwkeurig visco elastisch respons model voor bindmiddelen ook van belang is voor andere mechanistische mengselontwerp methodieken op meso schaal die in de toekomst zullen worden ontwikkeld. Om het hoofddoel te bereiken is begonnen met een uitgebreid onderzoeksprogramma op bitumineuze bindmiddelen met de Dynamic Shear Rheometer (DSR). Het doel van dit programma was om beter inzicht te krijgen in het respons gedrag van bindmiddelen bij verschillende lastcondities. Voor het testen van puur bitumen en mortel is een Cone & Plate geometrie ontwikkeld. Voor het testen van mastiek is gebruik gemaakt van speciaal ontworpen proefstukjes in de vorm van mastiekkolommetjes. Eerst is de lineaire visco elastische respons van bindmiddelen in het frequentie en tijdsdomein geanalyseerd. Daarna is, in het frequentiedomein, de respons buiten de lineair elastische range onderzocht. De resultaten maakten duidelijk dat bindmiddelen niet lineair gedrag vertonen bij hogere schuifspanningniveaus. Bij relatief hoge temperaturen, 30 C en daarboven, vertonen mastiek en mortel niet lineair gedrag bij lage spanningen van 10 kpa. Bij lage temperaturen van 0 C en lager, zijn schuifspanningen in de orde van 1 MPa nodig om niet lineair gedrag te veroorzaken. Het tweede deel van de studie behelst omvangrijk modelleringwerk. Na een literatuurstudie zijn twee responsmodellen geselecteerd voor verder gebruik in deze studie, het betreft het Huet Sayegh (HS) en het Burgers model. Beide modellen zijn eerst gebruikt om frequentiedomein data te beschrijven. Gebleken is dat het gegeneraliseerde Burgers model meerdere Kelvin Voigt elementen moet bevatten om de laboratorium data nauwkeurig te beschrijven. Het HS model laat een nauwkeurige beschrijving van laboratorium data zien. Maar helaas kan het HS de ontwikkeling van viskeuze vervorming niet beschrijven. Hierom is het HS model uitgebreid met een lineaire viskeuze demper in serie. Het aangepaste Huet Sayegh model (MHS) en het gegeneraliseerde Burgers

5 model zijn hierna gebruikt om de frequentiedomein data van diverse materialen te beschrijven. De resultaten tonen dat het MHS model de data beter beschrijft dan het gegeneraliseerd Burgers model. Voor numerieke simulaties in het tijdsdomein zijn de responsmodellen incrementeel geformuleerd. De incrementele formulering in het tijdsdomein is gevalideerd met verschillende numerieke simulaties. Hierna zijn diverse tijddomein respons tests gesimuleerd. Hierbij zijn tijdsdomein kruip en relaxatie tests gesimuleerd op basis van responsparameters die bepaald zijn uit frequentiedomein data. De resultaten van dit werk geven aan dat frequentiedomein master curve data een nauwkeurig inzicht geven in het tijdsdomein respons gedrag. De resultaten onderstrepen het feit dat bindmiddelen een intrinsiek gedrag kennen en dat hun gedrag in frequentie en tijdsdomein dus gerelateerd is. Het intrinsieke gedrag van bindmiddelen wordt beschreven door zowel het gegeneraliseerde Burgers model en het MHS model. Hierna zijn de modellen geïmplementeerd in ABAQUS en gebruikt in een mechanistisch ZOAB ontwerp instrument op meso schaal. De resultaten van het ontwerpinstrument tonen dat de modellen vergelijkbare resultaten geven. De voor en nadelen van de modellen voor praktisch gebruik zijn bekeken. Voor relatief kleine numerieke modellen wordt het MHS geadviseerd omdat dit model met een beperkt aantal parameters een zeer nauwkeurige beschrijving van het respons gedrag geeft. Voor modellen die meer rekenkracht vragen wordt het gegeneraliseerde Burgers model geadviseerd omdat dit model rekenkundig zeer efficiënt is. Als laatste is het niet lineaire respons gedrag van bindmidden geanalyseerd met behulp van Schapery s theorie. Bij de numerieke formulering van deze theorie is gebruik gemaakt van het gegeneraliseerde Burgers model. Op basis van de formulering is een User Subroutine Material code (UMAT) voor gebruik in ABAQUS geschreven. De UMAT code bevat en iteratie proces voor het verkrijgen van de juiste spanningssituatie. De UMAT code is met diverse simulaties geverifieerd. Toepassing van het niet lineaire gegeneraliseerde Burgers model in het ZOAB ontwerp instrument toont dat de effecten van niet lineair gedrag verwaarloosbaar zijn bij temperaturen van 10 C en lager. Bij temperaturen van 20 C en hoger worden duidelijk verschillen tussen lineaire en niet lineaire simulaties gevonden. De resultaten geven aan dat reguliere bindmiddelen lineair visco elastisch gemodelleerd kunnen worden bij temperaturen van 10 C en lager. Bij 20 C en hoger wordt de niet lineaire respons van belang in mechanistische mengselontwerp methodieken op meso schaal. vi

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative 2013-2014 Course timetable 2013-2014 DATE TITLE PRESENTERS LEVEL AND MORE LANGUAGE ON PAGE September 2013 30 September, Essential Tools for R Anna

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Aanbiedingsbrief Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming Deelrapport Voedselveiligheid Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute referentiewaarde en gesommeerde blootstelling Jacob van Klaveren,

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren GROEN MOET JE DOEN de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren Afstudeerverslag Bouwtechnologie Mentoren: Ir. F.R. Schnater Dr. ir. M.J. Tenpierik Ir. A. Harsta

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland

Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland Dr. ir. M.A. Vis (SWOV), dr. Ch. Goldenbeld (SWOV) & drs. B. van Bruggen (Landelijk Parket Team Verkeer) R-2010-13 Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland

Nadere informatie

Verkennende studie naar regionale verschillen in relatie tot verkeersveiligheid

Verkennende studie naar regionale verschillen in relatie tot verkeersveiligheid Verkennende studie naar regionale verschillen in relatie tot verkeersveiligheid Drs. S. Houwing, dr. L.T. Aarts, dr. M.C.B. Reurings & dr. C.A. Bax R-2012-10 Verkennende studie naar regionale verschillen

Nadere informatie

Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur

Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 8 km/uur Ing. G. Schermers & ir. J.W.H. van Petegem D-213-2 Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen

Nadere informatie

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd. Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd. Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd Amsterdam, 31 mei 2011 Manja Abraham Wendy

Nadere informatie

CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen

CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen Sophie Van de Vel Promotor: prof. dr. ir. Bart Merci Begeleiders: Nele Tilley, Pieter

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

Rapport 666. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien

Rapport 666. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien Juni 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het PPS-project Routekaart Levensduur waarvoor Stichting Duurzame Zuivelketen opdrachtgever

Nadere informatie

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren A.T.G. Hoekstra, MSc, drs. D.A.M. Twisk, A. Stelling, MSc & dr. M. Houtenbos R-2013-12 Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Bouwstenen

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verricht door TNO november 2003 Colofon Titel Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten

Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten Dr. M.C.B. Reurings, dr. W.P. Vlakveld, drs. D.A.M. Twisk, dr. ir. A. Dijkstra & drs. W. Wijnen R-2012-8 Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en

Nadere informatie