Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012"

Transcriptie

1

2 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

3 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd

4 2. Stemrechtloze aandelen (art. 228 lid 4) moet betreffen alle aandelen van een bepaalde soort of aanduiding geldt in de algemene vergadering (dus niet in groepsvergadering) beperkt stemrecht is niet geoorloofd

5 3. Vergaderrecht (art. 227).. het recht om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren

6 4. Blokkeringsregeling (art. 195) Blokkeringsregeling niet langer verplicht Regelend recht: aanbiedingsregeling Lid 3: lock up mogelijk!

7 5. Verbod aandeelbewijzen afgeschaft Vraag: hoe nu bij overdracht aandelen?

8 6. Benoeming bestuurders (art. 242) hoofdregel: door ava kan ook door vergadering van houders van aandelen van bepaalde soort of aanduiding iedere aandeelhouder met stemrecht moet kunnen deelnemen aan de besluitvorming inzake de benoeming van ten minste één bestuurder.

9 7. Commissarissen : idem ( 252) én ten hoogste een derde door anderen (253) 252a: limitering aantal commissariaten!

10 8. Bestuurszelfstandigheid Vennootschappelijk belang 239 lid 4: instructiebevoegdheid bij ander orgaan geoorloofd. Opvolging instructies verplicht, tenzij in strijd met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

11 PAUZE

12 Seminar Ondernemingsrecht Protected Cell Company Maike Bergervoet Jeroen Starreveld

13 Wat is een Protected Cell Company? Een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal waarbinnen afgescheiden vermogens zijn gecreëerd. Schulden van een afgescheiden vermogen kunnen niet verhaald worden op het algemene vermogen van de PCC of op andere afgescheiden vermogens. De afgescheiden vermogens worden aangeduid als cellen.

14 Waar kan een Protected Cell Company in de praktijk voor worden gebruikt? Paraplubeleggingsinstellingen: vermogen opgedeeld in subfondsen met elk een apart beleggingsbeleid en risicoprofiel. Captive verzekeringsmaatschappijen: verzekeringsmaatschappij om de activa en risico s van moedermaatschapij of andere groepsvennootschappen te verzekeren. Of om in elke cell een registergoed te houden (OG, vliegtuig of schip) of een bepaald (risicovol) gedeelte van een onderneming.

15 Voordeel van het gebruik van een Protected Cell Company Minder noodzaak tot het hebben van complexe structuren kostenbesparend en Efficiënter Iedere cell kan gebruik maken van de vergunningen van de Protected Cell Company

16 De Landsverordening Trust en het afgescheiden vermogen De Landsverordening Trust maakt het mogelijk dat een rechtspersoon als trustee fungeert: indien de rechtspersoon, PCC, als insteller trusts instelt en zelf trustee wordt, dan zijn daarmee binnen de rechtspersoon afgescheiden vermogens gecreëerd. trust heeft als kenmerk dat de goederen van de trust een afgescheiden vermogen vormen en geen deel van het vermogen van de trustee zijn: Trustee is rechthebbende op het trustvermogen.

17 De Landsverordening Trust en het afgescheiden vermogen Het trustvermogen strekt niet tot verhaal van het algemene vermogen van de PCC of de andere trustvermogens en het maakt geen deel uit van het niet aan een trust onderworpen vermogen van de trustee in geval van diens insolventie of faillissement, artikel 3: 155 lid 1 BW. Begunstigden van de trust cellen zijn de aandeelhouders die recht hebben op de winsten gemaakt in een betreffende trust (cell). Een trust dient te worden ingesteld bij notariële akte. Dit is de akte waarin ook de PCC wordt opgericht en dus tevens de trust cellen worden ingesteld.

18 Kapitaal en aandelen van de Protected Cell Company Boek 2 BW is flexibel. Aandelenkapitaal kan worden ingericht naar eigen wensen en behoeften. Men kan aandelen creëeren met stemrecht, beperkt stemrecht of zonder stemrecht; en Aandelen die delen in de winst, beperkt delen in de winst of niet delen in de winst. Aandelen kunnen een nominale waarde hebben, maar dat hoeft niet. De nominale waarde kan in een of meer vreemde muntsoorten worden uitgedruikt (per soort aandeel dezelfde muntsoort).

19 Kapitaal en aandelen van de Protected Cell Company Boek 2 BW staat er niet aan in de weg dat de tegenprestatie die een aandeelhouder moet voldoen bij het verkrijgen van de aandelen in een NV of BV afgescheiden wordt doordat de tegenprestatie wordt ingebracht in het trustvermogen. Het blijft kapitaal van de NV of BV, immers de trustee is rechthebbende van het trustvermogen en trustee is de NV of BV. Door inbreng in het trustvermogen is het wel afgescheiden van het andere vermogen van de vennootschap (PCC).

20 Kapitaal en aandelen van de Protected Cell Company Het aandelenkapitaal van de PCC kan verdeeld worden in series van aandelen die aangeduid worden met letters. Elke serie ziet op een trust cell en zal in haar benaming ook het woord trust bevatten, bijvoorbeeld trust cell A etc. De begunstigden van trust cell A worden daarmee gelijk aan de aandeelhouders van de betreffende serie van aandelen trust cell A. De rechten van de begunstigden van trust cell A worden ingevuld met de rechten die zij op grond van de statuten verkrijgen als aandeelhouder.

21 Kapitaal en aandelen van de Protected Cell Company De bedragen die gestort worden door een aandeelhouder worden geboekt op een rekening die wordt aangehouden door de betreffende trust cell met eenzelfde letteraanduiding: Kapitaalrekening A, daarnaast heeft de PCC een Reserverekening A

22 Bestuur van de Protected Cell Company en trust cellen De PCC (NV of BV) heeft een bestuur bestaande uit een of meer personen volgens de regels van Boek 2 BW. Iedere trust cell heeft een trustee, zijnde de PCC, die daarbij vertegenwoordigd zal worden door haar bestuur.

23 Bestuur van de Protected Cell Company en trust cellen Artikel 3:130 lid 4 BW bepaalt dat in elk geval één trustee binnen Curaçao woonachtig of gevestigd moet zijn. De Centrale Bank kan ontheffing verlenen van dit voorschrift, maar mag daaraan voorwaarden verbinden. Voor de PCC is het essentieel dat de PCC de enige trustee is, omdat de trust cell anders geen afgescheiden vermogen vormt binnen de PCC. De PCC (de NV of BV) is gevestigd in Curaçao, maar kwalificeert zij ook als zodanig als zij op grond van de Regeling Deviezenverkeer een buitengaatse onderneming is?

24 Administratie, jaarrekening en winstverdeling Administratieplicht trustee komt overeen met de administratieplicht op grond van Boek 2 BW. Raadzaam dat het bestuur van de PCC per trust cell een balans, winst en verliesrekening en toelichting daarop opstelt. In de statuten kan bepaald worden dat het bestuur of de aandeelhouders van een trust cell beslist welke gedeelte van de winst wordt ingehouden (gereserveerd op reserverekening) en welk gedeelte wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van de trust cell.

25 Ontbinding en vereffening NV of BV wordt ontbonden door besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Een trust kan eindigen door herroeping, artikel 3:132 BW. In de PCC akte zal bepaald worden dat bij herroeping van de trust cell aangesloten wordt bij de regels van vereffening die gelden voor de PCC.

26 Openbaarmaking van de Protected Cell Company en de trust cellen Er geldt zowel voor de NV/BV als voor een trust een verplichting tot inschrijving bij de KvK. Aanbeveling: trust inschrijven als onderdeel van PCC, of Onderlinge verwijzing

27 Fiscale route Protected Cell Company Optie 1: Route binnendoor - Inbreng van vermogen - Uitkeren van vermogen & winst Optie 2: Route buitenom - Inbreng van vermogen - Uitkeren van vermogen & winst

28 Fiscaliteit in Curaçao Uitgangspunt winstbelasting Fiscale behandeling Trust gelijk aan SPF Vrijgesteld van winstbelasting, tenzij bedrijf Uitgangspunt verdragsbescherming Fiscale behandeling Trust gelijk aan SPF Uitgangspunt: geen verdragsbescherming, wel TIEA

29 Fiscaliteit in Curaçao Uitgangspunt successiebelasting Fiscale behandeling schenking aan Trust gelijk aan SPF Belast alleen indien door inwoner Curaçao Belast alleen indien sprake is van vrijgevigheid Vrijstelling indien wordt verkregen van een Trust

30 Binnendoor route: inbreng van vermogen Investor A Investor B Investor C A B C Cell C Trustee A/B/C Cell B Stap 1: Storting vermogen op aandelen Stap 2: Inbreng vermogen in trust Cell A

31 Binnendoor route: uitkeren vermogen & winst Investor A Investor B Investor C A B C Cell C Trustee A/B/C Cell B Stap 1: Uitkering winsten Cell A, B en C Stap 2: Terugbetaling ingebracht vermogen Stap 3: Terugbetaling kapitaal Cell A

32 Buitenom route: inbreng van vermogen Investor A Investor B Investor C A B C Cell C Trustee A/B/C Cell B Stap 1: Inbreng vermogen rechtstreeks in Cell Cell A

33 Buitenom route: uitkering vermogen & winst Investor A Investor B A B C Investor C Cell C Trustee A/B/C Cell B Stap 1: Uitkering rechtstreeks aan Investor Cell A

34 SPIGT DUTCH CARIBBEAN SCHARLOOWEG 33 T: / F: /

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

DE ANTILLIAANSE BESLOTEN VENNOOTSCHAP DE ANTILLIAANSE BESLOTEN VENNOOTSCHAP Cursusonderdeel: Aandelen, stemrecht en winstrecht Maandag 13 september 1999 van 18.00 tot 19.00 Docent: mr K. Frielink 1. Inleiding De belangrijkste verschillen tussen

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV

Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV Maandag 26 februari 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 18.45 20.30 uur Hieronder

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? Publicatie Aflevering 144 afl. 6962 Paginanummers 101-108 Publicatiedatum 16 februari 2013 Auteurs Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT LEERDOELEN Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u de basisbeginselen van het ondernemingsrecht, de verschillende ondernemingsvormen,

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Artikel 1. Definities. 1.1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aandeelhoudersregister:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht

RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht Inleiding RJ-Uiting 2012-4 is een gevolg van de inwerkingtreding per 1 oktober 2012 van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (wetsvoorstel 31 058)

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen

Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen mr. dr. R.A. Wolf Bijeenkomst 2, 5 maart 2015 Programma Wat zijn aandelen? Soorten aandelen Gelijkheidsbeginsel Orgaan en BVA

Nadere informatie

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: HAL Holding N.V. 2. Zij is gevestigd te Willemstad, Curaçao, doch kan elders kantoren hebben. 3. De vennootschap

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie