Robijnstraat RB Alkmaar. : mr. M. Wouters E ,-- (geconsolideerd) Saldo Spaarrekening: ,21. Totaal:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robijnstraat RB Alkmaar. : mr. M. Wouters E ,-- (geconsolideerd) Saldo Spaarrekening: ,21. Totaal:"

Transcriptie

1 S CH EN KEVELD,"advoca te n FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 14 september Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Confesso B.V. Robijnstraat RB Alkmaar Nummer faillissement : F 14/12/87 Datum uitspraak : 28 februari 2012 Curator : mr. Dunselman Rechter-commissaris Activiteiten onderneming : mr. M. Wouters : een uitleenbureau, dat zich bezighoudt met het projectmatig plaatsen bij zorginstellingen van (para-) medisch en verpleegkundig personeel Omzetgegevens : , , ,-- (geconsolideerd) ,-- (enkelvoudig) 2010 E ,-- (geconsolideerd) ,-- (enkelvoudig) Personeel gemiddeld aantal : per datum faillissement 216 Saldo einde verslagperiode : Saldo Kasbankrekening: ,68 Saldo Spaarrekening: ,21 Totaal: ,89 Rekeningnummer Kasbank : NL44KASA Verslagperiode : 12 (24 februari september 2016) Opmerkingen vooraf: In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

2 SCHENKEV ELD. Faillissementsverslag rechtspersoon Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder 2 stadium als lniet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zun afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Verslagperiode 6: Bij vonnis van 28 augustus 2013 heeft de rechtbank het verstekvonnis tegen de heer I.D. de Vos van 7 november bekrachtigd in die zin dat : De rechtshandeling bestaande uit het aangaan van de beeindigingsovereenkomst, gesloten tussen de De Vos en Confesso nietig is; Dat de heer De Vos wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van ,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 september 2012 tot de dag algehele voldoening; De heer De Vos wordt veroordeeld in de proceskosten [en en ander uitvoerbaar bij voorraad. De grosse van dit vonnis is door de deurwaarder betekend en er is getracht tot ten uitvoerlegging over te gaan. Informatie van de deurwaarder leert dat er eerdere loonbeslagen onder de werkgever van de heer De Vos zijn gelegd en dat het dienstverband van De Vos per 1 november 2013 is geeindigd. Verdere verhaalsmogelijkheden worden onderzocht. Verslagperiode 7 De heer De Vos heeft nog geen andere baan. De deurwaarder informeert daar regelmatig naar. Op dit moment lost hij 50,-- per maand in op de vordering.

3 ,4111M114*.T111/1-0 Faillissementsverslag rechtspersoon Vordering rekening-courant op de heer W.A. Hietberq 3 Omdat een minnelijke met de heer W.A. Hietberg niet mogelijk bleek, is de heer Hietberg op 9 oktober 2013 gedagvaard tegen de zitting van 30 oktober 2013, waarbij onder meer is gevorderd betaling door de heer Hietberg van zijn schuld in rekening-courant ad ,-- (te vermeerderen met rente) aan Confesso B.V. Op de rol van 11 december 2013 is namens de heer Hietberg een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank Noord-Holland heeft een comparitie na antwoord bepaald op 9 mei Verslagperiode 8 De maandelijkse incasso van de vordering op de heer I.D. de Vos verloopt via een deurwaarder. Inmiddels is executoriaal derdenbeslag gelegd ten laste van de heer De Vos op zijn salaris. Het is nog niet duidelijk tot welk bedrag het beslag heeft doel getroffen. Vordering rekening-courant op de heer W.A. Hietberq Op 9 mei 2014 heeft een comparitie na antwoord plaatsgevonden in de procedure tegen de heer W.A. Hietberg. De zaak is vervolgens verwezen naar de zitting van 8 juli 2014 voor akte aan de zijde van ondergetekende. Verslagperiode 9 Volgens opgave van de deurwaarder lost de heer I. de Vos maandelijks op zijn schuld af met een bedrag van 50,00. Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden blijft gaande. Vordering rekening-courant op de heer W.A. Hietberq Zie voor de stand van de procedure onder 9.3. De heer I. de Vos lost door betaling aan een deurwaarder met ingang van 1 maart 2015 een hoger bedrag af, namelijk E 750,-. Volgens opgave van een medewerker van het

4 Faillissementsverslag rechtspersoon 4 deurwaarderskantoor is per 5 augustus door de heer De Vos een totaalbedrag aan haar voldaan van 7.081,25. Van dit bedrag zal op korte termijn een bedrag van 5.000,-- bij wijze van tussentijdse afdracht door de deurwaarder overgemaakt worden op de faillissementsrekening. Vordering op de heer W.A. Hietberg Bij vonnis van 8 april 2015 heeft de rechtbank bepaald dat de heer Hietberg verschillende bedragen aan de curator dient te voldoen. Zie hiervoor onder 9.3 van dit verslag. De heer Hietberg heeft sedert maart tot en met augustus 2015 maandelijks een aflossing gedaan tot een totaalbedrag van ,--. De voornoemde tussentijdse afdracht van een bedrag van 5.000,-- is op de faillissementsrekening overgemaakt. Tot op heden is een totaalbedrag van ,45 aan de deurwaarder voldaan. De vordering bedraagt thans een bedrag van ,50 + P.M. Middels een beslag onder de werkgever van de heer De Vos wordt er maandelijks een bedrag van 750,-- aan de deurwaarder afgedragen. Vordering op de heer W.A. Hietberq In de afgelopen verslagperiode is conform de overeengekomen betalingsregeling een bedrag van ,-- aan de boedel voldaan door de heer Hietberg. In totaal is er reeds een bedrag van ,-- aan de boedel voldaan. Verslagperiode 12 Vordering op de heer de Vos In de per/ode tussen 24 februari 2016 tot en met 13 september 2016 is door de heer De Vas 6x 750,-- = 4.500,-- overgemaakt naar de deurwaarder, die voor de incasso van het openstaande bedrag zorgdraagt. Tussentijds is door de deurwaarder op 29 februari 2016 tussentijds een afdracht gedaan

5 Faillissementsverslag rechtspersoon 5 van 4.500,07, welk bedrag op 3 maart 2076 is bijgeschreven op de faillissementsrekening. Vordering op de heer WA. Hietberq In de afgelopen verslagperiode is conform de overeengekomen betalingsregeling een bedrag van 6x 2.000,-- = aan boedel voldaan door de beer Hietberg. In totaal is er tot op heden een bedrag van ,-- aan de boedel voldaan. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Tot op heden zijn boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag van ,83 + P.M. Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in het voornoemde bedrag aan ingediende boedelvorderingen. Tot op heden zijn ter zake van boedelvorderingen tot een bedrag van 2, ,83 ingediend ondergetekende. Van dit bedrag was door UWV ingediend een vordering van ,70. Op genoemd bedrag is op 24 augustus 2076 bij wijze van voorschot op een ultkering een bedrag voldaan van ,--, zodat na correctie van het betaalde bedrag een totaalbedrag aan boedelvorderingen overblijft ,83 + P.M. 1/WV dient haar vordering nog aan te passen naar aanleiding van de door haar ontvangen betaling. 8.2 Pref. vord. van de fiscus Volgens opgave van de Belastingdienst van 31 juli 2013 is er een fiscale schuld van ,58.

6 .41_4111Z1144Tliqdi Faillissementsverslag rechtspersoon 6 Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in het voornoemde bedrag aan ingediende vorderingen door de Belastingdienst. Verslagperiode 12 Door de Belastingdienst is ter zake van preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van , Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van ,19 Er heeft geen wifziging plaatsgevonden in het voornoemde bedrag aan ingediende vorderingen door het UWV. 8.4 Andere pref. crediteuren Andere preferente crediteuren dienden vorderingen in tot een bedrag van ,18 + P.M. Andere preferente crediteuren dienden vorderingen in tot een bedrag van ,88 + P.M. Verslagperiode 12 Andere preferente crediteuren dienden vorderingen in tot een totaalbedrag van ,44 + P.M,

7 SCHENKEV ELD. Faillissementsverslag rechtspersoon 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben 80 crediteuren een concurrente vordering ingediend. 7 Tot op heden hebben 85 crediteuren een concurrente vordering ingediend. Tot op heden hebben 88 crediteuren een concurrente vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van ,62 + P.M. Crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van ,42 + P.M. Crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van ,42 P.M. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zal het faillissement eindigen door opheffing bij gebrek aan baten. De voomoemde verwachte wijze van afwikkeling is niet gewijzigd.

8 Faillissementsverslag rechtspersoon 8 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Verslagperiode 9 Procedure 5 Een gerechtelijke procedure tegen de heer W. A. Hietberg. 9.2 Aard procedure Verslagperiode 8 Procedure 5 De procedure betreft de navolgende vorderingen: Een verklaring voor recht dat de heer Hietberg zijn taak als bestuurder van Confesso B.V. onbehoorlijk heeft vervuld en dient ten gevolge aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van de tekortkoming, onder veroordeling van de heer Hietberg tot betaling van een schadevergoeding nader op te maken bij staat; Een vordering op de heer Hietberg tot terugbetaling van zijn schuld in rekeningcou rant aan Confesso B.V. tot een bed rag van ,--; Een vordering op de heer Hietberg tot betaling van een bedrag ,99 in verband met ongerechtvaardigde verrijking ex artikel 6:212 BW, althans op grond van onrechtmatige daad in verband met uitgave door Confesso B.V. ten behoeve van de heer Hietberg in prive. 9.3 Stand procedure Verslagperiode 8 Procedure 5 In de procedure tegen de heer Hietberg heeft op 9 mei 2014 een comparitie na antwoord plaatsgevonden bij de rechtbank Noord-Holland waarna de zaak is verwezen naar de zitting van 8 juli 2014 voor het nemen van een akte. Verslagperiode 9 Procedure 5 In de procedure tegen de heer Hietberg zijn in de afgelopen verslagperiode nog aktes

9 T111141a[C4_*_Wil Faillissementsverslag rechtspersoon genomen. De procedure staat nu op de rol van 11 februari 2015 voor vonnis. 9 Bij vonnis van 8 april 2015 heeft de rechtbank bepaald dat de heer Hietberg verschillende bedragen aan de curator dient te voldoen. Het betreft een bedrag van ,20 vermeerderd met contractuele rente (over ,--) en wettelijke rente (over ,20). Daarnaast is de heer Hietberg proceskosten ter hoogte van 5.813,71 verschuldigd. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat de heer Hietberg zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld. Zie de toelichting onder punt 4.1. voor een overzicht van de door de heer Hietberg betaalde bedragen aan de boedel op grond van het voornoemde vonnis. Zie de toelichting ander punt 4.1. voor een overzicht van de door de heer Hietberg betaalde bedragen aan de boedel op grond van het voornoemde vonnis. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. Nog niet bekend Plan van aanpak In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te warden verricht: Incasso van een door de rechtbank toegewezen vordering tegen de heer H.A. Hietberg conform de overeengekomen betalingsregeling van 2.000,-- per maand; Incasso vordering op tegen de heer ID. de Vos op grond van gewezen vonnis, Indiening volgend verslag: 14 maart 2017

10 Faillissementsverslag rechtspersoon,1 Alkmaar, 14 september r\ ' Dunselman, \44-tutor

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5 W/11111 80741 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Confess B.V. Robijnstraat 64-68 1812 RB Alkmaar Nummer faillissement : F 14/12/87 Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 31 juli 201 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 31 juli 201 5 .. HENKE E LD 81105 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 31 juli 201 5 Gegevens onderneming : Praktijk Cobie Brouwer B.V. Nummer faillissement : F 14/12/205 Datum uitspraak : 15 mei 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

Melkweg ii Stompetoren. : mr. M. Wouters. : geen

Melkweg ii Stompetoren. : mr. M. Wouters. : geen MI NNW- 110 81 204 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 7 november 2016 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Cobie Brouwer podoinstituut/schoonheidscentrum & kapsalon Melkweg 4 1 841 ii

Nadere informatie

Melkweg 4. 1 841 JJ Stompetoren : F 14 / 12 / 235. : 12 juni 2012. : mr. A.H.J. Dunselman. : mr. M. Wouters. : geen. : nihil : NL3OKASA 0223068551

Melkweg 4. 1 841 JJ Stompetoren : F 14 / 12 / 235. : 12 juni 2012. : mr. A.H.J. Dunselman. : mr. M. Wouters. : geen. : nihil : NL3OKASA 0223068551 0 81 204 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 17 februari 201 5 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Cobie Brouwer podoinstituut/schoonheidscentrum & kapsalon Melkweg 4 1 841 JJ Stompetoren

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 16 augustus 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 16 augustus 2016 a duocaten 81105 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 16 augustus 2016 Gegevens onderneming : Praktijk Cobie Brouwer B.V. Nummer faillissement : F 14/12/205 Datum uitspraak 15 mei 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

HENKEVELD. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 18 november 2014. de besloten vennootschap Technische. Gegevens onderneming

HENKEVELD. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 18 november 2014. de besloten vennootschap Technische. Gegevens onderneming HENKEVELD 74408 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 18 november 2014 Gegevens onderneming de besloten vennootschap Technische Handelsonderneming Hogro B.V. (hierna: "Hogro"), voorheen kantoorhoudende

Nadere informatie

SC HENK EVEL D. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 1 juli 2015. Opmerkingen vooraf:

SC HENK EVEL D. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 1 juli 2015. Opmerkingen vooraf: SC HENK EVEL D 80599 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 1 juli 2015 Gegevens onderneming : Afbouw Groep Beheer B.V. : Afbouw Groep Groningen B.V. Nummer faillissement : F 14 / 11 / 5 F 14 / 11 /6

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 7 januari 201 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 7 januari 201 5 76824 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 7 januari 201 5 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Vrijekantorenmarkt Franchise B.V. Anthony Fokkerweg 1 1059 CM Amsterdam Correspondentieadres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2015 83019 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Ton van 't Hoff Beheer B.V., gevestigd te (1704 TG) Heerhugowaard aan de Woestijnvaraan 37. Nummer

Nadere informatie

: F14/13/501. thans: mr. K. van Dijk. : Beheermaatschappij. Omzetgegevens : 2012: E 2.152.388,-- (geconsolideerd) 25.000,-- (enkelvoudig)

: F14/13/501. thans: mr. K. van Dijk. : Beheermaatschappij. Omzetgegevens : 2012: E 2.152.388,-- (geconsolideerd) 25.000,-- (enkelvoudig) 83639 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8 juli 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap J.P. Kuilboer Beheer B.V. Oterlekerweg 1, 1 703 RM Heerhugowaard Nummer faillissement : F14/13/501

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend 14 u1 I 4*!ii,J 82033 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 2 maart 2016 Gegevens onderneming : Motorsport Zaanstad B.V. Koedijkerstraat 29 1823 CR Alkmaar Nummer faillissement : F 14 /12 / 450 Datum

Nadere informatie

Land. : C 14/13/175 F. : mr. A.H.J. Dunselman. thans: mr. K. van Dijk. : hotel - restaurant

Land. : C 14/13/175 F. : mr. A.H.J. Dunselman. thans: mr. K. van Dijk. : hotel - restaurant 82772, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Stad & Land, tevens handelend onder de naam Hotel Stad & Land. Stationsweg 92, 1815

Nadere informatie

SCHENKEVELD. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 13 december : vennootschap onder firma Kukeletok V.O.F. Gegevens onderneming

SCHENKEVELD. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 13 december : vennootschap onder firma Kukeletok V.O.F. Gegevens onderneming SCHENKEVELD 82971 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 13 december 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Kukeletok V.O.F. Nummer faillissement : F14 /13 /276 Datum uitspraak : 25 juni

Nadere informatie

: Heddes Bouw B.V. : F14/11/65. : mr. M. Wouters : ,-- : 225 personen. : Totaal: ,07* *Saldo Kasbank: 314.

: Heddes Bouw B.V. : F14/11/65. : mr. M. Wouters : ,-- : 225 personen. : Totaal: ,07* *Saldo Kasbank: 314. 78856 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 21 juni 2016 Gegevens onderneming Nummer faillissement : Heddes Bouw B.V. : F14/11/65 Datum uitspraak 16 februari 2011 Curator : mr. Dunselman Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 november 201 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 november 201 4 S CHEN KEVELD..a duocaten 83208 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 november 201 4 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Adam Konijn Elektrotechniek B.V., Ruijtersstraat 37 1645 SB in Ursem

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 9 februari 201 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 9 februari 201 5 :TGIZMII4*ṬA110 83205 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 9 februari 201 5 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Adam Konijn Holding B.V., Ruijtersstraat 37 1645 SB in Ursem Nummer faillissement

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. S CHEN KEV ELD. 83206 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 9 juli 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Adam Konijn Electronics B.V., Ruijtersstraat 37 1645 SB in Ursem. Nummer faillissement

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : PMB-Scouting B.V. gevestigd te 1911 JN Heemskerk, De Waterdief 19.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : PMB-Scouting B.V. gevestigd te 1911 JN Heemskerk, De Waterdief 19. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 8 Datum : 6 oktober 2014 Gegevens onderneming : PMBScouting B.V. gevestigd te 1911 JN Heemskerk, De Waterdief 19. Faillissementsnummer : F. 12/659

Nadere informatie

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014 .. S CHENKEV ELD a duoc a te n - - 83283 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Raymond Jansma Internationaal B.V., Meerweg 21, 1 746 CE

Nadere informatie

1 746 CE te Dirkshorn : F14/13/389. : mr. A.H.J. Dunselman. Thans: mr. M.S. Lamboo. : financiele holding 2011: 0,--

1 746 CE te Dirkshorn : F14/13/389. : mr. A.H.J. Dunselman. Thans: mr. M.S. Lamboo. : financiele holding 2011: 0,-- HENKEVELD 83281 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014 Gegevens onderneming : Raymond jansma Beheer B.V., Meerweg 21, 1 746 CE te Dirkshorn Nummer faillissement : F14/13/389 Datum uitspraak

Nadere informatie

de namen: Taxi Centrale Alkmaar Taxi Centrale Langedijk Schiphol Vliegtaxi Taxi Centrale Beverwijk Taxi Centrale Umuiden Taxi Centrale Velsen

de namen: Taxi Centrale Alkmaar Taxi Centrale Langedijk Schiphol Vliegtaxi Taxi Centrale Beverwijk Taxi Centrale Umuiden Taxi Centrale Velsen MIZT41114 WA 4 II 81535 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 augustus 2015 Gegevens onderneming : Taxi Centrale Schoorl B.V., tevens handelende onder de namen: Taxi Centrale Alkmaar Taxi Centrale Langedijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2015 83207 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Adam Konijn Services B.V., Ruijtersstraat 37 1645 SB in Ursem Nummer faillissement : F14/13/356

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 september 2015 84139 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bureau 53 B.V., Ditlaar 7, 1066 EE AMSTERDAM Nummer faillissement : F14/14/86 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015. Gegevens onderneming: Stari Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/12.586 F Datum uitspraak: 19 juni 2012 Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 6 Datum : 11 maart 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en aldaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 10 IN HET FAILLISSEMENT VAN A12 ARCHITECTEN B.V. d.d. 5 juni 2015. : de besloten vennootschap A12 Architecten B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 10 IN HET FAILLISSEMENT VAN A12 ARCHITECTEN B.V. d.d. 5 juni 2015. : de besloten vennootschap A12 Architecten B.V. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 13 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 22 Datum : 10 juni 2015 Gegevens onderneming : a. Marrita Management B.V. b. Enduro Beheer B.V. c. Arcadia Holland B.V. d. Thomtex B.V. allen voorheen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 11 Datum : 21 augustus 2015 Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys Faillissementsnummer : F. 175/2012 Datum uitspraak : 3 april 2012

Nadere informatie

: F14/14/156. : mr. A.H.J. Dunselman. : mr. M. Wouters. : financiele holding : NL53KASA0223242640

: F14/14/156. : mr. A.H.J. Dunselman. : mr. M. Wouters. : financiele holding : NL53KASA0223242640 . -41M14*v1141] 84319 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Jan Nab B.V. Gerbrandtslaan 14, 1 871 AP Schoorl Nummer faillissement : F14/14/156

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw. d.d. 12 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw. d.d. 12 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw. d.d. 12 juni 2014 Gegevens onderneming Insolventienummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : AMAZING SPEELAUTOMATEN B.V., statutair gevestigd te Overveen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN BEST EYE CARE INTERNATIONAL BV EN BEST EYE CARE SOLUTIONS BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN BEST EYE CARE INTERNATIONAL BV EN BEST EYE CARE SOLUTIONS BV DE DATO 3 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BEST EYE CARE INTERNATIONAL BV EN BEST EYE CARE SOLUTIONS BV DE DATO 12 DECEMBER 2013 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12. Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12. Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12 Datum : 1 februari 2016 Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys Faillissementsnummer : F. 175/2012 Datum uitspraak : 3 april 2012 Curator

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 2Se OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissement Faillissementsnummer Surseancedatum : Faillissementsdatum Rechter

Nadere informatie

: DGT Logistics B.V. export, op- en overslag. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 ***

: DGT Logistics B.V. export, op- en overslag. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 20 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : DGT Logistics B.V. : C 16/13/252 F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator R-C : mr. W. Ploeg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 februari 2015 84813 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 februari 2015 Gegevens onderneming : J.F. Kriek en Zonen Beheer B.V. Schulpstet 21 te (1901 JI-1) Castricum Nummer faillissement : F14/14/274 Datum uitspraak

Nadere informatie

: DGT Logistics B.V. export, op- en overslag. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 ***

: DGT Logistics B.V. export, op- en overslag. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : DGT Logistics B.V. : C 16/13/252 F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator R-C : mr. W. Ploeg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 juni 2015 82971 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 juni 2015 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Kukeletok V.O.F. Nummer faillissement : F14 /13 /276 Datum uitspraak : 25 juni 2013 Hemweg 8, 1

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 10 IN HET FAILLISSEMENT VAN CNL MANAGEMENT BV. d.d. 24 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 10 IN HET FAILLISSEMENT VAN CNL MANAGEMENT BV. d.d. 24 juni 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Faillissement: Philmass B.V. Nummer: 17 Datum: 13 september 2016

Faillissement: Philmass B.V. Nummer: 17 Datum: 13 september 2016 OPENBAAR FAILLISSEMENTS VERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Philmass B.V. Nummer: 17 Datum: 13 september 2016 Gegevens onderneming : Philmass B.V Dossiernummer : 03100021 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 0 8481 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 november 2015 Gegevens onderneming : Blue Wing Engineering B.V., De Veken 222c te (1716 KJ) Opmeer Nummer faillissement : F14/14/280 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Als bijlage 3 is een tussentijds financieel verslag van WDS Afbouw BV aangehecht. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.

Als bijlage 3 is een tussentijds financieel verslag van WDS Afbouw BV aangehecht. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 85557 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 19 mei 2016 Gegevens onderneming : Beekhuizen Beheer B.V. Medanplantsoen 5, 1335 HA Almere Nummer faillissement : F15/15/211 Datum uitspraak : 28 april 201

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. H NKEVELD 78853 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 28 januari 201 5 Gegevens onderneming : Heddes Bouwgroep B.V. Nummer faillissement : F 14/11/62 Datum uitspraak : 16 februari 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 4 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

: Baco Fruits Europe B.V. 58325662

: Baco Fruits Europe B.V. 58325662 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 juli 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Baco Fruits Europe B.V. 58325662 Faillissementsnummer : C/10/14/654 Datum uitspraak

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

: *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Personeel gemiddeld aantal : 1 (blijkens handelsregister KvK)

: *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Personeel gemiddeld aantal : 1 (blijkens handelsregister KvK) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2014 Gegevens onderneming : DGT Logistics B.V. Faillissementsnummer : C 16/13/252 F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr. W. Ploeg R-C : mr.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 07-04-2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 23-09-2014 Curator: MR C.G.H. Hofland R-C: MR H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRS Benelux B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Draaibrugweg 2-4 te (1332

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 4 Datum : 15 augustus 2014 Gegevens onderneming : 1. CEROPA B.V. h.o.d.n. SUPERMEUBEL BEVERWIJK, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 oktober 201 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 oktober 201 5 85955 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 oktober 201 5 Gegevens onderneming : De stichting Stichting Budgetbeheer, Bewind en Schuldhulpverlening in liquidatie, Krugerstraat 140, 1 782 ES Den Helder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 9 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 9 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten warden ontleend.

Aan dit verslag kunnen geen rechten warden ontleend. 78856 FAILUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 17 december 201 5 Gegevens onderneming Nummer faillissement : Heddes Bouw B.V. : F14/11/65 Datum uitspraak : 16 februari 2011 Curator Rechter-commissaris :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 27 februari 2015 Gegevens onderneming : Iris Holding B.V., gevestigd te 1951 NA VelsenNoord aan de Leeghwaterweg 1B, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 17 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 17 juni 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 5 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : a. Loerakker Holding B.V. b. Green Energy Holding B.V. c. Green Energy Licence B.V. d. Green Energy

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: F.03/05/162 Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: Curator: R-C: NL:TZ:0000014641:F002 05-07-2005 mr. A.J. Bergen mr. F.W. Udo mr. R.P.J. Quaedackers Algemeen Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/13/24 NL:TZ:0000006032:F001 08-01-2013 mr. P.J.M. Boomaars mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 EX. ART. 73a Fw d.d. 26 maart 2013

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 EX. ART. 73a Fw d.d. 26 maart 2013 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 EX. ART. 73a Fw d.d. 26 maart 2013 Gegevens ondernemingen Faillissementsnummers Datum uitspraken Curator Rechter-commissaris : Janssen Daalen B.V. tevens g.h.o.d.n.

Nadere informatie

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN CNL MANAGEMENT BV. d.d. 21 mei 2014. : de besloten vennootschap CNL Management BV

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN CNL MANAGEMENT BV. d.d. 21 mei 2014. : de besloten vennootschap CNL Management BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

MIIII4Z114 WA 4 4 Di. Aan dit verslag kunnen geen rechten warden ontleend. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 15 september 2014

MIIII4Z114 WA 4 4 Di. Aan dit verslag kunnen geen rechten warden ontleend. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 15 september 2014 MIIII4Z114 WA 4 4 Di 78854 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 15 september 2014 Gegevens onderneming : Faillissement Teerenstra Beheer B.V. Nummer faillissement : F 14/11/63 Datum uitspraak : 16 februari

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 17 Datum: 28 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in het faillissement van 4Lease B.V. De curatoren baseren zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015 Gegevens onderneming : Stichting HRLM Media Faillissementsnummer : 15/15/109 Datum uitspraak : 3 maart 2015 Curator : mr R.J. Kaas R-C : mw mr. M.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 16 EX. ART. 73a Fw d.d. 19 september 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 16 EX. ART. 73a Fw d.d. 19 september 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 16 EX. ART. 73a Fw d.d. 19 september 2013 Gegevens onderneming : 1. F.T.S. INTERNATIONAL B.V. (F.56/09) 2. DAALIMPEX LOGISTICS B.V. (F.63/09) 3. DAALIMPEX BEHEER B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lammers Montage B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, gevestigd aan de Productieweg 8 te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 8 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 8 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 8 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschappen Witkamp Bouw B.V., Witkamp Bouw en Onderhoud B.V., Witkamp Wonen en Werken B.V., Vennoot Projectontwikkeling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 11 september 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 5 Datum : 16 mei 2014 Gegevens onderneming : Iris Holding B.V., gevestigd te 1951 NA VelsenNoord aan de Leeghwaterweg 1B, tevens handelend onder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Compass Projects B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Manuscriptstraat 32 te (1321 NN) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Mr. A. Lablans (voorheen: Mr. W.

Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Mr. A. Lablans (voorheen: Mr. W. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. inzake MKB Transport B.V., statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 6 november 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en

Nadere informatie

Cîvl/S/ Derks Star Busmann

Cîvl/S/ Derks Star Busmann Cîvl/S/ Derks Star Busmann FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 15 april 2OO8 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Naam : 1. Rep en Roozendaal Beheer B.V. 2. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Naam : 1. Rep en Roozendaal Beheer B.V. 2. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Nummer: : 28 Datum : 24 oktober 2014 Naam : 1. Rep en Roozendaal Beheer B.V. 2. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal B.V. Beide statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap L.B. Lease B.V., gevestigd te Ter Apelkanaal aan de Ambachtsweg 6C, kantoorhoudende te Almere aan de (1328 LL) Emil Noldestraat

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : ***

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : *** FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Van Rijn Harderwijk B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56372450. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1 Gegevens onderneming : L. Janssens Ontwikkeling Advies en Beheer B.V., KvK nr. 02098347, gevestigd te Koeweg 4, 9409 TP Loon. L. Janssens Ontwikkeling Advies en Beheer B.V. vormt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/474 NL:TZ:0000008865:F001 01-11-2016 mr. J.R. Feenstra mr. WF Korthals Altes Algemeen Gegevens onderneming Glashandel de Amstel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG DEZE PAPIEREN VERSIE VAN HET OPENBAAR VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE VERSIE FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 8 van 3 december 2015 Gegevens ondernemingen : Amsterdamse Kranten Produkties

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2013 Nummer: 4

Datum: 26 februari 2013 Nummer: 4 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art. 73a Fw.) Datum: 26 februari 2013 Nummer: 4 Gegevens onderneming : besloten vennootschap Uniek Interieurs B.V., h.o.d.n. Partout Interiors en Partout

Nadere informatie

: Bar Grill Orion vof

: Bar Grill Orion vof OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 juli 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bar Grill Orion vof 28080047 Faillissementsnummer : C/09/13/704F Datum uitspraak

Nadere informatie