Verslag vergadering WOP s-gravenland. 26 november 2014 Wijkcentrum De Harp. Aanwezig ongeveer 33 personen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering WOP s-gravenland. 26 november 2014 Wijkcentrum De Harp. Aanwezig ongeveer 33 personen"

Transcriptie

1 Verslag vergadering WOP s-gravenland 26 november 2014 Wijkcentrum De Harp Aanwezig ongeveer 33 personen Voorzitter Eddy Patty opent de vergadering om uur. Hij heet alle aanwezigen welkom bij de laatste WOP-bijeenkomst van 2014 in wijkcentrum De Harp, in het bijzonder wijkwethouder en burgemeester Frank Koen, vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, vertegenwoordigers van Buurtkracht en het BuurtPreventieTeam, Sportief Capelle, de politieke partijen en bewoners. Het thema van vanavond is jeugd. De voorzitter biedt zijn verontschuldigingen aan voor het te laat versturen van de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Communicatie is altijd een heel lastig onderwerp; dat moet worden verbeterd in De heer Patty vertelt hoe het programma er vanavond uitziet. Opvolging WOP bijeenkomst van 17 juni 2014 Bij de WOP-vergadering in juni waren veel jongeren aanwezig. Ook wethouder Ans Hartnagel was bij die bijeenkomst; zij kan er vanavond echter niet bij zijn. Wat is er hierna gebeurd? De heer Stefan Fluit van de Capelse Jeugdraad vertelt dat is geprobeerd om een afspraak te plannen met wethouder Hartnagel, maar dat is niet gelukt. De Jeugdraad is wel intern bezig geweest maar zonder de hulp van de gemeente lukt het niet. Wat is er gebeurd met de groep jongeren die zich bij de vorige WOP-bijeenkomst heeft aangemeld? De voorzitter zegt dat hierop straks wordt teruggekomen. Wat wil de Capelse Jeugdraad? De heer Fluit vertelt dat de Jeugdraad de meningen van de jongeren wilde verzamelen om ze vervolgens aan de wethouder voor te leggen. De heer Daniel Mes van de gemeente vertelt dat het is misgegaan met de werkgroep die bij de vorige WOP-bijeenkomst is gevormd. De jongeren zijn hun afspraak in Knop-Op niet nagekomen. De heer Fluit zegt dat de jongeren zich alles behalve serieus genomen voelen en dat is volgens hem terecht. Het optreden van wethouder Hartnagel is hiervan de oorzaak. De heer Fluit heeft begrip voor de jongeren. Het is echter wel nodig om in gesprek te gaan. De Jeugdraad moet dit initiëren en de jongeren moeten doorkrijgen dat ze een stem hebben. De voorzitter zegt dat de gemeente de jongeren heeft uitgenodigd maar zij zijn niet op komen dagen. Een aanwezige zegt dat de jongeren niet meer willen. Ze voelen zich niet serieus genomen. De problemen blijven. Ze zijn uitgelachen door de gemeenteraad. De voorzitter adviseert de Jeugdraad om toch te blijven proberen om in gesprek te komen. De heer Van Meenen vindt dat moet worden geprobeerd om de verbinding te leggen. Welk initiatief heeft de gemeente genomen om de verbinding met de jongeren aan te gaan? De heer Mes zegt dat ze niet willen, dus de bal ligt bij de jeugd. De heer Van Meenen zegt dat het bekend is wat de jongeren willen. Hij stelt voor dat wordt geformuleerd wat wel en wat niet kan worden ingevuld. Daarmee kan naar de jongeren worden gegaan. Het WOP-team gaat hierover in overleg met de Jeugdraad. De heer Roszek vindt het verstandig om het gesprek niet met wethouder Hartnagel te voeren maar met een ander, zoals wellicht de burgemeester. Met een andere gesprekspartner kan worden geprobeerd om de jongeren te overtuigen dat ze wel serieus genomen worden. De voorzitter merkt op dat wethouder Hartnagel de verantwoordelijke wethouder is. De heer Roszek vindt dat er een gebaar moet worden gemaakt. De voorzitter legt het initiatief bij de heer Mes van de gemeente om een gesprek te organiseren. Burgemeester Koen zegt dat hij wil best in gesprek wil om te kijken hoe de impasse kan worden opgelost. Dit kan in een overleg met Buurtkracht, de Jeugdraad, het WOP en de gemeente in de hoop dat de jongeren bereid zijn om de deur weer een beetje open te zetten. Aan Buurtkracht wordt gevraagd hoe de ontwikkelingen zijn geweest. Hoe liep de planning voor 2014 en wat staat er voor 2015 op de rol? De jongeren willen voornamelijk de dugout terug. Dat gesprek is vast gaan zitten. De heer Fluit van de Jeugdraad is als tussenpersoon aan de slag gegaan met Buurtkracht en er is geprobeerd om een gesprek met wethouder Hartnagel te organiseren, maar dit is niet tot stand gekomen. Het BuurtPreventieTeam is ook 1

2 een paar keer langs geweest bij Knop-Op. Het is daar s avonds vaak leeg. Kan er iets anders worden bedacht waardoor ze toch binnenkomen? De jongeren willen iets doen met pokeren. Ze geven ook aan dat ze willen drinken. Binnen Knop-Op gaat dat niet gebeuren. Buurtkracht is geen voorstander van een gedoogbeleid op dat gebied. De jongeren komen regelmatig bij de JOP s. Een van de JOP s ligt dichtbij metrostation Capelsebrug waar de muziek aan kan. Knop-Op is overdag geopend voor de tienerdoelgroep; de oudere jongeren komen s avonds. De tienergroep wil ook s avonds naar Knop-Op, maar de jongere groep wordt soms geïntimideerd door de oudere jongeren. Ze willen graag een PlayStation en tienerdisco s. Wellicht kan er een samenwerking komen met Sportief Capelle. Jongeren willen een woensdagopenstelling; hiernaar wordt gekeken. Er zijn wat oudere vrijwilligers vanuit de wijk nodig, maar dat loopt nog niet. Knop-Op is op vrijdag open, maar dan komen de jongeren niet. Zij kiezen dan eerder voor de JOP bij Capelsebrug. Het wordt weer wat kouder; wie weet komen er nu wel meer op vrijdag. Het pokeren is voor de oudere doelgroep; de PlayStation is voor beide doelgroepen. Er is nu geen geld voor. De penningmeester vraagt aan de vergadering of het bedrag voor de PlayStation en de stoelen voor het pokeren beschikbaar kan worden gesteld. Voor het pokertoernooi heeft Buurtkracht 200 euro begroot, waarmee ook een aantal stoelen kan worden aangeschaft. Voor een PlayStation en bijbehorende spellen is 768 euro nodig. De jongeren hebben zelf al een bankstel geregeld. Hoe groot is de doelgroep? Er zijn 15 oudere jongeren. Aan het begin van de Kerstvakantie kan worden gestart met de PlayStation op vrijdag. De heer Van Meenen merkt op dat er in de wijk een paar honderd jongeren zijn. Ouders kennen Knop-Op niet of hebben geen goed beeld ervan. Ouders kunnen worden aangeschreven om Knop-Op aan te prijzen. Hoe kunnen die mensen worden bereikt? De burgemeester zegt dat Buurtkracht en de Jeugdraad hierover na moeten denken. Buurtkracht zegt dat er een project is voor 17- en 18-jarigen. Er zijn nu 94 jongeren ingeschreven bij Knop-Op. Er is een grote groep jongeren die niet naar Knop-Op mogen van hun ouders vanwege het imago van Knop-Op. Er is een grote groep jongeren van 13, 14 en 15 jaar die het BuurtPreventieTeam niet kent. Wijkagent Van Setten zegt dat 13- en 14-jarigen bij de JOP in contact komen met zwaar drinken en drugsgebruik. In Knop-Op en de hele wijk wordt niet veel gedaan voor die groep. Er moet nu iets worden gedaan anders glijden we weer af. Hij adviseert de medewerkers van Buurtkracht om veelvuldig hun gezicht te laten zien bij de JOP. Buurtkracht zegt dat wordt geïnvesteerd in contacten met scholen. Medewerkers gaan de straat op en hebben contact met specialisten op het gebied van drankmisbruik. De voorzitter vraagt of de vergadering akkoord is met toekenning van het budget. De aanwezigen gaan akkoord. De penningmeester zegt dat het WOP 3000 euro voor de jeugd begroot heeft voor Zij adviseert Buurtkracht om bij de volgende vergadering aanvragen voor 2015 in te dienen. Sportief Capelle Antoine Brandenburg krijgt het woord. Sportief Capelle organiseert activiteiten voor jeugd van 8 tot 12 jaar. Bij Sportief Capelle werken wijkgerichte sport- en beweegmakelaars die informeren, faciliteren en adviseren/begeleiden. Sportief Capelle wil een brug slaan tussen het sport- en beweegaanbod en de behoefte van bewoners. Bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd, net als verenigingen en sportaanbieders. Mensen die een drempel hebben om te sporten en bewegen worden naar een passend sportaanbod begeleid. Denise van Jaarsveld is contactpersoon voor s-gravenland. Zij zal aanwezig zijn bij elke WOP-bijeenkomst. Desgevraagd meldt de heer Brandenburg dat het aanbod van sporten heel erg vraaggericht en afhankelijk van de doelgroep is. Kinderen van 4 tot 12 jaar maken vooral kennis met alle takken van sport. De oudere jongeren hebben belangstelling voor een andere categorie zoals freerunning. Als bekend is waar vraag naar is, faciliteert Sportief Capelle, bijvoorbeeld door een bewonersinitiatief of door bestaande sportaanbieders te faciliteren om vernieuwend aanbod aan hun vereniging te koppelen. De heer Roszek vraagt of er voldoende capaciteit is. Zijn er genoeg uren beschikbaar in de sportaccommodaties? Kan hier gebruik van worden gemaakt om jongeren een instuif te geven zodat ze niet op straat hoeven te lopen? De heer Brandenburg zegt dat dit afhankelijk is van vraag en aanbod: waar is ruimte? Hij weet de bezettingsgraad niet uit zijn hoofd. De heer Kasten vraagt welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een krappe beurs. De heer 2

3 Brandenburg zegt dat het Jeugdsportfonds ophoudt bij 18 jaar. Sportief Capelle wil voor oudere bewoners de mogelijkheid maken om ze op te leiden tot sportbegeleiders. De heer Van Meenen vraagt wie het voorstel van de heer Roszek over een instuif voor jongeren aanjaagt. Sportief Capelle of Buurtkracht? De heer Brandenburg zegt dat Sportief Capelle zich richt op jongeren tot 12 jaar. Er wordt ook extra ingezet op VMBO-scholieren. De heer Van Meenen vraagt of er een aanvraag bij het WOP kan worden ingediend. Dit wordt nu in kaart gebracht. De voorzitter bedankt de heer Brandenburg. Jongeren De voorzitter wil terug naar het agendapunt over het vervolg op 17 juni. Hij vraagt de heer Mes naar de resultaten van de gesprekken met scholen en omwonenden rondom het hanghok. De heer Mes heeft twee weken geleden samen met de heer Kasten en de heer Fluit een gesprek gevoerd met bewoners direct aan het Cruyff Court. Zij zijn heel blij dat die hangplek weg is. Er is minder overlast. De scholen hebben zich voor het gesprek afgemeld. Bewoners vinden het heel fijn zoals het nu is. De heer Fluit vindt het raar dat er vanavond niemand van die bewoners aanwezig is. De heer Los merkt op dat deze plek bij Capelle West hoort. De heer Kasten meldt dat bewoners ook hebben gezegd dat de gemeente iets met de jongeren moet. De heer Fluit vindt dat er weinig begrip voor jongeren was; het was een eenzijdig gesprek. De heer Roszek zegt dat mensen zich ergeren aan het Cruyff Court. Dat wordt nu om 22 uur gesloten. Bewoners kunnen de jongeren bij het hanghok niet horen. De dugout zou zijn weggehaald wegens glas, maar nu wordt er gezegd dat het is gebeurd omdat bewoners dat willen. Wijkagent Willem van Setten zegt dat er een container neergezet kan worden die op dezelfde tijden sluit als het Cruyff Court. Hier wordt over nagedacht. Buurtkracht zegt dat jongeren zelf ook oplossingen hebben bedacht om de overlast minder te maken. De voorzitter vindt dat er in ieder geval voor gezorgd moet worden dat het tot een gesprek komt. De penningmeester vraagt of er bij het hanghok minder sprake was van alcoholen drugsgebruik dan bij de JOP. De heer Roszek zegt dat het bij de JOP bij Capelsebrug erg druk is. Jongeren komen overal vandaan; ook met de metro en op scooters. Er is daar veel drugsmisbruik. Een bewoonster vindt de ruimte vlak achter het wijkcentrum een goede plek voor een dugout. Zij heeft met de heer Middelkoop van de gemeente rondgelopen. Hij heeft deze suggestie aan zijn collega mevrouw Rahman gemeld. De heer Joeri van Broekhoven van Havensteder vertelt over de nieuwe website die gemaakt is in samenwerking met de gemeente, Buurtkracht, de Van Cappellen Stichting en de WOP s. Het is een platform om bewonersinitiatieven mogelijk te maken; ook financieel. Het gaat om alle Capelse initiatieven die Capelle leefbaarder maken. De website gaat op 10 december online en op 22 januari van tot uur volgt de officiële lancering. Bij een volgende WOP-vergadering wordt uitgebreidere informatie gegeven. De heer Van Meenen zegt dat s-gravenland genoeg geld heeft maar te weinig mensen die zich inzetten. De heer Van Broekhoven denkt dat het platform hierbij kan helpen. De heer Kasten vult aan dat het crowdfunding en crowdsourcing tegelijkertijd is. De heer Van Broekhoven vindt dat de tijd zal moeten leren of het werkt. Het is leuk om te proberen. Een aanwezige vindt dat er voorheen in Intermezzo meer bewoners naar de bingo en dergelijke kwamen dan nu. Het wijkcentrum ligt te ver en teveel afgelegen. De heer Van Broekhoven deelt cijfers over woningzoekenden in Capelle rond. De voorzitter bedankt de heer Van Broekhoven. Decentralisatie Jeugdzorg De burgemeester krijgt het woord. De jeugdzorg gaat van het rijk naar de gemeente. Capelle krijgt 17 miljoen euro om de jeugdzorg te gaan uitvoeren. Er zijn enkele honderden jongeren die hiervan gebruik moeten maken. Er ligt een belangrijke taak voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het betreft ook een deel zeer zware jeugdzorg. In Capelle wordt dit door Bavo Europoort gedaan. Op het terrein van Bavo Europoort staat een van de drie Nederlandse scholen voor jeugdpsychiatrische patienten. Het betreft een middelbare en een basisschool. 3

4 De AWBZ wordt afgebouwd en ondergebracht in de WMO. Ook dit gaat uitgevoerd worden door de gemeente. Het rijk bezuinigt 40% op o.a. huishoudelijke hulp en trapliften. De gemeente sluit contracten met tientallen zorgaanbieders. De 3e tak is de Participatiewet. Er zitten in Capelle ruim 2100 mensen in de bijstand. De afdeling Sociale Zaken gaat vanaf 1 januari fuseren met Krimpen en Zuidplas. Ook het Werkplein op de Fluiterlaan werkt voor deze drie gemeenten. De Wet Werk en Bijstand wordt afgeschaft, net als de sociale werkplaatsen. Dit valt nu onder de Participatiewet. Er blijft wel een voorziening voor mensen die beschutte arbeid nodig hebben. Er zijn veel mensen met een arbeidsbeperking, zoals jongeren met een Wajong-uitkering, die weg moeten bij de sociale werkplaats. Zij moeten worden begeleid naar werk. Hiervoor zijn heel veel banen nodig. Lukt dat? Zij zijn vaak moeilijk bemiddelbaar of arbeidsbeperkt en moeten naar werk begeleid worden. De burgemeester vindt dit het allerspannendste van de decentralisatie. Op 8 december is er in De Fluiter een grote informatiemarkt tussen en uur. De voorzitter bedankt burgemeester Koen. Centrum voor Jeugd en Gezin Sandra Scheepbouwer krijgt het woord. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft vanuit de gemeente de taak gekregen om de jeugdzorg over te nemen. Het speerpunt is dat ieder gezin in Capelle recht heeft op 1 plan en 1 hulpverlener. Er is een team van gezinscoaches. In West Capelle ( s-graveland, Fascinatio en Capelle-West) werken 8 gezinscoaches. Zij zijn actief op scholen en in gezinnen in de wijk. 60 a 70% van de vragen betreft lichte tot gemiddelde jeugdzorg. 25 tot 30% heeft langdurig intensieve hulp nodig. Deze mensen kunnen dan eventueel worden doorverwezen naar intensievere zorg. Een gezin kan zelf naar de balie bellen en een vraag stellen voor hulp. Dit kan ook via schoolmaatschappelijk werk, via de wijkagent, de huisarts of een buurtbewoner. Het CJG werkt samen met Buurtkracht, scholen en kinderdagverblijven. De gezinscoaches willen ook contacten gaan leggen met verenigingen en kerken. De problematiek in s-gravenland heeft met name te maken met echtscheidingen. Er wordt ook gespijbeld. De heer Van Broekhoven van Havensteder vraagt zich af in hoeverre de woonconsulenten kunnen bijdragen. Zij komen achter de voordeur en zien veel. Signalen komen nooit op de goede plek terecht. Mevrouw Scheepbouwer zegt dat het CJG altijd een intake doet als een gezin wordt aangemeld. Er kunnen afspraken worden gemaakt tussen Havensteder en het CJG. De heer Brok merkt op dat er minder dingen kunnen als er bezuinigd wordt. Wat gaan die gezinnen ervan merken? Mevrouw Scheepbouwer zegt dat het anders wordt georganiseerd; dat kan al kostendrukkend zijn. Het is nog maar de vraag of mensen er iets van merken. Burgemeester Koen zegt dat in Capelle niet of nauwelijks wordt bezuinigd op Jeugdzorg; wel landelijk gezien bij de WMO. Havensteder besteedt veel aandacht aan het signaleren van problemen en het maken van verbinding met hulpverleners. De heer Kasten zegt dat er in Capelle vier grote teams werkzaam zijn. Het team wordt gevormd door allerlei disciplines. Hij heeft positieve verwachtingen. De heer Fluit merkt op dat hij een bijeenkomst van de gemeente heeft bijgewoond over de WMO. Veel is nog niet klaar. Mevrouw Scheepbouwer zegt dat het een meerwaarde is dat er een expertteam is met specialisten, die iedere dag bereikbaar zijn voor het CJG. Dat duurde voorheen veel langer; nu is er binnen twee dagen een antwoord. De gezinscoach kan veel sneller doorpakken en het is veel effectiever. Hoe eerder wordt ingegrepen, hoe sneller resultaat. De voorzitter bedankt de vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit onderwerp krijgt opvolging in een volgende WOP-vergadering. Hoe werkt het in s-gravenland? Rondvraag Vorig jaar heeft voor het laatst een schouw van de groenvoorzieningen plaatsgevonden. Er is een afspraak gemaakt voor een vervolg, maar die is weer afgezegd. Er is nog steeds geen nieuwe uitnodiging ontvangen. Mevrouw Rahman neemt het mee. 4

5 De heer Van Broekhoven wil graag weten of zijn aanwezigheid bij de WOP-vergaderingen gewenst is. De voorzitter zegt dat hij een speciale uitnodiging zal krijgen als de aanwezigheid van Havensteder gewenst is. De heer Van Meenen geeft de gemeente een compliment over nagekomen afspraken. De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid. Hij wenst de aanwezigen een goede feestmaand en jaarafsluiting en een gezond WOP-vergaderingen in 2015: 4 maart juni september december

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

Michiel Bloem, die de avond zal de leiden, stelt zichzelf voor. Hij komt uit de wijk Elsrijk en heeft

Michiel Bloem, die de avond zal de leiden, stelt zichzelf voor. Hij komt uit de wijk Elsrijk en heeft Hoe ziet de zorg er vanaf 1 januari 2015 uit? Verslag van de thema- avond 27 november 2014 Aanwezig: Belgraver, T.; Berndsen, W.; Debora, E.; Flines, R. de; Haven, A.; Hekstra, R.; Hekstra, T.; Jong, J.

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Inleiding Schuldenproblematiek is de afgelopen jaren gestegen op de ranglijst van maatschappelijke problemen. Het aantal mensen met schulden groeit en de economische

Nadere informatie

april 2015 - T.E.M. Hoffmans, M.J.G. Hijnekamp, H.A. Doelman-van Geest Tympaan Instituut

april 2015 - T.E.M. Hoffmans, M.J.G. Hijnekamp, H.A. Doelman-van Geest Tympaan Instituut april 2015 - T.E.M. Hoffmans, M.J.G. Hijnekamp, H.A. Doelman-van Geest Tympaan Instituut S Samenvatting De gemeente Goeree-Overflakkee heeft nieuw beleid geformuleerd op het gebied van genotmiddelengebruik.

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Raadscommissieverslag, 26 september 2012

Raadscommissieverslag, 26 september 2012 Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, Grondzaken, Klimaat, Raadscommissieverslag, 26 september 2012 DEFINITIEF Vergadering Openbare vergadering van de Raadscommissie voor Ruimtelijke

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Vooruit met de proeftuin!

Vooruit met de proeftuin! Vooruit met de proeftuin! 1-meting Wmo proeftuin in West Gemeente Utrecht Oktober 2006 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Wmo inzicht. Rutte en Samsom aan zet. Expertmeeting verantwoording. oktober 2012 nummer 2. In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl

Wmo inzicht. Rutte en Samsom aan zet. Expertmeeting verantwoording. oktober 2012 nummer 2. In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl Wmo inzicht Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl oktober 2012 nummer 2 ❸ Rutte en Samsom aan zet ❺ Expertmeeting verantwoording In dit e-zine: Groningen over de grenzen heen 17 AGENDA ❻ Aan de keukentafel met

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Jongerenparticipatie

Onderzoeksrapport. Jongerenparticipatie Onderzoeksrapport Jongerenparticipatie Marianne Steltenpool afdeling Welzijn Juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting resultaten onderzoek... 4 3. Theoretisch kader.... 7 3.1 Jongerenparticipatie

Nadere informatie

Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein

Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein Gemeente Rijswijk Corsanr. 14.072006 Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Toegang tot het Sociaal Domein...5 3. Entiteiten en functionaliteiten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie