Verslag vergadering WOP s-gravenland. 26 november 2014 Wijkcentrum De Harp. Aanwezig ongeveer 33 personen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering WOP s-gravenland. 26 november 2014 Wijkcentrum De Harp. Aanwezig ongeveer 33 personen"

Transcriptie

1 Verslag vergadering WOP s-gravenland 26 november 2014 Wijkcentrum De Harp Aanwezig ongeveer 33 personen Voorzitter Eddy Patty opent de vergadering om uur. Hij heet alle aanwezigen welkom bij de laatste WOP-bijeenkomst van 2014 in wijkcentrum De Harp, in het bijzonder wijkwethouder en burgemeester Frank Koen, vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, vertegenwoordigers van Buurtkracht en het BuurtPreventieTeam, Sportief Capelle, de politieke partijen en bewoners. Het thema van vanavond is jeugd. De voorzitter biedt zijn verontschuldigingen aan voor het te laat versturen van de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Communicatie is altijd een heel lastig onderwerp; dat moet worden verbeterd in De heer Patty vertelt hoe het programma er vanavond uitziet. Opvolging WOP bijeenkomst van 17 juni 2014 Bij de WOP-vergadering in juni waren veel jongeren aanwezig. Ook wethouder Ans Hartnagel was bij die bijeenkomst; zij kan er vanavond echter niet bij zijn. Wat is er hierna gebeurd? De heer Stefan Fluit van de Capelse Jeugdraad vertelt dat is geprobeerd om een afspraak te plannen met wethouder Hartnagel, maar dat is niet gelukt. De Jeugdraad is wel intern bezig geweest maar zonder de hulp van de gemeente lukt het niet. Wat is er gebeurd met de groep jongeren die zich bij de vorige WOP-bijeenkomst heeft aangemeld? De voorzitter zegt dat hierop straks wordt teruggekomen. Wat wil de Capelse Jeugdraad? De heer Fluit vertelt dat de Jeugdraad de meningen van de jongeren wilde verzamelen om ze vervolgens aan de wethouder voor te leggen. De heer Daniel Mes van de gemeente vertelt dat het is misgegaan met de werkgroep die bij de vorige WOP-bijeenkomst is gevormd. De jongeren zijn hun afspraak in Knop-Op niet nagekomen. De heer Fluit zegt dat de jongeren zich alles behalve serieus genomen voelen en dat is volgens hem terecht. Het optreden van wethouder Hartnagel is hiervan de oorzaak. De heer Fluit heeft begrip voor de jongeren. Het is echter wel nodig om in gesprek te gaan. De Jeugdraad moet dit initiëren en de jongeren moeten doorkrijgen dat ze een stem hebben. De voorzitter zegt dat de gemeente de jongeren heeft uitgenodigd maar zij zijn niet op komen dagen. Een aanwezige zegt dat de jongeren niet meer willen. Ze voelen zich niet serieus genomen. De problemen blijven. Ze zijn uitgelachen door de gemeenteraad. De voorzitter adviseert de Jeugdraad om toch te blijven proberen om in gesprek te komen. De heer Van Meenen vindt dat moet worden geprobeerd om de verbinding te leggen. Welk initiatief heeft de gemeente genomen om de verbinding met de jongeren aan te gaan? De heer Mes zegt dat ze niet willen, dus de bal ligt bij de jeugd. De heer Van Meenen zegt dat het bekend is wat de jongeren willen. Hij stelt voor dat wordt geformuleerd wat wel en wat niet kan worden ingevuld. Daarmee kan naar de jongeren worden gegaan. Het WOP-team gaat hierover in overleg met de Jeugdraad. De heer Roszek vindt het verstandig om het gesprek niet met wethouder Hartnagel te voeren maar met een ander, zoals wellicht de burgemeester. Met een andere gesprekspartner kan worden geprobeerd om de jongeren te overtuigen dat ze wel serieus genomen worden. De voorzitter merkt op dat wethouder Hartnagel de verantwoordelijke wethouder is. De heer Roszek vindt dat er een gebaar moet worden gemaakt. De voorzitter legt het initiatief bij de heer Mes van de gemeente om een gesprek te organiseren. Burgemeester Koen zegt dat hij wil best in gesprek wil om te kijken hoe de impasse kan worden opgelost. Dit kan in een overleg met Buurtkracht, de Jeugdraad, het WOP en de gemeente in de hoop dat de jongeren bereid zijn om de deur weer een beetje open te zetten. Aan Buurtkracht wordt gevraagd hoe de ontwikkelingen zijn geweest. Hoe liep de planning voor 2014 en wat staat er voor 2015 op de rol? De jongeren willen voornamelijk de dugout terug. Dat gesprek is vast gaan zitten. De heer Fluit van de Jeugdraad is als tussenpersoon aan de slag gegaan met Buurtkracht en er is geprobeerd om een gesprek met wethouder Hartnagel te organiseren, maar dit is niet tot stand gekomen. Het BuurtPreventieTeam is ook 1

2 een paar keer langs geweest bij Knop-Op. Het is daar s avonds vaak leeg. Kan er iets anders worden bedacht waardoor ze toch binnenkomen? De jongeren willen iets doen met pokeren. Ze geven ook aan dat ze willen drinken. Binnen Knop-Op gaat dat niet gebeuren. Buurtkracht is geen voorstander van een gedoogbeleid op dat gebied. De jongeren komen regelmatig bij de JOP s. Een van de JOP s ligt dichtbij metrostation Capelsebrug waar de muziek aan kan. Knop-Op is overdag geopend voor de tienerdoelgroep; de oudere jongeren komen s avonds. De tienergroep wil ook s avonds naar Knop-Op, maar de jongere groep wordt soms geïntimideerd door de oudere jongeren. Ze willen graag een PlayStation en tienerdisco s. Wellicht kan er een samenwerking komen met Sportief Capelle. Jongeren willen een woensdagopenstelling; hiernaar wordt gekeken. Er zijn wat oudere vrijwilligers vanuit de wijk nodig, maar dat loopt nog niet. Knop-Op is op vrijdag open, maar dan komen de jongeren niet. Zij kiezen dan eerder voor de JOP bij Capelsebrug. Het wordt weer wat kouder; wie weet komen er nu wel meer op vrijdag. Het pokeren is voor de oudere doelgroep; de PlayStation is voor beide doelgroepen. Er is nu geen geld voor. De penningmeester vraagt aan de vergadering of het bedrag voor de PlayStation en de stoelen voor het pokeren beschikbaar kan worden gesteld. Voor het pokertoernooi heeft Buurtkracht 200 euro begroot, waarmee ook een aantal stoelen kan worden aangeschaft. Voor een PlayStation en bijbehorende spellen is 768 euro nodig. De jongeren hebben zelf al een bankstel geregeld. Hoe groot is de doelgroep? Er zijn 15 oudere jongeren. Aan het begin van de Kerstvakantie kan worden gestart met de PlayStation op vrijdag. De heer Van Meenen merkt op dat er in de wijk een paar honderd jongeren zijn. Ouders kennen Knop-Op niet of hebben geen goed beeld ervan. Ouders kunnen worden aangeschreven om Knop-Op aan te prijzen. Hoe kunnen die mensen worden bereikt? De burgemeester zegt dat Buurtkracht en de Jeugdraad hierover na moeten denken. Buurtkracht zegt dat er een project is voor 17- en 18-jarigen. Er zijn nu 94 jongeren ingeschreven bij Knop-Op. Er is een grote groep jongeren die niet naar Knop-Op mogen van hun ouders vanwege het imago van Knop-Op. Er is een grote groep jongeren van 13, 14 en 15 jaar die het BuurtPreventieTeam niet kent. Wijkagent Van Setten zegt dat 13- en 14-jarigen bij de JOP in contact komen met zwaar drinken en drugsgebruik. In Knop-Op en de hele wijk wordt niet veel gedaan voor die groep. Er moet nu iets worden gedaan anders glijden we weer af. Hij adviseert de medewerkers van Buurtkracht om veelvuldig hun gezicht te laten zien bij de JOP. Buurtkracht zegt dat wordt geïnvesteerd in contacten met scholen. Medewerkers gaan de straat op en hebben contact met specialisten op het gebied van drankmisbruik. De voorzitter vraagt of de vergadering akkoord is met toekenning van het budget. De aanwezigen gaan akkoord. De penningmeester zegt dat het WOP 3000 euro voor de jeugd begroot heeft voor Zij adviseert Buurtkracht om bij de volgende vergadering aanvragen voor 2015 in te dienen. Sportief Capelle Antoine Brandenburg krijgt het woord. Sportief Capelle organiseert activiteiten voor jeugd van 8 tot 12 jaar. Bij Sportief Capelle werken wijkgerichte sport- en beweegmakelaars die informeren, faciliteren en adviseren/begeleiden. Sportief Capelle wil een brug slaan tussen het sport- en beweegaanbod en de behoefte van bewoners. Bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd, net als verenigingen en sportaanbieders. Mensen die een drempel hebben om te sporten en bewegen worden naar een passend sportaanbod begeleid. Denise van Jaarsveld is contactpersoon voor s-gravenland. Zij zal aanwezig zijn bij elke WOP-bijeenkomst. Desgevraagd meldt de heer Brandenburg dat het aanbod van sporten heel erg vraaggericht en afhankelijk van de doelgroep is. Kinderen van 4 tot 12 jaar maken vooral kennis met alle takken van sport. De oudere jongeren hebben belangstelling voor een andere categorie zoals freerunning. Als bekend is waar vraag naar is, faciliteert Sportief Capelle, bijvoorbeeld door een bewonersinitiatief of door bestaande sportaanbieders te faciliteren om vernieuwend aanbod aan hun vereniging te koppelen. De heer Roszek vraagt of er voldoende capaciteit is. Zijn er genoeg uren beschikbaar in de sportaccommodaties? Kan hier gebruik van worden gemaakt om jongeren een instuif te geven zodat ze niet op straat hoeven te lopen? De heer Brandenburg zegt dat dit afhankelijk is van vraag en aanbod: waar is ruimte? Hij weet de bezettingsgraad niet uit zijn hoofd. De heer Kasten vraagt welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een krappe beurs. De heer 2

3 Brandenburg zegt dat het Jeugdsportfonds ophoudt bij 18 jaar. Sportief Capelle wil voor oudere bewoners de mogelijkheid maken om ze op te leiden tot sportbegeleiders. De heer Van Meenen vraagt wie het voorstel van de heer Roszek over een instuif voor jongeren aanjaagt. Sportief Capelle of Buurtkracht? De heer Brandenburg zegt dat Sportief Capelle zich richt op jongeren tot 12 jaar. Er wordt ook extra ingezet op VMBO-scholieren. De heer Van Meenen vraagt of er een aanvraag bij het WOP kan worden ingediend. Dit wordt nu in kaart gebracht. De voorzitter bedankt de heer Brandenburg. Jongeren De voorzitter wil terug naar het agendapunt over het vervolg op 17 juni. Hij vraagt de heer Mes naar de resultaten van de gesprekken met scholen en omwonenden rondom het hanghok. De heer Mes heeft twee weken geleden samen met de heer Kasten en de heer Fluit een gesprek gevoerd met bewoners direct aan het Cruyff Court. Zij zijn heel blij dat die hangplek weg is. Er is minder overlast. De scholen hebben zich voor het gesprek afgemeld. Bewoners vinden het heel fijn zoals het nu is. De heer Fluit vindt het raar dat er vanavond niemand van die bewoners aanwezig is. De heer Los merkt op dat deze plek bij Capelle West hoort. De heer Kasten meldt dat bewoners ook hebben gezegd dat de gemeente iets met de jongeren moet. De heer Fluit vindt dat er weinig begrip voor jongeren was; het was een eenzijdig gesprek. De heer Roszek zegt dat mensen zich ergeren aan het Cruyff Court. Dat wordt nu om 22 uur gesloten. Bewoners kunnen de jongeren bij het hanghok niet horen. De dugout zou zijn weggehaald wegens glas, maar nu wordt er gezegd dat het is gebeurd omdat bewoners dat willen. Wijkagent Willem van Setten zegt dat er een container neergezet kan worden die op dezelfde tijden sluit als het Cruyff Court. Hier wordt over nagedacht. Buurtkracht zegt dat jongeren zelf ook oplossingen hebben bedacht om de overlast minder te maken. De voorzitter vindt dat er in ieder geval voor gezorgd moet worden dat het tot een gesprek komt. De penningmeester vraagt of er bij het hanghok minder sprake was van alcoholen drugsgebruik dan bij de JOP. De heer Roszek zegt dat het bij de JOP bij Capelsebrug erg druk is. Jongeren komen overal vandaan; ook met de metro en op scooters. Er is daar veel drugsmisbruik. Een bewoonster vindt de ruimte vlak achter het wijkcentrum een goede plek voor een dugout. Zij heeft met de heer Middelkoop van de gemeente rondgelopen. Hij heeft deze suggestie aan zijn collega mevrouw Rahman gemeld. De heer Joeri van Broekhoven van Havensteder vertelt over de nieuwe website die gemaakt is in samenwerking met de gemeente, Buurtkracht, de Van Cappellen Stichting en de WOP s. Het is een platform om bewonersinitiatieven mogelijk te maken; ook financieel. Het gaat om alle Capelse initiatieven die Capelle leefbaarder maken. De website gaat op 10 december online en op 22 januari van tot uur volgt de officiële lancering. Bij een volgende WOP-vergadering wordt uitgebreidere informatie gegeven. De heer Van Meenen zegt dat s-gravenland genoeg geld heeft maar te weinig mensen die zich inzetten. De heer Van Broekhoven denkt dat het platform hierbij kan helpen. De heer Kasten vult aan dat het crowdfunding en crowdsourcing tegelijkertijd is. De heer Van Broekhoven vindt dat de tijd zal moeten leren of het werkt. Het is leuk om te proberen. Een aanwezige vindt dat er voorheen in Intermezzo meer bewoners naar de bingo en dergelijke kwamen dan nu. Het wijkcentrum ligt te ver en teveel afgelegen. De heer Van Broekhoven deelt cijfers over woningzoekenden in Capelle rond. De voorzitter bedankt de heer Van Broekhoven. Decentralisatie Jeugdzorg De burgemeester krijgt het woord. De jeugdzorg gaat van het rijk naar de gemeente. Capelle krijgt 17 miljoen euro om de jeugdzorg te gaan uitvoeren. Er zijn enkele honderden jongeren die hiervan gebruik moeten maken. Er ligt een belangrijke taak voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het betreft ook een deel zeer zware jeugdzorg. In Capelle wordt dit door Bavo Europoort gedaan. Op het terrein van Bavo Europoort staat een van de drie Nederlandse scholen voor jeugdpsychiatrische patienten. Het betreft een middelbare en een basisschool. 3

4 De AWBZ wordt afgebouwd en ondergebracht in de WMO. Ook dit gaat uitgevoerd worden door de gemeente. Het rijk bezuinigt 40% op o.a. huishoudelijke hulp en trapliften. De gemeente sluit contracten met tientallen zorgaanbieders. De 3e tak is de Participatiewet. Er zitten in Capelle ruim 2100 mensen in de bijstand. De afdeling Sociale Zaken gaat vanaf 1 januari fuseren met Krimpen en Zuidplas. Ook het Werkplein op de Fluiterlaan werkt voor deze drie gemeenten. De Wet Werk en Bijstand wordt afgeschaft, net als de sociale werkplaatsen. Dit valt nu onder de Participatiewet. Er blijft wel een voorziening voor mensen die beschutte arbeid nodig hebben. Er zijn veel mensen met een arbeidsbeperking, zoals jongeren met een Wajong-uitkering, die weg moeten bij de sociale werkplaats. Zij moeten worden begeleid naar werk. Hiervoor zijn heel veel banen nodig. Lukt dat? Zij zijn vaak moeilijk bemiddelbaar of arbeidsbeperkt en moeten naar werk begeleid worden. De burgemeester vindt dit het allerspannendste van de decentralisatie. Op 8 december is er in De Fluiter een grote informatiemarkt tussen en uur. De voorzitter bedankt burgemeester Koen. Centrum voor Jeugd en Gezin Sandra Scheepbouwer krijgt het woord. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft vanuit de gemeente de taak gekregen om de jeugdzorg over te nemen. Het speerpunt is dat ieder gezin in Capelle recht heeft op 1 plan en 1 hulpverlener. Er is een team van gezinscoaches. In West Capelle ( s-graveland, Fascinatio en Capelle-West) werken 8 gezinscoaches. Zij zijn actief op scholen en in gezinnen in de wijk. 60 a 70% van de vragen betreft lichte tot gemiddelde jeugdzorg. 25 tot 30% heeft langdurig intensieve hulp nodig. Deze mensen kunnen dan eventueel worden doorverwezen naar intensievere zorg. Een gezin kan zelf naar de balie bellen en een vraag stellen voor hulp. Dit kan ook via schoolmaatschappelijk werk, via de wijkagent, de huisarts of een buurtbewoner. Het CJG werkt samen met Buurtkracht, scholen en kinderdagverblijven. De gezinscoaches willen ook contacten gaan leggen met verenigingen en kerken. De problematiek in s-gravenland heeft met name te maken met echtscheidingen. Er wordt ook gespijbeld. De heer Van Broekhoven van Havensteder vraagt zich af in hoeverre de woonconsulenten kunnen bijdragen. Zij komen achter de voordeur en zien veel. Signalen komen nooit op de goede plek terecht. Mevrouw Scheepbouwer zegt dat het CJG altijd een intake doet als een gezin wordt aangemeld. Er kunnen afspraken worden gemaakt tussen Havensteder en het CJG. De heer Brok merkt op dat er minder dingen kunnen als er bezuinigd wordt. Wat gaan die gezinnen ervan merken? Mevrouw Scheepbouwer zegt dat het anders wordt georganiseerd; dat kan al kostendrukkend zijn. Het is nog maar de vraag of mensen er iets van merken. Burgemeester Koen zegt dat in Capelle niet of nauwelijks wordt bezuinigd op Jeugdzorg; wel landelijk gezien bij de WMO. Havensteder besteedt veel aandacht aan het signaleren van problemen en het maken van verbinding met hulpverleners. De heer Kasten zegt dat er in Capelle vier grote teams werkzaam zijn. Het team wordt gevormd door allerlei disciplines. Hij heeft positieve verwachtingen. De heer Fluit merkt op dat hij een bijeenkomst van de gemeente heeft bijgewoond over de WMO. Veel is nog niet klaar. Mevrouw Scheepbouwer zegt dat het een meerwaarde is dat er een expertteam is met specialisten, die iedere dag bereikbaar zijn voor het CJG. Dat duurde voorheen veel langer; nu is er binnen twee dagen een antwoord. De gezinscoach kan veel sneller doorpakken en het is veel effectiever. Hoe eerder wordt ingegrepen, hoe sneller resultaat. De voorzitter bedankt de vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit onderwerp krijgt opvolging in een volgende WOP-vergadering. Hoe werkt het in s-gravenland? Rondvraag Vorig jaar heeft voor het laatst een schouw van de groenvoorzieningen plaatsgevonden. Er is een afspraak gemaakt voor een vervolg, maar die is weer afgezegd. Er is nog steeds geen nieuwe uitnodiging ontvangen. Mevrouw Rahman neemt het mee. 4

5 De heer Van Broekhoven wil graag weten of zijn aanwezigheid bij de WOP-vergaderingen gewenst is. De voorzitter zegt dat hij een speciale uitnodiging zal krijgen als de aanwezigheid van Havensteder gewenst is. De heer Van Meenen geeft de gemeente een compliment over nagekomen afspraken. De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid. Hij wenst de aanwezigen een goede feestmaand en jaarafsluiting en een gezond WOP-vergaderingen in 2015: 4 maart juni september december

Verslag vergadering WOP s-gravenland 4 maart 2015 Wijkcentrum De Harp Aanwezig ongeveer 30 personen

Verslag vergadering WOP s-gravenland 4 maart 2015 Wijkcentrum De Harp Aanwezig ongeveer 30 personen Verslag vergadering WOP s-gravenland 4 maart 2015 Wijkcentrum De Harp Aanwezig ongeveer 30 personen 1. Opening Voorzitter Eddy Patty opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet alle aanwezigen welkom.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

3. Stavaza JOP s s-gravenland/capelle

3. Stavaza JOP s s-gravenland/capelle Verslag vergadering WOP s-gravenland 1 september 2008 in Wijkcentrum Intermezzo Aanwezig ongeveer 43 personen Afwezig met kennisgeving: Heike Stokke en Jikke den Hollander 1. Opening Voorzitter Eddy Patty

Nadere informatie

Verslag vergadering WOP Fascinatio 3 juni 2014 Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed Aanwezig: ongeveer 20 personen

Verslag vergadering WOP Fascinatio 3 juni 2014 Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed Aanwezig: ongeveer 20 personen Verslag vergadering WOP Fascinatio 3 juni 2014 Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed Aanwezig: ongeveer 20 personen 1. Opening en welkom nieuwe wijkwethouder Voorzitter Marianne de Veer

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk

Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk Laten we samen concreet aan de slag gaan, zodat welzijn en zorg steeds meer met elkaar verbonden raken. Zo opende wethouder Josien van Cappelle

Nadere informatie

Verslag vergadering WOP Fascinatio 17 februari 2015. Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed Aanwezig: ongeveer 25 personen

Verslag vergadering WOP Fascinatio 17 februari 2015. Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed Aanwezig: ongeveer 25 personen Verslag vergadering WOP Fascinatio 17 februari 2015 Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed Aanwezig: ongeveer 25 personen 1. Opening Voorzitter Marianne de Veer opent om 20.00 uur de vergadering

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

12 maart 2014. Dagvoorzitter mevrouw De Veer opent de vergadering om 21.20 uur na het Politiek Café. Zij heet alle aanwezigen welkom.

12 maart 2014. Dagvoorzitter mevrouw De Veer opent de vergadering om 21.20 uur na het Politiek Café. Zij heet alle aanwezigen welkom. Verslag vergadering WOP Fascinatio 12 maart 2014 Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed Aanwezig: ongeveer 27 personen 1. Opening Dagvoorzitter mevrouw De Veer opent de vergadering om 21.20

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Crowdfunding van bewonersinitiatieven

Crowdfunding van bewonersinitiatieven Crowdfunding van bewonersinitiatieven Wat gaan we bespreken? Wat is crowdfunding? Hoe werkt de Crowdfundmethodiek van Início? Voorbeelden uit Capelle aan den IJssel Voordelen Crowdfundmethodiek Wat levert

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Eddy Patty opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Eddy Patty opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Verslag vergadering WOP s-gravenland 3 november 2008 in Wijkcentrum Intermezzo Aanwezig ongeveer 60 personen Afwezig met kennisgeving: Tasco Alblas, Wilma Krapman (Com.Wonen), Iris Vastenouw, Josien van

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Overlast Samen kunnen we er iets aan doen

Overlast Samen kunnen we er iets aan doen Overlast Samen kunnen we er iets aan doen December 2012 Voorwoord In Nederland leven we vrij dicht op elkaar. Iedereen wil graag prettig en ongestoord wonen. Dat gaat meestal goed. In veel gevallen kunt

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014 Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 18 november 2014 Betreft: Initiatiefvoorstel Amsterdamse ouderen in beweging Geachte heer/mevrouw, De

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Dilemma s in de toegang Jeugd

Dilemma s in de toegang Jeugd Dilemma s in de toegang Jeugd Inrichting Toegang In Zwolle werken we met 5 sociale wijkteams, gekoppeld aan 5 stadsdelen Deze wijkteams geven uitvoering aan de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dit zijn

Nadere informatie

Themabijeenkomst Zorg & Welzijn. Doorpakken in de wijk

Themabijeenkomst Zorg & Welzijn. Doorpakken in de wijk Themabijeenkomst Zorg & Welzijn Doorpakken in de wijk Opening Wethouder Josien van Cappelle Programma 17.00 uur Inloop 17.30 uur Welkom door wethouder Josien van Cappelle 17.45 uur Start inhoudelijk en

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Maatschappelijke Ondersteuning Contactpersoon J. Tittel Telefoon 14 030 Fax E-mail j.tittel@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Gemeente Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas Agenda Opiniërende Raadsvergadering Leeswijzer verordeningen De agendapunten 6 tot en met 14 zijn geplaatst in volgorde van de knoppennotitie, die als leidraad kan worden gebruikt bij het behandelen van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Coaching on the Job Over Coaching on the Job Begin 2016 is er in samenwerking met STEK en IJsselkids gestart met de pilot Coaching on the Job.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage - Communicatieplan. Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel

Bijlage - Communicatieplan. Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel Bijlage - Communicatieplan Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel 7Versie 0.1 september 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Doel plan...3 3. Visie...4 4. Ambitie...4 5.

Nadere informatie

Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen

Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt ons initiatief: een plan voor het aanpassingen van (de omgeving van) de voetbalkooi naast de

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Nederland verandert, de zorg verandert mee. Hoe zit het in Moerdijk?

Nederland verandert, de zorg verandert mee. Hoe zit het in Moerdijk? Nederland verandert, de zorg verandert mee. Hoe zit het in Moerdijk? Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor jeugdhulp, ondersteuning bij zelfstandig wonen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Verslag bewonersbijeenkomst Cruyff Court in Risdam-Noord op 7 maart 2012

Verslag bewonersbijeenkomst Cruyff Court in Risdam-Noord op 7 maart 2012 Verslag bewonersbijeenkomst Cruyff Court in Risdam-Noord op 7 maart 2012 Locatie: school de Spinaker, Dovenetel 78 1689 SM Zwaag Mogelijke locatie Cruyff Court: het speelveld aan het Hoefblad / Klaproos

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klager ervaart al jaren overlast van buren. Er komt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de begroting 2013

Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de begroting 2013 Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de 1. Het huisvesten van senioren gaat een nadrukkelijke rol spelen. Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouw van dit type woningen bij Foswert?

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Afwezig Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Verslag WWB-raad (vastgesteld)

Verslag WWB-raad (vastgesteld) Verslag WWB-raad (vastgesteld) Datum : 27 november 2013 Tijd : 19.30 21.30 uur Plaats : raadhuis Ede A 301 Aanwezig : mevrouw N. Abdi mevrouw E. Aerts (Gehandicaptenraad) de heer G. Bozkurt (Jongerenraad

Nadere informatie

Inbreng Kadernota Jeugd

Inbreng Kadernota Jeugd Inbreng Kadernota Jeugd Commissie: Cie Samenleving Datum: 8 oktober 2014 Voorzitter, Vandaag trappen we af met de bespreking van de eerste decentralisatie, namelijk die van de jeugdzorg. Wij staan als

Nadere informatie

Sport en bewegen in het sociale domein lezing

Sport en bewegen in het sociale domein lezing NISB Sport en bewegen in het sociale domein lezing Lerende netwerken (voorjaar 2015) Onze uitdaging! Jullie prikkelen en/of handvatten geven zelf concrete stappen te gaan nemen na vandaag Wat vragen we?

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder Zorg aan huis Wijkteams Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder 2 Welkom bij Zorg aan huis door Vivium Verzorging, verpleging en begeleiding in uw eigen

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Rotterdam Charlois

Verslag: Wijkbijeenkomst Rotterdam Charlois Verslag: Wijkbijeenkomst Rotterdam Charlois Datum: Donderdag 19 juni 2014 Locatie: De Nieuwe Nachtegaal, Tante Sjaar, Rotterdam Charlois Thema: Wijkgericht werken Georganiseerd door: Loek Dresen en Caroline

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Jaarverslag Praatpaal 2016

Jaarverslag Praatpaal 2016 Jaarverslag Praatpaal 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medewerkers 3 In veilige handen 3 Contacten en pr 4 Doe- en praatgroepen 4 Tot slot 5 Organogram Praatpaal 6 Contactgegevens: Interkerkelijke Stichting

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 33. Opinie. Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail

AVI-nieuwsbrief 33. Opinie. Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail AVI-nieuwsbrief 33 14 augustus 2014 Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail Laatste nieuws Wmo 2015 aangenomen door Eerste Kamer De huishoudelijk

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie