Kwaliteit en reorganisatie (beter met minder)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit en reorganisatie (beter met minder)"

Transcriptie

1 Kwaliteit en reorganisatie (beter met minder) Wim Berkers Senior beleidsadviseur HRM Hogeschool Inholland Dag van de kennisuitwisseling Zestor 1 november

2 Wat komt er aan de orde? De situatie medio 2010 Doelstellingen mei 2011 Dilemma; kwaliteit versus kwantiteit Afspraken met de bonden en HMR Welke acties zijn ondernomen? De uitkomsten van plaatsing Mismatch expertise onderwijsgevende personeel HR praktijk en instrumenten Conclusies: beter met minder 2

3 De situatie in 2010 INHolland vraagt Gerd Leers voor onderzoek naar geruchten 'diplomatruc' Gerd Leers, oud-burgemeester van Maastricht, is door het College van Bestuur van Hogeschool INHolland gevraagd een onafhankelijke commissie te leiden die onderzoek moet doen naar de juistheid van berichten in De Volkskrant van zaterdag jl. over een vermeende 'truc' om ouderejaars (6+) studenten van de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) van INHolland Haarlem op gemakkelijke wijze alsnog aan een diploma te helpen. INHolland zou daarmee financieel voordeel hebben willen behalen. 3

4 Doelstellingen mei 2011 Melding voorgenomen besluit tot reorganisatie bij bonden en MR 31/5 Kwaliteitsslag, wijziging in middelenverdeling t.g.v. directe kosten uitvoering onderwijs en onderzoek, verschuiving van OOP naar OP (OP van 53 naar 63% van de totale formatie). Opvangen van minder financiering door terugloop in studentenaantallen en bezuinigingen van de rijksoverheid, kostenreductie van 57 miljoen. Reductie van het personeel met 470 fte (20%) 4

5 Dilemma: kwaliteit versus kwantiteit Beter met minder Hoe kan je met minder mensen de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de ondersteuning op peil houden of zelfs verbeteren? Hoe houden we de goede mensen binnen? Kunnen we de blijvers duurzaam en blijvend inzetten en levert dat de gewenste kwaliteit? 5

6 Reorganisatie 1: wat kon niet? 1. Inkrimpen op basis van gezondheid en vitaliteit. Door reorganisatie: neemt de druk toe, meer risico op uitval, ziekteverzuim (licht) toegenomen. 2. Inkrimpen op basis van functioneren. De besten vertrekken als eerste er vallen gaten in de personele bezetting waardoor continuïteit en kwaliteit in gevaar komen. 3. Inkrimpen op basis van het LIFO en via de kaasschaafmethode. 1 ste zou leiden tot een ongewenste samenstelling van het personeel en het 2 de tot onmogelijke en ongewenste verschuivingen tussen eenheden; de pijn is niet gelijk over organisatie te verdelen. 6

7 Reorganisatie 2: wat kon wel? Overleg met de bonden en HMR: Aandachtdossiers en vrijwillig vertrekpremie Afspiegelingsprincipe op basis van leeftijd Rekening houden met de expertise die noodzakelijk is voor kwaliteit van het werk. 7

8 Afspraken met de bonden (sociaal plan) en HMR (convenant), september Looptijd:1/10/2011 tot en met 30/6/2013 Vrijwillige fase 1/10/2011 1/7/2012 Gedwongen fase 1/7/2012 1/7/2013 Formatieplan 1 februari 2012 Plaatsing 1 juli 2012 Einde looptijd sociaal plan, 1 juli convenant met HMR (tien kwaliteitseisen) 8

9 Herontwerp Inholland (dec 2012) primair proces secundair proces tertiair proces ketenproces 0 Directieoverleg CvB RvT HMR 9

10 Aandachtdossiers en vrijwillig vertrek 10

11 Kwaliteitskaart van expertises (en personele schouw) Kwaliteitskaart opleiding.. Februari 2012 Versie: Domein: Onderwijsuitvo ering in uren op basis van curriculum gebaseerd op prognose Vakmanschap Meesterschap Beroepenveld Doelgroepen Persoonlijk profiel Actuele en hoogwaardige kennis, overzicht over curriculum, samenhang zien en aanbrengen. Voorbeeld Psychologie- Invullen op eenheid. Combineren met SLB + BPV, assessments, communicatie/gespreksvaardigheden, trainingen, ortho (in propedeuse), supervisie en onderzoek en afstudeerbegeleiding. De senior ook inzetten op verslavingszorg en psychopathologie. opleiding over alle locaties Totaal Uren Vereiste kwalificatie Niveau Kwalificatie Functieniveau 1866 WO Psychologie Master Docent 1 + docent 2 + docent 3 met doorgroei-potentieel Pedagogisch didactische bekwaamheid op masterniveau. Iig 1 per onderwijsteam. (pedagogisch/didactische kwalificatie wordt als aanwezig verondersteld) Actueel inzicht, ervaring, affiniteit Per eenheid minimaal 1 psycholoog met actuele ervaring in het beroepenveld. werkveld.rest kennen, niet perse ervaring, wel affiniteit. Crossculturele en internationale competenties. Lef in het begrenzen en eisen stellen. Jong. Rolmodel Vanuit de inhoud van het vak is dit een pre. Samenwerken; Reflecteren; Nieuwsgierig; Flexibel: Pro-actief; Dynamisch. Ja. Essentieel Vakgebieden curriculum eenheden Vak

12 Professionaliseringsmatrix Binnen Vakmanschap Meesterschap Beroep Persoon Onderwijs Werkveld Doelgroepen Buiten Team Organis atie Onderwijs beleid Organisatie HRM Peoplema nagement 12

13 Uitkomst van de plaatsing 1 (fte) Start reorganisatie (30/6/2011) Moment van plaatsing (6/6/12) Streefdoel reorgani-satie (1/7/2013) FTE OP OOP totaal OP OOP 873 totaal Vacaturestop Niet verlengen van tijdelijke contracten Aandachtdossiers Vrijwillig vertrek 106,5 fte 144 medewerkers 4.617K OP OOP 700 totaal Op moment van plaatsing nog maar 120 mensen (96 fte gedwongen ontslag) 13

14 Uitkomst van plaatsing 2 (leeftijd) Leeftijdscohort per in % Leeftijdscohort per in % met afspiegeling Leeftijdscohorten per 30 juni 2012 en 2011 < OOP 2,3% 24,3% 26,2% 26,9% 20,3% Domein 1,2% 21,9% 28,0% 26,3% 22,6% Secundair A 3,7% 25,0% 22,0% 28,1% 21,2% Secundair A locatie 2,0% 37,3% 21,4% 25,7% 13,6% Secundair B 2,8% 30,6% 32,9% 20,5% 13,2% Secundair C 1,1% 21,1% 25,3% 27,1% 25,4% Totaal < % 0,7% 20,8% 27,9% 28,5% 22,1% % 0,8% 13,3% 30,3% 29,2% 26,4% % 1,6% 23,0% 25,4% 28,2% 21,8% % 0,0% 37,5% 18,7% 29,1% 14,7% % 0,0% 26,8% 36,2% 26,0% 11,0% % 0,0% 22,2% 25,5% 24,1% 28,2% Totaal % % % % % % Bij Niet: < 25 jaar 0% fte over was 2,3% jaar 16% over was ruim 24% Jong / vast gespaard Oud (>55) gespaard Tertiair 0,0% 13,8% 29,0% 34,9% 22,3% % 0,0% 11,4% 28,3% 29,6% 30,6% % Leeftijdsopbouw is nagenoeg gelijk gebleven. 14

15 Mismatch expertise Onderwijsgevende personeel 15

16 HRM als integraal systeem organisatie medewerker kwaliteit Ambitie en kwaliteitsdoelen Ambitie en professionalisering Kwaliteitskaart & team prof. matrix professionaliteit flexibiliteit Functieprofielen Formatiebeleid Mobiliteit in-, door en uitstroom Loopbaan -profielen Functioneren en beoordelen Waardering beloning C Wim Berkers aantrekkelijkheid

17 PCM cyclus; resultaten en ontwikkeling Kwaliteitskaart & team prof. matrix IPOP Ambities en professionalisering loopbaanafspraken Onderhoud/beheer functiebouwwerk Functiebeschrijving met RG (en competenties) Loopbaan Beleid ontwikkelafspraken resultaatafspraken Jaarafspraken ontwikkelafspraken (360 graden) feedback Gesprekscyclus functioneren en beoordelen. Peerreview /team Beloning beslissing Loopbaanprofielen promotie Waardering (beloning)

18 Formatiebeleid als deel van HR-beleid Meerjarig Hop / Top Ambitie en kwaliteitsdoelen Kwaliteitskaart & team prof. matrix Formatie plan Functieprofielen Formatiebeleid. Kwaliteitskaart Mobiliteit plan jaartop Bestuurlijke personenschouw Agenda jaartop Onderhoud/beheer functiebouwwerk Loopbaan beleid loopbaanafspraken Mobiliteit in-, door en uitstroom Opleidingen (hogeschool academie) Loopbaan -profielen

19 Prestatieagenda en vervolg reorganisatie Reorganiseren maakt duurzame inzetbaarheid en het stellen van kwaliteitseisen tot een urgent vraagstuk. Werknemer 2.0 is gezond en vitaal, heeft up-to-date vakmanschap en richt zich voortdurend op verbetering en vernieuwing; verantwoordelijk voor eigen loopbaan. Kwaliteit van onderwijs vraagt een duurzame arbeidsrelatie gebaseerd op vertrouwen en veiligheid, leren van elkaar, voortdurende afstemming van verwachtingen en ambities en flexibele respons op de gegeven situatie. Werkgever 2.0 organiseert het werk niet vanuit macht maar in dialoog met de werknemer. Dit vraagt onderwijsleiderschap en professionele ruimte voor docent. 19

20 Conclusie: beter met minder 20

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een handreiking voor meer intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo ESF 2007

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie