Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5."

Transcriptie

1 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW CFR KOSTPRIJS EN VRACHT Overeengekomen haven van bestemming. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. CIF KOSTPRIJS VERZEKERING EN VRACHT Overeengekomen haven van bestemming. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. CIP VRACHTVRIJ INCL VERZEKERING Overeengekomen plaats van bestemming. Van toepassing op alle vervoerswijzen. CPT VRACHT VRIJ Overeengekomen plaats van bestemming. Van toepassing op alle vervoerswijzen. DAF FRANCO GRENS Overeengekomen plaats. Deze code is per 01/01/2011 vervallen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. DAP GELEVERD TER BESTEMMING Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen DAT GELEVERD OP TERMINAL Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen DDP FRANCO INCLUSIEF RECHTEN Overeengekomen plaats van bestemming. Van toepassing op alle vervoerswijzen. DDU FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN Overeengekomen haven van bestemming. Deze code is per 01/01/2011 vervallen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. DEQ FRANCO AF KADE Overeengekomen haven van bestemming. Deze code is per 01/01/2011 vervallen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt / 168

2 DES FRANCO AF SCHIP Overeengekomen haven van bestemming. Deze code is per 01/01/2011 vervallen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. EXW AF FABRIEK Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen. FAS FRANCO LANGSZIJ SCHIP Overeengekomen haven van lading. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. FCA VRACHTVRIJ TOT VERVOERDER Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen. FOB VRIJ AAN BOORD Overeengekomen haven van lading. Mag per 01/01/2011 alleen gebruikt worden voor bulk goederen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. XXX ANDERE LEVERINGSVOORWAARDE Vermelding voluit van de contractvoorwaarden A16 - MIDDEL-CODE A00 DOUANERECHTEN OP INDUSTRIELE PRODUCTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = DRIDP. Geldig voor alle producten. A10 DOUANERECHTEN LANDBOUWPRODUCTEN Middelcode A10 is niet meer in gebruik voor aangiftebehandeling. In bezwaar- en beroepsprocedures en in verzoeken om terugbetaling kan middelcode A10 nog wel zichtbaar zijn voor een douaneschuld die met middelcode A10 is vastgesteld. A20 AANVULLENDE RECHTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = AVR A30 DEFINITIEVE ANTIDUMPINGRECHTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = ADHDEF A35 VOORLOPIGE ANTIDUMPINGRECHTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = ADHVRL A40 DEFINITIEF COMPENSEREND RECHT Korte omschrijving op UTB (DSI) = CRDEF A45 VOORLOPIG COMPENSEREND RECHT Korte omschrijving op UTB (DSI) = CRVRL B00 BTW Korte omschrijving op UTB (DSI) = BTW / 168

3 D00 ACHTERSTANDRENTE (INVORDERINGSRENTE) Niet toepasbaar bij DSI D10 COMPENSATIERENTE (BV ACTIEVE VEREDELING) Niet toepasbaar bij DSI 025 BPM BESTELAUTO S 026 BPM PERSONENAUTO'S Niet toepasbaar bij DSI 027 BPM MOTORRIJWIELEN Niet toepasbaar bij DSI 028 VERBRUIKSBELASTING Korte omschrijving op UTB (DSI) = VB 030 ACCIJNS MINERALE OLIEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCMO 032 TABAKSACCIJNS Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCTB 035 BIERACCIJNS Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCBR 036 WIJNACCIJNS Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCWN 049 ENERGIEBELASTING Korte omschrijving op UTB (DSI) = ENBEL 050 KOLENBELASTING Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCKB 060 GESCHORSTE ANTIDUMPINGHEFFING Korte omschrijving op UTB (DSI) = GESADH 065 ACCIJNS OP TUSSENPRODUCTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCTP 066 ACC. OP OVERIGE ALC.HOUD.PROD Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCAP 087 VOORRAADHEFFING Korte omschrijving op UTB (DSI) = VRDHEF 205 VERKEERSBEGELEIDINGSSYSTEEM Niet toepasbaar bij DSI 315 LEGES Niet toepasbaar bij DSI 316 KOSTEN (VERVOLGING) Niet toepasbaar bij DSI 317 HEFFINGSRENTE Niet toepasbaar bij DSI 318 BELASTINGRENTE 401 BESTUURLIJKE BOETE Niet toepasbaar bij DSI 402 SCHIKKINGSAANBOD Niet toepasbaar bij DSI / 168

4 A17 - ONVOLLEDIGH RDN 11 BESCHEID TER STAVING VAN AANSPRAAK,KENBAAR GEMAAKT IN VAK ANDER BESCHEID DAN BEDOELD BIJ CODE BRUTOMASSA EN/OF NETTOMASSA (VAKKEN 35 EN 38) 14 STATISTISCHE WAARDE (VAK 46) 15 AANVULLENDE EENHEDEN (VAK 41) 16 MAATSTAF VAN HEFFING (VAK 47) 17 ANDER GEGEVEN DAN BEDOELD BIJ DE CODES OVERIGE A22 - TRANSACTIE CODE 1 TRANSACT DIE GEP. M/E EIGENDOMSOVERD. MET TEGENPRESTATIE 2 RETOURZEND. NA REG. V.D. OORSPRONKELIJKE TRANSACT.OND.CODE1 3 TRANSACT.DIE GEPAARD M.E. EIGENDOMSOVERDR. ZONDER TEGENPREST 4 VERRICHTINGEN MET HET OOG OP LOONVERED. OF REPARATIE MUV. 7 5 VERRICHTINGEN NA LOONVERED. OFREPARATIE MUV. 7 Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of beoogde eigendomsoverdracht van ingezetenen aan niet-ingezetenen met financiele of andere tegenprestatie (m.u.v. de onder 2, 7 en 8 vermelde transacties). Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie Transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder financiele tegenprestatie of tegenprestatie in natura (bv. verzending van hulpgoederen) Verrichtingen met het oog op loonveredeling ( 2 ) (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker) Verrichtingen na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker) De tussen haakjes aangegeven nummers verwijzen naar de corresponderende voetnoten in bijlage 38 van de Toepassingsverordering CDW (Vo. 2454/1993) 6 Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties Transacties zonder eigendomsoverdracht, namelijk verhuur, bruikleen, operationele leasing (7) en ander tijdelijk gebruik (8), met uitzondering van loonveredeling en reparaties (levering en retourzending) / 168

5 7 VERR. I.V.M. GECOORD. DEFENSIEPROJ. OF AND. INTERGOUVER.PROG 8 LEV.VAN BOUWMATERIALEN EN MATERIEEL VOOR DE BOUW ALG.OVEREEN Verrichtingen in verband met gezamenlijke defensieprojecten of andere intergouvernementele programmas voor gezamenlijke fabricage Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt 9 ANDERE TRANSACTIES Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld A25 - SRT.-VERPAKKING AA TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN, VAN STIJVE KUNSTSTOF AB RECIPIENT, VAN FIBER Recipient, van fiber AC RECIPIENT VAN PAPIER Recipient van papier AD RECIPIENT VAN HOUT Recipient van hout AE AEROSOL Aerosol Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof AF LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN 80CMS*60CMS Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 60cms AG LAADBORD, KRIMPVERPAKKING Laadbord, krimpverpakking AH LAADBORD 100CMS*110CMS Laadbord, 100cms * 110cms AI HALVE SCHAAL Halve schaal AJ CONISCHE SPOEL Conische spoel AL Bol AM AMPUL,ZONDER BESCHERMING Ampul, zonder bescherming AP AMPUL,MET BESCHERMING Ampul, met bescherming AT VERSTUIVER Verstuiver / 168

6 AV CAPSULE Capsule BA VAT Vat (barrel) BB KLOS (BOBBIN) Klos (bobbin) BC FLESSENKRAT,FLESSENREK Flessenkrat, flessenrek BD PLAAT (BOARD) Plaat BE BUNDEL (BUNDLE) Bundel (bundle) BF BALLON,ZONDER BESCHERMING Ballon, zonder bescherming BG ZAK (BAG) Zak BH BUNDEL (BUNCH) Bundel (bunch) BI BAK Bak BJ EMMER (BUCKET) Emmer (bucket) BK MAND (BASKET) Mand (basket) BL BAAL,SAMENGEPERST Baal, samengeperst BM SCHAAL Schaal BN BAAL,NIET SAMENGEPERST Baal, niet samengeperst BO FLES,ZONDER BESCHERMING,CYLINDERVORMIG Fles, zonder bescherming, cilindervormig BP BALLON,MET BESCHERMING Ballon, met bescherming BQ FLES,MET BESCHERMING,CYLINDERVORMIG Fles, met bescherming, cilindervormig BR STAAF (BAR) Staaf BS FLES,ZONDER BESCHERMING,BOLVORMIG Fles, zonder bescherming, bolvorming BT ROL (BOLT) Rol (bolt) BU VAT (BUTT) Vat (butt) BV FLES,MET BESCHERMING,BOLVORMIG Fles, met bescherming, bolvormig BW DOOS, VOOR VLOEISTOFFEN Doos, voor vloeistoffen BX DOOS (BOX) Doos (box) / 168

7 BY BZ B4 PLATEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(BOARD, IN BUNDLE/BUNCH/TRUS STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(BARS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS Band Plaat, gebundeld of samengevoegd Staven, gebundeld of samengevoegd CA BLIK,RECHTHOEKIG Blik, rechthoekig (can, rectangular) CB BIERKRAT Krat, bier CC BUS Bus CD BLIK, MET HANDVATEN EN TUIT Blik, met handvat en tuit CE MAND (CREEL) Mand (creel) CF KOFFER (COFFER) Koffer (coffer) CG KOOI Kooi CH KIST (CHEST) Kist (chest) CI BLIK (CANISTER) Blik (canister) CJ KIST (COFFIN) Kist (coffin) CK VAT (CASK) Vat (cask) CL HASPEL (COIL) Haspel (coil) CM KAART Kaart CN CONTAINER, NIET OP ANDERE WIJZE OMSCHREVEN ALS TRANSP.MIDDEL Container, niet op andere wijze omschreven als transportmiddel CO MANDFLES,ZONDER BESCHERMING Mandfles, zonder bescherming (carboy, non-protected) CP MANDFLES,MET BESCHERMING Mandfles, met bescherming (carboy, protected) CQ HULS (CQ) Huls CR KRAT Krat CS DOOS (CASE) Doos (case) CT KARTONNEN DOOS Kartonnen doos (carton) CU BEKER Beker / 168

8 CV HOES (COVER) Hoes (cover) CW KOOI, ROL Kooi, rol CX BLIK,CYLINDERVORMIG Blik, cilindervormig (can, cylindrical) CY CYLINDER Cilinder CZ CANVAS Canvas DA KRAT, MEERLAAGS, VAN KUNSTSTOF Krat, meerlaags, van kunststof DB KRAT, MEERLAAGS, VAN HOUT Krat, meerlaags, van hout DC KRAT, MEERLAAGS, VAN KARTON Krat, meerlaags, van karton DG DH KOOI, COMMONWEALTH HANDLING EQUIPMENT POOL (CHEP) DOOS, COMMONWEALTH HANDLING EQUIPMENT POOL (CHEP), EUROBOX Kooi, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) Doos, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox DI VAT, VAN STAAL Vat, van staal DJ DEMIJOHN,ZONDER BESCHERMING Demijohn, zonder bescherming DK KRAT, BULK, VAN KARTON Krat, bulk, van karton DL KRAT, BULK, VAN KUNSTSTOF Krat, bulk, van kunststof DM KRAT, BULK, VAN HOUT Krat, bulk, van hout DN DISPENSER Dispenser DP DEMIJOHN,MET BESCHERMING Demijohn, met bescherming DR VAT (DRUM) Vat DS TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN KUNSTSTOF Tray, 1 laag zonder deksel, van kunststof DT TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN HOUT Tray, 1 laag zonder deksel, van hout DU TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN POLYSTYREEN Tray, 1 laag zonder deksel, van polystyreen DV TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN KARTON Tray, 1 laag zonder deksel, van karton DW TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN KUNSTSTOF Tray, twee lagen zonder deksel, van kunststof DX TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN HOUT Tray, twee lagen zonder deksel, van hout / 168

9 DY TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN KARTON Tray, twee lagen zonder deksel, van karton EC ZAK, VAN KUNSTSTOF Zak, van kunststof ED DOOS, MET BODEMPALLET Doos, met bodempallet EE DOOS, MET BODEMPALLET, VAN HOUT Doos, met bodempallet, van hout EF DOOS, MET BODEMPALLET, VAN KARTON Doos, met bodempallet, van karton EG DOOS, MET BODEMPALLET, VAN KUNSTSTOF Doos, met bodempallet, van kunststof EH DOOS, BODEMPALLET, VAN METAAL Doos, met bodempallet, van metaal EI DOOS, ISOTHERMISCH Doos, isothermisch EN HOES (ENVELOPE) Hoes (enveloppe) FB Flexibag FC FRUITKRAT Fruitkrat FD KRAT MET KLAMPEN Krat met klampen FE Flexitank FI VAATJE (FIRKIN) Vaatje (firkin) FL FLACON Flacon FO FOOTLOCKER Footlocker FP FILMPAK Filmpak FR FRAME Frame FT FOODTAINER Foodtainer FW Kaart, dieplader (cart, flatbed) FX ZAK, BUIGZAAM Zak, buigzaam GB GASFLES Gasfles GI BALK Balk GL Container, gallon GR RECIPIENT, VAN GLAS Recipient, van glas GU Tray, met horizontaal gestapelde platte voorwerpen / 168

10 GY Zak, van jute GZ BALKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Balken, gebundeld of samengevoegd HA MAND MET HANDVAT, VAN KUNSTSTOF Mand met handvat, van kunststof HB MAND MET HANDVAT. VAN HOUT Mand met handvat, van hout HC MAND MET HANDVAT. VAN KARTON Mand met handvat, van karton HG OKSHOOFD Okshoofd HN Houder (hanger) HR CONTAINER Container (hamper) IA IB IC ID VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN HOUT VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN KARTON VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN KUNSTSTOF VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN METAAL IE SHOWVERPAKKING Showverpakking IF VERPAKKING, FLOWPACK Verpakking, flowpack Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van hout Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van karton Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van kunststof Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van metaal IG VERPAKKING, INGEPAKT IN PAPIER Verpakking, ingepakt in papier IH VAT, VAN KUNSTSTOF Vat, van kunststof IK VERPAKKING, VAN KARTON, MET GRIJPGATEN VOOR FLESSEN IL Tray, stijf, met stapelbare deksels (CEN TS 14482:2002) Verpakking, van karton, met grijpgaten voor flessen IN STAAF (INGOT) Staaf (ingot) IZ JB STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(INGOTS, IN BUNDLE/BUNCH/TRU Zak, jumbo Staven, gebundeld of samengevoegd JC JERRICAN,RECHTHOEKIG Jerrycan, rechthoekig JG KRUIK (JUG) Kruik (jug) / 168

11 JR POT (JAR) Pot (jar) JT JUTEZAK Jutezak JY JERRICAN,CYLINDERVORMIG Jerrycan, cilindervormig KG VAATJE (KEG) Vaatje (keg) KI LE Gereedschapskist (kit) Bagage LG BLOK Blok LT PARTIJ Partij LU Houten krat (lug) LV LIFTVAN Liftvan LZ BLOKKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Blokken, gebundeld of samengevoegd MA Krat, van metaal MB LAMINAATZAKJE Zak, meerlaags MC KRAT VOOR MELKFLESSEN Krat, voor melk ME Container, metaal MR RECIPIENT VAN METAAL Recipient van metaal MS MEERWANDIGE ZAK Meerwandige zak MT MAT Mat MW RECIPIENT IN PLASTIC VERPAKT Recipient in plastic verpakt MX LUCIFERDOOSJE Luciferdoosje NA NIET BESCHIKBAAR Niet beschikbaar NE NIET VERPAKT Niet verpakt NF NIET VERPAKT,EEN ITEM Niet verpakt, 1 item NG NIET VERPAKT, DIVERSE ITEMS Niet verpakt, diverse items NS NEST Nest NT NET Net / 168

12 NU NET, TUBE, VAN KUNSTSTOF Net, tube, van kunststof NV NET, TUBE, VAN TEXTIEL Net, tube, van textiel OA OB OC OD OE OF OK OT OU Laadbord, CHEP 40 cm x 60 cm Laadbord, CHEP 80 cm x 120 cm Laadbord, CHEP 100 cm x 120 cm Laadbord, AS (Australische Standaard) Laadbord, ISO T11 Platform, gewicht of dimensie ongespecificeerd Blok Octabin Container, buitenste PA PAKKET Pakket PB LAADBORD, DOOS Laadbord, doos PC PAKJE Pakje PD PE LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN 80CMS*100CMS LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN 80CMS*120CMS PF HOK Hok PG PLAAT (PLATE) Plaat (plate) PH KRUIK (PITCHER) Kruik (pitcher) PI BUIS (PIPE) Buis (pipe) PJ BAKJE Bakje PK VERPAKKING Verpakking PL EMMER (PAIL) Emmer (pail) PN PLANK Plank PO ZAKJE (POUCH) Zakje (pouch) Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 100cms Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 120cms / 168

13 PP Stuk PR RECIPIENT VAN KUNSTSTOF Recipient van kunststof PT POT, BOKAAL Pot PU TRAY/TRAYPACK Tray PV BUIZEN, GEBUNDELD OF SAMENGEV.(PIPES, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS) Buizen, gebundeld of samengevoegd (pipes, in bundle/ bunch/truss) PX LAADBORD Laadbord PY PLATEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(PLATES IN BUNDLE/BUNCH/TRUS Platen, gebundeld of samengevoegd (plates, in bundle/ bunch/truss) PZ BUIZEN/PLANKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Planken, gebundeld of samengevoegd P2 Pan QA VAN, VAN STAAL, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van staal, niet-afneembaar deksel QB VAT, VAN STAAL, AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van staal, afneembaar deksel QC VAT, VAN ALUMINIUM, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van aluminium, niet-afneembaar deksel QD VAT, VAN ALUMINIUM, AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van aluminium, afneembaar deksel QF VAT, VAN KUNSTSTOF, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van kunststof, niet-afneembaar deksel QG VAT, VAN KUNSTSTOF, AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van kunststof, afneembaar deksel QH VAT, VAN HOUT, VAN HET SPONTYPE Vat, van hout, van het spontype QJ VAT, VAN HOUT, MET AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van hout, met afneembaar deksel QK JERRYCAN, VAN STAAL, ZONDER AFNEEMBAAR DEKSEL Jerrycan, van staal, zonder afneembaar deksel QL JERRYCAN, VAN STAAL, AFNEEMBAAR DEKSEL Jerrycan, van staal, afneembaar deksel QM QN JERRYCAN, VAN KUNSTSTOF, ZONDER AFNEEMBAAR DEKSEL JERRYCAN, VAN KUNSTSTOF, MET AFNEEMBAAR DEKSEL Jerrycan, van kunststof, zonder afneembaar deksel Jerrycan, van kunststof, met afneembaar deksel QP DOOS, VAN HOUT, ECHT HOUT, GEWOON Doos, van hout, echt hout, gewoon QQ DOOS, VAN HOUT, ECHT HOUT, MET STOFDICHTE WANDEN Doos, van hout, echt hout, met stofdichte wanden / 168

14 QR DOOS, GEEXPANDEERDE KUNSTSTOF Doos, geexpandeerde kunststof QS DOOS, KUNSTSTOF IN VASTE VORM Doos, kunststof in vaste vorm RD STAAF (ROD) Staaf RG RING Ring RJ REK, KLEERHANGER Rek, kleerhanger RK REK Rek RL HASPEL (REEL) Haspel (reel) RO ROL (ROLL) Rol (roll) RT REDNET Rednet RZ STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(RODS IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS) Staven, gebundeld of samengevoegd (rods, in bundle/bunch/ truss) SA ZAK (SACK) Zak (sack) SB PLAK Plak SC ONDIEPE KRAT Ondiepe krat SD KLOS (SPINDLE) Slipklos (spindle) SE HUTKOFFER Hutkoffer SH ZAKJE (SACHET) Zakje (sachet) SI SKID Skid SK SKELETON Doos, skeleton SL SLIPSHEET Hoes SM BLADMETAAL Bladmetaal SO SPOEL Spoel SP VEL, KUNSTSTOF VERPAKKING Vel, kunststof verpakking SS DOOS VAN STAAL Doos van staal ST VEL Vel SU REISKOFFER Reiskoffer / 168

15 SV HOES, VAN STAAL Hoes, van staal SW KRIMPVERPAKKING Krimpverpakking SX SET Set SY HULS (SY) Huls SZ VELLEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Vellen, gebundeld of samengevoegd TB KUIP (TUB) Kuip (tub) TC THEEKIST Theekist TD BUIS,SOEPEL/SOEPELE BUIS Soepele buis TE TG Band Tankcontainer, generisch TI VAT (BARREL) Vat TK TANK,RECHTHOEKIG Tank, rechthoekig TL KUIP, MET DEKSEL Kuip, met deksel TN BLIK (TIN) Blik (tin) TO VAT (TUN) Vat (tun) TR KOFFER (TRUNK) Koffer (trunk) TS BUNDEL (TRUSS) Bundel (truss) TT Zak, ruim formaat TU BUIS (TUBE) Buis (tube) TV BUIS, MET SCHENKTUIT Buis, met schenktuit TW Laadbord, van zwaar golfkarton (triwall) TY TANK,CYLINDERVORMIG Tank, cilindervormig TZ BUIZEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Buizen, gebundeld of samengevoegd (tubes, in bundle/ bunch/truss) T1 Tablet UC NIET IN EEN KOOI Niet in een kooi / 168

16 UN Eenheid VA KUIP (VAT) Kuip (vat) VG BULK,GAS (91031 MBAR EN 15C) Bulk, gas (1031 mbar en 15C) VI FLESJE Flesje VK VANPACK Vanpack VL BULK,VLOEISTOF Bulk, vloeistof VN Voertuig VO BULK,VASTE STOF,GROF (KNOLLETJES) Bulk, vaste stof, grove deeltjes (knolletjes) VP VACUUMVERPAKT Vacuum verpakt VQ BULK,VLOEIBAAR GAS (ABN.TEMP/DRUK) Bulk, vloeibaar gas (abnormale temperatuur/druk) VR BULK,VASTE STOF,GRANULAIR (KORRELS) Bulk, vaste stof, granulaire deeltjes (korrels) VS Los gestort, schroot VY BULK,VASTE STOF,FIJN (POEDERS) Bulk, vaste stof, fijne deeltjes (poeders) WA TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN Transportcontainers voor bulkgoederen WB MANDFLES Mandfles (wickerbottle) WC TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN STAAL Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal WD TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ALUMINIUM Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium WF TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., METAAL Transportcontainers voor bulkgoederen, metaal WG WH WJ WK WL TRANSP.CONT.VOOR BULKGDN., VAN STAAL, DRUK VAN > 10 KPA TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN, VAN ALUMINIUM, DRUK VAN > 10 KPA TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN METAAL, MET DRUK VAN 10 KPA TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN STAAL, VOOR VLOEISTOFFEN TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ALUMINIUM, VOOR VLOEISTOF Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal, onder druk van > 10 kpa Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium, onder druk van >10 kpa Transportcontainers voor bulkgoederen, van metaal, met druk van 10 kpa Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal, voor vloeistoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium, voor vloeistof / 168

17 WM WN WP WQ WR TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN METAAL, VOOR VLOEISTOF TC. VOOR BULKGDN., VAN GEW.KUNSTSTOF, ZONDER VERF/VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, GEVERFD TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., GEWEVEN KUNSTSTOF, MET VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., GEW. KUNSTSTOF, GEVERFD*VOERING Transportcontainers voor bulkgoederen, van metaal, voor vloeistof Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven kunststof, zonder verf/voe ring Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven kunststof, geverfd Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven kunststof, met voering Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven kunststof, geverfd en voorzien van voering WS TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTSTOF FILM Transportcontainers voor bulkgoederen, kunststof film WT WU WV WW WX WY WZ TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TEXTIEL MET VERFLAAG/VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ECHT HOUT MET BINNENVOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN TEXTIEL, GEVERFD TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN TEXTIEL, MET VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN, TEXTIEL, GEVERFD EN MET VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TRIPLEX MET BINNENVOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTHOUT MET BINNENVOERING Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel met verflaag/voering Transportcontainers voor bulkgoederen, van echt hout met binnenvoering Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, geverfd Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, met voering Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, geverfd en voorzien van voering Transportcontainers voor bulkgoederen, triplex met binnenvoering Transportcontainers voor bulkgoederen, kunsthout met binnenvoering XA ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, ZONDER BINNENVOERING Zak, van geweven kunststof, zonder binnenvoering XB ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, STOFDICHT Zak, van geweven kunststof, stofdicht XC ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, WATERBESTENDIG Zak, van geweven kunststof, waterbestendig XD ZAK, VAN KUNSTSTOFFILM Zak, van kunststoffilm XF ZAK, VAN TEXTIEL, ZONDER BINNENVOERING Zak, van textiel, zonder binnenvoering XG ZAK, VAN TEXTIEL, STOFDICHT Zak, van textiel, stofdicht / 168

18 XH ZAK, VAN TEXTIEL, WATERBESTENDIG Zak, van textiel, waterbestendig XJ ZAK, VAN PAPIER, MEERWANDIG Zak, van papier, meerwandig XK ZAK, VAN PAPIER, MEERWANDIG, WATERBESTENDIG Zak, van papier, meerwandig, waterbestendig YA YB YC YD YF YG YH YJ YK YL YM YN YP YQ YR SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN STALEN VAT SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN STALEN KRAT SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN ALUMINIUM VAT SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN ALUMINIUM KRAT SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN HOUTEN DOOS SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN TRIPLEX VAT SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN TRIPLEX DOOS SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN FIBERVAT SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN KARTONNEN DOOS SAMENSGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN KUNSTSTOFVAT SAMENGEST.VERPAKK.,KUNSTSTOF HDR IN KUNSTSTOF BAKJE(VASTE VO SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN STALEN VAT SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN STALEN KRAT SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN ALUMINIUM VAT SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN ALUMINIUM KRAT Samengestelde verpakking, kunststof houder in stalen vat Samengestelde verpakking, kunststof houder in stalen krat Samengestelde verpakking, kunststof houder in aluminium vat Samengestelde verpakking, kunststof houder in aluminium krat Samengestelde verpakking, kunststof houder in houten doos Samengestelde verpakking, kunststof houder in triplex vat Samengestelde verpakking, kunststof houder in triplex doos Samengestelde verpakking, kunststof houder in fibervat Samengestelde verpakking, kunststof houder in kartonnen doos Samengestelde verpakking, kunststof houder in kunststofvat Samengestelde verpakking, kunststof houder in bakje van kunststof in vaste vorm Samengestelde verpakking, glazen houder in stalen vat Samengestelde verpakking, glazen houder in stalen krat Samengestelde verpakking, glazen houder in aluminium vat Samengestelde verpakking, glazen houder in aluminium krat / 168

19 YS YT YV SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN HOUTEN DOOS SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN TRIPLEX VAT SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN GEVLOCHTEN MAND Samengestelde verpakking, glazen houder in houten doos Samengestelde verpakking, glazen houder in triplex vat Samengestelde verpakking, glazen houder in gevlochten mand YW SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN FIBERVAT Samengestelde verpakking, glazen houder in fibervat YX YY YZ ZA SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN KARTONNEN DOOS SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HDR. IN GEEXPAND. KUNSTSTOF BAK SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HDR.IN KUNSTSTOF VERP.(VASTE VORM TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN, VAN PAPIER, MEERWAND. Samengestelde verpakking, glazen houder in kartonnen doos Samengestelde verpakking, glazen houder in geexpandeerde kunststof bak Samengestelde verpakking, glazen houder in verpakking van kunststof in vaste vorm Transportcontainers voor bulkgoederen, van papier, meerwandig ZB ZAK, GROOT FORMAAT Zak, groot formaat ZC ZD ZF ZG ZH ZJ ZK ZL TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., PAPIER, MEERWANDIG,WATERBEST. TC.. VOOR BULKGDN., STIJVE K.STF, MET BEDR.UITR., VAST.STFN TC.. VOOR BULKGDN., VAN STIJVE K.STF, NIET INGEB., VAST.STFN TC.. VOOR BULKGDN., ST.K.STF, MET BEDR.UITR., ONDER DRUK TC.. VOOR BULKGDN., ST.K.STF, NIET INGEBOUWD, ONDER DRUK TC.. VOOR BULKGDN., VAN ST.K.STF, MET BEDR.UITR., VLOEIST. TC.. VOOR BULKGDN., VAN ST.K.STF, NIET INGEBOUWD, VLOEIST. TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN ST.KUNSTSTOF, VAST.STFN Transportcontainers voor bulkgoederen, van papier, meerwandig, waterbestendig Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, met bedrijfsuitrusting, voor vaste stoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, niet ingebouwd, voor vaste stoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, met bedrijfsuitrusting, onder druk Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, niet ingebouwd, onder druk Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, met bedrijfsuitrusting, voor vloeistoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, niet ingebouwd, voor vloeistoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van stijve kunststof, voor vaste stoffen / 168

20 ZM ZN ZP ZQ ZR TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FLEX. KUNSTSTOF, VAST.STFN TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG. VAN ST.KUNSTSTOF, ONDER DRUK TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FLEX.KUNSTST., ONDER DRUK TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN ST.KUNSTSTOF, VLOEIST. TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FELX. KUNSTSTOF, VLOEIST. Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van flexibele kunststof, voor vaste stoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld van stijve kunststof, onder druk Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van flexibele kunststof, onder druk Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van stijve kunststof, voor vloeistoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van flexibele kunststof, voor vloeistoffen ZS TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., SAMENGESTELD Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld ZT TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN KARTON Transportcontainers voor bulkgoederen, van karton ZU TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., FLEXIBEL Transportcontainers voor bulkgoederen, flexibel ZV TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ANDERE METALEN DAN STAAL Transportcontainers voor bulkgoederen, van andere metalen dan staal ZW TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ECHT HOUT Transportcontainers voor bulkgoederen, van echt hout ZX TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TRIPLEX Transportcontainers voor bulkgoederen, triplex ZY TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTHOUT Transportcontainers voor bulkgoederen, kunsthout 1A VAT, STAAL Vat, staal 1B VAT, VAN ALUMINIUM Vat, van aluminium 1D VAT, TRIPLEX Vat, triplex 1F Container, flexibel 1G VAT, FIBER Vat, fiber 1W VAT, VAN HOUT Vat, van hout 2C TON, VAN HOUT Vat, van hout 3A JERRYCAN, VAN STAAL Jerrycan, van staal 3H JERRYCAN, KUNSTSTOF Jerrycan, kunststof 4A DOOS, VAN STAAL Doos, van staal / 168

21 4B DOOS, ALUMINIUM Doos, aluminium 4C DOOS, ECHT HOUT Doos, echt hout 4D DOOS, TRIPLEX Doos, triplex 4F DOOS VAN KUNSTHOUT Doos van kunsthout 4G DOOS, VEZELPLAAT Doos, vezelplaat 4H DOOS, KUNSTSTOF Doos, kunststof 43 ZAK, EXTRA GROOT FORMAAT Zak, extra groot formaat 44 Zak, polyzak 5H ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF Zak, van geweven kunststof 5L ZAK, VAN TEXTIEL Zak, van textiel 5M ZAK, VAN PAPIER Zak, van papier 6H SAMENGESTELDE VERPAKKING, KUNSTSTOF HOUDER Samengestelde verpakking, kunststof houder 6P SAMENGESTELDE VERPAKKING, GLAZEN HOUDER Samengestelde verpakking, glazen houder 7A 7B 8A 8B 8C Doos, auto (case, car) Doos van hout Laadbord, van hout Krat, van hout Bundel, van hout A27 - VERVOERSWIJZE 1 VERVOER OVER ZEE 2 VERVOER PER SPOOR 3 WEGVERVOER 4 LUCHTVERVOER / 168

22 5 POSTZENDINGEN Niet naar ECS 7 VASTE TRANSPORTINRICHTING (LEIDINGEN) Niet naar ECS 8 VERVOER OVER BINNENWATEREN 9 EIGEN KRACHT A28 - DOCUMENT-SRT AAD ADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT (EMCS) CLE KENMERK/DATUM INSCHRIJVING GOED. IN ADMINISTRATIE CO AANGIFTE COMMUNAUTAIRE GOEDEREN Voor communautaire goederen die tijdens de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten aan bijzondere maatregelen zijn onderworpen: (a) voor de opslag van goederen met voorfinanciering in een douane-entrepot of vrije zone (b) voor communautaire goederen in het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Gemeenschap waar richtlijn 77/388/EEG van toepassing is en delen van dit gebied waar deze richtlijn niet van toepassing is of in het kader van het handelsverkeer tussen delen van dit douanegebied waar de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn. EU AANGIFTE HANDELSVERKEER MET EVA-LANDEN In het handelsverkeer met de EVA-landen: (a) voor de plaatsing van goederen onder een van de douaneregelingen bedoeld in de kolommen A, E en H tot K van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B, (b) om goederen een van de in de kolommen C en D van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B, bedoelde douanebestemmingen te geven. EX IF3 AANG TEN UITVOER BUITEN HET DOUANEGEBIED V/D GEMEENSCHAP INLICHTINGENBLAD INF3 In het handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied van de Gemeenschap bevinden, met uitzondering van de EVA-landen: (a) voor de plaatsing van goederen onder een van de douaneregelingen bedoeld in de kolommen A en E van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B, (b) om goederen een van de kolommen C en D van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B, bedoelde douanebestemmingen te geven, (c) de voor de verzending van niet-communautaire goederen in het handelsverkeer tussen lidstaten / 168

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl Overkomstduur, bestelling en Track en Trace (binnenland) Voor de overkomst van alle brieven en pakketten met of zonder services geldt in het binnenland de slagzin van PostNL: Vandaag gepost, morgen bezorgd.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES NCTS EN ANDERE DOUANEREGELINGEN D.I. 521.103 WIJZIGING VAN DE VERPAKKINGSCODES D.D.

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU.

Codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU. lijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU. betisch gerangschikt A BH Bahrein Baker Abu Dhabi ES Balearen AF FI AL DZ WF VI AS AD AO AI KM AQ AG AR AM AW SH AU AZ PT Admiraliteitseilanden

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms binnen

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Voor Intrastat aangiften zijn de alfabetische landencodes van de lidstaten voorgeschreven. Alfa

Voor Intrastat aangiften zijn de alfabetische landencodes van de lidstaten voorgeschreven. Alfa LANDENNAAMLIJST (Geldig met ingang van 1 januari 2005) Deze landennaamlijst bevat voor alle landen of gebieden, ongeacht hun politieke status, de ISO alfa codes en de numerieke codes volgens de Geonomenclatuur

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

(Publicatieblad van de Europese Unie L 154 van 30 april 2004)

(Publicatieblad van de Europese Unie L 154 van 30 april 2004) 27.5.2004 NL L 189/33 Rectificatie van Beschikking 2004/432/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot goedkeuring van door derde landen ingediende residubewakingsplannen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013 Bellen van / naar Zone 1 2 3 4 5 (Europese Unie) 1 0,24 1,15 1,35 1,50 2,25 (Europa) 2 1,15 1,15 1,35 1,50 2,25 (USA / Canada) 3 1,35 1,35 1,35 1,50 2,25 (Midden-, Zuid-Amerika) 4 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Zone 2 Rest van Europa Albanië Bosnië & Herzegovina Moldavië Servië Andorra Macedonië Montenegro Wit Rusland

Zone 2 Rest van Europa Albanië Bosnië & Herzegovina Moldavië Servië Andorra Macedonië Montenegro Wit Rusland Standaard roaming kosten overzicht Voor het bellen en gebeld worden in het buitenland zijn internationale roaming kosten van toepassing. Deze kosten komen bovenop de standaard gesprekstarieven van uw aanbieder.

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Deel 2 - Alfabetisch register op de naamlijst van de landen van herkomst/oorsprong en bestemming

Deel 2 - Alfabetisch register op de naamlijst van de landen van herkomst/oorsprong en bestemming BIJLAGE K NOMENCLATUUR VAN LANDEN EN GEBIEDEN VOOR DE STATISTIEKEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE UNIE EN VAN DE HANDEL TUSSEN DE LIDSTATEN (zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 - PbEU

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW)

Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW) Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW) Land Oproep naar een GSM nummer - euro/min Oproep naar een vast nummer - euro/min Afghanistan 2.36 2.36 0.40 Alands eilanden

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies Zakelijke VoIP Aansluitingen Per maand Virtuele PBX omgeving gratis Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55 Hunt groepen Intern nummerplan Telefoonboek Wachtmuziek Wachtrij Keuzemenu

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2016 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

CIRCULAIRE. : Landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel met ingang van 2013

CIRCULAIRE. : Landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel met ingang van 2013 MO-productschappen Postbus 692 2700 AR Zoetermeer Bezoekadres: Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer www.mo-productschappen.nl CIRCULAIRE nummer : 13.105 datum : 14 augustus 2013 onderwerp : Landennomenclatuur

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het in te nemen standpunt, namens de Europese Unie, in de Gemengde Commissie EU-EVA

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

De tarieven van Belgacom

De tarieven van Belgacom De tarieven van Belgacom Versie Value Pack Excellium 2.0 De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Value Pack Excellium Nationaal Piekuur Daluur

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2014 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep De tarieven van De prijzen in de tabel hieronder worden in euro/min en in euro/oproep weergegeven, excl. btw. Classic Nationaal Piekuur Daluur Connectiekosten Nationaal* naar een vast toestel 0,0479 0,0240

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 28.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 328/7 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1106/2012 VAN DE COMMISSIE van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Datum 29 januari 2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Internationaal

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Landenlijst 2015. Februari 2015 1

Landenlijst 2015. Februari 2015 1 Landenlijst 2015 Toelichting Binnenkomst In de Vreemdelingenwet is bepaald dat immigranten die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven gescreend moeten won op tuberculose (tbc). Uitgezonderd

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile is de basis mobiele telefoniedienst van Voiceworks en biedt u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt u de vrijheid om per medewerker

Nadere informatie

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden D atum 1 1 juli 2013 Versie 1.6 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen

Nadere informatie

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 Standaard

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 Standaard Extra Info 4 Afghanistan 52 91 164 290 Max. 500 / pakket Max. 25000 / pakket Albanië 38 49 73 118 Max. 500 / pakket Max. 25000 / pakket Algerije 43 64 115 204 Max. 500 / pakket Max. 25000 / pakket Geen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Ieder jaar brengt de Wereldbank een rapport uit dat voor 183 landen aangeeft hoe het met hun zakenklimaat is gesteld. Deze Doing Business-lijst geeft

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR LUCHTPOSTPAKKETTEN NAAR HET BUITENLAND 1946-1971

TARIEVEN VOOR LUCHTPOSTPAKKETTEN NAAR HET BUITENLAND 1946-1971 TARIEVEN VOOR LUCHTPOSTPAKKETTEN NAAR HET BUITENLAND 1946-1971 Lijst Land Periode I-651 Bulgarije 01-05-1948 t/m 30-06-1971 I-652 Denemarken 01-11-1946 t/m 30-06-1971 I-653 Finland 18-12-1946 t/m 30-06-1971

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Landenlijst Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2014.06 Landencodering volgens de Geonomenclatuur Wijzigingen in de landencodes met ingang van 2014 Code Wordt (vanaf 2014): Was: 4A XK

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Aantal bladzijden. Taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO: Frans Engels Spaans

Aantal bladzijden. Taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO: Frans Engels Spaans In te vullen door het EUIPO: Datum van ontvangst Aantal bladzijden Aanvraag tot internationale inschrijving volgens het protocol van Madrid 0 Bijzonderheden ten behoeve van de procedure bij het EUIPO 0.1

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen 014 - VOORAFGAAND DOC AAD ADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT (EMCS) 031 - AANG-TYPE VV.PR T- GEMENGDE ZENDINGEN T1-T2 Gemengde zendingen bedoeld in artikel 351. In dit geval wordt de niet benutte ruimte achter

Nadere informatie