Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5."

Transcriptie

1 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW CFR KOSTPRIJS EN VRACHT Overeengekomen haven van bestemming. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. CIF KOSTPRIJS VERZEKERING EN VRACHT Overeengekomen haven van bestemming. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. CIP VRACHTVRIJ INCL VERZEKERING Overeengekomen plaats van bestemming. Van toepassing op alle vervoerswijzen. CPT VRACHT VRIJ Overeengekomen plaats van bestemming. Van toepassing op alle vervoerswijzen. DAF FRANCO GRENS Overeengekomen plaats. Deze code is per 01/01/2011 vervallen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. DAP GELEVERD TER BESTEMMING Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen DAT GELEVERD OP TERMINAL Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen DDP FRANCO INCLUSIEF RECHTEN Overeengekomen plaats van bestemming. Van toepassing op alle vervoerswijzen. DDU FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN Overeengekomen haven van bestemming. Deze code is per 01/01/2011 vervallen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. DEQ FRANCO AF KADE Overeengekomen haven van bestemming. Deze code is per 01/01/2011 vervallen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt / 168

2 DES FRANCO AF SCHIP Overeengekomen haven van bestemming. Deze code is per 01/01/2011 vervallen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. EXW AF FABRIEK Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen. FAS FRANCO LANGSZIJ SCHIP Overeengekomen haven van lading. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. FCA VRACHTVRIJ TOT VERVOERDER Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen. FOB VRIJ AAN BOORD Overeengekomen haven van lading. Mag per 01/01/2011 alleen gebruikt worden voor bulk goederen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. XXX ANDERE LEVERINGSVOORWAARDE Vermelding voluit van de contractvoorwaarden A16 - MIDDEL-CODE A00 DOUANERECHTEN OP INDUSTRIELE PRODUCTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = DRIDP. Geldig voor alle producten. A10 DOUANERECHTEN LANDBOUWPRODUCTEN Middelcode A10 is niet meer in gebruik voor aangiftebehandeling. In bezwaar- en beroepsprocedures en in verzoeken om terugbetaling kan middelcode A10 nog wel zichtbaar zijn voor een douaneschuld die met middelcode A10 is vastgesteld. A20 AANVULLENDE RECHTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = AVR A30 DEFINITIEVE ANTIDUMPINGRECHTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = ADHDEF A35 VOORLOPIGE ANTIDUMPINGRECHTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = ADHVRL A40 DEFINITIEF COMPENSEREND RECHT Korte omschrijving op UTB (DSI) = CRDEF A45 VOORLOPIG COMPENSEREND RECHT Korte omschrijving op UTB (DSI) = CRVRL B00 BTW Korte omschrijving op UTB (DSI) = BTW / 168

3 D00 ACHTERSTANDRENTE (INVORDERINGSRENTE) Niet toepasbaar bij DSI D10 COMPENSATIERENTE (BV ACTIEVE VEREDELING) Niet toepasbaar bij DSI 025 BPM BESTELAUTO S 026 BPM PERSONENAUTO'S Niet toepasbaar bij DSI 027 BPM MOTORRIJWIELEN Niet toepasbaar bij DSI 028 VERBRUIKSBELASTING Korte omschrijving op UTB (DSI) = VB 030 ACCIJNS MINERALE OLIEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCMO 032 TABAKSACCIJNS Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCTB 035 BIERACCIJNS Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCBR 036 WIJNACCIJNS Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCWN 049 ENERGIEBELASTING Korte omschrijving op UTB (DSI) = ENBEL 050 KOLENBELASTING Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCKB 060 GESCHORSTE ANTIDUMPINGHEFFING Korte omschrijving op UTB (DSI) = GESADH 065 ACCIJNS OP TUSSENPRODUCTEN Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCTP 066 ACC. OP OVERIGE ALC.HOUD.PROD Korte omschrijving op UTB (DSI) = ACCAP 087 VOORRAADHEFFING Korte omschrijving op UTB (DSI) = VRDHEF 205 VERKEERSBEGELEIDINGSSYSTEEM Niet toepasbaar bij DSI 315 LEGES Niet toepasbaar bij DSI 316 KOSTEN (VERVOLGING) Niet toepasbaar bij DSI 317 HEFFINGSRENTE Niet toepasbaar bij DSI 318 BELASTINGRENTE 401 BESTUURLIJKE BOETE Niet toepasbaar bij DSI 402 SCHIKKINGSAANBOD Niet toepasbaar bij DSI / 168

4 A17 - ONVOLLEDIGH RDN 11 BESCHEID TER STAVING VAN AANSPRAAK,KENBAAR GEMAAKT IN VAK ANDER BESCHEID DAN BEDOELD BIJ CODE BRUTOMASSA EN/OF NETTOMASSA (VAKKEN 35 EN 38) 14 STATISTISCHE WAARDE (VAK 46) 15 AANVULLENDE EENHEDEN (VAK 41) 16 MAATSTAF VAN HEFFING (VAK 47) 17 ANDER GEGEVEN DAN BEDOELD BIJ DE CODES OVERIGE A22 - TRANSACTIE CODE 1 TRANSACT DIE GEP. M/E EIGENDOMSOVERD. MET TEGENPRESTATIE 2 RETOURZEND. NA REG. V.D. OORSPRONKELIJKE TRANSACT.OND.CODE1 3 TRANSACT.DIE GEPAARD M.E. EIGENDOMSOVERDR. ZONDER TEGENPREST 4 VERRICHTINGEN MET HET OOG OP LOONVERED. OF REPARATIE MUV. 7 5 VERRICHTINGEN NA LOONVERED. OFREPARATIE MUV. 7 Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of beoogde eigendomsoverdracht van ingezetenen aan niet-ingezetenen met financiele of andere tegenprestatie (m.u.v. de onder 2, 7 en 8 vermelde transacties). Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie Transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder financiele tegenprestatie of tegenprestatie in natura (bv. verzending van hulpgoederen) Verrichtingen met het oog op loonveredeling ( 2 ) (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker) Verrichtingen na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker) De tussen haakjes aangegeven nummers verwijzen naar de corresponderende voetnoten in bijlage 38 van de Toepassingsverordering CDW (Vo. 2454/1993) 6 Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties Transacties zonder eigendomsoverdracht, namelijk verhuur, bruikleen, operationele leasing (7) en ander tijdelijk gebruik (8), met uitzondering van loonveredeling en reparaties (levering en retourzending) / 168

5 7 VERR. I.V.M. GECOORD. DEFENSIEPROJ. OF AND. INTERGOUVER.PROG 8 LEV.VAN BOUWMATERIALEN EN MATERIEEL VOOR DE BOUW ALG.OVEREEN Verrichtingen in verband met gezamenlijke defensieprojecten of andere intergouvernementele programmas voor gezamenlijke fabricage Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt 9 ANDERE TRANSACTIES Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld A25 - SRT.-VERPAKKING AA TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN, VAN STIJVE KUNSTSTOF AB RECIPIENT, VAN FIBER Recipient, van fiber AC RECIPIENT VAN PAPIER Recipient van papier AD RECIPIENT VAN HOUT Recipient van hout AE AEROSOL Aerosol Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof AF LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN 80CMS*60CMS Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 60cms AG LAADBORD, KRIMPVERPAKKING Laadbord, krimpverpakking AH LAADBORD 100CMS*110CMS Laadbord, 100cms * 110cms AI HALVE SCHAAL Halve schaal AJ CONISCHE SPOEL Conische spoel AL Bol AM AMPUL,ZONDER BESCHERMING Ampul, zonder bescherming AP AMPUL,MET BESCHERMING Ampul, met bescherming AT VERSTUIVER Verstuiver / 168

6 AV CAPSULE Capsule BA VAT Vat (barrel) BB KLOS (BOBBIN) Klos (bobbin) BC FLESSENKRAT,FLESSENREK Flessenkrat, flessenrek BD PLAAT (BOARD) Plaat BE BUNDEL (BUNDLE) Bundel (bundle) BF BALLON,ZONDER BESCHERMING Ballon, zonder bescherming BG ZAK (BAG) Zak BH BUNDEL (BUNCH) Bundel (bunch) BI BAK Bak BJ EMMER (BUCKET) Emmer (bucket) BK MAND (BASKET) Mand (basket) BL BAAL,SAMENGEPERST Baal, samengeperst BM SCHAAL Schaal BN BAAL,NIET SAMENGEPERST Baal, niet samengeperst BO FLES,ZONDER BESCHERMING,CYLINDERVORMIG Fles, zonder bescherming, cilindervormig BP BALLON,MET BESCHERMING Ballon, met bescherming BQ FLES,MET BESCHERMING,CYLINDERVORMIG Fles, met bescherming, cilindervormig BR STAAF (BAR) Staaf BS FLES,ZONDER BESCHERMING,BOLVORMIG Fles, zonder bescherming, bolvorming BT ROL (BOLT) Rol (bolt) BU VAT (BUTT) Vat (butt) BV FLES,MET BESCHERMING,BOLVORMIG Fles, met bescherming, bolvormig BW DOOS, VOOR VLOEISTOFFEN Doos, voor vloeistoffen BX DOOS (BOX) Doos (box) / 168

7 BY BZ B4 PLATEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(BOARD, IN BUNDLE/BUNCH/TRUS STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(BARS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS Band Plaat, gebundeld of samengevoegd Staven, gebundeld of samengevoegd CA BLIK,RECHTHOEKIG Blik, rechthoekig (can, rectangular) CB BIERKRAT Krat, bier CC BUS Bus CD BLIK, MET HANDVATEN EN TUIT Blik, met handvat en tuit CE MAND (CREEL) Mand (creel) CF KOFFER (COFFER) Koffer (coffer) CG KOOI Kooi CH KIST (CHEST) Kist (chest) CI BLIK (CANISTER) Blik (canister) CJ KIST (COFFIN) Kist (coffin) CK VAT (CASK) Vat (cask) CL HASPEL (COIL) Haspel (coil) CM KAART Kaart CN CONTAINER, NIET OP ANDERE WIJZE OMSCHREVEN ALS TRANSP.MIDDEL Container, niet op andere wijze omschreven als transportmiddel CO MANDFLES,ZONDER BESCHERMING Mandfles, zonder bescherming (carboy, non-protected) CP MANDFLES,MET BESCHERMING Mandfles, met bescherming (carboy, protected) CQ HULS (CQ) Huls CR KRAT Krat CS DOOS (CASE) Doos (case) CT KARTONNEN DOOS Kartonnen doos (carton) CU BEKER Beker / 168

8 CV HOES (COVER) Hoes (cover) CW KOOI, ROL Kooi, rol CX BLIK,CYLINDERVORMIG Blik, cilindervormig (can, cylindrical) CY CYLINDER Cilinder CZ CANVAS Canvas DA KRAT, MEERLAAGS, VAN KUNSTSTOF Krat, meerlaags, van kunststof DB KRAT, MEERLAAGS, VAN HOUT Krat, meerlaags, van hout DC KRAT, MEERLAAGS, VAN KARTON Krat, meerlaags, van karton DG DH KOOI, COMMONWEALTH HANDLING EQUIPMENT POOL (CHEP) DOOS, COMMONWEALTH HANDLING EQUIPMENT POOL (CHEP), EUROBOX Kooi, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) Doos, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox DI VAT, VAN STAAL Vat, van staal DJ DEMIJOHN,ZONDER BESCHERMING Demijohn, zonder bescherming DK KRAT, BULK, VAN KARTON Krat, bulk, van karton DL KRAT, BULK, VAN KUNSTSTOF Krat, bulk, van kunststof DM KRAT, BULK, VAN HOUT Krat, bulk, van hout DN DISPENSER Dispenser DP DEMIJOHN,MET BESCHERMING Demijohn, met bescherming DR VAT (DRUM) Vat DS TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN KUNSTSTOF Tray, 1 laag zonder deksel, van kunststof DT TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN HOUT Tray, 1 laag zonder deksel, van hout DU TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN POLYSTYREEN Tray, 1 laag zonder deksel, van polystyreen DV TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN KARTON Tray, 1 laag zonder deksel, van karton DW TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN KUNSTSTOF Tray, twee lagen zonder deksel, van kunststof DX TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN HOUT Tray, twee lagen zonder deksel, van hout / 168

9 DY TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN KARTON Tray, twee lagen zonder deksel, van karton EC ZAK, VAN KUNSTSTOF Zak, van kunststof ED DOOS, MET BODEMPALLET Doos, met bodempallet EE DOOS, MET BODEMPALLET, VAN HOUT Doos, met bodempallet, van hout EF DOOS, MET BODEMPALLET, VAN KARTON Doos, met bodempallet, van karton EG DOOS, MET BODEMPALLET, VAN KUNSTSTOF Doos, met bodempallet, van kunststof EH DOOS, BODEMPALLET, VAN METAAL Doos, met bodempallet, van metaal EI DOOS, ISOTHERMISCH Doos, isothermisch EN HOES (ENVELOPE) Hoes (enveloppe) FB Flexibag FC FRUITKRAT Fruitkrat FD KRAT MET KLAMPEN Krat met klampen FE Flexitank FI VAATJE (FIRKIN) Vaatje (firkin) FL FLACON Flacon FO FOOTLOCKER Footlocker FP FILMPAK Filmpak FR FRAME Frame FT FOODTAINER Foodtainer FW Kaart, dieplader (cart, flatbed) FX ZAK, BUIGZAAM Zak, buigzaam GB GASFLES Gasfles GI BALK Balk GL Container, gallon GR RECIPIENT, VAN GLAS Recipient, van glas GU Tray, met horizontaal gestapelde platte voorwerpen / 168

10 GY Zak, van jute GZ BALKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Balken, gebundeld of samengevoegd HA MAND MET HANDVAT, VAN KUNSTSTOF Mand met handvat, van kunststof HB MAND MET HANDVAT. VAN HOUT Mand met handvat, van hout HC MAND MET HANDVAT. VAN KARTON Mand met handvat, van karton HG OKSHOOFD Okshoofd HN Houder (hanger) HR CONTAINER Container (hamper) IA IB IC ID VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN HOUT VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN KARTON VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN KUNSTSTOF VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN METAAL IE SHOWVERPAKKING Showverpakking IF VERPAKKING, FLOWPACK Verpakking, flowpack Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van hout Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van karton Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van kunststof Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van metaal IG VERPAKKING, INGEPAKT IN PAPIER Verpakking, ingepakt in papier IH VAT, VAN KUNSTSTOF Vat, van kunststof IK VERPAKKING, VAN KARTON, MET GRIJPGATEN VOOR FLESSEN IL Tray, stijf, met stapelbare deksels (CEN TS 14482:2002) Verpakking, van karton, met grijpgaten voor flessen IN STAAF (INGOT) Staaf (ingot) IZ JB STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(INGOTS, IN BUNDLE/BUNCH/TRU Zak, jumbo Staven, gebundeld of samengevoegd JC JERRICAN,RECHTHOEKIG Jerrycan, rechthoekig JG KRUIK (JUG) Kruik (jug) / 168

11 JR POT (JAR) Pot (jar) JT JUTEZAK Jutezak JY JERRICAN,CYLINDERVORMIG Jerrycan, cilindervormig KG VAATJE (KEG) Vaatje (keg) KI LE Gereedschapskist (kit) Bagage LG BLOK Blok LT PARTIJ Partij LU Houten krat (lug) LV LIFTVAN Liftvan LZ BLOKKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Blokken, gebundeld of samengevoegd MA Krat, van metaal MB LAMINAATZAKJE Zak, meerlaags MC KRAT VOOR MELKFLESSEN Krat, voor melk ME Container, metaal MR RECIPIENT VAN METAAL Recipient van metaal MS MEERWANDIGE ZAK Meerwandige zak MT MAT Mat MW RECIPIENT IN PLASTIC VERPAKT Recipient in plastic verpakt MX LUCIFERDOOSJE Luciferdoosje NA NIET BESCHIKBAAR Niet beschikbaar NE NIET VERPAKT Niet verpakt NF NIET VERPAKT,EEN ITEM Niet verpakt, 1 item NG NIET VERPAKT, DIVERSE ITEMS Niet verpakt, diverse items NS NEST Nest NT NET Net / 168

12 NU NET, TUBE, VAN KUNSTSTOF Net, tube, van kunststof NV NET, TUBE, VAN TEXTIEL Net, tube, van textiel OA OB OC OD OE OF OK OT OU Laadbord, CHEP 40 cm x 60 cm Laadbord, CHEP 80 cm x 120 cm Laadbord, CHEP 100 cm x 120 cm Laadbord, AS (Australische Standaard) Laadbord, ISO T11 Platform, gewicht of dimensie ongespecificeerd Blok Octabin Container, buitenste PA PAKKET Pakket PB LAADBORD, DOOS Laadbord, doos PC PAKJE Pakje PD PE LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN 80CMS*100CMS LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN 80CMS*120CMS PF HOK Hok PG PLAAT (PLATE) Plaat (plate) PH KRUIK (PITCHER) Kruik (pitcher) PI BUIS (PIPE) Buis (pipe) PJ BAKJE Bakje PK VERPAKKING Verpakking PL EMMER (PAIL) Emmer (pail) PN PLANK Plank PO ZAKJE (POUCH) Zakje (pouch) Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 100cms Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 120cms / 168

13 PP Stuk PR RECIPIENT VAN KUNSTSTOF Recipient van kunststof PT POT, BOKAAL Pot PU TRAY/TRAYPACK Tray PV BUIZEN, GEBUNDELD OF SAMENGEV.(PIPES, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS) Buizen, gebundeld of samengevoegd (pipes, in bundle/ bunch/truss) PX LAADBORD Laadbord PY PLATEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(PLATES IN BUNDLE/BUNCH/TRUS Platen, gebundeld of samengevoegd (plates, in bundle/ bunch/truss) PZ BUIZEN/PLANKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Planken, gebundeld of samengevoegd P2 Pan QA VAN, VAN STAAL, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van staal, niet-afneembaar deksel QB VAT, VAN STAAL, AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van staal, afneembaar deksel QC VAT, VAN ALUMINIUM, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van aluminium, niet-afneembaar deksel QD VAT, VAN ALUMINIUM, AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van aluminium, afneembaar deksel QF VAT, VAN KUNSTSTOF, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van kunststof, niet-afneembaar deksel QG VAT, VAN KUNSTSTOF, AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van kunststof, afneembaar deksel QH VAT, VAN HOUT, VAN HET SPONTYPE Vat, van hout, van het spontype QJ VAT, VAN HOUT, MET AFNEEMBAAR DEKSEL Vat, van hout, met afneembaar deksel QK JERRYCAN, VAN STAAL, ZONDER AFNEEMBAAR DEKSEL Jerrycan, van staal, zonder afneembaar deksel QL JERRYCAN, VAN STAAL, AFNEEMBAAR DEKSEL Jerrycan, van staal, afneembaar deksel QM QN JERRYCAN, VAN KUNSTSTOF, ZONDER AFNEEMBAAR DEKSEL JERRYCAN, VAN KUNSTSTOF, MET AFNEEMBAAR DEKSEL Jerrycan, van kunststof, zonder afneembaar deksel Jerrycan, van kunststof, met afneembaar deksel QP DOOS, VAN HOUT, ECHT HOUT, GEWOON Doos, van hout, echt hout, gewoon QQ DOOS, VAN HOUT, ECHT HOUT, MET STOFDICHTE WANDEN Doos, van hout, echt hout, met stofdichte wanden / 168

14 QR DOOS, GEEXPANDEERDE KUNSTSTOF Doos, geexpandeerde kunststof QS DOOS, KUNSTSTOF IN VASTE VORM Doos, kunststof in vaste vorm RD STAAF (ROD) Staaf RG RING Ring RJ REK, KLEERHANGER Rek, kleerhanger RK REK Rek RL HASPEL (REEL) Haspel (reel) RO ROL (ROLL) Rol (roll) RT REDNET Rednet RZ STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(RODS IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS) Staven, gebundeld of samengevoegd (rods, in bundle/bunch/ truss) SA ZAK (SACK) Zak (sack) SB PLAK Plak SC ONDIEPE KRAT Ondiepe krat SD KLOS (SPINDLE) Slipklos (spindle) SE HUTKOFFER Hutkoffer SH ZAKJE (SACHET) Zakje (sachet) SI SKID Skid SK SKELETON Doos, skeleton SL SLIPSHEET Hoes SM BLADMETAAL Bladmetaal SO SPOEL Spoel SP VEL, KUNSTSTOF VERPAKKING Vel, kunststof verpakking SS DOOS VAN STAAL Doos van staal ST VEL Vel SU REISKOFFER Reiskoffer / 168

15 SV HOES, VAN STAAL Hoes, van staal SW KRIMPVERPAKKING Krimpverpakking SX SET Set SY HULS (SY) Huls SZ VELLEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Vellen, gebundeld of samengevoegd TB KUIP (TUB) Kuip (tub) TC THEEKIST Theekist TD BUIS,SOEPEL/SOEPELE BUIS Soepele buis TE TG Band Tankcontainer, generisch TI VAT (BARREL) Vat TK TANK,RECHTHOEKIG Tank, rechthoekig TL KUIP, MET DEKSEL Kuip, met deksel TN BLIK (TIN) Blik (tin) TO VAT (TUN) Vat (tun) TR KOFFER (TRUNK) Koffer (trunk) TS BUNDEL (TRUSS) Bundel (truss) TT Zak, ruim formaat TU BUIS (TUBE) Buis (tube) TV BUIS, MET SCHENKTUIT Buis, met schenktuit TW Laadbord, van zwaar golfkarton (triwall) TY TANK,CYLINDERVORMIG Tank, cilindervormig TZ BUIZEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD Buizen, gebundeld of samengevoegd (tubes, in bundle/ bunch/truss) T1 Tablet UC NIET IN EEN KOOI Niet in een kooi / 168

16 UN Eenheid VA KUIP (VAT) Kuip (vat) VG BULK,GAS (91031 MBAR EN 15C) Bulk, gas (1031 mbar en 15C) VI FLESJE Flesje VK VANPACK Vanpack VL BULK,VLOEISTOF Bulk, vloeistof VN Voertuig VO BULK,VASTE STOF,GROF (KNOLLETJES) Bulk, vaste stof, grove deeltjes (knolletjes) VP VACUUMVERPAKT Vacuum verpakt VQ BULK,VLOEIBAAR GAS (ABN.TEMP/DRUK) Bulk, vloeibaar gas (abnormale temperatuur/druk) VR BULK,VASTE STOF,GRANULAIR (KORRELS) Bulk, vaste stof, granulaire deeltjes (korrels) VS Los gestort, schroot VY BULK,VASTE STOF,FIJN (POEDERS) Bulk, vaste stof, fijne deeltjes (poeders) WA TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN Transportcontainers voor bulkgoederen WB MANDFLES Mandfles (wickerbottle) WC TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN STAAL Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal WD TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ALUMINIUM Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium WF TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., METAAL Transportcontainers voor bulkgoederen, metaal WG WH WJ WK WL TRANSP.CONT.VOOR BULKGDN., VAN STAAL, DRUK VAN > 10 KPA TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN, VAN ALUMINIUM, DRUK VAN > 10 KPA TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN METAAL, MET DRUK VAN 10 KPA TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN STAAL, VOOR VLOEISTOFFEN TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ALUMINIUM, VOOR VLOEISTOF Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal, onder druk van > 10 kpa Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium, onder druk van >10 kpa Transportcontainers voor bulkgoederen, van metaal, met druk van 10 kpa Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal, voor vloeistoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium, voor vloeistof / 168

17 WM WN WP WQ WR TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN METAAL, VOOR VLOEISTOF TC. VOOR BULKGDN., VAN GEW.KUNSTSTOF, ZONDER VERF/VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, GEVERFD TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., GEWEVEN KUNSTSTOF, MET VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., GEW. KUNSTSTOF, GEVERFD*VOERING Transportcontainers voor bulkgoederen, van metaal, voor vloeistof Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven kunststof, zonder verf/voe ring Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven kunststof, geverfd Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven kunststof, met voering Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven kunststof, geverfd en voorzien van voering WS TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTSTOF FILM Transportcontainers voor bulkgoederen, kunststof film WT WU WV WW WX WY WZ TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TEXTIEL MET VERFLAAG/VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ECHT HOUT MET BINNENVOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN TEXTIEL, GEVERFD TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN TEXTIEL, MET VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN, TEXTIEL, GEVERFD EN MET VOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TRIPLEX MET BINNENVOERING TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTHOUT MET BINNENVOERING Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel met verflaag/voering Transportcontainers voor bulkgoederen, van echt hout met binnenvoering Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, geverfd Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, met voering Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, geverfd en voorzien van voering Transportcontainers voor bulkgoederen, triplex met binnenvoering Transportcontainers voor bulkgoederen, kunsthout met binnenvoering XA ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, ZONDER BINNENVOERING Zak, van geweven kunststof, zonder binnenvoering XB ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, STOFDICHT Zak, van geweven kunststof, stofdicht XC ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, WATERBESTENDIG Zak, van geweven kunststof, waterbestendig XD ZAK, VAN KUNSTSTOFFILM Zak, van kunststoffilm XF ZAK, VAN TEXTIEL, ZONDER BINNENVOERING Zak, van textiel, zonder binnenvoering XG ZAK, VAN TEXTIEL, STOFDICHT Zak, van textiel, stofdicht / 168

18 XH ZAK, VAN TEXTIEL, WATERBESTENDIG Zak, van textiel, waterbestendig XJ ZAK, VAN PAPIER, MEERWANDIG Zak, van papier, meerwandig XK ZAK, VAN PAPIER, MEERWANDIG, WATERBESTENDIG Zak, van papier, meerwandig, waterbestendig YA YB YC YD YF YG YH YJ YK YL YM YN YP YQ YR SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN STALEN VAT SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN STALEN KRAT SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN ALUMINIUM VAT SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN ALUMINIUM KRAT SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN HOUTEN DOOS SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN TRIPLEX VAT SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN TRIPLEX DOOS SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN FIBERVAT SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN KARTONNEN DOOS SAMENSGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN KUNSTSTOFVAT SAMENGEST.VERPAKK.,KUNSTSTOF HDR IN KUNSTSTOF BAKJE(VASTE VO SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN STALEN VAT SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN STALEN KRAT SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN ALUMINIUM VAT SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN ALUMINIUM KRAT Samengestelde verpakking, kunststof houder in stalen vat Samengestelde verpakking, kunststof houder in stalen krat Samengestelde verpakking, kunststof houder in aluminium vat Samengestelde verpakking, kunststof houder in aluminium krat Samengestelde verpakking, kunststof houder in houten doos Samengestelde verpakking, kunststof houder in triplex vat Samengestelde verpakking, kunststof houder in triplex doos Samengestelde verpakking, kunststof houder in fibervat Samengestelde verpakking, kunststof houder in kartonnen doos Samengestelde verpakking, kunststof houder in kunststofvat Samengestelde verpakking, kunststof houder in bakje van kunststof in vaste vorm Samengestelde verpakking, glazen houder in stalen vat Samengestelde verpakking, glazen houder in stalen krat Samengestelde verpakking, glazen houder in aluminium vat Samengestelde verpakking, glazen houder in aluminium krat / 168

19 YS YT YV SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN HOUTEN DOOS SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN TRIPLEX VAT SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN GEVLOCHTEN MAND Samengestelde verpakking, glazen houder in houten doos Samengestelde verpakking, glazen houder in triplex vat Samengestelde verpakking, glazen houder in gevlochten mand YW SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN FIBERVAT Samengestelde verpakking, glazen houder in fibervat YX YY YZ ZA SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN KARTONNEN DOOS SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HDR. IN GEEXPAND. KUNSTSTOF BAK SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HDR.IN KUNSTSTOF VERP.(VASTE VORM TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN, VAN PAPIER, MEERWAND. Samengestelde verpakking, glazen houder in kartonnen doos Samengestelde verpakking, glazen houder in geexpandeerde kunststof bak Samengestelde verpakking, glazen houder in verpakking van kunststof in vaste vorm Transportcontainers voor bulkgoederen, van papier, meerwandig ZB ZAK, GROOT FORMAAT Zak, groot formaat ZC ZD ZF ZG ZH ZJ ZK ZL TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., PAPIER, MEERWANDIG,WATERBEST. TC.. VOOR BULKGDN., STIJVE K.STF, MET BEDR.UITR., VAST.STFN TC.. VOOR BULKGDN., VAN STIJVE K.STF, NIET INGEB., VAST.STFN TC.. VOOR BULKGDN., ST.K.STF, MET BEDR.UITR., ONDER DRUK TC.. VOOR BULKGDN., ST.K.STF, NIET INGEBOUWD, ONDER DRUK TC.. VOOR BULKGDN., VAN ST.K.STF, MET BEDR.UITR., VLOEIST. TC.. VOOR BULKGDN., VAN ST.K.STF, NIET INGEBOUWD, VLOEIST. TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN ST.KUNSTSTOF, VAST.STFN Transportcontainers voor bulkgoederen, van papier, meerwandig, waterbestendig Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, met bedrijfsuitrusting, voor vaste stoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, niet ingebouwd, voor vaste stoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, met bedrijfsuitrusting, onder druk Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, niet ingebouwd, onder druk Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, met bedrijfsuitrusting, voor vloeistoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof, niet ingebouwd, voor vloeistoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van stijve kunststof, voor vaste stoffen / 168

20 ZM ZN ZP ZQ ZR TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FLEX. KUNSTSTOF, VAST.STFN TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG. VAN ST.KUNSTSTOF, ONDER DRUK TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FLEX.KUNSTST., ONDER DRUK TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN ST.KUNSTSTOF, VLOEIST. TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FELX. KUNSTSTOF, VLOEIST. Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van flexibele kunststof, voor vaste stoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld van stijve kunststof, onder druk Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van flexibele kunststof, onder druk Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van stijve kunststof, voor vloeistoffen Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van flexibele kunststof, voor vloeistoffen ZS TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., SAMENGESTELD Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld ZT TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN KARTON Transportcontainers voor bulkgoederen, van karton ZU TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., FLEXIBEL Transportcontainers voor bulkgoederen, flexibel ZV TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ANDERE METALEN DAN STAAL Transportcontainers voor bulkgoederen, van andere metalen dan staal ZW TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ECHT HOUT Transportcontainers voor bulkgoederen, van echt hout ZX TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TRIPLEX Transportcontainers voor bulkgoederen, triplex ZY TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTHOUT Transportcontainers voor bulkgoederen, kunsthout 1A VAT, STAAL Vat, staal 1B VAT, VAN ALUMINIUM Vat, van aluminium 1D VAT, TRIPLEX Vat, triplex 1F Container, flexibel 1G VAT, FIBER Vat, fiber 1W VAT, VAN HOUT Vat, van hout 2C TON, VAN HOUT Vat, van hout 3A JERRYCAN, VAN STAAL Jerrycan, van staal 3H JERRYCAN, KUNSTSTOF Jerrycan, kunststof 4A DOOS, VAN STAAL Doos, van staal / 168

21 4B DOOS, ALUMINIUM Doos, aluminium 4C DOOS, ECHT HOUT Doos, echt hout 4D DOOS, TRIPLEX Doos, triplex 4F DOOS VAN KUNSTHOUT Doos van kunsthout 4G DOOS, VEZELPLAAT Doos, vezelplaat 4H DOOS, KUNSTSTOF Doos, kunststof 43 ZAK, EXTRA GROOT FORMAAT Zak, extra groot formaat 44 Zak, polyzak 5H ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF Zak, van geweven kunststof 5L ZAK, VAN TEXTIEL Zak, van textiel 5M ZAK, VAN PAPIER Zak, van papier 6H SAMENGESTELDE VERPAKKING, KUNSTSTOF HOUDER Samengestelde verpakking, kunststof houder 6P SAMENGESTELDE VERPAKKING, GLAZEN HOUDER Samengestelde verpakking, glazen houder 7A 7B 8A 8B 8C Doos, auto (case, car) Doos van hout Laadbord, van hout Krat, van hout Bundel, van hout A27 - VERVOERSWIJZE 1 VERVOER OVER ZEE 2 VERVOER PER SPOOR 3 WEGVERVOER 4 LUCHTVERVOER / 168

22 5 POSTZENDINGEN Niet naar ECS 7 VASTE TRANSPORTINRICHTING (LEIDINGEN) Niet naar ECS 8 VERVOER OVER BINNENWATEREN 9 EIGEN KRACHT A28 - DOCUMENT-SRT AAD ADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT (EMCS) CLE KENMERK/DATUM INSCHRIJVING GOED. IN ADMINISTRATIE CO AANGIFTE COMMUNAUTAIRE GOEDEREN Voor communautaire goederen die tijdens de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten aan bijzondere maatregelen zijn onderworpen: (a) voor de opslag van goederen met voorfinanciering in een douane-entrepot of vrije zone (b) voor communautaire goederen in het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Gemeenschap waar richtlijn 77/388/EEG van toepassing is en delen van dit gebied waar deze richtlijn niet van toepassing is of in het kader van het handelsverkeer tussen delen van dit douanegebied waar de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn. EU AANGIFTE HANDELSVERKEER MET EVA-LANDEN In het handelsverkeer met de EVA-landen: (a) voor de plaatsing van goederen onder een van de douaneregelingen bedoeld in de kolommen A, E en H tot K van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B, (b) om goederen een van de in de kolommen C en D van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B, bedoelde douanebestemmingen te geven. EX IF3 AANG TEN UITVOER BUITEN HET DOUANEGEBIED V/D GEMEENSCHAP INLICHTINGENBLAD INF3 In het handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied van de Gemeenschap bevinden, met uitzondering van de EVA-landen: (a) voor de plaatsing van goederen onder een van de douaneregelingen bedoeld in de kolommen A en E van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B, (b) om goederen een van de kolommen C en D van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B, bedoelde douanebestemmingen te geven, (c) de voor de verzending van niet-communautaire goederen in het handelsverkeer tussen lidstaten / 168

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR.

ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR. 31-12-13 Goede doelen vragenlijst ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR. Ingelogd als: banyan Menu ANBI publicatieplicht Goede doelen ANBI-scan Disclaimer Uitloggen Vragenlijst bewerken Algemene

Nadere informatie

Posttarieven. Per augustus 2014

Posttarieven. Per augustus 2014 Posttarieven Per augustus 2014 Posttarieven per 1 augustus 2014 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven Spoedservice

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Posttarieven. Per januari 2015

Posttarieven. Per januari 2015 Posttarieven Per januari 2015 Posttarieven per 1 januari 2015 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven en kaarten 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven

Nadere informatie

Medicijnen mee op reis

Medicijnen mee op reis Medicijnen mee op reis Medicijnen die onder de opiumwet vallen, mag u niet zomaar meenemen naar het buitenland. Deze folder informeert gebruikers van deze medicijnen over: het reizen met deze medicijnen

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Tariefpreferentiële Overeenkomsten van toepassing per land/regio

Tariefpreferentiële Overeenkomsten van toepassing per land/regio Tariefpreferentiële Overeenkomsten van per land/regio Land Overeenkomst Nodrawback? Uitzondering No-drawback? Besluit 2009/330/EG van de Albanië Raad van 15 september 2008, Protocol 4(Pb. EU 2009, L 107).

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 3 de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 3 de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid Reizen met Belgische sdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische sdocumenten voor reizen naar een 50 tal landen. aanvaarding van Belgische sdocumenten voor reizen Vooraf: De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten

Nadere informatie

INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 2 DE IN-, UIT- EN DOORVOER VERGUND DOOR HET VLAAMS GEWEST. A. Vlaamse vergunningen: cijfergegevens p.5

INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 2 DE IN-, UIT- EN DOORVOER VERGUND DOOR HET VLAAMS GEWEST. A. Vlaamse vergunningen: cijfergegevens p.5 INHOUDSTAFEL INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 1 HET JURIDISCH KADER A. De wetgeving p.3 B. Wijziging van de reglementering p.3 C. De uitoefening van deze bevoegdheid binnen de Vlaamse regering p.4 D. De in-, uit-

Nadere informatie

22/06/2011 - FOD Buitenlandse Zaken, Directie-generaal Consulaire Zaken

22/06/2011 - FOD Buitenlandse Zaken, Directie-generaal Consulaire Zaken Reizen met Belgische identiteitsdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen naar een 50-tal landen. aanvaarding van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen Vooraf: De

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

KPN ÉÉN Tarieven V e r s i e 1. 0 1

KPN ÉÉN Tarieven V e r s i e 1. 0 1 KPN ÉÉN Tarieven Versie 1.01 Inhoudsopgave 1 Abonnementstarieven... 3 1.1 Telefooncentrale... 3 1.2 Gebruikersprofielen... 3 1.3 Groepsopties... 3 1.4 Gebruikersopties... 3 1.5 Gebruikersopties Mobiel...

Nadere informatie

A L L ES O ND E R C O N T R O L E?

A L L ES O ND E R C O N T R O L E? A L L ES O ND E R C O N T R O L E? EEN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS, DE STRAFVORDERLIJKE

Nadere informatie

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem.

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. BOSCH MOBILITY PROGRAMME ALGEMENE VOORWAARDEN De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. Artikel 1: BEGRIPPEN Rechthebbend voertuig Elk

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen

Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen Lidstaten van de Europese Unie België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q, N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q, Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f 52 030 574,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie