Verkort financieel verslag Rabobank Het Groene Woud Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Het Groene Woud Zuid"

Transcriptie

1 Verkort financieel verslag 2010 Rabobank Het Groene Woud Zuid _Jaarverslag Het Groene Woud Zuid_210x :51

2 2

3 Inhoudsopgave 2010: de weg naar boven 4 Vitale coöperatie 6 Nederlandse economie klimt verder uit het dal 9 Betrokken medewerkers maken het verschil 11 Samenwerken aan een betere leefomgeving 13 Duurzame samenwerking bij sponsoring 15 Verkorte jaarrekening

4 2010: de weg naar boven Het jaar 2010 was een jaar waarin we duidelijk de weg naar boven hebben hervonden. In 2009 hadden we te maken met een fors lagere nettowinst door de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie. In 2010 kwam onze nettowinst weer op peil. In 2010 bleef onze vermogenspositie onverminderd sterk. Dat is belangrijk, want kapitaal wordt steeds belangrijker voor banken. De kapitaaleisen worden namelijk steeds verder aangescherpt om te voorkomen dat banken in de problemen komen. Daarnaast scoorden we onverminderd goed in het medewerkerstevredenheids onderzoek, hadden we een laag ziekteverzuim en stuurden we met succes op de beheersing van onze kosten. Commerciële resultaten In de particulierenmarkt behaalden we in 2010 mooie resultaten, met name in de hypothekenmarkt. In de bedrijvenmarkt zagen we bij bedrijven nog steeds terughoudendheid vanwege het onzekere economische klimaat. Investeringen werden uitgesteld wat in 2010 leidde tot het achterblijven van de zakelijke uitzettingen en een toename van de middelen. Onze lasten zijn in 2010 gedaald ten opzichte van Het bedrijfsresultaat voor Erik Jansen, directievoorzitter 4

5 belastingen kwam uit op Een mooi resultaat dat nodig is voor gezonde financiële verhoudingen en dus voor de continuïteit van onze dienstverlening. Een bank heeft financiële buffers nodig, dat is een belangrijke lering vanuit de financiële crisis. Een gezonde resultaatontwikkeling is daarom uitermate belangrijk voor ons. We zijn tevreden met de winst over Die is onder andere bereikt door kritisch naar kosten te kijken. Ook de rente ontwikkeling heeft een positieve bijdrage geleverd. Blik vooruit Samenvattend kijken we tevreden terug op het jaar Voor de toekomst rekenen we op een verdere uitbouw van de commerciële resultaten en de kwaliteit van onze dienstverlening. We willen verder groeien als duurzame, toonaangevende en ondernemende bank. Meer dan ooit leggen we daarbij de focus op onze klanten. Hun wensen en behoeften komen nog nadrukkelijker centraal te staan in onze service en dienstverlening. Verbonden met de samenleving Onze missie is het vooropstellen van het gezamenlijk belang van mensen en gemeenschappen. Als coöperatieve bank opereren we van nature dichtbij de klanten, de leden en de gemeenschap. We zijn verbonden met de samenleving. Daarom is het voor ons niet moeilijk om de klant centraal te stellen zoals alle banken in de code Banken van 2010 hebben afgesproken. Wij weten niet beter, het is onze coöperatieve identiteit. Ik reken erop dat 2011 voor ons allen een mooi jaar wordt. Dat wordt dan alvast een mooie aanloop voor 2012; het jaar dat de Verenigde Naties hebben uitgeroepen tot Jaar van de Coöperatie. Als coöperatieve bank spelen we daar natuurlijk op bijzondere wijze in. Tegen die tijd gaat u daar beslist meer over horen. Erik Jansen Directievoorzitter 5

6 Vitale coöperatie Door de crisis en de tijdgeest is de belangstelling voor de coöperatieve ondernemingsvorm flink toegenomen. Langetermijndenken, de klant centraal stellen en duurzaam handelen zijn daarin belangrijk; de Rabobank doet dit al meer dan honderd jaar. Onze leden spelen daarbij een cruciale rol. Zij bewaken en beïnvloeden de koers van de bank en brengen de buitenwereld binnen. Interactie en open dialoog thema van Het Groene Goud 2011 bepaald. Ook de resultaten Een belangrijk orgaan binnen onze bank is de ledenraad. Dit is van het klantloyaliteits- en medewerkerstevredenheidonderzoek een afspiegeling van alle leden van onze bank. De ledenraad kwamen bijvoorbeeld aan de orde. Verder is de ledenraad in heeft zeggenschap en invloed en is een belangrijk klankbord 2010 nadrukkelijk betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de kwaliteit van onze dienstverlening en maatschappelijke voor een nieuw bestuursmodel: het Rabomodel. In 2011 ging de betrokkenheid. In 2010 hebben we vier bijeenkomsten ledenraad unaniem akkoord met de invoering ervan. Belangrijk georganiseerd voor de ledenraad. Deze kregen steeds meer een in het Rabomodel is de open dialoog met onze leden en de interactief karakter. In de bijeenkomsten werd onder andere het lokale gemeenschap. De ledenraad vervult daarin een actieve rol _Jaarverslag Het Groene Woud Zuid_210x :51

7 Breed scala activiteiten In 2010 heeft onze bank diverse activiteiten speciaal voor leden georganiseerd. Naast tal van ledenaanbiedingen door het jaar heen, organiseerden we een gecombineerde afdelingsvergadering, een bijeenkomst voor nieuwe leden, Arenadiscussies, Winteravondlezingen, een wandeling in natuurgebied De Mortelen, een fietstocht langs historische boerderijen en een presentatie over de restauratie van de Oirschotse Sint-Petruskerk. Uiteraard krijgt dit een vervolg in 2011 met als hoogtepunt de feestelijke uitreiking van Het Groene Goud; voor lokale projecten binnen het thema Voor elkaar. Op deze wijze houden we onze coöperatie vitaal en aansprekend voor onze leden. Jongeren In ons streven om de coöperatie vitaal te houden zijn jongeren een belangrijk speerpunt. We zetten ons in om activiteiten te ontplooien die aansluiten op de leefwereld van jongeren en helpen hen om hun ambities te realiseren. Ook de jongerenraad Rabo Young & Connected heeft zich veelvuldig laten zien én horen. Lid van de jongerenraad Eelkje van der Kuilen uit Best: We zijn actief aan de slag gegaan om meer te doen voor de jongeren. Zo hebben we in oktober 2010 het evenement Let s talk about business georganiseerd. Jongeren konden daar met oude en jonge ondernemers ervaringen uitwisselen. In 2011 gaan we onder andere een woningmarkt voor jongeren organiseren. Jongeren kunnen daar al hun vragen stellen over het kopen van een huis. Rabobank Het Groene Woud Zuid ondersteunt al deze initiatieven van harte _Jaarverslag Het Groene Woud Zuid_210x :51

8 Iedereen krijgt aandacht Corine Bijnen (40) uit Best is fiscaliste en zes jaar lid van de ledenraad. Ik ben destijds ingestapt om meer betrokkenheid bij mijn bank te krijgen. En dat is zeker gelukt. Jong en oud(er), particulier, ondernemer en agrariër; iedereen krijgt aandacht. Een belangrijk punt van de afgelopen vergaderingen is het nieuwe bestuursmodel. Hierover is veel gediscussieerd en het voorstel tot invoering is door ons uiteindelijk unaniem aangenomen. Een ander speerpunt is Het Groene Goud, een prachtig initiatief waarbij de Rabobank een bedrag van ,- beschikbaar stelt voor goede doelen in het werkgebied. Wij hebben als ledenraad in 2009 de ingediende projecten mee beoordeeld en Het Groene Goud heeft in 2010 een uitstekende bestemming gekregen. Corine Bijnen De coöperatieve kracht Wilma de Koning is voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank Het Groene Woud Zuid. In 2010 hebben we opnieuw laten zien waar de Rabobank sterk in is. Hoewel de economie aan de betere hand is, hebben veel mensen met financiële tegenslagen te maken gehad. De Rabobank heeft laten zien waar de coöperatie voor staat; we zijn echt dichtbij en betrokken, we geven vertrouwen en helpen waar het kan. Juist onze bank heeft daar een stapje extra gedaan op een heel breed terrein was dan ook echt een jaar waarin Rabobank Het Groene Woud Zuid opnieuw haar coöperatieve kracht heeft laten zien. Wilma de Koning 8

9 Nederlandse economie klimt verder uit dal In 2010 heeft het economisch herstel, dat aanving in de tweede helft van 2009, verder doorgezet. De groei van 1,75% was echter onvoldoende om het productieniveau weer te tillen tot het niveau van voor de crisis. Voor 2011 verwachten we een economische groei van 1,5%. De toename van de wereldhandel was de motor achter het economische herstel in Het uitvoervolume steeg met zo n 9,5% ten opzichte van Nederlandse exporteurs profiteerden van de grotere wereldwijde vraag naar goederen. Ook Nederlandse importeurs deden het veel beter dan in 2009: de import steeg met zo n 10%. Door de groeiende wereldwijde vraag naar goederen wisten industriële ondernemingen hun productie in 2010 op te voeren. In totaal werd iets meer dan 80% van de totale beschikbare productiecapaciteit benut. Meer dan de 75% tijdens het dieptepunt van de crisis in april 2009, maar nog altijd minder dan het langjarig gemiddelde. Ondanks de lage rente hadden producenten dan ook weinig behoefte om te investeren: het investeringsvolume in 2010 lag zo n 5% lager dan in Consumptie neemt mondjesmaat toe Het consumentenvertrouwen is in 2010 sterk verbeterd. Dit kwam onder meer door de duidelijkheid over de bezuinigingsplannen van de overheid, de dalende werkloosheid - van 5,7% in januari 2010 naar 5,2% in oktober en de lage inflatie van ongeveer 1,25%. Het consumptievolume steeg daardoor met ongeveer 0,25%, maar ligt nog lang niet op het niveau van voor de crisis. Regio volop in beweging In onze regio zagen we in 2010 een divers beeld. Onder de paraplu van de ontwikkelingen in de Brainport, profiteerde een deel van onze klanten van het herstel in deze industrie. Aan de andere kant hebben de vastgoedsector en de bouw in 2010 nog te maken gehad met de naweeën van de crisis. De weg naar boven is voor hen nog niet gevonden. Dat zien we ook in de huizenmarkt. Diverse nieuwbouwprojecten zijn nog niet van de grond gekomen vanwege de economische omstandigheden. Samen met de betrokken partijen proberen we wegen te vinden om de ontwikkelingen te stimuleren. De eerste resultaten zijn voorzichtig zichtbaar. Kleine woningprojecten zijn succesvol in de markt gezet. Kortom: onze regio is volop in beweging. Het herstel van de economie biedt kansen, zeker in onze regio. 9

10 Vaste grond onder de voeten Na de vrije val begin 2009 heeft de Nederlandse economie weer vaste grond onder de voeten. Maar deze grond ligt bezaaid met obstakels die ervoor zorgen dat het economisch herstel traag en hobbelig verloopt. Naar verwachting boet het wereldwijde herstel in 2011 aan kracht in. Daarbovenop gaat de Nederlandse overheid bezuinigen en dreigen er nieuwe onzekerheden voor consumenten te ontstaan, zoals bijvoorbeeld over toekomstige pensioenuitkeringen. Daardoor neemt de consumptie niet echt toe. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de economische groei in 2011 naar verwachting uitkomt op 1,5%. We blijven dichtbij, ook virtueel Rabobank Het Groene Woud Zuid is voortaan altijd en overal bereikbaar. Dat was al zo dankzij onze website en Rabo Internetbankieren, maar u kunt steeds meer bankzaken online regelen. Daarvoor hoeft u niet langs te gaan bij uw Rabobank. Wilt u bijvoorbeeld een schade melden, een incasso terug laten boeken of heeft u een nieuwe pas nodig? U regelt het direct. Direct zelf regelen betekent direct geholpen worden Pinnen, chippen, SMS Betalen, Rabo Internetbankieren, de Rabofoon, bankieren via uw mobiele telefoon en online beleggen. De laatste jaren zijn er veel mogelijk heden bij gekomen om uw bankzaken snel, gemakkelijk en veilig te regelen. Wij willen u daarmee graag op weg helpen. Als klant van onze bank, kunt u ook altijd een afspraak maken om op een van onze kantoren langs te komen. U krijgt dan persoonlijke uitleg van een adviseur en u maakt spelenderwijs kennis met alle mogelijkheden. Natuurlijk kun u uw vragen ook online stellen. Wij hebben de meest gestelde vragen van onze klanten gebundeld op onze website. 10

11 Betrokken medewerkers maken het verschil De Rabobank behoort al jaren tot de favoriete werkgevers van hoog opgeleid Nederland. Ook op arbeidsvoorwaarden scoren we goed. Speerpunten als talentontwikkeling en blijvende inzetbaarheid van medewerkers dragen daar in belangrijke mate aan bij. Investeren in inzetbaarheid Onze klanten regelen hun bankzaken steeds vaker via telefoon, of internet en komen minder vaak op de bank. Daardoor veranderen functies of verminderen in aantal. Daarom stimuleren wij medewerkers om zich te ontwikkelen. Hier krijgen medewerkers inzicht in hun toekomstmogelijkheden. Voor medewerkers die in zichzelf investeren, biedt de Rabobank nieuwe kansen, zowel binnen als buiten de bank. Eventuele boventallige medewerkers begeleiden we naar een andere baan, binnen of buiten de bank, of ondersteunen we bij het opstarten van een eigen bedrijf. de Talentencöoperatie. Elk kwartaal komen talenten bijeen en krijgen ze de kans om hun blik te verbreden buiten hun eigen discipline en hun kennis en competenties te versterken. Ook krijgen de deelnemers daardoor meer inzicht in de verschillende onderdelen van de Rabobank Groep. Deskundige medewerkers De Wet op het financieel toezicht stelt hoge eisen aan bankmedewerkers. Daar waar wij dat nodig vinden, scherpen wij deze eisen verder aan. Betrokken en professionele medewerkers zijn cruciaal voor onze bank. Zij maken het verschil en staan garant voor een betrouwbaar en zorgvuldig advies aan onze klanten. Daarnaast koestert de Rabobank talenten. Speciaal voor hen zijn er programma s, waaronder 11

12 Klantloyaliteitsonderzoek Kees Mathijssen is directeur Particulieren en Private Banking. In 2010 is een klantloyaliteitsonderzoek gehouden. Onze klanten gaven ons een 7,2. Vroeger op school was dat een ruim voldoende, maar wij streven naar een hoger cijfer. Het onderzoek was voor ons een nulmeting om te weten waar we na de fusie staan. Je krijgt wat je geeft. We trekken lering uit de reacties van onze klanten. We moeten onze klanten blijven verrassen met onze dienstverlening. Als zij tevreden zijn, worden het onze ambassadeurs. Daar zorgen wij dus uiteindelijk zelf voor. En dat blijft steeds de uitdaging. We houden het klantloyaliteitsonderzoek voortaan jaarlijks om de voortgang te kunnen volgen. Kees Mathijssen Medewerkertevredenheid Uit het in 2010 gehouden onderzoek blijkt dat de medewerkertevredenheid bij Rabobank Het Groene Woud Zuid verder is toegenomen, vertelt Ton De Juncker, directeur Bedrijven. Vooral de leidinggevenden, het onderdeel werkstress, het herstel na het werk en de bevlogenheid van de medewerkers scoren beter dan vergelijkbare Rabobanken. Doordat de medewerkertevredenheid bankbreed op alle fronten is gestegen vertaalt zich dat ook meteen in een lager ziekteverzuim. Ontwikkelingen waar we als bank trots op mogen zijn. Ton De Juncker 12

13 Samenwerken aan een betere leefomgeving De Rabobank staat met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de wereldtop. We focussen ons op vier thema s: een veilige en duurzame voedselvoorziening in de wereld, schone productiemethoden en duurzame energie, het bevorderen van economische participatie en toegang tot de financiële dienstverlening en de ondersteuning van samenwerking in lokale gemeenschappen in binnen- en buitenland. Deze thema s zijn verankerd in de strategie van de Rabobank Groep. De handen uit de mouwen Het onderwerp MVO staat regelmatig op de agenda van onze medewerkersbijeenkomsten en overleggen. In 2010 hebben alle teambuildingsactiviteiten in het teken van MVO gestaan. Medewerkers waren actief als vrijwilliger bij tal van lokale projecten zoals het IJsfeest in Son en Breugel en het vrijwilligersevenement in Best. Ook namen onze medewerkers, samen met klanten en relaties, deel aan het wielerevent Alpe d HuZes. Zij brachten samen een bedrag van ruim bijeen voor KWF Kankerbestrijding _Jaarverslag Het Groene Woud Zuid_210x :51

14 Duurzaam verbouwen Bij verbouwingen kiezen we nadrukkelijk voor duurzame De Rabobank wil zo min mogelijk CO2 uitstoten. oplossingen. Ton van Vliet, senior medewerker Faciltaire Services: Daarom gebruiken we groene stroom, groen gas In 2010 hebben we ons kantoor in Best grondig verbouwd. Veel -50 procent van het totale gasgebruik is groen - kopen materialen zijn hergebruikt en bij nieuwe materialen is gelet op we duurzaam in, reizen we zoveel mogelijk met het het cradle to cradle-principe. Dat betekent dat bij het ontwerp en openbaar vervoer, rijden we in lease-auto s met een productie al rekening is gehouden met hergebruik. De wanden in energiezuinig label en stimuleren we thuiswerken. het gebouw zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd hout, afkomstig De CO2 die we uitstoten, compenseert Rabobank uit duurzaam onderhouden productiebossen. Ook tapijt en landelijk door te investeren in milieuvriendelijke meubels zijn zoveel mogelijk cradle tot cradle door de materiaal- energieprojecten. We werken dus klimaatneutraal. keuze. Daarnaast is veel led-verlichting toegepast, dat is door Doelstelling is de CO2-uitstoot verder te verminderen, het lage energieverbruik en lange levensduur heel duurzaam. tot 20 procent per medewerker in Bij de heteluchtverwarming maken we gebruik van een warmteterugwinsysteem. Handen uit de mouwen voor een betere samenleving _Jaarverslag Het Groene Woud Zuid_210x :51

15 Duurzame samenwerking bij sponsoring Sponsoring zien wij als een duurzame samenwerking waarbij twee partijen elkaar op diverse manieren van dienst zijn. Voor ons is het een manier om te communiceren met onze omgeving. Jeugd Landelijk richt de Rabobank zich vooral op sport en cultuur met veel aandacht voor de jeugd. Ook lokaal sponsoren we de jeugd nadrukkelijk. In 2010 zorgden we ervoor dat een aantal teams - onder andere voetbalvereniging Best Vooruit en de Beerse volleybalvereniging Odi - van nieuwe kleding en materialen werden voorzien. Ook legden we de basis voor een nieuw sponsorcontract met hockeyvereniging HTC Son, samen met Robeco. Dit leidt tot samenwerking op diverse terreinen. Grootste sponsor van Nederland In 2010 was de Rabobank landelijk met een totale bijdrage van 46 miljoen opnieuw verreweg de grootste sponsor van Nederland was het laatste jaar van het partnership van Rabobank Nederland met het Van Gogh Museum. En het jaar waarin het contract met de wielerploeg verlengd werd tot en met Naast het wielrennen sponsort Rabobank Nederland ook het hockey, de paardensport, NOC*NSF en het fonds gehandicaptensport. 15

16 Coöperatief dividend Ook op andere manieren ondersteunen we lokale verenigingen en stichtingen. Met ons coöperatief dividend helpen wij sociale, culturele en maatschappelijke projecten op weg die niet voor sponsoring in aanmerking komen. In 2010 leverden we onder andere een bijdrage aan de Beerse speelfilm In naam van de vader en de Spoordonkse musical De Drie Musketiers. Ook ondersteunden we lokale evenementen waaronder Best Lekker, het IJsfeest in Son en Breugel en Oirschot Winterpardijs. Daarnaast maakten we het mede mogelijk dat een vakantiehuis voor mensen met kanker uit Oirschot en een woonruimte voor jongeren met een autismespectrumstoornis in Best werden gerealiseerd. 16

17 17

18 Verkorte jaarrekening 2010 Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. gevestigd te Oirschot aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Aan de ledenraad, Bijgaand treft u aan de verkorte jaarrekening 2010, voorzien van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en het advies van de raad van commissarissen. De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2010 welke, voorzien van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en het advies van de raad van commissarissen, ter inzage ligt ten kantore van de bank. De directie 18

19 Toelichting Deze verkorte jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening over 2010 van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. Voor de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en de gehanteerde vrijstellingen voor de inrichting van de jaarrekening en andere toelichtingen, wordt verwezen naar de jaarrekening van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. te Oirschot per 31 december Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. gevestigd te Oirschot aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum oprichting: 20 augustus 1899 Vestigingen Raadhuisplein 30, Best Doornboomstraat 38, Middelbeers Sint Jorisstraat 55, Oirschot Heistraat 6, Son en Breugel Directie E.J.J. Jansen MBA, voorzitter A.M.H. De Juncker C.M.J. Mathijssen C.A.T. Smits MBA Raad van commissarissen drs. W.L.M. de Koning-Martens RA, voorzitter ing. N.H.W. Vrijenhoek, vice-voorzitter J.C.A. van Ham RA, secretaris mr. H.J.H.M. Broens ir. M.M.J. Donkers ing. A.J.B.M. van de Laar MBA G.H.R. Meulendijks-Giesbers 19

20 Balans per 31 december 2010 (na winstbestemming) (Bedragen in duizenden euro s) Activa Geldmiddelen Vorderingen op Rabobank Groep Kredieten aan cliënten Deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Totaal activa Passiva Schulden aan Rabobank Groep Toevertrouwde middelen Overige passiva Algemene reserve Totaal passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen

21 Winst-en-verliesrekening over 2010 (Bedragen in duizenden euro s) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Provisies Opbrengsten uit deelnemingen Totaal baten Lasten Personeelskosten Coöperatie- en beheerskosten Afschrijvingskosten Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór toevoeging aan voorziening kredietrisico s Toevoeging aan voorziening kredietrisico s Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Als volgt verdeeld: Toevoeging aan Algemene reserve Toevoeging aan Coöperatiefonds

22 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Bijgesloten verkorte jaarrekening (op pagina 18 tot en met 23), bestaande uit de balans per 31 december 2010 en de winst-enverliesrekening over 2010, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. te Oirschot per 31 december Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 30 mei Desbetreffende jaarrekening en deze verkorte jaarrekening, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 30 mei De verkorte jaarrekening bevat niet de toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), gebruik makende van de vrijstellingen zoals genoemd in artikel 425 van Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen van de verkorte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. Verantwoordelijkheid van het bestuur De leiding van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals gehanteerd in de jaarrekening 2010 van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verkorte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten. Oordeel Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. per 31 december 2010 en in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals gehanteerd in de jaarrekening 2010 van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. Utrecht, 30 mei 2011 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. P.J.A.J. Nijssen RA 22

23 Advies raad van commissarissen Aan de ledenraad, Voor u ligt de verkorte jaarrekening Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2010, welke wij ter voldoening aan het bepaalde in de statuten hebben onderzocht. Mede op grond van de bij de jaarrekening 2010 afgegeven controleverklaring van de onafhankelijke accountant van Ernst & Young Accountants LLP, stellen wij u voor de jaarrekening vast te stellen en de bestuurders te dechargeren. De raad van commissarissen 23

24

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Assen-Beilen

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Assen-Beilen Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen. Aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum oprichting:

Nadere informatie

de Bollenstreek Wonen in een watertoren verkort financieel verslag 2008

de Bollenstreek Wonen in een watertoren verkort financieel verslag 2008 ichterbij 1 rabobank aanbieding de Bollenstreek verkort financieel verslag 2008 Wonen in een watertoren Rabobank Bijzondere Bollenstreek panden populair Verenigingfietsdag: Architect Jo Coenen: zaterdag

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Westland Coöperatieve Rabobank Westland U.A. gevestigd te Westland Correspondentieadres Postbus 9 2670 AA Naaldwijk Telefoon: (0174) 21 52 15 E-mail: info@westland.rabobank.nl

Nadere informatie

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Vertrouwen in de toekomst De coöperatie maakt het verschil. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Almere Directieverslag Klanten kiezen voor zekerheid en vertrouwen Consumenten kiezen in moeilijke tijden voor zekerheid en vertrouwen, zo bleek in 2008. Bestaande klanten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Rabobank Groep

Jaarverslag 2012. Rabobank Groep Jaarverslag 2012 Rabobank Groep Jaarverslag 2012 Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 4 Financiële ontwikkelingen 6 Strategie 12 Coöperatie en duurzaamheid 15 Hoogwaardig duurzaamheidsbeleid 21 Milieu

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

AB Vakwerk. www.abvakwerk.nl

AB Vakwerk. www.abvakwerk.nl www.abvakwerk.nl 04 05 Inhoudsopgave : een bewogen jaar waarin veel veranderde 06 Ontwikkelingen 10 Sociaal jaarverslag 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 22 vanzelfsprekend Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2006

Rabobank Groep Jaarverslag 2006 Rabobank Groep Jaarverslag 2006 Kerngegevens 1 2006 2005 2004 2004 2003 2002 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 556.455 506.573 483.574 475.089 403.305 374.720 Kredieten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Professioneel Samenwerken

Professioneel Samenwerken JAARVERSLAG 211 Menselijk Tijdig Ketenpartners Veranderen Wmo CAK Respect 3 miljoen klanten Gegevensuitwisseling Begrijpelijke informatie Cer Mensen Duidelijk Financiering Deskundig Betrouwbaar Wtcg Verbouwen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie

Inhoud. Cooperation. People. 2. Wie en wat is FresQ. 2. Bestuur & RvC. 3. Organisatieschema. 3. Too fast to follow. 5. Toegevoegde waarde centraal

Inhoud. Cooperation. People. 2. Wie en wat is FresQ. 2. Bestuur & RvC. 3. Organisatieschema. 3. Too fast to follow. 5. Toegevoegde waarde centraal Inhoud Cooperation 2. Wie en wat is FresQ 3. Organisatieschema People 2. Bestuur & RvC 3. Too fast to follow 5. Toegevoegde waarde centraal 6. Medewerkers 7. Betrokkenheid is de toekomst Reflection 2.

Nadere informatie

pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving

pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving Duurzaamheid bij - 2011 Onze visie is een pensioenuitvoeringsorganisatie waar gewerkt wordt met geld en waar het draait om mensen. Haar

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie