vooruitzichten voor 2013 // VOORUITZICHTEN VOOR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vooruitzichten voor 2013 // VOORUITZICHTEN VOOR 2013"

Transcriptie

1 // VOORUITZICHTEN VOOR 2013 vooruitzichten voor 2013 Door Jolanda de Groot Net als in voorgaande jaren, legde Financial Investigator een aantal vermogensbeheerders enkele vragen voor met betrekking tot de vooruitzichten voor Wat is de economische outlook voor het komende jaar? Waar liggen de kansen en bedreigingen voor beleggers in het komende jaar? Hoe kijken vermogensbeheerders naar de relatieve aantrekkelijkheid van de diverse beleggingscategorieën en regio s? Vorig jaar werden de economische vooruitzichten gekenmerkt door grote onzekerheid. Wereldwijd wachtten markten gespannen op een oplossing voor de Europese crisis, de grootste bedreiging voor mondiaal economisch herstel. De kans op een zware langdurige recessie werd groot geacht, zou een goede oplossing uitblijven. Er werd ook verwacht dat als gevolg van alle problemen de economische groei in Europa laag zou zijn. Het recessiegevaar in de Verenigde Staten leek daar voorlopig geweken. Opkomende landen zouden zich vanwege de grote exportafhankelijkheid niet geheel aan alle malaise kunnen onttrekken, maar zouden naar verwachting wel sneller blijven groeien. Inflatie zou geen rol van betekenis gaan spelen. Vanwege de turbulente marktomstandigheden zouden aandelen en obligaties van opkomende markten goede beleggingskansen bieden, net als hoogdividend aandelen. Aan de vastrentende kant waren de verwachtingen voor credits en high yield obligaties hoog gespannen. De grootste bedreiging vormde de verder uit de hand lopende schuldencrisis. Dit zou, wanneer de politiek niet in staat zou blijken effectief te handelen, kunnen leiden tot de ineenstorting van de Eurozone met alle desastreuze gevolgen vandien. 94 FINANCIAL Nummer 6 / 2012

2 BNP Paribas Investment Partners Door Joost van Leenders, Beleggingsspecialist Allocatie & Strategie We denken dat de economische groei in 2013 laag zal blijven vanwege voortgaande bezuinigingen in geïndustrialiseerde landen, onzekerheid over de fiscale situatie in de VS en de houdbaarheid van staatsschulden in de eurozone. De inflatie zal laag blijven met een gerede kans op deflatie in de eurozone. In opkomende markten, die niet te maken hebben met hoge schulden of zwakke banken, zien de economische vooruitzichten er beter uit. Het monetaire beleid zal niet veel veranderen. De rente blijft laag en de Fed zal doorgaan met kwantitatieve verruiming. Dit houdt ook de rente op staatsobligaties uitzonderlijk laag. Kansen zien we vooral in opkomende markten en dan vooral in obligaties. Binnen aandelen, waarover we wereldwijd niet positief zijn vanwege lage economische groei en navenant lage winstgroei, zien we op relatieve basis kansen in hoog dividend aandelen en aandelen in opkomende markten. Binnen geïndustrialiseerde regio s zijn we optimistischer over de VS dan over Europa of Japan. Een omgeving van lage groei en lage inflatie is traditioneel goed voor bedrijfsobligaties. Hierbinnen zijn we positiever over hoogrentende obligaties. We verwachten geen rustig jaar voor Beleggers kunnen dan ook niet vertrouwen op een simpele buy-and-hold strategie, maar moeten letten op tactische posities in een gespreide portefeuille. Bron: BNP Paribas Partners CapitalatWork Door Jean-Paul van Bavel, Directeur Vermogensbeheer Ook 2013 zal in het teken staan van noodzakelijke deleveraging. De paradox van dit moment is dat hoge schulden voornamelijk het probleem zijn van overheden, van de financiële sector en deels van particulieren. Veel bedrijven staan er daarentegen juist goed voor. Na 2008 zijn veel beursondernemingen voortvarend gestart met substantiële herstructureringen. Het resultaat daarvan is gezonde balansverhoudingen en veel cash. bedreigingen Uiteraard hebben bedrijven last van de eurocrisis. Qua winstontwikkeling ziet het er in 2013 en ook daarna, niet goed uit. Toch zijn wij bottom up positief over aandelen, vanwege stevige balansen en aantrekkelijke waarderingen. Dit met uitzondering van de financiële sector. Banken zullen van alle kanten onder druk blijven staan, zowel wat betreft kredietverlening, provisie-inkomsten als regelgeving. de grote macro-economische onzekerheden die op korte termijn voor stevige koersbewegingen kunnen zorgen. Ondertussen profiteren wij in ieder geval van het hoge dividendrendement dat een groot deel van de optiepremie al goedmaakt. Binnen vastrentende portefeuilles alloceren wij momenteel 60% naar credits en ruimen wij voor 2013 meer ruimte in voor high yield was een erg mooi jaar voor bedrijfsobligaties, maar wij zien nog potentieel vanwege verder inkomende spreads. De rente op staatsobligaties van de kernlanden binnen de euro is momenteel dermate laag dat de kans klein is dat hierop voldoende reëel rendement kan worden geboekt. Daarbij denken wij dat de euro een zwakke valuta blijft. Wij ruimen daarom veel plaats in voor emerging market debt en voor staatsobligaties van degelijke landen buiten de eurozone, zoals Noorwegen. Bron: CapitalatWork Wij zijn maximaal belegd in aandelen, maar dekken een deel van het neerwaarts risico wel af met opties. Dit vanwege NUMMER 6 / 2012 FINANCIAL 95

3 // VOORUITZICHTEN VOOR 2013 Delta Lloyd Asset Management Door Alex Otto, Chief Investment Officer Na de recessie herstelde de wereldeconomie in 2010 zeer fors met 5,1%. Sindsdien is de activiteit gestaag vertraagd tot 3,1% in Wij verwachten dat de afzwakking doorzet en dat de historische gemiddelden rond 3,75% voorlopig niet meer gehaald zullen worden. De eurozone loopt voorop qua sanering van het fiscale beleid. De inhaalslag gaat de groei elders nog remmen. Ook op het vlak van monetaire stimulering zijn de resterende mogelijkheden buiten Europa beperkter. Voor het VK, de VS of Japan is het risico van een gebrek aan stimulerende beleidsmogelijkheden groot. De eurozone moet ervoor zorgen dat een systeem, gebaseerd op regels zonder onderlinge hulp, voldoende vertrouwenwekkend wordt. Bovendien zullen de PIIGS niet op eigen kracht hun problemen uit het verleden kunnen oplossen. Qua waarderingen waren aandelen ten opzichte van obligaties - op basis van dividendrendement en inflatieverwachtingen - sinds WO II nog niet zo aantrekkelijk geprijsd. Echter, voordat aandelen hun belofte gaan inlossen, zal eerst de wereldgroei moeten versnellen en zullen de politieke risico s moeten verminderen. Winstgroei is nog aannemelijk, al zal die de consensus teleurstellen. De Amerikaanse omzetgroei zien we versnellen van een magere 0% naar 4%, terwijl lage loongroei stevige marges ondersteunt. In de geschetste omgeving van gematigde groei biedt timing mogelijkheden, net zoals de afgelopen drie jaren met vijf aandelencorrecties van meer dan 10%. Wat voor het wachten op groei geldt, is ook van toepassing op inflatie. Door de zwakke conjunctuur zien we op korte termijn afnemende inflatie, terwijl het risico op prijsstijging op termijn juist toeneemt. Bron: Delta lloys Asset Management F&C Netherlands Door Ernst Hagen, Head of Fiduciary Investments In ons basisscenario vindt langzaam herstel plaats in Europa (ongeveer 0,5-0,75% groei in de Eurozone), blijft vanwege het fiscale klif de groei in de VS laag (circa 2%) en herstelt de groei in China tot ongeveer 8%. De economische groei in opkomende landen zal in 2013 veelal hoger zijn dan in 2012, maar lager dan in bedreigingen De grootste bedreigingen zijn: het fiscale klif in de VS. De belastingverlagingen die ooit door Bush zijn ingevoerd, zullen eind 2012 automatisch eindigen. Deze zullen slechts beperkt gerepareerd worden, waarbij er nog veel onenigheid tussen democraten en republikeinen zal zijn over de precieze aanpak; het verloop van de Eurocrisis. Een onordelijke grexit, bankruns in Spanje en volksopstanden vormen serieuze risico s; een harde landing in China. Een te sterke daling van de economische groei in China als gevolg van sterke afschrijvingen van overinvesteringen in met name onroerend goed en een te zwak consumentenvertrouwen om dit te compenseren. De rente zal in ons basisscenario beperkt stijgen. Aandelen kunnen volatiel presteren, zoals ook de afgelopen jaren het geval is geweest. De opbrengst zal in de ontwikkelde markten niet hoog zijn, in de opkomende markten duidelijk beter door de aantrekkende groei, de relatieve verruiming van het monetaire beleid en vanwege relatief aantrekkelijke waarderingen. We verwachten gematigd positieve opbrengsten van grondstoffen in Met name credits en high yield bieden goede kansen in ons basisscenario, mede gezien de betere neerwaartse protectie dan aandelen. Bron: F&C Netherlands 96 FINANCIAL Nummer 6 / 2012

4 GMO Door Bart Noordman, Director of Business Development Hoewel GMO gelooft dat het belangrijk is de huidige economische omstandigheden te begrijpen, denken wij dat het voor lange termijn beleggers weinig nuttig is een beleggingsportefeuille samen te stellen op basis van specifiek voorspelde economische scenario s. Het is beter een portefeuille robuust te maken, bestand tegen verschillende economische scenario s. Immers: More things can happen, than will happen. bedreigingen Als lange termijn belegger geloven wij niet erg in (het eigen vermogen te) beleggen met een 1-jaars horizon. Met een wat langere horizon vinden wij aandelen van gerenommeerde kwaliteitsondernemingen op het moment duidelijk aantrekkelijk, zeker ten opzichte van de bredere Amerikaanse aandelenmarkt. Die is nu maar liefst 40 tot 45% te duur. Bovendien doen kwaliteitsondernemingen het vaak beter, juist op het moment dat de markt corrigeert van grote overwaarderingen. GMO verwacht daarom niet alleen een significante outperformance van kwaliteitsondernemingen, maar we verwachten deze outperformance ook op het moment dat die het hardst nodig is. Verder zijn er veel kansen in value aandelen in Europa. In een scenario waarin de euro uiteenvalt worden de goedkope value aandelen nog veel goedkoper. Dat geldt vooral wanneer de periferie eruit stapt, in plaats van de kernlanden. Toch worden beleggers ook bij de huidige waarderingen al behoorlijk gecompenseerd voor het te nemen risico. Vastrentende waarden blijven risicovol, omdat ze veel te duur zijn. Het aanhouden van cash biedt onder de huidige omstandigheden meer perspectief voor beleggers die risico willen mijden. Daarmee wordt bovendien kruit droog gehouden dat snel kan worden ingezet wanneer zich kansen voordoen. Bron: GMO Goldman Sachs Asset Management Door Marc van Heel, Managing Director and Head of Benelux De wereldwijde groei herstelt en zou volgend jaar op 3,6% moeten uitkomen. De grotere bijdrage van opkomende markten als China en India maakt ons wat optimistischer. Beleggers moeten zich bij voorkeur hierop richten en zich niet laten afleiden door Europa. Ook al zien we een kleine opleving in de eurozone (+0,2%), de groei zal achterblijven. We zijn voorzichtig optimistisch over de VS (2,3%), maar de regering staat voor obstakels. bedreigingen Inflatie is een zorg in sneller groeiende markten, ook al neemt met name China passende beleidsmaatregelen. De output gaps in de ontwikkelde wereld zijn nog steeds groot en de wereldwijde inflatie blijft beperkt tot 2,8%. Aandelen, in groeimarkten, maar ook in Europa, zijn op een cyclisch aangepaste PE basis ondergewaardeerd en bieden aantrekkelijke rendementen. Er is een verschuiving van marktkapitalisatie indices naar bbp-gewogen indices en indices gebaseerd op risico en fundamentele criteria. Beleggers kunnen hiermee hun voordeel doen om allocatie en risico/ opbrengst-ratio te optimaliseren. Dit resulteert in grotere exposure naar regio s met hogere groei en verbetert de vooruitzichten voor langetermijnrendement. In vastrentende waarden houden monetaire autoriteiten vast aan een historisch lage rente. Daardoor zullen beleggers verder de risico-curve op worden gedreven, weg van staatsschuld van ontwikkelde landen richting bedrijfsobligaties, waardoor spreads kleiner worden en de mogelijkheden voor outperformance op de langere termijn minder. Een potentiële bedreiging voor beleggers in risico-zoekende assets is een plotseling herprijzen van die veilige asset categorieën onderaan de risico curve, met als meest waarschijnlijke gevolg een scherpe stijging van rente tarieven en credit spreads. Bron: Goldman Sachs Asset Management NUMMER 6 / 2012 FINANCIAL 97

5 // VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ING Investment Management Door Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Onze centrale verwachtingen komen voort uit de krachtmeting tussen de positieve dynamiek van het beleid van centrale bankiers, de remmende werking van bezuinigingen en het afbouwen van schulden door de private sector. De wereld is nog steeds erg volatiel en onevenwichtigheden maken de economie bijzonder vatbaar voor schokken. Wij verwachten een jaar van groei van het mondiale BBP van 3,3% dat hoger uit zal komen dan de 3% in Binnen de regio s verwachten wij een groei van 2% voor de VS, 1,3% voor het Verenigd Koninkrijk en een licht negatieve groei voor de Eurozone van -0,1%. Wat betreft de opkomende markten, voorzien we een BBP-groei van 6% in Voor China schatten we de cijfers op 7,8% en voorzien daarna een trendmatige daling tot +/- 5% over 5 jaar. Risico nemen wanneer het kan en dynamisch bewegen op zowel het gebied van risico en rendement, zijn de belangrijkste richtlijnen. Nu zijn er kansen in aandelen, cyclische sectoren en regio s, zoals Europa en Emerging markets, vastgoed en bedrijfsobligaties, omdat de wereldeconomie draait en beleggers nog altijd heel angstig en defensief gepositioneerd zijn. Als er onverhoopt politieke schokken komen (Griekenland, fiscal cliff) dan moeten we wellicht snel meer defensief draaien naar staatsobligaties. Bij minder politieke onzekerheid zal mogelijkerwijs de weg open liggen voor de eerste helft van het jaar voor aandelen en andere risky assets. Uiteindelijk zal een draai in de conjunctuur rond de zomer waarschijnlijk reden geven om risico s weer wat terug te brengen. Bron: ING Investement Management M&G Investments Door Stefan Cornelissen, Head of Netherlands and Nordics Institutional Business Development Het komende jaar staan er een aantal potentiële brandhaarden op de economische agenda. Het is daardoor zeer moeilijk om met enige zekerheid iets te zeggen over de vooruitzichten voor inflatie, groei of rente. De volatiliteit op de markten die eind 2012 voor de rally zorgde zal daardoor aanhouden. Het belangrijkste in deze omgeving is om niets overhaast te doen, maar om te wachten op kansen die een passend rendement bieden en te zorgen dat je klaar bent om deze kansen te grijpen als ze zich voordoen. bedreigingen Door de crisis zijn er buitengewone kansen ontstaan om beleggingen te verwerven die rendement én zekerheid bieden. We verwachten dit in 2013 vaker tegen te komen, omdat banken de economie niet langer van kapitaal kunnen voorzien, zoals ze dat in het verleden deden. Dit leidt ertoe dat pensioenfondsen goede rendementen, senioriteit en zekerheid kunnen verwerven, vooral in Europese commerciële vastgoedleningen en infrastructuur. Dit soort vaste, voorspelbare bronnen van inkomsten biedt een vorm van veilige haven in de storm van de eurocrisis. Volatiliteit biedt kansen in zowel private beleggingen als in overheidspapier. Veel obligaties met Nederlandse particuliere hypotheken als onderpand, bieden nog steeds goede rendementen in bepaalde delen van de kapitaalstructuur, maar de obligatiestructuur en het onderliggende vastgoed moeten hierbij zeer zorgvuldig geanalyseerd worden. Ditzelfde geldt ook voor investment grade en high-yield bedrijfsobligaties. Er doen zich op dit moment buitengewone kansen voor en dat zal naar verwachting in 2013 zo blijven. Bron: IM&G Investments 98 FINANCIAL Nummer 6 / 2012

6 PIMCO Door Patrick Dunnewolt, Business Development Manager In de eurozone zullen bezuinigingen vooral in de minder stabiele landen de recessie in 2013 verdiepen. We verwachten daarom een krimp in de eurozone van -1% à -1,5%. Voor de Amerikaanse economie, die er mede door het ontluikende herstel van de huizenmarkt minder slecht voor staat, verwachten we een groei van hooguit 1,5%. Voor China, waar het tijdperk van makkelijke groei voorbij is, rekenen we voor 2013 op een groei van 6,5% à 7%. Mede vanwege de wereldwijde terugval in de vraag, voorzien we dat het wereldwijde bbp hooguit 2,0% groeit. bedreigingen De aankondiging van de ECB om de balans ongelimiteerd in te zetten om kortlopend staatspapier te kunnen opkopen, heeft een belangrijk stabiliserend effect en er komen positieve signalen over de Amerikaanse economie. In beide regio s slagen politici er echter nog steeds niet in om onconventioneel monetair beleid te koppelen aan gecoördineerd begrotingsbeleid en structurele veranderingen. Omdat alleen monetaire maatregelen niet volstaan, vormt dit de grootste bedreiging voor internationale beleggers. Dat geldt ook voor de VS, waar men afstevent op de fiscal cliff en waar in onze visie een nog veel groter ravijn achter schuilt. We zien interessante rendementskansen voor beleggers in credit markten waar de banken zich uit terugtrekken, zoals bedrijfsleningen aan middelgrote ondernemingen. In de context van aanhoudende schuldverlaging, draaiende geldpersen en financiële repressie is het verstandig om te kijken naar beleggingen, in onder meer reële activa en goud om portefeuilles te beschermen tegen mogelijke inflatiepieken, die zich altijd abrupt voordoen. Bron: PIMCO Pioneer Investments Door Giordano Lombardo, Group Chief Investment Officer We zien een marginale verbetering van de economische omstandigheden door een waarschijnlijke oplossing van de problematiek rondom de fiscall cliff, de zachte landing van de Chinese economie en de stabilisatie van de Eurozone. In de VS komen de eerste positieve signalen uit de reële economie, met name uit de huizenmarkt. Daarnaast zal het accommoderende beleid van de FED de vermindering van de werkloosheid blijven ondersteunen. In Europa kan de implementatie van structurele hervormingen de economie helpen bij een langzaam herstel. We hebben een significante verbetering waargenomen richting het oplossen van de eurocrisis, maar verdergaande stappen richting fiscale en politieke integratie zijn noodzakelijk. De rol van de ECB blijft cruciaal om de schuldenlast van de periferie in de hand te houden en de voorwaarden te scheppen voor een landing van de verschillende economieën. Opkomende markten blijven de drijfveer achter de wereldwijde groei. Ze beschikken over de fiscale en monetaire instrumenten om verdere vertraging te voorkomen. Echter; zij zien zich geconfronteerd met een structurele verschuiving van hun groeimodel en politieke voortvarendheid zal cruciaal zijn voor een succesvolle overgang. De voornaamste risico s zijn onlosmakelijk verbonden met mogelijke politieke fouten. Ondanks dat we erkennen dat er al een grote beweging in credits heeft plaatsgehad, blijven we positief over deze asset class, vooral met betrekking tot high yield en Emerging markets, op een selectieve wijze. We zien ook groeiende interessante mogelijkheden voor aandelen, die mogelijkerwijs de volgende grote kans kunnen bieden voor investeerders. Bron: Pioneer Investments NUMMER 6 / 2012 FINANCIAL 99

7 // VOORUITZICHTEN VOOR 2013 Robeco Door Ronald van Doeswijk, Chief Strategist De wereldeconomie groeit opnieuw in gematigd tempo door, onder aanvoering van een zichzelf versterkende Amerikaanse economie die ondanks de begrotingsklif 2% groeit. Opkomende markten versnellen enigszins. In China zien we daar momenteel de eerste tekenen van. De politieke onzekerheid in de VS en China neemt af. Dat is goed nieuws voor de bedrijfsinvesteringen die ten tijde van politieke onzekerheid meestal onder druk staan. De schuldencrisis in de Eurozone sleept zich voort, maar het is een belangrijke opsteker dat de ECB zich steeds meer opstelt als redder in nood. Dat schept de tijd voor economische hervormingen. Er valt weinig te verwachten van de Eurozone economie. Onzekerheid en bezuinigingen zorgen voor economische tegenwind. Inflatie is geen probleem in Gegeven dit macro-economische plaatje blijven de extreem lange rentes laag. Wij voorzien geen serieuze stijging van de lange rente. Voor extra rendement bevelen wij posities aan in bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten. Bedrijfsobligaties leveren een extra rentevergoeding op, terwijl de faillissementsrisico s beperkt zijn. Overmoedige overnames die de bedrijfsbalans verstieren zijn zeldzaam en bedrijven hebben veel geld in kas. Obligaties uit opkomende markten geven een aantrekkelijk rendement van gemiddeld 5,7%, terwijl de inflatie zich gematigd ontwikkelt en schuldquotes in vergelijking met ontwikkelde markten laag zijn. Voor aandelen zijn onze verwachtingen niet hooggespannen, omdat de winstgroei ook in 2013 laag zal zijn. Samengevat voorzien wij voor staatsobligaties in 2014 een rendement in de range -2% tot 4%, voor kredietwaardige bedrijfsobligaties 1% tot 6%, voor high yield en opkomende markten schuldpapier -2% tot 8% en voor aandelen -5% tot 15%. Bron: Robeco Schroders Door Keith Wade, Hoofd Macro-Econoom De grote waterscheiding die zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan, is dat de economische stemming wordt bepaald in de politieke arena. Niet langer zetten de centrale banken, die altijd zeer voorspelbaar willen zijn en volgens vaste regels opereren, de toon. Dat levert grote uitdagingen op als het gaat om de verwachtingen voor het komende jaar. In zijn algemeenheid zullen de budgettaire beperkingen die overheden zichzelf (al dan niet onder dwang) opleggen in het komende jaar, grote gevolgen gaan hebben en niet alleen in Europa. Zo is in China inmiddels duidelijk dat er geen decoupling heeft plaatsgevonden en dat China nog stevig afhankelijk is van de westerse wereld. De Europese bankensector heeft bovendien een behoorlijk probleem, aangezien de balansen nog niet zijn opgeschoond, anders dan in de Verenigde Staten. Als daar niet wordt ingegrepen, ligt een Japan-scenario op de loer. We denken dat QE in 2013 verandert in QI, quantitative infinity, want de Fed zal dit middel inzetten totdat de werkloosheid daalt en de ECB verdedigt de euro, koste wat het kost. De lage inflatie is op dit moment nog reëel en het wordt pas echt zorgelijk als de inflatie in dubbele cijfers geschreven wordt. Dat kan ergens in de toekomst opduiken, omdat het huidige inflatieniveau niet echt sustainable is. Een ander zorgpunt is de voortdurende quantitative easing die de stimulans bij overheden en bedrijven wegneemt om daadwerkelijk te herstructureren. Bron: Schroders 100 FINANCIAL Nummer 6 / 2012

8 Standard Life Investments Door Andrew Milligan, Head of Global Strategy Het goede nieuws: de wereldeconomie zal zich in 2013 herstellen. Het slechte nieuws: het zal niet echt aanvoelen als een herstel. Nog slechter nieuws: verschillende politieke struikelblokken kunnen ernstige problemen veroorzaken. De bedrijfsactiviteiten zijn afhankelijk van twee belangrijke bronnen: verbetering van de Amerikaanse consumenten- en huizensector, plus verruiming van de infrastructuurbestedingen en andere investeringen in Groter China. De achterblijvers zijn een reeks Europese landen, waar verzwakte bankstelsels en strenge bezuinigingsprogramma s de groei nog altijd afremmen. Het afbouwen van schulden blijft een thema dat de meeste ontwikkelde economieën parten speelt en dat nog enige jaren zal blijven doen. Voor bedrijven zijn er maar weinig redenen om hun kapitaaluitgaven op te voeren en des te meer excuses om hun liquiditeitspositie te versterken. Daarom zullen de wereldwijde groeicijfers voor 2013 naar verwachting niet veel verschillen van die voor Vandaar een schotelvormig herstel, geen scherpe V. Er liggen komend jaar verschillende politieke struikelblokken in het vooruitzicht. Consumenten noch bedrijven houden van onzekerheid, maar het is een en al onzekerheid! Hoeveel budgettaire verkrapping wordt er in de VS geaccepteerd? Kiest Italië in april een hervormingsgezinde regering? Kan Europa overeenstemming bereiken over een schuldenpakket voor Griekenland en wellicht Spanje? Welke hervormingen wil de nieuwe Chinese regering doorvoeren? Hoe reageert de olieprijs op geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten? 2013 lijkt een jaar te worden van groei met ups en downs uitgaande van het nieuws. Onder de oppervlakte wordt een traag herstelproces echter steeds duidelijker. Bron: Standard Life Investments Sparinvest Door Michael Albrechtslandlund, Managing Director Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S De Amerikaanse Fed en andere centrale banken zijn voorstander van een soepel monetair beleid (ofwel een 3de en wellicht zelfs 4de Quantitative Easing), totdat gunstige effecten in de economie doorwerken. De blik op een fiscale afgrond en Eurogeddon wakkert volatiliteit aan en drukt ieder animo voor risicodragende activa dit blijft zo todat men uiteindelijk weer in de markt moet stappen, om te zoeken naar inflatiebestendig rendement. Wij verwachten aanhoudende belangstelling voor bedrijfsobligaties en zodra het momentum aantrekt, een breed gedragen vraag naar aandelen. bedreigingen In de bedrijfsobligatiesector is het al geruime tijd niet meer gemakkelijk geld verdienen. Aantrekkelijke toekomstige rendementen zijn mogelijk, maar uitsluitend bij individuele selectie, vooral van niet aan een beursindex gerelateerde emittenten. Indien de markt kalm blijft, voorzien wij outperformance van small caps; ook in bedrijfsobligaties zullen small caps met afdoende eigendomsbescherming in de leningdocumentatie door fusies en overnames, ook een positieve bijdrage kunnen leveren. Wanneer de markt in een verkoop modus komt, kunnen korte termijn liquiditeitsproblemen diegenen onder druk zetten die het niet gekocht hebben als een buy-and-hold strategie. Gedreven door het streven naar veiligheid tegen elke prijs, vormen geconcentreerde aankopen in grote blue chip aandelen de laatste tijd een bubbel. Kleine bedrijven en goedkope kwaliteitsbedrijven blijven miskend en bieden de meeste kans op rendement. De markt moet zich meer op sterke bedrijfsfundamenten richten om prijs-efficiënter te worden. Een stroom van fusies en overnames kan hierbij als katalysator werken. Bron: Sparinvest NUMMER 6 / 2012 FINANCIAL 101

9 // VOORUITZICHTEN VOOR 2013 Syntrus Achmea Door Maurice Geraets, Investment Strategist We verwachten dat de wereldeconomie met circa 3% groeit, vooral gedreven door de opkomende landen. In China lijkt een harde landing te worden afgewend. Recent is hier stabilisatie in diverse macro-economische indicatoren waar te nemen. De Amerikaanse economie kan positief verrassen in De Amerikaanse huizenmarkt herstelt en het consumentenvertrouwen zit in de lift. De verwachtingen voor Europa blijven slecht. Zeker nu ook de macrocijfers in de kernlanden tegenvallen. Aangezien de afbouw van schulden zorgt voor een deflatoir effect, zijn de inflatierisico s laag. Mede hierdoor zal het monetair beleid ruim blijven en zullen de centrale banken de onconventionele maatregelen voortzetten zal dus gekenmerkt worden door gematigde groei en een ruim monetair beleid. De eurocrisis zal ook in 2013 de gemoederen bezig houden. De schuldproblemen in onder meer Griekenland en Spanje zijn nog niet voorbij en de verkiezingen in Italië en Duitsland zullen voor politieke onzekerheid zorgen. Naast de aanhoudende eurocrisis zijn een (alsnog) harde landing in China en een escalatie van de fiscal cliff in de VS bedreigingen. De beleggingsomgeving wordt sterk beïnvloed door de lage renteniveaus. Hoewel we verwachten dat de renteniveaus van de veilige landen ook in 2013 laag blijven, mede door de voortslepende eurocrisis, is het verwacht rendement op staatsobligaties laag. Dit geldt ook voor credits. De vooruitzichten voor aandelen zijn relatief gunstig, mede door de aantrekkelijke waarderingen in met name Europa en de opkomende markten. Bron: Syntrus Achmea Threadneedle Investments Door Mark Burgess, Chief Investment Office Threadneedle verwacht dat 2013 een economisch zwaar jaar zal worden en dat de enorme schuldenberg nog lange tijd een donkere schaduw zal werpen over de economie. Desondanks zien we voor 2013 ook enkele positieve ontwikkelingen. De huizenmarkt in de Verenigde Staten lijkt zich verder te herstellen. Een oplossing voor de fiscal cliff kan leiden tot meer activiteit als bedrijven met hernieuwd vertrouwen de toekomst tegemoet treden. Mits de inflatie laag blijft, verwachten we dat het centrale bank beleid een steun vormt voor zowel de markt als de economie. De groeivooruitzichten voor de eurozone blijven somber. Het ECBbeleid biedt weliswaar steun, maar is niet zo verruimend als in de VS, waardoor de impact op korte termijn veel beperkter is. In China lijken, na een lange periode van vertraging, de groeivooruitzichten te verbeteren. De vraag is alleen of dat leidt tot herstel door voorraadafbouw of tot een terugkeer naar snelle groei. De zoektocht naar yield en inkomen blijft key. Door de risico s in de eurozone, de fiscal cliff en de moeilijke economische omstandigheden, zijn we neutraal over aandelen. Balansen van bedrijven zijn in de laatste 10 jaar aanzienlijk verbeterd en de lage groei in combinatie met de macroeconomische onzekerheden, hebben ertoe geleid dat bedrijven hun schulden hebben afgebouwd in plaats van te investeren. Dat is negatief voor de economische groei en werkgelegenheid, maar goed voor crediteuren. Investment grade bedrijfsobligaties zijn redelijk gewaardeerd, en we geloven dat beleggers in de high yield markt nog steeds een goed rendement kunnen realiseren, gezien de spreads en het relatief lage default risico. Bron: Threadneedle Investments 102 FINANCIAL Nummer 6 / 2012

10 CONCLUSIE vooruitzichten voor 2013 De economische groei zal in 2013 laag blijven vanwege voortgaande bezuinigingen in de geïndustrialiseerde landen, onzekerheid over de fiscale situatie in de Verenigde Staten, een mogelijke harde landing in China en de zich voortslepende schuldencrisis in de Eurozone. Het afbouwen van schulden blijft een thema dat de meeste ontwikkelde economieën de komende jaren zal blijven achtervolgen en nog lange tijd een donkere schaduw zal werpen over de economie. De groeivooruitzichten voor de eurozone blijven somber. Het ECB-beleid biedt weliswaar steun, maar is niet zo verruimend als in de Verenigde Staten, waardoor de impact op korte termijn veel beperkter is. In de Verenigde Staten komen de eerste positieve signalen uit de reële economie, met name uit de huizenmarkt en zal het accommoderende beleid van de FED de vermindering van de werkloosheid blijven ondersteunen. De economische vooruitzichten voor opkomende markten, die niet te maken hebben met hoge schulden of zwakke banken, zien er beter uit en vormen de drijfveer achter de wereldwijde groei. Ze beschikken over de fiscale en monetaire instrumenten om verdere vertraging te voorkomen. Zij zullen echter geconfronteerd worden met een structurele verschuiving van hun groeimodel en politieke voortvarendheid zal cruciaal zijn voor een succesvolle overgang. De inflatie zal het komende jaar in de Eurozone laag blijven vanwege de afbouw van de schulden die zorgt voor een deflatoir effect. Inflatie kan tot zorgen leiden in snel groeiende markten, ook al neemt China passende beleidsmaatregelen. NUMMER 6 / 2012 FINANCIAL 103

11 // VOORUITZICHTEN VOOR 2013 Waar liggen de grootste kansen De zoektocht naar rendement en inkomen blijft cruciaal. Gegeven de huidige macro-economische situatie blijven de vooruitzichten voor opkomende markten positief voor zowel aandelen, staatsobligaties, credits als voor high yield obligaties. Kijken we naar Europa, dan zijn er goede beleggingsmogelijkheden in credits en high yield obligaties. Aan de aandelenkant kunnen er zowel in Europa als in de Verenigde Staten, aantrekkelijke rendementen behaald worden vanwege de stevige balansen van veel bedrijven en aantrekkelijke waarderingen, met name in het value en small caps segment. Op de korte termijn kunnen aandelen wel geconfronteerd worden met veel volatiliteit. Verder zijn er goede kansen voor Europese commerciële vastgoedleningen, infrastructuur en goud. vooruitzichten voor 2013 Waar liggen de grootste Er liggen komend jaar verschillende politieke struikelblokken voor ons. De voornaamste risico s zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met mogelijke politieke fouten. Consumenten noch bedrijven houden van onzekerheid. De beleggingsomgeving wordt sterk beïnvloed door de lage renteniveaus. Het verwachte rendement op staatsobligaties in de ontwikkelde landen is laag. Naar verwachting wordt 2013 geen rustig beleggingsjaar. Beleggers kunnen dan ook niet vertrouwen op een eenvoudige buy-and-hold strategie, maar moeten letten op tactische posities in een gespreide portefeuille. Relatieve aantrekkelijkheid per asset class Institutionele beleggers moeten hun geld normaal gesproken ergens in beleggen. Dit heeft ons ertoe gebracht om nog een twaalftal aanvullende vragen te stellen met betrekking tot de relatieve aantrekkelijkheid van een viertal asset classes. Let op: om een goede vergelijking te kunnen maken hebben wij een aantal vermogensbeheerders gevraagd om de volgende vragen vanuit een relatief perspectief per asset class te interpreteren. Er wordt hierbij, anders dan bij de beantwoording van de vorige vragen, geen relatieve vergelijking tussen de vier asset classes onderling gemaakt. Het gaat dus niet om de vraag hoe aantrekkelijk zijn Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse credits?, maar om de vraag: hoe aantrekkelijk zijn Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen en ten opzichte van aandelen in opkomende landen? Hieronder treft u de bevindingen aan. De resultaten spreken voor zich. 104 FINANCIAL Nummer 6 / 2012

12 Figuur 1: De relatieve aantrekkelijkheid van aandelen in de diverse regio s. Europa vs opkomende landen Aandelen BNP Paribas IP Negatief Neutraal Positief CapitalatWork Positief Positief Positief F&C Netherlands Neutraal Neutraal Positief GMO Neutraal Negatief Neutraal ING IM Positief Negatief Positief Pioneer Positief Positief Positief Robeco Negatief Positief Positief Schroders Positief Positief Positief Standard Life Investments Neutraal Positief Neutraal Syntrus Achmea Positief Positief Positief Threadneedle Neutraal Neutraal Neutraal Figuur 2: De relatieve aantrekkelijkheid van staatsobligaties in de diverse regio s. Europa vs opkomende landen Staatsobligaties BNP Paribas IP Neutraal Neutraal Positief CapitalatWork Negatief Negatief Positief F&C Netherlands Neutraal Neutraal Neutraal GMO Negatief Negatief Neutraal ING IM Negatief Negatief Neutraal Pioneer Neutraal Negatief Positief Schroders Negatief Negatief Positief Standard Life Investments Negatief Negatief Neutraal Syntrus Achmea Negatief/Neutraal Negatief Neutraal Threadneedle Negatief Negatief Positief Figuur 3: De relatieve aantrekkelijkheid van credits in de diverse regio s. Europa vs opkomende landen Credits BNP Paribas IP Neutraal Neutraal Positief CapitalatWork Neutraal Neutraal Positief F&C Netherlands Positief Positief Positief ING IM Positief Positief Neutraal Pioneer Positief Neutraal Positief Schroders Negatief Positief Geen mening Standard Life Investments Positief Positief Positief Syntrus Achmea Neutraal Neutraal Neutraal Threadneedle Positief Positief Positief Figuur 4: De relatieve aantrekkelijkheid van high yield in de diverse regio s. Europa vs opkomende landen High Yield BNP Paribas IP Positief Positief Positief CapitalatWork Positief Positief Geen mening F&C Netherlands Positief Positief Geen mening ING IM Neutraal Neutraal Geen mening Pioneer Positief Positief Positief Schroders Neutraal Positief Geen mening Standard Life Investments Positief Positief Positief Syntrus Achmea Neutraal Neutraal Neutraal Threadneedle Positief Positief Positief NUMMER 6 / 2012 FINANCIAL 105

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Door Jolanda de Groot

Door Jolanda de Groot // vooruitzichten voor 2016 vooruitzichten voor 2016 Door Jolanda de Groot Zoals u van ons gewend bent, stelde Financial Investigator een 16-tal vermogensbeheerders een aantal vragen over het komende jaar.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

: Beleggingsvisie 2012

: Beleggingsvisie 2012 Beleggingsvisie 2012 1. Binnen het Andreas Capital team hebben wij een gecumuleerde ervaring met het opstellen van beleggingsplannen van meer dan 100 jaar. Desondanks is het nog nooit zo moeilijk geweest

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

DutchInvestor.com [PENSIOENFONDSEN EN INFLATIEBELEGGINGEN: EEN OVERZICHT]

DutchInvestor.com [PENSIOENFONDSEN EN INFLATIEBELEGGINGEN: EEN OVERZICHT] Pensioenfondsen en inflatiebeleggingen: een overzicht Door Stefan Ormel, Directeur Vastrentende Waarden bij First Investments Stefan Ormel (1977) heeft jarenlange ervaring in het beheren van integrale

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht December 2015 MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht NN Europe Fund www.nnip.nl Visie 2016: Het jaar van de verschillen: eurozone biedt kansen We gaan 2016

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds Februari 2016 MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht www.nnip.nl Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Door de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie