inhoud Peter s corner Capitampartner Peter Van Gucht, tevens redacteur van de nieuwsbrief Inzicht, geeft zijn persoonlijke kijk in deze column.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud... 2. Peter s corner Capitampartner Peter Van Gucht, tevens redacteur van de nieuwsbrief Inzicht, geeft zijn persoonlijke kijk in deze column."

Transcriptie

1 Nr. 12 editie Inzicht geeft op 2-maandelijkse basis een heldere opinie over de financiële en economische gebeurtenissen. Inzicht is niet verantwoordelijk voor enig beleggersresultaat gebaseerd op de redactie van de nieuwsbrief. inhoud Peter s corner Capitampartner Peter Van Gucht, tevens redacteur van de nieuwsbrief Inzicht, geeft zijn persoonlijke kijk in deze column. 3. situatie Kanttekening bij de voorbije actualiteit. 4. vooruitblik Blik op de mogelijke korte-termijn evolutie der gebeurtenissen. 5. attitude Ruwe schets van een eventuele beleggingshouding. 6. prikbord Korte nieuwtjes over Capitam quotes Macro-economische stellingen van professor Stefan Duchateau capitam fund De laatste informatie over het nieuwe beleggingscompartiment Capitam bedrijfsbabbel Interview met de bedrijfsleider(s) achter een KMO, opgefleurd met visuele indrukken. 16. zomer veel leesplezier!

2 Peter s corner... Net zoals het weeskind Rémi, uit het beroemde boek Alleen op de wereld van de 19de-eeuwse Franse schrijver Hector Malot, op prille leeftijd ondervond bestaat een mensenleven uit heel wat toevallige ontmoetingen die zullen bepalen welke richting men uitgaat. Op een bepaald moment kruis je het pad van een andere partij waar je instinctief vertrouwen aan geeft. Gedurende een hele levenscyclus, van pasgeborene tot op het sterftebed, ben je vaak afhankelijk van het vertrouwen dat je soms tegen wil en dank aan anderen geeft. Dat maakt het begrip vertrouwen zo kwetsbaar maar tevens levensnoodzakelijk. Dikwijls spreekt men luidop zijn vertrouwen uit aan een derde met de bedoeling de ontvanger van de boodschap verantwoordelijksheidgevoel op te dringen inzake potentiële problemen. Het is alsof dat vertrouwen meteen een motie van wantrouwen inhoudt. Beter voorkomen dan genezen, zegt men dan. Het indekken tegen een vertrouwensbreuk gebeurt dan ook het meest op het ogenblik dat men een nieuwe verbintenis aangaat, zoals bij het sluiten van Ik heb geleerd om voorzichtigheid niet als excuus te gebruiken om alleen in de wereld te staan een huwelijk of een zakelijke transactie. Hoe het ook zij, Rémi kwam regelmatig bedrogen uit maar het weerhield hem niet om nieuwe mensen te ontmoeten en hen zijn kostbaar vertrouwen te geven. Uiteindelijk werd hij beloond voor zijn open geest en leefde hij nog lang en gelukkig. Ik heb geleerd om voorzichtigheid niet als excuus te gebruiken om alleen in de wereld te staan. Want ik haal mijn levensvreugde, comfort en steun in het leven uit de mensen die mijn vertrouwen waard blijken te zijn. Ik gaf soms al eens te veel uit handen waarbij het resultaat niet altijd optimaal uitviel. Van de andere kant realiseer ik me volkomen dat de anderen ook teleurgesteld zullen zijn in de actie die ik al dan niet ondernam op basis van hun vertrouwen. In dat proces van vallen en opstaan stond eerlijkheid steeds centraal. Van zodra men de onvolmaaktheid in zichzelf ziet durft men de zonden van een andere te vergeven. Met deze filosofie tracht ik op kordate wijze onze kinderen op te voeden tot volwassen mensen die later het vertrouwen krijgen van hun toekomstige relaties, en omgekeerd. Dag in dag uit zijn we dankbaar voor het vertrouwen dat klanten geven aan Capitam. Wij werken aan een confidentiële samenwerking met u op lange-termijn zodat u zich nooit alleen op de wereld hoeft te voelen.

3 situatie... Niets vermoedend zat de meest gezochte misdadiger ter wereld zijn eigen verschijning op een klein beeldscherm te bewonderen toen plots een assertieve groep Amerikaanse handelsreizigers op internationale missie het woonkamertje binnenvielen. De schrik sloeg Osama Bin Laden ogenblikkelijk om het lijf. Zijn wereld donderde als de twin towers naar beneden, zijn laatste uur (b)leek geslagen te zijn. Zijn onderhandelingspositie had geen enkele waarde meer en de Amerikanen sloten dan ook de deal in een de oerconservatieve volksbeweging Teaparty voeren de republikeinen ondertussen alsmaar meer bezwaren op om de beslissingsvrijheid van de president te beknotten. We got him! Plechtstatig sprak Obama de wereld toe met het goede nieuws. Even overheerste de liquidatie van staatsvijand nummer 1 het economische nieuws. Langer echter zal het effect moeten duren om de populariteit van de president op te krikken. Het imago van de Amerikaanse overheid als Big Brother zal een knauw krijgen als hun Het imago van de Amerikaanse overheid als Big Brother zal een knauw krijgen als hun kredietwaardigheidsrating naar beneden wordt gebracht oogwenk. Duizenden kilometers verderop bad de Amerikaanse president Obama meerdere weesgegroetjes, omringd door zijn vele spindoctors. Hij kon de scalp van de meest gehate Arabier goed gebruiken. Zijn landgenoten immers geraakten stilaan uitgekeken op de welbespraakte president die weliswaar regelmatig de boodschap Yes We can afvuurde in het openbaar maar machteloos bleek te zijn tegen de hoge werkloosheid en de slabakkende huizenmarkt. Hij had destijds bij zijn verkiezing het Witte Huis verovert door bumperstickers uit te delen met de slogan Time for Change. Onder druk van kredietwaardigheidsrating naar beneden wordt gebracht. De vraag is of de onzichtbare vijand die sinds kort overheidschuld heet op een decennium tijd kan bedwongen worden, wat de houdbaarheidsdatum bleek te zijn voor de Al-Qaeda leider. Een zeemansgraf gaan ze de staatsschuld niet kunnen geven. Daarvoor zijn er te veel getuigen. Wat de Amerikanen bindt is hun nationaliteitsgevoel. Hun politieke verdeeldheid klinkt ons als Belgen vertrouwd in de oren. Misschien gaan we in ons kleine koninkrijk ook een nationaliteitsgevoel kweken van zodra de kredietwaardigheid daalt?

4 vooruitblik... Sell in May, Go Away and Don t Come Back Till St Leger Day, het is een bekende beurswijsheid die in deze periode van het jaar af en toe durft op te duiken. St Leger Day is een groot paardenracefestival in Groot-Brittanië dat elk jaar doorgaat tijdens het tweede weekend Sell in May, Go Away and Don t Come Back Till St Leger Day van september, op de vermaarde Doncaster hippodroom. Met andere woorden, de meeste beleggers kijken niet uit naar de zomermaanden en gebruiken die periode van het jaar om hun schaapjes op het droge te krijgen. Net zoals vorig jaar zit Europa ook nu in conclaaf over de Griekse tragedie. Dringt een schuldherziening zich op, wil men de Grieken nog financieel ondersteunen met vers geld of bannen ze het land uit de Eurozone? Het zijn de verschillende mogelijkheden die de Europese regeringsleiders, zonder de aanwezigheid van de afgetreden IMFvoorzitter DSK, ten laatste in juni gaan onderzoeken. Met veel belangstelling zullen de Ieren en de Portugezen de debatten volgen want ook zij eten voorlopig uit de hand van het Europese noodfonds. In België heeft men ondertussen een nieuwe politieke terminologie uitgevonden: overzomeren. Het kan een handige truc zijn om de gangbare parlementaire vakantie vroeger te starten zonder nog de verplichting te hebben het werk te hervatten. We hebben het voordeel om puike economische groeicijfers te kunnen voorleggen. Zoniet zou de institutionele crisis al lang een dwingend tijdselement hebben meegekregen. Wat gaat de definitieve financiële en economische impact zijn van de verwoestende tsunami in Japan? Hoe groot zal het de wereldeconomische groei beïnvloeden, maar vooral, kan Japan haar belangrijke rol economisch nog blijven spelen? Waar gaat het met de Arabische lente naar toe? Het zijn allemaal thema s die de financiële markten kunnen beïnvloeden. Waarschijnlijk zullen eerder de kwartaalresultaten tijdens de zomermaanden de grootste invloed In België heeft men ondertussen een nieuwe politieke terminologie uitgevonden: overzomeren. uitoefenen op het gedrag van de beleggers. Want toekomstperspectief weegt meer door dan de tegenwoordigheid der dingen. Als uit de verwachtingen onzekerheid voortspruit over de ( groei van de) winsten in 2012 dan heeft u gelijk gehad als u zich beriep op de bekende beurswijsheid. Zoniet zien we geen schockgolf doorheen de aandelenmarkten razen en blijven we eerder geloven in aandelen dan in obligaties.

5 attitude... Indien we effectief rekening gaan houden met de periodieke beurswijsheid om de beleggingsportefeuille samen te stellen dan dienen we sectorieel bij te sturen. Sectoren die in het verleden minder te lijden hadden van de zomerperikelen zijn ondermeer de detailhandel, de energie en olie- aandelen, financiële aandelen, de farmasector evenals de bedrijven uit de levensmiddelenbranche. Daarentegen schroeven we de participatie terug van investeringen uit volgende sectoren: auto, bouw, industriële dienstverleners, Liever groot en internationaal dan klein en lokaal technologie, media en telecom. Toch blijven de gemiddelde risicopremies voor de beurzen aantrekkelijk gewaardeerd, met andere woorden, de meeste financiële markten zijn niet te duur. Alleen rijst de vraag of de belegger oog heeft voor de risicopremie. We trekken duidelijk de kaart van de geglobaliseerde wereldspelers. Liever groot en internationaal dan klein en lokaal. Waarom? Omdat het risico bestaat dat plaatselijke markten gevoeliger zijn voor politieke beslissingen. Hoe internationaler de onderneming hoe meer kans het heeft om aanwezig te zijn in groeimarkten waar het dan ook de focus kan op leggen. Voor obligaties blijven het moeilijke omstandigheden. Enerzijds is er de markt van het overheidspapier. Het heeft er alle schijn van dat u geen zekerheid koopt als u investeert in het staatshuishouden. De regeringen moeten bezuinigen maar voor sommige landen staat het water tot aan de lippen. De rente van deze obligaties mogen dan wel aantrekkelijker lijken dan ooit tevoren, het blijven precaire omstandigheden. Aantrekkende inflatie benadeelt de tussentijdse koersen. Anderzijds vinden we in het bedrijfspapier minder aantrekkelijke voorwaarden terug. De spread tussen Duitse staatsobligaties en BBBbedrijfsobligaties is gezakt wat het risico in bepaalde gevallen niet de moeite doet lonen. Converteerbare obligaties en staatsobligaties uitgegeven door groeilanden in lokale Aantrekkende inflatie benadeelt de tussentijdse koersen munten kan een alternatief betekenen voor beleggingsportefeuilles waar de focus eerder gericht is op korte-termijn winsten. De Amerikaanse dollar zal voorlopig geen terrein heroveren op de Euro zolang de Amerikaanse centrale bank voet bij stuk houdt.

6 prikbord... Op ons tweemaandelijks prikbord afficheren we korte mededelingen of leuke foto s over Capitam. Heeft u zelf een interessante suggestie, zou u graag een korte mededeling willen plaatsen op het prikbord, geen probleem. nazicht auto nieuwe valiezen kopen duikbril & snorkel zonnecrème écran total!!! positive waves Stuur uw voorstel door naar: We onderzoeken het met veel aandacht en we nemen contact op.

7 quotes Professor Stefan Duchateau, beheerder van ons Capitam Fund, geeft zijn persoonlijke visie weer over enkele aspecten van het macro-economische landschap. Sinds 1 april past hij zijn analytische kennis exclusief toe voor de invulling van het nieuwe Capitam compartiment, waarvan u meer kan lezen op de volgende bladzijden. Het verder oplopen van de Europese rente zal de Euro bijkomend versterken tegenover de Amerikaanse dollar. De Chinese overheid slaagt er voorlopig in om de economie wat te laten afkoelen en de inflatie af te remmen zodat het een mogelijke vastgoedzeepbel weet te voorkomen. Aanhoudende productiviteitsverschillen tussen de verschillende landen in de Europese monetaire unie kunnen aanleiding geven tot het opbreken van de Eurozone in sterke en zwakke economische landen wanneer niet doortastend wordt opgetreden in de Europese overheden.

8 quotes De vacaturegroei in de VS drukt de werkloosheid met een vertragend effect. Door de hogere eisen inzake relevante ervaring en diploma duurt het langer voor die openstaande betrekkingen worden ingevuld. Daardoor daalt de werkloosheid eerder traag. De capaciteitsbezetting in Duitsland is hoog wat waarschijnlijk de inflatoire druk verklaard. De goudprijs daalt omwille van twee redenen: enerzijds stijgt de rente waardoor de alternatieve kost voor het aanhouden van goud toeneemt en anderzijds zorgt de zwakkere economische groei in Azië voor terughoudendheid van de plaatselijke bevolking. Ondanks de dalende grondstoffenprijzen omwille van de lagere groeivooruitzichten beoordelen we dit enkel als een loutere technische correctie in een lange termijn positieve supercyclus. Doordat de Amerikaanse hypotheekinstellingen Fanny Mae en Freddy Mac geïmplodeerd zijn en de tarieven bij de commerciële banken een stuk duurder zijn, trekken de woningprijzen in de VS niet aan. De situatie bij PIIGS-land Italië is niet zorgwekkend daar het land geen bankenprobleem noch vastgoedcrisis heeft.

9 Compartiment: Capitam Capitam is een compartiment van het Merit Capital Global Investment Fund Kerngegevens: situatie per 24/05/2011 Statuut: Bevek welke voldoet aan de richtlijn 85/611/EEG en de wet van 20/07/2004 Waardebepaling: Wekelijks Noteringsmunt: EUR Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie en Uitkering Parameters: ISIN code Kap: BE ISIN code Dis: BE Kosten voor de belegger: Commissie: Bij instap volgens de tarieflijst van de verdeler toegevoegd aan de Belgische bijlage bij het prospectus en met een maximum van 3% 0% bij uitstap Beurstaks: 0,5% bij uitstap met een maximum van 750 EUR per verrichting, enkel van toepassing op de kapitalisatieaandelen Introductiedatum en -waarde: 01/04/ EUR Beheerskosten: 1,5% Aanbevolen beleggingsduur: 5 jaar Sectoriële Spreiding media 5,50% energie 8,69% financieel 7,64% basismaterialen 14,81% niet-cyclische consumentengoederen 13,96% luxegoederen 2,52% divers 4,23% industrie 15,65% cyclische consumentengoederen 18,50% technologie 8,50% Top Investeringen Obligaties Credit Agricole 04/17 4% 1,33% ING 03/15 3,375% 3,63% DZ Bank AG Var 01/19 3,82% Diageo Cap Bv 01/13 5,5% 3,85% Unibail 03/15 3,375% 4,12% Com BK Australia 11/16 4,25% 4,23% ENI Spa 04/2013 4,625% 4,26% Koers Huidige koers: 99,35 EUR (24/05/2011) Vermogensverdeling aandelen 36,79% obligaties 25,27% themafondsen 0% cash 37,51% Top Investeringen Aandelen Walt Disney C 1,28% Siemens 1,28% Repsol 1,28% BASF 1,38% IBM 1,39% ABB 1,42% IMAX Corp 1,46% Mastercard 1,49% Xstrata 1,61% Disclaimer: Deze fiche is louter informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van Merit Capital of Capitam. Beursvennootschap Merit Capital treedt op in hoedanigheid als distributeur van de Bevek. Zij vormt geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop. De rendementscijfers houden geen rekening met kosten en taksen. Prestaties in het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de meest recente periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek en bij Fastnet Belgium, Havenlaan 86C/ Brussel, die de financiële dienst waarneemt. Inlichtingen over het fiscaal regime ingevolge de programmawet zijn beschikbaar in het prospectus. Investeringscomité 0 1/4 8/4 15/4 22/4 29/4 6/5 13/5 20/ Het investeringscomité van het compartiment Capitam staat onder leiding van de gerenommeerde professor Stefan Duchateau. Zijn uitgangspunt is dat het succes van portefeuillebeheer hoofdzakelijk te wijten is aan een juiste asset-allocatie getoetst aan de actuele financiële markten. Slechts een minoriteit van het rendement wordt behaald door stockpicking. Professor Stefan Duchateau heeft een uitgebreid palmares in de financiële wereld. Momenteel bekleedt hij topfuncties in diverse nationale en internationale beleggingsvennootschappen. Tevens doceert hij aan verschillende Belgische universiteiten.

10 Doel van het compartiment De beheerder analyseert dagelijks macro-economische indicatoren om een beeld te krijgen rond de evolutie van de inflatie, rentevoeten, renteverschillen, economische groei, risicopremies en liquiditeit binnen het financieel systeem. Deze analyse resulteert in een activaspreiding of asset allocation : het percentage aandelen, obligaties, cash en eventuele andere activa wordt bepaald. Als voorbeeld nemen we inflatie en rente. Inflatie betekent een algemene stijging van het prijspeil waardoor de koopkracht van de gezinnen afneemt. Centrale banken aanvaarden een inflatie van ongeveer 2%. Bij een toename in de inflatie zullen de centrale banken de korte termijn rentevoeten verhogen om de economische groei af te remmen. Hogere rentevoeten betekenen minder consumptie op krediet en duurdere investeringen. Hierdoor zal uiteindelijk de groei terug vertragen en de inflatie afnemen. Financieel, vanuit beleggingsstandpunt, heeft deze ganse evolutie belangrijke gevolgen. Immers, wanneer korte termijn rentevoeten toenemen, zal de lange termijn rente daarop reageren door( in de meeste gevallen) eveneens te stijgen wat impliciet betekent dat de koersen van obligaties dalen. Ook aandelenmarkten zullen hierop negatief reageren want lagere economische groei betekent minder bedrijfswinsten en duurdere kredieten. Wanneer bijgevolg de inflatie dreigt toe te nemen, zullen wij in het financieel beheer obligaties en aandelen afbouwen( winst beschermen). De vrijgekomen cash zal vervolgens onder meer in cashbeleggingen terechtkomen waar hogere rentevoeten zorgen voor beter rendement. Beheerder: Merit Capital N.V. beursvennootschap, Museumstraat, 12 D 2000 Antwerpen Administratie en financiële dienst: FASTNET BELGIUM N.V. Havenlaan, 86 C B Brussel Bewaarnemer: BNP Paribas Fortis N.V. Warandeberg, Brussel Distributeur: Merit Capital N.V. Museumstraat, 12 D 2000 Antwerpen Commissaris: Deloitte & Touche, Lange Lozanastraat, Antwerpen Besluit De juiste inschatting van het geheel van macro-economische indicatoren is bijzonder belangrijk voor de vermogensspreiding. Deze indicatoren leveren tevens de signalen aan omtrent de aantrekkelijkheid van specifieke landen, regio s en sectoren. De invulling vervolgens naar de respectievelijke specifieke waarden gebeurt na een micro-analyse om aldus de meest geschikte activa van een deelmarkt te kopen. Capitam Capitam is een jonge, vernieuwende, toonaangevende onderneming op het vlak van financiële omkadering, planning en begeleiding. De medewerkers van Capitam hebben hun strepen verdiend in alle sectoren van de financiële, juridische en fiscale wereld. Capitam verduidelijkt, verruimt, verschaft inzichten en verbetert de financiële situatie van haar klanten. Capitam bvba Duigemhofstraat Herent CBFA A

11 bedrijfsbabbel Claudine Beert, Marie Gypen, Patrick F. Gypen Reeds vroeg in het ontwikkelingsproces van Capitam op het publieke toneel kwamen we in contact met de creatieve duizendpoot Patrick Gypen. Vandaag is onze huisstijl mede te danken aan Image Building, het bedrijf van de familie Gypen. Op één van die warme dagen in april bezochten we Image Building voor een boeiende bedrijfsbabbel, vlakbij de nieuwe trekpleister van Antwerpen, op t Eilandje: het MAS. Terwijl echtgenote Claudine en dochter Marie druk in de weer waren leidde Patrick Gypen ons rond doorheen de bijzondere historiek van hun bedrijf. LONDENSTRAAT 28/30 - ANTWERPEN - EILANDJE AT YOUR PRINTSERVICE! LONDENSTRAAT 28/30 - ANTWERPEN - EILANDJE IMAGE BUILDING Londenstraat 28/ Antwerpen Tel.: 03/ Fax.: 03/

12 interview Inzicht: Patrick, waar haal jij toch al die creativiteit vandaan? Patrick: Als jonge student wou ik niet kiezen tussen de verschillende mogelijke opleidingen voor de grafische sector: typografie, reprografie, typo- en offsetdruk of fotografie. Ik besloot ze allemaal te volgen. Daar is de basis gelegd voor Image Building. Ik kreeg tijdens mijn studentenperiode alsmaar meer naam en faam als Club DJ. Ik besloot dan ook snel om professioneel DJ te worden. Ik richtte de eenmanszaak Grafiek Patrick op en gaf ondermeer vorm aan logo s en spijskaarten voor horecabedrijven, platenhoezen en labels voor pop- en rockgroepen en Antwerpse tijdschriften zoals Night & Day Life, Winners, Antwerp en Talkies Magazine. Aan het einde van mijn DJ-carrière ontmoette ik mijn echtgenote Claudine. Zij heeft talent en voeling voor cijfers en nam meteen de financiële opvolging van mijn bedrijf over. Samen startten we de minder persoonsgebonden N.V. Image Building. Ze stimuleerde mij om professioneel verder te gaan in grafische vormgeving, wat me aangezet heeft om mijn eerste Apple Macintosh computer te kopen: de SE/30. Door intense zelfstudie van dat toestel en de eerste Apple OS en Adobe software begreep ik snel dat hier mijn toekomst lag. Door mijn opleiding in de klassieke typografie, reproen druktechnieken en Adobe s beta softwareprogramma Illustrator 88 kreeg ik een uitstekende band met de ontwikkelaars bij Apple en Adobe in de USA. Ik slaagde erin om met die kleine Macintosh volledige platenhoezen te produceren, inclusief alle zetwerken en tekeningen, zelfs de kleurscheidingen! (de hoes van C in China van The Confetti s was het eerste op die manier geproduceerd product in de wereld). De manier waarop die hoes en vele andere meteen daarna gemaakt was ontketende een ongewilde revolutie in de grafische sector wereldwijd. Het was werkelijk ongezien in die periode dat iemand met een pc drukklare bestanden produceerde zonder fotogravure of grafische films. De digitale revolutie stond nog in de kinderschoenen. Grote spelers in die markt Compugraphic, Mannesmann Scangraphic, Océ en Agfa-Gevaert werden nieuwsgierig. Ze kwamen controleren of de intussen gegroeide stapel platenhoezen effectief werden geproduceerd met een ordinaire pc en printer. Agfa besloot meteen te stoppen met de geldverslindende productontwikkeling om zelf een gesloten digitale oplossing voor fotozetwerk en geïntegreerde fotogravure te bouwen. Mijn werk toonde duidelijk het potentieel van de nieuwe, toen kleine, spelers in de markt zoals Apple en Adobe. Met de Adobe Postscript taal de omschrijving van letters en tekeningen door middel van vectoren, ondermeer de voorloper van het huidige PDF bestandsformaat creërde ik nadien ook meerdere eigen lettertypes. Er waren toen geen mogelijkheden om praktisch bruikbare lettertypes te maken. Men werkte nog met loden lettertypes en de fotografische alternatieven waren ontzettend duur en in handen van enkele bedrijven waaronder Linotype, Monotype en Compugraphic. De vectortaal van Adobe veranderde die monopolies en plots kon je met talent, een Apple computer en Illustrator je eigen letterfamilies maken. Ik ontmoette de typografen Erik Spiekerman en vooral Neville Brody die destijds als ontwerper en vormgever van o.a. The Face Magazine een popster status genoot omwille van zijn creaties van innovatieve en trendy lettertypes. Op kleine (Belgische, Antwerpse) schaal deed ik hetzelfde. Ik creerde lettertypes en gebruikte ze op de hoes van de wereldhit Pump Up The Jam van Technotronic voor ARS Records. Het succes van de hit en de hoes lokte andere platenfirma s en we werden leverancier voor platenlabels als ARS Records, Indisc, EMI, R&S Records, USA Import Music, AMC, BMG, Sony Music, e.a. Inzicht: Imagebuilding was niet langer eenmanszaak? meer een Patrick: Met het oprichten van Image Building en gelet op de instroom van opdrachten in de hoogdagen van de Belgische dansrage NewBeat gemiddeld zo n 30 platenhoezen per week en de opstart van de eerste PostScript PrintService in Belgie werkten we reeds met een tiental medewerkers. We hadden dus nood aan een heus bedrijfspand en dat vonden we op de Belgiëlei in

13 Antwerpen. Onze grote drijfveer en ons succes is altijd onze creativiteit geweest. Ook hebben we nooit een bedrijfscultuur gekend van een Nine-to-Five onderneming, en dat vonden de meeste van onze klanten zeer belangrijk. Zo werd onze creativiteit opgemerkt door enkele grote multinationals, waaronder Philip Morris. Zij zochten in België een partner om een nieuw sigarettenmerk te lanceren: L&M. De gevestigde reclamebureaus en Phillip Morris huisleverancier Leo Burnett waren verplicht alles via account managers te filteren en voorstellen buitenhuis te laten produceren bij fotogravures. Wij overtuigden de heren van Philip Morris door onze frisse creativiteit en visie onderbouwd door onze revolutionaire werkwijze met de Apple II Computers en Adobe Illustrator 88. Daardoor kregen we bijna de hele L&M below-the-line account. We slaagden erin het jonge sigarettenmerk te koppelen aan de hippe festivalcultuur en hen te bereiken via muziek. Bijna elke fuif in Vlaanderen werd binnen een mum van tijd gesponsord door L&M Concerts en de apotheose van de campagne was het stadsfestival Marktrock Leuven. Op uiterst korte tijd schopte L&M het tot op één na best verkochte sigarettenmerk in België. L&M bedreigde zelfs de eerste plek van Philip Morris hoofdmerk Marlboro. Dat mocht niet, we hadden dus té veel succes, en Phillip Morris vertrouwde ons nu de below-the-line campagne van Marlboro toe. Marlboro Music was weer een schot in de roos. Uiteindelijk hebben we uitzonderlijk bijna 10 jaar kunnen samenwerken met de Amerikaanse tabaksgigant voor alle promo-, below-the-line- en point of sales campagnes. Zonder de wettelijke ban op tabaksreclame werkten we mogelijk nog steeds samen, al zijn we ondertussen wel overtuigd niet-roker geworden. Inzicht: Wat gebeurde er nadien? Patrick: Tijdens de hoogdagen van onze groei, toen we Creative Atelier onder Image Building hadden gezet, groeide de relatie tussen Image Building en Agfa-Gevaert gestaag. Agfa was immers onze leverancier voor grafische verbruiksgoederen en wij duwden hun nieuwste technische oplossingen over the egde. We werden een visionair labo voor hun R&D afdeling. De meerwaarde die we vooral Agfa Amerika boden was buiten concurrentie. We werden partners in het bedenken en creëren van nieuwe product- en brandmarketing. We deden de productfotografie, tekenden de complexe opengewerkte machinedoorsneden, de werkingsschema s, ontwierpen productlogo s. We werkten vanaf de conceptie via de hele productie tot de belevering aan systeem- en productbrochures, technische data sheets, handleidingen. We bedachten en ontwikkelden voor hen opleidingsmateriaal in de nieuwe digitale technieken voor intern en extern gebruik, cursussen, seminarie handouts en onze allergrootste opdracht: we coördineerden en produceerden alle taalversies voor de marketing tools van de hele grafische en de medische divisie van toenmalig wereldmarktleider Agfa-Gevaert. We werden de hofleverancier van alle digitale drukwerkvoorbereiding. Zij werden voor lange tijd onze grootste klant. Uiteraard moesten we investeren en waren we genoodzaakt nog meer mensen

14 interview aan te werven. Ook met Apple en Adobe bleven we nauwe banden onderhouden. Zo stonden wij als Europese alpha- en betasite mee aan de wieg van programma s als Adobe Photoshop (nu onderdeel van CS5). Inzake multimedia zijn we ook steeds haantje de voorste geweest. Omdat we prompt gebruik maakten van de nieuwste communicatie technologieën zoals de allereerste applicatie werden we door Agfa gevraagd om hen wegwijs te maken in die nieuwe communicatievorm. Omgekeerd kregen we dank zij Agfa-Gevaert unieke kansen om andere nieuwe technologiën in Europa te introduceren. Het nieuwe fenomeen Corporate Internet Website was belangrijk voor de multinational. Bij Agfa Amerika was er nood aan, maar het hoofdhuis in Mortsel had zijn twijfels of dit ooit wat zou worden in Europa. Dank zij onze relatie met Agfa America mochten wij de taalversies produceren, niet in het minst wegens onze Vlaamse meertaligheid en de rol die we toen al speelden als taalversie leverancier van Agfa s marketingafdeling. Stilaan daagde het ons dat ook de nieuwe multimediale planeet ruime opportuniteiten bood. Toen Agfa een digitale drukpers, de ChromaPress, op de markt wou plaatsen kwamen wij op de proppen met een uniek reclameconcept voor de lancering. We zagen onmiddellijk het enorme potentieel van het vernieuwende toestel. Samen met de marketingafdeling van Agfa in Amerika lanceerden we de ChromaPress door als eerste ooit een multi-media CD-Rom bij alle gespecialiseerde vaktijdschriften te voegen. Verkoop vernieuwende technologie door het gebruik van nieuwe media was ons idee en het had een geweldige inpact. Toen we meteen de opdracht kregen meerdere taalversies van de applicatie te maken waren we zelfs genoodzaakt een tweede bedrijf op te richten. Alles wat multimedia, internet en online oplossingen inhield brachten we bij imotion N.V. onder. imotion groeide als kool. Door het ontwikkelen van de marketingtools voor de digitale drukpers van Agfa overtuigden we onszelf om ook zo n drukpers aan te schaffen. Dat deden we in een derde bedrijf: The Color Revolution. De creatieve en productieve ideeën en de visie kwamen steeds van Image Building. Daar werden nieuwe oplossingen bedacht vanuit de noden die de nieuwe manier van productie aantoonden. De ontwikkeling van software die via het internet on-line ordering avant-la-lettre ondersteunden maakten van het digitale drukverhaal een succes bij The Color Revolution. Wij realiseerden Print-On-Demand voor multi-nationals waaronder Agfa-Gevaert (druk wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt) en Distribute-And-Print (druk waar je het nodig hebt) en deden dit uiteraard ook voor andere bedrijven in een kleinere regio. We waren toen, en zijn nog steeds in de ware zin van het woord, een écht One-Stop-Shopping bedrijf. Om dit in een aangename ruimte aan klanten aan te bieden en op een plek waar we konden groeien verlieten we ons gehuurd kantoor op de Belgiëlei en kochten we het pand in de Londenstraat op het Eilandje. Het personeelsbestand groeide stelselmatig uit tot een 50-tal mensen in de drie bedrijven en dat was deels positief, deels een kleine nachtmerrie. Vooral de communicatie tussen ons, onze klanten en ons personeel was aan verbetering toe. We hadden immers steeds een open manier van werken toegepast, zonder remmende en voor Babylonische spraakverwarring zorgende tussenstations. Door de groei en de veelheid van lopende projecten konden wijzelf niet langer alles van naadje tot draadje blijven opvolgen. Het idee groeide dat een gestructureerde applicatie, bereikbaar op het internet, die door alle betrokkenen naar wens zou kunnen worden geconsulteerd om lopende projecten on-line op te volgen en bij te sturen hiervoor soelaas kon bieden. De applicatie zou de workflow in de productie versnellen en vereenvoudigen, alles overzichtelijk maken en alle communicatie rond de productie digitaliseren, centraliseren en stroomlijnen. Bijna Big Brother? The Opposite. Geïnspireerd door de knappe hengst waarmee Claudine toen het dressuur parcours onveilig maakte doopte ik het concept: Delano. De ontwikkeling in eigen beheer kostte handenvol geld maar het rendement was enorm. Een wereldbedrijf aan de andere kant van de oceaan contacteerde Agfa met de vraag of zij een Customer Service Relations (CSR) software in de maak hadden en via een gelukkig toeval mocht ik Delano in Montreal aan Quebecor tonen. Zij wensten de software meteen in 50 Image Building en Image Boutique worden geleid door Claudine Beert, echtgenote van Patrick F. Gypen. De winkel en productie afdeling in de Londenstraat op het Eilandje in Antwerpen zijn doorlopend open van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur. Patrick uit zich creatief als PopSessed, kunst op het internet:

15 licenties te kopen maar wilden hem enkel inzetten indien een groot internationaal en kredietwaardig bedrijf garantie op de werking, het onderhoud en de verdere ontwikkeling zou bieden. Agfa toonde zich hiertoe bereid en kocht uiteindelijk al de patenten, de hele R&D en het prototype van het Delano concept van Image Building. Ondertussen zit een versie van Delano ingebakken in de Agfa Apogee Suite software. In de intensieve afhandeling van de overname van de Delano software door Agfa droegen we imotion over aan Real Software en integreerden we onze digitale drukkerij The Color Revolution in Image Building. Ik zeg nu wel we maar heel die lastige oefening van afbouw, afvloeiing van personeel, integratie van het ene bedrijf in het andere, overname van aandelen van partners, uitbreiding van het vastgoed en verhuur van de dan weer te grote bedrijfsruimtes: al dat intensieve werk én de boekhouding en administratie daarvan staat helemaal op Claudine s conto. Inbegrepen de intrede van mijn oudste dochter Marie in de zaak en de overgang van het Image Building van toen naar Image Building en Image Boutique vandaag. Inzicht: Wat kan Imagebuilding haar klanten bieden momenteel? Patrick: Iedereen die hier binnenstapt ondervindt meteen welk vermogen we hebben aan creativiteit en ervaring, je kan het haast ruiken. Naast alle facetten van drukwerkvoorbereiding en drukwerkproductie (budget, digitaal, inktjet, offset, typo en grootformaat) zijn we ondertussen ook gestart met textiel en nieuwe manieren om dat te bedrukken en/of te personaliseren. Geen goedkope promo t-shirts maar kwaliteitstextiel voor diegenen die een beetje meer willen betalen voor een uniek stuk dat op maat kan geproduceerd worden, en dit vanaf één enkel exemplaar. Iedereen wil immers die ene unieke t-shirt of sweater in z n kleerkast of dressing. De respons op dit originele product groeit steeds meer, ook omdat er eigenlijk geen echte concurrentie is. Inzicht: Wat gaf het familiale aspect als meerwaarde aan de uitbouw van het bedrijf? Patrick: In ons geval was 1+1 altijd 3 of meer. Zonder Claudine naast me had ik me nooit zo vol op mijn passie rond ontwikkeling en creatie kunnen gooien. Ik kan op haar blindelings vertrouwen wat betreft het financiële luik. In een familiebedrijf is het belangrijk om voor elkaar respect te hebben en tevens complementair te zijn, ook wat betreft de privézaken. We hebben altijd goede medewerkers gehad waarbij één uitzonderlijke vent gelukkig nog steeds in ons bedrijf werkt. Na meer dan 12 jaar dienst is hij zo goed als lid van ons gezin geworden. Hij begrijpt perfect hoe het er in ons familiebedrijf aan toe gaat. Daarenboven is het aangenaam om vast te stellen dat de opvolging klaar staat. Met een willetje én het nodige ongeduld om de fakkel helemaal over te nemen. Inzicht: Wat trekt jullie aan in Capitam? Patrick: Image Building gooide altijd alle deuren open. OPEN was meer dan tien jaar onze sterke tagline. We stallen onze diensten zonder terughoudendheid op het internet, we willen transparant zijn in datgene dat we maken voor anderen. We willen ten dienste staan en het voelen en horen als een klant gelukkig is door wat we voor hem doen. Wel, de band met Capitam is dat we aanvoelen dat ook zij oprecht en transparant zijn met hun klanten. Zowel wijzelf als Capitam werken natuurlijk om ons brood te verdienen, maar op een eerlijke manier en zonder onduidelijk te zijn over datgene dat de klant terug gaat krijgen of wat het hem gaat kosten, ook op lange termijn. Die openheid uiteraard gecombineerd met de ruime toegevoegde waarde aan kennis en pro-actieve inzet waarderen we het meest in Capitam. In de jongens van Capitam! Heeft u interesse om het onderwerp te zijn van onze volgende bedrijfsbabbel? U bereikt niet alleen een bijzonder lezerspubliek maar ook willen we u als drijvende kracht achter uw onderneming in beeld brengen op een unieke en persoonlijke wijze. Geef gerust een seintje. Stuur uw gegevens naar

16 zomer 2011 Zoals gebruikelijk last de nieuwsbrief Inzicht een zomerse rustperiode in. Met het luiden van de schoolbel voor het nieuwe schooljaar stuurt Capitam ook een nieuwe editie uit van Inzicht. Wij wensen jullie allen een fijne, verkwikkende, ontspannende, zwoele, verfrissende, inspirerende, rustige of gevulde vakantie. Trekt u naar het warme zuiden, zoekt u de witte stranden op, reikt u tot aan de eeuwige sneeuw, aait u de kruin van uw dappere (klein)kinderen of blaast u uit in de eigen achtertuin, het is u van harte gegund. Weet dat de partners van Capitam in gespreide orde misschien wel dezelfde vakantiebestemmingen aandoen zonder uw belangen uit het oog te verliezen. Let s have a beautiful common holiday! See Ya! Capitam is een jonge, vernieuwende, toonaangevende onderneming op het vlak van financiële omkadering, planning en begeleiding. De medewerkers van Capitam hebben reeds jaren hun strepen verdiend in alle sectoren van de financiële, juridische en fiscale wereld. Bovendien hebben alle medewerkers één ding gemeen: ze hebben op elk moment een helikopterzicht over uw financiële situatie. Capitam verduidelijkt, verruimt, verschaft inzichten en verbetert de financiële situatie van U, de klant. Capitam Duigemhofstraat, 101 B Herent t. 016/ f. 016/ BTW BE RPR Hasselt - CBFA A colofon Verantwoordelijke uitgever: Capitam bvba Duigemhofstraat, 101 B Herent t. 016/ Opmaak & Druk: Image Building NV Londenstraat 28/ Antwerpen Mis geen enkel nummer van: Wenst U graag deze nieuwsbrief te ontvangen, mail dan naar

bedrijfsbabbel IMAGE BUILDING Claudine Beert, Marie Gypen, Patrick F. Gypen

bedrijfsbabbel IMAGE BUILDING Claudine Beert, Marie Gypen, Patrick F. Gypen bedrijfsbabbel Claudine Beert, Marie Gypen, Patrick F. Gypen Reeds vroeg in het ontwikkelingsproces van Capitam op het publieke toneel kwamen we in contact met de creatieve duizendpoot Patrick Gypen. Vandaag

Nadere informatie

inhoud... Veel leesplezier! Nr. 13 editie 4 2011

inhoud... Veel leesplezier! Nr. 13 editie 4 2011 Nr. 13 editie 4 2011 Inzicht geeft op 2-maandelijkse basis een heldere opinie over de financiële en economische gebeurtenissen. Inzicht is niet verantwoordelijk voor enig beleggersresultaat gebaseerd op

Nadere informatie

OUTLINE. Pop Art in Belgium! het culturele evenement van de nazomer

OUTLINE. Pop Art in Belgium! het culturele evenement van de nazomer OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE AUGUSTUS 2015 Pop Art in Belgium! het culturele evenement van de nazomer Business: focus op familiebedrijf Aertssen Juridisch: schenken, vandaag en morgen Sustainability:

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Ontmoeting met Severin von Eckardstein TRENDS P.14 Brigitte en Michael: een passie voor tuinen STRATEGIE P.10 Risicoscenario s gewikt en gewogen PRODUCTEN P.18 Wereldwijd

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

RENDEMENT ZET IN OP STABILITEIT. Nr.1/juni 2010. Wij beheren uw vermogen

RENDEMENT ZET IN OP STABILITEIT. Nr.1/juni 2010. Wij beheren uw vermogen DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET AD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Risico beperken door expertise en transparantie RENDEMENT 3 DOSSIERS BELEGGEN

Nadere informatie

ACADEMY NEWS 08. We werken samen met onze partners maar ieder heeft zijn eigen domein en dat werkt. IN DIT NUMMER:

ACADEMY NEWS 08. We werken samen met onze partners maar ieder heeft zijn eigen domein en dat werkt. IN DIT NUMMER: PRIVATE BANKING ACADEMY NEWS 08 verschijnt maandelijks 04 oktober 2013 jaargang 12 EEN PUBLICATIE VAN KBC PRIVATE BANKING We werken samen met onze partners maar ieder heeft zijn eigen domein en dat werkt.

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten van uw geld

Een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten van uw geld Zomer 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank Speciale editie DB Personal Een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten van uw geld 1 Inhoud ACTUALITEIT 04 - Nieuw bij Deutsche Bank 06 - Wereldeconomie:

Nadere informatie

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie

vertrouwen verbetert de prestaties

vertrouwen verbetert de prestaties Money Expert vertrouwen verbetert de prestaties n 4% + 1% Slim sparen blijft rendabel n Nieuwe beleggingskansen Voor elk wat wils n Een echte, gepersonaliseerde en democratische relatie: Private Investment

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2012

The Merit Capital Investor Januari 2012 The Merit Capital Investor Januari 2012 Voorwoord Terugblik & Perspectieven Obligaties Aandelen MC Dyntech Fund Voorwoord Geachte cliënt, In naam van alle medewerkers, van alle agenten in bank- en beleggingsdiensten

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

Hoe stabiel zijn de emerging markets? Op bezoek bij wijnmakers Fiona en Jacques Thienpont. Achter de schermen van Le Cercle de Wallonie

Hoe stabiel zijn de emerging markets? Op bezoek bij wijnmakers Fiona en Jacques Thienpont. Achter de schermen van Le Cercle de Wallonie NUMMER 4 APRIL 2014 Op bezoek bij wijnmakers Fiona en Jacques Thienpont Achter de schermen van Le Cercle de Wallonie Een tweede mening over uw beleggingsportefeuille FOCUS OP GROEILANDEN Hoe stabiel zijn

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014 The KPMG Difference Magazine / juni 2014 Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Globalisering Ondernemen in een ééngemaakte wereld Cyber Security: wereldwijd uitdaging nummer één? Aziatische

Nadere informatie

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014 The KPMG Difference Magazine / juni 2014 Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Globalisering Ondernemen in een ééngemaakte wereld Cyber Security: wereldwijd uitdaging nummer één? Aziatische

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie