Rabobank Het Groene Woud Zuid Samen sterker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Het Groene Woud Zuid Samen sterker"

Transcriptie

1 Feiten en Cijfers 2013 Rabobank Het Groene Woud Zuid

2 Inhoud Voorwoord Het coöperatieve model, het fundament onder onze bank Bankieren waar en wanneer het uitkomt Medewerkers voorbereiden op de toekomst Verbonden met de samenleving Cijfers 2013

3 Voorwoord Hoe kijkt Rabobank Het Groene Woud Zuid terug op het jaar 2013? En wat gaat het jaar 2014 brengen? In dit hoofdstuk leest u er meer over. Landelijk beeld 2013 begon als een zwak jaar. In het eerste kwartaal kromp de economische activiteit. In de daaropvolgende kwartalen klom de Nederlandse economie echter voorzichtig uit het dal. Toch is de economie er nog lang niet bovenop. De economische activiteit ligt nog ruimschoots onder het niveau van begin Het economische beeld is in 2014 positiever dan dat van In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar zal de exportgroei dit jaar wel voldoende tegenwicht kunnen bieden aan de verdere daling van de binnenlandse bestedingen. De economische groei wordt voornamelijk geremd door de lage binnenlandse bestedingen. De overheid staat wederom voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave en onze verwachting is dat huishoudens voorlopig voorzichtig blijven. Deze factoren zorgen er ook voor dat de groeivooruitzichten voor 2014 en verder positief maar bescheiden zijn. Hiermee lijken we een periode van lange en grote economische krimp achter ons te laten. Rabobank Het Groene Woud Zuid Rabobank Het Groene Woud Zuid kijkt terug op een bewogen jaar. In 2013 zijn er goede stappen gezet op het vlak van de kwaliteit van onze dienstverlening en zijn steeds meer producten en diensten gemakkelijk via internet af te sluiten. Voor klanten en leden zijn diverse activiteiten georganiseerd en we droegen op verschillende manieren bij aan de lokale samenleving was echter ook het jaar van de Libor-bekendmakingen. In dit jaarbericht leest u meer over de genoemde onderwerpen. Onze nettowinst kwam in 2013 uit op De forse daling ten opzichte van de nettowinst in 2012 ( ) wordt door verschillende factoren veroorzaakt. Denk hierbij aan de daling van de commerciële uitzettingen en middelen (samenhangend met de laagconjunctuur), het besluit om over 2013 geen dividend uit te keren aan lokale banken over het aandelenvermogen bij Rabobank Nederland, de stijging van kosten die Rabobank Nederland doorbelast door een nieuwe kostenverdeling en de stijging van incidentele bedrijfskosten op het gebied van personeel en de afwaardering van gebouwen. De komende jaren hebben we een duidelijke opdracht. We merken dat het gedrag van onze klanten verandert. Zij willen graag altijd en overal hun bankzaken kunnen regelen. Deze ontwikkelingen betekenen veel voor de manier waarop we onze dienstverlening in de toekomst aanbieden. We gaan de komende jaren gericht investeren in de thema s virtualiseren, adviseren en participeren. We vergroten daarmee het gemak waarmee onze klanten kunnen bankieren (virtualiseren), we verhogen de kwaliteit van onze advieskracht (adviseren) en dragen eraan bij om onze omgeving sterker te maken (participeren). Op het laatstgenoemde terrein ontwikkelen we bijvoorbeeld een community programma met een aantal stakeholders uit de gemeenten Lilian Damen, directievoorzitter Best, Oirschot en Son en Breugel. We doen dat op basis van de resultaten van een onderzoek naar het sociale en economische DNA van onze regio, dat we in 2014 mogelijk maken. Kortom; tal van mooie uitdagingen waar we in 2014 graag mee aan de slag gaan om invulling te geven aan onze missie: het realiseren van de ambities van onze klanten. Namens het directieteam, Lilian Damen

4 Het coöperatieve model, het fundament onder onze bank Ledenraadsleden Meer dan tienduizend klanten zijn lid van onze bank. Zij praten en beslissen mee over het beleid en zorgen er voor dat we voeling houden met de samenleving in de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel.

5 Bent u benieuwd wie er in de ledenraad zit? Neem een kijkje op Ledenraad Onze, ruim tienduizend, leden worden vertegenwoordigd door de ledenraad; een afspiegeling van alle leden van onze bank. De ledenraad is een belangrijk klankbord voor de kwaliteit van onze dienstverlening. In 2013 is de ledenraad zes maal bijeengekomen. In deze bijeenkomsten heeft de ledenraad onder andere de jaarrekening 2012 vastgesteld en décharge verleend voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht. Ook leverde de raad input voor het strategisch kader en het vestigingenbeleid. Daarnaast keken de ledenraadsleden in een bijeenkomst kritisch naar hun rol en taak en stelden zij het thema voor Het Groene Goud 2013 vast. Activiteiten voor leden Omdat wij een coöperatie zijn hebben onze leden een streepje voor. In 2013 hebben we diverse ledenactiviteiten georganiseerd. Deze werden allemaal druk bezocht. Denk hierbij aan drie Winteravondlezingen met Herman Wijffels, André Kuipers en Steven van Belleghem (januari en februari), negen rondleidingen door ons vernieuwde advieskantoor in Oirschot (april, mei en juni), een bijeenkomst over Ledencertificaten met Bert Bruggink, Chief Financial Officer van Rabobank Nederland (december) en aan de uitreiking van Het Groene Goud (december). Activiteit voor jongeren Binnen Rabobank Het Groene Woud Zuid is de jongerenraad Young & Connected actief. Deze organiseerde op 31 oktober 2013 de bijeenkomst Let s talk about ondernemen. Hier konden jongeren met een eigen onderneming (of plannen hiervoor) onder andere deelnemen aan een informatiemarkt en diverse interactieve workshops. Zo n 70 jongeren maakten van deze gelegenheid gebruik.

6 Bankieren waar en wanneer het uitkomt De seniorencommissie binnen onze ledenraad signaleerde dat ouderen behoefte hebben aan meer informatie over veilig bankieren. Contact tussen onze bank en de ouderenverenigingen in Best, Oirschot en Son en Breugel leidde eind 2013 tot een aantal informatiemiddagen, speciaal voor ouderen. Zij gingen naar huis met tips om veilig te bankieren. Het gedrag van klanten verandert sterk. Ze hebben behoefte aan eenvoudige en transparante financiële dienstverlening en willen snel en eenvoudig hun bankzaken kunnen regelen. We spelen daar op een coöperatieve manier op in.

7 Dichtbijbank Steeds meer klanten regelen hun financiële zaken via hun computer, tablet of mobiele telefoon. Hierdoor vermindert het bezoek aan onze vestigingen en geldautomaten. Dit heeft in 2013 geleid tot het besluit om in 2014 het kantoor in Middelbeers te sluiten. Uiteraard blijven we de klanten in de Beerzen graag van dienst via het kanaal dat zij kiezen: op onze kantoren (in Oirschot, Best of Son en Breugel), via telefoon, of internet. Samen met de ledenraad hebben we bekeken op welke manieren wij kwetsbare groepen in De Beerzen na de sluiting het beste van dienst kunnen zijn. Dit leidde tot oplossingen in de vorm van de Rabo GeldService en onze mobiele adviseur die klanten vanuit hun persoonlijke leefomgeving adviseert. Het gemak van zelf regelen. Met de online diensten van Rabobank Het Groene Woud Zuid. Nieuwe online diensten Vanuit de wens om bankzaken te regelen waar en wanneer het uitkomt, zijn we veel producten en diensten aan het aanpassen zodat ze makkelijk via internet zijn af te sluiten. In 2013 hebben we op internet onder meer het Rabobank Hypotheekdossier geïntroduceerd, waarmee klanten zelf de regie nemen in het hypotheekproces. Binnen Rabo Internetbankieren geeft het online huishoudboekje extra inzicht in uitgaven en inkomsten. Ook kunnen klanten er budgetten instellen en online spaarpotjes maken. Persoonlijk contact blijft uiteraard mogelijk. Klanten die hieraan de voorkeur geven, kunnen binnenlopen op onze kantoren of telefonisch contact opnemen met de adviseurs van onze eigen Particulierendesk en Ondernemersdesk. Zij zijn dagelijks bereikbaar en kunnen veel zaken direct telefonisch voor klanten regelen. Mobiel bankieren in opmars Steeds meer van onze klanten bankieren mobiel. Eind 2013 maakten landelijk meer dan 1,5 miljoen klanten gebruik van de Rabo Bankieren App. In 2013 zijn veel vernieuwingen doorgevoerd om het gebruikersgemak te vergroten. Zo is het adresboek met bekende rekeningnummers in de app geplaatst en is het mogelijk om via de app ideal-betalingen te doen. Virtualisering beleggingsdienstverlening Ook zien we dat de klant steeds meer gebruik maakt van smartphone en tablet als het over beleggen gaat. Daarom zijn er ook in 2013 stappen gezet om onze beleggingsdienstverlening verder te virtualiseren en automatiseren. Een voorbeeld daarvan is het beleggingsconcept Rabo Advies Beleggen fondsen, waarbij het beleggingsadvies volledig gedigitaliseerd is. Een intakegesprek en periodiek onderhoudsgesprek met de accountmanager vindt persoonlijk plaats, maar de inhoudelijke advisering over de portefeuille gaat via internet. Mobiel betalen In de digitale ontwikkeling past ook de betrokkenheid bij MyOrder van de Rabobank. In 2013 hebben we dit betaalplatform voor bedrijven en consumenten voor tachtig procent overgenomen. Klanten konden eind 2013 via MyOrder al bij locaties met de smartphone bestellen en betalen, zoals in horecagelegenheden, bioscopen en tankstations. Ook mobiel betalen is in opmars. Op steeds meer scholen en verenigingen kan met de mobiele telefoon betaald worden. Rabobank Ledencertificaten In 2013 heeft de Rabobank voorgesteld om Rabobank Ledencertificaten naar de beurs te brengen. Certificaathouders hebben hiermee ingestemd en sinds januari 2014 kan iedereen Rabobank Certificaten - zoals ze nu heten - kopen en verkopen. Rabobank Ledencertificaten zijn nu niet meer exclusief voor leden beschikbaar. Hiervoor is gekozen, om de verhandelbaarheid van de certificaten te waarborgen. Rabo Kennis App Onder de naam Rabobank Cijfers & Trends publiceren we doorlopend over de verwachtingen en ontwikkelingen in tachtig verschillende branches en sectoren van het Nederlands bedrijfsleven. In oktober 2013 zijn de prognoses voor 2014 gepubliceerd. Met de Rabo Kennis App is onze branchekennis nu ook beschikbaar op de smartphone.

8 Rabobank blijft financieren Economisch gezien was 2013 voor veel van onze klanten een moeilijk jaar. Kenmerk van een coöperatie is dat we lang achter onze klanten blijven staan. Ook in 2013 hebben we dat gedaan. Ook zijn we zowel particulieren als bedrijven volop blijven financieren. Het feit dat banken wel eens verweten wordt dat we de kraan van de kredietverlening dichtgedraaid hebben, herkennen we niet. We blijven de ambities van particuliere klanten ondersteunen en blijven investeren in innovatieve bedrijven. Ook stimuleren en onderzoeken we mogelijkheden om ondernemers aanvullende financieringsmogelijkheden te kunnen bieden. Libor-bekendmakingen De Rabobank maakte dinsdag 29 oktober 2013 bekend dat Rabobank Nederland met autoriteiten in diverse landen overeenstemming had bereikt in verband met hun onderzoeken naar de inzendingsprocedures van de Rabobank met betrekking tot de Libor- en Euriborrentemaatstaven. De uitkomsten en de berichtgeving over het Libor-dossier hebben alle betrokkenen bij de Rabobank diep geraakt. Diverse leden en klanten hebben hun mening kenbaar gemaakt. Dat gebeurde bij de lokale banken en bij Rabobank Nederland, rechtstreeks door leden/klanten en via de door de leden(raden) gekozen vertegenwoordigers. Tijdens een ledenraadsbijeenkomst op 18 november 2013 hebben de ledenraadsleden van Rabobank Het Groene Woud Zuid hun mening gedeeld met de directie. Diep teleurgesteld Rabobank-breed is de opvatting dat het ontoelaatbare gedrag bij de Libor- en Euriborinzendingen nooit had mogen gebeuren en dat dit nooit meer mag gebeuren. Daarvoor zijn gerichte acties ingezet, van aanscherping van intern toezicht en controle tot aan cultuurprogramma s. Wout Dekker, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland: De Rabobank was en is een sterke coöperatieve bank, die de waarden respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit voorop stelt. Ik ben diep teleurgesteld dat een aantal medewerkers van de Rabobank zich onaanvaardbaar heeft gedragen en dat onze beheersmaatregelen dit niet hebben kunnen voorkomen. De raad van commissarissen blijft de implementatie van het veelomvattende pakket aan corrigerende maatregelen dat is ingesteld, nauwlettend volgen. Bevindingen Het onderzoek naar de Libor- en Euriborinzendingen bracht aan het licht dat tussen 2005 en begin 2011 een aantal medewerkers bij het internationale bedrijf van de organisatie pogingen heeft ondernomen bepaalde Libor- en Euriborinzendingen oneigenlijk te beïnvloeden. Geen van de leden van de raad van bestuur en het hoogste senior management van de Rabobank was betrokken bij, of op de hoogte van, het ontoelaatbare gedrag. Uit de onderzoeken blijkt dat de Rabobank, gedurende de periode waarin het ontoelaatbare gedrag voorkwam, de risico s verbonden aan de inzendingsprocedures voor Libor en Euribor, onvoldoende heeft onderkend. De Rabobank is akkoord gegaan met het betalen van schikkingsbedragen van in totaal 774 miljoen euro. Piet Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank Nederland, heeft op 29 oktober 2013 besloten om met onmiddellijke ingang terug te treden. Op maandag 18 november 2013 heeft Sipko Schat besloten om eveneens met onmiddelijke ingang terug te treden uit de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Bij de aangesloten Rabobanken bleek onvoldoende draagvlak voor zijn aanblijven te bestaan. Werken aan herstel van vertrouwen Herstel van vertrouwen heeft prioriteit bij de Rabobank, erop gericht dat leden en andere klanten ervaren wat de Rabobank al 115 jaar is: de coöperatieve bank die als belangrijkste opdracht heeft de financiële ambities van haar leden en klanten mogelijk te maken.

9 Medewerkers voorbereiden op de toekomst Ontvangsthal kantoor Oirschot Klanten regelen steeds vaker zelf hun bankzaken. Daarnaast worden processen meer en meer geautomatiseerd. Dit heeft grote invloed op het aantal medewerkers en het werk dat ze doen.

10 Deskundige medewerkers Door de ontwikkelingen verandert het werken bij de bank. In de toekomst zullen acht van de tien medewerkers direct contact met klanten hebben. Adviseurs kunnen alleen goed adviseren als ze het belang van de klant centraal stellen. Dat begint met deskundige en vakbekwame medewerkers die betrokken zijn en begrijpen hoe zij kunnen bijdragen aan de doelen van onze klanten en leden. Via opleidingen investeren we daarin. Opleidingen zorgen er bovendien voor dat mensen inzetbaar blijven, zowel binnen als buiten de Rabobank. Nieuwe cao Op 1 juli 2013 is een nieuwe cao ingegaan voor de medewerkers van de Rabobank. Op vier vlakken zijn afspraken gemaakt met de vakorganisaties: versobering, afschaffing van variabel inkomen, een sociaal plan en een nieuwe pensioenregeling. Met de afschaffing van het variabel inkomen geeft de Rabobank aan gevoelig te zijn voor de maatschappelijke kritiek op dit onderwerp. De afschaffing van de variabele beloning is deels gecompenseerd door een verhoging van het salaris met 1,5 procent, deels is het variabel inkomen overgegaan naar een Employee Benefit Budget. Daarmee kan de medewerker bijvoorbeeld extra verlofuren kopen of sparen voor pensioen. De afspraak past in onze visie dat belonen meer is dan betalen. Ook zaken als een inspirerende werkomgeving, eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om de eigen talenten te ontwikkelen, zijn belangrijk. Begeleiden naar ander werk In het sociaal plan is vastgelegd dat we medewerkers van wie de baan vervalt, begeleiden naar een nieuwe functie binnen dan wel buiten de Rabobank. Wij bieden medewerkers onder meer loopbaantesten aan en stimuleren hen om aan workshops of inzetbaarheidsprogramma s mee te doen. Omdat er landelijk veel banen verdwijnen, heeft de Rabobank in 2013 regionaal een aantal mobiliteitscentra voor boventallige medewerkers geopend. Deze centra werken samen met professionele partijen om medewerkers snel en goed aan ander werk te helpen. Rabobank Het Groene Woud Zuid maakt hier gebruik van. Persoonlijk leiderschap Op de medewerkers van Rabobank Het Groene Woud Zuid komen veel veranderingen af. Dit doet een beroep op hun verandervermogen. Het is belangrijk dat zij werken aan hun persoonlijk leiderschap. Van leidinggevenden wordt daarnaast een coachende leiderschapsstijl gevraagd. Om directie en leidinggevenden op het genoemde vlak te faciliteren, is Rabobank Het Groene Woud Zuid in 2013 gestart met een leiderschapsprogramma. Dit krijgt in 2014 een vervolg, in combinatie met een programma gericht op medewerkers.

11 Verbonden met de samenleving Winnaars Het Groene Goud 2013 De Rabobank is op verschillende manieren verbonden met de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn de activiteiten die we ondernemen op het gebied van ons coöperatief dividend en sponsoring.

12 Landelijke sponsoring De Rabobank is en blijft de bank van de sport. In 2013 zijn we Partner in Sport geworden van het NOC*NSF. Daarnaast steunen we landelijk de paardensport, hockey en wielrennen. Ook de ondersteuning van de gehandicaptensport blijft een belangrijk onderdeel van de sponsorfilosofie van de Rabobank. Rabobank ondersteunt onder meer de Special Olympics en (S)cool on Wheels om de sportparticipatie van geestelijk en lichamelijk gehandicapten te bevorderen. Ook zijn we actief op het terrein van cultuursponsoring. Een voorbeeld hiervan is het educatieve programma Beats by Bach dat jongeren in de gelegenheid stelt om kennis te maken met klassieke muziek. Coöperatief dividend Ook op andere manieren leveren we een bijdrage aan de samenleving. Met ons coöperatief dividend helpen wij sociale, culturele en maatschappelijke projecten en evenementen in Best, Oirschot en Son en Breugel op weg. In 2013 droegen we bijvoorbeeld financieel bij aan de Ondernemer van het jaar-verkiezingen in Oirschot en Son en Breugel. Ook maakten we de winterse evenementen in onze regio - Oirschot Winterparadijs, het IJsfeest in Son en Breugel en Best Gezellig Winterfestijn - mede mogelijk. Andere voorbeelden van evenementen die wij ondersteunden zijn Zinderend Oirschot, Best Lekker en het Tower Festival in Son en Breugel. Dit is slechts een greep uit de vele voorbeelden. We maakten ook diverse kleinere projecten in Best, Oirschot en Son en Breugel (mede) mogelijk met een donatie uit ons coöperatief dividend. Het Groene Goud Daarnaast reikten we Het Groene Goud uit; een bedrag van uit ons coöperatief dividend voor projecten rondom het thema de kracht van vrijwilligers. Hiervoor ontvingen we 96 projectvoorstellen; een commissie van de ledenraad nomineerde er 20. Leden konden hun stem uitbrengen op hun favoriete top-3. Als grote winnaar kwam de Voedselbank Best uit de bus. De overige genomineerde projecten wonnen ook een mooi bedrag. De initiatiefnemers van de projecten kunnen nu aan de slag met de uitvoering ervan. Sponsoring Landelijk richt de Rabobank zich vooral op sport en cultuur met veel aandacht voor de jeugd. Lokaal sponsoren we vooral de sportende jeugd. In 2013 waren we actief betrokken bij tal van (jeugd)activiteiten van diverse sportverenigingen in Best, Oirschot, De Beerzen en Son en Breugel. In augustus 2013 vonden bijvoorbeeld de Rabo Voetbaldagen plaats op de velden van Wilhelmina Boys in Best. Deze dagen stonden in het teken van het verbeteren van de techniek van kinderen én plezier maken. Zo n honderd kinderen van 9 t/m 15 jaar namen hieraan deel. Daarnaast bezorgden we acht kinderen uit Best, Oirschot en Son en Breugel een bijzondere ervaring. Zij mochten deelnemen aan de musical Zandkabouter op 28 december 2013 in het Efteling Theater waar zij werden omgetoverd tot heuse Zandkabouters. Na een workshop dansten en zongen zij mee met professionele musicalsterren.

13 Cijfers 2013 Bijgaand treft u de feiten en cijfers aan over De Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. is op grond van artikel 2:425 BW vrijgesteld van controle van de jaarrekening door een accountant en van openbaarmaking door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel. De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de financiële gegevens die voor consolidatiedoeleinden zijn gebruikt door Rabobank Groep. Deze cijfers zijn niet gecontroleerd. Toelichting Hierna vindt u de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 van Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid U.A. Coöperatieve Rabobank Het Groene Woud Zuid, gevestigd te Oirschot aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum van oprichting 20 augustus 1899 Vestigingen Sint Jorisstraat 55, Oirschot Raadhuisplein 30, Best Heistraat 6, Son en Breugel Raad van commissarissen mevrouw drs. W.L.M. de Koning-Martens, voorzitter de heer mr. H.J.H.M. Broens, secretaris de heer ing. A.J.B.M. van de Laar Msc de heer drs. A.L. van Veen Directie mevrouw drs. C.A.T. Damen-Evers MBA de heer mr. E. Hoven mevrouw drs. A.C.M. Suijkerbuijk de heer C.A.T. Smits MBA

14 Cijfers Bij het onderdeel cijfers gaan we in op de financiële positie van de bank, waarbij we de belangrijkste elementen hebben vermeld. Het balanstotaal bedraagt: (bedragen in duizenden euro s) Balanstotaal De belangrijkste posten hiervan zijn: Kredieten aan cliënten Deelnemingen Materiële vaste activa Toevertrouwde middelen Algemene reserve De bank heeft in 2013 de volgende resultaten behaald: Winst- en verliesrekening over 2013 (bedragen in duizenden euro s) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Provisies / adviesvergoeding Opbrengsten uit deelnemingen Overige baten 4 0 Totaal baten Lasten Personeelskosten Overige kosten Totaal lasten Het gemiddeld aantal personeelsleden, omgerekend in mensjaren, bedraagt 141. Coöperatiefonds Het verloop van deze post is als volgt: Stand 1 januari Toevoeging uit de nettowinst Uitbetalingen Stand 31 december Bedrijfsresultaat vóór toevoeging aan voorziening kredietrisico s Toevoeging aan voorziening kredietrisico s Bedrijfsresultaat vóór belastingen Nettowinst Toevoeging aan algemene reserve Toevoeging aan coöperatiefonds

Rabobank Het Groene Woud Zuid Een aandeel in elkaar

Rabobank Het Groene Woud Zuid Een aandeel in elkaar Feiten en Cijfers 2014 Rabobank Het Groene Woud Zuid Inhoud VOORWOORD ONZE COÖPERATIEVE BIJDRAGE OPRECHTE AANDACHT VOOR DE KLANT MEDEWERKERS VERANDEREN IN HET BELANG VAN DE KLANT CIJFERS 2014 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Feiten en cijfers 2013 Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Chéry Wortelboer, directievoorzitter 2013 een bewogen jaar voor zowel klanten als Rabobank Wij hebben een bewogen 2013 achter de rug. Dit voor

Nadere informatie

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Voorzichtig herstel Uitvoer belangrijkste groeimotor De Nederlandse economie herstelt in 2014 voorzichtig. De uitvoer vormt de belangrijkste

Nadere informatie

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Rabobank Altena Een aandeel in elkaar De groeivooruitzichten voor 2015 zijn positief, maar nog steeds bescheiden. Voorzichtig herstel van de economie De groei trekt aan en de consumptieve

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2014. Rabobank West Betuwe

Feiten en cijfers 2014. Rabobank West Betuwe Feiten en cijfers 2014 Rabobank West Betuwe De ontwikkeling van de Nederlandse economie Voorzichtig herstel in 2014, versnelling in 2015 De Nederlandse economie heeft in 2014 een voorzichtig herstel laten

Nadere informatie

Rabobank Noordoostpolder-Urk Samen sterker

Rabobank Noordoostpolder-Urk Samen sterker Feiten en cijfers 2013 Rabobank Noordoostpolder-Urk Samen sterker Sterk door verbinding en vakmanschap Hoe kijkt Rabobank Noordoostpolder-Urk terug op het jaar 2013? En wat gaat het jaar 2014 brengen?

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2012

Feiten en cijfers 2012 Feiten en cijfers 2012 Rabobank Kromme Rijnstreek Samen sterker. Dat is de kracht van coöperatief bankieren. Leden vormen samen met onze klanten, medewerkers, directie en raad van commissarissen de coöperatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2012

Feiten en cijfers 2012 Feiten en cijfers 2012 Rabobank Merwestroom Samen verder bouwen aan duurzaam herstel Rabobank blijft betrouwbare partner in nieuwe werkelijkheid De Nederlandse economie is in 2012 voor de economische groei

Nadere informatie

RABOBANK LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN JAARVERSLAG 2013

RABOBANK LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN JAARVERSLAG 2013 RABOBANK LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD Bijgaand treft u het jaarverslag 2013 aan. De Coöperatieve Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen U.A. is op grond van artikel 2:425 BW vrijgesteld

Nadere informatie

Rabobank Twente Oost Samen sterker

Rabobank Twente Oost Samen sterker Feiten en Cijfers 213 Samen sterker Voorwoord Onzeker jaar Economisch gezien was 213 een lastig jaar. Dat was ook te merken bij ondernemers en particulieren in Twente. Mensen verloren hun baan of moesten

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Het Groene Woud Zuid

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Het Groene Woud Zuid Verkort financieel verslag 2010 Rabobank Het Groene Woud Zuid 11388.00.159_Jaarverslag Het Groene Woud Zuid_210x210 1 31-05-11 08:51 2 Inhoudsopgave 2010: de weg naar boven 4 Vitale coöperatie 6 Nederlandse

Nadere informatie

Uw Rabobank dichtbij en betrokken. Alleen in een ander jasje. Rabobank De Langstraat. Een aandeel in elkaar

Uw Rabobank dichtbij en betrokken. Alleen in een ander jasje. Rabobank De Langstraat. Een aandeel in elkaar Het Particulieren Mobiel Adviesteam bij u thuis! Uw Rabobank dichtbij en betrokken. Alleen in een ander jasje. Rabobank De Langstraat Een aandeel in elkaar Voorwoord Directie Rabobank De Langstraat verandert

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom Verkort financieel verslag 2009 Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom 2 Terugblik 2009 In dit jaar bereikte de kredietcrisis voor ons en voor andere banken haar hoogtepunt.

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2012

Feiten en cijfers 2012 Feiten en cijfers 2012 Rabobank Zuidwest-Drenthe Nederland in een triple dip? Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. De Nederlandse economie is in 2012 voor de economische groei vooral

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2012

Feiten en cijfers 2012 Feiten en cijfers 2012 Rabobank Binnenlandse dynamiek blijft zwak 2013: vooruit kijken De Nederlandse economie is in 2012 voor de economische groei vooral afhankelijk geweest van de internationale handel.

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 X Rabobank De Langstraat Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 RAAD VAN COMMISSARISSEN prof. mr. R.C.J. Galle, voorzitter drs. A.J.M. van Delft drs.

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2012

Feiten en cijfers 2012 Feiten en cijfers 2012 Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Nederland in een triple dip? Nederlandse groei afhankelijk van internationale handel De netto internationale handel zorgde in het eerste half jaar

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork Verkort financieel verslag 2010 Rabobank Westerbork Ook in 2010 een evenwichtig resultaat Meer spaargeld en meer financieringen Rabobank Westerbork heeft ook in 2010 een goed resultaat behaald. De nettowinst

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2011

Feiten en cijfers 2011 Feiten en cijfers 2011 Rabobank Kromme Rijnstreek Samen zijn we de coöperatie! Over de overgang naar het Rabomodel Het jaar 2011 stond vooral in het teken van de overgang naar het Rabomodel. Een bestuursmodel

Nadere informatie

Rabobank Centraal Twente Samen sterker

Rabobank Centraal Twente Samen sterker Feiten en Cijfers 2013 Rabobank Centraal Twente Samen sterker Redenen tot optimisme Terugkijkend op 2013 kunnen we wederom tevreden zijn met de goede resultaten die Rabobank Centraal Twente haalde, zeker

Nadere informatie

Rabobank Apeldoorn en Omgeving

Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Apeldoorn en Omgeving Voorwoord door directie Klanten houden vertrouwen in Rabobank. Onder de slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis

Nadere informatie

Onze dienstverlening. per 2 december 2013. Andere tijden. Anders bankieren. rabobank.nl/rmij. facebook.com/rabobank. @rabobankrmij

Onze dienstverlening. per 2 december 2013. Andere tijden. Anders bankieren. rabobank.nl/rmij. facebook.com/rabobank. @rabobankrmij Onze dienstverlening per 2 december 2013 Andere tijden. Anders bankieren. rabobank.nl/rmij facebook.com/rabobank @rabobankrmij Uw behoeften veranderen. Wij veranderen mee. Vanaf 2 december 2013 past Rabobank

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verkort Financieel Verslag 2011

Verkort Financieel Verslag 2011 Verkort Financieel Verslag 2011 Rabobank Utrecht en Omstreken Directie over 2011 Raad van Commissarissen over 2011 Directieverslag over 2011: een onzeker economisch perspectief, een beter financieel resultaat

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 X Rabobank Betuwe Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 RAAD VAN COMMISSARISSEN RABOBANK WEST BETUWE ir. G.N. Kok, voorzitter drs. G.G.H. Coumans

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Almere Directieverslag Klanten kiezen voor zekerheid en vertrouwen Consumenten kiezen in moeilijke tijden voor zekerheid en vertrouwen, zo bleek in 2008. Bestaande klanten

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2011

Feiten en cijfers 2011 Feiten en cijfers 2011 Rabobank Almere Financieel goed jaar voor Rabobank Almere Bescheiden krimp van de economie Het herstel van de Nederlandse economie zette in de eerste helft van 2011 nog door. De

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2012. Rabobank Horst Venray

Feiten en cijfers 2012. Rabobank Horst Venray Feiten en cijfers 2012 Rabobank Horst Venray Nieuwe kansen verzilveren Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. De Nederlandse economie was in 2012 vooral afhankelijk van de internationale

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Directieverslag behorend bij de jaarrekening 2008 Rabobank Veghel-Erp Terugblik op 2008 2008 was het jaar dat de boeken in gaat als een historisch jaar. De subprime

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Velsen en Omstreken

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Velsen en Omstreken Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Velsen en Omstreken Klanten houden vertrouwen in Rabobank Velsen en Omstreken Rabobank. Een bank met ideeën. Onder slechte economische omstandigheden en in een

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken.

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken. Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Amersfoort en omstreken. Werken aan vertrouwen in de economie. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair vertrouwen was niet

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 Resultaat 4 Financiële positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Amsterdam Transparant Staalmeesterslaan 61 1057 NK Amsterdam Tel. 020-6186085 E-mail: contact@amsterdamtransparant.com Website: www.amsterdamtransparant.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht 2014 gaven we al aan dat wij goede verwachtingen hadden voor 2015. En tot nu toe komen die aardig uit. De intrinsieke waarde van Darlin

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Flevoland. R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Flevoland. R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland Coöperatieve Rabobank Flevoland U.A. gevestigd te Lelystad aangesloten bij de Coöperatieve Centrale

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Een introductie Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Postadres Rabobank Dommel en Aa Postbus 210 5270 AE Sint-Michielsgestel Particulieren (0411) 660 660 particulieren@dommel-en-aa.rabobank.nl

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS. Growing into business met Young B&L. Voor ondernemers met ambitie

ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS. Growing into business met Young B&L. Voor ondernemers met ambitie ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS Growing into business met Young B&L Voor ondernemers met ambitie Growing into business met Young B&L Je talenten en ambities komen soms pas echt tot hun recht in een eigen

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Financieel verslag 2009

Financieel verslag 2009 Rabobank Graafschap-Midden Financieel verslag 2009 Versie, datum, 10 juni 2010 Project Coöperatieve Rabobank Graafschap-Midden U.A., gevestigd te Doetinchem Ingeschreven bij de K.v.K. te Arnhem onder nr.

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Stichting Vrienden Bronlaak Te Oploo INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5 Fiscale positie 7

Jaarrekening 2014. 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5 Fiscale positie 7 T.a.v. het bestuur Monsterseweg 31 2291 PB WATERINGEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Rotterdam Transparant

Rotterdam Transparant Politieke Vereniging Rotterdam Transparant JAARREKENING 2013 Rotterdam Transparant Vlut 2 6035 PJ Ospel E-mail: contact@rotterdamtransparant.nl Website: www.rotterdamtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Daarom kiest u voor RegioBank

Daarom kiest u voor RegioBank Daarom kiest u voor RegioBank Bij u in de buurt U bent geen rekeningnummer. U wordt altijd geholpen door iemand die u kent. Een complete bank Wij zijn een bank waar u terecht kunt voor betalen, sparen,

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken Ook als u extra hulp nodig heeft Een aandeel in elkaar 1875 RABO_Folder_A5_WEL-schreef.indd 1 01-05-15 13:45 De Rabobank, uw partner bij bankzaken Soms is het lastig

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Zaanstad Transparant Dreef 8 3224 XA Hellevoetsluis E-mail: contact@zaanstadtransparant.nl Website: www.zaanstadtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens 3 Balans

Nadere informatie

Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006

Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006 Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006 Index 1. Community Sailing Rotterdam Een organisatie zonder winstoogmerk Pagina 2 2. Bestuur & Comité van Aanbeveling Pagina 3 3. Projecten 2006 4. Fondsenwerving

Nadere informatie

Eén bank, één terugblik

Eén bank, één terugblik Eén bank, één terugblik Het is heel makkelijk om het jaar 2014 samen te vatten in één woord: fusie. Op 1 november 2014 werd de fusie tussen Rabobank Woudenberg-Lunteren en Rabobank Barneveld-Voorthuizen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Hallo, ik ben Doekoe en ik leid je door dit verkort financieel verslag. m Et. Doe K Oe

Hallo, ik ben Doekoe en ik leid je door dit verkort financieel verslag. m Et. Doe K Oe EEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 154126643386 9 10265438000 10265438000 93452678867 10265438000 10265438021 934526788 10265438000 9345267853 102654380 10265438006 9345267886 154126643223343 Hallo, ik ben

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Vertrouwen in de toekomst De coöperatie maakt het verschil. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

Inhoud. Bestuur 1. Jaarverslag 2-3. Financieel verslag 4-8

Inhoud. Bestuur 1. Jaarverslag 2-3. Financieel verslag 4-8 Inhoud Bestuur 1 Jaarverslag 2-3 Financieel verslag 4-8 Bestuur De Stichting Bewindvoering en Beheer Zuidwester is opgericht op 21 januari 1987. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Gouden Handdruk Specialist/ W&P Belastingadviseurs BV:

Gouden Handdruk Specialist/ W&P Belastingadviseurs BV: Gouden Handdruk Specialist/ W&P Belastingadviseurs BV: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie