Aqua MINDER HINDER- EN KWALITEITSAWARD WORDEN ECONOMISCHE FACTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aqua MINDER HINDER- EN KWALITEITSAWARD WORDEN ECONOMISCHE FACTOR"

Transcriptie

1 Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2011/4 MINDER HINDER- EN KWALITEITSAWARD WORDEN ECONOMISCHE FACTOR Eigen onderzoekshal is de ideale testomgeving 10 Industriële waterzuivering met een meerwaarde 12

2 2 EEN CONCREET ENGAGEMENT NAAR KLANT, MILIEU, OMGEVING Aquafin staat volop in de maatschappij van vandaag. Daarom hebben we onze bedrijfsactiviteiten gelinkt aan een duidelijk engagement naar onze klanten, het milieu, de omgeving, onze medewerkers en natuurlijk ook de aandeelhouder. Ook in onze Aqua proberen we een stuk van de ziel van ons bedrijf te leggen en u te tonen waar Aquafin voor staat. We zijn voortdurend bezig met onderzoek naar mogelijkheden om onze voetafdruk op het milieu te verminderen. Want afvalwater behandeling beschermt de waterkwaliteit, maar het proces zélf heeft natuurlijk ook weer een milieu-impact. Onze onderzoekers mogen hun creativiteit loslaten op piloot - installaties en theoretische modellen om tot het beste resultaat te komen voor het milieu: energiebesparing en hergebruik van grondstoffen waar het mogelijk is, maar nooit ten kosten van de effluentresultaten (p. 5 en 10). Onze inspanningen hebben resultaat, net zoals die van de industrie en de landbouw. De waterkwaliteit wordt alsmaar beter, meldt het jaarrapport Water van de VMM, ook al gaat de vooruitgang zeer geleidelijk (p. 16). Op het moment voeren we vooral projecten uit in kleine agglomeraties om de werking van het rioolstelsel en de zuiveringsinstallaties nog te optimaliseren. Als zo n kleinere zuiveringsinstallatie voltooid is, zien we vaak wél een onmiddellijk effect op de lokale beken die verlost zijn van de lozingen van huishoudelijke afvalwater. De Boerekreek in Sint-Laureins is een mooi voorbeeld (p.4). Om de resterende projecten zo snel mogelijk uit te voeren, voor het gewest maar ook voor onze klant-gemeenten, hebben we de mensen die werken aan de visievorming op het netwerk en de versnelde uitbouw van de zuiverings infrastructuur samen gebracht in vier business-units, volgens een geografische indeling. Het gaat om een soort productie-eenheden waarbinnen projecten van begin tot einde worden afgewerkt. BERGBEZINKBEKKEN WORDT SPEELTERREIN Bergbezinkbekken Wemmel. s Voor de bouw van onze infrastructuur zoeken we telkens naar de meest geschikte inplantingsplaats. Soms liggen de locaties echter niet voor de hand, zoals in Wemmel, waar een berg - bezinkbekken werd gebouwd op een speelterrein tussen twee scholen. Het bekken ligt vlak naast de Maalbeek, die ter hoogte van de scholen in een open bedding stroomt. Projectmanager Kristof Myncke: In het collectorproject is een overstort voorzien naar de Maalbeek. Om te vermijden dat bij een fikse regenbui te veel afvalwater naar de beek overstort, hebben we een bufferbekken aangelegd. Samen met de gemeente hebben we de mogelijkheid bekeken om het terrein boven het bekken te gebruiken als voetbalof basketbalveld. Er kwam namelijk een grote betonnen dakplaat op, die met een paar kleine ingrepen tot op het maaiveld kon gebracht worden, waardoor een grote speelvlakte ontstond. l

3 3 EN MEDEWERKERS Het is dus logisch dat naast projectmanagers ook medewerkers die zorgen voor de aanvraag van vergunningen en de noodzakelijke grondverwervingen tot deze units behoren, net zoals milieu-adviseurs, werftoezichters en de account managers die het contact met de klant verzorgen. We willen onze projecten door die organisatie niet alleen versneld uitvoeren, maar ook met nog meer oog voor onze omgeving. In oktober reikten we al voor de vijfde keer onze Minder Hinder award uit aan de aannemer van rioleringswerken die het best scoorde op omgevingsvriendelijk werken. Voor de tweede keer ging er ook een award naar het studiebureau dat de projecten ontwerpen met de beste kwaliteit afleverde. Want hinder beperking begint al lang voordat een project van start gaat (vanaf p. 6). Bij Aquafin zijn onze bedrijfsdoelstellingen in harmonie met elkaar. Wat goed is voor de klant, daar vaart het milieu wel bij, en ook onze medewerkers. Aquafin garandeert hen een job met een maatschappelijke betekenis, waarin ze elke dag het resultaat van hun inspanningen kunnen zien op de waterlopen. l INHOUD 4 Sanering krekengebied trekt toerisme aan In Sint-Laureins bouwt Aquafin verschillende klein - schalige installaties, die onmiddellijk een positief effect hebben op de vele waterpartijen in de buurt. 5 Actiefslibmodellering voor de laagste impact op het milieu Renovaties en aanpassingen aan de bedrijfs voering van een zuiveringsinstallatie, kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van actiefslib - modellering. Het doel is optimaal gezuiverd afvalwater en een zo laag mogelijk energieverbruik. 6 Minder Hinder- en Kwaliteitsaward worden economische factor Op 20 oktober reikte Aquafin de jaarlijkse awards uit voor het studiebureau en de aannemer die het meest kwaliteitsvol, veilig en omgevingsvriendelijk te werk gingen tijdens de referteperiode. Tot vandaag is de award-uitreiking vooral een blijk van appreciatie naar de technische partners die hun opdrachten het best uitvoeren, maar vanaf volgend jaar zal deze beoordeling ook economische gevolgen kunnen hebben. 10 Eigen onderzoekshal is de ideale testomgeving In onze onderzoekshal op RWZI Aartselaar worden nieuwe technieken getest in optimale omstandigheden. 12 Industriële waterzuivering met een meerwaarde Een waterzuiveringsinstallatie optimaal laten werken, vraagt veel kennis en ervaring. Bedrijven die liever niet in de opbouw van die knowhow investeren, kunnen een beroep doen op onze dochter maatschappij Aquaplus om hen te helpen aan de Vlaamse wetgeving en de Europese richtlijnen te voldoen. 14 Okavango: de rivier die de zee niet vindt Ook water gedraagt zich wel eens onvoorspelbaar. Midden in de Kalahari woestijn in Botswana, mondt de Okavango uit in de grootste inlandse delta ter wereld. Een natuurwonder, vastgelegd door fotograaf Misjel Decleer. 16 Waterlopen worden steeds gezonder Het gaat de goede richting uit met de kwaliteit van onze beken, rivieren en kanalen, stelde de Vlaamse Milieumaatschappij in september bij de publicatie van haar Jaarrapport Water 2010.

4 4 t Schepen van Toerisme Franky Cornelis en burgemeester Annick Willems van Sint-Laureins bij de Boerekreek. De membraanbioreactor in Sint-Jan-in-Eremo had na zijn opstart in 2010 onmiddellijk een spectaculaire invloed op de waterkwaliteit van de Boerekreek. De waterkwaliteit voldeed nog datzelfde jaar aan de strengste Europese normen voor zwemwater. Goed nieuws dus voor de vele hengelaars hier, de watersporters en vooral voor de jaarlijkse Boerekreektriatlon. Foto: FotoVDB.com SANERING KREKENGEBIED TREKT TOERISME AAN De uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur in landelijk en dunbevolkt buitengebied vergt een specifieke aanpak. In Sint-Laureins bouwt Aquafin verschillende kleinschalige installaties, die onmiddellijk een positief effect hebben op de vele waterpartijen in de buurt. De gemeente Sint-Laureins in het Meetjesland geniet volop van de toeristische meerwaarde van water. De vele kreken, plassen en dijken hebben een grote aantrekkings - kracht op fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers. Op basis van het zoneringsplan, dat aangeeft in welke delen het afvalwater collectief gezuiverd kan worden en waar niet, stelde Aquafin samen met de gemeente een visie op voor de uitbouw van de collectieve infrastructuur. Het afvalwater van de deelgemeente Sint-Laureins wordt al gezuiverd in RWZI Eeklo. Ook de kleinschalige installaties in deelgemeenten Watervliet en Sint-Jan-in-Eremo zijn al actief, maar die in Sint-Margriete en Waterland Oudeman moeten nog gebouwd worden. Ruimtelijke inpassing Burgemeester Annick Willems is opgetogen over de ruimtelijke inpassing van de nieuwe zuiveringsinstallaties: Het rietveld in Watervliet dient enkel als nazuivering voor de biorotor, waardoor de ingenomen oppervlakte merkelijk kleiner is dan bij een zuivering met alleen een rietveld. Bovendien is de kwaliteit van het gezuiverde water veel beter en is er praktisch geen aanslibbing meer in het rietveld. In Sint-Jan-in-Eremo doet een membraanbioreactor het werk, waardoor de ingenomen oppervlakte echt minimaal is. Bovendien is de installatie volledig ondergronds opgesteld. Stelselmatig beter De gemeente Sint-Laureins en Aquafin plannen op korte termijn een investeringsprogramma van 8,5 miljoen euro voor de verdere sanering van de dunbevolkte regio. Op middellange termijn zijn 20 projecten voorzien voor het resterend buitengebied. Omwille van de verspreide bebouwing zal in vele gevallen gewerkt worden met drukriolering. 195 afgelegen woningen krijgen een individuele behandelingsinstallatie (IBA), die de gemeente zelf wil plaatsen en onderhouden. Het is duidelijk dat de investeringskosten per inwoner zeer hoog oplopen door de uitgestrektheid van de gemeente. Met de opgestelde projectenlijst kunnen we gelukkig wel een meerjarenplanning maken. We bouwen stelselmatig verder aan de verbetering van de waterkwaliteit in ons polder- en krekengebied. Tegen 2013 moet de volledige polder gesaneerd zijn, verkondigt burgemeester Willems. l

5 5 ACTIEFSLIBMODELLERING VOOR DE LAAGSTE IMPACT OP HET MILIEU Algemeen gesteld is actiefslibmodellering een doorrekening van de biologische processen die plaatsvinden bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De processen voor de verwijdering van de koolstofvuilvracht, de biologische omzetting van ammonium tot nitraat (nitrificatie), de omzetting van nitraat naar stikstofgas (denitrificatie) en de biologische en chemische fosforverwijdering worden voorgesteld door een aantal wiskundige vergelijkingen, licht Kris De Gussem toe, die bij Aquafin studie - verantwoordelijke is. We gebruiken hiervoor het algemene ASM2d-framework, waarmee we gedurende een bepaalde periode voor elk ogenblik de concentraties van de verschillende vervuilende componenten en biomassa berekenen. Elk procesonderdeel, van een grote tank tot een meettoestel in de waterlijn, wordt in het model voorgesteld door een blokje, een soort subprogramma dat berekent wat er ter hoogte van die sensor of tank gebeurt. Soms tonen de resultaten dat we door het installeren van een extra sensor en sturing veel energie en kosten kunnen besparen. Soms blijkt dat de huidige sturing slecht werkt en formuleren we een beter alternatief. In andere gevallen hebben we gezien dat het beluchtingssysteem inefficiënt was en indien mogelijk best vervangen wordt. t De micro-organismen in de slibmassa moeten de vervuiling in het water optimaal kunnen afbreken voor het beste milieuresultaat. Renovaties en aanpassingen aan de bedrijfsvoering van een zuiveringsinstallatie, kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van actiefslibmodellering. Het doel is optimaal gezuiverd afvalwater en een zo laag mogelijk energieverbruik. Verder voegen we in dat dynamische model ook de sturingen toe die we op de zuiverings - installaties toepassen. Een aparte module bepaalt het energieverbruik en de milieu-impact van de waterzuivering bij bepaalde omstandigheden. Onderzoek en verbeelding Een goed model opmaken, vraagt tijd en input van verschillende afdelingen. Maar als de nodige gegevens ingevoerd zijn en het model is gekalibreerd, is het mogelijk om vrij eenvoudig en zonder kosten duizenden combinaties van setpunten van de sturing op een zuiveringsinstallatie door te rekenen. Het model voorspelt niet alleen de verbetering in de kwaliteit van het gezuiverde water, maar ook de daling in kosten die gerealiseerd kan worden, het energieverbruik en de milieu- impact. Het geeft daarbij een goed zicht op de terugverdientijden van de investeringen die moeten gebeuren om het voorspelde resultaat te bereiken. Voor RWZI Schilde is dan weer een prachtige optimalisatie voorgesteld, waarbij in de winter slib van de membraan bio reactor naar de conventionele zuivering wordt verpompt. Zo wordt er in koude periodes een veel betere nutriëntverwijdering behaald. Met een dynamisch actiefslib model kunnen we het effect van nieuwe sturingen, het bijplaatsen van extra pompen of grote aanpassingen aan de bouw van de installatie uittesten, zonder dat we eerst investeringen moeten doen. Het is leuk om onze verbeelding de vrije loop te mogen laten. l

6 6 MINDER HINDER- EN KWALITEITSAWARD WORDEN ECONOMISCHE FACTOR Foto s: Jan Locus Op 20 oktober reikte Aquafin de jaarlijkse awards uit voor het studiebureau en de aannemer die het meest kwaliteitsvol, veilig en omgevingsvriendelijk te werk gingen tijdens de referteperiode. De gelukkigen waren Studiebureau Cnockaert, gevestigd in Wervik, Kortrijk en Comines en Wegenwerken De Moor NV uit Wetteren. Tot vandaag is de award-uitreiking vooral een blijk van appreciatie naar de technische partners die hun opdrachten het beste uitvoeren, maar vanaf volgend jaar zal deze beoordeling ook economische gevolgen kunnen hebben. De Minder Hinder award van Aquafin werd voor de vijfde keer uitgereikt aan de aannemer van rioleringswerken die het meest rekening hield met de omgeving waarin gewerkt moest worden. De jury rangschikt de aannemers die meer dan één project voor het bedrijf hebben uitgevoerd volgens 5 criteria: de Minder Hinderinspanningen van de aannemer, gecombineerd met de veiligheidsstatistieken, schadegevallen, noodoproepen en het aantal klachten.

7 7 Zowel voor de aanleg van riolering als voor de bouw of renovatie van zuiveringsinstallaties volgt Aquafin een Minder Hinder - draaiboek, dat regelmatig wordt bijgewerkt op basis van onze ervaringen en die van onze partners. Aquafin gaat daarvoor in dialoog met de Bouwunie en VlaWeBo (Vlaamse Wegenbouwers), Vlario (overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen) en ORI (organisatie van advies- en engineeringbureaus). s Ann en Filip Cnockaert nemen de kwaliteitsaward in ontvangst. V.l.n.r. geflankeerd door Jan Swankaert, hoofd Preventie en Bescherming, Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder, Dirk De Waele, directeur Infrastructuur en Gaby Rappoort, verantwoordelijke Minder Hinder bij Aquafin. t Directeur Infrastructuur Dirk De Waele: Een omgevingsvriendelijke uitvoering van de werken moet voor aannemers een noodzaak worden om opdrachten binnen te halen. Daar maken we met verschillende partners werk van. Nieuwkomer bij de genomineerden was Ondernemingen Lievens uit Sint-Lievens-Houtem. Daarnaast zagen we VBG NV uit Herentals terug, een bedrijf dat eerder genomineerd was en ook al met de award naar huis ging. Ook winnaar De Moor was eerder al verschillende keren genomineerd. Twee bedrijven dus die opvallen door hun constante goede prestaties. Alle genomineerden scoorden dit jaar niet alleen goed op de Minder Hinder-criteria, die uiteraard een groot deel van de beoordeling uitmaken, maar ook op alle andere criteria, stelt Dirk De Waele vast, directeur Infrastructuur bij Aquafin. Een vlotte projectuitvoering start natuurlijk al bij het ontwerp. Aquafin reikte daarom voor de tweede keer een award uit aan het studiebureau dat het afgelopen jaar het meest kwalitatief, kostenbewust en klantgericht te werk ging. Bureau Cnockaert, dat vorige jaar al genomineerd was, kaapte nu de award weg, vóór Astro-plan uit Aalst, dat ook al eens op het podium stond, en nieuwkomer Biotech Engineering uit Doornik. De jury heeft gekeken naar de vormelijke en inhoudelijke kwaliteit van het ontwerp, en beoordeeld of het kostenbewust was opgesteld. Uiteraard was de mate waarin al bij het ontwerp werd rekening gehouden met Minder Hinder -maatregelen één van de criteria voor de toekenning, verklaart Dirk De Waele. Ook belangrijk waren een proactieve opvolging en een klantgerichte instelling. Het gaat dus om een algemene kwaliteitsaward voor het geleverde werk. s Tom en Hans De Lathouwer, zaakvoerders van Wegenwerken De Moor NV, met de vijfde Minder Hinder-award, uitgereikt door Gaby Rappoort, verantwoordelijke Minder Hinder bij Aquafin. We steken veel energie in de formulering van gedetailleerde bestekken, die precies aangeven wat we van studiebureaus en aannemers verwachten. Ook onze eigen medewerkers worden voordurend gemotiveerd om handelaars en buurtbewoners zoveel mogelijk bij de projecten te betrekken, benadrukt Minder Hinder verantwoordelijke Gaby Rappoort. Aquafin heeft het voorbije jaar de gezamenlijke aanvulling van de rioolbeheerders op het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw mee vorm gegeven. Dat was een initiatief van Vlario om de eenvormigheid van bestekken te bevorderen. Naast meer technische zaken, werden ook een groot aantal Minder Hindermaatregelen van Aquafin toegevoegd aan de nieuwe versie. u Omgevingsvriendelijk werken afdwingen Aquafin wordt erkend als voortrekker op het gebied van hinderbeperking door verschillende overkoepelende instanties, gemeenten, nutsmaatschappijen en technische partners.

8 8 Intern werkten we aan een standaardisatie van de haalbaarheidstudies, die worden uitgevoerd door studiebureaus om het meest geschikte tracé te kiezen. Een zorgvuldige uitvoering van die studie is zeer belangrijk om de doorlooptijd van een project zo kort mogelijk te houden en extra kosten te vermijden. Vroeger lag de nadruk op financiële aspecten en milieubepalingen, maar bij nieuwe studies zullen ook technische en operationele aspecten, grondverwerving en Minder Hinder-maatregelen expliciet in overweging worden genomen. Elk aspect zal een score krijgen die even zwaar weegt, om de eindafweging tussen verschillende tracés te vereenvoudigen. Wat de hinderbeperkende maatregelen betreft, gaat het onder andere om alternatieve toegangswegen, mogelijkheden voor tijdelijke parkings, platen voor opritten, voetgangersbruggetjes, veilige fietsroutes Een goede basis, maar Aquafin wil verder gaan en omgevingsvriendelijk werken kunnen afdwingen. Samen met andere partners uit de sector is het bedrijf hard aan het werk om van die beoordeling op andere dan technische elementen een economische factor te maken. Een goede score wordt noodzakelijk om een attest van goede uitvoering te krijgen. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe die beoordeling een rol kan spelen in de toewijzing van opdrachten. Zo evolueert een goede beoordeling van de uitvoering van de werken van een leuk extraatje naar een noodzakelijke manier van handelen om opdrachten binnen te halen, besluit Dirk De Waele. MINDER HINDER AWARD KWALITEITS AWARD GOODWILL IS DE SLEUTEL Op het moment heeft Aquafin verschillende werken in uitvoering in Tremelo. Burgemeester Paul Dams was dus de juiste man om tijdens de awarduitreiking het belang van Minder Hinder-maatregelen vanuit het perspectief van de gemeente te onderstrepen: Zelfs met een goede planning vooraf tussen alle betrokken partijen, én met de vaststelling van de nodige minder hindermaatregelen uit de aanvullingen op het standaardbestek 250, blijft een werf is een dynamisch spel van onvoorziene omstandigheden. Een goede planning en een snelle en brede communicatie zijn een absolute must, dat ervaren wij elke dag in Tremelo. De tijd dat een infobrief volstond, ligt definitief achter ons. We kunnen niet meer om het internet heen. Tegelijk blijft het ook noodzakelijk de bewoners rechtstreeks te informeren via een informatievergadering. Als burgemeester of schepen is het niet altijd gemakkelijk om de inwoners tevreden te stellen met hun vragen over de geplande werken. Om mee te zijn met heel het technische verhaal en de interactie tussen verschillende diensten en actoren, is het volgens mij héél belangrijk om vanaf het begin van een nieuw project betrokken te zijn bij de eerste coördinatievergaderingen. Het is ook nodig om afgevaardigden van de betrokken belangengroepen al direct te betrekken - dit kan een afgevaardigde van een middenstandsvereniging zijn, of een verantwoordelijke van een wijkcomité. En als het nodig is, moeten alle betrokkenen kritisch maar tegelijk relativerend de situatie evalueren, en de nodige goodwill tonen. Naar elkaar, en naar de bevolking. Want alleen als die goodwill er is, kunnen we rekenen op een geslaagde uitvoering van een project.

9 9 MINDER HINDER BEOORDEELD DOOR PARTNERS EN BUURTBEWONERS De aannemers van rioleringsprojecten die voor Aquafin werken, verbinden zich tot de uitvoering van een heel pakket Minder Hinder-maatregelen. Een deel van de actiepunten zit vervat in het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw. Een ander deel is vorig jaar opgenomen in de gezamenlijke aanvulling van rioolbeheerders op dit bestek. Als een project in uitvoering gaat, bezorgt de projectmanager van Aquafin de aannemer nog eens een overzicht van alle Minder Hinder-acties die van hem verwacht worden, verklaart Minder Hinder verantwoordelijke Gaby Rappoort. Na de uitvoering van de werken houden we dan een enquête bij onze projectmanager en onze technische partners. Dat zijn de leidend ingenieur van het studiebureau, de werftoezichter, de Technische dienst van de gemeente en de verantwoordelijken van andere betrokken besturen die de werken mee hebben opgevolgd. Zo gaan we na in welke mate onze waarden en besteksvoorschriften worden gerespecteerd op de werf. Bijkomend voert Aquafin bij werken in dichtbewoonde gebieden een tevredenheidsonderzoek uit bij de buurtbewoners. Daarin gaan we na of we tijdens de werken wel voldoende gecommuniceerd hebben en of de genomen maatregelen de hinder daadwerkelijk beperkt hebben. Soms staan er klachten op de formulieren, maar regelmatig ook gelukwensen voor Aquafin of een pluim voor de aannemer. Het zijn zeker niet alleen de buurtbewoners die ontevreden waren, die de enquête invullen. De resultaten van beide onderzoeken worden aan de projectmanager bezorgd, die ze moet voorleggen op één van de laatste werfvergaderingen. Zo krijgen zowel medewerkers van Aquafin als de aannemer en de gemeente de kans om eruit te leren en te bespreken of de werkwijze al dan niet bij volgende projecten moet worden aangepast. Doorgaans scoort Aquafin heel goed op de informatie die we vóór de werken verstrekken, tijdens de ontwerpfase, maar minder op de communicatie tijdens de uitvoering van de werken. Vorig jaar kregen we veel opmerkingen over de toegankelijkheid van woningen, dus hebben onze projectmanagers daar dit jaar extra op gelet. Nu gaan we werken aan de herkenbaarheid en bereikbaarheid van de projectmanagers op de werf. Na vijf jaar Minder Hinder op het voorplan, hebben we de nodige richtlijnen en procedures zeker op punt staan. In de toekomst moeten we ons vooral concentreren op het altijd en overal toepassen ervan. l

10 10 EIGEN ONDERZOEKSHAL IS DE IDEALE TESTOMGEVING Sinds een zevental jaar beschikt Aquafin over een ruimte waar verschillende proefopstellingen onderdak vinden. In de onderzoeks - hal bij RWZI Aartselaar worden nieuwe technieken getest in optimale omstandigheden. t Marjolein Weemaes en Chris Kaldunski bij het aquarium waarin verschillende beluchtingsschotels worden getest. Onderzoekswerk heeft een belangrijke plaats bij Aquafin. Zo zeer zelfs, dat innovatief werken in de bedrijfsmissie is opgenomen. De helft van het technologisch onderzoek is direct toepasbaar op onze eigen waterzuiveringsinstallaties en het transport - netwerk voor afvalwater, of speelt in op actuele uitdagingen in de afvalwatercyclus. De andere helft van het onderzoek wordt uitgevoerd samen met externe partners en is gericht op toepassing op (middel)lange termijn, legt groepsleider Onderzoek Marjolein Weemaes uit. Het direct toepasbaar onderzoek is gericht op kostenbeheersing, de garantie van de effluentnormen en de introductie van best beschikbare technologieën. Het strategisch onderzoek is gegroepeerd rond de pijlers klimaatverandering, integraal waterbeheer en asset management van de (riool)infrastructuur. Inhoudelijk is er uiteraard een overlap tussen beide soorten onderzoek. In de onderzoekshal op de terreinen van RWZI Aartselaar, kunnen heel wat testen zowel binnen als buiten in de beste omstandigheden gebeuren. Vier technisch medewerkers zijn continu in de weer met de proefopstellingen. Veel van onze pilootinstallaties hebben we zelf gebouwd, maar we moeten ze natuurlijk ook exploiteren. De technisch medewerkers zorgen voor de aanvoer van afvalwater en de procesopvolging. Ze voorzien ook in bijkomende testopstellingen als dat nodig is. Vaak zijn er ook thesisstudenten of stagiaires aan de slag in onze onderzoekshal. Die draaien dan tijdelijk mee met het team. Intern onderzoek De aard van de proefopstellingen is erg uiteenlopend, net zoals hun doelstellingen. Sommige projecten worden uitsluitend intern opgevolgd, om onze eigen kennis te verdiepen. Zo hebben we een 2 DWA-opstelling gebouwd, compleet met pompput en een 150 m lange drukleiding, waarmee we risico s en effecten van verstoppingen, waterstofsulfide- en biofilmvorming in smalle afvalwaterbuizen nagaan.

11 11 Waterstofsuldife kan corrosie veroorzaken in betonnen collectoren en rioolbuizen en deze op termijn aantasten. We bouwen en configureren ook de meetapparatuur voor gebruik in de riolen. De organische vervuiling in het afvalwater wordt afgebroken door een actiefslibmassa, waarin miljoenen micro-organismen zitten. Actief slib doet zijn werk het best als er voldoende lucht in het afvalwater gebracht wordt. Dat is een dure stap, die 50% van de totale energie vraagt die nodig is voor het hele zuiveringsproces. Met onze nieuwe aquarium-opstelling, testen we verschillende types van beluchtingsschotels voor gebruik in de zuiverings installaties. In een gecontroleerde omgeving kunnen we het effect van veroudering nagaan op het energieverbruik, de invloed van vervuiling testen en experimenteren met reinigingsmethodes. En dan hebben we natuurlijk nog onze eigen hybride zuiverings installatie, de eerste piloot die full scale is uitgebouwd. Het proces combineert de goede eigenschappen van het klassieke actiefslibproces met die van de membraanbioreactor. Het onderscheidt zich van andere hybride installaties doordat het gebruik maakt van slechts één gemeenschappelijke bioreactor én doordat de processturing gebeurt in functie van droogweer- of regenweeromstandigheden. Daardoor is het uitermate geschikt voor capaciteitsuitbreiding van klassieke actiefslibsystemen, waar weinig extra ruimte voorhanden is. Externe partners Andere onderzoeken kaderen dan weer binnen een groter project waaraan ook externe partners deelnemen. Samen met de Universiteit Gent en het VITO loopt momenteel Sewage plus, een project dat een visie op lange termijn moet opleveren voor de waterzuivering van de toekomst, door verschillende afvalstromen te combineren. De kosten voor de behandeling en de afzet van slib bedragen ongeveer een derde van de totale water - zuiveringskost. Anaerobe vergisting vermindert de hoeveelheid af te zetten slib en vormt tegelijkertijd biogas. Momenteel proberen we nieuwe technieken uit op pilootschaal om de performantie van het proces te verbeteren. Drie vergisters testen de mogelijkheden van co-vergisting van slib met bijvoorbeeld keukenafval en bermmaaisel. Soms werken we samen met bedrijven die een nieuwe techniek op onze infrastructuur willen demonstreren, waar ook wij voordeel uit kunnen halen. Op het ogenblik loopt zo n test rond een nieuw ontwateringsproces van slib. s Proefinstallatie voor slibvergistingstests. Naast onze eigen technisch medewerkers volgt dat bedrijf de resultaten uiteraard ook zelf op. In Europese projecten is Aquafin een graag geziene partner omwille van onze praktijkervaring. Voor veel organische afvalstoffen bestaan er al Europese normen, maar voor andere is dat nog niet het geval. Het gaat dan om recent in het milieu opgedoken micro-polluenten, zoals hormonen en medicijnresten. Voor het Europese project Minotaurus hebben we net een pilootinstallatie met een membraanbioreactor gebouwd, die geënt zal worden met bacteriën die speciaal zijn opgekweekt voor een verbeterde verwijdering van medicijnrestanten. Deze installatie wordt binnenkort opgestart en vergeleken met de resultaten van de full scale reactor van Schilde. De proefinstallaties in de onderzoekshal worden regelmatig vervangen door andere. Zo ontwikkelt Aquafin kennis en producten waarmee het bedrijf op maat gesneden oplossingen kan aanbieden aan al zijn klanten. l

12 12 INDUSTRIËLE WATERZUIVERING MET EEN MEERWAARDE t Voordat mouterij Boortmalt haar zuiverings - installatie volledig uitbesteedde, werd Aquaplus in een aanloopfase verder op zijn waarde gewogen. Eerst heeft dit dochterbedrijf van Aquafin de installatie technologisch onderzocht, de exploitatiewijze en het noodzakelijke onderhoud in kaart gebracht, en gecheckt of de installatie in orde was volgens de veiligheidsnormen en de milieu - wetgeving. Met die gegevens is vervolgens een overzichtelijk optimalisatieplan opgesteld. Foto s: FotoVDB Een waterzuiveringsinstallatie optimaal laten werken,vraagt veel kennis en ervaring. Bedrijven die liever niet in de opbouw van die knowhow investeren, kunnen een beroep doen op Aquaplus om hen te helpen aan de Vlaamse wetgeving en de Europese richtlijnen te voldoen. Via dochtermaatschappij Aquaplus valoriseert Aquafin de kennis die het bedrijf de voorbije twintig jaar op deed. In Vlaanderen is de exploitatie van industriële zuiveringen één van onze kerndiensten, duidt accountmanager Wouter De Wilde. We werken voor onder meer klanten uit de dranken- en voedings sector, de farmaceutische en de chemische sector. We doen niet alleen de dagelijkse exploitatie en het onderhoud van de installatie, maar we kunnen ook de labo-analyses en chemicaliën - dosering opvolgen en zorgen voor de verwerking van roostergoed en slib. Voor verschillende bedrijven nemen we bijkomend de veiligheidsen milieucoördinatie op ons, met een duidelijke resultaatverbintenis voor de effluentkwaliteit. We spannen ons telkens ook in om de operationele kosten te verlagen, inclusief de heffingslasten van het effluent. Volledig beheer Recent vertrouwde Boortmalt bijvoorbeeld nog het beheer en het onderhoud van haar zuiveringsinstallatie toe aan Aquaplus, om zich met een gerust hart te kunnen concentreren op haar kernactiviteiten. De site in de Antwerpse haven is de grootste mouterij van Europa en de Europese HUB voor mout - export buiten Europa.

13 13 Giovanni Vercammen, COO Continental Europe van de Boortmalt Group, licht toe: Boortmalt is een milieu bewuste onderneming die haar voetafdruk op het leefmilieu wil minimaliseren. Hierbij hoort ook een goede en kostenefficiënte werking van de waterzuiverings - installatie. Door de gestage groei van de productiecapaciteit over de laatste jaren, hebben we de zuiverings installatie verschillende keren moeten vergroten. Daarom wilden we de exploitatie ervan in handen van deskundigen leggen, die een hoogstaande zuivering en opvolging van onze afvalwater zuiveringsinstallatie konden garanderen. We wilden een garantie van de in de milieuvergunning vastgelegde effluentnormen, een kostenefficiënte exploitatie en een grote mate van openheid. Boortmalt heeft één van de grootste industriële membraanbioreactoren voor de zuivering van zijn afvalwater, weet Wouter De Wilde. De installatie verwerkt een debiet van 110m³ per uur en pompt het gezuiverde water in het zesde havendok. Die afvalwaterstroom behandelen tot de gewenste kwaliteit tegen een zo laag mogelijke globale kost, is maatwerk dat volledig binnen onze expertise valt. Optimalisatieprojecten Onder invloed van gewijzigde regelgeving, of als een bedrijf overschakelt op nieuwe activiteiten, kan het nodig zijn om de zuiveringsinstallatie aan te passen aan nieuwe noden en omstandigheden. Daarvoor moet er eerst een accuraat beeld worden gevormd van de huidige installatie, zowel naar proces voering, onderhouds - schema s, dossierbeheer als regelgeving. Ook daarvoor kan Aquaplus de nodige specialisten samenbrengen. Na een uitgebreide analyse stellen we een transparant toekomstplan op, met aandacht voor efficiëntiewinsten en besparings mogelijkheden. Op het moment voeren we bijvoorbeeld een optimalisatieproject uit voor Janssen Pharmaceutica. Het bedrijf wil zijn zuiverings - installatie in Beerse optimaliseren en aanpassen aan zijn toekomstige activiteiten. Daarvoor is een accuraat beeld van de huidige installatie nodig, zowel naar procesvoering, onderhouds - schema s, dossierbeheer als regelgeving. Uit onze doorlichting zullen adviezen volgen voor vervolgopdrachten en optimalisaties, blikt Wouter De Wilde vooruit. Er zijn uiteraard verschillende bedrijven op de markt, die waterzuiveringsdiensten aanbieden. Als dochter van Aquafin, heeft Aquaplus kenmerken die het bedrijf extra interessant maken. Door de geografische spreiding van moederbedrijf Aquafin, is er voor elk bedrijf wel de noodzakelijke operationele ondersteuning in de omgeving voorhanden. Daarnaast biedt Aquaplus ook alle andere nodige knowhow, in de vorm van juridische, milieukundige en technologische ondersteuning, gecombineerd met een uitgebreide kennis van het ontwerp en de bouw van zulke installaties. l

14 14 OKAVANGO DE RIVIER DIE DE ZEE NIET VINDT t De Okovangodelta. Alle water stroomt naar de zee. Of toch niet? Midden in de Kalahari woestijn in Botswana, mondt de Okavango uit in de grootste inlandse delta ter wereld. Waar al dat water naartoe gaat, bleef eeuwenlang een raadsel. De Okavango is één van de meest uitzonderlijke natuur - monumenten van onze planeet. Haar bronnen liggen in de hooglanden van Angola. Van op de grens tussen Angola en Namibië stroomt ze in twee aders Botswana binnen. Aan haar monding is het land ooit zo diep weggezonken, dat de rivier de zee niet meer kon bereiken. Midden in de Kalahari woestijn vormt ze een delta, die km² woestijn van water voorziet. De westerse tak van de rivier bevloeit verder nog het Ngami meer. De oosterse afsplitsing voorziet ook het Moremi nationaal park van water, een wildernis van uitgestrekt moerassen, graslanden en bossen. Omgekeerde waterstanden Het duurde tot het begin van de twintigste eeuw vooraleer men de bewegingen van het water in de delta begreep. De water - standen zijn het hoogst in het droge seizoen en nemen juist af met de aanvang van de regens. Dat komt omdat de rivier vooral wordt gevoed in haar brongebied in Angola, waar de regens veel uitbundiger zijn dan in de delta, zo n km stroomafwaarts. Over de eerste km doet het water ongeveer een maand. Wanneer het de uitgestrekte delta van de Okavango bereikt, sijpelt het heel langzaam verder, omdat het gebied een maximaal hoogteverschil kent van minder dan twee meter. De waterstand bereikt dus uiteindelijk zijn piek tussen juni en augustus, precies in de droge wintermaanden. Jaarlijks wordt zo n elf kubieke kilometer de delta ingepompt, waardoor die enorm zwelt en de groene weelde honderdduizenden grote zoogdieren aantrekt tot één van de grootste concentraties wild wereldwijd wordt gevormd. Binnen het deltagebied bevinden zich zo n eilandjes die zich vooral vormen uit verlaten termietenheuvels. Bij afbraak van deze bouwsels komt veel voedselrijke grond vrij, waarin bomen en struiken voorspoedig kiemen en waardoor hun wortels de grond beter vasthouden.

15 15 Het grootste en meest bekende eiland, Chief s Island, met een lengte van 70 km en een doorsnede van ongeveer 15 km, werd echter gevormd door opgestuwde breuklijnen in het gebied. Bij grote overstromingen trekken de meeste dieren daarheen om de poten droog te houden. Ik besloot het gebied te bezoeken in oktober, net voor de aanvang van de regens. Het kwik stijgt er dan tot boven de 40 C en de eerste warmte onweders barsten er in volle geweld los. De bomen en struiken zijn er dan ook kaal, waardoor de kans om wild te zien veel groter is dan in andere maanden. Sommigen observeren, anderen maken lijstjes! Mijn kamergenoot behoort gelukkig tot de eersten. Tegen valavond stoppen we bij een grote poel, waar de glazen worden bovengehaald met een karton Zuid-Afrikaanse wijn. Ongerept gebied Voor me liggen enkele kleine watergangen die uitmonden in een groot meer. In het water fonkelen ebbenhouten bulten... hippo s, die hier de koelte komen opzoeken. Enkele dikhuiden grazen nog op de overliggende oever. Toch zijn ze voornamelijk nachtactief, terwijl hun dagen gevuld worden met nietsdoen. In die mate zelfs dat kleine steltlopertjes, zoals oeverlopers of bosruiters, de zachthellende ruggen gebruiken als kleine zandbanken in het water. Ook verschillende grote nijlkrokodillen hebben hier hun toevlucht gevonden, mijlenver verwijderd van de rivier. Van een groepje impala s in de oeverbegroeiing verrijzen enkel de kopjes boven de vegetatie. Ze worden wel eens de McDonalds van de savanne genoemd. Door hun grote aantallen zijn ze fast food voor de roofdieren. Bovendien dragen ze net het embleem van die keten op hun kont en staart: een zwarte M op een wit achterwerk. Al na twee ritten in het Moreni-reservaat krijg ik luipaarden te zien: een moeder met twee bijna zelfstandige jongen. Deze dieren zoeken vooral de meest beboste stukken op, waar ze hun prooien in de bomen kunnen sleuren om te ontkomen aan de dominante leeuwen of de onhebbelijke hyena s. De moeder was van een absolute schoonheid en perfectie die me deed ophouden met ademen en mijn hartslag verdubbelde. Dit moest ik vasthouden en ik liet de camera ratelen; tien beelden per seconde moesten dit moment fixeren omdat ik het steeds opnieuw wil doorleven. Ook de vogelaars kunnen zich uitleven hier. Bij een bleekgekleurde arend breekt de discussie los tussen savanne arend of steppenarend. De teller voor die dag komt op net geen honderd soorten. Plots zegt mijn kamergenoot droogweg dat er een leeuw op ons afkomt. Ice, onze gids, lacht het idee weg, maar ik ben er niet gerust op. Ik klim op de bagageruimte boven de stuurcabine van de jeep en daar zie ik inderdaad een enorme leeuw met een imposante kop die recht op ons gezelschap afstruint. Nu krijgt onze groep gazelle-allures en nauwelijks seconden later is iedereen de jeep opgeklauterd. De grote kat ruikt even aan onze voorraad en rolt vervolgens tegen de wielen van de wagen aan. Ik kijk het door littekens gegroefde dier recht in de ogen en er loopt heel even een koude rilling door mijn lijf. Een opgezwollen maag toont echter dat Leo goed doorvoed is. De nacht zet nu heel vlug in en de activiteit op de savanne groeit, badend in het licht van een bijna volle maan. In haar schijnsel merken we de slanke silhouetten van twee panters in een boom. Weerom kippenvel. Vanop mijn kampbed hoor ik alarmerende pleviertjes, grommende en plonsende nijlpaarden, kefferende hyena s, roepende lelkraanvogels en zelfs het grazen van de antilopen. Kamperen is altijd aangenaam, maar hier, in hartje Okavango, is het een feest. l

16 16 WATERLOPEN WORDEN STEEDS GEZONDER Foto: Misjel Decleer Het gaat de goede richting uit met de kwaliteit van onze beken, rivieren en kanalen, stelde de Vlaamse Milieumaatschappij in september bij de publicatie van haar Jaarrapport Water De impact van die investeringen in de gewestelijke zuiverings - infrastructuur blijkt duidelijk uit de meetcampagnes van de VMM. De gemiddelde zuurstofconcentratie scoort ruim boven de norm van 5 mg O2/l. Sinds het begin van de metingen, verdubbelde het aantal meetplaatsen die op elk moment aan de norm voor opgeloste zuurstof voldoen (van 20 naar 40%). Opgeloste zuurstof is een belangrijke indicator voor de levensvatbaarheid van een waterloop. Terwijl in 1991 nog 12% van onze waterlopen zwaar verontreinigd waren, waren dat er in 2010 bijna geen meer (0,2%). Ook de concentratie aan fosfaat in het oppervlaktewater is het voorbije anderhalf decennium drastisch gedaald. In de eerste helft van de jaren 1990 haalde amper 1 op 10 meetplaatsen de kwaliteitsnorm, in 2010 is dit 1 op de 3. Het volledige jaarrapport kan u downloaden op l V.u.: Luc Bossyns, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar Ombudsman: , Noodnummer buiten de werkuren: Aquafin NV tel , fax , Gratis abonnement op Aqua op schriftelijke aanvraag. Met een klik op de werf U kan de uitvoering van de riolerings projecten van Aquafin opvolgen via onder 'werken per gemeente'. Aqua wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. Fotografie: Aquafin, Jan Locus, FotoVDB, Misjel Decleer

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

UITNODIGING INFOAVOND

UITNODIGING INFOAVOND UITNODIGING INFOAVOND uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20219 infoavond mei 2010 6 contactpersoon tel. fax e-mail FreddySchampaert +32 (0)3 450 46 92 +32 (0)3 450 44 45 freddy.schampaert@aquafin.be

Nadere informatie

ons resultaat jouw inzet Zuivere waterlopen Talent & techniek Elke dag is anders Welkom bij een onderneming in beweging

ons resultaat jouw inzet Zuivere waterlopen Talent & techniek Elke dag is anders Welkom bij een onderneming in beweging jouw inzet Talent & techniek ons resultaat Zuivere waterlopen Elke dag is anders Welkom bij een onderneming in beweging maandag Zet je talent & techniek in voor zuivere waterlopen Met zin beginnen s ochtends

Nadere informatie

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project 22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waterzuivering in Vlaanderen 3. Beschrijving van het project - algemeen - rioleringswerken tlv Aquafin - rioleringswerken tlv Grimbergen

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water 1. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de RWZI wordt verwerkt is: 1. regenwater 2. huishoudelijk afvalwater 3. een mengsel

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 22.373 10/06/2015 3 contactpersoon tel. fax e-mail Tom Deweirdt +32 (0)3 450 46 86 +32 (0)3 450 44 45 tom.deweirdt@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6 Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6 contactpersoon tel. fax e-mail Simon Lameire +32 (0)476 96 79 57 +32 (0)3 450 44 45 simon.lameire@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.875 infoavond maart 2013 3 + folder contactpersoon tel. fax e-mail Peter Gillis +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Donderdag 9 februari 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 9 februari 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 9 februari 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vlario-studienamiddag Beleid en Overleg Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Welkom in het Vlaams

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief augustus folder

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief augustus folder Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22.732 infobrief augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Diest: Optimalisatie Verbindingsriolering

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? 1. 120 liter 2. 80 liter 3. 200 liter 8. Waar komt

Nadere informatie

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele waterzuivering met actief slib De afkorting IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het is een toestel dat verplicht

Nadere informatie

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING INLEIDING Landustrie Sneek BV bezit een ruime hoeveelheid kennis en ervaring in het transporteren en behandelen van riool-

Nadere informatie

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water or o v d a l b Werk eerling de l werken aan zuiver water 1. Verbind wat bij elkaar past RWZI Naam van de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij Drinkwater Oppervlaktewater Grondwater Leidingwater uit de kraan

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21908 infoavond augustus 2015 3 contactpersoon tel. e-mail Marc Van Kerckhoven 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Drongen: Afkoppeling

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.839 infoavond mei 2014 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Lummen: Verbindingsriolering

Nadere informatie

Dinsdag 1 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele

Dinsdag 1 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele Dinsdag 1 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele Geachte burgemeester (Cornelis) en schepenen, Geachte mandatarissen,

Nadere informatie

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE Bijlage 1 ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Bijlage 2 Projectnummer: 20.185B Projectnaam: Collector Wellebeek De plannen voor dit project werden ontworpen

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de WZ wordt verwerkt is:. regenwater. huishoudelijk afvalwater. een mengsel van huishoudelijk

Nadere informatie

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De drie oprichters van IWE Binnen modern en duurzaam ondernemerschap past het niet om het milieu onnodig te belasten. Een besef dat nu wijdverbreid

Nadere informatie

MIRA-T Kwaliteit oppervlaktewater. Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten DPSIR

MIRA-T Kwaliteit oppervlaktewater. Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten DPSIR Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten belasting oppervlaktewater (1995=100) 120 100 80 60 40 P landbouw N landbouw N huishoudens P huishoudens CZV huishoudens N

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

Energie uit drinkwater en afvalwater

Energie uit drinkwater en afvalwater Energie uit drinkwater en afvalwater Inhoud 1. De cyclus van de stedelijke drinkwatervoorziening en afvalwater 2. Installeren van een turbine in het drinkwaternet 2.1. De druk in drinkwaternetten 2.2.

Nadere informatie

Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin

Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin Dirk De Waele, directeur Infrastructuur Maarten Everaert, bekkenverantwoordelijke Infrastructuur Brugse Polders David Mous, kenniscoördinator 1 Inleiding Dirk De Waele

Nadere informatie

Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse. Aki Jungbluth

Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse. Aki Jungbluth Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse Aki Jungbluth 1 Inhoud Wie is Rio-P Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is

Nadere informatie

BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA DE RECENTE AANPASSING VAN 4 JULI 2003

BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA DE RECENTE AANPASSING VAN 4 JULI 2003 Nieuwsbrief Milieu & Bedrijf, september 2003 (Kluwer) M. Vande Woestyne & S. Deboosere, Trevi nv mvandewoestyne@trevi-env.com www.trevi-env.com BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten Werkingsjaar 2010. Werkgroepen Studiedagen Opleidingen Toekomstperspectieven VLARIO

Verslag van de activiteiten Werkingsjaar 2010. Werkgroepen Studiedagen Opleidingen Toekomstperspectieven VLARIO Verslag van de activiteiten Werkingsjaar 2010 Werkgroepen Studiedagen Opleidingen Toekomstperspectieven VLARIO VLARIO is het overlegplatform en kenniscentrum Rioleringen in Vlaanderen. 412 leden 19% 1%

Nadere informatie

Gescheiden riolering voor bestaande woningen

Gescheiden riolering voor bestaande woningen Gescheiden riolering voor bestaande woningen een geschenk uit de hemel gebruik je nuttig. Daarom houden we hemelwater en afvalwater graag apart. WaT uit de hemel komt, hoort niet In de riolering Water

Nadere informatie

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. Water zuiveren = normen nastreven Basis uitdaging voor meeste sectoren (Nieuwe wetgeving: micropolluenten, ZM, ) 2. Filosofie van Pantarein, water zuiveren

Nadere informatie

Vrijdag 28 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering 20 jaar Aquafin - 1 oktober

Vrijdag 28 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering 20 jaar Aquafin - 1 oktober Vrijdag 28 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering 20 jaar Aquafin - 1 oktober Geachte genodigden, Hebt u al eens bij deze cijfers stilgestaan?

Nadere informatie

Veilig afdalen. in kelders, putten, schachten en collectoren

Veilig afdalen. in kelders, putten, schachten en collectoren Veilig afdalen in kelders, putten, schachten en collectoren Procedure veilig afdalen in rioolinfrastructuur Aquafin werd opgericht in 1990 en zuivert in opdracht van het Vlaamse gewest het afvalwater dat

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? l 1. 120 liter l 2. 80 liter l 3. 200 liter 2.

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

Vragenlijst Integraal Waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven in uw gemeente /stad

Vragenlijst Integraal Waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven in uw gemeente /stad Vragenlijst Integraal Waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven in uw gemeente /stad Water is een kostbaar goed en vormt één van de basisbehoeften in onze maatschappij. Wereldwijd wordt water steeds schaarser.

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Zoneringsplan Schoten

Zoneringsplan Schoten Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan 49 2900 Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op 91712014 is het openbaar ondezoek gestart over de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

Hoe duurzaam produceren?

Hoe duurzaam produceren? Hoe duurzaam produceren? Wie is Promat International? Promat verbindt zich tot. Know-how opbouw bij Promat Traditionele sturing : Operational Excellence Nieuwe sturing : Operational Excellence PLUS duurzaam

Nadere informatie

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water or o v d a l b Werk eerling de l werken aan zuiver water. erbind wat bij elkaar past RWZI Leidingwater uit de kraan Naam van de laamse waterzuiveringsmaatschappij fkorting van rioolwaterzuiveringsinstallatie

Nadere informatie

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart.

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. 3 Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. Een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een betere

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene AANVRAAGFORMULIER (in tweevoud in te dienen bij de milieudienst, Oude

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Koudeproductie. Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie?

Koudeproductie. Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie? Koudeproductie Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie? Inhoud I. De uitdagingen : Milieu, Energie en Beschikbaarheid II. Plan van aanpak III. Dalkia

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20.217B infoavond december 2014 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Mechelen: Verbindingsriolering

Nadere informatie

grondstof? Afvalwater als Energie winnen uit afvalwater Verwijderen van medicijnen en hergebruik van meststoffen Veel mogelijkheden

grondstof? Afvalwater als Energie winnen uit afvalwater Verwijderen van medicijnen en hergebruik van meststoffen Veel mogelijkheden Afvalwater als grondstof? Energie winnen uit afvalwater Om energie uit afvalwater te winnen wordt het water van het toilet, eventueel gemengd met groente en fruitafval, vergist. Daarvoor worden een vacuümsysteem,

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige 1 Inhoud Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Rol

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 52 Jaarverslag 2011 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Concrete engagementen naar stakeholders 54 Proactief financieel beleid voor onze aandeelhouder 56 Bouwen aan een duurzame relatie met onze klanten

Nadere informatie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie Samenvatting Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie is in de laatste vijftien jaar enorm toe genomen. Ultrafiltratie membranen zijn gemakkelijk op te

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION ASTERIA 750 De Asteria waterzuiveringen zijn ontworpen voor het zuiveren van huishoudelijk type afvalwater berekend op een debiet van 150 liter /

Nadere informatie

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen Johan Paul FLAMAC, a division of SIM 1 Overzicht Inleiding Activiteiten van FLAMAC High-throughput formulatie onderzoek

Nadere informatie

Infobrief. Werken in Kalmthout: Aanleg riolering en fietspad in de Brasschaatsesteenweg Projectnummer KAL3010

Infobrief. Werken in Kalmthout: Aanleg riolering en fietspad in de Brasschaatsesteenweg Projectnummer KAL3010 Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen KAL3010 infobrief juni 2010 4 contactpersoon tel. fax e-mail Xenia Luxem +32 03 450 46 53 +32 03 450 44 45 xenia.luxem@aquafin.be Erik van Belle +32

Nadere informatie

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water WATER PAKKET U kent Brabant Water van een betrouwbare drinkwaterlevering, maar Brabant Water heeft zakelijke klanten zoals u nog veel meer te bieden. Onze jarenlange ervaring, innovatieve aard en servicegerichte

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR

VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR KUNT U DE KWALITEIT BEPALEN ALVORENS DE PRIJS TE BETALEN? bouwen op reputatie YOUR REPUTATION IS MINE. Een sterke reputatie krijg je pas na vele goede daden. Ze verliezen

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Verwerkbaarheid en contractuele sanering van bedrijfsafvalwaters via openbare zuiveringsinfrastructuur herbekeken

Verwerkbaarheid en contractuele sanering van bedrijfsafvalwaters via openbare zuiveringsinfrastructuur herbekeken Datum: 25 november 2005 Steven Eersels/ Bart Gille (Sertius cvba) Ref: omzendbrief_def.doc Verwerkbaarheid en contractuele sanering van bedrijfsafvalwaters via openbare zuiveringsinfrastructuur herbekeken

Nadere informatie

Aqua AMEDEUS BUNDELT EUROPESE KENNIS VAN MEMBRANEN. Energie besparen is een strategie 4. Slimmer zuiveren is meer doen met minder 12

Aqua AMEDEUS BUNDELT EUROPESE KENNIS VAN MEMBRANEN. Energie besparen is een strategie 4. Slimmer zuiveren is meer doen met minder 12 Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2009/4 AMEDEUS BUNDELT EUROPESE KENNIS VAN MEMBRANEN Energie besparen is een strategie 4 Slimmer zuiveren is meer doen met minder

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT

ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT Naam: Klas: Datum: 1 Situering van het biotoop Plaats: Type water: vijver / meer / ven / moeras/ rivier / kanaal / poel / beek / sloot / bron Omgeving: woonkern / landbouwgebied

Nadere informatie

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Page 1 of 5 Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Auteur: Anne Bosma, Tony Flameling, Toine van Dartel, Ruud Holtzer Bedrijfsnaam: Tauw, Waterschap De Dommel Rioolwaterzuiveringen

Nadere informatie

Standpunt Nieuwe Sanitatie

Standpunt Nieuwe Sanitatie Standpunt Nieuwe Sanitatie Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 12 juni 2012. Inleiding Over de manier van inzameling- en zuivering van huishoudelijk afvalwater ontstaan nieuwe

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN Belangrijk bericht WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN JEF VANDERMEULENSTRAAT RACINGSTRAAT FREDERIK BURVENICHSTRAAT Beste bewoner Infobrief: aanvang van de werken Op 21 maart 2016 starten werken in de Jef Vandermeulenstraat,

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

3 havo 4 water, 2 t/m 4

3 havo 4 water, 2 t/m 4 3 havo 4 water, 2 t/m 4 Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig De blauwe planeet: alles stroomt Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze

Nadere informatie

LOKAAL IBA BELEID UITDAGINGEN VOOR GEMEENTEN EN RIOOLBEHEERDERS

LOKAAL IBA BELEID UITDAGINGEN VOOR GEMEENTEN EN RIOOLBEHEERDERS LOKAAL IBA BELEID UITDAGINGEN VOOR GEMEENTEN EN RIOOLBEHEERDERS Leiedal en WVI Beernem, Deerlijk 29 september 2016 IBA's binnen het GUP aantal IBA's 2017 2021 2027 Anzegem 223 3 2 218 Avelgem 21 0 3 18

Nadere informatie

Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2015

Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2015 Vlaanderen is milieu Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2015 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2015 Samenstellers Afdeling

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Ingeborg Barrez

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Ingeborg Barrez Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Ingeborg Barrez Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Opmaak

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

Warmterecuperatie uit gemeentelijke riolering - een haalbare kaart?

Warmterecuperatie uit gemeentelijke riolering - een haalbare kaart? Warmterecuperatie uit gemeentelijke riolering - een haalbare kaart? Wendy Francken Directeur VLARIO 1 11 Europese partners Uit 6 landen Met 1 gemeenschappelijk doel De waterketen te verduurzamen door:

Nadere informatie

Les bij klimaatverandering:

Les bij klimaatverandering: Les bij klimaatverandering: Lesdoelen: De leerlingen zijn aan het einde van de les meer te weet gekomen over het gevolg van de opwarming van de aarde. De leerlingen kunnen zich verplaatsen in kinderen

Nadere informatie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Doelstelling thema bijeenkomst: Inzicht in ontwikkelingen bij overheid, industrie en agrarische sector Inzicht in kansen voor synergie

Nadere informatie

Presentatie Projectgroep Biomassa en WKK 10 september 2009 Fred Bruijn

Presentatie Projectgroep Biomassa en WKK 10 september 2009 Fred Bruijn Presentatie Projectgroep Biomassa en WKK 10 september 2009 Fred Bruijn Even voorstellen.. ontstaan in 2004 uit een MBO uit Essent Duurzaam aandeelhouders zijn OMRIN, van der Wiel en Lieuwe Jensma, Thom

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING

OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING Tussen De NV AQUAFIN (hierna "Aquafin" genoemd), gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ingeschreven in het register van ondernemingen te Antwerpen onder het

Nadere informatie

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Onderzoek waterkwaliteit en Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Met behulp van kiezel, grof en fijn zand, actieve kool en wat watten werd het natuurlijk zuiveringssysteem van de bodem nagebootst.

Nadere informatie

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE Nieuwsbrief MilieuTechnologie, november 26 (Kluwer, jaargang 13, nummer 1) Jan Gruwez, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

Nadere informatie

Doorwerking resultaten uit Kallisto project. Ger Renkens gemeente Eindhoven

Doorwerking resultaten uit Kallisto project. Ger Renkens gemeente Eindhoven Doorwerking resultaten uit Kallisto project Ger Renkens gemeente Eindhoven Doelstelling is het formuleren van een gezamenlijk (11 partijen) maatregelenpakket om de doelen van de Kader Richtlijn Water te

Nadere informatie

IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) Beheergebied waterschap Brabantse Delta Colofon Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 info@brabantsedelta.nl

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie