Houtskoolanalyse van een Romeins crematiegraf, Heule-Peperstraat (Kortrijk, België)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Houtskoolanalyse van een Romeins crematiegraf, Heule-Peperstraat (Kortrijk, België)"

Transcriptie

1 Houtskoolanalyse van een Romeins crematiegraf, Heule-Peperstraat (Kortrijk, België) RAPPORTNUMMER DATUM AUTEUR NOVEMBER 2012 D. LENTJES & S. LANGE

2 Colofon Titel: BIAXiaal 621 Houtskoolanalyse van een Romeins crematiegraf, Heule-Peperstraat (Kortrijk, België) Auteur: D. Lentjes & S. Lange Opdrachtgever: GATE Archaeology Gemeente: Kortrijk Plaats: Heule Toponiem: Heule-Peperstraat ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: n.v.t. Lambertcoördinaten vindplaats: X: Y: (midden) ISSN: BIAX Consult, Zaandam, 2012 Correspondentieadres: BIAX Consult Hogendijk AL Zaandam tel: fax:

3 1. Inleiding In januari 2012 is in de Peperstraat te Heule, een deelgemeente van Kortrijk in de provincie West-Vlaanderen, België, een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door GATE Archaeology. Tijdens dit onderzoek zijn drie Romeinse crematiegraven aangetroffen. In de vulling van een van de drie crematiegraven, Graf 05-02, bevond zich een grote hoeveelheid houtskool (Figuur 1). Het betreft een noordwest-zuidoost georiënteerd rechthoekig spoor van 224 cm lang, 62 cm breed en 20 cm diep. In en rond het spoor werden de fragmenten aangetroffen van een verbrande handgemaakte Romeinse kookpot, een intact (onverbrand) terra sigillata bordje, een terra nigra bekertje en een handgemaakt bord met opstaande rand (Figuur 2). Deze objecten maken het mogelijk om een relatieve datering tussen de tweede en derde eeuw na Chr. aan het graf toe te kennen. Het terra nigra bekertje was gevuld met verbrand bot. Mogelijk betreft het de crematieresten van de overledene. Het houtskool uit dit crematiegraf is verzameld en naar Biax Consult gestuurd, waar het is geanalyseerd door D. Lentjes. Het doel van deze analyse was enerzijds om te bepalen of het uitsluitend om houtskool ging of dat er zich ook verkoolde voedselresten in het graf bevonden. Anderzijds zou er bepaald worden welke houtsoorten er bij de crematie gebruikt waren. Uit historische bronnen komt naar voren dat zowel de Germaanse stammen als de Romeinen om verschil in status en ritueel te benadrukken bij crematies verschillende houtsoorten gebruikten Materiaal en methode Het monster uit Graf is eerst in zijn geheel bekeken onder een opvallendlichtmicroscoop met vergrotingen tot 10x5 om te bepalen of het uitsluitend om houtskool ging. Toen dat het geval bleek, zijn vijftig houtskoolfragmenten geselecteerd om daarvan de houtsoort te bepalen. De selectie is op het oog gedaan, met als doel om een min of meer gelijk aandeel grote, stevige en kleinere, meer fragiele fragmenten te verzamelen. Immers, als alle gedetermineerde houtskoolfragmenten in een enkele categorie zouden vallen is er het risico dat bepaalde houtsoorten onder- of oververtegenwoordigd zijn. Om hout te determineren moet de microscopische structuur van het hout worden onderzocht. Bij de determinatie is gebruik gemaakt van de determinatiesleutel van Schweingruber Van Rijn 1999, 6.

4 Figuur 1 Heule-Peperstraat, coupe van crematiegraf ( GATE) Figuur 2 Heule-Peperstraat, veldopname van nis van Graf met bijgiften ( GATE) 3. Resultaten en discussie De resultaten van de houtskoolanalyse zijn te vinden in bijlage 1.

5 Het overgrote deel van het houtskoolmonster uit graf bestond uit scheef gegroeid knoesthout dat waarschijnlijk van beuk (Fagus) afkomstig is. Enkele van de fragmenten zijn gesinterd en sommige vertoonden krimpscheuren. Gesinterd houtskool is vaak hard en bros en vertoont grote en kleine holtes die door het verkolen zijn ontstaan. De houtskool als er veel holtes in voorkomen bros. Gesinterd houtskool kan een aanwijzing zijn voor 1) hout dat bij hoge temperatuur is verkoold, 2) houtskool dat als brandstof is gebruikt. Verglaasd materiaal dat in de buurt van een vuurhaard met hoge verbrandingstemperaturen komt kan ook gesinterd raken. Krimpscheuren in houtskool kunnen duiden op veel vocht en daarmee op vers (levend) hout ten tijde van het verkolen. In eikenhout komen dergelijke scheuren echter zo vaak voor in de zogenaamde houtstralen dat ze een als een onbetrouwbare indicator moeten worden beschouwd. De dominantie van knoesthout in het monster is niet moeilijk te verklaren. Knoesten zijn de hardste en meest compacte delen van de boom en hebben daarom een relatief grote kans om verkoold bewaard te blijven. 2 Beuk is een algemene soort in relatief onverstoorde bossen op zand, zandleem en leembodem. 3 Daarbij komt dat beukenhout zeer geschikt is als brandhout en grondstof voor houtskool, en ook vele wordt gebruikt voor binnenconstructies en meubelen. 4 De auteurs kennen echter geen parallellen voor de aanwezigheid van beukenhout in Romeinse crematies in Vlaanderen. Houtskool dat in Romeinse crematiegraven in Nederland wordt gevonden bestaat meestal volledig uit eikenhout. 5 In de rest van het monster zat een stamfragment van iep (Ulmus) en een van eikenhout (Quercus). Beide soorten komen in Vlaanderen veelvuldig voor. Tenslotte was er nog een fragment dat te zeer beschadigd en vergroeid was om te determineren. Vermoedelijk gaat het hier ook om beukenhout, maar dat is niet met zekerheid te zeggen (zie de tabel in bijlage 1). Bijlage 2 bevat een lijst van de aangetroffen botanische macroresten. Alle drie de aanwezige soorten zijn vrij algemene akkeronkruiden. 4. Conclusies Het houtskool uit crematiegraf Graf bestond voornamelijk uit knoesthout van beuk, met een klein aandeel iepen- en eikenhout. Er zijn enkele botanische macroresten aangetroffen, maar geen resten van voedselplanten. Het is mogelijk dat deze oorspronkelijk wel in het grafaardewerk (een kookpot, twee borden en een beker) waren bijgezet maar de tand des tijds niet hebben doorstaan, bijvoorbeeld omdat ze niet verkoold waren. 2 Brinkkemper Maes 2006, Maes 2006, Lange & Hiddink 2003.

6 5. Literatuur Brinkkemper, O., 1997: Houtskool van een grafveld uit de Romeinse Tijd en botanische macroresten van sloten uit de Late Middeleeuwen te Poortugal, Biaxiaal 43. Lange, S., Hiddink, H.A., 2003: Houtskool, in: Hiddink, H.A. (ed.), Het grafritueel in de late ijzertijd en Romeinse tijd in het Maas-Demer-Scheldegebied, in het bijzonder van twee grafvelden bij Weert, Amsterdam, Maes, B., 2006: Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam. Messiaen, L., Van Eenoo, M. van, 2012: Heule-peperstraat. Rapportage archeologische Prospectie. Schweingruber, F.H., 1982: Mikroskopische Holzanatomie, Zürich.

7 Bijlage 1 Heule-Peperstraat, resultaten van de houtskoolanalyse van staal B3 (spoor 2). Legenda: cf. = gelijkend op, Fagus= beuk, Ulmus=iep, Quercus=eik, indet.= niet nader te bepalen. Deel= deel van de boom, n= aantal fragmenten, gesinterd= houtskool met of zonder bewaard gebleven houtstructuur, met grote en kleine holtes die door het verkolen zijn ontstaan. Het houtskool is vaak hard en als er veel holtes in voorkomen bros. Krimpscheuren= scheuren in houtskool, meestal ontstaan doordat er veel vocht in het hout zat ten tijde van het verkolen. houtsoort deel n gewicht (g) aantasting krimpscheuren cf. Fagus knoest 45 76,455 1 gesinterd 3 Ulmus stam 1 0,239 Quercus stam 2 0,943 indet. knoest 1 0,221 gesinterd Bijlage 2 Heule-Peperstraat, resultaten van de macrorestenanalyse van staal B3 (spoor 2). wetenschappelijke naam n Nederlandse naam Fallopia convolvulus 4 Zwaluwtong Scleranthus annuus 6 Eénjarige hardbloem Vicia hirsuta/tetrasperma 4 Ringel-/Vierzadige wikke

Hout, zaden en botten van het Middeleeuwse erf Wierden-Huurne, vindplaats 5

Hout, zaden en botten van het Middeleeuwse erf Wierden-Huurne, vindplaats 5 BIAXiaal 232 Hout, zaden en botten van het Middeleeuwse erf Wierden-Huurne, vindplaats 5 K. Hänninen L. de Vries Mei 2005 BIAX C o n s u l t Onderzoeks- en Adviesbureau voor Biologische Archeologie en

Nadere informatie

Neolithische bewoningsresten te Leidschendam

Neolithische bewoningsresten te Leidschendam Neolithische bewoningsresten te Leidschendam Begeleiding, Inventariserend Veldonderzoek (IVO) en Opgraving (DO) Leidschendam-Prinsenhof T. Hamburg Met bijdragen van S. Knippenberg, L. van Hoof, C. Cavallo

Nadere informatie

Houten Vindplaats VleuGel 14

Houten Vindplaats VleuGel 14 M.J. van der Heiden/C.W. Koot Houten Vindplaats VleuGel 14 Archeologisch onderzoek in het traject Vleuten-Geldermalsen 47 juni 2009 Houten, vindplaats VleuGel 14 Archeologisch onderzoek in het traject

Nadere informatie

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 17

Nadere informatie

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75.

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75. StadsOntwikkeling Gruttersdijk 24-25 Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht Basisrapportage Archeologie 75 www.utrecht.nl Basisrapportage Archeologie 75 Gruttersdijk

Nadere informatie

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra Het zandeilandenrijk van Overijssel onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra NAR Nederlandse Archeologische Rapporten 22 Het zandeilandenrijk van Overijssel Bundel verschenen

Nadere informatie

Plangebied Bandertlaan te Echt

Plangebied Bandertlaan te Echt Plangebied Bandertlaan te Echt Gemeente Echt-Susteren Inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) drs. E.J.N. Rondags RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, 2010 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCH KARTEREND BOORONDERZOEK NOORD IJSSELDIJK 49 TE IJSSELSTEIN GEMEENTE IJSSELSTEIN

ARCHEOLOGISCH KARTEREND BOORONDERZOEK NOORD IJSSELDIJK 49 TE IJSSELSTEIN GEMEENTE IJSSELSTEIN ARCHEOLOGISCH KARTEREND BOORONDERZOEK NOORD IJSSELDIJK 49 TE IJSSELSTEIN GEMEENTE IJSSELSTEIN Archeologisch karterend booronderzoek Noord IJsseldijk 49 te IJsselstein in de gemeente IJsselstein Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe R. de Leeuwe Colofon Archol Rapport 58 Titel: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa,

Nadere informatie

Twee hout voor een graan

Twee hout voor een graan Twee hout voor een graan Onderzoek naar de archeologie van Melderslo Rinie van der Heijden 0308803 Universiteit Leiden = Inhoud = VOORWOORD p. 5 1. INLEIDING p. 6 1A. HET ONDERZOEKSGEBIED 1B. OPZET ONDERZOEK

Nadere informatie

Onderzoek naar vocht en zoutbelasting van het Mikwe te Venlo

Onderzoek naar vocht en zoutbelasting van het Mikwe te Venlo Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport 034-DTM-2010-04894 Onderzoek naar vocht en zoutbelasting van het Mikwe te Venlo www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

Amersfoort onder ons

Amersfoort onder ons archeologie 3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007 Amersfoort

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Fruitmot in peer. Hoe dichter bij de oogst van Conference, hoe meer kans op aantasting. H. Helsen, M. Polfliet, M. Trapman

Fruitmot in peer. Hoe dichter bij de oogst van Conference, hoe meer kans op aantasting. H. Helsen, M. Polfliet, M. Trapman Fruitmot in peer Hoe dichter bij de oogst van Conference, hoe meer kans op aantasting H. Helsen, M. Polfliet, M. Trapman Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit onderdeel

Nadere informatie

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Martijn Epskamp en Wim van der Zanden

Nadere informatie

WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders

WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders Amsterdam, juni 2015 In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders Compensatie in de risicoverevening

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE. Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied

BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE. Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied Opdrachtgever: Stadsdeel

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark TNO-rapport TNO 2013 R11279 Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je?

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Aeroob en anaeroob De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Om maar met de deur in huis te vallen de vertalingen: "aeroob"

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

Restauratieverslag van een 17e eeuwse Hollandse eiken kast, aanwezig in het Provinciehuis te Middelburg

Restauratieverslag van een 17e eeuwse Hollandse eiken kast, aanwezig in het Provinciehuis te Middelburg Restauratieverslag van een 17e eeuwse Hollandse eiken kast, aanwezig in het Provinciehuis te Middelburg Een buitengewoon fraai meubel uit de eerste helft van de 17 e eeuw, echter in een slechte staat.

Nadere informatie

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek Jan Timmers Landweren staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Lange tijd is het stil geweest rond deze opvallende

Nadere informatie

Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen. Een half jaar later...

Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen. Een half jaar later... Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen Een half jaar later... Inhoud Inleiding 03 1 Samenvatting 04 2 De regelgeving 05 3 De voorbereiding 06 4 De steekproef 07 5 De uitvoering van de controles

Nadere informatie